Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

22 april

Dag 132

En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord.
Matthéüs 13:14-17
Joden die bij de klaagmuur wenen en bidden

Nu, het kerkelijk leven is aan het einde, de gewone kerk. Nu, dit kan misschien wat steken, maar de vleselijke kerk, de Ezau-kerk, is aan haar einde gekomen. Wat doet zij? Het loopt uit op de federatie van kerken, die zich tenslotte bij het katholicisme zal voegen om het communisme te bevechten. Paus Johannes roept al de kerken op om terug te keren en zij zullen het doen. En zij zullen zich samen verenigen, wat precies ZO SPREEKT DE HERE is.

U zegt: “Wel, wacht even broeder Branham, u raakt van het pad af.” Als ik het ben, schreef God Zijn Bijbel van het pad af. U moet een Micha zijn in deze zaak.

Morris Cerullo zei mij onlangs ‘s avonds: “Wie is de antichrist, broeder Branham? De Joden zijn de antichrist.”

Ik zei: “Morris! En u, een Jood?”

Hij zei: “Zij zijn de grootste Godhaters die er zijn.”

Ik zei: “Morris, nee! Zeg mij waar in de Schrift staat dat de antichrist uit Jeruzalem komt. De antichrist komt uit Rome, niet uit Palestina.”

Hij zei: “Wel kijk, zij zijn Godhaters.”

“Ja, zei God niet dat Hij hun ogen verblindde zodat wij een dag van zien konden hebben? Maar onze dag zal spoedig voorbij zijn.”

Hij zei: “O broeder Branham, daar heb ik nooit aan gedacht.” Ziet u, daar hebt u het.

Kijk, wij zijn aan het einde. De vleselijke wereld, de vleselijke gemeente is aan haar einde. Let op hoe het uitloopt op de federatie van kerken; de Verenigde Broederschap ging erin, de Pinkstermensen zijn erin. Heel de rest van hen organiseert zich. Kijk, u was daar bij die Kanaänieten, heel de weg terug bestonden die Ezau-geesten al, zeer religieus, die zich samen verbonden met de wereld, zonder geestelijk begrip, niet in staat te overwinnen, niet uitverkoren door God om uitgeroepen en afgescheiden te worden.

O, indien ik het slechts kon bekend maken, als ik het er maar op de een of andere manier in kon drukken! Zij zien het niet. Zij hebben ogen en zij kunnen niet zien, oren en kunnen niet horen. O, waarom zijn wij zo traag van geest? Nu, luister hiernaar. Alles is aan het einde.

Aanhaling genomen uit de prediking: