Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

26 februari

Dag 76

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
Matthéüs 5:6
Een jongeman weerstaat de wereldse verzoekingen.

Jezus zei: “Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” Het is al een zegen wanneer u dorst. Maar de duivel heeft geprobeerd u te laten denken aan iets anders. Maar de dorst werd u door God gegeven.

Luister. Hoe durft u te proberen die gezegende heilige dorst die God u gaf om naar Hem te dorsten te bevredigen met de dingen van de wereld; met televisieprogramma’s, met drinken, met geld verkwisten. De duivel heeft zijn eigen bedorven instrumenten en heeft die dorst genomen die God u gaf om naar Hem te dorsten en gemaakt dat u dorst naar de dingen van de wereld. En elke dorst die u hebt zou naar Hem moeten zijn. Beslist. Dat is leven. U zegt: “Nu, ik ken de Bijbel beter dan u, broeder Branham.” U hebt geen leven door de Bijbel te kennen. U hebt geen leven door u bij een kerk te voegen. U hebt geen leven door gedoopt te zijn. U hebt geen leven door uw catechismus te kennen. U hebt uw leven niet door een voorganger te zijn. Hem te kennen is leven, niet het kennen van de catechismus of uw kerkregels, maar Hem te kennen is leven.

En die dorst die God u gaf is evenmin bedoeld om het aan een kerk te besteden. Als de duivel u niet naar dansfeestjes kan krijgen en drinken en onzedelijk leven en deze dingen, dan bederft hij het zodat u zich bij een kerk aansluit. En dat is nog steeds bedorven omdat het bij een kerk voegen u geen leven geeft.

Maar de enige manier waarop u leven kunt hebben is om die dorst te nemen en deze te bevredigen door te drinken bij de Bron die nimmer opdroogt, die prachtige Heilige Geest Die van God uit de hemel vandaan regent. Dat is de wijze waarop u leven vindt: door Hem te kennen; niet Zijn Boek te kennen, maar Hem te kennen; niet uw kerk te kennen, maar Hem te kennen; niet dorsten om de voorganger te bevredigen, maar om de Here te bevredigen. Dat is die heilige dorst. Daarvoor is het in u. En zou u die willen stillen met dingen van de wereld? Het is dood. Het is bedorven.

Zei de Bijbel niet: “Wanneer u de wereld of de dingen van de wereld lief hebt, dan komt dat omdat de liefde Gods zelfs niet in u is”? Die grote heilige dorst. U kunt het niet bevredigen door bij een kerk te horen. Er is geen bevrediging in het bij de kerk horen. U probeert uw geweten dicht te schroeien en uw hart te vullen met lust. Kom te voorschijn; belijd uw zonden en dorst naar Gods gerechtigheid. “Want Uw goedertierenheid is mij beter dan het leven; mijn lippen zullen U prijzen.” Denk daaraan.


Aanhaling genomen uit de prediking: