Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

8 juni

Dag 179

Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeën deze rede horende, geërgerd zijn geweest? Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen.
Matthéüs 15:12-14
Een blinde leid een blinde, beide waden ze door het water

Mensen overleven niet door militaire kracht. Mensen overleven door de kracht van de opstanding van de Here Jezus Christus, niet door militaire kracht, door spoetniks, enzovoort. Wij overleven en leven door de kracht van Jezus Christus.

Let op, hoe doen ze het? Kijk hier naar Nimrod. Hij wilde de mensen onder één verenigen en bouwde een toren. Waar was dat een type van? Jakobs ladder van de aarde tot de heerlijkheid.

Hoe zit het met de katholieken? Zij willen de hele wereld verenigen onder één: het katholicisme. Wat met de protestanten? Hij wil ze allemaal onder één verenigen, onder de federatie van kerken, net zo fout en zwart als de katholieken. Het is dezelfde oude liegende duivel. Dat is waar. Dat is een fatale fout.

Wat willen zij? Ze willen dat ze allemaal een federatie van kerken zijn: “Wij staan allen onder één hoofd, zolang ik de heerser kan zijn.” De katholieken willen ze allemaal onder één hoofd: de paus moet de leider zijn. Rusland wil ze allemaal onder één hoofd, zodat communisme de heerser kan zijn. De Verenigde Naties willen hen allen onder één hoofd, zodat wij, de Verenigde Staten, min of meer de baas kunnen zijn, omdat wij de grootste natie zijn.

Het is allemaal dezelfde duivel en iedere natie in de wereld wordt door de duivel beheerst; zoals de Bijbel zegt. Hier hebben wij geen blijvende stad, maar wij zoeken er één die komt.

Ik stond op de grond waar de farao’s en de keizers hun tronen hadden staan en je moest zes meter diep graven om het te vinden. Iedere aardse troon zal vallen; iedere natie zal vallen; ieder gebouw zal instorten; iedere mensengemaakte leerstelling zal sterven; maar Christus zal blijven voor eeuwig en altoos.

Waarom onder iets dergelijks verenigen? Het is verloren om mee te beginnen. Maar ze willen zich daar allemaal onder verenigen.

Nu, u kunt niet neutraal blijven. Dat kunt u eenvoudig niet. Wanneer de onreine geest uit de man is gegaan, wandelt hij door dorre plaatsen.

De man gaat ergens heen en wordt gered. Hij wordt meegenomen naar een kerk. Welnu, om zeker te zijn dat hij niet naar een andere kerk zal afdwalen, indoctrineren ze hem: “Nu, als u in deze kerk zult komen, moet u onze leerstellingen volgen. U moet al dat andere spul uit uw gedachten zetten.” Vertel me maar niets. Ik weet het.

“U moet onze denominatie volgen. U moet zo worden gedoopt, we gieten wat water bovenop uw hoofd”, of zoiets. Sommigen dopen drie keer, met het gezicht voorover, soms drie keer achterover. Wat maakt het eigenlijk uit? Maar u wordt er boos over en ruziet erover. Wat toont dat het mensengemaakt is. Het moet wel vallen. Want iedere plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Dat zal beslist gebeuren.

Maar: “Op deze rots...” Welke rots? De geestelijke openbaring van Jezus Christus. “Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen.”

Aanhaling genomen uit de prediking: