Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

28 juli

Dag 229

Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben. En komende, vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven anderen geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van dien mens wordt erger dan het eerste.
Lukas 11:21-26

Er was een man genaamd Dr. Church, een Methodist; ik heb hem nooit ontmoet. Hij schreef een boek en hij zei: “Hier is de reden waarom ik niet geloof in William Branham.” Hij zei: “Ik ontmoette enige tijd geleden een man die uit een van zijn samenkomsten kwam, die een prostaatkwaal had. Hij ging daarheen en William Branham vertelde het hem en bad voor hem en zei: ‘ZO SPREEKT DE HERE, u bent genezen.’ Ik ontmoette de man een jaar later en ik vroeg hem: ‘Hoe zit het daarmee?’ Hij zei: ‘Wel, meneer Church, ik was gedurende zes of acht maanden genezen en weet u, ik kreeg die zaak weer terug.’ Dus dat bewijst dat William Branham vals is.” En het is dezelfde man die daarginds elk jaar een kampsamenkomst houdt, hij krijgt daar die groep van Nazareners en Pelgrim Heiligheid die gedurende het jaar zijn teruggevallen en beweren dat ze bij het altaar werden gered. Dat is juist. Broeder, genezing duurt net zo lang als geloof het uithoudt, evenals redding. U kunt vanavond worden gered en volgende week verloren zijn. En u kunt vanavond genezen worden en morgen weer kreupel zijn, morgen opnieuw ziek zijn. De dokter kan hierheen komen en een patiënt in het ziekenhuis brengen, hem onder een zuurstoftent leggen en hem penicilline geven tegen longontsteking, en een dag na vandaag hem gezond en wel verklaren, en volgende week woensdag kan hij sterven aan longontsteking. Klopt dat? Dat was geen teken dat hij niet genezen was, beslist niet.

De Bijbel zei: “Als de onreine geest uit een man is gegaan, wandelt hij in dorre plaatsen, rust zoekend, en kort daarna gaat hij heen en haalt zeven andere duivels en komt terug, komt binnen met overmacht.” Als de bewoner van het huis daar niet staat om hem eruit te gooien, zal hij binnenkomen en erger zijn dan hij de eerste keer was. Als u dus uw redding aanneemt, plaats dan de slagbomen van het bloed van Jezus Christus voor de deur. Dan kunnen ze niet naar binnen stappen.

En als u dan genezen bent, uw genezing hebt aanvaard, plaats dan altijd het bloed van Jezus Christus voor u. Dat zijn niet uw gevoelens; het is niet uw theologie. Het enige wat het is, het is dat u uw geloof in Jezus Christus plaatst, in het volbrachte werk op Golgotha, dit wetende, dat u, uzelf, bent gestorven met uw offer zoals we gisteren onderwezen. Daarom kon het bloed van het lam geen geloof terugbrengen naar de man om de natuur van zijn zonden te doden, omdat het dierlijk leven uit het bloed niet op de man kon terugkeren. Maar in het geval van Jezus Christus, toen Hij stierf, was Hij een maagdelijk geboren Zoon van God. En de Heilige Geest was verpakt in die maagdelijke cel en toen deze werd gebroken... als wij door dat bloed komen en Hem als ons Offer aannemen, dan komt de Geest Die daar in het bloed was, Die de Heilige Geest is, terug naar de man en brengt hem in het Koninkrijk van God. En hij is een nieuwe schepping in Christus Jezus. Daarom kan hij geloven in genezing; hij kan geloven in alles wat God zegt, omdat hij een deel van God is. Hij wordt een zoon van God, of een dochter van God.

Aanhaling genomen uit de prediking: