Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

De bediening uitleggen

Door William Marrion Branham

1 Dank u, broeder Demos. Ik heb hier niets te zoeken, om de tijd van broeder Brown en anderen in te nemen. Maar ik waardeer wel de gelegenheid om in Phoenix te zijn, en het is... Het is voor mij onmogelijk om uit te drukken hoe ik me voel ten opzichte van de mensen hier in Phoenix, die samen vergaderd zijn (zoals ik mij ten opzichte van mensen van overal voel), en de gemeenschap die wij deze week, of vorige week liever, onder die gemeentes daar hadden.

     Ik moet tien verschillende gemeentes bezoeken, drie of vier verschillende organisaties. En de gemeenschap onder de broeders was zeker geweldig. Ik herinner mij toen broeder Williams langskwam. Ik geloof dat hij gewoon terug kwam van de Mayo's [Indiaans volk, woonachtig in Mexico – Vert] en wij hadden wat tijd samen.

     Nu, over deze conventie gesproken... En ik heb vaak met de Zakenlieden gesproken. Iemand zei eens tegen mij: "Hé, u bent een prediker. Wat heeft u te zoeken bij een zakenman?"

     Ik zei: "Ik ben een zakenman."

     En hij zei: "In wat voor zaken handelt u?"

     Ik zei: "Verzekering – verzekerdheid. Levensverzekeringen." Als er iemand geïnteresseerd is in een polis, dan zou ik er graag met u over willen spreken na de dienst.

2 Er kwam een keer een verzekeringsagent naar mijn huis. En wij waren goede vrienden samen, gingen samen naar school. Zijn naam is Wilbur Snyder; hij zou hier vanavond kunnen zitten. Dus hij zei tegen mij, hij zei: "Billy, ik zou je attent willen maken op een verzekeringspolis."

     Wel, ik had er een beetje een vreemd gevoel bij. En ik... Niet over hem, maar gewoon over dat verzekeren van mijn leven. Het is al verzekerd. Dus ik zei: "Wilbur, ik heb helemaal geen verzekering als dat; dat denk ik niet." Ik zei: "Ik heb één polis. Ik geloof dat die genoeg zal zijn."

     En hij zei: "O, heb je al een verzekering, Billy?"

     En ik zei: "Ja, uhuh."

     En mijn vrouw keek om naar mij, alsof zij wilde zeggen: "Wat is er met hem gebeurd?"

     En hij zei: "Hebt een... Wat voor verzekering heb je, Billy?"

     Ik zei: "Volle verzeek'ring, Jezus is mijn."

     En hij zei: "Billy, dat zal je hier niet in de begraafplaats stoppen."

     Ik zei: "Het zal mij eruit halen. Ik maak mij er geen zorgen over om daar te komen. Ik maak mij er nooit zorgen over om daar te komen. Ik zal daar zijn. Het is alleen om eruit te komen."

     Dus deze polis waarover ik spreek... Dus ik ben een zakenman. Ik ben zo blij om verenigd te zijn met deze mensen die dezelfde polis hebben; de Eeuwig Leven verzekering.

3 En nu, gisteren was het de eerste keer dat ik ooit probeerde te zien of de Heilige Geest zou spreken in een van deze conventies. En ik kan u zeggen, wel, wij zijn daar gewoon ontspannen, en roepen, en gaan zo door met de rest van ze, en hebben een goede tijd. En het is dan best moeilijk. Gewoonlijk, met dat soort diensten, eet ik niet gedurende misschien een dag of twee, en kom ik de dienst binnen en sta ik daar. Het is een raadselachtige zaak, maar toch weet ik dat het van God komt. Daarvan ben ik verzekerd, dat het van God komt.

4 Als kleine jongen, toen ik geboren werd... U hebt mijn verhaal gelezen, hoe dat Licht over het bedje hing toen ik werd geboren. Mijn moeder en vader wisten helemaal niet wat het was. En later, toen ik gewoon een klein kereltje was, sprak het tot mij, en zei: "Drink nooit, (het...) of rook, of verontreinig jezelf op geen enkele manier. Er is een werk te doen als je ouder wordt." Het ging door.

     En mijn familie dacht misschien... Toen er voor het eerst visioenen aan mij begonnen te verschijnen, wel, ging ik het aan mijn moeder vertellen: "Weet u, ik zag een zeker iets gebeuren."

     Zij zei: "Billy, je viel in slaap."

     "Nee, moeder, ik viel niet in slaap." En wij zagen dat het precies op die manier gebeurde.

5 En mijn Christenvrienden, wij weten nooit welke keer onze laatste samenkomst is. Als wij hier volgend jaar samenkomen (ik hoop dat wij dat doen), dan is er geen twijfel aan dat enigen van ons hier niet zullen zijn; wij zullen moeten doorgaan vóór volgend jaar. In een groep met zoveel mensen als dit, waar er ziekte is, en oudere mensen, enzovoorts... En wij moeten ons getuigenis daar allemaal opnieuw onder ogen zien. Dus wij moeten oprecht zijn.

     Ik waardeerde wat broeder Ford zojuist zei. Er is slechts één ding dat juist is en dat is Gods Woord. Dat is helemaal juist. Blijf daar precies bij. Dan, "Indien gij in Mij blijft, Mijn woorden in u, vraag dan wat gij wilt."

6 Nu, dit is hoe het mij altijd toescheen, vrienden: dat als God ooit God was, Hij nog steeds God is. En als Hij Zijn Woord niet houdt, dan heeft het niets te betekenen.

     Zoals een jonge kerel op een dag wegging naar school om voor dominee te leren. En terwijl hij weg was, werd de moeder ernstig ziek. En zij zond bericht naar de school om de jongen terug naar huis te laten komen, omdat zij dachten dat de moeder zou gaan sterven. En de volgende ochtend kwam er nog een telegram waarin stond: "Zij is in orde."

     Ongeveer een jaar later bezocht de jongen thuis. Hij zei: "Moeder, ik zou graag willen weten wat de dokter voor u deed, en wie de dokter was. Dat was voor zover bekend de snelste zaak van longontsteking die ooit gezond werd gemaakt."

     En zij zei: "O, zoon, het was geen dokter. En toch was het een Dokter."

     Hij zei: "Wat was zijn naam?"

     Zij zei: "Dokter Jezus."

     Hij zei: "Wel, bedoelt u Jezus, de Christus?"

7 Zij zei: "Ja. Weet u waar die kleine groep mensen daar langs de straat dat zendingspostje heeft?"

     "Ja."

     Ze zei: "Zij hielden daar op een avond een samenkomst. En ze hadden een gebedssamenkomst. En de dokter vertelde mij dat ik niet beter kon worden. Ik was in een te vergevorderd stadium. Zij zeiden dat zij zich geleid voelden om daar naartoe te komen en voor mij te bidden." En zij zei: "Weet je wat er gebeurde, zoon? Glorie voor God, Jezus genas mij."

     En dus zei de jongen: "Moeder, t-t-t-t-t, belachelijk. Wel, u gedraagt zich zelfs net als hen. U zou dat niet moeten doen."

     "O," zei zij, "maar zoon, het staat regelrecht in de Bijbel. Zij lazen het mij regelrecht voor vanuit de Bijbel."

     Wel, hij zei: "Moeder, u... dat is niet juist. Die mensen zijn ongeletterd. Zij begrijpen de Bijbel niet. Wij hebben die dingen op school geleerd. Zij begrijpen het niet."

     Zij zei: "Zoon, wacht even een moment. Ik heb het opgeschreven." Zij ging ernaar toe en las Markus 16. "Leg handen op de kranken, en zij zullen gezond worden."

     Hij zei: "O, moeder, weet u dat wij op school geleerd hebben dat Markus 16 vanaf het negende vers niet eens geïnspireerd is?"

     Zij zei: "Halleluja. Halleluja!"

     Hij zei: "Moeder, wat is er met u aan de hand?"

     Zij zei: "Ik dacht gewoon: als God mij kon genezen met ongeïnspireerd Woord, wat zou Hij dan kunnen doen met wat echt geïnspireerd is."

     Dus broeder Ford, ik geloof dat het allemaal geïnspireerd is. En dat is waar het voor is.

8 Ik heb het zendingsveld bijna verlaten omdat het thuis zo geweldig is. Mensen komen van overal. En er is niets... Ik kan geen visioen fabriceren. Daar is God voor nodig.

     Maar laten wij... Hoe velen van jullie mensen hebben die foto ooit gezien? Zij hebben hem nu vele keren genomen. Ik denk dat er hier honderden zijn die hem hebben. Hij is door Washington D.C. gekomen, door het J. Edgar Hoover-stel, en George J. Lacy van de FBI met vingerafdrukken en documenten. Hij is vele malen genomen. Het is een klein licht, ongeveer zo groot rondom, een schijnend amberkleurig Licht. En dat is Degene Die altijd tot mij sprak.

9 En laten wij gewoon terugkijken. Als dat niet schriftuurlijk is, laat het dan gaan. Als ik ooit iets in uw tegenwoordigheid zeg als een leer of onderwijzing wat niet in de Bijbel staat, vergeet het, want het is niet juist. En als een engel (het maakt mij niet uit hoe echt hij eruit ziet, en hoe vurig hij is), als hij tegen het Woord van God spreekt, laat hem dan gaan. Hij is niet van God. In Galaten 1:8 staat: "Al ware het een engel van de hemel die een andere leerstelling verkondigt dan dit, wat reeds verkondigd is, die zij vervloekt." Wij nemen niet... Wij nemen niets dan gewoon wat God...

10 Nu, wij zien dat in de Bijbel, toen God de kinderen van Israël door de woestijn leidde... (Nu, ik neem broeder Browns tijd niet in, hoop ik.) Maar als...

     Ik weet dat het moeilijk is om daar onder druk te zitten. En een prediker zou ergens in een kamer moeten zijn, en alleen studeren, en recht wandelen voor zijn gemeente, uit de lieflijkheid van God. En ik weet dat het moeilijk is.

11 Dus toen God de kinderen van Israël uit Egypte leidde... Onthoud, dat de Engel des verbonds een Vuurkolom was. Wij weten dat allen. Dat was de Engels des verbonds. En wij weten dat dat Jezus Christus was. En wij zien dat Mozes Egypte verliet, achtend de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn, dan wat Farao hem in Egypte kon aanbieden.

     Wij zien dat toen deze Engel gemanifesteerd werd, Hij de Zoon van God was. Hij stond op aarde. Wij weten van de werken die Hij deed toen Hij hier op aarde was. Wij zien dat Zijn... Hij zou de Messias zijn, en de Messias had een teken dat de Messias zou volgen. En dat was het teken van de profeet, aangezien Israël altijd onderwezen was hun profeten te geloven. Toen Hij hier was, zei Hij: "Ik kom van God, en Ik ga naar God."

12 Na Zijn dood, begrafenis en opstanding was Paulus op weg naar Damascus. En op zijn weg ernaartoe werd hij neergeslagen door een Licht, Vuurkolom. Nu, onthoud, het was eerst een Vuurkolom, werd toen vleesgemaakt en keerde toen terug naar God. En nu ziet Paulus het hier. Geen van de rest van hen zagen het; alleen Paulus. Weet u, u kunt vele keren dingen zien, waar anderen niets mee... die ze helemaal niet kunnen zien. Die soldaten, of wie het ook waren, de tempelbewakers die bij Paulus waren, zagen het Licht niet. Maar het was zo echt voor Paulus dat het zijn ogen uitdoofde. En Paulus riep het uit en hij zei... Eerst zei de stem vanuit de Vuurkolom: "Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?"

     En hij zei: "Wie zijt Gij, Here?"

     En Hij zei: "Ik ben Jezus, en het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan." Hoe velen hebben dat ooit gelezen? Zeker.

13 Toen was Hij in Geestvorm, God, gemanifesteerd in vlees om onze zonden weg te nemen, keerde terug tot God, Geest. En nu, als zij deze foto vandaag bij ons maken, de mensen van de Heer, en het is dezelfde Vuurkolom...

     Nu, de enige manier waarop bewezen kan worden dat het dezelfde Vuurkolom is, is dat het dezelfde werken zal doen als het dezelfde Vuurkolom, de Geest van God, is. Jezus zei: "Een kleine tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien. Maar gij zult Mij zien, want Ik zal met u zijn, zelfs in u, al de dagen tot de voleinding der wereld." In Hebreeën 13:8 staat "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in eeuwigheid." Als deze Geest dan niet het leven van Christus produceert, is het niet de Geest Gods.

14 Nu, als ik hier stond met nagelwonden in mijn hand en met over mijn hele hoofd hier afdrukken van een doornenkroon, en u vertelde dat de Geest Gods in mij was, dan zou dat het niet zo maken. Mijn handen zouden echt belittekend kunnen zijn. Dat zou geen bewijs zijn. Maar als u kunt zeggen dat de Geest van God in ons is, dan zullen de werken Gods door uw leven gemanifesteerd worden.

     Met andere woorden, als een boom... als een wijnstok... Hij is de Wijnstok (Johannes 15); wij zijn de ranken. Nu, de Wijnstok draagt geen vruchten; het zijn de ranken. Maar het krijgt zijn kracht van de wijnstok.

     Nu, Jezus heeft geen handen op aarde dan de uwe en de mijne. Hij heeft geen mond op aarde dan de uwe en de mijne. Dan worden wij met de Heilige Geest versterkt. En als het leven dat in de Wijnstok is in de rank is, dan zal de rank de vruchten die in de Wijnstok zijn voortbrengen. Zeker. Wij weten dat er vele keren honderden mensen van overal komen, uit alle naties.

15 Nu, voordat ik ga zitten, zou ik dit graag willen zeggen. Vele keren komen mensen zo... Er is hier ergens een man vanavond (neem ik aan), hij reed niet lang geleden naar huis – gewoon om u een klein voorbeeld te geven; broeder Welch Evans, ik neem aan dat hij hier is. Bent u hier, broeder Evans? Steek uw hand op als u er bent. Ja, hierzo, tegen de muur aan. Hij komt–rijdt elke zondag ongeveer elfhonderd kilometer enkele reis, als ik moet spreken in de Tabernakel. Zo ongeveer vierentwintighonderd kilometer per reis op zondag; hij begint op zaterdag en komt op maandag of dinsdag terug.

16 Hij had een nieuwe stationwagen. Hij bracht hem naar Louisville. En er was een grote dievenbende in Louisville. En zij stalen auto's, brachten ze naar Bowling Green, ongeveer honderdnegentig kilometer daarvandaan, reden ze een spuitwinkel in, spoten ze, en scheurden weg. En u hoeft geen kentekenbewijs te hebben in Kentucky om een auto te verkopen. Zij nemen het nummer van het motorblok en maken een kentekenbewijs voor u. En, o, het was een verschrikkelijke bende. Meneer Evans, die dit niet wist, kwam het Miller's cafetaria binnen, liet zijn auto open staan, ging het cafetaria binnen, en kwam weer naar buiten. Zijn bandrecorder, hun kleren, hun auto en alles was weg. Hij en broeder Fred Sothmann...

17 En toen gingen zij bij elkander te raad. Zij wisten niet wat zij moesten doen, en zij zeiden: "Laten wij naar broeder Branham gaan." Zij kwamen daar aan bij het huis.

     Ik zei: "Wel, ik weet het niet. Wij zullen gewoon bidden."

     Nu, u zou misschien kunnen denken dat dit verkeerd zou zijn. Maar toen ik neerknielde en bad... ik kan het niet laten gebeuren. God moet het doen. Ik heb het niet onder controle; het heeft mij onder controle. Zie?

     Toen zag ik de auto op de weg, richting Bowling Green gaan. Een jonge kerel reed erin. Hij was gekleed in een overalljasje en had een bruine stropdas. Ik begon te bidden zoals het visioen was. De man keerde om op de weg. De man was een Christen geweest en de Heilige Geest stopte hem, keerde hem om, en ik zag hem, waar hij de auto parkeerde. Ik zei tegen meneer Evans: "Ga naar die-en-die plek en daar zult u uw auto vinden. En u hebt pas uw tank gevuld."

     "Ja."

     Ik zei: "Hij zal ongeveer halfleeg zijn omdat hij er ongeveer honderdzestig kilometer in gereden heeft."

     Meneer Evans keerde zich om en verliet de plaats. Ik hield hem daar voor een tijdje totdat het visioen kon komen te geschieden. Meneer Evans ging op weg naar broeder Sothmann. Regelrecht aan de kant van de weg, komend uit Louisville, helemaal bij Jeffersonville, over de rivier, stond de auto precies op die plek geparkeerd, en hij stond daar met de sleutels erin, gereed. Is dat juist, meneer Evans?

     Zie, gebed. Ik wil u duidelijk maken dat u geen visioen hoeft te zien. Maar bid gewoon. Zie? De Heilige Geest veroordeelde de man en keerde hem om.

18 Hetzelfde gebeurde daar, toen deze... In Mexico, over de kleine baby daar, de kleine dode baby die avond, en de kleine moeder waarover ik u vertelde. Zijn geest had hem verlaten. Onze Heer deed hetzelfde toen Hij hier op aarde was, toen de geest van Lazarus vier dagen ergens was. Maar met de Heilige Geest deed Hij de geest van Eli... van Lazarus terugkeren.

     Vele keren komen mensen met allerlei zaken, en zeggen, vragen deze verschillende vragen. Hier, een paar... Broeder Fred Sothmann, ik geloof dat ik hem daar zie staan bij de deur. Hij had gewoon...

     Eén ding, zodat u kunt begrijpen wat ik bedoel. Wij geloven niet in het nemen van een gave van God en er een ouijabord [Een bord dat wordt gebruikt om met geesten of doden te communiceren – Vert] van te maken. U zou dat niet moeten doen. Alleen in gevallen... En God zal het niet op zo'n manier bewerken. Híj is per slot van rekening nodig om het te doen.

     Sommige vrienden kwamen hem bezoeken. De aanhangwagen was op slot. Hij had geen... kon de sleutels twee of drie dagen niet vinden. Hij was gewoon panisch; de mensen kwamen. Hij belde. Hij zei: "Broeder Branham, op een keer gingen de zonen van Jesse [Kis – Vert] op zoek naar enige muilezels, en zij konden ze niet vinden. Dus gingen ze naar Samuël en vroegen waar het was. En Samuël vertelde hun dat de muilezels al waren teruggekeerd." Hij zei: "Wilt u God over de sleutels vragen?"

     Ik zei, na gebed: "Ga naar uw kast, kijk in een kleine sweater die u een paar dagen geleden aanhad." En daar waren de sleutels. Zie, wat is het? Het betekent dit ene ding, vrienden: dat God nog steeds evenveel God is als dat Hij ooit was. Zie? Nu, wij moeten daarmee omgaan. Wij moeten dat geloven. Wij moeten weten dat het waar is.

19 Maar die gaven zullen alleen werken... En het kan niet door een individu werken. Het geloof van een ander individu is nodig om die gave in werking te stellen.

     De vrouw die Zijn kleed aanraakte... Wel, velen van hen raakten Hem aan, maar het geloof van die vrouw raakte Hem aan. En gedurende de tijd dat het geloof Hem aanraakte, was het... Zij raakte Hem nooit speciaal aan; zij raakte God aan. En dat is wat de resultaten naar voren bracht.

     Het is altijd op die manier. Als uw geloof Hem kan aanraken, dan is zo'n soort gave gewoon een onderscheiding dat God terugspreekt door een individu. Zodat u... Velen van u staken uw handen op toen u het voor de eerste keer ooit zag. Nu, Jezus beloofde dat die gave naar de gemeente zou terugkeren voor de eindtijd.

20 Ik sprak een paar momenten geleden met broeder Demos over een Schriftgedeelte, dat als u mensen slechts wist, en ik vertrouw erop dat u het weet... Als u deze fijne broeders van de denominatie-kerken ziet; Episcopalen, Presbyterianen en Methodisten die binnenkomen om dit te krijgen; en kent u uw Schrift niet, wat gebeurt er dan? Niet... Ik heb niet ten doel u te berispen als ik hier opsta en dingen zeg, maar het is voor uw bestwil.

     Nu, ik had dat nauwelijks gezegd, of de Heilige Geest begint hier regelrecht nu te bewegen. Hoe velen hebben ooit die foto gezien? Als ik u ontmoet bij die rechterstoel, zult u zien of dit niet juist is. Hetzelfde Licht is nog niet eens zestig centimeter verwijderd van waar ik op dit moment sta. Dat is juist. Wat is het? Het is de opgestane Heer, die Paulus op weg naar Damascus ontmoette. Het brengt Zijn leven voort. Ik kan maar beter gaan zitten.

21 Hoe velen geloven dat werkelijk met heel uw hart? Ik weet dat u dat deed. Een van die visioenen maakt je zwakker dan dat je hier zou staan en drie uur zou prediken.

     Jezus... Als de Vader een visioen wil tonen... Nu, toen Lazarus stierf, had de Vader aan Jezus getoond wat er zou plaatsvinden. Nu, onthoud, in Johannes 5:19 zei Jezus: "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van Zichzelf doen, maar alleen wat Hij de Vader ziet doen; dat doet de Zoon desgelijks." Hoe velen weten dat het de Schrift is? Toen deed Jezus Christus nooit één ding totdat God het Hem eerst toonde. Is dat juist? Dus het is niet ik die spreek, die de werken doet, het is mijn Vader Die in mij woont. Nu, wij weten dat dat waar is. Het is altijd de Geest van God.

22 Nu, Hij had een visioen van Lazarus gezien, en ging door totdat Hij wist dat Lazarus dood was, en zei dat, en keerde terug. Hij zei nooit één ding over zwak worden. Maar een kleine vrouw met een bloedvloeiing raakte Zijn kleed aan en Hij zei: "Ik heb bekend, dat kracht van Mij uitgegaan is."

     Waarom? Luister, vrienden. Eens was het God Die Zijn gave gebruikte met Lazarus; het volgende was de vrouw die Gods gave door haar geloof gebruikte. Begrijpt u het? Zie, de vrouw, haar... Jezus zei nooit, keerde Zich niet om en zei: "Wel, nu, u weet dat Ik kracht heb, dus Ik heb u genezen." Hij zei: "Uw geloof heeft u genezen. Uw geloof..." Haar geloof deed het.

23 Ik weet niet hoe ik het nog duidelijker aan u zou kunnen maken dan door te zeggen dat het dezelfde God was... Niet alleen hier met mij. Als Hij alleen met mij zou zijn en niet met u, wel, dan zou het nooit plaatsvinden. U en ik zijn samen nodig. U moet geloof hebben. Ik moet geloof hebben. En een gave is gewoon als het van een lage versnelling naar een hoge versnelling gaan. Zie, het is gewoon weten hoe te schakelen; dat is de gave. Het is nog steeds dezelfde persoon, maar verplaats uw ziel naar de tegenwoordigheid van God en zie gewoon wat Hij zal zeggen.

     Nu, ik weet dat Hij hier is. Gelooft u het? Heb geloof. Vertrouw God.

24 Het was gisteren moeilijk. Ik kon nauwelijks... Het was mijn eerste keer; ik was een beetje nerveus. Ik wist niet dat dit op het punt stond te gebeuren. Maar er zijn hier nu precies mensen die genezen kunnen worden. Hoeveel zieke mensen zijn er die werkelijk in uw hart zullen toegeven dat u nu precies bidt? Steek uw handen op. Zeker.

     Een dame zit precies hier. Zij bidt voor haar kleine meisje. Zij is mevrouw Boggs. Die bloeding, als u dat met heel uw hart zult geloven, zal stoppen. Gelooft u het, mevrouw Boggs, dat uw kind genezen zal worden?

25 Ik zie hier achterin een Licht hangen. Het hangt over een man die zeker zal sterven als hij geen geloof heeft. De reden hiervoor is dat er gisteren een vrouw was die gebed verzocht voor deze man. Hij heeft kanker op zijn gezicht en hij is aan het bidden. Meneer Peterson is zijn naam. Als u met heel uw hart zult geloven, zal God u gezond maken. Zult u het aannemen, meneer? Zult u het? Sta op uw voeten. God zegene u. De man... Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Ik heb nooit over hem gehoord, wist nooit iets over hem. Als wij vreemden zijn voor elkaar, meneer, wie u ook bent, steek uw hand op, als dat juist is.

     Gelooft u? Bid gewoon. Ik daag u uit in Jezus' Naam. Wees gewoon voor slechts een moment eerbiedig. Bid gewoon. Iedereen bidt. Heb slechts geloof.

26 Ik dacht dat het Florence was, maar ze is het niet. Het is een oudere vrouw. Het is uw moeder. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien, voor zover ik weet. Zij is een vreemde voor mij. Maar tussen u en mij staat uw moeder. Zij wordt blind; er is iets mis met haar ogen, iets als staar in haar ogen. Gelooft u? Zij is nu vervaagd. Nu, zuster Shakarian, u weet dat ik uw ouders, uw familie, niet ken. Ik heb hen nooit gezien.

27 Er zit precies hier een kleine dame. Zij heeft geestelijke problemen waarvoor zij bidt. Zij wordt zo'n beetje grijs. God, laat haar het niet missen. Zij bidt ook voor iemand anders. Zij is niet van hier. Zij komt uit een andere stad bij de zeekust. Zij komt uit Los Angeles. Haar naam is mevrouw Pascoe. Sta op uw voeten. U zult nooit meer lastig gevallen worden. Uw geloof heeft u behouden. God zegene u.

     Twijfel nooit meer. Twijfel nooit meer. Hij is hier. ZO SPREEKT DE HERE.

28 Ik ga even een moment terugstappen. Ik ben zo weer terug. Het raakt mij gewoon soort van... Het vliegt gewoon overal heen. Begrijpt u? Ik zal over een minuutje terug zijn. Ik ben zo terug. [Broeder Branham verlaat de preekstoel voor een moment. Een broeder zingt een beetje. Dan keert broeder Branham terug, neuriënd – Vert]

     Toen ik daar terug stapte, zei de Here tegen mij: "Bid, bid." Ik weet... Denk niet dat ik buiten mijzelf ben. Dat ben ik niet. Ik weet waar ik ben. Nu, als er een criticus is die wil bekritiseren; nu is het uw tijd om op te staan.

29 Een kleine zuster daar van Long Beach, maak u geen zorgen. Het is nu allemaal voorbij. Heb geloof.

     Nu, ik wil dat u gewoon uw handen op elkaar legt. God, Die deze dingen zegt, weet alles wat juist is. Zeker. De Bijbel... Een man kan komen en van alles zeggen. Het kan juist of onjuist zijn. Maar als God bevestigt dat het juist is, dan is dat juist. Het Woord van God is juist. Al het andere is onjuist als het tegen het Woord van God is. Het Woord van God zei: "Hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen; als zij kranken de handen opleggen, zullen zij gezond worden."

     Onze hemelse Vader, ik doe dit alleen overeenkomstig Uw opdracht, Heer. Het lijkt erop alsof het helemaal van het normale programma afwijkt. Maar toen U daar in de hoek van het gebouw bewoog, zei U: "Ga terug, bid." Ik doe gewoon wat U mij vertelde te doen, Heer.

30 Ik bid dat de Heilige Geest op dit moment dit gehoor op zo'n wijze zal schudden dat zij zich zullen realiseren dat de levende, opgestane Here Jezus vanavond in ons midden is, en over ons, door ons en in ons beweegt.

     Kijk, Here, zij hebben hun handen op elkaar gelegd. En zij hebben de Heilige Geest nodig. Zij hebben genezing nodig, vele problemen... Laat de God Die zojuist in die visioenen sprak, laat de God Die Zijn Zoon, Christus Jezus, liet opstaan, en Die Zich aan ons in deze laatste dagen getoond heeft, laat Hem komen in de kracht van de opstanding en iedere persoon genezen die in de Goddelijke tegenwoordigheid is. Maak eenieder gezond, en vul met de Heilige Geest. Here, ik bied dit gebed aan in gehoorzaamheid aan Uw wensen, in de Naam van Jezus Christus. Amen.