Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

15 oktober

Dag 308

En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet; Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in Hem; maar om der Farizeën wil beleden zij het niet; opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden. Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God.
Johannes 12:37-43
Jezus verwijst naar de Schrift terwijl hij spreekt met de schare

We moeten God geloven. We moeten Hem op Zijn Woord nemen. We moeten niet proberen dingen uit te kienen, maar eenvoudig wat God ook zegt - de echte ware Geest van God zal ieder Woord van God met een “Amen” bekrachtigen. De Heilige Geest schreef het Woord. En als de Heilige Geest het Woord schreef, en de Heilige Geest in u is, hoe kan men dan zeggen: “Wel, het was voor een ander tijdperk.” Hoe kan dat, als er staat: “Jezus Christus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer”, en dan probeert u het daar ergens terug te plaatsen in een ander tijdperk, of een tijdperk dat nog moet komen?

De mensen zijn nog steeds hetzelfde. Hij is altijd God aan het danken voor wat Hij heeft gedaan, ziet voorwaarts naar wat Hij zal doen en negeert wat Hij aan het doen is. Dat is precies de mens zoals altijd. U moet de gezindheid die in Christus was in u laten zijn.

Hoe God met de mens handelt is altijd in nederigheid geweest. Hij handelt nimmer met de mens op basis van geweldig grote theologische termen. Vertel me één keer dat Hij het ooit deed. Dat doet Hij niet. Hij maakt Zichzelf eenvoudig. En de mensen proberen het ingewikkeld te maken. Hij maakt Zichzelf groot door Zichzelf nederig te maken.

Nu, wanneer een man een beetje opleiding heeft gekregen of een paar graden, dan weet hij zoveel dat u hem niets meer kunt vertellen. Maar als hij kon doorgaan met groot genoeg te worden totdat hij zichzelf klein kon maken, totdat hij niets weet, dan zou het in orde zijn. Maar zo groot kan hij niet worden. Zie? Hij kan eenvoudig zo groot niet worden. En God is zo groot, Hij is zo groot dat Hij Zichzelf nederig kan maken. Maar wij kunnen niet groot genoeg worden om onszelf nederig te maken. Dat is het verschil.

Dus verbergt God Zich in nederigheid en eenvoud. En de menselijke wijsheid van de wereld kijkt er recht overheen. Geen wonder dat Jesaja zei: “Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard?”

Jezus zei: “Ik dank U, Vader van hemel en aarde, dat U dit hebt verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen, en het zult openbaren aan baby’s, dezulken die willen leren.” Nederigheid, eenvoud; let erop hoe God Zichzelf eenvoudig maakt.

Aanhaling genomen uit de prediking: