Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Hebreeën, vragen en antwoorden, deel 3

Door William Marrion Branham

553 ... om hier vanavond weer in de Tabernakel te zijn, om een voorsmaak te hebben van deze wonderbare gemeenschap en aanbidding rondom het Woord van God, dat ons vrijelijk wordt gegeven. En wij zijn graag deelgenoten van deze zegening.

554 En ik vertrouw slechts dat God ons vanavond zal zegenen zoals Hij dat vanmorgen met de morgenboodschap deed. Ik sprak zojuist met mijn buurvrouw, mevrouw Wood, en wij spraken erover, ook met meneer Wood en de anderen. En ik geloof dat dat broeder Neville's beste prediking was van al de fijne predikingen die hij gepredikt heeft; voor mij was deze beter dan welke hij tot nu toe ooit gepredikt heeft. Ik bewonderde en waardeerde die wonderbare prediking zeker. En het gaf mij moed en het schoor mij af. Ik houd ervan om de waarheid toe te geven, weet u. Dus, wat de moedige gedeelten ervan betreft, weet u, om moedig te zijn, en hoe te... David was daar en hoe hij... Toen hij in die grote beproeving was, in plaats van te zeggen: "Wel, ik zal dit gaan doen, Here, wilt U mij slechts helpen", wachtte hij, en ging de Here vragen wat hij moest doen. Hij liet de efod brengen, weet u, en zei: "Laten wij nu staan en God vragen wat wij in deze crisis moeten doen." O, dat was werkelijk rijk. Dat had meer vitaminen dan al de apotheken die er in het land waren. Jazeker, dat doet je echt goed.

555 Nu, vanavond is het niet de bedoeling langer te blijven dan middernacht, als het mogelijk is, met deze vragen. Dus zullen wij er nu regelrecht op ingaan. Het is het slot van deze vragen en iedere keer als ik begin er een einde aan te maken... (nu, zuster Hattie, ik meende dat niet, u weet dat. Ik zei dat gewoon maar, zie; in orde.) Maar ik heb hier een paar flinke vragen van een prediker en ze zijn werkelijk moeilijk om te beantwoorden. Weet u, die predikers, zij gaan door heel de Bijbel heen en proberen hun eigen antwoord te vinden, voordat zij u gaan vragen, ziet u. En dan... en dit wordt op de band opgenomen, en het gaat naar een predikervriend van mij in Georgia, die hier acht voortreffelijke Bijbelvragen heeft, die zeer, zeer scherp zijn.

556 En nu, vergeet deze komende week niet en bid voor ons.

557 En mijn vrouw is een stuk beter; zij is nu op en zij hielp vandaag met koken. Onze dierbare vrienden uit Canada, broeder en zuster Sothmann, zijn hier bij ons op bezoek en wij stellen hun bezoek zeer zeker op prijs. En mijn vrouw die wist dat zij kwamen; wel, zij stond op zodat zij wat deel zou kunnen nemen aan de gezelligheid en de gesprekken met deze dierbare Christenmensen. We zijn vanavond blij broeder Freddie in ons midden te hebben, en zij bleef bij... Zij was hier vanmorgen, maar ik geloof dat zij bleef bij... nee, dat is waar: zij is bij Meda om een beetje bij haar te zijn, terwijl wij hier komen, omdat ik weet dat het vanavond wat laat zal worden, het is avondmaal en voetwassing. Dus zijn wij blij hen en de bezoekers bij ons te hebben.

558 Nu, voordat wij beginnen te proberen om het beantwoorden van vragen op te pakken... En bedenk gewoon, dat ik het verkeerd kan hebben, ziet u. Ik beweer niet gelijk te hebben in alles wat ik doe. Ik probeer juist te zijn, maar misschien ben ik verkeerd. En als ik het mis heb, vergeef mij dan gewoon; en ik bid dat God het ook zal doen, omdat ik niet opzettelijk verkeerd wil zijn. Ik probeer ze niet te beantwoorden alleen maar omdat... of de manier waarop ik alleen... uit vooringenomenheid. Ik beantwoord ze naar mijn beste weten, zie. En als ik mijn ideeën over een Bijbelse vraag moet wijzigen, geloof ik, dat dit gewoon de zaak is om te doen. Telkens wanneer Gods Woord spreekt, zouden we moeten veranderen, omdat het Gods Woord is.

559 En nu denk ik dat we vanavond, zoals gewoonlijk, weer voor de zieken gaan bidden. En soms vraag je jezelf gewoon af; neem nu een kleine groep als deze, minder nog, o, de kleine Tabernakel hier, en soms zie je niet de resultaten die je graag zou willen zien. Maar de zaak die u doet is deze: u trekt gewoon ongeveer tweehonderd mensen. En bij één van de grote samenkomsten, trekt u misschien ergens van drie- tot tienduizend, ziet u, en misschien meer. Dat is dus de wijze, waarop u het meer massaal krijgt te zien. Maar vanavond was ik alleen maar bezig met het beantwoorden... Omdat onze telefoon gewoon de hele dag door en een deel van de nacht om de paar minuten rinkelt.

560 Is dit mevrouw Reisert die hier zit, waar ik naar kijk? Uw Bijbel, zuster, heeft zuster Wood daar. Ik bracht hem vanmorgen voor u mee en ik kwam er niet aan toe hem u te geven. En ik zag u vanmorgen niet, mevrouw Wood heeft hem.

561 Dus, om de telefoon te beantwoorden en de grote dingen te bemerken die gedaan zijn. Een dame belde me op en zei: "Broeder Branham, ik was in een zekere samenkomst en ik leed al zo lang aan een zekere kwaal. En weet u, u sprak daar gewoon terug en precies..." Ze zei: "Ik viel bijna flauw toen Hij gewoon het verleden terughaalde." En ze zei: "En sindsdien heb ik nooit meer geleden."

562 En een dame kwam binnen en zei... Ik geloof dat zij hier vanavond is, of ze zou uit Bedford komen, geloof ik, of ergens daarginds. Hun zoon was hier binnen, geloof ik, die een hartkwaal had in een zeer ernstige vorm. En hij zat hier in de samenkomst en de Here bewoog Zich in het rond en raakte... sprak tot de jongen over zijn kwaal, en hij kon nauwelijks zijn arm opheffen, en een hartaanval, en zijn arm verkrampte helemaal en zijn hart ging op deze wijze. En onmiddellijk stapte hij in de auto en reed naar huis, en hij heeft er sindsdien nooit meer last van gehad. Is die dame hier uit Bedford? Bent u hier? Daar is zij, achterin. Ja, zij belde mij pas geleden op.

563 Dan is er een dame die mij opbelde vanuit Evansville. Zij kon hier niet komen, omdat zij te ver weg woont. Zij wist niet dat wij vanavond een genezingsdienst zouden hebben. En ze zei: "Broeder Branham, ik zat in de Evansville-samenkomst en u keek over de schare heen en zei... vertelde mij wie ik was en wat ik had gedaan en waaraan ik geleden had, enzovoort." En ze zei: "Ik had die astmatische toestand en moest gewoon Asthmador en alles in de kamer branden sedert ik een klein meisje was." Ze zei: "Dat was twee jaar geleden en ik heb er sindsdien nooit meer één spatje van gehad." Ziet u?

564 En gewoon voor degenen die hier vanavond zijn en hier vanmorgen niet waren om van het getuigenis te genieten; ik was gisteren in de "tien cent" winkel, om een pop te kopen. Nu, dat was niet voor mijzelf, zie. Dat was voor mijn kleine meisje, Rebekka, daar. En Sara ging vandaag om iets anders. Sommigen van haar kleine schoolmakkers hadden een soort kleine bijeenkomst vanwege een verjaardag of zoiets, en zij had voor haar een cadeautje gekocht; en ik kocht een babypopje, ongeveer zó lang. En daar was een dame die naar mij toe kwam en zei: "Herinnert u zich mij?"

565 En ik zei: "Ik geloof van niet."

566 En het bleek familie van broeder Neville hier te zijn die ongeveer... toen ik op weg naar Zweden was, zij... Zij kwam hier binnen, had een kleine jongen in een rolstoel, precies als de kleine Edith daar, en de kleine knaap had kanker, een kwaadaardig gezwel op de hersenen. En zijn kleine hoofd trok naar beneden, en hij... en de dokters hadden hem nog maar drie weken gegeven om te leven. Ze hadden het weggenomen en de diagnose gesteld en gezien wat het was, en gaven hem nog drie weken te leven. En zij moesten hem in een rolstoel rijden en hem dan op een draagbaar leggen als hij naar de onderzoekskamer ging en hem daarna weer terugbrengen. We gingen voor die kleine jongen bidden en vroegen de Here hem te genezen. En de volgende dag al, toen zij hem daar naar toe brachten, zei hij: "Ik wil die rolstoel niet."

567 Hij stapte in de auto en reed ernaar toe en de dokter klapte de draagbaar uit en hij zei: "Ik wil die draagbaar niet."

568 Hij liep ernaar toe, ging zitten, de dokter onderzocht hem en zei: "Wel, in plaats van drie weken geef ik je 108 jaar." Hij zal gaan leven.

569 En gisteren ontmoette ik de moeder. En ze kan vanavond hier zijn, voor zover ik weet. En de kleine jongen was buiten aan het voetballen, een jongeman nu. Kwaadaardig, kanker op de hersenen, en het laat gewoon zien...

570 O, duizenden van die dingen, ziet u. God kan niet falen. Hij kan gewoon niet falen.

571 Broeder John, is je oog beter, broeder? Hij had een ongeval; hij sloeg op een spijker en het trof zijn oog. En wij baden allen voor broeder John O'Bannon, onze broeder uit Louisville, die het ongeluk met de spijker had, die hem in het oog trof.

572 Nu, deze vragen zijn uit de diepte van iemands hart; deze dingen die zij bij het lezen van de Schrift vinden en zij... niet... misschien hen niet kunnen bevredigen en daarom brengen zij ze hier, opdat wij proberen ze te beantwoorden. En u ziet in wat voor een hachelijke positie het ons brengt; omdat zij daaraan vasthouden aan wat je zegt. Dus moet je er zeker van zijn, dat je gelijk hebt, en ik ben... er net zo zeker van als u zeker kunt zijn. Dus om de zekerheid te hebben, dat we het juist hebben, laten we dan nu gewoon de Heilige Geest vragen om dit voor ons uit te leggen, terwijl wij ons hoofd buigen.

573 Nu, hemelse Vader, wat een voorrecht is het om "Vader" te zeggen tot de grote Schepper van hemelen en aarde. En wij vragen U slechts dat U deze vragen nu onder Uw eigen zorg wilt plaatsen. Ze werden hierin gedaan met de diepste oprechtheid. En God, laat dat uit onze harten komen, de diepste oprechtheid, om ze naar ons beste weten te beantwoorden, sta het toe.

574 En mogen Uw barmhartigheden op een ieder rusten. En moge hier vanavond iets gezegd worden dat iedereen die hier is zal helpen. En als wij weggaan, na het gebed voor de zieken en het nemen van het avondmaal, enzovoort, mogen wij zeggen zoals degenen die van Emmaüs kwamen: "Waren onze harten niet brandende in ons toen Hij tot ons sprak langs de weg?" Want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

575 Nu, zoals ik dikwijls heb gezegd, worden deze vragen hier naar mijn beste weten beantwoord, en soms wekt het een kleine discussie op. De eerste hier, zie ik, is iets wat ik al eerder heb gezegd, wat weer teruggelegd is. Ik zou niet... wil het nu lezen, als u wilt.

65 Toen Adam en Eva hun kinderen in Eden hadden, waren er in die tijd nog andere mensen op aarde? In Genesis 5 [Genesis 4 – Vert], het zestiende vers, woonde Kaïn in het land Nod en bekende zijn vrouw.

576 Nu, dat is een wonderbare vraag. Ons wordt in de Bijbel geleerd... En vele malen... soms hebben wij zorgeloos... Ik placht het op een stukje papier te schrijven en te zeggen: "Vraag... Beantwoord elke Bijbelse vraag."

577 En iemand zei: "Wel, wie was de vrouw van Kaïn?"

578 O, ik zou er een grapje of zoiets mee kunnen maken. Ik zou kunnen zeggen: "O, dat was de dochter van zijn schoonmoeder" of iets dergelijks, weet u, of: "Het was mevrouw Kaïn." Maar dat is geen antwoord op de vraag. Er is...

579 Kaïn had daar een vrouw, omdat de Bijbel zegt, dat hij er één had. En als Kaïn een vrouw had, moest hij haar ergens vandaan halen. En dit zou precies hiermee in lijn zijn: "Waren er nog andere mensen op de aarde toen Adam en Eva hun kinderen hadden in de Hof van Eden?"

580 Nu, als u oplet, ziet u, dat er in de Bijbel zeer zelden melding wordt gemaakt van de geboorte van een vrouw. Het is altijd het mannelijk kind dat de Bijbel vermeldt, niet het vrouwelijke. Zelden wordt er in de Bijbel melding gemaakt van de geboorte van een vrouwelijke baby. Of, eerlijk gezegd, weet ik niet of ik juist nu één plaats zou kunnen herinneren waar melding wordt gemaakt van de geboorte van een vrouwelijke baby; er staat: "Zij gewonnen zonen en dochters."

581 Nu vermeldt de Bijbel alleen maar dat er drie kinderen werden geboren aan Adam en Eva, en dat waren Kaïn, Abel en Seth. Nu, als zij alle drie mannen waren, als er geen enkel meisje geboren zou zijn, als dan de enige vrouw, Eva, stierf, zou het menselijke ras daar hebben opgehouden te bestaan, omdat er voor hen geen wijze was om enige... te hebben... dat het menselijk ras een vervolg zou hebben, omdat er geen vrouwen waren overgebleven. Eva zou de enige zijn geweest. Maar, ziet u, zij vermelden niet de geboorten van meisjesbaby's in de Bijbel, dus daarom moesten zij evenzeer meisjes als jongens hebben.

582 Nu, de oude schrijver, één van de alleroudste schrijvers die wij hebben, Josephus, beweert dat Adam en Eva zeventig kinderen hadden; één van de oudste schrijvers: zeventig kinderen en dat waren zowel zonen als dochters.

583 Nu, als... En dan als Kaïn naar het land Nod ging... Nu, als u opmerkt, de schrijver heeft dit hier heel erg briljant opgeschreven. Hebt u opgemerkt hoe hij het aanhaalde?

584 "In Eden, toen zij hun kinderen in Eden hadden..." Nu, niet in de Hof van Eden, de schrijver wist dat. Wie dit briefje ook schreef, zei: "Toen Adam en Eva hun kinderen in Eden hadden..." Niet in de Hof van Eden, omdat zij uit de Hof van Eden waren verdreven. Maar zij waren nog in Eden en de Hof van Eden lag ten oosten van Eden. Maar Eden was net als een provincie of een staat en dan was Nod nog een staat of provincie ernaast.

585 Nu, de enige persoon die Kaïn kon hebben gehad of getrouwd, zou zijn eigen zuster moeten zijn geweest. Hij moest wel, omdat er maar één man en één vrouw was, waarvan zij konden komen, zie, moest hij zijn eigen zuster trouwen. Nu, dat was wettig in die dagen.

586 En Izaäk trouwde zijn volle nicht, Rebekka, door God verordineerd. Sara was de zuster van Abraham, zijn halfzuster, niet van zijn moeder, van zijn vader. Ziet u, een halfzuster, die Abraham trouwde; een andere moeder, maar dezelfde vader.

587 Dus ziet u dat het trouwen met bloedverwanten toen, voordat de bloedstroom verzwakt was in het menselijk ras, wettig en in orde was. Nu is het dat niet. Als u vandaag met uw zuster trouwt en kinderen krijgt, zullen zij waarschijnlijk misvormd en van alles zijn. Zelfs een volle en een achterneef zouden nooit met elkaar moeten trouwen (zie?), omdat de bloedstroom zwak wordt en afneemt.

588 Maar het enige dan, dat Kaïn kon hebben gedaan, was te zijn getrouwd met zijn eigen zuster. En dat is waar de kinderen waren die... Hij nam zijn vrouw, ging naar het land Nod en bekende haar en vandaar kwamen de kinderen. Zie, de...

589 Als u oplet, ziet u, dat uit de geslachtslijn van Kaïn de knappe mannen voortkomen. Uit de geslachtslijn van Seth komen de godsdienstige mensen voort, ik bedoel de wijnstok der gerechtigheid. Precies daar, brachten die twee de lijn voort waarin wij vandaag leven.

590 Als u nu vandaag oplet (tot slot van deze vraag): die geslachtslijn van Kaïn bestaat nog en de geslachtslijn van Seth bestaat nog. Zij gaan beide precies hetzelfde door. Kaïns kinderen zijn vanavond hier in Jeffersonville en Seths kinderen zijn vanavond hier in Jeffersonville. Terwijl de bloedstroom verzwakt en afneemt, blijft dat geslacht nog steeds ergens.

591 Let nu op. Kaïns kinderen waren altijd... En vóór de antediluviaanse vernietiging waren zij de knappe mensen; de geleerden, de leraren; en zeer godsdienstig, maar het was de verdoemde groep. Ziet u? Let nu op, zij waren precies als hun vader Kaïn. Kaïn was een godsdienstig man. Hij bouwde een prachtig altaar en maakte een mooie kerk en probeerde het er beter uit te laten zien dan die kleine zendingspost die Seth daar had. Wist u dat? Hij... zeker... Hij versierde het altaar met bloemen en maakte het mooi en maakte het aardig en maakte een geweldige, prachtige kerk, omdat hij dacht dat hij gunst kon vinden bij God door zo te doen.

592 En Abel ging heen en bracht een lammetje en begon het naar het altaar te trekken, legde het op een rotsblok en doodde het.

593 En nu, als God Die rechtvaardig is, als alles wat Hij vereiste, aanbidding was, aanbad Kaïn God met evenveel ernst als Abel. Beiden waren oprecht. Beiden probeerden genade bij God te vinden. Geen van beiden was een ongelovige. Zij waren beiden absoluut gelovig in Jehova. Nu, dat geeft ons iets om over na te denken.

594 Sommige mensen hier vanavond heb ik nooit gezien; ik heb u nooit eerder gezien. Maar u moet dit beseffen en dit in uw gedachten houden. Ziet u? Het doet er niet toe hoe godsdienstig u bent, dat heeft er niets mee te maken. U mag leven in de gemeente, u mag nog zo oprecht zijn en toch verloren zijn. Ziet u?

595 U zegt: "Wel, onze herders zijn de knapste, zij komen van de seminaries en hebben de beste opleiding. Het zijn theologen, zij kennen al de theologie, enzovoort. En zij zijn knap, getraind, de aller... de meest uitgelezenen die wij kennen." En toch zouden zij verloren kunnen zijn! Ziet u?

596 Nu, in de geslachtslijn van Kaïn was iedereen zeer godsdienstig; een zeer beroemd volk; en het waren geleerden en doctors en bouwers en werkers en schrandere mannen. Maar heel die geslachtslijn vanaf Kaïn en zo verder, was verworpen.

597 En aan de kant van Abel waren het geen bouwers of leraars of schrandere mannen; ze waren een min of meer nederig soort schapenfokkers en plattelanders, die gewoon wandelden door de Geest.

598 Nu, de Bijbel zegt: "Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest." De geestelijke mens heeft een geestelijke ziel die nooit kan sterven. En de vleselijke mens heeft een godsdienstige atmosfeer om zich heen (en wil aanbidden, enzovoort) maar is vleselijk; geen ongelovige, maar een vleselijke gelovige; en dit was het soort dat verworpen werd.

599 Welnu, Kaïn ging vandaar weg en trouwde zijn vrouw in het land Nod. Nu staat er niet wie Seth trouwde of wie anderen trouwden. En het mooie ervan is te weten dat Kaïn trouwde, en wij het antwoord erop hebben. Omdat hij zijn zuster moest trouwen... of hij... anders zou er... Er waren geen andere vrouwen op de aarde; dan moest het gewoon van Eva komen. Zij was de moeder van alle levenden. Dat waren al de mensen die leefden, daarvan was zij de moeder. Dat is de reden dat zij... was... Het woord Eva betekent "de moeder van de levenden." Dus zij kwam en bracht dit kind voort. En Kaïn trouwde met zijn eigen zuster, omdat dit de enige manier was die ik zou kunnen zien. Dus er leefden mensen in die dagen, waarlijk. Ziet u? Wel, en...

600 "Toen Adam en Eva hun kinderen in Eden hadden..." Nu, let op, dat is de vraag: "Toen zij hun kinderen in Eden hadden, waren er toen nog andere mensen op de aarde?" Nee! Dan in Genesis 4:16, ziet u, woonde Kaïn in het land Nod en bekende zijn vrouw.

     Zeker. Ziet u dat?

601 Genesis 1, waar Hij de mens schiep naar Zijn eigen beeld, hetwelk in de theofanie was. En in Genesis 2, maakte Hij de mens uit het stof der aarde, hetwelk de vleselijke mens was die wij nu hebben. En dan in 3 was de val, en werd hij uit de Hof van Eden gezet; en toen gewonnen de kinderen weer kinderen. En Kaïn nam zijn vrouw en leefde met haar in het land Nod, buiten, omdat God hem van de gemeenschap met zijn eigen broer had afgescheiden, vanwege de dood van Abel. En dat is wie hij had, zijn eigen zuster, en hij trouwde haar; dit is de enige wijze die ik voor mezelf kan zien, hoe hij trouwde.

602 Nu, er is gezegd... En ik hoop dat mijn gekleurde vrienden die hier binnen zijn mij deze opmerking willen excuseren, omdat het absoluut niet juist is. De eerste keer dat ik ooit iemand in mijn leven ontmoette, nadat ik bekeerd was... Ik was... ontmoette broeder George DeArk en de zijnen daar. En ik had gewandeld en de Here leidde mij naar een kleine plaats. En zij waren aan het discussiëren waar de gekleurde mens vandaan kwam. En zij probeerden te zeggen dat de gekleurde mens... Dat Kaïn met een dier trouwde zoals een aap, en dat daardoor het gekleurde ras tevoorschijn kwam. Nu, dat is verkeerd! Absoluut, dat is verkeerd! En sta daar nooit achter. Omdat er geen gekleurd of blank was of iets anders, het is gewoon één menselijk ras tot aan de zondvloed. Dan na de zondvloed en de toren van Babel, toen zij zich begonnen te verspreiden, toen kregen zij hun kleuren, enzovoort. Zij komen allen van dezelfde boom. Dat is precies juist. Adam en Eva waren de vader en de moeder, aards, van elk levend schepsel van menselijke wezens die ooit op aarde zijn geweest. Zo is het. Zwart, blank, bleek, bruin, geel of welke kleur u ook moogt hebben, dat is absoluut de plaats waar u woont en de wijze dat de... Net als ik denk dat...

603 Ik geloof dat ik dit wel kan uitdrukken nu wij het erover hebben. De mensen hier nu in deze rassenscheidingen en wetten en dingen die zij aannemen, ik geloof dat het belachelijk is. Dat geloof ik echt. Luister, laat die mensen met rust, zij weten wat zij willen. God maakte een mens gekleurd en hij is er gelukkig mee. Absoluut! Als God mij een kleurling maakte, zou ik er gelukkig mee zijn. Als Hij mij bruin maakte, zou ik gelukkig zijn; als Hij mij blank maakte, ben ik gelukkig; als Hij mij geel maakte, zou ik gelukkig zijn. God maakte ons in onze kleuren en Hij maakte ons op de wijze waarop Hij ons wilde maken, en wij zijn allen Zijn kinderen. Absoluut! En zij moesten niet zo'n onnodige drukte maken en zo te keer gaan. Het is verkeerd om dat te doen. Men behoort dat niet te doen. God maakte ons... de wijze waarop wij het wilden...

604 En de gekleurde man, hij wil daar niet uit gaan en zijn geslacht of zijn kleur verbreken en deze vermengen met de blanken en al dergelijke. Ik geef hem geen ongelijk. Zeker niet. De gekleurde heeft dingen die de blanke zelfs niet bezit. Absoluut! Dat is precies juist. En God bedoelde nooit dat ze op die wijze zouden zijn.

605 Wel, kijk. De gekleurde man is... Hij heeft... Hij heeft een geaardheid over zich die de blanke nooit heeft. Hij heeft een manier om de dingen te nemen zoals zij komen, een "vertrouw God en laat de rest maar gaan" of hij het nu heeft of dat hij het niet heeft, hij is hoe dan ook gelukkig. Ik zou daar vanavond graag heel wat van willen hebben, zeker. Wel, hij heeft het, en dat is zijn bezit; zij willen het niet vermengen met een ander ras en het ook niet verbreken. Dat is precies juist.

606 Ik geloof dat de dame daar in Shreveport één van de beste opmerkingen maakte die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Zij maakte een opmerking en men plaatste het in de krant. Zij kwam aanlopen en zei: "Gezien de wijze waarop deze dingen hier gebeuren in deze rassenscheiding, wil ik niet dat mijn kinderen daar naar die blanke school gaan." Ze zei: "Zij zullen niet de aandacht krijgen die zij zouden hebben als zij een gekleurde onderwijzer hadden." Die vrouw is een slimme vrouw. Zij wist waar zij over sprak, ze krijgen een betere opvoeding. Dat is precies juist. Dus, ik denk dat de mensen verkeerd doen door dat te doen.

607 En dan zeggen ze: "Kaïn en Abel..." enzovoort. Nee, meneer! De kleur had er niets mee te maken. Het is de geest daarbinnen, die er iets mee te maken heeft. Zo is het precies.

608 Dus Kaïn bekende zijn vrouw en dat was zijn zuster. En zij... hij nam haar mee naar het land Nod en daaruit kwamen de grote stammen der aarde voort; de godsdienstigen en de aanbidders.

609 En denk vandaag maar na, vriend, stop even en bedenk slechts een ogenblik, dat er tienduizend maal tienduizenden en duizendmaal duizenden zijn, absoluut mensen die naar de kerk gaan, net zo oprecht en toegewijd aan die kerk als zij maar kunnen, die net zo ver verloren zijn als Kaïn. Ziet u? Het is God Die verkiest! Het is God Die uitverkiest! Ziet u? God, Die genade bewijst! De klei kan niets tegen de pottenbakker zeggen, het is de pottenbakker over de klei. Zo is het.

610 Nu, hier is een mooie, de volgende hier:

     II Petrus 2:4...

611 Als iemand een Bijbel heeft, wil hij dan deze Schriftplaats snel opslaan, terwijl ik ze lees, als u wilt. U helpt mij hiermee terwijl wij deze vraag nemen.

612 Nu, over deze Kaïn, enzovoort, als dat u nu niet bevredigt, laat u het ons dan weten. We zullen blij zijn...

613 Nu, II Petrus 2:4. Goed meneer, hier zijn we:

66 II Petrus 2:4: "Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar in de hel geworpen heeft", waarom predikte Christus dan tot de geesten in de gevangenis, in I Petrus 3:19?

614 Nu, eerst II Petrus 2:4. In orde.

     Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

615 Laten wij nu zien in I Petrus (dat is II Petrus). I Petrus 3:19, luister hiernaar. Hier zijn wij er, precies hier. Deze kwamen juist binnen, dat is de reden waarom ik ze niet heb uitgeschreven.

     In Welke Hij ook, heengegaan zijnde, de geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,

616 O ja, hier zijn wij. Laten wij een stukje daarvóór beginnen, het achttiende vers:

     Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest;
     In Welke Hij ook, heengegaan zijnde, de geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,
     Die eertijds ongehoorzaam waren,...

617 Mijn geliefde vriend, als u slechts het volgende vers zou lezen; daar wordt het verklaard. Ziet u?

     Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, toen de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. (Ziet u?)

618 Nu, als u hier opmerkt, denk ik dat deze prediker er nog één heeft over de... iets in dezelfde lijn, die wat later beantwoord zal worden.

619 I Petrus 4, of II Petrus 2:4, als u oplet, "want als God de engelen niet spaarde", hoe wordt die engel gespeld? Met een kleine "e". Ziet u? Nu, hier, "de geesten die in de gevangenis waren, die zich niet bekeerd hadden gedurende de lankmoedigheid in de dagen van Noach", dezelfde engelen. Het waren mannen: boodschappers, predikers, "spaarde niet de engelen". Wist u dat een... het woord engel komt van het woord "een boodschapper"? Hoevelen weten dat engel "boodschapper" is? Absoluut, engel is een boodschapper, "en Hij spaarde niet de engelen." Ziet u?

620 En hier in de Hebreeënbrief, herinnert u zich dat wij dit een paar weken geleden behandelden: "de engelen"?

621 En in Openbaring: "Aan de engel der gemeente van Sardis, schrijf deze dingen. Aan de engel der gemeente van Efeze, schrijf deze dingen. Aan de engel van de gemeente..." Herinnert u zich dat? En we keken het woord engel in het woordenboek na en we zagen dat het "een boodschapper" betekende. Het zou "een boodschapper op aarde, een bovennatuurlijke boodschapper" kunnen zijn, het woord engel.

622 Dus in deze vermelding, als wij het woordenboek zouden nemen en het naslaan, zou u ontdekken, dat het voortkomt uit "boodschappers, de eerste boodschappers". Zie? Als de... Als Hij niet spaarde... "Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft" (ziet u), en de bovennatuurlijke wezens (ziet u?) na het afwachten...

     Nu, let op dat hij zei:

     ... indien Hij de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

623 Kijk dan hier weer in I Petrus 3:19; let op hoe dit nu luidt:

     In Welke Hij ook, heengegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,
     Die eertijds ongehoorzaam waren, toen de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach,... (zie, het waren de boodschappers van die dag, boodschappers) ... toen de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

624 Nu, als u wilt opmerken, toen die wezens in de hemel waren. Nu, in Openbaring 11... of het zevende hoofdstuk, geloof ik... of nee, nee, het is het twaalfde hoofdstuk. Hij geeft een beeld van de vrouw die daar staat met de maan boven haar hoofd en de zon... of, de zon boven haar hoofd en de maan onder haar voeten. En de rode draak stond daar om het kind te verslinden, zodra het geboren was, en hij nam zijn staart en trok het derde deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. Hebt u dit opgemerkt? Nu, dat betekent niet dat Satan een lange staart heeft, die hij om mensen heenslaat, maar "het verhaal dat hij vertelde" en trok een derde deel van die sterren mee. Die sterren waren Abrahams zaad.

625 Abraham zei: "O..."

626 God vertelde Abraham: "Zie op naar de hemelen en tel de sterren als u het kunt."

627 Hij zei: "Ik kan het niet."

628 God zei: "Evenmin zult u in staat zijn uw zaad te tellen", de sterren.

629 Wie is de heldere Morgenster? Jezus van Nazareth, de helderste die ooit leefde in het menselijk vlees. Hij is de blinkende Morgenster. En Hij is het Zaad van Abraham, komend door Izaäk. En wij, die dood zijn in Christus, nemen Abrahams Zaad aan en zijn erfgenamen overeenkomstig de belofte.

630 De sterren aan de hemel vertegenwoordigen dus de geesten van mensen hier. En toen de rode draak (Rome, onder haar vervolging) tweederde van de... of eenderde van de sterren omknelde en hen neerwierp, dat was bij de kruisiging van onze Here Jezus toen zij Hem verwierpen en Hij... werd... en Hem uitwierpen en niets met Hem te maken wilden hebben; daar was dat derde deel van de engelachtige sterren, de engelachtige wezens.

631 Zie, in uw lichaam, binnenin u... (We hebben daar direct nog een vraag over, om hem beter te beantwoorden.) Dus als... Binnenin u is een geest, een ander mens. De buitenkant van u is de ene mens, de binnenkant van u is een ander mens. Dus de binnenkant van u is het bovennatuurlijke, de buitenkant van u is het lichamelijke. Ziet u? En dit wezen, als u door de Geest, door God geleid wordt, wordt u een boodschapper van God of een engel. Gods boodschapper, Gods engel is precies hetzelfde woord; u kunt het niet scheiden. Gods boodschapper of Gods engel.

632 En wie heeft de grootste autoriteit? Een engel uit de hemel of een engel in de preekstoel? Wie heeft het? De engel in de preekstoel! Paulus zei: "Als een engel uit de hemel komt en u een ander Evangelie predikt dan dit, hetwelk ik u al verkondigd heb, die zij vervloekt." Dus de engel die gezalfd is met de Heilige Geest en met het Woord staat naast God (zo is het) in de hemel, zijn autoriteit...

633 "Alle machten in hemel en op aarde zijn in Mijn hand gegeven. Gaat, en Ik zal met u zijn. Wat u ook bindt op aarde, zal Ik in de hemel binden. Wat u ontbindt op aarde, zal Ik ontbinden in de hemel."

634 O, als de grote heilige gemeente slechts haar macht besefte om deze dingen te doen. Maar er is zoveel twijfel en vrees en beving, zich afvragend of het wel zal... "Zou het kunnen gebeuren?" Zolang dat bestaat, kan de gemeente nooit rechtop staan. En als elk spreken over vrees verdwenen is en de Heilige Geest de volledige controle over de gemeente heeft, dan is alle vrees weg en die gemeente heeft de kracht. Ziet u? Wel, zij hebben alles, wat de hemel bezit, achter zich staan. Zij zijn ambassadeurs van de Troon. Absoluut! Een ambassadeur van Christus heeft het gezag, En alles wat Christus bezit, behoort aan die ambassadeur. En Hij zei: "Gaat dan heen in de hele wereld, gij zijt Mijn getuigen, nadat de Heilige Geest op u gekomen is." En wat is een getuige? Het is een ambassadeur; hij moet komen en iets getuigen. Al de krachten des hemels zijn in uw handen! O, waarom zitten wij neer en is de gemeente onvruchtbaar en zitten we te sluimeren? Het is omdat wij deze dingen niet herkennen.

635 Nu, de zielen in de gevangenis (die zich niet bekeerd hadden), waren geen engelachtige wezens die neergebracht waren in de vorm van engelen, maar het waren de geesten van die engelachtige wezens, die vielen vóór de grondlegging der wereld, in het verre verleden, toen de oorlog in de hemel aan de gang was. En Satan en de draak vochten en toen... of Michaël en de draak vochten (en Lucifer). En Lucifer werd uitgeworpen met al zijn kinderen, al de engelen die hij verleid had, en die engelen kwamen naar de aarde en waren toen onderworpen of vatbaar om menselijk te worden. En toen zij dat deden, dat is "toen de zonen van God zagen dat de dochters der mensen schoon waren en vrouwen tot zich namen."

636 Zij zijn zonen van God. Elke man die op aarde geboren is, is een zoon van God. Ongeacht of hij een zondaar is of wat hij ook is, hij is een zoon van God, geschapen naar het beeld van God tot eer van God; hij is op die wijze geschapen. Maar God wist in het begin wie Hem zouden ontvangen en wie Hem niet zouden ontvangen. Daarom kon Hij voorbestemmen – of niet voorbestemmen, maar door voorkennis kon Hij vertellen wie gered zouden worden en wie niet gered zouden worden, want Hij wist welke persoon welke geest zou opnemen.

637 En die geesten die van de troon van God kwamen en staan vóór de troon van God, leefden miljarden en miljarden en eeuwigheden van tijd, voordat de wereld ooit begon, in de tegenwoordigheid van God. Denkt u dat zij niet iets over aanbidding wisten? En zij komen neer en gaan regelrecht in de mens en zij aanbidden God! Absoluut, zij aanbidden God; en zij hebben een kennis van God en zij zijn knap en schrander en geschoold, altijd. Maar God verwierp hen vanaf de beginne!

638 Dus daarom, vrienden, lidmaatschap van een kerk, of kennis van de een of andere theologie of zoiets, hebben er niets mee te maken. Het moet het bloed van Jezus Christus zijn en een nieuwe geboorte, die u met Hem verenigt als één persoon. Daar bent u er.

639 Toen God in den beginne wist, dat... Man en vrouw werden als één gemaakt, niet als twee, zij werden als één gemaakt. Zij werden gescheiden. De één werd in het vlees geplaatst en één in een theofanie. Hij wist dat. Dus, ten einde u dit te bewijzen: toen God de vrouw maakte, nam Hij nooit wat stof en maakte haar zoals Hij de man maakte. Hij nam een rib uit de zijde van Adam en zij werd een bijproduct van een man, omdat zij een deel van hem is. Begrijpt u het nu? Zie? Daar bent u er.

640 Daar zijn de engelen... En God en de geest die met God verbonden is, is één Geest. Zo is het. De Geest van God nu, Die in de gemeente woont, is de Geest Die uit de hemel komt, Die God kende vóór de grondlegging der wereld, Die de leugen van de duivel verwierp. En die geest moest een lichaam van vlees aannemen om... zijn beproevingen te nemen. Hij moest in het vlees komen evenals die anderen en zij allen droegen hetzelfde juk. En God, Die van het begin af aan de geesten kende, wist wie wilden en wie niet wilden. Daar bent u er. De duivel is zo wijs, dat hij zo mogelijk de uitverkorenen verleidt.

641 Dus deze geesten, deze engelen die predikten, waren in de gevangenis; engelen, als u dit hier wilt opmerken, is met een kleine "e", hetwelk "mensen" betekent; engelen, boodschappers hier op aarde. Zij zondigden, en de enige manier waarop zij konden zondigen was door niet te geloven! En de wijze... Zij hadden hun eigen godsdiensten en zij geloofden de boodschap van Noach niet. Zij geloofden de boodschap van Henoch niet. Zij verwierpen hun boodschap "en werden verdoemd". De Bijbel zegt dat zij dat werden.

642 Henoch profeteerde tot hen en zei: "De Here komt met tienduizenden van Zijn heiligen."

643 En zij profeteerden. En Noach bouwde een ark en zij zeiden: "Hij is een heilige roller! Hij is een fanaticus! Er is niet zoiets als regen die komt." En honderdtwintig jaren gingen voorbij en hij had een godsdienst die verlossing inhield; er was een weg ter ontkoming gemaakt, maar zij waren tevreden met hun toestand.

644 Dat is de wijze waarop het vandaag is, dat de mensen tevreden zijn met hun toestand. maar er is een weg ter ontkoming en die weg is door Jezus Christus. Amen. Daar bent u er; hetzelfde geslacht, dezelfde geesten.

645 En het waren absoluut godsdienstige mensen, zeer religieus, maar zij misten de verbondseed.

646 Zo is het vandaag. De mensen gaan naar de kerk en worden lid van grote kerken en proberen de populairste persoon in de stad te zijn. Als zij zich bij een kerk willen aansluiten, nemen zij de grootste in de stad. De beste en goed bekendstaandste in de stad. Hoever zitten zij naast de roeping! Hoever missen zij het!

647 De enige wijze waarop u ooit Jezus Christus zult kennen, is door geestelijke openbaring, niet door theologie en hoeveel u de Bijbel bestudeert. Of u nu Christian Science, Methodist, Jehova's Getuige bent, of wat u ook bent; het maakt niet uit wat u bent, u zult het nooit door het Woord weten, het is de Geest van God, Die Hem aan u openbaart. Het is een geestelijke openbaring!

648 Toen Adam in de Hof van Eden, en Eva... toen die kinderen uitgedreven werden, kwam Kaïn hier met goede theologie. Hij zei: "God zou moeten weten dat wij dit doen vanuit het beste – het beste van mijn hart. Ik zal een mooi altaar bouwen, ik zal er bloemen op leggen; ik zal er vruchten op leggen, ik zal het mooi maken. Zeker kan ik God hiermee tevreden stellen en Hem laten weten dat ik oprecht in mijn hart ben." Hij had gelijk zover als het woord ging; God wilde aanbidding, hij ging aanbidden, Hij maakte een prachtige plaats om in te aanbidden, een grote, mooie kathedraal (zoals wij het vandaag noemen). En hij maakte het goed, hij bouwde het juist en plaatste er een altaar in; hij was geen ongelovige.

649 Maar Abel, op het Woord van God... Er was toen nog geen Bijbel geschreven, maar God openbaarde hem dat het geen vrucht was die ons uit de Hof van Eden bracht; het waren geen appels, die Adam en Eva op die dag aten, het waren absoluut seksuele dingen die hen hadden afgescheiden en verdeeld, en wetende dat zij sterfelijk waren geworden, en door het bloed van Adam, en door het bloed van de slang die was begonnen met deze... nam Abel door Goddelijke openbaring een lam en offerde het, en God zei: "Dat is het!" Zeker.

650 Toen zij van de Berg der Verheerlijking afkwamen, zei Jezus: "Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?"

651 "Sommigen zeggen dat U Mozes bent, en sommigen zeggen dat U Elia bent, en sommigen zeggen dat U Jeremia bent, en sommigen zeggen dat U die profeet bent."

652 Hij zei: "Maar wie zegt gij dat Ik ben?"

653 Petrus zei: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God."

654 Hij zei: "Gezegend zijt gij, Simon Bar-jona, want vlees en bloed hebben dit niet aan u geopenbaard." (Let op!) Niet langer door de letter, niet langer door de school; u leerde het nooit in een seminarie noch vertelde iemand het u. "Vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar Mijn Vader Die in de hemel is heeft het u geopenbaard. En op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen." Daar bent u er. Daar is de gemeente van de levende God. Dat is het. Op die gemeente... Op die openbaring wordt deze gemeente gebouwd. Het is een Goddelijke openbaring, die God heeft gegeven, dat Jezus Christus de Zoon van God is, en u hebt Hem aangenomen als uw persoonlijke Redder, u bent overgegaan van dood in leven.

655 En de Heilige Geest beweegt Zich en werkt in de leden van dit lichaam. Daar is de gemeente! Het maakt niet uit of zij arm is en in een zendingspost, en of u daar buiten ergens onder een grove den staat of waar het ook is, of dat het in iemands huis is in een huissamenkomst, het doet er niet toe waar het zou zijn. Schoonheid en zulke dingen bekoren God niet. Het is de oprechtheid van het hart door een openbaring, dat Jezus Christus voorgesteld is als de Zoon van God, een persoonlijke Redder. Amen!

656 My! Wij zullen aan deze nooit toekomen als wij zo doorgaan, is het niet?

657 Daar zijn degenen die... daar waar Hij naartoe ging; de engelen: de boodschappers, die predikers, die intellectuelen, die boodschappers, die niet geloofden toen Noach tot hen ging prediken en hun vertelde: "Wel, kom in deze ark."

658 Ze zeiden: "Luisteren naar deze heilige roller, luisteren naar die fanaticus? Wel, er is geen regen. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wel, my, hebben wij geen kerken? Zijn wij niet religieus?" Wel, zij waren religieus!

659 Jezus zei dat het een geslacht zou zijn dat toen juist voorbijgegaan was, díe generatie zou zich herhalen vlak vóór Zijn komst." Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen. Want zij aten, dronken, trouwden en werden ten huwelijk gegeven." Ze hadden een Reno, Nevada, toen, ergens. Ze hadden allerlei soorten onzin die zij vandaag hebben; schertsen en pret maken, plezier maken, spotters, enzovoort, die een vorm van godzaligheid hebben, maar de echte Waarheid, het verbond, de boodschap van genade verloochenen. God maakte deze weg en gaf het volk Zijn verbond, hoe zij konden ontkomen; het had redding in zich, redding was een plaats ter ontkoming.

660 "Waarom hebben wij redding nodig?" Vandaag zeggen de mensen: "Leven wij niet onder een goede democratische regeringsvorm? Wat hebben wij nodig?"

661 Het maakt mij niet uit in wat voor een democratische regeringsvorm wij leven; wij hebben het bloed van Jezus Christus nodig. Zo is het! Wij hebben Christus nodig. Ik stel een democratische regeringsvorm op prijs; dat heeft niets met de redding van de ziel te maken. Absoluut. Deze regeringen zullen voorbijgaan en elke natie zal voorbijgaan. En ik heb gestaan bij de... waar de farao's stonden, en je moet zes meter onder de grond graven om hun tronen waar zij op zaten, te vinden. Al de farao's en hun koninkrijken van deze aarde, en al hun onvolmaakte dingen zullen falen en vergaan, maar Jehova zal voor altijd regeren, want Hij is de onsterfelijke God. Wij staan stevig op de Rots Christus Jezus, want alle andere gronden zijn zinkend zand.

662 Het maakt mij niet uit of koninkrijken zullen opstaan en falen, maar o, er is niets... het maakt mij niet uit of het iets is. Er is niets in het heden, noch in de toekomst, niets (hongersnoden of gevaren of wat dan ook) dat ons ooit zou kunnen scheiden van die liefde van God, die in Christus is. Wanneer een mens uit de Geest van God geboren is, is hij niet langer een schepsel van de tijd, maar is hij een schepsel van de eeuwigheid. Amen. Hij is overgegaan van dood in leven. Hij is overgegaan van de... Hij is overgegaan van het tijdselement in de eeuwigheid. Hij kan nooit verderven. En God zwoer dat Hij hem op zou wekken in de laatste dagen.

663 Dus kunnen zij al uw grote kerken hebben en al uw grote tijden en alles wat u wenst, en uw vuile moppen vertellen en uw bingospelen hebben en soepmaaltijden en al het andere, wat u maar wilt, en daar de een of andere geschoolde prediker hebben staan. Misschien kan hij er wat beters van maken dan sommigen van deze ouwe jongens, die nauwelijks hun A.B.C. kennen. Maar ik vertel u de waarheid, dat ik liever zou hebben dat een jongen die zijn A.B.C. niet kent tot mij zou prediken, die Christus kende, dan al de grote theologen die er zijn, met al hun scholing die maar te bedenken is. Absoluut.

664 Hier niet lang geleden in Kentucky, zei een kleine ouwe jongen, die zelfs nauwelijks zijn eigen naam kon lezen, dat de Here hem geroepen had om te prediken en hij wilde een schoolgebouw. Wel, de autoriteiten gunden het hem niet. De een of andere grote prediker kwam toen met zo'n grote titel voor zijn naam, een of andere grote doctor in de godgeleerdheid, wel, ze lieten hem de school gebruiken. Zeker. Hij hield er opwekkingsdiensten gedurende twee weken, niet één ziel. En zijn vader ging terug en zei: "Nu zorgen jullie dat hij het krijgt, ik ben een belastingbetaler, ik heb een recht dat mijn jongen het ook kan krijgen. Mijn zoon had het óók moeten hebben."

665 Dus ging hij terug om het uit te zoeken en na... Ze zeiden: "Wel, wij zullen het hem tenminste twee avonden laten hebben." En zij gingen verder en gaven hem twee avonden.

666 En die avond kwam die kleine, ouwe knaap daar en kon zelfs de Bijbel niet lezen, hij moest iemand zijn tekst laten lezen. Maar toen hij naar het podium liep was hij gezalfd met de Heilige Geest. En toen hij predikte, kwamen er ongeveer twintig naar het altaar; en die zogenaamde prediker maakte wenend zijn weg naar Golgotha, bij het altaar.

667 Zeker, broeder, het is niet wat je weet, het is Wie je kent. Dat is het idee, dat is wat er voor nodig is; het is nodig dat je Christus kent. Hem te kennen is leven; Hem te verwerpen is dood.

668 Vlug naar onze andere vragen, nu de vragen die naar Georgia gaan:

67 Wat vertegenwoordigen de stenen in Openbaring 21:19 en 20?

669 Als u tijd wilt nemen om uw Bijbels te openen, waarvoor we nu niet te veel tijd hebben, maar ik zal proberen ze snel te beantwoorden. Openbaring 20... ik geloof dat het hoofdstuk 21:19 en 20 is. Ja.

670 Goed, daarin zult u zien dat hij sprak over de stenen die in het gebouw waren. En de stenen waren fundamenten. Als u wilt opmerken... ik geloof dat u het daar hebt, broeder Neville. En elke steen was een fundament. Niet één steen een fundament en de andere... Maar elke steen was een fundament. Elke steen was een vast fundament. En er waren twaalf stenen. En als u zult opmerken, die twaalf stenen gaven elk... Om te beginnen waren daar jaspis en sardius, enzovoort, elke steen vertegenwoordigend.

671 U zult in de Bijbel vinden dat daar zekere stenen genoemd werden. Sommige hadden een klein verschil, waarvan u nooit hebt gehoord. Als u het opzoekt in het woordenboek, ziet u dat het dezelfde steen is, alleen maar een andere naam; veranderd.

672 Maar het begint met jaspis. Jaspis was de steen van Benjamin... Of de steen van... o, de eerste zoon, Ruben. De eerste steen was Ruben, welke jaspis was. De laatste steen was Benjamin, de laatste steen bovenaan.

673 Nu, deze twaalf stenen waarop de funderingen gelegd werden, die twaalf stenen hingen aan de borstplaat van Aäron. En zij vertegenwoordigden... Hij was de hogepriester van deze stammen. Elk van hun geboortestenen waren hier in deze borstplaat. En als de mensen deze plaat zagen, erkenden zij dat Aäron de hogepriester was van die hele stam, wanneer zij de geboortesteen zagen in deze plaat.

674 Nu, wij hoorden dit vanmorgen in de boodschap van broeder Neville. En zo dikwijls zij de urim en thummim brachten, ziet u dat dit in de Bijbel wordt genoemd als de wijze waarop zij wisten of hun boodschap waarheid was of niet. Wanneer die stenen gingen vertellen wat de man zei... De profeet profeteerde, en die stenen weerkaatsten gezamenlijk. Het maakte een samensmelting van licht, dat bestond uit saffier en jaspis en karbonkel en al deze andere stenen die hun licht deden weerkaatsen, het maakte één grote, mooie regenboogkleur, die de hele zaak onmerkbaar in elkaar deed overgaan.

675 Nu, nu, de dag dat die urim en thummim werden weggenomen met dat priesterschap, nu is deze Bijbel vandaag Gods urim en thummim. En als een prediker predikt, moet het niet alleen een kleine plaats hier zijn en dat is alles waar hij zijn hoop op stelt; het moet de hele Bijbel zijn die de boodschap die de man predikt, weerkaatst. Dat is de zaak. Niet slechts één plaats, en zeggen: "Wel, de Bijbel zegt dit." O, zeker, hij zegt heel wat dingen. Maar je moet het allemaal samen geplaatst laten worden. En wanneer de Geest van God komt en in het Woord gaat, plaatst Hij alles samen en weerkaatst één groot licht, en dat licht is Jezus Christus. Amen.

676 Nu, deze twaalf stenen waren twaalf fundamenten, die begonnen bij Ruben en Gad en zo verder naar Benjamin; twaalf stammen, twaalf stenen. En die stenen in de tempel... In het nieuwe hemelse Jeruzalem zal elk fundament op één van de patriarchen worden gelegd.

677 Let nu op, let op de stenen. Nu, u zult die patriarchen bezien die regelrecht in iets anders weerkaatst worden, juist in een andere vraag.

68 Verklaar de vier dieren van Openbaring 5.

678 Broeder Neville, als u dat daar bij de hand hebt of iemand van u, van Openbaring 5, zullen we dat gewoon even lezen. Het is een prachtig beeld hier van de... Hier heb ik het zelf, Openbaring, het vijfde hoofdstuk:

     En ik zag in de rechterhand van Hem, Die op de troon zat, een boek, beschreven van binnen en van buiten, en aan de buitenkant, verzegeld met zeven zegels.
     En ik...

679 Nu, dat is niet de plaats. Ik wil nog een beetje verder nemen, de vier dieren. Laat eens kijken, het veertiende vers. In orde. Nu, daar gaan we, dat is juist. Laten we hier beginnen bij het twaalfde vers, nee, ik geloof het... "En de vier dieren zeiden: 'Amen.'" Nee, er is een kleine plaats daarachter, broeder Neville. "Zie, ik hoorde een stem..."

680 Laten we eens zien, een ogenblikje, ik las het een poosje geleden. O, hier is het, laten wij beginnen bij het zesde vers. Het vijfde vers:

     En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegels open te breken.
     En ik zag, en ziet, in het midden van de troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen; welke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

681 Ik wil, dat u die vraag vasthoudt en als ik hem hier niet binnen een minuut te pakken krijg, wil ik dat u hem mij weer herinnert, ik wil dat met u behandelen: "de zeven geesten van de zeven ogen die op het Lam waren." O, dat is werkelijk iets moois. (Wel, we willen nu de vraag van deze broeder nemen.) Goed, vergeet dat nu niet.

     En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand van Hem, Die op de troon zat.
     En toen Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neer, hebbende elk citers...

682 Nu, dat zijn de vier dieren hier, als u wilt opmerken. Laten we nu verder gaan en een beetje verder lezen:

     ... gouden citers,... schalen, zijnde vol reukwerk,... en gebeden der heiligen.
     En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig... (en gingen door en maakten hun... al hun aanbidding tot de Here.)

683 Nu, deze vier dieren van Openbaring, als u ze opmerkt, elke plaats... (U, Bijbellezers en wie er ook gaat luisteren naar deze band.) Die vier dieren hadden vier aangezichten; het ene had een aangezicht als van een mens, het andere had een aangezicht als van een os, en het andere was als van een arend en het aangezicht van het andere was als van een leeuw. En zij gingen nooit terug, zij konden niet achterwaarts gaan.

684 Hoevelen herinneren zich het oude boek van Openbaring toen men het jaren geleden onderwees, toen ik ongeveer twee jaar hier aan het boek Openbaring besteedde? Heel wat van de oudgedienden.

685 Kijk, ze konden niet teruggaan, omdat overal waar zij gingen, zij voorwaarts gingen. Als zij deze weg gingen, gingen zij als een mens; als zij die weg gingen, gingen zij als een leeuw; gingen zij déze weg, dan gingen zij als een arend; gingen zij deze kant op, dan gingen zij als een os. Zie, zij konden niet achterwaarts gaan, zij gingen steeds maar vooruit.

686 Nu, die vier dieren... Nu, we zullen dit nu snel nemen, omdat ik hier niet te lang bij stil wil blijven staan. Maar de vier dieren... Het dier vertegenwoordigt in de Bijbel "kracht". En u ziet dat deze dieren niet daar buiten ginds in het meer waren of ergens uit de zee opkwamen, maar zij waren bij de troon van God, en zij aanbaden God. Die vier dieren betekenen vier krachten die opkomen uit de aarde, en die vier krachten waren de vier Evangeliën: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes; de een weerspreekt de ander niet.

687 En één van hen, de... Zoals het Evangelie voorwaarts gaat als een leeuw, is het hard, is het moedig; het Evangelie is dapper als een leeuw, en het is een koning als een leeuw. Als het voorwaarts gaat als het aangezicht van een mens, is het vernuftig en schrander als een mens. Als het gaat als de arend, heeft het snelle vleugels en hoge hoogten. Het... Ziet u wat ik bedoel? Als het gaat als de os, is het werkpaard dat kan trekken, de os die de last van het Evangelie trekt. De vier dieren waren de vier krachten, dat waren: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes; de vier Evangeliën, die luid klinken in de tegenwoordigheid van God. Dat was...

688 Als u hebt opgelet, hadden zij ogen van voren en van achteren. Zij... Overal waar zij gingen, weerkaatste het. Zij keken overal waar zij gingen. En dat is de kracht van de Evangeliën als zij uitgaan, het kan... Het heeft de schranderheid van een mens, de snelheid van een adelaar; het heeft de kracht, de trekkracht, de lastdrager als een os, het heeft de hardvochtigheid en de moed van een leeuw. Zie, het zijn de vier Evangeliën, die de vier krachten van Openbaring, het vierde hoofdstuk, zijn. Goed, nu de volgende...

69 Wie zijn de vierentwintig ouderlingen? Goed, ik geloof dat dat zou moeten zijn op de... Wie zijn de vierentwintig ouderlingen?

689 Nu, dat is heel eenvoudig, we zouden deze kunnen nemen. De vierentwintig ouderlingen zaten vóór de Troon. Dat is in het... ik geloof dat het in vers 4 is, waar staat: "En er ging nog een..." Laten wij zien, ik heb... 4:10.

690 Goed, Openbaring, het vierde hoofdstuk en het tiende vers. Zo is het. We zullen het nemen.

     Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op de troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende:
     Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

691 Nu, de vierentwintig ouderlingen. Een ouderling is een opziener. Nu let op, het waren twaalf patriarchen en twaalf apostelen. En zij zaten, twaalf aan één kant en twaalf aan de andere kant. Het waren de vierentwintig ouderlingen, dat waren: de twaalf patriarchen aan één kant, het Oude Testament; de twaalf apostelen aan de andere kant, van het Nieuwe Testament. Zei Jezus niet: "U zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf stammen van Israël?"

692 En hoe zagen de fundamenten eruit! Er staat zelfs een boom in. En de boom aan beide kanten draagt twaalf soorten vruchten. En zij geven hun vruchten eenmaal per maand, hetwelk twaalf maanden in het jaar is. Zij leverden gedurende elk jaar twaalf soorten vruchten op. Twaalf is het aanbiddingsgetal, ziet u. En daar zijn er vierentwintig, het zou vierentwintig zijn, twaalf apostelen en twaalf patriarchen. Zij zitten bij de troon.

693 Goed, nu het vierde vers... of de vierde vraag:

70 Wat vertegenwoordigde de scharlaken draad in Genesis 38?

694 De scharlaken draad, als u wilt opmerken, was Juda. En hij had zonen, en één van zijn zonen trouwde met een Kanaänitische vrouw. En deze Kanaänitische vrouw had geen kinderen, en zijn zoon stierf. De wet was toen om... de volgende zoon moest de vrouw van zijn broer nemen en zaad verwekken voor de dode. En de andere man werkte niet mee om te doen wat hij behoorde te doen, en de Here doodde hem. Toen had hij nog één jonge zoon; dus zei Juda: "Wacht tot deze zoon... opgroeit tot de tijd dat je met hem kunt trouwen."

695 En toen hij zover was opgegroeid dat hij verondersteld werd de vroegere vrouw van zijn twee broers te trouwen, goed, hij moest haar dan nemen om zaad te verwekken voor zijn broers die vóór hem gestorven waren, toen gaf Juda de vrouw (de Kanaänitische vrouw) niet aan de zoon, de jongen, en liet hem gewoon zijn gang gaan. Dus toen zij zag dat zij verkeerd behandeld werd, ging zij naar buiten en deed een sluier over haar gezicht en zette zich als een hoer op een publieke plaats.

696 Juda kwam voorbij en nam de vrouw als zijn vrouw, en zij was een hoer, en leefde met haar. En zei... Ze zei: "Goed, wat zou u mij willen bieden?" En hij... zij zei...

697 Hij zei: "Ik geef een geitje." Hij zei...

     "Wel, geef mij een teken dat u het zult doen." Dus nam zij zijn staf en zijn zegel, enzovoort, en bewaarde het.

698 En toen men het geitje bracht, kon men de hoer niet vinden, omdat zij geen hoer was.

699 Na een poosje kwam het uit, dat zij in verwachting was. En toen het uitkwam, dat zij in verwachting was, kwamen zij het Juda vertellen: "Uw schoondochter heeft de rol van hoer gespeeld." Zij zeiden: "Want zij is in verwachting, en uw beide jongens zijn dood."

700 Hij zei: "Wel, zij moet geroepen en verbrand worden."

701 En toen berichtte zij Juda: "De man die dit deed, bezat deze staf en dit zegel." Volkomen waar, dat was haar schoonvader.

702 En hij zei: "Zij is rechtvaardiger dan ik."

703 Nu, toen zij wist dat haar kinderen zouden worden geboren, waren het tweelingen. En toen de tweelingen... De eerste baby die geboren moest worden, het eerste kind heeft volgens de oude Joodse gewoonte het geboorterecht; het eerste kind, dat tevoorschijn zou komen. En bedenk, dat was haar eerste kind. Geen van al de jongens had een kind bij haar gehad. Zij had nooit een kind gehad tot op deze tijd.

704 En toen haar eerstgeborene tevoorschijn kwam, was het alleen maar een hand. En de vroedvrouw deed er een scharlaken draad omheen, omdat een scharlaken draad sprak van verlossing, die de eerste zoon van de maagd Maria zou zijn... de scharlaken draad van verlossing zou hebben.

705 En toen hij zijn hand terugtrok, kwam de andere eerst. En toen hij dat deed, zei zij: "Waarom deed je dit? De andere heeft het geboorterecht."

706 Dus dat is wat Genesis 38 betekent, ziet u. Dat het eerste kind toch nog bleef tot de komst van de Here Jezus Christus. Dat de eerste onder de verlossingswet was.

707 U weet dat ik zei... de kleine ezel, weet u, ik heb u daarover verteld, dat zijn ogen waren... wat ook meer, zijn oren hingen neer, maar hij werd geboren met een geboorterecht. Een onschuldig, volmaakt lam stierf in zijn plaats. Daar is het.

708 Dus dat was voor het eerstgeboorterecht. De eerste baby die uit de moeder tevoorschijn kwam, en zij zagen die hand (en wisten dat hij weer terug kon trekken). En toen hij zijn hand vooruit stak om te laten zien dat hij het had, dat hij de eerste was, bond de vroedvrouw er de scharlaken draad omheen en hij trok zijn hand terug. Ziet u? Maar hij was absoluut de eerste. Dat was de scharlaken draad, de scharlaken draad heeft... door de hele Bijbel heen betekent het: verlossing, welke wees naar het eerste kind dat zou komen.

709 Het eerstgeboren paard, de eerstgeboren koe of wat het ook was, alles dat eerstgeboren was (dat tevoorschijn kwam) was onder verlossing, moest verlost worden; alles moest verlost worden. Halleluja! O, dat doortrilt mij gewoon. Begrijpt u het? De eerste moest verlost worden. Het was een wet. Gezegend zij de Naam des Heren!

710 En toen Jezus Christus werd geboren, verloste Hij de hele wereld. Zeker deed Hij dat. Hij was de Verlosser van elk schepsel dat ooit op de aarde geschapen werd. Hij was de Verlosser. En... alle verlossing ligt in Hem en er is helemaal geen andere weg waarop u kunt komen: door goede werken, door je aan te sluiten bij een kerk of wat het ook is. U moet komen door dat scharlaken koord, die Verlosser, die bloedverwant Verlosser.

711 Goed, de volgende is nu:

71 Waar zijn de geschenken... Wat zijn de geschenken die gezonden zullen worden, naar aanleiding van de dood van de twee getuigen in Openbaring 11?

     O, broeder Palmer, wat kunt u een vragen stellen!

     Nu, de verlossing, deze draden hier, deze scharlaken draad, we zien dat het verlossing betekent.

712 Nu, de volgende vraag is:

     Wat zijn de geschenken in Openbaring 11?

713 Er komt een tijd... Hier zal een vraag beantwoord worden die onlangs beantwoord werd, toen een prediker-vriend van mij schreef over de Joden, hoe het zou zijn.

714 Nu, deze Joden hebben drieëneenhalf jaar die hun beloofd waren. Hoevelen weten dat? Zeventig weken werden beloofd. Hij zei: "De Messias zal komen en in het midden afgesneden worden." Christus predikte drieëneenhalf jaar, werd precies na drieëneenhalf jaar gedood, drie jaar en zes maanden predikte Hij. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

715 En dan de gruwel der verwoesting – de moskee van Omar – werd op de heilige grond geplaatst, zoals God vijfentwintighonderd jaar voordat het gebeurde zei dat hij daar zou staan. De profeet keek en zag het en zei: "Zij zouden... De heidenen zouden in het bezit daarvan zijn totdat de heidenbedeling geëindigd zou zijn."

716 Nu zijn er nog drieëneenhalf jaar beloofd. Als u oplet ziet u dat deze getuigen van Openbaring 11 duizend tweehonderd zestig dagen profeteren, precies drieëneenhalf jaar. Nu... en zij waren in zakken gekleed. Nu, let op hun bediening, wat zij zijn. Nu, deze twee getuigen worden gedood.

717 Nu, de... Zij keerden terug naar de Joden na de opname van de heidengemeente. De heidengemeente gaat naar huis voor het bruiloftsmaal, en zoals Rebekka in het huis van Abraham werd gebracht bij Izaäk en daar trouwde... En Rebekka en Izaäk traden naar buiten met volledig bezit van alles wat Abraham had, het ging allemaal naar Izaäk. Absoluut! En het kon niet naar Izaäk gaan totdat Izaäk eerst getrouwd was. O Halleluja! Daar bent u er.

718 En Christus wordt... God woont in dat volmaakte, gemerkte, ontsierde lichaam, volledig voor altijd en tot in alle eeuwigheid. Wanneer het Lam en de bruid in de hemel getrouwd zijn, wandelt zij naar buiten met het volle bezit. Absoluut! Izaäk en Rebekka kwamen tevoorschijn met het volle bezit.

719 En terwijl deze ceremonie gaande is in de hemel, dat van de bruid, de heidenbruid, die getrouwd is met de Vorst (Gods Zoon) in de heerlijkheid... Terwijl zij trouwen vinden er drieëneenhalf jaar plaats, terwijl... Mozes en Elia...

720 Mozes was nooit abso... nee, zijn lichaam werd weggenomen. De engelen namen hem; hij verstierf niet, hij bedierf niet. Hij was een volmaakt type van Christus. Hij stierf en de engelen namen hem weg en zelfs de duivel wist niet waar hij werd begraven en probeerde met Michaël, de aartsengel, te twisten over zijn begrafenis. Dat zegt de Bijbel. God nam hem op in de opname.

721 En toen Elia, een profeet van God, daar naar de Jordaan liep, deed hij zijn mantel uit en sloeg de wateren en zij verdeelden zich naar rechts en links. Hij wandelde de berg op. Eliza zei... Hij zei: "Waarom volg je mij?"

722 Hij zei: "Ik wil een dubbel deel van uw Geest."

723 Hij zei: "Je hebt een harde zaak begeerd, maar als je mij ziet wanneer ik ga..." Hij hield zijn ogen op hem.

724 En na een poosje kwam daar uit de hemel een vurige wagen en vurige engelen, vurige paarden, en Elia stapte erin en ging de heerlijkheid in. Hij smaakte de dood nooit, hij werd veranderd, hij moet nog sterven!

725 En als u op deze twee profeten uit Openbaring 11 let, bemerkt u dat zij hetzelfde doen als wat Mozes en Elia deden. U zegt: "Broeder Branham, bedoelt u mij te vertellen dat Mozes en Elia nog altijd leven?" Absoluut!

726 Wel, vóór de Berg der Verheerlijking... Op de Berg der Verheerlijking, voordat Jezus naar Golgotha ging, stonden zij daar beiden, Mozes en Elia, met Hem te spreken. Zeker deden zij dat, zij zijn niet dood. En zij zijn nooit gestorven; zij zijn stervelingen, zij moeten sterven. Dus zijn zij gewoon in een verheerlijkte toestand en wachten op die tijd.

727 En als zij terugkomen en precies drieëneenhalf jaar prediken onder de zalving van de doop van de Heilige Geest, terwijl de zegeningen weggenomen zijn van de heidenen (en de gemeente opgenomen is); en de koude, vormelijke kerk opgejaagd wordt als honden, door de communistische en Roomse partij... En wanneer zij worden opgejaagd en gedood; zij worden gedood... Dan prediken deze profeten drieëneenhalf jaar, en de Bijbel zegt dat zij gedood werden in de grote... in de straat die geestelijk Sodom en Egypte genoemd wordt, waar onze Here werd gekruisigd. Dat is ginds in Jeruzalem, zie, ginds in Jeruzalem, geestelijk genaamd.

728 En zij lagen op straat gedurende drie dagen en nachten. En toen aan het einde van de drieëneenhalve dag kwam de geest des levens in hen en stonden zij op. Zij moesten sterven zoals andere stervelingen, zij moesten het wel. En toen zij deze twee predikers doodden...

729 Zij predikten tegen het verkeerde en brachten vuur uit de hemel. Wie deed dat? Zij brachten plagen uit de hemel en sloegen de aarde zo snel als... en op elke tijd die zij wilden. En zij brachten vuur uit de hemel. En zij stopten de hemelen dat het niet regende, zo lang zij wilden. Wie waren dat? Precies Mozes en Elia. En daar zijn deze twee getuigen.

730 En toen zij de kerk of de wereld kwelden door hun prediking en de Joden terug ontvingen en hen terugbrachten tot berouw en terugbrachten om te geloven in... Als zij Jezus zien komen voor de bruid, zullen zij zeggen: "Voorwaar, dit is onze God, op Wie wij hebben gewacht. Dat is Hij!" Maar Hij komt niet voor hen; Hij komt voor Zijn bruid. En Zijn bruid...

731 Toen Jozef naar Egypte ging, nam hij niet zijn broers met zich mee, maar hij kreeg zijn bruid daar. Absoluut! Maar toen hij zichzelf bekendmaakte aan zijn broers, was er niemand aanwezig. Dat is precies juist. En als Hij Zichzelf bekendmaakt aan deze Joden, zal er daar niemand zijn dan de Joden. Daar zijn degenen die Jozef doodden. Ze stonden daar en hij zei: "Wel, ik ben Jozef, jullie broeder." En hij weende.

732 En zij zeiden: "Nu weten wij dat wij ervoor gaan boeten, omdat wij hem hebben gedood."

733 Hetzelfde, die Joden zullen deze grote tijd van moeite hebben vlak vóór de komst nu, van die vervolging die hen terug zal drijven naar het thuisland. Het roept hen als een troep schapen terug naar de berg Karmel daarginds.

734 Als de Here Jezus voor Zijn bruid zal komen en zij Hem zien, zullen zij zeggen: "Dat is Degene waar wij op gewacht hebben, daar is Hij!" Hij zal opstaan met genezing in Zijn vleugels. Zo is het.

735 En de gemeente, het overblijfsel van de Joden, als zij tenslotte deze twee profeten doden en zij op straat liggen in de stad, geestelijk Sodom en Egypte genaamd, waar onze Here werd gekruisigd, zenden zij elkaar geschenken (dat doet de wereld).

736 Nu broeder Palmer, hier bent u er. Kijk terug in de Romeinse geschiedenis en u zult zien dat er slechts één natie in de hele wereld is, die ooit na een strijd geschenken zond, dat is het Romeinse rijk.

737 Dat is de reden waarom ik zeg dat de antichrist uit Rome komt. Het beest komt uit Rome, het kan niet uit Moskou komen. Het komt uit Rome, de rode draak, die vóór de vrouw stond om haar kind te verslinden, zodra het geboren was. Die duivel, waar was die duivel? Wie was het? Caesar Augustus [dit moet Herodes zijn – Vert], die bevel gaf om al de kinderen van twee jaar oud en daaronder, te doden. De rode draak, de draak, dier betekent "kracht". De Romeinse macht vervolgde en probeerde dat Christuskind te vinden.

738 En datzelfde! Iedere keer dat de Romeinen, het oude heidense Rome, een grote overwinning plachten te hebben, zonden zij witte stenen en van alles naar elkaar als geschenken ter gedachtenis. Dus die stenen waren... Wat het was, het waren kleine geschenken, gezonden tussen de leden van de Roomse kerk. Absoluut! Precies. Het moet zo zijn.

739 Ik stond daar in Vaticaanstad en controleerde het met de Bijbel. Dat de paus een drievoudige kroon draagt, VICARIUS FILII DEI, al die dingen die ik gehoord heb, enzovoort, het is absoluut de waarheid; een godsdienstige groep, die elke natie onder de hemel regeert, en dat doet ze. Daar is het, het zijn die...

740 Ik heb niets tegen de Katholieke mensen (nee meneer), ze zijn net zo goed als ieder ander, maar hun godsdienst is overeenkomstig deze Bijbel verkeerd. Als deze Bijbel juist is, zijn zij verkeerd. Zij zeggen dat zij niet... "Het doet er niet toe wat de Bijbel zegt, het is wat de kerk zegt." Wij geloven dat de Bijbel met de opperste autoriteit spreekt! Absoluut, het is Gods Woord.

741 Dus u ziet daar dat deze stenen die daar toen werden gezonden, in Openbaring hier, de stenen zijn die men als geschenken naar elkaar zond. Dit zal alleen maar aantonen... De Bijbel zegt, de Openbaring hier zegt: "Laat hij die verstand heeft, het getal van het beest berekenen. Laat hem die wijsheid heeft, zo-en-zo doen." "Laat hij die de geest van zekere gaven heeft, zo-en-zo doen." Ziet u hoe de gemeente tekort komt?

742 Vanmorgen vroeg een jongeman mij over geestelijke gaven, over het spreken in tongen. Het is een jonge knaap, heel oprecht; ik geloof dat hij één dezer dagen een prediker zal zijn. En over de gemeente zei ik: "Er is zoveel van, dat vlees is. Wij willen dat niet, maar wij willen het echte. Wij verlangen dat te hebben."

743 U kunt het niet in de gemeente gaan onderwijzen; het eerste wat u krijgt, weet u, is dat de één een tong heeft, een ander een psalm, dan moet u de zaak uitvechten. Maar als God uit soevereiniteit een gave heeft geschonken, zal deze zichzelf manifesteren. Zo is het. Zie, dat zijn de gaven van God, dat is wat Hij aan de gemeente zendt om te overwinnen.

744 Nu, de antichrist heeft zoiets als pro en contra; hij heeft de verdraaide wijze van doen. En dat is het Romeinse rijk, waarin men elkaar geschenken zendt, natuurlijke gaven. God zendt geestelijke gaven aan overwinnaars; de Romeinen zenden natuurlijke gaven aan elkaar.

745 Wij geloven dat de Heilige Geest een Geest is, wij ontvangen Hem door een doop die van omhoog komt.

746 De Katholieke kerk leert: "Een heilige eucharistie, hetwelk het lichaam van Christus is; dat wanneer u dit brood en kosjer ontvangt, het de Heilige Geest is, de Heilige Geest, de heilige eucharistie." Ziet u?

747 Wij geloven dat het een stuk brood is, wij geloven niet dat het het lichaam van Christus is (we zullen het binnen een paar minuten nemen). Wij geloven dat het het lichaam van Christus vertegenwoordigt. Maar het is niet...

748 Dat is het verschil tussen de Katholieke en de Protestantse leer. Ziet u? De Katholieke kerk zegt: "Het lichaam is... Het brood is het letterlijke lichaam. De kerk heeft de macht om dit te transformeren." Hebt u wel eens een Katholiek een kerk zien passeren, zijn hoofd buigen en kruisjes maken? Het is omdat dat kleine lichtje in de kerk brandt, daar onder die kleine tabernakel; er brandt een lichtje daar binnen en dat kosjerbrood ligt daar binnen. "En dat is het lichaam van Christus. En als u dat neemt, neemt u absoluut het letterlijke lichaam van Christus bij uw eerste communie en uw belijdenissen, enzovoort. U neemt letterlijk het lichaam van Christus."

749 Wij zeggen dat het het lichaam van Christus vertegenwoordigt, zie, dat het niets anders ter wereld is dan een stuk brood. En het maakt niet uit als het zelfs geen brood was, als het iets anders was, dan was het om precies hetzelfde te vertegenwoordigen, gewoon precies wat het is...

750 Zoals deze mensen die zeggen: "Ik zou niet gedoopt willen worden in een zwembad, ik wil in de rivier gedoopt worden."

751 Wat voor verschil maakt het zolang u maar gedoopt wordt? Als het in een zwembad is en... Wel, Filippus doopte in een waterplas... toen de eunuch werd gedoopt. Toen Filippus de eunuch in de waterplas doopte, nam de Heilige Geest hem zozeer op, dat Hij Filippus wegnam; hij werd tweehonderd mijl verder gezien. Hij nam hem op in de Geest, gaf hem een wagen regelrecht uit de hemel voor een rit van tweehonderd mijl. Amen. Wonderbaar!

     Nu:

     Waar zullen de heiligen zijn na de duizendjarige regering? En wat voor een soort lichaam zullen zij hebben?

     Ik zal daar binnen een moment op terugkomen. [Broeder Branham beantwoordt dit vanaf paragraaf 820, als vraag 74 – Vert] Zij zullen met Jezus zijn.

752 Goed, de zevende vraag:

72 Hoe zullen wij engelen oordelen?

753 Dat wordt gevonden in... Hoe zullen wij engelen oordelen? Door zonen en dochters van God te zijn. Engelen zijn dienstknechten; wij zijn zonen en dochters van God. En de Bijbel zegt dat wij engelen zullen oordelen. Zo is het. Nu, nu, als u...

     De achtste vraag:

73 Waarom haar vanwege de engelen, van I Korinthe?

754 Als iemand mij I Korinthe, het elfde hoofdstuk, wil geven, en daar zullen wij zien dat u zult uitvinden, dat de... In I Korinthe, het elfde hoofdstuk, zien wij dat Paulus spreekt. Laat me het even een ogenblik nemen en dan zullen we het snel lezen en dan hebben wij het bij elkaar.

755 Ik heb iets over dit andere vers hier te zeggen, waarvan ik hoop dat de Here het ons zal geven op de wijze waarop wij het moeten hebben. Als iemand het vindt... Ik geloof dat het het elfde hoofdstuk is, ja, goed. Nu, luister aandachtig, zodat u het zult begrijpen. Neem nu heel uw bewustzijn en stop het in uw vestzak tot ik dit gelezen heb, ziet u, en geef er dan commentaar op. Luister heel aandachtig, dit is ZO SPREEKT DE HERE:

     Weest mijn navolgers, gelijk ook ik van Christus. (Paulus zei: "U volgt mij, precies zoals ik Christus volg.")
     En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mij gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik u die overgegeven heb.
     Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

756 Ziet u hoe het is? God, Christus, man, vrouw. Nu:

     Iedere man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert Christus.
     Maar iedere vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd;...

757 Nu, we nemen gewoon een ogenblik om u te laten zien dat het haar voor de vrouw haar bedekking is:

     ... want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgeschoren was. (Dat betekent, dat als zij haar haar gaat afknippen, scheer het dan af.)
     Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde;... (afgeknipt betekent geschoren, zie) maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke.

758 Wij gaan hier nu regelrecht op de vraag in die u gesteld hebt. Ziet u? Goed, nu, het is verkeerd voor een dame om haar haar af te knippen, volgens de Bijbel. Luister hier nu goed en zie of de Bijbel aan een man geen wettig recht geeft om zijn vrouw weg te zenden als zij haar haar afknipt, zie of dit juist is of niet.

     Als een man... Want de man moet het hoofd niet dekken,... (dat is, lang haar hebben) aangezien hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. (Hebt u daar ooit aan gedacht?)

759 Nu, ik wil hier stoppen, omdat ik dit heel diep wil laten inzinken, zie. En bedenk nu, dat ik tienduizenden lieflijke vrouwen heb gezien (die ik nu ken, en velen van hen zitten in deze gemeente) die kort haar hebben, die Christenen zijn. En waar ik het aan wijt, is niet u, maar het is aan de wijze waarop u onderwezen bent. Dat is het. Uw prediker heeft u dit nooit verteld. Maar als enigen van de vrouwen rondom de Tabernakel er zo uitzien, zijn zij schuldig. Zie, omdat wij hen stellig daarover vertellen.

760 Let nu hierop:

     ... een man... Want... (het zevende vers) Want de man...

761 Nu, wie spreekt hier? Eens zei een dame: "O, Paulus was een oude vrouwenhater."

762 Welnu, terwijl wij het er hier over hebben, laten wij Galaten 1:8 opslaan en zien wat Paulus daarover zegt, zie, in Galaten 1:8. U zult vinden dat Paulus hier in Galaten 1:8 zegt:

     Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een ander Evangelie verkondigde, buiten hetgeen u reeds gehoord hebt, die zij vervloekt.

763 Verwijt u mij nu niet, verwijt Hem, zie.

     Want de man moet het hoofd niet dekken, aangezien hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid van de man.

764 Let nu op het volgende vers:

     Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man.
     Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.

765 Nu, ik bedoel dit nu met echte liefde en zachtheid en ik hoop dat u het begrijpt op dezelfde wijze als waarop ik dit zeg. Maar Amerika... Als een internationaal reiziger, Amerika heeft enkele van de laagste ontaarde regels voor hun vrouwen van elke natie ter wereld. Parijs. Frankrijk zou een hemelhoge wolkenkrabber kunnen zijn, vergeleken met de wijze waarop de Amerikanen hun vrouwen laten doen. Het is een schande!

766 Besefte u, dat de god van Amerika een vrouw is? Ik kan u dit met deze Bijbel bewijzen. Zo is het. Beseft u dat het op die wijze moet komen, zodat de Katholieke kerk hun leer van de maagd Maria kan binnenbrengen?

767 Nu, als een vrouw niet gemaakt was voor een man, niet... Als een man niet gemaakt was voor een vrouw, maar de vrouw gemaakt werd voor de man, hoe gaat u dan een vrouw aanbidden? Ziet u? Nu, wat gebeurde er, het begon in Parijs en eindigde in Hollywood. Nu moet Parijs naar Hollywood komen om hun modellen en hun modes en dergelijke te krijgen, het is door de ontaarding van onze Amerikaanse vrouwen.

768 Wat is het? Onze natie heeft zich zo verlaagd, dat ze zelfs de betrekkingen van mannen hebben weggenomen en hier vrouwen in die plaatsen hebben aangesteld, zodat bijna 90% van hen prostituées zijn. En er dan over spreken dat de mannen weg zijn, zeker, het is omdat ze daar vrouwen in hun betrekkingen hebben geplaatst. En men wordt zo laag bij de grond dat men vrouwen als politieagent op straat zet. Dat is een schande voor elke natie. Jazeker. Wat gaat u eraan doen?

769 "Wat doet u eraan, broeder Branham?" Ik moet het eerbiedigen, ik ben een Amerikaans burger, ik doe wat de grote baas zegt. Als ik ooit... Als een gezin ooit het respect voor het gezin verliest (de kinderen hun eerbied voor de ouders verliezen), wordt dat gezin aan stukken gescheurd. Als een gemeente ooit het respect voor zijn herder verliest, dan is die gemeente verloren. En als een natie ooit haar respect voor het opperste gerechtshof en haar beslissing verliest, wordt die natie aan stukken gescheurd. Dat is helemaal juist. Wij moeten die dingen respecteren, omdat zij de grote baas zijn. Maar het is vanaf het begin al niet juist. Absoluut!

770 Wist u dat een man in de Bijbel... Genesis, het eerste hoofdstuk, toen God vrouw en man schiep, en de man en de vrouw maakte en God aan Eva vertelde: "Uw man zal over u heersen, uw heer zijn"? Zeg dat in Amerika en zie waar u zult komen. Jongen, het is niet zo, de vrouw heerst over de man; zij moeten dat doen, de publieke plaatsen worden opgezet...

771 Ik zou als ik moest, vanuit mijn kamer daar, vrouwen kunnen brengen, bij dozijnen, eerbare vrouwen... Ik zeg niet dat alle vrouwen nooit eens een keer zouden mogen werken; misschien hebben zij een zieke man of zoiets, en moeten zij werken. Maar als het niet nodig is, moeten zij het niet doen. Hun plaats is thuis, hun kleine kasteel, dat is precies waar zij moeten zijn.

772 En onze Amerikaanse vrouwen zijn ertoe bevoorrecht en ze gaan over lijken. Zelfs bij alle dieren, enzovoort... Als die zaak overheerst, als dat plaatsvindt, dan doet het het hele ras ontaarden.

773 Er is een kleine vogel in Afrika, en hij is een kleine kale vogel.

774 Nu is gewoonlijk het vrouwtje altijd het lelijkste van de twee. Het mannetje is altijd het mooiste, het mannetjeshert, de mannetjes eland, de mannetjes fazant, de mannetjes kip en altijd is het meest... Want het vrouwtje is de thuisvogel. Zij zit op het nest, zij voedt haar jongen op. Ze wordt beschut voor de havik, de slang, de prairiewolf of wat al niet meer, zie, om haar jongen op te voeden.

775 Maar in het ras waar de... of in de sekse, waar die vrouw of het vrouwtje overheerst in schoonheid, is het altijd een ontaard type. Neem een vogel in Afrika... Er is daar een kleine vogel, de enige op de continenten, waarvan ik weet dat het vrouwtje mooier is dan het mannetje. En als het... die vogel is een voortdurende prostituée. Ze loopt rond en vindt een mannetje, en loopt met hem weg en legt het aantal eieren, nadat zij er met één samen is geweest, en laat haar mannetje op de eieren zitten, terwijl zij uitgaat en weer achter een ander aanjaagt. Zo is het precies. Ziet u wat ik bedoel?

776 Het... Kijk nu vandaag in Amerika naar onze vrouwen. Een jongeman uit Kentucky vertelde mij een paar dagen geleden, dat er op een zekere fabriek hier in Kentucky, achthonderd vrouwen werkten. En hij zei: "Ik zou waarschijnlijk rustig kunnen zweren, dat vierhonderd van hen absoluut straathoeren zijn en getrouwde vrouwen met kinderen." Eén knaap haalde zijn vrouw eruit en bewerkte haar met een plank en had haar toen willen doden. En een ander ging een man doodschieten, en weer een ander begon vechtend met messen te trekken. Dat had zo niet mogen zijn. Dat is niet goed.

777 Plaats de vrouw terug in de keuken waar zij hoort, dan zal alles in orde zijn. Maar plaatst u haar buiten in openbaar werk, dan is zij verloren. Abso... Ik zeg niet, dat...

778 De Amerikaanse vrouwen halen hun neus op en zeggen: "Dat geeft helemaal niet." En: "Vertel mij wat." Zeker, u moest het doen, omdat de Bijbel voorspelde, dat u het zou doen. U moet het doen.

779 En hier toen... Lange tijd geleden was het zo, dat als een vrouw in een Methodistengemeente haar haar afknipte, zij de gemeente werd uitgezet. Zeker deden zij dat. Ja, inderdaad. Nazareners, Pelgrim Heiligheidsmensen, Pinkstermensen, allen waren zij het gewoon te doen. Wat gebeurde er?

780 Weet u waarom? U hebt een paar "sissies" achter de preekstoel. Dat klopt precies. Iemand is bang voor zijn "maaltijdbon", bang dat je hen excommuniceert en buiten de gemeente zet. Zij hebben niet de moed om op Gods Woord te staan, of het pijn doet of niet. Dat is helemaal juist.

781 Luister hiernaar, de man is de heerser, denk niet dat ú het huis kunt regeren. U bent niet de bestuurder van het huis. U bent absoluut... U bent geen slavin, nu, maar u bent een hulp. En Adam... De man heeft de heerschappij over zijn vrouw en hij is alleen verantwoordelijk voor zijn vrouw. God stelt de man aansprakelijk voor zijn vrouw. Nu, lees en zie of God dat nu zegt.

     Want de man moet het hoofd niet dekken, aangezien hij het beeld en de heerlijkheid Gods is;...

782 God is geen vrouw, God is een man. U weet dat toen zij de maagd Maria en dat alles maakten, en bemidde... of bemiddelingen en al dergelijke, en het bidden tot de maagd Maria, weet u waar het mij aan herinnert? De grote godin Diana, die Paulus bestrafte en er een eind aan maakte. Zo is het. Hij zei: "Wel, God is geen vrouw!"

783 Een rotssteen viel daar buiten in het veld, en men zei dat de godin haar beeld naar beneden had geworpen, en dat is de reden waarom vrouwen in Korinthe, en daar waar Diana aanbeden werd, predikers wilden worden.

784 Ze zeiden: "Wel, de geest vertelde ons dat wij konden prediken."

785 Hij zei: "Wat? Kwam het Woord van God bij u vandaan en kwam het van u alleen? Als iemand van zichzelf denkt geestelijk of een profeet te zijn, die erkenne dat wat ik zeg de bevelen des Heren zijn; laat een vrouw zwijgen en onderworpen zijn in de gemeente, niet leren of enig gezag uitoefenen." Dat is het precies. Dat is wat de Schrift zegt. Ziet u? En God zal een hoop predikers daar verantwoording voor af laten leggen op de dag van het oordeel.

786 Wel, luister! U zegt: "Wel, ik zal u zeggen dat dit mij werd geleerd." U weet nu beter! Zo is het. Als u, of iemand anders, een dosis medicijnen begint in te nemen en iemand vertelt u dat het arsenicum is en u gaat door en neemt het toch, dan is dat daarna uw eigen fout, ziet u.

787 Luister hier nu naar:

     Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man.
     Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, vanwege de engelen.

788 Leest iemand van u het? I Korinthe, het elfde hoofdstuk, het tiende vers. Als u opmerkt, "macht, macht van de engelen". I Korinthe, want de engelen, dat is de man, de boodschapper. Kijk, het is weer een kleine "e". Waar het engelen betreft, hemelse engelen, is het met een grote "E", hoofdletter "E". Waar het met een kleine "e" is, zijn het menselijke engelen.

     Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder de man, in de Heere.
     Want gelijk de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God.
     Oordeelt gij onder uzelf: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt (met kort haar) God bidt? (Denk er nu aan.)

789 Let nu op:

     Of leert u ook de natuur zelf niet, dat zo een man lang haar draagt,...

790 Zeg, waar sloeg het op? Haar! Ziet u niet waar Paulus over spreekt? Haar, lang haar! De vrouw behoort lang haar te hebben. Nu het veertiende vers:

     Of leert u ook de natuur zelf niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?

791 Begrijpt u het? Het is een schande voor een man om lang haar te hebben, maar een vrouw... dat is de plaats van een vrouw. God maakte een man anders dan een vrouw, wat geslacht en het uiterlijk betreft en in al het andere. Zij behoort geen kleding te dragen... De Bijbel zegt, dat als een vrouw een lange broek, of enige kleding die een man toebehoort, aantrekt, het een gruwelijk en vuil en smerig gezicht voor Gods aangezicht is. En God zal haar ervoor laten boeten. Naar wie gaat u luisteren? Maar dit is de Bijbel!

792 En u hangt rond en zegt: "Wel, ik geloof dat het netjes is om vrouwen lange broeken te zien dragen." Maar God maakte hen anders. Hij wil dat ze anders gekleed gaan.

793 En de Bijbel zegt: "Als een vrouw zelfs een kledingstuk aantrekt dat aan een man toebehoort, is het een gruwel." Weet u wat een gruwel is? Het is iets dat vuil is in het aangezicht van God. En de grote Jehova, Die op u neerziet als zijnde een vuil ding... En de Bijbel zegt...

794 En u die zei... Sommigen van u dames, nu, u laat uw jonge meisjes rond de tienerleeftijd, achttien, twintig jaar oud, hier buiten lopen, gekleed alsof zij...

795 En u ook, mamma! Ziet u? Als u naar buiten gaat en deze lange broeken draagt en dergelijke, en leeft... en de straat opgaat en die oude kleding aanhebt, die zo naakt is tegenwoordig, en die u er laat uitzien als iets wat u niet bent. Ziet u? En u gaat daar de straat op, er helemaal seksueel uitziend; u mag dan nog zo onschuldig en zuiver en alles voor uw man zijn, maar als u de straat opgaat en er kijkt een man naar u, omdat u zich zo presenteerde, bent u schuldig en zult u verantwoording moeten afleggen op de dag van het oordeel voor het plegen van overspel met elke man die zo naar u keek. Dat zegt de Bijbel.

796 De Bijbel zegt: "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd" en u bent schuldig en zult...

797 U komt naar het oordeel en zegt: "Here, U kent mijn hart, ik heb nooit overspel gepleegd, ik leefde trouw aan mijn man."

798 Maar hier zal een man zijn, hier zal er nog één zijn, hier nog één, nog één, nog één, vijftien, twintig, dertig, veertig van hen staan daar en zeggen: "Schuldig aan overspel!" Waarom? Sommige mannen keken naar u.

799 "Wel, ik had er niets mee te maken." Wel, waarom presenteerde u zich dan zo? Toen God u vertelde ze niet aan te trekken, was het een gruwel om het te doen, en u ging luisteren naar "Wie houdt van Suzie?" Of wat is die...

800 Hebt u ontdekt wat er heeft plaats gevonden met die man van "Wie houdt van Suzie?" U hebt dat allen hier onlangs in de krant gezien. Toen wij daar buiten in Casper, Wyoming, waren, kwam het uit. En hoe is zijn naam? Die knaap die... op die: "Wij houden van Suzie", of wat ter wereld was dat? De... O, wat u allen thuis doet blijven op woensdagavond en de gebedssamenkomst doet missen om dat te zien. Wat is dat nu? "Wij houden van..." Wat is de naam ervan? [Een zuster zegt: "Ik houd van Lucy." – Vert] "Ik houd van Lucy", haar man wordt verondersteld te... hangt wat rond, is daarginds in Reno, Nevada, gepakt met een kleurlingmeisje, waarmee hij al jaren leeft. En dat is waar je voor thuis blijft om naar te kijken in plaats van het Evangelie te gaan horen. De vrouw beleed het. O genade! Er is niets zuiver buiten Jezus Christus!

801 Zegen uw hart, broeder. Ik zal u vertellen, u knaap, sommigen van de... U zegt: "Oh, my, kijk wat een klasse." Sommige van de... de allerslechtste aasgieren die wij hebben en aaseters, zijn mooie vogels. U kunt een vogel niet beoordelen naar zijn veren, zie. Dus, denk daaraan. O my!

802 Let nu op:

     Of leert u ook de natuur zelf niet,... (dit is dat veertiende vers)... dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? (Dat behoort tot een vrouw.)
     Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is;...

803 Nu, waar spreekt hij over? Een hoed die u Katholieke mensen in de kerk draagt? Inderdaad niet! Een kleine bedekking boven op uw hoofd, met een zakdoek? Hij spreekt over uw haar!

804 Nu! En als een vrouw haar haar afknipt, knipt zij haar heerlijkheid af en wordt het haar niet toegestaan naar het altaar te gaan en te bidden. U... precies wat hier staat: "Is het betamelijk voor een vrouw om te gaan bidden met het hoofd onbedekt?" Er staat hier: "Wel, als zij haar haar afknipt, laat haar dan ook glad geschoren worden." En als zij geschoren wordt, staat er dat het een schande voor haar is, het is een schande voor een vrouw om dat te doen. En dan staat er: "Zij behoort gedekt te zijn." Nu, ik lees gewoon de brief van Paulus. U allen, het is aan u. Zie?

     Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar tot een deksel haar is gegeven?

805 Staat er dat haar een hoed moet worden gegeven? U Katholieke mensen of u Protestanten, één van beiden, die naar de kerk gaat en een hoed wil dragen en zegt: "Wel, ik ga naar de kerk, ik moet een hoed opzetten." Nee, u moet uw haar laten groeien. Dat is het verschil. Ziet u?

     ... omdat het lange haar tot een deksel haar is gegeven? (En het is een schande voor haar om naar de gemeente te komen zonder gedekt te zijn, om naar het altaar te gaan om te bidden.)
     Doch indien iemand twistgierig schijnt te zijn,... (Ik geloof niet dat ik het woord 'contentious' kan uitspreken; u weet wat twistgierig is.) wij hebben zulke gewoonten niet, noch de gemeenten Gods.

806 Nu, als u erover wilt redeneren, redeneer daarmee. Goed, u wilt erover twisten. "O, het maakt geen enkel verschil. Laten we ze hun gang laten gaan. Wel, ik geloof dat het niets is. Ik... Het gaat er niet om hoe het haar is, hoe dan ook, het gaat erom hoe het hart is." Dat is waar, als het hart in orde is, zal het haar ook in orde zijn. Uh-huh.

807 Ga door, u wilt twistgierig zijn. Paulus zei: "Wij hebben zulk een gewoonte niet, noch de gemeente Gods." Als u wilt behoren tot de zijde van Kaïn, wel, ga uw gang. Maar dit is wat Paulus zei.

808 O, en ik bedoel dit niet lachwekkend, want het is niet iets om over te lachen. Maar ik vertel u, vrienden, het is een schande om de wijze te zien waarop deze dingen zijn toegestaan om te doen. Ik...

809 Luister! Tot u, mijn geliefde zusters, ik wil dat u er op uw best uitziet en op uw best bent, dat is wat u behoort te zijn. Dat is wat u moet zijn. En u behoort zo aangenaam en fris en alles te zijn als u maar kunt wanneer uw man komt, net zoals toen hij uw verloofde was. En u behoort hem aan de deur met een kus te ontmoeten, even lieflijk voor hem als het was op de dag toen u hem bij het altaar kuste om uw man te zijn. Zo is het. Ik verwijt u niet om er op uw best uit te zien en op uw best te zijn. En ik wil dat u zo bent. God weet dat ik dat wil.

810 Hier een tijdje geleden sprak ik met Jack Schuler. Wie heeft er ooit van Jack Schuler gehoord? De beroemdste prediker die de Methodisten hadden. Hij zei: "Een vrouw kwam en zei... haar haar helemaal vuil en kauwgom kauwend en haar kleding half aan, en ze zei: 'Weet u, mijn man wil zelfs niet meer bij mij zijn.'"

811 Hij zei: "Ik verwijt het hem niet."

812 Dat is juist. Nu, maar wat u moet doen, is dat u op de juiste wijze moet zijn. Neem uw frisheid en schoonheid niet van Hollywood, neem ze uit de Bijbel. Wees voor God een dame, handel als een dame, kleed u als een dame, wees netjes. Gedraag u zich als een dame, draag niet die...

813 Elke man die zijn vrouw laat uitgaan en deze kleine oude dingen voor het oog van mannen laat dragen en die oude spulletjes, haar dan naar het grasveld laat gaan en het gras laat maaien en dergelijke... Meneer, ik vertel u, broeder! Ik bedoel niet gemeen te zijn, ik... God weet dat; dat komt uit mijn hart. Maar ik zal moeten... Ik zal heel wat moeten veranderen, voordat ik de mijne dat zal laten doen. Ik zal daar boven op de heuvel baas zijn zo lang als ik kan, ziet u; en als ik het niet kan, zal ik daar vertrekken. Dat is juist.

814 O broeder, dat is een schande en een oneer voor vrouwen om dat te doen. En ik bedoel niet, zuster... Ik haal u niet neer, ik probeer alleen te zeggen... Onze gemeente hier heeft geen leden, de mensen komen hier gewoon. Maar dit is een huis van God en wij vertellen de mensen beslist om die dingen niet te dragen. Dat... het is... zij zullen er verantwoording voor moeten afleggen op de dag van het oordeel. Nu, let hier op. En laat uw haar uitgroeien, zie, en wees een dame.

815 Nu:

     Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt.
     Want ten eerste, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik, dat er scheuringen zijn onder u;... enz... (En zo gaat het door tot de avondmaalstafel.)

816 Luister nu daarnaar. Dit is waarom de engelen...

817 Nu, broeder Palmer, ik zeg dit niet tegen u op deze band, u predikt hetzelfde daar als ik hier doe. Maar u weet het goed genoeg, en daar u een prediker bent weet u, dat het de waarheid is, broeder. In orde.

818 Dus de engelen hier zijn de mannen. Als u het opmerkt, broeder Palmer, is het met een kleine letter, de "engelen". En de Bijbel gaat verder... Hij spreekt over de man en zijn vrouw, zie, dat is het onderwerp.

819 Dat is de wijze waarop mensen zo verward raken in de Bijbel en zeggen: "Wel, God zegt het ene hier, en wat anders..." Nee, u raakt bij het onderwerp vandaan. Blijf regelrecht bij hetzelfde onderwerp, dat is alles. Hij spreekt over man en vrouw.

820 Ik wil nog één ding meer aanhalen, juist voordat wij sluiten, het zal me ongeveer twee minuten kosten.

74 Waar zullen de heiligen zijn na de duizendjarige regering? En wat voor een soort lichaam zullen zij hebben?

821 Ik geloof dat dit de lieflijkste vraag is, ik houd daar gewoon van. Nu, laten wij er regelrecht op ingaan.

822 In den beginne... God... Wij zullen voor een paar minuten terugkeren naar onze onderwijzing van Hebreeën. God was deze grote, enorme fontein van zeven kleuren. Hoevelen weten dat? Ziet u? En hoevelen weten dat God zeven Geesten heeft? Absoluut, zeven Geesten. En er waren zeven ogen in het Lam, enzovoort, en dat alles komt nu samen. Ziet u? Nu, dat was God.

823 Nu, toen Hij, de Logos, uit God ging, hetwelk God was Die uit deze ene grote fontein in een lichaam kwam in de vorm van een man; en het de Logos maakte, die wij theofanie noemen...

824 Nu, als u de theofanie neemt als u daar naar kijkt, is dat een man. Nu, dat wij... Nu, dat is waar wij waren in den beginne. U begrijpt het nu niet, maar u was daar ver terug in den beginne op die wijze. Toen de mens... Toen God de mens maakte naar Zijn beeld, maakte Hij hem als een theofanie. En Hij plaatste hem alleen in vlees... Toen God de mens maakte naar Zijn beeld, in Zijn gelijkenis, waren zij... In Genesis 2 waren zij... of Genesis 1:28, geloof ik dat het is: "Er was nog geen mens om de aarde te bebouwen", en God had hem mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Zo is het. "Geen mens om de aarde te bebouwen."

825 Toen bracht God de mens een beetje lager en plaatste hem in dierlijk leven, dat is dit lichaam, net als de dieren, zodat hij de aarde kon bebouwen, kon aanraken. Die theofanie raakt niet aan, die ziet, smaakt, ruikt of hoort niet; deze zintuigen die wij hebben. Dus God plaatste de mens daar om aan te raken en te voelen.

826 En toen hij daar door de Hof van Eden wandelde, eerst als een theofanie (zoals de Heilige Geest nu hier binnen is en wandelt) leidde hij het dierlijk leven. Hij had controle over alles, maar kon de aarde niet bebouwen, ziet u. Dus plaatste God hem in vlees zodat hij de aarde kon bebouwen. Gaf hem zijn vijf zintuigen om de aarde te bebouwen en de wijngaarden in orde te maken, enzovoort, maar toen zag de mens er nog steeds eenzaam uit. O, dit is een prachtig beeld.

827 Kijk, want toen hij de eerste keer gemaakt werd, werd hij gemaakt als twee mensen inéén. De mens werd zowel mannelijk als vrouwelijk gemaakt. De Bijbel zegt het. God maakte de mens zowel mannelijk als vrouwelijk, "schiep Hij hem." Let nu op, toen de mens van de theofanie werd gescheiden en in het vlees werd geplaatst, was hij er niet helemaal; een deel van zijn wezen was nog een theofanie, dus dat leek niet juist.

828 Daar ging de mannelijke en de vrouwelijke koe; daar ging het paard en daar ging de os; en daar ging al het andere, bij paren. Maar Adam, hij... het was... Zie, er ontbrak iets. Dat vurige verlangen toonde aan, dat er een hulp op hem wachtte. Begrijpt u het? En de gedachte al, dat wij hier moeten sterven, dat wij bezorgd en verslagen zijn en wij naar een leven verlangen dat geen dood kent, toont aan dat het op ons wacht. Ziet u?

829 En Adam was eenzaam. En God... om te tonen dat zij niet gescheiden konden worden... Nu, ik zal op ditzelfde weer terugkomen, even een ogenblik.

830 Kijk, Hij nam geen stof en maakte daar Eva van, maar Hij maakte haar uit het oorspronkelijke stof, uit Adam. Hij nam een rib uit zijn zijde en maakte hem een hulp, en dat was Eva. Zij was gemaakt voor de man en een deel van de man. Ze was in het begin een deel van hem, in de schepping, in de theofanie. Zij was een deel van hem hier in deze schepping. Ze kon niet verdeeld worden in een andere schepping, zij moest worden gemaakt in dezelfde schepping.

831 Dat is precies waarom Christus en God dezelfde Persoon moesten zijn, het kon niet iets anders zijn. Als Hij een goed mens of een profeet was geweest, zou Hij geen verlosser zijn geweest; Hij moest de Schepper Zelf zijn. Maar Hij is nog steeds een theofanie nu, ziet u, en zoals Hij toen was.

832 Nu, een mens kwam hier beneden en hij was wonderbaar; en God hield daarvan. Hij zei: "Dat is prachtig, laat ze op aarde zijn en daar voor eeuwig leven. Dat is alles; voor de eeuwigheid, steeds maar door. Laat het gewoon groeien en laat elke plant voortbrengen en alles zoals dat. En laat de mens leven en de beesten leven, en al het andere, voor eeuwig en altijd. Dat is goed." Ziet u?

833 En toen kwam de zonde binnen. En ik wil dit beweren. In de... Zoveel mensen maken zo'n verschrikkelijke vergissing met deze ene Schriftplaats, en dat is met de drieëntwintigste Psalm. Zij lezen het op deze manier: "Ja, hoewel ik wandel door de donkere vallei van de schaduw des doods." Nu, zoiets is er niet. De Bijbel zegt dat niet: "De donkere schaduw van de vallei... of, de donkere vallei van de schaduwen des doods."

834 Er staat: "Hoewel ik wandel door de vallei van de schaduw des doods..." Nu, voordat er een schaduw kan zijn moet het licht hebben om de schaduw te maken. Zie, David die een profeet was en onder de zalving, maakte geen fout, hij zei slechts de waarheid: "Ja, hoewel ik..." (niet: "wandel door de donkere vallei", maar:) "door de vallei van de schaduwen van de dood."

835 Dan moet u een zeker percentage licht hebben om een schaduw te maken. En dat is de wijze waarop het hier is. Wij zijn zowel natuurlijk als bovennatuurlijk. Dit lichaam is onderworpen aan de dood en werd door een vrouw voortgebracht; niet door niets, maar door... Niet door God; u bent een reproductie van Adam en Eva. Of u zwart, blank of wat ook bent, u bent een voortbrengsel, een nazaat van Adam en Eva. Dat maakt uw lichaam "geboren in zonde, gevormd in ongerechtigheid, leugen sprekend tot de wereld gekomen". U bent aan het begin van uw leven verdoemd en veroordeeld, niet... zelfs zonder een kans.

836 Nu, omdat de geest die u hebt tot u kwam door de natuur, en door de natuur komend vanuit seksuele gemeenschap... Het verlangen van man en vrouw, brengt een aards kind voort. En als je dat kind laat gaan en hem niets onderwijst dat juist is, zal hij verkeerd gaan. Als je hem niet leert wat goed is of verkeerd, dan zal hij het verkeerde nemen, omdat het zijn natuur is om zo te doen.

837 Let eens op een baby, niet groter dan dat, het wordt gewoon zo razend; het zal gewoon... het zal zijn handjes wringen en rood in zijn gezicht worden en zijn adem inhouden. Zeker. Wat is het? Het is zijn natuur. Hij kreeg het van zijn pappa of van zijn mamma; zij had genoeg temperament om een cirkelzaag te bevechten, of zijn pappa. En als het niet van hen kwam, dan kwam het van zijn grootvader of grootmoeder. Zie, het is een nazaat.

838 Dus, dat maakt... U wordt in de wereld geboren. U komt door een natuur en uw hele wezen is zwart en vuil, en verdoemd en vervloekt en gaat naar de hel. Zo is het!

839 Maar als u wederomgeboren bent, dan schijnt het licht van God in die ziel (halleluja), dan is het niet meer een donkere vallei, maar is het een vallei met een schaduw erin. U mag hier met het vlees gesluierd zijn en met dingen die door geloof worden gekend, maar er is daar genoeg licht in. En op zekere dag moeten dat licht en die duisternis vaneen scheiden! En wanneer het licht schijnt, vlucht de duisternis. En wanneer wij gaan om met Christus in dat lichaam te zijn, verdwijnen de duisternis en de dood en wij breken door in volmaakt licht. Glorie voor God! Daar zijn we: geen ziekte meer, geen vermenging met duisternis meer.

840 Op het ogenblik hebben wij zowel ziekte als vreugde, zowel gezondheid als kracht, en we zijn wispelturig en hebben ups en downs, blijdschap en verdriet, enzovoort. Wel, het is slechts een schaduw. We hebben genoeg licht om te weten dat daar licht is; en we zijn nog steeds in het lichaam, in het vlees. Maar op zekere dag zal de dag aanbreken. Dat is wanneer de doodsengel aan het voeteneinde van het bed zit, dat is wanneer de dokter zegt dat het allemaal voorbij is; en dit natuurlijke komt van het bovennatuurlijke vandaan, en het licht springt terug naar het licht, en de duisternis gaat terug naar de duisternis. Dan doet dit sterfelijke onsterfelijkheid aan. Dat is wanneer dit verderfelijke, onverderfelijkheid aandoet. Dat is wanneer dit sterfelijke, onsterfelijkheid aandoet en wij van een tijdelijk schepsel tot een schepping van de eeuwigheid worden. U kunt daar niet uitgaan met totale duisternis, u moet licht hebben in de duisternis. Daar bent u er. Dat is dat lichaam dat u ontvangt.

841 Wat doen wij? Wel, mijn geliefde heilige broeder, mijn geliefde heilige zuster, vóór de grondlegging der wereld, toen God u naar Zijn beeld schiep, of de man naar Zijn beeld schiep en de vrouw schiep in het beeld van de man voor de heerlijkheid van de man, maakte Hij u een theofanie, precies zoals Hijzelf, toen Hij zei: "Laten wij", tot de schepselen die Hij gemaakt had, "laten wij een mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis", een theofanie. God was nog nooit vlees geworden. Hij was een theofanie.

842 Mozes zag Hem. Mozes riep uit: "Here, laat mij U zien."

843 Hij zei: "Ga daarheen en verberg u in de rots, in de kloof." En Mozes ging terug in die kloof; en toen God voorbijging, de bliksem en de donder... En toen God voorbijging, had Hij Zijn rug zó op deze manier naar hem toegewend.

     En Mozes zei: "Het waren de achterdelen van een Man." Halleluja!

844 Wie was het? De Melchizédek Die neerkwam, de Koning van Salem, zonder vader of moeder, geen begin der dagen of einde des levens. Dat is Hij! En Hij kwam neer, dat is Degene Die met Abraham sprak, Die voor Zichzelf zo'n klein lichaam van vlees samenstelde en [Broeder Branham blaast – Vert] erin blies, erin stapte, en neerkwam en een kalf at, melk dronk van een koe en wat boter en brood at. En de twee engelen...

845 En toen Hij daar wegwandelde, verdween gewoon alles van dat stof [Broeder Branham blaast – Vert] en ging weg.

846 Ik dacht er nooit aan. Terwijl ik hier enige tijd geleden een patroon in m'n geweer laadde; ik had een .22 geweer, het is een .220 Swift. En u broeders hier die verstand van geweren hebt weet dat. De kleine kogel, het is een 48 korrel kogel, net ongeveer zó lang, een gewone .22 kogel. Hij wordt meestal geladen op een kamerpoeder van een .30-06. Nu, ik... De fabriek laadt die alleen maar tot ongeveer dertienhonderd meter per seconde. Goed, maar je kunt hem genoeg... hem zelf laden en je kunt hem opvoeren tot vijftienhonderd meter per seconde. En overigens, als u schoot... Wij waren onlangs aan het schieten op honderdtachtig meter en de kogel trof, en het stof vloog omhoog voordat het geweer ook maar echode. Zo snel gaat het.

847 Neem dan een tandenstoker (weet u, de vlakke kant van een tandenstoker) en duw hem naar beneden in uw buskruit en krijg dat ding vol buskruit, ongeveer vier of vijf kleine korrels en leg het er boven op, en doe daar dan uw kogel in. Sta hier en u hebt in een seconde een kogel in uw hand. En schiet hem af op het grondzwijn, dat zestig meter bij u vandaan zit, en het grondzwijn zal zelfs geen beweging maken. De kogel keert naar zijn oorspronkelijke toestand terug, terug in gassen. Hier is een kogel die bestaat uit een vermenging van koper en lood en binnen een fractie van een seconde is hij terug en je zult hem nooit meer vinden. Hij ging terug naar wat hij honderd biljoen jaren geleden was, terug in gassen. Die gassen moeten worden gevormd en terugkeren tot koper en lood, enzovoort, zoals dat. Die gassen moeten zich vestigen.

848 Nu, daar bent u er. Dat is de wijze waarop wij hier zijn, wij komen van een hoger wezen. In den beginne waren wij in het beeld van God. De sluier en de duisternis weerhouden ons het nu te weten. Maar Jezus vertelde Zijn discipelen dat Hij met hen was vóór de grondlegging der wereld. Ziet u? Wij waren het! U kunt het nu niet weten, maar u was er in den beginne. "En als deze aardse tabernakel afgebroken wordt, hebben wij er al één wachtend!" Halleluja! En dan gaan wij in deze theofanie, waarin wij eens leefden, zodat wij kunnen eten en handen schudden. En de zielen onder het altaar roepen: "Hoelang, Here?"

849 Er zijn zeven treden die naar God leiden, voor de zeven geesten, als het naar beneden komt. Goed, als u onder het altaar van God gaat, riepen zij uit: "Here, hoelang? Kunnen wij teruggaan?" Zij zijn hier beneden.

850 God zei: "Nog een kleine tijd, totdat uw medegenoten hetzelfde lijden als dat u geleden hebt." Ziet u?

851 En dan keren de zielen terug en zij worden weer mannen en vrouwen, en leven voor altijd, als al de duisternis en dood en ziekte en verdriet van de donkerheid verdwenen zijn; er is geen schaduw meer, het is absoluut zonlicht!

852 Luister. Hier is wat. Laat het zo donker worden als het maar kan; het kan niet zo donker worden of de zon zal elk beetje van de duisternis verslaan. Duisternis en licht kunnen niet lang samen wonen. Want de... Welke is het krachtigste? Het licht. En wanneer het licht schijnt, vlucht de duisternis. Amen. Bent u niet blij? Bent u niet gelukkig dat u het weet? Ongetwijfeld, er is nergens een schaduw. Maar dit gezegende licht dat nu in onze harten is, iets getuigt terug: de Zoon van God, de kracht van God.

853 En wij wandelen hier, zien de kracht van de Heilige Geest neerkomen en uitgaan in een samenkomst en zeggen: "U was mevrouw Zo-en-zo, u deed een zeker ding op een zekere plaats. U bent hier zolang mee geplaagd, maar ZO SPREEKT DE HERE: 'Sta op uw voeten, u bent genezen.'" En een kreupele en blinde staat op. En een schaduw van een man, verteerd door de kanker, staat weer op tot leven met nieuwe gezondheid.

854 Er is geen twijfel aan. Jezus zei: "Deze dingen die Ik doe, zult gij ook doen." En Hij zei: "Ik doe niets tenzij de Vader het Mij getoond heeft."

855 Wat is dat? Dat is het licht dat zich in deze duisternis komt mengen, ziet u, om ons te verlossen. Begrijpt u wat ik bedoel?

856 Nu, op zekere dag gaat het daar regelrecht naar terug, en wanneer dan de theofanie weer onsterfelijk vlees wordt, zoals het was in het begin, dan komt Jezus, en God... wanneer Christus één zal zijn... Christus zal op de troon zitten, en al het volk zal menselijk zijn. Christus zal op de troon van David zitten, een man, de Here Jezus, om nooit meer te sterven. Nooit zullen wij sterven, nooit zullen wij ziek zijn, geen smart meer hebben en we zullen al de duizend jaren leven.

857 En wanneer de duizend jaren op deze aarde verstreken zijn, dan komt de duivel tevoorschijn; en de tweede opstanding komt, de opstanding van de onrechtvaardigen. Zij vergaderen een groot leger als het zand der zee en zij komen om het kamp van de heiligen te omsingelen, en als dat gebeurt, regent God vuur en zwavel uit de hemel en vernietigt hen.

858 En Johannes zei: "Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel, bereid als een bruid die voor haar man versierd is." Daar bent u er.

859 Daar zei hij: "De vrouw... Het Lam en de bruid zullen daar voor immer zijn." Er zal een nieuwe aarde zijn, miljoenen en miljoenen vierkante mijlen. O my, de stad, de Bijbel meet de stad uit in vijftien duizend vierkante mijlen. Het is vijftien duizend mijl lang, vijftien duizend mijl breed en vijftien duizend mijl hoog. Dat is precies de beschrijving die de Bijbel van de stad geeft. Geen wonder dat er geen zee meer is, daar was geen plaats voor.

860 O, daar zal zo'n schoonheid zijn! En daarbinnen, daar is een fontein vlakbij de troon van God, die vloeit vóór de troon. Er is een boom aan elke kant van de boom... van de rivier des levens. En in deze boom woont gebed... twaalf soorten vruchten, en geeft elke maand zijn vrucht.

861 Daar zijn de vierentwintig oudsten. Daar is uw bruid. Daar zijn de 144.000, de tempel-eunuchs. O broeder, we gaan ergens heen! Er liggen dingen vóór ons. De vierentwintig oudsten. De 144.000 eunuchs. De bruid naast Christus gezeten, my, u spreekt... Mijn thuis, lieflijk thuis! Amen.

862 Te bedenken dat ik het voorrecht heb om daarheen te gaan en dat u het voorrecht hebt om daarheen te gaan. En waarom zou u kiezen om in deze duisternis te wandelen en geen licht te zien en te sterven en in chaos op te gaan en tot niets te worden? Want als het licht zijn opperste autoriteit neemt, is er geen plaats voor duisternis. Kijk waar de duisternis bleef toen er licht kwam. Dat is de wijze waarop het is, wanneer alle dingen naar God teruggekeerd zijn, die... De duisternis had een begin, de duisternis heeft een einde. Het licht had nooit een begin, noch heeft het ooit een einde. God had nooit een begin, noch heeft Hij ooit een einde. Dus op een of andere dag zal de hele verdorven wereld met al haar zonde en haar zogenaamde schoonheid, en al haar fantastische dingen en sensaties, en al haar glans en alles, in het niet verdwijnen en er niet meer zijn. Er zal er niet meer zijn, er zal niet meer aan gedacht worden! Er staat zelfs: "Het zal zelfs nooit meer in de herinnering komen."

863 Maar de gezegenden des Heren zullen altijd met Hem zijn. We zullen een lichaam hebben net zoals Zijn eigen heerlijke lichaam; en met Hem leven, en met Hem eten, en met Hem aanzitten, en voor eeuwig en altijd, eeuwigdurend met Hem wonen; en de eeuwige tijdperken zullen met werelden zonder einde voortrollen.

864 En u hebt vanavond een keuze. Als u niet bent voorbereid om die plaats te ontmoeten, het doet er niet toe hoeveel u naar de kerk gaat, wat voor een goed lid u bent, u bent verloren tenzij Christus u nieuw leven gegeven heeft in die duisternis waarin u wandelt. U mag dan godsdienstig zijn. Godsdienstig? Luister, vrienden, godsdienst is intellectueel. Ziet u? Al de kinderen van Kaïn hebben altijd godsdienst gehad. Die Joden hadden een godsdienst toen Jezus kwam, maar zij verwierpen de redding.

865 U kunt wel erg godsdienstig zijn vanavond. U kunt Presbyteriaan, Methodist, Pinkstermens, Nazarener, Pelgrim Heiligheidsmens zijn. U mag nog zo godsdienstig zijn; naar uw kerk gaan en getuigen, u kunt wel zingen en juichen en de Here prijzen, u kunt uw tienden naar de kerk brengen, u kunt uw buurman juist behandelen, dat heeft totaal niets te maken met uw eeuwige bestemming. Kaïn deed elk beetje ervan. Absoluut.

866 De Bijbel zegt dat "de tarwe en het onkruid samen opgroeien". De kleine tarwe vergaat van verlangen naar regen, en de doornen ook. Wanneer de regen komt, zijn de doornen net zo gelukkig dat ze regen krijgen als de tarwe. "Maar het is aan hun vruchten dat je hen zult kennen."

867 Laten wij nu bidden, terwijl u uw vruchten onderzoekt. Nu Vader God, er zijn hier vanavond een paar moeilijke vragen geweest. Misschien heb ik het niet goed gedaan, maar wel naar mijn beste weten. U kent mijn hart. Ik bid God, dat U het zult ontvangen. En nu, misschien heb ik enige van deze vragen niet juist behandeld, spreekt U dan tot het hart van de mensen en maakt U ze precies zoals ze moeten zijn. Ik voel dat U het mij vertelde. Maar als ik verkeerd zou kunnen zijn, vergeeft U mij dan.

868 En ik bid God, dat elk van hen deze dingen in hun hart zullen nemen en mogen zij ze overpeinzen en denken zoals dit: "Ja, daar is de gemeente, daar zijn deze dingen. Dat is wat de Bijbel zegt."

869 Misschien de dames, Here. U weet dat ik niet iets persoonlijks bedoelde door het hun te vertellen. Maar, God, ik houd van mijn zusters, en U weet dat, Vader. U weet hoe ik over hen denk. Maar om daar te staan en hun iets verkeerds te vertellen, dan zou ik een misleider voor hen zijn. Ik wens geen misleider voor mijn zusters te zijn. Ik wil hun de Waarheid vertellen. En Vader, ik neem het regelrecht uit Uw Woord.

870 En nu, ik veroordeel mijn broeders niet, maar ik zeg, Here, dat ze verkeerd waren als ze deze dingen toestonden. En indien de dame anders wist en het toch ging doen, dan is het voor haar verantwoording, de herder is niet schuldig.

871 Maar, Vader, die dingen zijn Uw Woord en ze zijn aan U. Spreekt U nu tot de harten van de mensen, ik vertrouw ze allen aan U toe. Ik zal zien wat U gedaan hebt, Vader; U weet het. Spreek tot elk hart. Wij vragen het in Jezus' Naam.

     En met onze hoofden gebogen:

872 Ik vraag mij af of iemand zijn hand op zou willen steken en zeggen: "Broeder Branham, gedenk mij alleen, dat ik een volledige overwinnaar kan zijn en op de laatste dag het bruiloftskleed kan dragen en met Christus kan zijn." Wilt u uw hand opsteken en zeggen: "Bid voor mij?"

873 Laat nu iedereen zijn hoofd naar beneden houden en buig gewoon. God zegene u, dat is fijn. Daar, God zegene u, mijn zusters, en mijn broeders ook, die uw hand opsteekt. Dat is wonderbaar.

874 Nu, Vader, U ziet hun handen. (Ik weet dat u soms denkt: "Wel, alleen maar een klein gebed zoals dat?") God, ik denk aan die moeder die gisteren zei: "Maar een klein gebed daar in haar huis op die dag toen die jongen stervende was, nog drie weken te leven, dat kwaadaardige ding daar op de hersenen en toen kwam de verandering."

875 Ik denk aan Hizkia, die zijn aangezicht naar de muur keerde en uitriep: "Here, ik smeek U, wees mij genadig. Ontzie mij, want ik heb met een volmaakt hart vóór U gewandeld." Het veranderde van dood in leven.

876 Eén schreeuw van de Zoon van God: "Lazarus, kom eruit!" en een dode man kwam tevoorschijn.

877 O God, U zei: "Spreek, vraag en het zal u gegeven worden. Als u iets zegt, geloof dat wat u zegt komt te geschieden, dan zult u hebben wat u zegt."

878 Vader, nu bid ik dat ieder die zijn hand opstak zal ontvangen waarvoor zij hun handen opstaken. En moge zij gezegend zijn. En God, ik bid dat U onze zusters wilt helpen dat zij zullen... laten zij zich gedragen, zodat Satan door de televisie en de 'True Story' tijdschriften, enzovoort, die zo vrij verhandeld worden, en ongecensureerde programma's, het vuile en het vulgaire op de T.V. enzovoort, wat een instrument had kunnen zijn om miljoenen zielen voor U te winnen, maar ze zijn niet gecensureerd en zenden al deze vuile dingen uit, die zij... O, hoe jammer! En te weten dat de geest van de duivel in en om onze zusters heen is gekomen en probeert ze modieus te maken en hen zo te kleden.

879 En we ontdekken dat in de... ook in onze broeders, Here, hoe zij menen te kunnen roken en drinken en zo hun gang te kunnen gaan en toch Christenen te zijn, omdat zij zeggen dat zij geloven. Laat hun weten dat de duivel ook gelooft. En hij is niet gered; hij gelooft en siddert.

880 En nu, Vader, bidden wij dat U ons allen genadig wilt zijn en ons onze zonden wilt vergeven, en misschien hebben sommigen hun handen niet opgestoken. O God, wees genadig. Mogen zij bij de volgende gelegenheid die ze hebben, hun handen opheffen.

881 Wij staan nu op het punt om het avondmaal te nemen, Here. Vergeef ons onze overtredingen en vroegere dingen uit ons leven. En mogen wij ontvangen van Uw zegening, want wij vragen het in Christus' Naam. Amen.

882 De Here zegene u. Het spijt mij u zo vast te houden. Ik vraag mij af, net vóór het Avondmaal, of er iemand wil komen om voor gebeden te worden, iemand zou willen dat voor hem of haar gebeden wordt, wel, dan zullen wij blij zijn om dat juist op deze tijd te doen, als er iemand is voor gebed.

883 Goed, broeder, breng haar regelrecht naar boven, dat zal fijn zijn. En even een moment en dan gaan wij sluiten. En dan, als wij sluiten, kunnen zij die willen blijven voor het avondmaal, blijven. Maar nu gaan wij voor de zieken bidden. Wat zegt de Bijbel?

884 Als de broeder niet op kan staan... Dat is goed, laat hem daar gewoon zitten, we zullen naar hem toekomen. Dat is in orde, laat hem daar gewoon zitten. En wij zullen naar beneden komen en voor hem bidden. Dat is in orde. Goed meneer, laat hem daar gewoon zitten. Het is moeilijk voor hem om hier te staan, wel, we zullen graag direct bij hem komen.

885 Nu, ik wil deze ene kleine vermelding maken, mijn geliefde vrienden. Zie, ik weet dat de Here dit zovele malen steeds maar weer bewezen heeft. Ziet u? Ik ben alles behalve een prediker, ik heb geen scholing, enzovoort. Ik heb de Here Jezus lief. God weet dat ik Hem liefheb. Maar één ding waarvoor ik geroepen werd, is bidden voor de zieken. Gelooft u dat? Zelfs voordat ik ooit iets wist over de gave, ging ik hier geregeld naar het ziekenhuis; en ik herinner mij dat die verpleegsters zeiden: "Nu ga je beter worden." Ziet u? En slechts iets dat God zo genadig is geweest om mijn gebeden voor de mensen te eren.

886 Ik veronderstel dat als het vanavond genoemd zou worden, er gewoon een hele wereldwijde wervelwind naar overal in de wereld zou gaan. En als men zegt: "Ieder, voor wie broeder Branham gebeden heeft, kom hier", zou ik graag willen dat u met een brief antwoord geeft aan de Amerikaanse regering. En dat zou een wereldwijde uitzending zijn. Ik veronderstel dat misschien vier of vijf miljoen mensen die roep zouden beantwoorden, als het bekend werd. Ziet u?

887 En die mensen, of sommigen van hen waren al dood, opgebaard door de dokter en de begrafenisondernemer. Sommigen van hen werden gedood door een ongeluk, sommigen van hen stierven een natuurlijke dood. Sommigen van hen waren blind, kreupel, lam, verkromd, gekweld, krankzinnig... in ziekenhuizen, wisten zelfs niet dat we in het ziekenhuis waren om voor hen te bidden. Brachten ze binnen, men moest ze dragen. Ze zouden zich een weg er doorheen vechten en zichzelf aan stukken snijden en zelfs niet weten waar ze waren. Binnen vijf minuten waren zij normale, vriendelijke, liefhebbende mensen, en gezond van verstand voor de rest van hun dagen. Ziet u?

888 Het is... Wat is het? Het is niet broeder Branham. Het is Jezus Christus. Hij zond mij om voor de zieken te bidden. Nu, hier is wat het is. Het is in Jeffersonville niet zo succesvol geweest omdat, wel hier is het waarom. Nu, ik wil dat u weet dat ik enigen van mijn allernaaste en beste vrienden hier in deze stad heb. Ofschoon de stad zelf, de toestand van de stad, daar houd ik niet van. Ik houd niet van deze situatie en heb er nooit van gehouden. Toen ik een kleine jongen was, terwijl ik mijn geschiedenisboeken zat te lezen, zei ik: "Op zekere dag zal ik hier weggaan." Ziet u?

889 Ik houd niet van Jeffersonville, het is een moeras, het is hier laag. Het is echt moerassig en het is zeer slecht. Ga hier naar de top van Spickert Knobs of ergens, en kijk van daar naar beneden in de richting van New Albany en Jeffersonville, als u het wil zien. En kijk eens, de dokters zeggen nu zelfs dat de mensen van deze vallei bloedarmoede krijgen vanwege de toestand.

890 Een kleine dame hier, mevrouw Morgan, werd van kanker genezen. Ze brachten haar hond mee naar de kliniek, dacht dat hij schurft had. Weet u wat het was? De droesem van Colgate en dergelijke, op het onkruid waar hij doorheen liep. Het is de meest ongezonde plaats.

891 Een knaap was in het leger, ging hier naartoe en had... Hij had astma. Hij ging van hier naar Florida en zijn ogen werden helemaal zwart en hij ging naar de dokter en zei: "Dokter..."

892 De dokter zei: "Nu, je bent in een gevecht geweest, is het niet?"

893 Hij zei: "Nee, meneer."

894 Als u wilt weten wie het is, zijn naam is Herby. Nu, als ik even kan nadenken... Het is in de Union National Bank in New Albany, hij is kassier. Ga er gewoon heen, ontmoet degene die "Herby" heet en vraag het hem.

895 En hij zei... Hij ging en hij zei: "Dokter, ik heb voorhoofdsholteontsteking."

896 En hij onderzocht hem en zei: "Dat klopt." Hij zei: "Ik dacht dat u in een gevecht was geweest." Hij zei: "Jongen, waar woon je?"

897 Hij zei: "U kent de plaats misschien niet, maar ik woon in een kleine stad aan de andere zijde van Louisville, Kentucky, genaamd New Albany, Indiana."

898 Hij zei: "Je bedoelt mij te vertellen dat je voorhoofdsholteontsteking gekregen hebt door dit zoute water hier in Miami, met hier te komen?" Hij zei: "Als je kan leven in Jeffersonville, Indiana, of New Albany, Indiana, dan kun je overal ter wereld waar het Amerikaanse leger je naartoe zou zenden, wonen." Dat is alles. Ziet u?

899 Het is de meest ongezonde plaats ter wereld die ik ken, tenzij het in het een of andere malaria moeras zou zijn. Ziet u? En ik heb hier vrienden.

900 Kijk hier, ik kan ze gewoon zo opnoemen. Kijk naar Dr. Sam Adair, mijn kameraad. Goed, daar is Mike Eagen, die daar zit. Oh, hoevelen zou ik kunnen noemen! Gewoon honderden echte goede kameraden, mijn oude boezemvrienden, waar ik mee opgetrokken ben. Het doet er niet toe hoeveel nieuwe vrienden ik vind, er is niets dat de plaats van een oude boezemvriend kan innemen. U weet dat.

901 Daar is mijn oude moeder, die daar achterin zit; zij heeft niet veel dagen meer op aarde, zij is nu in haar zestiger jaren. Daar is de moeder van mijn vrouw, loopt naar de eenenzeventig; ze zit hier vanavond ergens achterin, geloof ik. En daar, laat haar... Mijn vader is hier begraven; mijn vrouw is hier begraven op de Walnut Ridge; mijn baby ligt daar. Ziet u wat ik bedoel?

902 Ik wil niet graag... Ik wil hier niet blijven, en ik geloof dat ik spoedig weg zal moeten gaan. Zie, omdat het voortdurend tot mij komt. Ik zeg dit over de preekstoel en mijn Bijbel.

903 Toen ik het mijn vrouw vertelde, toen zij ons het geld gaven om die pastorie te bouwen die ik heb overgedragen aan deze gemeente... Deze gemeente is eigenaar van die pastorie; ga en vind uit of het niet zo is. Zie, ik wilde het zelf niet nemen.

904 Nu, toen ik daar ging bouwen zei Meda: "Ik wil hier terwille van mijn moeder blijven."

905 Ik zei: "Liefste, zo zeker als wij het doen, zullen wij er spijt van hebben. Zie, het zou gewoon niet werken. God heeft gezegd: 'Scheid u af.' Ik moet het doen."

906 En zij zei: "Wel, mijn moeder!"

907 Ik zei: "Mijn moeder ook. Maar: 'Wie zichzelf niet verloochent en Mij navolgt, is niet waardig de Mijne genoemd te worden.' En dat is waar."

908 Op zekere dag, binnenkort, voel ik dat ik zal moeten verhuizen; dat betekent weggaan. Maar hier is waarom de samenkomsten hier niet werken. Het zal niet werken zoals het elders werkt. En ieder die ooit in de samenkomst is geweest, weet dat het waar is, omdat het hier precies in mijn eigen vaderstad is. Dat is het.

909 Jezus zei hetzelfde toen Hij kwam.

910 Ze zeiden: "Wie is deze knaap? Is dat niet die timmermansjongen hier? Naar welke school is Hij ooit geweest? Vanwaar heeft Hij deze leer? Nu, laat mij zien dat U doet... U zei dat U ginds wonderen deed, laat mij U hier hetzelfde zien doen. Wat U in Kapernaüm deed, laat mij het U hier zien doen."

911 Jezus zei... "Hij verwonderde Zich over hun ongeloof." Hij draaide Zich om en zei: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een profeet is niet zonder beloning tenzij hij onder zijn eigen mensen, in zijn eigen land is." Klopt dat?

912 En wij weten... kijk naar... Neem Finney, neem Sankey, Moody; neem John Wesley, hij kon nooit welslagen, zie, totdat hij zijn land verliet. Kijk naar... kijk naar Moody. Moody, een schoenlapper uit Boston, kon helemaal niet gaan; hij werd pas beroemd toen hij naar Chicago kwam. Ziet u? Hij moest bij de zijnen vandaan gaan. Je zult dat altijd moeten doen.

913 Maar nu hier zal God het gebed beantwoorden als u zult vergeten dat het William Branham is; zie, als u wilt vergeten dat het William Branham is, dat hij er iets mee te maken heeft, maar alleen iemand is die voor u staat en bidt. Het is Jezus Christus Die al gedaan heeft wat u vroeg om te doen, als u het slechts wilt geloven. Ziet u? Het heeft niets te maken met... ik heb er niets mee te maken, alleen om te getuigen. Maar het lijkt alsof, daar ik hier met u ben opgegroeid en u elke zwakheid kent die ik heb en elke fout die ik heb... En u weet wat God gedaan heeft, precies in deze stad.

914 Deze stad zal op de dag van het oordeel, op zekere dag zich moeten verantwoorden voor een grote prijs, want er zijn hier honderden en honderden buitengewone genezingen geweest. Dat klopt, precies hier. Tekenen en wonderen en de verschijning van de Engel daar, en de kranten bazuinden het uit en alles. En toch doen... de mensen niet... Waarom is het?

915 Nu, op zekere dag ga ik hier weg. Ik vraag mij af: "Wat zal mijn einde zijn?" Is het voorbij? Is het bijna zover? Ik ben achtenveertig jaar oud. Is het ongeveer voorbij? Ik vraag mij af of dit zo is.

916 Kijk, waarom realiseerde de wereld zich die foto daar niet? Waarom hebben zij dat niet heel snel begrepen? Waarom vatten zij die andere dingen niet? Waarom begrijpen zij deze profetieën en zo niet? Weet u, zij kunnen het nu niet, maar op een dag ga ik de wereld verlaten en als ik wegga, dan zullen zij het herkennen. Sommigen van u, jonge mensen, zullen het, nadat ik weg ben, beseffen. Ziet u? Maar God wilde niet toestaan dat het nu begrepen werd...