Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

13 december

Dag 1

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
Johannes 1:1-3
Maan met bewolking waar zonnestralen doorheen schijnen

Maar laten we denken aan de periode voordat er ooit iets was; God was daar. Hij was in den beginne. En laten we Hem bezien en Hem hier in de ruimte uitbeelden. Dat is Jehova waar wij over spreken. En let voor een ogenblik op hoe de drie-eenheid van God tot de mens komt.

En daar die grote ruimte waar niemand zich met zijn verstand een voorstelling van kan maken, daar buiten, die ruimte, eeuwigheid. Dat is Jehova God daarginds. En ons wordt geleerd dat in het begin de Logos, of de Zoon van God, uit God voortkwam.

Welnu, ik geloof niet in eeuwig zoonschap. Dat is zelfs extreem om zoiets zelfs maar te noemen: eeuwig zoonschap. Al zou het eeuwig zoonschap zijn, hoe zou Hij een Zoon kunnen zijn? Hij zou een begin moeten hebben gehad. Ziet u?

Dus was Hij eerst God, Jehova. Laten we nu een klein beeld schetsen zodat u het kunt vatten. Laten we uit de ruimte iets zien aankomen waar niets is, laten we er een klein wit licht van maken, zoiets als een mystiek licht, als een halo. En dat was de Logos die uit God voortkwam in het begin. Dat was de Zoon van God Die uit de boezem van de Vader kwam. Dat was wat het in het begin was, het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. In den beginne was God. En toen kwam uit God de Logos, een deel van God dat uit God vandaan ging.

Laten we hier op letten. Welnu, ik moet dit voor een ogenblik voor u uitbeelden als een klein toneelstuk, voordat ik er op terugkom, om één ding tot u te brengen: wat er vanavond in ons midden is.

Nu, kijk, dit is zoiets als een kind dat bij de voordeur speelt. Het was de Zoon van God, de Logos. En ik kan Hem daarbuiten zien en Hij sprak en zei: “Er zij licht.” En er was niets. Maar er was iets gebeurd en een atoom draaide daar rond en begon deze kant op te draaien. De zon begon in bestaan te komen omdat Hij zei: “Laat er zijn.” Daar is de autoriteit.

Waar maakte Hij haar van? Ik weet het niet. Er was niets om haar van te maken. Maar Hij geloofde Zijn eigen Woord en er was licht. Ik kan er een stuk vanaf zien vliegen; het is een meteoor. Na een paar miljoen jaar, of een paar honderd miljard jaar, als u het zo wilt noemen, cirkelde het verder weg. Ik zie Hem er daar naar staan kijken. Hier valt het naar beneden. Hij stopt het nadat het een paar miljoen jaar is gevallen en laat het daar in een baan hangen. Hier is er nog een die van de zon afvliegt. Hij gaat hier naartoe en wordt opgehangen; Hij stopt het daar.

Wat is Hij aan het doen? Schrijft Zijn eerste Bijbel.

Aanhaling genomen uit de prediking: