Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Het onzekere geluid

Door William Marrion Branham

1 Dank u zeer, broeder, God zegene u. "Mijn zoon Timothy..." Dat is heel goed. God zegene u. U weet niet wat voor een gevoel mij dat geeft om een jonge man te zien, en om die woorden op die wijze gesproken te horen worden. Het betekent, broeder, dat mijn werk niet helemaal tevergeefs was. Ik word ouder met de jaren, en hij is degene die zal volgen. En nu, het maakt mij gewoon zo blij om te horen dat een samenkomst zoals die... wat het heeft voortgebracht. U weet nooit wat u doet wanneer u zaden zaait.

2 Er is een legende daar in Noorwegen dat... Ze hebben een heleboel mooie bloemen in Noorwegen. En de legende, zoals John Apple hier, weet u, is dat deze man zo van bloemen hield dat hij zijn broekzakken vol zaden deed. En hij ging rond en zaaide gewoon zaden. Overal waar hij een plaats zag, zaaide hij zaden van bloemen, en dat is de reden dat er zoveel bloemen zijn, omdat iemand zaden heeft gezaaid. Dat is het.

     Laat ons het zaad van het Woord van God zaaien waar wij ook zijn, want wij weten niet wat het gaat produceren. En die weinige zaden, die avond, vielen in vruchtbare grond die een echte waarachtige dienstknecht van God voortbrengt, die hier staat als een schijnend licht. Ik passeerde onlangs zijn kerk, en ik herinner mij de jongen niet, natuurlijk, maar voor mij is hij gewoon een kind. Ik betwijfel of hij zo oud is als mijn Billy. Maar hij is... Toen ik daar stond en deze fijne grote Assembly of God-kerk zag die daar gebouwd was, stopte ik gewoon even en zei: "Dank u, Vader. Houd Uw hand op hem." En "momenten van uit elkaar gaan laten voetafdrukken na op het zand der tijd."

3 Zeker een blijde, zeer blijde gedenkdag. Gods zegeningen op u allen.

     Nu, morgen is het zondag, en wij verwachten dat u, bezoekers, morgen allemaal iemands gemeente bezoekt. Deze mannen hier op het podium zijn mannen die plaatselijke predikers zijn, en zij zijn hier om het Evangelie te vertegenwoordigen dat u ons hoort prediken. Zij geloven hetzelfde als wij en zitten hier om het te vertegenwoordigen. En vul hun kerken morgen; heb een geweldige tijd.

     En morgenmiddag zullen wij dan de middagdienst hebben in plaats van een avonddienst te houden, want het trekt gewoon de mensen weg van hun eigen post van plicht, en wij kunnen het houden in de middag. Wij behoren de hele zondag te aanbidden. Dat is de dag die daar voor opzij gezet wordt. Dus nu, ga naar de zondagsschool in de ochtend, ergens, en blijf voor de kerkdienst.

     En het is altijd een zonde om uw kinderen naar de zondagschool te sturen. U weet dat. Iedereen weet dat. Een zonde om uw kinderen naar de zondagsschool te sturen; neem ze mee. Dat is dus een... Dus dan, u doet het juist; maar u doet het verkeerd als u hen alleen daarnaartoe stuurt.

4 En dan morgenmiddag om half drie, wees hier op tijd als u kunt. En wij gaan toewerken naar een andere genezingsdienst morgenmiddag. Ik bid dat de Here ons uitermate overvloedig zal geven morgenmiddag. Het is zo'n echte dienst geweest!

     Als die... als die kok of chef die dat ontbijt vanochtend gekookt heeft hier in de... Ik weet niet hoe wij de plaats noemen hier op de terreinen, zeg, dat was werkelijk goed. Eerlijk gezegd, dat is de eerste goede vaste maaltijd die ik deze week gegeten heb. En het... die koeken of het brood, wat het ook was, zoet brood, dat was goed, heel... Ik hield er echt van. Ik zou graag dat recept willen hebben. Zuster Wood, neem het mee naar Meda en kijk of zij zou kunnen proberen om het te koken. Dat is goede Methodisten-kookkunst. Dat was het werkelijk, het was werkelijk goed. Wij waarderen het.

     En als de diaken toevallig aanwezig zou zijn, wij verontschuldigen ons dat wij te lang zijn gebleven, omdat we het niet wisten. Natuurlijk begrijp ik, broeder, meneer, dat uw diensten misschien... U hebt allen aan uw diensten een bepaalde tijd toegemeten, en daar bent u automatisch aan gewend. Maar ik zal u vertellen, broeder, dat deze Pinkstermensen werkelijk een gastronomisch feestmaal hebben wanneer ze samenkomen, en ze blijven gewoon de hele dag; u moet ze gewoon naar buiten drijven. Dat is gewoon alles, ze gewoon van uw handen krijgen. Dus zij... Maar wij probeerden te sluiten... Billy gebaarde vijftien minuten, en ik geloof dat wij het binnen vijftien minuten voor u hadden opgeruimd. En het spijt ons dat wij daar iets verstoord hebben, want wij wisten het niet.

     En wij danken u zeker vanuit de diepte van ons hart dat u ons dat ontbijt liet houden. En u fijne dames die bediende en van alles, dank u heel hartelijk. Gods rijke zegen zij met u.

5 Nu, ik dacht eraan – kan het niet uit mijn gedachten krijgen – dat bij de bekering van deze broeder Hill... Broeder Banks Wood, een van mijn metgezellen, zit hier ergens vanavond. Ik veronderstel dat hij niet naar huis ging vandaag. Maar hij was in de samenkomst vanmorgen. Dat is waar zijn zoon, juist de samenkomst net daarvoor, genezen werd. Elke keer dat hij een samenkomst vermeldde, ik... iets buitengewoons. Nu, ik zou gewoon graag – ik wil niet weggaan van mijn tekst hier – maar ik zou gewoon graag over een klein voorval vertellen dat gebeurde dat de wratten echt van me afsneed in die samenkomst, dezelfde als waarin jij tot bekering kwam.

     Ik vertel u, hoe gemakkelijk het is om gewoon van het Koninkrijk van God weg te wandelen, als u niet... Mijn oude mama vertelde mij vroeger, zij zei: "Lieverd, denk altijd twee keer na, en spreek dan eenmaal." Dat is zeer, zeer goede filosofie. Het is een... dat is het werkelijk.

6 Ik verbleef... (Zoals u weet, was het een grootse samenkomst.) En we verbleven daar op het platteland. Er was toen een heleboel klatergoud in de samenkomst; sindsdien is het heel wat stiller geworden, want, o, Oral Roberts en vele anderen kwamen op het veld, dus zij... Het is... de opwekking in Amerika is bijna geëindigd; u weet dat. Wij lezen nu alleen nog na, slechts waar het bijna helemaal voorbij is.

     En ik denk... Dat is de reden dat ik waarschuw met mijn hele hart: "Oordeel zal hierop volgen, zo zeker als de wereld." Er is nog nooit een tijd in de geschiedenis geweest dat er geen oordeel volgde. En oordeel zal dit volgen.

     En de genezingsopwekking is nu bijna afgelopen in Amerika. En mijn hart verlangt naar de gebieden overzee, waar ik wellicht over enkele maanden, misschien mijn... de rest van mijn verblijf, de rest van mijn leven, zal doorbrengen in de vreemde velden.

7 Nu, dus in deze samenkomst moest ik logeren daar op het platteland. En ik was in een klein motel. (De broeder weet het misschien, als hij uit die streek van het land komt.) En er was een klein... Ik geloof dat het een Mennonieten restaurant was aan de overkant van de weg, en ze waren... Nu, de Mennonieten zijn echt fijne mensen. Ik kwam er vandaag voorbij en zag een Mennonieten ziekenhuis hier in de stad. Als ik mijn arm zou breken en naar het ziekenhuis zou moeten gaan, hoop ik dat ze me naar het Mennonieten ziekenhuis brengen, want ik houd van die mensen; ze zijn echt fijn. En ze geven je altijd, ik geloof dat het een... Gene, hoeveel 'ounces' zijn er in een 'pound'? Zestien, is het niet? Ze geven je zeventien. Zie? En zo... En het zijn werkelijk fijne mensen.

     En ik was in het restaurant. En de kleine dames waren zo netjes gekleed, keurig, en hun keukens waren schoon. En het waren keurige, lieflijke dames, gewoon helemaal als een echte Christelijke dame. En ik heb er echt van genoten om daar te eten. Hun eten was fijn. En dus ging ik daarheen om te eten.

8 Wel, op zondag had ik misschien twee dagen niet gegeten, toen ik mij klaarmaakte voor de grote middagdienst (misschien toen deze jongen werd bekeerd, of tot Christus gebracht). En dus... Meneer Baxter sprak voor mij, als u het zich herinnert, tijdens de middagdiensten in de voordiensten. En dus werd ik hongerig. En ik wist dat ik die middag alleen zou gaan prediken; ik zou geen genezingsdienst hebben. Dus, ik dacht zo'n beetje: "Wel, het zou mij geen kwaad doen om een boterham te eten." Ik zei: "Ik predik gewoonlijk zo hard", zei ik, "en zo lang, het zal helemaal verteerd zijn voordat de avond komt voor de genezingsdienst."

     Dus ik zei... Ik ging daarnaartoe, en de kleine Mennonieten plaats was gesloten. En ze waren naar de kerk gegaan, en de plaats was gesloten. Dus liep ik de straat over naar een gewone kleine Amerikaanse eetgelegenheid, waar ze boterhammen en koude dranken hadden.

9 Ik heb er een hekel aan om dit te zeggen. Het doet mij gewoon pijn, want het is onze eigen natie, maar om het zo te zien aftakelen... Toen ik de plaats binnenliep, het eerste was een politieman, die met zijn arm op de verkeerde plaats om een vrouw heen stond, spelend op een gokmachine. Nu, gokken is illegaal in Ohio. Veel van u mensen uit Ohio weten dat. En dan een politieman, die behoort de wet te handhaven, die daar de wet staat te overtreden; en een man van mijn leeftijd (die thuis misschien kinderen had en een vrouw) stond daar met een arm om een vrouw. Ik keek, en ik dacht: "O my."

     Ik hoorde iemand lachen, en ik keek om naar de achterkant, en een stel van die jongens hier... Hoe worden ze genoemd? Beatniks, of wat dan ook...? Dat haar dat zo geknipt is dat het er aan de bovenkant plat uitziet, en een eend die achterin hun nek zit, of zoiets, overall-jassen aan, en hun broeken een heel eind naar beneden getrokken op die wijze. Jongens, wees een man. Jullie hebben iets beters in je dan dat. O my. Dus, daar zaten ze daar achterin en een jongedame van niet ouder dan zeventien of achttien jaar... En die jongedame, hoe ze zich gedroegen, en overal aan haar trokken, het was een schande. En ik dacht: "Wel, wat is dat voor iets?"

10 En ik hoorde iemand zeggen: "Denkt u dat de regen de rabarber zal beschadigen?" En ik keek naar deze kant, en daar zat een vrouw... Nu, ik vertel... En ik... ik geloof niet dat dit een plaats is om grappen te vertellen. Dit is een plaats om eerlijk en waarachtig te zijn.

     En daar zat een vrouw die mijn grootmoeder had kunnen zijn. Zij zat daar met die schaarse immorele kleren aan. En de vrouw had purper geverfde teennagels. Nu, ik heb een purperen teennagel gehad, maar dat was nadat ik hem ergens tegenaan had gestoten of zoiets. Maar het waren purper geverfde teennagels, purperkleurige lippenstift op haar lippen, weet u, en kleine spikkels op haar gezicht. En de kleine... de dame had heel kort blauwgeverfd haar.

11 Nu, ik... dat... Nu, de dame heeft recht op wat ze maar wil (zie?); dat is niet mijn zaak (zie?), maar ik geloof niet dat de Heer ooit iemand maakte met blauw haar. Ik... Het zag er heel vreemd uit. En het arme oude ding, oude... En... of het vlees van haar arm was slap, hing, weet u, op die manier. En ik keek dus naar haar.

     En er was een oude man, en het was... Ik vrees dat het zomertijd was, laat in de lente, rond mei of juni. En de oude kerel zat daar met een legeroverjas aan, en een grote sjaal om zijn nek heen gewikkeld, het waren er twee, dronken. Ze zaten daar te drinken. Ze excuseerden zich dus, gingen weg en lieten haar alleen.

12 Ik stond daar en ik zei: "Almachtige God, Schepper van hemelen en aarde, ik kom van een bergtop naar een rattenhuis." En ik zei: "Hoe kunt U, Die heilig bent, wat ik weet dat U bent, ooit naar zo'n dergelijk tafereel kijken en het laten bestaan? Waarom zendt U niet gewoon een aardbeving om de hele zaak te laten zinken?" Ik zei: "Betekent dat dat mijn kleine Sarah en Rebekah zullen moeten opgroeien tussen zulke dingen? Om dat te moeten, zoals die jonge vrouw daar achterin, en kijk hier naar die vrouw, en hier, en mannen die zich op deze manier gedragen. En de wetten van ons land verrot en verdorven, en..." De wetten zijn in orde, maar degenen die proberen het te handhaven, en zo'n ding van dat... Ik dacht...

13 [Iemand spreekt in tongen; een ander legt uit: "Ja, wat zou u willen hebben dan de liefde van God? Ja, Ik zeg tot u, vanavond, mijn volk, wordt wakker. Ja, want Ik ben God en zal het niet dulden. Ja, zij zullen niet standhouden, zegt God. Zal Ik niet zoals hij het zegt? Ja, zal Mijn profeet niet de toekomst tot u brengen? Ja, en zal Ik niet tot u spreken en zeggen dat gij zeker zult omkomen, indien u niet geworteld bent. Ja, Ik zeg, Ik ben het die zal zeggen wat gedaan zal worden. Ja, en Ik zeg dat Ik het ben, God, die genomen zal worden. Ja, Ik ben het, God, die u zal gegeven worden. Ja, en Ik zeg, accepteer vanavond. Wederom zeg ik, accepteer Hem die bevelhebber is van alle dingen." – Vert]

14 Prijs de Heer. Nu, ik ken die dame niet, en ik weet niet wie die uitlegging deed. Ik ken deze man niet. Maar nu, als u enige twijfel hebt of het juist was of niet, wacht tot ik mijn verhaal beëindigd heb.

     Ik wilde dat God haar dood zou slaan, heel de zaak vernielen. En ik voelde een echt vreemd gevoel. Ik ging naar achter, achter de deur. (Luister wat hij zei: "Ik ben het, God, die werd gegeven," Zie?) En ik stapte terug achter de deur. Nu, dit is voor u Methodistenstudenten in het gebouw; luister hiernaar. En God is mijn Rechter. Ik stapte achter de deur, en ik zei... Er was iets gaande.

     En ik keek, en het was een visioen dat zich bewoog. En ik zag de aarde, en er was iets als een cirkel of een rode mist om de aarde heen, die draaide. En ik... leek alsof mijn ogen zich afstelden op mijzelf op de aarde, waar ik zondige dingen deed die ik niet behoorde te doen.

     En iedere keer dat ik iets verkeerds begon te doen, merkte ik dat het opging voor God. En als er niet dat nevelige bloed was geweest, was ik omgekomen. Maar het bloed van Jezus werkte als een bumper op een auto. En telkens wanneer mijn zonde God zou slaan, voor Gods troon, leek het alsof het Jezus trof voordat het de troon trof. En dan schudde Hij Zijn hoofd, en liepen de tranen langs Zijn wangen, en zei Hij: "Vader, vergeef hem; hij weet niet wat hij doet."

     Dan deed ik weer iets verkeerd, en dan leek het alsof Hij gewoon als een bumper diende tussen mij en de dood, want God had reeds mijn dood uitgesproken op de dag dat ik zondigde. Dat was de dag dat ik stierf. En dan, ik kon niet begrijpen waarom die nevel rondom de aarde was.

15 En ik keek daar omhoog, en mijn boek was open. Nu, dat is een visioen, net zoals ik hier in dit gebouw kijk, alleen deze zijn slechts degene die u veroorzaakt. Dit was er een die God gaf. En ik merkte dat mijn naam daar op een boek stond, en allerlei zonden waren tegen mij geschreven op dat boek.

     En ik zei: "Here, hebben mijn zonden U zo laten lijden?" En Hij huilde; de tranen waren op Zijn gezicht, en Hij zag er zo vermoeid uit, Zijn arme neerhangende ogen. En ik zag dat mijn zonden Hem hadden doen lijden. Ik zei: "Here Jezus, het spijt mij. Het spijt mij dat mijn zonden hebben veroorzaakt dat U voor mij moest lijden. Wilt U mij vergeven? Ik beloof dat ik goed zal zijn, en dat ik alles zal doen wat ik kan, als U mij slechts zult vergeven."

     En Hij raakte Zijn zijde aan met Zijn hand. En Hij schreef over dat boek: "Vergeven", duwde het over Zijn rug in de zee van vergetelheid, om het niet meer tegen mij te gedenken. En ik viel op mijn knieën, en ik zei: "O Here, ik kan nooit lang genoeg leven om mijn dankbaarheid aan U uit te drukken dat U mijn zonden hebt vergeven."

     Hij zei: "Nu, Ik vergeef je vrijelijk alles wat je hebt gedaan, en jij wilt haar vernietigen."

16 Dat leerde mij een les. Toen het visioen mij verliet... Nu, let op die interpretatie: "God werd voor ons gegeven." Ziet u het? Volmaakt met de woorden die... Voordat ik het zei... (En er zitten hier mensen van mijn gemeente en dergelijke, die mij dat verhaal reeds hoorden vertellen, en weten dat dat waar is. Dat is het precies. Zie?) Toont aan hoe perfect de Geest van God, daar sprekend in onbekende tongen en het uitleggend, terwijl geen van beiden mij kent of iets...

17 [Iemand spreekt in tongen; een ander legt het uit: "Ja, zou Ik Mijn profeet zenden die weent? Ja, zou Ik hem zenden om te zoeken, tenzij het voor u was? Ja, Ik zeg u vanavond, Mijn volk, Ik ben het, God, Die voor u staat. Ja, zou u Mij niet willen volgen? Ja, was Ik niet Degene Die u liefhad? Ja, was Ik Hem niet Die uw ongerechtigheden droeg? Ja, was Ik het niet Die leed? Ja, wilt gij Mij laten wenen? Wilt gij Mij laten wenen voor u? Ja, Ik zeg u vanavond, vrees niet, want Ik sta. Ja, Ik sta gereed om te ontvangen. Wilt gij komen? zegt de Heer." – Vert]

18 Prijs de Heer. Luister daarnaar. Even een ogenblik. "Hoe lang zult u hinken op twee gedachten?"

     Weet u wat ik deed? Nu, let op het verhaal terwijl het verder gaat. Ik liep naar de vrouw, die daar stond. Ik zei: "Vader, vergeef mij." Ik liep naar haar toe; ik zei: "Kan ik gaan zitten?"

     Zij zei: "O, hallo." Zij zei: "Ik... ik heb gezelschap."

     Ik zei: "Dame, ik bedoelde het niet op die manier." Ik zei: "Ik zou hier gewoon even een ogenblik willen zitten, totdat uw vrienden terugkomen." Ik zag dat zij aan het drinken was.

     En ze zei: "Prima." En ik vertelde haar het verhaal dat mij werd verteld door het visioen. Ze zei: "Ik weet wie u bent." Ze zei: "U bent die meneer Branham die daarginds in dat legergebouw is."

     En ik zei: "Ja, mevrouw, dat ben ik."

     Ze zei: "Ik liep laatst 's avonds langs uw samenkomst. Ik kon niet binnenkomen." Ze zei: "Meneer Branham, alle hoop is voorbij voor mij." Ze zei: "Mijn vader was een Methodistenprediker. Ik heb twee dochters die zondagsschoolonderwijzeressen zijn bij de Methodisten."

     Ik zei: "Wat gebeurde er?"

     Ze vertelde mij het verhaal. Zij zei: "Er is geen enkele hoop meer voor mij."

     En ik zei: "Dame, als er geen hoop meer voor u is, waarom liet God mij dan dat visioen zien?" En daar met mijn hand in de hare, leidde ik haar rechtstreeks naar het midden van de vloer, en knielde daar neer, en had een gebedsdienst, en leidde haar terug tot God...?...

19 Er is misschien iemand hier die avond... vanavond, in die toestand. Genade van God, het wordt uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Zie?

     Ik herinner mij die samenkomst heel goed, zoon. Het doet mij hieraan denken: ongeacht wat de persoon heeft gedaan, heb hen lief, en dat is wat hen wint.

20 Morgenmiddag, nu, vergeet de diensten niet. Zo de Here wil, willen wij voor de zieken bidden.

     En ik wil dit verklaren voordat ik mijn tekst neem: dat gisteravond, toen de zalving van de Heilige Geest... terwijl ik niet, totaal niet, van plan was om zo'n soort dienst te hebben. Het was helemaal niet in mijn gedachten. Ik was van plan om mijn broeders mee te nemen en naar beneden te gaan onder die mensen die hier zaten op veldbedden, brancards, stervend, in rolstoelen, enzovoort, en om daar te staan. En hoe... en ik vertelde Broeder Hearn, dat als ik mijn broeders daarheen zou sturen, hij bij mij moest blijven staan. Ik wilde dat ze... Ik voelde gewoon, nadat ik de hele week gebeden en nauwelijks iets gegeten had, dat hier iets zou gebeuren dat de mensen wakker zou schudden.

21 Alleen, God kan alleen werken waar geloof is. En ik dacht, dat de harde prediking, enzovoort, de mensen zeker tot een plaats zou brengen, en dat de betuiging van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest zo volmaakt zou zijn, dat ze niet zouden kunnen twijfelen. En zodoende zat ik zo, gelovend met geheel mijn hart dat God iets op die wijze zou doen. En vóór u het wist viel de zalving neer. Het begon daar in dat gebouw, trof die mensen die daar stervend waren, in allerlei toestanden. En daar kwam het, door die hele gebedsrij, genas die mensen rechtstreeks op al die veldbedden en brancards, maakte de hele zaak rein toen het passeerde.

     Het laatste wat ik mij herinner was ergens tijdens die rij, en mensen stonden op uit hun rolstoelen, en veldbedden, en brancards, en werden genezen. Dat was zo'n beetje het laatste wat ik mij herinner. Het was zo'n glorieuze uitstorting van de Heilige Geest. Ik weet niet of iemand onder zo'n zalving zou kunnen zitten, en zich dan zou kunnen omkeren en zeggen: "Nee. Ik... ik denk niet..." Ik geloof dat het een beetje moeilijk zou zijn voor u om ooit genezen te worden. Als u niet kon... als u het daaronder niet kon ontvangen, dan denk ik niet dat er ooit enige manier zou zijn om het opnieuw te krijgen (zie?), onder zo'n zalving als dat. Nu dat was een geweldige tijd.

22 Nu, om eerlijk te zijn, sinds ik vertrok, ben ik voortdurend in opwekkingen geweest sinds december. En nu, ik ben in plaatsen geweest waar de mensen opeengepakt zaten, en grotere samenkomsten en dergelijke, maar ik heb nooit een tijd gekend dat de Heilige Geest ooit heeft gezalfd met zo'n zalving voor genezing als precies hier gisteravond. Dat is juist. En ik ben er zo dankbaar voor.

     En onthoud gewoon, dat er mensen zijn die hier gisteravond waren, dat u van hen zult horen. Ze zijn... ze zijn genezen en weten het niet. Zie? Ze verwachten gewoon dat er helemaal spontaan iets bij hen zou kunnen gebeuren. Het hoeft niet op die wijze te komen. Zolang er iets daarbinnen is dat zegt: "Ja", maakt dat het vast, het maakt me niet uit hoelang het duurt. Dus, jullie predikers, onthoud, dat u in uw kerken mensen zult zien komen, die zullen zeggen: "Wel, weet u, ik... ik heb het gewoon niet meer." Zie?

     En dan, mijn zoon vertelde mij dat de dame kwam – ze kan nu hier zijn – en zei: "Kijk naar de ogen van mijn kind." Nam de bril af: zo vreselijk scheelziend. Trok de bril eraf... En Billy zei dat de ogen rechter stonden dan de zijne. Dus, er is gewoon... Het is gewoon, dat is wat het is. Zie, niemand raakte hen aan. Zie, dat is wat ik probeer aan deze mensen te brengen, dat het niet is of wij u aanraken of niet; ú bent het die Hém aanraakt. Zie? Het is uw geloof dat u geneest.

23 Nu, laten we vanavond even onze hoofden buigen terwijl we de pagina's van het Boek opslaan. En dan opdat... Word stil. Here Jezus, wij naderen Uw troon van genade opnieuw, en vragen om Goddelijke leiding vanavond, opdat U ons in onze gedachten mag leiden, en onze... Wetende vanavond dat ons hart meer dan gelukkig is, zoals David destijds zei: "Mijn beker vloeit over."

     En hoe wij weten, na een samenkomst zoals die van gisteravond, het leek erop, Here, dat deze hele stad in vuur gezet zou zijn. Maar waar zijn ze? Here, waarlijk, hoe konden wij anders dan geloven dat U hen tot leven hebt verordineerd of door Uw voorkennis, U wist wie U zou ontvangen, en wie niet. Hoe kan een man komen, die... als God hem niet heeft geroepen of hem tot leven heeft verordineerd? Dus, we beseffen dat zoals het door de tijdperken heen is geweest, het ook nu is, die arme, ellendige, blinde menselijke wezens... Toch vele vriendelijke mensen, aardige mensen, die een goed rechtvaardig leven leiden, wat de moraal betreft, en toch zijn ze volledig verloren en weggegaan, zonder hoop, zonder God, zonder barmhartigheid, in dit donkere, stervende uur.

24 Vader, mijn hart bloedt en pleit. Ik weet niet wat ik anders moet doen, maar blijf gewoon mijn stem geven, opdat het op die dag op magnetische band zal zijn in de heerlijkheid.

     En ik bid dat U bij ons zult blijven en ons zult helpen. Zegen de diensten morgen, als mijn predikerbroeders rondom in hun kerken prediken. O, moge er vuur zijn uit de hemel op elk altaar. Sta het toe, Here. Mogen er morgen geweldige diensten zijn door heel de streek en door heel het land, en allen redden die gered kunnen worden. Zegen de diensten vanavond en deze weinige woorden, Here, die vanmiddag hier in de Schriften gelezen werden, en waaruit ik heb gekozen om vanavond enkele woorden te spreken. Moge het zo zijn, dat velen geloof zullen ontvangen en in Jezus geloven, want wij vragen het in Zijn Naam. Amen.

25 [Iemand spreekt in tongen – Vert]

     Heilige Geest moge... Gewoonlijk komen boodschappen in drieën. Er kunnen niet meer dan drie boodschappen per keer zijn, volgens de Schriften. Maar dat is de derde boodschap en het kan de Heilige Geest zijn Die probeert het tot iemand te brengen, dus, wees echt eerbiedig, iedereen.

     [Uitlegging: "Ja, gij die een oor hebt om te horen, die hore wat de Schrift te zeggen heeft. En Ik zei tot Mijn discipelen toen Ik hen naderde op de weg naar Emmaüs, dat als zij slechts zouden geloven, en omdat zij een open hart hadden voor de Schriften toen Ik woorden van leven tot hen sprak, dat hun harten in hen brandden. Als gij slechts uw ogen open zou doen opdat gij mocht zien, uw oren opdat ze mochten horen, dan zou u geloven en de glorie van God ontvangen." – Vert]

26 Amen. Dank u, Heer. Ik zou daaruit willen nemen dat ze zouden zijn zoals... dat Jezus... Hier is mijn gebed tot Hem over die boodschappen: God, laat het vanavond zijn dat U ons binnen sluit, zoals U diegenen die van Emmaüs kwamen binnen sloot... En mogen wij U vanavond iets onder ons zien doen, zoals U deed voor Uw kruisiging, opdat de wereld die hier vanavond is, of de gemeente, mag weten dat U uit de dood bent opgestaan.

     Moge Hij... Hoe wisten ze dat Hij Dezelfde Jezus was? Doordat Hij dezelfde dingen deed als die Hij had gedaan. Nu, alstublieft, laat iedereen op uw zitplaats blijven en echt eerbiedig zijn, ik vraag het u in Jezus' Naam. Ga zitten, wees echt eerbiedig en luister.

27 Nu, de Heilige Geest heeft gesproken door een bepaald soort gave van tongen en uitlegging. Daar was niet één ding in dat ik niet zou willen eren, maar ik geloof dat het van God kwam. En nu, het kwam voordat ik de Schrift las. Het hoort niet gezegd te worden tijdens het prediken. De geest van de profeten is onderworpen aan de profeet. En nu, het kwam in de goede orde, in orde. En nu lijkt het erop dat het probeert te benadrukken dat God iets gaat doen. Echter, ik heb geen gebedskaarten uitgegeven voor een genezingsdienst, maar er kan iets gebeuren. Ik weet het niet.

     Maar hebt u bemerkt wat het was? Dat Jezus, toen Hij... Zij dachten dat Hij gekruisigd was en heengegaan, maar Hij sprak de hele dag met hen en zij kenden Hem niet. En die avond kreeg Hij hen in de kamer en sloot de deur, toen Hij in de herberg was. Toen deed Hij iets, precies zoals Hij had gedaan (niemand anders deed het zo). En Hij deed het precies zoals Hij het deed voor Zijn kruisiging, en zij... en wat deed Hij toen? Hij verdween in het donker. En zij liepen heel de weg terug naar hun mensen, en zeiden dat Jezus waarlijk uit de dood was opgestaan. Zij wisten het, want zij wisten dat Hij iets deed net als hoe Hij het voor Zijn kruisiging had gedaan, wat een bewijs was dat het dezelfde Jezus was, opgestaan uit de dood. Moge Hij hetzelfde doen.

     En wanneer wij hier vanavond weggaan, om naar onze verschillende huizen te gaan, mogen wij in staat zijn om te zeggen zoals degenen die van Emmaüs kwamen: "Was ons hart niet brandende in ons toen Hij tot ons sprak langs de weg?"

28 1 Korinthe, veertiende hoofdstuk, het achtste vers:

     Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg toebereiden?

     En ik wil spreken over het onderwerp van "Het onzekere geluid." Nu, Paulus sprak hier (is dat niet vreemd?) over hetzelfde, over het geven van tongen en uitleggingen: "Het onzekere geluid."

29 Nu, wij leven in een dag van onzekerheid. Wij leven in de dag waarin bijna alles waar wij onze handen op kunnen leggen in het natuurlijke, onzeker is. Er is zoveel onzekerheid dat de naties beven. Er is onzekerheid in onze nationale veiligheid. Er is geen natie meer veilig.

     Wij zouden vanavond om middernacht het slachtoffer kunnen zijn van Rusland, of in stukjes. Het hangt ervan af wat Rusland eraan wil doen.

     Wij spreken over onze wetenschappers... Zij hebben mensen die zij driehonderd kilometer de lucht in kunnen sturen, in een kleine machine die er recht overheen komt. Zouden hen precies boven dit land kunnen brengen, en een boodschap naar beneden kunnen zenden en zeggen: "Geef u over, of wij trekken aan een hendel, en dat is alles." Zij hoeven niet tot morgen te wachten om het te doen; zij kunnen het precies nu doen.

30 Als wij verstandig zijn, wat zouden wij doen? Wat zou het Pentagon, wat zou het land doen? Het zou zich overgeven. Zij zouden het moeten doen. Wat zou er dan gebeuren? Golf na golf van Russische soldaten zou hier ons land binnenklimmen, onze vrouwen verkrachten, onze huizen innemen en u straat op schoppen, en u neerschieten, en uw kinderen voor uw ogen doden, en het land overnemen. Dan zouden wij weten wat zonde... Hoe wij geweest zijn... Wat het betekende te lachen in het gezicht van een religieuze dienst, en hen een troep heilige rollers te noemen, of... Bedenk, het is op komst.

     Er is geen nationale veiligheid. Wij... wij zijn op... wij zijn weer op Belsazars feest. Zij dachten, omdat zij binnen die enorme muren waren, de beste wetenschappers, de beste wagens... Zij konden met drie of vier strijdwagens naast elkaar rondom over de muren van Babylon rijden, zonder een paard of een strijdwagen te bewegen... te verliezen. En de geweldige grote poorten, die waarschijnlijk zo'n twaalf tot vijftien meter breed waren of zoiets. Er was geen land dat bij hen kon binnenvallen, of iets anders, dus leefden zij gewoon in zonde, hoe ze ook maar wilden. Maar God kan over de muur heen kijken.

31 En op een avond hielden zij een groot gebruikelijk theekransje, of een groot dronkenmansfeest, wat het ook was, zoiets als enige van onze moderne televisieprogramma's, waar ze, nadat ze allemaal goed dronken waren geworden, dachten dat ze een paar grappen konden maken over de kale prediker of zoiets. En wat gebeurde er? Ze gingen de vaten van de Heer halen en dronken er wijn uit om plezier te maken. En die nacht, u herinnert het zich, was dat het begin van het heidense koninkrijk.

     Ik wil u iets vragen, mensen, wat misschien een beetje kritisch is. Iedereen die de Bijbel kent, weet dat God begon... met de Joden handelde tot koning Nebukadnezar. Het hoofd van goud was het begin van het heidense rijk. Het loopt uit op de voeten in Rome. Klopt dat, broeders, u Bijbelstudenten? Let op wat er gebeurt. Wat deed Hij aan het einde van dat koninkrijk? Er kwam een hand die op de muur schreef dat in onbekende tongen was. Niemand kon het uitleggen. Maar zij hadden daar een man die de gave van uitlegging had. Dus hij kwam en las het handschrift op de muur.

32 En het werd hier vanavond opnieuw gelezen door dezelfde soort Geest, gegeven door dezelfde God. Het handschrift is op de muur. Al de tijd dat wij ons geld besteed hebben, en grappen, en alles... Wij zijn gewoon een grote groep grappenmakers geworden, die religie bespotten, er de draak mee steken. En de hele tijd is Rusland bezig dingen in de lucht te plaatsen, die ons zo ver vooruit zijn, dat zij jaren en jaren en jaren op ons vooruit zijn.

     Herinner u dat de Medo-Perzen bij de poort wachtten, toen deze dingen gebeurden; en zij wisten er niets over.

33 Er is geen nationale veiligheid meer. Wanneer ze u vertellen dat wij veilig zijn, dat we dit kunnen doen of dat kunnen doen, dan vergissen zij zich. "Graaf een gat in de grond" (een deel van dit nationale defensie-spul hier) "en ren de grond in", en die bom zal een gat in de grond blazen van vijfenveertig meter diep, van zo'n driehonderd vierkante kilometer. Wel, als je vijftienhonderd meter onder de aarde was, zat je in de lava. En als je vijftienhonderd meter onder de aarde was, zou de schok elk bot in je lichaam breken.

     U kunt dus niet naar beneden graven en het ontsnappen. Er is helemaal geen manier om eraan te ontkomen. Er is slechts één Schuilplaats waaronder u kunt komen, en die schuilplaats is niet gemaakt van staal; die is gemaakt van veren: onder Zijn vleugelen...?... Dat is de enige Schuilplaats. Ga erbovenuit. De opname komt eraan...

34 Nu, er is een onbestendige vrede. U hoeft niet te denken aan heel grote landen zoals Rusland. Piepkleine landen kunnen het. Wij zijn gewoon aan het einde van de weg.

     En... Wat zijn ze aan het doen? Eén... Wij verkopen een heleboel spullen aan één land, en proberen vriendschap te kopen met ons geld. En dezelfde Indiaan, van wie we het geld hebben afgepakt, of het land hebben afgepakt, laten we doodhongeren op de prairie. En we nemen hem zijn schapen af en laten hem daar leven met tbc en al het andere, in een tent. En sturen dan geld overzee, daarheen, en noemen het nationale defensie, proberend vriendschap te kopen... U kunt vriendschap niet kopen.

     En besteden jaarlijks miljoenen dollars aan whisky en bier; terwijl onze zendelingen op het veld verhongeren...?... O, zeker zijn wij verloren. De natie is verloren. Alle naties zijn verloren. Niet alleen deze natie... Ik denk dat dit de koningin der landen is. Het is de waarheid. Het is de grote laatste beschaving die we hebben; maar het is over met haar; het is allemaal voorbij.

     We zijn gewoon klaar voor de komst van de Heer. Dat is juist. De gemeente maakt zich gereed... Tegen de tijd dat ik er mee klaar ben morgenmiddag, zo de Here wil, zult u zien of dat niet juist is. Nu, met het Woord van de Heer, zie of dat niet waar is.

35 Nu, bedenk dat wij geen vertrouwen meer kunnen stellen in enige veiligheidsplaats voor de naties. Als wij naar Rusland gaan, is het een... zullen wij hen opblazen. Als zij hier zeggen, zullen zij ons opblazen. Als wij naar Japan gaan, zullen wij hetzelfde zijn; ze is nu al gereed om in stukken geschud te worden. En u kunt het op geen enkele manier stoppen, want zij hebben nagelaten om precies te doen wat God hun vertelde te doen. In plaats van het Evangelie te prediken, hebben zij gebouwen gebouwd, en fijne studiebeurzen gehad, en opleidingen. Zij hebben hun eigen ideeën gebruikt om de mensen een opleiding erin te geven.

     En deze man die terecht staat, deze Duitser nu – knap, intelligent, een intellectuele reus... En neem dan deze Eichmann, die deze mensen doodgevroren heeft en toen heet water op hen gooide, en miljoenen doodde en... Toen ik in Duitsland was, daar in die plaatsen waar ze hen naar buiten namen, en hun een luchtbel in hun aderen gaven (Hitler), en hen daarginds heen zonden... En knappe, opgeleide wetenschappers, ver voorbij... Wel, wij waren... De helft van de oorlog was voorbij voordat wij ooit een wapen hadden dat zich kon meten met hun .88. Wat met jullie soldaten die ermee geconfronteerd werden? Jullie weten dat dat waar is. Wel wij... Ze waren ons zo ver vooruit in wetenschap, en knap, en al dat soort dingen... en zich dan omkeren en zoiets dergelijks doen, dat is krankzinnigheid.

     En al die jonge mensen die in een gebouw kunnen staan met hun handen omhoog en al dit gedoe van rock-'n'-roll en dergelijke, en beatniks, het is krankzinnigheid. Het is gevaarlijk. Ze zijn verloren; de mentale vermogens hebben het begeven. Bedenk, de boom van kennis gaat alleen tot zo ver en slingert dan achteruit.

36 Dus daar hebben wij geen geluid van veiligheid in de nationale defensie. Onze banen, wij hebben geen veiligheid in onze banen. Het is allemaal onzeker. Laat een man ouder worden dan ongeveer vijfendertig, dan gooien ze je eruit. Ze zullen een jonge man nemen opdat ze je niet met pensioen hoeven te laten gaan. En als je de veertig bent gepasseerd, probeer maar een baan te krijgen waar je zelfs maar een greppel moet graven; je moet een middelbare school diploma hebben voordat je het mag doen. En ze hebben een knopje waarop ze kunnen drukken, om er dan hoe dan ook voor te zorgen. Uw baan... u hebt geen zekerheid in uw baan. Ik weet niet hoe waar dit is, maar ze hebben mij verteld dat er nu meer mensen zijn die geen werk hebben, dan in de tijd van de depressie van president Hoover, want er zijn meer mensen. Wat is er aan de hand? Het is gewoon een plaats waar er geen zekerheid is in deze dingen. U bent niet zeker van uw baan. Iemand kan morgenochtend uw plaats innemen.

37 Politiek... Laten we vanavond even praten. Dit is zaterdagavond. Politiek – verdraaid? Beide zijden, gewoon zo krom als krom kan zijn. Het werd bewezen in deze laatste verkiezingen, toen de FBI blootlegde dat ze machines hadden waarmee ze iedere keer dat ze voor de één stemden, voor meneer Nixon, tegelijkertijd voor Kennedy moesten stemmen, en ze bewezen het. En wat hebben ze eraan gedaan? Niets. Nu, ik ben noch Democraat noch Republikein, geen van beide, ik ben een Christen. De pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart of vettig ziet. De één is net zo zwart als de ander, even vuil als de ander.

     Maar wat is er aan de hand? Het is omdat er geen veiligheid is in die dingen. Het is uitgespeeld. Het grote Lagerhuis van Engeland, daar zei men eens over democratie, men zei: "Democratie is allemaal zeilen en geen anker." Zei: "Het zal geschieden dat politici op zeepkisten zullen staan en de verkiezingen in Amerika zullen halen... en zich een weg naar binnen zullen betalen om..." Dat is precies juist, maar hij dacht er niet aan dat zijn eigen mooie, lieflijke 'House of Lords' hetzelfde zou doen. Het toont dus aan dat al deze dingen verrot zijn en vervallen, want er is een Koninkrijk op komst waarvan de Oprichter... een stad welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. Deze dingen zullen moeten wijken.

38 Politiek is helemaal... ik geloof in democratie, zeker; ik ben een Amerikaan, en ik geloof in democratie, maar, o my, de rotte dingen die er in de democratie zijn. Dat is het.

     Dus het laat zien dat al deze door mensen gemaakte aardse ideeën moeten wijken voor een Koninkrijk dat op komst is. Ik heb het voorrecht gehad om in Egypte op het terrein te staan waar de farao's stonden en de mensen vermoordden... Waar de gladiatoren enzovoort... Je moet zes meter onder de grond graven om hun koninkrijk te bereiken, waar het zich bevond. Ik heb gestaan waar de farao's hebben gestaan. Ik heb daar verbleven waar de... En de grote colosseums en de verschillende plaatsen in Rome, en de... en in de... farao's enzovoort... En hun koninkrijken zijn gevallen. En in plaats van er gewoon naar te kijken om ze te zien, moet je diep graven om de ruïnes ervan te vinden. Dat laat zien dat elk door de mens gemaakt koninkrijk, elk door de mens gemaakt systeem, moet wijken.

     Dus u ziet, het kan me niet schelen wat voor soort democratie, hoeveel V.N.'s wij oprichten, hoeveel Volkenbonden, of wat we ook hebben; het vergaat allemaal.

De tijd is gevuld met snelle verandering
Niets op aarde zal onbewogen standhouden:
Bouw uw hoop op eeuwige dingen,
Houd vast aan Gods onveranderlijke hand.

Wanneer deze reis voleindigd is
En u aan God trouw bent gebleven:
Uw huis in glorie, mooi en helder,
Zal uw opgenomen ziel aanschouwen.

39 Het maakt me niet uit hoeveel geld u kunt verdienen, of hoeveel gebouwen u kunt bouwen, of hoeveel u voorzitter zou kunnen worden van welk bedrijf ook; het vervalt en brokkelt af.

     Het doet mij nu denken aan de boodschap van die derde engel die uitging. Maarten Luther, John Wesley, en de volgende engel. Wat zei de boodschap van de laatste engel toen hij voorbijging, de drie engelen? "Babylon is gevallen, is gevallen, en is geworden de woonstede van alle onreine geesten." Dat is precies waar het aan toe is. Zeker, we hebben geen veiligheid in ons land.

     Overal is het onzeker, onzekerheid. Er is onzekerheid in uw baan, onzekerheid in de politiek, onzekerheid in de Democratische partij, onzekerheid in de Republikeinse partij, onzekerheid in alle partijen.

40 En in de kerk, is er ook onzekerheid. Hoe kunnen wij ongeveer negenhonderd verschillende organisaties hebben en stuk voor stuk verschillen ze van elkaar en maken ze ruzie met elkaar? Hoe kunnen de arme leken weten wat ze moeten doen? Hoe kunnen de mensen weten waar ze behoren te staan? De ene zegt: "Wij hebben het hier." En een ander zegt: "Wij hebben het hier." en "Wij hebben het daar." Hoe kunnen de mensen weten wat ze moeten doen? Het is onzekerheid. De kerk geeft een onzeker geluid.

     Politiek geeft een onzeker geluid. De natie geeft een onzeker geluid. Het werk geeft een onzeker geluid. O, ik zou van honderden dingen kunnen spreken die onzeker zijn; het geeft geen zekerheid. De Methodistenkerk zegt: "Wij hebben het."

     De Baptistenkerk zegt: "U liegt, wij hebben het."

     De Presbyteriaan zegt: "Jullie liegen allebei, wij hebben het."

     De Pinkstermensen zeggen: "Wij hebben het." Kijk gewoon hoe wij afscheiden, en twisten, en ruzie maken, en van alles. Het laat zien dat wij het niet hebben. Precies juist. Dus, dat is een onzeker geluid.

41 Het onzekere geluid, u kunt niet... U zegt: "Wel, wij zullen in een gat kruipen en in de grond graven voor de nationale veiligheid." Probeer het een keer, kijk wat er gebeurt.

     "Ik heb een baan, broeder; ik heb een belofte." Laat ze maar een keer veranderen van baas.

     Het thuisleven is onzeker. Een man kan trouwen met een leuke kleine vrouw. Je neemt haar, vanuit het platteland hier, waar zij niet vervuild is, je neemt haar mee naar een huis en zet daar een televisie neer, en het eerste wat je weet, je komt thuis en zij gedraagt zich als een van deze filmsterren. Onzekerheid in het gezinsleven. Ze laat haar kinderen met vieze gezichten de straat op rennen en op straat spelen. En ze houdt een kleine hond met een snotneus in haar arm en geeft het de liefde van een kind; zij neemt een kleine oude hond mee in een auto, en zij neemt anticonceptie. Schande voor de Amerikaanse vrouwen. Dat is verschrikkelijk om te zeggen. Ik weet het niet, maar dit is één keer dat u het hoe dan ook gaat horen, als u slechts stil wilt blijven zitten en niet steeds naar buiten gaat. (Een mens kan alleen zoveel hebben, en dan moeten zij zich ontladen en weglopen, maar... maar...) Maar luister. Dat is waar. Het is de waarheid. Iemand moet het daartegen uitroepen.

42 En er zijn heel wat fijne prediker-broeders, die op de kansel staan, die weten dat dit de waarheid is. Maar wat is hun kansel? Het is een maaltijdcheque voor hen. Ik zou liever op mijn buik liggen en kraanwater drinken, zoute crackers eten en de waarheid prediken, dan drie keer per dag gebraden kip te hebben en compromissen te moeten sluiten met Gods Woord. Vertel de waarheid, want u zult zich er op de dag van het oordeel voor moeten verantwoorden.

     Zeker, er is een onzekerheid; onzekerheid. O, we vinden... Dan zegt u: "Broeder Branham, u brengt ons op een zijspoor." Dat is juist, opdat u weet waar u aan toe bent.

     U zegt dan: "Broeder Branham, is er iets dat een zeker geluid geeft?" Jazeker. Er is één ding dat een volmaakt, zeker geluid geeft. Wat is het? Het is het Woord van God. Het is een zeker geluid: het is volmaakt. Het is een eeuwig geluid.

     "Weet u dat zeker?"

     Jezus Christus zegt in Mattheüs, hoofdstuk 24, vers 35: "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal niet voorbijgaan."

Mijn hoop is gebouwd op niets minder
Dan Jezus' bloed en gerechtigheid.
Wanneer alles rond mijn ziel bezwijkt,
Dan is Hij al mijn hoop en steun.

Want op Christus, die vaste rots, sta ik;
Alle andere grond is drijfzand,
Alle andere grond is drijfzand.

43 Nu, het Woord van God, Zijn beloften, ze zijn waar. Nu, er is maar één manier om iets te benaderen. Zoals Israël; Israël was een volmaakt type van deze natie. Israël was een godvrezend volk dat in slavernij was aan een... aan de Egyptenaren. En ze verlieten dat land van slavernij, gingen op pelgrimstocht. (Luister nu. Faal niet om dit te vatten. Moge God uw begrip openen.) Ze verlieten het land van hun pelgrimstocht en kwamen naar hun beloofde land, en verdreven de bewoners en bewoonden het land. Is dat juist?

     We deden hetzelfde. Wij waren onder het katholicisme en slavernij van... En we wilden een godvrezend volk zijn dat God liefhad en dat de vrijheid van godsdienst had, en wij kwamen naar deze natie, verdreven de bewoners en namen het land in.

     Zolang... toen Israël begon, hadden ze godvrezende leiders: David, Salomo. Ze brachten een respect; wel, Israël was over de hele wereld bekend, bij alle naties, en zij hadden allen respect voor hen. Dat liet zien wat God met een groep mannen en vrouwen kon doen die Hem vreesden en die godvruchtig voor Hem leefden.

44 Zoals ik enkele avonden geleden predikte, kwam zelfs de koningin van het zuiden helemaal door de Sahara, drie maanden op een kameel, om de wijsheid van Salomo te horen. De hele wereld keek naar hen.

     En toen deze natie werd gesticht, hadden wij godvrezende mannen die het stichtten: George Washington, Abraham Lincoln. Valley Forge, toen... bad de hele nacht, die leider, en de volgende dag vlogen de kogels door zijn jas zonder te missen... hem te raken. Abraham Lincoln, een godvrezende man...

     Wat hebben wij een paar dagen geleden gedaan? Wij deden hetzelfde als Israël: kozen Achab naar het Witte Huis. Nu, Achab was een behoorlijk goed soort man. Hij wilde zich bekeren. Maar Izebel, hij was met haar getrouwd, en hij kon het niet doen. Zij was de nek die het hoofd deed draaien. En wij hebben hetzelfde gedaan; hebben daar een man gezet die getrouwd is met dat Izebelsysteem waar wij van weg waren gelopen, en waarvan wij een vrije natie waren geworden. O, politici, die uw geboorterecht van Christendom hebt verkocht! Ik zal daarmee stoppen. Laten we teruggaan. God heeft het beloofd. God zei dat het zou gaan gebeuren, Openbaring 13, dus is er geen manier om er omheen te komen. Ik wil slechts dat u weet waar u staat en wat u hebt gedaan.

45 En sommige van mijn dierbare gekleurde mensen die daarop hebben gestemd, wel, u hebt schande gebracht over het bloed van Abraham Lincoln, die de slavengordel van uw vader wegnam. Precies juist. Ik had niet kunnen denken dat u dat zou doen. My, weet u niet wat u gedaan hebt? Waarom hebt u zich verkocht voor een paar extra dollars, de god van de buik in plaats van de god van het hart. Dat is waar de naties voor zijn gegaan, voor een paar extra dollars.

     Dat was er met Achab aan de hand. Maar, broeder, ze hadden daar één oude profeet die geen compromis met hen sloot. Hij schold ze uit. Elk van die organisaties schopte hem eruit. Ze haatten hem, maar hij vertelde hen zeker wat juist was. En toen hij klaar was met die oude geschilderde Izebel uit te schelden, over die vrouwen, de manier waarop ze zich gedroegen, haatten ze hem allemaal. Maar op een dag zei God: "Je hebt lang genoeg gepredikt. Ga daar de woestijn in. Nu ga Ik oordeel zenden." En het gebeurde. Hij deed het.

     O, het uur waarin wij leven, vrienden... Maar één ding is zeker, één ding is zeker. Wanneer wij zien dat onze natie verloren is, wij zien dat de wereld verloren is, is er één ding dat eeuwig zeker is, en dat is Gods Woord. Wat God zei, God zal Zijn Woord houden.

46 Laten wij enkele karakters nemen, die ik hier op een blaadje heb geschreven, waarnaar ik zou willen verwijzen; enkele karakters die zeker waren. En u kunt zeker zijn.

     U kunt niet zeker zijn van Gods Woord als u het slechts leest; God moet door het Woord heen tot u spreken.

     Nu, Noach... Noach was er zo zeker van dat het zou gaan regenen als het maar kon. Hij was er zeker van. Er was geen onzeker geluid toen God zei: "Noach, bouw een huis, een ark, om u voor te bereiden op de redding van uw huisgezin." Dat was geen onzeker geluid. Het leek voor de mensen alsof het onzeker was, toen een wilde man, boer, een of ander dwaas idee in zijn hoofd kreeg, dat hij aan een ark zou gaan bouwen; en het had nooit geregend, of er was nooit dauw uit de hemel gevallen, of wat dan ook.

     Ik hoor de critici zeggen: "Zeg, meneer Noach, vertel mij, waar zal de regen vandaan komen?"

     Wel, Noach heeft misschien zoiets gezegd als dit: "Ik ben er zeker van dat dit de stem van de almachtige God was."

     "Wel, hoe zal de regen komen?"

     "Als dat Gods stem was die zei dat het zal komen, is God in staat om het daar boven te plaatsen om neer te laten vallen." Hij was er zeker van dat het zou gaan regenen, want Gods Woord zei het en het was zeker. En hij wist dat het zeker was.

47 Zoals ik vanmorgen begon te spreken – toen ik werd onderbroken omdat ik moest vertrekken – Mozes, hij was een groot militair, wordt ons verteld door de historici. En hij probeerde het uit zichzelf, wetend dat hij tot de bediening was geroepen. Nu, broeders, dit is een les voor ons allemaal. Hij wist dat hij een roeping had in de bediening. Wij weten dat zelf, maar laten we opletten met wat wij ermee doen. Mozes wist, zijn moeder had hem geleerd, dat hij de bevrijder zou zijn. Hij werd als een schoon kind geboren, en hoe hij verzorgd werd door zijn moeder en precies voor de drempel van Farao opgroeide, en hij had werkelijk zijn voet op de troon. Hij wist dat Hij Gods bevrijder zou zijn, maar hij probeerde het door zijn eigen systeem te doen.

     En wij weten dat wij predikers zijn, dat God ons geroepen heeft, maar laten wij niet proberen het te doen door te kijken hoeveel wij er in onze organisatie kunnen krijgen. Als wij dat doen, maken wij dezelfde fout als zij. Laten wij de Geest volgen. Laten wij met God gaan.

48 Mozes had misschien nooit de stem van God gehoord, maar hij wist door het intellectuele, hij wist door een gevoel van binnen, dat hij de bevrijder was. Maar hij probeerde het te doen en faalde, dus zei hij: "Misschien heb ik een fout gemaakt."

     Er zitten hier misschien predikers in dezelfde toestand, die dachten dat u een fout had gemaakt, toen u uw mislukking ontdekte. U hebt gewoon niet lang genoeg gewacht. De Bijbel zegt: "Die de Here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen... zullen opvaren met vleugels, gelijk een arend."

     Mozes dacht dat hij misschien zijn roeping had gemist. Maar op een dag toen God van aangezicht tot aangezicht met hem sprak, en hij het Woord van God hoorde, mijn engel tot hem sprak, en het kwam overeen met het Woord... Toen hij zag dat de stem die met hem sprak overeen kwam met wat het Woord had beloofd, toen had hij geloof, en was hij er zeker van dat hij daarheen zou gaan; hij was er zeker van dat Israël uit de slavernij zou komen, want God had de belofte gedaan. Het was een Schriftuurlijke belofte. En de stem sprak tot Mozes en zei: "Ik heb het roepen van Mijn volk gehoord, en Ik heb gedacht aan Mijn verbond met Abraham, Izak, en Jakob, en ik stuur jou daarheen om hen te bevrijden."

49 Weet u, wanneer iemand werkelijk Gods Woord volgt, gedraagt hij zich soms dwaas voor de wereld. Zou u zich een oude man kunnen voorstellen die bezig is een ark te bouwen, die daar een ark staat te bouwen? Het was dwaas voor de wereld. En zoals ik al zei, een oude man nu, hier, tachtig jaar oud... Je zou verwachten dat als God hem zou gaan gebruiken, Hij hem gebruikt zou hebben toen hij een jonge man was met krullen, of toen hij net het hoogtepunt van zijn opleiding had bereikt.

     Het kostte veertig jaar om dat uit hem te slaan, zodat Hij hem kon gebruiken. Het kostte veertig jaar om uit hem te halen wat Farao en zijn opleiding in hem hadden geplaatst.

     God had drie jaar nodig om het uit Paulus te nemen, daar in Arabië: om hem terug te brengen tot God. Bracht hem terug naar het Woord, van al de... uit al de grote... (hoe goed het ook was) de theologie die hij van Gamaliël had geleerd.

     En hoe fijn zijn theologie ook was die Mozes van Farao geleerd had, toch had God veertig jaar nodig om het helemaal uit hem te krijgen.

50 Op een ochtend toen God tot hem sprak, werd hij de volgende ochtend een wilde man voor de mensen. Laat God tot wie dan ook spreken, en in de ogen van de wereld worden ze gek. En ik bedoel niet een fanatiekeling. Ik bedoel een solide man of vrouw die tot God komt, Hij neemt het fanatisme uit u weg.

     Nu, wij komen erachter dat Mozes, de volgende ochtend, hier was hij, met zijn vrouw die op een muilezel zat; en zijn kleine jongen, Gersom, op haar heup; en een oude kromme stok in zijn hand. En hier ging hij op weg naar Egypte om de zaak over te nemen. Zoals ik zei: "Een eenmansinvasie op weg ernaartoe om het over te nemen."

     "Waar gaat u heen, Mozes?"

     "Op weg naar Egypte."

     "Wat gaat u doen?"

     "Het overnemen."

     "Waarmee gaat u het doen?"

     "Deze stok."

     "Wie zei dat?"

     "God zei het." Amen. Dat maakt het vast. Hij was daar zo zeker van als hij maar kon zijn – met die oude droge stok. Maar deze oude stok in de handen van God, betekent meer dan ieder machinegeweer dat gekeerd kon worden tegen Egypte. Ja. Eén kleine, onwetende, ongeletterde jongen daarbuiten in de handen van God, met niet genoeg opleiding om zijn ABC te kennen, kon meer kracht van God uit de hemel brengen dan al de doctoren in de theologie die er in deze Verenigde Staten zijn...?...

51 [Leeg gedeelte op de band – Vert] Vergat al zijn theologie. Hij hoefde niets op te poetsen... en...?... God. En hij was er zeker van dat het God was. Hij was er zeker van dat hij hen zou gaan bevrijden. Hoe zal hij tweeëneenhalf miljoen mensen gaan voeden zonder een hap om te eten? Een stel slaven daar in de woestijn, hoe gaat hij het doen? Hij was er zeker van dat God er iets aan zou doen.

     "Broeder Branham, wanneer u Goddelijke genezing predikt, zijn er mensen met een hartkwaal en dit... Hoe gaat u... hoe gaat u het laten werken?" Ik doe het niet; het is niet mijn zaak om het te laten werken. Het is Gods zaak om dat te doen. Maar net zo zeker als ik weet dat Zijn Woord waar is, stuurde Hij die engel en zei Hij het. En ergens hierbinnen zal er iemand genezen worden. Ik ben er net zo zeker van als dat ik hier sta. Er zal iets voortkomen, omdat Hij het zei. Ik weet het niet wie het is, waar het is, maar het zal daar zijn. Wie is het? Ik weet het niet; het is niet mijn zaak wie het is.

52 Iemand zal gered worden. "Hoe weet u dat?" God heeft het gezegd. Ik ben er zeker van. Ik weet het heel zeker.

     "Broeder Branham, u hebt een vreselijke strijd gehad; ik dacht dat u zei dat de Heer u hierheen leidde." Dat deed Hij.

     "Wat denkt u? Zal er iets goeds uit voortkomen?" Ik weet het niet, maar ik ben er zeker van dat Hij mij hierheen heeft gestuurd. Ik ben er zeker van dat Hij iets aan het doen is. Ik weet niet wat het is, maar ik ben er zeker van dat Hij het doet, want het is Zijn Woord. Geen giswerk, ik weet dat het waar is.

53 Toen Abraham, een man van vijfenzeventig jaar oud, en zijn vrouw vijfenzestig... God ontmoette hem op een dag en zei: "Abraham, ik ga je een baby geven door jouw vrouw, Sara." Zij was onvruchtbaar en hij steriel, veronderstel ik. En hier waren ze, na al deze jaren. Wel, als God... Wel, Abraham was er net zo zeker van dat hij die baby zou krijgen als wat dan ook.

     Ik kan me voorstellen dat hij zegt: "Sara, brei een paar slofjes en haal wat luiers en veiligheidsspelden, en laten wij beginnen. Wij maken ons klaar. Wij gaan het krijgen." Wel, het klinkt gek.

     Wat als hij naar de dokter zou gaan en zou zeggen: "Dokter, mijn vrouw en ik willen afspraken maken met het ziekenhuis om een baby te krijgen."

     Wel, de dokter zou zeggen: "O, o, zeker, meneer Abraham. Ja, meneer. Uh-huh." (Zei: "Zeg, zou u willen... zou u een psychiater willen roepen of de psychopathische afdeling, ergens? Die oude man is gek geworden.") Maar hij was er zeker van dat God het zou gaan doen.

54 De eerste achtentwintig dagen: "Hoe voel je je, lieverd?"

     "Er is geen verschil."

     "Glorie aan God, ik ben er net zo zeker van als eerst...?..."

     Vijf jaar gingen voorbij. "Hoe voel je je, lieverd?"

     "Geen enkel verschil. Ik ben nu zeventig jaar oud."

     Ja, en Abraham is tachtig, dat maakt... "Ik ben er net zo zeker van als wat dan ook dat het zal gaan gebeuren."

     Vijfentwintig jaar ging voorbij. Nu is zij negentig en hij is honderd. "Hoe voel je je, lieverd?"

     "Geen verschil."

     "Glorie aan God, we gaan het krijgen hoe dan ook." Waarom? Hij was er zeker van dat God Zijn Woord houdt. Hij was er volledig van overtuigd dat God in staat was om te doen wat Hij had beloofd. Zeker, u bent er zeker van wanneer God het aan u openbaart.

55 Als God aan dit kleine meisje dat daar zit zou openbaren dat zij zou gaan lopen, wed ik dat de duivel iedere demon die hij heeft uit de hel zou kunnen sturen, dat zou het niet kunnen stoppen. Die man die daar zit in een rolstoel, wie u ook bent, het zou hem niet stoppen. Nee, er is niets dat hem kan stoppen: God zei het. Dat maakte het vast.

     Daar in Finland, toen die kleine jongen daar op de grond had gelegen, dood... Ik heb dat, gedocumenteerd en ondertekend – dood verklaard. Gingen de moeder en vader halen, voordat de begrafenisondernemer hem kon nemen. Lag daar en ik kwam langs. Ik zei: "Dat is de kleine jongen die ik twee jaar geleden in Amerika zag."

     Er stonden daar ongeveer vijfhonderd mensen, de burgermeester van de stad. Ik zei tegen mevrouw Isaacs: "Vertaal dit." Zij deed het. Ik zei: "Als dat kind niet uit die dood zal opstaan..." Lag daar dood: elk bot in zijn lichaam gebroken. Draaide hem omhoog op die manier, en gooide hem eruit. Zelfs zijn kleine voetjes en dingen waren door zijn sokken heen gekomen, en zijn schoenen waren van hem af, en alles. "Als die baby niet binnen vijf minuten op zijn benen staat, ben ik een valse profeet en een leugenaar, en drijf mij uit dit land." Waarom? Ik was er zeker van dat het God was Die mij het visioen had laten zien. Het moet zo zijn, dus is er niets dat het kan stoppen. Amen.

56 Die avond in Indië, voor al die mensen, toen de radja's op hun kussens, en de heilige mannen overal rondom zaten... en ik was die dag in de tempel van de Sikhs en Jaïns geweest, en ze hadden het christendom belachelijk gemaakt. Zeiden: "Het idee alleen al van een Christus Die stierf", terwijl zij zelfs geen vlo willen doden, de vloer dweilen terwijl ze gaan, om te vermijden dat ze op een mier stappen; bang dat... Ze geloven in reïncarnatie: denken dat het misschien een van hun familieleden is. Hoe zou u hun een Bloedoffer kunnen prediken?

     Ik zei: "Laat God spreken, die God is. Sommigen van ons moeten het verkeerd hebben." Ik pakte de Koran in de ene hand, de Bijbel in de andere, en ik zei: "Er is ergens iets verkeerd. Laat de God die echt God is, spreken." Halleluja.

     Rond die tijd brachten ze een blinde man naar voren. Ik zei: "Ik kan de man niet genezen, natuurlijk niet." Ik zei: "Zij naam woord gespeld R-a-j-a-p-h-e-w, zoiets."

     "Dat is juist."

     Ik zei: "Hij is een bedelaar. Zijn vrouw is een kleine magere vrouw. Hij heeft twee zonen. Een van hen is zes en de ander is acht."

     "Juist."

57 Stond daar met die zalving, die radja's zaten daar, en die heilige mannen zeiden: "Hij leest hun gedachten." Ik dacht: "O, die huichelaars."

     Toen keek ik achterom; ik dacht: "God, als U maar iets zult doen..." Ik keek achterom; hier is een visioen. Daar stond hij, keek rond in het visioen. O, broeder. "Nu, laat er nu iets gaan gebeuren." Ik zei: "Ik daag iedere Mohammedaanse priester hier uit, iedere priester van Boeddha, jullie Sikhs, en Jaïns die het christendom belachelijk hebben gemaakt, kom hier en geef hem zijn gezicht. Zeker zal de God Die hem schiep, als u..."

58 Hij zei: "Ik zal de God dienen Die mij mijn gezicht geeft."

     Ik zei: "O, natuurlijk, u zegt dat hij verkeerd is; hij is een zonaanbidder. Zeker, hij aanbidt de schepping in plaats van de Schepper." Ik zei: "U... Wat zou u, Jaïns, doen? U zou gewoon een bekeerling maken en van hem een Jaïn maken. Wat zou u, Mohammedanen, doen? Hetzelfde. Wat zou u, Boeddhisten, doen? Hetzelfde: gewoon een psychologie."

     "Wij hebben hetzelfde in Amerika." Ik zei: "Al de Methodisten willen al de Baptisten tot Methodisten maken; en de Pinkstermensen willen al de Methodisten tot Pinkstermensen maken. Het is gewoon psychologie. Dat is alles."

     Maar ik zei: "Zeker, de God Die hem maakte...", halleluja, "de God Die hem maakte behoort er iets aan te doen."

     Wel, denkt u dat ik dat gezegd zou hebben? Beslist niet, als ik dat visioen niet had gezien. Ik wist waar hij... wat er toen zou gaan gebeuren. De duivel kon er toen niets aan doen.

     Als Hij een visioen had getoond dat George Washington 's ochtends uit de dood zou gaan opstaan, zou ik de hele wereld uitgenodigd hebben om daar te staan en het te zien gebeuren, want het is het Woord van God. Ik heb die visioenen tweeënvijftig jaar gezien, en niet één heeft ooit in heel mijn leven gefaald. Het is God. Geen onzekerheid daarover, het is zeker.

59 Ik zei: "Nu, u Mohammedanen die zegt dat u de overheersende godsdienst bent, kom en geef hem zijn gezicht, en ik zal uw discipel zijn. U Boeddhisten, kom en geef hem zijn gezicht, en ik zal uw discipel zijn. U heilige mannen, kom en geef hem zijn gezicht." (Tienduizenden keer duizenden lagen zo in die grote velden... Daar zat de burgemeester van de stad. Ik heb zijn naam en adres als u hem wilt schrijven en het hem wilt vragen.)

     Daar zeiden ze... ik zei: "Waarom komen jullie niet..." Ik zei: "U bent een vreselijk stille menigte. Wat is er met u aan de hand? U vertelde mij vandaag, hoe klein het christendom was, hoe groot uw religie was." Ik zei: "Kijk naar uw mensen daarbuiten. Kijk naar uw priesters. Wat is er met hen aan de hand? Ze noemden mij een fanaticus, een Amerikaanse zeepkist verkoper, die religie verkoopt alsof ik op een zeepkist stond, omdat ik met mijn armen schudde toen de Heilige Geest op mij was." Ik zei: "Laat hen dan naar voren komen en deze man zijn gezicht geven." Halleluja.

60 Kijkend naar dat visioen, zei ik:" Waarom komt u niet? Omdat u het niet kunt. En ik ook niet. Maar de God van de hemel, Die Zijn Zoon, Jezus Christus deed opstaan, Die nu net het visioen aan mij heeft gegeven, waarin ik zag dat die man hier stond met zijn gezicht... Ik zag hem in een visioen. Als Hij hem zijn gezicht niet geeft, dan ben ik een valse profeet, en verdrijf mij dan uit India. Als Hij hem zijn gezicht wel geeft, hoeveel van u Mohammedanen, Boeddhisten, en u allen, zullen Christus dan als uw Redder ontvangen?" Gewoon zwarte handen zover je kon kijken.

     Ik zei: "Breng hem hier." Legde mijn armen op hem, ik zei: "Here Jezus..." Ik had het nog nauwelijks gezegd of hij begon een of ander te schreeuwen. Hij kon net zo goed zien als ik. Rende naar de burgermeester van de stad en pakte hem vast, rende heen en weer op die manier. Wat was het? Het is dezelfde God. Gods Woord is net zo werkelijk vanavond als ooit. Hij heeft zelfs getuigd aan de president.

61 Komende oktober hebben ze een amfitheater waar ze een miljoen mensen in kwijt kunnen, in New Delhi, waar ze hun conventie houden, en ze willen dat ik daar naartoe kom.

     Zeker, Hij is nog steeds God. Maar u moet... je kunt het gewoon niet zeggen omdat je het in je hoofd denkt; je moet het weten. Je moet het weten. Het Woord moet tot je komen. Je moet weten dat het de waarheid is.

62 Oude Elia die dag toen hij al die... het offer nam en zei: "Laten we bewijzen wie God is." Zei... (Zie of hij er zeker van was.) Hij zei: "Gaan jullie eerst je gang." Zei: "Jullie zijn met een heleboel... Jullie zijn hier met vierhonderd priesters." Zei: "Brengen jullie een offer, en laat de God die antwoordt met vuur, laat Hem God zijn."

     En ze waren oprecht. Ze waren geen huichelaars. Dus sneden ze het offer, en beklommen ze het altaar. En Elia liep eromheen en zei: "Zeg, misschien is hij aan het jagen. Misschien doet hij een dutje." Wat was er aan de hand? Hij was zeker, broeder. Hij had een visioen gezien. Dat zei hij. En toen hij al het water nam en over het altaar uitgoot, zei hij: "Here God van Abraham, Izak en van Israël, (zijn prinselijke naam, niet de... niet zijn naam als bedrieger), van Abraham, Izak en van Israël, laat het deze dag bekend worden dat Gij God zijt, en dat ik Uw profeet bent, en dat ik dit alles op Uw bevel heb gedaan." Amen. Halleluja.

63 Als u aan Gods voorwaarden voldoet, roep dan om het vuur en het zal vallen. Laat de Pinksterkerk hun organisaties en denominationele verschillen vergeten. Laat deze mensen zich met tranen rond het altaar neerwerpen, en laat deze mensen eensgezind op één plaats komen en beginnen het uit te roepen tot God en dingen in orde te brengen, dan zal er opnieuw een Pinksteren plaatsvinden, en de machten van God zullen het land schudden.

     U moet het op Zijn bevel doen. U kunt het niet doen zolang u zegt: "Wel, nu, ik weet dat ik dit behoor te geloven, maar... Werkelijk, de Bijbel zegt dit, maar ik..." Huh-uh. Zij is... u bent reeds verslagen om mee te beginnen. Zie, zie? "Wel, ik weet dat onze kerk zegt dat de dagen van wonderen zijn voorbij, maar echt, ik geloof dat ze dat niet zijn", zie? U bent verslagen; zo zult nooit ergens komen. Dat is een onzeker geluid; u weet niet wat u moet doen.

64 Wees zeker. Wiens Woord is zeker? Gods! Als uw kerk zegt dat de dagen van wonderen voorbij zijn, zegt de Bijbel: "Hij is Dezelfde gisteren, vandaag, en in eeuwigheid." "Laat ieder mensenwoord een leugen zijn en het Mijne waar zijn", zei God.

     Dat geluid is onzeker: "Schud de prediker de hand, geef hem de rechterhand van gemeenschap, en kom een belijdenis doen"? De duivel deed hetzelfde. Hij geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God was. Dat geloofde hij absoluut.

     Kaïn bouwde een altaar en aanbad net zoveel als elke andere religieuze persoon, bracht een offer en deed een grote... Legde zijn geld op het altaar, en zijn goederen, en legde zich neer met oprechtheid, en wierp zijn handen op naar God en aanbad. God weigerde hem botweg. Dat is juist. U moet zeker zijn, broeders. U moet weten dat het God is Die spreekt. Hij deed dat volgens zijn eigen ideeën; Abel deed het door Goddelijke openbaring van God, luisterde naar het Woord van God.

65 Maar toen alles goed kwam... David, hij was zeker. Liep daar op een dag heen, terwijl die grote oude Goliath daar stond en zei: "De dagen van wonderen zijn voorbij. Het is allemaal weg."...?... O, wanneer de duivel denkt dat hij je onder zijn voeten heeft, broeder, dan kan hij blazen en puffen. Ja, dat kan hij. Stond daar en zei: "Ik zal u wat zeggen. Laat enige mannen onder u daar, enige theologen onder u, hierheen komen en mij aanvallen. Zie, ik zal u vertellen wat ik zal doen", weet u.

     Maar op een dag zei hij het op het verkeerde moment. Er was daar toevallig een kleine rossige kerel: knoestig, klein oud kereltje, kleine schapenvacht aan, om zich heen gewikkeld, misschien woog hij ongeveer vijftig kilo, zijn haar hing over zijn ogen... Zei: "Wie is dat daar die de legers van het Woord van de levende God uitdaagt? Wie is dat daar die dat zegt?"

     "O, dat is Goliath."

     Hij zei: "Gaan jullie daar staan en die onbesneden denominatie laten zeggen dat de dagen wonderen voorbij zijn, terwijl onze God zegt dat Hij Dezelfde is gisteren, en in eeuwigheid?" O, het trof de verkeerde man. Ja, meneer. Zij zouden compromissen kunnen sluiten, maar hij zei: "Ik niet."

66 Ze sleepten hem voor de bisschop, Saul. Hij zei: "Nu, ik vertel je wat je moet doen, zoon. Voordat je in de bediening komt, moet je een universitaire opleiding van vier jaar volgen Je zult een Ph.D. en een LL.D. moeten halen." En hij zei: "Nadat ik dit allemaal op je heb..." En ze plaatsten het op die arme kleine kerel – zo mager dat hij het niet omhoog kon houden. Dat is zo ongeveer de manier waarop wij het doen.

     Hij zei: "Haal dit spul van mij af." Saul ontdekte heel snel dat zijn kerkelijke vest niet paste bij een man van God. Zijn door mensen gemaakte dogma's, daar zou hij niet voor gaan buigen. Nee, meneer.

     Hij zei: "Laat mij gaan met waar ik vertrouwen in heb." Zei: "Wacht even, Saul, ik wil met u spreken. Ik weet dat dit slechts een slinger is. Ik weet niets over die oude... hoe je behoort te staan en 'ah-men' te zeggen en hoe je dit allemaal behoort te doen, en... ik weet daar niets over." Hij zei: "Luister, ik weet waarover ik spreek." Zei: "Op een dag hoedde ik de schapen van mijn vader (Amen) en", zei hij, "er kwam een beer die er een pakte, en ik ging achter hem aan met deze slinger en ik bracht hem terug." Hij zei: "Toen kwam er een leeuw, die er een pakte en wegnam, een lam." Hij zei: "Ik nam deze slinger, ging naar buiten en sloeg hem neer. Toen hij opstond, heb ik hem gedood. Ik heb de schapen teruggebracht." Hij zei: "Als de God Die die leeuw in mijn handen heeft gegeven, en die beer in mijn handen, hoeveel te meer zal Hij dan die onbesneden Filistijn in mijn handen geven." Amen! Hij was zeker. Hij wist waar hij het over had.

67 Luister. Het is waar. Ik zeg mijn "his" en "hain't", en "tote", en "fetch", en "carry," en misschien hebben veel mannen hier, en uw voorganger, misschien geen Ph., dubbel L., Q.U.R.S.D., allerlei dingen, op hun naam staan, maar wij weten waar wij het over hebben. Juist. Wij worden misschien heilige-rollers genoemd, en een krankzinnige, en helemaal opgewonden, en van alles, maar wij weten waarover wij spreken. Amen. Laat mij u vertellen. De duivel...

     Het maakt me niet uit hoeveel ze tegen Goddelijke genezing prediken, hoeveel ze zeggen dat de dagen van wonderen voorbij zijn, ik hoed de schapen van mijn Vader. Een kanker pakte er een en rende weg. Ik heb geen Ph.D., maar ik heb G-e-l-o-o-f, dus ik loop hem achterna. Ik zal dat lam terugbrengen als God wil helpen...?...

68 Kijk wat hij deed. Hij pakte vijf stenen, het aantal van genade, J-e-z-u-s. Zette het in zijn hand, f-a-i-t-h ['g-e-l-o-o-f' – Vert]. F-a-i-t-h [G-e-l-o-o-f' – Vert] in J-e-z-u-s. Hier komt hij. O, klein ziek schaap, jij die de duivel ergens te pakken heeft gekregen en zegt dat je een voortijdig graf moet vullen, ik kom je achterna. Ik ga je terugbrengen naar schaduwrijke groene weiden, stille wateren, om met de rest van de kudde te eten.

     O, ja, hij wist waarover hij sprak. Hij was er zeker van dat het God was. Hij was zeker. Geen onzekerheid daarover. Zei: "Hoe veel te meer zal God hem in mijn handen overleveren?" (O, mensen, vergeef mij. Ik dacht dat het half acht was. Geef mij nog tien minuten, wilt u? Ik zal opletten; ik zal mijn klok op alarm zetten, als het nodig is, als u slechts... ik heb hier hoe dan ook een alarm op, maar schaam mij om die in te stellen.) Maar broeder, zuster, dit is waar. Als de bazuin een onzeker geluid geeft...

69 Merk op, toen... laten wij gewoon snel een andere persoon nemen – Simeon. Hem was geopenbaard door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien totdat hij de Christus van de Heer had gezien. Hij was een man van reputatie. Hij had ook een Ph.D., dubbel-L.D., Q.R.S.T. Maar de Heilige Geest had het hem geopenbaard. En hij was niet beschaamd. Hij ging rond en vertelde het aan iedereen. Een oude man van boven de tachtig: ze maakten het belachelijk en zeiden: "De oude kerel met één voet in het graf en uitglijdend met de andere, zei dat hij de Christus zou zien." Maar hij was zeker. Hij had een op zijn getuigenis, want hij zei dat de Heilige Geest het hem had geopenbaard. Amen. Hij stond daar, en zag Hem ook.

70 Toen Jezus op aarde was, was Jezus zeker van het Woord van de Vader. Hij zei: "Breekt deze tempel af, en in drie dagen zal Ik die oprichten." Niet: "Ik zal het proberen, misschien zal het gebeuren, misschien zal het lukken." Hij was zeker.

     Waarom? David zei het. "Ik zal niet toelaten, dat Mijn Heilige de verderving ziet, noch zal Ik Zijn ziel in de hel verlaten." Hij wist dat verderf begint na drie dagen; ergens tijdens die drie dagen zou Hij weer opstaan. Hij geloofde het Woord van de Vader. "Breekt deze tempel af, en Ik zal hem in drie dagen weer oprichten." "Ik zal"; niet: "Ik zal het proberen."

71 Toen Martha tot Hem kwam en zei: "Onze broeder Lazarus, Here, als Gij hier was geweest, zou hij niet gestorven zijn. Maar zelfs nu, wat u God ook vraagt, dat zal God doen."

     Hij zei: "Ik ben de Opstanding en het Leven, zegt God. Die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dat?"

     Ze zei: "Ja, Here." Haaa... "Ik... ik denk het, Here. Ik... ik ben er redelijk zeker van, dat ze mij vertellen dat U slechts een Beëlzebul bent. Ze vertellen mij dat U de gedachten van de mensen leest." Huh-uh, het zou niet gebeurd zijn. "Ja, Here, ik geloof. (Glorie voor God.) Ik geloof dat U de Zoon van God bent Die in de wereld komen zou." O, o. Er moet iets gebeuren. Luister, dat is positief. Dat is zeker. Wanneer twee volkomen overtuigde personen elkaar ontmoeten, dan moet er iets gebeuren. O ja. O, beslist. Zei: "Ik geloof dat U de Zoon van God bent, Die in de wereld komen zou."

     Wat zei Jezus tegen haar? Wat zei Hij? "Wel, Ik vertel je wat... Waar heb je hem begraven? Ik zal erheen gaan en zal kijken wat Ik eraan kan doen." Huh-uh. "Ik zal erheen gaan en de Vader vragen en zien wat Hij zal doen." O nee. Huh-uh, dat zei Hij niet. Hij zei: "Ik ga hem opwekken." Daar is niets onzekers aan. "Ik zal hem gaan opwekken." "Ik zal", niet "Ik zal proberen". Hij wist precies wat God hem had getoond, en Hij wist dat het zou gaan gebeuren. "Ik zal hem opwekken." Geen onzeker geluid daarover (beslist niet), geen enkele onzekerheid daarover.

72 O, "Breek dit lichaam af, Ik zal het in drie dagen weer opwekken." Jezus zei: "Als Ik... Indien u in Mij blijft en Mijn Woord in u, kunt u vragen wat u wilt, en het zal u geschieden." "Het... misschien zal het u geschieden"? Nee, nee, daar is geen onzekerheid over. "Het zal. Het zal geschieden. Het zal gedaan worden." Is dat juist?

     Toen Hij naar die vijgenboom had gekeken en die vervloekt had, en Hij er vierentwintig uur later voorbij kwam en hij verdord was, zei Petrus: "Kijk, de boom verdort al."

     Jezus zei: "Hebt geloof in God. Want voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat als u (niet Ik, maar u... Amen, broeders), als u tot deze berg zegt... (niet als Ik zeg, maar als u tot deze berg zegt): 'Word opgeheven en in de zee geworpen', en niet twijfelt, maar gelooft dat wat u hebt gezegd zal komen te geschieden, dan zult u ontvangen wat u hebt gezegd." Amen. Niet misschien zult u het, niet misschien zult u het; maar u zult het.

73 Man van zonde (schilderde dit donkere beeld hier aan het begin van mijn prediking, over het uur waarin wij staan), laat mij u een woord aanhalen. Denk eraan. Johannes 5:24 – vijf, een hand vol; twee dozijn eieren – lees het wanneer u naar huis gaat: "Die Mijn woorden hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft..." (Als uw land breekt, als uw huis breekt, als uw zenuwen breken, als uw gezondheid het begeeft, als uw hoop vervliegt, alles wegbreekt), maar Jezus Christus zei dit: "Die Mijn woorden hoort en gelooft Hem Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven." Halleluja. Niet "die zal misschien...", "die zál, die hééft..." Die zal misschien in de toekomst, maar die heeft nu. "Hij is uit de dood overgegaan in het leven" en is nu in leven.

     Whoo! Ik zou twee keer zo groot willen zijn; misschien zou ik me dan twee keer zo goed voelen. Ik zou daar twee keer zo groot voor moeten zijn. O God, hoe kan ik U ooit danken.

74 Met zekerheid... Gedurende de tijdperken is zij nooit afgeweken. Die kleine oude gemeente die geloofde dat dat Woord van God regelrecht door elke vervolging heen is gegaan. Men heeft geprobeerd het uit te roeien, uit te branden, weg te vervolgen, weg te doden, weg te verdrinken; en zij waadt door.

     Enige tijd geleden, toen ik bij het Vrijheidsbeeld stond, lagen daar enkele musjes dood. Ik zei: "Wat is er aan de hand?"

     Zei: "Er was gisteravond een storm, en dat grote licht straalde uit, en die vogeltjes waren verloren. Als zij slechts dat licht hadden weten te nemen, hadden ze in veiligheid kunnen komen. Maar", zei hij, "wat probeerden ze te doen? Ze vlogen hier tegenaan en probeerden het licht uit te slaan." Zei: "Wat deden ze? Ze sloegen hun hersens eruit, door te proberen het licht te doven – het licht dat ze had kunnen helpen."

     U koude, formele Pinkstermensen; u koude, formele Methodisten; u koude, formele Baptisten; u ongelovige, die probeert om Christus het land uit te slaan, probeert om opleiding en wetenschap in de plaats van de Heilige Geest te stellen; u zult uw hersenen eruit slaan en het licht zal nog steeds door en door en door en door blijven schijnen. Hij zal een gemeente hebben die gevuld is met de Heilige Geest; Hij zal tot haar komen en Hij zal in haar leven en heersen. U zult het er nooit uitslaan. U slaat alleen uw hersens eruit, door allerlei mensengemaakte boeken en dogma's te bestuderen. Neem Gods Woord, lees het en zeg dat het de Waarheid is en accepteer het. Zeker.

75 "Die in Mij gelooft (Johannes 14:7 [14:12 – Vert])... Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij misschien ook doen." Dat zou zo onzeker zijn, nietwaar? Maar "zal hij doen... hij zal dezelfde werken doen als Ik. En meerder dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader." Daar is niets onzekers aan. Het is positief.

     U zegt: "Maar, broeder Branham, ik ben lid geworden van alle kerken."

     Op de dag van Pinksteren, zoals ik gisteravond zei over dr. Simon Petrus, zei Petrus: "Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." Niet: "U... Misschien zult u... misschien zult u het ontvangen"; maar "gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want de belofte is voor deze generatie en dat is alles..."? O nee. "... komt u toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen als de Here God roepen zal. Gij zult de Heilige Geest ontvangen."

76 Het probleem is dat u handen wilt schudden en besprenkelen, in plaats van u te bekeren en te worden gedoopt. Bekeren betekent "zich omdraaien", uw ongeloof achterlaten. Ga op weg met geloof in God, richting Golgotha. Keer u om. Ga op weg, en u zult de doop van de Heilige Geest ontvangen. U zult het ontvangen.

     Is dat waar, broeder? Ik heb dat Schriftgedeelte niet verkeerd aangehaald, toch? Ik heb het precies zo gesteld als dat het is geschreven. "U zult de Heilige Geest ontvangen." "U zult", niet "wellicht; misschien wel; u zou het moeten...", maar "u zult het ontvangen." "Wel, u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen als er de Here, onze God, toe roepen zal." Dat is zeker.

     Nu, loop niet gewoon door en zeg: "Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is", houd mijn hoofd voorover, en laat wat zout strooien en enkele waterdruppels over mij heen gieten. Ik ga terug en zeg: "Ik ben nu een volwaardig lid. Ik heb de rechterhand van gemeenschap." U zult nooit de Heilige Geest ontvangen. U hebt niets, een hoop verwarring. Dat is juist.

77 U steekt uw tong uit, neemt een ouweltje dat iemand heeft gemaakt, de priester drinkt de wijn en u zegt: "Ik nam het heilig avondmaal", de heilige eucharistie, wat de Heilige Geest betekent. De Heilige Geest kwam niet met een ouwel; Hij kwam als een geluid uit de hemel, als een geweldige, gedreven wind, die het gehele huis waar zij zaten vervulde. Dat is juist. Zie? Dat is onzeker. Ik kan dat niet in de Bijbel lezen. Maar wanneer ik het van de hemel hoor komen als een geweldige, gedreven wind, dan is dat het. Dat is...

     Jezus zei: "Wacht daar nu in Jeruzalem. Begin niet te prediken en ga niet... Het maakt me niet uit hoeveel ervaring u hebt, en hoeveel seminaries u hebt doorlopen, en hoever u bent afgestudeerd, wacht daar tot..."

     "Tot wat? Tot we onze bachelor hebben?"

     "Nee, meneer. Wacht totdat..."

     "Twee dagen?"

     "Totdat u bent aangedaan met kracht van omhoog. En dan (en niet eerder) zult gij Mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, en Bloomington, Illinois." Overal, tot aan het uiterste der aarde. Dat is het Evangelie.

78 En dus zeiden ze: "Nu, we zullen erheen gaan en kijken of de bisschop komt." Dat is wat wij doen vandaag. "O, we zullen erachter komen of de priester ons geeft... ons zal bevestigen." Dat was een onzeker geluid. Daar weet ik niets van. Ik ben als David: "Haal die oude wapenrusting van mij af."

     "Wel, als je naar school gaat en leert..."

     Daar weet ik ook nies vanaf. Zie, daar weet ik niets van. De Bijbel zegt daar niets over. Ik heb daar nooit iets over gezien in de Bijbel.

     "Welnu, luister. Als je met je lippen belijdt dat Jezus de Christus is en Hem aanneemt, dan heb je de Heilige Geest ontvangen, want zodra je gelooft dat Jezus de Christus is heb je de Heilige Geest." Dat is een onzeker geluid. Dat is juist.

     Paulus vroeg, zelfs nadat hij zag dat de mensen waren gered en dat ze juichten en op en neer sprongen: "Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij geloofd hebt?" Handelingen 19:5 [19:2]? O ja, dat vroeg hij. En hij zei: "Als een engel uit de hemel (laat staan een prediker), als een engel uit de hemel u een ander evangelie verkondigt, buiten hetgeen ik al verkondigd heb, die zij vervloekt." Daar is geen onzeker geluid over. Dat is de Bijbel. Zeker.

79 En toen zij daar allen eendrachtig bijeen waren, geschiedde er haastig – niet een onzeker geluid, nee, maar – een zeker geluid, en het vervulde het gehele huis waar zij zaten. Verdeelde tongen zaten op hen om de profetie van Jesaja 28:19 te vervullen, dat de Heilige Geest op hen zat en zij allen in tongen begonnen te spreken, zoals de Geest hun gaf om uit te spreken.

     Een ogenblik. Hebreeën 13:8 zegt: "Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, vandaag en in eeuwigheid."

     "Hij is gedeeltelijk Dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid..." Hij is Dezelfde: daar is geen onzekerheid over.

     Tot slot zou ik dit kunnen zeggen... Ik houd u te lang, ik weet het, maar u armzalige slaapkoppen die eruit moeten en... Terwijl zij vroeger de hele nacht baden en... Het is nu moeilijk. Denk alstublieft niet dat ik u kwets. Ik volg slechts wat Hij mij zegt om te vertellen... want ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb niet genoeg gezond verstand om het te zeggen, maar ik heb gewoon genoeg gezond verstand om te zeggen wat Hij zegt om te zeggen. Het is aan u. Zie?

80 Kijk, hoeveel hebben er ooit gehoord van Paul Rader? Hij schreef dit beroemde lied: "Only believe" ["Geloven alleen" – Vert]. Paul was een wonderbare broeder. Ik kende hem. Hij was een houthakker geweest, hij hakte hout. En hij zei dat hij eens, toen hij op het zendingsveld was, ziek werd. Ik geloof dat hij zwartwaterkoorts had of zoiets. Hij en zijn vrouw waren ginds op de eilanden, en ze waren ver weg van dokters en alles. En Paul... Iedereen die Paul kende wist dat hij een gelovige was in Goddelijke genezing. Dus toen...

     Ik zal de week na volgende week precies in zijn tabernakel prediken. Trouwens, ik zal vol-... de week na de volgende, prediken in de voorsteden van Bloomington, de voorstad, Chicago, zie, van Bloomington, dus komt u ook maar langs. Zie? En dus toen... Onthoud, vertel dat echter niet aan de mensen van Chicago. Ik weet niet of zij het daarmee eens zouden zijn of niet, maar hoe dan ook, ik zal daar zijn, zo de Here wil.

81 En toen, zei Paul Rader, werd hij erg ziek. Hij bleef zieker, zieker en zieker worden. En het werd donker in de kamer. Hij zei: "Vrouw, kom dichtbij." Zei: "Schat, misschien ga ik nu." Zei: "Sta naast mijn bed. Bid voor mij." Het bleef donkerder en donkerder worden. Hij bleef belijden: "God, Gij zijt mijn Geneesheer." Donkerder en donkerder, donkerder, donkerder, donkerder, donkerder. Bleef doorgaan. Na een poosje raakte hij volledig bewusteloos.

     En hij droomde. Hij zei dat dacht dat hij terug was... (Hij kwam van Oregon, weet u.) Hij zei dat hij dacht dat hij daar terug was en hout aan het hakken was. En zijn baas was in het houthakkersbos en zei: "Paul, ga naar boven en vel een bepaalde boom van vijfenveertig centimeter..." (of een boom van vijfendertig centimeter of zoiets) "en breng die hier."

     Hij zei: "In orde." Zei dat hij de heuvel opging, die heerlijke dennennaalden rook, en gewoon een geweldige tijd had. Zei dat hij nam... "Je kon die oude dubbelgeslepen bijl in dat zachte hout voelen zinken, weet je." Hoe verder je naar het noorden gaat en hoe kouder het wordt, hoe zachter het hout. Hoe heter het wordt, hoe harder het hout, hetzelfde materiaal.

82 Dus toen, hij zei dat hij de boom had geveld en snel de takken eraf had gehakt. Zei dat hij zijn bijl erin had gestoken, en my, hij zou die boom oppakken... Weet u, Paul was een sterke man, woog over de negentig kilo. Dus hij boog zich, zette zijn knieën tegen elkaar en... De spieren van een man zitten in zijn rug en benen, enzovoort. Dus hij boog zich om hem op te kunnen pakken.

     En toen hij hem vast kreeg, trok hij, en hij trok en hij trok, en hij kon hem gewoon niet omhoog krijgen. Hij zat vast. En hij zei: "Ik heb mijn kracht verloren. Ik kan die stam gewoon niet omhoog krijgen. Wel, ik heb wel twee keer zo grote opgetild." En hij probeerde het opnieuw, en hij worstelde, en hij worstelde, en hij worstelde, tot hij helemaal uitgeput was. Zie, het was die koorts. Hij zei dat hij zo uitgeput was, dat hij gewoon tegen een boom ging zitten en zei: "Ik kan gewoon niet meer verder. Ik ben op. Ik kan niet meer verder."

83 En zei dat hij direct zijn stem hoorde... zijn baas, de stem van zijn baas. "Paul."

     Hij zei: "Ja, baas." Hij zei: "Dat klonk zo geweldig lieflijk."

     Zei: "Waarom worstel je er zo mee?"

     Dus hij keerde zich om. Hij zei dat het niet zijn baas was, maar zijn echte Baas.

     Hij zei: "Paul, je worstelt er gewoon mee, en worstelt ermee, en worstelt ermee." Zei: "Zie je die waterstroom daar liggen?"

     Zei: "Ja."

     Zei: "Die waterstroom komt precies uit bij het kamp." Zei: "Waarom gooi je hem niet gewoon in de rivier, spring je erop en drijf je erop naar beneden naar het kamp?"

     "O," zei hij, "daar had ik nog helemaal niet aan gedacht." Hij zei dat hij hem gewoon in het water duwde en erop sprong. Zei dat hij over de rimpelingen ging, een goede tijd had met in het water te spetteren, en zei: "Ik vaar erop. Ik vaar erop." En toen hij tot zichzelf kwam, stond hij midden in de kamer en schreeuwde zo hard als hij kon (absoluut genezen): "Ik vaar erop. Ik vaar erop. Ik vaar erop."

84 De Bijbel zegt: "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in eeuwigheid." Ik vaar erop. "De Heilige Geest is voor een ieder die wil." Ik vaar erop. Ik geloof dat Jezus Christus levend is uit de doden. We leven in de laatste dagen. En Jezus zei: "De werken die Ik doe, zal ook degene doen die in Mij gelooft." En beloofde dat dat Messiaanse teken in deze laatste dagen terug zou keren tot de gemeente.

     Theologen, u mag er van verschillen, en ik zal u wijzen op "ZO SPREEKT DE HERE". Avond na avond heb ik het gedaan. Wat daarmee? Ik vaar erop, Gods Woord. Amen. Hmmm. Ik zou wel willen juichen. Ik vaar erop, Gods Woord. Ik geloof dat het is voor een ieder die wil, die kome...?...

     Ik geloof dat Hij hier nu is. Ik geloof dat ik nooit... Ik kan geen... Die woorden, als u het daar niet mee eens bent, ze zijn van God. Ik vaar erop. Ik heb er drieëndertig jaar op gevaren, en zolang de Here mij laat leven en mij bij mijn goede verstand laat blijven, door Zijn genade, zal ik erop varen, tot ik aan de Jordaan kom. Ik zal hem erin gooien, en er helemaal overheen varen...?... Ik geloof dat Gods eeuwige Woord... en hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn Woord zal niet voorbijgaan. Amen. Ik vaar erop.

85 Ik geloof dat dat de Heilige Geest is, Die hier nu is. Ik geloof dat dat de Jezus Christus is. Ik geloof dat dat Dezelfde is Die die avond aan hen verscheen, zoals het spreken in tongen vanavond zei, of de uitlegging. Toen zij zich ingesloten hadden, toonde Hij Zichzelf levend.

     Is het... ik geloof niet... Billy heeft geloof ik geen enkele keer gebedskaarten uitgegeven deze week Ik betwijfel of er hier enige zijn of niet. Ze hoeven er niet te zijn. We hebben geen gebedskaarten nodig. De gebedskaart is slechts een nummer om u op het podium te krijgen. U hoeft niet op het podium te komen om Christus te vinden. Hij is waar u Hem zult ontmoeten: precies daar waar u nu bent. Ik daag u uit om Gods Woord te nemen en erop te varen en erachter te komen of het juist is. Gelooft u het?

86 Hoeveel hebben er geen gebedskaarten? Steek uw handen op. U bent ziek. Wel, ik schat dat het vrijwel overal is.

     Hemelse Vader, o, mijn ruwe manier, Here, ik kreeg niet de kans om te spreken tot... zoals predikers spreken in deze laatste dagen, God. Ik weet niet waarom U mij die niet liet hebben, maar... Ik wou dat ik kon maken dat ik, wat ik in mijn hart heb, op zo'n manier kon spreken dat zij het zouden begrijpen. Alstublieft, Here, laat mij hun hoe dan ook, door de genade van God in mijn hart, bewijzen dat wat ik hun probeer te vertellen de waarheid is, Vader. Ik bid dat U het nog eenmaal zult doen.

     Ik vraag U om het te doen, Here, opdat de mensen mogen weten dat als U het hebt gezegd, het de waarheid is, God. Het moet de waarheid zijn. En het is geen onzeker geluid. Als U opnieuw bent opgestaan, zei U dat Uw gemeente U zou zien: U zou met hen zijn, en doen... De gemeente zou hetzelfde doen als wat U deed, en U zou altijd met hen zijn, zelfs tot de voleinding der wereld. God, daar sta ik op. U bewees het. U zei het en ik weet dat U hier vanavond bent.

87 Vergeef mij dan, God, mijn hysterische, emotionele, nerveuze aard. En ik bid, Vader, dat U ons onze zonden en ongeloof zult vergeven, en dat U ons tot rust zult brengen onder de kracht van de Heilige Geest. En mogen mannen en vrouwen, iemand hierbinnen vanavond, Here, genoeg geloof hebben om U neer te roepen van de heerlijkheid. En moge hun ziekte en dergelijke op zo'n manier zijn... Of het groot is of niet, U bent God, U weet alle dingen.

     U genas een man met een soort sluimerende ziekte en liet daar honderden kreupelen, lammen en blinden zitten. En dan kwam U langs en genas de kreupelen, lammen en blinden. U bent gewoon God. U doet wat u wilt.

88 Ik ben Uw dienstknecht, Here, en dit zijn Uw dienstknechten die hier zitten. Opdat het de gemeente mag bemoedigen, laat het bekend worden vanavond, Here. Laten we... we zullen de deuren van alle ongeloof sluiten en U in ons hart nemen, zoals Kleopas en degenen die van Emmaüs kwamen. U sprak tot veel van deze mensen, deze goede Methodisten, Baptisten, Katholieken, Presbyterianen, Pinkstermensen. Misschien hebben ze niet herkend dat U het was. Dan, Vader, bid ik vanavond dat U iets zult doen op dezelfde wijze als dat U het daar deed, juist de dingen die U deed voordat U werd gekruisigd, zodat zij zullen weten dat U de opgestane Heer bent, dat U niet dood bent; U bent hier, U leeft.

     Ze hebben het zo vaak gehoord, Here, dat het gewoon voor hen wordt. Maar ik bid, God, dat het vanavond weer fris voor hen zal zijn, om hen te laten weten dat deze levende Jezus, Die spoedig komt, hier in ons midden is. Wilt Gij het niet doen, Vader? Ik vraag het voor de glorie van God, en voor de opbouw van Uw gemeente, in Jezus' Naam. Amen.

89 Zie mij als Zijn dienstknecht. Geloof met uw hele hart, u zieke mensen. Heb geen enkele twijfel in uw gedachten, maar geloof met uw hele hart en zie of Hij blijft, of Jezus Christus leeft.

     Ik houd plechtig mijn handen voor God dat de enige mensen die ik ken en die ik zou kunnen identificeren in dit gebouw (en ik zou het niet tegen hen zeggen) mijn vriend hier is, broeder Gene Goad, en broeder Skaggs van Chicago, die werkt bij de Winchester Company en die... hij heeft een plaats voor sport; persoonlijke vrienden van mij. Ik weet niet zeker of deze twee kleine vrouwen, of drie, die hier zitten, vrienden van mij zijn uit Chicago. De twee kleine meisjes die hier zitten, een kleine roodharige en een kleine zwartharige, of (ik weet het niet zeker) dat dochters van broeder Welch Evans zijn. Klopt dat? Daarbuiten...

     Ja, hier is waar de... Christelijke Zakenlieden uit Chicago, ik kan niet op uw naam komen; uw zoon is de secretaris. Precies hier. Ik kan uw naam niet noemen. Ja, u bent met z'n tweeën. Ik zag u daar zitten.

     Prediken met deze zalving... Nu, het is hier. Ik voelde het. Ik weet dat het je bijna verblindt (ziet u?), zodat je jezelf niet meer bent. Daarbuiten ken ik niemand, geen enkele persoon.

90 Heb geloof in God. Geloof. Zeg: "Here Jezus, ik weet dat de Bijbel zegt dat U een Hogepriester bent Die medelijden kan hebben met onze zwakheden. En ik weet dat U nog steeds die Hogepriester bent." Zegt u "Amen"? Als Hij dan Dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid... Gelooft u dat? Bent u gewillig uw ziel daarop te laten varen, van hier naar de eeuwigheid, dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid? Dan, als Hij Dezelfde is, hoe zou Hij handelen? Hetzelfde als toen. Is dat juist?

     Zegt de Bijbel dat Jezus het Woord van God is? Geloven wij dat? En de Bijbel zegt dat het Woord van God de gedachten van het hart onderscheidt. Klopt dat? Bid dan. Is dat niet een uitdaging?

91 Nu, tot u die twijfelt, als u hier naar deze microfoon wilt komen, u critici, als u deze microfoon wilt nemen en hetzelfde wilt doen, neem hem. Kom en neem mijn plaats. En als u het niet kunt, houd u dan voor altijd stil. Bisschop, diaken, dokter, wie u ook bent, kom en doe het. Geloof dan in Jezus Christus. Laten we bidden, u christenen.

     U zegt: "Bent u bang, broeder Branham?" Ik ben zeker. Ik ben er zeker van dat die engel die tot mij sprak die avond, mij het Woord van God vertelde. Ik ben niet bang. Hij zal het doen. Hij beloofde het.

92 Nu, ik kan u niet genezen. Als iemand dat denkt, bent u... bent u... bent u zelfs niet... U... u krijgt dat in uw hoofd, u zult nooit geroepen worden. Krijg in uw hoofd dat Jezus Christus het al voor u gedaan geeft. Heb dan geloof.

     Ik wacht gewoon. Ik kan niet... Als Hij het mij niet vertelt, kan ik niets zeggen. Broeder, zou u op die piano...? "Only believe" [Geloven alleen – Vert] Even een lied. Ik heb zo hard gepredikt. Gewoon zachtjes, gewoon "Only believe". Laten we ons voorstellen dat Hij aan komt lopen. Zeg: "Here, ik ben erg ziek vandaag. Wilt u genade met mij hebben?"

     "Ik kan het als u gelooft, want alles is mogelijk voor hen die geloven."

     "Mij is net verteld dat Uw Woord zo-en-zoiets zegt; dat U in Uw gemeente zou zijn Uzelf bekend zou maken zoals U deed. Ik heb het hem de hele week horen vertellen. Ik... De man vertelt zeker de waarheid, want ik ga regelrecht naar huis en lees het uit de Bijbel. Het is een belofte. Misschien was mij dat niet geleerd, maar ik weet dat het de waarheid is. Ik geloof U. Ik geloof U, Here. Help Gij mijn ongeloof."

93 Nu, daar, daar. In de Naam van Jezus Christus, neem ik iedere geest hier onder mijn controle.

     Hier, hef uw hoofd omhoog. De kleine grijsharige dame die daar zit... Ik moest... hier, deze kleine dame hier... deze dame, sorry, niet deze die hier hangt... Kunt u dat Licht niet zien? Kijk hier. Het amberkleurige Licht zoals u het ziet op de foto... Daar is het precies boven de dame. Het beweegt zich rond. Vergeef mij als ik u dat vraag. Dit is een andere dimensie. Ik besef dat ik in een auditorium ben. En ik besef dat ik naar een vrouw kijk, en zij bidt, en ik let op haar. Ik heb haar nooit gezien in mijn leven. Maar ik kan... Als ik u door de Heilige Geest zou vertellen waarover u bidt, zult u weten of het de waarheid is of niet. U bidt voor een breuk. Dat is juist. Ook een darmprobleem, complicaties. Als dat juist is, steek dan uw hand zo op. Als ik een vreemde voor u ben, steek uw andere hand op.

     Daar is een zeker teken van Zijn opstanding. Zij raakte iets aan. Is dat juist?

94 Wat met u allen? Gelooft u? Ruggengraatprobleem. Ik ken u niet, nietwaar? Wij zijn vreemden voor elkaar. U hebt een probleem in uw ruggengraat. Wat als God mij zou vertellen wie u bent, zou u geloven dat ik Zijn profeet ben? Mevrouw Hollanbach. Dat is juist.

     Dat hielp uw vriend die naast u zit. Ik ken u ook niet, maar God kent u. Maar u bidt niet voor uzelf; u bidt voor iemand anders. Als ik u vertel wat het is, zou u geloven dat ik Zijn profeet ben? U bidt voor een neef die een alcoholist is. Dat is juist. Steek uw hand omhoog.

     Ik daag u uit om te geloven. Deze man die hier zit met zijn hoofd gebogen, die huilt en bidt, die hier op de treden zit. U hebt een maagprobleem, nietwaar, meneer? U bent een vreemde onder ons. U kunt maar kort blijven, moet weer naar huis gaan. U komt uit Des Moines. Dat is juist. Uw vrouw heeft een klierprobleem, nietwaar? Uw kleine jongen, klein kind, heeft een astmatische aandoening. Als dat juist is, steek uw hand omhoog. Leg uw hand op hen beiden. Geloof, en ga naar huis en word gezond.

95 U hebt niet zoiets als een gebedskaart, nietwaar, meneer? U geloofde het gewoon, is dat juist? Zijn wij vreemden voor elkaar, steek uw hand omhoog? U en ik kennen elkaar niet; wij zijn vreemden voor elkaar. Heb geloof.

     Wees in gebed. Ik zag iets gebeuren; ik ben niet helemaal zeker waar het was. Geloof. Wees eerbiedig. Het is een man. Hef uw hoofd op, precies hier. U lijdt aan een galblaasaandoening. U was aan het bidden: "O God, laat mij het zijn, vanavond." Is dat juist, meneer? Zijn wij vreemden voor elkaar? Steek uw hand omhoog als wij vreemden voor elkaar zijn? Kunt u niet...? Ik weet dat u het niet kunt zien, dat Licht boven hem. U komt hier niet vandaan. U komt uit een stad genaamd Canton. Dat is juist. Uw naam is meneer Ellis. Dat is waar, nietwaar? Steek uw hand op. Dat is juist.

96 Hier is een dame, net voor u, die aan deze kant zit, de handen op haar mond, die bidt. Zij heeft een maagkwaal. U hebt ook een bronchiale aandoening in uw keel. Wij zijn vreemden voor elkaar. Wel, u komt ook uit Canton. Dat is precies juist. Uw naam is mevrouw Effland, E-f-f-l-a-n-d. Als dat juist is, steek uw hand omhoog, of sta op, zodat de mensen kunnen zien dat dat de waarheid is. Nu, als we vreemden zijn, steek uw hand omhoog. Gelooft u mij? Dan stuur ik u naar huis om gezond te zijn in de Naam van Jezus Christus.

     Ik vaar erop. Het kan niet falen. Het is Jezus Christus, de Zoon van God, opgewekt uit de dood, Die hetzelfde doet als wat de Heilige Geest uitlegde door de man vanavond en zei: "Zoals het op weg van Emmaüs was... U bent ingesloten met God." Gelooft u het met uw hele hart?

97 Nu, terwijl het blind voor mij wordt... Hoeveel zondaars hier in het gehoor zijn er... laat ieder van u hier komen en een ogenblik hier bij mij staan. Wilt u de heerlijkheid invaren op Zijn Woord? Kom hier en sta even hier. Nog één, kom van het balkon. Sta op. Alle zondaars, kom hier even, jong en oud. Dat is de manier om te komen. Kom gewoon naar voren; het is in orde. Zo'n overtuiging en mensen vallen over elkaar heen. Kom. Kom.

     Waarom vertrouwt u op iets dat onzeker is, de een of andere kerktheologie? Kom om geboren te worden uit de Heilige Geest of u bent verloren. Uw kerk zal u nooit redden, hoe goed zij ook mag zijn. Als u slechts tot een kerk behoort, bent u verloren totdat u wedergeboren bent. Kom, God gaf het Woord als een zeker geluid. Hij bevestigt het met een zeker geluid, en het is volledig in orde. Kom: "Iedere ziel door zonde neergedrukt..." kom, vertrouw op de Heer. Ik nodig u uit om te komen. Geen onzekerheid hierover; God zei het. God bevestigt het Woord.

     En u hoort het voor een van de laatste keren, want ik ga de streek verlaten; en er zal nooit een ander op het veld zijn tot ik weg ben. ZO SPREEKT DE HEER. Die is er niet geweest, en zal er niet zijn. Kom terwijl u nog kunt.

98 Bedenk, ik zal u bij het oordeel ontmoeten. U zegt: "U behoort een gevoelig lied te zingen." U behoort uit uw stoel te komen en door de overtuiging te komen, niet door een gevoelig lied, maar door het Woord van God en door de getuigenis van de Heilige Geest. Ontvlucht de toorn van God die zal komen. Ontvlucht de schroeiplekken van de hel die achter u liggen. Kom, terwijl u nog een kans hebt om te komen. Onthoud, ik zeg het in de Naam van Jezus Christus, ik zal niet verantwoordelijk zijn voor uw zonden op de dag des oordeels als u nu niet meteen komt om Christus te ontvangen.

     U die de Heilige Geest niet hebt, u die niet weet dat u echte Christenen bent, kom. Ik daag u uit; ik roep u; ik overreed u in de Naam van Jezus Christus om te komen. Denkt u dat het te ver van het balkon is? Het zal een grotere afstand dan dat zijn wanneer u die weg wandelt naar de eeuwige hel waar u zult branden...?...

99 O Here, de rest is aan U. Ik kan niets meer doen. Het uur wordt laat. Het geduld van God wordt dunner. Dit is misschien de laatste keer dat u ooit een roep in uw hart zult krijgen. U kunt maar beter komen. U zou misschien op een avond kunnen smeken om die roep, wanneer u daar op de snelweg ligt, terwijl bloed uit uw aderen stroomt, vastgepind onder een auto; ergens in bed liggend en de dokter zegt dat u bent heengegaan. Misschien zou u willen dat dat gevoel in uw hart zou komen. Het zal er niet zijn. Hij zal u uitlachen. U kunt beter nu komen. Bedenk, ik vertel het u in de Naam van de Heer.

     Geloof... Ik heb mezelf niet Zijn profeet genoemd. U deed het. Ik weet dan dat het Woord van de Heer waar is. Hij heeft het bevestigd. Kom iedere ziel, kom. Dat is juist, kom, kom nu, terwijl u kunt komen. Ontvlucht de komende toorn die hierop volgt.

Redder, Redder, (In orde, persoonlijke arbeiders)
Hoor mijn nederige roep;
Wijl Gij anderen roept, (Zondaar, kom met hen mee)
Ga mij niet voorbij.

     Zegt u dat u bang bent om een beetje slaap te verliezen? Wat met leven?

Redder, Redder,
Hoor mijn nederige roep;
Wijl Gij anderen roept,
Ga mij niet voorbij.

Redder, Redder,
Hoor mijn nederige roep;
Wijl Gij anderen roept,
Ga mij niet voorbij.

100 Even een ogenblik. U Methodisten-studenten hier, ik zou graag even tot u willen spreken. Hier voor mij knielt een Methodisten-prediker. Zijn broer is een van de grote mannen in Asbury. Nog steeds een Methodist, maar is vervuld met de Heilige Geest. De kracht van God is in zijn leven. Broeder Collins, zou u even een ogenblik op willen staan? Een Methodisten-prediker, hier is zijn hele familie die Methodisten zijn; kwam door het Methodisten-college en scholen, alles. Hoge graden en van alles, en hier is hij. Hoorde de stem van God, kwam en ontving de doop van de Heilige Geest. Is het echt, broeder Collins, voor de Methodisten-studenten? Komt u allemaal. "Er is een bron gevuld met bloed, getrokken uit Immanuëls aders." Kom.

O, hoor mijn nederige roep.
Terwijl Gij anderen roept,
Ga mij niet voorbij.

101 Nu, laten wij allen overal onze hoofden buigen. Methodisten, bid op de manier waarop u het doet in uw Methodistenkerk. Baptisten, doet u hetzelfde. Presbyterianen, doe hetzelfde. Pinkstermensen, doe hetzelfde. U hier op uw knieën, ik geef u aan Jezus Christus als de trofeeën van Zijn Woord.

     Onze hemelse Vader, ik geef U deze groep mensen vanavond als trofeeën van Uw boodschap, van Uw Heilige Geest, het zekere geluid dat voortkomt dat bewijst dat U niet dood bent, maar dat U een levende Christus bent, Die leeft in Uw gemeente; Die leeft in Uw mensen; Die hun de Heilige Geest geeft, en hen uitnodigt...?... om te komen; aan allen die willen komen, ongeacht hun groepering, en hun systeem waartoe zij mogen behoren.

     U bent God, U verandert niet. U bewees dat U God bent. U kent het hart van ieder mens. U kent de naam van ieder mens. U kent de plaats en hun roeping. U weet alles, God, want U bent de alomtegenwoordige, almachtige, oneindige God.

     Ik bid dat U hen zult redden, Here, door Uw genade. Vul hen met de Heilige Geest. Zend de Geest van God op dit hele gehoor, Here, en laat gewoon ieder hart verzadigd worden. Mogen de gelovigen nu gezalfd worden met de Heilige Geest, opdat zij God dankbaar kunnen zijn dat zij in deze dagen gered zijn. Sta het toe, Here. Laat iedereen die door zonde gedrukt is...?... de predikers...?... staan bij...?... In orde, broeders. Ik ben moe en uitgeput. Wilt u de dienst overnemen? God zegene u...?... Kom nu hierheen, dit is het uur. Amen. Sta op om de Heilige Geest te ontvangen, u allemaal.