Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

14 januari

Dag 33

En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Céfas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galiléa, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij. Filippus nu was van Bethsáïda, uit de stad van Andréas en Petrus. Filippus vond Nathanaël en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.
Johannes 1:43-46
Jezus predikt op de berg

O, als deze groep vanavond, van u mensen hier uit Concord, in deze grote hoofdstad van een van de mooiste staten in de unie, als u dat enthousiasme over Christus zou kunnen hebben. Hij wachtte niet, bijvoorbeeld: “Ik ben blij je te zien”, niets daarover; hij zei: “Kom, zie Wie wij gevonden hebben, Jezus van Nazareth, de Zoon van Jozef.”

Dat enthousiasme, de kerk heeft vandaag haar enthousiasme verloren. Waarom? Omdat ze uit de Wijnstok is weggegaan. Ze wordt niet meer gevoed door de Geest, bronnen van water die omhoog borrelen tot in het eeuwige leven. Ze hebben die bezieling verloren. Iets wordt gemist. God blijft Dezelfde; Christus blijft Dezelfde; maar Zijn gemeente heeft zich losgemaakt van Zijn verbintenis, de Wijnstok, de Geest.

En vervolgens, toen zij zagen wat er plaats vond, wat denkt u dat er gebeurde toen hij zei: “Kom, zie Wie wij gevonden hebben, Jezus van Nazareth, de Zoon van Jozef”?

En deze orthodoxe man, zeer fijne man, principieel in alle opzichten, hij zei: “Nu, even een ogenblik, Filippus, je moet ergens de weg zijn kwijtgeraakt. Wat voor goeds kan er uit Nazareth komen? Als jij denkt dat het de Messias is, als de Messias zou komen, dan zou Hij naar de tempel komen.” Dat is wat u Katholieken denkt; Hij zou naar Rome gaan. U Presbyterianen denkt dat Hij naar uw bisschop zou gaan. U Pinkstermensen denkt dat Hij naar de staatsopziener zou gaan. Maar Hij gaat gewoon waarheen Hij wil; dat is Zijn zaak.

“O, Hij zou naar mijn denominatie moeten komen als Hij komt.” Dat is wat Nathanaël dacht. “Kan er iets goeds uit Nazareth komen, een kleine plaats zoals dat? Als de Messias zou komen, zou Hij naar Zijn grote tempel in Jeruzalem komen. Kajafas, de hogepriester zou het overal rondbazuinen.”

Ziet u? De manier waarop Hij Zichzelf die dag voorstelde was niet aan dat soort mensen, en vandaag is dat hetzelfde. Hij blijft hetzelfde, Zijn gedrag. Geest verandert niet. Mensen veranderen van de ene geest naar de andere, maar Geest blijft hetzelfde. Deze stijve orthodoxe leraars bestaan vandaag nog steeds. Deze nederige buigzame mensen die gewillig waren te buigen in de tegenwoordigheid van God, zij zijn hier vandaag en de Heilige Geest is hier en de geest van de duivel is hier. U wordt beheerst door de een of de ander, niet allebei, de een of de ander. U kunt niet twee meesters tegelijkertijd dienen, zegt de Schrift. Merk nu op, wat zei hij? “Zou er iets goeds kunnen komen uit Nazareth?”

Ik denk dat hij hem het beste antwoord gaf dat iemand hem ook maar had kunnen geven, hij zei: “Kom en zie.”

Blijf niet thuis zitten te kritiseren; zeg niet alleen maar: “Wel, misschien is het juist.” Kom, ontdek het voor uzelf. Dat is de manier om het te doen. Kom, ga zitten, luister zelf. Onderzoek de Schriften.


Aanhaling genomen uit de prediking: