Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

8 augustus

Dag 240

Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil Ik, indien het alrede ontstoken is? Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij! Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie. De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den vader; de moeder tegen de dochter; en de dochter tegen de moeder; de schoonmoeder tegen haar schoondochter, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
Lukas 12:49-53
Een knecht wordt op pad gestuurd

God verandert Zijn methode nooit. U verandert; ik verander; tijden veranderen; de wereld verandert; maar God verandert niet, Hij is volmaakt. Hij verandert niet. En zoals Hij de eerste keer iets doet, zo doet Hij het telkens op dezelfde manier.

Eens redde Hij de mens omdat hij zich bekeerde. Op die manier zal Hij de mens opnieuw redden. Hij genas een mens omdat hij geloof had. Hij zal de volgende op dezelfde basis genezen. Hij verandert Zijn wegen nooit (Zie?), want Hij is soeverein en Hij is eeuwig. Hij is oneindig, alomtegenwoordig, alwetend. Hij is God. En daardoor hoeft Hij niemand om wijsheid te vragen. Hij hoeft niet te wachten totdat Hij meer heeft geleerd. Hij heeft geen nieuwe graad nodig. Hij is volmaakt. En welke graad ook, en wat Hij ook eerst maakte, Zijn eerste beslissing blijft voor altijd bestaan. Het kan nooit meer worden veranderd. O, wat ben ik blij!

En toen Hij Zijn eerste meesterwerk maakte, plaatste Hij hem achter het Woord. Toen Hij Zijn tweede Meesterwerk maakte, was Hij het Woord. Amen. Hij was het Woord, niet achter het Woord, maar Hij was het Woord. God verandert Zijn plan nooit. Dat is precies waarmee Hij Zijn eerste gemeente liet beginnen: het Woord.

Nu, God, het Woord; in den beginne was Hij onafhankelijk van al het andere, alle andere mensen. Nu, ik bedoel dit niet te zeggen omdat ik anders wil zijn. God is een afscheider. Weet u dat? U praat over integratie; God is een afscheider. Dat doet Hij beslist. Hij scheidt Zijn volk af van de wereld. Hij scheidde Israël, Zijn volk, af. Hij probeert Zijn kerk af te scheiden van de wereld, maar de kerk wil doorgaan met de wereld. Maar Zijn volk is nog steeds afgescheiden, afgescheiden voor Hem. Wie is Hij? Het Woord.

Hoe kan iemand de doop van de Heilige Geest hebben - en de Heilige Geest schreef het Woord - en iemand heeft de doop van de Heilige Geest en ontkent het Woord? Hoe kan de Heilige Geest in u Zijn eigen Woord ontkennen dat voor u was bedoeld? Ik kan het niet begrijpen. Het moet met het Woord overeenstemmen, en als uw geest in u niet elk van Gods beloften wil bevestigen met “Amen” dan is er iets verkeerd.

Aanhaling genomen uit de prediking: