Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Jehova Jireh

Door William Marrion Branham

1 Laten wij even een ogenblik blijven staan terwijl wij God ontmoeten in gebed. Hoeveel hebben een verzoek vandaag? Zou u het gewoon bekend willen maken door een opgeheven hand? Laten ons Hem nu geloven terwijl wij bidden.

     Onze hemelse Vader, wij danken U voor wat onze ogen hebben gezien, en wat onze oren hebben gehoord, de openbaring van Jezus Christus aan Zijn volk, en dat wij het voorrecht hebben om in deze dag te leven, want al de aartsvaders, profeten, apostelen, en grote mannen in de voorbije jaren verlangden om deze dag te zien. Als zij slechts op het toneel zouden kunnen komen, die vroege profeten, en precies hetzelfde als wat ze in die dagen zagen, nu gedaan zouden zien worden, wat een evangelische diensten zouden er dan zijn. Werden misschien in gevangenissen opgesloten, en men noemde hen 'gekken'. Wij leven in de dag om dit alles te zien, wat zij door geloof zagen.

2 God, laat ons de gelegenheid nemen terwijl het aan ons gepresenteerd wordt. Zij zijn van ons afhankelijk. Zij hebben hun Woord achtergelaten, het Woord van God, dat hun werd getoond. Zij zijn van ons afhankelijk om het uit te voeren. Jezus kwam om het te bevestigen en de Heilige Geest te sturen om het werk verder te doen en ons de kracht te geven om mee te werken, totdat al deze dingen voleindigd zouden zijn, en dan zal de grote verloste gemeente van de levende God opgenomen worden om Hem te ontmoeten.

     Er zijn enigen hier vandaag, Vader, die deze gezegende rustgevende hoop in hun zielen niet hebben. Moge dit de dag zijn waarop ze het zullen ontvangen.

     Er zijn misschien sommigen hier die langs de weg moe zijn geworden. Laten hun weten, Here, dat wij nooit tot een picknick kwamen, maar tot een strijdveld: om te vechten, elke centimeter van de weg. Geef hun moed. Versterk hen.

3 Er zijn sommigen hier die verwond zijn, Here. De vijand heeft pijlen van ziekte en aandoeningen in hun lichaam afgevuurd. Er zijn strijders die hier op het strijdveld liggen, die op hun voeten zouden staan en zouden gaan als ze konden; maar ze zijn... moeten naar de herberg gebracht worden waar de huismeester voor ze moet zorgen.

     Vader, moge de ambulance van God hen vanmiddag dragen tot een echt oprecht geloof. Sta het toe, Here. Wij bidden dat zij genezen zullen worden.

     Er waren enkelen die hun handen ophieven, Here, van wie ik niet weet wat hun problemen zijn, wat hun verlangen is. Wat het ook is, ik bid voor hen, Vader, dat U aan hen hun verlangen zult toestaan. Verkrijg heerlijkheid uit de diensten terwijl wij onszelf aan U aanbieden en het... ons Evangelie dat U ons naliet om te prediken, voor verder werk ter bevestiging, in Jezus' Naam. Amen. U mag gaan zitten.

4 Ik wil werkelijk zeggen dat het mij spijt dat dit de slotdienst is van deze kleine opwekking, of gewoon... Wij hebben de tijd niet gehad voor een opwekking: ons kleine samenkomen. Maar ik kom op uitnodiging van deze fijne groep mannen, predikers van de stad en omgeving, want ik voelde mij geleid om te komen. Er zijn plaatsen die wachten. Ik zeg dit niet gewoon om het te zeggen; ik zeg het omdat het waar is. Er wachten plaatsen waar tienduizenden mensen vergaderen, helemaal overzee. Honderden plaatsen overzee, grote steden door heel Amerika. Maar ik leg gewoonlijk de dingen neer, de uitnodigingen, en bid erover. Ongeacht waar het is, waar de Heer ook zegt om te gaan, ga ik.

     Slechts... hier enige tijd geleden las ik een uitnodiging, mijn vrouw en ik kregen de uitnodigingen bij ons thuis. En een man zei: "Broeder Branham, als u wilt komen, zullen wij zoveel geld garanderen, weet u, en zoveel, als u slechts wilt komen."

5 De volgende brief zei: "Broeder Branham, ik heb helemaal niets wat ik u kan beloven, zelfs geen plaats om uw hoofd neer te leggen." Zei: "Ik ben een getrouwde man, en ik heb zeven dochters, en vijf daarvan zijn volwassen. Wij zijn hier allemaal in een klein driekamerhuis." Zei: "Ik predik onder twee dennenbomen." Zei: "God weet dat ik u nodig heb." Weet u waar ik naartoe ging? Daarnaartoe. Dat is juist. En daar, vanuit die samenkomst, hebben ze een grote tabernakel gebouwd. En die man, voor zover ik weet, is nog steeds de herder ervan. En dat was ginds in Arkansas.

     Zie, het is altijd het beste om de leiding van de Heilige Geest te volgen. Ik heb nooit tot een fijnere samenkomst gepredikt dan deze laatste vijf avonden... vijf dagen hier. Ik waardeer u allen. U bent zeer getrouw geweest. Ik waardeer deze fijne groep predikers hier achter mij. Ik ben zo blij dat deze groep mensen herders heeft om over hen te waken, op deze wijze.

6 Feitelijk komt "herder" van het woord "een herder, een voeder van de kudde". En ze zijn pastors, herders. En dit Evangelie dat ik predik, zij geloven het. Dat is de reden dat zij het ondersteunen. Dat is de reden dat zij hier boven op het podium zitten om te zeggen: "Wij vertegenwoordigen deze samenkomst." En ik...

     De bekeerlingen, de mensen die hun leven aan Christus hebben aangeboden en hun toekomstige dienst, ik vertrouw dat u zeker naar enige van deze predikers zult gaan om u door hen te laten dopen in het Christelijke geloof. En God geve u de Heilige Geest, en moge u een lid worden van hun gemeente.

     Nu, wij vertegenwoordigen geen organisatie. Wij zijn zeker. Wij... slechts Jezus Christus, wij allemaal.

7 Ik wil hen bedanken dat zij mij uitgenodigd hebben, dat zij met mij gestaan hebben en mij geholpen hebben. Broeders, ik waardeer u zeker. En ik bid dat ik op een dag, als het de wil van God is, terug kan zijn voor een langere samenkomst waar wij ergens op in kunnen gaan en meer tijd hebben.

     En aan de toezichters, de beheerders van dit gebouw die ons toegestaan hebben dit gebouw te gebruiken; wij waarderen dat. De hoffelijkheid van de bewaarders, enzovoort, en wat zij allemaal gedaan hebben. Ik...

     Een van de jonge mannen, die daarnet buiten stond, bewaarde een parkeerplaats voor ons: werkelijk aardig, een fijne hoffelijke meneer die daar stond, een gekleurde jonge man. Ik wens hem Gods allerbeste zegeningen toe, en aan allen, ik waardeer het.

8 En tot de samenkomst, wat hebt u gereageerd en het Woord geloofd dat werd gepredikt. En ze vertellen mij dat alle schulden werden betaald, en dat een liefde-offer werd opgehaald. Ik... Nu, u hoefde dat niet te doen. Maar ik waardeer het. En ik verzeker u dat er niets van zal worden uitgegeven voor whisky of sigaretten. Het zal rechtstreeks in het Koninkrijk Gods gaan. Wat ik ermee doe, het gaat rechtstreeks naar de... Weet u wat ermee zou gebeuren? Het gaat naar de buitenlandse zendingsvelden. Ik neem er geen cent van. Het wordt gebruikt om de zendingsvelden overzee te steunen waar ik naar toe ga.

     2Wanneer ik voldoende heb opgebouwd, ga ik overzee en predik voor mensen die zelfs niet eens weten wat de rechter- en linkerhand is. Ze weten niet wat een fatsoenlijke maaltijd is. Ze dragen zelfs geen kleren.

9 Ik moet dus voor dat geld verantwoording afleggen. En dan weet ik dat ik een goede huismeester ben. Ik ga het uitgeven in het Koninkrijk van God. Mijn gemeente geeft mij een salaris van honderd dollar per week. Dat is waarvan ik leef met mijn kinderen.

     Tussen haakjes, iemand stuurde mij twee dollars (ik waardeer dat) via mijn zoon. En er waren twee cheques van vijf dollar die binnenkwamen deze week. En de... Iemand stuurde ons pas geleden een doos ingeblikte bramen. Mijn vrouw weet het nog niet. Lieverd, waar je ook bent, wij zijn op weg naar een gastronomisch feestmaal vanavond. Ik...?... Ik houd echt van bramen.

     Sommigen van u hebben misschien brieven aan mij geschreven. Ik heb mijn best gedaan om antwoord te geven. Nu, wat de vragen betreft die u stelt over de leer, daarover heb ik u gewoon terug verwezen naar uw voorganger (ziet u?) omdat ik dat niet doe. Zie? Het is fijn. Ik waardeer het dat u zo veel vertrouwen hebt. Maar, ziet u, wij zouden het niet allemaal precies eens zijn... Over basiszaken zijn wij het allemaal eens, maar iedere man, misschien twee of drie die daar zitten, misschien niet. Dat is de reden dat ik zei dat u het aan uw voorganger moet vragen (zie?), want het veroorzaakt soms wat frictie in de gemeente, en dat willen wij niet. Wij willen dat jullie in harmonie zijn en eensgezind.

     Ik denk aan uw voorganger zoals het lied: "Amazing Grace."

Het was genade die mij veilig tot zover heeft gebracht,
Genade zal mij voortleiden.

10 Als de voorganger het Evangelie heeft gepredikt, en u bent bekeerd en vervuld met de Heilige Geest, vertrouw verder op Hem. Hij zal voor de rest zorgen. Ga gewoon voort.

     Ik geef dus geen antwoord op vragen over leerstelling. Ik geloof gewoon in de grote fundamentele evangelische leer van de Bijbel. En wat ik hier zeg, zelfs als uw voorganger het er niet mee eens is, dan zullen wij één ding weten, namelijk dat wij in de basis beiden hetzelfde geloven.

11 Weet u, zelfs mijn vrouw en ik zijn het niet over alles eens. Dat is juist. Zij... Wanneer zij taart eet, houdt zij van bramentaart. En ik houd van kersentaart. Ik houd ervan om kersen te proeven... En ik houd ook van bramentaart, begrijpt u? Maar ik neem kersentaart, doe dat sap eroverheen en giet daar dan slagroom bovenop, dan melasse daar weer bovenop. Dan is het gewoon klaar om te eten. Dat is juist, erg lekker.

     Nu, ik vertel u; zij houdt daar ook van, maar zij is bang voor de calorieën. Ik denk dat dat het is. Maar ik vertel je, lieveling, waar je ook bent hier, wanneer wij dit bramengebak maken, zal ik al de calorieën er voor jou uit halen, en jij, jij zal gewoon een geweldige tijd hebben.

12 God zegene u, heel erg bedankt voor alles wat u hebt gedaan, u steunde de samenkomsten en dat is alles wat nodig was.

     Ik ga u nog één gunst vragen, als u wilt. Misschien deze zomer, en aan... Ik hoop u weer te zien aan deze zijde van de Jordaan. Zo niet, dan zal ik u aan de andere kant ontmoeten. En dit zelfde Evangelie dat ik heb gepredikt, daarvoor zal ik aan die kant staan om daardoor geoordeeld te worden.

     Nu, ik zou graag dit willen zeggen, dat als ik u ooit een gunst kan bewijzen, ik blij zal zijn om het te doen.

     Ik zei altijd zoiets als: "Nachten worden nooit te donker, de regen valt nooit te hard, al zou ik moeten kruipen om bij u te komen." Nu, met een hele wereldwijde bediening, een persoonlijk contact met ongeveer tien miljoen mensen, zou ik dat niet kunnen doen. Want wij hadden één telefoon. Wij telden eens de gesprekken die binnenkwamen op deze ene telefoon en het waren er gemiddeld, ik geloof dat het ongeveer twintig of dertig lange-afstandsgesprekken per uur waren. Zie? U begrijpt dus, u zou gewoon, u zou het niet allemaal kunnen beantwoorden en eraan toe komen.

13 Maar ik zal één ding zeggen, ik doe alles wat ik kan. Zij noteren die verzoeken. Als ik... Zoveel als ik kan bel ik terug, en ik bid over elk ervan, en alles wat ik kan doen. En wij bidden over gebedsdoekjes en sturen die op. Als u er een wilt... Alles wat wij hebben is gratis, dus stuur gewoon en krijg het.

     Nu, wij zijn niet uit op uw adres. Zoals ik zei, ik heb moeite om hulp te krijgen om zelfs brieven te beantwoorden. Nu, u zult een strook ontvangen, die opgemaakt is, een gestencilde strook, over wat te doen, hoe u naar uw voorganger moet gaan, wanneer u dit doekje ontvangt. Hoeveel geloven erin, zweetdoeken en gordeldoeken, Handelingen 19? En dat is het grootste deel van mijn bediening.

14 En ik heb hier altijd naar verwezen, het lijkt zo vreemd. Er was een kleine vrouw in Duitsland die er hier een kreeg, ongeveer een jaar of twee geleden. O, zij... de vertaler had het aan de achterkant in het Engels vertaald, zodat ik het kon lezen. Zij was kreupel en had ongeveer vijftien jaar in een rolstoel gezeten. En zij ontving dit, en zij las hoe ze naar de voorganger moest bellen, en als er geen voorganger was, naar enige Christenen moest bellen, dan alles belijden wat ze ooit verkeerd had gedaan, en het in orde brengen met God. En dat dan op haar hart leggen, het met een speld vastmaken aan haar ondergoed, en dan geloof hebben.

     Dus toen zij dit allemaal had gedaan... Haar voorganger was daar. En zij legde het op haar hart. Zij zei: "Nu, oude man duivel, u had mij lang genoeg. Ga weg." Zij stond op en wandelde weg. Dat is gewoon hoe eenvoudig het was: volkomen genezen, normaal. Het is gewoon uw eenvoudige geloof om het te geloven.

15 Mensen proberen geloof te ingewikkeld te maken. Het is niet ingewikkeld. Het is gewoon eenvoudig, kinderlijk geloof.

     Weet u, het bloed werd in het Oude Testament aangebracht met hysop. U hebt dat vaak gehoord. Weet u wat hysop is? Slechts gewoon onkruid. Je vindt het overal. Daar in Egypte, enzovoort, het groeit uit de klei, de barsten in het gebouw, waar de wind het zaad heeft gepakt. Zij krijgen dat, het kleine... een soort klein diamantvormig blad; het heeft een bloem. Gewoon hysop; alledaags.

     Wat betekent het? U hoeft geen supergeloof te hebben om het bloed van Jezus Christus aan te brengen: slechts alledaags geloof, geloof het. Dat is alles.

     En onthoud, het Woord van God zal Satan overal verslaan, op iedere tijdstip, op elk terrein. Dat is juist. Het Woord van God zal Satan verslaan.

16 Nu, de vraag, of de zaak die ik u wilde vragen. Ik sta voor veel grote moeilijkheden in buitenlandse velden, uitgedaagd door elk soort duivelse lering die men maar zou kunnen bedenken. Wanneer de winden heel hard en heet waaien, wanneer zendelingen staan en willen zien wat er staat te gebeuren, en zij... al de toverdokters eromheen, kan ik er dan op rekenen dat u in Richmond, Virginia, voor mij bidt? Kan ik eraan denken? Dat is waarop ik steun. God zegene u. Ik zal erop rekenen. Ik zal mij altijd Richmond herinneren, deze fijne kleine groep.

     Nu, volgende week zijn wij hier boven in Middletown, Ohio. En dan aan al uw uitnodigingen... Deze broeder... Enige... Een van de broeders was hier ergens. Ik pakte het net op. Ik zag het daarnet toen mijn veldsecretaris het mij gaf, over terugkeren, hierboven, in dit Washington DC opnieuw. Nu, wij zullen dat misschien heel spoedig kunnen inlassen. Ik voelde een kleine aanraking erover, in dit Washington DC misschien, voordat wij overzee gaan. Dus, wij zullen dat misschien kunnen krijgen.

17 En aan de broeder, ik denk niet dat hij hier is, hij was in de samenkomst gisteren, ergens ginds in Carolina. Ik moet naar Florida gaan, naar de conventie van de Christelijke Zakenlieden; ik ga daar spreken op... in juli, geloof ik, op de eerste, tweede, derde, en vierde in Miami, en dan zal ik dat misschien kunnen inlassen misschien op weg naar het noorden, één ervan daar in Carolina, wanneer ik naar het noorden ga, want ze komen op de Highway One om naar het noorden te gaan.

     De Here zegene u. Ik zou gewoon de hele middag met u kunnen spreken maar u moet naar de kerk gaan vanavond. En ik hoop dat u het doet, en dat u een werkelijk geweldige samenkomst zullen hebben.

     Nu, laten wij nog een keer ons hoofd buigen voor God.

18 Vader, wij staan op het punt de pagina's van dit boek open te slaan. En wij lezen in de Bijbel waar wij dit boek gezien hebben in de rechterhand van Hem Die op de troon zat. En er was niemand die in staat was om dat boek te nemen, of de zegels los te maken, of er zelfs naar te kijken. Maar er kwam een Lam dat geslacht werd sinds de grondlegging der wereld. En Hij nam het boek uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. En Hij opende het boek en de zegels.

     Wij zouden vandaag willen bidden, Vader... Wij weten dat iedereen die lichamelijk in staat is om zijn hand op te heffen, de bladzijden van dit boek om zou kunnen slaan. Maar er is niemand die het kan openen dan datzelfde Lam. Wij bidden dat Hij het deze middag zal toestaan, dat Hij zal komen om dit Evangelie aan ons te openen. En wanneer wij vanmiddag vertrekken en de diensten afgelopen zijn, mogen wij dan zeggen, zoals diegenen die van Emmaüs kwamen die dag: "Was ons hart niet brandende in ons, toen Hij tot ons sprak op de weg?" Want wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

     De Here zegene u.

19 En nu, voor u die de Schriftplaatsen opschrijft waarover wij spreken, als u wilt opslaan het tweeëntwintigste hoofdstuk van Genesis en het veertiende vers:

     En Abraham noemde de naam van die plaats: De HEERE zal het voorzien! [In de Engelse vertaling: Jehova Jireh – Vert] Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op de berg des HEEREN zal het voorzien worden!

     Jehova Jireh. God heeft zeven samengestelde namen van verlossing. En Jehova Jireh is Zijn eerste: "De Heer zal in een offer voorzien." Jehova-Rapha: "De Heer Die al uw krankheden geneest." En Jehova: "Uw banier en uw schild", enzovoort. Hij heeft zeven samengestelde namen van verlossing. En die Namen zijn onscheidbaar.

20 De avond waarop die foto werd genomen die jullie hier nu hebben, die wereldberoemd is geworden over de hele wereld, van die Vuurkolom die stond waar ik was. En de... Ze hadden het vele, vele keren gefotografeerd, maar wij lieten niet toe dat het gedrukt werd tot het authentiek werd verklaard.

     Net als een getuigenis van een genezing. U zult opgemerkt hebben in de Christelijke Zakenlieden, het boekje dat hier aan u werd uitgegeven van "de Stem" van de Christelijke Zakenlieden, over hoe de doden werden opgewekt. Wij kunnen dat niet zeggen tenzij er een door de dokter ondertekend certificaat is. Zie? En dat moet bewezen worden voordat u het kunt laten drukken, zoiets dergelijks, want het is onwettig om dat te doen. Dus deze dingen zijn authentiek.

21 En nu, die Vuurkolom die op de foto staat, de avond waarop Hij werd gefotografeerd, dat was in Houston, in het Sam Houston Coliseum. Wij hadden er ongeveer achtduizend gehad in de muziekhal. Wij gingen er die avond naartoe met ongeveer tweeëndertigduizend.

     Maar ze hadden mij, voor een Baptistenpredikant, gevraagd om een debat met hem te houden over Goddelijke genezing. Ik debatteer niet met mensen. Ik geloof er niet in om met mensen te argumenteren. Het Evangelie werd niet gemaakt om erover te argumenteren.

     O, toen ik voor het eerst in de Baptistenkerk werd verordineerd, dacht ik dat ik de verdediger van dat geloof was. Maar ik ontdekte: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij Mijn Vader hem trekt. En allen die de Vader Mij gegeven heeft, zullen komen." Dus zie, waarom... U argumenteert met mensen, ze zijn vast in hun ideeën, anders zouden ze niet argumenteren. Dus, dan, u maakt ze gewoon niet beter.

22 Dus hij wilde dat ik één avond zou nemen om te debatteren. En dan de "Houston Chronicle", of ik geloof dat dat de naam van de krant was. Ze hadden het opgeschreven. En hij plaatste er een betaalde advertentie in en zei dat het toonde waarvan wij gemaakt waren; wij waren bang om het Evangelie onder ogen te zien door het Woord van God.

     Dus, dr. F.F. Bosworth, hij was toen ongeveer tachtig jaar oud; hij kwam daarnaartoe. En de wachtende verslaggevers vroegen wat ik erover zou gaan zeggen. En ik zei: "Ik argumenteer niet. Ik... Dat... Ik heb maar zo veel avonden om hier te zijn, en ik heb nog twee avonden over. En er zijn tienduizenden mensen hier om voor zich te laten bidden, waarom zou ik een avond verspillen aan alleen maar een criticus? Laat hem doorgaan. Jezus zei: 'Laat hen varen. De blinden leiden de blinden, zullen ze niet in de gracht vallen?'" Ik zei: "Hier zijn duizenden die het wel geloven. Waarom zou je je bezighouden met iemand die het niet gelooft (zie?) en al die tijd verspillen?"

23 Broeder Bosworth, ik zal nooit vergeten de... Hij is in de heerlijkheid vandaag; tachtig jaar oud. En dr. Best, van de Baptistentabernakel daar, kwam net van school en was ongeveer dertig jaar oud, met al zijn graden enzovoort. En broeder Bosworth zei: "Wel, broeder Branham, als u het niet wilt doen, laat mij het doen." Ik dacht aan de oude Kaleb: "Laat mij deze berg nemen."

     Ik zei: "Als u belooft dat u niet gaat argumenteren."

     Hij zei: "Ik beloof het." En weg ging hij.

     En hier, de volgende dag, u weet natuurlijk hoe de kranten kunnen overdrijven: "Kerkelijke bontjas gaat vliegen." Dus dat trok toen een grote menigte.

24 En dat is één keer, broeders, waar ik erachter kwam dat al de Pinkstermensen op een dag eensgezind zullen zijn. Het maakt mij niet uit op hoeveel-bultige kamelen ze reden, één, twee, drie, vier [bulten], ze waren allemaal daar, want ze hadden één ding gemeen: Goddelijke genezing stond op het spel, en dat geloofden zij allemaal. Jazeker.

     En hier waren ze allen. En die avond, toen dr. Best opstond, wilde hij dat broeder Bosworth eerst zou komen. En broeder Bosworth zei: "Ik heb hier zeshonderd vragen opgeschreven op papier. Doctor Best, als deze vragen bewijzen dat de houding van Christus tegenover de zieken vandaag net zo is als toen Hij hier op aarde was... Als u één van deze vragen kunt nemen en door de Bijbel kunt weerleggen, dan zal ik weer gaan zitten, en wij zullen het debat het uwe noemen." Dat is nogal een brede verklaring maar hij... Die jongen wist dat hij geen gekheid moest maken met die kerel.

25 O, hij zei... hij zei: "Daar zal ik voor zorgen wanneer ik daarboven kom. Daar zal ik voor zorgen wanneer ik daar kom."

     Hij zei: "Dan, meneer Best," (vroeg het aan de voorzitter), "ik ga u één vraag stellen. Als u die met ja of nee beantwoordt, en dan zal ik gaan zitten als u slechts ja of nee zegt."

     En de voorzitter zei dat hij dat zou doen.

     Hij zei: "Werden de zeven samengestelde namen van verlossing van Jehova toegepast op Jezus, ja, of nee?" O my.

     Nu, ik zou daar eigenlijk niet zijn, maar ik zat daar ergens boven, op ongeveer het tiende balkon, met mijn jas omhoog; twee politiemannen stonden boven mij op die manier, mijn broer, en vrouw, en mijn dochtertje zaten daar. Ik vertel u, ik voelde rillingen over mij heen gaan. Ik had daar nog nooit in mijn leven aan gedacht. Hij kon op die ene geen antwoord geven. Zie?

26 Als de samengestelde Naam van verlossing van Jehova niet aan Jezus werd toegepast, was Hij niet Jehova Jireh, het voorziene Offer des Heren; dan was Hij niet de Redder. Nee, meneer. En als het op Hem toegepast werd, dan is Hij Jehova-Rapha net zo goed als dat Hij Jehova Jireh is, want de Namen zijn niet te scheiden. Jehova, de Genezer, hetzelfde als dat het de Redder is, dat maakte het vast. O.

     Toen stond hij op, en hij zei: "Ik zal zorgen..." Hij wilde hem niet antwoorden met ja of nee. Dus... Hij kon hem geen antwoord geven.

     Dus dacht ik: "De dappere... die oude man die daar staat." Dus toen ging hij daar naar voren en predikte een echt goede Campbellietische prediking. Nu, ik werd gewiegd in een baptistenwieg; ik weet wat zij geloven. Hij predikte dus nooit de Baptistenleer; hij predikte Goddelijke genezing in het millennium. Hoe zou u Goddelijke genezing nodig hebben in het millennium, wanneer zij een verheerlijkt lichaam hebben? O, wat hij, wat hij...?... Wat zullen mensen proberen de Schriften door elkaar te halen, gewoon omdat zij die niet kennen, of niet toestaan dat de Heilige Geest hen daarheen leidt. Dat is juist.

27 Dus toen hij ermee klaar was, zei hij tegen... Hij had enkele fotografen van de Douglas Studios; hij zei: "Ik wil dat u zes foto's van mij neemt." Zij zeiden... hij zei: "Ik ga die oude man, Bosworth, afstropen en zijn huid aan de deur van mijn bureau hangen als een herdenking aan Goddelijke genezing." Die houding liet zien dat er hier beneden iets ontbrak aan een Christen broeder. Maar de Heer is onze Verdediging.

     En hij deed zijn vuist zo en zei: "Nu, neem hem zo." En zij namen hem. Zij namen zes foto's.

     Nu, wanneer ik naar het podium kom, als u het opmerkt, als zij ooit beginnen te foto-... Zij laten niet toe dat foto's worden genomen omwille van het... Het Licht waar ik naar kijk is een licht; het is ook een licht. Dus... dus na...

28 Dus na een poosje zei hij... Meneer Best, ze hadden een...?... lens. Dus toen zei hij: "Niemand gelooft in Goddelijke genezing dan een stel heilige rollers." En hij zei: "Niemand zou zulk spul geloven."

     Meneer Bosworth zei: "Meneer Best, neem me niet kwalijk. Alle kerken geloven in Goddelijke genezing als ze de Bijbel geloven."

     En hij zei: "Wel..." Hij zei: "Een goede Baptist zou zoiets niet geloven."

     Hij zei: "Wacht even, meneer Best." Hij zei tegen de voorzitter: "Kan ik even de microfoon hebben?" Hij zei dat hij het kon. Zei: "Alle mensen in dit auditorium", ongeveer twintigduizend mensen; hij zei: "U mensen hier allemaal, die behoort tot deze Baptistengemeenten met deze Baptistenpredikers, u die hier zit en lid bent van deze Baptistenkerken en door een certificaat zou kunnen tonen dat u door Goddelijke genezing werd genezen sinds broeder Branham hier is geweest, sta op." En driehonderd en nog wat stonden op. Wat daarmee?

29 Hij zat daar. Toen zei hij: "Breng die genezer hier. Laat mij het hem zien doen. Breng... Laat mij hem zien. Hij kan mij niet hypnotiseren", op die wijze. En hij begon van het podium weg te gaan. Hij zei: "Laat mij hem zien optreden."

     Zei: "Schaam u, meneer Best. U had dat niet moeten zeggen."

     Dus ging hij van het podium af. En hij zei: "Nu, ik weet dat broeder Branham hier is." Zei: "Als hij het gehoor wil laten gaan, in orde." Zei: "Als u wilt..." Hij wist waar ik was, hij had mij gezien dus. Dus zei ik... ik... hij... En ik zat gewoon stil. En dus zei hij: "Broeder Branham, ik weet dat u naar mij luistert. Als u wilt komen." En iedereen keek rond. Zei: "Als u wilt komen," zei, "u kunt komen en het gehoor laten gaan." En ik zat gewoon stil.

     En na een poosje, ik... Mijn broer, die daar zat, zei: "Zit stil."

     Ik zei: "Zit ik niet stil?"

30 Dus toen, net rond die tijd, hoorde ik Iets. Ik keek omhoog, en daar was dat Licht, dat boven mij hing. Ik stond op om naar beneden te gaan. Mijn vrouw, die daar achteraan zat, zei tegen Howard, mijn broer: "Blijf niet...?... Daar is Het."

     Dus, ongeveer vijfhonderd zaalwachters zetten hun handen samen. En mensen, kleine baby's die proberen u aan te raken. U weet hoe het is. En dus, het is jammerlijk. En toen wij naar beneden gingen, naar het podium, zei ik: "Nu, als het de visioenen betreft, mijn opdracht van God," zei ik, "meneer Best zei dat ik een genezer was."

     En toen liep hij snel het podium op en zei: "Als een man waardeer ik u, maar aangaande de leer is het rot."

31 Ik zei: "Ik kan dezelfde complimenten geven." En dus dan, deden wij gewoon... Hij ging verder. En dus wij... Hij ging zitten. Ik zei: "Laat niemand nu kwaad denken over de man. Hij is een Amerikaan. Hij heeft een recht, dat is..." De Koreaanse oorlog was toen aan de gang. Ik zei... "Hij... Dat is waar onze jongens voor vechten, vrijheid van godsdienst." Ik zei: "Maar wij zijn het gewoon niet eens over de Schriften. Maar misschien..." Ik zei: "Ik dacht dat hij oprecht was tot hij probeerde die mensen daar te beroven, die hebben... Hij zei dat hij medelijden had voor degenen die daar op die veldbedden liggen, en nu probeert hij de enige hoop die zij nog hebben van hen weg te nemen. De dokters hebben hen opgegeven. En er zitten daar honderden die hier in de laatste twee weken werden genezen. En probeert deze mensen hier te beroven van de enige hoop die ze hebben, door een of andere verwarde, lompe leerstelling juist te doen lijken." Ik zei: "Ik denk niet dat hij oprecht is. Dat kan hij niet zijn als hij dát doet."

32 Dus toen zei ik: "Maar ik spreek. Ik ben slechts een man. Maar de opdracht, God zal dat betuigen." En ik had dat nog maar net gezegd, of hier kwam Hij, neercirkelend op deze manier. Mensen begonnen flauw te vallen, te schreeuwen, en van alles. Zij namen er de foto van. Meneer Ayers, degene die hem nam, was een katholiek. Lijkt vreemd, maar hij werkte met een man, een Jood, die Kipperman heette. En toen zij zagen... nam hij er één mee, deed de zuren erin, en testte, bracht de negatieven eruit. En elk van die foto's met meneer Best die zijn vuist schudt onder de neus van die heilige oude man; elk daarvan was blank, was helemaal niet opgenomen. God stond niet toe dat ze genomen werden. Maar toen zij de foto namen, was daar de Engel des Heren die daar stond.

33 Zij hadden hem al eerder meegenomen, om hem hier naar Washington DC te sturen en er copyright op te krijgen, brachten hem terug en belden George J. Lacy. Hij is het hoofd van de FBI op het gebied van vingerafdrukken en documenten. En zij hebben hem meegenomen en ongeveer vijf dagen lang onderzocht. En wij ontmoetten elkaar in het Houston Shell gebouw daar. En zij...

     En zij zeiden dus: "Wiens naam is Branham?"

     En ik zei tegen hem: "De mijne" en stond op.

     Zei: "U zult het leven verlaten zoals alle mensen."

     Ik zei: "Ik ben... Dat weet ik."

     Maar zei: "Zolang er een Christelijke beschaving is, zal deze foto nooit sterven." Hij zei: "Het werd door de oude huichelaar gezegd," hij bedoelde de ongelovige, "dat een bovennatuurlijk iets nooit wetenschappelijk bewezen zou kunnen worden." Hij zei: "Meneer Branham, ík zei dat het psychologie was, dat u de gedachten van de mensen las." Hij zei: "Maar meneer Branham, het mechanische oog van die camera kan geen psychologie opnemen. Het licht trof de lens." Dat is juist. En zo is het sindsdien vele malen gebeurd.

34 Wat is de natuur ervan? Het is Jezus. Kijk. Hoeveel geloven dat Jezus Christus de Engel van het Verbond was, die Vuurkolom, die de kinderen Israëls leidde? Als u de Bijbel gelooft, Hij zei: "Ik ben de IK BEN." Dus, dat... Hij was de IK BEN.

     Nu, let op. Hij was op aarde, en Hij zei: "Ik ben van God uitgegaan, en Ik keer weer tot God." Is dat juist? "Ik kom van God; Ik ga tot God." Na Zijn dood, begrafenis, en opstanding...

     Nu, let op wat dat Licht deed toen het in Jezus was, het teken, hoe Hij uitkeek, en hun gedachten bemerkte, en hun vertelde wie zij waren, en wat... enzovoort, bewijzend dat Hij de Messias was. Nu, toen dat... Na Zijn dood, begrafenis, en opstanding, keerde Hij terug tot God de Vader.

35 En bij Paulus, op weg naar Damascus, flitste er een zeer groot Licht dat hem verblindde. Is dat juist? En Hij zei: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?"

     Hij zei: "Wie zijt Gij, Here?"

     Hij zei: "Ik ben Jezus." Is dat juist? Hij ging tot God; kwam van God en ging tot God.

Petrus, in de gevangenis die nacht, dat Licht kwam in de gevangenis en opende de deuren voor hem: de Engel des Heren. En dat is altijd Jezus Christus, de Engel van het Verbond, natuurlijk.

     En nu, vandaag, als het is teruggekeerd voor de eerste keer in heel de geschiedenis van de fotografie, en het werd genomen... In Duitsland vroegen zij of zij het konden nemen.

36 Ik zei: "Misschien wel." Velen van u hebben dat misschien voorbij zien komen, waar Duitsland de grote camera had opgesteld en de foto nam, toen het neerkwam en een zalving bracht. Wat het de man vertelde, ik sprak met hem. En daarna toen het weer wegging... Zij fotografeerden het hier in Californië enkele weken geleden, de meest buitengewone foto die u ooit zag. Wat is het? Het bewijst dat diezelfde God met Zijn gemeente is vandaag, onder ons woont, en hetzelfde leven dat in Christus was voortbrengt in de gemeente. Amen. Ik zou nu van mijn prediking af kunnen raken, nietwaar?

     Jehova Jireh. Laten wij dit nemen. Dit werd aan Abraham gegeven. En ik zal zo'n beetje de hoogtepunten ervan vermelden zodat wij hier rond vier uur weg kunnen zijn, indien mogelijk nu. En nu, ik wil dat u aandachtig luistert. Geef mij uw onverdeelde aandacht.

37 Jehova Jireh, de Heer zal Zichzelf van een offer voorzien. Laten wij teruggaan en wat van Abraham nemen. Abraham was degene aan wie de belofte was gedaan. En wij kunnen slechts gered worden wanneer wij Abrahams zaad worden, want het waren Abraham en zijn zaad aan wie de belofte werd gegeven. Is dat juist, broeders? Abraham en zijn zaad na hem...

     Nu, laten wij teruggaan naar Genesis 12. Ik zie dat velen van u het opschrijven. In Genesis 12 ontmoeten wij Abraham voor de eerste keer. En God riep Abraham. Hij was slechts een gewone man, kwam van de toren van Babel met zijn vader, en woonde in de stad van de Chaldeeën, en het land... het land van de Chaldeeën, de stad Ur in de vlakten, en leefde waarschijnlijk een gewoon leven.

38 En hij was een man van vijfenzestig jaar oud, voordat God... of vijfenzeventig jaar oud, voordat God ooit tot hem sprak. Nu, dat geeft ons oude mensen wat moed, nietwaar? Vijfenzeventig... En Sara was zijn halfzuster, en hij had haar getrouwd toen zij ongeveer achttien jaar oud was. En zij hadden geen kinderen. Zij was onvruchtbaar; hij was steriel. Zij hadden dus geen kinderen.

     En zij was vijfenzestig jaar oud en hij was vijfenzeventig. Nu, op vijfenzestig jaar was zij ongeveer vijftien jaar voorbij de menopauze. Zij was dus... zij was onvruchtbaar, en hij was ook onvruchtbaar. Toen... Er was geen manier voor hen om kinderen te hebben, maar God ontmoette hem en sprak tot hem, en zegende hem, en gaf hem het verbond, en vertelde hem dat hij een kind zou hebben door Sara; en dat Hij door dat kind alle naties zou zegenen, door zijn Zaad.

39 Nu, als u het opmerkt, nu moet ik hier even wat onderwijs geven nu, maar ik bedoel het om... als strijdpunt. Maar als u het opmerkt, het verbond werd aan Abraham én zijn zaad gegeven. Nu, niet zaden, maar Zaad van Abraham; het Zaad van Abraham. En de Schrift zegt: "Wij die in Christus zijn, zijn Abrahams zaad, en zijn erfgenamen met hem overeenkomstig de belofte."

     Nu, hoe wordt u Abrahams zaad? Wanneer u Christus aanneemt door de doop van de Heilige Geest, dat is de enige manier waarop u Abrahams zaad kunt zijn, want dat plant het geloof dat Abraham had in u.

     Nu, Abraham, denken veel mensen, was een Jood. Dat was hij niet. Hij was een heiden. Maar nu, maar Abraham, en... Laten wij het samen zeggen: Abraham en zijn Zaad. Het verbond werd door hen gemaakt.

40 Abraham en zijn Zaad, dus laten wij zeggen dat wij Abrahams zaad zijn. Hoeveel zijn er in Christus? Steek uw hand op. Dan bent u volgens dit gezegende Boek Abrahams zaad, en bent u mede-erfgenamen, en bent u met Abraham erfgenaam van al de bezittingen die God aan de mensen gaf. U bent Abrahams zaad. Dan moet u Abrahams geloof hebben om Abrahams zaad te zijn. Vat u het? O, ik hoop het.

     Merk op. Nu, het verbond werd onvoorwaardelijk met Abraham gesloten. Nu, Hij sloot een verbond met Adam: "Als u een bepaald ding doet, zal Ik een bepaald ding doen." En de mens breekt altijd zijn belofte aan God, zijn verbond, altijd. Maar dit verbond, ziet u het? Het was voor Abraham en zijn zaad, onvoorwaardelijk, niet "als u zult", maar "Ik heb". Merkt u het op? Aan Abrahams zaad, niet voor de buitenwereld nu, aan Abraham en zijn zaad, het verbond was onvoorwaardelijk, niet "als u wilt, zal Ik", maar "Ik heb reeds voor u". Daarom, om het deze middag te bewijzen; God hoeft niet neer te komen en nog een operatie uit te voeren om u genezen te krijgen. Hij heeft u reeds genezen. Hij werd verwond om onze overtredingen; door Zijn striemen werden wij genezen. U bent reeds genezen. Het enige wat u moet doen is het slechts ontvangen. Als u zich maar uitstrekt naar boven en het pakt... Als u Abrahams zaad bent, dan gelooft u het, en is het reeds daar. Er is dus geen – er is geen twijfel over. Het is reeds daar; het is van u. O my. Ik wou dat ik kon... wou dat ik vuur kon aansteken, net zoals uitgieten... een lucifer op buskruit werpen. Kijk. U ziet wat ik bedoel?

41 Het is reeds van u. Het behoort u toe, want u bent Abrahams zaad als u de Heilige Geest hebt ontvangen. U bent verzegeld. U bent dood, en uw leven is verborgen in Christus door God, verzegeld door de Heilige Geest.

     Hoe lang? Tot de volgende opwekking? Tot de dag van uw verlossing. Efeziërs 4:30: "Bedroef de Heilige Geest niet waardoor u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing."

     Voordat een wagen verzegeld kan worden, een goederenwagen, moet alles daar goed en strak ingepakt worden. Dat is waarom zovelen de Heilige Geest niet ontvangen: te los. Zoals de arend die haar kleintjes oppakt, zij waait al de losse veertjes eruit, voor zij hem mee naar boven neemt, anders zou hij zijn nek breken. Ziet u?

     Nu, een kraai zou nooit meevliegen met een arend. God vergelijkt Zijn profeten met arenden. Hij is Zelf een arend. Een kraai zou nooit kunnen vliegen om een arend te volgen. O, als een havik het zou proberen, zou hij uit elkaar vallen in de lucht. Wel, zeker. Een arend is een speciaal gemaakte vogel, daarom moet hij speciale veren hebben, en speciale ogen om omhoog te klimmen, helemaal omhoog, ver boven al het andere. Dat is hoe Gods volk het doet. Gods kleine arenden, zij klimmen naar boven, en weten dat zij Abrahams zaad zijn, geloven alles, ongeacht de omstandigheden, zij zijn weg van de aarde. Zij zijn hoog in de atmosfeer.

42 O, hef mij op boven de schaduwen, geef mij gemeenschap met U. Dat is juist. Zet mijn voeten op hogere gronden. Neem mij omhoog, Here.

Laat mij door geloof staan, op het tafelland van de hemel.
Een hogere vlakte dan ik gevonden heb;
Here, til mijn voeten naar hogere grond, hoog daarboven.

     Abraham en zijn zaad na hem... Het verbond werd absoluut onvoorwaardelijk gemaakt zowel met Abraham als met zijn zaad na hem. Nu, dat is wonderbaar. Nu, wat deed...

43 Wat deed Abraham? Abraham geloofde God. Nu, hoe gaat Hij het doen, en hij negentig... vijfenzeventig jaar oud? En hoe gaat hij deze baby krijgen door zijn vrouw, die nu vijfenzestig is? En zou u zich kunnen voorstellen dat een dergelijk oud stel naar de dokter gaat en zegt: "Dokter, ik wil dat u een kamer reserveert in het ziekenhuis; mijn vrouw gaat een baby krijgen"?

     "Hoe oud bent u, meneer?"

     "Ik ben vijfenzeventig."

     "Hoe oud is zij?"

     "Vijfenzestig."

     "Arme oude kerel." Zie?

44 Wel, een man die ooit God op Zijn Woord neemt, zij zullen hetzelfde over u zeggen. "Want allen die godvruchtig leven in Christus Jezus zullen vervolging lijden", zei Jezus.

     Nu, u wordt verkeerd begrepen, want dit zijn Amerikanen, Duitsers en Zwitsers, maar u bent van de hemel. U bent geboren van daarboven; daarom gelooft u wat God zei.

     Nu, merk dit op. Zou u zich dat oude echtpaar kunnen voorstellen, ik zeg het opnieuw, en dat Abraham zei: "Sara, (na de eerste achtentwintig dagen, weet u), hoe voel je je, schat?"

     "Lieverd, er is geen enkel verschil."

45 "Glorie voor God. Wij gaan het krijgen hoe dan ook. Dat is juist. Maak de kleine sokjes gereed. En haal de luiers en de spelden, en maak alles klaar. Wij gaan het krijgen."

     "Hoe weet je dat? Abra... Abraham, wat bedoel je daarmee?"

     "God zei het. Dat is genoeg. Dat is alles wat ik hoef te weten. God zei het."

     Wel, een jaar ging voorbij. "Lieverd, iets veranderd?"

     " Helemaal niets."

     "Glorie voor God, het is nu een groter wonder. Het is een jaar later."

     Na een tijd waren vijfentwintig jaren voorbijgegaan. De Bijbel zegt dat hij sterker en sterker werd. En wij zeggen dat wij Abrahams zaad zijn; er wordt voor ons gebeden, de volgende dag: "Hoe voel je je?"

     "Ik kan niet... ik denk dat ik het niet kreeg. Voel mij niet beter." Abrahams zaad. O my. Ziet u wat ik bedoel? Abrahams zaad is schaars.

46 Abrahams zaad... Nu, laten wij niet iets beweren tenzij wij het werkelijk bezitten. Ziet u? Abrahams zaad...

     Wanneer Abrahams zaad een houvast krijgt op een belofte van God, zal het daar blijven, ongeacht wat er gebeurt. Er is niets wat hen er ooit van weg zal halen. En als het uitblijft, worden zij sterker. En hij bleef God steeds meer lofprijzing geven. Na vijfentwintig jaar, hij is nu honderd jaar oud, en zij negentig:

     "Hoe voel je je, liefste?"

     "Geen verschil."

     "Maar glorie voor God, wij zullen het hoe dan ook hebben. Houd gewoon het stof van de sokjes en dingen af, het gaat komen."

     "Hoe weet je dat?"

     "God zei het. Dat maakt het vast. God vertelde het mij. Dat is de hele zaak."

47 Nu, dat is hoe Abrahams zaad is. Als u erfgenamen bent van Abraham hebt u dat soort geloof. Bent u Abrahams zaad? Laten wij "Amen" zeggen. Zeker, wij zijn Abrahams zaad. Zeker zijn wij het. God helpe ons ongeloof. Dat is juist.

     Nu, alles is gereed, wordt ervoor gereed gemaakt. Nu, dat was in het twaalfde hoofdstuk van Genesis. Nu, in het vijftiende hoofdstuk van Genesis bevestigde God dit verbond aan hem.

     Nu, het is ongeveer... vele jaren later. Dus op een dag sprak God tot Abraham en Hij zei: "Abraham, Ik ga dit bevestigen. Ik ga u een teken geven." God geeft altijd tekenen. "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven; zij zullen de hand van de voorganger schudden en hun naam in het boek zetten." Dat kan misschien in de almanak staan, maar niet in de Bijbel. Zie? Dat is juist. Ja.

48 "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; zij zullen met nieuwe tongen spreken; als zij een slang zouden opnemen, of iets dodelijks zouden drinken, zou het hun geen kwaad doen; als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen." Deze tekenen zullen gelovigen volgen. Dat is...

     Als handen op die gelovige worden gelegd, en die gelovige zegt: "Amen. Ik ben Abrahams zaad. Ik geloof het." Dan werkt het op de juiste wijze, het geschiedt.

     Nu, deze tekenen... Abraham zei tegen God: "Hoe zal ik dit weten?"

     Hij zei: "Abraham, ga en haal een vrouwelijke geit voor Mij, en een vaars, en een ram, en maak een offer." En Abraham sneed ze uiteen, doodde ze, legde ze apart, nam een tortelduif en een jonge duif, en wierp het erin, en maakte een... en maakte een offer voor de Heer. En toen hij dat deed, wachtte hij daar, en hield de vogels weg van het voedsel tot de zon onderging. En toen de zon onderging viel er een grote diepe slaap op Abraham. Die slaap is die eeuwige slaap, sprak ervan: alle mensen moeten sterven. En een vreselijke verschrikking van duisternis voor hem, waar een rokende oven was, waar ieder mens die geboren is in deze wereld... tot de wereld komt gevormd in ongerechtigheid, tot de wereld komt leugens sprekend, als een leugenaar, een onheilige, een verworpene, zodra hij is geboren.

49 Dus, wij hebben geen... Wij zijn geboren; wij hebben zelfs geen kans met... buiten het bloed van Jezus Christus. En dan, die hel, die verdienen wij allemaal. Maar daar voorbij ging een klein wit Licht, dat tussen deze gedeelde offerstukken doorging.

     Nu, als hadden wij de tijd hadden, had ik u willen vertellen wat elk ervan vertegenwoordigde: de vrouwelijke geit, de ram, en de vaars. En hebt u opgemerkt dat hij de twee tortelduiven niet scheidde? Zij vertegenwoordigen Goddelijke genezing. Zie? Hij heeft die dus niet van elkaar gescheiden, heeft die helemaal niet uit elkaar gesneden.

     Maar toen dit kleine Licht tussen die twee ging, bevestigde Hij het verbond aan Abraham, wat Hij met hem en zijn zaad zou doen, en hoe het zaad zou komen, en hoe Hij Zijn belofte zou houden. Het was een contract dat werd getekend. Nu, wat bedoelde Hij?

50 Nu, laten we hier in Amerika nemen, als ik zou willen zeggen dat de broeder hier, of een van deze broeders, en ik een contract of een overeenkomst wilden sluiten. Een verbond is een overeenkomst. Als wij een overeenkomst zouden willen sluiten met elkaar, zouden wij gaan zitten en het met elkaar bespreken. Wij zouden misschien ons contract opschrijven, wat het ook was, een hapje samen eten; en wij zouden elkaars hand schudden en zeggen: "Zet het hier. Wij gaan akkoord om dit te doen." Dat is een verbond in Amerika.

     Nu, als wij in Japan waren, een verbond in Japan, ze maken een overeenkomst, en dan halen zij wat zout en ze gooien zout op elkaar. Dat is een gewoonte in Japan, bij het sluiten van een verbond. Maar in de dagen van Abraham in het oosten, hoe zij een verbond maakten, ze sneden een... doodden een dier, en sneden dat van elkaar, en dan schreven zij hun overeenkomst op dit perkament, of op hun lamsvel. En dan stonden zij daar en legden een eed af bij dit dode dierenoffer; als iemand het ooit breekt, moge hun lichaam zijn als het lichaam van dit dode beest. En dan scheuren zij dit uiteen. Eén man neemt het ene stuk, en één het andere. En waar het geschrift ook was, het kon nooit aan elkaar gepast worden tenzij ditzelfde stuk terugkomt om het weer samen te voegen. Want wanneer het gescheurd wordt, wordt het heen en weer gescheurd, enzovoort terwijl het over het hele lamsvel scheurt, waar het handschrift is.

51 Dan bewaarden zij... bewaren zij dat, en dan is de enige manier waarop dit verbond gehouden wordt, of uitgevoerd, wanneer zij weer samenkomen; elk stuk van dit perkament moet bij elkaar passen, volkomen in elkaar passen om de overeenkomst precies hetzelfde te maken.

     Nu, u zegt: "Wat deed God daar dan toen, broeder Branham?" Hier is wat Hij toonde door Abrahams zaad.

     Abraham zei: "Ik ga kinderloos heen", vijftiende hoofdstuk van Genesis, "en ik heb geen erfgenaam, en dat is deze Eliëzer van Damascus."

     En Hij zei: "Deze zal het niet zijn. Maar het verbond, degene met wie Ik het verbond sluit, zal uit uw eigen lendenen komen. Het zal door u en Sara zijn," met andere woorden, "door haar zal Ik het doen." En bedenk nu, hij was een zeer oude man.

52 Nu, wat toonde Hij? Dat door Abraham de beloofde zou komen, Izak. En door Izak kwam Jezus. En door Jezus... Izak, hij was slechts een vader van Israël, maar door Jezus is hij de vader van elke natie, het hele zaad van Abraham. En hoe bevestigde Hij het? Door te tonen wat Hij zou gaan doen, door het offer.

     Nu, Jezus is dat Offer geworden. En Hij ging naar Golgotha, en God scheurde Hem uiteen op Golgotha, scheurde Zijn ziel en Geest van Zijn lichaam, en deed Zijn lichaam opstaan op de derde dag, en zette het aan Zijn eigen rechterhand, en zond dezelfde Geest Die op Hem was terug, om in Zijn gemeente te werken om Abrahams zaad te roepen. Kunt u het niet zien? Het is de doop van de Heilige Geest. Dat is de bevestiging, om het te bevestigen.

53 Nu, de gemeente die beweert een Christelijke gemeente te zijn, zal dezelfde Geest moeten hebben Die in Jezus Christus was. Want bij de opstanding van de gemeente, zullen Christus en Zijn bruid samenkomen en volkomen in elkaar passen; de schriften en beloften van God zullen daar vervuld worden. Het kan dus niet samen komen tenzij dezelfde Geest Die in Christus was, in u en mij is. En dan als diezelfde Geest daar binnen is, zal het dezelfde werken doen, en hetzelfde soort afgescheiden leven leiden, en de werken doen die Hij deed. De Bijbel zegt het, helemaal tot Genesis wordt het bevestigd. Genesis is het zaadhoofdstuk. Genesis betekent 'begin'. Hier is het als bevestiging. Zou dat ons niet allen gelukkig maken? Zou dat niet maken dat een zondaar...? Het behoort treffend te zijn. Het behoort een kerklid naar Christus te laten komen en daar te laten blijven tot hij vervuld is met de Heilige Geest. Het is de enige belofte van de opname, de enige wijze waarop de gemeente en Christus samen kunnen komen, dezelfde Geest.

54 Toen God Zijn eerste man maakte in de Hof van Eden (hebt u het opgemerkt?) maakte Hij hem zowel mannelijk als vrouwelijk. Hij was een man gemaakt naar Gods beeld, een geest. Hij plaatste hem in het vlees (Genesis, het volgende hoofdstuk) nadat Hij hem reeds gemaakt had, man en vrouw. En er was nog steeds geen mens om de aardbodem te bewerken. Dus toen schiep Hij de mens uit het stof der aarde, niet in Zijn beeld, maar toen kwam God neer in de vorm van een man door Jezus Christus, om de mens te verlossen, die van het beeld van de aarde was gevallen. En hij werd gemaakt in het beeld van de aarde.

     O God! Kunt u niet zien wat Evangelie betekent? Toen God mens werd, werd zo de mens God; wij zijn zonen en dochters van God.

55 Nu, deze eerste mens, Adam, kijk naar hem. In de geest was hij zowel vrouwelijk als mannelijk. En toen werd hij vlees gemaakt. En hij had geen hulpe. En God... Een vrouw is niet in de oorspronkelijke schepping van God. Zij is een bijproduct van de man. Dus om hen één te maken, om te tonen wat Hij deed, opende Hij de zijde van Adam, en nam een deel van Adams vlees (opdat zij niet gescheiden zouden worden, zij zouden één zijn), en nam een deel van Adams geest, een deel van Adams vlees, nam de vrouwelijke geest weg van Adam en maakte een Eva.

     En wanneer u een vrouw ziet, de wijze waarop sommige van onze vrouwen doen, kapsels als mannen, roken als mannen, vloeken als mannen... Als u een vrouw ziet die mannelijk wil zijn, is daar ergens een verdraaiing. En wanneer u een man ziet die zich vrouwelijk gedraagt, met een... het lijkt op een klein eendje achterop zijn hoofd, enzovoort op die manier, en die de hele tijd vrouwenkleren wil dragen, dan is er daar ergens iets verdraaid. God maakte mannen om mannen te zijn, en vrouwen om vrouwen te zijn. De Bijbel zegt...

56 Op een dag sprak ik ertegen dat vrouwen shorts dragen, en een vrouw zei tegen mij: "Ik draag ze niet."

     Ik zei: "Wat is dat dan wat u aanhebt?"

     Zij zei... Wat zijn die dingen? Fietsbroek, of wat het ook was, zoiets. Ik zei... Nee, een tuinbroek...

     Ik zei: "Het... Dat is erger dan ooit. De Bijbel zegt dat het een gruwel is als een vrouw een kledingstuk van een man aantrekt." Dat is juist.

     Ginds in Klamath Falls, schreef een dame onlangs een heel lange brief aan mij. Zij zei: "Wat dan met een vrouw die buiten op paarden rijdt in een door muggen geteisterd gebied, die daar rijdt om het vee bijeen te drijven? Wat vindt u ervan als zij daar een jurk zou dragen? Of wanneer zij in de tuin is, en moet bukken om dingen uit de tuin te trekken?"

57 Ik zei: "Mijn moeder en mijn vrouw dragen allebei jurken, en zij hadden geen probleem. Zij dragen ze lang genoeg wanneer ze zich bukken, dat is alles." Dan zei ik: "Nog iets, daarginds op een paard, paardrijdend, een vrouw heeft daar buiten niets te zoeken. Dat is de ondergang van ons land tegenwoordig, vrouwen die proberen mannenbanen te nemen. Zij probeert een man te zijn; en een man wil een vrouw zijn. God heeft ze anders gemaakt." Juist. Heeft er niets mee te maken om zo te zijn. Zij is buiten haar categorie. En een man is buiten zijn categorie. O my. (Stop, klok...)

     Merk op. God maakte ze anders. En maakte een verbond met Adam. Hij maakte een verbond met Eva. Maar, ziet u, Hij maakte hen één. Ze zijn niet meer twee, maar één.

58 Nu, zo is de gemeente en Christus. God zei nooit dat we een organisatie, genaamd zo-en-zo, moesten maken, of hun dit moesten onderwijzen. Hij nam Zijn eigen Zoon, en van Zijn hart... drie elementen kwamen van Zijn lichaam. Excuseer mij, zusters, ik wil een punt maken.

     Bij een natuurlijke geboorte, wat is het eerste wat er gebeurt bij een normale geboorte? Water, daarna, bloed. Wat is het volgende? Leven. Dat is hetzelfde als wat de nieuwe geboorte vormt. Wat kwam er uit de zijde van Jezus? Water, bloed. "En in Uw handen beveel Ik Mijn Geest." Johannes, of 1 Johannes 5:7 zegt: "Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord (welke de Zoon was) en de Heilige Geest. Deze Drie zijn één." U kunt de Vader niet hebben zonder de Zoon te hebben. U kunt de Zoon niet hebben zonder de Heilige Geest te hebben. "Deze Drie zijn één."

59 En er zijn er drie die getuigen op de aarde: het water, het bloed, en de Geest; deze zijn niet één, maar zij zijn tot één. U kunt gerechtvaardigd zijn zonder geheiligd te zijn. U kunt geheiligd zijn zonder de Heilige Geest te ontvangen. Ziet u wat ik bedoel? Luther predikte rechtvaardiging. Wesley had heiliging. Pinksteren de doop van de Heilige Geest. Net zoals het zaad dat geplant werd; stengel, bloesem, aar; alles in de wereld typeert het precies. Juist.

     Nu, God scheurde Jezus uiteen, zond Zijn Geest neer, genaamd de Heilige Geest. "Nog een korte tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien, want Ik ('Ik' is een persoonlijk voornaamwoord) zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde van de wereld", niet slechts hier beneden voor een bepaald tijdperk, maar tot het einde van de wereld. "Gaat heen in de gehele wereld." Hoe lang zouden deze tekenen volgen? De hele wereld. Markus 16. "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen." Het is nog steeds niet gebeurd. Hoe lang zullen deze tekenen volgen? Tot het voorbij is. "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen." "Deze tekenen zullen hen (creaturen) volgen die geloven." Snapt u het?

60 Nu. Let op, dat was het vijftiende hoofdstuk. Nu, laat ons naar het zeventiende hoofdstuk gaan. Nu, God verschijnt aan Abraham in een andere Naam. In het zeventiende hoofdstuk verscheen Hij aan hem in de Naam van "El Shaddai" het Hebreeuwse woord, Almachtige God, El Shaddai. Nu, Shad betekent "borst" zoals bij de moeder, vrouw. Shaddai is in het meervoud, "met borsten".

     Nu, wat deed Hij hier met Abraham? Nu, Hij had het verbond aan hem gegeven in Genesis 12, onvoorwaardelijk. Genesis 15, Hij bevestigde aan hem wat Hij zou gaan doen, en hoe Hij het zou gaan doen. Nu, in Genesis 17, Abraham is nu negenennegentig jaar oud, bijna honderd jaar. Dat betekent dat Sara negenentachtig was.

     Nu, de Bijbel zegt dat zijn lichaam zo goed als dood was. De baarmoeder van Sara was dood. Maar Hij verscheen aan hem in de Naam van El-Shaddai, "Degene met borsten", wat zoveel wil zeggen als: "Abraham, Ik ben de God met borsten", niet borst, "met borsten", twee. Hij werd verwond om onze overtredingen; door Zijn striemen is ons genezing geworden: Nieuwe en Oude Testament. Met andere woorden, wanneer een kleine baby huilt en ziek is, pakt de moeder de kleine makker op en legt het aan haar borst, en de kleine baby zoogt zijn kracht van de moeder.

61 "En bijna... Abraham, u bent oud; u bent honderd jaar oud; en uw kracht is verdwenen. Maar Ik ben het Die de belofte deed. Ik ben uw Borst. Leun gewoon op Mijn belofte en blijf zogen."

     En nog iets, de baby is tevreden zolang hij van de moeder zoogt. De kleine makker huilt niet meer; zodra hij bij zijn moeder begint te zogen, is hij tevreden.

     En Hij is de Bevrediger, de Sterke, de Voedster, de Krachtgever. De kleine baby ligt aan de borst van zijn moeder, bevredigd, zichzelf terug zogend tot kracht en gezondheid. Nu, dat is voor Abraham en voor zijn zaad.

62 Nu, als u vandaag ziek bent en de dokter zegt: "Zuster, ik vind het erg om het u te vertellen; u hebt een hartprobleem. Het gaat heel slecht met uw hart."

     "Broeder, u... u hebt kanker; mijn medische wetenschap toont niets wat wij... wij kunnen niet... gewoon vergevorderd... Er is niets wat wij kunnen doen."

     En u bent Abrahams zaad, en Iets blijft u vertellen: "Ik heb meer leven om te leven." Wat is het? Het is God Die probeert te zeggen: "Kom tot Mij. U bent het zaad van Abraham. Ik ben uw Krachtgever. Ik ben uw Bevrediger."

     "Hoe lang zal het duren?"

63 Wel, wat als die baby de borst van zijn moeder verlaat en niet meer wil zogen? Hij zal sterven. En wanneer wij God als onze Geneesheer nemen en dan zeggen: "O, wel, misschien had ik het verkeerd." Nee, Abrahams kinderen doen dat niet. Zij houden zich aan die belofte vast en zogen ervan. Als het redding is, de Heilige Geest: "Hij werd verwond om onze overtredingen." Als het genezing is voor het lichaam: "Door Zijn striemen werden wij genezen." Hij is de God met borsten.

     Wat was... Hij... Wat deed Hij? Hij bracht Abraham in een toestand om het wonder te ontvangen dat op het punt stond te gebeuren.

     Nu, sla een andere pagina op in Genesis 18. Nu, wij vinden in Genesis 18, dat er een groots teken aan hem werd gegeven. Nu bedenk, God vertelde Abraham in Genesis 12 ook, dat hij zich af moest scheiden van geheel zijn volk, al zijn verwanten, en met Hem moest verblijven als een vreemdeling in een vreemd land.

64 Nu, God wil afscheiders. Nu, de mensen willen vermengers. O my. Tegenwoordig moeten ze een kleine Hollywood kerel hebben, weet u, en... en, weet u, en dat alles, en er moeten een heleboel bloemen zijn, en gewoon opgevrolijkt. Ze willen de ouderwetse prediker niet die het precies op de houwlijn legt. Ze willen het niet hebben. Hij is een fanatiekeling. Hij is een heilige roller. Dat is wat ze willen; zij willen mengers, iemand die met hen zal gaan zwemmen, en iemand die bunco met hen zal spelen, en iemand die naar dansfeesten zal gaan, en geen fanatiekelingen. Zie, dat willen ze niet. Maar God wil afscheiders. Scheid uzelf af. Het woord "kerk" zelf betekent "afgescheiden, uitgeroepen".

     "Gaat uit van hen", zegt God, "en Ik zal u ontvangen, en raak hun onreine ding niet aan."

     Afscheiders... O, Christenen. Scheid u af van alles van de wereld, broeder, zuster. Ga weg van de dingen van de wereld: scheid u af.

65 Nu, Abraham had... Tot hij dat volledig gehoorzaamde, zegende God hem nooit. Hij nam zijn vader met zich mee. Hij nam Lot mee, zijn neef. En wat veroorzaakte het? De oude man was een vlieg in de zalf zolang hij mee ging. Uiteindelijk stierf hij. En dan Lot, ze waren aan het ruziën, en vechten, en twisten over kudden en gronden enzovoort, tot Lot zich afscheidde en naar Sodom ging. Hij nam de weg naar beneden, de gemakkelijke weg, een paar dollars meer, en ziet u wat het hem kostte? Hij wilde populair zijn. Hij werd de burgemeester van de stad. Hij was daar dus. Hij wilde een grote naam hebben. Er zijn zoveel mensen die een grote naam willen, grote dingen. Er is een aap voor nodig om naar glanzende dingen te springen en dergelijke dingen. Ja, meneer. Hebt u ooit op een aap gelet? Hij zal afspringen op alles wat glanst. Zie? Dan...

66 Nu, merkt u, Lot; hij dacht: "Misschien, als ik daar naar Sodom ga, zal ik een groot man worden. Mijn naam zal bekend worden." Zeker. Kijk vandaag hoe hij bekend staat. En mevrouw Lot, ze bleef op de hoogte van al de stijlen, en modes, enzovoort. Kijk naar haar vandaag, staat daar in het veld als een zoutpilaar. Ja. Maar Sara, zij nam de weg met haar eigen man, de weg met de weinige verachten des Heren, om te wandelen in gemeenschap met God, had de moeilijke plaatsen.

     Toen op een dag toen Abraham buiten zat... Het land was onvruchtbaar. Soms denken wij dat die dingen vloeken zijn. Nee, als u weet dat uw hart in orde is met God, ongeacht wat er gebeurt, blijf er precies bij. Abraham en Sara, waarschijnlijk heet weer, en het vee was helemaal mager enzovoort. En toen zat Abraham op een dag onder de eikenboom rond het middaguur (in het zestiende hoofdstuk, of het achttiende hoofdstuk, liever gezegd, van Genesis). En God had genoeg van dat Sodom en Gomorra, net zoals Hij vandaag genoeg heeft van deze wereld; genoeg van hun dwaasheid. Hij gaat dus neerkomen om het te vernietigen.

67 Dus Hij ging hun een teken geven dat dat vernietigd zou gaan worden. Abraham zat dus daar onder de eik, en hij keek en zag drie mannen komen. En zij naderden de plaats waar hij was. Hij liep hen tegemoet en zei: "Mijn... mijn Heer." Nu, iemand probeerde mij te vertellen dat dat Vader, Zoon, en Heilige Geest was. Zie? Dat is een leugen. Hij zei nooit: "Mijne Heren." Hij zei: "Mijn Heer."

     Later noemde Lot die twee predikers die daarnaartoe gingen (hoofd... niet hoofdletter 'H', kleine 'h'): "Mijne heren, bent u naar mij gekomen?", die teruggevallen Lot. Hij zei dus: "Mijn heren."

     Maar toen Abraham de drie ontmoette, zei hij: "Mijn Heer", hoofdletter H-e-e-r, Elohim. Heer. Er stonden daar drie, maar hij zei: "Mijn Heer."

68 Nu, toen zij naderden, zei hij: "Kom en zet U neer, en laat mij wat water halen en uw voeten wassen, en verfris Uzelf en neem een stukje brood, en dan zou U weg kunnen gaan, want U kwam langs om Uw dienstknecht op te zoeken."

     In orde. Toen zij naderden, zeiden zij: "Doe het dan maar."

     Dus liepen zij erheen en gingen zitten. En Abraham liep de tent in, de hoofdtent, de grote tent waar hij woonde; waarschijnlijk helemaal omringd door dienstknechten in tenten, een heel dorp. Hij liep dus terug naar de hoofdtent, en zei: "Sara, kneed drie maten meel, heel snel, en bak ze op de haard." En hij liep naar buiten naar de kudde, haalde een heel vet kalf en gaf het aan zijn knecht om het toe te bereiden. Hij zei: "Maak het heel snel klaar."

69 En ze maakten het klaar, en hij kwam naar buiten en gaf deze drie mannen te eten. Wat was het? Kalfsvlees, het kalf, gaf hun melk, brood en boter te eten. En zij zaten allemaal te eten. En toch was Een van hen Jehova God. Juist. Abraham sprak met Hem. U zou de Schrift toch niet betwijfelen? Hij zei dat Hij Elohim was. Dat is juist. God, het werd zes of zeven keren genoemd, achter elkaar. Elohim, dat is Wie Hij was.

     Iemand zei een keer tegen mij, zei: "U gelooft toch niet dat dat God was?"

     Ik zei: "Zeker geloof ik dat het God was. Abraham zei dat Hij het was. De Bijbel zegt dat Hij het was. En mijn geloof is gebouwd op Gods Woord."

     Zei: "Hoe kon God vlees gemaakt zijn?"

     Ik zei: "Net zoals toen Hij in Jezus Christus was. Hij was vlees gemaakt." Zeker was Hij dat. Toen Hij in Melchizedek was, was Hij vlees gemaakt. Zeker was Hij dat. Koning van vrede, Koning van Salem, zonder vader, zonder moeder, zonder begin van dagen, of einde van jaren, zeker. Einde van leven, liever gezegd. Zeker was Hij dat.

70 Nu, hier is Hij onder Zijn gemeente vandaag, vlees gemaakt in Zijn gemeente, zeker, Elohim. Nu, o, als u dat maar kon beseffen, dat u mannen, u werd gemaakt om een amateur God te zijn. U bent een zoon van God. U bent een erfgenaam van God, en u hebt een domein. Genesis 1:26, Hij gaf hem de heerschappij over alles op aarde. Hij maakte hem een god over de aarde. Dat is juist. Hij gaf hem een domein. Hij is een koning, god. En waar hij zijn val kreeg... Hij kon tot de bomen spreken: "Word veranderd, word omhoog getrokken en hier neer gezet", en tot de winden en de golven: "Wees stil", en het zou ophouden. Hij was god, een amateur god, een zoon van God, zoals u een zoon van uw vader bent.

     En de hele wereld zucht nu, wachtend op de manifestatie van de zonen van God, erop wachtend dat de gemeente terug komt naar zijn plaats, dat zonen van God gemanifesteerd zullen worden, wachtend op dat uur. Ik hoop dat dat niet kwetst maar ik moest het gewoon zeggen. Zie? De gemeente is zo ver weg van haar positie. Zij moet terugkeren om opnieuw zonen van God te zijn: heersers, regeerders van de aarde. Op een dag zal zij onder de geestelijke heerschappij zijn, wanneer de Voornaamste komt, Jezus Christus, het grote millennium. De natuur zucht naar die dag.

71 Nu, wij ontdekken hier dat deze Man, zodra zij tot Abraham spraken... Ik wil dat u het opmerkt: twee gingen er naar Sodom om te zien of ze zoveel als tien rechtvaardigen konden vinden in dat hele land met mensen. En ze konden het niet. Maar Eén bleef achter. Nu, mis dit niet. Eén bleef achter en sprak tot Abraham. De Ene die achter bleef gaf Abraham een teken. En Jezus verwees naar dat teken en zei dat het hetzelfde zou zijn in de dag der heidenen. Nu, wij hebben het er de hele week over gehad wat Jezus was, Zijn Messiaanse teken tonend aan de mensen, maar Hij deed dat nooit één keer voor de heidenen... [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... hadden tweeduizend jaar van training, zoals zij vierduizend jaren hadden gehad. Maar nu zijn wij degenen die uitkijken naar een komende Messias. Nu moet Hij hetzelfde doen.

72 Nu, let op wat deze Ene deed, Degene Die bij Abraham achterbleef. Hij gaf hem een teken. En let op wat het teken was. Nu, Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom..." Nu, geestelijk gezinden, wees echt eerbiedig hier. U en u beneden, op het eerste balkon, en tweede balkon, bedenk. Hij zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Hoeveel zeggen daar "Amen" op? Dat is wat... [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] In orde.

     Nu, laten we gewoon kijken wat er gebeurde. Voor de dag... Nu, bedenk, de dagen van Sodom waren net voordat de wereld werd vernietigd, of de... de boosheid werd vernield door vuur. Nu, gelooft u dat de wereld door vuur vernietigd zal worden bij Zijn komst? De Bijbel zegt het. De hele hemelen en aarde zullen in brand staan. De mensen zullen het zelf doen, want God vernietigt niets. De mens vernietigt zichzelf door zijn kennis, zijn schranderheid, zijn educatie, heeft het altijd gedaan. Creëerde buskruit, creëerde atoombommen, auto's, dat is wat hem doodt. Zie?

     Nu, let op, hij zal de hele wereld vernietigen door zijn eigen kennis, die boom in de hof waarvoor hij de Boom des Levens verliet, om te eten van die boom van kennis en wetenschap, waarin hij sindsdien is blijven klimmen.

73 Let op. Nu. Wij komen erachter dat Abraham, toen hij tot die plaats kwam in zijn leven waar hij dit grote teken moest zien plaatsvinden, waar Jezus naar verwees; zoals het was in die dag, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen.

     Nu, let op, er zijn altijd drie klassen mensen; dat zijn gelovigen, schijngelovigen, en ongelovigen, altijd: zonde, en mensen die zich christenen noemen, en echte christenen. En ze worden altijd van elkaar gescheiden.

74 Nu, kijk. Sodom, dat waren zondaars. Ze waren verdorven, net als de wereld van vandaag. Grote delen van deze natie zijn volledig weg. En zoals ik zei: "Wij worden gewoon ondermijnd door communisme en van alles." Elke 'isme', het is... Velen onder u... zelfs als u een rechtvaardige president in elke staat in de hele Verenigde Staten zou zetten, is het nog steeds afgelopen. Ze zal nooit meer opstaan, ZO SPREEKT DE HERE. In 1956 heeft zij haar fatale stap gezet. Nu, en zij ging aardig die kant op ongeveer drie maanden geleden.

     Nu, ze is verloren. Schrijf het op in uw Bijbel; zie of het juist is. 1933, op een morgen, op weg naar de Baptistentabernakel, ging ik in een trance en zag een visioen. Ik zag hoe president Roosevelt mee zou helpen de wereld naar een wereldoorlog te leiden, vertelde het die ochtend. Ze zouden mij daarvoor gaan opsluiten. En ik zei: "Ze zullen oorlog voeren tegen Duitsland." Elf jaar voordat de Maginot Linie werd gebouwd, zei ik: "Er..."; in hetzelfde visioen zag ik Duitsland met beton versterkt. En Amerika heeft daar een verschrikkelijke nederlaag geleden, en velen van u jongens weten wat er gebeurde, u was daar.

75 Let op. Ik zei: "Mussolini zal als dictator opstaan; hij zal zijn eerste invasie maken in Ethiopië. En hij zal Ethiopië nemen, maar hij zal tot een schandelijk einde komen, zowel hij als die vrouw." En ze hebben hen aan hun voeten opgehangen, en haar kleren hingen over haar hoofd op de straat, en er werd op hen gespuwd.

     Ik zei: "Wetenschap zal vooruit gaan." Ik zei: "Iets anders, het land heeft vrouwen toegelaten om te stemmen, een van de vreselijkste schandalige dingen die ze hebben gedaan." En ik zei: "Door te stemmen zullen ze de verkeerde man kiezen." Ik ben noch Democraat noch Republikein. Ik ben een Christen. Beide zijden zijn verrot. Maar ze maakten onlangs hun fatale fout. Vrouwen hebben de werken gedaan.

     En hoe u gekleurde mensen uw geboorterecht verkoopt voor zoiets als dat, terwijl het bloed van de bloedvlekken van Abraham Lincoln ginds op dat kleed ligt. God heb genade. Help mij, Here. O my. Misschien had ik dat niet moeten zeggen. Maar ik heb het gezegd hoe dan ook.

76 Bedenk. O, hoe is het mogelijk? Mijn dagen als evangelist zullen spoedig voorbij zijn. Ik kan niet profetisch en ook evangelist zijn. Ik zal het veld verlaten. Dat is in de geest nu. Spoedig zal Hij mij gaan roepen; ik zal het veld van evangelisatie verlaten. Dan zal Hij mij als Zijn ziener gebruiken.

     Wat is er toch met mij aan de hand? Waar was ik? Ja. Genesis 18. Heb je dat verstaan, Gene? Het was geloof ik Genesis 18 waarover ik aan het spreken was.

     Dan, nee, ik had het over wat Hij mij vertelde dat er zou gebeuren. Toen zei Hij: "Wetenschap zal toenemen, tot het tot een plaats komt dat ze een auto zullen perfectioneren die er als een ei uitziet, vóór de eindtijd." Daar zag ik hem. En ik zei: "Ze zullen hem besturen met een besturingssysteem, zodat ze het zelf niet hoeven aan te raken." Ik zag een Amerikaans gezin, dat reed over een zeer brede weg en aan het kaarten was, in een auto met een glazen dak, die eruit zag als een ei. Ze hebben het nu al. U zag het hier op de televisie niet lang geleden. Ze hebben het.

77 En ik zei: "Toen zag ik een grote machtige vrouw opstaan in de Verenigde Staten." Want dit is een vrouwennatie: het beeld van een vrouw op het geld; alles is hier de vrouw. Dat is juist. Zij is een godin. Niet u christenvrouwen. Ik spreek over... Laat zo'n bakvis hier door de straat komen met al deze shorts en dergelijke. Zij kan meer kwaad doen aan de kerk van de levende God, onder de mannen, dan al de illegale kroegen in het hele land. Dat is juist.

     Dit is een... Amerika is de vrouwennatie. Ik heb haar beelden. Haar getal is dertien, dertien kolonies, dertien strepen, dertien sterren, dertien zo... Alles is dertien, dertien, dertien en een vrouw. Zie?

     En ik zag een grote vrouw opstaan, mooi om aan te zien, maar met een wreed en boos hart. En dat zal een kerk zijn. En zij is nu op weg.

78 Toen zag ik de eindtijd waarin de Verenigde Staten eruit zagen als een grote hoop ontplofte stenen en dergelijke dingen, gewoon uitgeblazen, overal aan het smeulen. Vijf van die dingen zijn reeds gebeurd, twee ervan zijn onderweg. Dat is eenentwintig jaar geleden (zie?), dat het werd voorspeld. Als vijf ervan perfect uitgekomen zijn, dan moeten de twee andere het ook. Ik zie ze nu op de weg aankomen.

     O, bekeert u en vlucht van de toorn die komt, gemeente van de levende God. Kom terug naar het echte Evangelie, vriend. U Methodisten, u Baptisten, u Pinkstermensen, de rest van u, keert u tot God met geheel uw hart, want uw uren zijn kort.

79 In Genesis 18, vlak voordat het vuur viel, zei die Engel, of die Man in menselijk vlees... een menselijke man die at en dronk als een gewone man, maar toch was het God. Hij was Jehova God. Kijk naar de Bijbel en zie of het niet zo is, Jehova God in menselijk vlees. Wat vertegenwoordigde het volgens Jezus' eigen Woord? God zou vertegenwoordigd zijn in menselijk vlees in de eindtijd voordat het vuur zou vallen, de Heilige Geest Die terugkomt in de gemeente, Die al veertig jaar of meer erin komt om de gemeente te besturen.

     Wat is het laatste dat er gebeurde? Nu bedenk, slechts enkele dagen daarvoor was Abrams naam veranderd in Abraham, en Saraï naar Sara. En let op Hem, wat Hij riep. "Abraham, waar is uw vrouw Sara?" Een vreemdeling met stof op Zijn kleren, die vlees at en melk dronk...

80 Hij zei: "Wel, zij is in de tent achter U." Let op het teken.

     Hij zei: "Abraham, Ik..." O my, ziet u Wie het was? "Ik deed u de belofte; Ik ga u bezoeken overeenkomstig Mijn belofte. Ik deed de belofte. Ik was het Die het deed." Het was God Die de belofte deed. "Ik ga u bezoeken." Met andere woorden, nog maar achtentwintig dagen, en dingen zullen anders zijn bij Sara. En: "Ik deed u de belofte, dus Ik ga u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. U zult deze baby hebben."

     En Sara in de tent achter Hem, zij zei: "Ik, een oude vrouw." Vergeef mij, zusters, ik moet dit duidelijk maken. Als man en vrouw: "Zou ik, een oude vrouw, nog steeds wellust hebben met...? En mijn man, daar buiten, ook een oude man, honderd jaar oud... Hier ben ik negentig, kleine over-over-over-grootmoeder, kleine sjaal en wandelstok. Ik, als een jonge vrouw zijn, en mijn man als een jonge man, om kinderen te hebben? Wel," zei ze, "dat zou niet kunnen."

81 En die Engel, niet een engel, God in menselijke vlees met Zijn rug naar de tent gekeerd (de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat Hij Zijn rug naar de tent achter Zich had gekeerd), zei: "Waarom lachte Sara in zichzelf, zeggende: 'Zeker kunnen deze dingen niet gebeuren'?" Hoe wist Hij dat zij in de tent was? Of hoe wist Hij dat haar naam Sara was? Hoe wist Hij dat zij lachte? En hoe wist Hij de gedachten die zij in haar hoofd had, toen zij in zichzelf dacht? Het was diezelfde Geest, die op Jezus was, die haar gedachten bemerkte. Zie?

     En Hij zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Is dat juist? Het laatste teken dat zij ooit kregen voor het vuur viel... Het viel onmiddellijk. Dat was het laatste teken dat zij kregen. En kijk. Hoe heeft Hij dat gezegd? En waarom noemde Hij Sodom in het bijzonder? Hier is het. Open uzelf nu en ontvang het. Dat was Abraham en dit is Abrahams zaad. Hij moet het zaad hetzelfde geven als Abraham. Want de belofte was zowel aan Abraham als aan het zaad na hem.

82 O God! Ziet u wat ik bedoel? Ziet u wat de Bijbel zegt? Dat is de reden dat deze geweldige grote hoge orthodoxen het niet... Zij vatten het nooit.

     Nu, kijk. U zegt: "Zullen zij...?" Zeker. Daar was Lot, de orthodoxe. En een moderne Billy Graham en iemand anders gingen daarnaartoe om tot hen te prediken, deden nooit enige wonderen, verblindden gewoon degenen die... Het prediken van het Evangelie verblindt de ongelovige. Dat is juist. Zij waren ongelovigen en werden verblind, wel, het was een schaduw.

     Nu, zij zeggen dat Billy Graham, de grote evangelist vandaag, die gaat naar de... de Baptisten evangelist. Zij zeggen, o, die zondaren en ongelovigen zeggen: "O, het is niets dan een heleboel onzin." Dat is het niet. Billy Graham is een man van God. Zeker. Oral Roberts en die kerels, grote dienstknechten van God, verordineerd door God. Veroordeel Billy Graham niet omdat hij geen Pinksterman is. Hij kan geen Pinksterman zijn.

83 Let op. Toen God... Hier is iets; ik hoop dat het u niet verstikt. Maar kijk, toen God... Voordat Hij Abraham de vader van naties maakte, veranderde Hij zijn naam van Abram in Abraham (is dat juist?), plaatste h-a-m aan het einde ervan. H-a-m, waarom? Omdat Hij door hem de vader van naties zal brengen. Hij nam een deel van Zijn eigen Naam, Elohim, en maakte hem Abraham.

     Nu, als u wilt weten of Billy Graham... Kijk naar het einde van zijn naam, G-r-a-h-a-m. Begrijpt u? In orde.

     Nu, ziet u, alles moet volmaakt zijn. En het is volmaakt. Degenen die het niet zien, zijn verblind. Abraham, dat was de naam die werd gegeven; die naam kwam pas weer op in de eindtijd. Zo was het. Kijk naar het einde van de naam, h-a-m, Abraham, Elohim (zie?), Graham.

84 Merk op. Nu. Juist bij de eindtijd. O, wij zouden daar nog wat dieper op in kunnen gaan, maar dat is ver genoeg voor u om het te weten.

     Merk nu op. Terwijl wij de eindtijd zien opkomen... Nu, hoe beloofde Hij dat dat zou zijn, net voordat het vuur viel? Nu, o, tot u mensen, hier is de grote belofte. Kijk, toen Hij hem dat teken gaf, wat was Hij aan het doen? Hij maakte voorbereidingen nu... Onmiddellijk daarna, wat deed Hij? Hij maakte Abraham en Sara klaar om de aankomende zoon, die beloofd was, te ontvangen. Wat deed Hij? Hij veranderde Sara en Abraham van een oude man en oude vrouw terug naar een jonge man en jonge vrouw.

85 U zegt: "Broeder Branham, dat is niet zo." In orde. Wij gaan even kijken of het zo is of niet. U kunt de Bijbel niet lezen als een krant. Het is een liefdesbrief.

     Mijn kleine vrouw daar achterin, wanneer wij... wanneer ik overzee ga, nu wat als ik naar haar toe zou gaan... Dat is waar u moet wegkomen van zoveel van dit: "Ik kan dit niet doen, want ik belijd dit. Ik kan dit niet doen." Als u het wilt doen, kunt u het net zo goed doen. Zeker. Laat het uit uw hart komen. Het is liefde, genade, die het doet.

     Wat als ik overzee moest gaan, en mevrouw Branham daar zou zeggen... zou naar mij toe komen en zeggen: "Luister hier"... Ik zou zeggen: "Luister mevrouw Branham, gij zult geen andere man hebben. Ik ben je man. Gij zult niet hebben... Als ik hoor dat je met andere mannen bent geweest, zal ik van je scheiden, wanneer ik terugkom."

86 Zij zou zeggen: "Wacht even, mijn lieve man. Gij zult ook geen andere vrouwen hebben, want als je nog meer vrouwen zult hebben, zal ik van je scheiden wanneer je terugkomt." Nu, zou dat geen thuis zijn?

     Dat is hoe de kerk probeert voor God te zijn. "Ik ben Presbyteriaan." "Ik ben van Pinksteren." O. Zie? Niets, niets is in orde.

     Kijk. Wat doen wij? Ik heb haar lief; zij heeft mij lief. Wij gaan gewoon op de knieën en bidden en ik vraag God haar te helpen, en zij vraagt God mij te helpen. Ik geef haar een afscheidskus en vertrek overzee. Dat is genoeg. Zij hoeft zich geen zorgen over mij te maken. Ik heb haar te veel lief. Ik maak mij geen zorgen over haar; zij heeft mij te veel lief. Zolang wij elkaar op die wijze liefhebben, zullen wij in orde zijn. En u moet God liefhebben. Zij zal mij een brief schrijven, en zij zegt: "Lieve Billy, ik heb net de kinderen in bed gelegd. En vandaag deed Sarah zo-en-zo. En Rebekah..." Allemaal op die manier, en gewoon... Zie? Zij zegt dat op het papier, maar ik heb haar zo lief dat ik tussen de regels door kan lezen. Ik weet waar zij het over heeft. Zie? Ik heb haar lief.

87 Dat is hoe u moet zijn met God. U moet God liefhebben. Dan kunt u tussen de regels door lezen en zien wat Hij bedoelt. Hij heeft het voor de ogen van de knappe seminariestudenten verborgen en het aan de kinderkens geopenbaard, die willen leren. Dat is wat Hij zei. Jezus dankte God dat Hij het deed. Nu, er is geen opleiding voor nodig; er is een overgegeven leven voor nodig.

     Nu, wij moeten opschieten. Ik ben ver voorbij. Maar ik moet dit punt gewoon duidelijk maken zo de Here wil.

     Merk op, nu, liefde... Kijk, laten wij het nu gewoon nemen. U zegt: "Nu, broeder Branham, wacht even. Hij deed dat niet." In orde. Onmiddellijk nadat dit teken aan Abraham zelf werd gegeven, en het aan zijn zaad gegeven zal worden, terwijl wij dat alles zien gebeuren.

88 Nu, wat is dan het volgende voor de gemeente? Als Hij... Als dat het laatste teken was dat Hij aan Abraham gaf voordat het vuur viel en de boosheid vernietigde, wat zal het dan zijn voor Zijn zaad? Hetzelfde. Hij deed hetzelfde. Wat deed Hij? Riep hem, gaf hem het verbond.

     Wie riep u? Sommige mensen zeiden: "Ik heb gewoon God gezocht en gezocht." Dat hebt u nooit gedaan. Niemand anders heeft dat ooit gedaan. Het is God Die de mens zoekt, niet de mens die God zoekt. Geen mens zoekt God. God zoekt de mens. Dat werd bewezen in de hof van Eden. In plaats van te belijden, verborg hij zich. God zocht hem.

     En nog iets, hebt u het opgemerkt, God stuurde nooit een engel neer om Zijn verloren kind op te zoeken. Hij kwam Zelf. Dat is de reden dat Jezus God werd gemaakt, in vlees onder ons. God kwam Zelf om Zijn kind te verlossen. Het was een mensengemaakte... een werk voor een mens, niemand kon het doen dan Hij. Hij kwam dus om Zijn eigen kind te verlossen. Dat is de reden dat Jehova vlees werd gemaakt in Zijn eigen Zoon om te sterven voor de zonde, die op Hem geplaatst werd, om de zondaar te verlossen.

89 Nu, aandachtig, laten wij hem even volgen. Hier is Abraham. U zou het hier misschien niet mee eens kunnen zijn; dat is in orde. Maar ik wil u even mijn eigen gedachten vertellen. Zie? De volgende zaak moet gewoon plaatsvinden... Om deze beloofde zoon te ontvangen, moest Hij iets aan Abraham doen.

     Nu, wij weten dat Hij Sara vruchtbaar moest maken. Is dat juist? Wel, in die dagen rookten vrouwen geen sigaretten, want zij moesten hun baby aan de borst grootbrengen. Zij konden hem niet grootbrengen met koeienmelk. Ze hadden in die dagen geen flessen voor gezondheid en hygiëne. Dus, zij... De moeder moest haar baby grootbrengen. Welnu, om dat te kunnen doen, de melkklieren in de borst van de vrouw waren opgedroogd op honderdjarige leeftijd. En dan nog iets, excuseer mij, een gemengd gehoor. U zou naar een dokter luisteren; ik ben uw broeder.

90 Luister. Nog iets, hoe zou een vrouw van honderd jaar een bevalling kunnen doorstaan. Het zou haar doden. Hij zou haar helemaal nieuw moeten maken. Wel, God doet niet... En kijk naar Abraham, zo goed als dood, een man van honderd jaar die vruchtbaar is? Nee, Hij veranderde hen terug in een jonge man en vrouw.

     U zegt: "Kunt u het bewijzen?" Ja, meneer. Zij gingen op reis van daar en gingen helemaal naar het Filistijnse land, naar Gerar, vijfhonderd kilometer. Dat is zeker een lange reis voor overgrootmoeder en overgrootvader met zijn schouders helemaal voorover gebogen, met neerhangende bakkebaarden, een honderdjarige.

     "O," zegt u, "ze leefden gewoon langer." Wacht hier even, ik kijk rechtstreeks naar het Schrift.

     "En zij waren beiden wel bedaagd." Dat is juist.

91 En toen zij daar kwamen, weet u wat? Abimelech, de koning van Gerar, hij was op zoek naar een geliefde. Al die mooie Filistijnse vrouwen daar in de buurt, maar toen hij over-over-overgrootmoeder zag met haar sjaaltje en haar hoedje, werd hij verliefd op haar. "Dat is degene waarop ik heb gewacht."

     Ziet u hoe belachelijk het lijkt? Het is belachelijk. Zij had... En Abraham zei: "Zeg toch dat je mijn zus bent, want je bent schoon van aanzien."

     Wat had Hij gedaan? Hij had hen terug veranderd in een jonge man en vrouw. Wat gaat hij doen met de... Waarom moest Hij dat doen? Opdat zij de beloofde zoon konden ontvangen.

92 En dat is het volgende in de volgorde voor de gemeente. Wij, die levend overblijven tot de komst van de Heer, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn, want wij zullen in een ogenblik veranderd worden om de beloofde Zoon te ontvangen.

     Waar zal Hij naartoe komen? Hier beneden op aarde? Nee, boven in de lucht. Wij zullen Hem niet hier op aarde ontmoeten, en wij zouden Hem in dit soort lichamen niet kunnen ontmoeten. Wij moeten veranderd worden en Hem ontmoeten in de lucht. O, ik voel mij werkelijk religieus. Zie? Het lichaam zal in een ogenblik, in een oogwenk, veranderd worden, en wij zullen samen opgenomen worden om de Heer te ontmoeten. Het volgende voor het zaad van Abraham is dat ze hun laatste teken krijgen, een onderscheiding net als in de dagen van Jezus. Dat is het laatste teken aan de gemeente.

93 Onthoud; schrijf het op. Ik zal misschien weg zijn. Zie, of het juist is of niet: het laatste Bijbelse teken. Nu. Wij ontdekken dat dat net was voordat dat zou plaatsvinden.

     En dan wat? Wij komen erachter dat onmiddellijk daarna (ik heb geen tijd om veel verder te gaan) de kleine Izak geboren werd. Nu, ik sluit nu.

     Wat is daarmee? Toen hij ongeveer twaalf jaar oud was, zei God tegen Abraham zoiets als dit: "Er zal ooit een samenkomst zijn ginds in Richmond, Virginia, in de Verenigde Staten. Ik wil hun laten weten dat Ik volkomen zeker ben van wat Ik doe. Ik wil dat u die zoon neemt, uw enige zoon, hem hier de berg op neemt en hem doodt."

94 Abraham zei: "Ja, Heer." Want hij ontving hem als een uit de dood, hij was volkomen overtuigd dat Hij in staat was om hem op te wekken, te doen opstaan, liever, uit de dood.

     Wat deed Hij dus als bevestiging voor Zijn gemeente door alle tijdperken heen dat Hij Zijn belofte houdt? En Abrahams zaad, ongeacht de toestand waarin zij zijn, zij geloven nog steeds dat God Zijn belofte houdt. Wat deed Hij toen?

     Nam kleine Izak, ze gingen op een reis van drie dagen. Nu, bijna iedere man, een jonge man zoals Abraham toen was, terug veranderd in een man van ongeveer vijfentwintig, dertig jaar oud, hij en Sara. Hij kon lopen... Ik kan vijftig kilometer lopen. Ik heb vroeger gepatrouilleerd als jachtopziener. Ik liep elke dag vijftig kilometer. En wij hebben tegenwoordig benzinevoeten, afgezien van wat zij hadden. Het enige vervoer dat zij hadden was of op een kleine muilezel rijden of te voet gaan.

95 En zij maakten een driedaagse reis, toen hief hij zijn ogen op en zag de berg die het visioen hem getoond had, ver weg, en hij kwam bij de berg. Toen hij daar kwam, zei hij tegen de knechten: "Blijven jullie hier..." (luister hiernaar, Genesis 22), "Wachten jullie hier terwijl de jongen en ik daarheen zullen gaan om te aanbidden. En wij zullen terugkeren."

     O, dat doet gewoon iets met mij. "Abraham, weet u wat u gezegd hebt? U gaat daar naar boven om hem te doden. Hoe gaat u terugkeren, u en hij?"

     "Het kind en ik zullen terugkeren."

     Let op. Hij legde het hout op Izaks schouder, een type van het ware Zaad, want Jezus, om ons Abrahams zaad te maken, nam het hout waarop het offer moest gaan liggen, op Zijn eigen schouders, toen Hij Golgotha beklom.

96 Bereikte de top van de berg, en daar legde hij het hout uit, en stak het vuur aan, enzovoort. Kleine Izak werd wantrouwig. Hij zei: "Vader?"

     Hij zei: "Hier ben ik, mijn zoon."

     Hij zei: "Hier is het hout, en hier is het vuur, en hier is het altaar, maar waar is het lam voor het offer?"

     Wat denkt u dat de oude vader dacht? Hij zei: "Mijn zoon, God zal in een lam voorzien." Dat is waarom hij Hem Jehova Jireh noemde. "De Heer zal voor Zichzelf in een lam voorzien voor dit offer."

     En kleine Izak... Hij zei: "Keer je om, Izak." Izak wist het toen. Let op. Onderwierp zichzelf aan de dood, net zoals Jezus, het ware Zaad... Trok hem rond, bond zijn handen, zijn voeten, legde hem op het altaar, duwde zijn kleine zwarte haar naar achteren en zijn kleine bruine ogen glinsterden... Wat zal moeder gaan zeggen? Hij kan daar niet aan denken; u moet doen wat God zei.

     Moeder zegt: "Begeef je daar niet onder die heilige rollers." Geloof het niet. Doe wat God zegt.

     Als de dokter zegt dat u niet gezond kunt worden, geloof dat niet. Geloof wat God zegt. Zie?

97 Streek zijn haar naar achteren, nam het mes, trok het uit zijn schede, hield het omhoog, begon net zijn eigen kleine jongen dood te steken. En toen hij zijn hand ophief in volledige gehoorzaamheid, pakte de Heilige Geest zijn hand en zei: "Abraham, houd uw hand stil. Ik weet dat u Mij liefhebt, want u zou zelfs uw eigen zoon niet sparen."

     En omstreeks die tijd, achter hem, waar hij de rotsen opgeraapt had, blaatte een ram, met zijn hoornen vast in de verwarde struiken. Ik wil u iets vragen. Waar kwam die ram vandaan? Nu, hij was op zijn minst honderdtwintig kilometer van de beschaving vandaan, en allerlei dieren. En een schaap is vlees voor van alles: leeuwen, jakhalzen, en al het andere in de woestijn. En wat...?... Waar kwam die ram vandaan? En nog iets, hij is helemaal bovenop de bergtop, waar geen water is. Wat was het? God sprak hem in bestaan. Hij had hem nodig. Zie, het was geen visioen nu. Hij pakte de ram op, bracht hem daarheen en sneed zijn keel door. Een visioen bloedt niet. Het bloed liep eruit. Hij nam Izaks plaats in. Hij was Jezus in type. Ziet u wat ik bedoel?

98 En Abraham zei: "Deze plaats zal Jehova Jireh genoemd worden." De Heer zal Zichzelf van een offer voorzien. En er staat: "Zelfs op de berg des Heren en tot op deze dag..." Jehova Jireh heeft Zichzelf reeds van een offer voorzien.

     En broeder, zuster, u zegt: "Broeder Branham, ik was bij de dokter. Hij vertelde mij dat ik niet kan leven." Wel, ongetwijfeld vertelt die dierbare man u alles wat hij weet wat waar is. Zeker. Maar hij weet slechts als een mens. Zij vertelden mij tweeëndertig jaar geleden dat ik minder dan drie minuten te leven had. Mijn hart klopte slechts zeventien keer per minuut. In orde. Maar Jehova Jireh, Hij voorzag in een Offer en ik aanvaardde het.

     Diezelfde Jehova Jireh heeft vandaag voor u in een Offer voorzien. Wilt u het aanvaarden? Hij werd verwond om onze overtredingen; door zijn striemen werden wij genezen.

99 O, zaad van Abraham, wilt u Jehova's Offer niet ontvangen, dat uiteengescheurd werd op Golgotha? Een deel ervan ligt daarboven bij de Troon van God, ter rechterhand, een Hogepriester die bemiddelingen doet op uw belijdenis. De Heilige Geest is hier om Zijn werk verder te doen onder Zijn gemeente. Geloof het en ontvang het, wilt u?

     Laten wij onze hoofden buigen. Terwijl wij in gebed zijn, slechts voor de volgende paar ogenblikken, zouden er enigen van u zijn in dit gebouw op het eerste balkon, het tweede balkon, of op de hoofdverdieping, die uw handen omhoog naar God zouden willen steken (niet naar mij)... Ieder oog gesloten alstublieft. Iedereen gewoon zo stil mogelijk. Er moet een beslissing genomen worden. Er staat Iets bij u. Of Hij vertelt u: "Kind, bent u niet blij dat u Mijn voorziene Offer hebt ontvangen?" Of Hij vertelt u: "U hebt mij als Uw Redder nodig. Ik heb voor u in een Offer voorzien; wilt u het ontvangen?"

100 Als u het nog niet hebt ontvangen, wilt u dan uw handen opsteken en God gewoon laten zien: "Ik wil Hem ontvangen." God zegene u, u, u, u, u. Ja. Tweede balkon. God zegene u, u, u. God zegene u. Zeker.

     In orde. Dat is fijn. "O, Jehova Jireh, voorzie nu voor mij. U hebt reeds voorzien, en ik aanvaard het vrijelijk. Jezus was Uw Offer waarin werd voorzien voor mij, een lam voor mijn ogen, een lam voor mijn lichaam, een lam voor mijn ziel."

     En o, tot u die ziek en aangevochten bent. Zeg in uw hart: "Jehova, geef mij nu geloof om het Offer te ontvangen waarin voor mij werd voorzien. Want mijn Offer werd verbrijzeld voor mijn overtredingen, wat ik heb ontvangen. Door Zijn striemen werd ik genezen. Ik kom nu om het te ontvangen. Precies nu."

101 Hemelse Vader, de tijd wordt korter. Het zal niet lang meer duren voordat de predikers hier, mijn dierbare broeders, achter hun kansel zullen staan. Ze zullen geweldige boodschappen geven vanavond. Ik bid dat de zieken en aangevochtenen genezen zullen worden, en dat zondaars gered zullen worden, en dat de mensen met de Heilige Geest vervuld zullen worden. Mogen de resultaten van Uw tegenwoordigheid door de tijden heen blijven totdat Jezus komt.

     Nu, op deze kleine eenvoudige wijze, Here, ik heb zo'n armzalige wijze om dingen uit te drukken. En als ik ergens aanstoot heb gegeven, wilt U mij dan vergeven, Here. U weet de... U kent mijn doel en het motief. Ik bid dat U ermee zult helpen. En deze enkele zaden, mogen ze neervallen in de harten van de mensen. Moge het hier een grote opwekking voortbrengen, Here.

102 Zegen deze mensen die hun handen opstaken. Terwijl dat mooie lied...

Gij zijt de Potter;
Ik ben de klei.
Vorm mij en maak mij, Heer.
Op Uw wijze,
Want ik ben overgegeven, stil wachtend.

     Sta het toe, Vader. Degenen die hun handen omhoog staken, die in gebed gedacht wilden worden, zij willen dat Offer, geloof om zich uit te strekken naar boven en het te ontvangen. Mogen ze het precies nu doen, Vader. Mogen zij gered worden. Ik zal hen misschien nooit meer op deze aarde zien. Denk eraan, Vader. Wij gaan nu over enkele minuten uit elkaar, misschien om elkaar nooit meer te ontmoeten tot de dag daar bij de poort.

103 O God, ik zou graag bij de pilaar daar willen staan en zeggen: "Zie, is het niet wonderbaar nu?" Net zoals het visioen, dat U toonde, hoe het er daar uitziet. Sta het toe, Here. Ik bied ze U aan als trofeeën van het Evangelie dat werd gepredikt, en de Heilige Geest hier trekt hen naar Jezus.

     U zei: "Allen die de Vader Mij gegeven heeft, zullen komen. En wie komt, zal Ik geenszins uitwerpen." Dus, dat is het, Vader. Degenen die ziek zijn, ik bid dat U hen geneest. Sta het toe, in Jezus' Naam.

     Nu, u die gelooft, die wil dat Jezus u tot een echt kind van Hem maakt, steek gewoon uw hand op; met uw hoofd gebogen, steek uw hand op.

Heb Uw eigen weg, Heer!
Heb Uw eigen weg!
Gij zijt de Potter;
Ik ben de klei.
Vorm mij en maak mij
Naar Uw wil,
Terwijl ik wacht,
Overgegeven en stil.

     God zegene u. Moge Gods rijke genade en onsterfelijke zegeningen op een ieder van u rusten, terwijl wij nederig wachten, lieflijk.

104 Nu, er zijn enkele gebedskaarten uitgegeven hier in het gebouw, wij willen voor hen bidden. Voordat wij de gebedskaarten afroepen, terwijl u hier zit in de samenkomst onder de zalving van de Heilige Geest, Zijn lieflijke tegenwoordigheid rondom ons, hoeveel zijn er daar ziek, hier, boven op het balkon, waar u ook bent, u zegt: "Ik ben ziek, broeder Branham; God weet dat ik ziek ben. En ik wil... ik wil dat Zijn grote Heilige Geest komt om mij te genezen." Steek gewoon uw hand op. "Ik wil dat de grote Heilige Geest komt om mij te genezen." God zegene u.

     De Engel waarover ik de hele week sprak... Zijn er enige nieuwkomers hier, steek uw hand op? Slechts heel weinig. In orde. Deze hele week, zag u de... Zou u nu in Hem geloven als Hij hetzelfde zou doen? Er is hier niemand die ik ken. Mijn vrouw zit helemaal achteraan, en mijn maat zit hier, broeder Goad. Dat zijn de enigen die ik ken, die ik zie, behalve deze twee mannen die hier zitten. Ik geloof dat ze privé interviews hadden gisteren, deze twee mannen. Daarbuiten... Hoeveel weten dat ik een vreemde voor u ben? Bedankt. Heb geloof, twijfel niet.

105 Nu, als de Heilige Geest dit wil bevestigen om hier te komen, en te laten... dat u zich uitstrekt naar boven... De Bijbel zegt dat Hij precies nu de Hogepriester is, en dat dat offer voor ons werd gescheurd. Gelooft u dat dat Jezus Christus was, voor u? Gelooft u dat Hij aan de rechterhand van God zit nu, en bemiddelingen doet op uw belijdenis? Gelooft u dat Hij de Hogepriester is, Die medelijden kan hebben met uw zwakheden? Bid dan, en vraag Hem, en raak Hem aan, en vertel Hem, zeg: "Here, broeder Branham heeft ons net verteld dat U hier in ons bent. En ik ben ook een deel van U. Broeder Branham is een deel van U. Broeder Branham is Uw dienstknecht. En nu, als U gewoon door hem wilt spreken zoals U sprak door Uw Zoon, Jezus. Hij is Uw aangenomen Zoon. Ik ben Uw aangenomen dochter, Uw aangenomen zoon. Maar U zond hem naar ons toe om een teken te zijn voor ons in de eindtijd. Hij sprak het."

     Boven op de balkons, waar u ook bent, ik kan niet... Waar u ook bent, het maakt niet uit, geloof het gewoon. Als Hij dat zal doen, zult u dan heel veel geloof hebben en geloven? Steek uw hand op, zodat ik gewoon kan zien hoe u het gaat geloven. In orde. God zegene u.

106 Nu, hier is een tijd, broeders... Nu, als iemand ooit een vraag heeft, vertel hun te komen. Nu, hier is een tijd wanneer u zich geen zorgen hoeft te maken. Wanneer God iets zegt, houdt Hij Zijn Woord. Juist.

     Nu, heb geloof. Twijfel niet, maar geloof met uw hele hart. Zeg gewoon: "Heer, laat mij U aanraken", waar dan ook hier binnen. Dan, als Hij het doet, hoe zou Hij handelen? Net als toen de vrouw Zijn kleed aanraakte zou Hij Zich omkeren en zeggen: "U had een bloedvloeiing, maar uw geloof heeft u behouden." Zie? Hetzelfde.

     Nu, zult u geloven? Is dit niet iets geweldigs? Wat een uitdaging. O my. U zegt: "Zal het gebeuren?" Zeker, Hij faalt niet.

107 Waar zijn de goden van Baäl? Waar zijn uw critici die zeggen dat de Heilige Geest niet juist is? Kom tevoorschijn, doe hetzelfde.

     U zegt: "Wel, Jezus zei 'meerder dan deze'." Kom en doe eerst de werken die Hij deed, daarna zullen wij over de grotere spreken, en ik zal u vertellen wat het is.

     Jezus kon de doop van de Heilige Geest niet prediken. Hij was nog niet gekomen. Dat zijn de grotere werken die wij doen. Maar doe dezelfde werken die Hij deed! Hij zei dat u het zou doen.

108 Wat denkt u over die nekklachten, dame? Denkt u dat de Heer het zal genezen en gezond maken? Hij heeft het reeds gedaan. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Zij is een volkomen vreemde voor mij. Is dat juist, dame? Steek uw hand op. Maar u zat daar te bidden, nietwaar? Dat is juist. "Here, laat mij het zijn."

     Hoe kan ik haar vertellen waarover zij aan het bidden is? Daar is haar opgestoken hand, haar rechterhand naar God, dat het waar is. Wat is het? Ik? Nee, Hij is het. Dat was geen man die daar zat bij Abraham, die het vlees at, enzovoort; het was God in die Man.

     Het was Jezus niet. Hij zei: "Het is Mijn Vader Die in Mij woont."

     Er zit een zwaar gebouwde dame vlak achter haar, die recht naar mij kijkt, die daar aan het bidden is geweest vanaf het moment dat ik begon en dat zei, biddend voor die hartkwaal. Dat is juist. Als dat juist is, steek uw hand op. Nu, gelooft u? In orde. Uw hartkwaal is over. Heb geloof. Twijfel niet.

109 U zegt: "Waarom kijkt u zo?" Ik keek naar een Licht. Het is boven deze dame hier. Zij bidt niet voor zichzelf maar zij bidt voor haar zuster. Zij heeft een hartkwaal. Zij is in het ziekenhuis, nietwaar? Als dat juist is, steek uw hand op. U bad net voor haar. Als dat juist is, wuif zo met uw hand, zodat de mensen kunnen zien. Hoe kan ik u vertellen waarover u aan het bidden bent? God, Die gebed hoort, beantwoordt gebed. Gelooft u dat zij eruit zal komen, dat zij nu in orde zal zijn? U hebt u uitgestrekt naar Hem. Dat is juist.

     U bidt voor uw ogen, hoewel u een bril draagt, die daar zit, de dame hier aan het eind met deze witte mantel aan. Ja. U zat daar te bidden voor uw ogen, nietwaar? Opdat u het mag weten. De dame naast u bidt voor spataders. Als dat juist is, steek uw hand op. De dame die naast haar zit, zij bidt voor een zenuwaandoening die zij enige tijd heeft gehad. Als dat juist is, steek uw hand op. Zie? Gelooft u?

110 U zegt: "Broeder Branham, de Engel had Zijn rug gekeerd. Zal Hij op dezelfde wijze handelen? U kijkt ons in het gezicht; u bent misschien onze gedachten aan het lezen." In orde, dan zal ik mij omdraaien. Zie of het dezelfde Engel is. Nu, ik ben Hem niet; het is Zijn Geest.

     Nu, als u naar mij kijkt, kijkt hoe ik hier sta. Ziet u dat Licht? Nu, daar is een vrouw, ziet u haar zitten? Zij zit, zij zou in deze richting zijn achter mij. Zij lijdt aan een gezwel in haar keel. En zij heeft een jongen bij zich en hij heeft een voorhoofdsholteontsteking. Haar naam is mevrouw Mitchell. Sta op, mevrouw Mitchell, geloof met heel uw hart.

     Dame, ik ken u niet. Als dat juist is, wuif zo met uw hand heen en weer. Was dat waarover u aan het bidden was, wat Hij u vertelde? In orde. Ontvang het nu; ga naar huis; word gezond. Jezus Christus maakt u gezond.

     Gelooft u?

111 Er zit een man vlak achter haar. Hij kijkt deze kant op, ik zie het nu. Hij heeft ook een rugkwaal. Hij werd geopereerd aan een rugkwaal. Hij heeft last van zijn voorhoofdsholte, dat gaf hem geloof. Hij heeft een voorhoofdsholteontsteking. Dat is juist. Meneer Bush, waarom staat u niet op om ook uw genezing te ontvangen?

     Gelooft u? Als ik u niet ken, meneer, wuif met uw handen heen en weer, als wij elkaar niet kennen. Wat was dat waarover u bad? Wuif met uw handen heen en weer op deze wijze, als hij... als dat was waarvoor u bad... In orde. God zegene u. Ga naar huis, ontvang uw genezing.

     Hij is een wonderbare Redder, nietwaar?

112 Er zit daar een man boven op het balkon; hij lijdt aan een bronchiaal probleem. Meneer Brown, sta op. Daar hebt u het. Ik ken u niet, nietwaar, meneer? Als dat juist is, steek uw hand op. U bent genezen. Jezus Christus maakt u gezond.

     Daarginds is een dame aan het bidden voor haar broer met kanker. Heb geloof; hij zal genezen worden, als u het gelooft. Gelooft u met heel uw hart? In orde, u kunt het hebben.

     Hartklachten, nerveus, daar aan het eind; artritis, die daar net achter zit... Gelooft u met uw hele hart?

     Nu, is Hij hier? Gelooft u dat Hij hier is? Het is over het hele gebouw heengegaan, u tonend dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, heden en in eeuwigheid. Nu, aan u allen, het ziet er nu uit...?...

113 Hoeveel weten dat visioenen je bijna doden? Jezus zei: "Ik merk dat er deugd van Mij is uitgegaan?" Dat is Hij. Ik ken u niet. Ik heb u nooit in mijn leven gezien. Maar het toont dat diezelfde Engel, dezelfde belofte... Het volgende is vernietiging in dit land, niet alleen in dit land, maar andere landen. De eindtijd is hier. De verandering wacht op de mensen.

     Hoeveel hier hebben gebedskaarten? Steek uw hand op. Ik wil dat u, deze rij hier, opstaat en hierheen komt. Begin gewoon om op te staan nu, rij na rij, en kom regelrecht hier naartoe.

     Ik wil u iets vertellen. Ik wil u iets bewijzen. Ik ben niet de enige die voor zieke mensen bidt. Mijn broeders hier hebben evenveel recht als ik om voor zieke mensen te bidden. En ik wil het u bewijzen. Broeders, kom. U kunt niet langs deze kant komen, mannen, u moet naar buiten gaan en langs de andere kant komen, langs die kant. Met gebedskaarten, alleen met gebedskaarten. Ga naar buiten en kom langs die kant. Alleen met gebedskaarten nu...

114 Ik wil dat mijn broeders hier staan. Kom hier, broeders. Ik wil dat u een rij vormt langs mijn twee kanten hier. Kom hier. Zodat deze mensen mogen weten dat u niet op iemand als Oral Roberts hoeft te wachten, of Tommy Hicks, of iemand die langs komt. Deze mannen zijn verordineerd door God om voor de zieken te bidden. Zij hebben evenveel recht om voor de zieken te bidden als ik of wie dan ook. U kunt het precies nu zien, over enkele minuten, als dezen waarlijk zaden van Abraham zijn.

     Hebben enigen van u gebedskaarten nu? Als u er een hebt, kom eruit in de gangpaden, ga hierlangs, ga er helemaal omheen en vorm de rij. Ga helemaal achterlangs, helemaal rond en vorm de rij.

115 Nu, als u niet uw geloof in Christus belijdt, kom dan niet, want het zal slechter voor u worden. "Ga en zondig niet meer." Wat is zonde? Ongeloof, overtreding van de wetten, dat is juist. Ongeloof. "Die niet gelooft" is wat? Reeds veroordeeld. Is dat juist?

     Dit predikers? In orde. Ja. Waar bent u, broeder Hall? Deze broeder Hall hier heeft een bediening; hij bidt ook voor de zieken, heeft diensten over het hele land: broeder Hall. Ik wil dat u hier komt, broeder Hall, en wil dat u vormt... u kunt hier allen een dubbele rij vormen.

     Allen in deze sectie nu, met gebedskaarten, kom direct in het gangpad, ga helemaal daarheen, en ga rond naar achteren. En u op de balkons die een gebedskaart hebt, als er enigen zijn daar boven, kom rechtstreeks naar beneden en neem plaats in de gangpaden, helemaal hiernaartoe achter de plaats. U met gebedskaarten, kom in de rij.

116 Nu, als u niet gelooft, en niet Abrahams zaad bent, en niet gereed precies nu om te zeggen: "Het is allemaal beklonken, het is allemaal voorbij"...

     Nu, dezelfde God die hier is om deze dingen te volvoeren... De Bijbel zegt: "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven." Hoeveel geloven dat het de Heilige Geest is? Steek uw hand op. Nu, weet u, u zou een andere houding kunnen aannemen en zeggen dat het iets anders was, en dat zal tussen u en God zijn. Zie? Het zal u nooit vergeven worden. Dat is juist. Jezus zei het. Maar als u met heel uw hart zult geloven...

     Nu, u in de gebedsrij, u die in de gebedsrij bent, wij kunnen niet komen door onderscheiding, wij weten dat. Misschien dat deze broeders hier die niet hebben. Zie? Maar zij hoeven die niet te hebben. U weet wat u hebt gedaan en wat uw probleem is. Als u gezondigd hebt, vraag God om het u te vergeven. Als u niet gelooft, vraag God om u genadig te zijn en u te laten geloven.

117 Maar hoeveel nu, van u mensen in de gebedsrij, die hier staan, u die gebedskaarten hebt, die in de rij staat, wilt u uw hand naar God opsteken, dat u Hem aanvaard hebt als uw Genezer? Steek uw hand op. De rest van u, als er enigen hier zijn die niet in een gebedsrij waren, die Hem als uw Genezer willen aanvaarden, steek uw hand op. God zegene u.

     Nu, de Bijbel zegt: "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven. Als zij zieken de handen opleggen zullen zij herstellen." Is dat wat Hij zei? Wel, dan, is er een soort Geest hier, er is een kracht die weet wie u bent, die alles over u weet. Is dat niet juist? Hij weet alles. Wel, Hij... Als Hij beloofde dat te doen... en Hij houdt die belofte, Hij zal elke belofte houden.

118 Nu, als u niet gelooft, onthoud, kom niet in de gebedsrij. Nu, broeders, ik wil ongeveer de helft van u aan één kant hier, kom hierheen. Dat is juist. Op dezelfde manier hier, dat is ongeveer één om de ander, maak een dubbele rij. Dat is fijn. U twee bent predikers? In orde, hier, help hen van het podium af, iemand daar, help hen eraf.

     Nu, voordat je de gebedsrij begint, Billy, wacht even een ogenblik; laten wij bidden.

     Luister vrienden, ik wil u iets vragen, broeders. Ik heb een volmaakt vertrouwen in u als mijn broeders. Ik weet dat jullie mannen van God zijn, geroepen door God. Ik probeer dit gehoor te laten weten dat ze niet hoeven te wachten op iemand die langs komt met een speciale gave. Gaven genezen niet. Gaven verklaren slechts God. U bent predikers die het Woord veel beter kent dan ik. Dus uw gave is om dat te doen, en dat is de oorspronkelijke wijze, Zijn Woord te geloven. Hij zond Zijn Woord en genas hen. Dat is hoe het behoort te zijn. Maar dan, God is zo goed, en doet zulke beloften. Als ze het Woord niet kunnen geloven, dan toont Hij hun een teken dat Hij het daar is. Dat is waarvoor het dient. Dat is de reden dat ik u hier heb.

119 En bedenk nu gewoon: wat als mijn moeder in die rij zou staan, of wat als uw moeder in die rij stond? Wat als mijn vrouw in die rij zou staan of uw vrouwen in die rij waren? Wat als mijn kind in die rij zou staan en uw kind in die rij stond?

     Gehoor, wat als u mijn moeder was, of mijn vader, mijn broer, en mijn zus, mijn vrouw, of kind? En wat als dat was... deze andere de uwe was? Nu, de kracht van de gemeente is om samen te komen en te bidden. Nu, wij kunnen bidden en dan de handen op de zieken leggen. U herinnert zich dat Petrus daarnaartoe ging en in de hoek voor Dorkas bad, daarna stond hij op van zijn gebed, ging en legde de handen op haar; en zij kwam weer tot leven nadat zij dood was geweest. Wij hebben gebed geofferd, en gaan dan door het ritueel van handen leggen op de zieken, net zoals de doop bedienen of wat dan ook dat de broeders doen, hetzelfde.

     Gelooft u dat allen ernstig? Zeg: "Amen." [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert]

     Nu, laten wij onze hoofden buigen. Nu, broeders, bid; iedereen.

120 Onze hemelse Vader, dit is de climax. Wij hebben Uw Woord gepredikt, wat U ons verordineerde te doen. Wij hebben zondaars hun handen omhoog zien heffen en Christenen zien worden. Wij hebben lauwe mensen hun handen omhoog zien heffen en zich weer met U verenigen in gemeenschap. Wij hebben de heiligen horen roepen en juichen. Wij hebben de Heilige Geest onder ons zien bewegen en het Woord zien bevestigen, om te bewijzen, overeenkomstig het Woord dat ik predik, dat Hij het precies liet doen wat Hij beloofde dat het zou doen.

     Here, deze mensen willen genezen worden. En ik probeer hun te vertellen, net zo zeker als dat U Uw Woord vast maakt en het bevestigt, dat U hen reeds hebt genezen. Ze zijn allen genezen. En als U Uw beloften over één zaak houdt, houdt U Uw beloften over alle zaken. Nu, U kunt hen niet genezen nu, want ze zijn reeds genezen. Maar wij hebben nog een ritueel om doorheen te gaan; dat is handen op de zieken te leggen. Uw laatste zaak, U... de laatste opdracht die U de gemeente gaf, en dit is de laatste samenkomst in deze opwekking. Wij nemen de laatste opdracht op. "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven: als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen."

121 God, ik bid dat ieder van deze predikers hier zo gezalfd zal zijn met de Heilige Geest, dat zij deze avond nooit zullen vergeten, wanneer deze mensen hier doorheen gaan. Zij bidden, Here; hun harten branden. Zij willen iets voor U doen. Er zijn anderen daar in het gehoor, die niet in de gebedsrij staan; zij bidden. Laat de Heilige Geest, Die tegenwoordig is en dit gebouw nu vult met Zijn tegenwoordigheid... Boven op de balkons, beneden op de begane grond, overal, Hij is hier. Laat Hem nu naar voren komen, Here, en ons zalven. En mogen deze mensen zo gezalfd zijn, die hier doorheen komen; mogen zij, zodra zij deze rij bereiken, beseffen dat zij niet tot mensen komen, maar dat zij tot God komen. Mogen zij hier onderdoor lopen alsof zij onder het kruis doorgingen, van dit podium af gaan, zich verheugend, als zaad van Abraham, sterk zijnde, God lovend, en langs de gangpaden gaan, God prijzend, en genezen worden.

122 Mogen deze broeders hun gemeenten zien groeien in kracht en sterkte door hun getuigenissen, en mogen er anderen komen en grote dingen gedaan worden. Vader, sta het toe. Wij dragen hen nu aan U op, en onszelf, zodat U ons zult zalven door Jezus Christus onze Heer. Amen.

     Nu, aan allen, iedereen die gelooft, hef uw handen op: "Ik geloof. Ik geloof, Here, ik geloof."

     Nu, als de zalving zo groot wordt, en ik er niet toe kom om u gedag te zeggen, de Here zegene u.

     Iedereen in gebed nu. Wij hebben al gebeden. Nu, laten wij nu zingen, zoals wij doen: "Geloven alleen, geloven alleen", terwijl wij onze hoofden eerbiedig buigen, en voor elkaar bidden nu, terwijl wij onze handen op deze mensen leggen.

Geloven alleen, geloven...

123 Kom, mijn broeder. In de Naam van Jezus Christus, ontvang uw genezing. [De gebedsrij begint – Vert] ... Naam van Jezus...?... Amen.

Geloven alleen...

     In de Naam van Jezus... In de Naam van Jezus... [De gebedsrij gaat voort met broeder Branham die bidt, zijn woorden zijn niet altijd verstaanbaar – Vert] ...?... al het andere weg; het is uw houding in het benaderen van God; dat is wat is het is.

     In de Naam van Jezus Christus ...?...

     O, zaad van Abraham, kom gelovend.

     In de Naam van Jezus Christus ...?... In de Naam van de Here Jezus ...?... In de Naam van de Heer Jezus, genees mijn zuster ...?...

     God, in Jezus' Naam ...?... In de Naam van de Here Jezus, moge ...?... In de Naam van Jezus, maak haar gezond, Vader.

     In de Naam van de Here ...?... in de Here Jezus ...?... [De gebedsrij gaat voort – Vert]

     Allen die Hem nu geloven als uw Genezer, wilt u Hem nu aanvaarden als Abrahams zaad? Wilt u geloven in de Here Jezus met uw hele hart? Wilt u Hem nu aanvaarden voor alles, redding, voor genezing, voor de doop van de Geest, of wat ook meer? Wilt u Hem geloven met heel uw hart?

     Ga dan staan. Sta op. Als het zaad van Abraham, als Christelijke gelovigen, geloven wij nu Jezus Christus. Leg uw handen op elkaar. Nu, bid niet voor uzelf; bid voor degene naast u.

124 En wij broeders, wij behoren onszelf te verenigen als één Christelijke eenheid, Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Pinksteren, Katholiek, wat u ook bent. Wij verenigen onszelf en onze inspanningen voor Jehova God onze Redder, Die nu tegenwoordig is om Zichzelf levend te tonen na negentienhonderd jaar. Hij is hier in Richmond, Virginia, deze middag in de vorm van de Heilige Geest, bewijzend dat Hij leeft. Hij geneest u nu, ieder van u, in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Moge elke duivelse kracht gebroken worden en iedereen genezen worden voor de glorie van God.