Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

7 augustus

Dag 239

En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, dien de heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun ter rechter tijd het bescheiden deel spijze te geven? Zalig is de dienstknecht, welken zijn heer, als hij komt, zal vinden, alzo doende. Waarlijk, Ik zeg ulieden, dat hij hem over al zijn goederen zetten zal. Maar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden; Zo zal de heer deszelven dienstknechts komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; en zal hem afscheiden, en zal zijn deel zetten met de ontrouwen. En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns heeren, en zich niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen, die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen.
Lukas 12:42-48

We hebben Gods liefde nodig. Die heeft de hele zaak onder controle. Nu, uw horloge is in orde; uw kleinste veertjes zijn in orde. Uw kleine secondewijzertjes zijn in orde; en al uw kleine gaven, enzovoort, zijn in orde. Maar broeder, laten we de Hoofdveer erin terugkrijgen. O my.

Nu, let op wanneer liefde aan het werk gaat. Weet u wat er gebeurt? De Methodisten zeggen: “Kom op, Baptisten, laten we elkaar steunen.” In orde. “Kom op, Presbyterianen, jullie Pinkstermensen, laten we allemaal samengaan en een echte opwekking door de hele stad beginnen.” Daar hebt u het. Dan begint de Veer de zaak onder controle te krijgen. De Heilige Geest begint te bewegen. Dan zullen de Baptisten geen ruzie met u zoeken omdat u in tongen spreekt, noch zult u ermee uit de orde gaan. En de Presbyterianen, Methodisten, Baptisten, Lutheranen, allemaal samen, zullen allemaal samenwerken in één grote eenheid van de gemeente van de levende God. En ze zullen precies de tijd van de Bijbel aangeven. Absoluut.

O, de tekenen van de tijd. We leven in de laatste dag. Ze moet precies de tijd van deze Bijbel aangeven. En u weet allemaal wel dat af en toe, als de gesprekken een beetje droog beginnen te worden, God u een druppeltje olie uit de hemel zal geven. En Hij zal het een beetje doorsmeren en daarna loopt ze weer fijn. Ja zeker. Als u dat doet.

Nu, let op. Een nieuw hart, een nieuwe geest, en daarna zal Ik Mijn Geest in u leggen. Nu, en u moet al Mijn inzettingen en al Mijn verordeningen houden. Wanneer die Hoofdveer begint te tikken, wanneer de Steen die werd verworpen, wanneer de liefde Gods wordt teruggebracht onder Gods mensen, dan zult u zien dat de hele gemeente van God met elkaar gemeenschap heeft zonder een enkele wrijving.

Nu, u herinnert zich de dienstknechten in de Bijbel toen ze zeiden: “Onze heer vertoeft te komen.” Ze begonnen elkaar te verslinden en te bijten en te ruziën en te vechten. En de heer kwam en betrapte ze daarop. Ze hadden lampen maar geen olie erin. Ziet u? En toen ze dat deden, werden ze in de buitenste duisternis geworpen.

Broeder, waarom een vervangingsmiddel nemen als het echte hier voorhanden is? Waarom zou u iets anders nemen als de werkelijke zaak hier voorhanden is?

Als u dan die Hoofdveer binnenin u hebt, Christus, de liefde van God in uw hart, die binnenin u werkt, dan begint het dit soort tik tot uitdrukking te brengen: liefde, blijdschap, vrede, lijdzaamheid, goedheid, zachtmoedigheid, geduld, geloof, genade. O my. Het zal precies hiermee meetikken.


Aanhaling genomen uit de prediking: