Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

23 februari

Dag 73

En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Matthéüs 5:1-3
Jezus predikt tot de schare op de berg.

Ik toon u een echte investering om te doen. Plaats uw leven, uw tijd, uw geld, uw talent, plaats alles wat u hebt in Christus. God heeft het ons gegarandeerd door Hem weer op te wekken. We zullen opstaan in de laatste dagen. Hij beloofde het. Waar zou u nog meer naar kunnen uitzien? Vertel me enige investering die u zou kunnen doen die u meer uitbetaalt dan dat.

Vertel mij waar u vanmorgen in zou kunnen investeren en er tien miljoen dollars uit zou halen en dan morgen een lijk zijn? Wat zou u daar aan hebben? Welk voordeel heeft een mens als hij de hele wereld wint en zijn ziel verliest? Wat als u populair zou zijn en Zo-en-zo genoemd wordt, en diaken, districtsoudste, doctor, bisschop, oudste, paus, of hoe u ook genoemd zou mogen worden? Dat zijn lofprijzingen van mensen.

Ik zou liever door de mensen een heilige roller worden genoemd en in mijn hart een zoon van God zijn met de nieuwe geboorte en de Geest van Christus in mij wonend, en dat Hij het bewijst door de betuiging van Zijn Woord, en mij laat leven. “Het leven dat ik eens leefde leef ik niet meer”, zei Paulus. En toch was hij een leraar en een geleerde. Maar hij veranderde zijn leven toen hij Christus ontmoette en deed zijn investering in Christus. Hij was van toen af aan een andere man.

Oh, een toename van goederen. Dat had [de rijke jongeling] beslist. Weet u wat? Jezus vertelde hem, als u hier opmerkt, Hij zei: “Ga heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En kom, volg Mij. Neem uw kruis op en volg Mij, en u zult schatten hebben in de hemel.” Zie? Wat een investering om te doen, maar hij verkoos om het niet te doen.

Nu, zo heeft de gemeente van Laodicéa dezelfde zaak gekozen: om het niet te doen. En herinner u, toen hij zo verschrikkelijk rijk werd (zoals de kerk vandaag), lagen de armen bij zijn poort, en ze kregen alleen de kruimels die hij wegveegde voor de honden: Lazarus, de arme van geest.

Jezus zei in Matthéüs 5: “Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” Wij willen die plaats niet innemen, die nederige plaats, die plaats helemaal achteraan van arm te zijn van geest. Dat willen we niet. Wij willen dat iemand ons prijst en een groot persoon zijn.

Zoals een broeder zojuist zei, die het beslist goed verwoordde, toen hij zei: “Hoe kunt u geloof hebben als u elkaar naar de ogen ziet, of de goedkeuring van elkander behoeft?” Het maakt niet uit wat iemand zegt. U wilt de goedkeuring van God, het respect van God voor u. Hij zal u alleen respecteren als u Zijn Woord houdt. In orde.


Aanhaling genomen uit de prediking: