Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Vragen en antwoorden

Door William Marrion Branham

1a Hem nu... Laat iedereen hier goed nota van nemen (Ziet u?); maak er een aantekening van. Ik beantwoord ze alleen maar naar mijn beste weten volgens het Woord van God. Ziet u? En als het niet op de correcte wijze beantwoord wordt volgens uw... en u hebt een andere vraag... Nou, u bent... Ik houd er van als u hem weer op het podium legt of zoiets, of praat er met ons over, of iets dat wij kunnen doen. En misschien zien broeder Neville en ik hier, wij zien wel eens dingen waarover wij het gewoonweg niet eens zijn met elkaar. En meneer Baxter, één van mijn naaste medewerkers in mijn samenkomsten. Meneer Baxter, wij zijn jarenlang samen geweest en hij is een echte Bijbelonderzoeker, maar hij gelooft niet in het millennium.

     En ik probeer mijn...?... uw eigen verstand gebruikt wanneer u de Bijbel aan het studeren bent. Als u uw eigen kennis probeert te gebruiken of uw eigen verstand, dan zult u zeker...?...

1b Welnu, ik voel dat deze...?... Dit zijn enige ervan hier, het zijn gewoon kleine aanmerkingen, enzovoorts, en ik zal proberen die als eerste te beantwoorden, ik heb geprobeerd om ze uiteen te houden. En misschien moet ik dit... de concordantie even gebruiken wanneer ik enkele van deze eruit pik. En dan, als ik deze hier verkeerd voorlees of wat dan ook, dan maakt u mij er maar even attent op (Ziet u?) en schrijf mij een briefje en vertel het mij.

     Welnu, voordat wij dit proberen te openen...

1c Welnu, de reden dat ik dit doe, vrienden, zal ik jullie vertellen; het is voor een doel; jullie weten dat allemaal... Deze samenkomst was voor een doel. Ik geloof dat God mij heeft doen omkeren in die sneeuwstorm daarginds en mij terug heeft gestuurd voor dit doel precies hier. Ziet u?

     En er is al een lange tijd iets een beetje verkeerd geweest rond de Tabernakel hier. Ik wil het ontdekken. Wanneer ik dat vind, dan zal ik gaan kijken of ik er iets aan kan doen. Zo is het.

     En ik wil dat de gemeente in harmonie doorgaat. En er is gewoon iets kleins dat verkeerd is, omdat u geen voortgang maakt. U krijgt mensen gered; dat is waar. Dat is wonderbaar, maar u maakt geen vooruitgang op de manier die u zou moeten. Wij behoorden predikers en van alles uit te sturen. De boodschap behoorde uit te gaan zoals het hoort.

1d Ik heb onze broeder herder uitgezonden en wij hebben samen de hele molen doorgenomen, broeder Neville en ik. En ik wil zien of... Als één van uw herders is het mijn plicht. En gisteravond... Alleen, wanneer ik iets zie, dan is het nu alleen in de gemeente. Dat is de reden dat ik nooit deze samenkomst geadverteerd heb; ik heb het gewoon aangekondigd. Werkelijk... Nou, iedereen is welkom; zeker willen wij dat u komt. Maar het is alleen in deze gemeente.

     En ik dacht: "Als ik nu de eerste avond zal onderwijzen, geografisch door de Bijbel heen, over waar de gemeente, de dag en het tijdperk is, en waar wij positioneel geplaatst zijn, dan zal de gemeente daardoor zeker wakker worden en als ik dan spreek over 'Het merkteken van het beest' en hun laat zien wat dat is en dan 'Het zegel van God'. Dat is nu het voor en tegen; dat is nu de duisternis en het licht; dat is nu òf binnen òf buiten; en dat is nu het meest essentiële om onderwezen te worden."

2 En ik vertel u, vrienden; ik zeg dit met mijn hart nederig voor God: ik heb nooit eerder de zalving van de Heilige Geest zódanig gevoeld om de woorden te spreken die ik de afgelopen drie avonden gesproken heb. Dat klopt. Het heeft mij gewoon meegevoerd zodat toen ik thuis kwam, ik zelfs niet kon slapen nadat ik thuis was gekomen, zo'n zalving.

3 Welnu, ik wierp dit hier uit, in de hoop dat ik ergens iets zou ontdekken om de gevoelens van de mensen allemaal op een stukje papier te krijgen. Als ik dit niet op deze manier vind en de Here het niet aan mij openbaart, dan zal ik ermee verder gaan totdat ik het wel vind. God zal het mij toestaan. Dat is juist. Wanneer wij het dan gevonden hebben, het mag slechts een kleine, oude staaf zijn die ergens begraven is. Achan had er ook één begraven. Weet u, wij moeten proberen van dat ding af te komen, dan zullen wij kunnen doorgaan en verder trekken in het Koninkrijk van God.

4 Welnu, de Here zegene u. En nu, voordat wij het Woord openen... En nu... Welnu, elkeen van u heeft een zondagsschool in de ochtend. Natuurlijk, u bent... Ik zou u niet willen vragen om uw zondagsschool te missen; dat is uw post van plicht aan uw gemeente. Zo is het. Maar nu, als u niet naar de zondagsschool gaat, kom dan en bezoek ons in de morgen. En dan, als uw gemeente morgenavond geen diensten houdt, op zondag, dan bent u welkom; wij zouden u altijd graag hebben. De Here zegene u. Groet al de Christenen voor mij; ik kom hier niet erg veel.

5 Ik keek even daar in de kamer naar een klein papiertje dat ik daar geschreven heb en dat nog steeds hier staat als een gedenkteken voor deze gemeente. En ik zei: "De Here roept mij weg", en we huilden en weenden allemaal. Ik herinner me de eerste avond dat ik ging. Herinnert u zich allemaal mijn eerste roeping, iemand hier? U verzamelde allemaal het geld om mij naar St. Louis te sturen, waar de kleine Betty Daugherty genezen werd. Ik bleef...

6 Herinnert u zich dat ik hier iemands overjas leende om te dragen. Ik had geen jas om aan te doen. En ik ging erheen en zat in een oude oldtimer die naar St. Louis ging. Kunt u zich die tijd nog herinneren? Ik leende één van de jassen van een broeder; hij was te groot voor mij. Ik droeg hem over mijn arm heen, omdat het koud was en omdat ik geen jas had.

7 En toen gingen we daar naartoe, ik ging naar St. Louis en ik ontmoette broeder Daugherty daar. Zijn dochtertje, al de doktoren daar in de buurt, specialisten en ziekenhuizen hadden haar opgegeven; zij gedroeg zich als een woeste maniak. Predikers overal vandaan in de stad waren daarbinnen geweest om voor haar te bidden. En ik ging naar binnen en bad voor haar en de arme mensen zagen er zo somber uit. En het kleine meisje daarbinnen was aan het schreeuwen en aan het huilen, aan het vechten...

8 Zij kon geen menselijk geluid meer maken, ze klonk als een dier; zij was zo hees van, oh, ongeveer drie of vier maanden... Het was meningitis in het ruggenmerg, of, nee, St. Vitusdans [Reumatische chorea – Vert] in het ruggenmerg. En haar kleine lippen waren helemaal rauw, aan het bloeden en haar kleine vingers bloedden overal waar zij in haar vingers gebeten had en dergelijke, terwijl ze aan het schreeuwen was en tekeerging.

9 En ik bad, ging daarginds naar de gemeente, wachtte uren aan een stuk door, ik ging in de oude auto zitten en wachtte. Ik was niet van plan om van dat geval weg te gaan totdat ik van de hemel gehoord zou hebben. Ik zat daar in de auto toen een visioen voor mij uitbrak en het zei: "Ga de vader en zijn vader vertellen..." Het zei: "Kijk... vertel de vrouw dat ze onlangs in de stad een kleine witte ketel heeft gekocht. Er is nog nooit eerder water in geweest." En Hij zei: "Vertel haar om in de derde lade te kijken en dan zou ze een zakdoekje vinden dat in een stuk papier zat dat nog nooit eerder gebruikt was. Vertel haar om het met water te vullen. Laat de vader aan uw rechterhand en de grootvader aan uw linkerhand staan en herhaal: 'Onze Vader, Die in de hemelen zijt...' En als u daarmee begint, laat haar het doekje over haar gezicht vegen. Dan in het midden van het gebed laat haar haar handen aanraken, dan haar voeten. Ga dan staan en zeg: 'ZO SPREEKT DE HERE.'"

10 U weet wat er gebeurde, nietwaar? Zij werd terstond genezen. En wij hielden elkaars handen vast en liepen de straat door en dronken samen priklimonade. Dat is juist. Zo is het. Het bracht St. Louis in beroering. In mijn samenkomst daar, waren er op de eerste avond veertienduizend. Dat is juist. In St. ...

11 Het is erg jammer dat ik daarvan weg ben geraakt, om ergens heen te gaan en hen gewoon door een gebedsrij te laten komen, gewoon de één direct na de ander en dan weer de volgende. Om ergens naar een huis te gaan en daar te blijven totdat het over is, en dan naar huis terug te gaan, ik geloof dat dat beter zou zijn geweest dan al de samenkomsten.

12 In orde, laten we onze hoofden buigen terwijl we nu tot de Auteur van dit Woord spreken. In de lieflijkheid van onze Here Jezus Christus benaderen wij U, onze Vader. En in Zijn Naam vragen we om Goddelijke genade, dat U onze zonden wilt vergeven en de overtredingen tegen U. En als er enige zonde vanavond in deze kleine gemeente is, dan bidden we, Here, als een dienstknecht die hier staat, als een herder over de kudde, zoals de Bijbel zei: "Geef acht op de kudde over welke de Heilige Geest u opziener heeft gemaakt, dat u hen voedt..." En nu, Vader, bemiddel ik voor hen, dat U hen zult zegenen en al hun zonden zult vergeven. Genees de ziekten die onder het volk zijn. En, hemelse Vader, ik bid dat Uw genade nu op ons zal zijn.

13 Hier voor mij liggen verzoeken, op papier geschreven, afkomstig uit vele gezinnen en van veel mensen, echt diepe Bijbelse vragen die boven de gewone scholing uit gaan. En wij hebben Uw hulp nodig, Here Jezus. En ik pikte deze eruit nu, liep de kamer binnen en bad, liep naar buiten en legde ze daar apart en ik legde de vragen die nu beantwoord zullen worden aan de ene zijde en de andere waarvoor de Bijbel in moet worden gegaan aan de andere... Dat is de situatie voor zover ik hem op dit moment ken, Here.

14 En ik bid dat U het van nu af aan wilt overnemen en dat U Uw volk hier vanavond zalft, de lippen van de spreker, de oren van de toehoorders. En moge de Heilige Geest komen en nu een houvast nemen op het Woord om het precies in ieders hart te bewegen en moge het ontvangen worden in de geest van vriendelijkheid en moge het op gelijke wijze gegeven worden.

15 En wanneer de samenkomsten voorbij zijn vanavond, mogen we naar huis gaan en kunnen zeggen: "Brandden onze harten niet binnenin ons vanwege Zijn tegenwoordigheid en zijn zegeningen?" Here, ik weet niet wat te zeggen, ik geef mijzelf over aan U met deze vragen, in Jezus Christus' Naam, voor het antwoord. Amen.

16 Dank u, vrienden, voor uw eerbied. Ik wil jullie laten zien welke de meest voorkomende vragen waren.

17 Broeder Bill, blijf alstublieft de hele volgende week doorgaan.

     Alstublieft, blijf nog een week.

     Alstublieft, blijf nog een beetje langer.

     Broeder Bill, blijf alstublieft volgende week nog een beetje langer; onze zielen zijn hongerig voor dit type voedsel.

     Leert deze gemeente dat men... Die is net ertussen gevallen; die zit op de verkeerde plaats.

     Ik heb twee jongens in de leeftijd van twee... Dat is... Ik heb ze door elkaar gehaald, denk ik. Ziet u? Hier, ik kan die beter hier zo leggen; dat gaat over een persoonlijke zaak.

     Broeder Bill, zou u nog een extra week willen...?... Wij zouden graag nog een extra week deze Evangelieprediking horen.

     Mijn verzoek is of u nog een week wilt blijven.

     Ik zou erg graag willen, dat u nog een poosje langer blijft; u weet dat we altijd... we kunnen altijd bijleren.

     Welnu, wilt u alleen nog een volgende week blijven, alstublieft?

     Broeder Bill, predik alstublieft één extra week voor ons; wij hebben het nodig.

     Broeder Bill, mijn gebed is dat God uw gedachten zal veranderen en zal zorgen dat u nog een extra week blijft.

     Mijn vraag is: Wat zijn de vliegende schotels en zijn ze iets van God die een teken zendt? En ik vraag u om nog een week te blijven. Alstublieft, blijf nog een week.

18 [Broeder Branham spreekt met broeder Neville – Vert] En dit was een verzoek van ...?... voor de gemeente om te bidden ...?... iemand moet naar het ziekenhuis gaan. Welnu, hier was een ander die zei... Ik zou... Ik waardeer deze vraag. En de Almachtige God die mijn Rechter is, en terwijl ik hier nu in deze gewijde plaats sta... Voordat ik van huis wegging, vertelde de Geest des Heren mij, Hij zei dat deze vraag hier zou liggen. En ik wist er niets vanaf, maar ik wist dat hij hier zou zijn.

     Is 'Jehova Getuigen' een verkeerde sekte?

19 Kijk, iemand... En de Heilige Geest, ter plaatse van... toen ik in mijn badkamer stond, voordat ik hier naar beneden kwam, vertelde God mij, die mijn plechtige Rechter is: "Dat zal er op het podium liggen", en Hij zei, dat ik er niets over zou moeten zeggen, gewoon verder gaan. Ziet u? Dus ik... U weet wat ik gisteravond zei, nietwaar? In orde, dat was het.

20 In orde, welnu, we zullen hier zo beginnen met enkele hiervan.

21 Ik houd er niet van om iets rechtuit te noemen en dat aan een persoon of individu op die manier te zeggen. Ik houd ervan om het op een manier te onderwijzen dat ik de hele zaak bijeen breng. U begrijpt het wel, nietwaar? Als ik hier zou staan en zou zeggen: "Welnu, broeder Neville is zo en zo en heeft verschillende dingen..." Als ik dat over hem te zeggen zou hebben, dan zou ik naar zijn huis gaan en ik zou hem roepen en met hem erover spreken. Ziet u, ik zou het broeder Neville vertellen.

22 Maar nu, hier zijn enkele vragen. Welnu, ik weet niet waarmee ik zal beginnen, er ligt hier een stapel van. Er staat:

25 Welke verbintenis bedoelde u dat de Protestantse kerk met de Katholieke kerk zou hebben?

26 Wat betekent het beeld van het beest?

23 Welnu, dat was één van de vragen van afgelopen... die waarschijnlijk in de mensen hun... Welnu, ik zal mijn best doen, met Gods hulp, om ze zo goed als ik weet te beantwoorden. Welnu, als Hij mij kennis wil geven, omdat God weet dat ik ze hier net op het podium in mijn handen heb gehad.

     Welnu, welke verbinding bedoelde u dat de Protestantse kerk met de Katholieke kerk zou hebben?

24 Welnu, ik zal die als eerste beantwoorden, met Gods hulp. Ik zei dat de Katholieke kerk de... We ontdekten dat het merkteken van het beest (eergisteravond) uit Rome moest komen. Is dat juist? Het kan uit geen ander land dan uit Rome komen. Daar is het gezeteld; daar is het geplaatst. En ik zei dat ik niets tegen Katholieke mensen heb, niets tegen iemand; wij zijn allemaal stervelingen die in de hemel proberen te komen.

25 De paus is een kerel die onderwijst, de aartsbisschop van Canterbury is een ander en een ander en een ander en een ander; en ik ben enkel één van de onderwijzers, dat is alles. Zij onderwijzen en zeggen misschien dat ik een fanatiekeling ben en verkeerd was enzovoorts. En ik heb het recht, als ik het door de Schrift kan bewijzen... Of als zij door de Schrift kunnen bewijzen dat ik een fanaat ben, dan ben ik een fanaat. Maar als ik door de Schrift kan bewijzen dat zij verkeerd zijn in hun grondslag, dan is het verkeerd; de Schrift is juist. En het heeft enkel... Niet op één plaats nu, het moet de hele weg door de Bijbel kloppen, overal.

26 Welnu, ik zei dat de Katholieke kerk de moederkerk was en dat is precies juist. De Katholieke kerk is de moederkerk, wat kerkorganisaties betreft. De Katholieke kerk was de eerste gemeente die ooit gevormd werd, de beste historie die u hebt is van rond A.D. 606, ergens in die periode, toen de vroege vaders de tweede of derde ronde na de apostelen... zij waren gestorven en men zich begon te verspreiden in kleine ismes. En de Romeinen die bekeerd werden, het Romeinse Rijk heerste over de staat, en toen verenigden kerk en staat zich tezamen en ze begonnen een religie die 'de Universele Religie' werd genoemd. En het woord 'Katholiek' betekent 'universeel'. Zij organiseerden de gemeente, wat de eerste keer ooit was dat religie (Christelijke religie) in heel de wereldgeschiedenis georganiseerd werd.

27 De Joodse religie was nooit een organisatie; het was een vrij volk. Zij hadden gemeenten, maar zij hadden geen organisatie. God handelde met een natie, geen organisatie. Het was een natie.

28 En toen werd de Katholieke kerk de eerste organisatie. Daarna pikten we dat op in de Bijbel om te ontdekken wat die organisatie was. En volgens het Woord van God was het de bedoeling dat het door een enkele man bestuurd zou worden, één man. En die man moest volgens de Bijbel in een kerk zijn die op zeven heuvelen in Rome gezeten was. Er is geen... En er werd verondersteld dat hij in elk land ter wereld heersende macht zou hebben, religieuze heersende macht. Er is geen andere, in de hele wereld niet.

29 En wij ontdekten dat communisme niet de antichrist was waar Jezus over sprak. Communisme is niet een land zoals Rusland, communisme is een geest. Amerika is er van vergeven. Het zit in de kerken; het zit in de mensen; het zit in de zakenwereld; het zit overal in (communisme, de geest ervan). Het zit in de scholen; het is in de huizen, overal.

30 En dan, toen zij deze gemeente organiseerden, wat tegen... En nu, wij hebben de zeven gemeentetijdperken doorgenomen en de profetie, precies op de wijze zoals God ze door de Bijbel heen aan ons hier bracht. En wij ontdekten door de geschiedenis en de Bijbel, dat elk tijdperk exact volgens de Bijbel en volgens de geschiedenis aan is komen zetten; elkeen kwam precies op tijd, door de donkere eeuwen heen. En toen vormde de Katholieke kerk de donkere middeleeuwen.

31 Toen kwam de reformatie er aan, wat Maarten Luther is. En Maarten Luther had een licht, het licht dat de rechtvaardige door geloof zou leven, rechtvaardiging door geloof, in de reformatie. Een Duitse priester die het ontkende en zei, dat het nemen van de communie, dat wanneer hij dat vasthield... En zij werden verondersteld te zeggen: "Dit is het lichaam van Christus", en hij wierp het op de vloer en zei: "Het is niet het lichaam van Christus; het is een wafeltje." En zo keerde hij de Katholieke kerk de rug toe door zo te doen en hij kwam eruit in de vroege reformatie. Maarten Luther deed dat, en dat was een wonderbare beweging.

32 Welnu, waar Luther zijn fout maakte, was dat Luther een volgende groep organiseerde, net zoals de Katholieke kerk het had gedaan, zij organiseerden de mensen.

33 Toen, direct daarna, kwam een nieuw licht aanzetten. En toen het nieuwe licht er aan kwam, bewoog God eruit met Zijn mensen. De mensen die in de Lutherse kerk georganiseerd waren moesten bij hun kerk blijven om... Dat is precies hetzelfde wat de Katholieken moesten zijn, maar veel Katholieken kwamen eruit en werden Lutheranen. Nou, toen Wesley langs kwam met de boodschap van heiliging, konden veel Lutheranen hun kerk niet verlaten, maar velen deden het wel en vormden de Wesleyaanse kerk.

34 Toen, na rechtvaardiging en heiliging, kwam Pinksteren op. En toen Pinksteren... Velen kwamen uit de Methodistenkerk enzovoorts en werden Pinksteren, omdat het een groter licht was. Nu is Pinksteren georganiseerd op exact dezelfde wijze als al die andere kerken.

35 Welnu, de Bijbel zegt dat... Dit zijn harde woorden, maar ik zal ze uit de Bijbel lezen. En u luistert toch ook naar uw dokter, of zoiets, laten we zeggen, en ik ben uw broeder die uit de Schrift onderwijst. De Bijbel noemde de Katholieke kerk een prostituée, een hoer, h-o-e-r. En Hij noemde de Protestantse kerken die haar navolgden, moeders, of zij waren hoerendochters van deze moeder. En wat de overeenkomst was, was dat de Katholieke kerk de zaak organiseerde en veroorzaakte dat alle mensen in het licht geloofden dat zij toen hadden, of dat zij destijds hadden. De Lutheranen deden hetzelfde. En de Bijbel zei dat zij een grote vrouw van dat type was.

     Welnu, wat is dat voor een vrouw? Zij is een vrouw die leeft en overspel bedrijft. En de kerken bedrijven geestelijke hoererij ten opzichte van de mensen. Ziet u? Zij doen het; zij zijn het. Hier is de Bijbel die dit onderwijst en zij maken een heleboel leerstellingen enzovoort wat niets met de Bijbel te maken heeft.

36 En omdat... Het is al bijna twintig jaar dat ik hier heb gestaan en welke prediker dan ook gevraagd heb, op welk moment dan ook, om te komen, niet met uw tekstboek, uw geloofsbelijdenis, maar kom en breng de Bijbel mee (in het licht van de Bijbel) om te bewijzen dat het verkeerd is. Ziet u? Dat is juist.

37 En wat betreft tegenstrijdigheden, zij noemen het 'tegenstrijdigheden'... Ik heb zoveel als twee maandlonen aangeboden als iemand mij één tegenstrijdigheid in de Bijbel zal aantonen. Die is er niet. U denkt dat die er is, maar hij is er niet. Als de Bijbel Zichzelf tegenspreekt, dan deugt hij nergens voor; u kunt het niet geloven. Elk Woord is geïnspireerd en er is geen tegenstrijdigheid in de Bijbel.

38 Welnu, de Protestantse kerk in haar organisatie is (volgens Gods Woord) op dezelfde manier met de Katholieke kerk verbonden.

39 Ik heb niets tegen Katholieke mensen. Enkele van mijn dierbaarste vrienden die nu precies hier zitten, zijn van Katholieke afkomst. Toen ik hier eergisteravond een harde boodschap bracht door de Heilige Geest voor Protestanten en Katholieken, liep de Katholiek precies hier naar het altaar toe en gaf mij de hand. Zij zijn menselijke wezens, net zoals wij het zijn.

40 U kunt niet met Katholieke priesters discussiëren, omdat zij deze Bijbel niet geloven als het hele Woord; zij zeggen dat het de kerk is; wij zeggen dat het de Bijbel is.

41 De Katholieken zeiden: "Wij Katholieken gaan naar de kerk en aanbidden; jullie Protestanten blijven thuis om de Bijbel te lezen."

42 Ik zei: "Ja, ja, jullie gaan naar de kerk om te aanbidden, maar wat?" Dat is het volgende. Ziet u?

43 Welnu, maar God zei dat Hij in Zijn Woord was. Dit is Gods Woord en ik geloof het. Ik ben een Bijbelaanbidder. Dat is de reden dat ik het oneens ben met het Protestantisme en de manier van deze kerkorganisatie, omdat zij dingen onderwijzen die niet het Woord van God zijn. Dus ik kan er niets aan doen dat ik het oneens ben. Ik val niet tegen hen uit; volstrekt niet, zij zijn mijn broeders. En ik val niet tegen hen uit, maar ik ben het niet met hen eens, omdat ik moet nemen wat God zegt en laat al het andere een leugen zijn. Ziet u?

44 En dat is de verbinding die... En nu zei de Bijbel dat deze vrouw, de Katholieke kerk, in de Bijbel, Openbaring het zeventiende hoofdstuk, genoemd werd: "Een hoer, en zij was de moeder der hoeren..." En wij zien dat de Bijbel zei, dat een vrouw een kerk representeert. Dus als zij dan dochters had die hoeren waren, dan zouden het geen jongens geweest kunnen zijn; het zouden dochters geweest moeten zijn, dus moesten het kerken zijn. En het Protestantisme is uit het Katholicisme geboren.

45 En nu, het volgende beest... Of het volgende is dit hier: Wat houdt het beeld van het beest in?

46 Het is een daarmee verbonden vraag en de persoon die het gevraagd heeft, stelt een goede vraag. Wat zorgt ervoor, als... De Bijbel onderwijst duidelijk dat de Katholieke kerk het beest is. De Bijbel zei, dat een 'beest' een 'macht' betekent. Is dat juist? Een beest, de Bijbel zegt dat het beest een macht betekent. En het beest was Vaticaanstad, de Katholieke hiërarchie. In orde. En nu, dat was de macht van de kerk, dat was het beest.

47 Toen kwam de Protestantse kerk uit de Katholieke kerk, en zij organiseerden zichzelf als een kleine macht. Dat is een 'beeld'.

48 Als iets... Als er iets in mijn beeld gemaakt wordt, dan zou het op mij moeten lijken. Als er iets in het beeld van deze gemeente gemaakt zou worden, dan zou het op de gemeente moeten lijken.

49 Er werd iets gemaakt, een beest... een beeld van dit beest werd gemaakt, wat Lutherisme, Methodisme, Baptisme, Pinkster-isme, Heiligheids-isme was; al die ismen vormden zich in een organisatie en maakten een beeld net zoals het beest. Daar is het.

50 Welnu: "Zegt u dan, broeder Branham, dat alle Katholieken, alle Methodisten en alle Baptisten erin gaan?" Dat zei ik niet.

51 Er zijn duizenden en duizenden en tienduizenden wederom geboren Christenen in die kerken. Maar in hun organisatie proberen zij hen naar een geloofsbelijdenis toe te drijven en zij zullen er niet voor standhouden. Als een gemeente zich organiseert, dan komt ze onder een geloofsbelijdenis te staan.

52 En ik heb geen geloofsbelijdenis dan de Bijbel. Dit is Gods geloofsbelijdenis en de Heilige Geest is de uitlegger ervan; en Hij brengt het naar voren van het ene licht naar het volgende. Het Evangelie dat ik vandaag predik, als ik nog honderd jaar zou leven, als we zouden blijven leven, dan zou er nog meer licht zijn. Gewoon voortdurend is het er altijd gekomen.

53 U reed vroeger nog met een ossenwagen, uw overgrootvader, toen hij grootmoeder wilde gaan bezoeken. Vader ging moeder opzoeken in een T-Ford. Maar nu gaan we bijna met een vliegtuig. Ziet u, wij gaan vooruit: de wetenschap gaat verder. Opleiding gaat verder; het Evangelie gaat verder. En de Bijbel zei, dat zij dit zouden doen, zegt: "Zij zullen onderzoek doen en de kennis zal toenemen." Dus dat is de verbinding. Dat is de reden dat er...

54 De Protestantse denominationele kerken zijn het beeld van het beest, omdat het op dezelfde wijze een denominatie is als het Katholicisme. En God gaf aan Zijn gemeente nooit de opdracht in enig tijdperk om georganiseerd te worden, maar Hij heeft het altijd bitter veroordeeld. Welnu, begrijpt u het? Niet de mensen, de kerk...

55 Wanneer men probeert de mensen onder een licht te brengen van... Hier. Wat als mensen zouden proberen om u terug te laten keren en te laten rondrijden in een ossenwagen? U zou het er niet mee eens zijn; wij leven in een beter tijdperk. Zo was het destijds. Als iemand mij probeerde te vertellen: "Oh, het enige wat u hoeft te doen is dit of dat..." Ik leef in een ander tijdperk. Ik... Dat is het probleem met de predikers; zij kijken altijd achterom.

56 Hier. Een Franse wetenschapper zei minder dan driehonderd jaar geleden, dat als een mens ooit de fantastische snelheid van vijfenveertig kilometer per uur zou halen, de zwaartekracht hem dan van de aarde zou opheffen: vijfenveertig kilometer per uur. Nou, denkt u dat de wetenschap daar naar terug zou verwijzen vandaag? Het zij verre. Nee, meneer. Men laat hem nu al vooruit gaan met zestien- of zeventienhonderd kilometer per uur. Toch... Of soms in een raket en dan is het vijfentwintighonderd kilometer per uur en nog steeds gaat hij vooruit.

57 Wetenschap heeft de mens vooruit laten gaan, verder vooruit, grotere dingen met zijn verstand dan wat... (en dat is het enige wat hij heeft, het is de boom van kennis)... verder dan de predikers hem met zijn geest brengen, welke geen grenzen kent. Maar zo is het hier. De wetenschap kijkt niet om naar wat de wetenschap een paar jaar geleden zei; de wetenschap neemt wat zij nu hebben en zij gaan voorwaarts naar iets anders.

58 Maar als u de prediker vraagt: "Welnu, wij zullen zien wat Moody erover zei; wij zullen zien wat Wesley erover zei." Het maakt niet uit wat zij erover zeiden, ik weet wat God er nu over zei. Dit is het en ik zie nog steeds uit naar meer. Dat is het. Dat is de reden...

59 De Bijbel zei: "Drie onreine geesten komen uit de mond van het beest." Weet u welke onreine geesten? Er wordt gezegd dat ze op kikkers lijken. Hebt u ooit opgemerkt hoe een kikker kijkt? Een kikker kijkt altijd achterom; hij kijkt nooit vooruit: hij kijkt achteruit, altijd achteruit, hij kijkt achterom.

60 Maar de vier beesten die de vier verschillende hoofden hadden, in Ezechiël, keken voorwaarts en zij kònden niet achteruit gaan. Zij gingen heel de tijd voorwaarts. Overal waar ze naartoe gingen, gingen ze recht vooruit. Ziet u het verschil?

61 Welnu, dat is het gemeenschappelijke wat het Protestantisme met het Katholicisme heeft.

62 Dus als u altijd afgeeft op de Katholieken, kan de pot de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Dat is juist.

63 Ik zeg: "Bent u een Christen?"

64 "Ik geeft u te kennen; ik hoor bij de Baptistengemeente." Ja. Dat zegt niets meer dan dat u hierbuiten hoort bij de... een boerderij ergens.

65 "Nou, ik hoor bij de Katholieke kerk." Dat maakt nog steeds geen Christen van u. Het behoren tot de Baptisten- of Methodistengemeente maakt van u geen Christen.

66 Er is maar één manier om een Christen te zijn. Het woord 'Christen' betekent 'op Christus lijkend'. En u kunt het niet maken; u kunt het er niet zelf inwerken; er is geen enkele wijze waarop u het kunt doen. U moet uzelf vergeten, aan uzelf sterven en Christus binnen laten komen en het leven van Christus in u leven.

67 "Tenzij een mens..." Dit zei Jezus: "Tenzij een mens uit Geest en water geboren wordt, zal hij op geen enkele wijze het Koninkrijk binnengaan." Of hij nu Katholiek is, Methodist, Baptist of wat dan ook, u zult in water gedoopt moeten worden voor de vergeving van uw zonden en de doop van de Heilige Geest ontvangen, anders bent u verloren. Dat is Jezus' eigen Woord. Dus nu, als u een Methodist bent en de doop van de Heilige Geest hebt ontvangen en u bent in water gedoopt, dan zei Jezus dat u de hemel zult binnengaan. Als u Katholiek bent en u hebt hetzelfde gedaan, dan zult u de hemel binnengaan.

68 Maar als u slechts vasthoudt aan die leerstelling van de Katholieke kerk, of van de Methodisten, of van de Baptistengemeente, dan bent u nog steeds verloren. En dat is de reden dat wij de toestand in de wereld hebben zoals wij die vandaag hebben, omdat de mensen alleen maar zeggen: "Dat is tegen mijn geloof."

69 "Gelooft u in Goddelijke genezing?"

70 "Dat gaat tegen mijn geloof in." Dat gaat tegen uw kerk in; uw kerkleer heeft dat vastgesteld (ziet u?); u moet doen wat de kerk zegt. En dan gaat ú tekeer tegen de Katholiek, dat is hetzelfde wat zij doen. En dat is het beest en het beeld van het beest. En de Bijbel zegt: "Wie eraan deelnam zou niet in het Koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan, maar zou uitgeworpen worden waar de honden en tovenaars zijn, enzovoort, en zij zouden met vuur en zwavel gekweld worden in de tegenwoordigheid van de heilige engelen en het Lam voor immer en altijd."

     Kom eruit, vriend. Kom in orde met God. Ja, zeker.

71 En nu, laat mij deze nemen, alhoewel opnieuw, terwijl we... Welnu, iemand vroeg me vandaag; twee of drie keer ben ik erover gevraagd:

27 Broeder Branham, als we het hebben over het merkteken van het beest, gelooft u niet dat ze een nummer op je hoofd zullen tatoeëren, of iets op je hand tatoeëren?

72 Absoluut niet! Zie daar niet naar uit. Het zal een boycot wezen, zeker. Geen mens zou kunnen kopen of verkopen, tenzij hij behoort bij de confederatie van kerken. Dat is waar. Dat zal als een vereniging komen, de zaak verenigen, het teweeg brengen, verenigde religie. Let op mijn woord; het is niet ver weg. En u zult het zien, het staat net om de hoek.

73 De reden dat u deze dingen niet weet is, dat u hier heel de tijd thuis bent. Volgt u mij maar een keer door deze landen heen waar Katholicisme de overhand heeft en dan ziet u wat er plaatsvindt. Broeder, zij vertellen hun alles wat zij moeten doen en wat zij niet moeten doen.

74 En hier spreekt de Bijbel erover, dat de Verenigde Staten (wij pikten het op in een profetie) naar voren komen als een lam, vrijheid van religie, en direct daarop volgend verenigden zij die dingen tezamen en hij sprak als een draak en oefende dezelfde kracht uit als die de draak vóór hem had. Dat is de VS. Dat is juist.

75 Een prediker, een vriend van mij, zei niet lang geleden tegen mij: "Broeder Branham, God zal de Verenigde Staten nooit laten vallen vanwege het fundament van haar voorvaders, dat op godsdienst gegrondvest is."

76 Ik zei: "Hij liet de Joden zeker weggevoerd worden en zij hadden een veel hoger aanzien dan wij." Dat is juist. God is geen aanziener van de een of andere generatie die voorbij is; of u loopt in de rij of u bent uit het Koninkrijk, dat is alles. Waarlijk. Dat is behoorlijk ruw, maar dat is goed voor u. Dat is juist. Het is de Schrift. En wij hebben...

77 Het punt vandaag is (enkelen van u oudgedienden weten dit), dat we teveel Hollywood-evangelisatie hebben. Dat is juist: teveel met een heleboel herrie en tekeergaan, een heleboel glamour en van alles op die manier en met toeters en bellen enzovoorts en: "Wie wil opstaan en Christus als persoonlijke Verlosser aannemen? God zegene u, broeder, u gaat nu dadelijk naar de hemel." Dat is een leugen. Dat is een leugen.

78 "Tenzij een mens wederom geboren is..." En als hij wederom geboren is, dan zullen dezelfde zegeningen die daar op hem kwamen ook hier op hem komen. Wij hebben dat keer op keer doorgenomen door de Schrift, afgelopen week, en wij ontdekken dat bij het oosterse volk toen de Heilige Geest op de Joden viel, wat een oosters volk was, oosterse mensen, dat de Heilige Geest viel met grote tekenen en manifestaties. De Bijbel zei dat er bijna... een tijd zou komen waarvan je zelfs niet zou kunnen zeggen of het donker of licht is. Het was min of meer een bewolkte dag, helemaal tot het laatste deel van de avond. En dan zou de zon een paar minuten tevoorschijn komen op de laatste avond. "Het zal licht zijn in de avondtijd." Is dat juist? Nou, dat is voor de Westerse mensen, de heidenen, die dezelfde Heilige Geest ontvangen als de Joden daarginds ontvingen, met dezelfde tekenen en manifestaties. Dat is het.

79 En natuurlijk, de mensen, de wereld zal u een fanatiekeling gaan noemen, niet goed bij het hoofd. De Bijbel... Jezus zei, dat zij het zouden doen. U bent een bijzonder volk en u bent vreemd, omdat het zo verschillend is.

80 Ik merk het thuis in mijn eigen buurt, bij de mensen daar, zij zullen... Zelfs bij mijn kleine kinderen, wij proberen hen zo rein en netjes te laten leven als we kunnen, maar u kunt zien dat de buren de kinderen anders benaderen. Ziet u? Zij maken onderscheid.

81 En ik weet het; ik heb een manier om dingen te weten (en u weet dat; u hebt het in samenkomsten gezien) en weet dat de voorgangers in de stad zeggen: "Nou, Billy is een goede jongen; wij hebben niets tegen hem. Maar, ziet u, dat is gewoon een klein beetje een ander soort mensen dan wij zijn." Dank God. Dat is juist. Dank God. Dat is het merkteken. Daar is het merkteken waar we over spraken.

82 Kijk naar gisteravond, toen de Heilige Geest voorspelde, negenhonderd jaar voordat de Joden de Heilige Geest ontvingen en hun vertelde wat het zou zijn: "De Man met de inktkoker-schrijver ging door Jeruzalem heen en plaatste een merkteken aan hun voorhoofd." Is dat juist? Er is over gesproken voordat de gemeente door God veroordeeld werd. En Titus belegerde de muren van Jeruzalem in A.D. 96 [A.D. 70 – Vert] en brandde de stad plat. En er werd geen enkele steen op de andere gelaten, overeenkomstig de profetie. En vandaag is het enige wat ze van de tempel overhebben een oude muur die daar nog staat, waar zij de stenen opstapelden en hij is glad gewreven ter plaatse waar de Joden wenen en klagen, daar bij de Klaagmuur, het enige wat van de tempel overgebleven is. En de Moskee van Omar staat op dezelfde plaats.

83 En Jezus zei, zoals door de profeet Daniël gezegd werd: "Wanneer u de gruwel die verwoesting brengt ziet staan in de heilige plaats," dan onderstreept Hij dit met de kanttekening: "Laat hem die het leest het verstaan." Ziet u? Dat is juist. En daar was het. En Hij vertelde hoeveel dagen... tijden het zou duren voordat de heidenen zouden... de tijdsbedeling zou worden afgesneden. Zij vertraden de muren en dan zou God terugkeren naar de Joden. En wij zijn precies bij die tijd aanbeland. Hier zijn de Joden die in de afgelopen paar jaar bij duizenden terugkeerden. U weet hoe wij er gisteravond doorheen gegaan zijn, hoe de Schrift perfect is, net zoals bij het lezen van een krant en veel duidelijker, omdat u er meer van gaat begrijpen. Dan...

84 Maar, hoe dan ook, het merkteken dat op hun hoofd werd geplaatst werd er niet op getatoeëerd, wel dan? Wat was het dan? De doop van de Heilige Geest. En wat is het merkteken dat er voor deze laatste dag zal gaan zijn? De Bijbel zei dat het zegel van God de doop van de Heilige Geest zou zijn voor de mensen in de laatste dagen. Welnu, er is geen... Efeziërs 4:30: "Bedroef daarom niet de Heilige Geest van God waarmee u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing." De Bijbel spreekt. En Efeziërs 1:13 zegt hetzelfde, en vele andere plaatsen, namelijk dat de Heilige Geest het zegel van God is.

85 Wat is een zegel? Een zegel kan nergens op geplaatst worden tenzij het compleet is. De Lutheranen werden niet verzegeld; de dag van de tijdsbedeling van genade was niet compleet; zij predikten rechtvaardiging. De Methodisten werden niet verzegeld (ik kom hier bij een vraag uit; we zullen daar wat later toe komen), niet verzegeld, omdat het niet volledig was. Maar de doop van de Heilige Geest is de vervolmaking van de werken Gods.

86 Hij zei: "Drie zijn er die getuigenis afleggen in de hemel: de Vader, Zoon en Heilige Geest en deze drie zijn Eén." U kunt de Vader niet hebben zonder de Zoon, of de Zoon zonder de Heilige Geest; zij zijn Eén.

87 Hij zei dat er drie zijn die getuigenis afleggen op aarde: het water, het bloed, de Geest en zij zijn niet één, maar stemmen overeen als één. Daar bent u er, in één volledige verzegeling: Rechtvaardiging onder Luther, water, heiliging door het bloed.

88 Rechtvaardiging was Romeinen 5:1: "Daarom, gerechtvaardigd zijnde door geloof hebben wij vrede met God door onze Here Jezus Christus", rechtvaardiging door geloof.

89 Heiliging door het bloed, Hebreeën 13:12 en 13: "Jezus leed buiten de legerplaats, opdat Hij de mensen mocht heiligen door Zijn eigen Bloed."

90 Lukas 27:49: "Voorwaar, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijf in de stad Jeruzalem totdat u aangedaan bent met kracht van omhoog." (Handelingen 1:8.) "Hierna zal de Heilige Geest op u komen, dan zult u Mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judéa, Samaria en tot in de verst gelegen delen op aarde." Een Heilige Geestdoop zou er blijven totdat Jezus weer terugkomt. "Een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar gij zult Mij zien, want Ik zal bij u zijn, zelfs in u, tot het einde van de wereld, de dingen die Ik doe, zult gij ook doen", door Zijn Geest die door de gemeente heen werkt. Hij zei, dat er gekheid over u gemaakt zou worden; en Hij zei: "Zij noemden Mij, de Meester van het huis, Beëlzebub, het hoofd van de waarzeggers", en Hij zei: "Hoeveel temeer zullen ze hen zo noemen die tot Zijn huishouden behoren?" Hij zei: "Gezegend zijt gij wanneer de mensen allerhande dingen over u zullen zeggen; verheug u en wees zeer blij, omdat uw loon in de hemel groot is; want zo hebben zij de profeten vervolgd die er vóór u waren."

91 Dat is de Schrift. Ziet u? Daar is het. Dus, u ziet dat u het gewoon moet hebben, vriend. Welnu, u moet uw keuze maken; u bent een mens met een vrije morele keuze.

92 Maar dat is de verbintenis van de Protestantse kerk met de Katholieke kerk. Samen zijn ze allebei, volgens de Bijbel... Diegenen die alleen aan de kerk vasthouden, niet aan Jezus, nu, vast aan de gemeente... Mensen in de gemeente die aan Jezus Christus vasthouden en tot God bidden om de weg vrij te maken en om hun licht te geven, zo'n persoon is gered; het maakt mij niet uit in welke gemeente hij zit. Dat is juist. Maar als hij alleen aan zijn denominatie vasthoudt, dan neemt hij het merkteken van afvalligheid aan, wat de plaats van de doop van de Heilige Geest vervangt. Tegengesteld... En de Katholieken en Protestanten zijn allebei hetzelfde, de Bijbel zei dat zij een hoer was; zij waren hoeren, haar dochters. Is dat nu duidelijk? In orde.

28 Wordt de Heilige Geest nog steeds gegeven door het opleggen van handen? De discipelen deden dit. Petrus, Paulus enzovoorts en is het nog steeds mogelijk? Paulus ontving het op deze wijze.

93 Ja, dierbare broeder, zuster, wie deze notitie ook heeft opgeschreven. De Heilige Geest kan absoluut ontvangen worden door het opleggen van handen.

94 Welnu, vele mensen noemen mij... Omdat ik aangemerkt word als een Pinksterman, ze zeggen dat ik van Pinksteren ben... Ik heb nooit tot een Pinksterorganisatie behoord. Ik ben absoluut vrij van alle organisaties en door Gods hulp ben ik van plan op die wijze te blijven, omdat ik dan regelrecht in de bres kan staan en kan zeggen: "Wij zijn broeders. Kom hier; laten we er samen over praten."

95 Toen ik voor het eerst begon daarginds, door de genade van God... En u mensen hier en mijn secretarissen en zij die hier zijn weten het; ik zou met tien miljoen mensen of meer in de wereld in contact hebben kunnen staan. Wat een organisatie zou er kunnen zijn begonnen! Ziet u? Dat is juist. Maar ik wil geen organisatie; het is tegen de Bijbel. Ik doe mijn best om mensen gered te krijgen die in de organisatie zitten. Daar gaat het om. En de invloed die de Here mij gegeven heeft bij de mensen zal ik zeker gebruiken voor Zijn heerlijkheid, in plaats van deze in de een of andere organisatie te plaatsen. Ik zal deze plaatsen op Jezus Christus waar het thuishoort. Geen enkele organisatie kan u redden; daar is het bloed van Jezus Christus voor nodig.

96 Maar nu, wat betreft het opleggen van handen... welnu, ik zal het oneens gaan zijn met... Welnu, u dierbare Pinkstermensen, val nu niet uit tegen mij. Maar wanneer u tot een plaats komt en zegt: "Wij zullen gaan wachten op de Heilige Geest", welk woord in Pinksteren gebruikt wordt...

97 En ik zal dit zeggen door wat... niet om uw gevoelens te kwetsen... De grootste steun die ik op het veld heb is van de Pinkstermensen, omdat zij de boodschap van Goddelijke genezing en de kracht van God geloven. De overigen halen hun neus ervoor op.

98 Maar alleen individuen uit de gemeente, die voorbestemd zijn tot eeuwig leven, zullen komen. Dat is alles. Maar diegenen die het niet zijn, kunnen niet komen; en God zei het zo: "Zij waren voorbestemd tot veroordeling." Hij wil niet dat iemand zou omkomen, maar omdat Hij God is, zag Hij dat zij het zouden veroordelen. Dus dat is... dat is alles. Hij zag het van tevoren. En dat is de voorkennis van God, om die dingen te zien. Hij voorspelde precies waar de gemeente zou staan, exact tot op deze dag. God wist het van den beginne. Voor de grondlegging van de wereld wist Hij hoe de gemeente zou zijn zoals zij vandaag is. Hij wist voor de grondlegging der wereld dat ik vanavond in deze preekstoel zou staan. Hij is God; Hij weet het einde vanaf het begin.

99 Welnu... welnu, de Pinkstermensen hebben onderwezen... Welnu, ik zal hier waarschijnlijk veel reacties op krijgen, maar ik moet eerlijk zijn als ik tot het Woord moet komen. Er is helemaal niet zoiets als een samenkomst 'in afwachting'. U dwaalt. 'Afwachten' betekent niet 'bidden', 'afwachten' betekent 'wachten'. Na de ten hemel opneming, nadat Jezus Christus, de kruisiging, het reinigen van het heiligdom, en na de dag der verzoening, de opstanding... De dag der verzoening, toen Hij gedood werd en daarna duurde het veertig dagen tot de hemelvaart en daarna kwam Pinksteren. Het woord 'Pinksteren' betekent 'vijftig'. Het betekende vijftig dagen na het offeren van het zoenoffer.

100 En toen, nadat het zoenoffer geofferd werd, moest alles perfect uitkomen, letterlijk, geografisch, alles precies zoals God het zei. En Pinksteren was een jubeltijd, als zij de eerstelingen van de oogst binnen brachten en een vreugdefeest hadden.

101 Welnu, de eerstelingen van de gemeente, de Heilige Geestgemeente, de gemeente die deze tweeduizend jaar moest duren totdat Jezus komt, de eerste vruchten kwamen bij Pinksteren. Het duurde tien dagen tot de Pinkstertijd; het duurde veertig dagen na de reiniging, na het doden van het offer, tot de hemelvaart van Jezus Christus. Hij zei: "Ga naar Jeruzalem en wacht totdat u bekleed wordt met kracht van boven."

102 Handelingen 1... Handelingen 2: "En toen de dag van Pinksteren gekomen was, waren zij één van zin in één plaats. En plotseling kwam er van de hemel een geluid als van een ruisende, machtige wind, die het gehele huis vulde waar zij gezeten waren. En zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in andere tongen te spreken, zoals de Geest hen te spreken gaf."

103 En toen de religieuze wereld als buitenstaander, de grote orthodoxe kerken eraan kwamen en zagen dat die mensen waggelden en zich gedroegen als dronken mensen... En zij kwamen eraan en lachten hen uit en maakten gekheid over hen, zeggende: "Kijk naar dat stelletje Galileeërs. Ze zijn allemaal dronken." Ziet u het onbegrip?

104 En tot mijn Katholieke vriend: de gezegende maagd Maria was bij hen. En als God haar niet in de hemel zou laten komen zonder de Heilige Geest te hebben ontvangen en om als hen te zijn, denkt u dan dat u er wel komt met minder dan dat, zuster? Nee. Dus laten we van ons hoge paard afstappen; laten we afstijgen.

105 Besteed geen aandacht aan wat de wereld te zeggen heeft. Kijk wat God te zeggen heeft. Dit is het Woord van God. Wij moeten het bouwen volgens deze blauwdruk, want Hij zei tegen Petrus: "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet kunnen overweldigen." Van alles zal er gebeuren. Het toonde aan dat de poorten der hel er tegen zouden zijn, maar hij zal het niet kunnen overwinnen. En dan denken de mensen dat zij het kunnen stoppen? U zou nog makkelijker de zon kunnen stoppen. Dat is juist. U kunt het niet stoppen. God heeft het voorbestemd om verder te trekken.

106 Hier, toen ik pas bekeerd was, dacht zelfs mijn arme moeder dat ik gek was geworden. Mijn schoonmoeder zei: "Hij zou naar een psychiatrische inrichting gestuurd moeten worden." De predikers in de stad zeiden: "Hij zal aardig gauw afbranden." Ik heb al een lange tijd in brand gestaan; het brandt absoluut steeds beter heel de tijd. Waarom? Het kan niet afbranden; het is God. In plaats van af te branden, is het nu verspreid over de wereld.

107 Hetzelfde zei Hij toen ik daarginds bij de Ohio Rivier aan het dopen was, velen van u stonden daar, drieëntwintig jaar geleden; precies bij de Ohio Rivier kwam dat licht, die Engel, naar beneden exact ter plekke waar wij waren, en Hij zei: "Zoals Johannes de Doper gezonden werd als een voorloper voor de eerste komst van Jezus Christus, zo zal jouw Boodschap de tweede komst van Jezus Christus brengen." En dat is gebeurd. Het is... Hij is nog niet gekomen, maar kijk wat er is gebeurd; het heeft de wereld bestreken. Ziet u? En nu vandaag, als ik denk aan de inspanning die er verricht is, er zijn letterlijk miljoenen...

108 Zelfs de Katholieke 'Sunday Visitor' sprak erover, over hoeveel miljoenen van overal binnen waren gekomen, door deze krachtsinspanning.

109 Anderen horen het en ze zeggen: "Dat is de waarheid. Ik ben bereid om nu direct alles van deze dingen van de wereld op te geven en het echte Evangelie te prediken."

110 Daarom noemt men ons Volle Evangelie, zij maken gekheid over het volle Evangelie. Maar, broeder, ik wil niet de helft van iets; ik... Het moet voor mij de hele zaak zijn. Als een deel ervan goed is, dan is de rest ervan ook goed. Het volle Evangelie...

111 Welnu, merk op, de Heilige Geest kwam destijds terug. De Pinkstermensen waren aan het wachten: "En daar kwam plotseling een geluid uit de hemel als van een ruisende, machtige wind, het vulde het huis waar zij gezeten waren."

112 Geen enkele keer hoefden zij daarna meer te wachten. "Terwijl Petrus deze woorden tot de heidenen sprak, viel de Heilige Geest op hen", zelfs voordat zij gedoopt waren. Is dat juist? Terwijl... Handelingen 10:49 [10:44 – Vert]:

     Maar terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden.

     En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort,

     want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot maken.

     Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen?

     En hij beval hen te dopen in de Naam van Jezus Christus. (Dat is juist; geen wachten, geen afwachten...)

113 De apostolische manier, God heeft geen stel regels gemaakt: wanneer het hart hongerig is, dan zal Hij u geven waar u naar hongert. Als u de Heilige Geest wilt, dan kan het nu op dit moment op u komen.

114 Toen Petrus uitging om te prediken... Petrus had de sleutels van het Koninkrijk. (Ik heb een vraag daarover waar ik dadelijk aan toe kom.) Hij had de sleutels van het Koninkrijk. Hij opende het voor dit huis van Cornelius. Hij opende het voor de Samaritanen; hij opende het hier. Maar herinner u dat Filippus daarginds naartoe ging en hij predikte tot hen en hij had hen in de Naam van Jezus Christus gedoopt; en Petrus kwam en legde hun de handen op. En hij deed iets voor die tovenaar daarginds. Daar was Simon de tovenaar, hij zei: "Ik zal jullie wat geld geven als jullie mij die gave geven, zodat wie ik de handen opleg de Heilige Geest zal ontvangen." Is dat juist? Er gebeurde iets. Niet aan één van deze aartsbisschoppen met hun omgekeerde boordje, die eraan komt en hun de handen oplegt en zegt: "Ik geef u de apostolische zegen." Iets gebeurde er toen Petrus zijn handen op hen legde en gebeurt nog steeds wanneer zij het vandaag doen.

115 Ik heb hen als vliegen zien vallen, toen de Heilige Geest hen aanraakte bij het opleggen van handen. Ja, dat is de apostolische leerstelling om handen op te leggen. God zegene u. Als u er wat anders over denkt, schrijf mij dan een briefje voor morgenavond. In orde.

29 Als tweederde van de mensen in de wereld gehoord heeft... nog niet het Evangelie gehoord heeft, het Woord van het Evangelie, hoeveel heeft de (Excuseert u mij. Het is met inkt geschreven en ik heb hier getranspireerd en het is doorgelopen. Laten we eens kijken.) Als tweederde van de mensen van de wereld nog niet het Evangelie gehoord heeft, hoe kan onze Here nu komen, omdat tweederde het Evangelie niet heeft gehoord?

116 Nou, dat klopt precies. Ik zal u vertellen wat ik denk. Hier niet lang geleden, toen dr. Reedhead, de voorzitter van de Soedan-Zending, de grootste volle... de grootste apostolische (excuseert u mij)... de grootste fundamentele zending ter wereld, de Soedan-Zending... Dr. Reedhead, met zo veel titels, dat hij zelfs niet meer weet hoeveel doctorsgraden hij bezit, kwam naar mijn huis ruim anderhalf jaar geleden en hij stond in mijn huis, hij en deze Hyman Appleman, deze Baptistenprediker, die de Heilige Geest nu heeft ontvangen en daarginds in Mexico predikt. En hij kwam naar mijn huis; hij zei: "Broeder Branham," zei hij, "gaat u om met de Pinkstermensen?"

     En ik zei: "Ja meneer."

117 En hij zei: "Ik ben dr. Reedhead."

     Ik zei: "Aangenaam kennis te maken, wilt u binnen komen?"

     Hij zei: "Graag." Hij zei: "Ik wil u iets vragen." Hij zei: "Ik begrijp dat u in de Baptistengemeente werd aangesteld."

118 Ik zei: "Dat is juist." Ik zei: "Maar ik ben er uit gekomen," zei ik, "omdat ik daar niet meer tegen kon. Ik geloof erin om te prediken wat de Bijbel zegt, niet wat de Baptistengemeente zegt. En ik heb niets tegen de Baptistengemeente; zij zijn net zo goed als een andere gemeente." En ik zei: "Ik ben eruit gegaan zodat ik vrij kon zijn."

     Hij zei: "Nou, natuurlijk weet u dat wij Baptisten zijn."

     En ik zei: "Jawel."

119 En hij zei: "Ik wil u iets vragen. Hoe zit het met deze doop van de Heilige Geest?" Hij zei: "Ik ben daarbinnen geweest en heb hen stoelen zien omschoppen en stampen, roepen en tekeergaan."

120 Ik zei: "Ik heb dat ook allemaal gezien." Maar ik zei: "Broeder, achter dit alles is er een echt, waarachtig goed van de doop van de Heilige Geest."

121 En hij zei: "Broeder Branham, kan ik het ontvangen?" Hij zei: "Ik heb zoveel titels." Hij zei: "Ik ben een doctor; ik ben dit; ik heb mijn titel in de wijsbegeerte; ik heb mijn doctorandustitel; ik heb elk soort titel en eredoctoraten van overal uit de landen en dergelijke," zei hij, "maar waar is Jezus Christus?"

122 Ik zei: "Nou broeder, Hij is precies hier in deze ruimte."

123 Hij zei: "Ik stond te praten met een verknochte Mohammedaan, ik was pas opgeleid in Amerika en ik zei: 'Geef uw oude, dode profeet op en ontvang de opgestane Here Jezus.' Hij zei: 'Beste meneer, wat kan uw opgestane Here Jezus voor mij méér doen dan mijn Mohammed kan doen?' Hij zei: 'Allebei schreven zij Bijbels; wij geloven dat.' Hij zei: 'Allebei stierven ze.' En hij zei: 'En allebei beloofden ze ons leven na de dood en wij geloven het.'"

124 Hij zei: "Oh, maar ziet u," zei hij, "wij Christenen hebben blijdschap."

125 Hij zei: "Dat hebben wij ook." Hij zei: "Ik kan net zoveel psychologie produceren als u." En dat is juist. Hij zei: "Nou, kijk, onze Mohammed... U claimde dat uw Here Jezus van de dood is opgestaan."

126 En dr. Reedhead zei: "Natuurlijk deed Hij dat."

127 Hij zei: "Bewijs het." Hij zei: "Bewijs het." Hij zei: "U hebt tweeduizend jaar de tijd gehad om het te bewijzen en pas ongeveer eenderde van de wereld heeft er ooit over gehoord." Hij zei: "Laat onze Mohammed eens uit de dood opstaan en de hele wereld zal er binnen twee dagen vanaf weten." Hij had gelijk. Hij zei: "Onze Mohammed beloofde ons nooit iets, behalve leven na de dood." Hij zei: "Uw Here Jezus en uw leraars beloofden u, dat dezelfde dingen die Hij deed u ook zou doen." En hij zei: "Laat mij uw leraren dat nu zien uitvoeren." En hij zei: "Dan zullen wij geloven dat Hij uit de dood is opgestaan."

128 Hij zei: "Broeder Branham, ik stond daar voor aap en veranderde maar van onderwerp." Met al die graden... Waarom? Waar is God in die titels? God wordt niet gekend door Ds., Dr. en Mr. enzovoorts.

129 God wordt gekend door eenvoudig geloof, door de doop van de Heilige Geest. Dat is de enige wijze. God in u, en Hij brengt u te voorschijn als een zoon van God en verandert uw natuur. En dezelfde zaak, God de Schepper die alle dingen maakte en de wereld in bestaan sprak door Zijn Woord, diezelfde Geest in u, u gelooft dan alles wat God zegt en er is niets onmogelijk, als u het gelooft.

130 U zult niet steunen op één kleine leerstelling en zeggen: "Ik geloof het niet, ik accepteer dat niet. Ik kan niet geloven dat God dit zal doen. Ik kan het niet geloven." U beperkt God door uw ongeloof. Dat is het.

131 Dus dr. Reedhead stond daar en zei: "Broeder Branham, zou een man werkelijk de Heilige Geest kunnen ontvangen?"

132 Ik zei: "Ja meneer, dr. Reedhead, u kunt het."

133 Hij zei: "Als God, die mijn hart kent en ik geloof u, ik weet dat u op dit moment onder inspiratie bent, ik wil dat u... Gelooft u dat ik de waarheid vertel?"

134 Ik zei: "Ik weet dat u dat doet."

     Hij zei: "Hoe moet ik Hem ontvangen?"

     Ik zei: "Kniel neer."

135 En hij knielde neer daar aan de oude koffietafel. (Ik zag hier juist dat de man die hem een tijdje geleden hier zo gemaakt heeft, daarachter zit.) Terwijl hij daar zat, brak hij het glas dat er op stond toen hij neerknielde. Hij zei: "God, heb genade voor mijn zondige ziel." Toen legde ik hem de handen op en precies daar kwam de doop van de Heilige Geest op hem. Dat is juist.

     En hij heeft nu die Baptistengemeente overal in vuur gezet. Zij zijn daar allemaal omheen. Daar is het. Ja zeker.

136 Het Evangelie kan niet... Jezus kan niet komen totdat de...

137 Luister. Wij delen overal in de wereld traktaten uit. U kunt niet in een uithoek komen of er zijn al traktaten uitgedeeld, iemand die daar langs is geweest met theologie. Als u overzee gaat vandaag de dag en u noemt uzelf een zendeling, let dan op hoe ze u uitlachen. Loop India binnen en zeg: "Ik ben een zendeling."

138 "Nou, wat bent u van plan ons te leren?" Zij weten meer over de Bijbel... Sommige van hun kinderen daarginds weten er meer over dan de leraars hier in Amerika ervan weten. Tenslotte is het een oosters boek. Bedenk, zij hadden het Evangelie honderden en honderden en honderden jaren voordat Amerika ooit in bestaan kwam. De grote gemeente waar Thomas in predikte, staat er nog steeds, in India. Zij hebben geen onderwijzing van u nodig; zij weten er alles van af. Zij zeiden: "Wat bent u van plan ons te gaan leren?"

     "Nou, wij zijn Amerikaanse zendelingen."

139 "Wat wilt u ons gaan leren, hoe we whisky moeten drinken? Dat is wat jullie allemaal doen daarginds in jullie gemeenten: sigaretten roken? Ons gaan leren hoe we van onze vrouwen moeten scheiden enzovoorts?" Ze zeiden: "Als u dat komt doen, dan willen wij het niet." En ze zeiden: "Als u hier naartoe komt met de één of andere nieuwe theologie of iets anders, als u van plan bent om ons iets uit het Woord te onderwijzen; wij weten er meer over dan jullie." En dat is juist. Hij zei: "Maar als jullie komen om te tonen wat het Woord zegt, dan zullen wij het aannemen." Amen. Zo is het. Dat is waar ze naar hongeren.

140 Merk op mijn woord; schrijf het op in de bladzijden van uw Bijbel, want het is ZO SPREEKT DE HERE, herinner u, wanneer wij in India landen zult u gaan horen over tienduizenden maal duizenden die gered zullen worden. De Heilige Geest heeft het gezegd; ik heb het hier in mijn Bijbel opgeschreven; het is hier opgeschreven in tienduizenden Bijbels, net zoals de opstanding van de kleine jongen. Door een visioen zei Hij: "Er zijn er daar driehonderdduizend." En u zult zien of dat niet juist is. Daar is hoe het Evangelie alleen op één avond gepredikt zal gaan worden. Zij zal zo gaan van plaats tot plaats.

141 Toen die dertigduizend in Afrika in één altaaroproep God ontvingen, zei ik: "Heft uw handen omhoog en ontvang de Heilige Geest." Ik zei: "Wacht niet op de één of andere Amerikaanse zendeling die hierheen komt en u tongen leert in de gemeenten." En moeders maar overhemden wassen om een zendeling daar naartoe te sturen; en ze rijden in een mooie, grote auto en leven van het vette van het land; zeker, ze geven een paar traktaten uit en komen terug. Zij willen dat niet; dat is bewezen.

142 Ik zei hier bij het Joodse Ziekenhuis, een paar avonden geleden in een samenkomst met de predikers en dokters, over het onderwerp van Goddelijke genezing; ik zei: "U noemde mij een heilige roller en u zei, dat ik een nachtmerrie had gehad toen ik u vertelde over de Engel des Heren." En ik zei: "En onze eigen kerk heeft er duizenden gezonden en heeft miljoenen dollars gespendeerd aan het zenden van zendelingen naar Afrika; en toen ik daar kwam, droegen ze kleine, aarden beeldjes, ze probeerden hulp te krijgen van het aarden beeldje en noemden zichzelf Christenen." En ik zei: "En wat u fanatisme noemde, heeft meer zielen voor Christus gewonnen, binnen vijf minuten, dan onze miljoenen dollars en duizenden zendelingen de afgelopen honderdvijftig jaar." Zij hielden hun mond; dat was het. Daar lag het. Ik zei: "Doet u..." Tegen die mannen zei ik: "Probeer niet om geleerd te worden; neem gewoon dit Evangelie en ga daarginds naar het inheemse land waar een blanke nog niet eens heen kan gaan vanwege de ziekten."

143 En ik heb verhalen, regelrecht uit de krant van Durban; er staat: "Zelfs als één oude man niet eens wist wat zijn rechter- en linkerhand was, dan ontving hij de doop van de Heilige Geest en men doopte er gemiddeld duizend per week." Zo gaat het Evangelie rond in korte tijd; er zijn maar ongeveer zes maanden nodig om de wereld te bestrijken. In orde.

30 Wilt u uitleg geven over 'Christian Science' [de denominatie 'Christelijke Wetenschap']?

144 In orde. Ik... Hier is... Ik zal niet spreken over uw religie, mijn broeder of zuster, wie dan ook de vraag opgeschreven heeft. 'Christian Science' is psychologie. En Goddelijke genezing is de kracht van God. Bij 'Christian Science' gaat het om de geest over de materie; 'Christian Science' ontkent het bloed van Jezus Christus. 'Christian Science'... Nee, ik heb de boeken van mevrouw Eddy daarboven en heb ze allemaal gelezen. Ziet u? Dat is juist. 'Christian Science' ontkent de Godheid van Jezus Christus en maakt een profeet van Hem. Jezus Christus was niet een mens; Hij was God. Hij was Goddelijk. En zij denken dat de geest de materie beheerst.

145 Als ik kramp in mijn arm of in mijn maag heb, of in... of een pijn in mijn hoofd, dan heb ik verstand genoeg om te weten dat het pijn doet en het niet is of ik denk dat het pijn doet. Maar ik weet dat Gods kracht het kan wegnemen, niet mijn... mijn gedachten erover. Ziet u? Dus is 'Christian Science' – ik zal dit zeggen samen met de andere die mij gesteld werd – een van de ismen van de moderne dag en een diepe, duistere fout. Dat is juist. Niet om uw gevoelens te kwetsen, vriend, wie het ook schreef, maar ik moet oprecht zijn. Omdat u die het opschreef en ik, samen zullen we op een dag in de tegenwoordigheid van Jezus Christus staan om rekenschap af te leggen en ik zal moeten verantwoorden wat ik gezegd heb. Welnu, ik zou geen antwoord hebben gegeven als ik het niet wist. In orde.

31 Welnu, als wij ver hiervandaan wonen... Zij zeggen:Wij wonen te ver hier vandaan om de Tabernakel te bezoeken, waar raadt u ons aan naartoe te gaan, om samen te vergaderen, wanneer wij zien dat de kerken net zoals de moederkerk of het Katholicisme zijn?

146 Mijn dierbare broeder of zuster, wie het ook opschreef, ik zal u niet vertellen naar welke gemeente u moet gaan. Maar wat ik zou doen is dit, mijn broeder, zuster, ik... Als u niet de doop van de Heilige Geest hebt (ziet u?), nou, krijgt u dan de doop van de Heilige Geest en dan gaat u naar de één of andere samenkomst waar andere mensen zijn die de doop van de Heilige Geest hebben. U hebt... Kom samen met dat soort mensen.

147 Ik heb een man hier niet lang geleden gezien, die tien jaar geboren was sinds hij... of, niet geboren, excuseert u mij, al tien jaar had hij niets kunnen zien. Hij hoorde bij een grote gemeente en hij leefde in Kennett, Missouri. En hij had... Hij was jaren geleden een schoenlapper en werd blind. En de man kwam naar het podium en de Heilige Geest vertelde hem wie hij was en wat er aan hem mankeerde, vertelde hem hoelang hij blind was geweest en vertelde hem over een kleine, gemene daad die hij had gedaan. Hij zei: "Als God mij zal laten leven om daar naartoe te gaan, dan zal ik dat in orde maken." En toen hij dat zei, gingen zijn ogen open; en uit deze exact dezelfde Bijbel las hij hoofdstuk na hoofdstuk.

148 Hij keerde terug naar zijn gemeente en gaf dankzegging. En de herder vertelde hem: "Het zou toch wel gebeurd zijn. Wel, je hebt je gewoon min of meer opgewerkt; het stelde niets voor. Daar zit niks in dat spul; het is van de duivel."

149 Ik daag ieder uit om mij één Schriftgedeelte te laten zien waar de duivel kan genezen. Als u mij zult laten zien waar de duivel kan genezen, dan zal ik bewijzen dat de duivel uw vader is (en dat is juist) als u dat zult doen. Het staat niet in de Woorden Gods. Het kan niet bewezen worden. En u zou... Als u het wilt proberen, u bent welkom. Maar dat is al gedaan door bisschoppen en van alles, broeder, dus zeg dat niet.

150 Kijk, en diezelfde man ging dat in zijn hart geloven. En drie maanden later was hij weer in mijn samenkomsten, net zo blind als hij het allereerst was. Alstublieft.

151 Dus blijf uit die ismes. Kom samen met iemand die gelooft, kom daarmee samen. De Bijbel zei: "Trek geen ongelijk juk aan met de ongelovigen. Wees afgescheiden", zei God. Kom eruit. De Bijbel zei: "Kom uit van hen en raak de onreine dingen niet aan en Ik zal u aannemen. Ik ben de Here Die in het midden van de gemeente staat." Dat is juist. Kom eruit. Kom niet samen met dezulken.

152 Maar laat... Begeef u temidden van de één of andere gemeente, een goede gemeente, Methodisten, Baptisten, Presbyteriaanse, Campbelliet, wat het moge zijn; het maakt niet... Waar werkelijke, waarachtige gelovigen zijn daarbinnen, daar zal het hun niet uitmaken wat de kerkleer zegt; zij gaan daarheen om hun broeders en zusters te ontmoeten en om samen God te aanbidden. In orde.

32 Gisteravond sprak u over de grote menigte, die geen mens kon tellen, uit elke stam en natie, waar in het zevende hoofdstuk van Openbaring over gesproken wordt. Begreep ik u goed dat u zegt dat zij de bruid van Christus is?

153 Ja, u begreep mij; zij is de bruid. Welnu, als u het zult opmerken, precies in Openbaring 7 zag hij de honderdvierenveertigduizend. Welnu, ik beschuldig u hier niet van, mijn broeder, maar de honderd... Normaliter gelooft een Jehovagetuige dat de honderdvierenveertigduizend de bruid zal zijn. En dat is een misvatting. Johannes kende ze allemaal en hij noemde ze bij naam. Zij waren allemaal Joden. Hij zei: "Twaalfduizend van Gad; twaalfduizend van Zebulon; twaalfduizend van Benjamin; twaalfduizend van Juda." Is dat juist? En er zijn twaalf stammen van Israël, en twaalf keer twaalf is honderdvierenveertigduizend. Is dat juist? Hij zei: "Allen waren de kinderen van Israël." Johannes herkende hen.

154 Toen keek hij deze kant op en zei: "Wel, hier stond een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle geslachten, talen en naties; zij stonden daar met witte gewaden en met palmtakken in hun handen en ze wuifden en jubelden en zongen hosanna's en... voor de Koning." Hij zei: "Wie zijn zij?"

155 Hij zei: "Dat zijn degenen die uit grote verdrukkingen komen en hun klederen in het Bloed van het Lam gewassen hebben. Zij staan vóór God en zij zullen het Lam dienen in Zijn tempel met Hem. Dag noch nacht zullen zij Hem verlaten." Daar is de bruid (ziet u?), de vrouw, de heidenbruid.

156 Onthoud, de bruid is een heiden. Hij zei: "Hij zal komen en een volk uit de heidenen nemen voor Zijns (wat?) Naams wil."

157 Welnu, er zijn vele jongedames in de wereld. Maar ik heb één vrouw genomen en dat was Meda Broy; zij is nu mevrouw William Branham. Zij heeft... zij is geen Broy meer; zij is nu een Branham. Ziet u?

158 En zo is het, u neemt Jezus Christus aan en wordt bruid, leden van de bruid.

33 Wat betekenen de Latijnse woorden boven Vaticaanstad? Wij willen weten hoe zij samen zeshonderdzesenzestig vormen en wat zij betekenen.

159 Welnu, het staat niet boven... De Latijnse woorden staan niet boven Vaticaanstad; het staat boven de troon van de paus waar hij op zijn troon zit. Het staat daarboven op geschreven: 'VICARIUS FILII DEI'. Als u het wilt, dan zal ik het morgenvroeg allemaal uitschrijven en het op een stuk papier zetten. En als u het wilt dan zal ik het u morgen geven, waar u het kunt spellen in Romeinse letters: 'VICARIUS FILII DEI'. Het woord betekent: 'In plaats van de Zoon van God'; hij is de opvolger van de Zoon van God.

160 De Katholieke kerk gelooft dat Petrus de eerste paus was; hij was de opvolger van Jezus Christus. Wat dus een misvatting is. In orde. Daarna claimden zij dat elke paus die na hem volgt een opvolger is; en de paus nu, zo is het nu, is een opvolger van Jezus Christus. En daar staat erboven geschreven 'een opvolger van Jezus Christus': VICARIUS FILII DEI is erop geschreven. Neem de Romeinse letters en schrijf ze uit (X is tien, V is vijf, enzovoorts op die manier), terwijl u VICARIUS FILII DEI spelt en trek er een lijn onder en u krijgt zeshonderdzesenzestig. Schrijf het eens op en ontdek het.

161 Welnu, ik heb de "Feiten van ons geloof", zoals het wordt genoemd. De Katholieke kerk... Omdat mijn familie Ierse Katholieken waren. Dus ik weet waar ik over spreek. Ziet u?

162 En het is absoluut de waarheid (dat is juist), dat daar... En de Bijbel zei dat hij in een kerk zal zitten, of een plaats, of een kerk die op zeven heuvels gezeten is in Rome en zijn macht zal over de hele wereld gaan. En hij wordt de antichrist genoemd.

163 En uit die kerk komen kleine kerken voort, die daarna geboren werden en er wordt gezegd dat zij een hoer was en dat zij hoeren waren die haar navolgden. Dat is juist. En zo is het. Omdat zij zich in dezelfde zaak organiseerden en hun dogma's en leerstellingen hadden. Zij hebben het een beetje minder, ze zijn niet zo machtig als zij, maar zij hebben nog steeds macht. En 'beest' betekent 'macht'. Zo is het. Dus hebben zij... De Katholieken hebben de grootste macht. De Methodisten en dan waren het de Presbyterianen en dan de Lutheranen en dan de Baptisten en dan zo verder en verder het rijtje af. Zij waren kleine, georganiseerde machten: "Mijn kerk. Mijn kerk. Mijn kerk. Mijn kerk."

164 Maar de waarachtige gelovige zegt daar niets over; het is: "Mijn Christus. Mijn Christus. Mijn Christus." Dat is het verschil. Hoe ziet u het verschil? De Heilige Geest legt getuigenis af door tekenen en wonderen.

165 Hier is een vraagje dat min of meer opduikt. Ik lees dit niet graag, maar iemand heeft het hierop gezet.

34 U vroeg de reden waarom deze Tabernakel niet vooruit zou gaan. De reden is, omdat sommige diakenen de gave van tongen en genezing ontkennen. Wij weten allemaal dat dat waar is.

166 Laat mij weten wie hij is, terwijl ik hier op deze campagne ben en het zal vlug opgelost worden. Ziet u?

35 Legt u alstublieft uit of een Christen voetwassing in acht zou moeten nemen en de doop in de Naam van Jezus Christus in plaats van de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Alstublieft.

167 In orde. Ik had ongeveer drie van deze hier die datzelfde vroegen over voetwassing. Nou, ik zou net zo goed ermee kunnen beginnen. In orde, welnu, u mag erover van mening verschillen; dat is in orde. Laat mij er een paar lezen, even een ogenblik. Of als u het wilt lezen, neem Johannes het dertiende hoofdstuk, eventjes. Ik wil u hier iets vragen. En luister naar wat Jezus Christus Zelf zei en daarom zal ik u overbrengen naar het Testament en u laten zien dat het nog steeds in acht wordt genomen.

168 Begin bij het tweede vers.

     En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden,

     stond Hij, wetende, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging,... (Hij kwam vanuit de Geest het vlees in en keerde terug in de Geest. Ziet u?) En Hij stond van de maaltijd op,

     en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmede.

     Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, waarmede Hij omgord was.

     Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot Hem: Here, wilt Gij mij de voeten wassen?

     Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan.

     Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid!

     Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij. (Oh, zou u zich dat kunnen indenken. In orde.)
     Simon Petrus zeide tot Hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd!

     Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft, behoeft zich [alleen de voeten] te laten wassen, want hij is geheel rein; en gijlieden zijt rein, doch niet allen.

     Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein.

     Toen Hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaats genomen had, zeide Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?

     Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.

     Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen;

     want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.

     Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.

169 Verderop in 2 Timotheüs, zei Paulus, toen hij het aan de gemeente schreef: "Laat een weduwe niet in de gemeente gebracht worden, tenzij ze de voeten van de heiligen gewassen heeft." Dat is juist. Een voetwassing werd in acht genomen helemaal door de Bijbelse tijd heen. En met Gods hulp, als ik mijn gezonde verstand behoud en God mij zal helpen, dan zal ik dit onderhouden totdat ik sterf. Dat is juist. Het is zeker een opdracht van Jezus Christus.

     Welnu, hier komt een scherpe vraag:

36 Waarom zou een persoon in de Naam van Jezus Christus gedoopt moeten worden in plaats van de Vader, Zoon en Heilige Geest?

     Ik heb er twee of drie over; hier is er nog eentje:

37 Broeder Bill, wat is de verkeerde doop waar u gisteravond over sprak, als het gaat over water of Geest? Als het gaat over de waterdoop en u zei Jezus Christus' Naam, waarom zei Mattheüs 28:19 "Vader, Zoon en Heilige Geest"? Leg het alstublieft uit.

170 Welnu, deze zijn een beetje scherp, maar ik geloof dat ik hier nog een heb, over dezelfde zaak, oh, het is op drie plaatsen. Ik zal proberen ze door te nemen. Laten we eens zien. Zult u nog even geduld met mij hebben? In orde.

     Welnu, laten we nu beginnen die vragen te beantwoorden. Misschien kunnen we ze snel doornemen en de overige misschien morgen nemen, als er niets anders voor zondagsschool op het programma staat, of een andere keer. Maar deze mensen vragen dit, en morgen is er dopen. Ziet u?

     Welnu, op welke manier u gedoopt bent, dat maakt mij niets uit. Maar ik wil u de apostolische leer van de Bijbel vertellen. Ziet u?

171 Welnu, wij ontdekten gisteravond, dat, toen de Katholieke kerk georganiseerd werd, het uitliep op een vals avondmaal. Er werd gezegd dat wanneer u de heilige Eucharistie ontvangt, zoals men daar het heilige avondmaal noemt, dat u de Heilige Geest ontvangt. Dat is niet de Heilige Geest, dat is een wafeltje.

172 De Protestantse kerk schudt de hand en zet hun naam in het boek; dat noemen zij 'het' ontvangen. Maar de waarachtige manier om het te ontvangen was de doop van de Geest.

173 En de Katholieke kerk bracht de catechismus uit. Luther had deze; de Methodistengemeente heeft deze; Episcopalen hebben deze; vele anderen hebben deze: de catechismus. Vele tradities van de Katholieke kerk worden nog steeds aangehangen door de Protestantse kerk; wat haar er precies in doet passen volgens de Bijbel.

174 Maar er was nooit enig persoon in al de bladzijden van de Bijbel, die ooit in de Naam van Vader, Zoon, Heilige Geest gedoopt werd. Er was nooit een persoon gedoopt in de Naam van Vader, Zoon, Heilige Geest tot aan de eerste Katholieke kerk. Het staat nergens in de Bijbel.

175 En als iemand er een stukje over kan vinden, vertel het mij en laat mij zien waar één persoon werd gedoopt met gebruik van de Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, alstublieft, laat het mij zien, want ik heb het al twintig en nog wat jaren herhaaldelijk grondig doorgenomen. Het is een misvatting. Het is een Katholieke leerstelling en geen Bijbelse opdracht.

176 Welnu, wij zullen ontdekken waarom; wij zullen naar uw vraag gaan, dierbare broeder. Johannes... Ik bedoel Matthéüs 28:19. In orde, laten we daar naar teruggaan. Slaat u uw Bijbel met mij op, zodat u met mij mee kunt lezen. Dit is de plaats waar er over gesproken wordt. Eén plaats in de Bijbel over...

177 Zei Jezus niet: "Uit de mond van twee of drie getuigen, zal elk woord vaststaan"?

178 Ik kan u in de Bijbel laten zien waar er staat: "Judas Iskariot ging en hing zichzelf op", en: "Gaat u heen en doe evenzo."

179 Ik kan u meenemen naar waar Jezus zei: "Als de Zoon des mensen (die Hij zelf was), die nu in de hemel is weer terug zal komen", en Hij stond precies hier op aarde ... En Hij zei: "De Zoon des mensen die nu in de hemel is", terwijl Hij hier op aarde stond...

180 U moet God kennen om Zijn Woord te begrijpen. U kunt niet... Geen wonder dat u zegt dat het Zich tegenspreekt. Het is verwarrend. Omdat God zei, dat Hij het op zo'n wijze geschreven heeft om het te verbergen voor deze geleerden enzovoorts. En laat de mensen nederig bij het altaar komen en God zal het aan u openbaren.

181 Welnu, hier is het Schriftgedeelte, Matthéüs 28:19, de enige plaats in de Bijbel waar ooit deze titels genoemd worden.

     Gaat dan henen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest.

182 Welnu, de wijze waarop u gedoopt wordt is: "In de Naam van de Vader, in de Naam van de Zoon, en in de Naam van de Heilige Geest." Dat staat nog niet eens in de Bijbel. Maar hier wordt gezegd: "Onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam." Welnu, kijk regelrecht in uw Bijbel en zie of er staat: "In de Namen", of "in de Naam".

183 Wel, u zegt... Welnu, hier niet lang geleden in een samenkomst, zei een persoon: "Er is een tegenspraak in de Bijbel." Hij zei: "Ik wil graag dat u het mij uitlegt. Waarom vertelde Jezus aan de mensen om gedoopt te worden in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest en Petrus veranderde het en doopte hen in de Naam van Jezus Christus, in Handelingen 2:38?" Hij zei: "Als dat zichzelf niet tegenspreekt, dan zie ik geen tegenstelling meer."

184 Ik zei: "Enkel omdat u God niet recht gezocht hebt."

     Hij zei: "Broeder Branham, maakt het enig verschil uit of ik op deze manier of op die manier doop?" Zeker maakt dat uit en ik bewijs het met de Bijbel.

185 Wat als... wat als Mozes... God zei tegen Mozes, toen hij naar de braamstruik toeliep, Hij zei: "Mozes, trek je schoenen uit; je bevindt je op heilige grond."

186 Hij zei: "Welnu, Here, ik ben een eerbiedig man. Mijn schoenen zijn een beetje moeilijk om uit te trekken, dus ik zal mijn hoed afzetten." Hij zei nooit "hoed", Hij zei "schoenen". En wat de Bijbel zegt is de waarheid. Welnu, als...

187 Hier, dit duurde tien dagen; dit is de hemelvaart. En toen Jezus opgenomen werd, gaf Hij aan Zijn discipelen de opdracht om de hele wereld in te gaan en alle volken te onderwijzen, hen dopende in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En tien dagen later... Zij gingen naar Jeruzalem; zij wachtten in de opperzaal totdat de Heilige Geest zou komen; daarna toen zij begonnen te prediken en verder te gaan... zeiden zij: "Wat kunnen wij doen om gered te worden?"

188 Petrus zei: "Bekeert u, ieder van jullie en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus."

189 Toen ging hij naar het huis van Cornelius; hij zei: "Bekeert u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus."

190 Hij ging erheen en vond er sommige mensen die al gedoopt waren en hij zei: "Jullie moeten opnieuw gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus."

191 En hij ging naar Samaria en zei: "Doop hen in de Naam van Jezus Christus..."

192 En niet één keer werden die titels ooit uitgeroepen over een persoon, nooit. "Welnu, dan is er een tegenspraak", zegt u. Nee, die is er niet. Vraag het nu maar aan de Heilige Geest en let op hoe Hij het aan u gaat openbaren.

193 Open uw hart. Welnu, wees niet bevooroordeeld; als u dat doet kan God niet tot u spreken. Maar als u niet bevooroordeeld bent, zeg dan: "Ik zie uit naar echte waarheid, broeder Branham..."

194 Als Jezus de discipelen vertelde om dit te gaan doen en zij heengingen en hier iets anders gedaan zouden hebben en God het toch zegende en helemaal de Bijbel door... Welnu, deden zij wat Jezus hun zei om niet te doen? Als zij het deden, dan gehoorzaamden zij niet en God zal nooit ongehoorzaamheid eren. Als Hij het wel zou doen, dan zou Hij Eva geëerd hebben en de hele zaak al in het begin gestopt hebben. Wanneer God iets zegt, dan moet Hij Zijn Woord houden; Hij is soeverein. Dus dan maakte òf Petrus een fout...

195 "Oh," zei hij: "dat zeiden de apostelen alleen maar." Een persoon zei: "Dat zeiden de apostelen; ik zal doen wat Jezus zei."

196 Nou, als de apostelen deden wat Jezus hun zei om niet te doen, wat dan? En als de apostelen die deze Bijbel schreven, Paulus schreef dit allemaal en Paulus was degene die ervoor zorgde dat ze opnieuw gedoopt moesten worden. En als Paulus dit schreef, het grootste deel van dit Nieuwe Testament, wat voor soort Bijbel hebt u dan beschreven die u probeert te lezen?

197 Laten we het gewoon dit laten zijn, verstandig handelen om te zien wat het Woord zegt. Welnu, dit is om te leren; voor u bedoeld om het Woord van God te kennen.

198 Welnu, als Petrus in de Naam van Jezus Christus doopte nadat Jezus hem verteld had om te dopen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, dan zou hij iets gedaan hebben tegengesteld aan wat Jezus zei. Is dat waar? Welnu, er moet daar dan iets mee aan de hand zijn. Welnu, laten we het gaan ontdekken en de Heilige Geest vragen om het ons te laten zien. Welnu, allereerst, laten we het eerste Schriftgedeelte nemen, Matthéüs 28:19.

     Gaat dan henen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader,... Zoon,... de Heilige Geest.

199 Kijk in uw Bijbel en zie of er wordt gezegd: "In de Namen van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest." Staat dat er? Beslist niet. Staat er: "In de Naam van de Vader, in de Naam van de Zoon, in de Naam van de Heilige Geest?" Er staat: "In de Naam..." Is dat juist? Nou, de 'Naam' is enkelvoud. Is dat juist? Nou, in welke naam wilde Hij dat zij zouden dopen, de Naam van de Vader, of de Naam van de Zoon, of de Naam van de Heilige Geest? Hij zei: "In de Naam." Nou, het is duidelijk dat geen van deze een naam is.

200 Hoeveel vaders zijn hier, laat me uw hand zien. In orde. Wie van u wordt genoemd 'vader'? Vader is geen naam; vader is een titel. Hoeveel zonen zijn hier? Zeker, elke man, elk mannelijk wezen, zij zijn zonen. Nou, wie van jullie wordt 'zoon' genoemd? Het is geen naam; het is een titel. Is dat juist? Het is geen naam; het is een titel. Nou, wie van jullie wordt 'mens' genoemd? Hoeveel mensen zijn hier? Jullie allemaal. Nou, wie van jullie heeft de naam 'mens'? Zoiets is er niet; dat is wat u bent. De Heilige Geest is geen Naam; dat is Hij. Ik ben een mens. Dus noch Vader, Zoon, noch Heilige Geest is een naam; het zijn alleen drie titels die naar één Naam toe leiden.

201 Welnu, luister aandachtig. Wat... kijk hier. Ik breng dit naar voren op een kinderlijke basis. Als u zei: "Nou..." Het is net zoals het lezen van een roman en er wordt vermeld: "Jan en Marie leefden nog lang en gelukkig." En u vraagt zich dan af: "Wie zijn Jan en Marie?" Nou, de enige mogelijkheid waardoor u ooit zult weten wie Jan en Marie zijn, is door terug te bladeren en het begin van het verhaal te gaan lezen en het helemaal door te nemen. Is dat juist?

202 Welnu, als Jezus hier zei: "Doop in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest," en Vader is geen Naam en Zoon is geen Naam en de Heilige Geest is geen Naam. Wat, Wie is deze Persoon? Wij willen weten Wie Hij is. Welnu, het beste om te doen... Dat is het laatste hoofdstuk van Matthéüs, het laatste vers. Laten we terugkeren naar het eerste hoofdstuk van Matthéüs, naar de eerste verzen en laten we beginnen uit te zoeken wie deze Vader, Zoon en Heilige Geest zijn. Welnu, ik wil dit graag voor de kinderen daar doen, zodat zij het ook zullen begrijpen.

203 Allereerst is het zaak om u recht te trekken over uw drie-eenheid: Vader, Zoon, Heilige Geest. Welnu, als eerste is er geen enkele plaats in de Bijbel waar de drie-eenheid ooit genoemd wordt. Als u het vindt, laat het mij dan zien. Daar is niet zoiets. Het is een Katholieke misvatting en jullie Protestanten buigen ervoor. Merk op. Welnu, wat is dit? Ik zei: "Wie is dit?" Vader. Wie is dit? Zoon. En Wie is dit? [Samenkomst zegt: "Heilige Geest." – Vert] Welnu, de Vader is de vader van Wie? De Zoon. Is dat juist? Welnu, dit is Jezus' Vader. Haal ze nu niet door elkaar. Dit hier is de vader; dit is de zoon, en dit is de Heilige Geest. Is dat juist? Welnu, de mensen maken ervan: "Drie verschillende mensen, drie verschillende goden, drie verschillende persoonlijkheden." Geen wonder dat de Joden het niet kunnen begrijpen. In orde.

204 Matthéüs het eerste hoofdstuk begint met de stamboom van Jezus Christus: "Abraham gewon Izaäk, Izaäk gewon Jakob", zo verder, totdat het aan het achttiende vers komt:

     De geboorte van Jezus Christus was nu...

205 Hier is het, het achttiende vers:

     De geboorte van Jezus Christus... (Volg mij met uw Bijbel) De geboorte van deze man Jezus Christus was nu aldus; want toen Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was,... bleek ze zwanger van een kind van God, de Vader. (Las ik dat juist? Wat staat er? [De samenkomst zegt: "De Heilige Geest." – Vert] Zwanger van een kind van wie? Ik dacht dat iemand zei dat deze Man Zijn Vader was? De Bijbel zei dat deze Man Zijn Vader was.) werd ze zwanger bevonden uit de Heilige Geest.

206 Welnu, welk soort kind hebt u? Zoals Jezus duidelijk zei, was God Zijn Vader. (Is dat juist?) God is Zijn Vader... Nou, wat heeft de Heilige Geest er dan mee te maken? Als de Bijbel zei dat de Heilige Geest Zijn Vader was en Jezus zei dat God Zijn Vader was en u zei dat God Zijn Vader was en nu zegt de Bijbel hier zo dat er drie... twee verschillende mensen zijn, dat God er niets mee te doen had; de Heilige Geest is Zijn Vader.

207 Welnu, laten we een stukje verder lezen:

     Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet openlijk te schande wilde maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.

     En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David! Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. (Niet van God de Vader; God, de Heilige Geest.)

208 Ziet u waar uw drie-eenheidsidee naartoe gaat? Het zou van Jezus een onwettig kind maken. Zeker. Dat is een misvatting: er is geen Schriftgedeelte voor. Welnu, u zult moeten toegeven dat God de Vader en dat God de Heilige Geest dezelfde Persoon is, of Jezus had twee verschillende vaders Klopt dat? Natuurlijk is het zo. De Bijbel zei: "De Heilige Geest was Zijn Vader", en de Bijbel zei: "God was Zijn Vader." Welnu, Wie is Zijn Vader? De Heilige Geest en God is dezelfde Geest; Het is dezelfde zaak.

     En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen door de Heere gesproken is, door de profeet, zeggende:

     Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij... (Deze Ene...)
     ... en gij zult Zijn naam noemen JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

     En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden,...

     ... en gij zult Zijn Naam heten Emmanuël; dat is overgezet zijnde, God met ons.

209 Welnu, Wie is Vader, Zoon en Heilige Geest? Deed Petrus het verkeerd? Hij deed wat Jezus hem vertelde te doen. Dat zijn drie titels.

210 Ik ben een prediker en ik ben een vader en ik ben een 'eerwaarde', zoals zij het noemen (een titel), maar niets van dat alles is mijn naam. Mijn naam is William Branham.

211 Hij was de Vader; Hij was de Zoon; Hij was de Heilige Geest. U probeert drie goden te maken, vriend; het is verkeerd; het is een misvatting.

212 Er zijn drie bedelingen die de drie-eenheidsmensen door elkaar hebben gehaald. God de Vader was de Geest die boven de kinderen van Israël hing als de Vuurkolom. Is dat juist? God was daar. Toen werd God vleesgemaakt en woonde onder ons, (Is dat juist?) in Zijn Zoon. Welnu, Hij was aan het neerdalen totdat Hij in het hart van de mens kwam door de Heilige Geest.

213 God is als een duimstok, of een meetlat, ja. De eerste twaalf duim was God de Vader; de tweede twaalf duim God de Zoon, dezelfde God; de derde twaalf duim was God de Heilige Geest, dezelfde God. Jezus zei...

214 U zegt: "Wij hebben de Heilige Geest in ons." Dat is juist.

215 Maar Jezus zei: "Een kleine tijd en de wereld zal Mij niet meer zien. Maar u zult Mij zien, want Ik ('Ik' is een persoonlijk voornaamwoord), Ik zal met u zijn, zelfs in u tot aan het einde van de wereld." Waar bevindt Zich de Heilige Geest dan? "Ik zal u niet ongetroost laten; Ik zal tot u komen en bij u zijn." Dat is het.

216 Ziet u, u begrijpt het verkeerd, vriend. Het is één God in drie bedelingen. De bedeling van het Vaderschap, Zoonschap en de Heilige Geest. Het is dezelfde God. En toen Hij zei: "Ga heen. Doop hen in de Naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest", was het Jezus Christus. En daarom dopen we in Jezus' Naam.

217 Welnu, kijk, laten we de dopen hier nemen. De eerste keer dat de doop ooit genoemd werd in het Nieuwe Testament was bij Johannes de Doper, is dat juist? (Ik zal dit hierboven plaatsen.) Ziet u, u moet uw Godheid duidelijk hebben voordat u de doop duidelijk kunt zien. Dat is Johannes de Doper, de eerste doop.

218 De tweede doop, hier werd over gesproken in Handelingen 2:38, waar zij gedoopt werden in de Naam van Jezus Christus, daar bij de nieuwe gemeente. De tweede plaats was Cornelius' huis, of niet... Excuseer, Samaritanen, Handelingen 7:48 en 49. En Handelingen 10:49 was waar hij hen doopte in het huis van Cornelius. En de volgende keer dat er over de doop werd gesproken en er enige namen of titels werden genoemd, was verderop in Handelingen 19:5.

219 Welnu, toen zij gedoopt werden op de dag van Pinksteren, toen werden zij gedoopt (Handelingen 2:38) in de Naam van Jezus Christus. Is dat juist? Schrijf het op, zoek het op.

220 Vervolgens, Filippus ging twee dagen later daar naar toe en hij begon tot de Samaritanen te prediken en predikte tot hen en hij genas de zieken en had een geweldige samenkomst daarginds en doopte hen in de Naam van de Here Jezus Christus. Petrus ging daarheen en legde hen de handen op; zij ontvingen de Heilige Geest.

221 Petrus ging een paar dagen later op het dak van zijn huis zitten, hij had honger; hij zag een visioen. God zond hem naar het huis van Cornelius. En terwijl Petrus nog die woorden sprak, viel de Heilige Geest op hen en zij begonnen in tongen te spreken en net zo tekeer te gaan als zij het de allereerste keer deden. Petrus zei: "Zij zijn zelfs nog niet eens gedoopt." Dus beval hij hen, iedereen, om in de Naam van Jezus Christus gedoopt te worden.

222 Elk persoon in de Bijbel werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Paulus... ik bedoel Johannes' discipelen werden niet gedoopt in de Naam van Jezus Christus; zij werden gedoopt tot bekering. Laten we naar 1 Korinthiërs gaan... Ik bedoel, laten we naar het negentiende hoofdstuk van Handelingen gaan voor een ogenblik en dit even lezen, zodat u zult zien, mijn vrienden, dat het niet is... Wij zijn niet... De Schrift spreekt zich niet tegen. Kijk hier:

     En het geschiedde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende,

     Zeide hij tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heilige Geest is.

     En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? ("Oh," zeiden ze, "wij zijn gedoopt." Hij zei: "Hoe?") En zij zeiden: In de doop van Johannes.

     Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Hem, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus.

     En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.

     En toen Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.

223 De grote, heilige Paulus...

224 Luister. Wat als u gedoopt zou zijn door Johannes de Doper, dezelfde man die Jezus Christus doopte? Een heilige man, van wie Jezus aldus sprak: "Er werd nooit een man uit een vrouw geboren zo groot als Johannes de Doper." Hij is de voornaamste van al de profeten. Hij leidde Jezus naar het water en doopte Hem daar in de Jordaan. Broeder, als ik door hem gedoopt zou zijn, dan zou ik me aardig goed daarover gevoeld hebben. Is dat juist?

225 Maar Paulus draait zich om en zegt: "Dat zal nu niet werken." Hij zei: "U moet opnieuw gedoopt worden."

226 "Oh, wij zijn toch al ondergedompeld, Paulus. Wij werden door Johannes ondergedompeld precies daarbuiten in de rivier de Jordaan."

227 Hij zei: "Dat zal nu niet werken. U moet overgedoopt worden."

     "Hoe?"

228 Hij zei: "Johannes doopte tot bekering. Dit is voor de verzoening van zonden en geen enkele andere naam is er onder de hemel aan de mensen gegeven dan alleen de Naam van Jezus Christus." En zij moesten opnieuw overgedoopt worden in de Naam van Jezus Christus.

229 En op geen enkele plaats in de Bijbel, of in heel de geschiedenis tot de eerste zeshonderd jaar na de dood van de laatste apostel, doopten zij ooit op enige andere wijze dan in de Naam van Jezus Christus.

230 En ga het aan een Katholieke priester vragen, wie je maar wilt; vraag hun wie dat veranderd heeft en kijk wat ze u vertellen. Neem de catechismus en lees wat er staat: "Zeker, sommige Protestanten zullen gered worden omdat zij buigen voor onze doop." Zij hebben het veranderd. Zij zeggen dat ze de macht en de autoriteit hebben om het te doen en u gelooft het. Dat zeggen zij; dat beweren zij; daar buigt de Protestantse gemeente voor. Maar Schriftuurlijk zit er absoluut nog geen grammetje Schrift in. Zij moesten opnieuw gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus.

231 Welnu, luister, vlug nu, zodat wij regelrecht... Ik wil u niet te lang houden bij deze vragen. Kijk, op de dag toen Jezus van de berg der Verheerlijking afkwam met Zijn discipelen, zei Hij: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben en wat zeggen zij?"

232 "Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent; sommigen zeggen dat U Elia bent; sommigen zeggen dat U de profeet bent." Hij zei: "Maar Wie zegt gij dat Ik ben?"

233 En Petrus zei: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God."

234 Hij zei: "Gezegend zijt gij, Simon... Simon, zoon van Jona," zei hij, "want vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard. U leerde dit nooit in de één of andere kerk; u leerde dit nooit in het één of andere seminarie. Maar Mijn Vader heeft dit aan u geopenbaard; en op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen er niet tegen kunnen standhouden."

235 Welnu, de Katholieke kerk zegt: "Het was Petrus." Zij hadden daar een rots en die ligt nog steeds onder Vaticaanstad (en dat was in Jeruzalem, in Palestina). En zij zeggen dat dit de steen was.

236 De Protestantse kerk zegt dat het Petrus was waar zij de gemeente op gebouwd hebben. Als dat zo is... hij viel een paar dagen later terug. Dat was het niet.

237 De gemeente werd gebouwd op de Goddelijke openbaring van God. "Vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard, Petrus, maar Mijn Vader die in de hemel is heeft het aan u geopenbaard. En op deze rots (geestelijke openbaring van het Woord van God) zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar nooit overweldigen."

238 Dat is waar ik zeg, dat in Luther, Methodisme, wat u ook bent, ongeacht wat, Pinksteren en wat u ook bent, het maakt geen enkel verschil uit; wanneer de gemeente van God oprukt in de kracht van de inspiratie, dan zal zij regelrecht verder gaan en verder en verder en verder en geen denominatie zal het stoppen, niets ter wereld zal het stoppen. "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen": geestelijk, geopenbaarde waarheid.

239 Welnu, let op het volgende, Hij zegt: "En gij zijt Simon en Ik geef aan u...", omdat hij de geestelijke, geopenbaarde Waarheid had. Dat is de reden dat hij het verschil wist tussen Vader, Zoon en Heilige Geest en de Naam van de Here Jezus Christus. Hij had een geestelijke openbaring. Dat is wat u vanavond begrijpt, waar de Heilige Geest het voor ons aan het openen is.

240 Hij zei: "Gij zijt Simon en Ik zal aan u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven. En wat u op deze aarde bindt, zal Ik in de hemel binden. Wat u ontbindt op deze aarde, zal Ik ontbinden in de hemel." Heeft Hij het gezegd? Matthéüs het zestiende hoofdstuk: "Wat u bindt op aarde, zal Ik in de hemel binden. Wat u ontbindt op aarde, zal Ik in de hemel ontbinden. En Ik zal u geven de sleutels van (wat?) het Koninkrijk der hemelen." Wat is het Koninkrijk der hemelen? De Heilige Geest. De Bijbel zei: "Het Koninkrijk der hemelen is binnenin u..." Ik bedoel: "Het Koninkrijk van God", excuseert u mij: "Het Koninkrijk is binnenin u."

241 Welnu, Hij zei: "Sommigen die hier staan zullen de dood niet zien voordat zij het Koninkrijk van God zien komen in kracht." Slechts een paar dagen later was het Pinksteren. Ziet u? "Sommigen die hier staan", exact in diezelfde plaats... zei Hij dit: "Sommigen van u die hier staan..." Hij veranderde alleen van gedaante, nadat Hij gezegd had: "U zult de dood niet zien voordat u het Koninkrijk van God zult zien komen in kracht."

242 De Bijbel zei, dat het Koninkrijk binnenin u is. Toen Jezus uit de dood opstond, herinner u, had Hij aan Zijn zijde de sleutels van dood en hel, niet de sleutels van het Koninkrijk; die waren aan de gemeente gegeven. Welnu, Petrus had de sleutels. Gelooft u dat Jezus Zijn Woord houdt? Als Hij het niet doet, broeder, dan was Hij God niet. Dat is alles. Welnu, Hij zei: "Petrus, Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk geven", met andere woorden: "Aan de Heilige Geest. Wat u op aarde bindt, zal Ik in de hemel binden."

243 Nu, kijk eens wat een fout zij gemaakt hebben, zij trekken rond en vergeven zonden enzovoorts op dergelijke wijze, wat een misvatting. Laat ons zien. Zij legden de sleutels op hem. Welnu, Hij richtte Zijn aangezicht regelrecht op Pink... of regelrecht richting Jeruzalem.

244 Hij werd gekruisigd, stierf en stond op de derde dag op, was op aarde gedurende veertig dagen onder de mensen, werd opgenomen in de hemel en vertelde hun om te wachten totdat zij het Koninkrijk van God op hen zouden zien komen; op die tijd zal de Vader het Koninkrijk in een geestelijke vorm voor hen herstellen. Zij gingen naar de stad Jeruzalem toe en wachtten daar tien dagen en nachten en plotseling kwam de doop van de Heilige Geest (het Koninkrijk van God) met kracht op hen. Is dat juist?

245 Welnu, let op. Petrus, ongeschoold, hij kon niet eens zijn eigen naam schrijven (Een paus? Ja hoor, een paus), hij ging op een kleine zeepkist of zoiets staan en begon te prediken. Hij zei: "Gij mannen van Judéa en gij die in Jeruzalem woont, laat dit u bekend zijn en merk mijn woorden op. Dezen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, ziende dat het het derde uur van de dag is; maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 'Het zal komen te gebeuren in de laatste dagen,' zegt God, 'dat Ik Mijn Geest zal uitstorten over alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profeteren en op Mijn dienstmaagden en dienstknechten zal Ik van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen in de hemel boven tonen en op de aarde beneden, vuur, vuurkolommen en rookdampen.'" Hij ging door en sprak over David enzovoorts.

246 En toen deze critici daar stonden, zeiden ze: "Mannen en broeders, wat kunnen wij doen om gered te worden?"

247 Oh, wees voorzichtig, Petrus; je hebt de sleutels nu bij je hangen. Is dat juist? De eerste Evangelieboodschap...

248 Jezus, een paar dagen daarvoor, voordat Hij gekruisigd werd, zei: "Petrus, Ik zal u de sleutels geven. Wat u bindt, dat zal Ik binden; wat u ontbindt, zal Ik ontbinden. Welnu, wat u doet, zal Ik in de hemel erkennen." Als Hij een Man van Zijn Woord is, zal Hij Zijn Woord houden.

249 En hier staat hij dan; de Heilige Geest was voor de eerste keer neergekomen en aan Petrus werd gevraagd: "Wat kunnen wij doen om gered te worden?"

250 Pas op, je steekt de sleutel voor de eerste keer in het Koninkrijk. Jezus vertelde je een paar dagen geleden (het was tien dagen geleden), Hij zei: "Ga de mensen dopen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest." Wat ga je doen? Maar Hij gaf jou de sleutels, omdat jij een geestelijke openbaring had. "Want Mijn gemeente zal gebouwd worden en de poorten der hel kunnen er niet tegen standhouden."

251 Neem uw leerstellingen en dogma's en wat u ook maar wenst, het zal echter op miserabele wijze mislukken (dat is al gebeurd), maar de kracht van de levende God zal verder en verder gaan tot in eeuwigheid. Zoals een spoortje radium, zal zij verder gaan (merk op), zonder einde.

252 Petrus, jij hebt de sleutels. Wat je hier doet, zal God moeten erkennen in de hemel. Is dat juist? "Wat zeg je, Petrus? Wat kunnen wij doen om behouden te worden?"

253 Petrus zei... Zeg geen 'wees gegroet Maria' op. Daar is helemaal niet zoiets als een serie gebeden. Kom niet de hand schudden en uw naam in een kerkboek zetten en laat niet een klein beetje water over u heen sprenkelen. Totaal niets daarvan, dat is een Katholiek dogma waar de Protestantse gemeente voor buigt.

254 Hij zei niet: "Gaan jullie allemaal... En nu, Jezus vertelde mij een paar dagen geleden dat jullie allemaal gedoopt zouden moeten worden in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest." Geen enkele man die geestelijke openbaring zou hebben zou dat zeggen. Hij zei: "Bekeert u, jullie allemaal en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor hen die verre zijn en zelfs zovelen als de Here onze God ooit zal roepen." Dat is het.

255 Toen viel de sleutel in het slot en hij sloot; hij sloot in de hemel.

256 Dat is de reden dat Paulus tegen Johannes' discipelen zei: "U moet opnieuw gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus om de doop van de Heilige Geest te ontvangen."

257 U wist het van tevoren niet; u weet het nu. Ja. Het is in orde. Dat moet u zelf weten. Dat is waar. Maar een trinitarisch persoon, een drie-enige doop, werd nooit in de gemeente erkend in het Nieuwe Testament, alleen in de Katholieke kerk; en de Protestantse gemeente buigt ervoor. Let op. Vele mensen zouden daarvoor tegen u uitvallen. Maar, broeder, u moet uw keuze maken.

258 Welnu, u zegt: "Broeder Branham, ik werd gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik heb de doop van de Heilige Geest."

259 Ik betwijfel uw woord niet. Ik heb helemaal geen reden om uw woord te betwijfelen; ik geloof het. Ik geloof dat God hun de Heilige Geest gaf daarginds, voordat zij ooit werden gedoopt; maar toen Petrus hun vertelde wat ze moesten doen, toen gingen ze heen en deden het alsnog. Dat is juist. Welnu, u weet wat u moet doen. Dat is juist. En als u weigert te wandelen in licht wanneer licht voortgebracht is, dan keert u zich naar duisternis. Precies. Amen. In orde. Excuseer me. Ik wil niet dat u mij excuseert voor het uitroepen van 'zo zij het' op Gods Woord. Beslist niet. Ik zal opnieuw 'Amen' uitroepen. Dat is juist. Ja zeker.

     Waarom in de Naam van Jezus Christus dopen, broeder Branham? Waarom doet u dat in plaats van Vader, Zoon en Heilige Geest? Omdat de Bijbel dat onderwijst. Is dat duidelijk?

     Waarom doet u aan voetwassing, broeder Branham? Omdat de Bijbel dat onderwijst, ik geloof in het volle Evangelie.

     In orde, nu: Wat is de verkeerde doop waar u over sprak? Dat is het. Dat is het precies. Nergens... Lees in het Testament en zoek waar een persoon...

260 Welnu, tot u dierbare mensen, ik kwets uw gevoelens niet, ik wil het niet doen. Ik vraag u om nederig te zijn en niet... Zie deze zaak in het aangezicht en zie waar het op lijkt. Kijk ernaar in het aangezicht van de Bijbel, niet van uw kerk of de één of andere dwaze zaak die iemand zich in zijn hoofd heeft gehaald, maar kijk naar Gods Woord. Zeker.

261 Denkt u dat de Almachtige God mij de bediening zou geven waarmee Hij mij hier rond laat gaan zoals dit, met bovennatuurlijke tekenen en dingen die nooit meer zijn gezien sinds het Nieuwe Testament en mij dan zo in een dwaling laat wandelen? Zeker niet. En, broeder, wanneer ik terugkom van overzee, dan besteed ik het grootste deel van mijn tijd niet aan Goddelijke genezingen en wonderen, maar aan het prediken van het Woord van God. Dat is precies juist. Werkelijk.

     Laten we eens kijken:

38 Leert deze gemeente dat u in tongen moet spreken om de Heilige Geest te ontvangen?

262 Beslist niet. Nee, dat leren wij niet. Spreken in tongen is een gave van de Heilige Geest (ziet u?), niet de Heilige Geest. Het is een gave. Deze boom draagt negen soorten vrucht. Is dat juist?

263 Als u zou kijken naar een appelboom die appels draagt, dan zegt u dat het een appelboom is. Kijk naar een boom die peren heeft, dan zegt u dat het een perenboom is. Ongeacht of er de boomschors van een esdoorn op zit, als hij peren draagt, wat voor soort leven is het? Het leven ervan is een perenboomleven. Is dat juist?

264 Welnu, deze boom van God draagt negen geestelijke vruchten. Is dat juist? In orde. Er zijn allemaal verschillende... Er staat: "De één werd gegeven te leren... kennis, wijsheid, begrip en spreken in tongen, vertaling van tongen." Negen verschillende geestelijke gaven groeien aan deze boom van God. Is dat juist? Welnu, spreken in tongen is niet de enige; er zijn ook nog andere.

265 Welnu, u kunt in tongen spreken en toch niet de Heilige Geest hebben. Welnu, onthoud dat. Ik ben geweest in... Ik heb heksen en tovenaars naar voren zien komen die in tongen spraken en zij hadden de Heilige Geest niet. Weet u, ik heb hen zien komen, al jubelend en springend en zij hebben de Heilige Geest niet. Ik stond bij een korendans hier niet lang geleden, buiten op een terrein in Douglas, Arizona, daarginds. Ik heb die korendans gezien toen zij hem daarginds hielden en die tovenaar kwam daar naar voren en ging verschrikkelijk tekeer en alles, ging tekeer en wierp daar stof over zich heen. Dat betekende niet dat hij gered was. Die man was een tovenaar.

266 Ik stond in India... in Afrika, en heb tovenaars naar voren zien komen om mij uit te dagen met hun bezweringen, die zelfs bloed dronken uit een mensenschedel. Dat is juist. U kunt maar beter weten waar u over spreekt wanneer u dat tegenkomt. Maar ik heb de kracht van de almachtige God die man zien binden, zodat hij niet meer kon bewegen; hij stond daar met glazige ogen op die wijze en zij droegen hem weg. Ja zeker.

267 Broeder, God is echt. Dat is juist. Maar God is een Geest, niet alleen beperkt tot het spreken in tongen of dit, dat, of wat anders. Ik zeg dat elke man die... Dat is het probleem in de gemeente hier. Ziet u, u... Pinksteren draaide door op die ene zaak. Zij gingen naar de mensen... In plaats van hen handen op te leggen zodat ze de Heilige Geest zouden ontvangen, brachten zij hen naar het altaar en begonnen ze hen op de rug te kloppen en te roepen: "Zeg het. Zeg het. Zeg het", en lieten ze telkens een woord uitspreken, totdat zij verwarring en geen tongen kregen.

268 Als een werkelijk Heilige Geest-persoon uit de Geest van God geboren is, zal hij een godzalig leven leiden. Enkele van die mensen leefden een verschrikkelijk leven en u weet dat; en hun vruchten bewezen dat zij niet zo waren. Jezus zei: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen." En de vrucht van de Geest is niet het spreken in tongen; dat is een gave van de Geest.

269 Petrus zei nooit: "Bekeert u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus en gij zult de Heilige Geest ontvangen", hij zei: "Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen", toen zij deze tongen en mensen hoorden praten. Het is één van de gaven van de Heilige Geest die zij ontvingen. Amen. In orde. Ik moet opschieten.

39 Ik heb twee jongens (eentje van twee en één van vijf) en zij zijn besprenkeld geworden. Zouden zij gedoopt moeten worden door onderdompeling?

270 Nou ja, zuster of broeder, wie u ook bent, dat moet u zelf weten. Ik heb een klein meisje... Mijn kleine jongen, Billy Paul, was zestien jaar oud en ik doopte hem in de Naam van de Here Jezus precies hier. Mijn kleine meisje was acht jaar oud; zij kwam naar me toe en ging op mijn schoot zitten en ze zei: "Pappa, ik wil in de Here Jezus Christus geloven en ik wil gedoopt worden." En ik doopte het kleine meisje met acht jaar. Als die kleine kinderen gedoopt willen worden, doop hen. Als ze niet willen, nou, als ze... Laat ze begaan; dat is uw zaak, wat de Here ook maar zei.

40 Zullen alleen diegenen die de doop van de Heilige Geest hebben in de opname van de gemeente zijn, of zullen alle gelovigen aangewezen worden?

271 We zijn niet... We hebben niet de tijd om dat recht te doen. Maar, broeder, alleen de Heilige Geest bruid zal in de opname zijn. Ziet u? De Bijbel zegt strikt... de anderen zullen niet verloren zijn.

272 Kijk. Wie zal de aarde gaan oordelen? De heiligen. Daniël zei: "Ik zag Hem komen naar de Oude van dagen en... en Hij kwam met tienduizenden maal tienduizenden van Zijn heiligen." Is dat juist? De opname, de gemeente was al omhoog gegaan. Toen kwamen zij naar beneden en het oordeel werd gezet.

273 En de boeken werden geopend. Is dat juist? En een ander boek werd geopend, wat het boek des levens was. (De geheiligde gelovige die de Heilige Geest niet had ontvangen.)

274 Leerde Jezus niet dat tien maagden uitgingen de Bruidegom tegemoet en vijf van hen...? Ze waren allemaal maagden, puur, heilig. En zij... Deze gingen slapen en kregen de Heilige Geest niet; en die anderen hadden de Heilige Geest, hadden olie in hun lamp. En toen de Bruidegom kwam, de stem kwam, al roepende, zeiden zij: "Oh, laten we gaan. En geef ons een beetje van uw olie."

275 Hij zei: "Ga naar de verkopers; bid, krijg het nu." Maar zij konden het niet. En terwijl zij weg waren, gingen de maagden naar het bruiloftsmaal en zij werden in de buitenste duisternis geworpen waar ze huilden en weenden en tandenknarsten. Leerde Openbaring, gisteravond, in het twaalfde hoofdstuk, eergisteravond, niet dat de rode draak water uit zijn mond spuwde om oorlog te voeren tegen het overblijfsel van het vrouwenzaad, dat geloof in God had en de geboden van Jezus Christus hield?

276 Voor u vrouwen, wanneer u een patroon neerlegt op een mooi stukje goed. Het is dezelfde stof, maar u pakt het op deze manier vast en u legt uw patroon zo neer, zodat u het kunt gaan uitknippen. En dan knipt u het uit. Dat is uw zaak. Maar u neemt de stof die u knipt om uw kledingstuk uit te maken, en deze rest wordt gebruikt. Het is net zulke goede stof als de rest, maar door verkiezing hebt u dàt gekozen. Is dat juist? De rest is net zo heilig en net zo goed en net zo duur als het overige, maar dàt was uw keuze.

277 En God heeft beloofd, dat we in de opname zullen gaan door uitverkiezing. En de Bijbel zei: "En de overige doden leefden niet gedurende duizend jaar." Is dat juist? Dus alleen... U zult niet verloren zijn, maar de met de Heilige Geest vervulde bruid zal de opname ingaan. De rest van hen zal door oordeel heen komen, daar zij niet ingingen.

41 Als men verondersteld wordt gedoopt te worden in Jezus' naam, waarom zou Jezus in Matthéüs 28 zeggen: "Wordt gedoopt in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest"?

     Dat is precies wat ik zojuist helemaal uitgelegd heb, die ene.

278 In orde, wordt u moe? Ik weet dat u het wordt. Maar...

42 Heeft God geen respect voor de doop van de... Vader, Zoon en Heilige Geest? Zijn er geen mensen die in de Naam, in deze Namen gedoopt zijn en de Heilige Geest hebben ontvangen? Kwam Jezus om de Vader te verheerlijken? Zou deze doop niet erkend worden?

279 Ja, Jezus kwam om de Vader te verheerlijken; kijk in Johannes het veertiende hoofdstuk. Ik ben net van plan... Ik heb... Als u nog even de drie overige vragen afwacht, dan zijn we er doorheen geloof ik. Kijk en dan nemen we morgen een paar nieuwe. Amen. Omdat ik er zeker enkele terugkrijg over vanavond, geloof ik. Merk op, ik... Dit is hoe dan ook voor de gemeente; hiermee gaan we verder.

280 Kijk, Jezus kwam om de Vader te manifesteren. Kijk, in den beginne maakte God de mens naar Zijn eigen beeld. Is dat juist? Welnu, wat is God? Een Geest. In Johannes het vierde hoofdstuk, spreekt Jezus tot de vrouw bij de bron, Hij zei: "God is een Geest en zij die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in Geest en Waarheid." Is dat juist? Als God de mens in Zijn eigen beeld maakte, welk soort man maakte Hij dan? Een geestmens.

281 In Genesis 2 was er geen mens om de aarde te bewerken en God maakte de mens uit het stof der aarde, niet in Zijn beeld, maar in het beeld van dierlijk leven. En Hij plaatste de geest van de mens in deze dierlijke mens hier en hij werd een levende ziel. Welnu, dat is het verschil tussen mens en dier. Het dier bouwt geen auto's en hij doet geen dingen op die manier om zijn welzijn te verbeteren enzovoorts, zoals op die manier. Hij is een dier, stom, redeloos; hij heeft geen ziel. Hij kan niet lezen en schrijven; hij kan niet praten, spreken; hij is een redeloos dier. Maar een mens is in het vlees als een dier, maar hij heeft een ziel van God in zich, wat hem onsterfelijk maakt. En hij kan dingen uitvinden; kijk wat hij kan doen. Hij is bijna gelijk aan God, omdat hij een zoon van God is; zelfs in zijn gevallen toestand is hij wonderbaarlijk. Kijk eens naar hem. Ziet u? Dat is het.

282 Toen daarna de mens in het vlees viel... En als God een ander persoon naar beneden had gezonden dan Hemzelf, dan zou Hij onrechtvaardig geweest zijn. De enige manier waarop God rechtvaardig kon zijn was om de plaats van de mens Zelf in te nemen.

283 Wat als ik ervoor zorg dat broeder Neville zou sterven voor deze vrouw hier? Wat als ik ervoor zorgde dat deze vrouw voor deze vrouw zou sterven, als het zo zou zijn dat ik de heerschappij over u had? Ik zou niet rechtvaardig kunnen zijn als ik dat deed. Als ik de dood uitsprak en zou willen dat u leefde, dan moet ik uw plaats innemen om u te rechtvaardigen.

284 En toen God Die in het beeld van de Geest was, zonder gedaante liever, de Bijbel zei daarvan: "God was zonder gestalte." In orde. Toen moest God een gestalte gaan aannemen en Hij overschaduwde een maagd en creëerde in haar een bloedcel, zonder seks of iets wat ermee te maken heeft en schiep een bloedcel die zich ontwikkelde tot de Zoon van God. En God kwam neer en woonde in Zijn Zoon, Christus Jezus, Hem God op aarde makend.

285 Toen Johannes... Thomas zei: "Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg."

286 Hij zei: "Ik ben al zo lang bij u en kent gij Mij nog niet?" Hij zei: "Waarom zegt u: 'Toon ons de Vader'?" Nou, Hij zei: "Wanneer gij Mij ziet, dan ziet gij de Vader. Ik en Mijn Vader zijn Eén. Mijn Vader woont in Mij."

287 Een dame, hier niet lang geleden, ik sprak daarover en zij sprong op en zei: "Oh, broeder Branham", ze zei: "Ik weet wat u bedoelt. Zij zijn één, zeker zijn zij één." Zij zei: "U en uw vrouw zijn ook één. Dat is het soort één wat zij zijn."

288 Ik zei: "Neemt u mij niet kwalijk", ik zei: "Dat zijn ze niet." Ik zei: "Ziet u mij?"

     Zij zei: "Zeker."

     Ik zei: "Ziet u mijn vrouw?"

     Zij zei: "Nee."

289 En ik zei: "Daar hebt u het. Dan zijn zij van een andere soort 'één' dan ik en mijn vrouw zijn." Ziet u? Ik zei: "Dat is juist."

290 Jezus zei: "U kunt Mij niet zien zonder de Vader te zien." Zeker niet. Het is het tweede deel van die meetlat, dezelfde meetlat. Het is God. Jezus Christus was ofwel God, ofwel de grootste misleider die de wereld ooit gehad heeft.

291 Luister. Een vrouw zei onlangs tegen me: "Ik zal het u bewijzen", een Christian-Science vrouw. Nou, Christian Science-vriend, wees een ogenblik eerbiedig. Ziet u? En zij zei: "Ik zal u bewijzen dat Hij niets anders was dan een gewone man." Zij zei: "U schept teveel op over Jezus."

292 Ik zei: "Als ik dag en nacht zou opscheppen dan zou ik Hem niet kunnen geven wat Hem toekomt." Ik zei: "Geen wonder..."

293 Welnu, Jesaja probeerde Hem een naam te geven: "Hij is Wonderbaar, Raadsman, de Vredevorst, Machtige God, Eeuwige Vader", dat allemaal. Hij is Alfa, Omega, het Begin en het Einde, de Wortel en Nageslacht van David, de heldere Morgenster, Vader, Zoon en Heilige Geest. "In Hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk", zei de Bijbel. De volheid van God was in Hem.

294 Zij zei: "Ik zal u wat vertellen, toen Hij afdaalde om voor Lazarus te bidden, om Lazarus op te wekken", zij zei: "Ik zal aan u bewijzen dat Hij alleen maar een mens was."

295 Ik zei: "Laat zien hoe u het doet."

296 Zij zei: "De Bijbel zei, dat Hij huilde. En dat bewijst dat Hij een mens was; Hij kon huilen."

297 Ik zei: "Natuurlijk, dat was de Zoon die huilde."

298 Hij was een God-mens. Hij was een drie-enig wezen net zoals ik ben, zoals u bent; wij zijn ziel, lichaam en geest. Hij was Vader, Zoon en Heilige Geest in de Godheid van God; dat is Wie Hij was. Hij was de Godheid Zelf. Hoe zou Hij daar iets kunnen doen wanneer de... Zijn eigen kinderen riepen om Zijn bloed? Als het iets anders geweest zou zijn... Dat waren Zijn eigen kinderen die om Zijn bloed riepen, geen wonder dat Hij om hen weende. Hoe zou een mens... Zijn eigen kinderen riepen om Zijn bloed, hoe zou Hij Zich gevoeld hebben? Of hen voor eeuwig verdoemen tot de hel, of Zijn leven geven; Hij was God die Zijn leven gaf voor Zijn kinderen. Godheid woonde in Hem. Dat is Wie Hij was.

299 De vrouw zei: "Kijk eens, eerwaarde Branham, ik zal het u bewijzen. Toen Hij huilde bewees het dat Hij een mens was."

300 Ik zei: "Dame, Hij was een mens toen Hij aan het bidden was... toen Hij aan het huilen was. Dat is juist. Hij was een mens toen Hij aan het huilen was, maar toen Hij Zijn kleine, fragiele lichaam oprichtte en tegen een man zei die al vier dagen dood was: "Lazarus, kom tevoorschijn"! En de man die al vier dagen lang dood was geweest en aan het rotten was, terwijl de huidwormen door hem heen kropen... toen kende verderf zijn Meester en de ziel kende zijn Schepper; en een mens die al vier dagen dood was geweest stond op zijn voeten en leefde weer. Dat was méér dan een mens."

301 Hij was een mens toen Hij die avond van de berg afkwam, hongerig, en in een boom keek naar iets om te eten. Hij was een mens toen Hij daar zocht naar iets om te eten aan die vijgenboom. Maar toen Hij vijf broodjes en twee stukken vis nam, toen Hij er vijfduizend voedde, dat was méér dan een man. Dat was God in de mens. De enige Schepper Die gebakken vis kon nemen en het afbreken en het bleef gebakken vis; en nam gebakken brood en brak het af, welk soort atoom liet Hij dan los? Halleluja. Hij was God, de Schepper van atomen en alle dingen. Dat was meer dan een mens.

302 Hij was een man toen Hij die avond daar in die boot was na de hele dag gepredikt te hebben en de zieken te hebben genezen, zo moe dat tienduizend zeeduivels zwoeren dat ze Hem zouden verdrinken. Die kleine, oude boot daarbuiten dobberde rond als een flessenkurk, de grote golven stuwden van plaats tot plaats op, terwijl Hij neerlag, zo moe, dat zelfs de golven Hem niet wakker maakten... De duivels waren aan het briesen en zeiden: "Wij zullen Hem nu te pakken nemen terwijl Hij slaapt." Maar toen Hij wakker werd... toen was Hij een mens; Hij was zo moe. Maar toen Hij Zijn voet op de rand van de boot zette en tegen de zee zei: "Wees stil", en de winden en de golven Hem gehoorzaamden, was dat meer dan een mens. Dat was God, de Schepper Die de hemelen maakte.

303 Geen wonder dat de apostelen zeiden: "Wat voor een man is dit dat zelfs de winden en golven Hem gehoorzamen?"

304 Dat was méér dan een man. Dat was God. Hij was een mens toen Hij aan het kruis genageld werd als een Offer om de zonde weg te nemen. Hij was een mens met spijkers door Zijn handen geslagen. Hij was een mens met doornen op Zijn hoofd. Hij was een mens toen Hij door spottende soldaten bespuugd werd. Hij was een man die geslagen werd, striemen kreeg en gewond werd. Hij was een mens. Hij was een mens toen Hij uitriep: "Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" Hij was een mens die om hulp riep. Maar op Paasmorgen toen de zegels van de dood verbroken werden bij het graf, was dat meer dan een mens. Hij bewees dat Hij God was.

Levend had Hij mij lief; stervend verloste Hij mij;
Begraven droeg Hij mijn zonden ver weg;
Opgestaan rechtvaardigde Hij vrijelijk, voor eeuwig;
Op een dag zal Hij komen, oh glorieuze dag!

Oh, temidden van neerstortende rotsen en donker wordende luchten;
Boog mijn Verlosser Zijn hoofd en stierf;
De zich openende voorhang openbaarde de weg;
Naar 's hemels vreugden en eindeloze dagen.

305 Geen wonder dat Eddie Perronet het uitschreeuwde:

Gezegend zij de kracht van Jezus' Naam!
Laat engelen zich ter aarde neerwerpen,
Brengt voort het koninklijke diadeem,
En kroont Hem Heer over alles.

306 Dat is die grote Persoon, de Here Jezus. Hij was Jehova, God in vlees versluierd. De Bijbel zei: "Wat u ook doet in woord en daad, doe het allemaal in Zijn Naam." De Bijbel zei, dat de hele familie in de hemel Jezus wordt genoemd en de hele familie op aarde Jezus wordt genoemd. Laten we bidden in Zijn Naam, leven in Zijn Naam, onderwijzen in Zijn Naam, sterven in Zijn Naam, begraven zijn in Zijn Naam, gedoopt zijn in Zijn Naam, opgestaan zijn in Zijn Naam, naar de hemel gaan in Zijn Naam. Dat is Zijn Naam en Zijn bruid wordt mevrouw Jezus genoemd. Hij zal een volk uit de heidenen nemen om Zijns Naams wil.

307 En ik ben geen 'eenheids' [Engels: 'oneness.'] Volstrekt niet. U drie-eenheidsmensen, vergeet dat maar. Ik ben niet een eenheidsmens. Beslist niet. Ik ben noch een eenheids-, noch een drie-eenheidsmens. Ik geloof wat de Bijbel zegt. Dat is correct. Amen. Ik blijf te lang bij één vraag hangen. Wat was het? Heb ik het uitgelegd? Of, laat eens zien wat het was? Oh ja, dat is juist, over de... hoe de Vader in Christus was. Hij was een mens; Hij was een God-mens.

43 Doopt de Pinkstergemeente niet in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest?

     Er zijn er enige.

44 Als een persoon sterft zonder de doop van de Heilige Geest, zal hij dan verloren zijn?

308 Absoluut niet. Als hij een gelovige is, dan zal hij in de opstanding komen, de tweede opstanding. Als hij de doop heeft, dan zal hij in de eerste opstanding komen. Welnu, u zou mij bijna op mijn woord moeten nemen. Als dat niet tevreden stelt, dan vraagt u het mij maar; ik zal u er Schriftgedeelten voor geven. Ik zal hier nog twee of drie meer willen behandelen, dan zijn wij klaar.

45 Broeder Bill, zegt de Bijbel iets over gokken?

309 Jazeker, maar ik kan het nu niet precies aangeven. Ik weet dat de soldaten zo om Zijn kleren aan het loten waren, enzovoorts, maar ik kan het niet aangeven.

46 Wilt u 1 Korinthiërs 15:29 uitleggen?

310 Zoek het voor mij op als u wilt, broeder Neville: 1 Korinthiërs 15:29. Wij zullen het behandelen. Welnu, misschien kan ik dat morgen nog voor u behandelen. Net zoals de... die letters, hoe ze gespeld worden: "VICARIUS FILII DEI." Als u dat wilt, laat het me weten.

47 Zal de profetie van Ezechiël 38 en 39 vervuld worden vóór de opname?

311 Ik denk van niet. Ik denk dat het volgende waar we naar uitzien de opname van de gemeente is. En als Gog en Magog komen, is wanneer de Russische legers binnen komen vallen, nadat...

312 Kijk. Meneer Bohanon, die de hoogste opzichter was, hier bij het Nutsbedrijf, een erg aardige, christelijke man... En hij sprak op een dag met mij; hij zei: "Billy, ik heb het geprobeerd te lezen en ik heb een poging gedaan om mijn voorganger te vragen om Openbaring uit te leggen." Hij zei: "Wij kwamen daar aan toe en we raakten helemaal in de war."

313 Hij zei: "Johannes moet wel iets gegeten hebben die avond en daardoor heeft hij een droom gekregen."

     Ik zei: "Meneer Bohanon, schaam u." Ik zei...

     Hij zei: "Nou, niemand kan dat begrijpen."

314 Ik zei: "Niet een natuurlijk mens, maar de Heilige Geest kan het openbaren."

315 Hij zei: "Nou, kijk eens hier Billy." Hij zei: "De bruid stond op de berg Sinaï. En hier werd het water uit de mond gespuugd waar de draak oorlog voerde tegen de bruid. En de bruid was in de hemel op hetzelfde moment. Verklaar dat eens."

316 Ik zei: "Meneer Bohanon, het enige wat u doet, is dat u drie verschillende dingen door elkaar haalt en het de bruid noemt. U noemt de honderd vierenveertigduizend die met het Lam op de berg Sinaï stonden de bruid. Dat waren zij niet. U noemt degenen... Het water dat uit de mond spoot om oorlog te voeren tegen het overblijfsel van het vrouwenzaad, dat was niet de bruid; dat was wat was achtergelaten. De bruid was in de hemel, de honderd vierenveertigduizend dáár en de naam-Christen kwam hier in de vervolging. En dat is juist." [Leeg gedeelte op de band – Vert]

317a Lees, broeder, nu als u het heeft gevonden.

     [Broeder Neville begint 1 Korinthiërs 15:29 te lezen]

     Wat zullen anders zij doen, die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen?

     Welnu, mijn broeders, er is één... één groep mensen die dat gelooft. Zij dopen voor de doden; dat zijn de Mormonen. Welnu, ik ben vele keren in hun tempels geweest; zij zijn erg aardige mensen. Misschien bent u een Mormoon. Welnu, ik probeer niet uw gevoelens te kwetsen.

     Maar mijn dierbare vriend, u kunt niet gedoopt worden voor uw vader. Dat is een handeling die hij zelf had moeten doen. De richting waarnaar de boom overhelt, dat is de richting waarin hij omvalt.

317b Paulus, die hier sprak, had het over de dode Jezus Christus. Als de doden niet opstaan, waarom doopt u dan in de Naam van Jezus Christus, als de doden niet opstaan? Ziet u wat ik bedoel? Dan bent u... Hij zei: "Laat ze eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we, als de doden niet opgewekt worden."

     Maar hij gaat verder en verheerlijkt God voor de opstanding van de doden. En wij worden in Jezus Christus gedoopt, tot Zijn dood, begrafenis en wederopstanding. Dat is de reden waarom wij voor de doden dopen.

317c In orde. Ik heb alleen nog deze... nog ongeveer eentje over na deze.

     Broeder Bill, vertel mij alstublieft, hoe is de doop van de Heilige Geest te verkrijgen? Is het door gebed, overgegeven leven en het aan te nemen zoals we bij genezing doen? Ik weet wat het is om geloof te hebben voor genezing, toen u voor mij hier gebeden had. Bidt u en legt u handen op voor de doop van de Heilige Geest? Ik werd gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Vertel mij alstublieft of ik overgedoopt zou moeten worden in de Naam van Jezus, zoals u het onlangs besprak.

317d Welnu, mijn dierbare Christenvriend, ik ga u niet vertellen wat u moet doen. Ik leg alleen de Schrift voor. En u weet wat... hoe de Heilige Geest juist nu kan komen, terwijl wij spreken. De Heilige Geest is een gave van God. Ziet u? Dat is een gave van God; het zou kunnen komen terwijl wij aan het praten zijn. En ik zal u vertellen, wanneer...

318 Als de mensen juist onderwezen waren... Enigen van jullie oudgedienden hier, laat mij u iets vragen. Jullie oudgedienden die in de Tabernakel zijn geweest en gekeken hebben toen ik mensen doopte en u predikers, neem dit als een voorbeeld. Ik onderwees die mensen dat zij dat leven in orde hadden gebracht voordat zij naar dat water toegingen. En ik liet hen geloven dat God verplicht was om Zijn belofte te houden. Zodra zij gedoopt werden in de Naam van Jezus Christus, was de Heilige Geest precies daar om ontvangen te worden en als zij uit het water omhoog kwamen ontvingen zij de Heilige Geest. Dat is juist.

319 Als u alleen maar... Herders, onderwijs uw schapen; breng ze naar de Bijbel toe, hier. Ga weg van dat oude tekstboek van de een of andere kerk en kom hier tot de Bijbel, waar God sprak en dan zult u niet die problemen hebben.

320 Ja, het opleggen van handen is hoe we de Heilige Geest kunnen ontvangen, door een gezalfd persoon die de handen oplegt.

48 Broeder Bill, is het uit de orde als iemand opstaat en boodschappen in tongen geeft, terwijl de prediker het Woord uitdraagt?

     Deze persoon heeft hier drie vragen en de volgende is:

49 Verder, is het uit de orde om hetzelfde te doen wanneer de altaaroproep wordt gedaan?

     De derde:

50 Verder, is het uit... Is het uit de orde als iemand in de gemeente opstaat en een prediker bestraft voor iets wat hij gezegd of gedaan heeft tijdens de dienst en terwijl hij achter de geheiligde preekstoel staat? Al deze dingen zijn in de Tabernakel verscheidene keren gedaan.

321 Welnu, laat me nu meteen dit behandelen; dit heeft betrekking op de gemeente nu. Welnu, ik... Welnu, tot u vreemdelingen binnen onze poorten, ik moet de gemeente nu een kleine reprimande geven, dus wilt u zich min of meer een ogenblik terughoudend opstellen (ziet u?), als u wilt.

322 Luister, mijn kinderen. Die gaven zijn fantastisch. Niemand weet hoezeer ik u waardeer en ik houd van u met Goddelijke liefde. Maar die gaven kunnen u kwaad doen als u ze niet op de juiste manier gebruikt.

323 Kijk vandaag naar de mensen, fijne mannen buiten op het veld, die voor de zieken bidden en er geld voor vragen. Dat is verkeerd. Als een man geloof voor genezing heeft en voor de zieken bidt, dan zou hij heer genoeg moeten zijn om zonder geld voor de mensen te bidden. Dank God.

     Broeder, ik wil dat zeggen, niet voor mijzelf, maar voor de glorie van God. Niet één keer heb ik geld van mensen aangenomen of iets in die orde; en ik heb het letterlijk afgewezen, anderhalf miljoen dollar in één offer. En u weet het. Het stond hier regelrecht in de krant. Ziet u? Dat is juist. Het is niet voor... Wanneer u dat doet, zult u uw geloof met God gaan verliezen.

324 Welnu, u mensen die met tongen spreekt en gaven van tongen heeft, God zegene u. U bent nodig in deze Tabernakel. Ik wil u hier hebben. Maar nu, de zaak is op orde, doe het nooit terwijl de prediker aan het prediken is. Als u het doet, bent u uit de orde. Ziet u? U moet dit niet doen. Want de Bijbel zei: "De geest van de profeten is onderworpen aan de profeet." En wanneer een man aan het prediken is, is hij aan de beurt; hij heeft het publiek. De Heilige Geest zal door hem heen gaan spreken. Wanneer hij klaar is, dan is er tijd voor de boodschap. Ziet u? Dus ga niet buiten het boekje; als u het wel doet, dan verstoort u en dan zult u de Heilige Geest bedroeven met de boodschap die gebracht wordt.

325 Ik was niet lang geleden in een samenkomst ginds in Washington ergens; vele duizenden mensen zaten er. En mijn manager, die een echte Bijbeluitlegger is, stond daar over Goddelijke genezing te spreken, gezalfd; de Heilige Geest sprak. Een dame stond op en begon in tongen te spreken en hij wachtte gewoon een ogenblik, toen begon hij weer verder te gaan. De Heilige Geest werd gegriefd, u kon het onder de mensen zien. Hij begon weer te spreken en zij sprong weer op; en hij zei: "Zuster, ga zitten in de Naam des Heren." Hij zei: "U bent uit de orde." En de predikers namen haar apart en lieten het haar weten.

326 Welnu, wat het betekent, die gaven zijn er in de wereld. Zij zijn nu in de gemeente. De gaven zijn in de gemeente, maar de arme, kleine kinderen krijgen die gaven en zijn niet onderwezen om te weten hoe het onder controle te houden. Als u het niet onder controle hebt, dan richt u meer schade aan dan dat u goed doet. Ziet u?

327 Net zoals een man die uitgaat, voor de zieken bidt, en iemand genezen wordt en hij zou zeggen: "Welnu, u zou mij er duizend dollar voor moeten geven." Welnu, hij heeft meer schade aangericht dan dat hij goed heeft gedaan. Het zou beter geweest zijn als die man was heengegaan en gestorven zou zijn dan dat hij zo'n schande over de zaak van Christus gebracht had.

328 Welnu, wanneer u... Wanneer de herder of de evangelist, of wie het ook is, aan het prediken is, houd u rustig. Paulus zei dat te doen. Ziet u? Welnu, en vervolgens zei hij: "Jullie mogen allemaal spreken, één voor één." Dat is duidelijk genoeg. En hij zei: "Ik zou willen dat u allen in tongen zou spreken." Dat is goed.

329 Maar u kunt niet in tongen spreken, tenzij u de gave van tongen hebt. Er zijn hier nu ongetwijfeld vele gaven van in deze gemeente. Er zijn veel van deze gaven hier in de Methodistenkerk; er zijn er vele van hier in de Baptistenkerk, als het alleen maar gepredikt zou worden, zodat de gave zou kunnen gaan werken.

330 Hoe... Als u zaad in de grond stopt en deze niet bewerkt, wat zal er dan mee gebeuren? Ziet u? Het zal daar liggen in droge stof en wegrotten; het zal geen goed doen. Deze gaven zijn altijd in de gemeente geweest, maar juist nu begint er water op te komen, de Pinksterregen, om het te bewateren en vruchten voort te brengen. Welnu, gebruik het op de juiste plaats.

331 Welnu, er staat, nou, ik geloof dat de volgende vraag die de persoon stelde was:

     Wanneer de... Wanneer u een altaaroproep geeft?

332 Nee, ik zou er niet aan denken het dan te doen. Als u het opmerkte en neem Korinthiërs en lees het, er zijn sommigen van jullie hier... Als u gaven van spreken in tongen hebt, let u dan op. In de Bijbel, toen zij... Nadat de dienst voorbij was en de zegen van God was neergekomen op de samenkomst, toen begonnen zij te spreken, toen begonnen zij God groot te maken. En telkens was het een directe boodschap aan iemand. Niet... U moet dat nu in de gaten houden. Ziet u? Het is niet alleen iets in het vleselijke. Het zal een boodschap aan iemand zijn, dat iemand iets moet doen, of iets om de gemeente te stichten, het zal iets zijn om de gemeente te verheerlijken.

333 En daar is het waar de Pinkstermensen smaad op hun naam hebben gebracht. Alleen al de naam 'Pinksteren' kunt u noemen en de mensen zullen gewoon weglopen en zeggen: "Nonsens", omdat zij een heleboel gedoe hebben gezien, wat de mensen deden terwijl ze wel oprecht waren, maar het was hun niet onderwezen.

334 Paulus zei: "Als ik bij de Pinkstergemeente daarginds kom," zei hij, "zal ik het op orde zetten." Het moet in orde zijn; alles moet ordelijk gedaan worden, gewoon zoals de Geest de opdracht gaf. Dus zei hij: "Welnu, als er iemand binnenkomt en jullie beginnen allemaal in tongen te praten en de niet onderwezen persoon komt binnen, dan zal hij zeggen: 'Nou, zijn jullie allemaal gek?' en hij zou naar buiten lopen."

335 Dat is precies wat de Pinkstergemeente gedaan heeft. Hij zei: "Welnu", en hij zei: "Als één van jullie profeteert en de geheimen van iets openbaart, als één van jullie een profeet is," met andere woorden, zei hij, "zullen de mensen dan niet neervallen en zeggen dat God met u is?"

336 Nou, hoe zou ik de gave van spreken in tongen kunnen ontkennen, hoe zou ik de gave van profetie kunnen ontkennen? Ik zou deze andere gaven dan ook moeten ontkennen. Welnu, het merendeel van de kerken, de grote kerken, de Nazareners, de Pelgrims Heiligheid, enzovoorts, zij denken als een mens in tongen spreekt, dat hij een duivel is. Dat is lastering tegen de Heilige Geest, waar geen vergeving voor bestaat. Dat hebben de Joden ook gedaan, gekheid maken over de mensen met de Heilige Geest, en zij werden veroordeeld en gingen daardoor verloren. Juist. Zei Jezus niet: "Als u één woord spreekt tegen de Heilige Geest, zal het u nooit vergeven worden in deze wereld of de wereld die komen zal"? Dus wees voorzichtig. Als u het niet begrijpt, zit dan stil.

337 En u mensen, die de Heilige Geest hebt en geroepen bent voor bedieningen, leraren... Welnu, zou u zich kunnen indenken... Hier sta ik om te proberen te onderwijzen en hier springt een man omhoog, aan de zijkant van mij en begint precies op hetzelfde moment ook te onderwijzen; een andere man gaat hier een jubellied staan zingen. Nou, wat een verwarring.

338 Nou, zo gaat het bij het spreken in tongen. Laat het ordelijk komen, gewoon zoals de Geest het wil geven kunt u in tongen spreken.

339 Welnu, u zegt: "Nou, broeder Branham, ik kan er ook niets aan doen."

340 Oh jawel, dat kunt u wel. Paulus zei dat u het zou kunnen; hij zei: "Als er één onder u is die in tongen spreekt en er is geen vertaler, laat hij zwijgen." Ongeacht hoezeer hij wil spreken, houd u stil. Dat is een gave, broeder. Ik bid dat God mij hier nog een opwekking wil laten hebben, één dezer dagen, zodat we op deze dingen kunnen ingaan voor u. Ziet u? Waar u kunt zien dat het een gave is en die gave wil heel de tijd actief zijn. Ziet u? Maar u moet de wijsheid van de Heilige Geest hebben om te weten wanneer en hoe u die gave laat werken. En dat...

341 U zegt: "Nou, prijs God, de Bijbel zei dat wanneer de Heilige Geest gekomen is, u geen leraar nodig hebt; Hij is Zelf de Leraar." Oh, broeder. Hoe kunt u zo'n beperkt begrip hebben bij het lezen van de Schrift? Waarom plaatste de Heilige Geest dan leraars in de gemeente?

342 U zegt: "Ik heb niet nodig dat iemand mij leert; de Heilige Geest onderwijst mij." Hij doet het door een leraar heen. Hij zet leraars in de gemeente.

343 Hij zei: "Zijn het dan allen leraren, zijn allen apostelen, zijn allen gaven van genezing?" De Heilige Geest plaatst deze dingen in de gemeente; Hij werkt door hen allen, en elk van hen werkt ordelijk.

344 Welnu, het is net als met mijn voeten; als de één zegt: "Ik zal deze kant opgaan" en de ander zegt: "Ik zal die kant opgaan." Nu, wat zult u gaan doen? De hand zegt: "Ik zal omhoog gaan" en de andere gaat deze kant op. In welke toestand zal het lichaam gaan komen? Ziet u?

345 Maar nu dit, als het verstand zegt (wat?): "Ga voorwaarts, jullie beiden. Hand, jij gaat met ze mee. Hoofd, blijf jij recht staan. Armen, doe hetzelfde", dan loopt alles in harmonie... Welnu, wanneer ik daar aankom, dan heb ik mijn armen niet gebruikt. Welnu, de voet heeft zijn plicht gedaan. De herder is klaar met prediken; nu, armen, doe je plicht. Ziet u? Ziet u wat ik bedoel?

346 Nou, wat als de armen zich op deze wijze zouden uitstrekken: "Oh, waar ben ik? Waar ben ik?" En uw voeten die tasten vooruit (ziet u?), u bent er nog niet. Ziet u? Houd je stil, arm. Jij zult straks weer gebruikt worden; wacht totdat je daarginds komt. Ziet u wat ik bedoel? Dat is de gave, dat is de gave van de Geest in werking.

347 Ik houd van de Here. U niet? Amen. Luister, ik weet één ding dat ik voor u kan zeggen: u hebt zeker geduld. Twintig minuten over tien. Welnu, vrienden, kijk eens hier voor een ogenblik, op deze manier nu. Ik... Dit is het beste dat ik ervan afweet. Ik moet heel snel een grote stapel doornemen. Als ik... Als u het er niet mee eens bent, val dan niet tegen mij uit. U bent mijn broeder. Ziet u? Ik houd van u en ik zeg deze dingen alleen maar omdat dat in mijn hart is. Dat is wat ik geloof. En dat is de wijze hoe ik het uitleg en dat is de wijze waarop ik het breng. Het komt uit de Bijbel.

348 Welnu, als u zegt: "Broeder Branham, ik geloof het gewoon niet op die manier." Dat zal perfect in orde zijn. Ziet u? Wij zullen nooit anders over elkaar denken; wij zullen gewoon verder doorgaan als broeders en zusters.

349 En... en als u zegt: "Nou, ik geloof dat als ik bij de Methodistenkerk of Baptistenkerk behoor, dan zal ik toch gered zijn." In orde, broeder, dat is perfect in orde. Ik noem u nog steeds mijn broeder, omdat u Jezus Christus gelooft. Ziet u? Dat is juist. Dus zullen we op dezelfde wijze broeders en vrienden zijn.

350 Maar ik verklaar hier deze paar dagen de leer waar deze gemeente voor staat. Ziet u? Daar staat de gemeente voor. En als er een diaken hier is die niet in de doop in Jezus Christus' Naam gelooft en in de doop van de Heilige Geest, of in de gaven van de Geest die gemanifesteerd worden, dan precies hier terwijl ik hier sta, verdient die diaken het niet om in de gemeente te zijn totdat hij het in orde maakt. Dat is exact juist. En de raad behoort daarop toe te zien. Juist. Deze gemeente wordt niet bestuurd door diakenen; deze gemeente wordt bestuurd door de Bijbel en de Heilige Geest alleen. Ja zeker. Welnu, betreffende die dingen geloven wij dat het de leer van deze gemeente is.

351 Wij hebben geen enkel lidmaatschap. Niemand is hier een lid, maar iedereen die komt is een lid; want wij geloven dat wij allemaal leden zijn van één lichaam door de doop van de Heilige Geest.

352 En wij proberen u te overtuigen, mijn dierbare broeder of zuster, om in de Naam van Jezus Christus gedoopt te worden en de Heilige Geest te ontvangen. Als u reeds de Heilige Geest ontvangen hebt, nadat u gedoopt was in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, God zegene u. U zegt: "Broeder Branham, wat zou ik eraan moeten doen?" Die vraag werd beantwoord. Ik kan alleen zeggen wat Paulus zei: "U moet opnieuw gedoopt worden."

353 Welnu, kijk hier. Handelingen... Laten... Lees dit, Galaten 1:9. Schrijf het op, u die het opschrijft. Paulus zei, deze zelfde man die dit zei, leerde dit gedeelte. Gelooft u dat nu? Is dat juist? Paulus vertelde hun dat zij opnieuw overgedoopt moesten worden in de Naam van Jezus Christus.

354 En Paulus zei: "Als een engel uit de hemel..." Galaten 1:8: "Als een engel uit de hemel u iets anders dan dit zou leren, laat hem voor u vervloekt zijn." Al is hij een aartsbisschop, al is hij een paus, al is hij een prediker, al is hij een profeet, al is hij een eerwaarde, al is hij een engel uit de hemel, of wie het ook moge zijn, daarvan zei hij: "Als zij iets anders buiten dit onderwijzen, laat hen voor u vervloekt zijn." Is dat juist? En hij herhaalde het opnieuw. Hij zegt: "Zoals ik gezegd heb, zo zeg ik het opnieuw: Als zij iets anders leren dan dit, laat hen vervloekt zijn." Is dat juist?

     Dus de Here zegene u. Ik las het uit het Woord en u neemt uw beslissing.

355 Welnu, hoevelen houden van dat goede, oude lied...

Mijn geloof ziet op naar U,
Gij Lam van Calvarie,
Goddelijke Redder;
Welnu, hoor mij terwijl ik bid,
Neem al mijn schuld weg,
En laat mij vanaf deze dag
Volledig de Uwe zijn!

356 Ik wil u iets vragen, u in deze gemeente. Als een stervende man die tot stervende mensen predikt en zich realiseert dat dit de laatste prediking kan zijn die ik ooit zal prediken; en ik probeer elke prediking die ik breng, zo te brengen alsof het mijn laatste is, als een stervende man tot stervende mensen... Welnu, ik vraag u, mijn broeders en mijn medeburgers van deze gemeenschap en dit land, voelt u werkelijk dat u een dichtere wandel met God nodig hebt na deze diensten? God zegene u. Ik, als uw broeder, ik spreek tot u, mijn oprecht gebed voor u is, dat u deze dichtere wandel met God zult ontvangen.

357 En moge, op de dag des oordeels, wanneer deze avonden waarop ik gepredikt heb... Er zal iets zijn zoals een grote bandrecorder die op die dag afgespeeld zal worden en mijn stem zal naar voren komen en ik zal daar moeten staan en verantwoording afleggen; want mijn woorden zullen mij zegenen of veroordelen op die dag. En dat zijn mijn woorden geweest van de laatste twintig en nog wat jaren, vanaf dat ik een kleine jongen was van ongeveer twintig jaar oud, dat ik het Evangelie predikte en nu ben ik vijfenveertig. En ik heb het nooit ook maar een beetje veranderd, omdat ik het niet zou kunnen veranderen zolang de Bijbel op die wijze blijft.

358 Ik heb het bisschoppen ingeprent en al het andere en ik heb er nog nooit eentje gezien die het kon tegenspreken, volgens het Woord. Zij zeggen... Nou, welnu, ik... Deze priester hier een paar dagen geleden, hij zei: "Eerwaarde Branham, wij nemen er de Bijbel niet voor; het is voor ons de kerk." Dus kunt u niet met die man praten. Maar als u het gaat baseren op de Bijbel, dan is het anders. Ziet u?

359 Ik bid dat God zal... Al mijn Katholieke vrienden hierbinnen en al mijn Protestantse vrienden en zelfs... Zij zijn niet meer... Als enig... Ik houd gewoon van ieder van u. God weet of dat waar is of niet. Let op in de gebedsrij, wanneer de blinden en lammen... Er wordt niet vermeld: "Katholieken."

360 Hier zit een man precies hier op het podium, precies hier, een Katholiek die stervend is aan kanker, hij wordt verteerd. Hij vertelde hem nooit of hij Katholiek was of niet; ik heb nooit een woord tegen hem gezegd. Hij kwam hierheen en werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus en ontving de Heilige Geest. Daar zit de man, precies daar, een zakenman in Louisville...?...

361 Hij vraagt niet of u Katholiek bent of niet; het gaat erom of uw hart hongert naar God: "Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden." Is dat juist? Amen. De Here zegene u.

362 Hoevelen kennen dit goede, oude lied: 'Gezegend zij de band die bindt'? Hoeveel mensen hier van boven de veertig jaar oud, heft uw handen met mij omhoog en zegt: "Ik herinner me het oude lied, van veertig jaar geleden: 'Gezegend zij de band die bindt'"?

Gezegend zij de band die onze harten bindt
In Christelijke liefde,
De gemeenschap van verwante geesten,
Is zoals die van boven.

363 Houdt u niet van die oude liederen? Luister, ik wil dit zeggen. Als we meer van die oude liederen hadden in plaats van zoveel van dit tekeer gaan dat we hebben, ik geloof dat de gemeente er dan beter aan toe zou zijn. Ik houd van die goede, oude liederen, die door de Heilige Geest werden opgeschreven, die oldtimers.

364 Ik herinnerde mij eens een oude, gekleurde man, die gewoon was om buiten te zitten achter het huis, daarginds in de bergen van Kentucky. Wanneer hij vermoeid werd, ging hij op dat oude blok hout zitten en sloeg hij met zijn handen op het hout. Ik herinner mij hem net zo goed... Hij had een kleine rand wit haar rond zijn hoofd. Hij zong dat oude lied, een oud lied:

Ik zal opstaan en naar Jezus gaan,
Hij zal mij in Zijn armen sluiten,
In de armen van mijn geliefde Redder,
Oh, daar zijn tienduizend bekoringen.

     Er zat niet veel melodie in. Hoe velen hebben ooit dat oude lied gehoord. Tjonge. Dat is fijn. Luister...