Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

2 november

Dag 326

En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders.
Matthéüs 26:26-29
De laatste avondmaal

Ik zou dit willen zeggen over avondmaal. De oorzaak waarom vandaag de Katholieke kerk en de Protestantse kerk niet in elkaar kunnen opgaan, is dit onderwerp. De Katholiek neemt het als een mis, en hij hoopt door enige verdiensten, wettisch, die hij heeft gedaan, en door deze verordening te houden, dat hij voor zijn zonden vergeven zal worden. De Protestant neemt het met dankzegging omdat zijn zonden vergeven zijn, omdat hij een bevel heeft gehoorzaamd.

Nu het brood, de Katholiek zegt dat dit het letterlijke lichaam is en dit is het Schriftgedeelte dat ze gebruiken uit 1 Korinthe 11, waar Jezus zei: “Neemt en eet: dit is Mijn lichaam.” De Protestant zegt dat het het lichaam vertegenwoordigt; de Katholiek zegt dat het het lichaam is, en dat aan de priester kracht van God is gegeven om de wafel in het letterlijke lichaam van Christus te veranderen.

Nu, als u opmerkt, Jezus’ lichaam was nog niet geofferd toen Hij zei: “Dit is Mijn lichaam.” Hij brak het brood en zei: “Neemt en eet. Dit is Mijn lichaam.” Zijn lichaam was nog niet gebroken. Dus hun eigen Schriftplaats, hun eigen ding dat ze gebruiken, brengt veroordeling op hun eigen leerstelling. Zie? Jezus nam het brood en brak het en gaf het aan hen, zei: “Dit is Mijn lichaam: neemt en eet.” En hier stond Hij in Zijn lichaam. Het was helemaal nog niet gebroken. De Schriften zullen hoe dan ook niet liegen. Zij houden zichzelf altijd helder.


Aanhalingen genomen uit de predikingen: