Hoofdmenu  
Home English (United States)

Vrije Zendingshulp

Hartelijk welkom en Gods rijke zegen bij het bezoeken van deze site, die ten doel heeft het verspreiden van het Evangelie van de Here Jezus Christus. "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid." (Hebreeën 13:8.) In het getuigenis dat William Marrion Branham ons heeft nagelaten en in de Boodschap, die de Here door hem tot ons heeft gebracht, is het bovenstaande Schriftgedeelte opnieuw betuigd Gods waarheid te zijn.


In verband met de maatregelen tegen covid-19 zijn de diensten van Vrije Zendingshulp voorlopig besloten.

Vertaalde predikingenDe zeven gemeentetijdperkenWie is W.M.Brahnam?Over VZH, Door de tijdVertaalde en uitgegeven werken.

Laatste revisies (26-05-2021)  

Vandaag uit het Familie Altaar:  

Vandaag uit het Familie Altaar 2:  


Het samenkomst gebouw
Het samenkomst gebouw

VZH LogoVrije Zendingshulp
(Independent Mission Work)

Postbus 51121
3007 GC  Rotterdam
Nederland

Routebeschrijving
Contactformulier


William Marrion Branham
William Marrion Branham

Wie is William Marrion Branham? Uitleg over wie William Marrion Branham is, en wat zijn bediening inhoudt.


Als de navigatie menu's niet werken, probeer dan instellingen te wijzigen: Settings Instellingen
U bent nu op de mobile versie van de website. U kunt hier naar de standaard versie navigeren.