Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Gods voorziene weg

Door William Marrion Branham

1 Dank u, broeder Sothmann. Goedemorgen, vrienden. Het is... Ik acht dit zeker een groot voorrecht om hier weer terug te zijn bij deze gemeenschap in Canada. Het is nogal een tijd geleden dat ik hier was. En ik heb er altijd naar verlangd om terug te komen.

     Ik houd van prairie-mensen en berg-mensen. Het zijn echt huiselijke mensen. Niets... Wat wij daar in de Verenigde Staten gewoon honkvast noemen, echte mensen bij wie je gewoon... Er is niets stijfs aan hen, het zijn gewoon mensen die God vertrouwen en God geloven, en ze zijn nederig van hart... En dat is hoe God met dergelijke mensen op die manier werkt.

2 Daar zijn geen grote samenkomsten voor nodig. Jezus heeft nooit iets beloofd als men met grote groepen bijeen komt. Hij beloofde, dat waar er zoveel bijeen kwamen als... "Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar zal Ik in hun midden zijn."

     En opnieuw staat er: "Als de mensen die door Mijn Naam geroepen zijn zich zullen vergaderen en bidden, dan zal Ik van de hemel horen en hun land genezen." En het is een... Dit is een geweldige tijd. Ik kwam in feite voor een kleine vakantie. Ik ben nu zes maanden lang, constant, onderweg geweest.

     En de samenkomsten doen een grote aanslag op mijn welzijn. En ik had een beetje rust nodig, en ik dacht: "Wel, misschien kan ik met mijn vriend, broeder Welch Evans, naar Florida gaan en een poosje gaan vissen." Toen dacht ik: "Weet je, het zou echt goed zijn als ik naar Dawson Creek zou gaan om een beetje te vissen, om te gaan jagen, en mijn vriend Chris Berg te ontmoeten en enige van de broeders daar in de buurt." Toen dacht ik: "Ik zou God geen eer bewijzen tenzij ik daar enige diensten voor de mensen zou houden."

3 Dus toen viel alles op één plaats, en ik ging door mijn uitnodigingen heen en ik ontdekte dat iemand de plaats van broeder Hunter had ingenomen in Dawson, daarom belde ik deze broeder op. Ik weet echter zijn naam niet. Misschien is hij hier vanmorgen. En ik belde op... schreef een brief naar hem. En hij schreef terug en zei: "Welzeker, wij zullen hier een of twee samenkomsten voor u voorbereiden, of twee avonden of zoiets." En zei: "Ik zal een gids voor u gereed hebben staan om mee te gaan vissen."

     En dat gaf mij dus het voorrecht om te komen en u te bezoeken. En toen kwamen zij dus hierheen; ik zei: "Wel, vergeet Grande Prairie niet, omdat ik daar stop. Misschien kunnen zij mij voor een dag of twee hebben terwijl ik daar ben." Dat is dus hoe wij hier vanmorgen zijn.

4 Maar wij komen om een zegen voor u te zijn. En ik ben er zeker van dat u een zegen voor ons zult zijn. En wij zijn hier niet om enige organisatie te vertegenwoordigen. Wij proberen slechts Christus te vertegenwoordigen. En Hij is Degene. En ik ben er zeker van dat u Hem als uw Redder kent – of daar vertrouw ik op – en in de vergeving van uw zonden, en het gevuld zijn met de Geest.

     En nu is het zo dat er dikwijls door sommigen wordt gezegd, terwijl ik rondom de wereld ga om te bidden voor de zieken: "Broeder Branham, de Goddelijke genezer." Nu, dat is een vergissing. Ik ben geen genezer. Ik geloof niet dat welke man dan ook de genezer is. Ik geloof dat God de Genezer is. En God heeft reeds alles voor u gedaan wat kan worden gedaan. Nu, het volgende is uw geloof om te geloven in Zijn volbrachte werk.

5 En ik kom nooit om de plaats van de dokter in te nemen. Ik ben geen dokter. En ik kom om voor Gods zieke kinderen te bidden, de patiënten van de dokter, mijn vrienden. En dat is waarvoor wij hier zijn.

     En we zijn blij om elkaar in dit nieuwe, mooie kerkje te ontmoeten, dat hier ver weg op de prairie is gebouwd. Fijne mensen...

     En toen ik gister aankwam, bemerkte ik... Het herinnerde mij aan uw... Mijn vader daar in de staat Kentucky, waar ik geboren ben, vertelde mij gewoonlijk dat ze daar het bos ingingen en de bomen omzaagden en ze de helling af rolden, ze lieten de houtblokken rollen en verbrandden ze, weet u. En al de mannen zouden het maïs poffen, en de vrouwen zouden snoepgoed maken, en ze lieten de stammen rollen, weet u, en namen...

6 Ik veronderstel dat dit allemaal vreemd is voor u mensen hier. En we hadden sorghum melasse... Ik keek in de richting van een knaap uit Georgia. Hij glimlachte zo'n beetje. Hij weet wat sorghum melasse is. Ik vraag me af hoeveel er hier weten wat sorghum melasse is? [Stroop gemaakt van een rietachtige plant met smalle zaden – Vert] Uit welk deel van Kentucky komt u, zuster? Ja. Wel, ik houd er zeker van. En wij ontdeden dan de sorghum van het kaf en hadden een geweldige tijd.

     Nu, een oude... Wij komen van de oude zuidelijke Zendingsbaptisten, waar wij samenkomsten hadden en daar bij de kerk aten en voetwassing hadden. Hoe velen weten wat voetwassing is? Het hebben van voet...? O, dat ging regelrecht de Pinksterkerk in. Wij hadden daar geweldige tijden, grote vreugdefeesten.

7 En nu zijn wij hier tezamen voor een ander soort feest, een geestelijk feest, want we zijn allen bekend met deze dingen en met de goedheid van God en Zijn genade.

     Ik herinner mij dat er hier voorheen enige fijne mensen waren. Ik zou dit verkeerd mogen uitspreken, deze Noorse of Zweedse naam, wat het ook was. Ik heb het idee dat haar naam zoiets was als Bentinrude, of Binsrude, of zoiets. Ze hadden me op een morgen mee naar buiten genomen om wat ganzen te schieten. En ik vertel u dat hun vriendelijkheid zo goed was, dat het mij scheen te doden.

     Nadat die avond de dienst was afgelopen, hadden zij een geweldig groot... Wel, wij noemen het daar in de Verenigde Staten, supper [avondmaaltijd]. Ik denk dat u het hier diner noemt. Dat brengt mij altijd helemaal in de war. Als dat diner [middagmaal] is, wanneer krijg ik dan mijn supper [avondmaal]? Zie, ik raak helemaal in de war en mis ergens een maaltijd als dat 's avonds diner [middagmaal] wordt genoemd.

8 Nu, daar in het zuiden noemen wij het ons ontbijt, ons middagmaal, en ons avondmaal. Als dit dan hier als laatste mijn middagmaaltijd is, wat komt er dan van mijn avondmaaltijd terecht? Zie, waar... waar is dan... Als dit mijn diner is, wanneer komt dan mijn supper eraan? De volgende morgen zegt u dat het ontbijt is. Dus ik krijg dit niet helemaal op zijn plaats. Maar hoe dan ook, ik zal het op de manier zeggen zoals ik erover denk. Ik had twee suppers.

     Ik kreeg er daar één, en toen ging ik ongeveer, o, ik veronderstel ongeveer om één uur naar bed, of twaalf uur. En om ongeveer vier uur de volgende morgen lieten ze me opstaan en hadden zij een ontbijt voor mij. En ik was buiten op het veld, in een haverveld een gat aan het graven om in te kruipen om mij voor de ganzen te verbergen.

9 En toen kwamen we ongeveer twee uur later terug. Ik... Voor al deze suppers die ik door elkaar gehaald had... hier gemist had, werd daar allemaal voor betaald, want toen ik terugkwam kreeg ik weer een ontbijt. Dus had ik er twee op die dag. Ik was helemaal... Deze mensen zal ik nooit vergeten. Ik hoop dat ik ze te zien zal krijgen terwijl ik hier ben.

     Zij hadden enige mensen daar in Dawson Creek. Een van hen was een prediker. Ik weet het niet, maar het scheen mij toe dat ik... Spreek ik die naam goed uit? Bentrentrude, Bentzrude, Bensrude? Een van hen was een prediker. Einar, geloof ik, of Ined? Einar? Iver, Iver. Een grote flinke kerel, fijne makker, en hij was... Zeg, ik hoop... Wat? Iver Bentenrude. Wel, wel, wel, ik sta hier over hem te praten en hier staat hij naar mij te luisteren. Ik kan maar beter meteen stoppen met daarover te spreken. Goed.

10 Zijn uw vader en moeder heengegaan, broeder Bentenrude? Allebei. Ik zal nooit deze kleine Noren vergeten. Ik was in zijn huis, daar in zijn pastorie. En ik verbleef daar gedurende een paar dagen in een kleine plaats, Ground Birch. Is dat zo? En de kleine moeder en vader Bentenrude, kleine, oude Noren. Ik... Is dat juist? Of van Zweden? Een van de Scandinavische...? Noren. Was daar in hun huis, en papa ging naar een winkeltje om wat levensmiddelen te halen. En mama zat bij het raam, weet u, en zij bleef het gordijn maar opzij schuiven, wachtend op zijn komst.

11 Na een poosje komt hij hier aangelopen, weet u. En hij droeg een emmertje in zijn hand en een paar pakjes onder zijn arm. En moeder zag hem aankomen. En hier ging zij hem tegemoet, weet u. En zij nam wat van de pakjes aan en klopte hem op zijn rug, weet u. En hier kwam het kleine stel aan. O, ik stak mijn handen omhoog en huilde. Ik dacht: "Is dat niet mooi?"

     En de volgende dag hadden wij een gastronomisch feest, want ze lieten al de kinderen komen en zij hadden van alles voor het middagmaal. En dat was om twaalf uur, weet u. Dus wij hadden daar een uitgebreid middagmaal en ik wilde zo graag met dat kleine, oude stel spreken. En ik denk niet dat zij één woord Engels konden spreken. En ik kon geen woord Noors spreken.

12 Maar we kwamen niet veel verder met naar elkaar te gebaren, en toen kwam iemand het voor mij vertalen. En ik zei: "Weet u, een dezer dagen als ik de rivier oversteek, en over de straten van glorie loop, dan verwacht ik een knappe Noorse man en een mooie kleine Noorse vrouw te zien, jong, om nooit meer oud te worden. En ik zal zeggen: 'Ken ik u niet?' Zij zeggen: 'O ja, broeder Branham. U kent mij. Op een dag gaven wij u aan tafel wilde ganzen te eten toen wij daar beneden op aarde waren.'" [Broeder Branham lacht – Vert] En ik hoor dat zij beiden zijn heengegaan naar dat hemelse huis. God doe hun dierbare zielen rusten in vrede, is mijn gebed.

     Nu, deze morgen hebben we als extra gegeven, en de herder is zo aardig om ons deze kleine tijd van introductie te geven, zoiets als voorafgaand aan de dienst. En gewoonlijk predik ik niet meer dan zes uur of zoiets als ik ga prediken. Ik laat ze gewoonlijk ongeveer na vier of zes uur prediken uitgaan, zo ongeveer. Dus zij... Maar deze morgen zullen wij slechts ongeveer dertig minuten nemen ter introductie.

13 Want dit... want u moet naar huis gaan om te eten, om dan weer terug te komen om half drie. Hoeveel mensen verwachten dat er voor hen gebeden wordt gedurende deze tijd van de samenkomsten? Laat ons uw handen zien; door het hele gebouw. Goed.

     Nu, als u hier enige mensen hebt, onthoud dan dat het erg snel zal zijn. Wij haasten ons in en uit. We gaan door naar Dawson. Zorg er dus voor dat ze deze middag hier zijn. Is het half drie dat de dienst begint? O, laat ze hier kwart voor zijn of zoiets. En mijn zoon daar achterin zal komen en hun gebedskaarten geven, aan iedereen die dat wil. Want we willen niet dat het op een arena lijkt. Iedereen zal pas komen als hun nummer afgeroepen wordt, en op die manier zullen we voor hen bidden.

14 En nu, als u enige buren hebt die willen dat er voor hen gebeden wordt, breng hen vanmiddag dan vroeg om een gebedskaart te krijgen.

     Voordat we nu het Woord benaderen, laten wij de Auteur van het Woord benaderen door middel van gebed, terwijl wij onze hoofden buigen.

     Genadige en heilige God, wij komen in Uw tegenwoordigheid door middel van gebed, in de Naam van de Here Jezus, Gods dierbare en glorieuze Zoon. Want wij zijn in de Schrift onderwezen dat Hij tegen ons zei, dat als wij de Vader iets zouden vragen in Zijn Naam, het zou worden toegestaan.

     Als wij nu zouden komen in de naam van deze lieflijke gemeente, of in de naam van de herder, of in de naam van de natie, dan zou het ons geen goed doen. En wij zouden geen geloof hebben dat ons gebed beantwoord zou worden. Maar als wij komen in die algenoegzame Naam van de Here Jezus, dan hebben wij de zekerheid dat God ons zal toestaan wat wij vragen.

15 Daarom zijn we voorzichtig in ons gebed om te zien of wij niets verkeerds zullen vragen, om te zien of wij enige verkeerde doelstelling zouden hebben voor onze komst hier, of waarvoor wij vragen, of het motief dat wij zouden hebben om voor zulke dingen te vragen. Daarom bidden wij, God, dat U onze harten onderzoekt, want wij staan in Uw heilige tegenwoordigheid in deze tabernakel, wetend dat wij voor de eeuwigheid bestemde mensen zijn, met onze hoofden gebogen naar het stof waaruit Gij ons genomen hebt.

     En wij rusten er plechtig op dat U eens op een dag Jezus zult zenden. En wij zullen uit dit stoffelijke lichaam worden opgeheven naar een lichaam dat gemaakt is zoals Zijn eigen glorieuze lichaam, waar geen gebed voor de zieken meer zal zijn. Daar zullen geen gebedssamenkomsten zijn die de hele nacht duren voor de verlorenen, maar de verlosten zullen in de Stad zijn en zullen daar voor eeuwig in haar Licht wandelen.

16 O, onze harten verlangen daarnaar. Maar zolang het dag is, en wij de gelegenheid hebben, dringen wij bij U aan, Here, om Uw Goddelijke bescherming en barmhartigheid. En wij vertrouwen dat U deze kleine stad nu een groot ontwaken wilt geven voor de werkelijkheid van Christus in ons midden vandaag, tweeduizend jaar na Zijn kruisiging, dat Hij niet dood is maar dat Hij voor eeuwig leeft.

     Wij bidden, Here, of U de Schriften zou willen vervullen die tot de discipelen gesproken werden, toen U zei: "Als u een stad binnenkomt, genees de zieken die in de stad zijn." Ik bid, Here, dat allen die gekweld worden met zonde, dat zij als eersten genezen zullen worden, en dat dan allen die lichamelijk aangevochten zijn, genezen zullen worden.

17 En moge er hier een opwekking voortsnellen in dit kleine dal die zo'n honger en dorst zal veroorzaken. Want er staat geschreven: "U bent het zout der aarde, en als de aarde zijn smaak verliest... of het zout zijn smaak verliest, dan is het daarna nergens meer goed voor; maar het wordt door de mensen onder hun voeten vertreden."

     Maar, Here, wij bidden dat U Christus in ons leven zo werkelijk laat worden dat de mensen naar Hem zullen dorsten. Laat Hem het centrum van de aantrekkingskracht zijn, Here. En wij zullen U ervoor prijzen in onderdanigheid, en onze hoofden buigen in nederigheid, en U al de lofprijs geven.

     Zegen de herder hier, en de met hem verbonden herders, elke gemeente in de stad en door de hele gemeenschap, al de leden van elke gemeente. Mogen wij één van hart en één van zin komen, en de glorie van onze opgestane Here zien. Wij vragen het in Zijn Naam en voor Zijn glorie. Amen.

18 Gewoon als introductie van de dienst wil ik graag zeggen dat wij elke dag komen om de kleine campagne te ondersteunen. Zijn er vragen, dan kunt u die aan broeder Sothmann stellen, en hij zal in staat zijn u aanwijzingen te geven, hij, en de voorgangers.

     Maar vragen over religieuze inzichten probeer ik niet te beantwoorden, omdat dat aan de herder is. Ziet u? Wij... Ik zou liever willen dat elke gemeente bekend zou zijn en... Hun herder is een man van God. Tot hiertoe heeft hij hen veilig geleid, daarom kan hij hen verder brengen. Ziet u?

     Kom nu dus met geloof. Misschien, mogelijk in de volgende samenkomst of zo, zouden er buitenstaanders kunnen zijn die zich buiten de Pinkstersferen en het Volle Evangelie bevinden. En wij willen zeker zijn, wetend waar wij staan, omdat geen mens kan lopen zonder dat hij er zeker van is wáár hij loopt. Zie? Wij weten waar we staan omdat we wandelen met de Schriften, gelovend dat God elk woord houdt en het werkelijk maakt. Zie? Als u dat niet gelooft, dan kunnen we niet wandelen met God.

19 En nu, elke dag, elke... Voorafgaand aan elke dienst zullen de jongens hierheen komen en uitgeven... of Billy. Gewoonlijk zijn het Leo en Gene met enige anderen die meegaan in de grote campagnes die meehelpen met het uitdelen van de gebedskaarten.

     Maar mijn zoon is er deze keer bij en hij zal u ongeveer een uur voordat elke samenkomst begint gebedskaarten geven, zodat wij de mensen die komen om de dienst bij te wonen, of de introductie samenkomsten enzovoort, niet zullen storen.

20 Nu, als u aantekeningen van de Schrift bijhoudt van hetgeen predikers soms lezen, dan zou ik graag voor u lezen uit het Nieuwe Testament, het Johannes Evangelie, het twaalfde hoofdstuk en het tweeëndertigste vers, als inleiding. En hieruit, uit deze tekst, wens ik de samenhang te halen. Jezus sprak. O, wat had ik Hem graag willen horen spreken. Slechts... Ik weet dat wij daar allen naar verlangen.

     En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.

     Nu hebben we een klein lied dat wij daar in Verenigde Staten zingen: "Als ik word opgetrokken". Ik wil nu spreken over het onderwerp van "Gods voorziene weg". God heeft een voorziene weg.

21 Nu is een mens in de wereld geneigd om te proberen iets te doen waarmee hij iets zal bereiken. Hij wil het zelf doen. Ik... Jammer dat het zo in elkaar steekt, maar het menselijk ras is gewoon op die wijze. Mensen proberen iets te doen om iets voor zichzelf te bereiken.

     Toen ik gisteren hier naartoe kwam over de snelwegen, passeerde ik twee grote steden ten zuiden van hier: Calgary en Edmonton. En ik sprak met mijn zoon toen ik wat benzine ging kopen. En toen ik naar de prijs op de pomp keek, stond er: "Negenendertig dollarcent voor een gallon." [Een gallon is 4,5 liter – Vert] Ik zei: "Ik snap niet hoe ze dat doen."

22 Wij betalen in de Verenigde Staten ongeveer vijfendertig cent per gallon voor deze benzine, en zij brengen het hier naartoe. In plaats van een vierkwartsgallon, geven ze u vijfkwartsgallon voor negenendertig cent. Want ze kunnen het hier helemaal hoog boven op de prairies goedkoper verkopen dan dat je het in de Verenigde Staten verkoopt, maar toch is het uit de Verenigde Staten gekomen en hier naartoe gebracht. De regering koopt het, en dan, de consument... verkoopt het. Natuurlijk neemt de regering er belasting vanaf, van de gebruiker, terug naar de regering.

     En Billy zei tegen mij: "Dat lijkt toch niet eerlijk, pa?" Ik zei: "Wel, we komen er achter dat zij het hier beter doen dan wij."

     Nu, als u opmerkt, wens ik dit over Canada te zeggen. Ik geloof dat als Jezus zou uitblijven gedurende, zeg vijftig jaar, dat deze natie dan de naties in de wereld zal leiden. Dit zal de voortreffelijkste natie van de wereld zijn als Jezus uitblijft, vanwege uw ijzersterke regering (zie?) en de dingen, de natuurlijke rijkdommen die u heeft om op te bouwen.

23 Welnu, uw land is bedekt met olie en mineralen, en uw bergen zijn vol goud en zilver en uranium en kalium, en wat nog meer. U heeft.... U, het gebied van Canada is één twee-derde keer zo groot als de Verenigde Staten.

     Toch hebben zij in de stad, of in de staat New York, 269.000 meer mensen in de staat New York, dan Canada in het gehele domein heeft. Hier moet u het mee doen, alleen bent u niet dicht bevolkt en dat is een zegen.

     Want als de populatie toeneemt, beginnen mensen zich te verzamelen, en zonde komt binnen. Toen wij, mijn zoon en ik, deze morgen bij het busstation zaten te eten, zei hij: "Pap, ik zou hier graag willen wonen."

     "O," zei ik, "wie niet?" Zie? Dit is een paradijs. Misschien beseft u het niet.

24 Dikwijls verlangen de dames naar de grote steden, dikwijls. En dat... Verlang daar nooit naar. O my. Kies altijd híer voor. Hier is de plaats om uw kinderen groot te brengen. Hier is een plaats waar u uw kinderen meer kunt bieden, meer voor uw kinderen, meer voor uzelf, dan op welke plaats waarvan ik weet.

     Uw geld heeft de hoogste waarde, of is hoog, als het niet hoger is dan welke natie ter wereld ook. Waarom? Omdat u uw tarwe verbouwt en de regering het neemt en het voor u verkoopt, en het geld moet contant worden betaald.

     Welnu, in de Verenigde Staten verbouwt de boer het graan. De regering betaalt hem uit uit de staatsfondsen, om het dan over te nemen en uit te voeren naar andere naties. En zíj betalen het nooit. Sommige ervan staan al honderden jaren in de schuld en betalen het nooit. En het komt uit de staatsfondsen, hetgeen de natie ondermijnt. En spoedig zal ze omvallen. Dat is alles.

25 En nu hebben wij geen natuurlijke bronnen meer. U heeft genoeg natuurlijke bronnen, want als u en ik... als ik u rijst voor graan verkoop, wat gebeurt er dan als de rijst op is? Zie?

     Nu, u heeft de natuurlijke bron, daarom bent u meer dan welke plaats ter wereld ook. U bent dus een groeiende, opkomende natie. En ik zei: "Ik heb een kleine jongen van vijf jaar." Ik zei: "Een Canadees hier kan tot zijn kleine jongen van vijf jaar zeggen: 'Zoon, ik voed je hier op in een natie waar een prachtige toekomst ligt voor deze natie.'" Ik zei: "Want hij kan zijn kind meer bieden, vanuit een landelijk standpunt, dan Amerikanen dat kunnen, of de Staten dat kunnen aan een zoon die daar woont. Want u hebt hier meer achter de hand om uit te putten, iets dat veelbelovend is", enzovoort.

     Nu, maar als Rusland ooit naar de Verenigde Naties komt (welke een van de leidende naties van de westelijke wereld is), dan zouden zij haar niet graag opblazen. Zij kunnen het precies nu doen als zij het willen, of wij kunnen dat opblazen, maar zij zullen het nooit doen omdat zij anders alles zouden vernietigen. Zij willen de rijkdom van de natie. Dus daarom proberen zij hen in slaap te sussen.

26 En nog iets; ik denk niet dat de oorlog een rakettenoorlog zal zijn. Maar ik denk dat het een geestelijke oorlog zal zijn die eraan komt en gewoon de natie overneemt en hen in slaap sust, totdat zij binnengekomen zijn en er een houvast op krijgen. Wel, als zij er een houvast op krijgen en de Verenigde Staten innemen, is Canada een kleine zaak voor hen.

     Er bestaat dus niets ter wereld waarop wij onze hoop kunnen bouwen (zie?), op welk succes wij ook in deze wereld behalen, omdat er geen hoop voor is. Er bestaat slechts één hoop: dat is Christus. Het is waar.

27 Want, wat als de wetenschap vandaag probeert om iets te bouwen? Een bom die heel hoog kan gaan of enige... Ze zetten een man in een spoetnik en sturen hem de lucht in. Rusland overblufte de wereld pas geleden. Zij hadden een man in het heelal, plaatsten een man in de ruimte.

     Wel, dat is niets om over te bluffen. Wij hadden gedurende tweeduizend jaar een Man in de ruimte: Jezus Christus. Niet om alleen maar hier een stukje omhoog te gaan en terug te keren, maar heel de weg naar glorie, om terug te komen met een legerschare engelen om ons te bedienen.

     Wij hebben dus al gedurende een lange tijd een Man in de ruimte gehad. Rusland loopt met niets op ons vooruit. Die man keerde terug om te blijven. Jezus kan gaan waar Hij maar wenst om te gaan. Dus wij zijn... We kunnen dit zeggen. Wat als nu vandaag, mijn Canadese broeders en zusters, wat als vandaag die wetenschap zoiets perfects zou kunnen maken, dat ze een apparaatje aan het einde van iemands boerderij zouden kunnen zetten, en dat konden aanzetten, en dat dat regen uit de lucht naar beneden zou brengen, of het afzetten en maken dat de zon zou schijnen, naar gelang u dat nodig zou hebben? Zou dat geen uitvinding zijn? O my.

28 Wat als wij iets hadden waarvan zij zouden kunnen zeggen dat zij zouden kunnen maken dat een man die stervend was aan kanker terug zou keren en weer gezond zou zijn? Zou dat geen uitvinding zijn? Zoals het Salk vaccin voor de kinderen, dat de wereld is over gegaan.

     Maar zeg bijvoorbeeld dat de wetenschap iets uitgevonden had, een klein geneesmiddel dat zij op een lepel konden doen en in de mond van een oude man konden gieten, of een oude vrouw van negentig jaar oud, om vervolgens de patiënt gedurende ongeveer een minuut gade te slaan en hen dan terug te zien keren naar een jonge man en vrouw, met bloed dat nooit oud zal worden en een wezen dat nooit zal sterven?

     Wel, de fluiten zouden geblazen worden. Naties zouden schreeuwen: "De dood is voorbij. Geen oude leeftijd meer, geen dood, wij hebben het overwonnen." Wel, dat zou iets zijn. Mensen proberen dat uit te vinden door middel van, wel, van literatuur of cultuur, opleiding, wetenschap.

29 Wat is de oorzaak dat zij daarnaar uitkijken? Het komt omdat er ergens zoiets bestaat. Dat is de reden dat zij ernaar hongeren. Zoals David zei: "Als de diepte roept tot de diepte..." Voordat er een diepte kan zijn, moet er een diepte zijn die aan die roep beantwoordt.

     Voordat er een vin op de rug van een vis was, moest er water voor hem zijn om in te zwemmen, anders zou hij geen vin hebben gehad. Voordat er een boom was om in de aarde te groeien, moest er eerst een aarde zijn, anders zou er geen boom zijn geweest.

     Zoals ik dikwijls gezegd heb, dit aanhaalde... Enige tijd geleden werd er in de Staten een kleine schooljongen gevonden die de gummen van zijn potlood af at. En toen ontdekte zijn moeder hem achter op de veranda terwijl hij het pedaal van een fiets opat, een rubberen pedaal.

30 En zij brachten de kleine jongen naar de kliniek voor een onderzoek, en toen zij dat onderzochten, ontdekten zij dat zijn kleine lichaam zwavel nodig had. Dus daar kwam het door, en zwavel zit in rubber. En toen hij daar dat rubber at, bevredigde dat zijn verlangen naar zwavel.

     Maar o, laat mij dit zeggen, voordat daar een verlangen naar zwavel kon zijn, moest er ergens zwavel zijn om aan die trek te kunnen voldoen.

     En wanneer er een verlangen in een menselijk hart is om een rustplaats te vinden, om een plaats van perfectie te vinden, om leven te vinden, om die plek te vinden, de bron van jeugd (waar de ouderen zich in baden om opnieuw weer jong te zijn), dan moet die plaats er eerst zijn, anders zou het menselijke ras er nooit een verlangen naar hebben.

31 Wij zijn hier in deze kleine samenkomst vergaderd om over Goddelijke genezing te spreken. Er moet ergens een bron open zijn anders zou u er nooit naar verlangen. Er is deze morgen iets in uw hart, bij u mensen, dat u vertelt dat er een God is Die kan genezen. En zo zeker als dat die trek in uw hart is, moet er ergens een of andere bron zijn om dat verlangen te bevredigen, anders zou u nooit dat verlangen hebben gehad.

     Met andere woorden, voordat er een schepping kan zijn, moet er een Schepper zijn om de schepping in uw hart te scheppen. Ik hoop dat dat aankomt: een Schepper om een schepping te scheppen. Dus de schepping moet er eerst zijn, en dan een Schepper om u daarnaar te laten verlangen.

32 Nu, mensen hebben geprobeerd om het door wetenschap te ontdekken. Maar dat laat zien dat het er is. Nu, waarom laten de mensen het niet met rust? En zij graven diep in de grond om naar fossielen te zoeken om iets te weerleggen en iets te bewijzen. Zij nemen en halen de atomen uit de lucht en breken ze op en krijgen de moleculen enzovoort, proberend om iets te bewijzen.

     Zij... ze nemen diezelfde raketten, en elke keer als zij proberen iets te maken overeenkomstig de wetenschap, vernietigen zij zichzelf, duwen zichzelf heel de tijd verder van God af. In plaats van dichter bij het succes te komen, brengt hij zichzelf verder bij het succes vandaan.

33 Toen hij het buskruit uitvond, doodde hij zijn broeder. Toen hij een automobiel uitvond, wetenschap, wat deed hij toen? Het doodt er meer dan het buskruit doet. Nu heeft hij voor zichzelf een atoombom gemaakt, een waterstofbom. Zie, hij brengt zichzelf verder bij God vandaan.

     In de hof van Eden waren twee bomen. Een was de Boom des levens, de andere de boom des doods, of de boom van kennis. En toen de mens de Boom des levens verliet om van de boom van kennis te eten, scheidde hij zich bij de eerste hap van zijn Maker.

     En elke keer als hij van die boom van wetenschap en kennis eet, doodt hij zichzelf. Hij brengt zichzelf verder weg. Waarom komt hij niet eenvoudig terug naar de Boom? Dat is de enige oplossing. Terugkomen op de weg die God de eerste keer voor hem maakte.

34 Nu hebben mensen altijd wel geprobeerd iets te bereiken. We denken aan Nimrod. Toen hij dacht aan de keer dat God de wereld met water vernietigde, zei deze grote Babylonische prins: "Ik kan dat overleven." Zie, hij probeert iets uit te vinden. Het is zijn natuur. Mensen doen dat.

     Toen Adam zijn hap nam van de boom van kennis, bewees hij zijn natuur, hij scheidde zich af van God. Maar hij probeerde voor zichzelf een weg terug naar God te maken door zichzelf met vijgenbladeren te bedekken: een religie, om van zichzelf... Hij probeerde redding tot stand te brengen zonder een verzoening.

     En wij ontdekken dat mensen vandaag nog steeds hetzelfde doen: zich bij een kerk aansluiten, zijn naam in een boek zetten, proberend een manier te vinden door op een bepaalde manier een paar gebeden op te zeggen, of het opzeggen van een stel geloofsbelijdenissen, proberend redding te vinden zonder verzoening. Dat kunt u niet. U moet een verzoening voor zonde hebben. En zonde is ongeloof. Er bestaat geen andere zonde dan ongeloof.

35 Ik heb vaak gezegd dat drinken, overspel bedrijven en zweren geen zonde is. Dat zijn attributen van de zonde. De reden dat u het doet, is omdat u een ongelovige bent. Maar als u God zou geloven, zou u dat niet doen. Zie? U zou dat niet kunnen doen als u een gelovige bent.

     Nu dan, wij ontdekken dat mensen zichzelf van God hebben afgescheiden en altijd proberen diezelfde boom van kennis te gebruiken om daardoor terug te komen, maar ze brengen zich er heel de tijd verder bij vandaan.

     Dus vinden wij dat Nimrod direct daarna een toren voor zichzelf probeerde te bouwen, een religieuze toren, zodat, als God de wereld opnieuw zou vernietigen, hij wat zou doen? Hij zou omhoog klimmen en zijn volk meenemen en boven de vloed verheven zijn bovenop de toren. En hij zou er bovenuit komen.

     Waartoe kwamen zij... wat kwam ervan? Met al zijn prestaties om voor zichzelf een grote naam te maken, kwam hij om met zijn toren.

36 Later was er een man genaamd koning Nebukadnezar. En hij dacht dat hij een stad kon bouwen, plaatste de wetenschap daarbinnen, zijn grote werkers. En wat zou hij doen? Hij plaatste zo'n muur rondom deze bepaalde stad, genaamd Babylon, dat zij er een wijdstrijd voor paard en wagen op konden houden.

     De poorten... Ik denk dat ze 25 meter breed waren. En ze waren zo dik dat er bijna een compagnie soldaten voor nodig was om de poort open te zwaaien. Geen mens kon daar binnen komen.

     En zodra hij denkt dat hij iets heeft bereikt, geeft hij zich gewoon nog meer aan de zonde over.

37 En wanneer een kerk begint te denken dat zij dit zijn: "Wij zijn de geweldige kerk. Wij zijn de grote kerk", dan laten zij hun mensen los om te zondigen en ongelovig te zijn. "De dagen van wonderen zijn voorbij, wij hebben dat niet meer nodig." Zodra hij denkt dat hij iets voor elkaar heeft, iets heeft bereikt, probeert hij, in plaats van naar Gods voorziene weg te komen en die daarvoor aan te nemen, voor zichzelf een weg te vinden, iets waardoor hij kan zeggen: "Ik heb iets gedaan."

     De mens kan door geen enkel ding dat hij doet, worden gered. Redding is door genade, niet door werken, maar door genade. Het is iets wat God u geeft.

     Wij zien nu dat Nebukadnezar, zodra hij vond dat hij een groot resultaat had bereikt, dat hij op een dag naar buiten wandelde op zijn veranda en zei: "Kijk eens wat ik heb gedaan!" En God veranderde zijn hart en maakte van hem een beest in het veld.

38 Zijn kleinzoon kwam nadien, Beltsazar, die een kleinzoon van Nebukadnezar was. En hij profiteerde van zijn grootvader, de grote organisatie of wat het ook was, van hetgeen zijn grootvader gemaakt had. En hij leefde er weelderig van.

     Zoals zoveel van onze kerken vandaag die op de grondslag van de grote hervormers die in het begin een kerk hadden gevormd... Wij proberen daarmee verder te gaan door enkel een sociaal programma, in plaats van redding, aan te bieden door te zeggen: "Wij zijn... behoren tot die endie kerk. Wij zijn leden van die endie gemeente." Dat heeft niets met redding te maken. Redding is een nieuwe geboorte die door het bloed van Jezus Christus komt, dat ons reinigt van alle ongeloof, en ons afscheidt als een bijzonder volk voor God.

     Redding is niet iets wat wij hebben bereikt. En we maken slechts... Wel, we maken slechts dwazen van onszelf als we denken dat wij het kunnen doen.

39 Nu, bemerk. Toen Beltsazar dacht dat hij alles onder controle had, toen begon hij gekheid te maken over de heilige dingen van de Almachtige God. Hij nam wat van de vaten die geheiligd waren en begon er wijn uit te drinken, moppen te tappen over sommige van onze... zoals sommigen doen in deze moderne dagen van vandaag: grappen makend over de heilige dingen van God.

     Zeggend: "Dat is een stel heilige rollers. Ze weten niet wat ze doen. Ze zijn zo enzo." Weet u, we hebben bijna datzelfde soort vandaag in de wereld zoals op Beltsazars feest, grappen maken over mensen door te zeggen: "Dat zijn fanatici, religieuze gekken. Wij willen niet met hen omgaan."

40 Ze dachten dat ze achter deze muur veilig waren. Maar u weet dat God van bovenaf kan neerkijken. Ik hoop dat ik u mensen niet doof maak, tegen u schreeuw, omdat ik gewend ben in grote gehoorzalen te spreken. Ik ga een beetje achteruit. Zie?

     Nu, wanneer hij begint te denken dat hij iets is, komt God neer en vernietigt zijn theater, zoals Hij bij Beltsazar deed.

     Wij dachten – onze geliefde Verenigde Staten van Amerika – dat wij iets konden bereiken als een afstammeling van Engeland, de koningin van de zee. Wat deden we? We bouwden een schip en we zeiden dat dit schip niet kon zinken. Het werd de Titanic genoemd. Wij dachten dat we iets gepresteerd hadden. We hadden iets bereikt op het gebied van de zeevaart waar niemand zijn hand op kon leggen. Wij hadden iets gedaan.

41 Maar op zijn reis overzee, toonde God met Zijn krachtige hand dat wat mensen proberen te doen, zal zinken en falen. Hij liet hem zinken.

     De Fransen bij de Maginot-linie dachten dat er geen oorlogen meer zouden zijn na de eerste Wereldoorlog, nadat Canada en de Verenigde Staten enzovoort daarheen waren gegaan en de Duitsers teruggedreven hadden. Zij bouwden de Siegfried-linie. En toen zij dat deden (ik geloof dat het de Maginot-linie genoemd werd) richtten zij hun geweren over de Rijn naar Duitsland, en zeiden: "Als Duitsland ooit weer naar ons toe marcheert, zijn wij versterkt."

     Maar Adolf Hitler marcheerde regelrecht om hen heen en nam het in. Wat deden zij? Probeerden in zonde te leven. Vrouwen, wijn, en een geweldige tijd. Met God kun je niet spotten. Wees niet misleid, met God valt niet te spotten. Wat een mens ook zaait (of een natie), dat zullen ze oogsten: de individuen zowel als de naties.

42 En wij moeten dat in gedachten houden, terwijl wij met ons hele hart geloven dat God ons nu voor een speciale gelegenheid bezoekt om hier tezamen te komen in Grande Prairie. Houd dat in gedachten. God doet niet zomaar iets als een verzinsel. Hij heeft een bedoeling met deze dingen. Hij heeft iets in Zijn gedachten hetgeen Hij probeert te doen. Als wij slechts kunnen ontdekken wat Hij aan het doen is, Zijn wil vinden... Het zou ons betamen een kleine tijd van gebed te nemen om te ontdekken wat onze Vader probeert te doen.

     We ontdekken nu dat onmiddellijk na de Siegfried-linie... of de Maginot-linie, de Duitsers toen een andere linie bouwden voor zichzelf. Ik geloof dat het de Siegfried-linie werd genoemd, een van de twee; het zou andersom kunnen zijn. Maar ze zeiden: "Wij verschansen onszelf hierin en plaatsen al ons materiaal hier beneden."

43 En de dierbare Duitse mensen hadden Adolf Hitler, de dictator, geaccepteerd, en de trouw die zij op deze man hadden geplaatst... Ik verliet pas geleden Duitsland. Alles wat Duitsland nodig heeft, is leiderschap. Ik zei: "Kijk wat u heeft gedaan om uw geloof op een dictator te plaatsen. Papa is ver weg aan de ene kant van de zone, en mama is hier, en zus werkt ergens anders, en broer is gedood, en kijk waartoe u bent gekomen. U bent fijne mensen maar u heeft uw geloof op de verkeerde persoon geplaatst. Neem die trouw en plaats die op Jezus Christus en zie waar u uitkomt." Fijne mensen, maar ze plaatsten hun trouw op de verkeerde plek...

     Laten wij niet aan zoiets schuldig bevonden worden. Laten wij onze trouw op Jezus Christus plaatsen. Zoals Eddie Perronet het uitschreeuwde in zijn tijd...

Alle heil voor de kracht van Jezus' Naam!
Laat engelen zich ter aarde werpen;
Breng voort het koninklijk diadeem,
En kroon Hem Here van alles.

     Daar bent u er.

Want op Christus, de vaste Rots, sta ik;
Alle andere grond is zinkend zand.
Naties breken, Isrël ontwaakt,
De tekenen die de profeten voorzegden.
De heidendagen zijn geteld, met verschrikkingen gekweld;
Keer terug, o verstrooiden, naar uw eigendom.

44 We zijn in de eindtijd. Laten we de wil van onze Vader vinden, bezig zijn in de zaken van onze Vader, niet proberend om voor onszelf een naam te maken.

     We vinden het onder evangelisten, grote evangelisten, die soms voelen dat zij te groot zijn om naar kleine kerken en dergelijke te komen: een grote naam.

     Er bestaat slechts één grote naam onder Christenen: dat is de Naam van Jezus Christus, waarvoor eens elke knie zich zal buigen, en die door elke tong zal worden beleden. Dat is de grote Naam onder ons: Jezus Christus.

     Maar wij ontdekken dat... Onze Titanic zonk. Hitlers Maginot-linie, of Siegfried-linie, wat het ook was, werd in stukken geblazen. Waar zullen wij onszelf dan wel niet vinden aan het einde van de weg? Onze prestaties zijn niet goed, dus waarom jezelf ermee bedriegen? Laten we kijken of God een weg heeft en een doel.

45 Toen God eens de wereld zou gaan vernietigen vanwege haar zonde en boosheid, bouwde Noach voor God een ark. Wij willen helemaal niet proberen iets te bereiken. Want er bestaat niets voor ons om op deze wijze iets te bereiken. Wij aanvaarden eenvoudig wat reeds is bereikt. God zorgde ervoor dat Noach een ark bouwde die de wereld zou redden als zij het geloofd hadden.

     Maar God wist dat zij niet gered zouden worden, daarom maakte Hij hem slechts zoveel ellen lang. Zoals Hij deed in de dagen van Noach, zo beloofde Hij bij het komen van de Zoon des mensen te doen. Hij heeft een Evangelie. Dat strekt zich niet uit om mannen en vrouwen binnen te laten komen in het Koninkrijk van God die beladen zijn met zonde en ongeloof. Het is smal, maar het is de weg.

46 Hij wist wie binnen zouden komen. Maar het is Zijn voorziene weg. Iedereen die Noach hoorde, staande in die deur en oordeel predikend... Soms klinkt het radicaal, en dat heeft het altijd gedaan voor het ongelovige hart. Maar ongeloof stopt God niet. Ongeloof stopt alleen de ongelovige. Het stopt niet...

     U kunt de zon niet stoppen met schijnen door ongeloof. En u kunt het programma van God niet stoppen met uw ongeloof. Johannes de Doper zei: "God is in staat om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken." Zie? Gods Woord heeft gesproken; het moet komen te geschieden. Zie? Iemand zal het gaan horen. Iemand zal er het voordeel van krijgen. Wij kunnen allemaal vrij moreel handelen, u kunt uw eigen keuze maken.

47 Maar kijk wat er in de dagen van Noach gebeurde. Allen die er naar luisterden, werden fanatici genoemd. Zij maakten gekheid over hem die deze ark daar op de heuvel bouwde terwijl er nog nooit water naar beneden was gekomen. En de wetenschap mag naar hem toe zijn gegaan en gezegd hebben: "Waar is het water? Toon mij waar het is." Maar Gods programma is nooit in materiële zaken geweest. Het is geloof in Zijn Woord geweest. Dat is Gods voorziene weg: om er Zijn Woord voor te nemen; Het te geloven; iets dat je niet wetenschappelijk kunt bewijzen.

     Noach zei: "Ik kan u niet vertellen waar dat water is, maar God vertelde mij dat het zal komen. Dat is goed genoeg voor mij." Dus bouwde hij de ark en maakte zich er gereed voor.

48 Toen Israël daar in Egypte in slavernij was, was daar op een dag iemand die Mozes heette, een weggelopen profeet die daar achterin de woestijn schapen hoedde. En hij zag een struik in brand staan. En hij ging erheen met al de geleerdheid die hem maar gegeven kon worden: hij kon de Egyptenaren wijsheid leren...

     God had hem geroepen om daarnaar terug te gaan waar hij een fout had gemaakt, met het proberen om zelf iets te bereiken door een Egyptenaar te doden, denkend: "Ik ben beslist de juiste persoon." Maar u ziet, dat als wij op onze eigen manier gaan, iets proberen te doen op onze eigen manier, dat wij buiten het programma van God zijn. We moeten Zijn Woord nemen en daar precies bij blijven ongeacht of wij het wel of niet kunnen zien. Ongeacht of het goed of fout lijkt, blijf bij Zijn Woord. Het is iets dat reeds bereikt is, omdat God oneindig is.

49 Hij kan niet falen. Ongeacht hoe vreemd het lijkt en hoe onwerkelijk het schijnt, toch moet het zo zijn. Omdat Hij alomtegenwoordig is, alwetend en oneindig. En Hij... Ieder woord is perfect. Hij kan Zijn programma niet veranderen.

     Ik kan het mijne veranderen; u kunt het uwe veranderen. Ik kan iets zeggen en moet het terugnemen. Ik ben een mens. U bent een man en een vrouw. Maar omdat God oneindig is, kan Hij er geen andere beslissing over nemen. Hij moet bij Zijn eerste beslissing blijven, omdat elke beslissing perfect is.

     Kijk, wij zijn eindig. Wij kunnen zeggen: "Wel, ik... ik was fout." Maar Hij kan niet fout zijn én God zijn. Dus welke actie Hij heeft ondernomen op de... Als Hij eens op het toneel werd geroepen om iemand te redden, en Hij die persoon op een zekere basis redde, dan is God verplicht om het opnieuw te doen als iemand te eniger tijd, waar dan ook, Hem benadert op diezelfde grond.

50 Als Hij een mens genas vanwege zijn geloof, zal Hij elke keer op die voorwaarde moeten terugkomen, anders deed Hij het verkeerd toen Hij de eerste mens redde of de eerste mens genas. Zie? Dat is wat Hij voor ons bereikt heeft.

     Geloof, geloof om Zijn Woord te geloven... Nu, mag ik dit zeggen bij het sluiten: Mozes kon deze bladeren niet van de boom getrokken hebben en naar het laboratorium zijn gegaan om ze te onderzoeken om te zien waarom zij niet verbrandden. Als dat zo was geweest, dan zou hij zich hebben afgevraagd waarmee de boom was bespoten. Hij was zelf een wetenschapper.

     De Egyptische wetenschappers waren veel verder dan de onze nu. Wij hebben... Ze zijn dat altijd geweest, tot op deze tijd. Ze bouwden de sfinxen en de piramides enzovoort die wij nu niet kunnen produceren. Maar zij hadden een verfstof die zij gebruikten voor de kleding van hun mummies die reeds duizenden jaren zijn kleuren heeft behouden. Wij hebben niet zoiets. Zie?

51 Welnu, maar zij waren vooruit met hun wetenschappers... wetenschap. Maar Mozes probeerde nooit de oorzaak te ontdekken door middel van wetenschappelijk onderzoek. Hij nam gewoon God op Zijn Woord.

     Dat is waarom wij hier in Grande Prairie zijn. Dat is waarom deze kerk hier deze morgen staat. Het is niet door onze wetenschap om te proberen het wetenschappelijk te bewijzen dat wij blinde ogen kunnen openen of dove oren kunnen doen horen. Het is God op Zijn Woord nemen. Het is hetzelfde zeggen als wat God zegt, iets wat voor ons is bereikt, en wij geloven het. Wij hoeven het niet uit te denken. God dacht het uit.

     Ik kan u niet vertellen waarom een zwarte koe groen gras kan eten en witte melk kan geven. Maar zij doet het. Ik kan deze dingen niet uitdenken. Ik weet het niet. Maar ik geniet van de melk.

52 Ik kan niet begrijpen hoe een zondaar die zo verlaagd is in zonden, zoveel schande dat zelfs de honden nauwelijks zouden kijken naar... een prostituee op straat, hoe het bloed van Jezus Christus een dame van haar kan maken. Ik kan dat niet begrijpen. Ik aanvaard het. Hij doet het.

     Ik kan niet begrijpen waarom ik, een blinde man... Ik kan niet begrijpen hoe Congresman Upshaw, die al deze jaren verlamd was... Florence Nightingale van Engeland, de overleden Florence Nightingale, de... Niet de overleden Flor... Het was haar achterkleindochter die door kanker werd verteerd.

     U heeft misschien mijn boek met de foto's erin. Zij woog nog geen zestig pond en zij is nu een gezonde sterke vrouw. Ik kan dat niet uitleggen, terwijl de hoge medische wetenschap van Engeland en Afrika haar hadden opgegeven, ze zou sterven, en zij leeft vandaag. Ik kan dat niet uitleggen, broeders. Ik probeer het niet uit te leggen. Ik geloof het gewoon.

53 Ik kan niets uitwerken wat betreft mijn eigen prestaties. En ik kan hier niet komen om u over Goddelijke genezing te vertellen en dat uit te leggen. Niemand kan dat.

     Ik ben hier gekomen om mijn geloof met het uwe te verenigen, om te geloven in iets dat reeds voor ons is bereikt: dat is Jezus Christus, de Zoon van God, Die het voor ons heeft verworven op Calvarie.

     Noach had een ark. Mozes had een stok in zijn hand om het daardoor te bereiken. Het was het Woord van God. Hoe kon die ark drijven terwijl andere dingen niet konden drijven? Ik kan u dat niet vertellen. God had het gezegd. Mozes had een stok in zijn hand, en wat was die stok meer dan welke andere stok? Maar wat deed hij? Hij sloot de mond van de ongelovigen. Hij opende de Rode Zee. Hij bracht water voort in de tijd van dorst, voedsel in de tijd van honger. Hoe kwam dat? God had het met die stok tot stand gebracht.

54 De wijzen hadden een ster, en door die ster volgden zij Gods uitgewerkte plan. De ark was Gods plan in die dag. De stok was het uitgewerkte plan in de dagen van Mozes. De ster was in de dagen van de wijzen het uitgewerkte plan van God.

     Broeders en zusters, Canadese vrienden, Christus is Gods uitgewerkte plan voor ons vandaag. God wekte Hem op uit de dood en stelt Hem aan ons voor omdat Hij niet dood is. Hij leeft voor eeuwig. En Hij is nu vanmiddag hier te midden van ons, nu in ons midden, om Zichzelf levend te vertonen.

55 Het is niet wat ik kan bereiken en wat ik kan bewijzen; het gaat erom wat ik kan geloven dat God voor mij heeft bereikt. Ik heb geen Bachelor of Art-titel, een doctorsgraad in de filosofie of letteren. Ik heb zelfs de lagere school niet afgemaakt. Ik zou niets kunnen bereiken. Maar ik aanvaard hetgeen Hij voor mij heeft bewerkt op Golgotha toen Christus Zijn leven voor ons gaf. En God wekte Hem op op de opstandingsdag om te bewijzen dat Hij Dezelfde is, gisteren, vandaag, en voor immer. Ik aanvaard Gods uitgewerkte plan.

     En het is Gods voorziene weg voor elke zonde-zieke of lichamelijk zieke persoon vandaag; ik vraag u om Gods prestatie te aanvaarden. Laten we onze hoofden voor een ogenblik buigen in gebed.

56 Heilige en goddelijke God, wij komen in Uw tegenwoordigheid, wij vragen om genade, Here. Wij verlangen niet, noch smeken wij om gerechtigheid. Wij zouden de gerechtigheid van God niet kunnen verdragen. De gerechtigheid van God zou ons veroordelen en ons zondaars maken en ons wegsturen.

     Wij verlangen niet naar Uw wet, Vader, omdat Uw wet van ons allen zondaars maakt. Maar wij verlangen naar Uw genade. Wij verlangen naar Uw vergevende genade door Jezus, Uw Zoon, die allen die geloven zullen, aanneemt.

     Wij proberen niets uit te denken, Vader, om een bepaalde zaak te bereiken, om een organisatie of een denominatie voor onszelf te maken. Wij proberen niet om onszelf groot te maken. Maar we blijven gewoon nederig en danken U voor de prestatie die U voor ons heeft behaald.

     Want die zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden, maar die zichzelf verhoogt ter wille van zijn eigen prestatie, zal, natuurlijk, vernederd worden.

57 Zegen deze kleine gemeente, Here, zijn dierbare herder, deze dierbare broeders die vandaag bij ons zijn, de diakenen, de beheerders, deze lieflijke vrouwen, jonge meisjes en jonge mannen die hier zitten, juist op het keerpunt van hun leven.

     God, geef ons Uw barmhartigheden. Wij aanvaarden Uw beëindigd werk door Jezus. Wij geloven dat Hij stierf; ja, veel meer dan dat, Hij stond weer op de derde dag op voor onze rechtvaardiging. Wij geloven dat Hij opvoer naar de hoge en daar de Heilige Geest terugzond om een Bemiddelaar te zijn en ons te leiden en te besturen: Christus in de gedaante van een Geest Die in ons zou leven en dezelfde werken zou doen die Jezus deed, omdat het Zijn leven in ons is.

     O Here, mogen onze tempels gereinigd zijn, onze harten gereinigd van alle ongeloof, onze zielen bevredigd met Christus, Uw voltooid werk. En mogen wij in staat zijn om Zijn genade te nemen en Zijn Woord, en Hem deze avond zo werkelijk voor deze mensen te laten worden dat, zolang er een Grande Prairie is, zolang er hier mensen zijn die nog steeds zouden geloven, dat dit verhaal verteld zal worden vanwege Zijn tegenwoordigheid.

     Mag het veroorzaken dat er hier een ouderwetse opwekking uitbreekt zodat vele zielen gered worden. Want misschien is dit een grote dag van bezoeking, omdat wij allen zijn samengekomen als Uw gelovende kinderen. Wij vragen het in Jezus' Naam en voor Zijn zaak. Amen.