Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Waarom?

Door William Marrion Branham

1 ...?... naar Arizona om het Evangelie te prediken. En ik acht het zeker als een groot voorrecht om hier vanavond te zijn. Toen hij zei... We waren hier zondagavond en hij zei dat hij zijn gebedssamenkomst op dinsdagavond had. En ik zei: "Wel, ik wil eenvoudig komen om een kleine tijd van gemeenschap met u te hebben in de gebedssamenkomst." Dit is dus een geweldige tijd.

     Blij om broeder Williams te zien, broeder Sonmore, en de met mij verbonden vrienden, broeder Sothmann, velen van hen hier die... mensen die ik persoonlijk ken, om een wonderbare tijd in de Here te hebben.

     Wij gaan nu vanaf hier naar Tucson. En dan op zondagavond is de genezingsdienst voor u mensen van Tucson, broeder Norman daar. Het is een Assembly of God kerk daarginds. Wat is er de naam van, broeder Norman? [Broeder Norman zegt: "Central Assembly." – Vert] Central Assembly of God, in Tucson. We hebben daar een predikdienst op zondagmorgen, en op zondagavond is de genezingsdienst, we gaan in die dienst voor de zieken bidden. Dan gaan we door naar Californië en weer terug naar het oosten, omhoog naar de Yukon, of Brits Columbia, en zo terug En wij vertrouwen dat God ons veel succes zal geven en u hier allen zal zegenen.

2 Ik luisterde naar dat koor; ik kan het niet uit mijn gedachten krijgen. Weet u, daar houd ik van. Het is werkelijk goede, ouderwetse Pinksterzang. O my! Ik doe... het maakt mij nerveus als ik een overtrainde stem hoor. Weet u, iemand die probeert te zingen dat het is... weet u, ze worden blauw in hun gezicht en houden een of andere hoge octaaf aan... hoe zij het ook noemen. En zij zingen niet, zij willen gewoon gehoord worden.

     Maar ik denk dat er niets beters is dan gewoon een echte goede oude met Pinkster gevulde groep met hun handen omhoog, zingend voor de glorie van God. Daar houd ik van. Het doet iets met je. Paulus zei: "Als ik zing, zing ik in de Geest." Dat is zo waar als wat.

     Wij willen alles in de Geest doen. Als u zingt, spreekt, predikt, wat u ook maar doet, doe het in de Geest. En dat is altijd juist. Nu, wij predikers weten dat wij niet altijd in de Geest kunnen prediken.

     Zoals broeder Moore zei, dat zijn zoontje David...

3 Broeder Jack was hier op zondagavond bij ons en bracht een geweldige boodschap tot ons, als een bouwer. En hij zei dat kleine David bleef zeggen, toen hij een jaar of zeven of acht was: "Pappie, ik wil prediken." Wel, op een avond zei hij... zei dat hij hem op het podium nam en hem op de stoel zette.

     En hij vertelde dat hij zei: "Wel, mensen, David wilde gaan prediken. Dus ik denk dat ik hem een klein poosje zal laten prediken." Zei: "Hij zat daar als een oude geestelijke, weet u, met zijn kleine vlinderstrikje om." Zei: "Hij sprong uit de stoel en rende naar de preekstoel alsof hij de hele plaats in vuur zou zetten, weet u." Zei: "Hij stopte, en keek zo verslagen, en keek overal om zich heen, hij zei: 'Het werkt gewoon niet' en ging terug en ging weer zitten." (Wij predikers weten dat er heel wat keren zijn dat het gewoon niet wil werken.) Hij zei dat hij hem sindsdien nooit meer in de preekstoel kon krijgen.

     Maar ik verheugde mij zozeer in dat zingen... de Geest krijgt een houvast op je.

4 Ik heb thuis twee kleine meisjes. Een van hen heeft nu een behoorlijke lengte. Ongeveer... Ik denk dat het ongeveer vier of vijf jaar geleden geweest is, en mijn kleine Rebekah was toen nog aardig jong, ongeveer acht. Kleine Sarah was ongeveer vier. Ik was weggeweest naar de samenkomsten. En zij zijn papa's kleine meisjes. Wij voelen dat allemaal zo voor onze kinderen. En dus waren zij op mijn thuiskomst aan het wachten en mama had hun verteld dat zij dacht dat ik ongeveer te middernacht thuis zou komen. Maar zij probeerden op te blijven, maar werden te slaperig, en moesten naar bed gaan.

     Ik kwam om ongeveer drie uur in de morgen thuis. En ik had verschillende samenkomsten achter de rug en ik was vermoeid, veel van u broeders weten hoe je je dan voelt. Ik kon dus niet slapen. En ik stond vroeg op, om ongeveer vijf uur, en zat in de kamer, in de huiskamer, met de... in de stoel een beetje uit te rusten.

     Plotseling hoorde ik gescharrel in de slaapkamer en hier kwam Rebekah aan. Zij... de oudste, zij was het eerste wakker. Hier kwam zij zo hard als zij maar kon door de kamer aanrennen en zij sprong pardoes schrijlings op mijn schoot en sloeg beide armen om mij heen en begon mij te omhelzen, zeggend: "Mijn papa! Mijn papa!" O, u weet hoe je hart dan opzwelt van trots.

5 Wel, zij had haar zusje wakker gemaakt. En haar zusje was ongeveer vier jaar jonger. En ik weet niet hoe het met uw kinderen gaat... ik denk dat het zo is als met de mijne, dat de jongste de kleding van de oudste krijgt, weet u. Het is het afleggertje. En Sarah had Rebekah's pyjama aan en de voeten waren nogal te groot en de pijpen waren te lang. En zij kon niet zo erg goed rennen met die zwaaiende grote voeten als konijnen, weet u, met sneeuwschoenen aan, proberend daarmee te rennen.

     En toen dacht ik zo, toen ik hen zag rennen... Zoals Rebekah, haar benen waren lang, en zij sprong precies schrijlings op mijn schoot, met haar voeten in evenwicht op de grond, weet u. En zij zat mij daar te omhelzen, en o, ik houd van haar.

     En ik dacht, dat is zoals de kerk, weet u, de grote kerken die er hier reeds gedurende lange tijd geweest zijn, gevestigd, en weten waarover zij spreken. Fijne geoefende koren, met al de octaven en van alles gewoon in orde, weet u. (Ik veronderstel dat dat juist is, octaven? Ik heb het fout, wat het ook... noten, of hoe het gaat...)

6 En zij, kleine Sarah, zij is als een kleine Pinkstergroep, zie, zij was er nog niet zo lang. Zij was niet zo goed getraind. Daarom begon zij door de kamer te struikelen en te vallen. En ongeveer op de tijd dat zij bij de deur kwam, keek Rebekah om, met haar beide armen om mij heen en zei: "Sarah, mijn zuster, ik wil dat je weet dat ik hier het eerst was. Ik was hier het eerst en ik heb alles van papa en er is niets voor jou overgelaten." (Dat is wat zij ons proberen te vertellen, zie.)

     Dus arme kleine Sarah zag er zo verslagen uit. Haar lipjes hingen naar beneden, haar bruine oogjes. En ze zag eruit alsof zij zou gaan huilen, omdat alles van papa in beslag was genomen. Er was niets meer voor haar overgelaten.

     Ik wenkte naar haar en stak een been uit en gebaarde naar haar, en hier kwam zij. Dat is alles wat zij wilde, slechts een kleine bemoediging. Dus sprong zij op mijn been, en zij was heel wat jonger, weet u, en haar... zij was uit balans. Haar benen konden de vloer niet raken voor haar evenwicht. Dus deed ik beide armen om haar heen om haar vast te houden en haar voor vallen te behoeden.

     Zij omhelsde me een beetje, en zij rolde met haar grote bruine ogen en keek naar mij op. Ze zei: "Rebekah, mijn zuster, ik wil jou iets vertellen." Ze zei: "Het mag zo zijn dat jij alles van papa hebt, maar ik wil je één ding laten weten: dat papa alles van mij heeft." [De samenkomst lacht – Vert]

     Dus houd ik van de plaats waar Jezus alles van ons heeft. Wij mogen niet alles hebben... maar eenvoudig dat Hij alles van ons heeft. Om zo compleet in Hem te zijn, dat wij ons verliezen in Zijn goedheid. En dat is waar ik Hem kan aanbidden in de Geest en waarheid.

7 Nu, net voordat wij het Woord benaderen... En ik wil u niet lang houden. Gewoonlijk trek ik er vier of vijf uur voor uit, iets dergelijks. Maar vanavond zullen we een deel weglaten en er dertig minuten van maken. Want ik moet direct door naar andere opwekkingen, en ik waardeer zeker deze uitnodiging.

     Als ik nu het Woord lees... Als niets anders er meer toe doet, dan zal het lezen van het Woord wel iets voor u doen. En ik ga één vers lezen. Het is niet erg veel. Het is niet... het is niet de lengte ervan; het is wat het is; dat is wat telt. En het is niet het papier waarop het geschreven is, het is wat in het Woord staat, omdat Gods Woord eeuwig is. Mijn woorden zullen falen; Zijn woorden kunnen niet falen. De mijne zijn van een mens, en de Zijne zijn van God. Dus als mijn woorden falen om de plaats te bereiken die God vanavond heeft bedoeld voor ons samenkomen, maar Hij wil iets doen met de liederen om daarmee door te gaan, dan bid ik dat u Gods Woord neemt, en dat zal de plaats innemen, want het is...

8 Elke keer dat God ooit op het toneel wordt geroepen om een besluit te nemen, dan moet dat, als Hij het besluit neemt, voor eeuwig Zijn zelfde besluit zijn. Nu onthoud, dat Hij Zijn gedachten niet kan veranderen omdat Hij volmaakt is. Gelooft u dat God volmaakt is? Gelooft u dat Hij oneindig is? Zeker is Hij oneindig. Wel, als Hij oneindig is, wel, dan kan Hij er niets bijleren. Wij zijn eindig, dus kunnen wij blijven leren, en dít terugnemen en er iets aan toevoegen, en wegnemen. Maar God kan dat niet, zie. Hij is volmaakt. Elke beslissing is perfect. Dat moet u zich dus altijd herinneren: houd uw gedachten en hart op Zijn Woord gericht.

     O, dit is een verschrikkelijke dag waarin wij leven. U weet dat de misleidende tijd de avondtijd is. Maar Hij beloofde ons dat wij Licht in de avondtijd zouden hebben. Hij beloofde dat. En zoals de zon opkomt in het oosten en ondergaat in het westen, is het geen andere zon; het is dezelfde zon die in het westen ondergaat die in het oosten opkwam. Zijn profeet zei dat er een tijd zou zijn dat het een sombere dag zou zijn, geen nacht noch dag. En... maar zei dat het in de avondtijd weer opnieuw licht zou zijn. Wij hebben dat gehad, hoe het avondlicht komt bij het eindigen van de dag.

9 En nu, herinner u altijd... Neemt God een beslissing, dan is die altijd volmaakt. Dus als Hij iets zegt, moet het altijd op die manier blijven. Dat geeft ons dus vertrouwen dat wij volkomen onze hoop kunnen stellen op wat Hij zegt. Het is de waarheid, zie.

     Wijk nooit af van Zijn Woord. Houd Zijn Woord in uw hart. Ik geloof dat David zei dat hij Zijn Woord in zijn hart had verborgen zodat hij er niet tegen zou zondigen. Als wij dat nu gewoon zouden onthouden.

10 Nu, voordat wij het Woord benaderen, behoorden wij tot de Auteur ervan te spreken. Denkt u ook niet? Eens was ik in Fort Wayne en ik gebruikte... Mijn grammatica is niet erg goed, dus gebruikte ik het woord 'poolpit'. [Het Engelse woord is 'pulpit', wat preekstoel betekent – Vert] En er zat een man achterop het podium, waarvan ik veronderstel dat hij moest hebben... op de manier waarop hij sprak, moet hij meneer Webster hebben onderwezen.

     Hij zei: "Broeder Branham, uw grammatica is armzalig, erg armzalig."

     Ik zei: "Ja meneer, dat is waar." Ik zei: "Ik werd opgevoed in een groot gezin met tien kinderen. En ik kreeg niet meer dan slechts een lagere schoolopleiding."

     Hij zei: "Wel, dat is nu geen excuus." Zei: "U bent een man."

     Ik zei: "Goed, dat is ook waar, maar ik ben zo druk bezig om voor de zieke kinderen te bidden, enzovoort, dat ik geen tijd heb."

     Hij zei: "Wel, dat is nog steeds geen excuus." Zei: "Deze mensen daar zouden u meer waarderen..." Zei: "Vanavond merkte ik op dat u 'poolpit' zei." Hij zei: "Zij zouden u meer waarderen als u 'pulpit' had gezegd."

     Wel, weet u, hij gaf me er nogal van langs. Ik zei: "Broeder, ik bedoel niet om arrogant te zijn, maar ik wil dit zeggen. Deze mensen daar maakt het niet uit of ik 'poolpit' of 'pulpit' zeg, ziet u. Zij luisteren alleen naar mij omdat ik hun de waarheid vertel over God; en als je vervolgens het juiste soort leven leidt... dan zullen ze het geloven." Dat is juist. Ja.

     Het zijn niet de woorden, het is wat... soms wat wij zeggen. Nu, laten wij onze hoofden buigen.

     Hij zei...

11 Ik zou het Woord niet zo best mogen kennen, maar ik ken de Auteur erg goed. Daarom denk ik dat het soms beter is om de Auteur te kennen, denkt u niet? Hem te kennen in de vergeving van onze zonden.

     Laten wij Hem nu op deze gronden benaderen: dat wij Hem kennen, en dat Hij ons onze zonden vergeven heeft. En wij naderen tot Hem, wetend dat Hij ons zeker zal geven wat wij vragen.

12 Almachtige God, wij naderen tot U in die algenoegzame Naam van de Here Jezus. Toen Hij hier op aarde was, zei Hij: "Vraag de Vader iets in Mijn Naam, Ik zal het doen." Wij geloven dat dat voldoende is. Daarom, Here, kunnen wij niet in onze eigen naam komen. Wij zouden geen gehoor bij U vinden. Wij zouden niet tot U kunnen naderen, want Gij zou niet naar ons luisteren.

     Wij zouden het niet krijgen in de naam van onze moeder of onze vader. Evenmin kunnen we het krijgen in de naam van onze herder, onze diaken, niet in de naam van onze kerk of onze organisatie. U heeft ons niet beloofd om naar ons te luisteren, maar U heeft beloofd dat wanneer wij naderen in de Naam van de Here Jezus, dat U zou horen.

     Wij komen dus terwijl wij onze verkeerde dingen belijden, alles wat we verkeerd deden en dachten, en vragen om Goddelijke barmhartigheid en genade. Wij verdienen niets, Vader. Wij hebben geen verdiensten die wij zouden kunnen aanbieden, maar wij komen op Zijn verdiensten die Hij ons zo vrijelijk gaf; en waarover Hij ons in Zijn Evangeliën vertelde dat, als wij zouden vragen, wij het zouden ontvangen: zoekt, wij zouden vinden; klopt, en er zou worden opengedaan. Wij geloven dat deze woorden de waarheid zijn.

     Dan, Here, naderen wij vanavond en vragen of U deze samenkomst wilt zegenen, deze herder, zijn... al de noden van de gemeente, zijn diakenen, zijn bestuur, de zangleider, het koor, de leken; en elke gemeente en elke Christen die hier vanavond met ons vergaderd is.

     Vader, wij bidden nu dat U Uw Woord zult zegenen, en zegen de liederen die werden gezongen, en beantwoord de gebeden die gebeden zijn. Red al de verlorenen en genees de zieken, Here. Verkrijg glorie voor Uzelf, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

13 Om een tekst te nemen, als ik het een tekst zou noemen, het staat in Jeremia 8:22, als u het wilt opschrijven:

      Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen?

     Dat is nogal een uitspraak. Hij stelt de vraag: "Waarom?" En als ik het een titel zou willen geven, dan zou ik deze drie kleine letters willen nemen: "Why?" "Waarom?"

14 Weet u, als God een weg voor iets maakt, een toebereiding maakt, in de weg voorziet, en wij die afwijzen, dan heeft God een recht om te vragen waarom. Als u het gevoel had om een kerk te bouwen zoals hier in Phoenix, en de mensen zeiden tegen u dat zij zouden komen om aanwezig te zijn in de kerk als u die zou bouwen... En u bouwde de kerk en toen kwamen de mensen niet; dan zou u een recht hebben om te vragen: "Waarom kwam u niet? Bouwde ik het niet overeenkomstig de wijze waarover ik u verteld heb dat ik het zou doen? En heb ik niet aan al uw vereisten voldaan? En nu vraag ik waarom?"

     Als iemand u een kostuum verkocht en hij vertelde u dat het pak niet zou kreuken, en meerdere verkooppraatjes. En de eerste keer dat u het eruit haalde, wel, toen was het helemaal gekreukt, dan zou u teruggaan en aan hem vragen: "Waarom kreukelt dit kostuum? Waarom vertelde u mij daarover niet de waarheid? Ik zou een beter kostuum hebben gekocht, maar u vertelde mij dat dit juist datgene was waar ik naar zocht. Waarom is dit dan gebeurd?" U hebt een recht om dat te vragen. En God heeft een recht om te vragen. Als Hij ons vraagt, of een weg voor ons maakt, liever gezegd, en wij volgen niet die weg, dan heeft Hij een recht om te vragen waarom.

15 Eens was er een koning en zijn naam was Ahazia. Hij was de zoon van Achab en Izebel. Hij was een koning in Israël. En hij viel door het latwerk van zijn huis en verwondde zichzelf, werd erg ziek; lag op zijn bed om te sterven. En in plaats van heen te gaan om God te zoeken, zond hij een paar van zijn soldaten naar Ekron om te verzoeken... of te vragen, liever gezegd, aan Ba äl-Zebub of hij gezond zou worden of niet; of Bileam, geloof ik dat het was, de god van Ekron. Hij wilde weten of hij gezond zou worden of niet.

     Nu, Elia, daar... de Thisbiet, was daar ergens in een van zijn kleine plaatsen, misschien aan het bidden, en God openbaarde het aan hem dat deze koning dit kwaad had gedaan. U weet dat God een wijze heeft om de geheime plekken te kennen. Hij heeft een manier om de geheimen van de harten van de mensen te openbaren. Toen Hij hier op aarde was, kon Hij de diepste gedachten die in de mensen hun gedachten waren, onderscheiden, omdat Hij Gods Woord was.

16 Hebreeën, het vierde hoofdstuk, zegt: "Gods Woord is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard, en scheidt vaneen... en is zelfs een onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart." Het Woord van God kan de gedachten van het hart onderscheiden, en Hij was het Woord. "In de beginne was het Woord, en het Woord was bij God... en het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons." Dus Hij, zijnde het Woord, kon de gedachten en geheimen van het hart onderscheiden.

     Hoever kunnen de mensen er soms bij vandaan gaan. Als zij het in actie zien, dan willen ze het classificeren als iets anders. Maar het is het Woord van God levend in de persoon, onderscheidend de gedachten en bedoelingen van het hart. Soms veroorzaken onze tradities dat we deze vergissingen maken.

17 Ditzelfde Schriftgedeelte waarover ik sprak... Daar was Josafat, een groot man, een gelovige; en daar was Achab, een lauwwarme gelovige. En Achab had iets op het oog, daarom stuurde hij boden naar Josafat – de vader van deze koning – om te komen en bij hem te zitten en wat gemeenschap te hebben.

     Er is slechts één ding dat u niet kunt mengen: dat is dat u water en olie niet kunt vermengen. Evenmin kunt u zonde en gerechtigheid vermengen. U heeft nog nooit een zwarte-witte vogel gezien, of een dronken-nuchtere man. U heeft nooit een zondaar-heilige gezien. U staat aan de ene of aan andere kant. Dat is wat er vandaag met de kerken aan de hand is. Wij sluiten teveel compromissen met de wereld; onze Pinkstergroepen sluiten compromissen, trekken terug.

18 Ik keek vanavond naar deze kleine vrouwen hier. Ik wil de Here danken, om deze vrouwen te zien met schone gezichten, niet met al die make-up over hun hele gezicht. Ik vertel u dat een kleine Handelingen 2:4 u reinigt, ervoor zorgt... Het plaatst wat cosmetica op u waar Max Factor niets over weet. Ziet u dat al hun gezichten oplichten met de glorie van God? Dat is wat ik graag in hen zie; ikzelf.

     En ik geloof dat vandaag onze kerken loslaten en proberen een compromis te sluiten, of teveel handelen zoals de wereld. Ik sprak daarover zondagavond op de Zakenliedenconferentie.

     Als ik zie... terugga en de boeken lees... Ik ben nog niet zo lang in Pinksteren, maar als ik zie wat zij waren, en de getuigenissen van toen hoor, dan is er ergens iets verkeerd gegaan. Ergens is er iets verkeerd gegaan.

19 Nu zien wij dat de wereld u heeft uitgenodigd, en u komt naar hun feestmaal, net zoals Josafat dat bij Achab deed. En we ontdekken dat terwijl zij deze conferentie hielden, dat Achab uiteindelijk zichzelf toonde waarom hij wilde dat de koning naar hem toe zou komen, want hij wilde ergens heengaan om een stuk land in te nemen. Hij was niet in staat om het zelf te doen en hij had de hulp van de koning nodig.

     Maar u weet dat, als een man uit de wil van God gaat, of een gemeente uit de wil van God gaat, of een natie uit de wil van God gaat, of een persoon uit de wil van God gaat, dat God dan ergens iemand heeft die u daarover zal aanspreken. Als uw herder het niet vanuit de preekstoel wil doen, is er een Zakenliedenbijeenkomst, of een koor dat zingt; of God zal het op de een of andere manier doen om de waarheid te vertellen om u rechtgetrokken te krijgen. Dat is... Dat doet Hij altijd.

20 Nu, daar Josafat een rechtvaardig man was, zei hij: "Wij zouden de Here moeten raadplegen of wij dit of dat zouden moeten doen." Dat is een goed... laat zien dat hij enige achtergrond had. "Zoek eerst het Koninkrijk van God."

     En hij zei: "O, zeker. Ik heb er hier een overvloed van die wij kunnen raadplegen. Ik heb hier een school van vierhonderd profeten, goed onderwezen, goed gekleed en gevoed. Het zijn kerkelijke reuzen. Wij zullen hen hierheen laten komen en door hen de Here raadplegen."

21 Toen zij daar kwamen, begonnen zij te profeteren. En eenparig, een ieder één van zin, begonnen ze te zeggen: "Ga naar Ramoth-Gilead. De Here is met u. De Here zal u terugbrengen. En de Here zal u de overwinning gaan geven." U weet... en een van hen maakte voor zichzelf een paar horens, en hij ging naar... Daardoor zouden zij de vreemdelingen terugdrijven.

     Maar weet u, er is iets... Ongeacht hoeveel u probeert om iets op te poetsen, als het niet overeenkomstig Gods Woord is, klinkt het voor een Christen niet goed. Ongeacht hoe u het oppoetst, en hoe mooi het verondersteld wordt te lijken, en van alles, en hoe religieus het schijnt te zijn, als het niet echt het Woord is... Weet u, Christenen leven van schapenvoedsel, en schapenvoedsel is het Woord van God. Als het er niet het Woord in heeft, klinkt het niet juist.

22 Dus dat klonk gewoon niet goed. Hoewel deze mannen goed opgeleide seminariestudenten waren, enzovoort; maar het klonk gewoon niet juist voor Josafat omdat het niet goed samenging met het Woord.

     Daarom zei hij: "Is er niet nog een?"

     "Eén meer, als vierhonderd eenparig zeggen: 'Ga erheen. De Here is met u'?"

     Hij zei: "Maar er moet er hier ergens beslist nog één zijn."

     Hij zei: "O ja, ik heb hier nog een heilige roller. Maar hij is de zoon van Imla, Micha. Maar ik haat hem. Hij heeft altijd iets lelijks over mij te vertellen."

23 Zeker. Hoe zou hij iets anders kunnen zeggen? want dat was zijn leven. Hij had het nodig om gecorrigeerd te worden. God had één man onder hen allen die standvastig was en vertelde wat de waarheid was. Ongeacht of het goed of fout is, vertel het.

     Hij zei: "Wel, het beste is om hem te halen."

     Hij zei: "O, dit... O, u kunt toch zeker wel vierhonderd geloven!" Hij zei: "En zij zijn de beste. Zij zijn het best gekleed, en het meest beschaafd, zij zijn de beste studenten. En dan zijn er vierhonderd van hen. Hoe kunt u om een andere vragen?"

     Hij zei: "Maar..." Met andere woorden: "Als u slechts kon erkennen dat... Ik heb een klein voorgevoel dat er ergens iets niet in orde is. Het klinkt gewoon niet goed."

     Dus zei hij: "Wel, wij zullen Micha laten halen."

24 Daarom zonden zij een bode naar hem toe. Hij zei: "Nu, wij hebben een vergadering, en alle geestelijken stemmen samen dat dit en dat zou moeten worden gedaan. Daarom willen wij dat u hetzelfde zegt als wat zij zeggen. U zegt hetzelfde als zij, omdat zij de bisschoppen zijn en de hooggeplaatste leden, enzovoort. Daarom moet u precies hetzelfde zeggen als wat zij zeggen."

     Hij zei: "Zo waarachtig als de Here God leeft, ik zal alleen zeggen wat Hij in mijn mond legt."

     Wij hebben vandaag meer Micha's nodig, denkt u ook niet? Blijf precies bij wat de Here God heeft gezegd. [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert] Laat dat de waarheid zijn. Laat wat God heeft gezegd de waarheid zijn en al het andere een leugen.

     Hij zei: "Zo waarachtig als de Here leeft, ik zal slechts zeggen wat Hij zegt."

     En toen ze hem ontmoetten, zeiden ze: "Nu, wees het niet oneens met enige van deze theologen, want u bent een onbeduidend persoon zonder enige invloed. Daarom moet u nu heel voorzichtig zijn, want u kunt in moeilijkheden komen. En de vereniging is bijeen gekomen, en ik vertel u waar ze het over eens geworden zijn. Daar moet u bij blijven."

25 Maar het trof hoe dan ook geen doel bij de jongen. Het deed het niet... het scheen hem niet juist te zijn.

     Dus toen hij daar kwam, vroeg hij: "Zal ik daarheen gaan?"

     Hij zei: "Wacht u tot vanavond. Laat mij tot de Here spreken en zien wat Hij zegt." En de volgende morgen zei hij: "Ga daarheen en heb succes."

     Hij zei: "Hoe dikwijls...!" Weet u, zelfs de oude koning Achab wist dat dat niet goed klonk. Iets had Micha's gedachten veranderd. Hij zei: "Hoe dikwijls heb ik je niet geboden dat je mij alleen de waarheid moet vertellen!?"

     Hij zei: "Ga door. Maar," zei hij, "ik zag Israël verstrooid als schapen die geen herder hadden."

     O, toen kwam de rechtvaardige toorn van de bisschop omhoog en hij sloeg hem op de mond en zei: "Waar ging de Geest van God heen toen Hij uit mij ging?"

     Hij zei: "Ik zag God zitten in de hemel en al de heerscharen om Hem heen." En zij probeerden er achter te komen hoe zij Achab daar weg konden krijgen om het Woord van God te vervullen, want Micha bleef bij het Woord van God, en dat was het bewijs dat zijn profetie juist was.

26 In het Oude Testament hadden zij ongeveer twee manieren om het Woord van God te testen. Als een profeet profeteerde, of een dromer een droom droomde, dan namen zij hem mee naar de Urim en Thummim. Dat was een borstplaat. En als hij zijn droom vertelde, of profeteerde, en als het niet werd bevestigd op de Urim en Thummim doordat de lichten door elkaar vloeiden – alles bovennatuurlijk – dan aanvaardden zij het niet. Maar als het wel gebeurde, dan namen ze het aan.

     Nu, het Oude Testament had de Urim en Thummim. Maar het Nieuwe Testament heeft nog steeds de Urim en Thummim. Dat is de Bijbel. [Broeder Branham klopt op de preekstoel – Vert] Dat is juist. Als het niet overeenkomstig het Woord is, laat het gaan.

     Ongeacht hoe goed het klinkt, hoe goed het klinkt dat het uw kerk zou opbouwen, hoe goed het klinkt als u de dames hun haar laat knippen en u hen korte broeken en dergelijke dingen laat dragen (dat zou hen zich beter laten voelen; meer geld in de collecteschaal opleveren)... Maar dat is niet Gods wijze om dingen te doen. U moet naar het Woord terugkomen, en bij het Woord blijven. Ongeacht of het de huid ervan afscheurt; zeg het hoe dan ook. Laat nooit... Gebruik nooit het Evangelie voor een goed belegde boterham. Dat is waar. Ik zou liever de waarheid vertellen en slootwater drinken en biscuitjes eten, dan drie keer op een dag kip eten en mijzelf ergens achter verbergen wat niet juist was. Vertel er precies de waarheid over.

27 Welnu. Toen... Wij ontdekken dat toen... dat Micha wist wat Elia had geprofeteerd en dat het Gods Woord van de profeet was, dat er narigheid voor Achab onderweg was. Dus hoe kon hij zegenen wat God vervloekt had? En als zijn profetie, of zijn visioen, tegengesteld was aan wat het Woord van God was, dan was het verkeerd.

     Als wij vandaag zien hoe alles aantrekkelijk wordt voorgesteld in de naam van religie: voeg je gewoon bij de kerk, en kom uw naam in het boek zetten, of neem uw attestatie [bewijs van lidmaatschap – Vert] mee van de ene naar de andere kerk; dat klinkt niet juist. Dat neemt niet de plaats in van de nieuwe geboorte. Er is iets fout. Laat het koor doen wat zij willen, en het gehoor doen wat zij willen, enzovoort, en... zodat zij terugkomen en zeggen, wel, wij horen bij deze kerk. Er is iets verkeerd. Het klinkt niet juist, en het vindt geen gehoor bij een Christen. Dat is precies juist. God maakte een weg.

28 En waarom ging deze koning Ahazia niet heen om Elia te vragen? Elia kwam erheen en ontmoette hem daar op de weg en hij zei: "Ga terug en zeg hem: 'Waarom gaat hij naar die afgod toe? Waarom gaat hij naar Ekron? Is het omdat er geen profeet in Israël is? Is het omdat er geen God in Isra ël is, dat hij daarheen moet gaan naar een heidense god om het aan hem te gaan vragen?'" Zei: "Ga terug en vertel hem dat hij niet van dat bed afkomt."

     Nu, er was een profeet, er was een God, er was een Kracht om zijn geheimen te openbaren en hem te vertellen wat de uitkomst zou zijn. Het was niet omdat zij geen God hadden. Het was niet omdat zij geen profeet hadden. Het kwam door de koning zijn zelfzuchtigheid. Hij wilde er geen omgang mee hebben, omdat zijn moeder tegen al de profeten van God was geweest, tegen diezelfde profeet was geweest. En dat maakte dat hij er ook tegen was. Dus was het niet omdat zij geen profeet hadden. Het was niet omdat zij geen enkele zalf in Gilead hadden. Het was omdat hij te koppig was om het te gebruiken.

29 En dat is wat er vandaag aan de hand is. Wat maakt dat mensen drinken, en liegen, en stelen, en overspel plegen, en doen en handelen op de wijze waarop zij doen? Het is niet omdat wij niets hebben om ons tevreden te stellen. Het is omdat zij een plaatsvervanging nemen in plaats van het waarachtige. Zij proberen te sussen die... dat heilige in hun hart te stillen.

     Toen God een mens maakte, gaf Hij hem... Hij liet... De duivel nam zijn hoofd; God koos zijn hart. De duivel maakt door middel van zijn voorstellingsvermogen dat hij zich van alles kan inbeelden, geeft hem verstandelijk begrip van de Schrift. Maar God gaat in zijn hart en leidt hem door de Geest; maakt dat hij dingen gelooft waar zijn verstand niets over weet. Amen! Dat maakt dat ik mij een beetje religieus voel als ik daaraan denk, zie.

     Als God een houvast op een mens krijgt, komt Hij in zijn hart. Dat is Gods controletoren. En de reden waarom mensen drinken, roken, gokken, liegen, stelen en doorgaan op de wijze waarop zij doen, is, omdat zij proberen dat verlangen in hun hart te bevredigen. God maakte hen op die wijze, zodat Hij daarin kon komen en elk verlangen dat u heeft, kan bevredigen. Maar hoe durft iemand dat kostbare iets te stillen met de dingen van de wereld?

30 Nu, dat is hetzelfde als wat de koning deed. Er was genoeg van God, er waren genoeg fijne profeten. Maar hij was gewoon te egoïstisch om naar deze profeet toe te gaan.

     En wij ontdekken dat hij stierf, zoals de profeet gezegd had. Toen de man terugkwam, zei hij: "Wij ontmoetten een man, en hij vertelde ons om terug te komen en u te vertellen: 'ZO SPREEKT DE HERE, u zult niet van het bed afkomen.'"

     Hij zei: "Hoe zag die man eruit?"

     Zei: "Hij was helemaal harig, en hij had een stuk leer om zijn lendenen." En hij wist dat dat Elia was. Zijn zonden hadden hem achterhaald. Het zal het elke keer doen, broeder. Jazeker.

31 Het is vandaag precies eender als toen. De mensen, de Amerikaanse mensen, proberen iets te vinden. Wat zij doen... blijven op woensdagavond thuis om naar een of ander radioprogramma te luisteren: Wij houden van Suzy, of Lucy, of wat het ook is, of iets van dat soort dingen; horen Elvis Presley met zijn rock and roll, of zoiets; een of ander soort tijdverdrijf, en missen de gebedssamenkomst. Het is niet omdat de Heilige Geest niet meer Dezelfde is als toen in de Azusa Street. Hij is precies hetzelfde als dat Hij toen in Jeruzalem was, A.D. 33.

32 O, wij hebben het medicijn gekregen, wij hebben datgene gekregen wat er voor nodig is, maar de mensen willen het niet. Hoe kunnen zij vandaag sandalen aan de vrouwen verkopen, waarvoor zij vijftig dollar betalen voor zoiets kleins? Een vissenkom met een koningsvisje op de bodem, gewoon een...?... Hoe kun je dat doen? Toch zit er twee keer zoveel leer in een paar schoenen die je nog niet kunt verkopen voor twee dollar. Zij zullen vijftig betalen, alleen maar om in stijl te zijn. De mensen willen handelen als de Jones, of iemand anders, erbij horen.

     Ik heb altijd gezegd dat het mij niet uitmaakt of mijn jas bij mijn broek past of mijn das bij mijn overhemd past. Ik wil dat mijn ervaring past bij Gods Woord. Dat is wat ik wil. Ik wil een ervaring zoals zij die in de Bijbel hadden. En zij hadden het, dus waarom kunnen wij het niet hebben? Waarom zouden we een vervanging willen nemen terwijl de Pinksterhemelen vol zijn van de onvervalste Heilige Geest, zie. Er is overvloed van. Het is niet omdat er niets meer van is. Gods overvloedige zegeningen zullen nooit zijn verheven... uitgeput zijn, liever gezegd.

33 Kunt u zich een vis indenken midden in de oceaan, een visje van ongeveer anderhalve centimeter lang, dat zegt: "Whew! Jongen, ik kan beter spaarzaam met dit water omgaan, ik zou op een dag te kort kunnen komen." Wel, hij zou het nooit kunnen opdrinken. Zeker niet.

     Kunt u zich een muisje voorstellen, ongeveer zo groot, onder de grote graanschuren daar in Egypte, dat zegt: "Wel, ik kan maar beter een half graantje per dag eten, omdat ik misschien niets meer heb voordat de winter voorbij is." Wel, dat klinkt belachelijk.

     Wel, het is miljoenen malen meer dan dat u kunt bedenken dat u ooit Gods overvloedige zegeningen zou kunnen uitputten. Wel, het zijn onaangeraakte bronnen die God voor Zijn gemeente heeft opgeslagen. De kracht van God staat gereed om verspreid te worden en haalt de man en vrouw het Koninkrijk van God binnen, en geeft hun een onuitsprekelijke vreugde en vol van glorie, waar geen dans, whisky, of iets anders ooit de plaats van kan innemen. Zeker. God heeft het; maar het is omdat de mensen het niet willen.

     "Is er geen balsem in Gilead, of is daar geen Heelmeester? Waarom is dan de dochter van mijn volk niet genezen?" Het is omdat zij het niet willen; omdat de natie erover spreekt om schuilkelders te gaan bouwen, en dat zij al dit soort dingen zullen gaan doen. Er is slechts één ontsnapping, en dat is omhoog. U kunt niet naar beneden gaan. Wij zijn nu zover omlaag gegaan als we maar kunnen. Kom omhoog, sta op. Zoals dat kleine lied zegt: "Ga omhoog totdat u de Melkweg bereikt, en dan bent u in die eindeloze stroom. Blijf gewoon doorrennen!" O, hoe wonderbaar!

34 Een dokter... U weet, het is precies zoals met een patiënt die sterft op de stoep van de dokter, en hij heeft daar binnen de toxine voor de pati ënt om zijn kwaal te behandelen. [Toxine: een bacteri ële gifstof – Vert] Nu, als de pati ënt daarbuiten op de dokters stoep zit en zegt: "Wel, ik heb een zekere kwaal en... maar de dokter heeft het medicijn daarbinnen, maar ik wil daar niet naar binnengaan. Ik houd gewoon niet van die dokter, en ik zal zijn medicijn niet gaan innemen."

     Nu kunt u niet de dokter daarvoor de schuld geven als hij daar precies op de stoep sterft. Zeker niet. De dokter is gewillig om op de patiënt te wachten. En u kunt ook niet de schuld aan de toxine geven. Hij heeft er daarbinnen ruim voldoende van. Maar de pati ënt... Het is omdat de pati ënt niet binnen wil komen en de toxine wil nemen. Dat is de reden dat hij sterft.

     En zo is het vandaag met de kerk. Mensen zitten regelrecht in de kerk en sterven in zonde in de kerkbank. Het is omdat zij Gods remedie niet willen nemen, Gods kuur tegen de zonde. God heeft een kuur voor de zonde, een dubbele kuur. Maar de mensen willen het niet nemen. Zij sterven regelrecht in de kerkbank als een zondaar. Zij sterven daar zonder de Heilige Geest.

     Er is vandaag geen excuus. De kranten staan er vol mee, en op elke hoek staat een kerk. Er is daarvoor geen excuus. Het zijn de mensen die het niet willen.

35 Nu weet u dat het gevaarlijk is als u een ziekte heeft en de dokter voor die ziekte een toxine heeft en u wilt er niet mee ingeënt worden. Zoals pokken... een pokkenepidemie in het land, en als u er niet voor inge ënt wilt worden, kunt u sterven aan die pokken. Zoals nu het bekende Salkvaccin. [Tegen kinderverlamming – Vert]

     U zegt: "U gelooft in Goddelijke genezing en spreekt u dan over medicijnen?" O ja. Uh-huh. God geneest alle ziekten. Medicijnen genezen geen ziekten. Dat weten we. Medicijnen genezen niet. Er is geen dokter die u zal vertellen dat medicijnen genezen. Medicijnen kunnen geen weefsel opbouwen. God is daar voor nodig om dat te doen. Psalm 103:3 zegt: "Ik ben de Here Die al uw krankheden geneest."

     Nu, u kunt uw arm breken. Een dokter kan hem zetten; hij kan hem niet genezen. Als u kiespijn hebt, kan hij de kies trekken, maar hij kan het niet genezen. U heeft last van uw blindedarm; hij kan de blindedarm verwijderen, maar niet genezen waar hij sneed. Daar is God voor nodig. Hij is de Dokter van alles. Nu, wij hebben geneesmiddelen enzovoort.

36 Een dame... Ik zou dit kunnen zeggen. Een vrouw zei enige tijd geleden tegen mij, zei: "Hoe zit het dan daarmee, wat gaat u zeggen over penicilline tegen de griep?"

     "Wel", zei ik, "penicilline is net zoiets alsof u uw huis vol met ratten had. Zij knaagden overal gaten in en u zette wat rattengif neer en vergiftigde de ratten. Dat zal niet de gaten dichtmaken." Dat is waar. Penicilline doodt alleen de kiem. Het dicht de gaten niet, noch bouwt het de weefsels op die zijn vernield. Daar is God voor nodig, de Genezer, om dat te doen. Hij is de Here Die al onze ziekten geneest. Zeker geloof ik dat, en ik ben God dankbaar voor deze toxines en het Salkvaccin. En het is een gevaarlijk iets om het niet te nemen. Dat kleine kinderen en dergelijke die inentingen krijgen, wat zouden we zonder deze moeten doen?

     Nu, niet iedereen kan geloof voor genezing hebben. Zij zouden het moeten hebben, maar ze hebben het niet. Dus wat moet je daarmee? Je zou niets anders dan ziekte hebben, en o, het zou een verschrikkelijke plaats zijn als we geen ziekenhuizen hadden en dergelijke. Het zou een verschrikkelijk plaats zijn als u geen hygiëne zou hebben, enzovoort, gezondheidscentra, en wat wij hebben. Wij danken God voor elk ding dat we gekregen hebben. Elk goed ding komt van God. Zeker.

37 Nu, wij ontdekken dat deze toxines soms... dat ze soms niet helemaal goed zijn. Weet u, soms kunt u nemen... Zoals penicilline. U kunt penicilline nemen, het in uw arm doen, en soms zal het u helpen; de volgende keer zou het u kunnen doden. Het werkt niet bij alle mensen hetzelfde. Het werkt gewoon niet. Het is een... het zal de een helpen, en een ander doden.

     Ik las niet lang geleden dat er ergens een verpleegster was die jarenlang penicilline had gebruikt. Zij nam een injectie en stierf ongeveer vijftien minuten later. De penicilline doodde haar. En het was één dosis medicijn dat mijn vader doodde. Dus moet u daar goed op letten, wanneer u het medicijn van de dokter neemt. En hun toxines zijn nu nog niet perfect.

38 Maar weet u hoe zij dat ontdekken? Ze gaan... de apotheker gaat ergens heen, en ze verzamelen een aantal dingen en verzamelen een aantal kruiden, enzovoort, en vergiften, en mengen het alles tezamen en proberen het uit op verschillende dingen. En vervolgens, weet u, als ze denken dat ze het goed voor elkaar hebben, weet u wat zij daarmee doen? Zij nemen het dan en geven het aan een cavia en spuiten de kleine cavia in met deze naald vol toxine. En als hij het overleeft, wel, dan zullen zij het aan u geven en zien hoe goed u het kunt overleven, of niet.

     U weet dat niet alle mensen zoals cavia's zijn. Sommige mensen zijn niet gemaakt zoals de cavia, dus zal het de een doden en de ander misschien helpen. Het is dus een risico om het te nemen. Maar ik wil één ding zeggen, het is geen risico om Gods toxine te nemen. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken, de toxine voor zonde, omdat het een dubbele kuur is. Het helpt iedereen.

39 En ik wil vandaag zeggen... Zij zeggen: "De belangrijkste doodsoorzaak is een hartkwaal." Ik geloof niet dat de belangrijkste doodsoorzaak een hartkwaal is. Ik geloof dat de belangrijkste doodsoorzaak zondeziekte is. Dat is de doder – dat ongeloof. Dat is wat de mensen doodt. Wij hebben de beste dokters die wij ooit hebben gehad, de beste medicijnen die wij ooit hebben gehad, zeer zeker de beste ziekenhuizen die we ooit hebben gehad, de beste medicijnen om te gebruiken die wij ooit hebben gehad; en we hebben meer ziekten dan wij ooit hebben gehad, omdat we meer ongeloof hebben gekregen dan we ooit hebben gehad. Dat is exact de waarheid. Dus het is niet... De voornaamste doodsoorzaak is geen hartkwaal; het is het zondeprobleem dat de voornaamste doodsoorzaak is.

40 Nu, wij ontdekken [Broeder Branham kucht – Vert] (Pardon)... Dat is juist. Maar Gods toxine... er was een tijd dat Gods toxine niet zo goed werkte, omdat het van lammeren kwam. U moest gaan naar... Een zondaar ging naar het altaar, en liep naar de priester toe en hij nam dit kleine lam aan. En hij beleed zijn zonden, en het lam werd gedood; en het bloed stroomde over zijn handen, en hij zond zijn gebeden op voor vergeving.

     Maar terwijl hij dat lam vasthield en het bloed over zijn handen en over zijn witte wol vloeide, en het trapte en stierf, besefte de aanbidder dat dat lam zijn plaats innam – dat hij die dood had moeten sterven, maar dat het lam zijn plaats innam.

41 Maar wat deed hij? Toen de bloedcel verbroken was, kon de geest die in die bloedcel was, welke het leven is, niet op de gelovige, de aanbidder, terugkomen. Waarom niet? Omdat dit het leven van een dier was. Dus het leven van een dier kon niet samengaan met het leven van een mens. Dus daarom, als hij overspel had bedreven, ging hij weg met hetzelfde verlangen als toen hij binnenkwam. Als hij uitging om te stelen, ging hij weg met hetzelfde verlangen, omdat dat... Hij had alleen maar gedaan wat zijn geweten zei wat juist was, maar hetzelfde verlangen was daar nog.

     Maar het is niet zo met het toxine dat wij vandaag hebben. Als een man door geloof zijn handen op Jezus Christus legt [Broeder Branham kucht – Vert] (Pardon), als een man door geloof zijn handen op Jezus Christus legt, en de pijn voelt van Golgotha, en ziet wat Hij deed om uw ziel te redden, broeder, dan: "De aanbidder eenmaal gereinigd, heeft geen besef meer van zonde." Het is van hem weggenomen. Hij is een nieuwe schepping.

42 Wat gebeurt er met de gelovige? God Almachtig komt neer van de hemel – het grootste wat er is – Die al de ruimte en tijd omvat. Hij had nooit een begin, en Hij begon nooit, en Hij zal nooit eindigen. Maar toen Hij neerkwam van het grootste wat er was en het kleinste werd dat er is – een kleine kiem van leven die in de schoot van een vrouw, genaamd Maria, werd ontvangen...

     En omdat zonde de bloedcel verbrak, en die Geest van God Die op de Pinksterdag viel, vrijliet... Als nu de aanbidder zijn hand op dit Lam legt en vergeving van zijn zonde ontvangt, dan komt het leven dat in dat Lam was (wat Gods eigen leven is), terug op de gelovige, en hij wordt een zoon van God – zonen en dochters van God. Dan is hij in de familie van God; hij is een gelovige. Gaat heen zonder besef of verlangen om te zondigen. Hebreeën vertelt ons dat hij geen verlangen meer heeft naar zonde omdat hij een zoon van God is geworden.

43 Als nu de mensen vandaag... De reden dat zij dit niet willen, zoals ik zondag zei, is omdat dit hen een beetje anders laat handelen dan wat zij gewoon zijn om te doen. Zij gaan... komen naar de Pinksterkerk en zeggen: "Wel, wij horen deze mensen zingen..."

     Net zoals ik deze jongen hier een poosje geleden gadesloeg. My, hij was zo verdraaid dat hij niet wist waar hij was. Ik lette op zijn voeten. Hij had één voet rondom de ander gedraaid. Het leek mij toe alsof hij zichzelf zo had opgeknoopt dat het vijf uur zou kosten om hem eruit te halen. Maar God moet hem daar hebben opgeknoopt want hij stond meteen weer recht op zijn voeten.

     Toen dacht ik: "O my! Wat zou ik graag zo in de Geest willen opgaan, en aanbidden in de kracht en lofprijs van God, totdat je in een dimensie wordt gevoerd waarvan je niets afweet." Ik houd daarvan, weggevoerd worden in de Geest van God.

44 Dan bemerkte ik dat deze mensen... Als een vreemdeling zou binnenkomen en keek, dan zou hij zeggen: "O my! Wat is hier aan de hand?" Als u slechts gedurende een paar minuten bij hen in die plaats was, zou u nooit meer iets van dat andere willen hebben.

     Maar zij... ze proberen hen te kopiëren. Zij kunnen het niet uit het Woord halen, dus proberen zij de nieuwe geboorte te kopi ëren. Zij zeggen dat de nieuwe geboorte is wanneer je komt en zegt: "Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik neem Hem aan als mijn Redder." Dat is geen geboorte.

45 Een bekende prediker in mijn land bracht niet lang geleden een tijdschrift mee, en hij zei: "Billy, ik wil je iets vragen." Zei: "Hier is Zo en zo", en ging door met spreken. Hij zei: "En je hebt je nu aangesloten bij de heilige rollers." En zei: "Nu heb ik je horen praten over de nieuwe geboorte." Zei: "Denk je niet dat wij de nieuwe geboorte hebben?" Zij geloven dat zij de nieuwe geboorte hebben als zij geloven.

     "Wel", zei ik, "hoe verschillend is dat met Paulus' onderwijzing." En Paulus zei in Galaten 1:8: "Als een engel van de hemel iets anders onderwijst, laat hem vervloekt zijn." En Paulus vroeg hun in Handelingen 19: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde?" – niet toen u geloofde, maar sinds u geloofd hebt.

46 Nu, de zaak ervan is dat zij proberen die nieuwe geboorte te ontwijken. Zij hebben teveel aanzien. Zij hebben teveel hoofdkennis. Wanneer u ooit tot een plaats komt dat u voelt alsof u een beetje beter bent dan iemand anders, als u tot een plaats komt dat u denkt dat uw levensstandaard een beetje hoger is dan van de ander, dan gaat u het hoe dan ook niet krijgen. Dat is juist.

     Maar er is één ding met de nieuwe geboorte: het zal maken dat een man met een smoking en iemand met een overall hun armen om elkaar heenslaan en elkaar 'broeder' noemen. Het zal maken dat een vrouw met een katoenen jurkje en een zijden jurk hun armen om elkaar heenslaan en elkaar 'zuster' noemen, wanneer u werkelijk zaken begint te doen met God. Dat is waar.

47 Net zoals op een keer een oude kleurling in het zuiden. Hij zei... Hij was gelukkig, en hij zei: "Ik heb een hart-gevoelde religie", zei hij tegen zijn baas.

     En hij zei: "O, er bestaat niet zoiets als een hart-gevoelde religie."

     Hij zei: "U maakt alleen één fout, baas. Er bestaat niet zoiets als hart-gevoelde religie voor zover u weet, zie."

     En dat is waar. Deze mensen weten niet wat hart-gevoelde religie is. Zij weten het niet. Zij... ze hebben het nooit aangeraakt. Zij zeggen dat ze niet kunnen stoppen met drinken. Zij kunnen niet stoppen met roken. Zij hebben tot nog toe de toxine niet genomen. Zij hebben die nooit uitgeprobeerd. Zij weten niet wat het voor je doet, totdat je het een keer krijgt. Als u het dan hebt gekregen, dan weet u dat er iets gebeurde toen u het kreeg. U was daar, u weet er alles over. U bent ingeënt, en dan zijn de dingen anders. U wordt een nieuwe schepping in Christus. Amen.

48 Op een dag zei de oude baas tegen hem: "Ik zou graag wat van die hart-gevoelde religie willen krijgen."

     Hij zei: "Wanneer u het maar wilt, baas."

     En hij zei... Op een dag kwam er regen. Hij zei: "Wel, het regent vandaag, Mose. Ik veronderstel dat we kunnen... Ik zou graag wat van die hart-gevoelde religie krijgen die jou zo gelukkig maakt en heel de tijd doet zingen."

     Zei: "Kom mee, baas", en hij ging naar buiten, en hij ging de schuur binnen, en hij zei: "Nu, hier is een mooie plaats hier op het hooi. Wij kunnen neerknielen en het hier ontvangen."

     Hij zei: "Nee, u krijgt het hier niet, baas."

     Hij zei: "Wel, wij zullen naar de maïsopslag gaan." Dus gingen zij naar de maisschuur. Het was een mooie droge plaats, niet nat; mooi, weet u, de... je valt in slaap door de regen die op het dak klettert.

     Hij zei: "Maar, baas, u krijgt het hier niet."

     Hij zei: "Mose, waar krijg je het?"

     Zei: "Volg mij." Hij liep een heel eind, totdat hij bij de varkensstal kwam, trok zijn broekspijpen zover mogelijk omhoog en begon zo de modder in te lopen. Hij zei: "Kom mee, baas."

     Zei: "Waar ga je heen?"

     Zei: "Hier is het waar u het krijgt. Precies hier."

     Hij zei: "Ik... ik... ik wil het daar niet krijgen." Hij zei: "Ik wil het daar niet krijgen."

     Zei: "Als u het hier niet wilt krijgen, en op deze voorwaarden wilt komen, dan gaat u het helemaal niet krijgen."

     Dus op die manier is het precies. Als u niet op Gods voorwaarden kunt komen, dan krijgt u het helemaal niet. U moet komen op Gods voorwaarden.

49 Zij ontwijken de nieuwe geboorte. Zoals ik laatst zei, de nieuwe... de geboorte is een knoeiboel. Het maakt me niet uit waar u heengaat, als het in een varkensstal is, is het een knoeiboel. Als het in de hooiberg is, is het een knoeiboel. Of als het in een roze versierde ziekenhuiskamer is, dan is het nog steeds een knoeiboel; elk soort geboorte.

     En de nieuwe geboorte is ook een knoeiboel. En het zal een knoeiboel van u maken. Maar u zult zeker nieuw leven ontvangen en een nieuwe schepping worden als u het ontvangt. Het zal maken dat u dingen doet waarvan u niet zou denken dat u ze zou doen. Jazeker. Het zal maken dat u op uw knieën gaat bij het altaar, brullen en schreeuwen en slaan, en al uw zonden belijden. En het zal een ander persoon van u maken.

     En dan zal het daarna maken dat u belachelijk gaat handelen in vergelijking met hoe u eerst handelde. Wel, u weet, dat, als mensen in orde komen met God, en God ergens ontmoeten, dat zij belachelijk handelen in vergelijking met hoe het oude leven was. Paulus zei: "Het leven dat ik eens leefde, en het leven dat ik nu leef..." Het is een ander leven dan het leven dat hij eens leefde.

50 Kijk naar Mozes toen hij God ontmoette. Hij was... had gewoon allerlei soorten theologie. Hij zat er net zo vol mee als Carter sleutels heeft. Maar wat gebeurde er toen hij God ontmoette? Hij was bevreesd om naar Egypte te gaan, maar de volgende morgen zien we hem naar Egypte gaan met zijn vrouw schrijlings zittend op een ezel met een kleintje op haar heup; zijn baard neerhangend en een oude kromme stok in zijn hand, God prijzend, op weg naar Egypte. Was dat geen belachelijk gezicht?

     Iemand zei: "Mozes, waar ga je heen, vader Mozes? Rabbi Mozes, waar ga je heen? Wat is er met je aan de hand, kerel?"

     "Ga naar Egypte om het over te nemen." Ging er rechtstreeks heen om het over te nemen: een een-mans invasie; net zoals één man die Rusland gaat overnemen. Wel, het klinkt belachelijk. Maar hij was gelukkig, en dat kale hoofd glom, de wind blies het haar over zijn bakkebaarden, ging erheen om het over te nemen. Waarom? God had het gezegd. En het mooiste deel ervan was, dat hij het deed! Amen!

     Dat is wat er tegenwoordig met de kerk aan de hand is. U moet het God laten overnemen, en al de andere rommel eruit krijgen, neem... en laat God een greep op u krijgen. Gooi al de hoofdkennis die u heeft gekregen eruit, en leg het aan de kant, en laat God in het hart komen. Hij zal iets uit u maken, maken dat u anders handelt, anders bent. En degenen met wie u omgaat, zullen anders zijn. Uw hele leven zal anders zijn. Alles zal veranderd zijn als God in uw leven komt. Dat is zo zeker als alles wat ik over Hem weet. Het zal uw leven veranderen.

51 Nu, hebt u erop gelet wat God deed toen Hij gereed was om Zijn toxine uit te proberen? Hij deed het nooit in een cavia. Hij deed het in Zichzelf. Elke goede dokter probeert zijn eigen medicijn eerst op zichzelf uit. Nu, God nam het Zelf in. Toen God vleesgemaakt werd en onder ons woonde – en het leven van Christus Jezus, Die Zijn Zoon was, en God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende – toen nam Hij de toxine Zelf in.

     Toen Hij door Johannes in de rivier de Jordaan gedoopt was, gaf Johannes getuigenis dat hij de Geest van God zag als een duif, komende uit de hemel, Die zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een welbehagen heb." Het ging in Hem. De discipelen en zij allen letten op Hem om te zien wat Hij zou doen. Zij letten op Zijn leven om te zien hoe Hij zou handelen, om te zien wat er zou gebeuren.

52 Wij ontdekken dat op het moment dat Hij onder verzoeking was, de toxine het hield. Toen Hij was in de... toen Hij in de Hof van Gethséman é was, hield de toxine. Toen Hij in Zijn gelaat werd gespuugd, hield de toxine. Toen zij Hem aan de kruis nagelden, hield de toxine. Het was goed. Zij ontdekten dat het goed was. Zij zagen dat het Hem beschermde. Toen Hij aan het kruis stierf en zij Hem in de grond begroeven...

     Op de derde morgen, nu, wat zal er gaan gebeuren? Daar is Hij. Hij is dood. Hij is begraven, verborgen achter de grote rots waar een overste over honderd het ervoor rolde... de steen ervoor rolde om Hem onderin te houden. Nu, wat gaat er gebeuren? Een wacht stond bij de ingang, honderd man bewaakten Hem. Wat gaat er gebeuren?

     Hij had door het Woord van God geprofeteerd en gezegd dat Hij op de derde dag weer zou opstaan. Zij verzekerden de wacht. Nu, wat met de toxine? Die Paasmorgen, ongeveer bij het aanbreken van de dag, kwam er een engel uit de hemel, rolde de steen weg, en de toxine hield stand in de tijd van de dood. De toxine hield stand omdat het Gods Woord was, Gods belofte, omdat het de toxine was die Hij had gegeven, de balsem in Gilead. Zeker.

53 Nu ontdekken we dat toen Hij op Paasmorgen opstond, Hij aan velen van hen verscheen, en begon aan te tonen dat na de opstanding de toxine nog steeds hetzelfde deed. Het deed dezelfde werken zoals voordat Hij stierf. Het werkte nog steeds.

     Honderdtwintig mensen raakten geïnteresseerd om inge ënt te worden. Ik wenste dat de hele wereld vanavond ge ïnteresseerd zou worden om inge ënt te worden, omdat zij inzien dat het in een tijd van verzoeking standhield. Het bewaarde Hem om niet te zondigen. Het hield Hem vast in verzoeking. Toen Hij werd uitgescholden, schold Hij niet terug. Het bewaarde Hem in de dood. En toen Hij stierf en het graf inging, hield het stand in de opstanding en Hij kwam weer terug. Ik houd van die toxine, u niet? Ik denk dat het een goed medicijn is.

54 Honderdtwintig wilden ingeënt worden, dus vroegen zij Hem: "Wat kunnen wij doen?"

     Zei: "Stop nu gewoon met prediken. Leg uw geloofsbrieven en dingen neer. Ik wil dat u daar in de stad Jeruzalem naar boven gaat en Ik zal u met zijn allen gaan inenten. Blijf overal bij vandaan."

     O my! Zij gingen daar naar boven en wachtten een lange tijd – het was ongeveer tien dagen dat zij daar allen boven waren, om al de religies uit hen te krijgen die zij... om al de verschillen en van alles weg te doen. En uiteindelijk "kwam daar een geluid uit de hemel als een geweldige gedreven wind, en het vervulde het hele huis waar zij zaten. Gekloven tongen als van vuur zetten zich op hen, en zij werden allen vervuld met Heilige Geest; en begonnen in andere tongen te spreken, zoals de Geest hen liet uitspreken."

55 Zij waren gewoonweg ingeënt, broeder, dat vertel ik u. Zij verzegelden hun leven met die inenting. Zij waren aan het juichen en schreeuwen. En luister, mijn zuster (en mocht er toevallig een Katholiek persoon aanwezig zijn), u bidt tot Maria; maar wist u dat Maria, die de moeder van onze Here Jezus Christus was, toch niet naar de hemel kon gaan tenzij zij eerst daar kwam en die inenting kreeg? Zeker deed zij dat. Zij moest hetzelfde hebben.

     Hoe zult u daar gaan zijn met iets minder dan dat, zie. Als Maria daarheen moest gaan en de Heilige Geest ontvangen... Zij werd zo vol van de Geest totdat zij in de Geest danste en handelde alsof zij dronken was.

     De mensen daarbuiten, de critici die nog niet ingeënt waren, zeiden: "Wel, deze mensen zijn vol van nieuwe wijn." Dachten dat omdat zij dansten en schreeuwden en in andere tongen spraken. Ze zeiden: "Dezen zijn vol van nieuwe wijn."

     Welnu, het eerstvolgende was dat zij begonnen te bemerken dat zij hun taal spraken. God begon hun de uitlegging te geven. Zij konden verstaan wat het was. En zij zeiden: "Wij horen van de wonderbare werken van God. Wat betekent dit?" Amen!

     Het land werd erdoor opgeschrikt, ontstelde de wereld. Het behoort de wereld opnieuw te ontstellen. "Wat betekent dit? Wat betekent dit allemaal?"

56 En Petrus stond op en begon te prediken. En toen hij dat deed, zeiden ze: "Nu, wacht even." Ze zeiden: "Wij willen deze zaak die de doden zal opwekken. Wij willen deze zaak, zodat wij kunnen spreken in onze... een andere taal waarover wij niets weten. Wij willen iets waardoor wij in de wereld zending kunnen bedrijven. Wij willen deze kracht van onverschrokkenheid." De moeite ervan vandaag is dat zij het niet willen.

     "Wat is dit wat u heeft gekregen?"

     "Het is de balsem die in Gilead is. Het is de toxine."

     Hij zei: "Heeft u er nog wat meer van?"

     Zei: "Ja, wij hebben er genoeg van. Wij hebben hier een dokter."

     "Heeft u een dokter?"

     "Ja, wij hebben dokters."

     "Wat is zijn naam?"

     "Dokter Simon Petrus." Dat was de dokter.

57 U zegt... Stond op, en hij begon hun het recept te geven. En toen hij klaar was met de prediking en het Woord aan te halen, en aan hen liet zien dat dat precies was wat Joël had gezegd, wat al de profeten hadden gezegd, namelijk: " dit is dat, dit is dat, dat is dat", toen begonnen zij het Woord van God bij elkaar te zien komen.

     Ze zeiden: "Zeg, dokter Simon Petrus, wat kunnen wij doen om ingeënt te worden?"

     Petrus zei: "Ik hoef geen vier of vijf recepten uit te schrijven, ik zal er slechts één uitschrijven voor u, en uw kinderen, en uw kleinkinderen, degenen die verre zijn, zo velen als de Here onze God ertoe roepen zal."

     Hij zei: "Het is niet nodig om er nog meer te schrijven. Ik zal u slechts één eeuwig recept voorschrijven." Hij zei: "Bekeert u, ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult inge ënt worden. Want de belofte is voor u, en voor uw kinderen, en voor zo velen die verre zijn, zelfs zo velen als de Here onze God ertoe roepen zal."

58 Ja, broeder. Wij hebben balsem in Gilead gekregen. Wij hebben dokters. Waarom zijn dan de mensen in de toestand waarin zij vandaag zijn? Het is omdat zij het weigeren in te nemen. Dat is alles. Wij hebben dokters! Wij hebben het recept! Wij hebben de toxine die zonde doodt en het lichaam geneest, die een nieuw schepsel maakt in Christus Jezus! Maar het zijn de mensen die het niet willen innemen. Zij willen de prijs niet betalen.

59 Nu, knoei nooit met het recept van een dokter. Broeder, als zij dat recept onderzoeken, doen ze er een bepaalde hoeveelheid gif in, vervolgens genoeg tegengif. Als u er teveel tegengif in zou doen, zou het uw patiënt geen goed doen. Als u er teveel gif in doet, zal het uw pati ënt doden. Nu, als u bent... Als de dokter een recept uitschrijft, kunt u het beter naar de juiste apotheek brengen die het precies zal toebereiden, anders zou u erdoor gedood kunnen worden.

     Dat is de moeite vandaag. U heeft teveel kwakzalver-apothekers om u heen. Amen! Dat is juist! Bereid het op de wijze waarop het werd voorgeschreven! Precies op de wijze waarop Hij het opschreef, dat is de wijze om u aan te houden! Dat is wat Hij zei om te doen.

     Dus dat is wat er aan de hand is... er zijn teveel dode kinderen, teveel dode kerken, het komt omdat zij die doop met de Heilige Geest niet meer willen. Zij willen het niet. Zij willen iets toevoegen in plaats... en de prediker zijn hand schudden of iets dergelijks, een diaken worden, of in het koor zingen, of iets anders doen, zijn plaats innemen.

     Deze dingen zijn goed, maar, broeder, het is niet de... het is niet de toxine. Gods Heilige Geest is de toxine! Jazeker. En het maakt een nieuwe schepping uit u. Het maakt een nieuw persoon uit u. Het brengt u in orde en maakt u wat u behoort te zijn. Het maakt uw karakter anders. Wat is er met onze kerken vandaag aan de hand? Waarom...

60 [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... groter mensenras, langer ras, zwaargebouwde slaven voor het werk. Oude Abraham Lincoln nam die hoed af en stak hem onder zijn arm, en zei: "Dat is verkeerd. Dat is verkeerd. De mens is een menselijk wezen. Hij is geen paard." Dus zei hij: "Door de hulp van God zal ik dit op een dag stoppen, al kost het mij mijn leven."

61 Hier niet lang geleden stond ik in een museum. Een oude kleurlingman, met een randje wit haar, ging daar rond om naar iets te zoeken. Hij keek in die vitrine, zag dat... Hij sprong achteruit, sloot zijn ogen, en de tranen begonnen langs zijn oude gerimpelde wangen te lopen. Hij bad. Ik lette een poosje op hem.

     Na een tijdje ging ik naar hem toe. Ik zei: "Hoe gaat het met u, oom?"

     Hij zei: "Hoe gaat het met u, meneer?"

     En ik zei: "Ik merkte op dat u bad." Ik zei: "Ik ben een prediker. Ik vroeg me gewoon af waarover u zich zo opwond."

     Hij zei: "Kom hierheen."

     Ik keek naar beneden en ik zei: "Ik zie niets; gewoon een kleed."

     Hij zei: "Maar ziet u die vlek daarop?" Hij zei: "Dat is het bloed van Abraham Lincoln." Hij zei: "En precies hier in mijn zij is het litteken van een slavenriem." Hij zei: "Dat bloed nam het litteken... nam die slavenriem van mij af."

     En zei: "Als dat..."

     Ik dacht: "Als een man, die een slavenriem droeg – en het bloed van Abraham Lincoln nam de slavenriem van hem af – wat behoorde dan het bloed van Jezus Christus te doen bij een wederom geboren gemeente?" Wel, het nam de slavenriemen van zonde van ons af en bracht ons in het Koninkrijk van God; en nam alle boze dingen van ons af, en entte ons in, en gaf ons van Zijn zegeningen en van Zijn kracht, opdat wij het leven van Jezus Christus zouden mogen leven, en nooit meer verbonden zouden zijn met de dingen van de wereld. O my! Hoe anders behoorde dat een ieder van ons te maken! Maar de zaak ervan is dat we het niet willen. Wij willen niet... we willen er niets mee te maken hebben. We zijn er beu van geworden. Beslist.

62 [Broeder Branham wordt onderbroken – Vert] Een kleine jongen – epilepsie – ik veronderstel dat zij hem hierheen brachten om voor gebeden te worden. Is dat zo, zuster? Goed. Gelooft u nu met mij. Satan, verlaat dat kind! Kom uit hem, in de Naam van Jezus Christus. Wilde je mijn boodschap onderbreken, Satan? Jij boos ding, kom uit van dat kind. Ik gebied je door de levende God, wijk van hem. Nu daar is het. Is het in orde? Ik wil nu doorgaan.

63 We waren dus daar in het zuiden en letten op de slaven hoe ze op een dag langskwamen om slaven te kopen. En zij wilden hen kopen omdat zij waren... verhandelden hen van de een naar de ander. En vroeger moesten zij deze slaven soms slaan om ze te laten werken, omdat zij heimwee hadden en ver weg van huis waren.

     En weet u wat er op een dag gebeurde? Een koper kwam langs, een soort opkoper, en hij zou een slaaf gaan kopen. En toen hij ze daar bekeek, zei hij: "Hoeveel slaven heeft u?"

     Hij zei: "Ongeveer honderdvijftig."

64 Hij ging erheen om naar hen te kijken, naar dat hele stel slaven daarbuiten. En hij zei... Ze bemerkten dat zij allen treurig waren, behalve één jongeman. Broeder, zij hoefden hem niet te slaan. Hij had zijn borst vooruit, kin omhoog, precies bezig met het werk. En die koper zei: "Ik wil hem kopen."

     Hij zei: "O nee." De eigenaar zei: "Hij is niet te koop."

     Zei: "Wel, wat..." Zei: "Hij is anders dan al de anderen." Zei: "Is hij een baas?"

     Zei: "Nee. Hij is een slaaf."

     Zei: "Geeft u hem ander voedsel dan de overigen?"

     Zei: "Nee. Hij eet daar in de keuken, met de rest van de slaven."

     Hij zei: "Wat maakt hem dan zo anders dan de rest van hen?"

     Hij zei: "Ik vroeg mijzelf dat ook eens af, wat hem anders maakte." Hij zei: "Ik ontdekte dat daar in het thuisland waar zij vandaan komen, zijn vader de koning van de stam is. En ofschoon hij weg is van huis, weet hij toch dat zijn vader een koning is, dus gedraagt hij zich als een koningszoon." O, wat een les behoorde dat voor ons zijn!

65 Vrouwen, stop met het knippen van uw haar; begin als Christenvrouwen te leven. Mannen, stop met de dingen die u doet. De Christelijke gemeente zou zich als zonen en dochters van de Koning moeten gedragen, godvruchtig te leven in deze tegenwoordige wereld. Gelooft u dat? Laten we onze hoofden nu voor een ogenblik buigen.

     Zou er hier iemand zijn die Christus niet kent als zijn Redder, en zou graag zijn een... om deze balsem in Gilead te ontvangen?

     Nu, ik zal u vertellen dat soms een dokters medicijn – als u het niet inneemt – dat u zou kunnen sterven. Ook zou u gezond kunnen worden. Maar er is één ding zeker. Als u deze balsem van Gilead, Gods medicijn tegen zonde, weigert, zult u zeker sterven. U zult gewoon sterven. En onthoud, het is er niet slechts voor één, en vervolgens niet voor een ander. Het is voor "wie ook maar wil, mag komen en drinken van de wateren... vrijelijk van de fonteinen van het water des levens."

66 Als u graag in gebed gedacht wilt worden bij het slotgebed, zou u dan uw hand willen opsteken en zeggen: "Gedenk mij, broeder Branham. Ik wil dat er aan mij gedacht wordt."

     God zegene u, God zegene u, en u, u, u, velen hier rondom. Nu, dat is fijn. Dat is goed. Nu, zuster, u met deze kleine jongen hier, geloof met heel uw hart en hij zal nooit meer een andere hebben. Goed. U gelooft. Hij kwam er meteen uit vandaan, ziet u. God nam het van hem weg terwijl hij met zijn hoofdje heen en weer schudde en men hem probeerde wakker te maken. Voel je je beter, kereltje? Zeker. Nu zal je orde gaan zijn. Geloof alleen en het zal nooit meer terugkomen.

     God, wat kan mijn zonden wegwassen? Niets dan het bloed van Jezus. Christus, de grote Genezer, de grote Dokter is nabij. Zie, het is... Er is een balsem in Gilead voor de zonde-zieke ziel. Er is een balsem in Gilead om de gewonden te genezen.

67 Wilt u nu komen, terwijl wij onze hoofden gebogen hebben. U, die niet de doop van de Heilige Geest hebt, Christus niet als uw Redder kent, zou u hierheen willen komen en hier staan? Laten wij tezamen bidden voordat we de loop van de samenkomst veranderen. U kunt regelrecht teruggaan naar uw stoel als u even hierheen wilt komen.

     Hoe velen zouden dit willen zeggen: "Ik kom, broeder Branham." God zegene u, dame. God zegene u, jongeman. Dat is het. God zegene u, meneer. Dat is goed. Kom hier rondom staan. Dezelfde God Die die kleine jongen van epilepsie kon genezen, kan zonden wegnemen. Natuurlijk kan Hij dat. Zie. Wilt u komen?

68 [Broeder Branham spreekt tegen de organist – Vert] Geef ons een akkoord op het orgel als u wilt: "Daar is een fontein gevuld met bloed, getrokken uit Immanuels aderen." Kom hier gelijk rond het altaar staan, als u wilt, terwijl wij bidden.

Er is een fontein gevuld met bloed,
Getrokken uit Immanuels aderen.

     [De samenkomst gaat door met zingen – Vert] U, zonder de Heilige Geest nu, die de doop wil, wilt u nu komen? Kom rondom het altaar staan. Sta hier in Zijn tegenwoordigheid. Sta hier even gedurende een paar ogenblikken. Laten wij met u bidden. U kunt gelijk naar uw plaats teruggaan.

... hun zondige smetten.
Verliezen al hun zondige smetten,
Verliezen al hun zondige smetten;
En zondaars gedompeld in die vloed,
Verliezen al hun zondige smetten.

69 Nu wil ik u iets vragen. Er is een balsem in Gilead. Er is een Dokter hier, de grote Heilige Geest. Wilt u komen? Nu wat zult u gaan doen? God zal het aan u vragen als u Hem niet hebt ontvangen. Als u de deur uitgaat, misschien voor morgen, zou dat het einde van uw tijd op aarde kunnen zijn. Misschien leeft u niet meer om thuis te kunnen komen. Dan zal God vragen: "Waarom? Waarom deed u het niet? Er was een balsem in Gilead."

     De Heilige Geest is hier. Als u zwak, lauw geworden bent in uw ervaring, en u zou graag weer hernieuwd willen worden... David zei: "Herstel in mij de vreugde van mijn verlossing." Hij had zijn redding niet verloren, maar hij verloor al de vreugde. Ik geloof dat het ongeveer vijfennegentig procent van de gemeente betreft vandaag, die de vreugde van hun redding verloren heeft. "Herstel aan mij de vreugde van mijn verlossing."

70 Terwijl deze mensen hier aan het bidden zijn, zou u hierheen willen komen opdat uw vreugde hersteld wordt? De vreugde van uw verlossing, dat God de zegeningen mag herstellen, en dat uw hart vol van Zijn Geest en goedheid mag zijn? Kom dan rondom het altaar staan. Laten we nu gelijk komen en onze beloften aan God vernieuwen. Dat is goed. Zondaar-vriend, kom met hen mee. Teruggevallene, die God niet kent, kom met hen mee. Ziek of aangevochten? Kom met hen mee. Er is een balsem in Gilead. O, o my! Kinderen die heimwee hebben om naar Huis te gaan. Dat is het.

Er is een fontein gevuld met bloed,
Getrokken uit Immanuels aderen (Vertel Hem nu gewoon wat u wilt.)
En zondaars ondergedompeld...

     Steek gewoon uw handen op en zeg: "Here, ik ben hier om hersteld te worden. Ik ben hier om met Uw Geest vervuld te worden. Er is een balsem nu. Er is hier een Dokter."

71 Onze hemelse Vader, wij brengen deze mensen tot U. Moge de Heilige Geest nu op hen komen, Here. Zij zijn hier aan het wachten. Zij weten dat de tijd teneinde loopt. Nog een klein poosje en tijd zal niet meer zijn. En de kerk wordt verondersteld te gaan slapen en het Laodicea-tijdperk binnen te gaan.

     God, moge het niet zo zijn met deze groep. Mogen zij vanavond met de Heilige Geest gevuld worden. Wilt U deze zondaars vergeven voor hun zonden, de zieken en de aangevochtenen hier genezen worden, Here. Mag dit een geweldig uur voor hen zijn, terwijl wij wachten, Here, ziende naar Golgotha, waar een fontein is die gevuld is met bloed. Sta het toe. Sta het ons toe. Vul ons met Uw Geest...?...

72 Laat nu gewoon niet los. Heb een houvast. Houd u gewoon vast aan Golgotha totdat u overtuigd bent, elk deel dat God beloofd heeft, bevredigd is. Dat is juist. Ga gelijk zakendoen. Als u tot zaken komt, zal God tot zaken komen. Het is nu aan u, eis gewoon deze beloften voor u op. [De samenkomst aanbidt – Vert]

     "O God, ik geloof U. Ik zal nooit loslaten. Ik wil hier precies blijven staan totdat er iets in mijn ziel gebeurt." Onthoud, vrienden, dat dit de laatste keer zou kunnen zijn, misschien het laatste gebed dat u ooit zult bidden. De doodsengel zou u voor daglicht kunnen oproepen. Nu is het tijd om hier zaken met God te doen. Nu is het de tijd om te geloven. Belijd uw zonden, ga direct terug naar waar u Hem hebt verlaten. Ga gelijk terug naar waar u Hem ook maar verlaten hebt en daar zult u Hem opnieuw vinden.

     Wat veroorzaakte dat u uw vreugde verloor? Ontdek waar u het hebt verloren. Ga daar direct naar terug en zeg: "Here, het spijt mij. Ik begin hier direct." [De samenkomst aanbidt – Vert] Ontdek waar u Hem hebt verlaten. Waar verloor u uw vreugde? Waar u uw vreugde ook verloor, waar u ook stopte met Hem te dienen, ga gelijk weer terug naar die plaats. Begin daar gelijk. Precies waar u het verloor, daar is het waar u Hem zult vinden. Hij is aan het wachten, staat daar, wacht om u te ontvangen.

     Here Jezus, kom tot hen, Here. Sta het toe, Here.

... al hun schuldige smetten.
Verliezen al hun schuldige smetten,
Verliezen al hun schuldige smetten;
En zondaars ondergedompeld in die vloed,
Verliezen al hun schuldige smetten.

Verliezen al hun schuldige (al hun schuldige smetten) smetten,
Verliezen al hun schuldige smetten;
En zondaars ondergedompeld in die vloed,
Verliezen al hun schuldige smetten.

     Geloof in Hem, mijn broeder, met heel uw hart...?... Geloof in Hem, mijn broeder, met heel uw hart in de Naam van de Here Jezus Christus.

Was ik al mijn zonden weg,
Was ik al mijn zonden weg;
En zondaars ondergedompeld in die vloed,
Wassen al hun zonden weg.

73 [Broeder Branham begint te neuriën: "Er is een fontein" – Vert] Sluit nu gewoon uw ogen nu.

Er is een fontein gevuld met bloed.

     [Broeder Branham gaat door met neuriën]

Zondaars ondergedompeld in die vloed, (Dat bent u, vriend.)
Verliezen al hun schuldige smetten.

     Op een dag komt Hij. Op een dag gaan wij Hem ontmoeten, vriend, elkeen van ons.

     Nu, als u, die hier staat, zich bekeert van uw zonden, en naar het altaar bent gekomen om vergeven te worden, onthoud dat ik het Woord van de Here voor u aanhaal; Jezus zei: "Geen mens kan tot Mij komen tenzij mijn Vader hem eerst trekt." Zie, God sprak tot u. Dan: "Al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal tot Mij komen", zie. "Hij die Mij voor de mensen zal belijden, zal Ik belijden voor Mijn Vader en de heilige engelen." Wij weten dat dat de Schrift is. Dat is wat Jezus zei. Nu moet u uw geloof precies daarop baseren. Zie, Hij beloofde het. Hij kan niet liegen.

74 Nu, kijk. Johannes 5:24. Denk hieraan –één handvol, en twee dozijn eieren [vijf, en vierentwintig – Vert]... 5:24 – Johannes 5:24: "Hij die Mijn woorden hoort (dat is wat ik predikte) en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft (tegenwoordige tijd) eeuwig leven, en zal nooit in het oordeel komen; maar is... is (verleden tijd) overgegaan van dood in leven" – omdat u in Hem geloofd hebt.

     Hoe zijn wij gered? Door geloof. Door geloof bent u gered en dat door de genade van God.

75 U die hier nu staat om Christus als uw Redder aan te nemen, weet dat het God was. Toen u uw hand daarginds opstak, brak u elke wetenschappelijke regel. U weet, wetenschap... Overeenkomstig de wetenschap kunt u uw handen niet bewegen, zij hangen naar beneden, zie. U breekt de zwaartekracht, de wetten van de zwaartekracht, omdat uw handen omlaag hangen. En feitelijk, de wereld... Als het anders zou zijn, en u het zou kunnen, en uw handen met gemak omhoog zou kunnen steken, dan zouden uw voeten niet op de grond kunnen blijven staan. U zou dan gewoon de ruimte ingaan.

     Maar wat deed u toen u uw hand omhoog stak? Wat deed u toen u hier naartoe kwam lopen? U trotseerde de wetten van de zwaartekracht. Waarom? U stak uw hand omhoog naar uw Maker omdat Iets tot uw hart sprak. Toen kwam daar een geest in u. Die geest nam een beslissing. "Jazeker. Ik wil Jezus Christus als mijn Redder en steek mijn hand op." Dat trotseerde elke wet van de zwaartekracht precies daar. Een geest in u, een Geest bij u, sprak in u en zei: "U wilt Christus als uw Redder." U stak uw hand op.

     Nu ziet u hoe eenvoudig het is. Nu: "Hij die Mij zal belijden voor de mensen, hem zal Ik belijden voor de Vader en de heilige engel. Hij die Mijn Woord hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, en zal niet in het oordeel komen", is overgegaan van dood in leven. U hebt eeuwig leven omdat u geloofd hebt.

76 Nu op grond van... Het is geen sensatie, zie. Sensaties werken niet. Kijk, als ik had... Soms had ik sensaties waardoor ik mij zo slecht voelde dat ik niet wist of ik wel een dienstknecht van God was of niet. Maar daar gaat het niet om. Het is het Woord. Jezus versloeg de duivel met het Woord van God, zie. Dat is waar... het is niet hoe ik mij voel; het is wat ik geloof.

     Hij zei nooit: "Voelt u het?" Hij zei: "Gelooft u het?" U moet geloof hebben. Elk soort... Boeddhisten hebben sensaties. Ik heb hen zien rondgaan, ze drinken bloed uit een menselijke schedel en hebben allerlei soorten sensaties en roepen duivels aan, in Afrika. Zij hadden sensaties. Ik zat in de kampen toen zij daar de slangendans deden en schreeuwden en tekeer gingen. Dat zijn sensaties.

77 Maar dat gebeurt ook. Dat is een verdraaiing van het Koninkrijk van God. Alles wat de duivel heeft, heeft hij van God nagebootst, zie. Wat is ongerechtigheid? Het is gerechtigheid verdraaid. Wat is een leugen? Het is de waarheid verkeerd voorgesteld. Wat is een... wat is een slechte vrouw? Dat is een goede vrouw die bedorven is, zie. Dat is het precies. De duivel kan niets scheppen. Hij is geen schepper; hij verdraait wat reeds geschapen is.

     Dus Gods Woord is scheppend, en het is een schepping – de schepping van het Woord van God. En als u het in uw hart aanneemt, schept het een nieuw schepsel. U gelooft het. "Hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit voorbijgaan."

78 Nu, op grond van Iets dat tot u sprak, dat u gered wilde worden – er sprak Iets tot u om naar het altaar te komen – en u deed het. Nu, u beleed uw zonden: "Here, ik ben verkeerd. Ik wil niet verkeerd zijn. Ik wil juist zijn. Ik wil dat U mij vergeeft."

     Nu, Hij zei: "Hij die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen." Toen u opstond van uw stoel was u reeds vergeven. Zie? Kunt u Hem nu aannemen? Niets op grond van wat u hebt gedaan; alles wat u hebt gedaan, is vergeten. Het is op grond van Zijn belofte, en Zijn Geest leidde u naar het altaar; aanvaardt u Hem als uw Redder? Steek uw hand op als u dat doet. Zeg: "Ik zal Hem aannemen als mijn Redder." God zegene u.

     Nu, het volgende wat u nu moet doen... U bent reeds gered. "Hij die Mij voor de mensen zal belijden, zal Ik voor de Vader belijden. Als u hier voor Mij beschaamd bent, zal Ik voor u beschaamd zijn bij het oordeel." Nu, u bent nu Christenen.

     Het volgende wat u wilt doen, is gedoopt worden en de doop met de Heilige Geest ontvangen. Dat is Gods Woord. Is dat juist, predikers? Dat is zo duidelijk als iets maar duidelijk gemaakt kan worden. Nooit... Doe niet... Laat nu de duivel u niet vertellen: "Wel, ik voel mij slecht." Ik voel mij heel wat keren slecht. Dat heeft er niets mee te maken. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk (zie?); omdat ik weet dat er een zegen voor mij ligt waar Satan mij probeert bij vandaan te krijgen. Ik ga hoe dan ook gewoon door. Zie? Blijf gewoon doorgaan.

79 Nu, voor u mensen die de vreugde van uw redding wilden vernieuwen, en voor u die... Ergens verloor u uw vreugde. Denk terug aan wat u hebt gedaan. Verzuimde u de gebedssamenkomst? Verwaarloost u het lezen van de Bijbel? Was u thuis nalatig om te bidden, de zegen aan tafel te vragen? Doe dat nooit. O my! Dat is zo... dat is zo ongepast voor Christenen. Ongeacht waar u bent, buig uw hoofd en bid. Wees niet beschaamd voor Hem. Bid overal, zie. En waar u uw vreugde ook bent verloren – wat het er ook maar uit weghaalde, welke kleine wortel van bitterheid er is binnengekomen...

     Onthoud, wanneer een mens gered is, zoveel – zoals deze knoop hier – wordt eeuwig leven in uw hart. Dat is God. Als u in staat bent om alle wortels van bitterheid uit u te krijgen, dan begint God Zich in u te ontplooien. Dan wordt u een zoon van God.

     Een mens werd gemaakt om god te zijn, om een god te zijn. Wist u dat? Hij is in het beeld van God; hij is een zoon van God, hij is zoals Hij. Hem werd een domein gegeven (Genesis 1:26), heerschappij over de hele aarde. Dat is juist. Hij heerste over de aarde. Hij heerste over het dierenrijk en al de andere koninkrijken – over alles, behalve over het Koninkrijk van God boven. Hij was god; hij was een amateur god. Hij was gemaakt in het beeld van God, gemaakt als God, had handen en voeten zoals God. Hij was in het beeld van God.

     Wat gebeurde er? Door Gods Woord niet te geloven, werd hij regelrecht weggestuurd om voor zichzelf te gaan zorgen. Nu probeert God om hem terug te brengen. En als u geloof hebt en Hem aanvaardt, mijn broeder, begin dan dat kleine licht te laten groeien, haal al de wortels van twijfel en bitterheid eruit, geef uzelf over aan de Geest. Dan begint u een zoon en dochter van God te worden, begint te groeien in de genade van God. De Heilige Geest begint Zijn Koninkrijk binnenin u op te bouwen.

80 Nu, als u ergens die Geest hebt gegriefd, ga dan regelrecht terug en denk erover na: "Waar begon ik mee? De samenkomst verzuimen? Begon ik met een andere denominatie te ruziën? Begon ik die te bekritiseren, dat tegen mijn naaste te doen?" Als u dat deed, is dat het wat het uit u heeft weggezogen.

     Ga dit zeggen: "God, het spijt me. Ik wil regelrecht teruggaan en dat in orde maken. Ik wil het gelijk gaan doen." Dan zal de vreugde van uw redding weer terugkomen. De Heilige Geest vloog gewoon weg op de dakspant. Hij is gereed om meteen weer terug te vliegen, welke tijd u Hem ook maar... dat u wilt dat Hij terugkomt. Hij heeft de leiding. De duif leidt het lam. Wij weten dat.

81 Nu, voor u die ziek en aangevochten bent, u die gebed voor uw lichaam nodig hebt. Als u gebed voor uw lichaam nodig hebt: Hij is uw Genezer. "Hoe kan ik het krijgen, broeder Branham?" Wel, hier is hoe u het krijgt: door te geloven. Alles wat God ooit voor u kon doen, deed Hij op Golgotha in Christus. Gelooft u dat? Jezus zei: "Het is volbracht."

     U zegt: "Broeder Branham, redde Hij mij toen?" Zeker.

     "Neem me niet kwalijk. Ik werd net een paar minuten geleden gered."

     Nee, nee. U werd negentienhonderd jaar geleden gered. U aanvaardde het vijf minuten geleden. Dat is hoe het is, zie. U accepteerde het. Precies zoals ik zeg: "Hier is de Bijbel. Neem hem." U laat hem daar gewoon liggen. Hij is van u, maar u moet hem eerst aanpakken. U moet het accepteren. Als u het hebt aangenomen...

     Er is niets wat u kunt doen. U kunt het nergens mee verdienen. Als mijn stropdas was verkreukeld, en ik zei: "Hier, ik zal u een miljoen dollar geven."

     U zegt: "Ik zal uw stropdas in orde maken. In orde, broeder Branham. Ik zal dat voor u doen omdat u mij een miljoen dollar geeft."

     Dan zou ik u nooit een miljoen dollar geven, zie. U deed iets om het te verdienen. Er is dus niets waarmee u het kunt verdienen; u moet het alleen maar accepteren.

82 Dat is hetzelfde met Goddelijke genezing. U kunt niet... Ik zie hoe mensen helemaal opgewerkt zijn, en ze proberen te... worden nerveus en zeggen: "O, als ik maar kon..." Weet u. Wel, u gaat er volslagen aan voorbij. U laat het achter u. U begint opgewonden te proberen u naar iets uit te strekken, terwijl het hier vlakbij u is. Het is heel eenvoudig. Zeg gewoon: "Dank U, Vader. U beloofde het aan mij. Nu aanvaard ik het." Dat is alles. Let op wat er gebeurt.

     Meen het nu in uw hart. Blijf het gewoon zeggen, opnieuw en opnieuw. Zeg... Als u het niet helemaal gelooft, blijf het zeggen totdat u het gelooft. Blijf het gewoon steeds zeggen. "Ik dank U, Here, voor mijn genezing." Omdat Hij wát is? "Christus is de Hogepriester van onze belijdenis." Is dat waar? Hebree ën 3. Goed. Hij is de Hogepriester van onze belijdenis. Dan kan Hij niets voor u doen, kan niet voor u bemiddelen, totdat u eerst belijdt dat het is gedaan. Nu, is dat Schriftuurlijk? De Hogepriester van onze belijdenis. Want Hij kan alleen handelen als wij belijden.

83 Nu, als u zegt: "Here, ik heb de vreugde van mijn verlossing verloren; ik wil dat U... Het spijt me dat ik wegbleef van de gebedssamenkomst. Woensdagavond zult U mij weer terugzien (of dinsdag, wanneer het ook is), ik zal weer teruggaan." Goed. Meen dat. Geloof het. Zeg: "Ik heb beleden dat ik fout ben."

     Begin er nu aan te werken. Christus begint voor u te bemiddelen. Zeg dan: "Ik ben een zondaar. Ik heb er spijt van dat ik gezondigd heb, Here. Ik zal van nu af aan een Christen zijn." Dan, zie, hebt u uw belijdenis gedaan. Begin daar precies mee.

     Als u ziek bent, zeg: "Here, U bent mijn Geneesheer. Als ik heb gezondigd waardoor dit mij is overkomen, vergeef mij. Here. Ik neem U op Uw Woord. U heeft gezegd dat U mij genezen hebt. Ik geloof het. U bent de Hogepriester van mijn belijdenis. Nu belijd ik dat ik door Uw striemen genezen ben. Dank U, Here." Ga regelrecht door. Zie, dan kan Hij doorgaan eraan te werken en begint Hij u te genezen. Ziet u wat ik bedoel?

     Hier enige tijd geleden... Mensen worden nauwelijks geïnstrueerd om te weten hoe ze het moeten doen. Een vrouw van de... haar man werkt voor de Four Rose Whiskey, daar in Louisville, de grote distilleerderij. Zij is er de voorzitter van. En hij... zij kwam op een avond gehaast naar de samenkomst toe. Haar dochter kwam, en zij moest worden geopereerd aan een werkelijk slechte galblaas – zoals een kanker of zoiets, aan de galblaas. O, zij was zo opgewonden, zij rende naar binnen... Zij wilde niet wachten tot de samenkomsten begonnen. "O nee. Bid voor mij, bid voor mij! Ik kan gewoon niet wachten. Mijn man komt mij achterna. Hij wil niet dat ik hierheen ga." Wel, ik legde alleen mijn handen op haar en liet haar gaan.

     Ongeveer drie of vier avonden daarna zei ze: "Ik voel me beter."

     Belde de dokter op. De dokter zei: "Wel, dat is gewoon... zij is alleen maar opgewonden. Dat gaat wel over." En zij wilde niet geopereerd worden. Toen zei de dokter uiteindelijk: "Wel, laat haar dan maar gaan." Zei: "Wel, als zij het nu niet wil accepteren, zal ik haar niet meer opereren, ongeacht of het weer bij haar terugkomt."

84 Binnen een paar dagen begon zij zich weer ziek te voelen. Zij werd helemaal nerveus. Zij belde de dokter op, en ze zei... O, natuurlijk, er ging een hoop geld mee gepaard, dus wilde hij de operatie uitvoeren.

     En een bevriende dokter van mij was bij de operatie, en zij maakten de vrouw open en het ding was reeds verdwenen, zie. Het was weg. Zij was voor niets geopereerd. Een van mijn zeer persoonlijke vrienden zei dat zij werd dichtgenaaid. "Er was niets dat wij konden doen. Het ding was verdwenen."

     Wel, zie, zij was niet voldoende voorgelicht om te weten hoe zij aan God moest vasthouden. Als u heeft...

     Als u God voor wat dan ook aanvaardt, blijf daar dan precies bij. Het zal u erdoorheen brengen. Blijf gewoon met dat Woord staan, Zijn belofte. Gelooft u dat niet? Amen. Ik geloof dat als wij genezing nodig hebben, wij nodig hebben... herstel van onze redding...

     Wat zei Jezus? Nu dit is Zijn Woord: "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Is dat waar? "Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij genezen." Is dat juist? Hoe velen hier zijn gelovigen? Steek uw handen op. Goed.

85 Nu luister. Laat ik u vertellen wat we zullen doen. Als u gelooft dat nu... Nu, alstublieft, gemeente, hier is wat ik... Ik hoop dat broeder Outlaw mij hiervoor vergeeft. Maar kijk. Hier is wat er met deze Tabernakel aan de hand is, wat er met elke tabernakel aan de hand is, met ze allemaal vandaag. U raakt vandaan bij die... Kijk, het is gewoon zo'n geruzie en gedoe geworden onder de mensen dat zij zo ongevoelig zijn geworden dat... Ik heb medelijden met hen, zie. Zij zullen daar staan en zeggen: "Ik wenste dat ik er een houvast op kon krijgen. Ja, ik zal het gaan doen." En binnen de volgende tien minuten is het allemaal weggezakt, zie. Nu, dat is precies wat de Bijbel zei dat in de laatste dagen zou plaatsvinden – lauw zijn...

     Hij zei: "Ik zou liever willen dat u of koud of heet was", zie. Als u God gaat geloven, geloof Hem. Als Hij God is, geloof Hem. Als Hij het niet is, waarom wandelt u dan niet gewoon weg en laat het gaan. Kijk, u bent... u bent dan aan het proberen iets te zijn wat u niet bent. Zoals congreslid Upshaw zei: "U kunt niet iets zijn wat u niet bent." En dat is waar. Kijk, u moet zijn wat u bent. Dus als u in uw hart waarlijk kunt geloven: "Ik ben een gelovige. Ik geloof God. Wel, als ik God geloof en een nood heb, dan aanvaard ik het nu direct." En dat maakt het vast. Zeg er niets meer over. Blijf gewoon doorgaan met God te prijzen.

86 Dat is hoe ik genezen werd; Satan zei: "Je bent niet genezen. Je bent geen greintje anders."

     Ik zei: "Blijf in de buurt. Als je mij wilt horen getuigen, blijf gewoon in de buurt. Dat is alles wat je te doen hebt. Ik zal zeker elke dag jouw oren verbranden, omdat ik Zijn lof zal uitbazuinen zo luid als ik kan." En hij verliet mij. Precies.

     Daar zit mevrouw Waldrop daar achteraan. Zij brachten haar hier in mijn samenkomst toen ik voor het eerst naar Phoenix kwam met een kanker; dood. Dat is waar. De dokters gaven het bewijs mee van die kankertoestand op de röntgenfoto's. Daar staat zij. Dat is ongeveer geweest... hoeveel? Ongeveer vijftien jaar geleden, veertien jaar geleden. Daar staat zij levend. Waarom? God is God. Dezelfde God Die toen met ons was, is dezelfde God nu.

87 Er is een balsem in Gilead. Er is een Heelmeester hier. De Heelmeester zei: "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij genezen." Leg nu uw handen op iemand. Bid nu niet voor uzelf; u bidt voor hen, zij zullen voor u bidden. Leg uw handen op elkaar. Reik met uw handen naar iemand, als u een nood heeft. Bid voor iemand, en iemand zal voor u bidden.

     Er is een balsem in Gilead. Er is daar een Heelmeester. Zoals... Bid nu voor elkaar, eenvoudig op de manier zoals u het in uw eigen gemeente doet. "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen..." [De samenkomst bidt luid – Vert] Nu, meen het. Wees oprecht. Halleluja!

88 Here Jezus, wij drijven de duivel uit. U kon epilepsie in die jongen stoppen een paar ogenblikken geleden; u kunt elke geest van de duivel uit deze mensen uitdrijven.

     Kom uit, Satan! Wij gebieden je in de Naam van Jezus om hen te verlaten.

     "Leg handen op de zieken en zij zullen genezen. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Dat is het. Bid. Bid totdat u hogere grond bereikt. Bid. Het gebed des geloofs zal Gods zegeningen op u brengen. Geloof in de Here Jezus Christus. Geloof wat Hij doet. Geloof dat Hij nu voor u bemiddelt... [De samenkomst bidt luid – Vert]