Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

12 december

Dag 366

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.
Markus 16:15-20
Jezus geeft de dicipelen de opdracht om heen te gaan en het goede nieuws te verkondigen

Het is mijn overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is, en dat in het Woord redding wordt gebaseerd op de leer van deze Bijbel, dat redding op geen enkel ander ding kan worden gebaseerd dan op het Woord des Heren. Veel dingen zijn goede maatregelen, maar dit is het medicijn. God heeft het zo gemaakt dat Hijzelf het Woord is. “In den beginne was het Woord; het Woord was bij God; en het Woord was God, en het Woord is vlees geworden en woonde onder ons.” God in Christus geïncarneerd. Alle andere dingen zullen falen. Nu, we kunnen redding niet baseren op gebed. Hoe goed het ook mag zijn, we kunnen redding niet baseren op gebed. Want als dat zo is, zijn de mohammedanen gered; zijn de boeddhisten gered; zijn de heidenen gered. Dus kan het niet gebaseerd zijn op gebed, en evenmin kan het worden gebaseerd op ervaring. Redding is niet gebaseerd op ervaring, want mensen kunnen allerlei ervaringen hebben. De mohammedanen hebben ervaringen. De boeddhisten hebben een ervaring, en ieder andere godsdienst heeft ervaringen. En evenmin kan redding worden gebaseerd op vasten, bidden, ervaringen, sensaties of oprechtheid.

Veel mensen zeggen: “Wel, het maakt totaal niet uit wat ik geloof, zolang ik maar oprecht ben in wat ik geloof.” Wel, als dat zo is, is de mohammedaan gered; is de boeddhist gered en al de overigen; de heidenen zijn gered. Maar ik zeg dat zij het op iedere willekeurige dag beter kunnen dan wij, als het aankomt op bidden, vasten, sensaties, enzovoort; zij kunnen het beter dan wij. En redding hoort niet bij, of is niet gebaseerd op enige andere zaak dan het Woord van God; God heeft het voor het zeggen.


Aanhaling genomen uit de prediking: