Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

7 juni

Dag 178

En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens.
Matthéüs 15:10-11

Wij zijn vergaderd in “hemelse [plaatsen]”, daarmee wordt de positie van de gelovige bedoeld. Als ik heb doorgebeden, u hebt doorgebeden, of de gemeente heeft doorgebeden, en we zijn gereed voor de boodschap, en we hebben ons vergaderd als heiligen, eruit geroepenen, gedoopt met de Heilige Geest, gevuld met Gods zegeningen, geroepen, uitverkoren, nu tezamen gezeten in hemelse gewesten, dan zijn wij hemels in onze ziel. Onze geest heeft ons in een hemelse atmosfeer gebracht. O broeder! Daar bent u er, een hemelse atmosfeer. O, wat zou er vanavond kunnen gebeuren? Wat zou er vanavond kunnen gebeuren als we hier zouden zitten in een hemelse atmosfeer en de Heilige Geest vaardig zou zijn over elk hart dat wederomgeboren is en een nieuwe schepping is geworden in Christus Jezus? Alle zonden onder het bloed, in volmaakte aanbidding, met onze handen omhoog naar God en onze harten opgeheven, zittend in hemelse gewesten in Christus Jezus, samen aanbiddend in hemelse gewesten.

Hebt u ooit in een ervan gezeten? O, ik heb daar gezeten tot ik begon te huilen van vreugde en zei: “God, laat mij hier nooit meer weggaan.” Gewoon in hemelse gewesten in Christus Jezus. Waarmee heeft Hij ons gezegend? Met Goddelijke genezing, voorkennis, openbaring, visioenen, krachten, tongen, uitlegging, wijsheid, kennis, al de hemelse zegeningen, en onuitsprekelijke vreugde en vol heerlijkheid, elk hart gevuld met de Geest, samen wandelend, samen gezeten in hemelse gewesten. Geen enkele kwade gedachte onder ons, niet één sigaret wordt gerookt, niet één korte jurk, niet iets van dit, dat of wat anders, geen enkele kwade gedachte, niemand heeft iets tegen een ander, iedereen spreekt in liefde en harmonie, allen eendrachtig tezamen op één plaats, “toen kwam er plotseling van de hemel een geluid als van een machtig ruisende wind.”


Aanhaling genomen uit de prediking: