Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

4 februari

Dag 54

En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.
Matthéüs 8:16-17

Een van de fundamentele redenen waarom we geen beweging meer in de gemeente zien, is naar mijn mening in de eerste plaats dat er niet genoeg zielearbeid is om de persoon in contact te brengen met zijn Maker. En een ander ding is dit: de persoon die God heeft gevonden, beseft niet wie hij is nadat hij God gevonden heeft. Ziet u? Als u slechts bewust was dat u nu met Jezus Christus gezeten bent, terwijl veel mensen proberen het af te schuiven naar een zeker geweldig tijdperk, en alle genezing in het duizendjarig rijk, enzovoort. En al de wonderen zijn in het duizendjarig rijk.

Waar hebben we wonderen voor nodig in het millennium als wij bovennatuurlijke wezens zijn? Zie? Hoe zullen we daar deze dingen nodig gaan hebben? Nu, de Bijbel zei: “Nu zijn wij de zonen Gods. Nu.” Nu is tegenwoordige tijd. “Nu zijn wij de zonen.” Niet wij zullen zijn, wij zijn het nu. We zijn het deze morgen; we zijn het in dit uur. “Nu zijn wij de zonen van God, tezamen gezeten, zitten tezamen in hemelse gewesten in Christus Jezus nu.” Precies op dit moment zijn wij tezamen gezeten in hemelse plaatsen in Christus Jezus. Allen, door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam, worden wij leden van dit lichaam door de Heilige Geest doop. En nu zijn wij tezamen gezeten in hemelse plaatsen in Christus Jezus, vrij van oordeel. Wij zullen nimmer naar het oordeel kunnen gaan. Hoe kunt u twee keer worden geoordeeld?

God oordeelde Jezus Christus en Hij plaatste ons oordeel op Christus en Christus betaalde ons oordeel op Golgotha. Als wij in Christus zijn, zijn wij verzekerd in Christus. Hoe komen wij in Christus? “Door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam.” Is dat waar?

Wij zijn in dat lichaam van Jezus Christus en terwijl wij daarin zijn, hebben wij Zijn straf in onze plaats aanvaard: Hij, Die geen zonde kende werd toch voor ons zonde gemaakt. En vervolgens droeg Hij onze ziekten. Hij droeg onze zonden. En als we in Hem komen, zijn wij vrij van deze oordelen.

God kan mij of u niet de tweede keer rechtvaardig oordelen als Hij ons reeds heeft aanvaard in Christus Jezus, en Zijn eigen Zoon voor ons strafte. Hoe kan Hij ons dan straffen als Hij reeds Christus had om onze prijs te betalen?

Als ik naar de lommerd zou gaan en ik had iets. Zo is het menselijk leven; de duivel heeft ons in het pandjeshuis geplaatst. Dat is juist. De duivel plaatst ons in een pandjeshuis vanwege overtreding. Maar als u iets in onderpand hebt en u gaat erheen en betaalt het onderpand en u krijgt er een bewijs voor, dan hebt u een recht om het eruit te halen.

Als ik mijn horloge in onderpand had en u ging erheen en haalde het voor mij eruit, dan hoef ik niet te proberen het opnieuw te betalen. Ik kan het niet betalen want het is al betaald. Oh, wanneer ik daar aan denk, dan springt er iets binnenin mij, onder de vijfde rib aan de linkerkant, hoger dan de hemel omhoog.

Omdat ik weet dat de duivel mij eens in het pandjeshuis had vanwege zonde en overtreding, maar Jezus Christus nam me uit het pandjeshuis vandaan en verloste mij terug tot God. Dat maakt mij Zijn zoon vanmorgen. En het is hier nog niet gebleken wat ik in het uiteindelijke einde zal zijn. Maar ik weet dat ik een lichaam zal hebben als Zijn eigen verheerlijkte lichaam, want ik zal Hem zien gelijk Hij is, vrij van ziekte, vrij van zonde.


Aanhaling genomen uit de prediking: