Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Geloof

Door William Marrion Branham

1 Maar u moet geloof in God gebruiken om het te laten werken. Zie? Dus hebt u uw eigen opstanding binnenin u. Uw opstanding ligt binnenin u, in uw geest.

2 Nu, u weet dat toen Jezus stierf aan het kruis, Zijn ziel afdaalde in de hel en predikte tot de zielen die in de gevangenis waren, die zich niet bekeerden in de lankmoedigheid in de dagen van Noach. Zijn lichaam ging het graf in. Maar voordat Hij stierf, beval Hij Zijn Geest in de handen van God: "In de handen... In Uw handen beveel Ik Mijn Geest." U ziet dus, dat Zijn Geest naar God ging; Zijn ziel ging naar de hel; Zijn lichaam ging naar het graf.

3 Nu, die Geest Die in Hem was, was de Geest van God. En die Geest zalfde voortijds veelmaal en op velerlei wijze de profeten om de boodschap tot het volk te brengen. In de laatste dagen door Christus, en nu in deze dagen hier door het Evangelie. Nu, wanneer wij Christus in onze harten ontvangen, is daar alles wat wij nodig hebben. Daar is eeuwig leven.

4 Nu, Christus kon niet terugkomen totdat drie dagen vervuld waren, want Zijn Geest was achter een scherm, zoals een barrière, als het ware, zodat Hij die barri ère niet kon oversteken, want het was een gesproken Woord van God dat Hij in het graf moest liggen gedurende drie dagen en drie nachten. Nu, Hij kon niet terugkomen totdat die drie dagen en nachten voorbij waren. Toen die drie dagen en nachten dan voorbij waren, werd Zijn Geest losgelaten; Deze ging direct naar Zijn ziel, en Zijn ziel kwam terug en pakte het lichaam op, en vervulde wat Hij had gezegd: "Ik heb macht om Mijn leven af te leggen; Ik heb macht om het weer op te nemen. Ik heb macht."

5 Nu, ieder van u heeft op dezelfde wijze macht, want u bent zonen en dochters van God. En die Geest Die in u is deze morgen, de Heilige Geest Die in u is deze morgen, diezelfde Heilige Geest zal u opwekken. U hebt dus macht om uzelf weer op te wekken.

6 Wanneer u sterft, zal uw ziel binnengaan in... onder het altaar van God, niet in... regelrecht in de tegenwoordigheid van God. Nu, uw geest zal naar God gaan, maar u kunt niet terugkomen. U herinnert zich dat er in de Bijbel staat dat de geest... de zielen onder het altaar riepen: "Here, hoe lang, hoe lang?" Zij konden niet terugkeren totdat de Schrift was vervuld. En zoals Christus niet kon terugkeren totdat de Schrift was vervuld. Dan nadat de... alles is gedaan, al het lijden voorbij is, en de broeders dezelfde dingen geleden hebben, waar wij geleden hebben zoals zij geleden hebben enzovoort... Dan zult u op die dag exact weten waar u begraven bent. Uw geest zal losgelaten worden van God en zal tot de ziel komen.

7 Nu, de ziel is dat deel van u dat weet en begrijpt, uw intelligentie. Herinnert u zich het visioen dat ik niet lang geleden had, of de kleine verandering waarin ik naar die plaats ging en die mensen zag? Nu, uw geest zal terugkomen naar dat lichaam, en dat... dat soort lichaam, de ziel, wat een lichaam is dat niet hoeft te eten enzovoort. "Als deze aardse tabernakel afgebroken wordt, hebben we er al een die wacht", een hemels lichaam. En met die geest, en die ziel, en hemels lichaam, zult u dit natuurlijk lichaam weer doen opstaan voor dat grote millennium. Zie? U hebt de kracht nu in u om dat te doen. Nu, maar die kracht die u nu in u hebt, zou een nieuwe wereld kunnen maken. God heeft geen kleine zwakke plekken en grote geweldige plekken die krachtig zijn. De allerkleinste aanraking van God is alvermogend. Zie? De allerkleinste aanraking van God... Dus u weet... Ik probeer dus om u nu in het geloof te krijgen.

8 U weet dat er iets met u is gebeurd als Christen. Weet u het? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Vroeger bewoog u zich daarginds in het slijk met al de viezigheid, en zonde, en drinken, en gokken, en dingen van de wereld. Wel, zodra u gelooft dat Christus uw zonden vergeeft, rijst u boven dat spul uit. Nu beweegt u zich hier, boven alles uit. Waarom? Omdat u gelooft dat u een Christen bent. Wanneer u dan Christus geaccepteerd hebt, en de Heilige Geest kwam tot u, dan hebt u geloof in de Heilige Geest om u kracht te geven om u boven dat soort leven van zonde uit te bewegen.

9 Welnu, het enige wat u moet doen om u hoger te bewegen in genezing, is door gewoon meer geloof te hebben, het gewoon blijven uitdrukken (zie?), en dan gebeurt het. Nu, als u ziek bent en u bent geen Christen, word dan nu meteen een Christen, zodat de genezingskracht in u zal komen door een Christen te worden, en dat zal u geloof geven om u boven zonde uit te bewegen; het zal u geloof geven. En alles wat u nodig hebt op deze reis is nu precies in u. En het enige wat u hoeft te doen, is geloof in God te hebben Die die goede dingen uit u drukt die in u zijn door de Heilige Geest. Begrijpt u dat nu duidelijk? [De samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Vat u het?

10 Ik geloof dat Billy me gisteravond vertelde, hij belde me op, en zei: "Kom deze morgen binnen, in het bijzonder voor één persoon, die kwam omdat hij dacht dat we deze week diensten over die zeven zegels zouden hebben." En zij brachten een ziek kind mee, geloof ik. En als u nu hier bent, meneer, bedenk, u kunt niet... Uw geloof zal het voor dat kind moeten doen, als het... als het een kleine peuter is.

11 Maar nu, laat me een andere Schriftplaats nemen, als het voor een ogenblik in orde is? [Broeder Neville zegt: "Dat is in orde, broeder. Amen." – Vert]

12 Bedenk nu slechts, in de Evangeliën... in het zestiende hoofdstuk, geloof ik, van Handelingen, lezen we dat Paulus en Silas op een nacht in de gevangenis zaten. En zij waren geslagen omdat zij een duivelse geest uit een waarzeggend meisje hadden geworpen. En het was een... en zij... Haar meesters waren er boos om geworden en hadden hen geslagen, hen in de binnenste kerkers gezet. En toen zij dat hadden gedaan, terwijl Paulus en Silas aan het bidden waren, zond God een aardbeving die de gevangenis liet instorten.

13 De gevangenisbewaarder van Filippi, die een centurion was (wat betekende, dat als hij zijn gevangenen kwijt zou raken, hij met zijn eigen leven zou moeten betalen voor de gevangenen), trok zijn zwaard en stond op het punt om zelfmoord te plegen, toen Paulus op hem toe rende en zei: "Doe uzelf geen kwaad; wij zijn allemaal hier!"

14 En deze centurion had... Zij hadden een bepaalde indruk over Paulus en de anderen gekregen. Zij hadden misschien lofliederen gezongen; of ze hadden misschien een getuigenis gegeven, of zoiets gedaan. Maar wat het ook was, zij wisten dat zij heilige mannen waren. Zij wisten dat er iets anders met die mannen was, want hij vroeg snel: "Wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om gered te worden?"

15 Nu, Paulus zei: "Geloof in de Here Jezus Christus, en gij en uw huis zullen behouden worden."

16 Welnu, als het geloven in de Here Jezus Christus... dat betekent niet dat zijn redding het huis zou redden, maar als hij genoeg geloof in God had voor zijn eigen redding, dan kon hij hetzelfde geloof hebben voor zijn huis; en zijn huis zal moeten binnenkomen. Zie? Het is hetzelfde.

17 Hetzelfde als wat Job deed, zoals ik onlangs 's avonds ginds in Georgia zei tijdens een samenkomst. Ik zei dat Job... Hij zei: "Nu, ik weet niet of mijn kinderen gezondigd hebben. Maar wat als zij gezondigd hebben?" En Job moest één ding doen om rechtvaardig te zijn, dat was een brandoffer offeren. Hij zei dat hij het brandoffer zou offeren als zijn kinderen gezondigd hadden, want zij zouden dan vergeven worden voor hun zonde. En het was een goede zaak dat de vader dat deed. Dat is een goed denkende vader. We hebben meer van dat soort vaders nodig vandaag. En Job offerde het brandoffer. Dat was voordat zijn tragedie begon.

18 Maar toen zijn kinderen allemaal gedood werden, en zijn schapen allemaal vernietigd, en alles wat hij had werd weggenomen, zat hij neer op de ashoop achter zijn huis, zichzelf krabbend met een scherf...

19 Heeft u opgemerkt, na de dagen van zijn tragedie, toen God hem weer begon te herstellen, waar hij tienduizend stuks vee had of zoiets, dat Hij aan hem het dubbele herstelde; en zijn schapen werden verdubbeld, en alles werd verdubbeld. Maar merkte u op... En ook gaf God Job zijn zeven kinderen. Dacht u er ooit aan waar zij waren? Dat brandoffer was daar voor hen. Zij waren gered in de heerlijkheid wachtend totdat hij zou komen. Hij is bij hen vandaag.

     "Gij en uw huis zullen behouden worden!" Zie?

     Nu, Job moest één ding doen om rechtvaardig te zijn, dat was het brandoffer offeren.

20 U moet één ding doen om rechtvaardig te zijn: dat is geloof in God hebben. Want door geloof bent u gered; door geloof bent u genezen; door geloof krijgt u alles wat u hebt. Zie? Het is door geloof, omdat u het gelooft.

     Nu, geloof in de Here Jezus Christus, en gij en uw huis zullen behouden worden!

21 Nu, meneer, als u de baby hier hebt waarvoor gebeden moet worden, geloof zelf. Ik ben hier om mijn geloof bij het uwe te plaatsen. En we zullen samen geloven dat God die baby zal genezen.

22 Ziet u, we hebben de kracht in ons om dat te doen. U hebt in u de kracht om het te doen. Elke Christen heeft de kracht om het te doen. Maar nu, als we gewoon kunnen vatten... Die kracht wordt beheerst door een wet.

23 Zoals ik vaak heb gezegd. Het is zoals de zwaartekracht het water beheerst, want het is een wet. Zwaartekracht beheerst het water.

24 De zon wordt beheerst door de... door de... of de aarde, de omwenteling van de aarde. Je kunt de zon gewoon niet zomaar iets laten doen en zeggen: "Ik geloof dat ik een beetje langer wil slapen. Blijf een uur weg!" Zij zal het niet doen. Zie? Omdat er een wet is. En als u overeenkomstig die wet werkt, wel, dan zal alles in orde zijn. Als u op tijd naar bed gaat, kunt u op tijd opstaan. En als u...

25 Zoals we Lake Superior [Bovenmeer], Lake Ontario, Lake Huron, en al die grote meren hebben, die hierboven zijn. We hebben tienduizenden keren duizenden acres [1 acre = 4046,86 m2 – Vert] grond ginds in Nevada, en Californië, en Arizona, en New Mexico, die smachten naar dat water, land waar van alles op zou kunnen groeien. U zou de hele wereld daarbuiten kunnen voeden als u slechts dat water dat hierboven is daarbeneden zou hebben. En het zou dat niet storen, want het is afkomstig van bronnen. Want zodra het eruit gaat, komt het eenvoudig weer omhoog tot hetzelfde peil omdat de zwaartekracht het daar houdt. Welnu, als u kunt werken overeenkomstig de wet van de zwaartekracht, dan kunt u al deze grote meren nemen en het hele land daarbuiten bewateren, en de hele wereld voeden. Niemand zou hongerig zijn. Maar u kunt niet hier zitten en zeggen: "Ja, ik zie het, zeker!" U moet het gaan doen.

26 Wel, het gaat op dezelfde manier bij de wet van God. De wet van God is geloof. En we hebben hier deze morgen geloof om elke ziekte te genezen, om wat dan ook te doen. Maar het wordt beheerst door een wet, en die wet is geloof. Gods wet is geloof. Jezus zei: "Welke dingen u ook verlangt wanneer u bidt, indien gij kunt geloven dat u het ontvangt, dan kunt u het hebben." Daar hebt u het. Het is dus het geloof dat het beheerst. En geloof wordt ons gegeven precies naar onze behoefte. Nu, we moeten... God bedeelt sommigen van ons een zeker geloof toe, sommigen een ander geloof. Het is niet de een of andere grote bovennatuurlijke kracht die u hebt, want wanneer u een Christen wordt, hebt u de kracht reeds, maar u hebt niet voldoende geloof in het uitoefenen van die kracht.

27 Dus nu, als u deze morgen komt om voor u te laten bidden, bedenk dat de Bijbel dit heeft gezegd, en dit is waar: Jakobus 5:14: "Is iemand krank onder u? Dat zij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat zij hen zalven met olie en over hen bidden. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en God zal hem oprichten." Het is een belofte als u het zult geloven. Daarom (ziet u?) wordt genezing toegewezen aan het individu.

28 Het was zo in de dagen van Jezus van Nazareth. Hij kon mensen niet genezen tegen hun... tegen hun eigen geloof. Hij zei: "Ik kan het, als u gelooft. Als u gelooft dat Ik in staat ben dit te doen, kan Ik het doen. Als u het kunt geloven."

29 Want sommige mensen kennen de kracht van genezing toe aan de een of andere evangelist. Dat is het niet; de kracht van genezing is in u. Het is in u. Zij spannen gewoon het paard achter de wagen. De evangelist heeft geen kracht om te genezen.

30 Het is de Heilige Geest Die kracht heeft om te genezen. En u hebt de Heilige Geest. Dat is de kleine boom die u bent. En al de dingen die u nodig hebt, zijn in u. Begint u daarom gewoon te drinken van Gods belofte en zeg: "Het is de Waarheid! God zei dat Hij mij zou genezen. Door Zijn striemen ben ik genezen!" Daar bent u er. Weet u wat u doet? U begint genezing naar voren te duwen; dat is alles. Zie! En dan kunnen anderen zien wat u hebt.

31 Nu, wat is het... "Het geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt, het bewijs der zaken die men niet ziet."

32 Nu, wanneer ik die kleine boom buiten plant, zie ik de appels niet. Maar zij zijn daar binnenin. Die kleine boom weet dat zij daar binnenin zijn. Hij begint dus te drinken, duwend en duwend, want hij weet: "Het is in mij. Ik zal het er na een tijdje uit krijgen. Geef me een beetje tijd. Geef me gewoon een beetje tijd." Hij blijft door drinken. "Ik weet... ik weet dat de appels in mij zijn, en dat ik ze over een poosje naar voren zal brengen." En het duurt niet lang of hier komen ze. Hier komt de appel, omdat hij geloofde dat ze in hem waren.

33 En als u gelooft dat de kracht van de Heilige Geest in u is om u te genezen, dan bent u er, blijf gewoon duwen. Zie? Heb geloof. U kunt de resultaten niet onmiddellijk zien; u ziet het niet.

34 Nu (zie?) Jakobus rechtvaardigde Abraham door zijn werken. Paulus rechtvaardigde Abraham door zijn geloof. Hoe verklaren we dan het verschil tussen die twee? Abraham sprak over wat... ik bedoel, Paulus sprak over wat God zag in Abraham. En Jakobus sprak over wat de mensen in Abraham zagen. Zie? Ziet u het nu?

35 Daarom... Want God wist, voordat de baby kwam, dat Abraham geloof had. En Abraham bewees het aan God door te handelen alsof hij... alsof de baby zou komen terwijl hij onvruchtbaar was. Hij had geen kinderen, en de schoot van zijn vrouw was dood, en hij was onvruchtbaar. Maar toch wist hij dat ergens daarbinnen de baby was. Ziet u, hij bleef de belofte indrinken, leunend op Gods grote El Shaddai, de borst, daar leunend, drinkend, wetend dat God het hem zou geven; wetend dat het een belofte was, dat Hij het moest doen.

36 En wij zijn de kinderen van Abraham. Laten we daarom leunen op Zijn belofte en daaraan vasthouden, wetend dat God het zal doen. Hij zei het. Gelooft u het nu?

37 Laat de zieken zich hier dan opstellen aan een van de zijkanten of bij de andere, zij die willen dat er voor hen gebeden wordt. En als wij de oudste hierheen laten komen om hen met olie te zalven, zal ik over hen bidden, en wij zullen geloven dat God ieder van hen gezond zal maken. "Indien gij kunt geloven."

38 Teddy, waar ben je? Kom hierlangs aan de rechterkant. Dat is goed. En het... ik wil dat je Geloven alleen speelt.

39 En terwijl zij komen, laten we onze hoofden buigen, de rest van het gehoor, en laten we in gebed zijn voor deze mensen die komen.

40 Onze hemelse Vader, wij brengen deze morgen tot U, in de Naam van Jezus Christus, deze arme, zieke, lijdende mensheid, die in deze verschrikkelijke rampzalige conditie is. Ik geloof U, Here. Ik weet dat Uw woorden waar zijn. Ze zijn zo waar. Ze kunnen niet falen, omdat zij Gods eeuwig en eeuwigdurend Woord zijn. Ze zijn allemaal net zo krachtig als God, omdat ze een deel van Hem zijn. "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord werd vlees en woonde onder ons." Nu, wij geloven dat, Here, met ons hele hart, met onze hele ziel, met alles wat in ons is. We geloven het.

41 En ik heb geprobeerd om het op een kinderlijk eenvoudige wijze aan de mensen te presenteren, opdat zij mogen begrijpen en weten dat de kracht van God binnenin hen ligt. Als zij slechts hun geloof kunnen hebben en Gods bevelen uitvoeren...

42 Dat is hoe zij werden gered. Zij kwamen en bekeerden zich van hun zonden en werden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, overeenkomstig de Bijbel in Handelingen 2, en toen zei Petrus dat zij de gave van de Heilige Geest zouden ontvangen, en toen... hier kwam Hij, gewoon exact, omdat het Gods Woord was dat bekend gemaakt werd.

43 Welnu, van hetzelfde, Vader, weten wij dat het waar is wanneer we de zieken zalven met olie en over hen bidden. Het gebed des geloofs zal de zieke behouden; God zal hem oprichten. God, mag iedereen dit altaar, rondom deze plaats, vanmorgen verlaten, zo blij en zich verheugend in het weten dat God hen heeft genezen: "Ga en wees gezond." Want we dragen hen nu op aan U in de Naam van Jezus Christus.

44 Moge eenieder genezen worden en het visioen grijpen, wat het betekent: zoals Abraham die dingen die niet zijn, noemde alsof zij waren. Ongeacht wat de resultaten zijn, dat heeft niets met geloof te maken. Resultaten zijn niets; geloof heeft reeds een houvast genomen. En geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet. God, laat het diep in hun harten zinken, want zij zijn behoeftige mensen.

45 Ik ga, als Uw nederige dienstknecht samen met de andere dienstknechten hier staan, en bid dat God iets in onze harten plaatst voor deze zieke mensen. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

46 Iemand zei dat broeder Estle Beeler in het gebouw was. Nu geloof ik dat er een andere prediker hier is die ons vanmorgen voorging in gebed. We zouden al de predikers hier willen vragen, wat u ook bent, of u hier naar voren zou willen komen om een ogenblik met ons rondom dit altaar te staan. Wilt u alstublieft komen, broeders. En...?... Broeder Ben, dank u. Kom direct naar voren en sta rondom het altaar hier, zodat we gebed kunnen hebben met deze mensen hier, hen de handen opleggen.

47 Nu, terwijl zij het lied spelen, en de predikers hun plaats hier innemen zodat wij, iedereen, de handen op de zieken kunnen leggen...

48 Laten we zien wie er daar over de berg naar beneden komt. Ik zie een Man komen Die helemaal niet verschilde van enige andere man. Hij was slechts een gewone Man, een beetje klein van gestalte, enigszins fragiel. We zien Hem kijken, Zijn ogen gericht op een scene die zich beneden in het dal afspeelt. Het waren Zijn apostelen; zij hadden een jongen daar beneden die epilepsie had. En ongetwijfeld zeiden zij: "Genees hem, Here; genees hem."

49 Maar ziet u, gewoon zeggen: "Genees hem, Here, genees hem", zal het niet doen. Dat zal het gewoon niet doen. Er moet iets achter dat "Genees hem, Here; genees hem" staan. En als ik u ertoe kan krijgen dat te geloven, en dat met uw hele hart te geloven, zult u genezen worden. Als ik u ertoe kan krijgen het visioen werkelijk te zien.

50 Nu, kijk naar die discipelen die daar stonden, die hem misschien schudden, hem misschien duwden, roepend: "Geloof het, broeder; geloof het. Halleluja. Geloof het. Genees hem, Here; genees hem." Maar de duivel bleef precies daar, omdat hij daar niet genoeg geloof kon vinden om hem te doen vertrekken.

51 Maar hier komt er Eén van over de heuvel, en zodra die duivel herkende dat dat een beetje anders was dan die andere man... Zie?

52 Nu, dat is het soort mannen die we graag hier bij ons willen hebben. Die niet gewoon komen voor een show, maar die uit liefde voor onze God komen, die weten dat ons opgedragen werd om dit te gaan doen. Dit is onze opdracht.

53 Dan, toen Hij doorliep naar de vader... Ik denk dat dit het is waarvan dit lied werd geschreven, gecomponeerd vanuit het Woord. Hij zei: "Here, ontferm U over mijn zoon, want hij is deerlijk van een duivel bezeten." Zei: "Hij gooit hem in het vuur en hij kwijnt weg..." enzovoort. Hij zei: "Ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, maar ze hebben hem niet kunnen genezen. Maar ik dacht..."

54 Hij zei: "Ik kan het, als u zult geloven. Nu, Ik heb de kracht in Mij", zei Hij, "om het te doen, als u dat kunt geloven."

55 Zou God toelaten dat deze door kanker aangevreten mensen die hier vanmorgen zitten, die gekweld worden door... bedlegerig zijn met kanker, en leukemie, en ziekte, en aanvechtingen... Zou God hen genezen en aan u voorbijgaan? Zo is Hij niet. Nee. Zie? Nu, Hij faalt niet. "Ik kan het, indien u zult geloven." Wat zei Hij?

Want alle dingen zijn mogelijk,
Geloven alleen. (Nu, broeder Tyler, kom naar boven.)

     Nu slechts:

Geloven alleen, geloven alleen...

56 Nu, terwijl ik bid, wil ik dat u handen legt op de mensen. Wat ze ook nodig hebben...?... en regelrecht in de rij gaan.

57 Broeder Neville, zalft u met olie, en de broeders...?...

58 Wil iedereen in het gehoor, met uw hoofd gebogen nu... iedereen diep in gebed zijn. Alleen...

59 Here, heb barmhartigheid, bid ik, en genees deze mensen door Jezus Christus' Naam. Amen.

     In de Naam van Jezus van Nazareth...?...

60 [Broeder Branham en de broeders bidden en leggen handen op de zieken, terwijl broeder Neville hen zalft met olie. Leeg gedeelte op band – Vert]

61 Zovelen langs de rij, ik houd ze in de gaten, zie hun reactie van hoe zij waren... zie hoe zij reageren op een actie. Kijk, er is zoiets als een actie. Zij stonden op en kwamen naar voren. En iets anders is hoe zij reageren op die actie die zij ondernomen hebben. Nadat zij tot de plaats gekomen zijn waar ze geloven dat wanneer er voor hen gebeden wordt, zij genezen zullen worden, let dan op de reactie van hun actie.

62 Nu, onze voorganger heeft een goede boodschap voor ons, daar ben ik zeker van, deze morgen.

63 Er is één ding waarover ik even een opmerking zou willen maken. Er was een Katholieke jongedame die daar bij het altaar stond. Enkele dagen geleden was zij bij mij thuis, zij en haar man. En ik ken haar man al enige tijd. En er was iets gaande toen wij daar zaten tijdens een priv é-interview.

64 Dat is waar wij de visioenen hebben. Dat is waar we... Vroeger hield ik die hier in het kerkgebouw, maar het nam de hele ochtend in beslag, enzovoort. En het was dus daarbinnen.

65 Ik zei helemaal niets, omdat zij een jonge vrouw was, en iets anders was dat ze altijd in de Katholieke kerk gezeten had, enzovoort... Maar zij kwam om voor haar moeder iets te vragen. En gedurende die tijd zag ik een visioen van haar moeder: vertelde haar wat de aandoening van haar moeder was, en beschreef haar, en hoe haar moeder er uitzag. Natuurlijk was zij degene die kon beoordelen of het juist was of niet. Ik heb haar moeder nooit in mijn leven gezien. Zij weet dat.

66 En de jongedame kwam hier vanmorgen naar het altaar en stond daar om een belijdenis te doen en Christus als haar Redder aan te nemen. Zij deed dat bij het altaar deze morgen.

67 En broeder Neville, die het niet wist, zalfde haar met olie (hoe God werkt), zalfde haar met olie voor de zieken. Maar let op de beweging van de Heilige Geest. Nu, omdat zij gezalfd was (helemaal niet ziek), maar gezalfd, kijk hoe het slechts twee of drie woorden zijn, zoals: "Zij stond nu als een Christin", nadat zij een, wat wij geloven een Christin te zijn, was geworden. Nu zei ze: "Zou u voor mijn moeder willen bidden? Zij is ziek." Dat was dezelfde persoon. De zalfolie werd dus vroeg aan haar aangebracht. Ik dacht, wat toepasselijk (zie?) voor iemand die net gered was. Christus stond voor ons allemaal. Hij staat voor allemaal. En zodra deze jonge vrouw een Christin is geworden, wil zij ook staan voor iemand, tonend dat de Geest van Christus in ons komt wanneer wij werkelijk gered zijn. Nu, dat is echt fijn. Ik waardeer dat zeker; die fijne Christelijke geest van geloof. Nu, bedenk slechts...

68 Nu, voor deze jongedame; zij is hier ergens. En voor een andere Katholieke dame die langskwam, en... zou ik deze woorden willen zeggen net voordat ik de dienst overgeef aan onze voorganger (zie?), [Broeder Neville zegt: "Amen." – Vert], het is dit:

69 Nu, de Katholieke kerk was eens zoals deze kerk. Als u terug zult gaan en de Bijbel leest, die wij geloven... En u weet dat de Katholieke kerk de eerste kerk was. Dat is waar. Maar zij is weggegaan van haar leringen. Dit was de lering van de Katholieke kerk. Maar ziet u, zij hebben zeshonderd en nog wat boeken die pausen enzovoort geschreven hebben die voor hen net zo heilig zijn als deze Bijbel.

70 U ziet dus wat dit is. U bent niet veranderd; wat u gedaan hebt, is dat u zich slechts bekeerd hebt. Zie? Nu, als u neemt... Natuurlijk, ik schat dat er vanmorgen hier misschien sommigen van u die twee vrouwen waren. Misschien zitten hier enige Katholieke mannen.

71 Als u zult teruggaan naar de geschiedenis van de kerken... U kunt het misschien aan uw priester vragen: "De handeling van deze apostelen in de Bijbel hier, was dat niet de manier waarop de vroege Katholieken waren?" Hij zal zeggen: "Ja!" En dat is waar. Zo waren zij. Nu, zij... Kijk wat voor soort religie zij hadden. Zij kwamen samen in kleine eenvoudige plaatsen. Ze zeiden nooit "Wees gegroet, Maria's" of "Onze Vaders" op. Dat is een traditie van de kerk. Wat zeiden zij? Zij prezen God; zij schreeuwden; zij huilden.

72 Kijk hier in Handelingen 2, toen een... de heilige apostel Petrus, en Jakobus, en Johannes, en allen tezamen waren; de Bijbel zegt dat zij in tongen spraken. En zij schreeuwden, en handelden zelfs zo... en waren zo vervuld met de Geest dat ze handelden alsof zij dronken waren. En zelfs de buitenwereld vroeg: "Zijn niet al dezen dronken?"

73 En toen zei Petrus, de apostel, de heilige Petrus, toen hij opstond: "Mannen en broeders, deze mannen zijn niet dronken, maar zij zijn vervuld met de Geest zoals de Bijbel heeft gezegd dat ze dat waren." Nu, dat was de vroege Katholieke kerk, overeenkomstig hun lering.

74 Nu, u ziet dat na ongeveer tweehonderd jaar de hoogwaardige mensen in de gemeente begonnen binnen te komen. Wat deden zij toen? Zij maakten hun eerste organisatie op het Concilie van Nicea, A.D. 606. [Het concilie vond plaats in 325. Onder paus Sabinius, 604-606, werd de viering van de eucharistie ingesteld – Vert] Zij maakten hun... Toen het Concilie van Nicea gehouden werd te Rome [Nicea is nu Iznik, Turkije, en lag dus in het Oost-Romeinse Rijk – Vert] begonnen zij al de grote hoogwaardigheidsbekleders binnen te krijgen. En zij vormden dus een kerk. Zij maakten een kerk.

75 Nadien scheurde het vier of vijf keer. Zij gingen naar... zij gingen vandaaruit naar de bisschop, van de bisschop naar een paus. En daaruit kwam de Grieks Orthodoxe kerk en verschillende andere, totdat zij het gewoon hadden opgebroken tot waarin u het vandaag ziet. Het is gewoon in allerlei soorten scheuringen.

76 Maar wat wij proberen te doen, mijn Katholieke vriend... Kijk, wij zijn ook Katholiek. Wij zijn de vroege, beginnende Katholieken. En hoe zij ons nu noemen als kerk... meestal worden wij als een Pinkstergroep beschouwd, omdat wij in de Pinksterzegen geloven.

77 Dat is waar de Katholieke kerk werd georganiseerd. En in onze Pinksterorganisaties vandaag, als het... als deze wereld nog vijfhonderd jaar zou standhouden, dan zou deze Pinksterorganisatie vormelijker zijn dan de Rooms-katholieke kerk vandaag. Ze raakt gewoon verder weg, op dezelfde wijze. En wanneer u zich organiseert, maakt u er een loge van. En dan wordt u gewoon een loge met leden en onbekeerde zielen.

78 Tot mijn dierbare broeders en zusters, u allemaal, als een dienstknecht van God... Ik heb dit nooit eerder gezegd in de wereld, in deze gemeente, ik heb het nooit gezegd. Maar als een profeet van de Here, zeg ik u: "Dit is het Licht; wandelt gij daarin."