Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

28 september

Dag 291

En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om; En liet niet toe, dat iemand enig vat door den tempel droeg. En Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden allen volken? Maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. En de Schriftgeleerden en de overpriesters hoorden dat, en zochten, hoe zij Hem doden zouden; want zij vreesden Hem, omdat de ganse schare ontzet was over Zijn leer.
Markus 11:15-18
Jezus drijft de geldwisselaars en verkopers uit de tempel

Daar hebt u het. Laat ergens de slagbomen neer en u vult die gezegende heilige plaats in uw hart met iets op. U hebt het onreine vat van de duivel erin gebracht waar de vaten des Heren behoorden te zijn, waar de vruchten der gerechtigheid behoorden te zijn met vrede, lijdzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, geduld, nederigheid. Het is zelfzucht, afgunst, denominationele grenzen, vechten met elkaar, en dat is de oorzaak dat u oorbellen draagt en kort haar en manicure hebt over uw hele gezicht en al dergelijke dingen. Dat is de oorzaak. Dat heeft het gedaan.

Waar zijn we nu aan toe? U weet dat het de waarheid is. Wat we vandaag nodig hebben is geen nieuwe kerk. Wat we vandaag nodig hebben is geen nieuwe evangelist. Wat we vandaag nodig hebben is de ouderwetse opwekking van Paulus en de Heilige Geest en een grote schoonmaak, van de preekstoel tot de deurwachter. Dat is juist. Schoon geveegd! Opgeruimd! Er zal daar iemand opstaan die u de waarheid vertelt of het nu snijdt of niet. Dat is juist. Gods Woord, scherper dan een tweesnijdend zwaard, een onderscheider van de gedachten van de geest, dat is wat Hebreeën 4 zegt.

Maar wat gebeurde er? Dan probeert de duivel voor u die dorst te lessen. “Wel, John heeft een betere baan gekregen. Geprezen zij God. Wij zijn weggegaan en hebben die oude heilige roller kerk verlaten, en zijn naar deze gegaan.” Ziet u waar u heenging?

Goed dan. Hier is er nog één. De duivel probeert u te bevredigen met televisie, met drinken, met gokken, met het dragen van goddeloze kleding, zelfzucht.

En ik ging hier niet lang geleden een kerk binnen. Ze wilden dat ik een opwekking hield. En het feit was dat de prediker ze na ongeveer twintig minuten van prediken moest laten gaan om al de diakenen buiten een sigaret te laten roken. Broeder, we hadden daar één avond een opwekking en de volgende avond werd ik er uitgegooid. Maar ze hadden het hoe dan ook gehoord. Het bloed is van mijn handen af. Wat denkt u dat Christus zou doen als Hij hier vandaag op aarde was? Hij zou meer dan een paar touwen vlechten om ze eruit te slaan: “Om Mijn huis tot een kuil van moordenaars te maken.”


Aanhaling genomen uit de prediking: