Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

21 januari

Dag 40

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
Johannes 3:16-17
De kruisiging met Maria en Salome onder aan het kruis

Enige tijd geleden vertrok een klein meisje naar de universiteit en toen ze terugkwam bracht ze een jong meisje mee, een kleine feeks. En toen ze was aangekomen, stapte ze uit de trein en daar stond haar oude moeder te wachten. En het jonge meisje dat ze bij zich had zei: “Wie is dat oude miserabel uitziende wrak?”

En het meisje schaamde zich. “O,” zei ze, “dat weet ik niet.”

En toen ze uit de trein stapte, rende de kleine oude moeder naar haar toe: “Lieveling, ik ben zo blij je te zien...” Keerde haar de rug toe.

En de conducteur stond daar. Hij zei: “Mary, ik ga jou een vraag stellen.” Zei: “Hoe kun jij zo onverschillig zijn geworden sinds je bent weggeweest naar de universiteit? Heb je dat in je geleerdheid geleerd?”

En ik ben bang dat wij dat hebben geleerd in al onze vervangende geleerdheid in plaats van liefde. Dat is juist. Zei: “Mary, het is waar.” Zei: “Ik ben ook een oude man. Ik weet hoe het komt dat je moeder vandaag lelijk is. De reden waarom je moeder lelijk is, is omdat jij op een dag boven in een kamer was en zij was de was aan het ophangen achter in de tuin.” En hij zei: “Terwijl ze daar de was ophing, raakte het huis in brand en iemand rende naar haar toe en vertelde het. En jij was in een kamertje onbereikbaar door de vlammen. Iedereen schreeuwde: ‘Blijf weg, blijf weg!’ Maar dat wilde ze niet. Ze trok haar schort uit en daar ging ze door de vlammen heen en ze greep jou en wikkelde jou in haar kleding. En ze kwam er doorheen en zij was verbrand en gehavend en dat is wat haar vandaag lelijk maakt. En de reden dat jij knap bent is omdat zij lelijk is. Zij werd lelijk zodat jij knap kon worden. En wilde jij mij vertellen dat je je schaamt voor je eigen moeder?”

En ik denk vandaag, broeder, terwijl er één ding voor nodig was, niet een intellectueel wezen, maar de liefde van God was nodig om Christus naar het kruis te zenden om daar te sterven in oneer en schande. En wilt u mij dan vertellen dat de Pinksterkerk of welke andere kerk de echte liefde van God zou willen verwerpen? “Ik schaam mij niet voor het Evangelie van Jezus Christus. Het is de kracht Gods tot redding.” Als u echter zegt: “Heilige roller.” Laten we dan maar zo handelen, zolang de liefde van God in mijn hart is. Beslist, dan maakt het niet uit.

O broeder, God gaf de Heilige Geest, Gods liefde om de gemeente te leiden, niet door verstand, opleiding, maar liefde. Gaven komen in de gemeente maar ze leiden de gemeente niet. Liefde leidt de gemeente. “Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft.” Zijn liefde dreef Hem om dat te doen. En wanneer een liefde drijft, dan richt soevereine genade zich op zijn onderwerp. Mag ik dat opnieuw zeggen: Wanneer Goddelijke liefde wordt geprojecteerd, dan produceert genade zijn onderwerp. En God had de wereld zo lief dat soevereine genade een Redder aan de wereld toonde. Ja, inderdaad. En wanneer u God zo liefhebt, dan zal soevereine genade aan u de doop van de Heilige Geest voorstellen om te maken dat u leeft en liefhebt en een echte Christen bent.


Aanhaling genomen uit de prediking: