Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Maar het was niet zo van den beginne

Door William Marrion Branham

1 Dus is het net als een man die geld op de bank heeft, maar hij weet niet hoe hij een cheque moet uitschrijven. En de andere kan een cheque uitschrijven en heeft geen geld op de bank. Als u ooit deze twee tezamen kunt krijgen, dan heeft u het. [Broeder Branham en de samenkomst lachen – Vert]

     Als de Pinkstermensen alleen maar konden beseffen dat zij niet het uitschot van de aarde zijn, maar dat zij zonen en dochters van God zijn, erfgenamen van alle dingen door Christus. Maar zolang Satan u bevreesd kan laten blijven om uw erfenis te claimen, dan heeft hij u te pakken. Zie? Zolang u er bevreesd voor bent... Wees voor geen enkel woord dat God schreef bevreesd, maar hang uw geloof gewoon aan elk leesteken dat erin staat, omdat het juist is. Het is helemaal juist. En ga dan gewoon door. Als u niet kunt zien waar u heengaat, ga hoe dan ook verder, zolang u maar het Woord volgt.

2 Net zoals Abraham deed... Hij twijfelde nooit aan de belofte van God door ongeloof. Hij was heel de tijd sterk, God de eer gevend, wetend dat het hoe dan ook zou gaan gebeuren. Zie? En wij zijn de kinderen van Abraham. Zo de Here wil, zal ik zondagmiddag daarover tot u gaan spreken: "Abraham en zijn zaad na hem." En wij verwachten om zondagmiddag een geweldige genezingsdienst te hebben.

3 Ik denk dat het heel fijn is. Mijn verzoek is altijd dat wanneer er veel kerken zijn die het sponsoren, wij dan geen zondagavonddienst houden waardoor wij onze broeders, onze mensen, van hun kerken en zaken weg zouden houden. Ik denk dat elk persoon op zijn post van plicht zou moeten zijn als uw kerk open is. Dat is correct. Dat is het precies. U zou bij uw herder moeten staan, bij uw kerkenraad staan, en bij uw kerk staan, en... Maar als wij een verenigde samenkomst houden zoals deze, en als we het op zondagmiddag kunnen houden, dan kan elk persoon naar zijn kerk teruggaan, misschien helemaal opgeladen door iets wat iemand zei, of een getuigenis, of iets dat de Here heeft gedaan, of een lied of een prediking, of zoiets. En dan denk ik dat wij gewoon zo door kunnen blijven gaan.

4 En ik... Voor geld, dat heb ik nooit verlangd... Ik ben een paar dagen geleden tweeënvijftig jaar oud geworden en ik ben in de bediening geweest en nam nooit in mijn leven – bijna eenendertig jaar – een offer op. Haalde nooit een offer op in mijn leven, en ik ben het nooit van plan. Want ik was gewend om te werken. Ik bediende de Baptisten Tabernakel in Jeffersonville zeventien jaar zonder één cent, werkte als jachtopziener, lijnwerker, wat ik ook maar te pakken kon krijgen en betaalde mijn eigen onkosten en hielp mee om de kerk te bouwen. En ik geloof niet dat... ik ben niet in voor een heleboel van deze grote geldprogramma's.

     En wat als ik te maken zou krijgen met zoveel geld zoals sommigen van de broeders dat moeten? Wat als ik de kosten zou moeten dekken zoals die van Billy Graham? Wat als ik de kosten van Oral Roberts zou moeten dekken? Dan zou ik nooit naar zo'n kleine plaats als deze kunnen komen en een samenkomst houden. Maar ik blijf liever daar waar geen onkosten worden gemaakt, en dan kan ik gaan waar de Here mij ook heenleidt. Zie? Ik heb geen verplichtingen.

5 Ik hield laatst een opwekking in een kerk waar twintig mensen in konden. Het was... het was verschrikkelijk maar wij hielden onze afspraak, en de Here zegende en deed een grote zaak. Mensen stonden in de vrieskou te huilen en te snotteren en hun adem bevroor op hun gezicht. Maar zij werden gered, dus wat maakt het uit, als zij maar gered worden? En ik heb helemaal geen geld, ik denk dat mijn... Als ik vanavond mijn bankrekening zou nakijken en het... Als ik niet in het rood sta, dan kan er niet meer dan ongeveer honderdvijftig dollar op staan.

     Dus wat zou ik daarmee kunnen doen, waar meneer Roberts misschien ongeveer zeven-, of acht-, of tienduizend dollar per dag onder ogen moet zien. O, ik zou dat voor niets ter wereld op mij willen hebben. My, o my, God wist het wel beter. Hij wist dat ik niet... Ik heb gewoon niet die geestelijke kracht om voor dergelijke dingen zorg te dragen. Ik zou het gewoon niet kunnen. Ik ben zo dankbaar dat God mannen heeft die Hij... om dat te doen.

6 Toen ik niet lang geleden stond... Ik herinner mij toen Oral Roberts de eerste samenkomst had, en hij kwam naar mijn samenkomst hier in St. Louis, of in Kansas City, en hij had aan de overkant een kleine haveloze tent opgezet. En hij zei: "Broeder Branham, denkt u dat God mijn gebed voor de zieken verhoort?"

     Ik zei: "Hij zal ieders gebed verhoren, broeder Roberts."

     En ik herinner mij dat Tommy Osborn zichzelf opsloot na die avond dat de bezetene het podium oprende om mij te doden, in Portland Oregon. (U heeft het verhaal daarvan gelezen.) En toen kwam hij naar mijn huis en hij zei: "Broeder Branham, o, denkt u dat ik een gave van genezing heb?"

7 Ik zei: "Broeder Osborn, u bent een veelbelovende jongeman." Ik zei: "Als dit blijft doorgaan, zal het als iedere andere opwekking zijn. Het zal gebeuren dat een man denkt dat hij geen bediening heeft tenzij hij een genezingsdienst heeft." Ik zei: "Denk daar niet over na." Ik zei: "Als God u geroepen heeft om het Evangelie te prediken, dan heeft Hij u geroepen om voor de zieken te bidden." En ik zei: "Blijf er precies bij. Zie?"

     Uw herders hebben precies hetzelfde recht om voor u te bidden als welke evangelist ook op het veld. En als uw herder er niet is: uw goede door God geredde buurman kan hetzelfde doen, uw man, of uw broeder, uw kind, of wie het ook is. "Belijd uw fouten aan elkaar; bid voor elkaar dat u genezen mag worden." Dat is waar.

8 Ik heb dus nooit geprobeerd om geld te krijgen. En deze twee broeders die ik noemde, zijn T.L. Osborn en O.L. Roberts, twee fijne, eerlijke, vriendelijke, door God geredde mannen. Dat is helemaal juist, zij zijn fijne mannen. Ik ken hen beiden sinds hun bediening begon en het zijn echt fijne broeders.

     En ik ging laatst naar de plaats van broeder Osborn, ging daarheen toen ik een samenkomst in Tulsa had, en ik keek hoe God hem gezegend had. En hij is een belangrijke zendeling, doet zendingswerk. En het geld dat u naar broeder Osborn zendt, wordt zeker juist gebruikt. Hij is een fijne door God geredde man. En ik ging zijn plaats binnen waar hij was en hij sloeg zijn armen om mij heen, begon te huilen en toonde mij al de plaatsen waar hij geweest was. Hij zei: "Broeder Branham, dat is een deel van uw bediening." Hij zei: "Als u niet gegaan was en gedaan had wat de Here deed, en door... u vertelde wat u moest doen..." Hij zei: "Ik ben gewoon een van uw studenten." Denk eraan, een man van zijn kaliber die een klein persoon zoals ik vertelt dat hij mijn student was. Daar is een echt vriendelijke, nederige geest voor nodig.

9 En toen, terwijl ik daar was, viel broeder Oral Roberts en bezeerde zijn been. En ik ging daar zijn mooie, grote gebouw binnen, en ik had niet beter behandeld kunnen worden als ik een engel uit de hemel was geweest toen ik voor hem ging bidden. En hij had een knie die was... O, het was in een verschrikkelijke toestand. En terwijl ik bad, gingen de bloedvaten omlaag en maakten een grote "V" bovenop zijn knie; ik stond op en liep weg.

     Ik ging dus zijn gebouwen binnen, en o wat waren ze mooi en fijn, zo'n groot gebouw. Ik huilde gewoon. En toen ik naar buiten ging en daar naar zijn geweldig grote bouwwerk keek, hoe prachtig het was samengevoegd, alles in een driekantig blok... En ik zag daar die spiegel als handen die naar beneden reikten. En toen ik daar buiten liep en keek, zag ik wat ik nergens anders in de wereld heb gezien. En ik dacht: "O God, grote Jehova, hoe dankbaar ben ik. Dat toont het geloof van een man die werkelijk een greep op God heeft gekregen, die zoiets kan doen. Hoe dankbaar ben ik."

     Toen zei Satan tegen mij: "Hij zal van u wel niet zo'n hoge dunk hebben. Wat als hij naar uw plek kwam en daar een kleine typemachine zag staan achterin een caravan? Wat stelt dat voor als kantoor?"

10 Ik zei: "Wel, ik doe het beste wat ik kan. Dat is alles." Heb een moeilijke tijd om enige brieven ooit beantwoord te krijgen. En ik keek omhoog en ik dacht: "My, ik zou er zeker een hekel aan hebben als deze broeders naar mijn plek zouden komen en mijn kantoor zouden zien." Maar terwijl ik daar stond, gebeurde er iets lieflijks. En ik zal het nooit vergeten. Net zo duidelijk als ik ooit een stem in mijn leven hoorde, zei Hij: "Maar Ik ben uw Deel."

     En ik zei: "Dank U, Here. Ik zal graag deze weg nemen, omdat ik niet de mentaliteit kan hebben om een wereldwijde radio te bedienen zoals broeder Roberts, en de duizenden zielen die hij bereikt. Maar als U mij alleen maar op mijn kleine nederige manier wilt helpen, en U mijn Deel bent, dan zal ik U gewoon volgen. En waar U mij ook heenleidt, dan zal ik op mijn kleine wijze, de wijze..." Omdat wij de kleine stenen nodig hebben om bij de grote stenen te passen.

11 En ik heb hier een horloge dat zij mij in Zwitserland gegeven hebben. En het heeft vele... een heleboel kleine bewegingen. Ze zijn niet allemaal hoofdveren, maar ze moeten allemaal bewegen om de tijd weer te geven. Dus dat is de wijze waarop ik denk dat we het allemaal samen doen. Wij bewegen allemaal op onze kleine wijze om het de precieze tijd te laten zijn.

     En hier is mijn vinger; hij is zeker niet mijn verstand, hij is zeker ook niet mijn oog of mijn oor. Maar ik hoop dat hij nooit beslist geen vinger te zijn omdat hij niet mijn oog is, of oor, want ik zal een moeilijke tijd hebben om het zonder hem te moeten doen.

     En misschien is uw kleine gemeente... U zegt: "Wel, broeder Branham, wij zijn maar een hele kleine groep mensen." Dat geeft niet. U speelt een deel in het lichaam van Christus, dus ga door, volg gewoon de weg waarop de Heilige Geest u beweegt. Uw beloning zal hetzelfde zijn aan het einde van de dag.

     O, is Hij niet lieflijk? Nu, over een avond of twee, zo de Here wil, willen we beginnen met onze genezingsdiensten, bewegen we met de Heilige Geest mee en letten op wat Hij doet. Nu, veel mensen zullen vragen gaan stellen, speciaal wanneer de jongens deze foto's verspreiden van die Vuurkolom, en dan zullen er allerlei soorten vragen komen. Daarom hoop ik dat zij bij de middagdiensten enzovoort instructies zullen geven over wat dat inhoudt. Zie? Precies.

12 Hoe velen hebben ooit de foto gezien? Ik veronderstel dat zo'n beetje ieder van ons hem heeft gezien. Hij is over de hele wereld gegaan. Als deze nu hier is die in Houston, Texas, werd genomen... Het werd onderzocht door de FBI. Dat is bij vingerafdrukken en documenten, door George J. Lacy. En hij zei die dag tegen mij, terwijl wij daar stonden in het Shell gebouw waar al de nieuwsbladen, enzovoort, waren; hij zei: "Meneer Branham, ik was een van uw critici." Hij zei: "Ik heb altijd gezegd dat het psychologie was; en u las de mensen hun gedachten. En deze mensen die zeiden dat zij een Licht gezien hadden, enzovoort, ik zei... ik zei dat dat zeker psychologie was, omdat zij daartoe waren aangezet." Maar hij zei: "Eerwaarde Branham, het mechanisch oog van deze camera zal geen psychologie opnemen. Het Licht trof de lens." Hij zei: "Het was daar."

13 Als iemand u dus vraagt – ik geef u mijn nederige mening – als de opname vanavond zou komen en wij zouden gaan overeenkomstig... Ik zeg dit niet om nederig te zijn, ik zeg dit omdat het uit mijn hart komt, want als iemand met zijn mond spreekt wat niet in zijn hart is, dan is hij een huichelaar en is hij erger dan een ongelovige. Maar als de opname zou komen, dan zou u misschien allemaal nog vóór mij gaan. Dat is waar.

     Maar ik ben zo dankbaar om te weten dat God mij, zonder een opleiding, zonder enige bekwaamheden, maar met een nederige gave, God mij twee miljoen zielen heeft laten winnen voor Hem, op de wijze waarop ik het op de beste manier kon doen. En ik heb geen... Ik kwam eruit, heb gewoon mijn gemeenschap opgeven van de... Niet de gemeenschap, maar alleen de gemeenschapskaart van de Baptistenkerk, Zendingsbaptisten, teneinde gemeenschap te hebben met de Pinkstermensen en met al de mensen: Methodisten, Baptisten en Presbyterianen.

14 En ik heb een uitnodiging gekregen om mij aan te sluiten bij de Assemblies of God, de Church of God, en de Pentecostal Holiness, en de Oneness, en de United Pentecostals, en al de verschillende groepen, wat allemaal fijne mensen zijn. Wat mij betreft, zijn er Christenen in die alle. Maar ik heb geprobeerd om tussen hen in te staan en te zeggen: "Wij zijn broeders, laten we..." En met de kleine invloed die ik heb met het Evangelie, welke God mij gegeven heeft, probeer ik nooit om het in een of andere organisatie te plaatsen, maar op Christus, zodat allen het mogen zien en in Hem geloven.

     Nu, de... dat Licht... Laat me er voor een ogenblik toe komen, omdat dikwijls... Het werd pas geleden in Duitsland gefotografeerd. Zij vroegen of hun camera's... En Duitsland kan lenzen maken, dat weten we allemaal. En ik was op een predikersontbijt met de vele... Er was geen enkele Pinksterman; zij waren allen verschillend, de Anglicanen, enzovoort. En zij vroegen of de – ik vermoed dat er net zoveel aan het ontbijt zaten als die nu hier zitten – of hun camera het kon fotograferen. Ik zei: "Ik weet het niet. Dat behoort aan God." Want velen van hen beweerden dat zij het Licht hadden gezien. En daarom zei ik: "Wel, u hebt..."

     "Mogen wij het Licht nemen, of de foto's maken?"

     Ik zei: "Dat mag." Zij hadden een bepaalde grote camera die een rol maakte als hij doorging, o, een prachtige grote camera.

15 En het was ongeveer elf uur op de dag, ik stond aan het hoofd van de tafel een toespraak te houden voor enkele honderden predikers. En terwijl ik tegen deze predikers sprak, voelde ik de Geest van de Here komen. En ik zei: "Nu, Hij komt." En die camera begon in actie te komen en nam foto's, de een na de ander, precies van de plek waar ik stond.

     En ik zei: "Deze man die hier staat met zijn boordje achterstevoren als een priester..." Ik geloof dat wij op die tijd in Lausanne waren, in plaats van in Duitsland. Ik zei: "Hij is geen Zwitser; noch is hij een Duitser." Ik zei: "Hij is een Italiaan. En hij is een leider van tweeduizend communisten." En ik zei: "Nu, om daarbij vandaan te komen, probeert hij een klein weeshuis daar in de bergen te beheren. De reden dat hij zijn ontbijt niet at, is omdat hij een maagkwaal heeft."

16 En toen de vertaler dat doorgaf, viel die man gewoon flauw, en viel op zijn bord. Ik zei: "Eet uw ontbijt, want het is ZO SPREEKT DE HERE, u bent genezen." Vertelde hem wat zijn naam was, wat hij had gedaan. En toen zij de foto's eruit namen, hadden zij de foto van Hem Die neerkwam, toen hij was gezalfd, en toen Hij wegging. O my, dat nam al de stijfheid van deze predikers die daar zaten weg, om te zien dat daar het bewijs was.

     Nu, daar wij slechts met een paar mensen zijn, laten we dan even nadenken, en ik heb vanavond slechts een korte boodschap om tot u over te spreken. En dan zou ik dit willen vragen. Gewoon... Laten we erover nadenken als gelovigen. Als God God is, dan kan Hij niet veranderen, is het niet, broeders? Hij is oneindig, daarom moeten Zijn beslissingen altijd perfect zijn. Waar God ook maar een besluit over neemt, kan nooit veranderen, want Hij zei dat Hij God was en niet veranderde. Laten we deze vraag stellen. Wat zou dit Licht kunnen zijn? Het...

17 Nu, bedenk, ik stel de vraag niet aan mijzelf, maar aan de gemeente. Zie? Wat mij betreft, is het Christus. U zegt: "Broeder Branham, is Christus een Licht?" Ja.

     Wij ontdekken nu, en deze goed opgeleide predikers... En u kunt zich de avond voorstellen, terwijl ik in het front van mannen sta die werkelijk goed opgeleid zijn en knappe mannen zijn voor de bediening en voor het Evangelie, en voor de Bijbel, als ik hier dan sta met een lagere school opleiding, dat het... dat ik werkelijk een complex heb. Er zitten hier vanavond veel mannen die verreweg in staat zijn... of meer bekwaam zijn dan ik om hier op het podium te staan. Maar om dan te zien dat ze een stoel nemen en achter mij gaan zitten om te bidden, maakt dat mijn hart beslist zacht.

     Welnu, maar als geestelijken, en broeders en zusters tezamen, beseffen wij dat we dat in de woestijnreis ontdekken, overeenkomstig het dertiende hoofdstuk [23:20 – Vert], geloof ik dat het in Exodus is, de laatste paar verzen: "Ik zend Mijn Engel voor uw aangezicht om u te behoeden op deze weg. Vrees Hem, omdat Mijn Naam in Hem is. Hij zal uw overtredingen niet vergeven."

18 Nu weten wij allen dat die Engel de Vuurkolom was. Is dat waar? Het was het Licht, die Vuurkolom die voor de kinderen Israëls uitging, die hen leidde. Nu zijn wij ons allen ervan bewust dat dat de Engel van het Verbond was (Is dat juist?), welke Christus was. Omdat Christus hetzelfde zei in Johannes 6, toen zij met elkaar spraken. Hij sprak daar tot de Joden op het feest en Hij... Zij zeiden: "U zei dat U Abraham gezien had, en u bent een Man van nog geen vijftig jaar oud."

     Hij zei: "Voor Abraham was, BEN IK. Ik ben de Rots die in de woestijn was." Hij was de Vuurkolom. Hij was de Engel van het Verbond. Dus was Hij Christus in de woestijn. Dat geloven wij allen, is het niet? Nu, toen die Vuurkolom, een Licht...

19 En hoe velen weten dat God Licht is? [De samenkomst zegt: "Dat is juist." – Vert] En toen God vlees werd en woonde in het lichaam dat Hij schiep, welke Zijn eniggeboren Zoon was... Adam was Zijn zoon, een geschapen zoon, maar Jezus was Zijn verkregen Zoon. En God was in Jezus de wereld met Zichzelf verzoenende. Dat... Wij geloven dat allen. Iedere Christen gelooft dat, dat God in Christus was. Want Hij zei: "Ik ben het niet Die de werken doe, het is Mijn Vader Die in Mij woont. Hij doet de werken."

     Jezus zei in Johannes 5:19: "Ik doe niets... Ik zie de Vader het eerst doen, en wat de Vader Mij ook toont, dat doe Ik. En Vader werkt, en Ik werk tot nu toe."

     Welnu, wij ontdekken dat dat Licht vleesgemaakt werd en een lichaam aannam. Nu, Hij had... Jezus, de Zoon van God, had de Geest zonder mate. Is dat juist? Maar wij hebben Hem met mate. Maar het is dezelfde Geest.

20 Nu, als wij opmerken, zien we dat op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest terugkeerde, die Vuurkolom Zichzelf verdeelde, en tongen van vuur zetten zich op een ieder van hen; toen werden zij allen gevuld met de Heilige Geest en zij begonnen met tongen te spreken zoals de Geest het hen liet uitspreken. Nu, tongen, zoals vuurvlammen, zetten zich op een ieder van hen. Wat was het? God, Die Zichzelf verdeelde; de Geest Die Hij Jezus zonder mate liet hebben, Die hebben wij nu met mate. Maar het is dezelfde Geest.

     Net als wanneer ik hier naar de oceaan zou gaan en een lepelvol water uit de oceaan zou nemen, wel, dat zou niet de oceaan zijn, maar dezelfde chemicaliën die in de lepel zijn, zijn in de volledige oceaan. Wat in de oceaan is, is hierin. Maar dit is dezelfde kwaliteit maar niet dezelfde hoeveelheid. Dus wij, met de Geest van Christus, worden een deel van Christus. Dat is waar.

21 Wij zien nu dat toen Jezus hier was, Hij zei: "Ik kwam van God en Ik ga naar God." Is dat zo? Nu, wij zien dat toen Hij stierf en begraven was en weer opstond door God, zittend aan de rechterhand van God, Saulus van Tarsen op een dag op weg was naar Damascus, en dat hij werd neergeslagen door een Licht; misschien de Vuurkolom, een Licht. Het was gedurende honderden en honderden en honderden jaren niet waargenomen. En hij werd neergeslagen door dit Licht. En een Stem riep: "Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?"

     En hij zei: "Wie zijt Gij, Here?"

22 Hij zei: "Ik ben Jezus." Hij kwam van de Vuurkolom, werd vleesgemaakt, woonde onder ons, keerde terug tot de Vuurkolom, een Licht. Dezelfde kwam in de gevangenis en liet Petrus eruit, ging hem voor, opende de deuren, en nam hem eruit.

     Nu, als dat hetzelfde Licht is, dezelfde Geest, dan zal het in de gemeente hetzelfde doen als toen het in Hem was. Want Hij zei: "Een kleine tijd en de wereld ziet Mij niet meer, toch zult gij Mij zien, want Ik ben met u, zelfs in u tot het einde der wereld." Nu. "En de werken die Ik doe, zult gij ook doen. Meer dan deze zult gij doen, want Ik ga naar Mijn Vader."

     Met andere woorden, het vleselijke lichaam, de Zoon, kon niet in iedereen komen, maar de Geest van God Die in Hem was, kan terugkeren, omdat het God is Die in een Vuurkolom neerdaalt. Een ieder die de berg aanraakte, moest gedood worden, met het zwaard doorstoken worden. Toen werd Hij een man, leefde onder ons, kon worden aangeraakt, men geloofde dat Hij... Hij werd gekruisigd voor onze zonden en opgewekt voor onze rechtvaardiging, dan zijn wij door Zijn rechtvaardig bloed gereinigd zodat God in ons kan komen om gemeenschap te hebben. God zorgde voor Zijn eigen weg terug naar gemeenschap met Adams kinderen zoals Hij vóór de val met Adam had. En wij zijn verlost van de hele vloek van de val en nu hebben wij het onderpand van onze redding.

23 Voor mij, mijn broeders, wat mij betreft, niet om het Licht van... Hij heeft Zijn foto nooit laten nemen alleen omdat ik daar was. Nee, zeker niet. Het is omdat de boodschap van Pinksteren die ik vertegenwoordig. Hij is even zo goed daar. En ongeacht hoezeer een gave hier zou werken, het moet daar ook werken. Ik kan deze dingen niet doen zonder u. Wij moeten als een eenheid tezamen zijn. Wij moeten saamhorig zijn.

     Toen Jezus naar Zijn eigen land ging, kon Hij vele machtige werken niet doen vanwege hun ongeloof. En wij moeten de dingen geloven die tot ons gezonden zijn. En ik weet, Christen broeder, zuster, dat er veel dingen gezegd zijn die niet zo waren. Maar onderzoek het met de Schrift en zie of het juist is. Als het dan de Schrift is en God betuigt het, dan is het juist. Dat is God Die spreekt dat het waar is: ten eerste door Zijn Woord, vervolgens door een betuiging ervan dat het de waarheid is.

24 Ik geloof waarlijk met heel mijn hart in de doop met de Heilige Geest. Ik geloof in al de gaven van de Geest: profetie, spreken in tongen, uitleg van tongen, en al de grote dingen die erbij horen in het lichaam van Christus. En ik geloof dat wij allen door één Geest gedoopt zijn in dat lichaam en leden zijn en medeburgers van het Koninkrijk van God, en broeders en zusters van hetzelfde dierbare geloof. Dat is waarvoor ik vanavond sta. Laten wij nu onze hoofden buigen voor wij de tekst lezen voor een korte boodschap.

     Genadige Here, wij naderen Uw troon van genade, Here, niet Uw troon van gerechtigheid. Wij zouden daar niet voor kunnen staan, Here, want wij smeken niet om Uw wet; wij smeken niet om Uw gerechtigheid, maar wij vragen om Uw genade. Wees genadig voor ons, Here, en bedenk dat wij stof van de aarde zijn en dat wij onderworpen zijn aan allerlei soorten fouten. En wij bidden dat U ons wilt vergeven als wij nederig onze fouten belijden.

     Wij bidden vanavond voor elk persoon in Goddelijke tegenwoordigheid, dat U voor hen een Redder wilt zijn, en een Genezer, en hun Vreugde en hun Vrede, en hun Beukelaar, en hun Schild, en hun Verblijf. Sta het toe, Here.

25 Als we de sluiting van dit Boek lostrekken... Elk mens die lichamelijk in staat is om de sluitbanden te openen, kan dat doen, maar de Heilige Geest is nodig om het Woord te openen. We lezen in de Bijbel dat Hij Die op de troon zat een boek had. En het was verzegeld van binnen en van buiten, en verzegeld aan de achterkant. En er was geen mens in de hemel, geen mens op aarde, of onder de aarde die waardig, of in staat was om het boek te nemen uit de hand van Hem Die op de troon zat. En daar kwam een Lam dat geslacht was sinds de grondlegging der wereld. En Hij nam het boek, trok de zegels eraf, en opende het.

     O Lam, kom vanavond in ons midden, en neem het boek, en open de zegels ervan, en geef het Woord vrij voor ons. En voed ons ermee als onze grote Herder, en wij, Uw schapen, verlangen zo naar schapenvoedsel. Sta het ons toe, Here, want wij weten dat het Uw Woord is. Uw Woord is waarheid.

     Wij bidden dat de grote Engel van God, de engelen die overal langs dit gangpad staan, elke ongelovige vanavond zullen overtuigen dat zij verkeerd zijn. En iedereen zonder de Heilige Geest, jongen of meisje, of een kind, mogen zij vanavond de Heilige Geest ontvangen.

     Genees de zieken en de aangevochtenen; verkrijg eer voor Uzelf. En zegen onze zwakke pogingen als wij onze dienst aanbieden. In de Naam van Jezus Christus en voor Zijn glorie staan wij. Amen.

26 Om als tekst te gebruiken, zou ik graag zeven woorden van een bepaald vers in de Bijbel nemen. En hierin sprak Jezus natuurlijk over huwelijk en echtscheiding. Maar ik wil dat niet hiervoor benaderen. Ik wil de woorden slechts gebruiken voor een doel. Het wordt in het negentiende hoofdstuk van Mattheüs, het achtste vers, gevonden, de laatste zeven woorden: "Maar het was niet zo van den beginne." [Engels: "But it wasn't so from the beginning." – Vert]

      Als u opmerkt, ziet u dat ieder ding dat wij vandaag hebben in Genesis begon. Genesis is het hoofdstuk van het begin. Genesis betekent 'het begin'. Het is het zaadhoofdstuk van de Bijbel. U kunt echt de geschiedenis nemen, zoals Hislops "Twee Babylons" en verschillende andere oudtijdse schrijvers, en u kunt vandaag bijna de ware gemeente traceren en de culten en van alles, precies vanaf Genesis hoe het opkomt; direct vanaf Kaïn en Abel komen ze omhoog: de ene de aanbidder en antichrist, en de andere vertegenwoordigt de Christus, en je kunt ze doortrekken tot Golgotha.

27 Veel mensen zien maar drie kruisen op Golgotha. Er waren er vier. Een van hen was de dief aan de ene kant, de dief aan de andere kant, Jezus in het midden. En Judas hing zichzelf op aan de plataan, wat het kruis is. "Vervloekt is hij die aan de boom hangt." En daar was de Zoon van God, kwam van God, keerde terug tot God en nam de bekeerde zondaar met Zich mee. De zoon des verderfs kwam van de hel en ging terug naar de hel, en nam de onbekeerde zondaar met zich mee.

     En precies tegen de tijd dat de Christus Zijn Heilige Geest uitgoot – Hij was op het toneel gekomen – kwam de antichrist op het toneel. Zo ongeveer op de tijd in deze laatste dagen dat de Heilige Geest Zichzelf begint te openbaren, openbaart de antichrist zichzelf. En op de tijd van het komen van Christus, komt ook de antichrist; de antichristelijke geest. Dus zien wij dat ze tegelijk werken. Jezus zei: "Zo dichtbij, dat het de ware uitverkorenen zou verleiden indien het mogelijk was."

28 Ik verschil van mening met onze grote befaamde broeder Billy Graham, met zijn boodschap laatst. Hij zei dat de antichrist reeds de uitverkorenen misleid had. Maar ik geloof dat niet, omdat het niet mogelijk is. Zij waren uitverkorenen, en hun namen stonden in het boek des levens vóór de grondlegging der wereld toen het Lam geslacht werd. Nu, wie het is, weet ik niet. Zie? Maar het Lam werd geslacht voor de grondlegging der wereld, en de antichrist zal allen op aarde verleiden wiens namen niet geschreven zijn in het levensboek van het Lam vanaf de grondlegging der wereld. Dus u ziet, wij zijn aan het trekken en vissen om te proberen deze mensen te vinden waarvan hun naam in het levensboek van het Lam was gezet. Allen die Hij tevoren kende, riep Hij, dezen die weten... geroepen zijn, heeft Hij gerechtvaardigd. Degenen die Hij gerechtvaardigd heeft, heeft Hij reeds verheerlijkt.

29 Dus wat hebben wij te vrezen? De zaak daarvan is... U zegt: "Wel, wij leven gewoon losjes." Dat toont dat uw naam niet in het boek staat. Dat is precies juist. Dat bewijst dat u daar niet was, als u elk soort leven probeert te leven dat u maar wilt. Dat bewijst dat u het niet hebt. Als u een werkelijke Christen bent, zult u het echte leven leiden, omdat het leven van Christus in u is, en u kunt niet anders doen dan het leven van Christus leven.

     Welnu, wij ontdekken dat daar in het begin...

     Toen ik vanmiddag over de weg kwam, ontdekte ik dat deze stad de thuisbasis is van dit befaamde 'Funk, verbasterd graan'. Bastaardgraan, hoe het was... Ik zag het overal in de natie, ik geloof dat het Funk is, bastaardgraan. En ik kwam vanmiddag over de 150 en ik... of vandaag, ongeveer op het middaguur. En ik zag het, er stond: "Bloomington, Illinois, de thuisbasis van Funk verbasterd graan." En ik dacht: "Welnu, dat is een groot iets. Het is prachtig koren, maar het is niet goed." Het is helemaal niet goed. Alles wat verbasterd is, is niet goed. Het is een verdraaid ding. En het is niet het originele. En alles wat niet origineel is, is niet goed. God maakte alles goed in het begin.

30 En nu zou ik dit graag willen doorgeven, nu ik in een school ben. Ik zou graag willen dat iemand dit uitlegt. U weet dat ons verteld is dat wij door een evolutie kwamen, en dat wij veranderd zijn van een kikkervisje in een aap en vervolgens in een mens. Hoe gek is dat, want in Genesis, het eerste hoofdstuk en het elfde vers, zegt God: "Laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard." Kruist u dat zaad, dan doodt u het daar precies. Het kan nooit iets anders voortbrengen dan dat. Dat is precies juist. U kunt koren verbasteren – dat is waar – en er een prachtige grote korenaar van maken, maar u kunt dat koren niet opnieuw planten en ander bastaardkoren krijgen. Het is geëindigd zodra het zijn eerste oogst heeft gegeven. Het gaat regelrecht weer terug.

31 Het fokken van dieren... U kunt een muilezel nemen. Wat is een muilezel? Een muilezel is hij, als zijn moeder een merrie en zijn vader een ezel was. Dus u ziet, de... Maar de muilezel kan zich niet voortplanten en een ezel worden, het is afgelopen met hem. Hij is steriel. Dat is alles. Dat beëindigt het.

     Dat bewijst dus dat de wetenschap – door zich op hun eigen terrein te begeven – dat zij hun eigen argument hebben weerlegd. Dat is juist. Dat is waar, omdat u niets kunt kruisen om er vervolgens nog een oogst van te krijgen. U, boeren, weten dat. Uw bastaardkoren kan niet opnieuw geplant worden. U heeft geen oogst. Het is waardeloos. Uiteindelijk zet het zichzelf helemaal buiten spel. Niets wat bastaard is, kan blijven bestaan.

     Maar het is het idee van de mens geweest sinds het allereerste begin van de tijd om te proberen slimmer te zijn, of iets groters te doen dan zijn Schepper. Hij wil zijn als... Hij wil zijn Schepper tonen dat hij wijzer is dan Hij. Wat doet hij? Alleen maar... God laat hem gaan, en uiteindelijk doodt hij zichzelf.

32 Er was een boom in de hof van Eden die de boom des levens werd genoemd. Er was er een, genaamd de boom van kennis. Toen de mens de boom des levens verliet waarvan hij at om voor eeuwig te leven, scheidde hij zich van God af, toen hij de eerste hap van de boom van kennis nam, en bezorgde zichzelf dood voor zijn ziel. Dat is juist. En sindsdien, iedere keer als hij van die boom des kennis een hap neemt, vernietigt hij zichzelf.

     Hij beet er buskruit vanaf, het doodt zijn broeder, zijn kameraad. Hij beet er wetenschap vanaf voor een auto. Wat doet hij? Doodt er meer mee dan al de oorlogen tezamen. Hij heeft nu een waterstofbom verkregen. Vraag me af wat hij daarmee zal gaan doen?

33 Kijk, de mens vernietigt zichzelf door kennis, en hij zal nooit door onderwijs of kennis zijn weg naar God terugvinden. En die boom... hij sterft door die boom. We hebben geprobeerd om mensen te onderwijzen hoe ze erin moeten komen. We hebben geprobeerd mensen door denominatie erin te krijgen. Dat kunt u niet. Het moet Gods eerste oorspronkelijke plan zijn: door het bloed komen we terug bij God. Dat is Gods weg en Zijn... Hij legde dat fundament in de hof van Eden en het is nooit veranderd en dat zal het ook nooit. Alleen door het vergoten bloed zal God de verzoening van een zondaar erkennen, en dat is nu door het vergoten bloed van Jezus Christus.

34 Welnu, wij ontdekken dat hij altijd probeert slimmer te zijn, iets beter te doen. En het is waar dat hij een mooiere soort maakt. Maar dat maakt het geenszins beter. En hij heeft net zolang gepuzzeld totdat hij zelfs een bastaard religie heeft gekregen. Ik vraag mij dus af wat hij daarmee gaat doen, waar hij terechtkomt met die zaak. Maar hij probeert altijd Zijn Maker te slim af te zijn. Hij denkt dat hij het beter weet, en hij is...

     En God vernietigt niets. De mensen vernietigt zichzelf door zijn kennis. God vernietigt niets. Het is de mens die door zijn kennis zichzelf vernietigt. Dus daarom, als u de tijd zou nemen om naar de Schrift terug te gaan en het geslacht van Kaïn uit te zoeken, en dan het geslacht van Seth, dan zult u ontdekken dat de nakomelingen van Kaïn knappe mannen waren: de wetenschappers, houtbewerkers, metaalbewerkers, wetenschappers. En ze kwamen allemaal om in de zondvloed. Maar de nakomelingen van Seth waren nederige mensen: boeren, schaapherders.

35 Dus u ziet, het zijn altijd deze mensen waar wij vandaag zoveel nadruk op leggen: de knappe en intelligente mensen. Veel van onze mensen kiezen als hun herder voor hun gemeente iemand die echt briljant en knap is; die hun Ph.D., en dubbel L.D., Q.S.T. hebben, allerlei soorten dingen achter hun naam. En misschien weet hij niet meer over God dan een Hottentot weet over een Egyptische nacht. Nu, dat is waar.

     Nu, dat is een harde uitspraak. Vergeef de ruwe uitdrukking, maar dat is waar. Misschien weet hij veel over allerlei soorten Bijbelse theologie en leerstellingen, maar weet hij niets over God.

     Ik zou liever een man hebben die mijn kind tot God zou leiden die het verschil niet weet tussen spliterwten en koffiebonen, maar die God kende in de kracht van de opstanding van Jezus Christus, dan dat hij al de theologie zou hebben waarover je kon praten. En die een of andere grote pluche stoel zou halen om hem erbij te laten knielen en een paar dingen zou zeggen. Maar ik zou liever hebben dat hij daarbuiten in een korenveld of op het stukje grond met zegge [scherp gras – Vert], ergens bij een stronk hem er doorheen zou bidden tot God. Dat is juist. Ga terug naar het origineel. Wij kennen God nooit...

     Een paar jaar geleden dachten zij dat zij mensen konden opleiden. En wat hebben we nu gekregen? Een stelletje opgeleide heidenen. Dat is het precies. En het is veel moeilijker om met hen te handelen dan met de ongeletterde heidenen.

36 Nu, ik ben in Afrika geweest en ik heb zendingswerk gedaan in Thailand en helemaal rondom de wereld, praktisch in iedere natie onder de hemel. En ik heb nooit in mijn leven mensen gezien die moeilijker zijn om mee te handelen dan die in de VS. Als er ooit ergens een zendeling echt nodig is dan is het in de Verenigde Staten van Amerika, omdat een heiden een ongelovige is. En met een opgeleide ongelovige is het veel moeilijker om te handelen dan met iemand die niet opgeleid is. Nu, dat... Ik zeg dit niet om grof te zijn, maar dat is de waarheid. En ik ben verantwoordelijk, en ik zal op de dag van het oordeel mij moeten verantwoorden voor mijn woorden. Dat is waar; de ongelovige knappe man, sluwe wetenschapper, toch religieus tot op het bot... En zo was Kaïn.

     Als God alleen maar van een mens vereist om naar de kerk te gaan, een altaar te bouwen en te aanbidden, dan was Kaïn net zo gerechtvaardigd als Abel. Beide jongens bouwden een altaar; beide jongens aanbaden; beiden deden offeranden; beiden geloofden in God. Maar wat gebeurde er? Kaïns offer werd verworpen, omdat hij niet op Gods voorziene weg kwam. "En er is een weg die recht schijnt te zijn voor een mens, maar het einde daarvan zijn de wegen des doods."

     Ongeacht hoeveel u probeert om naar de kerk te gaan, tot hoeveel kerken u behoort, dat heeft er niets mee te maken, dat betekent niets voor God, het betekent dat u zelfs niet begonnen bent op de eerste basis van redding. Redding komt niet door denominatie of door opleiding. Het komt door een ervaring van wederom geboren te zijn van de Geest van God met de Geest van Christus Die in uw lichaam leeft. Nu, dat is waar.

37 Welnu, wij ontdekken dat daar terug in het begin, toen mensen begonnen te verderven wat God geschapen had... Mensen proberen het te verdraaien om het mooier te maken, het meer aantrekkelijk te maken.

     En ik wenste dat ik tijd had om daar met u heen te gaan naar wat er gebeurde door verdraaiing. Weet u wat de oorzaak van kanker is? Verdraaid voedsel. Dat is het precies. Wat... Ze zeggen... Wetenschappers claimen als dit nog twintig jaar langer duurt, en zij de vrouwen kip laten eten en dergelijke dingen... deze gekruiste kippen enzovoort, dat zij niet meer in staat zullen zijn om nog kinderen te krijgen. Het ras zal anders worden, omdat de vrouwen geen geboorte aan de baby kunnen geven.

     Wat is er gebeurd door verdraaiing? Wij worden verondersteld het graan te eten van hoe het oorspronkelijk was. Maar wat er aan de hand is, de wereld, nu, de natie... Ze is gewoon in een geweldig grote toestand van verdraaiing. Zij hebben kippen genomen en ze gekruist enzovoort, en er bastaardkippen van gemaakt, zodat de arme kip slechts één jaar kan leven. Het vlees is zo zacht en ze maken het zo dat hij zelfs geen vleugels heeft, of bijna niet. Wel, hij is in een verschrikkelijke toestand. En zij... ze laten u dat vlees eten, kruisen het vee en van alles. Maar dat is niet... Deze kippen kunnen zichzelf niet meer voortplanten, en het vee evenmin. Zij zijn verbasterd. Ze kunnen het niet. Zij zijn geëindigd. Precies juist.

38 En als de gemeente een bastaard wordt, dan is het gedaan, geëindigd. Ik bedoel niet om hard te zijn, maar ik moet eerlijk zijn. Misschien ontmoet ik niemand van u... sommigen van u hier vanaf vanavond nooit meer. Misschien zien we de volgende morgen niet komen. Maar daarom willen we eerlijk zijn. En iedere minuut van ons leven moeten we eerlijk zijn.

     Neem een muilezel. Een muilezel is het meest domme ding dat ik ken. Ongeacht wat je ook doet, je kunt hem niets leren. Waarom? Hij is een bastaard. Dat is alles. Hij, een... Je kunt hem nooit iets leren of hem iets onderwijzen. Hij staat daar maar gewoon, en je zou hem kunnen roepen, hij heeft geen emoties. Hij zal daar staan met zijn oren omhoog en: "Ia, ia." Hij weet het niet. Hij is maar een ezel. Hij is een muilezel.

39 Het brengt mij sommige mensen in gedachten met enige van deze moderne fantastische muilezel-religies die ze hebben, die daar zitten als een stel ezels met gekruiste religie. En als gezegd wordt: "Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hij is de Geneesheer. Hij geeft de doop met de Heilige Geest", dan zullen zij schreeuwen: "Ia, ia, de dagen van wonderen zijn voorbij. Ia, ia." Zie, zij weten niet waar zij vandaan komen. Een muilezel weet niet wie zijn mammie is, wie zijn pappie is. En hij is hoe dan ook aan zijn eind. Hij weet het niet. Niets telt voor hem. Hij is een... hij is gewoon een onwettig ding.

     En dat is de wijze hoe sommige van onze religies worden. Dat is juist. Zij kennen de Bijbel niet en zij kennen God niet. Het enige wat zij weten, is dat er gewoon een soort plaats is waar je naar de kerk kunt gaan. Iemand nam hen binnen als leden. Zij brachten hun attestatieformulier van een andere kerk mee en brachten dat naar deze kerk. Zij zullen gedurende een paar minuten in de samenkomst zitten totdat u iets zegt waar zij niet van houden, en ze hebben zelfs geen fatsoenlijke opvoeding gehad; ze staan op en gaan naar buiten. Dat is zelfs niet Amerikaans.

     Mijn moeder voedde mij met meer gezond verstand op dan zo. Als ik een samenkomst binnenging, zou ik heer genoeg zijn om stil te zitten en te luisteren, of ik zou in de eerste plaats al niet gaan. Dat is waar. Dat toont zelfs dat er geen fatsoenlijke opvoeding is.

     Geen wonder dat wij jeugdcriminaliteit hebben; wij hebben een boel oudercriminaliteit die dat veroorzaakte. Dat is juist.

40 Wel, wat een smaad is het op de gemeente en op Christus, en op de zaak. Ja, een muilezel. Hij is gewoon een oude onwetende bastaard, weet niets. Alleen weet hij dat hij een leven lang zal wachten om u te schoppen als hij sterft. Dat is juist, want iedereen die iets over een muilezel weet...

     Maar o, ik houd van een goed raspaard: niets is mooier. Hij heeft een stamboek. Hij weet wie zijn papa was en wie zijn mama was, wie zijn grootvader was, wie zijn bet- overgrootvader was. Hij heeft een stamboek.

41 En ik houd ervan om een echt goede stamboek gemeente te zien, en Christenen die weten wie hun Vader is, die weten dat God hun Vader is, weten dat zij geboren zijn uit de Heilige Geest. Zij kunnen het regelrecht door elke generatie en heel de weg terug naar het begin achterhalen. Niet: "Wij begonnen toen Luther begon. Wij begonnen toen Wesley begon; wij begonnen toen iemand anders het deed." Wij begonnen toen Christus Zijn Geest op de Pinksterdag uitgoot: een stamboek! Amen! Broeder, als je het Woord van God spreekt, zal hij er "Amen" op zeggen. Laat hem de Heilige Geest ontvangen, dan zal hij exact handelen zoals zij in het begin deden, omdat hij een afkomst met stamboom heeft.

42 Whew! Ik voel mij nu precies behoorlijk religieus. Ja, amen. [De samenkomst verheugt zich – Vert] Word zo ziek van dit oude stijve spul. Ik houd van echte religie, echte, werkelijke kracht van God. Zie? Waarom moeten we zijn zoals deze oude gekruiste ezels met allerlei soorten dingen door elkaar gemixt, die niet weten waar we vandaan komen, waartoe wij behoren? Als de Methodisten ons niet goed behandelen, zullen we ons aansluiten bij de Baptisten. Als de Baptisten ons niet goed behandelen, zullen we naar de Presbyterianen gaan, of ergens anders naartoe.

     Laten we teruggaan naar Golgotha en de echte afkomst van de Heilige Geest in ons krijgen, dan weet u waar u staat, u weet Wie uw Vader is. En elke keer als de Bijbel iets zegt, dan zet u het kracht bij met een "Amen". De Bijbel zei: "Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig."

     De oude ezel zegt: "Ik weet daar niets over."

     Maar het paard met het echte zuivere stamboek, zegt: "Amen!" Ja zeker, met het stamboek. Die hem verwekten, komen de hele weg vanaf Pinksteren, heel de weg terug. Daarom weet hij waar hij staat. Hij is een echt, zuiver object van God, geboren uit de Heilige Geest, gewassen in het bloed van het Lam.

43 Die kleine gemeente is gedurende vijftienhonderd jaar door de donkere eeuwen heen gekomen, totdat ze werkelijk in de minderheid was. Ik sprak gisteren met een priester die mij vragen stelde. Hij zei: "Wij begonnen met Pinksteren."

     Ik zei: "Dat is precies de waarheid, maar waarom ging u daar vandaan? Hoe kon u dat ooit loslaten?" Ik zei: "Wat zij daar toen onderwezen, als dat de eerste paus was, Petrus, waarom doet u het dan vandaag niet?"

     Zei: "Wel, wij hebben vergeving van zonden. Wij geloven... Jezus zei: 'Wie u de zonden vergeeft, die zijn ze vergeven.'"

44 Ik zei: "Dat is waar." Ik zei: "Vergeef ze dan op de wijze waarop de eerste paus het deed op de Pinksterdag, toen ik..." Ik zei: "Ik ben een ouderwetse... ik ben de ouderwetse Katholiek." Ik zei: "Wat was het? In het tweede gemeentetijdperk hadden zij, wat zij noemden, de handelingen, waarvan Jezus zei dat het van de Nikolaïeten kwam. Niko betekent 'de leken overwinnen'. En toen in het derde tijdperk, van Smyrna, het huwelijkstijdperk. En toen kwam Thyatire, en zij maakten een geweldig grote organisatie die haar verdrukte en alles eruit stampte. En dat kleine stel van trouwe gelovigen van Pinksteren werd fijngestampt."

     Hij zei: "Wel, het bewijst dat de Katholieke kerk een grote kerk is. Kijk naar de grote stormen die zij stilde."

     Ik zei: "Met de staat en van alles achter haar, en al de hoogwaardigheidsbekleders; dat is geen raadsel. Hoe konden de Pinkstermensen het overleven met alles tegen zich behalve God?" Amen! Maar wij staan nog steeds met de doop van de Heilige Geest! [De samenkomst verheugt zich – Vert]

45 Waarom wilt u een vervanging nemen terwijl de hemelen vol zijn met echte Pinksterkracht? Waarom zou ik een handdruk nemen of een droge ogen belijdenis, terwijl de Heilige Geest de ruimte vult en klaar is om uw hart te vullen met het echte, zuivere Pinksteren? Waarom zouden wij er een vervanging voor nemen? Laat mij Christus hebben. Amen; waarlijk.

     En als het leven van Christus in u is, zal het hetzelfde doen. Pinksteren was Gods voorbeeld gemeente. Als wij beweren dat we van daaruit beginnen, wat is er dan gebeurd? Wat vond er plaats langs de weg? Wij zullen er later toe komen als u mij nog een klein beetje wilt verdragen.

     Nu, bemerk, wij bemerken dat in deze grote kerk, dit grote tijdperk van verdorvenheid, de homoseksuelen... Ik pakte een tijdschrift op, of het was geen tijdschrift, het was een krant in Californië een paar weken geleden toen ik daar in Los Angeles was. En er stond in dat de homoseksuelen met veertig procent waren toegenomen. Denk eraan: veertig procent meer dan het een paar jaar geleden was. Wat is het? Verdraaiing, mannen, vrouwen, alles wordt verdorven. Het gaat niet meer terug naar het oorspronkelijke. Het normale natuurlijke leven is in de mensen veranderd. Zijn gedachten zijn veranderd; zijn geest is veranderd. Hij heeft alles van het oorspronkelijke veranderd. O, is dat geen jammerlijke zaak? Het is zo'n...

46 Wel, dat is precies wat de Bijbel zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen." God kan Zijn Geest niet uitgieten op een rechtvaardig volk en rechtvaardig zijn; zij moeten in deze toestand komen voor de oordelen van God. En wij zijn er nu ongeveer, vrienden. Als u eenvoudig voor de rest van de week blijft, zal de Here het misschien openbaren, en wij zullen zien hoe dichtbij wij – een van deze avonden – zo dichtbij gekomen zijn bij de komst van de Here. Denk nooit aan de grote menigten. Het is de minderheid. Het is de kleine gemeente waar God achteraan gaat. Onthoud dat. Goed.

47 Eva was de eerste om het menselijke ras te bederven. Zij was degene; de Eva die een kerk vertegenwoordigt. Een vrouw in de Bijbel vertegenwoordigt altijd de kerk. Christus komt voor een ondertrouwde maagd. De oude hoer van de Bijbel wordt genoemd "de kerk die op zeven heuvels zit", de Roomse kerk. O, kerk... En zij had dochters, welke de anderen waren die haar volgden en uit haar vandaan kwamen, uit haar geboren waren in hun zelfde denominationele barrières en dezelfde zaak, hetzelfde soort systeem.

     In deze kerken zijn fijne mensen. Maar het is het systeem dat hen bindt. Het is niet de kerk zelf; het zijn de mensen in de kerk. Het is het systeem daarachter dat hen bindt, hen in een plaats brengt, de gemeenschap breekt en hen niet laat doorgaan met God. En het is een jammerlijke zaak. Maar dat veroorzaakt...

     Dat is wat God haat. Niet de mensen erin, maar het systeem dat hen bindt, dat is wat Hij haat, het is die organisatie die hun vertelt dat, als zij naar een andere kerk gaan, zij in de ban gedaan zullen worden. En de mensen weten niet wat ze moeten doen. Zij zullen er op een dag voor betalen.

48 Maar hoe werd Eva bedorven om de eerste verdraaide religie te beginnen? [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... wat zij deed. Satan gaf haar iets van Gods Woord.

     Dat is precies wat Satan al de tijd probeert te doen. Dat is wat hij vanavond doet. Dat is wat hij in Bijbelscholen doet; wat hij in deze theologische seminaries doet. Hij geeft iets van het Woord en voegt er dan een door mensen gemaakt woord bij in (dat is exact juist), waardoor het een bastaardreligie wordt. O, wij hebben de fijnste kerken, zeker, de best geklede menigten, hoog opgeleid, met hoogstaande predikers met allerlei soorten graden van de universiteit en dergelijke dingen. Maar wat kunnen we doen? We kunnen niet weer teruggaan naar het oorspronkelijke, omdat u uzelf net zo min kunt terugbrengen dan dat een muilezel dat kan. U moet wederom geboren worden als individuen door de Geest van God van Pinksteren! Dat is juist. De zegen die viel...

49 Pinksteren is geen organisatie. Pinksteren is een ervaring die tot Methodisten, Baptisten, Presbyterianen en Katholieken komt: "Wie wil, laat hem komen." Pinksteren is geen organisatie. U kunt zegeningen van God niet organiseren. Het is vrij voor een ieder die wil komen en het wil ontvangen. En zij komen uit allerlei verschillende lagen van de bevolking en van allerlei verschillende kerken.

     Maar Eva probeerde enige van de dingen die Satan haar vertelde te nemen en enige dingen die God haar vertelde, en handelde daarop. En dat is waar zij verloor. Daar werd zij een bastaard. Toen kwam het zaad van Satan eraan; het gaat nog steeds door: het zaad van Satan. Die zaak is zo'n... Verbastering is zo'n boze zaak in de ogen van God.

50 Als in het Oude Testament een kind een bastaard was, geboren buiten het heilige huwelijk om, dan kon hij zelfs niet gedurende tien generaties in de samenkomst van de Here komen; er waren tien generaties voor nodig om dat eruit te laten groeien. Dat is vierhonderd jaar om een onwettig kind te zuiveren; kon zelfs niet in de samenkomst van de Here komen; bastaarding: een vrouw die een gelofte aan haar echtgenoot had gedaan en met een andere man leefde en een baby bij hem had: een verschrikkelijke zaak.

     Vandaag hebben we zoveel geruzie en gekijf over deze afscheiding van wit en gekleurd en van alles. Waarom laten ze het niet met rust? Laat het op de wijze zijn zoals God het heeft gemaakt. Vertel mij waarom een echt goede, knappe, intelligente, mooi gekleurde vrouw een baby bij een blanke man wil hebben om er een halfbloed van te maken? Onverstandig. Veel dingen die het gekleurde ras heeft, staan ver boven die van de blanke man.

51 Ik denk aan die gekleurde prediker die daar die dag in Shreveport stond. Hij zei: "Ik heb mij er nooit voor geschaamd dat ik een zwarte man ben. God maakte mij een zwarte man, en ik waardeer mijn Schepper dat Hij mij op die manier maakte. Het is de wijze hoe Hij mij hebben wilde. Maar," zei hij, "als ik vandaag mijn volk zie handelen zoals zij doen, dan schaam ik me ervoor dat ik een zwarte man ben." God zegene zijn loyale hart. Zeker.

     Wat voor goed zou het doen als een blanke vrouw een baby bij een gekleurde man wil hebben om er een halfbloed van te maken? Het is niet verstandig. Als God een man wilde hebben die bruin, zwart, wit, of enige andere kleur zou hebben, dan is dat Gods schepping. Dat is de wijze waarop Hij het wilde. Hij wil witte bloemen, blauwe bloemen; God is een God van variëteit. Hij houdt van hoge bergen, kleine bergen, woestijnen, vlaktes, wit, zwart, kort, dik, en onverschillig. God is een God van verscheidenheid.

52 Als ik een gekleurde man was, of een bruine man, of een gele man, of een rode man, zou ik er net zo gelukkig mee zijn. Ja zeker. Ik zou dat zeker. Dat is de wijze waarop mijn Maker mij wilde, en zo ben ik. Juist. Waarom willen mensen met iets gaan knoeien? Als de mens zich ermee inlaat, ruïneert hij het. Laat het op de wijze waarop God het maakte. Laat een man zijn wat hij is; laat hem zo zijn door de genade van God.

     Maar hij heeft grote ruzies veroorzaakt door nu te roepen dat onze... Het veroorzaakt rellen en grote ruzies en van alles door de naties en over de wereld, alleen maar omdat hij met iets wil opvallen. Dat is de onwetendheid van de man. Dat is juist; opnieuw verbastering. In plaats van het te laten zoals God het wil, wil hij het op zijn eigen manier doen. Hij wil er iets mee van doen hebben, weet u. Hij wil een naam voor zichzelf maken. God, wees hem genadig. Het is een jammerlijke zaak.

     Goed. Nu, God had aan Eva het Woord verteld, maar toen kwam Satan eraan en gaf toe dat dat deel van het Woord goed was, maar hij zei: "Zeker, maar dit deel is niet goed."

53 Nu, is dat niet precies zoals sommige theologische seminaries vandaag onderwijzen? "O, er is een God. Wij geloven in Jezus. Zeker, Hij is de Zoon van God. Ik geloof dat. O, ik geloof in Zijn lichamelijke verschijning. Maar nu, wanneer Hij komt om een Genezer te zijn, of al dat Heilige Geest spul, ik... ik... Huh-uh." Zie, dat is diezelfde bastaard. De Bijbel sprak van hen, zei dat zij in de laatste dagen koppig zouden zijn, hooghartig.

     Hier niet lang geleden werd ik uitgenodigd om op een school te spreken. En toen zij ontdekten dat ik alleen lager onderwijs had gehad, zeiden ze: "O, wij kunnen dat onze studenten niet voorzetten." Zij konden dat niet aan hun studenten voorzetten.

54 Hoe verschilde dat met Paulus! Paulus zei: "Ik kwam nooit tot u met wijsheid van mensen, hoogdravende woorden, zodat uw geloof op de wijsheid van mensen zou worden gebouwd, maar ik kwam tot u in de kracht en demonstratie van de Heilige Geest, zodat uw geloof op God kon worden gebouwd." Amen. Vandaag willen zij er een opvoedkundige school van maken: lezen, schrijven en rekenen.

     Toen ik in Afrika onder mijn gekleurde broeders kwam, wat wisten zij? Voor lezen, schrijven, en rekenen hadden ze geen interesse. Dat is de reden dat, toen zij een echte ware beweging zagen dat God in het midden van de mensen kwam, er dertigduizend mensen Christus aanvaardden na één altaaroproep: in Durban, Zuid-Afrika. Het boek toont het daar. Zie? Dat is juist.

     In Bombay, India, waren er misschien wel vijfhonderdduizend mensen die de samenkomst bijwoonden. Moeilijk om te zeggen hoeveel er in één keer kwamen. Het is geen lezen, schrijven, en rekenen. U krijgt daarmee geen mensen tot God. Het is het Evangelie. Het Evangelie kwam nooit door woorden alleen, maar door de kracht en manifestaties van de Heilige Geest! Jezus zei: "Ga in heel de wereld en predik het Evangelie. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Er is meer voor nodig dan alleen een woord te onderwijzen; er is een manifestatie van dat woord voor nodig zodat deze tekenen volgen (dat is juist), God Die Zichzelf manifesteert.

55 Iemand zei: "Wel, ik wil dat u dit doet, wilt u dat doen?" Wel, broeder, ik zou liever daar heengaan en een fout maken met te proberen iets goeds te doen, dan dat ik zou proberen mensen te beroven van hun laatste hoop die zij hebben. Als ik een fout maak... Ik bad voor honderden mensen die nooit gezond werden. Maar ik zou liever aan deze mensen een God en een Bijbel tonen en een Christus Die hen geneest, dan proberen hen te beroven van hun laatste kans die zij hebben om gezond te worden.

     Als u zegt dat u van de mensheid houdt en deze dingen van hen weghoudt, dan is dat zoals het geven van melk aan een stervende baby om het daarna van hem weg te nemen. Dat is niet goed. Er is iets verkeerd. De reden dat zij dat doen, is door verbastering, omdat zij accepteren dat hun kerk hen daar anders voor zal uitzetten. Juist, verbastering... Ja, het Woord... En meng het Woord met niets anders.

56 U weet dat Satan dat een keer bij Jezus probeerde. O, ja. Eens kwam er Een uit de hemel om deze bastaardtoestand te veranderen. Dus zoals hij Eva verzocht, verzocht hij ook Jezus, nam Hem mee naar de top van de berg. Hij zei: "Nu, als Gij de Zoon van God zijt, wil ik dat U een wonder doet zodat ik kan zien dat U het doet." Diezelfde oude duivel leeft vandaag, alleen in andere mensen. Diezelfde Geest van Christus leeft vandaag, alleen in andere mensen. Ziet u? Dat is waar. De mens gaat heen, maar niet de Geest.

     Dus toen nam hij Hem mee naar de bergtop. Hij zei: "Nu, als U de Zoon van God bent", verzocht Hem door het Woord, zei: "Er staat in de Bijbel geschreven dat Hij Zijn engelen opdracht geeft aangaande U, opdat U Uw voet niet aan een steen stoot." Zie, een deel van het Woord...

     Maar Hij stootte Zijn voet niet aan een steen. Dus Hij zei: "En er staat ook geschreven..." Amen.

57 O, hij wist toen dat hij daar Iemand anders dan Eva had. Deze kon hij niet verbasteren. Nee, zeker niet. Waarom niet? Hij kwam om een levend geloof in het levende Woord van de levende God terug te herstellen voor Adams ras. En Hij bewees daar precies door Zijn actie, dat de zwakste heilige op aarde de duivel kan verslaan op basis van het geschreven Woord van God. Hij was God Zelf gemanifesteerd in vlees, had krachten zonder grenzen. Maar Hij gebruikte ze nooit. Wat deed Hij? Hij versloeg Satan met hetzelfde als waarmee Satan Eva versloeg. Amen. Hij trok toen die keer de wol over zijn ogen.

     Toen hij het Woord van God voor Eva vergoelijkte en zij het geloofde... Maar toen hij kwam om te proberen het te vergoelijken voor Jezus, faalde hij. Ja, zeker! Hij faalde omdat Hij bij het Woord van de Vader bleef en zei: "Er staat geschreven: 'Gij zult de Here uw God aanbidden en Hem alleen dienen.'"

     Wat deed hij? Satan zei dat hij Hem met rust liet, omdat Hij het Woord van God nam. Voor Hem bestond er geen verbastering. Hij was de onvervalste maagdelijk geboren Zoon van de levende God. Hij vergoelijkte Hem niet; het Woord vergoelijken; verbasterde Hem niet. Nee, en Hij was uit God geboren. Hij kwam van God; Hij ging tot God; Hij bleef op Gods Woord staan. Hij week er geen spatje vanaf! Toen Hij kwam, volvoerde Hij de tekenen van de Messias waarvan de Bijbel zei dat Hij ze zou volvoeren, en de ongelovige bastaardkerk van die dag geloofde het niet.

58 En als Hij het vandaag doet, geloven zij het nog steeds niet, omdat het is verbasterd. Zei: "Het was niet zo van den beginne." Toen Hij kwam, vond Hij mensen die dingen leerden die niet in de Bijbel staan. En toen zei Hij: "Het was niet zo van den beginne." Ik vraag me af als Hij vandaag komt, of Hij er niet veel zal vinden die dingen leren die niet in de Bijbel staan. Hij zou hetzelfde zeggen: "Het was niet zo van den beginne." Het is waar.

     Nu, wij zien de dingen die Hij vond. Toen Hij kwam, vond Hij de kerk... Luister, en laat dit goed en diep inzinken. Wat vond Hij toen Hij kwam? Hij vond mensen die naar de kerk keken voor redding. En wat kregen zij? Een stel geloofsbelijdenissen. En dat is hetzelfde als wat er vandaag aan de hand is: een stel door mensen gemaakte geloofsbelijdenissen.

      Redding komt door het bloed en daardoor alleen. En als u redding hebt gekregen, zei Jezus Christus daarover: "Deze tekenen zullen hun volgen die geloven. En de werken die Ik doe, zult gij ook doen." Dat is redding; dat is het bewijs ervan. Het zal net eender zijn.

59 Daar in de heidenlanden, mannen en vrouwen... Ik zag daar mensen aankomen die zelfs niet wisten wat de rechter- of linkerhand was. En toen zij de Heilige Geest ontvingen, weet u wat zij deden? Hetzelfde als wat u doet: spreken in tongen, God prijzen, op en neer springen, zich gedragen zoals u doet. Het laat zien dat het God is.

     En ik wil dat dit bij u, Amerikaanse vrouwen, inzinkt. U moet zo nodig deze kleine oude smerige kleding dragen om naar buiten te gaan en de tuin te maaien wanneer de mannen van hun werk komen, en u laat uw dochters hetzelfde doen.

60 Nu, ik heb twee dochters. Ze zouden op een keer hetzelfde kunnen doen. Maar broeder, als zij het doen... als zij ergens op een bank languit gaan liggen en zeggen dat het is om een zonne-kleurtje te krijgen... dan zullen zij een zóón-kleurtje krijgen. Het zal meneer Charlie Branhams zoon zijn met een lat in zijn hand. Zij zullen een heel goed kleurtje krijgen, daar bestaat geen twijfel over. Dat zal de zoon van mijn vader zijn die dat doet. Zie?

     Maar nu, dat... dat vandaag.... En zij worden verondersteld beschaafd te zijn.

     Ik zag laatst een vrouw binnenkomen in dit Cliftons' Cafetaria. Gene, jij was erbij. Broeder Arganbright zou voor mij een pak gaan kopen. En ik wachtte op hem omdat ik er een nodig had. En hij zou voor mij een kostuum gaan kopen. En ik wachtte daar in Clifton, en ik wachtte op zijn komst.

     En ik zag een vrouw binnenkomen en ik zei: "My, dat arme ding." Ik keek naar haar en ik dacht: "Weet je..." Ik heb groene staar gezien; ik heb oogontsteking gezien; ik heb lepra gezien; maar zoiets had ik nog nooit gezien. Er was iets verkeerds met de ogen van de vrouw. En ik dacht: "Wel, ik geloof dat ik erheen zal gaan en die zuster vragen, zeggen dat ik een prediker ben, en haar vragen wat er verkeerd is, en of ik voor haar kan bidden."

61 Ik begon er dus heen te gaan. En daar kwam een andere vrouw aan die er hetzelfde uitzag. Ik ging weer terug. Zij zou mij waarschijnlijk geslagen hebben als ik het haar gevraagd had. Maar weet u, zij had haar ogen hier groen geverfd en blauw hier achter. Het verschrikkelijkste gezicht dat ik ooit in mijn leven heb gezien.

     Nu, vrouwen, als u dat spul gaat opdoen... Wat u niet behoorde te doen, u behoorde dat niet te doen, maar waarom probeert u eigenlijk niet om er als een menselijk wezen uit te zien, niet als een lichaam dat uit een zaak van een begrafenisondernemer vandaan is gevallen of zoiets. Ik-ik... Probeer er ten minste menselijk uit te zien.

     En ik geloof er helemaal niet in om het op te doen. Ik geloof niet dat het van u verwacht wordt. Er was maar één vrouw in de Bijbel die ooit haar gezicht verfde om een man te ontmoeten. Geen vrouw verft haar gezicht om God te ontmoeten. U verft uw gezicht om mannen te ontmoeten. En haar naam was Izebel. Weet u wat God met haar deed? Hij voedde haar aan de honden.

     Dus als u vrouwen verf ziet dragen, dan weet u dat het mevrouw Hondenvlees is; God geeft haar aan de honden, en dat is alles waar zij goed voor is: hondenvlees. [De samenkomst lacht – Vert]

62 Vroeger deden Pinkstervrouwen dat niet, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Vroeger was het verkeerd voor Pinkstervrouwen om hun haar af te knippen. Dat is juist. De Bijbel zegt van iedere vrouw die haar haar afknipt, dat haar man het recht geeft om haar weg te sturen of van haar te scheiden, omdat zij een oneerbare vrouw is. De Bijbel zegt dat. O, zeker deed Hij dat. O, wat nu? Daar bent u er.

     Wat wij nodig hebben, is om het Evangelie vanaf de preekstoel rechtuit te brengen, heel de weg door vanaf de preekstoel tot aan de koster! Dat is juist. Wij hebben de ouderwetse opwekking van Paulus nodig en de Bijbelse Heilige Geest. God verandert totaal niet. Hij is... Dat was Zijn beslissing; Hij wilde dat mannen er anders zouden uitzien dan vrouwen, vrouwen anders dan mannen, verschillend gekleed. En dat is de manier waarop Hij hen maakte. Als wij iets daarmee in tegenspraak doen, gaan wij tegen Gods wil in, en Gods wetten, en Gods dingen, en dan blijft er niets anders over dan ervoor te betalen. En dat gaan we ook doen.

63 Hoe kunnen wij een opwekking houden? Ongeacht of het een Oral Roberts is en een Tommy Hicks, en een Osborn, overal door het land heen; tenzij wij terugkeren naar echte Pinksterwegen, zullen we nooit in staat zijn ergens op te bouwen. [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Onze organisaties worden heel de tijd sterker, en wij worden heel de tijd groter, en wij krijgen heel de tijd door beter opgeleide theologen, maar worden zwakker, en zwakker, en zwakker heel de tijd door. Exact juist. Ga terug.

     U zou beter af zijn als u uw tamboerijn had, en geen sokken aan, en hier ergens op de hoek van een straatsamenkomst stond, dan dat u in een van de enorme lijkenhuizen zou zijn die wij krijgen, met een temperatuur erin van 90 graden onder nul, geestelijk gesproken. Dat is waar. Het is exact juist. Wij hebben Pinksteren nodig. Ik houd van goed, ouderwets Pinksteren, de ware Geest van de levende God. Het is waar.

64 Nu, in Zijn dag vond Hij mensen die op die manier dingen leerden. Wij hebben hetzelfde vandaag. En toen zei Jezus tegen deze mensen, nadat zij door al deze dingen waren heengegaan: "Door uw tradities heeft u de geboden van God zonder effect gemaakt. De geboden van God zeiden: 'Gij zult dit doen.' En u zegt: 'Gij zult dat doen.'" Wat deed Hij? Het was dezelfde zaak. Zij hadden de geboden van God verdraaid. Dat is hetzelfde als wat Hij vandaag zou zeggen. En dan zeggen de mensen: "Waar is de God van de Bijbel?"

     Ik ging altijd om met een oude Methodistenprediker. Hij zong gewoonlijk een lied;

Wij lieten de slagbomen neer,
Wij lieten de slagbomen neer,
Wij maakten een compromis met zonde.
Wij lieten de slagbomen neer,
De schapen stapten eruit,
Maar hoe kwamen de geiten binnen?

     Ik vertel u, broeder, dat u het moet beantwoorden als u het lied zingt. U liet de slagbomen neer. Dat is er aan de hand. Dat is er aan de hand met onze Pinkstermensen. Dat is het wel zo ongeveer. Ik hoef geen enorm grote samenkomsten te sponsoren. Ik hoef niet veel geld te hebben. Niemand huurt mij; niemand betaalt mij; dus kan ik gewoon prediken wat in de Bijbel staat. Juist. Niemand kan mij iets vertellen wat ik moet doen. [De samenkomst verheugt zich – Vert]

Wij lieten de slagbomen neer,
Maakten een compromis met zonde.
Lieten de slagbomen neer,
De schapen stapten eruit,
Maar hoe kwamen de geiten binnen?

     Gewoon de slagbomen neerlaten; ze komen hoe dan ook binnen. Zie? Dat is waar. O, we krijgen... Wij waren gewoon te zeggen: "De oude, koude, formele Methodisten." En nu zeggen de Methodisten: "Oude, koude, formele Pinkstermensen." Dat is juist. Het is precies hetzelfde. O, wij moeten ons schamen. Wat wij nodig hebben is een opwekking. Opwekking betekent niet nieuwe leden binnenbrengen; het is opwekken wat wij reeds hebben. Dat is juist!

65 Ik stond vele jaren geleden voor de eerste keer bij het Michiganmeer. Ongeveer dertig jaar geleden ging ik om Paul Rader, een vriend van mij, die een zonsopkomstdienst predikte te horen, op een zonsopkomstdienst op Pasen. En ik liep daarheen en beneden lag dat Michiganmeer, de grootste watermassa... Wat mij betreft leek het erop dat het heel wat meer water bevatte dan de Ohio Rivier. En ik sloeg het gade. En, o my, de golven waren gewoon aan opspringen en opspringen. Ik dacht: "Waarom springen jullie zo op? Wat is er met jullie aan de hand?"

66 Ik bleef die morgen na de dienst langs de oever van het meer lopen. En ik dacht: "Waarom spring je zo op?" Ik stond daar en ik dacht: "Wel, zoals ik zie, is er geen reden voor jou om zo op te springen." En ik dacht: "Wel, misschien omdat je er zoveel water in hebt." Zei: "Nee", ik dacht, "er is geen greintje meer water in dan toen het totaal perfect rustig was. Het heeft geen enkele druppel water meer." Als het op en neer springt, de golven zich opwerpen, is er precies dezelfde hoeveelheid water in, geen druppel meer.

     Wel, toen dacht ik: "Wel, waarom spring je dan zo op?" En ik dacht: "Wel, hij heeft een opwekking. Dat is wat het is; hij heeft een opwekking." Wel, als hij geen opwekking zou hebben, dan zou hij vol raken met troep. Maar elke keer als de wind hem raakt en begint te blazen, springt hij op en gaat zo door en werpt al het vuil op de oever, al de oude stokken en vuil eruit op de oever.

67 En dat is wat de gemeente nodig heeft. Ze heeft een opwekking nodig. En wat zet deze wind in beweging? Wat zet deze beweging in gang, deze opwekking? Er komt een wind: "Whew", raapt alles op... Wat wij nodig hebben, is nog een machtig ruisende wind om een opwekking te beginnen om het vuil uit de gemeente te slaan, en het ongeloof, al ons ongeloof op te pakken, om het allemaal op de oever op te stapelen en een echte Pinkstersamenkomst te hebben, een echte waarachtige samenkomst. Amen. Dat is wat wij nodig hebben. Dat is het precies.

     [Een zuster geeft een boodschap in een vreemde taal en een broeder geeft de uitlegging ervan: "Ja, Ik zal Mijn Geest uitgieten en Mijn kracht op u. Ja, Mijn Geest zal in u zijn en dat spreken wat Ik tot u gesproken heb. Ja, wanneer gij Mijn Woord verkondigt, zal Mijn Woord uitgaan en het zal volvoeren wat Ik gezegd heb. Ik zal voortbrengen een vredevolle groep van gerechtigheid. En Ik, de Here, uw God, zal uw ingaan en uitgaan bewaren, en Ik zal u heiligen, en Mijn Geest zal op u zijn. En gij zult verkondigen wat Ik aan u heb verklaard. Want Mijn werk zal in Mij zijn; het zal voortbrengen wat Ik heb verklaard. Het zal niet ledig tot Mij wederkeren. Ja, want Ik, de Here uw God, zal zegenen en Mijn Woord volvoeren, en zal Mijn Geest voortbrengen, en Mijn gerechtigheid, en Mijn vruchten. En gij zult groeien in genade en kennis. En de Here, uw God, zal u zegenen, en u roepen. Gij zult de gezegenden zijn in het land. En gij zult voortgaan in Mijn Naam en grote daden doen. En Mijn Geest zal getuigenis afleggen van de kracht van Mijn kinderen, zegt de Here." – Vert]

     Amen. Nu, als hier iemand zou zijn die dit niet zou begrijpen; dit zijn apostolische gaven. Terwijl... Even dit om u tot rust te brengen. Laat mij hier even uw aandacht voor krijgen.

68 Laatst bij de Christen Zakenlieden in Los Angeles predikte ik op hun ontbijt dat over de radio over het hele land werd uitgezonden. Ik scheurde die zaak aan stukken zo hard als ik maar kon. Ik kan niets anders. Als ik dat niet deed, zou ik een huichelaar zijn. Ik geloof dat wij in de eindtijd zijn. En toen ik dat deed... De neef van Marilyn Monroe, een Baptist, liep naar me toe om mij de hand te schudden, en toen hij dat deed, begon hij in tongen te spreken. En toen hij dat deed, hij... Daar zat een dame uit Louisiana, een Franse vrouw, die opstond en zei: "Dat is geen onbekende tong." Zei: "Ik ben een Française. Hier is wat hij zei."

     En hier kwam een andere man aan. En daar kwam ook een knappe jongeman aan, kwam aanlopen, en deze was de Franse tolk voor de V.N., Verenigde Naties, die net de samenkomst was binnengelopen. En hij zei: "Hier is wat zij zei, precies hetzelfde."

69 En deze jongen, Marilyn Monroe's neef, Danny Henry, kende geen enkel woord Frans. En hij... Ik heb het hier op papier staan waar een document van zal worden gemaakt. Velen van u hebben het in de 'Zakenlieden' zien staan. Hier is nu precies iets van wat hij tegen mij zei. O, er staat: "Het werd tegen broeder Branham gesproken op de elfde februari in 1961, bij het ontbijt van de Volle Evangelie Zakenlieden."

     "Omdat gij het smalle pad hebt gekozen, de moeilijkere weg, gij hebt gewandeld overeenkomstig uw eigen keuze..."

     Dat kan ik begrijpen. Mozes wandelde ook naar zijn eigen keuze; hij hoefde het niet te doen. Ik had misschien grote samenkomsten kunnen hebben, grote dingen, en grote... ook een heleboel bloemen en dingen. Maar dit is de weg die ik heb verlangd. Zie?

     "Gij hebt gewandeld naar uw eigen keuze. Gij hebt de correcte en juiste beslissing genomen. En dit is Mijn weg. Vanwege deze gewichtige beslissing wacht u een reusachtig deel van de hemel."

     Dat is hier in het visioen dat u zult krijgen (zie?), waarvan hij toen niets afwist.

     "Wat een glorieuze beslissing hebt gij gemaakt. Dit..." (Nu, hier is wat ik niet begrijp.) "Dit is datgene wat zal geven en doen komen te geschieden de geweldige overwinning in de liefde Goddelijk."

70 Met drie verschillende vertalers, Franse vertalers, en de tolk voor de Verenigde Naties... En Danny Henry, Marilyn... of deze Jane Russell was het, neem me niet kwalijk, de neef van Jane Russell, een Baptist, die geen woord ervan kende, maar hij was zo ernstig. Hij kwam aangelopen en zei: "Broeder Branham, deze woorden die u zei, konden gemakkelijk in het boek Openbaring geplaatst worden." Hij sloeg zijn armen om mij heen en begon in het Frans te spreken. Hij kende er geen enkel woord van. Er zijn drie getuigen die er getuigenis van aflegden, met de tolk van de V.N. Broeder, wij zijn in de laatste dagen. Dat is exact juist. Amen!

     Ik ben weg... Ga weg bij verbasterde religie. Kom in het echte, ware Pinksteren. Dat is juist.

71 Ze spreken vandaag zoals zij toen deden. Jezus kwam mensen tegen die dingen onderwezen die niet juist waren. Wat deed de eerste gemeente? Ik zou willen vragen of hier iemand is die dit niet begrijpt. De eerste gemeente deed dat. Nu, zoals het toen was, zo is het nu.

     Het doet me vandaag denken aan Jezus en Zijn moeder die keer. Bij het sluiten, luister. Zijn moeder en vader (of Zijn pleegvader), gingen naar het Pinksterfeest, zij gingen naar het Pinksterfeest zoals het hun gewoonte was om elk jaar naar het Pinksterfeest te gaan. En toen het feest voorbij was, gingen zij op weg naar huis. En zij waren drie dagen onderweg en misten Hem: drie dagen onderweg, o, misschien gewoon denkend dat "Hij met de groep was meegegaan".

     Luister, ik wil niet uw gevoelens kwetsen, maar dat is wat de gemeente gedaan heeft, misschien denkend: "Hij is bij ons, dus wat maakt het uit? O, Hij is... Hij is bij ons." Maar wat deden zij? Zij gingen terug en zochten Hem die drie dagen onder hun verwanten en vonden Hem niet.

     En nu zijn wij hier in de eindtijd, terwijl Billy Graham, de grote evangelist, Jack Shuler, de Methodisten, een boezemvriend van mij, de oude dr. Barr, zij allen, grote mannen, die de natie hebben geschud met een opwekking. En waar is ze nu? We drinken elk jaar meer whisky dan wij het jaar daarvoor deden.

72 Ik kan u zeggen: laat iedere whiskydrinker en sigarettenroker hun sigaretten en tabak neerleggen, en whisky voor één dag laten staan door heel Amerika, en dat geld nemen. Het zal elke man die een arme man is een vijfkamerwoning geven en een auto. Het laatste jaar werd er meer uitgegeven aan whisky dan aan voedsel. Wat dan met coca cola's, kauwgum, en de andere luxe waarin wij leven? O, wij zijn... U begrijpt niet in wat voor toestand ze is.

     Maar hier: "Wij dachten dat Christus bij ons was." Wat hebben wij gedaan? In de laatste dagen, nu deze dingen zijn openbaar geworden, beginnen we ons af te vragen: "Waar is Hij? Waar is Hij?" Wij hebben de Baptistenopwekking doorzocht; we zien Hem niet zoals Hij daar terug was. We zoeken bij de Methodisten, en we vinden Hem niet. We gaan terug naar een andere dag, van de Lutheranen; we vinden Hem niet. We gaan terug naar de Katholieken; wij vinden Hem niet.

     Waar hebben wij Hem verloren? Waar Maria en Jozef Hem vonden, daar is het waar wij Hem zullen vinden. Zij verlieten Hem op het Pinksterfeest. Daar zullen wij Hem weer vinden, precies op het Pinksterfeest! Halleluja! Glorie!

     U mag denken dat ik gek ben. Misschien ben ik dat. Als ik het ben, laat me maar alleen. Ik voel me op deze manier beter. [De samenkomst prijst God – Vert] Ik krijg meer zekerheid op deze manier.

73 Ja, waar hebben zij Hem verlaten? Op het Pinksterfeest. Waar verliet de gemeente Christus? Op Pinksteren. Toen kwam de Katholieke kerk; toen kwam de Lutherse kerk, allemaal organisaties. Toen kwam de Wesleyaanse kerk, allemaal organisaties; Baptistenkerk, allemaal organisaties. En Pinksteren heeft hetzelfde gedaan. Wat zijn we aan het doen? Het op de plank leggen, net zoals de rest van hen heeft gedaan.

     Laten we opstaan en onszelf schudden. Laten we naar het Pinksterfeest teruggaan en weggaan van al deze onderwijsprogramma's.

     Ik probeer niet mijn onwetendheid te ondersteunen, maar ik probeer u het Woord van God door te geven! Petrus kon zijn eigen naam niet schrijven, maar het behaagde Jezus om hem de sleutels van het Koninkrijk te geven vanwege zijn openbaring. Dat is juist, mijn broeders. [De broeders zeggen: "Amen." – Vert] Dat is waar.

74 Waar vonden zij Hem? Daar terug op het Pinksterfeest. En daar is het waar u, Methodisten, Hem zult vinden; dat is waar u, Baptisten, Hem zult vinden; dat is waar u, Lutheranen, Hem zult vinden; dat is waar u, Katholieken, Hem zult vinden. U zult Hem nooit onder uw verwante kerken vinden.

     Al u mensen die uw attestatiebrief van de Methodisten meenemen naar de Baptisten: Hij zal daar niet zijn. U neemt hem mee van de Baptisten, en u gaat allemaal terug naar de Katholieken. U zult Hem daar nooit vinden. Ga terug waar de kerk Hem op het Pinksterfeest verliet, toen de Heilige Geest van de hemel kwam als een machtig ruisende wind en het hele huis vulde waar zij zaten; en gekloven tongen als van vuur zetten zich op hen. Daar is het waar u Hem zult missen. Daar is het waar u Hem verliet. Dat is waar wij naar terug moeten gaan om Hem mee te nemen.

75 Luister, bij het sluiten. Jezus zei: "Ik ben de Wijnstok; gij zijt de ranken." En wat deed die wijnstok... Die wijnstok draagt geen enkele vrucht. De rank in de wijnstok draagt vrucht. Heeft u ooit een wijnstok gezien die druiven droeg? Nee, u zag dat de ranken in de wijnstok druiven droegen.

     Nu, laten we iets nader bezien. Als die Wijnstok, welke Christus is, Johannes, het vijftiende hoofdstuk – dat gelooft u, is het niet? – wel, als die eerste Wijnstok deed uitbotten een... de eerste Wijnstok een rank uitbotte, en het een Pinksterrank was, en door deze rank schreven zij het boek Handelingen... Is dat juist, broeders? Als die Wijnstok ooit een andere rank voortbrengt, zal het een Pinksterrank zijn die er een boek Handelingen achteraan schrijft.

76 O, zegt u: "Maar ik ben Zo en zo. Ik behoor tot..." Het was niet zo van den beginne.

     Als u zegt: "Maar Jezus, U weet dat ik behoor bij de heilige..."

     "Het was niet zo van den beginne." Dat is waar. Hij zou hetzelfde zeggen.

     "Wel, wij geloven dat de dagen van wonderen voorbij zijn."

     "Het was niet zo van den beginne."

     "Wij geloven niet dat u met tongen moet spreken."

     "Het was niet zo van den beginne."

     "Wij geloven niet in Goddelijke genezing."

     "Het was niet zo van den beginne."

     Ga terug naar het begin; ga terug naar waar de gemeente begon! En het begon op de dag van Pinksteren met de uitstorting van de Heilige Geest op de mensen, Die hun harten vulde, en hun zielen vulde, totdat zij als martelaren stierven, en zij zetten de wereld in brand met hun boodschap van redding. Ga weg van onze door mensen gemaakte geloofsbelijdenissen en ga terug naar de Bijbel. Ja, ga terug naar het begin; vandaar moeten we beginnen.

77 Nu kijk, ik stond... Wij weten allen... Ik maak het dus duidelijk voor u; wij zijn een ingeënte boom. Dat is waar. Maar wij zijn in Jezus Christus ingeënt, afkomstig van de oude Joodse orthodoxie, zodat de hele boom nu Jezus is. Daar zijn wij bij ingeënt. Maar laat mij u iets tonen.

     Ik was onlangs in Phoenix waar ik verschillende soorten fruit aan één sinaasappelboom zag groeien. Er was een citroen, en een grapefruit, en een mandarijn; en allerlei soorten vruchten groeiden daar aan een sinaasappelboom. En ik zei tegen broeder John Sharrit, een Pinksterbroeder, ik zei: "Broeder John, wat... is... is dat niet de... Welke naam zou je die boom geven?"

     En hij zei: "Dat is een sinaasappelboom."

78 Wel, ik zei: "Hoe komt het dat er citroenen aan zijn, en hoe komt het dat het grapefruit draagt, en tangelo's, en mandarijntjes, en o, zoveel verschillende soorten citrusfruit?"

     "O", zei hij, "ze werden er ingeënt."

     Ik zei: "Maar ik wil je iets vragen. Nu, als de bloesemtijd komt, zal dat grapefruit bloesemen?"

     "Ja zeker."

     "Bloesemt de citroen?"

     "Ja zeker, net zoals de sinaasappel."

     "Maar welk soort vruchten draagt hij, omdat hij in deze boom leeft? Draagt hij dezelfde soort vrucht die... Draagt hij het volgend jaar sinaasappelen?"

     Hij zei: "Nee, zeker niet."

     "Wat zal hij dragen?"

     Hij zei: "Grapefruit. De citroenen zullen citroenen voortbrengen."

     Ik zei: "Levend in deze boom?"

     Hij zei: "Ja."

     Ik zei: "Halleluja. Nu zie ik het."

79 Broeder, de gemeente is een Pinkstergemeente. Het leven dat in de Wijnstok is, komt op in één gemeente en krijgt een Pinksterervaring. En daarna hebben zij allerlei soorten gaven van de Heilige Geest: de tekenen van Jezus Christus. En vandaag hebben wij er alle mogelijke soorten denominaties in geënt: Methodisten, Baptisten, Presbyterianen en zelfs Pinksteren, zogenaamd, daarin geënt, maar zij dragen niet de oorspronkelijke vruchten. Zij hebben niet de oorspronkelijke ervaring, toch zuigen ze zich vol onder de naam van Christendom. Halleluja! Dat is juist!

     Als die Wijnstok ooit een andere rank voortbrengt, zal het een Pinksterrank zijn met tekenen die de gelovigen volgen. Juist. Terug naar het origineel. Deze bastaarddingen zullen niet werken. Ik weet dat ze erin steken, genaamd "Christendom", maar ze zijn geen Christendom. De vruchten... "Aan hun vruchten zult u hen kennen." En waarom kunnen ze het niet? Ze zullen nooit teruggaan. Ze kunnen nooit een sinaasappel zijn omdat zij bastaard zijn, en toch willen zij de naam van Christen dragen. Maar zij zijn bastaards.

80 O, ik weet het, en u mag denken dat ik mijn verstand kwijt ben, maar dit is de waarheid. Iedere keer dat het voortbrengt, wat zal het doen, een opwekking hebben? Zeker; wat zal het dragen? Citroenen. Een Methodist zal Methodisten voortbrengen, Baptisten zullen weer een Baptistendenominatie voortbrengen, de Pinksterdenominatie zal Pinksteren voortbrengen. Maar wanneer zij teruggaan naar de originele Wijnstok en uit de wortel voortkomen (Halleluja!), dan zullen zij voortkomen met de doop van de Heilige Geest zoals zij in het begin deden. En dezelfde werken en tekenen die Jezus volgden, zullen volgen, en wat die vroegere gemeente volgde, zal de gemeente vandaag volgen.

     U zegt: "Ik zou zo en zo doen."

     "Maar het was niet zo van den beginne."

81 O God, heb genade met onze verzwakte, geruïneerde toestand. Het is een jammerlijke zaak. O, hoe... De mensen zijn bang voor de Heilige Geest. U bent ervoor bevreesd dat het u iets zal laten doen waardoor u zich misschien ongewoon zou misdragen. Dat zal het niet doen. Mensen zijn bang.

     Ik herinner me dat ik boeken heb gelezen over Pinksteren van jaren geleden, toen zij gewend waren om de hele nacht lang rond het altaar te blijven en gedurende dagen te bidden. God zou hen neerslaan onder de kracht van God.

     En wat u, Methodisten, betreft, terug in de dagen vanouds sprak u over Goddelijke genezing; u behoorde beschaamd te zijn over uzelf om Goddelijke genezing te ontkennen, want John Wesley, volgens zijn eigen verslag, zijn eigen boek, schreef dat hij op zijn paard reed en dat zijn paard viel en zijn been brak. Hij stond op en zalfde zijn paard met olie in de Naam van de Here en steeg op en reed weg. Er is een...

82 En er wordt verteld dat hij daar in Engeland aan het prediken was over Goddelijke genezing, en dat de Anglicaanse kerk gekheid maakte over de oprichter van het Methodisme... En de Anglicaanse kerk liet een vos en een stel honden onder hen los. En John richtte zijn vinger op zijn gezicht en zei: "De zon zal geen drie keer boven uw hoofd ondergaan, totdat u mij roept om voor u te bidden." En de man, roepend om John, stierf die middag.

     Ik reed op zijn zadel, of zat op zijn zadel waar zijn kleine bureau achter stond. Ik zat in zijn huis op zijn stoel waar hij die keer de man die hanengevechten hield bekeerde. Ik had zijn mantel over mijn schouders, knielde op de vloer waar die godvrezende man stierf, en bad daar, en dankte God voor een man zoals John Wesley. Hij zou zich vanavond in zijn graf omdraaien als hij wist dat de Methodistenkerk formeel aan het worden is en teruggaat naar tradities van mensen, in plaats van bij dat Woord te blijven!

83 U, Baptisten!, u hebt het ook nodig om u in zak en as te bekeren. John Smith bad totdat zijn... de hele nacht, en huilde om de zonden van de mensen, totdat zijn vrouw hem 's morgens naar de tafel moest leiden om hem iets te eten te geven, hem moest voeden met een lepel.

     U, Methodistenvrouwen, draagt shorts, rookt sigaretten en gaat tekeer. Als de oude John Smith, die grote Methodist, ergens kwam, predikte hij een korte boodschap van vier uur – en u kunt nog geen twintig minuten luisteren – toen hij tachtig jaar oud was. Hij zei: "Het bedroeft mijn hart om te zien dat zelfs de Methodistenzusters ringen aan hun vingers dragen." Wat nu met de korte broeken en het roken van sigaretten? U moest zich schamen!

     En u Pinkstermensen wordt net zo slecht. Kom eruit vandaan; wees geen ingeënte rank; ga terug naar het originele begin en ontvang de Heilige Geest zoals zij deden op...?... [De samenkomst verheugt zich – Vert] Amen. Laat de bisschop geen houvast op u krijgen; laat Christus een houvast op u krijgen. Ik ben blij dat God een greep op mij kreeg voordat de kerk het kreeg. Ik zou een ongelovige zijn geweest.

     Ik heb twee kleine meisjes thuis. Een van hen heet Sarah en de andere heet Rebekah. Rebekah is een slungelig langbenig meisje, en Sarah is een kort makkertje. Zij zijn beiden papa's meisjes omdat ik van kinderen houd.

84 Ik kwam net terug van een samenkomst en was zo moe. Zij hadden tot middernacht op mij gewacht, hun oogjes waren zwaar geworden en zij moesten naar bed gaan. Maar ik kwam om ongeveer één uur thuis en ik was zo slaperig en ging liggen, en sliep ongeveer een uur of twee. Ik kon niet meer slapen en ik stond maar op en ging in de stoel in de woonkamer zitten.

     De kleine gang komt uit bij de slaapkamer van de kinderen; mijn vrouw sliep nog. Ik zat daar die morgen, en na een poosje hoorde ik gescharrel in de slaapkamer van de kinderen. Ik keek die kant op.

     Rebekah is de oudste en zij sprong dus overeind en keek om zich heen om te zien of het al dag was. En o, ze houden allebei van papa. En hier komt zij aan, Rebekah. Wel, dat maakte Sarah wakker.

     Nu, Bekah heeft de langste benen en zij is de grootste, dus kon zij sneller zijn dan Sarah. En dus... Doet me denken aan de grote kerken die al een lange tijd georganiseerd zijn, weet u.

     Dus zij kwam aanrennen en zij gooide haar beentjes schrijlings over de mijne, wierp haar beide armen om mijn nek en begon mij te omhelzen. En o, u begrijpt hoe ik me toen voelde.

85 En wat er vervolgens gebeurde, was, dat kleine Sarah, haar zusje, eraan kwam, een klein zwartogig ding van ongeveer zo groot die Becky's afdankertjes droeg. Ik weet niet of uw kinderen dat doen: pyjama's met veel te grote voeten eraan. En hier komt zij aan, over van alles vallend om bij de deur te komen.

     En Rebekah keek om naar haar, en ze zei: "Sarah, mijn zuster, ik wil dat jij weet dat ik hier het eerst was", net zoals enige van de grote, lang bestaande georganiseerde kerken. Zie? "Ik was hier eerst. En ik heb alles van papa en er is voor jou helemaal geen plaats meer." Dat is de manier waarop zij het proberen te zeggen, maar zo werkt het niet.

     Arme kleine Sarah liet haar hoofdje hangen. En ik zag dat haar lipjes begonnen te trillen en grote dikke tranen kwamen in haar ogen. Ik keek zo naar haar en wenkte met mijn vinger en stak dat andere been uit. Daar kwam ze.

86 En zij sprong precies op dat been. En zij was nog maar een jonge kerk, weet u, net alsof zij haar evenwicht niet kon houden. Zij kon zich niet goed rechthouden, weet u; zij kende niet al de theologieën en dingen die u verondersteld wordt te weten, weet u, en alles daarover. Dus... Maar zij zat hoe dan ook op mijn been. En toen ik zag dat de kleine makker zou gaan vallen, strekte ik gewoon mijn beide armen uit en pakte haar zo beet en omhelsde haar.

     Zij nestelde zich een poosje tegen mijn borst aan en ze keerde zich om. Deze grote bruine ogen keken omhoog naar Rebekah en ze zei: "Rebekah, mijn zuster," en ze zei: "ik wil jou ook iets laten weten." En zei: "Het mag zo zijn dat jij alles van papa hebt, maar ik wil dat jij weet dat papa alles van mij heeft." [De samenkomst lacht – Vert]

     Dat is de wijze waarop ik het geloof. Ik zou niet al de theologie mogen weten die ik behoor te weten, en ik mag dan wel niet al heel lang bestaan met een lange seminarie-ervaring. Maar zolang ik weet dat Hij álles van mij in Zijn armen heeft gesloten en dat Hij mij kan gebruiken, dan is dat álles waarom ik mij bekommer. Als ik maar weet dat Hij álles van mij heeft, is dat álles waar ik me druk over maak. Als Hij álles van mij heeft, dan is dat álles waarover ik bezorgd ben.

     Is dat ook niet zo ongeveer de wijze waarop u zich voelt? Zolang Hij alles van mij heeft. Laten we onze hoofden buigen.

87 Onze hemelse Vader, het staat geschreven in de Schrift: "Het was niet zo van den beginne." Dus door het op deze wat ruwe manier te brengen, Here, heb ik geprobeerd om hier een zaad in de harten te zaaien van deze dierbare mensen die echte, echte Christenen zijn. Maar ik probeer het hun voor te zetten, Here: word nooit vermengd met een door mensen gemaakte aangelegenheid. Ga terug naar het begin, ga terug naar Pinksteren. Dat is de eerste Christelijke gemeente.

     Op de Pinksterdag werd het ingeluid, en Petrus predikte de kandidaatsprediking, en zei: "U, mannen van Judea en u die in Jeruzalem woonachtig bent, laat dit bij u bekend zijn en luister naar mijn woorden. Dezen zijn niet dronken zoals u veronderstelt."

     O God, krijg Uw gemeente geestelijk dronken, zodat zij alles over de dingen van de wereld vergeten en de zorgen van het leven, en verliefd worden op U, en U dienen. Maak dat harten zich overgegeven in Uw hand... armen, Here. Sta het toe. Red de verlorenen; wees genadig voor de stervenden.

     Genees de zieken. Ons werd in de Bijbel onderwezen dat toen U hier op aarde was, U hun het Messiaanse teken toonde, toen U toonde... Petrus vertelde wie hij was, toen U de Samaritaanse vrouw vertelde: "Ga en haal uw man"; toen de vrouw Uw kleed aanraakte en daar in het gehoor ging zitten; toen U wist dat het Zacheüs was in de boom. Toen de blinde Bartimeüs, terwijl het onmogelijk was om Uw stem te horen, of voor U om zijn stem te horen met al dat geschreeuw en kabaal, U aanraakte en U stopte.

     En toen de vrouw Uw kleed aanraakte, keerde U Zich om en keek over het gehoor totdat U haar vond, en U vertelde haar: "Uw geloof heeft u behouden."

88 Ons wordt vanavond onderwezen dat U dezelfde Hogepriester bent Die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. U zit aan de rechterhand van God de Vader in de Majesteit in de hoge, voor altijd levend om bemiddeling te doen op onze belijdenis.

     God, wij doen vanavond een belijdenis dat wij geen enkele zegening waardig zijn, of zelfs niet waardig zijn om Christenen genoemd te worden, omdat het van het woord 'Christus-gelijk' komt. Vergeef ons alstublieft onze verschrikkelijke wegen.

     En wij weten dat de grootste zonde is dat – en de enige zonde die er is – de zonde van ongeloof is. Ongeacht hoe goed wij leven, hoe goed wij naar de kerk gaan, hoeveel wij het Evangelie prediken, als wij niet elk woord van Gods Woord geloven en daarop handelen, dan zijn wij nog steeds zondaars. U zei het zo: "Hij die niet gelooft, is reeds veroordeeld." Dus bid ik U, Vader, geef ons geloof.

89 Zegen al deze, mijn predikerbroeders. Zegen deze gemeente, deze Bijbelschool waar wij gebruik van maken. Zij onderwijzen hier jongemannen om de predikers van morgen te zijn. God, laat hen niet uitgaan als een stel broedmachinekippen die geen moeder hebben, slechts mechanisch uitgebroed; maar mogen zij uitgaan met een echte redding. Laat hen gaan met een ervaring zoals John Wesley had, zoals Dwight Moody had, Knox, Calvijn, Sankey, Finney en de vroegere Pinkstervaderen. Sta het toe, Here.

     Vergeef ons al onze tekortkomingen. En als wij U op enige wijze mishaagd hebben, laat Uw genade en Uw bloed verzoening doen voor onze zonden. Red nu de verlorenen, Vader, dat bidden wij in Jezus' Naam.

90 Met onze hoofden gebogen en onze ogen gesloten, is er een zondaar in het gebouw die zou zeggen: "Broeder Branham, gedenk mij nu in gebed. Ik heb hier gezeten en geluisterd. Ik wil niet langer enige belijdenis aanhangen of iets te doen hebben met een bastaardzaak, omdat ik bij de kerk ben aangesloten waar mijn moeder toebehoorde, omdat ik naar deze school kwam omdat iemand mij overhaalde om te komen. Ik ben een leerling hier op deze school, deze universiteit."

     "Mijn zoon gaat hierheen; mijn dochter gaat hierheen."

     Mijn twee dochters zullen waarschijnlijk naar het Asbury College in Willmore, Kentucky, gaan. Ik woon daar dichtbij. Ik wil dat zij echte Christenen zijn.

     Mijn zoon komt net van Waxahachie, waar hij naar school ging. En wij zullen daar dichtbij zijn als we daar wonen, het is dichterbij ons, zodat wij onze dochters kunnen zien. Wij willen het beste voor hen. Wij willen alles voor hen doen. Maar boven alles, al zouden ze al hun abc's kennen, wil ik dat zij Christus kennen en een ervaring hebben van gevuld te zijn met de Heilige Geest.

91 Bent u vanavond zonder Christus met dat soort ervaring? Bent u een lid van enige bastaardtoestand? Bent u zelf een bastaard en belijdt u een Christen te zijn terwijl u nooit de Heilige Geest hebt ontvangen? Als u dat bent, mijn meest dierbare en geliefde vriend, wilt u dan uw hand opsteken en zeggen: "Gedenk mij in gebed, broeder Branham. Ik wil nu de echte ervaring van Pinksteren in mijn hart. Ik ben een Methodist. Ik ben een Baptist. Ik behoor tot een Pinksterorganisatie, maar ik ken Christus niet op die wijze zoals zij het op de dag van Pinksteren hadden. Ik heb niet de ervaring die deze mensen hadden. Gedenk mij, broeder Branham."

     Wel, ik zie geen enkele hand. Nu, ik geloof... één hand, God zegene u, jongeman. Ik geloof niet dat iemand hier met zijn gezonde, normale verstand kan zitten, na te horen hoe het op die wijze wordt uitgelegd, die hier kan weggaan en normaal zijn tenzij u veroordeeld bent. Zie, er zijn sommige mensen die niet kunnen komen. Jezus zei: "Geen mens kan komen tenzij Mijn Vader hem trekt. En al wat de Vader Mij gegeven heeft, zal komen."

92 Denk er gewoon aan wat het zou zijn als u uw dag van genade hebt weg gezondigd en u zou nooit meer... U kunt de Heilige Geest lasteren, weet u. Er één woord tegen te spreken, ongeacht hoeveel u zou huilen of bidden, het zou u nooit vergeven worden. Zou u het niet vreselijk vinden om in die toestand te zijn, geen liefde in uw hart, wetend dat u Christus nooit hebt ontvangen, u nooit wederom geboren bent uit de Geest, die Heilige Geest Die kwam op de Pinksterdag?

     U zegt: "Ik behoor tot een kerk." Broeder, dat is niets meer dan te behoren bij een vereniging. U kunt ook behoren bij een vereniging en een goed rein leven leiden. Ik ben nu niet tegen het aansluiten bij de kerk. Dat is in orde. De... Dat is in zoverre goed, maar dat is niet waarover ik vanavond spreek. Mijn boodschap is: "Terug naar het begin." En als u die ervaring niet hebt gehad waardoor u handelt en doet zoals zij in het begin deden, dan alstublieft, mijn broeder, zuster, steek dan uw handen op naar Christus en zeg: "Gedenk mij, Christus, geef mij die ervaring."

     Dank u, meneer. God zegene u. Dank u, meneer, God zegene u.

     Balkons? Links? Balkons rechts? Ik wacht terwijl iedereen bidt. Daarachter? Goed, de middelste rijen, overal? God zegene u, dame. God zegene u daar achteraan, meneer. Ik wacht om te zien wat uw beslissing zal zijn.

93 Onze hemelse Vader, wachtend, voldoende tijd gevend zodat op de grote oordeelsdag, zoals Paulus vanouds zei: "Niemands bloed is op mij."

     Nu heb ik mij bevrijd en gedaan naar mijn beste weten zoals U mij geboden hebt, en ik heb deze mensen de waarheid verteld. Ik bid nu dat U genadig voor hen wilt zijn en dezen wilt redden die hun handen opstaken. En als ze zullen worden opgeroepen om naar het podium te komen, mogen zij dan lieflijk en aangenaam komen en hier een belijdenis doen, in de kamer gaan, en vanavond gevuld worden met de Heilige Geest. Sta het toe, Here. Ik draag hen aan U op in de Naam van de Here Jezus Christus. Amen.

94 Nu, rustig, echt rustig nu, iedereen op uw eigen manier, in uw eigen akkoord zoals u zingt.

Redder, Redder... (Nu, laten wij Hem aanbidden.)
... mijn nederige...
Terwijl U anderen roept,
Ga mij niet voorbij.

     O, is Hij niet wonderbaar? Hebt u Hem lief? Is Hij niet goed? Weet u, er is vanavond een beetje meer eerbied geweest dan gebruikelijk. Enige mensen stonden op en gingen weg. Ik hoop dat dat was omdat zij met de bus mee moesten of zoiets. Ik...

     De reden dat ik geen genezingsdienst hield... En ik kan die niet houden als mensen heen en weer lopen. De Heilige Geest is bescheiden. Iedereen weet dat. Hij gaat gewoon weg net zoals Hij in de Bijbel deed. En als u beweegt, onderbreekt u het gewoon. U kunt dat gewoon niet doen. Het zal niet... Hij zal mij verlaten en dan sta ik hier gewoon.

     Is hier iemand ziek, steek uw hand op?

95 Ik wil u iets vragen. Als wij geloven dat wij in de laatste dagen leven... Gelooft u dat, broeder? Gelooft u dat de boodschap die ik vanavond gepredikt heb de waarheid is? Aanvaardt u dat? Goed. Laten we de grote Heilige Geest aanroepen.

     Nu heeft de Bijbel gezegd dat het teken dat gegeven zou worden aan de heidenen... Hoe velen weten dat het teken hier vanavond is, en zagen wat de Bijbel erover zei? Nu, hoe velen weten dat Goddelijke genezing iets is dat reeds gebeurd is? Jezus genas u op Golgotha. Is dat waar? Hij redde u, maar u moet geloof hebben en het geloven. Is dat juist?

96 Hoe velen willen bidden en hebben geloof en geloven dat God – dat deze gave van God – een boodschap in de laatste dagen... waarvan wij weten dat de Bijbel zei: "God heeft in de gemeente apostelen geplaatst." Is dat waar? Dat zijn zendelingen. Apostelen betekent 'een gezondene', een zendeling een 'gezondene'. Apostelen, profeten, leraars, herders, evangelisten, is dat juist? God plaatst; dit zijn Gods gaven die Hij in de gemeente plaatst.

     Dan zijn er in elk plaatselijk lichaam negen geestelijke gaven. Dat zijn: spreken in tongen, uitlegging van tongen, kennis, en wijsheid; allerlei soorten gaven, negen verschillende geestelijke gaven.

     Nu, gelooft u dat wij vandaag door God gezonden apostelen, zendelingen hebben? Gelooft u dat? U weet dat dit een algemeen bevel is: "Ga in de gehele wereld en predik het Evangelie." Dat is een apostel.

97 Gelooft u dat wij profeten hebben? Er is een gave van profetie en vervolgens is er een profeet. Hoe velen weten dat daar verschil tussen is? Daar is het waar u, dierbare Late Regen-mensen, het door elkaar haalde. Zie? Een profeet die als profeet geboren is, heeft altijd ZO SPREEKT DE HERE; heeft het nooit fout. Een gave van profetie kan op de een en dan op de ander komen. Het moet door drie beoordelaars beoordeeld worden en dan aan de gemeente verteld worden en zien of het komt te geschieden.

Jeremia was een profeet. God zei: "Eer u zelfs gevormd was in uw moeders buik, kende Ik u en heiligde u als profeet en verordineerde u voor de naties." Dat is juist.

     Zevenhonderdtwaalf jaar voordat Johannes zelfs maar geboren was, was hij "de stem van één die roept in de woestijn", zei Jesaja, de profeet.

     Jezus was beloofd vanaf de hof van Eden. Zie? Wij kunnen niet zijn... Gaven en roepingen zijn onberouwelijk.

98 Nu, hoe velen geloven dat Jezus Christus beloofde: "Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar zal Ik in hun midden zijn"? Hoe velen weten dat Hij dit beloofde: "De werken die Ik doe, zult gij ook doen"? Hoe velen weten dat Hij is... dat de wijze waarop Hij bewees dat Hij de Messias was, was omdat Hij een profeet was. Hoe velen weten dat? De Bijbel zegt dat. Mozes zei: "De Here, uw God, zal een profeet doen opstaan." En wat geloofde de kerk van die dag? Ze zeiden dat Hij een waarzegger was, Beëlzebul.

     Iedereen weet dat een waarzegger van de duivel is. Alles van dat soort duistere magie is van de duivel. Maar het is... Wat is fout? Het is iets wat juist is, verdraaid. Wat is zonde? Het is rechtvaardigheid, verdraaid. Wat is overspel? Een rechtvaardige daad, verdraaid. Wat is... wat is een leugen? Het is de waarheid, verdraaid. Zie? Alle ongerechtigheid...

99 De duivel kan niets scheppen. De... Ik wil dat iemand mij in de Schrift toont waar de duivel kan genezen of waar de duivel kan scheppen. Er is slechts één Schepper, en Satan verdraait wat God heeft geschapen. De hele schepping komt van God. Satan verdraait schepping.

     Nu, hoe wisten de mensen toen Hij op aarde was dat Hij de Messias was? Zoals Filippus toen hij heenging en Nathanaël vond en hem vertelde wat Hij tegen Petrus gezegd had. Toen hij terugkeerde... Wel, hij kwam toen in de tegenwoordigheid van Jezus en Jezus zei: "Zie, een Israëliet in wie geen bedrog is." Is dat waar?

     Zei: "Vanwaar kende U mij, Rabbi?"

     Zei: "Eer Filippus u riep, toen u onder de boom zat, zag Ik u."

     "Wat bent u aan het doen, broeder Branham?"

     Ik probeer de Geest tot een punt te brengen waardoor we zullen zien wat Hij zal doen. Ik weet het niet. Ik heb er geen controle over; Hij controleert mij. Ik kan u niets vertellen. Hij is het. Ik ben net zo stom als dit als er niemand is die er doorheen spreekt.

100 Maar hoe velen weten dat de wijze waarop Hij het zei betrekking had op de dagen van Sodom, toen God daar in menselijk vlees kwam, een God vertegenwoordigend in de laatste dagen vóór het verbranden van de aarde zoals Hij toen deed... Jezus verwees hiernaar, dat Hij opnieuw zou komen in menselijk vlees en hetzelfde zou doen.

     Nu, let op, Hij deed nooit wat Billy Graham en anderen deden, toen de engelen naar Sodom gingen. Zij verblindden daar hun ogen. Het prediken van het Evangelie doet dat; maar ze deden geen wonderen. Maar let op Degene Die daar bij de Pinkstergemeente verbleef, die Abraham vertegenwoordigde, de eruit geroepen groep. Wat gaf Hij hun ten laatste? Had Zijn rug naar de tent gekeerd en noemde hem "Abraham". Net een paar dagen daarvoor was hij van Abram in Abraham veranderd, van S-a-r-a-ï naar S-a-r-a, Sara; "Waar is uw vrouw, Sara?" Een Vreemdeling...

     Zei: "Zij is in de tent achter U."

101 Hij zei: "Ik zal u gaan bezoeken overeenkomstig de tijd des levens." En Sara lachte in zichzelf. Hij zei: "Waarom lachte Sara, zeggend: 'Hoe kunnen deze dingen zijn?'" Is dat waar? Jezus zei dat dit zich opnieuw zou herhalen.

     Herinnert u zich toen Jezus hier was? Hij deed dat voor zowel de Joden als de Samaritanen, maar niet voor de heidenen. Zij keken uit naar de Messias; Hij toonde een Messiaans teken. Wel, de heidenen hadden tweeduizend jaar van theologie gehad. Maar Hij zei, net zoals de profeet zei, over de zon die opkomt in de morgen en ondergaat in de avond: "Het zal licht zijn in de avondtijd." Dezelfde zon die in het westen zou schijnen, zou dezelfde zijn die in het oosten zou schijnen.

102 Ik beweer dat Hij niet dood is. Hij leeft. En ik zeg dat Zijn Geest hier is. Diezelfde Vuurkolom die de kinderen Israëls volgde, die gezalfde Jezus Christus, is dezelfde Geest in dit gebouw vanavond. ZO SPREEKT DE HERE. Zal het werken?

     Ik geloof dat Billy gisteravond een paar gebedskaarten heeft uitgegeven. We zullen ze niet oproepen. We zullen de gebedskaarten met rust laten, zodat u zult zien dat het niet de gebedskaarten zijn.

     Laat me een ogenblik van onderwerp veranderen. Er was een vrouw die de zoom van Zijn kleed aanraakte. Misschien kon zij niet in de gebedsrij komen; had zij helemaal geen gebedskaart. Maar zij raakte de zoom van... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     Moeder viel bijna flauw, mijn vader knielde neer aan de kant van het bed, arme teruggevallen Katholiek, niet wetend wat hij moest doen, bracht mij naar een kleine Baptistenkerk om opgedragen te worden.

103 Toen, een paar jaar geleden, toen deze visioenen bleven doorgaan, ontmoette U mij daar bij Green's Mill in een groot schijnend licht waarin een Engel verscheen, en zei dat ik voor deze zaak geboren was.

     Here God, er zitten hier studenten van het college; er zijn twijfels en er zijn frustraties; er zijn mensen die het zich afvragen. Vader, vergeef hen daarvoor. Als zij nog nooit zoiets gezien hebben, beseffen zij niet dit uur waarin wij leven. Maar U beloofde dit teken, nét voordat de wereld door vuur vernietigd zou worden. Wij zien door de wetenschap dat er een atoombom is waaraan de naam van onze natie hangt; nog slechts een paar zonsopgangen en ondergangen, misschien zelfs geen enkele meer.

104 Maar Vader God, met betrekking tot deze boodschap die ik vanuit mijn hart gepredikt heb, bevestig het vanavond, Uw Woord en Uw belofte, Here. En laat iemand daar genoeg geloof hebben om U aan te raken, terwijl ik mijzelf aan U toewijd, dat U dezelfde woorden tot mij zou mogen spreken zoals U deed voor de vrouw die die bloedvloeiing had. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     Hij, Jezus Christus, staat nog geen halve meter af vanwaar ik nu sta, datzelfde Licht. En ik neem elke geest hier binnen onder de controle van de Heilige Geest voor de glorie van God. Nu, wees rustig. Beweeg niet, omdat demonen van de een naar de ander gaan. En dat weten wij.

     [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... en doe hetzelfde. Als u niet wilt komen, zeg er dan van nu af aan niets verkeerds over, omdat u de Heilige Geest zult lasteren en uw ziel naar pijniging zonder genade zult zenden. Laten we bidden.

     [Leeg gedeelte op de band – Vert] ... kijkt hier precies naar mij. U ziet... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

105 ... heeft iets aan zijn neus dichtbij zijn oog. Het is een kleine uitwas of zoiets. Hij is er bang van omdat het blijft komen en gaan en vervelt. Hij is een prediker van het Evangelie. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien en ken hem niet. Heeft u een gebedskaart, meneer? U heeft er geen. Zijn deze dingen de waarheid? Steek uw hand op als ze waar zijn.

     Dan wil ik u allen iets vragen. [Leeg gedeelte op de band – Vert]

     Ik ben...?... meneer. Zijn deze... Hoe kon ik hem vertellen waarover hij aan het bidden was en wat... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

106 Hier, een jonge vrouw kijkt naar mij, die hier precies naar mij zit te kijken; helemaal daar, ongeveer de tweede persoon in deze rij hier. Zij lijdt aan hoofdpijn, zoiets als migraine hoofdpijn. Daarnaast bent u een vrouwelijke prediker. Als dat juist is, steek dan uw hand op. Ik verklaar u genezen in de Naam van Jezus Christus, omdat zij de Hogepriester aanraakte.

     Daar zit een vrouw van middelbare leeftijd helemaal achterin. Zij heeft een blauwe jas aan met witte biezen, met een blauwe hoed op, zij lijdt aan een galblaasaandoening. Als u met heel uw hart zult geloven, dame, dan kunt u uw genezing ontvangen. Sta op uw voeten. Als ik u niet ken, wuif dan met uw handen. Als deze dingen waar zijn die door de Geest gezegd zijn, wuif dan met uw handen. Dan verklaar ik u genezen in de Naam van Jezus Christus.

107 Wat met deze afdeling hier? Hier zit een kleine vrouw naar mij te kijken, precies hier, rode jas, Licht over haar. Zij lijdt aan een nierkwaal. Sta op uw voeten. U bad: "Here, laat hij mij roepen." Als dat juist is, steek dan uw hand op. Als ik een vreemde voor u ben, wuif dan met uw hand. Ik verklaar u genezen in de Naam van Jezus Christus, de Messias, de Zoon van God. Hij is Degene Die dit zegt.

     Ik wil u, mensen, gewoon iets vragen, Methodisten, Baptisten en Katholieken en Presbyterianen, als deze Pinkstermensen fout zijn met dat spreken in tongen enzovoort, waarom is de Messias dan onder hen, tekenen van Zijn opstanding tonend?

     Hoe velen willen Hem aanvaarden als persoonlijke Redder en willen gevuld worden met Zijn Geest? Kom nu gelijk hierheen rond het altaar, die uw handen hebben opgestoken, kom hierheen. U, die Hem niet kent en niet dit eeuwige leven hebt gekregen, kom nu hierheen, terwijl wij op onze voeten staan en zingen. Kom nu direct. "Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief", omdat Hij eerst... Hebt u Hem lief? Wilt u dit uitdrukken?

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief (Kom, elke ziel, kom.)
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding kocht
Op Golgotha's kruis.

108 Allen die Hem niet kennen als hun Redder en niet de Heilige Geest hebben ontvangen, waarom komt u niet? Wat meer... Onthoud, laat mij u vertellen, ZO SPREEKT DE GEEST VAN GOD Die op mij is: dit is het laatste teken aan de heidengemeente vóór de opname. ZO SPREEKT HET WOORD VAN GOD, ZO SPREEKT DE HEILIGE GEEST, Die dat spreekt, het geheim van het hart kent, ZO SPREEKT DE HERE, u ontvangt uw laatste oproep!

     Noem mij een fanaticus als u dat wilt en laster de Heilige Geest. Kom nu, als u niet gereed bent om Hem in de opname te ontmoeten. Ik daag u uit; ik vraag; ik haal u over; ik smeek: kom nu.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief...

     Waarom zou u zo dicht in Zijn tegenwoordigheid willen staan? Alle studenten hier van dit college die niet de Heilige Geest hebben, kom jonge mannen, jonge vrouwen, maak jullie weg hier naartoe. Dat is goed.

... redding
Op Golgotha's kruis.

Ik heb Hem lief, ik...

     Kom nu, kom. Dit is de laatste oproep; misschien de laatste die u ooit zult horen in uw leven. Morgenavond zou het misschien te laat voor u mogen zijn.

... mij...

109 Lauwwarme kerkleden, wilt u niet komen? Vertrouw niet op het vermengde. Het zal niet opstaan in de opstanding. Het kan niet meer terugkomen. Kom, krijg een echte ervaring. Ga terug naar uw kerk: Methodist, Baptist, Presbyteriaan, wat u ook bent. Ga ernaar terug, maar kom om nu geboren te worden. Kom, krijg de echte Heilige Geest.

Ik... (Daarboven op de balkons, wij wachten.) Ik heb Hem lief
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding kocht
Op Golgotha's kruis.

110 Nu, vrienden, wijs Hem niet af. Ik wil u iets vragen. Zult u ooit in heel uw leven ooit tot een plaats komen waar u het onvervalste Woord ziet, met God Die direct achter dat Woord aan komt en Zichzelf bewijst dat Hij hier is?

     Nu, er zijn er daar meer van u. Dezelfde God Die mij kon vertellen wat er verkeerd is met u... ik weet door Zijn genade wat er verkeerd met u is, door Zijn openbaring. Er zouden er hier nog veel meer moeten staan. Nog eens wil ik zingen.

     En onthoud, dat op de oordeelsdag als ik u ontmoet, uw bloed niet op mij is. U bent welkom om te komen.

Ik heb Hem lief... (Neem geen risico.)
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En mijn redding kocht
Op Golgotha's... (Loop hierheen, lieverd, deze kant op.) ... kruis.

111 Kleine kinderen komen, huilend, zij hebben hun hart niet verslingerd aan tijdschriften met "Ware verhalen" enzovoort, zijn niet verhard. Kom, lieve schat. Ga hier staan. Persoonlijke medewerkers zullen zo in een ogenblik hier zijn.

     En ik wil niet dat u, persoonlijke medewerkers, zult weggaan totdat ik zelf voor deze mensen heb gebeden. Ik wil voor hen bidden, en deze broeders...

     Vriend, kunt u zien? Als één van deze dingen gebeurde in Afrika, zouden duizend maal duizenden zich bij het altaar verzamelen.

112 Nu ga ik u iets vragen. Ik wil dat u uw hoofd buigt daar in het gehoor. En ik vraag u, in de Naam van Jezus Christus in Wiens tegenwoordigheid u staat, als u niet de Heilige Geest hebt ontvangen, hoewel u niet naar voren komt, wilt u niet...?... Ik wil dat u zo eerlijk met mij bent en met God. En God zal zeker maken dat u overtuigd bent. Als u niet de Heilige Geest ontvangen hebt, steek uw hand op, allen die dat niet hebben.

     Ik wil dat u kijkt. Zie? Nu, dat toont of de onderscheiding juist is of niet. Zie? Het is zo. Zie? Het is gewoon... Misschien is de dag voorbij.

     Ik wil dat de persoonlijke werkers hierheen komen en nu dichtbij komen staan. Als anderen hierheen willen komen, kom. [Broeder Branham neuriet: "Ik heb Hem lief." – Vert]

Ik heb Hem lief
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En kocht... (Velen komen met de persoonlijke werkers mee. Dat is goed.) ... redding
Op Golgotha's kruis.

113 Denk eraan, vrienden. In de dagen dat de naties niet weten wat ze moeten doen... Onze natie en deze wereld zitten op een kruitvat. U weet dat. Geen kruitvat, maar op een atoombom... U gaat naar deze kerk en u gaat naar die kerk, u rent er naartoe. Heeft de Bijbel niet gezegd: "In de laatste dagen zal er een hongersnood komen om het ware Woord van God te horen?" Mensen zouden van oost, west, noord en zuid het ware Woord van God gaan zoeken. En hoe zou u hier vanavond, na het te horen uit de Bijbel, met de ware Heilige Geest Die de Bijbel schreef hier bewijzend dat Hij de levende Jezus is, vanavond precies hier bij ons, zich van Hem kunnen afkeren?

     En ik wil dit zeggen tot u die komt. Jezus zei: "Geen mens kan komen tenzij Mijn Vader hem trekt." Welnu, dat was God, onze Vader, Die daar bij uw zijde stond Die u naar dit podium bracht. "Hij die Mij zal belijden voor de mensen, zal Ik belijden voor Mijn Vader en de heilige engelen." Ik zal voor u gaan bidden voordat wij naar de kamer gaan.

114 Onze hemelse Vader, deze geliefde, dierbare, sterfelijke menselijke wezens die eten, drinken, hun families liefhebben en hun geliefden, net zoals ieder ander normaal menselijk wezen... Zij mogen grote dingen in hun leven gedaan hebben; zij zouden vele beslissingen genomen kunnen hebben; maar nooit hebben zij er een genomen zoals die zij nu genomen hebben om te komen en gevuld te worden met Gods Heilige Geest.

     Ik bid, hemelse Vader, dat elk van hen de Heilige Geest van God zal ontvangen Die hier nu is. Ik bid...