Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Hebreeën, vragen en antwoorden, deel 2

Door William Marrion Branham

303 Ik wil eerst ieder van u bedanken die de boodschap had gekregen om voor mijn vrouw te bidden. Zij is heel erg ziek geweest. Wij wisten niet wat het was en weten niet wat er plaats gevonden heeft; ze moest gewoon heel erg overgeven en was praktisch buiten bewustzijn met ongeveer veertig graden koorts; en moest in ijsdekens gewikkeld blijven. Dus... maar zij is nu in orde. De koorts is helemaal weg en ze is in orde. Zij is dus erg zwak en verloor ongeveer tien pond aan gewicht, geloof ik. Zij heeft geen... Vanavond verorberde zij haar eerste hap sinds zondag. Ze is dus erg ziek geweest en wij vertrouwden de Here voor haar en Hij heeft haar er doorheen gebracht. Nu willen wij u vragen door te gaan met bidden, totdat zij haar kracht terug zal ontvangen.

304 En nu, dit komende weekend, zo de Here wil, moet ik naar Miami gaan. Mijn oude vriend, broeder Bosworth, gaat naar huis en hij is nu bijna honderd jaar oud. En hij belde me op en zei: "Broeder Branham, kom mij onmiddellijk opzoeken, want ik wil u iets vertellen voordat ik heenga." En hij... Wel, ik geloof dat hij voor mij wil bidden en gewoon zijn handen op mij wil leggen, voordat hij heengaat, weet u.

305 En ik hoop dat ik mijn dagen kan eindigen met een reputatie als die van F.F. Bosworth. Van alle mannen die ik in de wereld ken; bij elke man die ik ooit in de wereld ontmoette, heb ik nooit een man ontmoet waar ik zo graag op zou willen lijken als F.F. Bosworth, als prediker, bedoel ik. Ik heb nog nooit in de wereld iemand ergens één bewering over F.F. Bosworth horen maken of hij zei van hem dat hij alleszins "een Christen" en in alle opzichten "een ware broeder" is.

306 Scheidingen laten voetsporen achter ons in het zand van de tijd. Hij is een wonderbare broeder en hij is nu heel oud, bijna honderd. Dus gaat hij gewoon naar huis, dat is alles, en dat vertelde hij mij. Hij wist dat hij ging en wachtte slechts. Hij zei dat de heerlijkste tijd van zijn leven juist nu is terwijl hij slechts wacht, maar hij zei dat hij wist dat hij zou heengaan.

307 Ik zei: "Ik word verondersteld deze week naar Michigan te gaan, broeder Bosworth."

308 En hij zei: "Wel, wacht niet te lang, broeder Branham, ik kan het niet veel langer meer uithouden. Ik word steeds maar zwakker."

309 Dus, hij is een te goede vriend van mij geweest, om niet te gaan. Nu, als ik er heen moet vliegen, zal ik weer terug vliegen en misschien tenminste voor zondagavond terug zijn; zo niet, wel, dan zal ik moeten rijden, maar dan kan het mij wat meer tijd kosten.

310 En bid voor broeder Bosworth. Bid gewoon dat God... en als Hij de oude patriarch neemt, dat Hij gewoon een vurige wagen zal zenden en hem opnemen, zie. Ik houd van hem, hij is als een vader voor mij geweest.

311 Nog een oude man... hij en broeder Seward. Ik heb een soort voorliefde voor oude mensen, ik heb ze lief. En de oude broeder Seward; hij is ook zo ingeslapen. Natuurlijk was broeder Seward niet even oud als broeder Bosworth, geloof ik.

312 En bid voor broeder Bosworth. Het zijn niet allemaal rozen rondom de plaats, maar het is... Hij heeft uw gebeden nodig, maar niet zoveel voor iets anders dan zijn... dat God hem in vrede zal laten heengaan.

313 Nu... En dan willen wij er ook aan denken, dat morgen, zo de Here wil, wij één van onze vrienden uit deze gemeente, broeder Sol Coates, begraven. Hij is hier verscheidene malen geweest, werkte gedurende jaren in het postkantoor. En hij stierf pas op een avond in het Militair ziekenhuis. Broeder Cox en ik gingen erheen om hem te zien en hij was tamelijk zwak. En hij is nu heengegaan, een Christen. En wij moeten hem vanuit Coots' rouwkamer, morgenmiddag om 1 uur begraven, broeder Neville en ik. Het Neville-trio zal zingen, en wij, broeder Neville en ik, zullen de diensten verdelen. Dat is, ik wist het niet toen wij de afspraken maakten over hoe of wat, en terwille van Meda. En dus zal dan zijn begrafenis morgenmiddag om 1 uur in de rouwkamer van Coots zijn.

314 En dan om twee uur, op vrijdag, een zekere meneer Wheeler. Wij noemden hem Pod Wheeler; hij is een... ik vergat werkelijk zijn juiste... weet wie... Ik heb het zojuist in de krant gezien en wist niet wie het was, totdat ik het ontdekte. Hij was jaren een buurman van ons en hij is juist overleden. Hij stond hier onlangs 's avonds vóór de kerk en ik probeerde hem over te halen naar de gemeente te komen. Onlangs op een avond, ongeveer drie weken geleden, stond hij daar en ik probeerde hem te bewegen naar de gemeente te komen. Omdat ik geloof dat hij niet naar een kerk ging of enige belijdenis van enig soort had; toch heeft hij een zoon die Baptistenprediker is. Maar hij had geen enkele geloofsbelijdenis, voor zover ik weet, en hij is nu heengegaan om God te ontmoeten. Dus dat zal op vrijdagmiddag om twee uur in Coots' rouwkamer zijn. En ook zullen broeder Neville en de zijnen daar zingen op die begrafenis.

315 En dus, als iemand van u de diensten wil bijwonen, dat is morgen om twee uur... of morgen om 1 uur. Ik geloof dat dit juist is, is het niet, broeder? En om 2 uur die andere. Klopt dat? Om 2 uur in Coots' rouwkamer.

316 En nu, zondagmorgen... Zaterdag zal de uitzending zijn. En broeder Neville zal het u waarschijnlijk dan laten weten, precies welke... als wij een genezingsdienst op zondagavond kunnen hebben, of op welke tijd wij terug zullen zijn, als ik naar Florida vlieg om broeder Bosworth te bezoeken. Ik weet gewoon niet hoe ik van hem weg moet komen, het is zo'n dierbare oude vriend. En waarschijnlijk onze laatste keer dat wij elkaar op deze aarde ontmoeten, als de Here het toestaat. En hij... ik weet niet of ik direct bij hem weg kan gaan of niet; en ik wil niet bij hem vandaan gaan, maar u weet hoe dat is, je hebt andere dingen die je moet doen.

317 Nu, er is één mededeling die ik hier zou willen doen, terwijl er niet al teveel mensen zijn, en mensen die mijn vrienden zijn.

318 Ik ben blij zuster Smith daar te zien. De eerste keer dat ik haar sedert een lange tijd geleden heb gezien. Hoe gaat het met u, zuster Smith? Een jaar, oh, geloof ik de laatste keer dat ik u zag... [Zuster Smith spreekt – Vert] In Benton Harbor, ik hoop daar eens naar toe te gaan. Dat is fijn. De laatste keer dat ik u zag, was geloof ik in een rouwdienst in Louisville. En ik herinner mij zuster Smith heel goed. Hoe wij... ik ging haar vroeger halen met een open wagen, als wij naar de gemeente gingen. Hard geworden teer hing uit de achterkant ervan en de randen klapten op en neer en het was koud en ik had één voet aan de buitenkant geplaatst. Oh! Sindsdien is er heel wat water door de rivier gegaan, zuster Smith, Jazeker. Wel, wij danken de Here voor die kostbare herinneringen en hebben Hem nog altijd lief...?...

319 Eén ding, iemand kan zich laatst 's avonds afgevraagd hebben... ik sprak met broeder Fleeman hier buiten op straat. En soms zei iemand: "Wat veroorzaakt dat broeder Branham, zodra de dienst voorbij is, er onmiddellijk vandoor gaat?"

320 Dit is het, mijn vrouw is alleen. Ziet u? En als ik begin te praten, dan blijf ik de halve avond door praten, en dan zit zij daar meestal in haar eentje. En dat is de reden dat ik mij naar buiten haast om naar haar terug te gaan, ziet u, 's avonds, omdat ik anders aan de praat raak; ik te lang praat. Ik zal met deze een half uur praten, ik kan niet gewoon langsgaan en zeggen: "Hoe gaat het met u vanavond? Hoe maakt u het? Hoe gaat het met u?" Ik doe dat niet. Ik stop gewoon en ga praten; en iemand begint over iets te praten en dan ben ik daar een uur. Zie? En daarom is het, zij zit te wachten, enzovoort. En daarom is het. Ik zou niet willen dat u denkt dat het was, omdat ik mijn vrienden niet wilde ontmoeten en de hand schudden en onze gemeenschap uitdrukken, enzovoort, maar het was gewoon een dergelijk geval.

321 Dus laat nu iedereen in gebed zijn voor de zieken en de aangevochtenen.

322 En mevrouw Harvey is... In al die moeite gaat het goed met haar. Jazeker. En ik zie niet... Ik... Nu, misschien is hier, voor zover ik weet, iemand, een dokter. En als ik het verkeerd heb over dit podium, moge God het mij vergeven. Maar ik geloof dat God die dokters verantwoordelijk zal stellen voor wat zij deden aan de vrouw. Ik geloof in chirurgie, ik geloof in onze medicijnen. Zeker geloof ik het. Ik geloof dat God ze hier zond om ons te helpen, precies eender als Hij mechaniek voor auto's, enzovoort, zond. Maar dat vrouwtje, de dokter had haar teruggelegd en gezegd: "Ze was vol kanker, er kon niets meer aan gedaan worden." Een kleine moeder van een stel kinderen.

323 Ik ging naar haar toe en probeerde haar te verklaren hoe door gebed... En zij is nog een jonge vrouw, ongeveer vijfentwintig. En hoe God haar kleine baby genas, het kind werd "de wonderbaby" genoemd, daar in het kinderziekenhuis, van meningitis. En in zo'n verschrikkelijke toestand, waarin de kleine was, genas de Here het rechtstreeks. Zij, de doktoren konden het niet begrijpen. Ik ging naar mevrouw Harvey en ik zei: "Nu, mevrouw Harvey, geven de dokters u op?"

324 "Ja meneer. Het is..."

325 En haar man zei: "Ja, er kan niets aan gedaan worden, zij is gewoon volledig gevuld met kanker."

326 Ik zei: "Welnu, wat wij willen doen is God geloven dat God de... dat God u zal genezen." En ik zei: "Hoe het gebeurt; de kanker zal misschien niet onmiddellijk weggaan; maar als wij bidden, dan gaat het leven van de kanker weg. U mag dan misschien nog een tamelijk poosje ziek zijn en", zei ik, "u kunt ook rechtstreeks verlichting krijgen." En ik zei: "Dan kunt u na een paar dagen nog zieker zijn dan ooit. Maar", zei ik, "u moet uw geloof tegenover de kanker plaatsen." Ik zei: "Als de kanker leeft, sterft u. Als de kanker sterft, zult u leven." En ik zei: "Nu zullen we bidden."

327 En wij baden, en met elk bewijsteken dat ik zag, raakte God het lichaam van de vrouw aan. En onmiddellijk werd zij beter, zij ging mijn moeder bezoeken, zij bezocht de buren om haar heen (toen zij daar net nog in zo'n ellende was), had geen pijn. En toen na ongeveer drie dagen begon zij weer ziek te worden.

328 En toen kwamen wij er achter dat de stad gezegd had dat zij de doktersrekening zouden betalen, als de dokters haar zouden opereren.

329 En nu, als ik het verkeerd heb, God vergeve het mij. Maar zij namen die jonge moeder en maakten een proefkonijn van haar. Zij brachten haar erheen en namen zelfs de ingewanden van haar maag af en alles. Zij namen zowel van de urine als de darmuitgang weg en maakten een zijuitgang. Ze lag ruim negen uur op de operatietafel. De verpleegster zei: "Het zag eruit als een slachtplaats waar zij haar ingewanden van plaats naar plaats wierpen en plastic eierstokken en plastic buizen erin plaatsten." Dat is plat, maar dat is waar. En plastic darmen en dergelijke, en lieten de vrouw in die toestand liggen, een kleine moeder. Ik zeg, naar mijn wijze van denken, dat die dokters schuldig zijn aan moord.

330 Zij had het hun verteld. Ze zei: "Broeder Branham bad voor mij." En ze zei: "Wij gaan geloven dat de kanker dood is."

331 Zij zeiden: "Ik heb nieuws voor u; uw kanker 'leeft'."

332 Hoe kon hij het weten? Het was aan de binnenkant, geen röntgenfoto kan het vertellen. De kanker is een... U kunt door middel van röntgenfoto's niet vertellen dat het kanker is, het is zelf vlees, u kunt het niet zien. Er is maar één ding te doen; ze hakten in de vrouw en sneden haar aan stukken. Dat is alles. Ik zei: "Zo'n kleine moeder, ik zou haar gewoon haar geloof aan God laten testen, in plaats van op die manier een proefkonijn van iemand te maken." Nu, als ik het verkeerd heb, als ik het verkeerde motief heb, wil ik dat God het mij vergeeft, ziet u. Omdat ik niet wil dat u denkt dat ik niet in operaties geloof, of niet geloof in dokters en zo. Dat is goed. Maar ik geloof dat je moet weten wat je doet, voordat je in een persoon spit, en dat je ze niet zo voor een dergelijk experiment moet gebruiken. Zo is het. En nu, natuurlijk kan zij niet leven. Dat is alles. Als zij leeft zal het zeker één van de grootste wonderen zijn die ooit gebeurden. Toen de vrouw keek en zag dat haar ingewanden aan één kant en haar nieren aan de andere kant moesten werken, stierf zij gewoon op deze manier... Wel, het was geen zaak... het arme, kleine ding was heengegaan. En een pas ongeveer tweeëntwintig- of vijfentwintigjarige moeder met drie of vier kleine kinderen om op te voeden. Het is de droevigste zaak waarvan ik ooit in mijn leven heb gehoord. Ik zei: "Naar mijn wijze van denken is de dokter schuldig aan... Als hij die vrouw alleen maar nam voor een experiment, omdat de stad het zou betalen, dan is dat verkeerd; het had niet gemogen."

333 [Een man stelt een vraag – Vert] Wel, ik vertel u broeder, het is niet onmogelijk. En het is niet... Het is mogelijk en ook waarschijnlijk. Omdat ik een man ken, wiens arm er af was, in Californië (u kunt er allen voor uzelf kennis van nemen in de krant), er werd voor hem gebeden, en deze arm was er af tot hier aan toe, hij is aangegroeid en nu zijn de vingers bezig eraan te komen, door de elleboog, door de pols, door de hand en delen van de knokkels waren terug aan de vingers, ziet u. Het staat, geloof ik, in de "Herald of Faith" ["Heraut van geloof" – Vert], elke maand. Zelfs als hij zijn handen zó heeft, liet het zien waar zijn arm eraf was, en vanwaar het uitgegroeid is, elke maand hoe het gegaan is, gedurende ongeveer een jaar.

334 [De man spreekt opnieuw vanuit de samenkomst – Vert] Zeker, dat is juist. Ik geloof... Het is een zeldzaam iets, zie, het is een zeer zeldzaam iets. Zo nu en dan heb ik ervan gehoord. Nu, met broeder Bosworth, hij bad op een avond voor een vrouw. En ik had er één in mijn samenkomst. Maar bij broeder Bosworth geschiedde het ogenblikkelijk; bij mij was er nogal een beetje tijd voor nodig om het te laten gebeuren.

335 Hij bad voor een vrouw. Nu, ik las het getuigenis van de vrouw. Zij had kanker, had geen neus, de kanker had haar neus afgevreten. En de volgende morgen had de vrouw een neus. Nu, ik weet dit... Nu, dat was het geval bij broeder Bosworth, in zijn boek genaamd "Christus, de Geneesheer", geloof ik, of "De Vreugdebrenger", één. Nu, het staat in het getuigenis van de vrouw, met haar naam en adres. En zij heeft buren en dokters en van alles om het te bewijzen dat het gebeurde.

336 Nu, in Little Rock, Arkansas, had ik op zekere avond daar in een kamer gebeden... niet in Little Rock, maar in Jonesboro. Ik zei: "Ik blijf hier totdat ik voor de laatste persoon heb gebeden." Ik stond acht dagen en avonden op het podium, zie. En toen... een vrouw was naar de kamer gekomen die haar zakdoek zó hield, en ik dacht dat zij weende. En ik zei... O, ik veronderstel dat het twee of drie uur in de morgen was, en ik zei: "Ween niet, zuster, God is de Geneesheer."

337 Zij zei: "Ik ween niet, broeder Branham." Zij haalde hem weg; ze had geen neus, zie. De dokters hadden gezegd... de kanker was ingevreten tot op het witte bot in haar... er was... was zichtbaar. En ik deed een gebed voor haar en vroeg de Here om haar te genezen.

338 En ongeveer vier of vijf weken daarna was ik in Texarkana. En daar zat een keurig geklede heer, die zei: "Zou ik even iets mogen zeggen, broeder Branham?"

339 Zodra hij naar het podium kwam, probeerde één van de zaalwachters hem te laten zwijgen. Ik zei: "Wel, laten we zien."

340 Hij zei: "Herkent u deze jongedame?"

341 Ik zei: "Nee."

342 Zij zei: "Als u naar deze foto zou kijken, zou u het herkennen." En hij was een verdelger te Texarkana en dat was zijn moeder met een gloednieuwe neus, die aangegroeid was, precies gevormd als de andere.

343 Nu, dat toont dat God... Ik heb het zien gebeuren. Nu, God zou dat voor de kleine mevrouw Harvey kunnen doen. En ik bid dat Hij het doet, want het arme, kleine ding wil leven.

344 Broeder Tony, had u iets? [Broeder Tony vertelt over een genezing – Vert] Uh-huh. Amen. Amen. Amen. Ja, dat is ook goed. Ja, Hij zal het zeker doen, Hij is een Geneesheer.

345 [Nog een man geeft commentaar – Vert] Ja. Ja. Ja, broeder. Amen. Zeker. Ja, ik zou zeker... wel, ik zou hopen dat God het aan u herstelt, zoon, u kunt het regelrecht terugbrengen en het hem laten zien. Dat is helemaal juist. Het is tot een getuigenis voor de heerlijkheid van God; bid dat God het zal doen. O, Hij... Als Hij de almachtige God is, kan Hij alle dingen doen. Als Hij niet alle dingen kan doen, is Hij niet de almachtige God.

346 Er is iets dat ons maakte tot wat wij zijn, op de wijze dat wij zijn, of we zouden een hoofd hebben als een vogel of iets dergelijks; als er geen 'meesterbrein' achter ons was om elk van ons met een bepaald kenmerk te maken, om een eik, een populier, een palmboom te maken en verschil ertussen, tot wat ze zijn. Hij maakte ons niet met... sommigen met bont en sommigen met veren en sommigen met huiden, dat u... Zie, er zit een 'meesterbrein' achter dat dat bestuurt. Natuurlijk houdt Hij alle dingen in Zijn handen. En ik weet dat Hij alle dingen kan doen. En wij zullen ervoor bidden, wij zullen bidden.

347 [Nog een man spreekt vanuit de samenkomst – Vert] Correct, wij hebben...

348 [Zuster Snyder zegt: "Broeder Billy, excuseer mij." – Vert] Ja mevrouw, dat is goed, ga door. [Zuster Snyder vertelt dat zij genezen werd toen broeder Branham onlangs voor haar 's zondags gebeden had – Vert] Amen. Weet u, ik heb geprobeerd te denken, zuster Snyder; op een keer toen ik hier stond in die zalving, dacht ik... Ik vertelde het aan broeder Cox en ik zei: "Ik ga zelfs niet meer proberen nog meer van die onderscheidingssamenkomsten in de Tabernakel te hebben." O, u weet niet hoe de duivel mij soms verscheurt, zuster. Hoe hij het doet! Weet u, door mij te vertellen over deze onderscheiding.

349 En hier ontdekte ik toevallig, dat de zus van mevrouw Wood... Ik had nog nooit iemand van hun familie gezien. Een stel van hen werd in die tijd genezen, en ieder... Wel, weet u, het is een groot percentage van die mensen dat genezen werd. En na de... Het vreemde nu; ik had met haar zuster op een avond gegeten, ongeveer twee weken daarvoor... O, het is ver weg in de bergen van Kentucky en ik wist alleen dat zij een stem had als van mevrouw Wood en het was niet al te licht in de kamer. En ik besteedde hoe dan ook geen enkele aandacht aan haar; ik sprak meer met haar man, zij zat apart. We gingen uit en gingen ergens zitten eten; we kwamen weer terug naar binnen, ik sprak met haar man, stond op en vertrok weer. En God Die mijn plechtige Rechter is, weet (zij stond bij deze preekstoel) dat ik die vrouw nooit herkende.

350 En toen, nadat de genezingsdienst voorbij was, deed ik de altaaroproep voor zondaars om zich te bekeren. En zij was er zeer arrogant tegen geweest; en zij bekeerde zich en gaf haar leven aan Christus, hief haar hand op, dat zij haar leven aan Christus wilde overgeven, en weende. Nadat de hele zalving voorbij was, en ik mijn altaaroproep gedaan had, enzovoort... En toen draaide ik mij toevallig om en hier was een visioen en ik zag haar broer; zij was een zuster, dit was zijn zuster, en zij waren samen.

351 En ik dacht dat het Charlie's vrouw was, omdat ik wist, toen ik daar onlangs aan tafel zat in het huis van Charlie... Zijn vrouwtje, dat kleine ding, de Here toonde mij een kwaal die zij had. En vanaf datzelfde uur raakte de Here haar lichaam aan, terwijl wij nu daar aan haar tafel zaten. Tony, waar wij waren, daarginds, ging op eekhoorns jagen. En de Here raakte haar lichaam aan en nam dat ding van haar weg, dat zij heel haar... voor de rest van haar leven moest dragen, gewoon daar zittend. En de kleine vrouw at altijd helemaal aan het andere eind van de tafel, maar vandaag komt zij er gewoon bij, schuift haar stoel bij en eet regelrecht naast mij. Zij besefte helemaal niet wat zij deed. Haar man zat zó en broeder Banks zat daar en wij waren aan het praten. En zij schoof bij, pakte haar stoel en zat hier aan mijn kant. En het was met een doel. De Here toonde mij daar gelijk een visioen. En ik riep haar man naar buiten, omdat het een vrouwenkwaal was en ik begon hem te vertellen wat er gebeurd was. Hij zei: "Broeder Branham, dat is precies de wijze waarop het gebeurde, precies zo." En daar vertelde hij het haar en de Here genas haar. Goed.

352 En toen, nadat de dienst die avond voorbij was, en deze andere zuster, zag ik deze jonge Charles en deze vrouw tezamen. Ik dacht: "Dat moet zijn vrouw zijn; maar zijn vrouw is een blonde en dit is een vrouw met zwart haar." En ik merkte toevallig op dat het visioen zich hier naar een hoek bewoog. En zij zat daar haar ogen af te vegen en de Here toonde een visioen, nádat zij was... de altaaroproep... nádat de gebedssamenkomst voorbij was, de genezing van de zieken, en nadat de altaaroproep gedaan was, en God wachtte totdat zij zich bekeerde en haar leven aan Hem gaf en keerde Zich toen om en genas haar. En zij had een kwaal waardoor ze jarenlang was opgezwollen. En zij verloor zoveel aan gewicht, en alles, dat zelfs haar voeten gerimpeld waren, waar alles (de vergiften) uit haar lichaam was weggegaan. Zij voelt zich beter dan zij zich ooit in jaren gevoeld heeft, zie. En hoe de Here door Zijn verbazingwekkende genade dat doet! Ik geloof dat dit zo ongeveer het verhaal is, is het niet, zuster Wood? En hoe Hij het doet! Daarna... Wat zegt u? [Zuster Wood zegt: "Zij verloor vorige week zeven pond aan gewicht." – Vert] Zeven pond in één week. O, Hij is God! Is het niet?

353 Nu, ik zal u de reden vertellen waarom ik tegen broeder Neville zei... Ik dacht dat hij misschien een boodschap voor vanavond had. Hij zei: "Nee", hij had er geen. En ik heb hier een paar vragen die overgebleven waren. Ik voelde mij moreel verplicht om hier te komen en deze vragen te beantwoorden. Dan heb ik er nog twee of drie meer waar ik vanavond waarschijnlijk niet aan toe zal komen.

354 Ik wil u iets laten zien dat mij zojuist door een prediker werd overhandigd. Broeder Neville... of broeder Beeler bracht ze mij zojuist. [Broeder Branham beantwoordt de volgende acht vragen in deel 3 te beginnen bij paragraaf 668, als vraag 67 t/m 74 – Vert]

     Wat vertegenwoordigen de stenen in Openbaring 21:19 en 20?

     Verklaar de vier beesten van Openbaring 5... Hij bedoelt 6; het is niet Openbaring 5, het is 6, geloof ik. En wie zijn de vierentwintig oudsten?

     Wat betekende de scharlaken draad van Genesis 38?

     Waarheen moeten de geschenken gezonden worden betreffende de dood van de twee getuigen uit Openbaring 11?

     Waar zullen de heiligen zijn na de regering in het duizendjarig vrederijk? En wat voor soort lichaam zullen zij hebben

     Hoe zullen wij engelen oordelen?

     Welk haar is passend bij de engelen van 1 Korinthe

355 Over een paar goede gesproken, dit zijn een paar goede. Ik zal er waarschijnlijk vanavond niet aan toe komen, maar zo de Here wil, zal ik de volgende keer wanneer wij ervoor samenkomen, ze proberen te behandelen.

356 Ik heb er hier vanavond een paar tamelijk goede in zitten; dus zullen we nu gewoon bidden en de Here vragen om ons te helpen en we gaan er gedurende de volgende vijfendertig of veertig minuten regelrecht op in.

357 Nu, gezegende hemelse Vader, we zijn U dankbaar voor alles wat Gij voor ons gedaan hebt. En o, het is zo verbazend hoe Uw genade naar ons uitgestrekt is. Ik denk nu aan onlangs 's avonds, toen die kleine metgezel van mij o zo ziek was en U op het toneel kwam. Haar koorts begon af te nemen vanaf datzelfde uur en is nu volledig over. Ik dank U. En de... ik bid gewoon dat U met een ieder wilt zijn die vanavond een vraag heeft gesteld. En weinig weten wij er van, totdat het tot ons eigen huis komt, wat een klein gebed betekent. O God... hoe werkelijk wordt U in dat uur, wanneer een dokter weg zal lopen en zeggen: "Ik weet het niet, ik heb nog nooit zoiets als dit zien werken", en dan komt de Here Jezus op het toneel.

358 O God, U bent zo werkelijk voor ons en wij zijn er zo gelukkig mee. Wij bidden U, vergeef ons al onze luie en domme wegen. En o, gedenk ons Here, dat wij menselijk vlees zijn in een donkere wereld, een wereld van duisternis en zonde en chaos. En wij zien door een sluier, als het ware, over ons gezicht en wij zien en weten slechts voor zover wij het hier menselijkerwijs kunnen. Maar op een dag als die sluier wordt opgelicht, zullen wij U van aangezicht tot aangezicht zien en kennen zoals wij gekend zijn. Dat is de dag waar wij naar verlangen.

359 Wij bidden nu, Vader, dat U ons zult helpen als wij aan de mensen het Woord van God proberen uit te delen overeenkomstig hun verzoeken. Neem al de ziekte van ons weg. Wij hebben U nodig, Heer. En wij bidden dat U het zult toestaan. Laat Uw barmhartigheid ons gegeven worden, want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

360 Nu, wat het beantwoorden van de vragen betreft, u weet dat ik niet de beste in het land ben. Maar ik zal gewoon antwoorden naar mijn beste weten.

361 Hier was degene waarmee ik de vorige avond begon en ik moest stoppen.

60 Door één Geest zijn wij allen gedoopt in het lichaam van Christus. (U herinnert u allen dat dit de vraag was waar ik mee bezig was. Nu, dit wordt natuurlijk gevonden in 1 Korinthe 12.) Ten tijde dat wij de nieuwe geboorte ontvangen, vindt dit plaats. Is dit de doop van de Heilige Geest, of is er een latere doop, of is het een vulling?

362 Nu, dat is nogal een vraag en wij zouden de rest van onze tijd geheel aan die ene kunnen besteden, zowel vanavond als morgenavond en maar door. Het zou bestrijken... het zou de hele Bijbel nemen en samen binden. Elk Schriftgedeelte moet eigenlijk één geheel vormen met elk ander Schriftgedeelte in de Bijbel.

363 Maar ik zal gewoon proberen het net zo kort en duidelijk te maken als ik kan. Nee; als u gelooft in de Here Jezus Christus, dan hebt u de nieuwe geboorte. Als u gelooft in de Here, ontvangt u een nieuwe gedachte, een nieuw leven, maar het is niet de doop van de Heilige Geest. Ziet u? U hebt de nieuwe geboorte als u gelooft, u hebt eeuwig leven gekregen. Het is een gave van God die aan u gegeven wordt door soevereine genade door de gave aan te nemen die God u geeft. Zie? "Hij die Mijn woorden hoort en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven." Hij heeft eeuwigdurend leven; dat is de nieuwe geboorte, u bent bekeerd, het betekent dat u "zich omgekeerd" hebt.

364 Maar de doop van de Heilige Geest plaatst u in het lichaam van Christus, onderworpen aan de gaven voor dienst. Het maakt u niets meer Christen, het plaatst u gewoon in het lichaam van de gaven. Ziet u? "Nu, door één Geest" (1 Korinthe 12) "zijn wij allen gedoopt in één lichaam. Nu," zegt Paulus, "er zijn verschillende gaven, en in dit lichaam zijn negen geestelijke gaven." En in dit lichaam... U moet in het lichaam gedoopt worden om één van deze gaven te bezitten. Zij komen met het lichaam.

365 Maar nu, voor zover het betreft het hebben van eeuwig leven en het zijn van een Christen, bent u een Christen op het moment dat u gelooft. Nu, dit is geen schijngeloof, dat is waarlijk geloven in de Here Jezus en Hem aanvaarden als uw persoonlijke Redder; u bent precies daar wederomgeboren en hebt eeuwig leven. God komt in u.

366 Let nu op. Eeuwig leven... Jezus zei: "Hij die Mijn Woord hoort en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven." U bent dan een nieuwe schepping. Toen ontmoette Paulus een paar van die mensen in Handelingen 19. Zij hadden daar een prediker, die een bekeerde advocaat was, Apollos genaamd. En Apollos was een machtig man in de Schriften, en hij bewees door de Schriften dat Jezus de Christus was. Zie?

367 Let nu op, Apollos, door het Woord, bewees door het Woord. "Het geloof komt door het horen, het horen van het Woord. Hij die Mijn Woord hoort en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven." Begrijpt u het? Apollos bewees door het Woord... En dit waren Christenen, volgelingen, discipelen. En Apollos bewees door het Woord dat Jezus de Christus was. En zij hadden grote blijdschap en ontvingen het Woord, terwijl zij toch alleen maar de doop van Johannes kenden.

368 En toen Paulus door de bovenlanden van Efeze reisde, vond hij deze discipelen en zei hij: "Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen sinds jullie geloofd hebben?" Ziet u?

369 Nu. "Als u gelooft," zei Jezus, "hebt u eeuwig leven." Dat is de nieuwe geboorte. Dat is uw bekering, verandering. Maar de doop van de Heilige Geest is de kracht van God, waarin u gedoopt wordt en onderworpen aan deze negen geestelijke gaven om door u heen te werken; zoals prediken, evangelisten, apostelen, herders, profeten... en al de gaven van het lichaam komen hierin, wanneer u gedoopt bent in dit lichaam. En dat is... maakt u niet méér Christen, het zet u gewoon positioneel in een plaats om een dienende geest in de gemeente van de levende God te zijn. Begrijpt u het nu? Zie?

370 De vraag is nu... Laten wij het gewoon één voor één beantwoorden, er zijn drie vragen.

     -A Door één Geest zijn wij allen gedoopt in het lichaam van Christus.

     Dat is juist. 1 Korinthe 12 zal het antwoord daarop geven. Goed.

     -B Vindt dit plaats op die tijd dat wij de nieuwe geboorte ontvangen? Is het dan?

371 Dat willen zij weten, ja... "Door één Geest..." Nee. Nee. "Door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam." Ziet u, dat is niet als de nieuwe geboorte begint, de nieuwe geboorte begint als u gelooft in de Here Jezus.

372 Nu zie, er is geen... er is niet één ding... Luister nu. Wat kunt u doen behalve geloven? Wat kunt u nog meer doen? Wat kunt u er meer aan doen dan eenvoudig het geloven? Vertel mij één ding dat u zou kunnen doen. Er is niet één ding dat u kunt doen behalve het geloven. Nu, als er iets komt buiten uw geloof om is het geen handeling van uzelf, het is een handeling van God. Daarom...

373 Nu, als wij zouden zeggen, dat als u... Heel wat keren heb ik gezien, vele malen, dat mensen "het eerste bewijsteken van het spreken in tongen" aannemen als de Heilige Geest. En soms schudden zij de mensen of slaan hen en geven hun een klopje, zeggende: "Zeg het. Zeg het. Zeg het. Zeg het." Ziet u, een woord steeds maar herhalen. "Zeg het, zeg het, zeg het." Zie, het is iets dat uzelf doet. En het is... het doet niet... het is niets. U zou een kakofonie van tongen kunnen krijgen. U zou heel wat dingen en sensaties kunnen krijgen. Maar als iets komt buiten uw persoonlijk geloof om, moet het een Goddelijke gave van God zijn die u gegeven is. Zie?

374 "En door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam." Dat is juist, zie. De doop van de Heilige Geest is een andere handeling dan de nieuwe geboorte. De ene is een geboorte, de andere is een doop. De ene brengt u in eeuwig leven, de andere geeft u kracht. Het geeft kracht in eeuwig leven, zie, om te handelen. Hebt u het nu begrepen? In orde. Goed.

375 Nu, hier is er nog een, hij kwam als tweede, de beste die ik er die avond bij had:

61 Waar was de Geest van Jezus de drie dagen dat Zijn lichaam in het graf was? Waar was Zijn Geest?

376 Nu, Zijn Geest, als u de Schriften volgt... Wel, we zouden veel plaatsen kunnen aanvoeren. Maar ik wil... Wie heeft er een Bijbel? Broeder Stricker, hebt u een Bijbel? Goed. Broeder Neville, hebt u er één? Geef mij Psalm 16:10. En wie nog meer? Zuster Wood, hebt u daar een Bijbel? Wel, broeder Stricker (goed, of een van beiden) geef mij Handelingen 2:27, Handelingen 2:27.

377 En nu, in de eerste plaats, toen Jezus stierf... Als u sterft, sterft uw lichaam. Het woord "dood" betekent "afscheiden", gewoon afgescheiden te worden van uw geliefden. Maar hier (zie?) zei Hij dit in Johannes, het elfde hoofdstuk: "Hij die hoort..." Niet... neem mij niet kwalijk, dat is in Johannes 5:24, "Hij die Mijn Woorden hoort, heeft eeuwig leven."

378 Jezus zei tegen Martha die Hem tegemoet kwam... Zij zei: "Als U hier geweest zou zijn, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu, wat U God ook vragen zult, God zal het U geven."

379 Hij zei: "Ik ben de Opstanding en het Leven." Zie? "Hij die in Mij gelooft, al zou hij dood zijn, hij zal toch leven; en die leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven."

380 Nu is er een deel van ons dat niet sterft. En zoals ik juist door de lijn van de Schriften ben heengekomen, alles wat een begin heeft, heeft een einde. Het zijn de dingen die geen begin hebben, díé hebben geen einde. Daarom als wij Christus, God, aannemen, worden wij zonen en dochters van God en is ons leven net zo eindeloos als Gods leven eindeloos is; wij hebben het eeuwig.

381 Nu, het woord voor immer hebben we behandeld. Het woord "voor immer" is een tijdsruimte. Voor immer en (voegwoord) voor altijd. En wij ontdekten hier dat het een einde heeft, evenals al het lijden, en al de ziekte, en al de smart, en al de straf, en de hel zelf een einde heeft.

382 Maar eeuwig leven heeft geen einde, omdat het geen begin had. Het kan nooit sterven, omdat het nooit geboren werd. Het had geen begin van dagen, het heeft geen einde van tijd. Nu, de enige wijze waarop wij eeuwig leven kunnen leven, is door iets te ontvangen dat eeuwig is. En God was; voordat er iets was, was het God. God had nooit een begin of einde.

383 En God was deze grote Geest. Wij schilderden Hem als de zeven kleuren van de regenboog die bedekt... De boog zou werkelijk de aarde bedekken als hij de aarde niet raakte. Het is gewoon een water in een cirkel van de oppervlakte van de aarde, wat het maakt. Maar nu, daar God eeuwig is, en Hij de Volmaakte was: volmaakte liefde, volmaakte vrede, volmaakte vreugde, volmaakte voldoening... Al die zeven geesten (zoals we hebben in Openbaring), zij kwamen naar buiten; stelden God voor, waren volmaaktheid. Al het andere daarbuiten is iets geweest, dat daarvan verdraaid werd.

384 Nu, de enige manier waarop wij terug kunnen komen tot volmaaktheid, is terug te komen met die volmaaktheid, welke God is. Dan komen wij tot volmaaktheid, dan hebben wij eeuwig leven: zonder einde of zonder iets, het is gewoon voor altijd, eeuwig leven.

385 Nu spreekt hij over de ziel, de geest. Want wij dragen onze lichamen over het graf van de heiligste van ons, voor dit lichaam. En het lichaam... In de eerste plaats, toen God, de Logos Die uit God ging...

386 Of, zoals ik het behandeld heb, de Katholieken noemen het "het eeuwige zoonschap van God". Dat begrip is, zoals ik eerder gezegd heb, onzinnig. Zie, er kan geen eeuwige Zoon zijn, omdat een zoon een begin moest hebben. En dus had Jezus een begin. God had geen begin. Zie? Maar de Zoon was de... geen eeuwig zoonschap, maar de Zoon Die bij de Vader was in het begin, was de Logos Die uit God ging.

387 En het was de theofanie van God die uitging. De menselijke vorm die geen ogen had zoals u ziet; maar een beter oog. Hij had geen oren zoals u hoort, maar een veel beter gehoor. Zie, het was een theofanie, waar heel deze regenboog in neerdaalde – in een theofanie. Mozes zag Hem toen Hij zo voorbij de Rots ging. Hij zag de achterste delen en zei: "Het zag eruit als een man."

388 Abraham zag Hem toen Hij in menselijk vlees stapte en een kalf at, wat melk dronk en de boter at. Abraham zag Hem toen Hij er net in stapte en er toen regelrecht weer uit verdween. Wij ontdekten dat onze lichamen gemaakt zijn van zestien elementen van de aarde, zij komen gewoon samen. En God trok ze samen en plaatste twee engelen in deze lichamen; engelen die stonden te praten. En engelen waren mannen op één... en op die tijd daar.

389 Let nu op, we zien dat Melchizédek niemand anders was dan God Zelf! Het zou niemand anders geweest kunnen zijn, want Hij was de Koning van Salem, hetwelk Jeruzalem is. Hij had vader noch moeder; het kon Jezus niet zijn, want Hij had vader en moeder. Hij had geen begin der dagen, geen einde des levens; er is slechts Eén Die dat heeft, dat is God. Het was God Die hier woonde in een theofanie. Ziet u? Let op, Koning van Salem...

390 Nu, God heeft door de eeuwen heen geleefd door Zijn volk. Het was God Die in David was, Die hem op de berg liet zitten als een verworpen koning en hem liet wenen. Diezelfde Geest werd gemanifesteerd in Jezus, de Zoon van David, Die verworpen werd in Jeruzalem en weende.

391 Jozef, verkocht voor dertig zilverstukken, gehaat door zijn broers, geliefd door zijn vader, zat aan de rechterhand van Farao en niemand kon binnenkomen tenzij... komen door Jozef, en de bazuin blies en elke knie boog voor Jozef; een volmaakt type van Christus. Dat was de Geest van Christus, Die leefde door deze mannen heen. Ziet u?

392 Nu, nu, hier, toen Jezus stierf, was het God gemanifesteerd in vlees. God werd mens. In de wetten der verlossing, was de enige manier waarop een mens de verloren nalatenschap van Israël kon verlossen, dat hij een bloedverwant moest zijn. Hij moest een naaste bloedverwant zijn. Het boek Ruth verklaart het prachtig; en hij moest een bloedverwant zijn. Dus God moest bloedverwant van de mens worden om te maken dat die mens bloedverwant van God kon worden. Zie?

393 Als een mens wordt geboren, heeft hij een geest in zich, omdat het een geest van de natuur is. Het is een geest van de wereld, het is een geest van de god van deze wereld. Hij is louter een nazaat van Adam.

394 Een boom plant zichzelf voort. Het plantenrijk plant zichzelf voort. Dieren planten zich voort. Mensen planten zich voort. Ze zijn het bijproduct van de oorspronkelijke schepping. Kunt u het begrijpen?

395 Nu, als een mens geboren wordt, wordt hij geboren met een geest van deze wereld in zich. Dat is de reden waarom hij wederomgeboren moet worden. Want deze geest komt van de ontvangenis van vader en moeder, hetwelk de seksuele ontvangenis was, en kon absoluut niet voor immer leven. Dus moet hij wederomgeboren worden. En voordat hij dat kon doen, moest God neerkomen en een weg voor hem maken om wederomgeboren te worden; omdat hij geen manier had om zichzelf te verlossen, was hij zonder hoop. Hij was niet... Hij was zonder hoop, zonder God, zonder Christus, in de wereld, verloren en vergaan. Hij... Er is niets wat hij kon doen om zichzelf te redden. Hij... elke... Of hij nu een hogepriester, bisschop of paus was, wat hij ook was, hij was net zo schuldig als de volgende man.

396 Dus was er Iemand nodig die niet schuldig was, om het te doen. En de Enige Die niet schuldig was, was God Zelf. En God moest neerkomen en mens worden. En Hij kwam in de vorm van Christus om de angel des doods te verankeren, om de angel des doods eruit te nemen, om ons te verlossen, opdat wij, niet door onze werken of door onze goedheid (wij hebben er geen) maar door Zijn genade gered konden worden. Dan ontvangen wij Zijn leven in dit sterfelijke lichaam, en nu zijn wij zonen en dochters van God, en hebben eeuwig leven binnenin ons. Wij zijn zonen en dochters van God. Daarom, Jezus, levend zijnde...

397 En geen mens, het doet er niet toe hoe slecht of hoe goed hij is, als hij moet... Wanneer hij deze aarde verlaat, is hij niet dood. Hij is ergens anders. Maar hij heeft een leven dat zal vergaan, nadat hij in de hel voor zijn daden is gestraft. Maar toch moet dat leven ophouden. Er is maar één vorm van eeuwig leven.

398 Nu, wij hebben dat behandeld. Als een mens een zondaar kan zijn en voor immer gestraft wordt... Hij kan niet voor immer gestraft worden, tenzij hij eeuwig leven heeft. Als hij eeuwig leven heeft, is hij gered. Zie? Dus is er maar één vorm van eeuwig leven en dat is Zoë, het leven van God. En hij kan niet vergaan.

399 Maar de bozen zijn in een plaats van afwachting (in kwelling) van hun oordeel (om geoordeeld te worden overeenkomstig de daden die in het lichaam geschied zijn) op de laatste dag. Nu, maar wij... De zonden van sommige mensen gaan vóór hen uit, anderen volgen zij.

400 Nu, als wij onze zonden belijden, is Hij rechtvaardig om ons te vergeven, daarom zullen wij nooit het oordeel van God behoeven te ondergaan. Begrijpt u het? Kijk, Romeinen 8:1: "Er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn,..." (Die in Christus zijn. Die overgegaan zijn van dood in leven; zie, wij hebben geen veroordeling en waren in Christus Jezus.) "die niet wandelen naar het vlees, maar naar de Geest." Zie? "Hij die Mijn woorden hoort en gelooft in Hem Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven."

401 En als ik in Christus ben aangenomen en Christus mijn oordeel nam, en ik Zijn verzoening voor mijn zonden accepteerde, hoe kan God mij oordelen? Hij heeft mij reeds geoordeeld, toen Hij Christus oordeelde. Dan ben ik vrij van oordeel. "Dan als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan." Zie?

402 Maar nu, met de bozen is het niet zo. Hij gaat in een plaats van kwelling. En wij weten dat dit waar is. De boze is levend. Hij is in een plaats van kwelling. Hij is in een plaats waar hij niet weet... Dat is hoe deze spiritisten en mediums deze geesten oproepen van de mensen die heengegaan zijn, een soort fuif en zij tappen smerige moppen en dergelijke, als u er ooit iets van gezien hebt. Goed. Waarom? Zij... niet...

403 Kijk naar deze mejuffrouw Pepper, voordat mijn artikel uitkwam over "het wonder van Donny Morton". Hoevelen lazen dat artikel? Ja, velen van u, zeker. En het is in Reader's Digest. Hebt u opgemerkt, dat net daarvoor mejuffrouw Pepper optrad, de grootste spiritiste die de wereld ooit gekend heeft. Twaalf bladzijden werden aan haar verhaal besteed. En vijftig jaar lang... Zij hebben haar over de hele wereld gehad en wetenschappelijk bewezen en alles, dat zij absoluut spreekt met de doden, en de mensen komen op. Wat? Gods Naam wordt niet één keer genoemd, geen bekering, geen Goddelijke genezing, niets daarover, zie.

404 Het enige was, dat deze mensen noemden: "Jan, ken je mij niet? Ik ben George die op een zekere plaats was, en ik deed zo-en-zo en zo-en-zo. Herinner jij je die plaats waar wij naartoe gingen en dit deden?" Zie, dat is alles wat zij weten. Ze zijn heengegaan, overgegaan van... Er is voor hen niets overgebleven dan oordeel.

405 De wijze waarop de boom overhelt, dat is de wijze waarop hij valt. En de toestand waarin u sterft... Dat is de reden waarom ik het met het bidden voor de doden niet eens ben, zie, de tussenkomst van gebeden of gemeenschap der heiligen, enzovoort. Volgens Gods Woord kan het niet. Het doet geen goed om voor iemand te bidden, nadat zij zijn heengegaan. Het is afgelopen met hen. Zij zijn... zij hebben... Zij passeerden de grens tussen genade en oordeel. Zij gingen òf naar genade òf weg van genade. Jezus zei het in het zestiende hoofdstuk van Mattheüs. Hij leerde het; het zestiende hoofdstuk van Markus is het, geloof ik. [Dat moet zijn Lukas, het zestiende hoofdstuk – Vert] De rijke man en Lazarus; niemand kan deze kloof overbruggen en zal hem ooit overbruggen! Daar bent u er. Zie? Dus dat maakt het vast.

406 Nu, maar toen Christus stierf moest alles getuigen dat Hij de Christus was. Nu, laten wij naar uw vraag gaan. Het eerste was dat de sterren weigerden te schijnen; de zon ging onder, de maan wilde haar licht niet geven, de aarde braakte haar rotsen uit, bij Zijn dood. En Hij ging en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren, die zich niet bekeerd hadden bij de lankmoedigheid in de dagen van Noach. Hij... zij moesten herkennen... Kijk daarnaar! En als er hier vanavond toevallig een zondaar is, denk daar een minuut over na. Op een dag zult u van dit Evangelie dat u nu hoort prediken moeten getuigen. Ergens zult u uw knie buigen, ongeacht wie u bent. Het moge tienduizend jaar vanaf nu zijn, het mag misschien pas aan de... in de morgen zijn. Wanneer het ook is, u gaat ergens buigen en u gaat ditzelfde Evangelie horen dat nu tot u is gepredikt.

407 Want nadat deze zielen in de gevangenis waren, die zich niet bekeerden toen Henoch en toen die allen predikten, en Noach... en vanwege de lankmoedigheid van God, zoals het nu is, wachtend op die tijd die komt... En Noach en Henoch en zij allen predikten en de mensen lachten en maakten lol over hen. En zij waren in het gevangenhuis en Jezus ging en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren. Hij getuigde! De hemelen getuigden dat Hij het was. De aarde getuigde: "Hij was het!" De hel getuigde: "Hij was het!"

408 De Bijbel zegt, dat het... David, vele jaren geleden, in de Psalmen... Goed broeder, leest u de Psalmen, als u daar wilt. Psalm 16:10: [Broeder Neville leest:] "Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving ziet."

409 Lees hetzelfde, broeder, waar Petrus predikte, in Handelingen, het tweede hoofdstuk, het zevenentwintigste vers. [Broeder Stricker leest:] "Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige overgeven, om verderving te zien."

410 Lees twee verzen daarboven, broeder, dan hebt u het verband ervan: [Broeder Stricker leest:] "Want David zegt van Hem: Ik zag de Heere te allen tijde voor mij; want Hij is aan Mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in hope; Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige overgeven, om verderving te zien."

411 Lees nu het volgende vers: [Broeder Stricker leest:] "Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht."

412 Ja, merk op. Nu, mijn Jehova's Getuige vriend, ik zou u graag daarover wat willen vragen. Ziet u? Als de hel een plaats is... Hades, Sheol, of hoe u het ook noemen wilt; als dat ophoudt bij het graf, waarom zei Hij dan: "Ik zal Mijn ziel in de hel niet verlaten, noch Uw Heilige toestaan verderving te zien"? Hoe staat het daarmee? Ziet u?

413 Hier was Zijn lichaam, in het graf; en Zijn ziel was in de hel, levend, predikend! Hoe staat het daarmee? Hij was weer in Zijn theofanie. Zijn ziel was daar bij die mensen die ook in een theofanie waren. En Hij getuigde tot hen dat zij zich niet bekeerd hadden in de tijd van lankmoedigheid.

414 Hij... Met andere woorden, Hij klopte op de deur. En toen de deur openzwaaide, zei Hij tegen al die zielen die zich bekeerd hadden: "Ik ben het Zaad van de vrouw. Ik ben Degene Die Henoch hier..." Daar in het Paradijs, een andere plaats... Verlies nu nooit die drie plaatsen: de plaats van de bozen, de plaats van de rechtvaardigen en de hel zelf. Ziet u?

415 Net als een drie-eenheid van de hemel, zoals Vader, Zoon en Heilige Geest. Net als de drie-eenheid van het beest: de valse profeet, het beest en het merkteken van het beest. En dat alles, bedenk, het is alles in een drie-eenheid. Drie-eenheid maakt één, vervolmaakt. Eén is perfect. U bent volmaakt, één in drie: ziel, lichaam en geest; water, bloed en zenuwen. Zie, wat u ook was, u moet er drie nemen om tot één volmaakte te komen. Neem een driehoekig stuk glas en zet de zon erop; u krijgt een volmaakte regenboog. Zie, alles, u moet er drie hebben om één volmaakte te maken.

416 En nu, vergeet niet dat toen Hij stierf, Hij eerst ging prediken tot de zielen die in de gevangenis waren... die in de gevangenis waren en getuigde dat Hij "het Zaad van de vrouw" was. Hij was "Degene Die Henoch zag komen met tienduizenden van Zijn heiligen". Hij moest getuigenis afleggen van de Schrift die was gepredikt door Noach en door Henoch en door de rechtvaardigen dat "Hij Die was". Alles moest het erkennen!

417 Toen daalde Hij af in de hel en ontving de sleutels van dood en hel van de duivel.

418 Hij kwam terug naar boven in het Paradijs en nam Abraham, Izaäk en Jakob mee en al de rechtvaardigen; en zij stonden op (Mattheüs 27) en zij kwamen uit het graf en gingen de stad in en verschenen aan de mensen op straat. Halleluja! Daar bent u er!

419 Nu, maar Zijn lichaam... Terwijl Zijn ziel hier aan het getuigen was tegen de verlorenen, hier beneden de sleutels afnemend van de duivel en terugkomend en Abraham en Izaäk meenemend, lag Zijn ziel in het... Zijn ziel was daar bezig dit te doen, en Zijn lichaam lag in het graf. Dat is de reden waarom Jezus zei... de mensen zeggen: "Wel, waarom zegt Jezus: 'Na drie dagen zal Ik het opwekken. Na drie dagen zal Ik opstaan'? Hij stierf op vrijdagmiddag, werd opgewekt op zondagmorgen."

420 Maar let op, het was "binnen drie dagen" als u het woordenboek zou nemen. Want Hij wist dat David onder de zalving (de zalving van de Heilige Geest) zei: "Ik zal Mijn Heilige geen verderving laten zien." Hij wist dat dit op Hem betrekking had. Hij wist dat Hij daarmee bedoeld werd. Hij was Gods Heilige en Hij wist dat ontbinding optreedt in tweeënzeventig uur. Ergens binnen die drie dagen kwam Hij daar weer uit, omdat de Schriften niet gebroken kunnen worden.

421 En elke belofte daarin heeft betrekking op mij en heeft betrekking op u, het is voor ons!

422 Hij zei: "Vernietig dit lichaam en Ik zal het in drie dagen opwekken." ...?... Want Hij zei: "Ik zal Mijn ziel in de hel niet laten noch Mijn Heilige verderving doen zien."

423 Hij wist dat in drie dagen dat lichaam eruit zou komen. Hij bleef daar niet de volle drie dagen. Nee meneer. Zeker niet. Hij bleef slechts van vrijdagmiddag tot zondagmorgen, niet één cel van dat lichaam kon verdorven worden.

424 En Hij was dood en gebalsemd en lag... of gewikkeld in doeken en gelegd in een graf. In dat hete, moerassige land, slechts een paar uur en Hij zou gaan verderven. Je begint te versterven, weet u, zijn lichaam, zijn neus valt in en zo, verderf zet in; in dat hete, vochtige land. En het zou zijn gaan verderven omdat het een lichaam was. Maar Hij wist, voordat die cel tot verderf overging, dat God door David, de profeet, zei: "Ik zal Mijn Heilige geen verderving laten zien."

425 Hoe nam Hij het Woord van God en leefde erdoor! Nu, elk van die beloften daarin, die betrekking op Hem hadden, vervulde God allemaal. En elke belofte die betrekking heeft op de gelovige, God zal elke belofte ervan vervullen. Amen. Rust gewoon in de zekerheid dat het de Waarheid is. Amen. Dus Zijn ziel...

     Denkt u dat het is... Nee, neemt u mij niet kwalijk.

     Waar was Jezus' Geest gedurende de drie dagen dat Zijn lichaam in het graf was?

426 Zijn Geest was in de hel, beneden in de lagere regionen; en Hij stond op. En ik zou er hier een kleine bewering aan toe willen voegen die u heel wat zou kunnen helpen. Toen Hij opstond was Zijn... Toen Hij opstond uit de dood, was Hij absoluut nog niet klaar met het werk der verlossing. Zo is het. Hij moest de hele zaak schoonmaken. De prijs was betaald, maar die verschrikking van de hel, die verschrikking van het graf... En hier, toen Hij stierf, ging Hij gewoon door. Hij hield nooit op met werken toen Hij stierf. Hij bleef prediken. Gezegend... Excuseer mijn onbescheiden handeling, veronderstel ik, maar Hij hield nooit op!

427 U zult nooit ophouden. Uw lichaam mag misschien voor een poosje rusten, maar God zal het opwekken. Hij beloofde dat Hij het zou doen. Maar u kunt net zomin verderven als dat God verderven kan. Zo is het. Kijk, Zijn... nadat Hij dood was, voor wat? Dood voor de discipelen. Hij was in slaap, wat Hij was geweest. Zij legden Hem te slapen; zoals Hij zei over Lazarus: "Ik zal hem gaan opwekken." God moest Hem wakker maken.

428 Kijk. Hij ging regelrecht door, Hij ging door met prediken. En Hij predikte hier tot de zielen in de gevangenis. Ging regelrecht door naar de hel, nam de sleutels van de duivel. Kwam direct weer naar boven en predikte weer in het paradijs, en stond op de derde dag weer op. Bezocht Zijn apostelen gedurende veertig dagen en aan het einde van de veertigste dag voer Hij regelrecht op, omdat alles rondom ons, het bijgeloof en al het andere... Hij sneed alle bijgeloof af, alle twijfel, en maakte een gebedslijn van de aarde naar de heerlijkheid in Zijn hemelvaart. Hij ging omhoog en plaatste Zich aan de rechterhand van zijn Majesteit. Overwinnaar! De Grote Overwinnaar, definitief. De dood kon Hem niet houden! De hel kon Hem niet houden! De aarde kon Hem niet houden!

429 Toen Hij hier op aarde was, werd Hem gegeven de... Hij ging naar de laagste stad en naar de laagste mensen en Hem werd de laagste naam gegeven. Dat is wat de mens Hem gedaan had. Hij ging naar Jericho, de laagste stad. De kleinste man moest in een boom klimmen om op Hem neer te kijken. Daar plaatste de mens Hem. Hij was een voetwas-jongen, de slechtste baan die gegeven kon worden. Hij werd de geringste. En Hij werd genoemd met de minderwaardigste naam die gegeven kon worden, Beëlzebul , "de vorst der duivelen". Men gaf Hem de laagste naam, de laagste plaats, en zond Hem naar de laagste regionen van de laagste hel.

430 God wekte Hem op en zond Hem naar de hoogste hemelen, en gaf Hem een Naam boven alle naam. Halleluja! Wel, Hij zou voorover moeten kijken om de hemel te zien. Uw troon is verheven boven de hemelen des hemels. En de grootste Naam die ooit genoemd werd in de hemel en op de aarde moet zijn... is met Hem verbonden. Dat deed God voor Hem. De mens maakte Hem de laagste en God maakte Hem de hoogste. Daar was Hij, van de laagste tot de hoogste.

431 Hij werd de laagste, opdat Hij ons omhoog zou brengen tot de Hoogste. Hij werd ons, opdat wij door Zijn genade Hem zouden worden, zonen van God. Daarvoor ging Hij. Amen. Geprezen zij Zijn Naam. Hij maakte een weg, zodat wij op zekere dag ook kunnen komen. "Omdat Ik leef, leeft gij ook."

432 O, geen wonder... Wanneer mensen dat visioen grijpen, is er nog nooit iemand geweest die het zou kunnen verklaren. Men heeft zelfs geprobeerd om het te verklaren, terwijl men het verstand verloor. Dit grote lied: "O, liefde Gods, hoe rijk en puur; hoe peilloos en sterk." Dat laatste vers... of ik geloof het eerste vers, is: "Al zouden wij met inkt de oceaan vullen en was de lucht gemaakt van perkament..." Weet u waar dat gevonden werd? Geschreven op de muur van een krankzinnigengesticht. Niemand kan ooit die liefde van God verklaren. O, het kan nooit verteld worden wat Hij voor ons deed. Oh, hoe zou je één verdienste daarnaast kunnen plaatsen? Het is Zijn genade van het begin tot het einde. Ik was verloren, het was met mij gedaan en ik was hulpeloos, niets goeds, niets daarvan, en Hij kwam door Zijn genade en redde ons. O, my! Dat is Zijn... Dat is mijn Here. Dat is Zijn liefde, dat is Zijn goedheid.

433 Nu, we hebben nog ongeveer zeven minuten en ongeveer vijftien vragen en...

62 Denkt u dat het goed is als vrouwen persoonlijk werk doen buiten de gemeente?

434 Ja. Dat is gewoon een vraag, gewoon een... geen Schriftuurlijke vraag, maar... Zeker geloof ik dat. Jazeker. We zijn allen medewerkers. Vrouwen hebben hun plaats en zeker doen zij dat. Jazeker. Doe gewoon al het persoonlijke werk dat u kunt, en God zal u ervoor zegenen.

     Goed, laten we nu zien:

63 Verklaar alstublieft de drie-eenheid. Hoe kan de Zoon aan de rechterhand van de Vader zitten, voorspraak doende bij de Vader, als zij niet twee personen zijn?

435 Wel geliefde vriend, dat is een openbaring. Als Jezus zei: "Ik en Mijn vader zijn Eén", hoe kunnen zij dan twee zijn? Ziet u? Nu, zij zijn geen twee.

436 Een vrouw zei eens tegen mij, toen ik dat aan het verklaren was: "U en uw vrouw zijn twee, toch bent u één."

437 Ik zei: "Maar God en de Zoon verschilt daarmee, zie." Ik zei: "Ziet u mij?"

     "Ja."

     "Ziet u mijn vrouw?"

     "Nee."

438 Ik zei: "Dan is het bij Vader en Zoon anders; Jezus zei: 'Als u Mij ziet, hebt u de Vader gezien.'" Zie?

439 De Vader en de Zoon... De Vader was de almachtige Jehova (God), wonend in een tabernakel, Jezus Christus genaamd, Die de gezalfde Zoon van God was. Jezus was een man, God is een Geest. En geen mens heeft ooit God gezien, maar de Eniggeborene des Vaders heeft Hem verklaard. Hij was... Hij... Zijn persoonlijkheid, Zijn wezen, Zijn Goddelijkheid, wat Hij ook was. Hij was God. Hij was niets minder of niets meer dan God. Toch was Hij een mens. Hij was een mens, een huis waar God in woonde. Zo is het. Hij was Gods woonplaats.

440 Nu, als u daar een paar Schriftplaatsen over wilt... Broeder Neville, wilt u Markus 14:62 voor mij opzoeken? En zuster Wood, wilt u mij Efeze 1:20 geven? Heeft iemand anders een Bijbel? Wel, steek uw hand op. Zuster Arnold, hebt u er daar één? Goed, zoek dan voor mij Handelingen 7:55 op. Goed, Markus 14:62, broeder Neville; en zuster Wood is Efeze 1:20; Handelingen 7:55, zuster Arnold.

441 Goed, hebt u het, broeder Neville? Goed, lees nu. [Broeder Neville leest:] "En Jezus zeide: Ik ben het. En gij zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand van de kracht Gods, en komen met de wolken des hemels."

442 Goed, nu, let op de eerste zin daar. Jezus zei: "Ik ben het."

443 "IK BEN." Wie was de IK BEN? Er is nooit een mens geweest in de hele wereld die dat kon uitleggen. Zelfs de... u die de woordenboeken, enzovoort, leest, er is nooit een mens geweest die kon uitmaken... Het is J-v-h-u. En zelfs de Hebreeuwse geleerden konden het nooit uitspreken. Dat brandende bosje daar, op die dag toen Hij een ontmoeting met Mozes had, was het J-v-h-u. Dus spraken zij het uit als "J-o-h, Jehova" maar het is geen "Jehova". J-v-h-u, zie, niemand weet het.

444 En u zegt: "Wel, Mozes kon er niet achter komen."

445 Hij zei: "Wie kan ik zeggen?"

446 Hij zei: "Zeg dat 'IK BEN' u heeft gezonden. IK BEN."

447 Nu let op. IK BEN is tegenwoordige tijd, niet "Ik was" of "Ik zal zijn". IK BEN. Nu, Hij zei: "Dit zal een gedachtenis zijn in alle geslachten: IK BEN."

448 Nu, kijk naar Jezus Die hier op die dag van het feest stond. Zij zeiden: "Nu weten wij dat U gek bent." De echte woorden: "U bent krankzinnig." (Krankzinnig is "gek".) "Wij weten dat u krankzinnig bent; U bent een Samaritaan, U hebt een duivel." (Johannes, het zesde hoofdstuk.) En hij zei: "Nu, U zegt dat U Abraham gezien hebt, en U bent een man van nog geen vijftig jaar oud?" (Hij kan er een beetje oud voor Zijn leeftijd hebben uitgezien, maar Hij was nog maar dertig, maar Zijn werk...) Zij zeiden: "U bedoelt dat U een man bent van nog geen vijftig jaar oud, en U zegt dat U Abraham gezien hebt? Wij weten nu dat U gek bent." Ziet u?

     Hij zei: "Vóór Abraham was, BEN IK."

449 "IK BEN." Hij was de grote IK BEN. Hier vertelt Hij het weer aan deze Joden; zie, "IK BEN. En als u Mij ziet komen aan de rechterhand der kracht..." Klopt dat?

450 Lees dat nog eens, broeder: [Broeder Neville leest:] "Gij zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand van de kracht Gods, en komen met de wolken des hemels."

451 Lees nu het uwe, zuster Wood. [Zuster Wood zegt: "Efeze 1:20?"] Ja, mevrouw. [Zuster Wood leest:] "Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemel."

452 Goed, lees het uwe, zuster. Zie, het is precies hetzelfde: [Zuster Arnold leest:] "Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechterhand Gods."

453 Nu, zie, God kon niet een grote rechterhand hebben (zie?) en Jezus staande aan Zijn rechterhand. De rechterhand betekent "de autoriteit". Ziet u? Zoals bijvoorbeeld wanneer ik de volle heerschappij over de gemeente had, of ik was opziener van de een of andere soort, en broeder Neville nam mijn plaats in, dan zou hij mijn rechterhand zijn. Ziet u, dat betekent dat hij... hij zou aan mijn rechterhand zitten.

454 Nu, Jezus is aan de rechterhand van de kracht. Hij zegt het hier in Efeze, als Hij het verklaart: "Hij staat aan de rechterhand van de kracht." "Al de macht in hemelen en op aarde" (Hij zei dit na Zijn opstanding) "is in Mijn handen gegeven. Ik heb alle macht in hemelen en op aarde. Gaat daarom heen en onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen alle dingen te onderhouden die Ik u bevolen heb; ziet, Ik ben altijd met u, tot het einde der wereld."

455 "Alle macht in hemelen en op aarde." Waar is die... Als er daarboven een god is naast Hem, is hij krachteloos. Zie, er kon geen andere God zijn. "Al de krachten van hemelen en aarde" liggen in Zijn hand. Dus u ziet, staan aan de rechterhand, zoals de persoon de vraag stelde, betekent niet...

456 Nu kijk! Het lichaam... God is een Geest. Ja, hoevelen begrijpen dat? Zeg: "Amen." God is een Geest. Jezus is een Man, en Jezus was God, vleesgemaakt. Jezus was... Wij zouden nooit God kunnen zien, zie, Hij is een Geest. U kunt een geest niet zien. "Niemand heeft ooit God gezien." Niemand kon God zien.

457 En laat mij dit zeggen, "U hebt mij nooit gezien." U hebt mij in heel uw leven nooit gezien en u zúlt mij nooit zien. Zo is het. U ziet dit lichaam, dat deze persoon verklaart die hier binnenin is. Nu, dit lichaam heeft geen eeuwig leven, maar de geest heeft eeuwig leven. Dit lichaam zal teruggaan, maar het zal weer tevoorschijn komen in zijn gelijkenis, net als een tarwekorrel de grond ingaat. Het christendom is gebaseerd op opstanding, geen vervanging, opstanding. Dezelfde Jezus ging naar beneden, dezelfde Jezus kwam terug. Als u sterft met rood haar, komt u terug met rood haar; als u sterft met zwart haar, komt u terug met zwart haar. Zie, het is een opstanding.

458 Als u gaat eten... Dat vroeg ik de dokter niet lang geleden; ik zei: "Hoe komt het dat toen ik zestien jaar oud was... Telkens als ik eet, vernieuw ik dan mijn leven?"

459 Hij zei: "Dat klopt."

460 U brengt nieuwe cellen binnen telkens wanneer u... het vlees maakt... of het voedsel maakt bloedcellen en die bloedcel maakt dat u sterker wordt. Zo leeft u. Dan moet er iedere keer iets sterven om u te laten leven. Elke dag sterft er iets; als u vlees eet, stierf de koe, of wat u ook eet; en de vis stierf, of de tarwe stierf, om het brood te maken; de aardappel stierf, dat maakte aardappelen; en de... elke vorm van leven; u kunt alleen maar leven door een dode substantie.

461 En u kunt alleen maar eeuwig leven omdat iets stierf: Jezus. Niet omdat u zich bij de kerk aansloot, niet omdat u gedoopt werd, niet omdat u het christendom beleed, maar omdat u het leven van Jezus Christus aannam, Die bloedde... het bloed, dat voor u vergoten werd, en u nam Hem aan als uw persoonlijke Redder.

462 Nu merk op, ik vraag dit; ik wil u dit vragen. Kijk hiernaar, het is prachtig. Misschien heb ik het hier al eerder onderwezen (ik weet het niet); als je overal predikt, vergeet je wat je zei op bepaalde plaatsen. Maar waarom is het dan...

463 Nu, ik denk, zuster Smith... Ik weet niet of ik broeder Fleeman zo lang geleden al kende of niet. En Tryphena, ik herinner mij haar toen ze een klein meisje was. U herinnert zich mij, zoals ik was: een beetje kort, zwaargebouwd, zwart golvend haar. Ik was gewoon om te boksen. O, ik dacht, dat ik in de wereld een stijlvol man was. "O," dacht ik, "er is niemand die mij zou kunnen verslaan. Beslist niet." Maar ik kwam daarmee bedrogen uit, ziet u. Maar ik... Nu, ik dacht gewoon: "O," ik dacht, "als je dat ding op mijn nek zou kunnen zetten, zou ik er de straat mee aflopen." Zeker, ik had nergens last van. En elke keer dat ik at, werd ik steeds maar groter en sterker. Telkens wanneer ik nieuw leven tot mij nam... Ik at kool, aardappelen en bonen en vlees, net als tegenwoordig. En ik werd steeds maar sterker en groter. En toen ik ongeveer vijfentwintig jaar oud werd...

464 Ik eet nu beter dan toen; u allen die mij kent weet dat. Ik kan nu beter eten, wij allemaal. Maar waarom is het dan, broeder Egan, als ik steeds beter voedsel eet, meer ervan, betere vitaminen en alles... En hoe meer ik eet, ik toch langzamerhand minder word. En nu kom ik als een oude man met gebogen schouders, kaalhoofdig, en grijs wordend en met rimpelige handen, mijn gezicht wat ingevallen, mijn schouders neerhangend, 's morgens is het moeilijker om op te staan en ... oh! Waarom is het? Als ik mijn leven iedere keer vernieuw als ik eet, hoe komt het dan?

465 Als ik water uit een kruik in een glas giet en het raakt half vol en het begint dan steeds maar te zakken in plaats van te stijgen; en hoe meer ik erin giet, des te sneller gaat het zakken. Daar hebt u het. En u zou het niet wetenschappelijk kunnen bewijzen als u het moest. Dit Boek is het enige om het te bewijzen. God heeft het beschikt; het is een beschikking. God zag ons komen.

466 U, oudere mannen, en u, oudere vrouwen, misschien zijn sommigen van uw mannen en vrouwen heengegaan. Dat geeft helemaal niets. Halleluja! Zij zijn slechts achter het gordijn ginds, wachtend; absoluut. En zij verlangen er naar om weer met u te zijn. Zo is het, zeker doen ze dat. Zij verlangen om weer samen te zijn. De Bijbel zegt dat ze dat doen, de zielen onder het altaar die roepen: "Here, hoe lang?" Zie? Ze zijn niet in hun juiste toestand.

467 God maakte ons nooit tot engelen, Hij maakte ons mannen en vrouwen. Wij zullen altijd mannen en vrouwen zijn, omdat wij een voortbrengsel zijn van Gods eigen intelligentie. Wij kunnen altijd mannen en vrouwen zijn.

468 Maar wat doet het? Zie, misschien denkt u dat toen u naar het altaar liep, u en manlief, en zei dat we elkaar zouden nemen om een wettig getrouwde vrouw te zijn en samen te leven in een heilige staat van dit huwelijk en de genade van God, enzovoort, en heel het getuigenis dat u gaf en de gelofte die u aflegde... Weldra begint u op te merken, dat u beiden... Hij was recht, en zijn haar glansde, en mamma met haar mooie bruine ogen of blauwe ogen of wat het was. O, wat keek u naar haar! U wandelde naar buiten en keek naar pappa, hoe recht die schouders waren naar achteren; en na een poosje beginnen ze af te hangen. Mamma krijgt grijze haren, artritis begint, enzovoort. En na een poosje, daar ging zij heen, of daar ging hij.

469 Wat was het? Toen God u daar zag staan, zei Hij: "Dat is het, dat is de wijze waarop Ik het wil." Goed, dood kom maar, maar je kunt ze niet nemen, totdat Ik het je toesta.

470 O, o, ik denk aan Job. Ja, God zag neer, Job wist dat God hem liefhad. (En let op, hij kan u niet nemen.) Hij zei: "Hij is in uw handen, maar raak zijn leven niet aan."

471 En dan weldra beginnen de schouders neer te hangen en na een poosje was u heengegaan. Wat was er gebeurd?

472 Nu, in de opstanding zal er niet één ding zijn dat de dood symboliseert. Er kan niet één ding zijn dat deze aarde symboliseert, van wat... Zie, u kwam tevoorschijn door de wil van God, u had leven. Dan zet de dood in en neemt u weg. Hetzelfde voedsel en alles etend, hetzelfde soort water drinkend, alles, maar de dood zet in. Maar de foto is al genomen. Halleluja. In de opstanding zult u weer levend zijn. En er zal geen dood zijn of iets dat op dood lijkt, of ouderdom, of kreupelheid of zoiets. Onsterfelijk. We zullen staan in Zijn gelijkenis, voor immer volmaakt. Halleluja. O, ik... Dat zou iedereen doen juichen, speciaal als u mijn leeftijd krijgt.

473 Mijn leeftijd is geloof ik, wanneer je er meer dan ooit aan denkt. Je bent gewoon op die middelbare leeftijd, zie je. De... Je begint je af te vragen: "Wat heeft het allemaal te betekenen? Wat heb ik gedaan?" Ik kijk hier terug en ik denk: "Mijn goedheid, wel, waar is het naar toe gegaan, Here? Hier ben ik, achtenveertig jaar oud. Nog twee jaar en ik ben de helft van honderd. Tjonge, ik heb slechts..."

474 Kijk slechts naar de weinige zielen die ik heb gewonnen, ik wil er miljoenen en miljoenen meer winnen. God, help mij. Ik schaam mij zelfs om thuis te komen voor een vakantie en te denken: "O, de oogst is rijp en de arbeiders zijn weinig. Miljoenen in zonde en schande sterven elke dag, luister naar hun roep." Ik ga daar 's avonds naar bed en hoor die arme, kleine heidenen ginds in het land schreeuwen. Hoe zij met duizenden komen, en aan mij trekken en daar buiten op het vliegveld staan, waar men de soldaten moest gebruiken om hen tegen te houden, alleen maar om het verhaal van Jezus Christus te horen.

475 En hier kunnen we smeken en adverteren in de krant en al het andere en de allermooiste zitplaatsen voor hen hebben, de beste ontvangst met mooi gezang, dan komen ze en "O, wel, ik geloof dat het wel goed was, maar het behoort toch niet tot mijn geloof."

476 Dan ...?... My, afgezien van... Hoe lang kan het duren? Het is niet juist. En hier smijten wij honderden miljoenen tonnen voedsel in de vuilnisbak en die mensen zouden het graag ontvangen. En zij zijn schepselen van de aarde net als wij. My, wij... Wel, dat kan zo niet al te lang duren.

477 Goed, nu. Wie is de Vader? De Vader en de Zoon zijn Eén. Let op, in 1 Johannes 5:7 staat: "Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord..." hetwelk de Zoon is, "... Vader, Zoon, en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén."

478 "Drie zijn er, die getuigen op de aarde, welke zijn water, bloed en Geest." Dat zijn de drie elementen die uit het lichaam van Christus kwamen. Zij doorstaken Zijn zijde, er kwam water uit, er kwam bloed uit. "In Uw handen beveel Ik Mijn Geest." Daar bent u er, dat zijn de drie elementen. Deze drie zijn niet één, maar ze zijn tot één.

479 Vader, Zoon en Heilige Geest; 1 Johannes 5:7 zegt: "Deze Drie zijn Eén."

480 "Water, bloed en Geest" zijn tot één, niet "één", maar "tot één". Dus de Vader... En het enige wat het lichaam kon doen, wanneer God Zichzelf kan zien, dat er door de straf waar dit lichaam doorheen ging, daar de bemiddeling is, precies daar. Zie? Daar ziet Hij dat bloed staan tussen Hem en het oordeel. Hier is Zijn Woord dat zei: "Ten dage dat gij daarvan eet, op die dag zult gij sterven." En hier zei Jezus: "Ik... maar Ik nam hun plaats in. Zie, Ik nam hun plaats."

481 Herinnert u zich mijn verhaal onlangs op een avond, waar ik het visioen zag van de vrouw die werkelijk slecht was, daar in het café? En ik veroordeelde haar en zei: "God, waarom blaast U de plaats niet op?" Toen toonde Hij mij dat, zie. En ik liep naar haar toe en vertelde haar wat er gebeurd was.

     Nu, dit is mijn laatste vraag.

64 Gelooft u, dat, volgens de Schriften, de Joden Christus zullen aannemen net vóór de opname van de gemeente?

482 Ik geloof werkelijk dat de opname van de gemeente... Dit is mijn eigen mening, zie. En als we tijd hadden, zouden wij het doornemen, maar het is nu na negenen. Kijk, ik geloof dat de Joden Christus zullen ontvangen bij Zijn tweede komst. Nu bedenk, opdat de persoon dit zou weten, onze ogen werden verblind... of hún ogen werden verblind, opdat wij ons gezicht zouden ontvangen. Iedereen weet dit, de Schriften spreken daarvan. Klopt dat? Paulus vertelt ons dat onze... dat wij werden verblind... dat de Joden werden verblind, opdat wij Christus zouden kunnen ontvangen. Zie? En wij zijn de wilde olijfboom die door aanneming in de boom is ingeënt.

483 Nu, hier is mijn mening. Ik geef u slechts... Men vraagt mij: "Denkt u...?" Nu, hier is de wijze waarop ik denk dat het zal plaats vinden. Ik weet het niet. Wat het ook is, ik ben er zeker van dat door Gods genade en Zijn barmhartigheid, wij daar zullen zijn; zie, door Zijn genade, hoe het ook is. Ik mag dan niet in staat zijn om het uit te pluizen, maar hier is wat ik denk.

484 Ik geloof dat wij in de eindtijd zijn. Ik geloof dat het tijdperk der heidenen nu aan het aflopen is. Ik geloof dat wij aan het slot zijn. En nu, de Joden... hier zijn twee dingen waarvoor de Joden altijd onrecht aangedaan is. Ze waren blind, zij konden het niet zien; en omdat de heidenen, voor één ding, dikwijls...

485 Ik sprak met een Jood in Benton Harbor, zuster Smith, en weet u wat hij tegen mij zei? (Daar in een van die Israëlische plaatsen daar.) Er werd gevraagd over de genezing van een blinde man. En hij zei: "Je kunt de Joden niet... Je kunt God niet in drie stukken snijden en Hem aan een Jood geven; Hem Vader, Zoon en Heilige Geest maken." Hij zei: "Je kunt dat bij een Jood niet doen, wij zijn geen afgodendienaars." Hij zei: "Wij geloven in één God." Zie?

486 En u gaat God tot drie maken: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest; u verblindt een Jood daar zeker mee, omdat hij beter weet. Hij weet beter dan dat. Dat zou u tot een afgodendienaar maken, zo zeker als er afgoderij is; u hebt drie goden. U moet ze tot dezelfde God maken, dat zijn geen drie goden, het zijn drie ambten van dezelfde God. Zie, God diende in het vaderschap. Hij diende in het zoonschap en Hij dient nu in de bedeling van de Heilige Geest. Het is één en dezelfde God.

487 Dat is de reden waarom ons opgedragen werd om te dopen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest; omdat niet in de naam van een... In de Naam, niet namen; niet in de namen of in de naam van de Vader, en in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest; maar in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Zie, herkennend dat dezelfde God Christus is. Zie, dat is Wie het is, het kan niet anders zijn. Zie? En de Schrift...

488 En als onze openbaring dan verkeerd is, dan onderwezen Petrus en de rest van de apostelen de verkeerde zaak; omdat elk persoon in de Bijbel werd gedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus. Niet één persoon werd ooit gedoopt in "Vader, Zoon, Heilige Geest". Het is een Katholieke leerstelling. Ik kan het u bewijzen met hun eigen woorden en hun eigen naslagwerken en alles. Het is een Katholieke geloofsbelijdenis en geen Bijbelse leer. En niemand...

489 Zelfs de Koning van Engeland werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Ongeveer zeshonderd jaar na de dood van de laatste apostel, toen het zelfs nog geen Engeland genoemd werd, het werd "Engel Land" genoemd. Daar komt de naam vandaan. Hij werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus.

490 Wat hem bekeerde, was een kleine mus. Toen... Als ik kan denken... niet St. Angelo. Wat was zijn naam ook alweer? Agadabus, St. Agadabus, geloof ik dat het was. Ik ben niet zeker van die naam nu. Maar hoe dan ook, hij ging daarheen en zij hadden enige van deze...

491 Zij noemden hen engelen, omdat het volk en de Assyriërs, enzovoort, donker gekleurd waren, en deze Engelsen hadden lang, wit, krullend haar, een blanke huid, angelsaksen, weet u, met blauwe ogen. En zij zeiden: "Zij zagen eruit als engelen", en dus noemden zij het "Engel Land."

492 En de dienstknecht van de Here ging daarheen en predikte tot hun koning en zij zaten bij een grote, open haard. Niet lang geleden las ik de geschiedenis ervan. En een vogeltje vloog in het licht en ging er weer uit, en de koning stelde de vraag: "Waar kwam hij vandaan en waar ging hij naartoe?" Ziet u? "Hij kwam in het licht en wij zagen hem, en hij ging terug in de duisternis. Is dat niet de wijze waarop een mens gaat?" zei hij.

493 "Maar wat was hij, voordat hij hierin kon komen?" zei de prediker, zie. Dat trof de koning; en de volgende morgen werden hij en zijn huishouding gedoopt in de Naam van Jezus Christus. Zo is het.

494 Wat dan? De eerste mens die ooit werd besprenkeld of in ieder geval gedoopt in de naam van de "Vader, Zoon, Heilige Geest" was in de Katholieke kerk. De eerste besprenkeling die ooit plaats vond, was in de Katholieke kerk. De eerste begieting die ooit plaats vond, was in de Katholieke kerk. De Protestantse kerk doopte altijd... In de Bijbel deden de apostelen het door onderdompeling in de Naam van Jezus Christus. Overal. Vind maar één plaats waar zij het anders deden, zie.

495 Nu, in deze grote tijd kunnen de Joden niet... Ik vroeg die rabbi, ik zei: "Rabbi, zou het moeilijk voor u zijn om de profeten te geloven?"

496 Hij zei: "Ik geloof de profeten."

497 Ik zei: "In Jesaja 9:6, wat bedoelde hij met 'een Zoon is ons geboren'? Van Wie sprak hij?"

498 Hij zei: "Hij sprak van de Messias."

499 Ik zei: "Zal dan de Messias geboren worden?"

500 "Ja, Hij zou geboren worden."

501 Ik zei: "Als Hij dan geboren moet worden, heeft Hij een... zal Hij een moeder hebben."

502 "Ja, Hij moet een moeder hebben. En Hij moet ook een vader hebben", zei hij.

503 Ik zei: "Absoluut. En zou het moeilijk voor u zijn om te geloven dat dit niet zou zijn... dat God, de grote Jehova, Die de Rode Zee opende, niet deze baby zou kunnen laten geboren worden door onbevlekte geboorte?" Zie? Daar stond hij.

504 Hij zei: "Maar u kunt Hem niet tot drie goden maken."

505 Ik zei: "Hij is geen drie goden." Ik zei: "Welke verhouding zal de Messias tot God hebben?"

506 Hij zei: "Hij zal God zijn."

507 Ik zei: "Nu hebt u het. U hebt het nu verstaan; Hij is God." Dat is juist.

508 Toen probeerde hij mij te vertellen: "Wel, deze man was een dief, deze Jezus van Nazareth was een dief."

509 Ik zei: "Rabbi, hoe was Hij een dief?"

510 "Wel," zei hij, "uw eigen Geschriften zeggen dat Hij op de Sabbatdag het korenveld inging en het koren nam."

511 Ik zei: "Nu, rabbi, u weet beter... kent meer over de Schrift dan dat. Uw eigen Schrift zegt dat het wettig was. Het is wettig voor een mens om te gaan en zoveel koren te eten als hij wil, maar niet om het in zijn zak te steken en het weg te nemen. Uw eigen wet, rabbi."

512 En hij stond daar een poosje, hij geloofde het, omdat hij getuigde. Hij zei na een poosje: "Wel, wat was de oorzaak dat de ogen van Johannes..." Hij zei: "Hoe deed u dat?"

513 Ik zei: "In de Naam van Jezus Christus."

514 Hij, hij wist het niet en zei: "Wel, je kunt God niet in drie stukken snijden."

515 Ik zei: "Hij was de Jehova, gemanifesteerd in vlees, rabbi. Hij... Dat is wat Hij was, Hij was Jehova in vlees. Zijn eigen menselijke Naam, dat was de verlossingsnaam, omdat er onder de hemel geen andere Naam gegeven is waardoor een mens gered kan worden; alleen door die menselijke verlossingsnaam: de Here Jezus Christus. Zo is het. Hij was God, Hij is God, Hij zal voor altijd God zijn, dat is helemaal juist, de Here Jezus Christus."

516 Nu ik geloof dat de heidengemeente spoedig zal... de voltooiing van het lichaam van de heidengemeente. De deuren tussen... Jezus zei in Mattheüs 24 (ik zal die ene Schriftplaats eventjes nemen), Hij zei: "Zij zullen de muren van Jeruzalem vertreden totdat de heidenbedeling geëindigd is."

517 Let nu op. Het werd door onze Here Jezus in Mattheüs 24 gegeven, dat de Joden uit het beeld genomen zouden worden. Daniël zei daarginds in de oude profeten, hij zei dat er nog zeventig weken zouden worden toegestaan aan de Joden. En dat de Messias zou komen (de Vorst) en zou profeteren in het midden van de zeventigste week, hetwelk de zeven jaren waren, dat Hij in het midden daarvan afgesneden zou worden. Zie hoe volmaakt het was; Jezus had precies drieëneenhalf jaar gepredikt en werd gekruisigd. Maar er zijn drie... Dat haakt in op deze andere vraag hier. Er zijn hun nog drieëneenhalf jaar gegeven, aan de Joden. Het moet zo zijn.

518 Als u nu Openbaring, het zevende hoofdstuk, wilt nemen. Johannes zag 144.000 van de Joden, allen verzegeld, van de twaalf stammen van Israël. Ziet u wat ik bedoel? Toch moet het geschieden, voorafgaand aan het voortkomen...

519 Zie nu hoe prachtig het is, voordat we nu sluiten. Let op hoe het zich rond beweegt. Nu, die Joden zijn verduisterd geweest.

520 Nu, deze Joden hier, de meesten hier zijn slechts... u weet hoe ze zijn, zij bezitten de rijkdom van de wereld. En zij zijn alleen maar geldmensen en dat is alles wat u ervan kunt maken, zie; en zeer arrogant en onverschillig, en zij willen niet luisteren. Maar dat zijn niet degenen waar Hij over sprak, als u het wilt opmerken.

521 Nu, de heidenen... Let nu op, er is nog drie-en-een-half jaar over voor deze Joden. Jezus zei dat de stad Jeruzalem vertreden zou worden door de heidenen totdat de heidenbedeling... (nu, u mensen die niet in bedelingen gelooft, hoe staat het daar dan mee?) totdat de heidenbedeling geëindigd zou zijn. En als de heidenbedeling geëindigd is (de tijd der heidenen is geëindigd) dan zal de stad teruggegeven worden aan de Joden. En Jezus ging door met te zeggen dat de generatie... Hij zei: "Wanneer u uitgaat en ziet dat de vijgenboom uitspruit en al de andere bomen uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is." Hij zei: "Eveneens als u ziet dat deze dingen komen te geschieden, weet dan dat de tijd nabij is, aan de deur. En waarlijk, Ik zeg u dat dit geslacht niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen vervuld zijn."

522 In die generatie nu, hebben zij ernaar uitgekeken. "Dàt was het, waar Hij over sprak." Helemaal niet!

523 Luister! Hij zei: "Het geslacht dat de vijgenboom ziet uitspruiten." Let nu op dat Hij zei: "De vijgenboom en al de andere bomen..." Nu, met andere woorden, er zou een wereldwijde opwekking zijn op die tijd. Let nu op deze profetie, hoe het zich invlecht en volmaakt in elkaar past. Let nu op. "Al de andere bomen die uitspruiten en een opwekking hebben." Een boom, wanneer hij uitspruit, leeft op. Klopt dat? Nu, iedereen weet, elke profetische leraar weet, dat de vijgenboom altijd de Jood geweest is. Wij weten dat. Het is de Jood. Nu, de...

524 En kijk naar Joël. Toen hij het overnam, zei hij: "Wat de knaagworm heeft overgelaten, heeft de rups afgegeten, en wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten en wat de sprinkhaan at..." Als u het opmerkt, ziet u dat het precies hetzelfde insect is in verschillende stadia, de knaagworm, de rups, de sprinkhaan. Het is allemaal hetzelfde insect, alleen in verschillende stadia van zijn leven. Let nu op, datzelfde insect begon daar ver terug aan die Joodse boom te eten, sneed hem af en begon te eten en te eten en te eten en te eten, totdat er nog maar een stomp over was; maar toen zei hij: "Ik zal herstellen, spreekt de Here, al de jaren die de kaalvreter opat. En Ik zal Mijn volk een vreugde maken." Ziet u? Nu, de boom is afgegeten. De heidenen werden erin geënt, dat is waar. Goed, we moeten vrucht voortbrengen.

525 Wanneer nu de eindtijd komt, wanneer wij het einde naderen (als ik het juist zie), dan zegt het Evangelie dat er een grote opwekking verondersteld wordt plaats te vinden.

526 Nu, wist u dat de Joodse vlag de oudste vlag ter wereld is? En hij heeft daar sluimerend gelegen gedurende 2000 jaar, meer dan dat, ja, ongeveer 2500 jaar. De Joodse vlag, de zespuntige ster van David, heeft gedurende 2500 jaren nooit meer gewapperd, sedert de wegvoering naar Babylon. En nu, omdat het Romeinse rijk hen overnam (en de Messias kwam en zij het verwierpen), werden zij verstrooid naar de vier winden der aarde. Maar wist u dat op 6 mei 1946 die vlag weer terug over Jeruzalem kwam? Wist u dat op 7 mei 1946 de Engel des Heren hierboven aan mij verscheen (de volgende dag) en mij de hele wereld inzond om een opwekking voort te brengen? De volgende morgen! Toen die vlag in Jeruzalem gehesen werd, tijdens het ondergaan van de zon die middag, verscheen de Engel des Heren hier in de Verenigde Staten op dezelfde tijd. "Wanneer u de vijgenboom en de rest van de bomen ziet uitspruiten!"

527 Hoevelen herinneren zich de ster die hier bij de Ohio Rivier hing, vele jaren geleden, toen Hij zei... Hier is er nog een foto van, toen Hij neerkwam. Hij zei: "Uw Boodschap zal uitgaan als een voorloper voor de tweede komst, net als Johannes uitging als een voorloper van de eerste komst." En zie, over de hele wereld is er een opwekking geweest. Tienduizenden maal duizenden en duizenden, en een grote opwekking....

528 Al de legalisten [Letterlijk: wettischen – Vert] en al de verschillende anderen over het hele land, en de grote kerken zeiden: "De Billy Sunday dagen zijn voorbij." Maar toen zij zagen dat de kerk begon op te leven (het gewone volk), moesten zij hun gezicht redden. Charles Fuller zou de plaats hebben ingenomen, maar hij was te oud; dus trokken ze op met Billy Graham. En God nam Billy Graham... of de Baptistenkerk deed het, en zij schaarden zich allen om hem heen. En Billy Graham is niet half de prediker die broeder Neville is, wat betreft het prediker zijn, niet... nee, in geen geval. Maar wat is het? Zij moesten het doen, het is organisatie, en iedereen direct er omheen, zich daar omheen verzamelend. Billy zegt hetzelfde. Zie, zij moesten het doen. En het moest gedaan worden om het Woord van God te vervullen. Zij hadden niet de Geest om overal rond te trekken, dus moesten zij het Woord nemen om overal samenkomsten te houden; en dat deden zij. En Billy is een Woordprediker, een eerste klas, en zij hielden overal bijeenkomsten; dus brachten zij al de koude vormen in hun bijeenkomst. En het bovennatuurlijke Wezen, met Goddelijke genezing, en krachten en werkingen, enzovoort, door de wonderen van God, bracht dit... de gemeente, de opgenomen bruid, die de olie in haar lamp heeft, bracht haar in een opwekking. Zie? En de koude, formele kerk had zijn opwekking. En hier is Israël terugkerend met háár opwekking.

529 Ik heb daarginds in mijn huis nu een film "Drie minuten vóór middernacht". En wij hebben een beeld van deze Joden die binnenkomen. Zij komen binnen; u hebt het in het tijdschrift "Look" [In Nederland "Kijk" – Vert] gezien. En de schepen, volgeladen, komend van ver uit Iran en zo, die Joden hebben zelfs nooit geweten dat Jezus ooit op aarde was; zij gingen daar naartoe bij de wegvoering naar Babel. Dat is alles wat zij ooit hebben geweten. Zij ploegden... u zag het in het tijdschrift "Look" of "Life" en meer, dat zij ploegden met oude, houten instrumenten. En toen zij die vliegtuigen zagen komen, dachten zij: "Dit is het." Omdat God hun had verteld dat zij daar zouden zijn en naar Jeruzalem teruggevoerd zouden worden op de vleugels van arenden. Zo is het. Daar zijn zij. En de Jood zei: "Dit is het." Zij stapten er regelrecht in, en wij hebben hun foto's met hun eigen stem, en interviewden hen; komend van over de hele wereld. Sommigen van hen namen hun ouden van dagen op hun rug, evenals hun blinden en kreupelen. En zij kwamen uit schepen van alle verschillende delen van de wereld, binnenkomend.

530 En zij begonnen de stenen van de grond in zakken te doen; en vandaag hebben zij waterbronnen gevonden en het is het allergrootste landbouwland ter wereld. De Dode Zee bevat meer rijkdommen dan heel de rest van de wereld samen. De Joden keren terug; het is verborgen voor de heidenen, maar zij bloeien als een roos.

531 Zij zeiden tegen die Joden: "Komen jullie terug om in het thuisland te sterven?"

532 Zij zeiden: "Wij komen terug om de Messias te zien. Waar is Hij? Hij wordt verondersteld hier te zijn."

533 Broeder, als u de vijgenboom ziet uitbotten, zei Hij: "Deze generatie zal niet voorbijgaan totdat alles zal zijn vervuld." Kijk naar de opwekking bij de vormelijken. Kijk naar de opwekking bij de kerk. Kijk naar de opwekking die bij de Joden binnenkomt; zij zien uit naar de komst van de Messias. De gemeente, de met de Geest vervulde gemeente, de bruid met de... de maagden met de olie in hun lampen zullen in het bruiloftsmaal gaan.

534 De Joden zullen zeggen: "Dit is dat. Daar is onze God op Wie wij gewacht hebben." Daar is waar uw 144.000... waar de Russellieten hier in de war raakten. Daar staan die Joden die Hem zullen ontvangen. Zij zeiden: "Daar is onze God op Wie wij gewacht hebben." Zij zullen Hem zien en zeggen: "Waar kreeg U die? Vanwaar kreeg U die littekens in Uw hand?"

535 Hij zei: "Ik kreeg ze in het huis van Mijn vrienden." Zo is het, "Het huis van Mijn vrienden."

536 Wat zal Hij doen? De heidengemeente zal opgenomen worden in de heerlijkheid en de bruid zal trouwen met Christus.

537 Hoe maakte Jozef zich bekend aan zijn volk? Hij stuurde elke heiden weg uit zijn tegenwoordigheid. Dat deed hij zeker. Wat zal er gebeuren met het overblijfsel van het zaad van de vrouw? De draak spuwde water uit zijn mond om oorlog te voeren. Jezus zei: "Zij zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis en daar zal wening en weeklaging en knersing der tanden zijn", de grote uren van vervolgingen en beproevingen zullen komen over de heidengemeente.

538 Wat zal er dan plaats vinden? Als het martelaarschap komt, als God alles van die Joden ginds zal hebben afgescheiden, zal Jezus terugkeren zoals Jozef deed. Toen zij Jozef hoorden, terwijl hij al zijn bewakers en al het andere had weggezonden en hij de kleine Benjamin zag en die anderen daar zag staan en zij berouw hadden over het doden van Jozef... Zij dachten dat zij Jozef gedood hadden en hier stond hij vóór hen. Hij zei: "Ik ben Jozef. Ik ben jullie broeder."

539 Toen beefden zij werkelijk. "Hij is Jozef, nu kennen wij hem."

540 Als Hij zal zeggen: "Ik ben Jezus. Ik ben de Messias."

541 Zij zullen zeggen: "Oh, wat zullen wij nu ontvangen?"

542 Het werd alles gedaan voor de heerlijkheid van God. Het zou niet zijn... Wel, zij konden hem duidelijk horen wenen in Farao's paleis, Jozef die om hen weende.

543 Wacht maar eens totdat Jezus die Joden ziet, die Hij moest verblinden om ons heidenen een kans te geven om binnen te komen; dat zal een uur zijn, dat vertel ik u. Hij zal die Joden nemen, maak u daar nooit zorgen over, die Joden zullen gered worden. Jazeker, er moeten er daar zijn. En dat is mijn idee ervan, ik kan het nergens anders in de Schrift zien. U moet ze alle drie weer bij elkaar houden.

544 U moet de slapende maagd nemen, de gewone normale kerk, confessioneel, zie. U moet de gemeente nemen... Dat is, eerst de Jood, de Jood eerst, die gewoon een verblind persoon is, die wacht aan de zijlijn. U moet de volgende stap omhoog nemen, hetwelk de slapende maagd is, die talmend was en gewoon uitging en naar de kerk ging en zich bij de kerk aansloot en een tamelijk goed persoon was. Dan moet u de geestelijke gemeente nemen, de opname, de bruid. Daar staat zij. Die drie volken, u kunt ze niet... ze zijn niet vermengd, geen sikkepit. Ze zijn niet allen hetzelfde. Niet, zoals de Jehova's Getuigen zeggen dat de 144.000 de bruid is; dat is verkeerd. Dat zijn de Joden, zie. Er is een bruid, en de Joden, en dan de slapende maagd. En u hebt ze allen en zegt: "Wel, ze zijn alle drie op verschillende plaatsen." Zij zijn alle drie verschillende klassen mensen. Zeker kunnen zij het.

545 Dan als Jezus naar de aarde terugkeert... De Joden, wat zijn zij? De eunuchs van de tempel. En als Jezus terugkomt, komt Hij met de bruid. Jezus komt drie keer. De eerste keer kwam Hij om Zijn gemeente te verlossen. Hij komt de tweede keer om Zijn gemeente te ontvangen. Hij komt de derde keer met Zijn gemeente. Zie? Precies. Dus is het alles één grote volmaakte komst, het is alles één grote volmaakte God; het is alles één grote volmaakte Christus; één grote volmaakte gemeente, één grote volmaakte verlossing... alles. Het komt als een drie-eenheid, maar het is alles in Eén. Zie? Het zijn niet drie personen, geen drie dit; het is slechts één Persoon, één gemeente, één lichaam, één Christus, één Here, in u allen en door u allen, enzovoort. Allen één!

546 De Here zegene u. Ik heb u tamelijk lang gehouden.

547 Als ik, zo de Here wil, voor een paar avonden terug kan komen, of op een zondagavond of iets dergelijks, als de herder hier niet iets op zijn hart heeft, zal ik proberen deze hier te beantwoorden. O, er zijn een paar fijne bij. Hoevelen zouden ze willen horen? O, ik houd er gewoon van. Laat mij ze nog eens heel snel doornemen, voordat we de samenkomst overgeven aan de herder.

548 Luister hier gewoon naar [Broeder Branham beantwoordt de volgende acht vragen in deel 3, beginnend bij paragraaf 668, als vraag nr. 67 t/m 74 – Vert]

     Waar worden de stenen... Wat vertegenwoordigen die stenen in Openbaring 21? Dat is een goede.

     Verklaar de vier dieren van Openbaring 5. Dat is nog een goede.

     Wie zijn de vierentwintig oudsten? Dat is weer een goede, zie.

     Wat betekende het scharlaken rode koord van Genesis 38? Herinnert u zich dat hij ging en zijn eigen schoondochter nam en met haar leefde als een hoer; en de prijs betaalde en tevoorschijn kwam; en toen het kind tevoorschijn kwam, deden zij een scharlaken rode draad om zijn hand (hij werd eruit geduwd en ging er toen weer in terug) – de volgende kwam voordat hij kwam. O, dat is een goede, zeker.

     Wat zijn de geschenken die gezonden zullen worden bij de dood van de getuigen, in Openbaring 11? Dat is als Mozes en Elia terugkeren voor de opwekking van deze 144.000.

     Wat zijn de gaven? Let op wat ze zijn, dat is prachtig.

     Waar zullen de heiligen zijn na het duizendjarig vrederijk. (Dat is een goede, tjonge. Zal...) Wat voor soort lichaam zullen zij hebben?

     Hoe zullen wij engelen oordelen?

     Wat betreffende het haar van de engelen in I Korinthe? In I Korinthe (Dat zijn goede, werkelijke goed.)

549 De Here zegene u. Ik hoop dat de Here ons toestaat samen te komen om deze dingen te bespreken, het is allemaal voor Zijn heerlijkheid. Wij kunnen met de gedachten ervan het wel oneens zijn, maar ik zal één ding zeggen: als u allen net zoveel vreugde hebt bij het horen ervan als ik bij het spreken erover, dan zullen wij een wonderbare tijd hebben. Amen. Amen.

550 In orde, de Here zij nu waarlijk goed voor u. Vergeet de diensten niet. De uitzending van broeder Neville nu, dat is op WLRP; zaterdagmorgen om negen uur; het Neville kwartet, en ik ben er zeker van dat het u goed zal doen. Zet de radio aan en luister naar hen. En als ik kan, als ik op tijd terug ben of zie dat ik terug zal gaan, zal ik mijn vrouw opbellen; als de Here mij vergunt om de dierbare, oude broeder Bosworth te gaan bezoeken. Ik... U allen... en ik zal zondagavond terug zijn.

551 De Here zij goed voor u nu. En broeder, herder, kom hier even en laat hem de dienst overnemen. En:

Vergeet het gezinsgebed niet,
Jezus wil u daar ontmoeten;
Hij zal ied're bezorgdheid van u afnemen,
O, vergeet het gezinsgebed niet.

552 Houdt u daarvan? Hoevelen bidden in uw eigen huis? Laat ons zien. Goed. O, dat is wonderbaar; blijf dicht bij God. Wees goed, kinderkens, God zal u zegenen.

     Goed, broeder Neville.