Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

3 juli

Dag 204

En het geschiedde op den weg, als zij reisden, dat een tot Hem zeide: Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge. En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.
Lukas 9:57-62
Jezus stuurt zijn dicipelen twee aan twee uit om te genezen en te prediken

Nu, begrijp dit heel goed, vrienden. De moeilijkste zaak die God ooit heeft gehad met Zijn volk is om hen ertoe te krijgen dat de ene sterveling de andere gelooft. Dat is de moeilijkste zaak die God ooit heeft gedaan.

Wel, ze konden niet geloven dat Jezus de Zoon van God was. Ze geloofden God. Maar Hij zei, een Man zijnde, dat Hij gelijk stond met God. Hoe kon Hij, een arme boer, hoe kon Hij dat zijn? Een Man in een voerbak geboren, een achtergrond zoals Hij had, opgegroeid in een arm gezin, Hij droeg slechts één kleed, en levend op de manier zoals Hij deed, zelfs geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen [plaats om Zijn hoofd neer te leggen]. Hoe kon die Man de Zoon van God zijn? Hoe kon Hij zijn wat Hij beweerde? Maar Hij was het, is het niet? Hij was het.

Nu geloven ze het. Maar nu was het voor hen te laat. Hun bestemming werd bezegeld, van degenen die Hem verwierpen. En God zendt deze dingen opdat mensen eenvoudig en nederig zullen zijn.

En luister, vrienden; hoe eenvoudiger u kunt zijn, des te meer kan God met u handelen.

Ik ben niet tegen opleiding. Opleidingen zijn in orde. Maar mensen raken zo hoog opgeleid dat ze tenslotte denken dat ze er meer over weten dan God. En dan missen ze het doel.

U moet alles vergeten wat u ooit met uw eigen kennis hebt geweten, om Christus te kennen. Wel, word eenvoudig aan een kind gelijk en neem Hem aan. Dat is alles. Dat is de manier waarop u God aanneemt. En hoe eenvoudiger u kunt worden, nederiger, en bij uzelf vandaan kunt komen, uw eigen ideeën; neem slechts Gods Woord voor wat het waard is en geloof het. En het is door geloof dat deze dingen zijn gekomen, niet door wat u kunt uitdenken. U zult nooit in staat zijn. Er is nimmer een man op aarde geweest, geen heilige of wie dan ook die ooit God heeft kunnen uitdenken. Dat kunt u niet. Denk dus niet dat u iets kunt doen wat zij niet kunnen doen, omdat dat niet bestaat. Dat is juist. Geloof hem slechts. Dat is wat Hij wil dat u doet, niet proberen Hem uit te denken.

Aanhaling genomen uit de prediking: