Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Waarom?

Door William Marrion Branham

1 Dank u zeer, broeder Earnie. Het is een... acht dit weer een groot voorrecht om hier te zijn in deze gehoorzaal vanavond in de dienst van de Here.

     En nu is er morgenavond een speciale avond voor gebed voor de zieken, voor de... ik geloof dat zij het voornamelijk hebben gereserveerd voor de mensen die zijn... die van de ziekenhuizen vandaan komen en dergelijke.

     Gewoonlijk, wanneer wij de samenkomsten opgezet hebben, hebben wij daar een kamer voor noodgevallen voor, als zij een grote samenkomst hebben, waar mensen naar binnen kunnen gaan zodat er voor hen op elk moment gebeden kan worden; voor degenen die niet in de gebedsrij kunnen komen. Wij hebben een kamer die... Misschien zijn ze met een vliegtuig gekomen vanaf een afstand van honderden mijlen, en kunnen ze daar slechts voor één avond zijn om dan weer terug te gaan. Wij proberen dus altijd om hen allemaal te krijgen. Maar als wij dit soort dienst hebben, heb ik het gevoel dat voor ieder persoon elke avond gebeden wordt, zie, omdat ik probeer duidelijk te maken, ziet u, dat als er...

2 Als ik bijvoorbeeld een man zie zoals hier in een rolstoel... Als ik wist dat er... Als ik een kwartje kon nemen en dat met mijn neus door deze stad voortduwen om die man uit die rolstoel te krijgen om gezond te worden, dan zou ik het doen. Zeker zou ik het doen. En nu zou hij misschien, zittend in die stoel, een normale levensduur kunnen hebben. Maar misschien is er een man die daar ergens zit die hartproblemen heeft, en een paar uur vanaf nu dood zal gaan tenzij Iets hem helpt. Hij is in een meer kritieke toestand dan deze man die in de stoel zit. Dan zou ik zeker het kwartje met mijn neus door de stad voortduwen, wat mij dagen zou kosten om het te doen, maar... En misschien heb ik wel geen neus meer over als ik klaar ben met het rond te duwen. Maar ik zou het doen om dat arme mens genezen te zien.

     Ik kan dus niemand genezen. Ik heb nog nooit iemand genezen, maar ik heb tienduizenden genezen zien worden. En dus ik... als... Het enige dat ik probeer te doen, is om hen geloof te doen krijgen in wat reeds voor hen bestemd is. Dus als u ziet... Denk het u in. Als Jezus hier vanavond kwam en dit pak droeg dat Hij mij gaf, en u zou naar Hem toegaan en zeggen: "Here, wilt U mij genezen?"

     Dan zou Hij u misschien verwonderd aankijken. Hij zou zeggen: "Bent u een gelovige in Mij? Heeft u niet de Schrift gelezen?"

     "Ja, Here."

     "Wel, heeft u niet gelezen waar staat dat Ik uw genezing op Golgotha heb gekocht? Zie, Ik heb het reeds gedaan, Mijn..." Als u...

3 Hier is wat het is. Als u ooit iets in een pandjeshuis gezien hebt, en u gaat er naartoe om het te kopen uit dat pandjeshuis, dan kunt u dat geen tweede keer kopen. Het is reeds gekocht. Als iemand u een kaartje geeft waarvoor de prijs betaald is, en dat artikel is gekocht, dan is het gekocht. U hoeft er geen tweede keer voor te betalen.

     Daar is het waar Mozes zijn zonde beging, door voor de tweede keer de rots te slaan in plaats van er tegen te spreken. Zie? Hij sloeg hem de eerste keer. Waar sprak dat van? De zwakheid van het bloed van Jezus, dat Hij geslagen zou moeten worden voor elk individu. Christus werd geslagen voor onze genezing. Wij spreken nu slechts tot de Rots en Hij brengt Zijn genezing voort.

4 Maar ziet u, wij zijn hier verkeerd over onderwezen, over dit alles, over het opleggen van handen en sensaties en... Bouw nooit uw hoop van redding op een sensatie, omdat u allerlei soorten sensaties kunt hebben. Maar bouw het op het Woord van God. Op het Woord is het waar u Satan heel de tijd kunt verslaan. Het is ZO SPREEKT DE HERE.

     Ik herinner mij van een avond... Ik wil u hier niet houden. Ik ga vanavond niets zeggen, blijf gewoon stil. Ik was... Er zijn zoveel dingen, dat, als ik hier gedurende een maand zou kunnen blijven, ik nog niet half... niet voor de helft zou kunnen vertellen... Als ik in boeken zou kunnen beschrijven wat ik de Here heb zien doen, zou dat bijna op zichzelf een bibliotheek kunnen vormen. Honderden boeken zouden de dingen niet kunnen beschrijven die ik gezien heb, alleen maar over wat ik weet dat Hij gedaan heeft gedurende deze afgelopen vijfendertig jaar, of het is eenendertig jaar, dingen die ik Hem heb zien doen in de samenkomsten die ik hield, en rondom de wereld. En de grote dingen die opzienbarend waren, zodat het...

     Wel, hoe kan ik ze me herinneren en eraan denken! Maar wij schrijven daar niet over, laten het gewoon gaan, omdat Jezus soms zei: "Ziet toe dat u het niemand vertelt", zie? Ten slotte stierf Jezus voor een volk waarvan God reeds wist dat ze zouden worden gered. Zie? Nu, dat is waar. Hij kwam om te redden die verloren waren, maar door Zijn voorkennis wist Hij wie gered zouden worden.

     Welnu, genezing is zeker voor iedereen die genoeg geloof heeft om het te ontvangen. Redding is voor iedereen die genoeg geloof heeft om het te ontvangen.

5 Het was precies hier in een samenkomst in Illinois, als ik me niet vergis. Is er hier een kleine plaats, Vandalia genaamd, of zoiets? Vande... Van. Ik geloof dat het daar was, Vandalia, of net over de rivier in Missouri. Het was hier ergens, geloof ik, in Illinois, dat daar op een avond een dame door de gebedsrij kwam.

     En u moet opletten wat Hij zegt. Nu, deze visioenen die u hier op het podium ziet plaats vinden, doe ik niet. Weet u wie dat doet? U doet het. U weet het niet, maar u bent degene die dat doet. U zegt: "Broeder Branham..." Dat is precies juist, klas. U doet dat zelf. Dat is gewoon... Ik wenste dat ik het kon uitleggen, maar er is geen manier om het te doen. Het is zoals uw auto ontkoppelen en hem in een versnelling zetten. Zie? En het is precies zoals de Heilige Geest, slechts een gave om te weten hoe je jezelf uit de weg kunt krijgen en Hem het spreken laat doen. Zie? Krijg jezelf uit de weg, dan ben jij het niet die spreekt; Hij is het. En u doet dat zelf.

6 Om te proberen er een kleine uitleg van te geven, ik zou het een uitleg willen noemen, bijvoorbeeld: Misschien gaan we allemaal naar een carnaval. Er komt een carnaval naar de stad, een circus. En wij zijn hier allemaal, wij predikers, wij zijn jonge kerels en we willen erheen gaan om het te zien. Toevallig was ik een grote, flinke, lange, magere kerel. En de broeder hier was kort en stevig. Nu zou hij een betere kans maken om te... Hij is sterker dan ik. Welnu, hij zou water kunnen dragen. Hij is groot en sterk. En hij zou dingen kunnen doen die ik helemaal niet zou kunnen. Nu, ik kan het niet helpen dat ik lang en mager ben, en hij kan het niet helpen dat hij kort en sterk is. Zie? "Wie kan, al zou hij het willen, één el aan zijn lengte toevoegen?" zei Jezus. Wij zijn wat we zijn.

     En dat is één ding wat onze Pinksterbeweging en andere bewegingen geschaad heeft; dat is dat iemand iets probeert te zijn wat hij niet is. Zij proberen iemand anders na te bootsen. U kunt dat niet doen. U bent gewoon wat u bent; dat is alles. En als u dat doet, zal God u gebruiken op de wijze zoals u bent. En u bent net zo belangrijk als ieder ander.

     Zoals ik gisteravond zei, het hele kleine veertje in dit horloge is net zo belangrijk als de hoofdveer, omdat alles bij elkaar nodig is om de tijd aan te geven. En dat... Als wij onze positie in Christus beseffen en daarin blijven... als het slechts een kleine huisvrouw is, blijf daar precies. Dat is wat God wil dat u doet. Zie? Wees gewoon wat u bent.

7 En velen van u herinneren zich de genezing van congreslid Upshaw, die zesenzestig jaar in een rolstoel had gezeten en zeventien jaar in de regering van de Verenigde Staten had gediend als een congresman, enzovoort. Had hem nooit in mijn leven gezien. En dokter Roy E. Davis van de Zendingsbaptistenkerk die mij doopte in het geloof van de Baptisten, was een... of, Baptistengemeenschap noemen wij het. Wij geloven in de Baptistenkerk dat de Geest je doopt in het lichaam, maar wij worden gedoopt... Als u een Campbelliet bent geweest en ondergedompeld werd zoals u wilde, en u in de Baptistenkerk komt, dan moet u opnieuw worden gedoopt in die gemeenschap. Daarom noemen we dat gedoopt zijn in de gemeenschap van de Baptistenkerk.

     Hij was degene die congresman Upshaw daarheen had gestuurd die was... en hij was... Had hem nooit gezien; liep daar gewoon het gebouw in Los Angeles binnen waar vele duizenden mensen overal in rolstoelen zaten. En ik zag hem in een visioen en begon te spreken. En hij werd die avond genezen. Voor de eerste keer na zesenzestig jaar kwam hij uit die stoel vandaan zonder deze krukken en dingen: congresman William D. Upshaw. Een fijne vriend van Churchill en al diegenen.

     En zoals u allen weet, ging ik daarheen en bad voor koning George toen hij multiple sclerosis had, en hij werd onmiddellijk genezen. De volgende dag speelde hij achttien holes van het golfspel terwijl hij daarvoor nog geen paar minuten achter elkaar rechtop kon zitten.

8 En ik ging naar Gustav. En Gustavs broer is een Pinksterman. En waarom hangen sommigen van u mensen rond in Pinksteren? Het is omdat u hier in een kleine stad woont en niets van de rest van de wereld weet. Veertig procent van onze regering bestaat uit Pinkstermensen; dat is juist, of door Pinksteren beïnvloed. Billy Graham zei: "Niet langer kunt u de Pinksterkerk verbergen. Ze is de snelst groeiende kerk ter wereld." Wat deed... In onze 'Sunday Visitor' deed de Katholieke kerk een uitspraak dat de Pinksterbeweging één miljoen vijfhonderdduizend ingeschreven bekeerlingen had in het afgelopen jaar, meer dan al de andere samen. Wij zijn geen stelletje uitschot. Wij zijn uit de stegen gekomen en wij zijn op weg naar glorie. Dat is... Maar dat is waar de Pinksterkerk en de regeringsambtenaren en zij allen hun ontbijt hadden.

     En meneer Nixon daar in Washington DC sprak in mijn huis een paar dagen met enige senatoren van de staat... Vraag het aan mijn secretaris. Net zoals wij deze morgen deze privé gesprekken hadden, en wat wij op een ochtend hebben als de mensen komen om te ontdekken wat de Here te zeggen heeft. Zij blijven daar. Wij wachten daar totdat de Here spreekt, niet zoals u deze kleine visioenen hier ziet; ik bedoel, die doet u. Maar dokters, staatslieden, congresleden, regeringsleiders van over de hele wereld...

9 Ik sprak met mijn secretaris. Dat is zijn moeder, en zijn schoonvader en schoonmoeder die precies daar zitten. Gisteren, ik... Zij staan daar op de internationale lijst van meer dan zeshonderd mensen die nu van over de hele wereld wachtende zijn, die binnenkomen en voor de Here zitten, en wij bidden totdat Hij neerkomt en hun vertelt wat ze moeten doen: dokters, staatslieden, juristen, congresleden, en al de anderen uit de natie. Ik had zelfs dokters van de Mayo Broeders Kliniek. Niet er een slag naar slaan, vrienden; God. Dat zijn dus de echte visioenen.

     Nu, in deze samenkomsten, deze Evangelische samenkomsten, ziet u er geen tiende van. Vraag het aan de broeders die met mij meegaan. Zie? Deze zijn slechts kleine... Dit zijn ze die u zelf doet.

10 Nu, hier zal ik teruggaan naar mijn punt. Neem me niet kwalijk dat ik er van wegging. Maar we gaan naar een carnaval. En daar is een geweldig groot... of een circus; en er staat een grote houten schutting omheen. En we weten niet hoe wij er overheen moeten komen. Wij willen dus zien wat er aan de binnenkant gaande is.

     Er is geen mens ter wereld die niet wil weten waar hij vandaan komt, wat hij is, en waar hij heengaat. Er is slechts één Boek dat het u kan vertellen, en dat is dit: wat, wie u bent, waar u vandaan komt, en waar u heengaat. Maar elk menselijk wezen wil graag kijken voorbij het gordijn om te zien wat er aan de andere kant is. Maar we gaan dit nu doen voor een vergelijking.

     En nu gaan we verder, en ik kijk naar deze broeder. En ik ben... Hij is een sterkere, grote, sterk uitziende man, en ik ben een kleine magere kerel. Wel, ik denk dat hij misschien zijn deel kan doen om te kunnen zien wat daarbinnen bezig is, om de voorstelling te zien, wat er binnen gaande is. Wel, hoe zou ik het moeten doen?

11 Om mee te beginnen ontdek ik dat er heel hoog een knoest zit. Nu kan hij niet zo hoog komen (zie?), maar ik kan het wel. Maar om dat te doen, moet ik mij uitstrekken en heel hoog opspringen, en met mijn vingers een houvast krijgen, en mijzelf omhoog trekken en door die knoest kijken, wat mij bijna mijn leven kost. En ik laat me zakken. "Wat zag u, broeder Branham?"

     "Een giraf."

     "O, ja? Wat zag u nog meer?" Dat is alles waar ik tijd voor had om te zien. Het leek mij te doden. Zie?

     "Kijk, en zie of u nog iets anders kunt zien."

     Nu, u beseft het niet, maar dat bent u op het podium en dat bent u die daar zit. U bent degene die de kracht uit mij slaat. Gisteravond, toen iemand kwam, die... ik viel bijna vier of vijf keer bewusteloos. En u weet niet... Mensen beseffen dat niet. Als u de Bijbel leest...

12 Wist u dat de dichters, of profeten, enzovoort, als zij onder inspiratie komen, soms niet eens weten waar zij zich bevinden? Heeft u ooit gelezen over Stephen Foster? Hij schreef 'Old Kentucky home' en 'Way down upon the Swanee River'; gaf Amerika zijn beste volksliederen. Hij werd beschouwd als een neuroot. Iedere keer als hij onder inspiratie een lied had geschreven, ging hij weg om zich te bedrinken. Op een keer toen hij geschreven had en eruit vandaan kwam, direct nadat hij eruit kwam, pakte hij een scheermes, riep een bediende en pleegde zelfmoord, sneed zijn keel door.

     Heeft u ooit van William Cowper gehoord? Zeker heeft u dat. Ik stond pas bij zijn graf en huilde. Hij werd in Engeland beschouwd als een halve gare, een gek. De wetenschap zegt dat iedereen die echt geestelijk is, slechts één stap verwijderd is van de waanzin van de wereld. Want het is het menselijke verstand dat probeert met dat verstand daar overeen te komen, u kunt niet... u beseft het niet. Niemand zal ooit weten aan deze kant van de eeuwigheid wat het betekent.

13 Dus toen ging William Cowper uiteindelijk op een dag... U herinnert zich dat hij zelfs een taxi probeerde te krijgen om zelfmoord te gaan plegen. Kwam terug, nam een touw en probeerde zichzelf op te hangen, en ging heen en probeerde zichzelf in de rivier te verdrinken; toen schreef hij dat beroemde lied:

Er is een bron gevuld met bloed,
Getrokken uit Immanuels aderen,
Waar zondaars gedompeld in die vloed,
Al hun schuldige smetten verliezen.

14 Kijk naar de profeet Jona. Zodra hij uit de maag van de walvis kwam en heenging en zijn profetie gaf; en zolang hij... dat de inspiratie op hem was, en hij zijn profetie uitsprak, voelde hij zich goed. Maar toen de inspiratie hem verlaten had, toen zat hij bovenop de berg en bad tot God om zijn leven te nemen.

     De profeet Elia maakte, onder een visioen van de Here, de zaak in orde, en riep om vuur uit de hemel, riep dezelfde dag om regen uit de hemel, en doodde zelf vierhonderd priesters. En toen de inspiratie hem verlaten had, rende hij weg na de bedreiging van een vrouw en was veertig dagen en nachten in de woestijn en wist zelfs niet waar hij was, dwaalde rond. En God vond hem waar hij zich had teruggetrokken in een grot. Nu, is dat Schriftuurlijk?

15 Kijk, mensen beseffen het niet. U beseft niet wat deze... U zegt: "Wel, als ik zo'n bediening had..." U zou er zo snel mogelijk vanaf willen komen. U beseft niet wat het met u doet. Het doodt je. Maar het... God heeft het aan je gegeven. Critici lachen, maken er gekheid over, van alles, en ik sta hier precies. Ik weet wat zij denken. Zeker doe ik dat. Gewoonlijk riep ik hen eruit en zei alles. Maar toen ik dat deed, ontdekte ik dat het schaadt. Jezus zei om beiden tezamen te laten opgroeien; trek het onkruid niet uit; dat gebeurt op Gods tijd aan het einde om het onkruid uit te trekken (zie?), aan het einde van de oogst. Laat hen gewoon gaan. Zie? Ga door, ik heb de bediening om te dienen en dus... God te dienen, en ik doe het gewoon op de beste manier die ik kan en ga dan door.

16 Welnu, als u op het podium komt, bent u het die dat doet, zoals de vrouw die Zijn kleed aanraakte. Het is uw eigen geloof dat dat doet. Ik heb er niets mee te maken. Wat mij betreft... ik kan niets. Ik heb God de afgelopen vijf jaar keer op keer gevraagd over iets voor mijzelf, en Hij wil er tegen mij zelfs geen woord over zeggen. Mijn eigen moeder lag hier op sterven en zei: "Zoon, wat zal mijn einde zijn?" En ik kon mijn lieve oude moeder niets vertellen totdat God het mij vertelde. Zie? Ik... Hij moet spreken. Ik doe het spreken niet, Hij is het. En ik ben het niet die het visioen hier op het podium veroorzaakt.

     Vraag het aan mijn broeders die bij mij zijn. Deze week heb ik niets anders gegeten dan crackers en melk. Dat is waar. Vastend, wachtend, ziende op welke manier de Geest mij wil leiden... De jongens bij de deur zeiden: "Er is een groot buffet hier, broeder Branham. U houdt er toch zo van om naar een buffet te gaan..."

17 Ik zei: "Dat is zo, maar niet tijdens genezingsdiensten." Je wacht op de Here. Ze gaan alleen uit door vasten en bidden. Hier komt het morgenavond op aan, als kreupelen en ziekenhuisgevallen en stervende mensen hier komen te zitten. Wees er klaar voor. Je houdt van mensen. En als je niet van mensen houdt, kun je net zo goed uit de bediening stappen; dat is alles. Omdat, als je hart niet brandende voor hen is... Ik zou liever hebben dat u iets goeds zegt over mijn zoon dan dat u dat over mij zou zeggen, omdat dat mijn zoon is.

     En als wij elkaar niet kunnen liefhebben, hoe zullen wij God dan gaan liefhebben Die wij niet gezien hebben. Zie? We moeten de goede gezindheid hebben. We moeten elkaar liefhebben. Ofschoon wij verschillend zijn, moet u hoe dan ook liefhebben. Je kunt het niet bluffen. Je moet het werkelijk doen. Je moet het. En dat... De grootste kracht die ik vond in genezing is liefde, als je medegevoelen en liefde voor de mensen hebt, hen probeert te helpen.

18 Soms ben ik aan het schelden, en als ik naar huis terugga, denk ik: "Here, waar deed ik het voor?" Maar het is omdat ik van hen houd. Als ik mijn kleine jongen uitscheld omdat hij naar buiten de straat op rende... Hij zou gedood worden als ik hem niet van die straat afhaalde. Soms moet ik hem slaan, hem corrigeren, zeggen: "Zoon, blijf van die straat weg." Het is niet omdat ik niet van dat kind houd; het is omdat ik wel van hem houd. Dat is de wijze waarop God het met ons doet, ons vermanen, en ons schudden, en ons een echt waarachtig... Een persoon die zijn kind gewoon maar alles laat doen, is geen goede ouder. Dat is juist. Er zijn er daar vandaag teveel van in Amerika, en wij hebben de ouderwetse moeders nodig.

19 Welnu, soms komt er een dame op het podium. Hier ben ik; ik heb mijzelf ontspannen. En zij komt aanlopen, wie is zij? Ik heb haar nooit gezien, ken haar niet. Wat is zij? Ik weet het niet. "O God, ik steun nu op U." De hele dag lang bid ik. "Wat is het, Here? Ik stap over deze Bijbel hier heen. God, daar is Uw Woord. U deed de belofte, en tussen mij en die vrouw in staat Uw Woord. Uw Geest is hier ergens. God, misschien kan door één ding dit hele gebouw in vuur worden gezet. Misschien komt de Heilige Geest binnen om vanavond al het ongeloof te keren. Er is hierbinnen niets of het zal mij gaan geloven, alles zal gaan geloven omdat ik het gewoon zo eenvoudig mogelijk als ik maar kan, gepredikt heb. En zij hebben de Bijbel gelezen en weten dat het de waarheid is, en een belofte voor deze dag. Zeker zullen zij dat weten, Here."

20 Dan probeer ik mijzelf te ontspannen, spreek. Weet u wat ik vervolgens doe? Reik omhoog, reik omhoog, om te ontdekken wat voor soort geloof de vrouw heeft. Uiteindelijk ontdek ik dat zij geloof heeft. Wat doet dat? Het maakt contact. Dan zie ik het tussen haar en mij. Nu, waar zal Het heengaan? Hier, omhoog, omhoog, omhoog, grijp het. "U heeft een tumor."

     "Ja meneer."

     Je keert je om naar het gehoor: "Hij raadde dat." Zie? "Wel, dat is verstandelijke telepathie. Dr. Jones zei dat het zo-en-zo was. O, dat is gedachtenlezen." Zie, daar bent u er opnieuw. Wel, wat kun je zeggen? Je kijkt daarheen: hier zit deze, die, hier vlakbij, daar. Hier weer verderop. "God, wat kan ik... Wel, Here, U moest door ditzelfde heengaan."

21 Nu, wat is er nog meer... Wat is er nog meer verkeerd met haar? Hier ga je opnieuw. Je hebt reeds, als het ware, pijnlijke vingers, als je daar aanhangt. Nu, je hart doet pijn. Zie? Daar ga je weer opnieuw omhoog. "En daarnaast heeft u TB, en u was laatst bij een dokter. En hij vertelde u dat u was... Hij... hij was een lange man."

     "Hij leest hun gedachten." Is dat niet vreemd?

     Zelfs Christenen zeggen: "Wel, ik veronderstel dat het wel in orde is." Zie?

     Wel, na een poosje gaat die persoon weg. Hier komt een ander aan. Dan ben je al bijna uitgeput. Zie? Hier is weer een ander. Wel, daar staat een hele rij van hen. Als je niet een ieder van hen neemt, jongen, denken ze dat er nooit voor hen gebeden wordt. Er is iets verkeerd.

     Zie, kijk, ik probeer een profetische gave in een evangelische dienst te gebruiken. Dat is de reden dat het niet zo goed werkt. Het werkt wel in Afrika, het werkt overal, behalve in de Verenigde Staten, overal behalve hier zal het werken. Het werkt hier niet. Mensen ontvangen het gewoon niet. Ik weet niet waarom, maar zij ontvangen het niet.

22 Dat ene ding zal in Afrika gebeuren en duizenden zullen naar het altaar rennen, schreeuwend, huilend, ze springen uit hun rolstoelen, al moeten ze kruipen of wat dan ook. Zij geloven God, dat is alles; zij ontvangen het. Maar wij zijn, zie, wij zijn zo geïndoctrineerd met zoveel verschillende ismen en zoveel verschillende dingen, want iemand zeg dat het dit is en iemand anders zegt dat het dat is. "Hij behoort tot een andere kerk; hij is niet... hij is niet een van ons." "Hij is een heilige roller." "Hij... hij is misschien een medium; hij zou een duivel kunnen zijn." Ziet u, en dat alles grieft de... Dan zegt iemand: "Huh, ik ga hier nu gelijk weg. O!" Zie?

     Nu, hoe kunt u onder zoiets een samenkomst houden? Laat mij u iets vragen. Laat dit gehoor eens één keer met één geloof eenstemmig zijn. Als ik mij dan tot u wend in de Naam van de Here, zou hier geen rolstoel over zijn, omdat de mensen zouden lopen. Probeert u het gewoon eens één keer en ontdek het. Vijfentwintig duizend die werden binnengebracht in rolstoelen en op stretchers en van alles, liepen.

23 Maar je moet hoe dan ook bedienen. Dit is de natie die het geld heeft om mij daarheen te sturen; zij hebben geen geld om mij te laten komen. Ik heb geen grote ondersteuning nodig. Het enige wat ik heb te doen, is alleen op God te vertrouwen, en op u, als u genade hebt om iets te doen. "Waar U mij ook heenleidt, daar wil ik gaan." En dat is wat ik doe. Zie?

     Welnu, misschien komt de pikeur langs: "Waar kijken jullie jongens naar?"

     "Wij kijken naar binnen, meneer."

     "O, wel, kom hier." Hij is een grote, flinke kerel. Reikt naar beneden en tilt mij in zijn hand omhoog, zegt: "Ik zal je vertellen hoe dit gaat, broeder Branham. Zie je die show daarginds?"

     "Ja."

24 "Nu, dat is waar de Garland rit begint. Zij komen hier naar buiten en rijden zo rond; ze komen hier langs, en ze doen dit. En deze doet dit en dit en dat."

     "O ja, meneer", zittend op de palm van zijn hand.

     "En dit is dit, en dit is dat." Zet mij daar neer op de tribune, weet u, en toont mij alles wat er gaat gebeuren.

     "O", zeg ik, "dank u, meneer. Dank u zeer."

     "Nu, wees een brave jongen."

     "Dank u, meneer."

     "Wat gebeurde er? Wat zag je?"

     "O, prijs God." Zie, zie, ik ben niet moe. Zie? Hij tilde mij gewoon op en toonde het mij. Nu, dat is als u Gods gave gebruikt, of God Die Zijn eigen gave gebruikt. Zie? Nu, u zegt: "Is dat Schriftuurlijk?"

     "Ja, broeder."

25 Op een keer raakte een vrouw Zijn kleed aan, en Hij zei: "Ik werd zwak." Is dat zo? Maar toen Hij op een dag in het huis van Martha en Maria en de anderen was, Hij... de... God toonde het Hem. Hij zei dat Hij niets deed tenzij de Vader het Hem toonde. En God toonde Hem dat Lazarus zou gaan sterven. Want Hij zei: "Ga op pad en zij zullen om Je komen vragen." Nu, ik zal dat bewijzen. Hij zei: "Ga weg, en na vier dagen zal hij sterven, en dan zul Je weer teruggaan en Je zult hem opwekken; ga naar het graf en wek hem op, enzovoort." Omdat Hij het moest doen, of, als Hij het niet deed, vertelde Hij iets verkeerds. Dus Hij ging...

26 En zij lieten Hem halen. Ging Hij terug? "Uw vriend Lazarus is ziek en ligt op sterven." Hij wist wat de Vader Hem verteld had, daarom ging Hij gewoon door. Zij vroegen Hem opnieuw om te komen: "Lazarus is ziek. Kom, kom direct naar hem toe, want hij gaat sterven." Hij ging gewoon door.

     Als u om uw herder zou vragen om te komen en hij kwam niet, dan zou u zijn weggegaan en u bij de andere kerk hebben aangesloten. Zie? Dat is de reden dat u nergens geraakt. U moet de dienstknecht geloven die God u zendt. Zie? Als Hij geleid wordt door de Geest, laat hem dan met rust.

     Toen na vier dagen keerde Jezus terug, omdat dat het was wat de Vader Hem ongetwijfeld verteld had, omdat Hij gezegd had dat Hij niets deed tenzij de Vader het Hem toonde. Hij keerde Zich om en zei tegen Zijn discipelen... Hij wist dat de tijd vervuld was; Hij zei: "Onze vriend Lazarus slaapt."

     "O", zeiden ze, "het gaat goed met hem." Hij zei...

     Toen vertelde Hij het hun in hun eigen taal, zei: "Hij is dood. En voor u ben Ik blij dat Ik daar niet was." Dus Hij zei: "Maar Ik zal hem gaan opwekken."

     En toen Hij bij het graf kwam, luister naar wat Hij zei: "Ik dank U, Vader, dat Gij Mij reeds verhoord hebt (zie?). Maar Ik zeg dit voor degenen die erbij staan. Ik zei het ter wille van hen." Zie? Toen zei Hij: "Lazarus, kom eruit!" Lazarus kwam eruit.

27 Hij zei nooit iets over zwak worden, is het niet? Dat was God Die Zijn gave gebruikte. De andere was een vrouw die Zijn gave gebruikte. Ziet u het verschil? Begrijpt u het nu? Kijk, dat is wat het is. Dat bent u die dat doet.

     Welnu, in de interviews enzovoort, krijgen ze tijd waarin de Heilige Geest.... Zoals ik deze morgen voor een stel jonge mensen zat, hoe het hun leven inging, het oppakte en het terugbracht.

     En my, hier zat pas een befaamde dokter in de kamer die mij over een bepaalde zaak iets vroeg. Ik zei: "Wilt u met mij mee bidden?"

     Hij zei: "Dat wil ik, meneer."

     We knielden neer en baden. Ik zei: "Nu, u bent zich aan het afvragen of u een kliniek zult bouwen. En er gaat een zeker ding gebeuren. En u keek naar een bepaalde plaats om deze kliniek te bouwen. U zei dat zij er in geen vijfentwintig jaar aan zouden kunnen komen." Maar, zei ik: "ZO SPREEKT DE HERE, dokter."

     Hij zei: "Denkt u dat de stad een ziekenhuis nodig heeft?"

     Ik zei: "Jazeker; ze heeft een ziekenhuis nodig. Ik denk dat u een fijne dokter bent, dus gaat u..."

     Hij zei: "Toch kan dat niet. Het kan daar niet komen." Zei: "Ik heb daar in de rechtbank voor gevochten en ze zeiden: 'U kunt hem daar niet bouwen.'"

     Ik zei: "Hij zal gebouwd worden met rode bakstenen; hij zal er een laag dak op hebben, hij zal bijna een stadsblok lang zijn; en hij zal daar staan. En uw naam zal op de voorkant staan. Ik zag het. ZO SPREEKT DE HERE."

     Hij zei: "Ik zou dat graag geloven, meneer."

     Ik zei: "Herinnert u zich nog, toen u mij niet lang geleden die man, die prediker, naar mij toezond die zelfs geen lever had, waarvan de helft was weggevreten? Die morgen zag ik deze vijf appels naar beneden komen en een grote gezonde appel at de ongezonde appels op, en ik vertelde u 'ZO SPREEKT DE HERE, hij zal leven', en u zei: 'Hoe kan hij zonder lever in hem leven?'" Ik zei: "Hij predikt. Hij nam mijn plaats in, in de Milltown Baptistenkerk." Ik zei: "Hij is er nog steeds."

     Hij zei: "O, ik herinner mij de eerwaarde William Hall, Milltown Bapistenkerk."

     Ik zei: "Hij is er nog steeds. Dat is ongeveer vijf jaar geleden." Ik zei: "Uw ziekenhuis zal er zijn."

     Hij zei: "Ik hoop dat u gelijk heeft."

     En ik zei: "Hoop?" Ik zei: "Hij heeft altijd gelijk."

28 En de volgende morgen belde hij mij op, hij zei: "Broeder Branham..."

     Ik zei: "Ja."

     Hij zei: "Ik vries bijna dood." En het was in juli.

     En ik zei: "Bevriezen?"

     Hij zei: "De rillingen lopen over mijn rug." Zei: "Zij hadden gisteravond in Boston een bespreking over al de biedingen voor die plaats. Zij kozen mij. Het hoeft geen vijfentwintig jaar te duren; het is al geregeld. Ik kocht deze plaats vanmorgen al."

     Vanavond is deze kliniek daar precies. Pas geleden in St. Louis, in een grote medische vergadering, hield hij een speech en hij vertelde dat. Er hangt een teken ervan aan zijn deur, ingegraveerd in koper. Hij zei: "Als er iemand ooit aan twijfelt, welke dokter ook, roep hem om naar mij toe te komen." Dat is het. O, ziet u, vrienden, het is niet zoiets als... De zaak is dat u niet wakker kunt worden. Dat is alles. U kunt uzelf niet tot het besef brengen van wat het werkelijk inhoudt.

     U kinderen en u mensen hier in deze rolstoelen, u weet dat als ik u kon helpen, ik het zou komen doen. U weet dat. Nu, God zegene uw hart. Ik zou het zeker doen. Maar u bent niet erger... Om een persoon in een rolstoel te genezen is niet meer dan iemand te genezen van een hartkwaal. En het grootste wat Hij ooit gedaan heeft, was om een mens zijn ziel te redden, om zijn hele geaardheid te veranderen en alles. Want u denkt gewoon dat u voor altijd gebonden bent. Dat bent u niet. Nee, zeker niet. Ik heb tienduizenden mensen in rolstoelen genezen zien worden (zie?), en ik weet het. En het is waar, iemand zei dat mijn grammatica slecht is.

29 Ik herinner mij dat ik niet lang geleden in Fort Wayne predikte bij B.E. Rediger, wiens dochter een paar dagen daarvoor genezen werd van krankzinnigheid. O, daar ga ik weer, er zijn zoveel dingen om te zeggen. Een krankzinnig meisje onderweg naar het mortuarium. En de Katholieke school wilde mij zelfs niet binnenlaten. En ik ging naar binnen als een bezoeker, sprak een paar minuten met het meisje. Ik zei, vertelde haar vader dat ik vroeger met de moeder van het meisje omging. Ik zei: "ZO SPREEKT DE HERE, zij heeft haar gezonde verstand." En haar moeder greep mij om mijn middel, keek naar haar man en ze zei: "Hij heeft het nooit fout."

     Ik zei: "Nu, zij bedoelde mij niet, ze bedoelde de Geest van de Here."

30 En ongeveer twee uur daarna belde de vader mij huilend op; hij zei: "Broeder Branham, ik weet niet wat ik moet zeggen." Zijn dochter was nog maar achttien jaar en een lerares in muziek. En speelde ouvertures enzovoort, dezelfde studies die mijn dochter doet. Hij zei: "Ik weet niet wat ik moet zeggen." Zei: "Dit meisje kwam gelijk tot zichzelf, en deze dokters houden precies nu raad." Zei: "Zij gaat vanmiddag met ons mee naar huis." Juist. Zie? Dat is waar. Ik zei... Hij zei: "O, ik zal het door het land uitbazuinen."

     Ik zei: "Ssst, vertel het niemand. Ga door, dank God alleen, en ga door. Ziet u? Blijf gewoon doorgaan."

     Hij is wonderbaar als u Hem alleen maar gelooft. Nog een klein ding tot u mensen. Alleen omdat u hier in de samenkomst bent en uw genezing aanvaardt: als het niet gelijk gebeurt, schenk daar geen enkele aandacht aan. Het zal gebeuren als u genoeg geloof hebt om te geloven dat het gaat gebeuren.

31 Er kwam op een avond een vrouw in de samenkomst, zij kwam door de rij. Zij had een maagkwaal. De Heilige Geest zei tegen haar: "U bent mevrouw Zo-en-zo, u komt uit een zekere plaats." Zei: "U heeft een maagkwaal." En zei: "Het is een zweer in de twaalfvingerige darm." Zei: "Het is erg gevaarlijk, en de dokter zegt dat u op een keer een bloeding kunt krijgen, daarom willen ze het opereren." Ik zei: "Maar u bent bevreesd voor de operatie. En vanwege dat bent u amper in staat om iets te eten behalve soepen en zulke dingen, bouillon enzovoort."

     Ze zei: "Dat is juist." En ze zei: "Heeft hij gelijk, meneer Branham?"

     Ik zei: "Zeker heeft uw dokter gelijk." En ik zei: "De reden daarvoor is dat het werd veroorzaakt door spanning. U bent heel de tijd onder zo'n spanning."

     Ze zei: "Ik ben een nerveus kind geweest."

32 Ik keek naar haar. Ik zag haar zitten eten van een fijne grote biefstuk, weet u, en een stuk appeltaart eten. Dat is wat ik in het visioen zag. Ik zei: "Maar ZO SPREEKT DE HERE."

     Let op wat Hij zegt. Zie? U bent degene die Hem dat laat zeggen, maar kijk wat Hij erachteraan zegt. Dat is de zaak. Zie? Je zegt: "U heeft kanker", en u weet dat. Maar kijk wat Hij zegt over die kanker. Zie? Daar moet u op letten. Dus toen... Zij... Hij vertelde het haar. Dus ze zei: "Ik ga weg en ga eten." Dus zij ging heen en at.

     En even later kwam er een dame die een groot gezwel op haar keel had. En de Heilige Geest vertelde haar: "Dat gezwel zal u verlaten, ZO SPREEKT DE HERE."

33 Het was zo dat zij buurvrouwen van elkaar waren. En dus probeerde zij de volgende dag te eten, en o my, het leek alsof zij doodging. En zij probeerde het gedurende twee of drie dagen, en zij zou gewoon overgeven en kokhalzen en het bloed liep uit haar mond en van alles. En haar man, die een Christen was, zei na ongeveer een week: "Lieverd," zei hij, "je brengt smaad op de zaak." Zei: "Je moet zulke dingen niet zeggen."

34 Ze begon te huilen. Ze zei: "Manlief, luister, die man heeft mij nog nooit in zijn leven gezien en door een of ander soort kracht, waarvan ik geloof dat het de Heilige Geest was, overeenkomstig wat ik in deze Bijbel lees, vertelde hij mij wat mijn probleem was; wie ik was, precies op de letter en vertelde mij ZO SPREEKT DE HERE, dat ik gezond zou worden." Ze zei: "Totdat die tijd komt, zal ik daarop handelen." Goed. Goed.

     Dus hij zei: "Ga door, dan barst je zweer maar en zul je doodbloeden." Zij ging gewoon door. Want hij had niet... Zie, het gebeurde niet met hem; het gebeurde met haar. Het was niet zijn geloof; het was het hare.

35 Wel, ongeveer twee maanden gingen voorbij en er gebeurde niets. Op een morgen waren de kinderen naar school gegaan en zij was de borden aan het wassen. En zij zong. En na een poosje kwam er een vreemd gevoel over haar, zei ze. Zij kwam erover getuigen. Dus ze zei dat er een zeer vreemd gevoel over haar kwam. Zij werd onmiddellijk echt hongerig, zei ze. Wel, de kinderen hadden wat havermoutpap op hun borden achtergelaten, weet u. Ik veronderstel dat moeders dit doen... En zij nam dus wat van die havermout en at het op. En ze dacht... Gewoonlijk zou zij ervan moeten overgeven. Dus nam zij wat havermout en zij at het op, en de toast zag er zo goed uit dat zij een hap van de toast nam die door de kinderen was achtergelaten.

     Zo ging zij een paar minuten door en zij was nog steeds hongerig, het hinderde haar niet. Dus strooide zij er nog wat meer in, roerde het om, nam een stuk toast, ging door met afwassen, en zij voelde zich gewoon goed terwijl zij heel haar huis deed. Weer werd zij heel hongerig, dus ging zij twee eieren bakken en wat bacon, en nam een kop koffie, en had een gastronomisch feest. [De samenkomst prijst God – Vert] Zij ging er eens goed voor zitten. En zij at gewoon alles wat zij maar kon, wachtte tot ongeveer tien uur en er gebeurde niets. Zij kreeg weer honger.

36 Dus zij dacht: "O, prijs God." Ze zei: "Ik ga naar mijn buurvrouw om het haar te vertellen." En toen zij daar aankwam, hoorde zij iemand schreeuwen en roepen. Zij rende naar de deur en rukte aan de deur, maar niemand antwoordde. Zij dacht dat er misschien iemand was gestorven. En zij rende echt snel het huis in en hier stond deze vrouw met een laken in haar hand hem zo uit te schudden, en schreeuwde op de top van haar stem. En ze zei: "Wat is er aan de hand?"

     Ze zei: "Weet je wat?" Zei: "Gisteravond stond ik voor de spiegel naar dat gezwel in mijn nek te kijken. Nu kijk, het is weg." [De samenkomst prijst God – Vert] Zei: "Ik heb al de lakens uitgeschud, en van alles, probeerde mijn best te doen om het te vinden, en ik werd vanmorgen wakker en..."

     Welnu, ik heb hun naam en adres (zie?), gedocumenteerde verklaringen. En zie wat het was. Toen die Engel van God... Nu, iedereen die de Bijbel bestudeert, weet dat God soms niet gelijk op het toneel komt wanneer Hij zou moeten komen – wanneer wij denken dat Hij zou moeten komen.

37 Herinner u dat Daniël bad. Het duurde eenentwintig dagen voordat de Engel tot hem kon komen. Is dat waar? Goed, hoe velen weten dat? Wat gebeurde er? Dezelfde Engel van God die de belofte had gedaan (Nu, niet ik, ik had er niets mee te maken. Ik kende hen niet.), maar Hij zei: "ZO SPREEKT DE HERE"; Hij had er bijna twee maanden voor nodig, maar Hij ging door de buurt, dat Woord bevestigend dat Hij had gesproken. Glorie voor God! Als dat niet dezelfde God van de Bijbel is, ken ik mijn Bijbel niet. Dat is tientallen keren gebeurd, vriend.

     Dus waar zeg ik dit voor? Om uw geloof op te bouwen voor de genezingsdienst morgenavond. Ik wil dat u... als het... Nu, u kunt het niet bluffen. Het zal zich niet laten afbluffen. U kunt de duivel niet afbluffen. Herinner u, dat toen Jezus Zijn gemeente gaf... Hij gaf Zijn gemeente, in Mattheüs het tiende hoofdstuk, kracht om duivels uit te werpen, de zieken en melaatsen te genezen en de doden op te wekken. Is dat waar? Nu wil ik dat iemand die niet in Goddelijke genezing gelooft, mij een Schriftgedeelte toont waar Hij ooit die kracht van de gemeente wegnam. Ik wil het hoofdstuk, het boek, en het vers. Waar Hij die kracht aan Zijn gemeente gaf, daarvan kan ik u het hoofdstuk, boek en vers tonen, waar Hij tegen hen zei dat het voor alle rassen, alle plaatsen, voor heel de wereld zou zijn. Vertelt u mij nu waar Hij zei: "Ik maakte een fout. Ik moet het terugnemen." Laat een criticus het aan mij tonen. Het staat niet in Gods Woord.

38 Nu ziet u, dat het niet... Waar u naar kijkt, mijn kritische vriend, is dit: u kijkt naar de zwakheid; u kijkt naar wat de ménsen ermee doen. Maar kijk daar niet naar. Kijk wat Gód erover heeft gezegd. Zie? Dat is het. U kijkt er op de verkeerde manier naar; u kijkt scheel. Zie? En de man die scheel is, weet niet welke kant hij op gaat. Zie? Dus u moet... Kijk rechtuit naar God, wat God zei, niet wat mensen ermee doen, wat het seminarie ervan zegt, maar wat Gód heeft gezegd. En als dit niet het Woord van God is, ga dan iets halen wat wel het Woord van God is.

39 Geen wonder dat de priester moet... de Katholieke priester zo knap moet zijn. Hij moet zeshonderd boeken hebben geleerd die net zo heilig voor hem zijn als die Bijbel. Zeshonderd andere Bijbels van andere mannen die boeken schreven, als het ware, die hij moet leren. Knap; er is geen manier om hen te evenaren, om mee te discussiëren, als het op geleerdheid aankomt. Maar God gebruikt dat totaal niet. Dat is dwaasheid voor Hem. De nederigheid om in Jezus Christus te geloven, dat respecteert God. Hij maakt het zo dat zelfs de dwaas er niet in zou verdwalen. Nu...

     Welnu, kijk hier. Jezus had hun in Mattheüs 10 kracht gegeven om de zieken te genezen. Zij gingen uit en dreven duivels uit, kwamen verheugd terug, enzovoort. En tien dagen daarna werden zij totaal verslagen door een epileptisch geval. Dat is juist. Ik kan mij voorstellen dat Andreas zei: "Stap achteruit, jongens."

     "Dat kun jij echt niet."

     "Laat mij het jullie tonen hoe ik het in Kapernaüm gedaan heb. Kom hier. Grrr! ZO SPREEKT DE HERE, kom uit van hem, duivel, kom uit van hem, duivel. Halleluja. Kom uit hem, duivel." De jongen bleef in zijn aanval.

40 En ik kan Petrus horen zeggen: "O, bedenk slechts dat jullie er niets vanaf weten. Laat mij het jullie tonen hoe ik het daar in Joppe heb gedaan. Kom hier. Laat mij hem hebben." Trok hem naar zich toe, zei: "Dit is de manier waarop je het moet doen." Zij waren allen verslagen. Niet omdat zij geen kracht hadden. Nu, let op.

     En na een poosje, kijk, ik zie Hem daar van de berg afkomen, rustig wandelend. De Bijbel zegt dat er geen schoonheid aan Hem was dat wij Hem zouden begeerd hebben; misschien een kleine kromgebogen Man, maar toen Hij aan kwam lopen waar hij was, waar die... Die vader liep vlug naar Hem toe en zei: "Here, ik bracht mijn zoon naar Uw discipelen, maar zij konden niets voor hem doen." Hij zei: "Wilt U ons helpen?"

     En Hij zei: "Ik kan het, indien u gelooft, want alle dingen zijn mogelijk voor degenen die geloven." Zie?

     Hij zei: "Here, ik geloof. Helpt Gij mijn ongeloof."

     En broeder, toen die duivel voor Hem kwam te staan, toen wist hij dat hij Hem op een ander niveau ontmoette dan datgene wat deze discipelen hadden. Zei: "Kom uit van hem!"

     En de jongen viel, en hij had de ergste aanval die hij ooit had gehad. Toen strekte hij zich, verstijfde. Ze zeiden: "Hij is dood."

     "Hij is niet dood. Help hem omhoog."

41 De discipelen kwamen eraan en zeiden... Nu luister, hier is de moderne dag: "Wel, Here, ik denk dat U al onze kracht van ons hebt weggenomen. De gemeente heeft geen enkele kracht meer."

     "Nee."

     "Maar waarom konden wij hem niet uitdrijven?"

     Zei: "Vanwege jullie ongeloof." Is dat niet juist?

     De gemeente heeft nog steeds de kracht. U Methodisten hier, u heeft die kracht, u Baptisten, Presbyterianen, Nazareners, Pelgrims Heiligheid, maar u bent bevreesd om het te gebruiken. Dat is alles. Wat voor goed zou het mij doen om een goed jachtgeweer te hebben en het op de muur te leggen, en bang te zijn om ermee te schieten? Ik ben er zeker van dat ik nooit enig wild zal krijgen. Wel, ik mag misschien een hoop gesputter hebben en terugslag, en de met de hand geladen kogels die niet al te goed zijn, broeder Gene, maar ik schiet hoe dan ook. Dat is alles. Ik probeer het heel erg hard. Ja meneer, zo moet u het doen. Laten we geloof hebben en weten dat als wij het geloven... Amen. Laat ons nu onze hoofden buigen.

42 Here Jezus, soms praten we als kinderen. En we zijn blij om dat te zijn, want als we zoveel weten, kunt U ons niet meer leiden. Maar zolang wij kinderen zijn, vergeeft U ons voor onze onwetendheid, en wij vertrouwen eenvoudig op Uw hand. Soms schreeuwen en juichen wij en gaan tekeer omdat, Vader, wij kinderen zijn. Wij steunen niet op onze eigen kundigheid. Wij zijn gewoon gelukkig dat wij... dat we een Vader hebben Die over ons waakt. Wij zijn hier zo gelukkig om.

     Here, er zijn hier mensen die ziek zijn, aangevochten, sommige van ze zijn gered, sommigen zijn niet gered, sommigen geloven dat zij gered zijn en zijn het niet, sommigen zijn... Zij... zij zijn gewoon allemaal verschillend, Vader. Het zit allemaal door elkaar. Wilt U ons vanavond helpen zodat wij morgen een enorm grote, massale genezing kunnen hebben? Sta het toe, Here. Mag er zo'n uitstorting van Uw Heilige Geest zijn. Here, ik bid dat U het op zo'n wijze zult toestaan dat er geen enkel zwak persoon meer in het gebouw zal zijn. Sta het toe.

43 Nu gaan wij de bladzijden van het Woord openen. Ik kan dit Boek niet openen – of niemand kan dat – dan alleen lichamelijk met mijn handen. Laat de Heilige Geest het openen en een paar woorden voor ons uitleggen, zodat het ons geloof op zo'n manier zal opbouwen dat het al het ongeloof bij ons zal doen verdwijnen, en dat wij perfect bevredigd zullen worden door een puur ongerept geloof in God, dat Hij de zieken geneest, Hij de verlorenen redt. En als er enige zonde in ons midden is, Here, neem het weg, alstublieft, Here. En laat ons vanavond onszelf heiligen door het geloof in het bloed van Uw Zoon, Jezus Christus onze Here. Wij vragen het in Zijn Naam. Amen.

44 Nu ben ik hier tot u aan het spreken en is het al tijd om te sluiten. Ik heb hier nogal wat Schriftgedeelten opgeschreven waar ik graag naar zou willen verwijzen. Misschien kom ik er aan geen enkele toe. Maar als een soort samenhang. Nu, ik wil het niet te lang maken. Eerlijk, ik hoop dat ik het niet doe. Maar ik ben alleen...

     Ik wil uit het boek Jeremia lezen, het achtste hoofdstuk, het tweeëntwintigste vers. Dit is een vraag van drie letters die ik vanavond aan het gehoor wil stellen.

     Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen?

45 Ik ga nu de vraag stellen zoals God deed, Why? W-h-y? [Nederlands: Waarom?. – Vert] "Waarom is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen?" [Broeder Branham schraapt zijn keel – Vert] Neem me niet kwalijk. Nu, dat is nogal een uitspraak. Maar ik geloof dat als God een weg voor iets maakt, een weg ter ontsnapping, er een weg voor maakt, en de mensen het niet ontvangen, er niet in wandelen, Hij dan een recht heeft om te vragen: "Waarom?"

46 Als u ergens heenging om een auto voor uw zoon te kopen, en u zegt: "Junior, ik wil niet dat je naar biljartzalen gaat. Je vader en moeder zijn een Christelijk huis. Ik wil niet dat je sigaretten rookt. Ik wil niet dat je naar danspartijen gaat met deze moderne dansen, waar zij drinken en dergelijke. Wij zijn hier Christenen, Junior, en je zult smaad op ons huis brengen en op de zaak waarvoor wij staan. En ik zal echt goed voor je zijn, Junior. Ik ben... Papa werkt hard. Ik zal daarom zwoegen totdat ik genoeg geld gespaard heb om een kleine auto voor je te kopen, zodat je daarin naar school kunt gaan, jij en je zus, en het zal gewoon fijn zijn. En ik zal mooie kleding voor je kopen." En dan ontdekt u dat Junior rookt en drinkt en naar plaatsen gaat. Dan heeft u een recht om aan die jongen te vragen: "Waarom?" omdat u alles hebt gedaan om hem plezier te geven, om zijn kleine auto te nemen en uit vissen te gaan, enzovoort, en ritjes te maken. En dan heeft u als vader een recht om hem te vragen: "Waarom, waarom deed je dat?" Is dat niet zo, broeders?

47 Als God dan een weg voor Zijn volk maakt om te ontsnappen aan de toekomende wraak, erbij vandaan te gaan, en zij ontvangen het niet, dan heeft Hij een recht om te vragen waarom zij dat niet deden.

     Ik landde hier enige tijd geleden in Bombay, India. Ik las een stukje in de krant. Ik heb het nog steeds, of... neem mij niet kwalijk, Tommy Nickel heeft het nu; het verschijnt in de Stem van de Christen Zakenlieden. En er staat: "De aardbeving moet nu over zijn." Nu zijn er in India niet zoveel rijke mensen als in Amerika. Nu, de mensen in het buitenland denken werkelijk dat zolang je een Amerikaan bent, je dan rijk bent. Wel, dat is waar voor hen, overeenkomstig de maatschappelijk positie waarin zij moeten leven. Maar zij rapen stenen op om hun omheiningen van te maken net zoals wij in het begin in Amerika deden. Hun... Veel van hun huizen zijn gebouwd met stenen en klei.

48 Maar op een dag gebeurde er iets vreemds. Alle kleine vogeltjes die in deze rotsen van de lange omheiningen leefden en in de grote torens, vlogen allemaal weg van hun nest en verlieten het, verlieten gewoon hun nest. En het vee en de schapen die... Als de dag heet wordt.... Zij grazen vroeg in de morgen en laat in de avond. Maar in plaats van... En dan in de hitte van de dag zullen zij komen en in de schaduwen van deze omheining gaan staan om koel te blijven. Maar in plaats daarvan haastten zij zich regelrecht naar het midden van het veld en leunden allemaal tegen elkaar aan: vee, schapen, dieren.

     En de mensen vroegen zich af: "Wat voor een vreemd gedrag is dit?" Twee dagen later gebeurde het. Plotseling schudde een aardbeving het land; die muren stortten in. Gedurende twee of drie dagen schudde de aardbeving vier of vijf verschillende keren. Zij hadden aardbeving na aardbeving. Uiteindelijk begonnen de vogeltjes weer naar hun nesten – de plaatsen die waren overgebleven – terug te vliegen, het vee keerde terug naar wat er van de muren was overgebleven. Wat was het? Dezelfde God Die de vogels en de dieren waarschuwde om in de ark te gaan voor veiligheid, toont dat Hij dezelfde God vandaag is. Zie? Hij waarschuwde Zijn dieren om te vluchten en weg te gaan van deze grote muren die op het punt stonden om te vallen.

49 Welnu, als God dit kan doen door het instinct van een dier, hoeveel temeer zouden wij, die beweren Zijn kinderen te zijn, gevuld met de Heilige Geest, gewaarschuwd worden door de Geest om deze dingen van de wereld te ontvlieden en erbij vandaan te gaan? Ze staan op het punt van instorten. Ga naar de Ark van veiligheid, welke Christus is. Ga in Hem, gewoon zo snel als u kunt, ga snel. Wacht geen minuut, want het uur is komende dat de deur gesloten zal worden en er geen genade meer zal zijn. Dus als God een weg heeft gemaakt, dan zal Hij bij het oordeel vragen: "Waarom?"

     Vroeger kende ik een lied dat wij zongen: "Als het laatste boek wordt geopend, wat dan? Als de prediker zijn laatste gebed heeft gepredikt, of zijn laatste gebed heeft gebeden", zoiets dergelijks, "de Bijbel gesloten op de preekstoel ligt, alle geweren opgeborgen zijn, het hoorngeschal voor de laatste keer over de heuvel klinkt, de terugtocht voleindigd is, de zon voor de laatste keer ondergaat, de mimespeler zijn laatste show heeft opgevoerd en Hollywood beëindigd is, wat dan? Er zal aan u gevraagd worden een reden te geven waarom u niet kwam; wat dan?" Welk antwoord gaat u geven? Hoe zult u eraan ontsnappen?

50 Nu willen wij gedurende ongeveer dertig minuten deze dingen ernstig overdenken terwijl ik probeer om hier naar enige Schriftgedeelten te verwijzen. Wel, er zal aan elk van u gevraagd gaan worden: "Waarom?" Als het tot een plaats is gekomen dat God elke voorbereiding heeft getroffen, de Heilige Geest heeft gezonden, en geopenbaard heeft, en alles wat Hij in de Bijbel heeft beloofd recht voor u getoond heeft, wat zult u dan gaan doen?

     Weet u, het is zoiets als onlangs in Louisville, Kentucky, waar een vrouw was die een klein kind had. En zij was in een 'tien cent' winkel en droeg hem mee van plaats tot plaats. En ze zei: "Kijk, lieveling. Kijk, lieveling. Kijk, lieverd." En zij werd hysterisch. En na een poosje zei ze: "O!" Ze schreeuwde het gewoon uit. En de mensen, de leidinggevenden in het gebouw begonnen het vreemde gedrag van de vrouw op te merken. En zij viel gewoon dwars over de tafel en begon te huilen. En toen zij zich afvroegen wat er met haar aan de hand was, gingen ze naar haar toe.

     Ze zei: "Mijn zoontje hier is twee jaar oud, en ongeveer zes maanden geleden zat hij daar maar en staarde." En zei: "Ik nam hem mee naar de dokter. Er was niets wat de aandacht van een kleine jongen zoals hij kon trekken." Zei: "Hij zit daar maar gewoon uitdrukkingsloos." En zei: "Ik schudde deze kleine snuisterijen en dingen die zijn aandacht zouden moeten trekken, maar hij zit daar gewoon wezenloos. Er is iets verkeerd met hem."

51 Nu, alstublieft vergeef mij als ik... Ik bedoel niet om gevoelens te kwetsen. Maar onthoud dat het hier is waar correctie plaatsvindt. Dit is oordeel. Dit lijkt heel veel op de kerk van vandaag. God heeft allerlei soorten geestelijke gaven voor hen geschud en ze zitten daar nog steeds alsof ze staren. Ze weten het niet. Je kunt spreken tegen vrouwen die kort haar dragen; zij doen er helemaal niets aan; over het dragen van... immoreel gekleed gaan, zij doen er totaal niets aan; over geruzie in de denominaties: de een is beter dan de ander, en deze is dit, en die is dat. Zij doen er niets aan, ze gaan regelrecht door met ruziemaken. Ik vraag me af wat wij zullen gaan doen bij het oordeel als God zegt: "Waarom?"

52 Hij zond een Oral Roberts, een Tommy Hicks, spreken in tongen en uitleg van tongen, en gaf boodschappen, en profeten, en al het andere dat Hij in de Bijbel beloofde, elke zegening schudde Hij voor de gemeente; en constant waden zij in ongeloof. Dan zal God vragen: "Waarom?" Wat is dan uw antwoord?

     Nu, denk niet dat ik u probeer pijn te doen, maar kijk naar degenen die daar in deze rolstoelen zitten. Kijk daar naar de ziekten. Terwijl zo dikwijls Oral Roberts en vele grote predikers met genezingsgaven en mannen als Jack Coe en dergelijke met hun buldog geloof er een houvast op kregen. En u zag dingen gedaan worden. Dan komt Hij langs met een profetische gave, en toont aan, onderscheidt, en legt onfeilbare bewijzen neer rondom de wereld. Dan zitten zij daar en zeggen: "Welnu, ik vraag me af of er iets zou kunnen gebeuren?"

     God zal u gaan vragen: "Waarom?" En u zult antwoord moeten geven. Nu, dat is waar.

53 Welnu, eens was er een koning en zijn naam was Ahazia. Hij was de zoon van Izebel en Achab. En hij nam in Samaria zijn vaders plaats in toen Achab werd gedood overeenkomstig de profeten, en de honden likten zijn bloed, helemaal precies zoals de profeet gezegd had wat zou plaats vinden. En Ahazia nam zijn plaats in. En hij was een afvallige, net zoals zijn vader en zijn moeder.

     En op een dag liep hij tussen het latwerk van zijn huis, misschien hetzelfde latwerk dat de koningin van Scheba of een van de... in de dagen dat zij... toen zij de tempel van Salomo bouwden. En hij viel door dat hekwerk en verwondde zich, en werd ziek. En hij zond twee mannen of een groep mannen daar naar Ekron naar Beëlzebul, een duivel, en zei: "Ga daarheen en raadpleeg en vraag Beëlzebul, de god van Ekron of ik gezond zal worden, ja of nee."

54 En God zond een engel naar de oude Elia die daar in de opening van een kleine grot zat. Hij zei: "Ga daarheen en ontmoet hen." God weet wanneer Hij iemand erheen moet sturen en wanneer niet. Zei: "Ga daarheen en ontmoet hen en vertel hun ZO SPREEKT DE HERE."

     En oude Elia liep er streng naartoe en stond op de weg. Toen hij hen zag aankomen, zei hij: "U bent onderweg naar de... naar Ekron om daar Beëlzebul te ontmoeten, om hun profeten te ontmoeten, en hen te raadplegen of Ahazia gezond zal gaan worden of niet." Zei: "Ga terug en vertel hem: 'Waarom deed u dat? Is het omdat er geen God in Israël is? Is het omdat daar geen profeet is? Waarom gaat u dan zoiets doen?' Ga hem vertellen: 'ZO SPREEKT DE HERE, hij komt niet van dat bed af.'" O my. Dat is God.

55 Wat is er aan de hand dat wij onze papieren veranderen van Methodist naar Baptist of Presbyteriaan, en rondgaan langs allerlei andere denominaties en dingen? Waarom doen wij deze dingen? Waarom gaan we... Waarom blijven wij woensdagavond thuis om naar 'We houden van Susie' te kijken, of een of ander spel, en televisieprogramma's en dergelijke dingen? Is het omdat er geen God in Pinksteren is? Is het omdat er geen vreugde is in het huis van de Here? Is het omdat daar geen profeet is? Komt het omdat deze dingen daar niet zijn?

     "Is er geen heelmeester daar, is er geen balsem in Gilead?" Balsem betekent genezing. "Waarom is dan de dochter van Mijn volk nog steeds ziek?" Gevraagd wordt waarom? Waarom doen wij deze dingen? Waarom handelen wij als de wereld? Waarom gaan onze vrouwen nog steeds gekleed als de wereld? Waarom laten onze herders diakenen binnenkomen met twee of drie verschillende vrouwen, die dienen in het diakenbestuur? Waarom hebben wij... doen hetzelfde als de wereld, en beginnen te handelen als de wereld, en spreken als de wereld, en... Waarom doen wij dat? Komt het omdat...?

56 Waarom moeten wij zo nodig grote heiligdommen bouwen die miljoenen en miljoenen dollars waard zijn, en prediken dat Jezus binnen de volgende paar dagen zal komen? Met zendelingen op het veld die geen schoenen aan hun voeten hebben, levend op één maaltijd per dag, waarom zouden wij ons geld vergooien aan dergelijk spul, terwijl zendelingen die ik ken geen schoenen aan hun voeten hebben? Mannen van God zullen zich er op een dag voor moeten verantwoorden. God zal gaan zeggen: "Waarom?" Dat is juist. Een moeder die probeert u een kleine baby te overhandigen waarvan zijn buikje zo dik is opgezwollen, stervend van de honger. Wij proberen gelijke tred te houden met de Jones. God zal aan ons gaan vragen: "Waarom?"

     Nu, onze grote organisaties bouwen gebouwen die tientallen miljoenen waard zijn, en zulk soort dingen, en prediken dat Jezus spoedig komt. Ons eigen getuigenis spreekt ons tegen door het Woord, we weten dat wij niet geloven waarover we spreken. Het wordt gewoon een routine, overal waar je gaat. "De Vader zegt het, daarom zeggen wij het ook." Als u het werkelijk gelooft, handel er dan naar!

57 Als u gelooft in Goddelijke genezing, aanvaard Hem! Als u gelooft dat de Heilige Geest juist is, blijf daar, niet voor tien minuten, maar totdat Hij komt! Neem geen vervanging. Blijf daar totdat het echte daar is, wanneer u bent overgegaan van dood in leven. En broeder, de vogels zullen anders zingen, iedereen, al degenen die u haatte, zult u liefhebben, en alles zal anders zijn als u dat doet. Waarom nemen wij er een plaatsvervanging voor? God zal gaan zeggen: "Waarom?" Dan zullen wij moeten antwoorden.

     Welnu, dat is juist, broeders. U gelooft dat. [De broeders zeggen: "Dat is juist." – Vert] Al u mannen doen dat. Nu, dat is waar wij staan. Wij zouden een gemeente in vuur moeten zijn, met geloof, broeder, brandend, my, my, in plaats ervan dat wij op een stelletje kleine coyotes lijken die in een hoekje staan. "Wel, uh, uh, ja, ik geloof het, uh-huh." U kruipt weg. Sta op om er oog in oog mee te staan! Als wij Pinksteren zijn, wees dan Pinksteren. [De samenkomst beaamt dit. ]

58 Als wij het niet zijn, waarom breken wij de zaak dan niet gewoon af en fuseren met enige van de andere denominaties: onze Methodistenbroeders hier, onze Baptistenbroeders, onze Pink... onze Presbyterianen; of waarom gaat u niet allemaal terug om Katholiek te zijn? Dat is de oudste van het hele stel. Zie, ga terug en wees dat. Maar als wij Pinksteren zijn, laten we door ervaring Pinksteren zijn. Sta op, schud uzelf! Ja. Zei: "Ga, en vertel hem! Wat is er aan de hand?" Waarom zouden de Pinkstermensen...?

     Laatst vroeg een meisje iets aan mij, zei: "Broeder Branham, ze beginnen schandaalrokken te dragen."

     Ik zei: "Wat is dat?"

     "O", zei ze, "de meisjes dragen rokken die zo zijn afgeknipt dat je hun onderrok kunt zien. Denkt u dat het fout is voor een meisje om dat te doen?"

     Ik zei: "Zuster, waarvoor ter wereld zou een met de Heilige Geest vervuld Pinkstermeisje haar onderjurk willen tonen? Ik zou je dat graag willen vragen." Als zij recht met God had gestaan, had ze dat niet hoeven vragen.

59 Toen ik pas begon, had ik een kleine Bijbel, en ik schreef er een klein boekje in voor het geval dat iemand zou vragen: "Is het verkeerd om te roken, is het verkeerd om te drinken, is het verkeerd om dit en dat te doen?" Zoiets dergelijks. Ik zei: "Stel mij geen dwaze vragen. Denk hier over na. Als je de Here met je hele hart liefhebt, dan rook je niet, pruim je niet, of drink je geen enkele sterke drank." En dat is... Dat is nog steeds mijn standpunt. Als de liefde van God in je hart is, dan heb je geen tijd voor iets anders. Je hebt alles verkocht.

     De Bijbel zegt: "Als u de wereld liefhebt of de dingen van de wereld, is het omdat de liefde van God zelfs niet in u is." En uw eigen leven vertelt dat. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is. Ik hoef niet duidelijker te worden. Zie? Maar dat is waar: "Aan hun vruchten kent u hen."

     Dus laten wij onszelf schudden! Laten we Pinkstermensen zijn of iets anders. Als we geen Pinkstermensen zijn, laten we dan stoppen met te zeggen dat wij het zijn (zie?), totdat wij terug zijn gegaan naar de echte Pinksterervaring, terug zijn gegaan naar geloof, onversaagd geloof. Deze discipelen verzegelden hun geloof met de dood. "O, het geloof van onze vaderen is nog steeds levend, of het gevangenis, vuur of zwaard moet zijn." Dat is wat wij willen, echt onvervalst geloof.

60 U Methodisten hebt het nodig! U Baptisten hebt het nodig! U Pinkstermensen hebt het nodig! Wij allemaal hebben het nodig. God zal gaan vragen: "Waarom? Is er geen balsem in Gilead? Is daar geen heelmeester, dan waarom? Is er geen profeet in Israël, is daar geen God?" Heeft Pinksteren haar God verloren? Hebben zij helemaal geen gaven meer in Pinksteren? Hebben zij geen profeten meer, gaven van profetie, profeten, leraars, herders, evangelisten, niemand meer die in tongen spreekt en een boodschap geeft? Ten eerste eerbiedigt u deze gaven niet genoeg. En een ander ding is dat u ze niet eerst onderzoekt. Daardoor krijgt u er elk soort geest in die spreekt. Als u die geest erin krijgt die iets zegt dat niet juist is, krijg hem eruit. U wilt geen vervanging! God heeft het echte voor u.

61 Als sommige mensen in tongen spreken, laat hem dan... Als het een boodschap voor de gemeente is, laat dan iedereen stil zijn: dat is God Die spreekt. En luister en kijk, als het niet voor de gemeente is, dan is het in het vlees. Zie? Als het iets voor de gemeente is, en het komt niet te geschieden, dan is dat een valse, boze geest, omdat God niet liegt. [De broeders zeggen: "Amen." – Vert] Dan zult u uw gemeente op orde moeten zetten. Zie?

     Maar de wijze waarop het gaat, is, dat iedereen zijn gang kan gaan, en iemand begint kauwgom te kauwen, en een ander eet popcorn, de een praat en een ander fluistert, iemand probeert in tongen te spreken, drie of vier tegelijk, en deze probeert... O my. Het wordt opnieuw een zaak zoals bij de Korinthiërs. U behoorde het weer op orde te krijgen, terug met de Heilige Geest. Test die gave.

     U zegt: "O, broeder Branham, moeten we dat ook testen?"

     Wel, broeder, het moet precies hier getest worden, is het niet? Dat is... dat is juist. Wees niet bevreesd. Als het God is, is het juist, is het honderd procent juist.

     Maar... [Leeg gedeelte op de band – Vert] ...?... schiet het zijn doel voorbij.

62 Ik sprak met de man, een uitgever, Bob... wat is zijn naam die 'Christelijk leven' schrijft? En hij was daar bij... Shu... nee, niet Bob Shuler, hij is de Methodistenbroeder. Ik ken hem erg goed, maar ik kan niet op zijn naam komen, degene die 'Het Christelijke leven' schrijft, de... Walker. Hij kwam naar Indianapolis, en hij zei: "Broeder Branham, hoe zit het met de Pinkstermensen?" Hij zei: "Zij doen dit en doen dat."

63 Ik zei: "Wat met de rest van ze? Zij doen hetzelfde. Maar hun leden staan dikwijls in de krant; ze zijn... Van de uitgevers van de krant en dergelijke hoor je niets." Maar ik zei: "Zij zijn net zo slecht." Maar ik zei: "Soms gaat iemand ermee de verkeerde kant op. En wat doet u dan allemaal? U springt regelrecht over de juiste zaak heen en legt daar de nadruk op. En dit hier, aan deze kant, wat echt wild vuur is, zet u direct op één lijn met de oude koude formele kerken." Ik zei: "Het is precies in het midden van de weg waar de echte Heilige Geest gaat, de gemeente." Glorie! Deze oude koude formele kerken aan één kant, en de radicalen aan de andere kant. Maar dat zijn de afvalligen van de ware zaak.

Jesaja zei in hoofdstuk 35: "Er zal een hoofdweg zijn." U Nazareners noemt het de "hoofdweg der heiligheid". U bent fout. Niet om met u van mening te verschillen maar er staat: "Daar zal een hoofdweg zijn en (en is een verbindingswoord)... Er zal een hoofdweg zijn en een weg, en het zal genoemd worden (niet de hoofdweg, maar) de weg der heiligheid." Het midden van de weg.

64 Ik weet dat u, Assembly broeders, dr. Weed kent. Hij... hij is een geliefde broeder, een dierbare vriend van mij. Ik was er eens een keer over aan het prediken. Broeder Weed stond op en hij zei: "Weet u wat?"

     Broeder Vibbert – ik veronderstel dat u allen broeder Vibbert kent – hij is mijn neef, en zijn grote Assembly samenkomst is in Evansville, Indiana. Wij hadden daar zondag een mannenbijeenkomst.

     Hij zei: "Broeder Branham sprak over 'het midden van de weg'." Zei: "Dat is geen goed advies wat betreft autorijden."

     Het was zo dat ik achter hem stond; hij wist het niet. Ik zei: "Ziet u, broeder Weed, hoe u gewoon zo aardsgezind kunt worden, u Assembly broeders?" [Broeder Branham lacht – Vert] Hij is een dierbare broeder. En de Assemblies zijn een van mijn grootste sponsors. Dus ik zei: "Ziet u, u denkt gewoon zoveel aan de aardse dingen en komt in zo'n verdraaiing, zodat alles waar u over kunt denken alleen nog maar de dingen van de wereld zijn." Ik zei: "Zeker, bij het autorijden op aarde zou dat een slechte leer zijn, maar op deze weg waarover ik spreek, komt u niet meer terug, het is gewoon een enkele reis. U kunt niet..." We konden er om lachen. Hoe velen kennen Roy Weed? Hij is een van de fijnste mannen die er bestaan. Hij is een echte broeder voor mij geweest. Daar hebt u het dus.

65 Maar God zal ons gaan vragen: "Waarom?" Hij vroeg aan de koning: "Waarom?" Nu, het was niet omdat zij geen profeet hadden die hij kon raadplegen. Nee, nee. Nee meneer. Hij had kunnen gaan om de profeet van God te raadplegen. Het was niet omdat er geen God in Israël was, beslist niet. De God van Israël zou de profeet over de koning verteld hebben. Maar het was de eigenzinnigheid van de koning zelf.

     En dat is er vandaag met de naties in de wereld aan de hand. Het is niet omdat wij geen God hebben, maar de wetenschap probeert Hem uit beeld te krijgen, en de mensen zijn te eigenzinnig om op te staan met de principes van Gods Woord. Dat is exact juist.

66 Zij zeggen: "O, dat is een stelletje heilige rollers." Laat het zijn wat het mag zijn. Ik ben geweest.... Ik ben verschillende keren de wereld over gereisd; ik heb tot nu toe nog nooit een heilige roller gezien, en ik heb gekeken. Er staan negenhonderdnegenenzestig verschillende organisaties en kerken in Washington opgetekend, en geen enkele ervan wordt "heilige rollers" genoemd. Dat is een smerige naam die de duivel op de gemeente plaatst. Er is niet zoiets als heilige roller. Geen enkele organisatie wordt "heilige roller" genoemd. Zij noemen iedereen die gelooft in heiligheid "heilige rollers". En als... "Zonder heiligheid zal niemand God zien." Dus ziet u waar het in wezen vandaan komt. Ja.

67 Goed, de koning was gewoon eigenzinnig. Hij wilde niet naar de profeet luisteren. Zij hadden een profeet. Zij hadden God, maar de... de koning was te koppig. Dat is de wijze waarop het vandaag is: mensen zijn te zelfzuchtig. Zij praten over Goddelijke genezing. Zij zouden daar zelfs liever liggen te sterven dan toegeven dat zij in Goddelijke genezing geloven. Mensen zouden liever...

     Het is net als een man die stervend op de stoep van een dokter zit omdat hij zijn medicijn niet wil innemen. De dokter heeft het serum voor de kwaal die hij heeft. En de man zal op de stoep zitten, terwijl de dokter genoeg serum heeft, maar hij wil het niet nemen, gewoon omdat hij te koppig is om naar binnen te gaan en het te nemen. Hij zal sterven. En hij behoorde dat ook. Dus dan... als hij het zo op die wijze voelt. Het is niet omdat de dokter... Geef niet de schuld aan de dokter. Als de dokter het serum heeft en gewillig is om het te geven, en de patiënt zit op de drempel maar is te koppig om binnen te komen om het te nemen, geef dan niet de dokter de schuld. Het is niet de fout van de dokter en ook niet van het serum. Het is de fout van de patiënt die het niet wil nemen!

68 Het is hetzelfde in de gemeente! We hebben genoeg balsem in Gilead, en we hebben hier dokters. Maar mensen sterven in de kerkbanken in zonde zonder de Heilige Geest omdat zij te eigenwijs zijn om het te komen halen; en ze zijn bevreesd dat het hun sociale aanzien zal schaden; het zal hen in diskrediet brengen, het zou hun hun kaartclubjes en dingen kunnen kosten, ze zijn bang dat het hen een beetje minder maakt en onbeheerst doet handelen. Nee, geef de dokter niet de schuld; geef de schuld niet aan het geneesmiddel; geef alleen de patiënt de schuld voor het niet innemen van het geneesmiddel. Daar ligt het aan. Wij hebben serum; wij hebben genoeg.

     De wereld is vol van de Heilige Geest; het is gewoon overal. Wij hebben dokters, broeder, die weten hoe ze het medicijn moeten geven, maar de mensen willen het niet nemen. "O", zeggen ze, "ik ben een Presbyteriaan." Dat betekent niet meer dan dat een varken in staat zou zijn om een dameszadel te dragen in een stal van een renpaard. Dat heeft er niets mee te maken, heeft er niets mee te maken. Presbyteriaan, Methodist, Baptist, of Pinksterorganisatie, of wat anders ook, dat betekent niets voor God. [Broeder Branham knipt met zijn vingers als illustratie – Vert] U moet wederom geboren worden. Sterven in de kerkbanken, niet omdat er geen serum is, er is plenty serum, maar het is omdat zij het weigeren te nemen.

     Nu, weet u wat? Als u het medicijn van de dokter weigert in te nemen, dan is het gevaarlijk. U zou kunnen sterven als u het serum van de dokter niet neemt. U zou kunnen sterven, en het is gevaarlijk om het niet te nemen, zoals het Salk vaccin, of dat tegen de pokken.

69 Als ik overzee ga, geloof ik dat zij mij zoveel inentingen geven dat ik min of meer op een cavia lijk om in de plaatsen te kunnen komen, omdat zij mij inentingen geven tegen gele koorts, en allerlei soorten vaccinaties. Zij zeggen dat het zorgt dat je het niet krijgt. Ik wil het niet nemen, maar je moet het hoe dan ook nemen. Dus dat is in orde.

     U zegt: "Broeder Branham, gelooft u in medicijnen?" Welzeker, beslist. Het zijn door God gegeven dingen; wij geloven dat. Maar dat is niet wat u geneest. Wat als wij geen gezondheidszorg en hygiëne hadden, wat zouden we dan hebben? De manier waarop mensen zich vandaag op aarde hebben vermenigvuldigd en zoveel dingen... Als het ziekenhuis niet van God is, steek het dan maar in brand, het is de antichrist. Zie? Zeker, maar als het van God is... Maar zij genezen niet. Ze zijn gewoon een plaats om u ervoor te bewaren, en om u te helpen, en te proberen u schoon te houden [uw wonden] terwijl u... Als u ooit werd genezen, was het God Die u genas.

     Een befaamde dokter, wiens naam ik niet wil noemen, zei tegen mij: "Billy, als je hier binnenkomt, in de eerste plaats heeft een paardendokter meer verstand dan wij." Hij zei: "Hij moet weten waardoor het paard ziek is geworden." Hij zei: "U komt binnen en ik vraag: 'Wat is er aan de hand met u? Vertelt u mij wat er verkeerd is. Ik heb haast, ik zal een receptje voor u uitschrijven.'" Hij zei: "Hebt u gezien wiens naam hierop staat? De apotheker, hij heeft hiervoor betaald. Ik zal u tien dollar in rekening brengen. Gaat u naar hem toe en laat hem het klaarmaken, en hij zal naar achteren gaan en het klaarmaken, en u drie dollar laten betalen voor iets waar hij twee cent voor heeft betaald." Hij zei: "U neemt het gedurende drie of vier dagen in, en als de Here u ondertussen niet heeft genezen, komt u terug naar mijn kantoor en ik zal u nog eens vijf dollar laten betalen. Dan kunt u gaan en een herhalingsrecept krijgen." Kijk, daar hebt u het. Het is God Die u geneest.

     Nu veroordeel ik geen goede dokter. God weet dat. En ik zal u dit ene ding zeggen. Laat mij voor een ogenblik stoppen. Ik heb meer dokters gevonden die in Goddelijke genezing geloven dan ik vond bij predikers. Dat is juist. En ik ben van ziekenhuis naar ziekenhuis gegaan.

70 Een befaamde dokter liet mij laatst naar een oude man gaan, een oude dokter die – waarvoor ik geen tijd heb om het te vertellen – die tachtig jaar oud was, en al twee weken buiten bewustzijn was. Broeder Goad hier weet van de zaak af. Het is zo dat hij tot dezelfde club behoort, een schietclub waar ik net een paar dagen geleden heenging. En die oude dokter lag daar. Een beroemde, een van de beste dokters die daar in het zuiden zijn. Zei: "Broeder Branham, als u erheen gaat, spreekt u dan een paar woorden tegen de oude man." Hij was bewusteloos.

     En terwijl ik zijn hand vasthield, kwam hij bij, en zei: "Hallo, dokter."

71 Ik zei: "Ik ben geen dokter", ik zei: "ik ben broeder Branham."

     Hij zei: "Wel, zeg, ik moet geslapen hebben."

     "Ja, ongeveer drie weken."

     Ik zei: "Ik vraag me af, dokter, hoe lang heeft u geneeskunde beoefend?"

     Vroeg: "Hoe oud bent u?"

     Ik zei: "Tweeënvijftig jaar oud."

     Hij zei: "Nog voor u gezoogd werd."

     En ik zei: "Ik vermoed dat u vele nachten met een zaklantaarn langs de kant van de beek hebt gelopen," een oude plattelandsdokter, "daar langs de kant van de beek om een of andere baby met buikpijn te bezoeken of een moeder in barensweeën."

     Hij zei: "Geen zaklamp, een lantaren."

     En ik zei: "Ik vermoed dat u... en dan kreeg u er niets voor, misschien wat eieren of zo."

     Zei: "Nee, ik verwachtte niets."

     En ik zei: "Wel, weet u wat ik denk, dok? Gelooft u in God?"

     Hij zei: "Ik zou hier niet zijn als ik dat niet deed."

72 En ik zei: "Weet u wat ik denk?" Ik zei: "Ze moeten daar in het Glorieland een kleine plaats in de hoek hebben voor al deze goede oude dokters die zo dikwijls geholpen hebben." Hij begon te huilen. Ik zei: "Nu, ik maak u opgewonden."

     Hij zei: "Nee, nee, nee. Blijf hier."

     Dokter... mijn dokter stond daar, een vriend van mij, stond daar en wrong zijn handen, huilde, stond daar in de hoek. Daarna zei hij: "Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets gezien." Zei: "Wat deed u met hem?"

     Ik zei: "Ik heb helemaal niets gedaan dan dat ik mijn hand op hem legde."

     Godvrezende oude man. Hij zei: "Nee."

     Ik hield zijn hand vast en ik zei: "Ik denk dat u menige operatie hebt verricht, dok?"

     Hij zei: "Ik nam nooit een mes op voordat ik mijn Schepper gevraagd had mij te helpen en het te leiden."

     Ik zei: "U mag misschien zesentachtig jaar oud zijn, maar als ik een operatie nodig had, zou ik deze zelfde handen willen hebben om die te verrichten." Dat is juist. Ik zei: "Er moet daar een kleine plaats in de hemel zijn waar u zult zijn."

     Hij zei: "Broeder Branham, denkt u dat Hij mij binnen wil laten?"

     Ik zei: "Ik denk het wel." Hij begon te huilen en ik omhelsde hem.

     Hij was hier laatst op het terrein met een groot oud musket, stond daar en zei: "Let op mij als ik dat doel raak, jongens." Hij is terug in de praktijk, zesentachtig jaar oud. Dat is waar.

73 O ja, zij hebben daar echte mannen. En zij hebben ook enige afvalligen. En foeter hen niet uit, omdat wij ook anderen hebben, afvalligen, die zichzelf 'eerwaarde' noemen. Dat is precies juist. Het is lood om oud ijzer. Ja zeker. De mensen hebben entstof en het Salk vaccin tegen polio voor deze kleine kinderen. Ik bid dagelijks dat God ons iets wil zenden tegen kanker.

     Als wij geen geloof kunnen hebben, laten we dan iets anders krijgen. Geloof is het eerste. Laten we dan het een na beste nemen als wij dát niet kunnen krijgen. Kijk in wat voor toestand de wereld is: de arme, lijdende mensheid. Help iedereen die u maar kunt. Alles wat helpt, komt van God. Laten we helpen; laten we alles doen wat we maar kunnen en bidden voor mensen. Datgene wat wij moeten doen, broeder, is om onze handen ineen te slaan, met zowel medicijnen, dokters, ziekenhuizen, verpleegsters, kerken, en alles tezamen, en ons geloof op God zetten en voorwaarts bewegen. Dat is wat wij nodig hebben. God zal ons een dezer dagen gaan vragen waarom wij dat niet gedaan hebben.

74 Herinner u dat Lukas ook een dokter was. Nu, God veroordeelde hem nooit vanwege het feit dat hij een dokter was, hij schreef de grote verhalen over genezing. Het was wonderlijk voor hem om te zien wat God kon doen. Hij was degene die aan hen schreef: "Over de vroegere handelingen en dergelijke, o Theofilus, heb ik u geschreven, enzovoort. Over Jezus van Nazareth en alles wat Hij begonnen is te doen en te zeggen." Hij wist wat Jezus was.

75 Welnu, mensen sterven in de kerkbank omdat zij de remedie weigeren. Nu, het is een ernstige zaak om dat te weigeren. Maar hoeveel temeer ernstig is het om Gods balsem te weigeren. Wat is Gods balsem? De Heilige Geest! Dat is het geneesmiddel tegen zonde! U zou de inenting van de dokter kunnen weigeren, en u zou kunnen doorgaan en gewoon een uur, week – of twee – kunnen leven, sterven en heengaan. U zou dat kunnen doen, u zou uw dagen kunnen verkorten. Maar als u Gods serum weigert, zult u voor eeuwig sterven! U zult compleet van God en genade afgescheiden zijn voor de eeuwigheid. Dus doet u nooit...

     "Is er geen balsem in Gilead? Is daar geen heelmeester? Wat is er dan aan de hand met de dochter Mijns volk dat zij niet meer in Goddelijke genezing kunnen geloven? Is het omdat het niet onderwezen wordt?"

     "Nee."

     "Wel, wat is er dan aan de hand? Wat is er aan de hand met de doop van de Heilige Geest, stopten zij met dat te onderwijzen?"

     "Nee."

     "Kregen... Vulde het... Ontvangen mensen het?"

     "Ja."

     "Wel, is er genoeg balsem?"

     "Een ieder die wil, laat hem komen en drinken van de fontein, de overlopende fontein van de Heilige Geest Die roept: 'Een ieder die wil...'" De dokter staat daar om het aan u te geven. En waarom komt u niet? Dan zal God zeggen: "Waarom? Waarom deed u het niet?"

76 "Wat probeert u te doen, broeder Branham?" Een gelóof in de mensen te schudden zodat zij het zullen beseffen. "Is er geen balsem in Gilead?"

     Nu wil ik u iets vragen. De reden dat zij de zaak ontwijken, is omdat zij bang zijn voor de nieuwe geboorte. Dat is de reden. "O, wij Amerikanen zijn zo modern, weet u. O my, heel erg. Wij moeten gewoon 'goed voor de dag komen' weet u, zoals we dat noemen." Iedereen wil gewoon precies zoals de Jansens zijn, maar zij krijgen... Ik hoop dat er hier geen Jansens zijn, en als zij er zijn, bedoel ik hen niet. Maar dat is slechts een Amerikaanse uitdrukking, zoals Doe, John Doe, zal ik maar zeggen. Ze willen zijn zoals zij. Wij willen zo superieur zijn. Ze zijn bang voor de nieuwe geboorte. Laat mij u vertellen, broeder, zeggen zij: "O..."

77 Op een keer was ik ergens aan het prediken, en daar was een jongen van een zekere kerk waar ik eens toebehoorde die kwam en zei: "Billy, weet je wat? Ik verheugde mij zo in je boodschap totdat die vrouw daarachter opstond en begon te schreeuwen en te huilen, en toen begonnen al de mensen te huilen."

     "O," zei ik, "maak je je daar druk over?"

     Hij zei: "Wel, ik kon niet horen wat je zei." En zei: "Dat... het was goed tot op die tijd."

     Ik zei: "O, zij was zich gewoon aan het verheugen."

     Zei: "O, dat maakte dat de rillingen over mijn rug liepen."

     En ik zei: "Broeder, als je ooit in de hemel komt, zal je dood vriezen, laat mij je dat vertellen." [De samenkomst lacht – Vert] Ik zei: "Omdat zelfs de engelen in de hemel dag en nacht roepen met vleugels over hun gelaat en over hun voeten: 'Heilig, heilig, heilig voor de Here. Heilig, heilig, heilig voor de Here.'" ["Amen."] Ik zei: "Je leeft in de stilste wereld waar je ooit in kan leven. Als je naar de hel gaat, zal daar geween zijn en geweeklaag en knarsing der tanden. Als je naar de hemel gaat, zal het dag en nacht: 'Glorie, heilig, heilig, heilig voor de Here' zijn. Dit is de stilste plaats waar je ooit hebt geleefd."

     Het was zo dat hij speelde in het Colgate's baseballteam. En hij zei: "Wel, ik doe niet... Zij doen dat niet in mijn kerk."

     En ik zei: "Nu, dat is... Maar ik hoop niet dat je denkt dat de jouwe het voorbeeld is."

     En toen zei hij: "Wel..." Ik zei... Hij zei: "Wel, dat lijkt voor mij niet erg veel op een Christen, als een prediker aan het spreken is..."

     Ik zei: "Weet je wat? Dat bemoedigt mij. Als ik ze 'amen' hoor zeggen, betekent dat 'zo zij het'." Ik zei: "Ik heb een oude hond gehad." En ik zei: "Hij zou alles pakken behalve een stinkdier." En ik zei: "Ik zou hem onder wat struikgewas lokken, en het enige wat ik te doen had, was om hem dat stinkdier te laten pakken; ik wilde het zelf niet doen, dus..." En ik... Dat is hoe ik aan mijn schoolkleding kwam, door vallen te zetten en te jagen. "En ik zou dit stinkdier onder de struik krijgen en oude Fritz zou daar staan. Het enige wat ik moest doen, was hem daaronder zien te krijgen, de takken op te tillen, en hij zou teruggaan en naar mij kijken alsof hij wou zeggen: 'Meester, je wilt mij toch niet daaronder laten gaan?' Ik zei: 'Ga hem pakken, jongen. Zoek hem, zoek hem, zoek hem, jongen. Ga hem pakken.' Hij zou hem gaan pakken." Ik zei: "De duivel is het grootste stinkdier waarvan ik weet. Als ik mensen hoor zeggen: 'Dat is juist, amen', dan hebben wij hem in de val gelokt, broeder; wij zullen hem spoedig te pakken krijgen. Laat hem gewoon gaan." Ja, ja, dat is waar. Wij hebben... Amen.

78 Ik zei: "Kijk, ik hoorde je laatst toen Charles Nolan die homerun geslagen had, ik woon niet ver van het park vandaan, niet meer dan vijf huizenblokken." Ik zei: "Ik heb in heel mijn leven nog nooit zo'n lawaai gehoord."

     Hij zei: "O, Billy, je zou daar geweest moeten zijn. Er stonden er drie bij een honk. En ken je Charles? Je ging met hem naar school."

     Ik zei: "Zeker."

     Zei: "Hij sloeg een homerun." En zei: "Man, ik vertel je, je had ze erin moeten zien glijden!"

79 Ik zei: "Door jullie onheilige rollers daar kon ik zelfs niet slapen. Onheilige rollers." Ik zei: "Als wij heilige rollers zijn, dan zijn jullie onheilige rollers. Zie?" Ik zei dat... Ik zei: "Je zou een armzalige baseball fan zijn die daar zat als je zei: 'O ja, ik zie dat het een homerun is.'" [Broeder Branham praat zacht en lijzig – Vert] Ik zei: "Jij zou zeggen dat hij niet erg enthousiast was. Jullie trekken strohoeden omlaag over een ander zijn hoofd, en slaan en schudden elkaar en al dat soort dingen." Ik zei: "Als de prediker in de preekstoel komt en een van deze homeruns slaat, en ziet dat deze heiligen op gang komen, en ze zien de hemel voor hen, dan roepen ze: 'Glorie, glorie! Ik zie het! Ik zie het! Halleluja, halleluja!'" Ik zei: "Zij beginnen gewoon de Koningshoofdweg op te gaan; dat is alles." [De samenkomst verheugt zich – Vert]

     Zo is het. Zie? Ja. O ja, zij... zij... Het is vreemd hoe zij het missen, maar ik veronderstel dat het zo op die manier moet zijn. Het is allemaal door God bepaald en ik veronderstel dat Hij... Dat is de wijze dat het verondersteld wordt te zijn.

80 Nu, hoe zal een dokter ooit het soort medicijn vinden wat werkt bij een persoon? Ja, zij zijn bevreesd voor de nieuwe geboorte. Weet u waarom? De reden dat zij bevreesd zijn voor de nieuwe geboorte is omdat... Luister, neem mij niet kwalijk, mijn zusters, wilt u? Ik ben... Dit is een gemengd gehoor, maar u luistert naar uw dokter; ik ben uw broeder. Elke geboorte is een knoeiboel waar het ook is. Als het in een varkensstal is, op een boerenerf, of als het in de roze versierde ziekenhuiskamer is, het is een rommel; en de nieuwe geboorte is het ook. Het zal maken dat u blèrt en brult, en het zal al de verf van uw gezicht afspoelen. Het zal dingen voor u doen waarvan u dacht dat u het nooit zou doen. U zult tekeergaan zoals u nooit had gedacht dat u zou doen. Het is een rommel.

     Maar weet u, voordat u geboren kunt worden, moet u sterven, en sommige mensen gaan verschrikkelijk moeilijk dood. Zij trappen en brullen, en schreeuwen en gaan tekeer. "Maar tenzij een graankorrel in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf!" Als u vruchten wilt voortbrengen, stérf dan aan uzelf en uw eigen door mensengemaakte theologie, en word wederom geboren uit de Geest en de opstanding. Dat is juist. Kom af van die oude geest van zelfzuchtigheid en dorheid die in u is. Neem nieuw Leven aan. Het is een rommel.

81 Tenzij een graankorrel in de aarde valt en rót, tenzij een mens rót aan zijn eigen theologie, tenzij u rót aan Methodistentheologie, tenzij u rót aan Baptistentheologie, tenzij u rót aan Pinkstertheologie; totdat u rót aan deze dingen en uzelf in de handen van God legt, dan zal de oude mens sterven en de nieuwe mens zal geboren worden. In Christus Jezus zullen we opstaan. Glorie! In de kracht en de opstanding van Christus, en het leven dat in Christus was, zal in u zijn, en "deze tekenen zullen hen volgen die geloven." Zo staat het er voor. Ja. Daar gaat het om.

82 Hoe komen ze aan medicijnen? Weet u hoe ze medicijnen krijgen? Ze nemen een cavia en ze werken aan een bepaald iets – medicijn – en bedenken dat het een bepaald iets moet doen, en zij injecteren dat in een cavia. En als hij het overleeft, zullen zij het aan u geven. U weet dat niet iedereen is gemaakt als een cavia. Weet u, soms zal het medicijn u doden. Er zijn er ongeveer net zoveel gedood door penicilline als er genezen of door geholpen zijn. Want u weet dat niet iedereen gelijk is. Het zal dus enigen helpen en de anderen doden omdat niet alle mensen hetzelfde zijn als cavia's. Dus u weet dat het enigen zal helpen en de anderen doden, maar één ding is zeker: Gods toxine zal niemand schaden maar allen genezen. Dat is juist. Want Hij zei: "Een ieder die wil..." Het zal u niet doden; het zal u genezen. O, het geneest de gebrokenen van hart, doet deze zwakke handen omhooggaan in vreugde.

     Neem de kleine wasvrouw die zo verlegen is dat zij zelfs niet met de verzekeringsman kan praten die aan de deur komt, en laat haar gevuld worden met de Heilige Geest, dan kan zij een getuigenis geven dat de dakspanen van de nok van huis doet afschudden. Zij heeft Iets gekregen. Er gebeurde iets met haar. Zij is geboren uit de Geest van God.

     Neem de ordinairste hoer die hier ooit over straat liep; zelfs de honden zouden niet naar haar willen kijken. Dat is waar. Laat haar binnenkomen en gereinigd worden door God, dan zal zij een eer zijn voor elke buurt. Dat is juist. Dat is wat de genade van God doet. Het verft niet wit, maar het wast wit. Dat is waar. Het maakt haar zo recht als een geweerloop.

83 Ik geloof in een ouderwetse, plattelandse, hemelsblauwe, zonde dodende religie, ja zeker, die zonde en zelfzucht doodt; en u bent wedergeboren uit de Geest van God en leeft voor Hem. Dat is het soort dat u rédt, broeder.

     Soms ga ik terug naar de staat Kentucky... Weet u wat? Deze Baptisten daar in de staat Kentucky zouden sommigen van ons Pinkstermensen beschamen. Ze zeiden: "Broeder Branham, u zei toch dat u een Baptist was?" Ja, ik was een echte Baptist. We liepen niet naar voren om de rechterhand van gemeenschap te geven. Broeder, we knielden neer bij het altaar en sloegen op elkaars rug totdat we doorgebroken waren. Als we daar vandaan opstonden, hadden we iets.

84 Laatst was ik in Californië in een grote kerk, een van onze grootste Pinksterkerken, en ik deed een altaaroproep, en drie of vier mensen kwamen naar het altaar. En ik smeekte vijf minuten lang of iemand wilde komen bidden met deze zondaars. Ik was zo uitgeput dat ik bijna niet meer kon staan door het prediken, en ik zei: "Wil iemand komen en bidden?" Zaten daar gewoon net zo stijf als wat, en het was een Pinksterkerk. Wel, deze Baptisten daar zouden hen beschaamd maken.

     Ik predikte daar op de Onafhankelijkheidsdag, daar ver weg in een bergkloof; overal liepen oude paarden mais te eten, we zaten op de grond te eten en hadden voetwassing, weet u, en ik stond daar te prediken, ging door met prediken: "Wij zullen opstaan, halleluja, wij zullen opstaan op die opstandingsmorgen." Ik zei: "Daar ligt mijn oude grootmoeder. Ik hield haar in mijn armen, honderdtien jaar oud, toen zij haar armen om mijn nek sloeg en zei: 'God zegene jouw kleine ziel, lieverd,' (stervend) 'voor eeuwig. Ik zal je in de hemel ontmoeten.'" Ongeveer op die tijd stond mijn tante daar achteraan met die ouderwetse muts met linten op, en ze zei: "Halleluja!" Daar kwam ze aan, op die manier.

85 Een oude zondaarsjongen stond daar met een grote oude hoed van boombast zo in zijn hand, en hij zei: "God, wees mijn ziel genadig." En hier kwam hij naar het altaar toe. Voordat hij daar aankwam, stonden er ongeveer twintig van deze oude mammies om hem heen. Wel, hij werd gered voordat hij zelfs bij het altaar kwam, broeder.

     Wilt u weten hoe laat we gingen eten? Ongeveer half vijf die middag. Broeder, zij bleven daar totdat zij er doorheen gebroken waren. O, vroeger waren dat de oude, koude vormelijke Baptisten, nu zijn het de oude, koude vormelijke Pinkstermensen. Dat is juist; dat is de wijze waarop wij zijn. Het is exact juist.

     Ja, zij geven de kleine cavia de toxine, geven het aan hem. Als hij het redt, dan geven zij het aan u. Als het niet werkt... Maar u weet dat toen God gereed was om Zijn toxine uit te proberen, Hij het niet aan een cavia gaf, Hij gaf het aan Zichzelf. Amen, dat is juist. God werd vlees en woonde onder ons om zo het toxine op Zichzelf uit te proberen.

     Elke goede dokter zal het op zichzelf uitproberen voordat hij het aan zijn patiënt geeft. Dat is waar. Dat is de reden dat God vlees moest worden. Jehova was een Geest, God is een... God de Vader is een Geest, God de Zoon is een Man waar de Geest van God in woont. Wij weten dat allemaal. Dus toen... God kwam neer en werd vleesgemaakt zodat Hij de toxine kon nemen. Dus op de oevers van de Jordaan nam Hij de injectie Zelf, het grootste wat ooit gebeurde: toen aarde en hemel elkaar kusten, toen het Lam en de Duif tezamen kwamen. De duif is de zachtmoedigste vogel van de hemel. God, Jehova, rekende Zichzelf... stelde Zich voor als de zachtmoedigste vogel van de hemel, de duif. God, de Zoon, welke Jezus Christus was, stelde Zich voor als het zachtmoedigste dier.

86 Een lam en een duif hebben dezelfde natuur. Wat als die duif op een wolf zou zijn gevallen? Hij zou zeggen: "De dagen van wonderen zijn voorbij!" De duif zou direct van hem zijn weggevlogen. Zeker. De eerste keer dat de wolf zou grommen... U weet wel, van die driftaanvallen, ze gaan tekeer zoals: "Ik zal het u nu meteen vertellen, als u niet tot die van mij..." O, o, de duif blijft daar niet. De duif is zachtmoedig; het lam wordt geleid. Het lam heeft maar één ding om te offeren: dat is wol.

     Ik hoorde iemand mij vertellen, dat... de vrouw zei: "Het is mijn Amerikaans voorrecht als ik sigaretten wil roken."

     Ik zei: "Dat is helemaal waar."

     Zei: "Zij verkopen het."

     Ik zei: "Dat is precies juist. Maar als u een lam bent, geeft u uw rechten op. Maar als u een geit bent, zult u het niet doen. Doet u hoe dan ook gewoon wat u wilt doen. Zie?" Het zijn uw rechten, maar u geeft ze op voor de zaak van het Koninkrijk van God. Dat is juist. U verzaakt al uw rechten voor de zaak van het Koninkrijk van God; geeft ze op. Zeker.

87 Welnu, we ontdekken dat God de toxine Zelf nam. De toxine. Hij was ingeënt. Zij sloegen Hem gade gedurende Zijn leven. Toen zij in Zijn gelaat spuwden, zei Hij er niets over. Toen zij een oude smerige vod rond Zijn hoofd deden en Hem bovenop Zijn hoofd sloegen, zeiden ze: "Nu, als je een profeet bent, vertel ons dan wie je geslagen heeft en wij zullen..." Hij deed Zijn mond niet open. Zij trokken handenvol baardhaar uit Zijn gelaat totdat het bloedde. Zij zetten een doornenkroon op Zijn gelaat.

     Hij zei: "Ik zou Mijn Vader kunnen vragen en Hij zou Mij twintig legioenen engelen sturen, maar Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld." Zie, de toxine hield in de tijd van verzoeking.

     Zij nagelden Hem aan het kruis en lieten Hem daar dorsten en sterven, en Hij bloedde totdat Zijn menselijk lichaam uitgedroogd was; de toxine hield. "Hij schold niet terug toen zij Hem uitscholden." Dat is het soort toxine.

88 Iedereen, de wereld sloeg het gade, de discipelen keken ernaar. Toen letten zij op Hem – toen Hij uiteindelijk bij Zijn laatste uur kwam – of Hij zou zeggen: "O, Ik was verkeerd, Ik was fout. Neem Mij er vanaf; Ik zal Mij bij jullie kerken aansluiten; Ik zal jullie theologie geloven." Maar Hij zei: "In Uw handen beveel Ik Mijn Geest. Vader, het is volbracht." Amen. O God, de toxine hield, broeders, de toxine hield.

     Toen daagden zij Hem uit. Enigen van hen zeiden: "Deze nabootser zei dat hij op de derde dag zou opstaan. Laten we hem verzegelen." Dus namen zij honderd man en rolden een grote steen voor de opening en zetten er Caesars zegel op. Je kon het beter maar niet verbreken. Wat gaat er gebeuren? Waar is de toxine nu? Glorie voor God, op Paasmorgen, bewees het wat het was. Amen. Het brak het zegel van Caesar; het brak het zegel van de dood, brak het zegel van het graf, brak het zegel van de hel. Het stond weer op (Halleluja!) en triomfeerde over dood, hel, en het graf. Gods toxine hield.

89 Er waren honderdtwintig mensen die zeiden: "Ik wil ook ingeënt worden." Ik wil dat soort inenting, zou u dat niet willen?

     Jezus zei: "Dezelfde inenting die Ik kreeg, zult u ook krijgen. Het zal net zo op u werken als op Mij. De werken die Ik doe, zult gij ook doen, als u slechts met deze toxine waarmee Ik ben ingeënt, ingeënt zult worden."

     Wel, als... U zegt: "Dat is verkeerd."

     O wacht, dat is het niet. Twee kwamen naar Hem toe, zeiden: "Here, laat een van mijn zonen aan Uw rechterhand zitten en een aan de andere kant."

     Hij zei: "Kunt u de beker drinken die Ik drink? Kunt u gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt ben?"

     Zeiden: "Ja."

     Met andere woorden: "Ingeënt met de entstof waarmee Ik ingeënt ben?"

     Zeiden: "Ja."

     Zei: "U zult het, maar te zitten aan de rechter- of linkerhand is niet aan Mij. Dat is aan de Vader om dat te geven." Maar Hij zei: "U zult ingeënt worden (met andere woorden), hetzelfde ontvangen als wat Ik gekregen heb."

90 Nu, zou u niet graag die inenting willen hebben? Zou het niet fijn zijn om te weten dat u in dit leven dát leven zou kunnen leven? En deze tekenen zouden u in dit leven volgen. Bij het sterven zou u kunnen zeggen: "Vader, het is volbracht, in Uw handen beveel ik mijn geest." O my. Dan op de opstandingsmorgen – glorie voor God – ze zouden u met een schop in uw gezicht kunnen slaan, maar op die opstandingsmorgen zult u weer voortkomen, want de inenting zal houden. Zij zagen dat het hield in het uur van de dood. Het hield in verzoeking; het hield op het ziekbed; het hield in het graf; het hield in de hel; het hield op Pasen.

91 En er waren daar honderdtwintig die naar die inenting verlangden. Dus gingen zij naar de opperkamer om te wachten op hun inenting. Amen. Jezus zei: "Ik zal het serum naar beneden sturen zodra u daarheen gaat en wacht."

     O, nu begin ik mij echt religieus te voelen; eerlijk, dat doe ik. Glorie! U zult mij hoe dan ook een heilige roller noemen; u kunt er net zo goed mee beginnen. Denkt u dat Baptisten niet juichen? Hier is er een die dat doet, ik geloof erin. Amen. Ja, broeder. Halleluja! Zij klommen naar die opperkamers en wachtten tot de inenting kwam. Plotseling kwam daar het serum van de hemel.

92 "Is er geen balsem in Gilead? Is daar geen heelmeester?" Hier komt de inenting neer, de verbanddoos voor genezing. "Want Hij werd verwond om onze overtredingen; Hij werd geslagen voor onze ongerechtigheid. De straf die ons de vrede aanbracht, was op Hem; door Zijn striemen werden wij genezen." Halleluja! De symptomen hadden de dood ontmoet op Calvarie, en Hij zond de inenting terug naar de gemeente voor de opdracht: "Ga in heel de wereld, predik het Evangelie. Deze tekenen zullen hen volgen die zijn ingeënt."

     Er kwam een geluid van de hemel als een machtig ruisende wind en entte er honderdtwintig in. Hoe handelden zij? Net als een kalf dat gebrandmerkt wordt, broeder, hier is de manier, wankelend onder de invloed van die inenting. Broeder, zij waren zo dronken door de Geest dat de mensen dachten dat zij gek waren. Ze zeiden: "Deze mannen zijn vol nieuwe wijn."

Petrus zei: "Vol van nieuwe wijn?" Stond op en begon tot hen te prediken.

93 Wel, het eerste wat er gebeurde was dat zij zeiden: "Wij zouden graag wat van deze inenting willen hebben." Zij zagen iets echts. De gemeenteleden die hongerig van hart waren, zagen iets echts, iets wat deze mensen werkelijk hadden, maakte dat zij zo handelden. Zij zagen dat zij iets hadden, omdat zij eruit zagen alsof zij dronken waren maar toch waren zij religieus, en ook hadden zij tekenen die hen volgden. Zeiden: "Welnu, heeft u hier een dokter? Is er een dokter hier?"

     Hij zei: "Ja, wij hebben er hier een, dokter Simon Petrus. Kom hierheen, dokter Simon Petrus, vertel hun het recept."

     Zeiden: "Wat kunnen wij doen om gered te worden? Wat kunnen wij doen om de inenting te krijgen?"

     Nu, Petrus zei: "Wel, u moet koosjer voedsel nemen. U moet de rechterhand van gemeenschap geven. U moet eerst zes maanden op proef om te zien of het echt werkt of niet." O, genade. Dat is door mensen gemaakte theorie.

     Petrus zei: "Bekeert u, ieder van u, wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen." Amen! "Want de..." Hij kon hebben gezegd: "Ik geef u een eeuwig recept." Dokter Petrus gaf hun een...

94 Op de dag van Pinksteren gaf dokter Simon Petrus ons een eeuwig recept, geen lid worden van, handen schudden, besprenkelen. Hij zei: "Bekeert u!" Niet, kom naar de kerk, maar hij zei: "Bekeert u, een ieder van u, wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zúlt de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen (dit recept), wie wil, laat hem komen." [De samenkomst verheugt zich – Vert] Dat is het.

     "Is er geen balsem in Gilead?" Zeker. "Zijn daar geen heelmeesters?" Zeker. Dat is juist. "Waarom is Mijn volk dan zo ziekelijk?" Halleluja. Weet u wat er aan de hand is? U neemt een echte dokter die een recept zal voorschrijven, en dan neemt u het mee naar een kwakzalver drogist, en hij gaat dat recept mixen met iets anders; hij zal de patiënt doden. Dat is exact juist.

95 Dat is er aan de hand. Wij hebben teveel kwakzalver seminaries gekregen die proberen iets anders te maken. "Sluit u aan bij de kerk, uw moeder hoort hierbij. Zet uw naam in het boek." Broeder, knoei niet met dat recept; geef het precies zoals de dokter het voorschreef. Halleluja! En dezelfde resultaten zullen komen als u het recept volgt. Wijk er niet vanaf.

     Nu onthoud, het recept heeft er een bepaalde hoeveelheid gif in, vervolgens genoeg tegengif om dat gif te neutraliseren, genoeg gif... Hij diagnosticeert uw geval, vervolgens geeft hij u genoeg gif om die kiem te doden, genoeg tegengif om dat te neutraliseren zodat het u niet zal doden. En als u er alleen maar tegengif in doet, zal het u niet helpen, of doet u er alleen gif in, dan zal het u doden. Het moet dus een uitgebalanceerd recept zijn. En God, de Dokter, wist hoe Hij het aan Simon Petrus moest geven, en hij schreef het op en hij zei: "Dit recept is voor u en voor uw kinderen, en voor hen die veraf zijn, zo velen als de Here, onze God, ertoe roepen zal!" [De samenkomst verheugt zich – Vert]

96 Nu, u zegt dat Pinksteren niet goed is. Wat is er aan de hand? Naar welk soort apotheek gaat u? Dat is er aan de hand. We hebben kaartpartijtjes in de kerk gekregen, bingo spelen om de prediker te betalen, we verkopen oude hanen die op het dak van de schuur zaten, koken ze, verkopen ze voor anderhalve dollar per bord om de prediker te betalen die daar staat te praten over bloemen en dingen, maar nooit predikt over de doop met de Heilige Geest. Wat is er aan de hand, broeder? Dat is de reden dat wij ziekten hebben; dat is de reden dat wij mensen hebben die niet in Goddelijke genezing geloven, het komt omdat zij niet het juiste recept hebben genomen! Amen!

97 Als u de doop met de Heilige Geest ontvangt, dan zult u in Gods kracht geloven; u zult elk woord geloven wat God zegt; u zult het met een "amen" bekrachtigen, elk ding dat Hij tot u spreekt. En deze mensen zaten daar niet en zeiden: "Wel, Simon, ik veronderstel dat het in orde is." [Broeder Branham fluistert – Vert] Broeder, toen zij Dat kregen, werden zij vervuld met de Heilige Geest, ze begonnen te wankelen als dronken mensen toen Dat kwam.

     En bedenk, u Katholieke persoon, dat de gezegende maagd Maria daar ook was. En als God haar niet naar de hemel liet komen zonder dat, maar zij nam datzelfde recept, hoe zult u daar komen met minder dan dat? Enigen van u koude stijve Pinkstermensen, u koude stijve Baptisten, u koude stijve Methodisten, hoe zult u daar gaan komen met minder dan dat, als zelfs de moeder van Jezus Christus daar omhoog moest gaan om hetzelfde te ontvangen en te waggelen en handelen alsof zij dronken was? Als dat de Bijbel niet is, vraag ik elke professor om het tegendeel te komen bewijzen! Want elke keer in de Bijbel als zij ooit de Heilige Geest kregen, handelden zij exact op dezelfde manier als dat zij deden. Het recept zal elke keer hetzelfde effect hebben in elke tijd. Amen.

     Hoe laat is het? O, ik dacht dat het zeven uur was. O, broeder, luister broeder, luister zuster, wat de wereld vandaag nodig heeft, is om iets waarachtigs te zien. Daar zien ze naar uit, om iets echts te zien; ik bedoel de echte wederom geborenen.

98 Welnu, degenen die voorbestemd waren ten eeuwige leven zullen het zien: "Mijn schapen horen Mijn Stem." Exact, dat is juist.

     U zegt: "Wel, ja, wij zijn Presbyterianen, nu..." of "Wij zijn Methodisten, wij..." Het maakt mij niet uit wat u bent, als u de echte Stem van God hoort, en de echte Stem van God liet deze mensen op die manier handelen, en zo doen, en hen zo'n bediening hebben, dan zal dezelfde kracht van God vandaag hetzelfde doen als u het hebt gekregen. Dat is waar. Als u het hebt ontvangen, zal het met u handelen zoals het dat met hen deed. Zeker is dat zo. Petrus zei: "Dit recept is voor alle generaties." Dus u mensen die een stel door mensengemaakte dogma's opstellen en dat leerstelling noemen, het geloofsbelijdenissen noemen, kerkleer, kerkleer van Presbyterianen, Methodisten, Baptisten en zelfs Pinksterenleringen; wat is er met u aan de hand? Neem Gods recept.

99 Dat is de reden dat de kinderen ziek zijn, zij hebben nog niet aan het recept voldaan. God heeft genoeg Balsem, nu, wees daar niet bezorgd over. Gehoorzaam alleen het recept en zie wat er gebeurt. Bekeer u en zie of de Heilige Geest zal komen. Doe zoals God zegt om te doen en zie of de Heilige Geest zal komen. Kijk of het hetzelfde effect zal hebben als dat het had.

     Wat is er vandaag aan de hand, vriend? Wij moeten het echt hebben. Dat is wat God zei: iets wat echt is. Terwijl ik over het echte spreek, laat mij sluiten. Wilt u mij nog vijf minuten meer geven?

100 Ik houd van jagen. Ik houd gewoon van jagen, alleen al om de zonsondergangen te zien en de bossen in te gaan. Zoals u allen weet, is mijn moeder een halfbloed. Mijn moeders moeder komt uit de Indianenreservaten en trekt een pensioen. Zie? Dus wij... Mijn bekering nam het nooit uit mij weg, de liefde voor de bossen. De Volle Evangelie Christen Zakenlieden laten mij jagen bij de 'Rivier van geen Terugkeer'; rondom de wereld. Ik jaag in Afrika, Azië, in de bergen.

     Bud Branham, van de Rainy Pass Lodge [Een jachthuis – Vert] in Anchorage, is mijn neef. Zie? En zestien vliegtuigen gaan daarheen voor de grizzlybeer, schapen, enzovoort. U, jager broeders, enzovoort, als u daar ooit heengaat, laat mij hem dan schrijven en hij laat u daar goedkoop verblijven. Zie? Dus, en... Als ik erheen ga, houd ik er samenkomsten. En zij laten mij daar gratis naartoe gaan omdat ik helemaal geen geld heb. Dus... En dat is de wijze.... De reden dat ik helemaal geen geld hoef te hebben, is omdat, als de Here mij naar Afrika wil sturen, Hij zal zeggen: "Broeder Branham..." Iemand zal komen en zeggen: "De Here zei me u dit te geven."

     Ik zeg: "Dank U, Here." Ik wist het. Zie, daar ga ik.

101 Kijk, ik hoef nergens om te bedelen; als de Here mij niet wil laten gaan, dan houdt Hij mij hier. Zie? Gewoon... Dat is de manier om te leven. Ik houd ervan om op die manier te leven. Alleen wat Hij zegt, is goed. Ik hoef niets te hebben, wil niets hebben. Want ik wil alleen Zijn genade, dat is alles.

     Ik was gewend om in de noordelijke wouden te jagen. Ik had een jachtpartner daar en u... al u broeders die jagen, weten wat een goede jachtpartner is. Je kent elkaar. Hij was een van de beste jagers en een die het beste schoot die ik ooit heb gezien. Je hoefde je nooit zorgen om hem te maken. Soms neem je een 'cheechaker' mee de bossen in en je zou... Wel, cheechaker betekent 'groentje', en het is een Indiaans woord. Maar als je hem meeneemt in de bossen, dan moet je hem in de gaten houden anders zul je hem kwijtraken. Maar je hoefde je nooit zorgen te maken om oude Bert. Hij wist waar hij zich bevond en hij was zelf zo ongeveer een halfbloed Indiaan.

     Dus hij was een fijne kerel, maar de gemeenste man die ik ooit in mijn leven heb gezien. Hij was een erg wrede kerel. Hij schoot gewoonlijk kleine reekalfjes alleen maar om mij me slecht te laten voelen. Nu denk ik niet dat het verkeerd is om een reekalfje te schieten, dat is in orde. Abraham doodde een kalf en voedde God ermee. Dus dat het een reekalf is, is in orde, maar niet om alleen maar gemeen te zijn. Het is niet wat u doet; het is de manier waarop u het doet. Dus soms is het niet wat u zegt; het is de manier waarop u het zegt.

102 En dus dit reekalf... Als hij deze kleine reekalfjes zag – en hij wist dat ik een prediker ben, weet u – dan zou hij gewoon acht of tien van die kleine makkers in een jaar doodschieten alleen maar om mij een slecht gevoel te bezorgen. En ik zei: "Bert, je bent een van de fijnste vrienden, en ik houd ervan om met je te jagen omdat je een goede kerel bent; maar je bent zo gemeen."

     Hij zei: "Je noemt mij gemeen?"

     Ik zei: "Je bent meer dan dat. Je bent goddeloos."

     En hij zei: "Ach, prediker, kom tot jezelf," zei: "je bent net zo laf als de rest van de predikers."

     Ik zei: "Ik ben niet laf." Maar, zei ik: "Mannen die... Ik ben een jager." En ik zei: "Ik doe niet... ik ben geen doder; ik ben een jager."

     En hij zei: "Ach, kom tot jezelf, Billy."

     In een bepaald jaar toen we daar boven waren, zei hij... Ik ging erheen en het was een beetje laat om erheen te gaan, het seizoen was al een paar weken geopend. En o, als ooit iemand heeft gejaagd in de noordelijke bossen, deze witstaarten, o broeder, over Houdini gesproken, de ontsnappingskunstenaar, ze... Hij is een amateur bij hen vergeleken wanneer er een paar keer op ze geschoten is. En ze gaan gewoon zo, op die manier, er vandoor. [Broeder Branham knipt met zijn vingers om het te illustreren – Vert] En soms kun je niet verder van je af kijken dan zes meter in die bossen daar in Maine, waar je... Je kunt maar beter weten waar je je bevindt anders zul je nooit terugkomen, honderden kilometers ver is het vlak land, en je valt in het moeras en je gaat tien keer kopje onder. En het is gevaarlijk jagen. Als je niet echt verstand hebt van de bossen, blijf eruit vandaan tenzij je iemand bij je hebt.

103 We waren daar dus aan het jagen en wij... En voordat we weggingen... Mijn vrouw was bij me en zij bleef daar bij het jachthuis van het kamp waar ongeveer twintig vrouwen bij elkaar waren. Dus Bert en ik staken over naar de andere kant van de berg en we wisten waar we waren als we gingen jagen. En hij zei: "Ik heb hier iets, Billy."

     Ik zei: "Wat is het, Bert?"

     Hij reikte in zijn broekzak en pakte een klein fluitje. Hij kon erop blazen en het klonk zoals een klein roepend reekalfje (dat is een babyhert, weet u), roepend om zijn mammie. En o, ik zei: "Bert, je bent toch niet zo wreed. Je zou... Wil jij een hert tevoorschijn roepen met dat geluid van een reekalfje?"

     Hij zei: "Ach, kom tot jezelf." Ik dacht echt niet dat hij het zou doen, eerlijk.

104 We jaagden. Er lag ongeveer 15 cm sneeuw op de grond, tamelijk goed weer voor de jacht om sporen te volgen. Wij jaagden tot aan het middaguur maar vonden niets, zelfs geen spoor. Ze waren... Deze herten zoeken 's nachts naar voedsel en dan trekken ze zich overdag terug onder de bosjes en dergelijke; je kunt ze niet in beweging krijgen. Want ze zullen zich niet bewegen totdat het weer nacht wordt, tenzij je er op een stapt en hem eruit jaagt. We jaagden toen tot ongeveer elf uur, half twaalf.

     En we namen altijd een thermosfles vol hete chocolademelk mee en misschien een sandwich. En we zouden omhoog klimmen zover als wij konden en dan rond de middag zouden we eten, en hij zou de ene kant op gaan en ik een andere kant. En we zouden terugkomen naar het kampement voor die nacht. Kwamen misschien om tien of elf uur 's avonds binnen. Dus toen... hij...

105 We waren bij een kleine opening gekomen van ongeveer de grootte van deze gehoorzaal hier. En hij deed zo.. Hij stond voor mij en hij hurkte zo'n beetje neer op deze manier. 'Hunker' [hurken], ik veronderstel dat dat hier juist is, is het niet? Er zijn genoeg Kentuckiërs hier die weten wat het betekent als ik 'hunker' zeg. Dus zoiets als neerbukken, liever gezegd. En hij stak zijn hand zo in zijn broekzak, en hij zou gaan pakken... Ik dacht dat hij zijn sandwich wilde pakken. En toen hij het deed, haalde hij dat kleine fluitje tevoorschijn. En ik keek naar hem, ik zei: "O, schaam je, Bert."

106 Hij blies erop, en het klonk precies zoals een kleine baby die om zijn moeder huilt. En toen hij dat deed, keek ik over de plaats heen en daar stond een groot flink hert op. En hij had ogen net als een hagedis. En hij keek mij zo aan met deze hagedissenogen en ik zei: "O, dat ga jij niet doen, Bert." Ik zei: "Zij... dat is een moeder, broeder." Ik zei: "Dat is een moeder. Zij denkt dat het haar baby is."

     Hij zei: "O, kom tot jezelf, prediker." Hij bracht zijn geweer in orde op deze manier.

     Ik dacht: "O my."

     En hij blies er weer op. Ik kon deze grote ogen goed zien en de grote oren die zo uitstaken van het moederhert. Zij had misschien reekalfjes. Ziet u? Dus haar baby was in moeilijkheden. Zij luisterde, deze grote oren omhoog. En toen blies hij er weer op.

107 Nu is dat totaal ongebruikelijk op die tijd van de dag, elf uur op de dag. Dus zij stapte precies daar in deze opening. Nu, dat is in alle opzichten ongebruikelijk zoals iedereen weet die op herten jaagt. Liep regelrecht die opening in; wat was er aan de hand? Zij zocht naar haar baby. Zij keek zo om zich heen.

      Nu deed zij zich niet voor als een huichelaar. Zij had iets in haar; zij was een geboren moeder en haar baby was in moeilijkheden. Zij zocht naar die baby.

108 Juist toen zag ik oude Bert. Wij lopen nooit met een kogel in de cilinder; dat is slecht beleid. Dus zag ik hem die .30-06 nemen en hij deed die 180 korrel mushroom-kogel erin. [De ronde punt ervan barst open en maakt ernstige verwondingen – Vert] O, hij was een scherpschutter. Trok die patroonhouder naar beneden, richtte hem zo omhoog met het vizier precies op haar hart gericht. Ik dacht: "O God, hoe kan die man dat doen? Die moeder zoekt naar haar baby, en dan zou hij wreed genoeg zijn om dat dierbare loyale hart regelrecht uit haar weg te schieten?" Wel, de afstand van dit gebouw met die... als hij die kogel met deze zware lading zou gebruiken, wel, dan zou hij haar hart regelrecht uit haar vandaan schieten. Ik dacht: "Hoe kan hij zo gemeen zijn om bij die dierbare moeder met dat loyale hart die uitziet naar haar baby, zoekt naar haar baby, om haar hart eruit te schieten?" Ik dacht: "Bert, je bent slecht."

109 En hij keek naar beneden. Ik zag hem zo omlaag gaan, een zithouding aannemen, en o, broeder, ik wist wat er zou gaan gebeuren. Ik kon er niet naar kijken. En de... Toen ik mij omkeerde om te zien wat hij aan het doen was, zag het hert de jager en zij schrok. [Engels: spooked, verstarde – Vert] Dat is het woord van de jager. Dat betekent dat zij bang werd.

     En zij keek op. Zij stak haar beide oren zo omhoog. Rende zij weg? Nee, zeker niet. Dood of geen dood, haar baby was in moeite; zij zocht ernaar. O my. Zij kon het niet helpen, zij was een moeder. Zij was een geboren moeder. Zij speelde niet de rol van een huichelaar; zij was een moeder. Dood of geen dood, haar baby was in moeite, en zij zocht ernaar. En ik dacht: "Dat behoorde zeker die wreed-hartige man te treffen."

     En ik zag hoe hij zichzelf in evenwicht bracht om te schieten. Ik keerde hem mijn rug toe. Ik kon er niet naar kijken, ik kon het gewoon niet verdragen om te zien dat deze dierbare moeder dat dierbare loyale hart zou gaan... En zij hield zoveel van haar baby, al zou haar hart regelrecht uit haar vandaan geschoten worden... Keek naar hem, keek naar hem, terwijl daar ook een jager zat, en ze wist dat dat haar dood betekende. Maar zij ging haar baby achterna.

     En ik keerde mij om; ik dacht: "O God, o, hoe kan hij het doen, hoe kan hij het doen? My, zo wreed!" En ik stond achter een kleine spar. Ik dacht: "O God, hoe kan hij het doen?" En daar was een sneeuwbank. En ik dacht: "Bij die dierbare moeder zal haar hart er regelrecht uit geschoten worden. God, ik kan er niet naar kijken. Hoe kan hij het doen?"

110 Ik bemerkte dat het geweer niet afging. Ik draaide mij om om te zien wat hij aan het doen was. Hij deed zo, hij schudde gewoon. Hij keek om naar mij, en deze hagedissenogen waren veranderd. Grote dikke tranen rolden van zijn wangen. Hij greep dat geweer en gooide het op de grond, en hij greep mij bij de broekspijp en hij zei: "Billy, ik heb er genoeg van. Leid mij tot die Jezus waarover je spreekt dat Hij zo werkelijk is."

     Wat was het? Hij zag iets echts. Hij zag iets dat niet voorgewend was; hij zag iets dat echt was. Hij zag de liefde van een moeder die zou standhouden in het aangezicht van de dood, of ongeacht wat het was. Hij zag iets echts, geen prediking die ik predikte of een lied dat in de kerk gezongen werd. Hij is nu een diaken in de Baptistenkerk.

     Hij greep mij op die sneeuwbank bij mijn been, hij zei: "Billy, ik heb iets gezien dat echt is." Zei: "Ik heb er genoeg van." Zei: "Vertel mij over Hem."

     Ik knielde neer in de sneeuw, en ik zei: "Bert, God zei: 'Als zij zich stil houden, zullen deze rotsen het uitschreeuwen.' Houd je van Hem?"

     Hij zei: "Ik wil dat soort liefde hebben voor mijn God zoals dat hert het voor haar baby had." Daar op die sneeuwbank leidde ik die jager tot God.

111 Ik vraag mij vanavond af, hoeveel er hier dat soort liefde voor uw Here zouden willen hebben, zoals die echte, die echte liefde. Zij... wat deed zij? Zij toonde iets dat echt was. Nu, vrienden, er is vandaag zoveel namaak geloof. Laten we dat niet nemen. Laten we iets echts hebben. Het is zo laat.

     Laten we gaan staan en ons leven aan God toewijden. Allen die willen dat God in uw hart komt, en u een ervaring geeft dat u Christus liefhebt, en de liefde voor Christus kunt hebben om de dood in de ogen te zien of iets dergelijks, het soort liefde dat dat moederhert voor haar baby had, hef dan uw hoofd... handen zo omhoog. Laten we onze hoofden buigen.

     Ja, Here, wij hebben balsem. Er is balsem in Gilead. Er zijn hier heelmeesters. God, ik bid dat U nu de mensen wilt helpen om te komen om ingeënt te worden; om te komen om ingeënt te worden tegen humeurigheid, tegen ongeloof, om gereed te zijn voor die grote dienst morgen. Sta het toe, Here.

112 Met onze hoofden gebogen, hoeveel van u willen die echte Pinkster Heilige Geest-liefde van God? Dat is Pinksteren: echte liefde. Wilt u komen en rond het altaar gaan staan terwijl ik voor u bid? Kom, beweeg u nu uit uw positie vandaan terwijl u staat, kom nu hierheen en zeg: "Ik wil dat soort liefde, broeder Branham. Ik wil die liefde van mijn Heer." God zegene u, God zegene u. Dat is goed. Kom vanaf de balkons; wij zullen wachten. Komt u meteen.

     Dit zou het uur kunnen zijn dat alles gedurende het leven... Wat is... wat is er belangrijker voor u, vriend? Het geeft niet... Het maakt niet uit of u een kerklid bent. U zegt: "Wel, ik behoor tot een Pinksterkerk." Maar als u niet die onsterfelijke liefde voor Christus hebt om tentoon te spreiden voor de wereld zodat de mensen het kunnen zien, wilt u dan niet komen?

113 U, Pinkstermensen, die weet dat u een leven leeft... U heeft temperament, en u heeft frustraties, en soms bent u bang en twijfelt. Waarom komt u niet hierheen? Kom eromheen staan; toon het God door gewoon te komen: "Ik heb spijt, God. Ik... ik wil liefde hebben; ik wil werkelijke liefde hebben. Ik wil U liefhebben, Here, zoals dat moederhert haar baby liefhad."

     U zegt: "Maar ik ga met mijn buren naar de kerk." Maar wat met uw Heer? Wilt u komen? Kom vanaf de balkons, wilt u niet? Er zijn er daarboven veel van u. Wij zullen hier precies staan blijven en wachten.

114 Jullie jonge studenten van dit college hier, jullie zullen weggaan om de mannen van morgen te zijn, de vrouwen van morgen, waarom komen jullie niet om je leven toe te wijden? Wij vragen jullie niet om je bij enige Pinksterkerk aan te sluiten. Blijf een Methodist, precies wat je bent. Maar kom, en krijg deze ervaring van de liefde van God in je hart, zo teder, dat wanneer je naar je gemeente gaat, waar God je ook naartoe zal leiden, jonge man, jonge vrouw... Waarom kom je niet en krijg een echte inenting tegen de zonde?

     Enige studenten daar roken sigaretten, bent u niet beschaamd? Kom hier. Wel, John Wesley zou zich in zijn graf omdraaien als hij dat zou hebben geweten, terwijl u zijn student bent. Kom hierheen, wilt u niet komen? Krijg God echt in uw hart. Kom, wilt u niet? Kom allen van de balkons vandaan. Voor allen, 'wie ook maar wil', is het recept verkrijgbaar. Wij hebben hier balsem in Gilead, en hier, precies hier, zijn de heelmeesters die u zullen meenemen voor de doop en wat dies meer zij in de samenkomst. Wij hebben hen hier. Wilt u niet komen? Wilt u niet komen om uzelf opnieuw aan God toe te wijden en een ervaring te krijgen? God zal...

115 Nu, bedenk dat God u zal gaan vragen: "Waarom kwam u niet?" Voor de morgen kunt u ziek worden, en u voelt pijn in uw armen, het komt omhoog rondom uw schouders, u weet wat dat is, is het niet? U bent stervend. U voelt uw pols sneller gaan en uw handen worden koud; de dokter haast zich naar binnen en zegt: "Het is een hartaanval." De ambulancesirene loeit en u voelt uw leven... u drukt zich in het kussen en u weet dat u zult gaan sterven, dan zal God u vragen: "Waarom kwam u niet?"

     "Wel, Here, ik behoorde tot de kerk." Dat is niet waarover Hij spreekt.

116 Waarom, waarom? Waarom is er nog steeds zondeziekte in de kerk? Is daar geen balsem om het te genezen? Ja, er is balsem om het te genezen; er zijn geneesheren hier. Alles is gereed, wilt u niet komen? Kom nu, terwijl wij een ogenblik wachten.

... Redder,
Hoor mijn nederige roep;

     Maak mij een Christen, maak mij een geboren Christen zoals dat hert. Wat was dat hert? Zij was een geboren moeder. Zij was geboren om een moeder te zijn. Kom, word geboren om een Christen te zijn. Kom. U zult dezelfde liefde hebben van God, zelfs meer dan dat hert had voor haar jong. "Kan een moeder haar zuigeling vergeten? Ja, dat zou kunnen, maar Ik kan u niet vergeten", zei Jezus. "Uw naam is gegraveerd in de palmen van Mijn hand."

117 Wilt u niet komen? Ik nodig u uit. En onthoud, dat op de dag van het oordeel, als aan u gevraagd zal worden "waarom", dat dan de bandopname van deze avond opnieuw afgedraaid zal worden.

... Ga mij niet voorbij.
Redder...

     Kom, elke ziel, elke ziel; gewoonten, temperament, frustraties, twijfels, zieke mensen, kom. Als u niet genoeg geloof hebt om te gehoorzamen, wilt u dan nu niet komen om het waarachtige in u te krijgen dat u geloof geeft. U bent van plan om morgenavond genezen te worden. Waarom komt u nu niet gewoon hier rondom het altaar staan, en zeg: "Here, neem deze avond al mijn twijfels weg. Neem al mijn twijfels weg; laat mij hier iets krijgen dat maakt dat ik het echt weet. Geef mij iets zodat ik morgenavond als die genezingsrij opgeroepen wordt, ik zal zeggen: 'Here God, er is geen schaduw van twijfel in mijn hart, ik geloof U, Here.'"

Terwijl Gij anderen roept,
Ga mij niet voorbij.

Redder, o Redder,
Hoor mijn nederige roep;
Terwijl Gij anderen roept,
O, ga mij niet voorbij.

118 Kijk hier in de hoek naar een kleine moeder die hier zit terwijl zij haar baby op haar schoot laat drinken. Als iemand vanavond zou komen en tegen die kleine moeder zou zeggen: "Ik zal ú gaan doden óf uw baby." Wie zou sterven? De moeder, zeker. Waarom? Dat is de hare. Het lag gedurende negen maanden onder haar hart; het is van haar.

     Waarom zou u nu niet onder Zijn hart willen liggen en gewoon uw leven aan Hem overgeven? Hij stierf voor u zodat u gered kon worden; dit is die liefde. Wel, er zou iets met die moeder kunnen gebeuren en zij zou haar baby kunnen vergeten; de Bijbel zei dat. "Maar Ik kan u nooit vergeten", zei Hij. "Uw namen zijn in Mijn handpalmen gegraveerd." Wilt u nu niet komen? Dit is als een soort toewijdingsdienst. Kom nu. Nog één keer, zodat ik zeker zal zijn dat ik iedereen geroepen heb.

119 Nu, bedenk, u Katholieke mensen, u zegt: "Broeder Branham, ik ben Katholiek." Het maakt mij niet uit. Een Katholiek kan zoals iedereen gered worden. "Ik ben Baptist." Goed. "Wel, ik ben een Pinkstermens." Een Pinkstermens kan net zoals ieder ander gered worden. Maar als u niet hebt gekregen...

     "Ofschoon..." Luister. "Ofschoon ik met talen der mensen en engelen sprak, en geen liefde had, ben ik toch niets." Dat is de Pinkstermens; ze spreken met tongen van mensen en engelen, zowel met de onbekende als de bekende tongen. Nu, u Methodisten: "Ofschoon..." – en Baptisten en Katholieken – "Ofschoon ik al de geheimenissen van God kan begrijpen, de hele Bijbel kan uitleggen, alles weet, mijn theologie voortreffelijk is; maar niet dat soort liefde heb, dan ben ik niets. Ofschoon ik al mijn goederen weggeef aan de armen, mijn lichaam als offer geef om verbrand te worden, geloof heb om bergen te verzetten, ofschoon ik het kon doen, maar geen liefde heb, dan ben ik niets. Waar tongen zijn, zij zullen ophouden. Waar profetie is, het zal afgedaan hebben. Waar kennis is, het zal verdwijnen, maar als liefde komt, blijft dat voor eeuwig."

     [Broeder Branham citeert dit lied – Vert]

Dierbaar stervend Lam, Uw dierbaar bloed
Zal nooit Zijn kracht verliezen,
Totdat heel de verloste Kerk van God
Gered is om niet meer te zondigen.

     Luister:

Sinds ik door geloof die stroom zag
Vloeiend uit Uw wonden,
Zal verlossende liefde mijn thema zijn,
En zal het zijn totdat ik sterf.

Dan in een nobeler, liefelijker lied,
Zing ik van Uw reddende kracht,
Als deze arme, lispelende, stamelende tong
Stil ligt in het graf.

120 Laat mij in U leven, met elke ons van mijn kracht van mijn lichaam, en alles wat ik ben, om de liefde van Jezus Christus uit te drukken die is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest.

     Welnu, elk persoon hier in de zaal, u rondom het altaar, wat uw moeite ook is, belijd het aan God: "Ik heb temperament. Ik heb gewoonten. Ik ben beschaamd over mijn leven. Ik het dit, dat, of wat anders." Ik zal voor u gaan bidden. Ik wil dat iedereen eerbiedig is.

121 Onze hemelse Vader, deze mensen zijn gekomen op het eenvoudige Woord van de levende God, en op het verhaal dat ongeveer twintig jaar geleden gebeurde, toen een wreed-hartige jager gemeen en onverschillig wilde zijn, maar die dag daar op die sneeuwbank, toen hij een moederhert die echte, ware liefde zag tentoonspreiden, iets echts zag. Dat was wat hij wilde. Zeker, als God dat soort liefde aan een dier kon geven, kon hij het ook aan een man geven. Daar gaf U hem die grote ervaring van de nieuwe geboorte.

     Nu, Vader, deze mensen staan rondom het altaar. Het zijn vrouwen, moeders, vaders, kinderen. God, zij staan hier te wachten om die liefde te ontvangen. Mogen zij hier niet tevergeefs heen zijn gekomen, maar mogen zij zo vastbesloten zijn dat zij ingeënt zullen worden tegen hun boosheid, hun gedachten, hun... hun frustraties, hun temperament, totdat de Heilige Geest op hen zal vallen, Here, als een machtig ruisende wind. Sta het toe, Here. Door Jezus Christus' Naam, draag ik hen aan U op.

     [De samenkomst bidt luid; de muziek speelt hard. Wat gesproken wordt, is moeilijk te verstaan – Vert]

     Welnu, ik wil dat u, geestelijken, hierheen komt en rondom mij gaat staan, rond loopt...?... Hier zijn predikers die hierheen lopen en knielen en bidden.

122 Nu, iedereen in het gehoor, buig uw hoofd, terwijl ik ga vragen of broeder...?... ons in gebed wil voorgaan.

     Ik draag u op aan Jezus Christus, de Zoon van God, om u het verlangen van uw hart te geven waarvoor u kwam. Terwijl wij bidden.