Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

De tekenen van Zijn komst

Door William Marrion Branham

1 Dank u, broeder Littlefield. U mag gaan zitten. Op de een of andere manier lijkt het erop of ik thuiskom, om terug te zijn in deze lieflijke kleine kerk vanavond (en ik had het grote voorrecht om deze op te dragen aan het werk van de Here enige tijd geleden); en om hier te zijn bij mijn zeer toegenegen broeder Littlefield en zijn kudde hier. Om terug te zijn in het goede oude Cleveland, Tennessee, waar je altijd een fijne, goede, warme handdruk krijgt. Ik voel me er beslist goed over vanavond.

     Ik belde op, of had contact met broeder Littlefield enige tijd geleden, en hij zei: "Broeder Branham, hoe dacht u erover om hierheen te komen om ons opnieuw te bezoeken?"

     Ik zei: "Goed, broeder Littlefield, ik zal dat graag willen doen. Ik ga nu weg, maar wanneer ik terug ben rond april, zal ik contact met u opnemen."

2 We kwamen terug van Arizona en gingen vervolgens naar Florida, en zijn net teruggekomen. En ik belde hem die avond op. Hij en zijn dierbare vrouw waren al naar bed gegaan. Maar ik ben alle uren op, zoals predikers zijn, en daarom dacht ik: "Wel, het zal niet te laat zijn om een prediker op te bellen, weet je. Hij is zoals gewoonlijk op ieder moment gereed." En hij was... Zijn vrouw nam de telefoon op, en hij was bijna al in de armen van Morpheus, u weet wel, de god van de slaap. Dus hij was... Ik vertelde hem dat ik wilde komen – met de wil van de Heer – voor deze zaterdagavond en de zondagochtend, en het is beslist een groot voorrecht om terug te komen.

3 Ik wil mijn dankbaarheid uiten aan het Stadszicht Motel, en het Lehi Motel, voor hun gastvrijheid die zij ook hier aan ons verlenen in de stad, door zelfs kamers gratis ter beschikking te stellen voor ons. En aan de mensen die bij ons zijn, geven ze kortingen en dergelijke op de kamers. Weet u, dit zou een goede plaats zijn om te wonen (dat is juist), wanneer zij Christenen op die manier behandelen. Zou een goede plaats zijn om een goede ouderwetse door God gezonden Pinksteropwekking te beginnen, nietwaar? Dat zou het zeker. Toen ik hierheen kwam, zag ik dat hier het hoofdgebouw van de Church of God was, hier iets verderop de weg, ik zag dat ze daar aan de rechterkant een groot kampeerterrein hadden. Het was daar een grote plaats. Daarom is het een goede plaats voor een opwekking.

4 Ik heb er pas geleden iets van gehouden door middel van wat studie thuis, de vorige zondag... ongeveer drie zondagen hiervoor, geloof ik dat het nu is. Ik predikte een van mijn gewone zondagochtenddiensten (slechts zes uren, weet u), daarover. En dat is wat het was: zes uren. Geloof het. Dus ik... ik kan niet eerder dan na drie uren starten, weet u. En als je dan bent opgewarmd en op gang bent gekomen, weet u, dan kun je niet... weet je niet meer waar je moet stoppen. Er zitten geen remmen op het Evangelie, weet u. Je hebt gewoon geen stopplaats. We hadden dus een geweldige tijd.

     En toen op zondag, ik geloof de laatste zondag, hadden we weer een drie uur durende onderwijzing over het Woord, over de dag waarin we leven, en de tijden waarin we leven. En het is geweldig voor ons om te zien hoe de Schrift erover spreekt waar we ons bevinden. Om terug te gaan en de profetie naar voren te brengen, te laten zien wat zij deden, wat er precies nu aan de hand is, en wat ZO SPREEKT DE HERE is voor de toekomst die eraan komt. Zie? En we weten dat het waar is. Het kan nooit falen omdat het in het Woord staat, en het Woord is altijd correct.

5 Nu, ik wenste dat we tijd zouden hebben voor een paar avonden, ongeveer acht of negen avonden hier in dit lieflijke land, om het te adverteren zodat al de kerken bij elkaar konden komen voor gemeenschap. Maar dat kunnen we niet doen. Ik ga nu direct hierna naar Canada, bij de Indianen, ver weg in het land, zeer ver weg. En ik was daar de afgelopen herfst met een kleine zendeling van daar, en ik merkte op dat... Hij kwam uit een fijn tehuis maar zijn armen en hieronder, helemaal rondom, waren helemaal rood. En ik vroeg wat het was. Het kwam omdat vlooien en bedluizen hem hadden gestoken terwijl hij daar bij de Indianen was. U weet dat je gewoon bij hen moet wonen.

6 In Afrika moest ik eten wat zij gewoon... Ik had geen idee hoe ik dat moest doen. God moest mij werkelijk helpen, dat was alles. Maar je moet het hoe dan ook doen. Ziet u? Mensen die aan zendingswerk doen, gaan door heel wat dingen die onplezierig zijn. Maar wij moeten alles zijn voor alle mensen, opdat wij enigen voor Christus zouden mogen winnen.

     En ik had zo'n medelijden met Eddie, en eveneens voor zijn kinderen, en de kleine Eddie Byskal en zijn vrouw, een lieve vrouw uit een fijn, lieflijk tehuis. Haar vader bezit een groot bedrijf, is er de directeur van, en van alles, en dan delen ze hun leven op zo'n manier uit. Daar is beslist God voor nodig, broeder Littlefield. Dat is echte opoffering.

7 En ze zijn daar praktisch allemaal Katholiek, dus zij... Ze brachten het opperhoofd mee en vier of vijf van de Indianen. En meteen nadat ze in de dienst binnenkwamen, bewoog de Heilige Geest naar beneden en sprak tot deze mensen, en genas hen precies daar. En nu zetten ze zo'n beetje die hele kust van boven tot beneden in vuur en vlam. Het zijn vissers van beroep, en ze gaan in hun boten en vertrekken (de enige manier waarop je kunt gaan is in de boten), en ze gaan helemaal vanaf Vancouver tot aan Queen Victoria Island. En je gaat in de richting van Alaska, langs die kust daar naar boven. Daar gaan we heen. Daarna komen we terug via de Alaskahoofdweg naar Ford St. John, dan naar huis.

8 En nadat we hierheen zijn gekomen om u te bezoeken, gaan we hier naar boven naar Southern Pines. Dat is denk ik de zesde, zevende en achtste... of achtste, negende, en tiende juni. En daarna de elfde en twaalfde bij broeder Bigby. Ik ben er zeker van dat velen van u hem kennen, ginds in Columbia, geloof ik dat het is, Zuid Carolina. En dan gaan we daar vandaan naar het Cow Palace in South Gate, Los Angeles, alwaar we een grote samenkomst verwachten.

     En we zijn dus... En daarna verder door Californië naar Oregon, Washington, en dan naar Anchorage, Alaska. En als we dan terugkomen, zullen we, zo de Here wil, voor dit najaar zien waarheen de Heer ons leidt. Als er geen speciale leiding is naar iets zullen we gewoon zaden zaaien, dat is alles, totdat we geleid worden om iets te doen. Wij vertrouwen er echt op dat u voor ons zult bidden.

9 Nu, uw meest vriendelijke en genadevolle herder heeft mij het voorrecht verleend om in de ochtend de zondagsschool te houden. Daarom dacht ik dat we vanavond de basis zouden leggen voor een gedachte voor gebed voor de zieken, en bidden voor de zieken; en om 's morgens een zondagsschoolles te houden. Nu, dat is fijn, wanneer een man zijn preekstoel tweemaal op een rij wil weggeven zoals nu tijdens deze weekenddienst. God zegene broeder Littlefield. Hij is gewoon een wonderbare, wonderbare Christen broeder. We zien dus naar u uit. Als u 's morgens geen post van plicht hebt, wel, bezoek ons dan. Maar ik dacht dat het vanavond goed zou zijn om voor de zieken te bidden, omdat het kan zijn dat... Nu, we hebben het bewust niet overal verteld zodat... Onze kerk is klein. Hij wilde voor een gehoorzaal zorgen. Broeder Littlefield is erg vriendelijk geweest om al de mensen bij elkaar te brengen. En ik zei: "Broeder Littlefield, ik heb niet genoeg tijd om te blijven. Laten we het gewoon in uw kleine kerk houden."

10 Er is iets met een kerk wat geheiligd is. Ik houd van een kerk, u niet? Weet u, als je naar deze gehoorzalen gaat... Natuurlijk waarderen we ze. Ze zijn fijn, en de mensen die ze aan ons geven, de beheerders enzovoort. Maar kijk wat je daar allemaal hebt: je hebt daar allerlei soorten vulgariteit, allerlei soorten amusement van de wereld, en demonen die daar rondhangen. Zie? En het is gewoon een vergaarbak van demonen. En dan... En wanneer je naar een kerk gaat, is de Heilige Geest daar. Ziet u? En daarom is het iets heel anders wanneer je naar een kerk toe komt.

11 Ik dacht hier net even aan... Ik dacht vandaag aan iets, of het was eerder, dat ik iets opschreef nadat ik onderweg was geweest naar Arizona, over iets wat de Here mij had getoond wat zou gebeuren. En ik schrijf het gewoonlijk op als ik het niet aan de mensen vertel. Ik zou niet alles kunnen vertellen wat Hij in deze dingen laat zien. Maar nu had de Heilige Geest... Hier is de Bijbel, dit is Zijn huis waar Hij verblijft en hier bij u mensen woont, en Hij weet dat dit de waarheid is.

12 Ongeveer zes weken geleden, op een morgen, ik vermoed ongeveer om... Ik was onderweg naar Arizona met broeder Sothmann en broeder Wood, twee van de beheerders van de gemeente in de Tabernakel in Jeffersonville, en ik zag een visioen van een vreemde zaak. Er waren twee mannen, en ze waren beiden in een goede conditie, en ze waren beiden een soort boxer. Ze hadden normale kleding aan, maar ze waren tamelijk goede boxers. Ze wilden vechten. En ze hadden een wrok tegen elkaar, en een van hen...

     Ze waren ergens naartoe gegaan en het zag eruit als New York. Ik kon mijzelf daar zien heengaan naar de arena's, enzovoort, waar ik veel gepredikt heb. En het zag eruit of daar een klein gat was, een ronde plaats zoals dit, een plek waar zij ingingen. En ze begonnen te vechten, en de één doodde de ander. En ik zag iets wat er uitzag als damp, of water. En toen hadden ze iets wat er uitzag als cellofaan dat bij één over zijn voeten werd gelegd. Het werd overal heel stil en het was droevig. Ze hadden gedood... De één had de ander gedood uit vijandschap. En ik dacht: "Wel, ik weet niet precies wat dat betekent, Here." Ik schreef het gewoon op, en ik...

     U weet allemaal wat er onlangs gebeurde: twee weltergewicht boxers in New York streden met elkaar, en de één doodde de ander. Ziet u? En...

13 Hij is werkelijk goed, nietwaar, dat Hij ons deze dingen laat weten? Natuurlijk gaat dat niet... De reden... Het zag er niet naar uit dat het te maken had met de kerk, daarom liet ik het gaan. Echter kort geleden... Ik hoorde er niet eerder over dan kort geleden. En ik dacht: "Wacht even, ik heb dat in mijn boekje opgeschreven." Zie? Over die bepaalde zaak.

     Ik wist niet wat het was. Ik zag ze naar beneden stappen. Natuurlijk was dat gat waar zij op die plaats ingingen de ring waar ze ingingen, en ze vochten de vete uit, en de één doodde de ander. Nog een andere vete dus, beide in dezelfde... Wanneer atletiek en sport daartoe komen, is het de tijd om ze de rug toe te keren. Dat is zo. Nog een geval van Kaïn en Abel (ziet u?), om te zien hoe daar een broeder een broeder doodt. Maar we zijn zo blij dat wij proberen om broeders terug te herstellen tot het geloof dat eenmaal aan de heiligen werd overgeleverd.

14 Nu zijn er mensen die staan, en we willen ze niet te lang houden. En ik heb hier een Schriftgedeelte dat ik wil lezen, en hierbij enige notities met wat kleine commentaren over iets, en Schriftplaatsen die ik heb opgeschreven waar ik een poosje over zou willen spreken. En als we dat willen, laten we dan onze hoofden eerst buigen voor een woord van gebed.

     En nu voor degenen die aanwezig zijn, en in gebed gedacht willen worden, zou u even uw hand willen opsteken naar God en zeggen: "Denk nu aan mij, Here." Hij ziet iedere hand, deze jonge mensen, jonge meisjes, jongens, jong en oud. We weten allemaal dat we de eeuwigheid tegemoet zien.

15 Onze hemelse Vader, vanavond benaderen wij opnieuw Uw troon van genade, want we zijn door onze Heer uitgenodigd om te komen toen Hij zei: "Als u de Vader iets vraagt in Mijn Naam, dan zal Ik het doen." Nu, wij weten dat deze woorden waar zijn, daarom komen wij naar de troon der genade terwijl deze is besprenkeld door het bloed van de Here Jezus, Die uitriep: "Vader, vergeef hen." Want, Vader, waarlijk wandelen wij soms, en struikelen als het ware, omdat wij wandelen in een donkere wereld. En al wat wij hebben is het licht van het Evangelie, de Heilige Geest, om ons te leiden, anders zouden wij wegvallen in een donkere eeuwigheid zonder hoop, zonder God.

     Maar wij zijn zo blij dat Gij een weg hebt gemaakt voor degenen die zijn geroepen tot het bruiloftsmaal. En wat een voorrecht is het om vanavond vergaderd te zijn met een groep, deze mensen die hier nu zitten, die zijn uitgenodigd tot het bruiloftsmaal, zich kledend, zich gereedmakend voor het aanstaande huwelijk. Daar zijn wij zo dankbaar voor.

     En er is veel nood in het land vanavond, Here, een nood in de gemeente. U zag deze dierbare handen en wist van de zaak die achter die hand was, rustend in het hart. God, zie neer in ieder individueel hart en beantwoord hun verzoek. Dat is mijn gebed tot U, Vader.

16 Wij danken U voor deze gemeente, en voor haar heerlijk voortbestaan. In de tijd van duisternis staat zij toch als een vuurtoren. Een licht dat op een heuvel is geplaatst dat zijn lichtbundels over het land laat schijnen, opdat bedroefde, zondezieke mensen kunnen binnenkomen om met ons op weg te gaan naar een beter land.

     God, zegen haar voorganger, onze dierbare broeder. En we bidden voor haar raad van bestuur, de raad van diakenen, en voor ieder lid en iedere persoon die hier bij deze mensen verblijft, voor deze grote kerken hier door het land. De Church of God en haar belangrijke internationale positie, zij beide. En, God, wij geloven dat er op een dag een tijd zal komen dat wij één zullen zijn, bijeengebracht in de kracht van de Heilige Geest. Sta het toe, Here. Plant nu de zaden in deze vroege regen, zodat wanneer de late regen begint te vallen het gerijpte Evangeliezaden zal voortbrengen. Sta het toe, Here.

     Zegen ons nu vanavond, Uw onwaardige dienstknecht, als wij proberen een paar ogenblikken te spreken over deze woorden die voor ons liggen. Wij vragen of U een samenhang wilt geven van de tekst. Wij vragen het in Jezus' Naam. Amen.

17 Nu zouden we willen dat u... Met het spreken vanavond, probeer ik rondom het Evangelie, de dag waarin wij leven op te bouwen, het licht van deze dag voor Goddelijke genezing. Want ik geloof dat God Zijn Geest heeft uitgestort, en dat dit het uur van bevrijding is voor degenen die dit zoeken. In het boek Jeremia, het tiende hoofdstuk, het tweede vers.

     Zo zegt de HEERE: Leert de weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, omdat de heidenen zich ervoor ontzetten.
     Leert de weg der heidenen niet,... (nu), en ontzet u niet voor de tekenen des hemels,... de heidenen ontzetten zich ervoor.

     Nu zouden we willen spreken over het onderwerp: De tekenen van Zijn komst.

18 Ik heb opgemerkt – speciaal van u, de mensen van de Church of God hier in Cleveland en rondom – (ik denk dat het hun kerken zijn die ik onderweg zag), toen ik aan dit onderwerp dacht: "Wees gereed, Jezus Christus komt spoedig." Ik denk dat dit een soort slogan onder hen is.

     Welnu, wij weten dat God gedurende alle tijdperken heen altijd... Voordat Hij iets doet, zal Hij eerst de mensen waarschuwen en hun een teken geven van de zaak die naderbij komt. De natuur doet dat zelf. Het weer wordt warmer voordat het lente wordt, het koelt af vóór de winter, en o, we zouden gewoon door kunnen gaan met te zeggen dat de hele natuur... Daarom betaamt het de Schepper van de natuur om eveneens een wonder of een teken naar voren te brengen van iets dat op het punt staat te gebeuren. Daardoor maakt het Zijn oordelen gerechtvaardigd, omdat u bent gewaarschuwd.

19 Nu, als iemand door een stoplicht rijdt, en hij heeft een boete gekregen omdat hij doorreed toen het rood werd, dan weet hij beter. Nu, als daar geen stoplicht is, dan is het de fout van de stad, of degene die het stopteken had, had hem daar moeten neerzetten.

     Maar God zal altijd een waarschuwingsteken geven (zie?), voordat er iets gebeurt. En ik geloof met mijn hele hart, nadat ik dit laatste jaar meer dan ooit heb gestudeerd op de naderende Christus, de komst des Heren... Nu, dat is de waarheid, of het is niet de waarheid. De Bijbel is juist, of hij is niet juist. En ik weet... Ik geloof gewoon de Bijbel.

20 Welnu, op een dag moet God de wereld ergens door oordelen. En als Hij haar gaat oordelen door de kerk, met welke kerk zal Hij haar dan gaan oordelen?

     De Katholieke kerk zegt: "Wij zijn het." De Lutheraan zegt: "Wij zijn het." De Methodisten zeiden: "Wij zijn het." De Baptisten zeiden: "Wij zijn het." De Pinkstermensen zeiden: "Wij zijn het." En er zijn ongeveer dertig of veertig, of misschien vijftig "hets" in dat "het" (zie?), zijtakken ervan. Dus wie is "het"?

     Welnu, er is daar zoveel verwarring, dat niemand nog enig geloof zou kunnen bouwen op deze verwarring. Als u er verward over zou zijn of het meisje waarmee u ging trouwen genoeg dame zou kunnen zijn of niet, dan zou u haar beter met rust kunnen laten. Hetzelfde met de man. U moet iets hebben om geloof op te baseren.

21 Niet lang geleden sprak ik met een priester. Hij zei: "Wel..." Ik sprak met hem over... Hij... Van een bepaalde vrouw die naar mijn kerk kwam, had ik haar dochter gedoopt. En ze was in een Katholieke familie gehuwd en ze wilde Katholiek worden. En ze was reeds gedoopt. Daarom vroeg hij mij erover, of ik het meisje had gedoopt?

     En ik zei: "Ja."

     Hij zei: "Besprenkelde u haar?"

     Ik zei: "Ik gaf haar de christelijke doop (zie?) door onderdompeling."

     Hij zei: "Weet u, de Katholieke kerk deed dat vroeger zo."

     Ik zei: "Wanneer?"

     Hij zei: "Wel, met Jezus Christus en de apostelen."

     Ik zei: "Beweert u dat dat de Katholieke kerk was?"

     Hij zei: "Ja meneer."

     Ik zei: "Geef mij een geschiedkundig feit om te laten zien dat de Katholieke kerk ooit eerder bestond dan zeshonderdzestig jaar na de dood van de laatste apostel." Ik zei: "Hier is 'De Nicea vaderen'; 'Pre-Nicea', 'Post-Nicea'; Pembers Twee..., Pembers 'Vroege eeuwen'; Hislops 'Twee Babylons'; Foxe's 'Boek van de martelaren'; o, Broadbents 'Eerste gemeente'; de gehele heilige geschiedenis waar ik vanaf weet ligt hier. Laat me één bladzijde zien, te eniger tijd." Zie?

22 Hij zei: "U probeert te argumenteren vanuit een schriftuurlijk standpunt." Zei: "Wij maken ons niet zo druk wat dat is. God is in Zijn kerk. Wij zijn de kerk."

     Ik zei: "Als u de heilige kerk bent, waarom blijft u dan niet bij wat de Bijbel zegt? Als u zegt dat zij degenen waren die de kerk op orde hebben gezet, waarom verandert u het dan?"

     Zei: "Wij hebben rechten om de orde van de kerk te veranderen. God gaf ons het recht."

     Ik zei: "Dan, als deze apostelen Katholiek waren... Laten we zeggen dat ze dat waren. Als zij dan de dingen deden die zij deden in de orde die zij daarin hadden, dan kunt u maar beter naar die orde terugkeren." Dat is juist.

     Hij zei: "God is in Zijn kerk, meneer."

     Ik zei: "God is in Zijn Woord. Niet alleen in Zijn Woord, maar Hij is het Woord. Juist. Hij is het Woord. God is het Woord."

23 "In den beginne was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord werd gemanifesteerd en woonde onder ons." Precies hier onder ons, het Woord van God, het gesproken Zaad vanaf het begin van de hof van Eden toen werd gezegd: "Ieder zaad zal voortbrengen naar zijn aard." Dat is juist. Toen Eva bedorven raakte, en luisterde naar een leugen van de duivel, en een verkeerd zaad in de schoot van haar ziel binnenliet om één verdraaid woord te geloven...

     U wilt geen enkel woord van God verdraaien. Zeg slechts wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat dit... er geen profetie is van enige eigen uitlegging. Waarom? De profetie werd gegeven door de profeten, en het Woord des Heren kwam tot de profeten. Zij legden het precies zo uit als het was. Er valt dus niet over te argumenteren.

24 Dan vinden we in Openbaring 21 dat God zei, of in 22 geloof ik, dat Hij zei: "Wie zal wegnemen of toevoegen aan de profetieën van dit Boek..." Het is daarom absoluut Gods Woord, en de wereld zal geoordeeld worden door dit Woord. Daarom willen we het niet verdraaien. We willen het niets meer of niets minder laten zeggen. Gewoon zeggen op de manier hoe het is, en het geloven op die manier. En ik heb ontdekt dat het het precies zo zal voortbrengen, want elk zaad zal voortbrengen naar zijn aard.

     Nu, als Eva... Nu, zij was er niet ongelovig aan. Ze zocht wijsheid. En de duivel probeert altijd een beetje eigen uitleg, een beetje wijsheid toe te voegen aan het Woord. "Het betekent dit, of het betekent dat." Het betekent precies wat God heeft gezegd dat het is, en laten wij het precies zo zeggen, en dat maakt het vast. Op die manier geloof ik het, en ik weet dat het waar is omdat Hij het manifesteert en bewijst dat het waar is. Zie?

25 Welnu, als één kleine verdraaiing van Gods Woord iedere dood veroorzaakte, elk verdriet, elke smart, alles, de moeiten waar we doorheen zijn gegaan, door slechts één woordje van God te verdraaien... en zij konden er niet mee wegkomen...

     Het heeft ons zesduizend jaar van smart gekost, en zelfs de Zoon van God moest naar de aarde komen om te sterven om het menselijke ras te redden. Iedere oorlog, iedere smart, iedere ongehuwde moeder, alles wat ooit verkeerd is gegaan in de wereld, werd veroorzaakt omdat één persoon ongelovig was. Ze geloofde negenennegentig komma negenennegentig procent van Gods Woord, en verdraaide slechts een heel klein beetje aan het eind, en het veroorzaakte dit alles. Dan zal één verdraaiing ergens... Denk niet dat u ooit met minder kunt terugkomen dan met het gehele Woord van God. Geloof het. Sta erop. We moeten het precies zo zeggen als het er staat.

26 God benadert Zijn volk dus met tekenen en wonderen. Nu: "Leert de weg der heidenen niet." Welnu, de heiden is in feite – volgens de uitleg – de ongelovige. Zie? Leert niet de weg van de heiden, de ongelovige. Blijf bij hem vandaan. Zie? Ga er helemaal niet mee om. Hij is een ongelovige; laat hem zijn getekend als een ongelovige. Kan duisternis... Kunnen licht en duisternis tegelijkertijd bestaan? Kan het donker zijn terwijl de zon schijnt? Nooit. Welke is het krachtigste? Kan duisternis de zon teniet doen? Beslist niet. De zon doet het duister teniet (zie?), licht. Dat is goed en verkeerd. Verkeerd zijn kan dus nooit bestaan in de staat van waarheid, en evenmin kan een leugen bestaan in het aangezicht van de waarheid. De waarheid is altijd hetzelfde. Een leugen draait in het rond en is nog steeds een leugen. Zie? Het gaat dus om de waarheid.

27 "En leer de weg van de ongelovige niet." Nu, als hij een ongelovige is, laat hem dan zijn wat hij wil zijn, maar weest u een gelovige. Heiden betekent 'ongelovige', iemand die niet wat gelooft? O, hij zegt: "Ik geloof God." Als u Gods Woord niet gelooft, dan gelooft u God niet. Dat is juist.

     "Wie zegt dat hij Mij liefheeft en Mijn geboden niet onderhoudt, is een leugenaar, en de waarheid is in hem niet." We moeten daarom Gods Woord geloven. Dat bewijst dat we God liefhebben, wanneer wij Zijn Woord geloven. Als u zei dat u van mij hield en niet deed wat ik zei, of u hield zich niet aan mijn woord; of ik zei dat ik van u hield – en vice versa – wel (ziet u?), dan zou dat bewijzen dat we het niet doen. We hebben geen vertrouwen in elkaar. De schepping moet dus vertrouwen hebben in de Schepper, en dat veroorzaakt een eenheid.

28 Het is hetzelfde als wanneer je een draad neemt en die in contact brengt met een dynamo, dan zal er stroom zijn; of neem een draad en steek die in een stopcontact waar geen stroom op staat. Kijk, dat is het verschil; het is gewoon een dode draad ongeacht hoe groot het stopcontact is waar hij in zit, het is nog steeds... Als daar geen stroom in zit, is het nog steeds een dode draad. En zolang wij proberen met iets in contact te staan waar geen leven of enige waarheid in zit, dan is het nog steeds een loze donderklap zonder licht erin. Dat is juist. Maar wij moeten in contact komen met het Woord, het Woord van God. Dat is de waarheid van God.

29 En Hij heeft gezegd dat we niet hun kant op moeten leunen, hun wegen niet moeten leren. Blijf bij hen vandaan. Blijf bij hen vandaan. En ontzet... wees niet ontzet, want zij zijn ontzet. Ontzet komt van het woord 'ontmoedigd'. Wat betekent dat? De ongelovige is ontmoedigd. Waardoor? De tekenen des hemels. Het maakt een ongelovige geërgerd wanneer je spreekt over tekenen en wonderen enzovoort. Ze geloven er niet in. Als je begint te spreken over Goddelijke genezing: "O, onze kerk leert dat niet. Wij blijven daar bij vandaan." Doop van de Heilige Geest: "O, dat was alleen voor de apostelen." Zie? Leer hun wegen niet. Blijf bij hen vandaan. Leer het Woord, blijf bij het Woord. Het Woord is Waarheid.

     Nu, leer hun wegen niet, want zij zijn bang voor de tekenen des hemels. Dat is precies wat de Bijbel hier zegt in Jeremia, het tiende hoofdstuk en het tweede vers, en het laatste gedeelte van het vers. Er staat: "Zij ontzetten zich ervoor." Ze zijn er bang voor. Zij... Het ontmoedigt hen.

30 Welnu, als het hen ontmoedigt, de tekenen hen ontmoedigen en ontzetten, dan bemoedigt het de gelovige. Dat is juist. Wat... Het ontmoedigt iemand. Waarom? Hij gelooft het Woord. Het is de... Het bemoedigt de gelovige in de schriftuurlijke waarheid. Tekenen... Onthoud dat ik spreek over de tekenen van Zijn verschijning in deze generatie. Welnu... En dan, als wij hier in de Schrift kunnen aantonen dat dit de generatie is die de komst des Heren zal zien, dan... Of wij zullen... Wat?

     "O," zegt u, "bent u daar zeker van?"

     Wel, ik... We zullen eens kijken waar deze tekenen op wijzen (zie?), om te zien hoe dichtbij we zijn. Als de wegwijzer zegt dat u dichterbij komt, nog slechts een paar mijl verder, dan kunt u zich maar beter gereed maken omdat het misschien nog maar een paar uur duurt. Zie? Maar Hij heeft ons verteld wat er zou plaatsvinden vlak voor deze tijd, en daar zullen we naar gaan kijken.

31 Nu, wat betreft de ongelovige, hij is ontzet over Gods tekenen van de hemel. Hij is... Het ontmoedigt hem. Hij wil er niet over nadenken. Hij zou het niet in zijn kerk willen onderwijzen. Hij zou zijn mensen het niet willen laten geloven. Zie? Hij... hij is ontzet. Hij wil die zaak helemaal niet in zijn buurt hebben. Hij zou geen prediker in zijn kansel willen hebben die zoiets gelooft. Dat klopt.

     Vorige week werd ik afgewezen door een Pinkstergroep omdat er duizenden brieven waren binnengekomen en van alles, omdat ze ontzet waren. Zie? Dat is waar. Pinkstermensen, geen Presbyterianen nu, Pinkstermensen, ontzet, het maakte hen bang, de tekenen des hemels, wonderen die verschijnen: ontzet.

32 Maar voor de gelovige is het een bevestiging van de waarheid van Gods Woord dat spreekt over het komende teken. Amen. Het betuigt dat Gods Woord de Waarheid is. Dat is voor de gelovige. Amen. De ongelovige is bezorgd, ontzet, ontmoedigd. "O, wat een troep," zal hij zeggen, "je wilt toch niet beweren dat je tot zoiets behoort!" Zie? Hij is er gewoon bang voor. Maar voor de gelovige is het, o, is het honing in de rots. Het is een bevestiging.

33 Enige tijd geleden las ik een artikel van een man die ging naar... Hij hield van merels, en hij had een veld vol met aardbeien omdat de merels van aardbeien houden. En hij hield ervan om de vogels ieder voorjaar te zien komen, ginds in het noorden. En we hebben echt lekkere aardbeien ginds in het noordelijke deel van ons land.

     Hij ging toen weg en liet de plaats achter. En de buren gingen erheen en bedachten dat ze de vogels eruit zouden houden om zelf de aardbeien te krijgen, omdat de oude man niet meer terugkwam. Daarom zetten ze een grote vogelverschrikker in het veld. En tot hun verbazing, toen ze de weg afliepen...

34 Toen de merels terugkeerden, denkend dat ze hun buikjes konden vullen met aardbeien, zaten er een paar hoog in een boom te tjirpen en tekeer te gaan; hier zaten er een paar op de telefoondraden te tjirpen; sommige zaten op de omheining te tjirpen. Wat was er aan de hand? Al die commotie, en waar tjilpten ze over? Er waren meer dan genoeg aardbeien. Het was niet omdat er geen aardbeien waren, er was een hele oogst. Maar ze waren bang voor de vogelverschrikker; dat is alles.

     En ik dacht: "Zo is het eigenlijk precies met de mensen. De duivel zal daarbuiten een oude vogelverschrikker plaatsen en elke duif in het land verjagen, als hij kan, of iedere arend, zou ik willen zeggen, indien mogelijk. Jazeker. Hij zal een oude vogelverschrikker gebruiken en iedereen bang maken. Ziet u? En..."

35 Maar tot mijn verrassing zag ik precies op de arm van die vogelverschrikker twee grote, gezonde vogels zitten die bramen aten, of aardbeien, tot ze niet meer konden. Zie? Ik dacht: "Dat is juist. Er is geen veroordeling voor degenen die het veldje op gaan." Dat is één ding wat zeker is. Beslist. Zij... Wel, zij besteedden totaal geen aandacht aan die vogelverschrikker. Ze zaten precies daar en aten gewoon door, want het waren aardbeien en ze waren daar voor hen.

     En God zegene die man of vrouw die om elke ongelovige vogelverschrikker heen kan lopen die naar iets van dit of dat probeert te wijzen, en rechtstreeks het stukje grond opgaat omdat daar een goede oogst is (amen), in het goede seizoen. Ga nu direct het landje op. Er is geen veroordeling voor deze grote vogels die daar direct in kunnen gaan en niet bang zijn voor de vogelverschrikker.

36 Een bevestiging dat Gods Woord waar is, dat God getuigenis aflegt van Zijn Woord door middel van Zijn tekenen. Gods Woord is een zaad, en dat zaad moet voortbrengen naar zijn aard (Genesis 1:11), elk zaad naar zijn aard. En Jezus zei dat het Woord van God een zaad was dat een zaaier zaaide. Daarom moet iedere belofte in de Bijbel voortbrengen naar zijn aard. Amen.

     Nu, hoe zult u daarbij vandaan kunnen komen? Als ze zeggen dat er niet zoiets bestaat als de Heilige Geest in deze dag, dat het alleen aan de apostelen werd gegeven – hoewel Petrus op de Pinksterdag zei, toen ze allemaal de Heilige Geest hadden ontvangen... Nu, kijk wat ze aan het doen waren. Overeenkomstig Jesaja en al de profeten die geprofeteerd hadden dat de Heilige Geest zou worden uitgestort... Nu, hier is een man onder de inspiratie van de Heilige Geest. Hij zei: "De belofte is voor u en voor uw kinderen, en voor degenen die veraf zijn, zelfs zovelen als de Here onze God ertoe roepen zal." Welnu, als u bang bent voor de vogelverschrikkers zult u het nooit krijgen. Zie? Maar als u niet bang bent, kom dan direct binnen achter de vogelverschrikker langs. Het doet er niet toe wie dit en dat heeft gedaan, dat heeft niets met Gods Woord te maken. Blijf precies bij het Woord.

37 De tekenen zijn een bevestiging van het ware Woord. God heeft dat in alle tijdperken gezegd. Misschien willen enigen van u een paar van de Schriftplaatsen noteren. Als u wilt, schrijf Hebreeën 2:4 op. U ziet dat God heeft betuigd, Zijn boodschappers heeft betuigd. "God, voortijds en op velerlei wijze," zo begint Hebreeën, "tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen gesproken door Zijn Zoon, Christus Jezus." Zie? En als we dat zien, dat degenen tot wie het Evangelie lang geleden werd gepredikt, dat zij tekenen en wonderen hadden om dat te betuigen, hoeveel te meer zouden wij dan moeten vasthouden nadat God met velerlei tekenen en wonderen en gaven van de Heilige Geest is gekomen? O, velerlei tekenen, de tekenen die Jezus toonde toen Hij hier op aarde was; Wie Hij was, en wat Hij was, en met welk doel Hij hier was.

38 Geen wonder dat Hij zei: "U kunt het aangezicht van de hemel onderscheiden, maar de tekenen van de tijd kunt u niet onderscheiden. Als u Mij had gekend, zou u Mijn dag hebben geweten." Zie? Dat is er vandaag aan de hand. De mensen beseffen... falen erin om de dag te herkennen waarin we leven. Deze dingen moeten er op deze manier zijn. Er is niets uit de orde; alles loopt perfect.

39 Ik predikte niet lang geleden over een klein onderwerp, Hebreeën, neem me niet kwalijk, Mattheüs 11:6. Het is... ik noemde het, geloof ik: "De vergeten zaligspreking." Het was Jezus Die daar tot de discipelen van Johannes sprak die naar Hem toekwamen, weet u, en zeiden...

     Johannes was een beetje bezorgd geworden daarginds, want hij had gepredikt dat er een Christus komende was. (Nu, dit zou goed zijn voor Pinksterbroeders.) Er was een Christus komende. Johannes stond daarbuiten met de bijl aan de wortel van de boom gelegd, met de slangen die langs hem heen schoten. Dat was hem onderwezen. Hij was in de wildernis. Hij had geen enkele seminarie-ervaring. Dus het enige wat hij wist, was de bijl in de woestijn en een troep slangen. En daarmee vergeleek hij alles (zie?), met wat hij had gezien in de woestijn. En daarom wist hij dat een slang moest vluchten als hij achterna werd gezeten.

40 Zodoende zei hij tegen de Farizeeërs: "U generatie van slangen, wie heeft u gewaarschuwd om de komende toorn te ontvlieden?" Zie? Terwijl hij daarbuiten stond, zei hij: "Hij zal Zijn dorsvloer geheel doorzuiveren. Hij zal het graan verzamelen in Zijn schuur, en Hij zal hem schoonvegen, en Hij zal het kaf verbranden met onuitblusselijk vuur, en de bijl is aan de wortel van de boom gelegd." O my. Wat een Messias Die komende was!

     Maar toen Hij daar kwam, was Hij een kleine, nederige, vriendelijke Man, met afhangende schouders. De Bijbel zegt dat er "geen schoonheid aan Hem was dat wij Hem begeerd zouden hebben. Een Man van smarten, verzocht in krankheid."

     Toen Johannes in de gevangenis terechtkwam, begon hij aan dit alles te denken, wat... Maar hij zei: "Ik ben er zeker van dat ik het goede teken heb gezien. Nu, welnu, Hij vertelde aan mij in de woestijn, dat op Wie ik de Geest zou zien neerkomen en op Hem blijven, dat Die het was Die zou dopen met de Heilige Geest en vuur. Ik zag dat teken. Ik ben er getuige van dat dat de waarheid is. Dat is de Zoon van God. Maar misschien dat Hij... Er moet iets fout zijn met iemand die zo handelt. Ik kan het beter laten uitzoeken." Hij stuurde een paar van zijn discipelen.

41 Jezus zei nooit: "Nu, wacht eens even. Ik zal Johannes een boek toesturen dat we net van het seminarie gekregen hebben, over hoe je je in de gevangenis moet gedragen omwille van een rechtvaardige zaak." Nee. Hij zei nooit: "Vertel hem dat hij twee jaar langer op de universiteit had moeten blijven, zoals zijn vader heeft gedaan." Hij ging zelfs nooit naar de universiteit om mee te beginnen, ging zelfs nooit naar school.

     Zijn vader en moeder stierven toen hij nog maar een jongen was. Op negenjarige leeftijd ging hij de woestijn in omdat hij een boodschap had die van God kwam, niet van een door mensen gemaakte geloofsleer. Hij... Het moest van God komen. En zijn dag was te belangrijk om alleen wat rond te lummelen met een kleine seminarie-ervaring zoals zijn vader had (omdat hij een priester was). En hij ging nooit naar de school van zijn vader, hij ging naar de woestijn zodat hij Gods school kon krijgen.

42 God vertelde het hem precies. "Nu, dit kan geen vergissing zijn, Johannes. Je moet op dit teken wachten. Als je dit teken daar ziet verschijnen, zoals de Heilige Geest Die als een wolk van vuur valt, en de vleugels van een duif die naar beneden komen, dan is dat Diegene." Johannes zei: "Ik zag Hem. Maar Hij handelt niet als zodanig. Ga daarom navraag doen."

     Dus Jezus zei: "Ik zal jullie wat vertellen. Ga nog niet terug en neem geen boek mee of iets dergelijks." Hij zei: "Blijf slechts totdat de dienst voorbij is. Wacht totdat de avonddienst voorbij is." En toen ze teruggingen, zei Hij: "Ga aan Johannes verklaren (amen) dat Ik precies op tijd ben. Ik loop niet achter, en alles is precies in orde." Amen. Zie?

     Vandaag worden we net zo. Wij denken dat er iets is gebeurd. Dat is niet zo. Het is precies op tijd (amen), helemaal niet te laat. Alles verloopt precies goed, precies op tijd. "Ga eenvoudig aan Johannes uitleggen wat er plaatsvindt en vertel hem: 'Zalig is hij die aan Mij niet geërgerd wordt.'" [Mattheüs 11:6] Toen, nadat hij was heengegaan...

43 Ik houd van die opmerking. Kijk, Johannes had Jezus een van de laagste beoordelingen gegeven: "Als U Diegene bent..." Zie? Maar Jezus kende zijn omstandigheden, hoe hij leed en daar in de gevangenis lag. En zoals Pember zei: "Over zijn arendsoog was een vlies gekomen." Ik neem dus aan dat, misschien, terwijl hij daar lag, zijn profetische gave niet goed werkte, daar liggend in de gevangenis, in de wetenschap dat zijn hoofd binnenkort afgehakt zou worden, en...

     Maar Jezus keerde Zich om en gaf hem op Zijn beurt het grootste compliment dat iemand hem had kunnen geven. Hij zei: "Wat zijt gij uitgegaan te zien? Ja. Wat ging u bezien? Een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?" Niet Johannes. Nee, nee. Zei: "Ging u naar een man kijken met een smoking aan, met een rond boord, weet u?" Hij zei: "Van degenen die zulke kleding dragen, wordt verwacht dat ze de baby's kussen, weet u, en de jongeren huwen, en de doden begraven." Zei: "Zij hangen rond in koningspaleizen", en ze hebben D.D., Ph., LL., QU., weet u, en dat alles, weet u. Kijk, dat is dat soort. "Maar waar ging u naar kijken? Een profeet?" Hij zei: "Ik zeg u, en meer dan een profeet." Jazeker.

     Zei: "Indien u het kunt ontvangen, dit is degene waarvan werd gezegd in Maleachi 3: 'Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal.' Dat was hem." Nu ziet u dat daar een teken was. Hij lette op dat teken. Welnu.

44 Nu heeft God in alle tijdperken tekenen gegeven aan de mensen, u kunt dit lezen in Deuteronomium 18:22 en ook in 13:1, als u deze Schriftplaatsen wilt noteren. God gaf aan Israël een bevestigd teken. Hij zei... Nu, God zendt Zijn Woord door Zijn profeten. Klopt dat? Dat is precies wat de Bijbel zegt. Het Woord des Heren komt tot de profeten.

     Hij zei dat hier de test was van een profeet: als een profeet profeteerde en datgene wat hij zei, kwam te geschieden, "luister dan naar hem. Maar als het niet gebeurt, dan heeft God niet gesproken. Dat is alles. Vrees hem daarom niet." Dat is juist. "Als er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, dan zal Ik, de Here God, Mijzelf aan hem bekend maken in visioenen, tot hem spreken in dromen. En als het gebeurt, dan ben Ik het Die spreek." Natuurlijk, God zal niet gaan liegen. U weet dat Hij niet kan liegen, er is niets in Hem om te liegen. Hij is de Bron van alle zuiverheid, alle waarheid, dat is God. Er kan dus geen leugen uit God vandaan komen. Hij is volkomen zuiver.

45 En als het het Woord van God is, dan zijn het Zijn vooraf overlegde gedachten. Amen. Daardoor hebben wij eeuwig leven, omdat wij in bestaan gesproken werden door God, niet bij een kerk gevoegd, maar geboren door het Woord, het originele Zaad, zoals toen God zei: "Laat er zijn", en er was. Amen. Dat is de manier waarop God vandaag Zijn kinderen geboorte geeft, in de schoot van hun hart met Zijn Woord, en Zijn Woord schiet wortel en groeit. Hoe kan een geest in het menselijke hart zeggen dat het van God is en Zijn Woord ontkennen, terwijl het precies het God-Woord Zelf is wat in het menselijke hart is? Amen. Als het dat niet is, is het iets anders, en is het niet de Heilige Geest daarbinnen. Goed.

46 Welnu. Profeten van de Here gaven aan iedere generatie tekenen en wonderen. Profeten, ware profeten met het ware Woord van God gaven schriftuurlijke tekenen. Onthoud nu... Nu willen we hier een onderscheid maken tussen de ware en de valse, want onthoud, in de Bijbel staat in Mattheüs 24 dat de twee geesten in deze dag – we zullen daar binnen enkele ogenblikken toe komen – zo dicht bijeen zouden zijn dat het zelfs de uitverkorenen zou misleiden indien het mogelijk ware. Ik ben blij dat er staat: "... indien het mogelijk ware." De uitverkorenen... Maar zij die waren uitverkoren, werden van te voren gekend door God. "Die Hij tevoren kende, heeft Hij geroepen; die Hij geroepen heeft, heeft Hij gerechtvaardigd; die Hij gerechtvaardigd heeft, heeft Hij reeds verheerlijkt." Dat is een voltooid feit. Beslist. Het zou dus (ziet u?), zelfs de uitverkorenen misleiden als het mogelijk was, en het zag er beslist uit als de juiste zaak. Goed.

     Nu. Maar de ware profeten gaven ware tekenen van het ware Woord (klopt dat?), ware Woord. Laat me er een paar oproepen, slechts één van hen precies hier, vlak voordat we nog verder gaan. Hoezeer de leugen op de waarheid kan lijken. (Schreeuw ik te hart tegen u? Is dit te luid? Kijk, kunt u mij achteraan horen? O, fijn.) Nu, hoezeer de waarheid en een leugen op elkaar lijken. De zaak die Satan aan Eva vertelde, was bijna volkomen de waarheid.

47 Kijk. In de tijd van Josafat en Achab... Achab had voor zichzelf vierhonderd Israëlietische profeten onderhouden. Nu, zij waren profeten, Israëlietische profeten, Joods, in de lijn der waarheid: profeten. Hij had er vierhonderd die hij had onderwezen en voor wie hij had zorggedragen.

     Josafat kwam naar hem toe om een verbond te sluiten met Achab. En toen hij dat deed, zei hij: "Zullen we naar Ramoth in Gilead gaan om dat land te nemen?" Wel, ze spraken met de profeten. Onthoud dit en kijk hoe echt het er uitzag.

     Deze profeten zeiden: "Trekt op. De Here is met u." Waarom? Waar baseerden ze dat op? Zij baseerden het op het feit dat het land aan hen toebehoorde. Dat is waar. Toen Jozua het land verdeelde, gaf God Ramoth in Gilead aan Israël. En de vijand had hen van het land verdreven, en ze gebruikten het land zelf.

     Let nu op, mijn Pinksterbroeders. Zie? Dat is juist. Het land behoorde hun toe, maar het kan door de vijand afgepakt worden en vastgehouden totdat dingen zijn recht gemaakt. Kom terug naar het Woord. Zie? Het doet er niet toe wat wij beweren, we moeten terugkomen en in lijn komen met het Woord, want dat is de weg die God heeft bereid. We moeten terugkomen en in lijn komen met het Woord. Kom in lijn met God en Zijn Woord, dan gaat het werken.

48 Maar deze profeten zeiden: "Ga daar maar heen. De Here is met u." En wel, een van hen, ik geloof dat het Zedekia was, had voor zichzelf twee horens gemaakt. En hij zei: "Als u deze horens neemt, kunt u de vijand regelrecht het land uitjagen."

     Maar weet u, een echt geestelijke man... (Ik hoop dat het hele huis er vol mee zit vanavond. Zie?) Dat klonk niet goed wat Josafat betrof, omdat hij een goede man was.

     Vierhonderd – misschien het dubbele van wat vanavond hier zit – profeteerden allemaal eensgezind. Hij zei: "Nu, daar heb je het. Daar heb je het." Zei: "Dat is ons teken!"

     En deze profeet zei: "Ik zal een teken voor u maken." Haalde twee horens en zei: "Neem deze, en u zult ze er regelrecht uit wegjagen. Dat is ZO SPREEKT DE HERE."

49 Maar Josafat zei: "Er is daar gewoon iets verkeerd. Ik kan mijn vinger er niet opleggen, maar er is iets verkeerd." Zei: "Hebben jullie er niet nog één?" Hij zei: "O ja. We kunnen er nog één roepen. Het is een heilige roller daarginds, een kleine knaap genaamd Micha. Maar ik haat hem. Wel," zei hij, "hij... hij profeteert constant slechte dingen over mij."

     "O," zei hij, "laat de koning zo niet spreken. Maar laat ons hem horen."

     Dus toen stuurden ze de beheerders daarheen, de raad van diakenen, en zeiden: "Nu kijk. Weet je, misschien maken ze je staatsouderling of zoiets, als je nu gewoon met hen instemt. Zeg hetzelfde wat zij zeggen."

     En, o, kunt u zich voorstellen dat je zo tegen een man van God kunt spreken? Micha zei: "Zo waar de Here God leeft, ik zal alleen zeggen wat Hij tegen me zegt om te spreken."

50 Daar bent u er. Dat is de soort die standhoudt. Beslist. Zie? Wat was hij? Hij was een teken. Hij was precies toen een teken: er gaat iets gebeuren. God laat Zijn Woord in vervulling gaan, omdat Hij reeds tot een echte profeet van God, Elia, had gezegd wat er met zowel Achab als Izebel voor ergs zou gebeuren. En hoe kan Hij het boze zegenen wat zich niet heeft bekeerd?

     Hoe kan Hij deze dingen doen in de corruptie waarin de kerk zich vandaag bevindt, met haar verschillen en zelfzucht, en het ontkennen van het Woord, met vormen van godzaligheid en het ontkennen van Gods kracht van Zijn Woord? Hoe kan Hij daar een zegen op plaatsen? Dat kan Hij niet. Dat zal Hij beslist niet doen. Wij moeten terugkeren naar de echte ware zaak.

     En hij... hij zei: "Geef me deze avond." En de Here verscheen aan hem, en u weet wat de profetie was. En zo was het precies juist: een teken.

51 Nu. Welnu, als er ware profetieën zijn... Nu leren en weten wij dat er volgens de Schrift in Mattheüs 24 staat dat er zowel ware als valse zijn. Dat weten wij. Elke keer als u ware ziet, is de valse daar ook. Onthoud dat.

     Wat is... wat is een leugen? Het is een verdraaide waarheid. Eerst was het de waarheid, en iemand haalde het verkeerd aan, maakte er een leugen van. Wat is een verkeerde zaak? Het is een juiste zaak verdraaid. Zie? Alles... De duivel kan niets scheppen. En alles was verkeerd is, is door de duivel verdraaid om datgene wat juist was, verkeerd te maken. En als er een echt Woord van God is... er is een zogenaamd woord van God dat vals is. Dat is zo. Als er een ware profeet is... In Mattheüs 24 zei Jezus: "Hoed u voor de valse profeten." Er zijn dus evengoed valse profeten als dat er ware profeten zijn.

52 Maar hoe u de ware profeet kunt herkennen, is omdat hij altijd bij het Woord zal blijven. Dat is precies wat Micha deed. Hij bleef precies bij het Woord van God, want het Woord des Heren... Hij wist dat het het Woord was. Het komt tot de profeet. Nu voelen we ons religieus. Zie, zie? Het Woord des Heren houdt stand ongeacht wat er bezig is. Kerken komen op, vallen; mensen staan op, vallen; van alles en nog wat komt op en valt; maar Gods Woord zal nooit vallen, omdat het God is. Het is God in drukvorm. Dat is juist.

     Daarom hebt u eeuwig leven. Alles wat een begin heeft, heeft een eind. Als u een begin hebt, hebt u een eind. Daarom moet dit lichaam sterven: het had een begin. Maar de ziel die in u is... Als het God is, de Heilige Geest in u, wat is dat? Het is Gods vooraf overlegde gedachte. Wat is een woord? Het is een uitgedrukte gedachte. Zie? En God had u, voordat er een wereld was, in gedachten. Amen. Hij had een gemeente in gedachten. Beslist. Zie?

53 En vervolgens zei Jezus, dat als u wedergeboren bent, dat Hij hun eeuwig leven zou geven. En het Griekse woord Zoë is 'Gods eigen leven'. U bent een deel van God en zal nooit omkomen. En "Ik zal hen opwekken ten laatste dage", ze kunnen niet vergaan omdat het eeuwig is. Het begon nooit. Omdat het nooit begon, eindigt het nooit. U was Gods gedachte voordat Hij het uitdrukte in een woord. Als het dan een woord wordt, wordt het daarna vlees.

     Daarom hoefde Jezus niet te bidden. Ik moet bidden; u moet bidden, omdat wij bedorven zijn door een seksuele affaire. Vader en moeder brengen ons voort als een bedorven wezen. Wij zijn niet in het oorspronkelijke. God zei in den beginne nooit: "Vrouw, breng mensen voort." Hij schiep de mens door Zijn Woord, en daarom was Jezus het Woord. De mens had er niets mee van doen, noch de vrouw. Beslist niet.

54 Hij was geheel... Hij is geen eitje van Maria. Dat verslaat uw Katholiek idee met een miljoen mijl. Het had niets met Maria te maken; Maria was slechts een broedmachine. Dat is alles. Hij noemde haar zelfs nooit "moeder". Toon mij één keer waar Hij haar "moeder" noemde. Hij zei "vrouw". Amen. Dat is alles wat zij was, een vrouw die God gebruikte (dat klopt), geen godin. "Moeder van God", wat een dom gezegde. Moeder van God? Wie kan geven... maken dat God een moeder heeft? Wie was dan de moeder van de moeder van God? O my.

     Sprekend over eeuwig zoonschap. Een zoon heeft een begin. Eeuwig kan niet starten, kan niet beginnen. En daar... Het is er altijd geweest. Hoe kan het een eeuwige zoon zijn? O my. Hoe u... Ik ben een domoor, maar ik weet wel beter dan dat. Beslist.

     Hij was het uitgedrukte beeld van God, want Hij was Gods gedachte uitgedrukt door Zijn Woord. God zei: "Laat er zijn", en het was er. Hij overschaduwde Maria. Zij voedde Hem, waar. Zeker. U doet hetzelfde vanavond, want u voedt Hem met uw lofzangen en glorie (dat klopt), hebt avondmaal met God.

55 Let nu op. Hij was het Woord. Begrijp nu, dat Jezus dit gewoon zei omdat Hij het Woord was. Maar wat ons betreft, wij moeten God benaderen door het Woord. Zie? Het Woord komt tot de profeten. Zij zijn het Woord niet. Nu, in het Oude Testament, Elia en Mozes, en al deze grote profeten waren het Woord niet. Zij waren het... zij waren een bedorven lichaam tot wie het Woord van God kwam. De Bijbel zegt dat het Woord van God tot de profeten komt. Zij waren het Woord niet. Maar Jezus was het Woord. Amen, amen. O, daar houd ik gewoon van. In orde.

56 Welnu, waarom faalde Hij nooit om precies bij dat Woord te blijven? Satan probeerde het te bederven zoals hij bij Eva had gedaan. Hij zei: "Er staat geschreven dat gij zult... Hij geeft de engelen opdracht aangaande u dat gij uw voet nimmer aan een steen zult stoten."

     Hij zei: "Er staat ook geschreven..." Zie? O, Hij duwde het regelrecht naar hem terug. Toen zei Hij: "De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder" ieder, niet een beetje hier en een beetje daar, meng het door elkaar met wat theologie van wereldgelijkvormige, menselijk gezinde mensen, "maar van ieder woord dat de mond Gods uitgaat. De mens zal daarbij leven." Ieder woord, ieder woord, ieder woord van God, daar zal de mens bij leven. Daar zal hij bij leven. Dat heeft Jezus gezegd, en Hij was het Woord.

57 Als nu een ware profeet bij het Woord blijft, en u ziet de manifestatie van het Woord, zoals Micha deed, zoals Mozes deed, zoals zij allen deden, dan zou een valse profeet iemand zijn die zou veroorzaken... zou proberen u te ontmoedigen aangaande de tekenen van Gods Woord. Hij zou een valse profeet zijn. Jezus zei dat je je moet hoeden voor hen, en zij zouden de ware uitverkorenen voor de gek houden of misleiden indien dat mogelijk was. Kijk, zij treden naar voren en beweren van alles en nog wat te zijn, maar zij hebben gewoon niet... Wanneer zij bij dat Woord vandaan bewegen, ga dan ook weg. Beweegt u bij hen vandaan; blijf bij het Woord.

58 We naderen een periode waar ik nu aan denk, die ze Lent zullen noemen. Lent. Wat? [Een vastenperiode – Vert] Ik geloof dat je het zo noemt, iets dergelijks. Dat is in orde. Als ze willen... Ik zal in zoverre met ze meegaan. Maar, weet u, niet drinken en niet roken, en niet zo-en-zo doen, wat Protestanten en Katholieken en anderen doen... Dat is goed. Ik geloof daar ook niet in. Zeker, daar ben ik mee gestopt. Maar na veertig dagen raakt u weer bij mij vandaan. Ik ga met u tot zover, daarna trekt u zich weer terug in de modder. Ik wil niet teruggaan. Laten we verdergaan. Als het gedurende veertig dagen goed is, laten we dan mee doorgaan, en doorgaan, en doorgaan. Zie? Blijf bij het Woord. Blijf bij eeuwig leven. Blijf bij Christus. Als het veertig dagen werkt, zal het voor de rest van uw leven werken. Zeker, want het Woord is eeuwig. Goed.

59 Valse profeten, of ongelovige heidenen (het een of het ander, hoe u ze wilt noemen, want ieder die het Woord niet gelooft, is een heiden, precies juist), en zij zijn... zij zijn ontzet, en ze brengen een vals rapport uit over het Woord. Ze zeggen dat het Woord dit niet betekent. Het betekent precies wat er staat. Ze zeggen: "Wel, dat was voor de apostelen. Dat was voor..." Wel, hoe kunnen ze dan prediken dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag, en voor immer? Zie? Het Woord zegt dat Hij Dezelfde is gisteren. "Wel, in zekere zin is Hij Dezelfde." Hij is geheel en al Dezelfde. Hij is in alle opzichten Dezelfde. Beslist. Ja. Dat is Hij zeker. Beslist.

60 Valse profeten, of ongelovige heidenen, dragen valse tekenen. Welk soort teken zouden ze dan dragen? Onthoud nu, dat ze allemaal gaan... Het zijn geen communisten. Ze zijn religieus. Een communist zou nooit iemand voor de gek kunnen houden. Zeker. Maar dit soort zal zelfs de uitverkorenen misleiden indien dat mogelijk was. Zie? Wat zal hij zeggen? Niet: "Kom, en word wederom geboren", maar: "Kom, en treed toe." [In het Engels klinken de twee woorden bijna gelijk – Vert] Zie? Dat zijn valse profeten. Zie? "Kom, en treed opnieuw toe." Maar u moet niet opnieuw toetreden, maar opnieuw geboren worden. Valse tekenen.

     Ze zeggen ook tegen de mensen: "Geloof deze tekenen niet." Natuurlijk, want ze zijn er bang voor. Dat is wat de Bijbel zegt dat ze zouden zijn. Zie? Ze zouden ontzet zijn over de tekenen van God, tekenen des hemels.

61 God zou tekenen neerzenden vanuit de hemel van Zijn Woord, en de mensen, de heidenen, zeiden: "Neem hun leer niet aan. Blijf bij hun leer vandaan." Nu, zij... zij hebben gestudeerd. Maar leer hun wegen niet. Zij hebben seminariewegen, en al van dergelijke wegen; maar blijf bij hen vandaan. Blijft u precies bij het Woord. Zie? Blijft u precies bij hen vandaan, omdat zij valse tekenen zullen dragen.

     Want Jezus zei in het zestiende hoofdstuk van Markus: "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven." Jazeker. Dat klopt. Als deze tekenen dus niet volgen, en hij zegt: "O, dat is vandaag niet nodig", ga dan gewoon weg. Blijf erbij vandaan (o my) precies zoals een kind dat zich gebrand heeft aan de kachel. Keert u zich er ver vanaf. Zie? Ga er geheel bij vandaan. Zeggen tegen de mensen: "Geloof deze tekenen niet." En hoe kunnen ze dat doen? Hoewel het teken een waarachtig God-gezonden teken is van het Woord voor de dag waarin zij leven!

62 Nu, ik gaf u Micha een poosje geleden. Laten we even teruggaan. Ik zal binnen een paar ogenblikken een paar van deze profeten nemen, zo de Here wil. Maar ik ga even terug naar Micha. Nu, kijk. Waarom konden deze predikers daar niet zien dat het Woord des Heren Achab had vervloekt, Izebel had vervloekt, en dat er een vloek lag op het land? En hoe kon Hij het zegenen als er een vloek op lag? Kijk, dat kon Hij niet. God doet zulke dingen niet. Zie?

     En hier is Micha... En deze man stond daar onder de inspiratie precies met het Woord, precies wat het Woord van God had gezegd, want het Woord van God had gezegd dat de honden Achabs bloed zouden likken en Izebel zouden opeten. Het Woord des Heren dat door de profeet gesproken was, zei dat. En dat was het Woord des Heren omdat het tot de profeet gekomen was. En hier was een andere profeet die precies in lijn bleef met het Woord; je zou denken dat Achab dat had gezien. Je zou denken dat ze dat zouden hebben opgemerkt. Zie? En hij keerde zich om en vervloekte die kleine knaap, en die bisschop liep naar voren en sloeg hem in zijn gezicht. En die man deed dat niet huichelachtig. Hij geloofde dat hij gelijk had.

63 "Hoe kun je weten, broeder Branham, wat goed of verkeerd is?" Geef hun de Woordtest. Dat zal vertellen of zij goed of fout zijn of niet. Blijf precies bij dat Woord; kijk wat er gebeurt. Zie? Gooi dat Woord er gewoon uit en kijk waar ze staan. "O, wel, ziet u, dat..." O, ga er dan direct bij vandaan. Zie? Ja. Blijf precies bij dat Woord.

     Als zij dus Micha de Woordtest zouden geven, dan bewees hij dat hij er voor honderd procent bij bleef. Nu, ze zeiden: "Wacht eens even (zie?), God gaf het aan ons." Dat klopt.

     God gaf ons de belofte van de Heilige Geest. Weet u, Petrus zei op de Pinksterdag: "Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte is voor elke generatie." Zie? Dat zijn wij. Dat houdt ons in. Maar er zijn voorwaarden. U kunt het niet op iedere manier krijgen. U moet de instructies volgen. Zo is het precies.

64 Dat land behoorde hun toe, maar ze moesten de instructies volgen. En de instructies van de Here waren niet om het aan Achab te geven. Hij was vervloekt, en elk ding dat God vervloekt en waarvan Hij bewijst dat Hij er niet in is, ga daar bij vandaan. Amen. (Dat was een volle mep, nietwaar?) Beslist. Als God heeft bewezen dat Hij niet in die zaak is, blijf er dan bij vandaan. Dat is juist. Het is niet goed om mee te beginnen. Als God het heeft veroordeeld, ben ik er zeker van dat ik daar niet omheen wil hangen. Beslist. Heb al genoeg moeite met de manier waarop het is, laat staan om in iets dergelijks terecht te komen.

65 Nu, hij zei... Nu, we willen dat dit blijft... Deze knapen pakten die kleine prediker vast, en hij zei: "Plaats hem in de binnenste kerkers, helemaal achterin, en doe een van die houten kragen om zijn nek, en zet hem in het blok, en voed hem alleen met water en brood totdat ik in vrede ben teruggekeerd. Dan zal ik met deze knaap afrekening houden, de zoon van Imla."

     Hij zei: "Als u al terugkeert, dan heeft de Here niet tot mij gesproken." Hij was niet verslagen, omdat hij zijn profetie kende. De Geest... het visioen dat tot hem gekomen was, was precies in lijn met het Woord. Daar hebt u het. Nu, ziet u waar ik naartoe ga? Als uw... als uw visioen niet precies in lijn is met het Woord, kunt u er beter bij vandaan blijven. Het doet er niet toe welk soort belofte u probeert te claimen, u kunt maar beter in lijn komen met het Woord. Dat is juist. Dat is absoluut waar. Zie?

66 Ofschoon het Gods waarachtige teken voor de dag is, waarover in de Schrift gesproken is, waarvan God heeft gezegd dat precies die zaak zou gebeuren op die tijd, ontkennen ze het toch, zeggend: "Het stelt niets voor. (Dat klopt.) Geloof het niet." O my. Hij heeft altijd door Zijn waarachtige profetische Woord schriftuurlijke tekenen gegeven voordat Hij oordeel zendt (zie?), door Zijn Woord. Hij zal het in een ver verleden spreken, dan zal het tijd worden voor het Woord, en hier zal een van Zijn dienstknechten langs komen om dat Woord precies zoals het is te verkondigen. Zie? En Hij doet dat altijd voordat Hij een oordeel zendt dat Hij beloofd heeft. Hij zal altijd... En iemand komt langs met het schriftuurlijke feit, en God legt er getuigenis van af. In Hebreeën 2:4 staat dat Hij er getuigenis van aflegt met tekenen en wonderen, en dat God het Woord bevestigt (Markus 16) met tekenen en wonderen. God bevestigt wat werd gepredikt. Zie?

     Natuurlijk kunt u een kleine genezingsdienst hebben. Dat kan heel goed uitwerken. Maar hoe zit het met de rest ervan? Zie? U kunt het Woord nemen en maken dat het precies hier werkt. Neem de rest er dan ook van, dan zal het werken op zijn plaats, precies op elke plaats. Elke plaats waar u het Woord plaatst, zal het werken als het in het juiste kanaal is, als er geloof achter staat om het te geloven. Dan moet het groeien.

67 Ik zag onlangs dat ze wat zonnebloemzaad hadden genomen, ik geloof dat het was... of misschien was het tarwe, uit de schuren van Egypte waar Jozef het ongeveer achtentwintighonderd jaar geleden in had gelegd, ze plantten het, en er kwam een oogst tarwe uit voort. Ongeacht hoe oud het was, er was nog steeds leven in omdat het bevrucht zaad was. Het doet er niet toe hoe lang geleden de beloften zijn gegeven, het is voor u en voor uw kinderen, en voor degenen die veraf zijn, zovelen als de Here onze God ertoe roepen zal. U moet dat zaad bewateren. Amen. En afhankelijk van welk zaad het is, zal het een oogst voortbrengen die overeenkomt met het zaad.

68 We hebben ongetwijfeld een geweldige opwekking gehad. Maar het is een denominationele opwekking. Waarom? Omdat we denominationele zaden hebben gezaaid. Correct. Wanneer de Heilige Geest valt, precies zoals de regen op de rechtvaardigen en onrechtvaardigen...

     Als de regen valt, doet het de klit groeien en doet het evenzeer de tarwe groeien; allebei zijn ze even blij. Maar hun vruchten maken hen bekend. Wat hebben we geprobeerd te doen? Een miljoen meer in deze organisatie verslaat die andere, deze denominatie overtreft die andere. We hebben een Billy Graham gehad. Zij hebben een opwekking gehad, en de Baptisten: een van uw jongens hier is ook een groot man van God. Ja. Pinksteren had een opwekking, Oral Roberts. O my, velen van hen, een grote opwekking. Jongen, je wilt niet weten met hoeveel leden ze toenamen. Wat heeft het uitgewerkt? Nu is het voorbij.

69 Wist u dat Joël zegt dat er een vroege en een late regen zal zijn? De vroege regen (v-r-o-e-g-e) betekent 'moureh', het Hebreeuwse woord wat een 'zaairegen' betekent, het zaaien van een oogst. Om die reden... Wat hebt u geoogst? O, de organisatie is opgebouwd, maar waar is God? U hebt denominationeel zaad gezaaid. Toen de Heilige Geest viel, veroorzaakte dat een denominationele opwekking.

     Wat we nodig hebben, is terugkeren naar het Woord. Keer terug naar het ware Woord van God en breng een bruid voort voor Christus en het Woord. Zo is het, terug naar het Woord. Laat de organisatie... Die is goed. Niets daartegen. Maar iedereen... "Je moet een beetje water bij de wijn doen, weet je..." want als ze dat niet doen, worden ze eruit gezet. God, heb genade, water bij de wijn doen. Vertel de waarheid of houd je mond. Ja meneer. Zeg het precies op de manier waarop het staat geschreven; kijk of God het niet bevestigt. Ik daag u uit om dat te geloven. Ik weet dat het de waarheid is. Zie?

     Maar u moet precies bij het Woord blijven en het geloven, niet een beetje van dit of dat overslaan, en zeggen: "Ik zal dit eens proberen." Doet u dat niet. Nee, nee. U moet met een volkomen hart komen. "Het is Uw Woord, Here. Ik geloof het." God zal maken dat het... Precies dan zal het aan het werk gaan. Beslist.

70 Beslist; Hij heeft altijd iemand gezonden voorafgaande aan Zijn oordelen, iemand met het schriftuurlijke Woord, schriftuurlijke tekenen tonend, voordat Hij die zendt. En de ongelovige mist het een miljoen mijl. Waarom? Hij is erdoor ontzet, ontmoedigd. Waarom? Omdat hij het niet gelooft. Amen. Maar het brengt hoe dan ook zijn oogst voort. Kijk, de ongelovige... "O," zegt hij. "zulke onzin. Zulke onzin, o my. Dat stelt niets voor. Wel, weet je, de dagen van wonderen zijn voorbij. Zoiets bestaat niet. O my, dat is gewoon een verschrikkelijk zootje afval. Dat is alles wat ermee is." Maar zij gaan gewoon op dezelfde manier door.

71 Wel, kunt u zich Moab voorstellen die daarboven staat te kijken op Israël, zijn broeder? Dat was hij tenslotte. Wist u dat die valse profeet daarboven hetzelfde soort – in theologische termen – offerde wat Mozes daar offerde in het andere kamp? Dat is juist. Hier komt Bileam aan, (bisschop Bileam), kwam uit dat geweldig grote georganiseerde land Moab vandaan. Ze stamden af van de dochter van Lot. Geen andere God; dezelfde God. Hij kwam eraan en richtte zeven altaren op. Wat vereiste Jehova? Het perfecte getal. Jehova, zeven offeranden, reine offeranden, helemaal precies zoals Jehova...

     Dat was precies wat Mozes daar beneden ook had, precies hetzelfde. Zeven rammen spraken van de komst van de Zoon van God; zeven rammen. Beslist. Maar o, broeder, hij faalde om die geslagen rots te zien en die koperen slang. Daar faalde hij in om die te zien, en dat is vandaag hetzelfde. Zij falen erin om die Heilige Geest te zien bewegen in het Woord en de belofte van God, Die de tekenen en wonderen voortbrengt die Hij beloofde. Ze geloofden het niet, dat is de reden.

72 Nu. Laten we er nog even een paar nemen gedurende een paar meer minuten. Noach en zijn door God gegeven tekenen... Gelooft u dat hij een door God gegeven teken had? Dat had hij beslist. Hij werd door God gezonden, een profeet van God die profeteerde en grote tekenen en wonderen toonde, dat er een groot teken in de hemel zou zijn. Er zouden wolken aankomen, er zou regen vallen. Het had tot die dag nog nooit geregend – zijn door God gegeven teken. Hij stond middenin zijn deur van de ark en predikte honderdtwintig jaar, en ze lachten hem uit en bespotten hem.

73 Weet u dat Jezus daarnaar verwees, opnieuw in het tweeëntwintigste hoofdstuk van Mattheüs, over de dagen van Noach? In de dagen van Noach... Hij zei: "Zoals het was in de dagen van Noach..." Ze aten, dronken, trouwden, gaven ten huwelijk. Hij zei hetzelfde hier in Mattheüs 24. Dat is geheel juist. Zei dat ze hetzelfde zouden doen. En hebt u opgemerkt dat er direct onder staat dat Hij ook sprak over vreesaanjagende waarnemingen in de hemelen, tekenen in de hemelen en op de aarde. Klopt dat? Nu, wat zei Jeremia hier? "Ontzet u niet over de tekenen des hemels."

     Kijk hier. U zegt: "Hemels teken?" Wel, ze hebben het zich afgevraagd, zelfs in het Pentagon. U hebt het niet lang geleden gezien, al dit gedoe over vliegende schotels. Ze vroegen zich af wat het was. Ze zijn er nog steeds niet achter gekomen. Het is bijna een onzichtbare kracht die daar naar beneden komt, en toch is het intelligent. Het zal... Nu, ik ben geen bewonderaar van vliegende schotels. Al deze onzin die erover wordt verteld. Dat heeft er niets mee te maken. Gelooft u dat niet. Maar het zijn tekenen. Precies. Waarom is het dat ze boven het Pentagon hangen? Waarom is het dat ze precies boven Washington hangen waar ze de hele tijd worden gezien, constant, tot nu toe? We zullen daar over een poosje toe komen, zien of Hij niet heeft gezegd: "Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Dat is juist.

74 Mozes had zijn teken, door God gegeven teken, schriftuurlijk teken. Gelooft u dat Mozes' teken schriftuurlijk was? Hoe wist Mozes het? Hoe wist Mozes dat het God was? Toen hij daarheen ging, begreep hij – zijnde een geboren profeet – toen wist hij dat hij het Woord des Heren had. Hij gaat er dus heen om Israël te bevrijden en hij ontdekt dat hij naast de datum zit. De mensen willen hem niet. Een profeet kan zijn boodschap nooit uitgeven tenzij de mensen die willen horen. Daarom riep God Zijn profeet naar de woestijn. Zeker. Nam hem daar eruit en liet de mensen nog wat langer lijden totdat ze gereed waren. Mozes was gereed; God was gereed; maar het volk niet. Ze bleven er veertig jaar langer omdat ze niet gereed waren. Dat is geheel juist.

75 Maar toen Mozes die brandende struik zag... Hij had een heleboel vuur gezien, neem ik aan, maar toen deze stem uit die struik kwam... Misschien had hij een heleboel stemmen gehoord, maar toen deze stem uit de struik kwam, weet u wat die sprak? Die haalde voor hem de Schrift aan. En vervolgens was het een schriftuurlijk teken, omdat God aan Abraham had verteld dat zijn volk vreemdelingen zouden zijn in een vreemd land gedurende vierhonderd jaar. Daarna zou Hij hen bevrijden met een sterke en machtige hand. O, Hij zei: "Ik sta op het punt om dat te vervullen, Mozes. Ik zend jou erheen. Amen. Ga ervoor zorgen dat de Schrift... Ik zal je er de Schrift voor geven. Neem deze oude stok die je nu vasthoudt en vertrek zo snel als je kunt naar Egypte." Zie? Want Hij ging ervoor zorgen dat Zijn Woord in vervulling ging.

76 Weet u wat ze daarginds deden? Zeiden de Egyptenaren: "Mozes, o, de grote profeet des Heren"? Ze lachten hem uit, en ze waren ontzet over de tekenen die hij deed. Klopt dat?

     Wel, zelfs Israël ontzette zich over hem, door de tekenen die hij deed. "Wel, jij maakt dat we ondraaglijk hard moeten werken. Wel, kijk hier naar onze handen. We moeten stoppels maken, enzovoort", en hoewel Mozes de door God gegeven tekenen toonde, konden ze het toch niet begrijpen. Dat is geheel juist. Zie? Mozes gaf hun een teken, het ontmoedigde Egypte, ze waren ontmoedigd door de tekenen van God, door de profetische tekenen.

     God had aan Abraham verteld – de vader van de belofte – dat zijn zaad, Israël, in een vreemd land zou verblijven. En Hij zou Zijn krachtige hand tonen door hen te bevrijden. En hier was een man overeenkomstig de Schrift, hier was de man met de tekenen die waren beloofd, en zij geloofden het niet. Zij kwamen om. Zeker.

77 Hoe denkt u over Ezechiël, een andere profeet? Wel, Ezechiël, die man, God vertelde hem: "Ik ga..." Vlak voordat het oordeel kwam... God zond Mozes voordat het oordeel kwam, zond Noach voordat het oordeel kwam. Hij zond Noach om al de mensen... ik bedoel Mozes, en plaatste de mensen in een land waar ze niet zouden worden lastiggevallen door plagen. En Hij zond Noach en nam al de gelovigen in de ark, en vernietigde de ongelovigen van Noachs teken (hij bouwde een ark, maakte die gereed, profeteerde wat er zou gebeuren). Allen die in de ark gingen, werden gered. Allen die naar Gosen gingen, werden gered.

78 En hier kwam Ezechiël vlak voordat God hen naar Babylon voerde. Hij zei: "Ga op je linkerzij liggen gedurende driehonderdnegentig dagen." Zei: "Ik plaats een last op je." En kunt u zich deze oude grijsharige profeet voorstellen die op zijn zij lag in de poorten, of in Jeruzalem in Israël? En alle profeten kwamen langs en zeiden: "Kijk naar die fanaticus, die daar ligt", met een dikke soep van zaden, van bonen en dergelijke bij zich, die al wekenlang verzuurd waren.

     En daar lag hij dan, en hij lag gedurende driehonderdnegentig dagen op zijn linkerzijde. Toen zei God: "Keer je om op je rechterzijde en lig daar nog veertig dagen meer." Wel, het was een oneer.

79 O, Israël was erg modieus geworden, weet u. Jongen, zij hadden zich aangesloten bij de rest van het land. Zij wilden afkomen van zoiets als profeten. Maar ze vergaten dat het Woord van God tot de profeten kwam. Zij wilden hun goden nemen; zij wilden hun... de manier nemen waarop zij het wilden geloven.

     Maar God had hun een profeet gezonden als een teken, en hij deed het teken. En zij negeerden het teken en ze gingen het oordeel in. Hoelang? Gedurende vierhonderddertig jaar. Iedere dag stelde Hij vast als een jaar voor hen. Toen ze om hem lachten, telde iedere dag dat zij lachten als nog een jaar in gevangenschap. En Hij gaf hun een teken. Zij wilden dat niet geloven, nee. Maar Hij voerde hen weg naar Babylon in oordeel. O my.

80 Laten we aan een andere denken. Op een hete zomerochtend kwam iemand aanlopen op de weg naar Samaria, zijn gezicht vol rimpels, zijn kleine half toegeknepen ogen hemelwaarts gericht, staf in zijn hand, met blote voeten op de grond, een oud stuk schapenvacht om hem heen geslagen (zag eruit als een harige rups zoals hij daar liep), en zijn kale hoofd blinkend, stok in zijn hand... Broeder, zijn voetstappen waren als die van een jongeman zoals hij daar de weg afliep, de weg naar Samaria. Hij stamelde niet toen hij voor Achab kwam te staan. Hij had gedurende lange tijd tot hen gepredikt over hun vervloekte manier van doen.

     Misschien hadden ze van die waterhoofdkapsels in die dagen zoals de presidentsvrouwe, weet u. Hij had genoeg van Izebel en hoe ze tekeer ging. O, wat legde hij hun het vuur na aan de schenen. God betuigde hem om aan te tonen dat hij Gods profeet was. Beslist. Maar ze wilden zijn zoals de presidentsvrouwe, weet u. Het herhaalt zich zo dikwijls, weet u.

81 Deze natie lijkt heel veel op Israël. God gaf hun een land. Toen ze binnenkwamen, joegen ze de bewoners eruit. En als eerste hadden ze Salomo, ze hadden David, fijne koningen. En toen kwam er een Achab aan, een besluiteloze (ik weet het niet) marionet (dat klopt) met Izebel, de nek van het koninkrijk, om hem te leiden.

     En wij deden hetzelfde: kwamen hierheen en verjoegen de Israëlieten... of verjoegen de Indianen, gooiden hen eruit en lieten hen verhongeren (dat klopt), namen hun land af. We hadden een Washington en een Lincoln, maar ik vraag me af wat nu. We hebben daar nu iets gekregen met het oude Izebel-systeem erachter. Precies zoals zij hadden. God zal ons zenden... Hij heeft beloofd dat in de laatste dagen, overeenkomstig Maleachi 4, dat Hij iemand zou doen opstaan (dat is juist), die niet zou sparen. Dat is juist.

     En wanneer hij al zijn tekenen en wonderen heeft gewerkt... Broeder, ik bedoel, hij had ZO SPREEKT DE HERE, hij liep rechtstreeks de hoofdstad binnen en zei: "De... Er zal zelfs geen dauw van de hemel vallen totdat ik erom roep." En liep meteen weer weg. Waarom? Hij had ZO SPREEKT DE HERE. Het was een teken. Er kwam een droogte. Dood was in het land.

82 Ik denk dat het deze keer een geestelijke dood zal zijn voor enigen van Izebels kinderen. Beslist. Geestelijke dood, opgedroogd... Ik zou iets kunnen zeggen, maar ik kan het beter met rust laten omdat ik geloof dat er een bandrecorder aan staat om dit op te nemen. Welnu. O my, de dag waarin wij leven... Jazeker.

     Wat kon de man doen, nadat zijn door God gegeven bediening, het ware Woord van God met ware tekenen en wonderen, werd verworpen? Scholden hem uit. Izebel haatte hem, en al haar moderne presidentsvrouwen haatten hem. Ze mochten hem niet. Zeker niet. Ze dachten dat hij iets verschrikkelijks was. Maar hij was hoe dan ook hun voorganger. Dat was hij. O ja, voorganger Elia, o, dat zou ze niet willen beweren, maar hij was een door God gezonden voorganger, Gods herder voor haar. Hij spaarde haar niet. Hij gooide het Woord eruit.

     En zij verwierpen hem en dachten dat hij een idioot was, en ze wendden zich van hem af. Niet een van hun organisaties wilde hem hebben. Ze schopten hem eruit. Dat stopte het Woord niet: dat ging gewoon door. Dus daar ver weg wachtte hij totdat hij ZO SPREEKT DE HERE had voor Achab, en hij kwam het hem vertellen. En toen hij dat had gedaan, trof hongersnood het land. Dat is juist. En u weet wat er gebeurde. Zeker. Dat was Elia vóór de droogte.

83 Ik houd ervan om er een te zien die op hem lijkt, iemand die zijn type was, of een tegenbeeld van hem. [Iemand die van een vroegere persoon dezelfde grondbeginselen vertegenwoordigt – Vert] Toen Johannes kwam om de boodschap van de laatste profeet, Maleachi 3, te vervullen... Weet u, Johannes was een jongen die op een wat vreemde manier geboren werd. U weet dat. Gabriël was aan zijn moeder verschenen, had haar verteld wat hij zou doen, en dat hij groot man zou zijn, dat hij de kinderen zou terugvoeren naar het geloof van de vaderen, enzovoort, en alles wat hij zou gaan doen. Maleachi 3: "Ik zend Mijn boodschapper voor Mijn aangezicht." En in plaats ervan dat hij daar met zijn vader meeging naar de school van zijn vader, vertrok hij naar de woestijn en werd daar voorbereid.

     Kijk naar hem, precies zoals Elia. Hij leefde in de bossen zoals Elia. Hij haatte immorele vrouwen precies zoals Elia. Hij zei tegen die oude Herodes: "Het is niet wettig voor u om haar te hebben", de vrouw van zijn broer Filippus. Het kostte hem zijn hoofd, maar hij ging hoe dan ook door. Zeker. Hij was een teken.

     Wat zei hij? "Ik zal u dopen met water tot bekering. Maar er is er Een komende Die reeds onder u staat. Ik ken Hem niet; ik heb het teken nog niet gezien. Maar Hij is onder u." Hij wist dat het uur zo dichtbij was, dat Hij toen al op aarde moest zijn. Amen. "Er staat er nu precies Een onder u," zei hij, "Die u niet kent. Maar Die is het. Ik ben niet waardig Zijn schoenen te ontbinden, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur. Zijn wan is in Zijn hand." Zei: "Hij zal komen een dezer dagen." Beslist.

84 Op een dag kwam Jezus aanlopen en Johannes keek op. Hij zei: "Daar is het. Daar is het Lam van God Dat de zonden der wereld wegneemt." Toen Jezus op aarde kwam, deed Hij precies wat het Woord had gezegd dat Hij zou doen als een teken voor Israël, voordat ze verdreven werden. En ze hadden... Ze komen nu terug sinds tweeduizend jaar geleden, sinds ze werden verworpen. Natuurlijk, Israël zal zich in één keer bekeren. Zij zijn een volk. Zij zijn een natie. God handelt met Israël als een natie; maar met een volk uit de heidenen voor Zijn bruid. Israël is een natie die kort geleden is teruggekeerd in het thuisland: een groot teken.

     Ik hoop dat we er over een paar ogenblikken op in kunnen gaan. Ik heb nog amper vijf of tien minuten over, en we zullen een gebedsrij vormen wanneer we hier klaar zijn met te zeggen wat ik wil zeggen vanavond. Zie? Dit is een heel grote fundering, maar die zal standhouden.

85 Jezus legde getuigenis af van het Woord. Hij was de Messias, de Gezalfde. Christus betekent 'de Gezalfde, de Messias. Iemand die gezonden is, de Gezalfde. Iemand Die gezalfd is met het Woord van God en de Geest van God'. Hij was het Woord. Hij was het gezalfde Woord. Amen. Hij legde er getuigenis vanaf, precies zoals Mozes daar terug in Deuteronomium gesproken had dat Hij dat zou doen. Hij zei: "De Here, Uw God, zal een profeet verwekken zoals mij." Hij zou een profeet zijn.

     En toen... Simon Petrus wist dit. En toen hij hoorde dat zijn broer Andreas de hele avond bij Hem gebleven was... Weet u, dat is een goede manier om de hele avond bij Hem te blijven. Uh-huh. Soms kan iemand nog geen vijf minuten bij Hem blijven, maar Andreas bleef de hele avond. Daarna kon hij zijn broer werkelijk vertellen... "Laten we erheen gaan en het nog eens proberen"? Nee. "We zien wel vanavond"? Nee. Hij zei: "Kom met me mee en zie Wie wij gevonden hebben." Hij wist dat hij Hem gevonden had; hij was de hele avond bij Hem gebleven.

     Jakob kon zijn broer tegemoet gaan nadat hij de hele nacht bij Hem gebleven was. U blijft niet lang genoeg: de moeite van vandaag. Uw oude moeders en vaders terug in Pinksteren baden dag en nacht. Vandaag knielen we neer: "God, zegen mama en papa, en zuster en broeder. Amen. Ik word zo slaperig dat ik niet meer weet wat ik moet doen." "Ik moet naar huis gaan om de nieuwe televisieshow te zien die er aankomt (zie?), 'We houden van Sucy' wordt dadelijk vertoond." Uw ziel voedt zich op iets van de duivel wat bedorven is, in plaats van te komen naar de gebedsdienst op woensdagavond of zoiets. En dan naar God roepen of Hij zijn Geest uitstort...

     Wat kan hij uitbroeden? Een heleboel denominaties. Dat is alles. Dat is het soort zaad wat gezaaid is. "Wel, o, ik hoor hierbij; ik zal..." Ik zou liever bij God horen (dat klopt; beslist); laat het overige maar gaan. Dat is juist.

86 Nu, merk op. We ontdekken nu dat Jezus getuigenis aflegde. Toen Simon... hij wist... hij zei: "Ik weet wat mijn vader mij vertelde: dat er een heleboel verwarring zou zijn in die dag dat Hij zou komen."

     Ik kan die oude man gewoon horen zeggen... Simon vertelt wat zijn vader hem als zijn zoon vertelde: "Zoon, kijk. Ik hoopte dat ik de Messias zou zien, maar ik vermoed dat ik nu te oud word. Ik zal Hem niet zien. Maar luister nu. Ik wil dat je dit weet. Nu, er zullen een heleboel nabootsingen zijn, maar jij zult die Messias kennen. Wanneer Hij komt, zoon... Ik heb je geleerd hoe je vis moet vangen. Uh-huh. Ik heb je geleerd om eerlijk om te gaan met je weegschaal daarginds. Ik heb je geleerd je woord te houden. Dat maakt dat je een man van integriteit bent. Dat maakt dat je een eerlijk mens bent. Zoon, als je die lering over hoe je eerlijk moet zijn, kunt nemen, en je vaders woord neemt en eerlijk bent, wees dan ook eerlijk en neem Gods Woord. (Amen.) God heeft gezegd dat deze Messias een profeet zou zijn, geen theoloog; een profeet zal de Here uw God verwekken."

87 Simon had dit in zijn gedachten. Toen Andreas op een dag hem kwam vertellen dat hij de hele avond bij Hem was geweest en toen overtuigd was. En Simon gaat erheen om Hem te zien over Wie hij had gesproken. Die dag op de oever, toen hij op een boomstronk naar Hem zat te luisteren... Maar zodra Hij naar de oude Simon keek, zei Hij: "Uw naam is Simon, en u bent de zoon van Jonas." Toen was het in orde. Dat was juist. Waarom? Hij wist dat daar een schriftuurlijk teken was. Dat was de Messias.

     Toen Filippus heenging om Nathanaël te halen, en Nathanaël er aankwam, zei hij: "Nu, wacht eens even. Ik kan het wel gehoord hebben, maar ik vraag me af of het echt waar is of niet."

     Hij zei: "Zou... Ik weet het niet. Maar wacht eerst totdat je daar bent, dan zul je het ontdekken. Ga daar staan en let even op de samenkomst en kijk wat er plaatsvindt." Hier komen Filippus en Andreas samen aanlopen, Jezus stond daar en keek. Zei: "Zie, een Israëliet in wie geen bedrog is."

     Hij zei: "Rabbi..." Dat bracht hem helemaal van zijn stuk. Hij zei: "Rabbi, hoe kende U mij ooit?"

     Hij zei: "Voordat Filippus u riep, toen u onder de boom zat, zag Ik u." Wat was het? Een schriftuurlijk teken; de Messias. Dat is juist.

88 Tegen de Samaritaanse vrouw, toen ze bij de bron was, zei Hij: "Vrouw, breng Mij wat te drinken."

     Ze zei: "Dat is niet gebruikelijk. We hebben hier rassenscheiding. U Joden en de Samaritanen gaan niet met elkaar om. En ik ben een vrouw; U bent een man. Hoe komt U erbij om zoiets te zeggen?"

     Hij zei: "Maar als u wist tot Wie u sprak, zou u Mij om drinken hebben gevraagd."

     Ze zei: "Wel, wij weten, wij aanbidden op deze berg. En U zegt dat het Jeruzalem moet zijn. En U bent een Jood enzovoort..."

     De conversatie ging verder. Jezus ving haar geest op. Hij zei: "Ga uw man halen en kom hier." O my.

     Ze zei: "Die heb ik niet."

     Hij zei: "U hebt de waarheid verteld." Zei: "U hebt er vijf gehad en de zesde die u hebt, is de uwe niet." Juist.

     Wat zei zij? Ze zei: "Meneer, wacht eens even; wacht even. U moet een profeet zijn. Dat is het Woord des Heren. Nu, wij weten dat we in de dag leven dat we verwachten dat de Messias komt, en Hij zal ons dit soort dingen tonen."

     Jezus zei: "Ik ben Hem."

     Broeder, Jakobs bron had geen smaak meer. Ze ging direct de stad in en zei: "Kom, zie een Man Die mij verteld heeft wat ik heb gedaan. Is dat niet de Messias?" Een schriftuurlijk teken dat Hij de Messias was. Geheel juist. Beslist. Ja.

89 Zij verwierpen het. De mensen ver-... Hoe noemden ze Hem? Beëlzebul, een waarzegger, een duivel. Wat gebeurde er? Zij waadden door hun eigen bloed. Josephus vertelt ons in zijn geschriften over de belegering van Jeruzalem door Titus, de bekende Romeinse generaal, toen hij ze daar gedurende jaren belegerde totdat ze de schors van de bomen aten en elkanders kinderen doodden en die opaten. Wat was het? Zij faalden om hun teken te zien.

     Wat zei Jezus? Hij zei: "U huichelaars," (met al hun priesterlijke gewaden aan, en een doctorstitel achter zich, met al deze beroemde paus Johannessen en van alles, al deze titels, en dergelijke), "u wandelt over straat en verlangt de hoge plaatsen," (de beste plaatsen om naartoe te gaan), "verslindt de huizen der weduwen, en maakt voor de schijn een schoon gebed en leert hoe dat moet worden opgezegd." Hij zei: "U zult meer veroordeling ontvangen." Zei: "U kunt naar de lucht kijken. U weet meer over de wetenschap dan dat u het Woord van God kent." O, broeder, dat sloeg in.

90 Zei: "U kijkt naar de hemel en u luistert beter naar de weerprofeten dan dat u naar Mijn Woord luistert. Want u zegt dat wanneer de hemel somber en rood is, enzovoort op die manier, dat het morgen slecht weer zal zijn. En als de zon helder ondergaat, zal het mooi weer zijn." Hij zei: "U kunt het aanschijn van de hemelen onderscheiden, maar de tekenen van de tijd kunt u niet onderscheiden. Als u Mij gekend zou hebben, zou u Mijn dag gekend hebben." Daar zijn de tekenen: de Messias. O, hoe, hoe, hoe miserabel faalden zij. (Wat zouden we hier lang bij stil kunnen staan. Maar dat kunnen we nu niet. We moeten opschieten.)

91 Luister. Daarna kwam de belofte door Jezus wat er zou plaatsvinden vóór Zijn komst. Nu, laten we dat even onderzoeken. Nog slechts enkele minuten nu, nog even. Bent u vermoeid? Als u dat bent, wel... Zie? Goed. Laten we dit even onderzoeken. Luister nu echt aandachtig. Heb even geduld. Wij zien nu alle tekenen. We zouden daar uren bij kunnen blijven, weken en maanden, en dat ene onderwerp nooit verlaten. Maar laten we hier even bij stil blijven staan om dan verder te gaan.

92 Nu, aan Jezus werd gevraagd: "Wanneer zal de tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden? En wat is het teken van het komen van het einde der wereld? Wanneer zal dat gebeuren?"

     En Hij begint het hun te vertellen: "Dit Evangelie zal gepredikt worden tot iedere natie en koninkrijk als een getuigenis van Mij." Weet u dit? Nu, Hij zei nooit... Hij zei: "Dit Evangelie." Hij zei niet: "Ga het Woord onderwijzen", maar "predik het Evangelie." Er is daar beslist een groot verschil in. Het Evangelie is de kracht en demonstratie van het Woord (zie?), de kracht en demonstraties van het Woord.

     Kunt u zich herinneren dat die Engel neerkwam boven de rivier (waar u de foto van hebt en vanaf weet), toen daar werd gezegd, ongeveer in 1933 toen ik mijn eerste groep doopte, dat de Boodschap over de wereld zou zwiepen? En in iedere natie is een opwekking aan de gang. Ze hebben die overal ontvangen. Zie? Zeker. Om de uitverkorenen eruit te trekken. Dat klopt. "Dit Evangelie zal gepredikt worden."

93 Dan ontdekken we in Openbaring 3:1–3, dat er drie gemeentetijdperken zullen zijn in deze laatste dagen. Wist u dat? Dat klopt. We hebben ze gehad. Denk eraan zoals ze gekomen zijn door deze elementen: rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest (Luther, Wesley, en Pinksteren), de drie boodschappers van de laatste dagen. Ontdek dat... Bij de komst van Zichzelf in de laatste tijden vinden we dit opnieuw. We zien nu de komst van Zijn... de regen... hoe de Heilige Geest wordt uitgestort in de laatste dagen. Gelooft u dat Die is uitgestort? Waarop? Iemand heeft zaden gezaaid om Zijn 'laatste dag' oogst voort te brengen. U weet dat Joël heeft gezegd: "In de laatste dagen..."

94 Nu, kijk. Hier is nog iets wat ik tot u wil brengen. U zegt: "U begint pas bij Wesley." Hebt u er ooit over nagedacht? Ik ben pas klaar gekomen met de zeven gemeentetijdperken. Hebt u er ooit op gelet waarom ik bij Wesley ben begonnen? Omdat het daar begon, Wesley, na de reformatie. Hoe zit het met Martinus en Irenaeüs, en al degenen die tegen die Rooms-katholieke kerk protesteerden in die dag, om bij het Woord te blijven toen zij begonnen over te stappen op dogma's? Wat zette dat in gang? Wat gebeurde er met hen?

95 Heeft Joël u er niet over verteld? Wat de rups heeft overgelaten, heeft de kruidworm opgegeten; wat de kruidworm heeft overgelaten, heeft die andere, de sprinkhaan opgegeten. Zie? En hetzelfde insect, van rups tot kruidworm tot sprinkhaan, enzovoort, is hetzelfde insect maar dan in verschillende stadia. En dat is het Katholicisme. Wat deed dit? At het Woord op. Maar Hij zei: "Ik zal herstellen, spreekt de Here. Ik zal herstellen."

     Wat gebeurde er? Het ging helemaal terug naar de stomp. Dat klopt. De Rooms-katholieke kerk at alles op wat de Bijbel leert. Juist. Ze maakten er hun eigen Roomse dogma's uit op, zelfs tot aan hun communie toe, hun valse Heilige Geest, valse doop, valse waterdoop, al het andere. U zult nooit, nooit, nooit terug kunnen komen tenzij u terugkomt tot het leven dat uit de stomp komt, en dat is het Woord van God. Voor de mens om vrij te zijn... Het heeft hen vastgebonden in een organisatie, en hen verbrand en hen gedood, en ze dienden als voer voor de leeuwen en van alles als ze zich er niet bij aansloten. Dat is geheel juist.

96 Maar Hij zei dat die stomp weer zou groeien; hij zou voortbrengen. Wat was het eerste dat opkwam? Een boom. Wat kwam als tweede? De bladeren. Wat kwam vervolgens? De bloesem. Wat komt daarna? De vruchten. Luther, Wesley, de bladeren; Pinksteren, de bloesem. Nu komen we precies aan bij de vruchten. De gemeente is aan het afnemen. Amen.

     "Ik zal herstellen", spreekt de Here. "Wat zal Ik doen? Ik zal haar terugbrengen naar haar oorspronkelijke toestand. Ik zal haar terugbrengen tot haar oorspronkelijke leer. Ik zal haar terugbrengen tot het oorspronkelijke Woord. Ik zal elke denominatie in stukken breken. Ik zal haar terugbrengen naar Mijn Woord." Hoe? Misschien kan ik beter ophouden. Stop, jongen. "Ik zal haar terugbrengen."

97 Wat was de eerste organisatie? Vraag het. De Katholieke kerk. Geheel juist, dat is geheel juist. Of, zoals ze in de Bijbel wordt genoemd in Openbaring 17: een hoer. Dat is een... wat een... O, dat soort vrouw? Het is een vrouw die ontrouw leeft aan haar echtgenoot. Zie? Dat is een kerk die ontrouw is aan het Woord. En zij was een moeder van hoeren. Wat is een hoer? Dezelfde zaak. We zullen daartoe komen, precies tot dat, in ongeveer twee of drie minuten. Zie? Goed. Daar hebt u het.

     Zij is de moeder van hoeren, die op dezelfde wijze organiseren zoals zij heeft gedaan. Nemen de leer van de Bijbel weg, onderwijzen hun eigen ding, onderwijzen leerstelling in plaats van de geboden van God, en maken de geboden van God krachteloos door hun inzettingen. Jezus vond diezelfde zaak. De pot kan de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Dat is waar. Het is allemaal hetzelfde. Beslist.

98 Wanneer je van dat Woord weggaat, ga je weg bij God, ga je weg van je principes, ga je weg van de Heilige Geest, ga je overal bij vandaan. De duivel zal je iets geven wat vals is. Maar het zal dáár nooit getuigenis van afleggen. Totdat het echt...

     Kom direct terug naar diezelfde Messias. Dat is de Geest van God. "Ik ben de Wijnstok; gij zijt de ranken." Hetzelfde leven dat in de wijnstok is, is in de rank, en de ranken dragen de vruchten van de wijnstok: Johannes 15. Goed.

99 Wat deden ze? Nu, u weet dat zij allemaal... Jezus zei dat Hij in de laatste dagen zou binden... dat Hij eerst wat zou bundelen? Het onkruid. Is dat juist? Jongen, ze zijn nu beslist aan het bundelen. De Wereldraad van kerken heeft ze allemaal, de Pinstermensen incluis. Ze zijn allemaal gebundeld voor de verbranding. Dat is geheel juist. Uh-huh. Ze afscheidend van het graan. Prijs God daarvoor. Dat is juist, ze worden allemaal afgezonderd, de ongelovigen. Wandel niet in hun wegen. Volg hun lering niet na; ga met het Woord. Dat is juist. Wees niet ontzet over de tekenen van God, echte hemelse tekenen. Dat... geen tekenen... Tekenen van de hemel, geen tekenen van de kerk, tekenen van de hemel, door God gezonden tekenen, wees daarover niet ontzet. Blijf erbij. Zie? Goed.

100 De Wereldraad van kerken, ze verenigen zich, wat zijn ze aan het doen? Vervullen Openbaring 13: "En zij maakten een beeld voor het beest." Wat is het beeld? Wij weten wie het beeld, de draak was die voor de vrouw stond om haar kind te verslinden, het mannelijk Kind Dat de wereld zou regeren met een ijzeren staf, namelijk Christus. En Hij werd in de hemel opgenomen, en zit op Gods troon. De draak die voor de vrouw stond, is hetzelfde oude beest in het begin: Rome. Wat deed zij? De mensen bijeen organiseren. En zij maakten een beeld.

     Paus Johannes wil dat alle kerken bij elkaar komen om het communisme te bestrijden. En God... Iedereen die de Bijbel kent, weet dat God het communisme organiseerde om haar daardoor te doden. Het verbrandt... haat de hoer en verbrandt haar kinderen in een bed van vuur. Zeker. Geheel juist. Hij gebruikt het precies zoals Hij koning Nebukadnezar gebruikte.

101 En de Protestantse kerken zullen zich verenigen en een Raad van kerken maken, en de Pinkstermensen horen er precies bij. Waarom? Zij kennen het Woord niet. Zo is het precies. Het Woord heeft dat beloofd.

     God, zend iemand om deze zaak uit te schreeuwen, de mensen te waarschuwen. Wij bevinden ons precies in dat uur, precies hier nu.

     Daar is de dag. Kijk hier, en zie de tekenen. My, ze zijn helemaal over ons heen, helemaal rondom. U vraagt zich af wat er aan de hand is, waarom de gemeente nog niet in de opname is gegaan? Wel, op die manier zal ze er nooit ingaan. Dat zal ze niet. Dat klopt. Dat is niet degene waarover Hij sprak.

     Bedenk dat Adams bruid met vals zaad werd bevonden. Dat is geheel juist. Jehova's bruid werd op dezelfde manier bevonden. Juist. Hij stuurde haar in echtscheiding en deed haar weg. Is dat zo? Dat was God.

     Met Christus' bruid is het hetzelfde. Zij is bevonden met het zaad van wereldse organisatie in haar en niet het Evangelie, hebbende een vorm van godzaligheid maar ontkennende de kracht daarvan, van de Heilige Geest en het Woord. Daar is het teken van de laatste dag. God zal haar in echtscheiding zenden en Zijn bruid nemen zo zeker als enig ding hierin. "Zoals het was in de dagen van Noach," zei Hij, "zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen."

102 Let op. Vormen een beeld voor het beest... Wij zien dit allemaal. Onze Katholieke president... Het is Kennedy niet, zover ik weet is hij een man zoals ik of iemand anders. Dat is het niet. Het was Achab niet. Achab was een tamelijk aardige kerel. Het was die Izebel achter hem. Die stond erachter. Dat was de zaak die de moeite veroorzaakte. En het is Kennedy niet; het is die Izebel-kerk achter hem. Dat is wat het veroorzaakt. Zeker, dat is het beslist.

     Wel, de zaak staat vlak voor u. Kunt u dat niet zien, kunt u niet zien dat alles... Ziet u de vijgenboom zijn takken voortbrengen? Jezus zei dat wanneer u... "Leer een gelijkenis. Wanneer u ziet dat de vijgenboom en alle andere bomen..." Nu, kijk. De Joden hebben een opwekking gekregen. Ze zijn al een natie geworden. Klopt dat? Hun eigen geld, eigen vlag, alles, voor het eerst in achtentwintighonderd jaar. Zie? Zij zijn een natie. De vijgenboom die zijn knoppen uitspruit.

103 En de andere bomen: de Baptisten: "een miljoen meer in '44". Een Billy Graham die ze van alle kanten neersabelt: "Kom er allemaal bij, kom erbij, kom erbij." De Pinkstermensen met wat anders – eenheid, tweeheid, drieheid, Assemblies, enzovoort – :"Kom erbij, kom erbij, kom erbij."

     O God. Waar zijn de dingen die God heeft beloofd? Waar zijn die? Waar zijn die schriftuurlijke dingen waar God over sprak die zouden gebeuren in de laatste dagen? Waar zijn deze? We hebben niets anders dan een grote hoeveelheid koude, formele organisaties gekregen. De opwekking heeft er duizenden in elk ervan binnengebracht. Maar waar is die bruid van Christus die daar staat in zuiverheid? Al onze vrouwen knippen hun haar af en dragen allerlei soorten kleding; en predikers en dergelijke zeggen er geen woord over, en ze gaan naar buiten en worden formeel en onverschillig. En het Evangelie is een maaltijdbon geworden zoals het is met de overigen van deze sociale Evangeliepredikers.

104 Wat we nodig hebben is een man van God die zal blijven staan op het Woord van God en dat hoe dan ook predikt, en daar staat met de tekenen en wonderen van Gods Bijbel. Dat is geheel juist. Amen. Geheel juist. Bevreesd om zwart zwart te noemen en wit wit: een kippenborst in plaats van een ruggengraat. Het is een schande. Modern, onafhankelijk, o my... En dan... My, ik kan maar beter ophouden.

     Luister, laat mij u vertellen, broeder, de tekenen zijn helemaal om u heen. Maak u geen zorgen, u kleine bruid. God komt eraan; wees niet bezorgd. Alles is precies op tijd. Dit moet op deze manier gebeuren. Het Woord zegt dat. Luister. Let op.

105 Welnu, Jezus beloofde dat dit boos en overspelig geslacht, Mattheüs 12:24... Jezus beloofde dat dit boos en overspelig geslacht een teken zou ontvangen. Ze kwamen naar Hem toe en zeiden: "Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien", direct nadat Hij de zieken had genezen en de dingen die Hij had gedaan. Zeiden: "Wij willen een teken van U zien." Hij zei: "Een boos en overspelig geslacht zoekt een teken, en er zal geen teken worden gegeven aan dat boos en overspelig geslacht..."

     Hoeveel weten dat immoraliteit meer aan het toenemen is dan ooit tevoren? Hoeveel weten dat boosheid ongeloof is? Meer ongeloof en overspel dan we ooit hebben gehad: homoseksuelen en van alles. Is dat zo?

     Bederf... Ik moet... ik moet dit zeggen. Onze Pinkstervrouwen persen zichzelf in kleine oude smerig uitziende jurken waarin ze lijken op een afgestroopte knakworst, lopen hier op straat zo immoreel... Wist u dat u zich zult moeten verantwoorden voor het plegen van overspel met deze mannen die naar u kijken? En u laat uw kinderen zo naar buiten gaan? Wat is er aan de hand?

106 Wel, iemand zei niet lang geleden: "Broeder Branham, de mensen noemen u een profeet."

     Ik zei: "Ik ben geen profeet."

     Zei: "Wel, de mensen noemen u zo. Waarom leert u hun geen grote dingen: hoe ze de gaven van God moeten ontvangen? In plaats ervan dat u tot de vrouwen spreekt over het dragen van kort haar, en het dragen van de dingen die ze dragen, en make-up en spul wat ze opdoen, en dergelijke?"

     Ik zei: "Hoe zal ik hun algebra leren als zij hun ABC niet willen leren?" Ze willen de kleuterschool niet verlaten: het normale fatsoen om in lijn te komen met het Woord van God. Dat is geheel juist. Hoe zou je dat moeten doen? Dat kun je niet.

107 Waarom? Slechts degenen die God heeft geroepen, zijn degenen die ernaar zullen luisteren. "Mijn schapen kennen Mijn stem." Dat is waar. Zij kennen de stem van God. Die spreekt van het Woord. Het komt door het Woord.

     Welnu. Hij zei dat die generatie (en deze is het) een teken zou ontvangen. Welk soort teken? "Zoals Jona drie dagen in de buik van de walvis was, zo zal de Zoon des mensen zijn in het hart van de aarde."

     Klopt dat? Welk soort teken zouden zij ontvangen? Een opstandingsteken. Jezus is niet dood; Hij leeft. Hij is Dezelfde gisteren, vandaag, en voor immer. Is dat zo? Een boos en overspelig geslacht zou het teken van de opstanding ontvangen. Amen. Zij probeerden het te ontmoedigen. Dat deden zij. Dat deden zij voor Hem. Mattheüs... als u het wilt opschrijven, Mattheüs 13:24. Ze waren er zeer ontsteld over. [Hoofdstuk 12:23 – Vert]

108 Ze zeiden: "Deze man... Wij moeten aan onze samenkomst een antwoord geven. Wij Farizeeën, Sadduceeën, Herodianen, tollenaars enzovoort, moeten een antwoord geven. We moeten allemaal een antwoord geven. Wat is het? Wel, Hij is een waarzegger. Daarom weet Hij wat er in hun hart is, Hij onderscheidt hun gedachten. Hij is een waarzegger."

     Hij zei dat daar nooit vergeving voor is wanneer dat gebeurt in de laatste dagen. Dat is juist. Noemden Hem Beëlzebul, de prins van de duivels. Dat is juist. Ze voelden zich door Hem ontmoedigd. Is dat waar? Maar Hij vertelde aan de gemeente, de echte gemeente hier: "Wees niet bevreesd voor deze hemelse tekenen. Want de bozen, de heidenen, de ongelovige is daarvoor bevreesd." Zie? En wij bevinden ons in de laatste dagen.

109 Laten we eindigen met dit te zeggen, nog even. En ze zeggen dat het niet is zoals... Ze zeggen gewoon dat dit niet de manier is waarop God het gevormd heeft. "God wil een heel groot dit, en een heel groot dat; en we gaan bouwen... Zes miljoen dollar, en we zullen dit hierin doen, en dit in dat", en prediken dat de Zoon van God elk ogenblik kan komen.

     Wat is het? Het is allemaal veranderd in denominatievoer, gebonden in een grote bundel van verenigde kerken om te worden verbrand in de eindtijd. Dat is wat Jezus heeft gezegd. Doornstruiken en allerlei soorten dingen worden in hen gebonden (dat is zo); geruzie, tekeer gaan, een opwekking buiten het land houden.

     Ik daag die man uit die mij uitdaagde met dat Woord, wie het ook is. Trek van leer en kijk wat er gebeurt. Ontdek wat er plaatsvindt. Als u er niet voor kunt instaan, houd dan uw mond. Dat is juist. Kom er iets goed over zeggen, of zeg... doe iets. Beslist.

110 Wat betreft Noach in Mattheüs 24, zien we dat die dagen zijn vervuld. En onthoud, dat Jezus eveneens zei in Lukas 17:28–30: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen." Klopt dat? Bedenk nu, dit was Sodom vlak voordat het werd verbrand. En wat ontvingen zij? Kregen zij een teken? Beslist.

     Nu, er zijn altijd drie klassen van mensen. Onthoud nu, dat dit ongelovigen, schijngelovigen en gelovigen zijn. Er zijn drie tekenen, drie klassen, ze zijn er altijd geweest. Die waren precies daar. Let nu op. Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom..." Hetzelfde soort, dezelfde zaak. Zie? Hij ging verder en vertelde wat ze aan het doen waren in de dagen van Noach: eten, drinken, huwen, ten huwelijk geven. Zei dat het zou zijn zoals in de dagen van Sodom vóór de verbranding... Let nu op wat er plaatsvond vóór het oordeel. Nu, Hij zal een teken zenden naar de generatie vlak voor de tijd van verbranding. Er is geen water meer, maar wat is het deze keer? Vuur. De oordelen van God zullen vuur gaan zijn. En wat was het wat Sodom ontving?

111 Nu, vlak voordat de verbranding plaatsvond, vertegenwoordigde Abraham de uitverkoren gemeente, want hij was uitverkoren. Dat was Abraham. En Abrahams zaad is met hem uitverkoren. Nu werd de belofte gedaan aan Abraham en zijn zaad, zijn geestelijk zaad, het zaad dat in hem was dat Gods Woord ontving. Ongeacht wat daaraan tegengesteld gebeurde, toch bleef het Gods Woord. Hij bleef er stipt bij. Dat is het zaad van Abraham, degene die bij het Woord blijft; niet degenen die wegrennen zoals Lot. Zie?

     Daar waren de Sodomieten, de ongelovigen; daar waren de Lottieten, zij waren de schijngelovigen; en daar was Abraham, met de belofte, uitverkoren, de gelovige.

112 Op een dag kwamen er drie engelen naar de tent van Abraham. Twee ervan gingen heen en predikten een goede boodschap tot de Sodomieten, en ze riepen er een groep uit. Maar zij hoefden Abraham er niet uit te roepen, want hij was er al uit. Hij ging er in de eerste plaats niet naartoe. Hij was er vijfentwintig jaar daarvoor al weggegaan. Beslist. Hij was eruit geroepen, de uitverkorene, zat buiten in de woestijn. En toen gingen die mannen daarheen; zij predikten het Evangelie daarginds, en tenslotte strompelden er twee of drie uit.

     Er is een boodschap naar Sodom gegaan. Er zijn sommige kerken in deze organisaties waar velen van hen zijn gered. Er is ook een Boodschap gegeven aan de uitverkorenen: het Woord, het teken. Zie?

     Deze zei, de Spreker Die tot Abraham sprak, zei... Herinner u, dat hij vier of vijf dagen daarvoor Abram was, en Sara was S-a-r-a-i, niet S-a-r-a. Hij was A-b-r-a-m, niet A-b-r-a-h-a-m (zie?), slechts vier of vijf dagen daarvoor, zoals u zich herinnert. En deze Man kwam naderbij en Hij zei: "Abraham, waar is uw vrouw Sara, S-a-r-r-a, of S-a-r-a liever gezegd. Waar is uw vrouw S-a-r-a?"

     Wel, Abraham zei: "Zij is... zij is in de tent, Meneer, achter U." Nu, de Bijbel zegt dat het achter Hem was.

113 Hij zei: "Abraham, Ik ga dit niet langer voor je verbergen. Ik heb jou een belofte gedaan." Ziet u Wie Hij was? Degene Die de hele tijd tot hem gesproken had (zie?), Degene Die bij hem was geweest. Zie? "Ik heb jou een belofte gegeven. Deze ga Ik vervullen. Ik ga je bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. Sara zal weer terugkeren tot een jonge vrouw, enzovoort, en je zult deze zoon voortbrengen." Zie?

     Nu, dat was een teken dat die beloofde zoon er aankwam. Zie? Abraham zag uit naar een beloofde zoon. Is dat waar? Ziet de gemeente uit naar een beloofde Zoon? Juist? Wat was het laatste teken dat Abraham kreeg? Hij zei:"Ik ga u bezoeken overeenkomstig..."

     En Sara in de tent lachte in zichzelf en zei: "Zal ik, een oude vrouw, genot hebben met mijn heer Abraham, die eveneens oud is?" Nu, ze waren nu beiden op hoge leeftijd gekomen. Zij was negentig en hij honderd. Ze hadden al jaren geen gemeenschap meer met elkaar gehad. Zie? Zei: "Zal ik genot hebben met mijn heer terwijl hij ook oud is, op die manier, en ik oud?"

114 De Bijbel zegt dat Abrahams lichaam zo goed als verstorven was. Dat is zo. En Sara's schoot was verstorven. "Maar hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar was sterk, gevende God de eer", in de wetenschap dat wat Hij heeft beloofd, zal doen. Op die manier moeten wij... En zijn zaad doet hetzelfde, zijn beloofde zaad van belofte, koninklijk zaad, gelooft hetzelfde.

     Nu, kijk. Precies toen zei Hij... En zij lachte. Hij zei: "Waarom heeft Sara gelachen?" Daar is Zijn teken. Daar is het teken voor de gemeente, de eruit geroepen gemeente. Een man, een mens, menselijk vlees, die karbonaadjes eet, maïsbrood, en melk drinkt. Deed Hij dat? Was het God? Kijk of dat niet zo is. Kijk in uw Bijbel en kijk of er geen "Elohim" staat, Elohim, de "In Zichzelf Bestaande", Elohim in menselijk vlees. Waar is dit een teken van? Elohim terug in de bruid, opnieuw menselijk vlees in de laatste dagen om hetzelfde te doen. Waar zijn we aan toe? Daar is uw teken voor de laatste dagen.

115 In Zacharia 14:7 staat: "Er zal een dag komen die noch dag noch nacht genoemd kan worden." Het is een schemerige, regenachtige dag zoals we vandaag hebben: schemerig, regenachtig. "Maar in de avondtijd zal het licht wezen." Nu, zoals ik vaak heb gezegd, beschaving is uit het oosten gekomen en gaat naar het westen. Dezelfde zon die in het oosten opkomt, gaat in het westen onder. Het is een dag van organisatie geweest. We hebben genoeg licht gehad om kerken te bouwen, en scholen, en ziekenhuizen, en seminaries enzovoort. Hadden een beetje licht, namen Christus aan en plaatsten onze naam op de boeken en dergelijke.

     Maar Hij zei: "In de avondtijd zal er licht wezen." Wat is dat? Evangelielicht. Waardoor? De Heilige Geest. Wat doet Die? De oogst rijpen. In de laatste dagen zal de Heilige Geest op tijd – in de laatste dagen – uitgieten om de late regen naar voren te brengen, de echte regen. Maar ten eerste, hoe zult u een regen krijgen als we nog steeds denominatiezaden planten die de hele tijd voor meer ongeloof zorgen? Waarom plant u niet het Evangeliezaad, dat de kracht van God zal voortbrengen in de opstanding? Daar zijn de tekenen van de laatste dagen. Dit is Zijn belofte, vrienden.

116 Zie hier. Laten we nu even drie tekenen bij elkaar nemen, omdat drie een bevestiging is. Ik kan u er een dozijn van geven. Ik geloof niet dat er zoiets bestaat als de dingen die u zegt, bijvoorbeeld zoals de zodiak, en zoals de piramideleer, en dergelijke. Ik ga daar niet over spreken omdat daarin iets is dat... Het eerste wat er gebeurt, weet u, is dat je jezelf vastbindt aan Brits Israël, en al dat spul, wat er niets mee te maken heeft. Maar laat mij u dit vertellen. Er was...

     De eerste Bijbel die ooit geschreven werd, is in de hemelen. Kijk naar de zodiak. Waar begint hij als eerste mee? Maagd, de eerste komst van Christus, gaat verder door tot aan de Kreeft. Wat is dat? Het kankertijdperk. We zijn er zojuist doorheen gegaan. En wat is het volgende? Leo, de Leeuw, de tweede komst als een Leeuw uit de stam van Juda.

117 Kijk naar de piramide hoe die begon, de brede bodem hier. Dat was het begin van de gemeente. Wat was dat? De eerste was Luther in de reformatie om de gemeente te bouwen. Op de tweede rij komt het meer in de minderheid. Wesley kwam eraan met heiligmaking. Toen dat was gekomen en de ondergrond had gevormd, zoals bij de boom...

     Eerst was er een graankorrel die de grond inging. Het volgende wat opkwam, waren de stengels. Wat was het volgende wat opkwam? De aar. Wat is dan het volgende wat opkomt? Hetzelfde graan, hetzelfde leven. "Ik zal herstellen, spreekt de Here." Het volgende wat opkwam, was een korenaar; hetzelfde bij een boom. Dat is wat God deed groeien.

118 Sommige Pinkstermensen laten Martin Luther en anderen zelfs niet meetellen, omdat ze zeggen dat hij de Heilige Geest niet had. Dat had hij wel. Misschien had hij het niet in de diepten zoals wij het nu hebben, maar dat was niet voor zijn tijd. Roep niet te hard. We zouden zo meteen tot iets stekeligs kunnen komen. Zie? Dus u ziet dat Wesley en deze broeders... Zij hadden het beslist.

     Wat was het? Het was... het was een lichaam dat opgroeide vanaf de voeten, omhoog komend, het kwam met steeds belangrijkere delen van het lichaam omhoog vanaf de voeten tot in de longen en het hart, verder door tot in het hoofd. Wie is het hoofd? Wie is het hoofd? Christus. Dat is de intelligentie. Hoe beweegt het lichaam? Door het hoofd. Amen. En de heerschappij zal zijn op Zijn wat? Zijn... [De samenkomst antwoordt: "Schouders." – Vert] Wat zijn Zijn schouders? Zijn lichaam. Amen.

     Daar vandaan spreekt de echte ware gemeente in Zijn kracht. Daar vandaan keert de apostolische kracht terug naar de gemeente, als de heerschappij op Zijn schouders zal zijn: oordeel. Ik geloof dat er een echte gemeente komt, en ik probeer mijn deel te doen om deze voor te stellen, haar gereed te hebben naar het beste van mijn weten, om mijn deel in mijn tijdperk aan Christus voor te stellen wanneer Hij komt.

119 Kijk, en wat... Als u een dollarbiljet in uw portemonnee hebt, haal dat eruit. Op de ene kant, de goede kant, staat het Amerikaanse zegel, een arend met de speren in zijn klauwen. Dat is het zegel van de Verenigde Staten. Dan staat er aan de andere kant de piramide. En de deksteen werd nooit op de piramide geplaatst. Het lijkt op een groot stralend oog wat de deksteen moet voorstellen, en er staat: "Het Grote Zegel."

     Waarom zou dat het Grote Zegel in de Verenigde Staten moeten zijn in plaats van ons eigen zegel? Hebt u daar ooit over nagedacht? Kijk ernaar, kijk of er niet "Het Grote Zegel" staat. Waarom had de piramide er nooit een deksteen op? Het was hetzelfde in de tempel van Salomo: de hoofdsteen werd verworpen. Beslist. Maar hij komt neer.

     En ik ben naar de piramiden in Egypte geweest. En die stenen werden daar zo perfect in geplaatst dat je er nauwelijks een scheermesje tussen kunt krijgen. Welnu, ze passen perfect. Hoe ze haar gebouwd hebben, weten ze niet, en de sfinx enzovoort. Dat kunnen ze niet zeggen. Maar kijk, precies waar die hoofdsteen wordt verondersteld te passen, is het geslepen. Als ze de hoofdsteen ooit zouden vinden, zou hij er zo perfect inpassen dat hij de hele zaak bij elkaar zou houden. Dat is de bruid van Jezus Christus. Wanneer de Hoofdsteen komt, zal er een gemeente op aarde zijn om Hem te ontvangen. Deze zal een bediening hebben precies zoals de Zijne. Hij zal daar precies ingaan, en de voeten omhoog brengen, en al de anderen voor de opstanding.

120 Sommigen vielen in slaap tijdens één wake, sommigen in de volgende wake, en sommigen zo verder tot de zevende wake. Dat zijn de zeven gemeentetijdperken. Maar toen de Bruidegom kwam, ontwaakten zij (amen), kwamen onder de doden vandaan, en stonden op in de opstanding. Wij leven in de laatste dagen.

     U zegt: "Wat zei u? Luther, Wesley: rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest?" Ja. En dan de hoofdsteen. Klopt dat? De hoofdsteen was in de piramide.

     Laten we de ark nemen. Laten we nemen... Hier is er een. Laten we bij dat deel weggaan en hier op terugkomen. Laten we de ark nemen: één verdieping, twee verdiepingen, drie verdiepingen. Klopt dat? Waar kwam het licht vandaan? Waar was het raam? Bovenin op de derde verdieping. Daar zal de kracht van God een gemeente binnenkomen. Daar scheen een zon (z-o-n) doorheen, maar de Z-o-o-n zal op deze manier binnenkomen bij de gemeente, die God uitslijpt en gereed maakt door een bediening naar de gemeente te brengen die precies datgene is wat de rups en de sprinkhaan en de kruidworm daar terug hebben weggevreten.

121 Deze stomp is gegroeid sinds Wesley... vanaf Luther tot Wesley, tot Pinksteren; en nu worden deze Pinkstermensen uitgeslepen, en degenen die de doop van de Heilige Geest hebben ontvangen. En op een dag, in deze laatste dagen, zal de Hoofdsteen, Christus Jezus, komen. En we hebben een bediening nodig die precies hetzelfde moet zijn als de Zijne... Zijn hele Geest, naarmate het dichterbij, dichterbij, dichterbij, dichterbij komt. Het negatief wordt zo positief dat na enige tijd het negatief en positief samenvloeien, om de gemeente en Christus tot één te maken. Want wij zijn vlees van Zijn vlees en been van Zijn been. Amen. Gelooft u dat? "Het zal licht zijn in de avondtijd." Amen. We zijn zover vandaag. Gelooft u dat? Het spijt me dat ik zolang gehouden heb. Laten we bidden.

122 Onze hemelse Vader, we zijn nu aan het einde van de prediking gekomen, het einde van deze notities, het einde van de boodschap van vanavond. En ik heb geprobeerd op mijn gebrekkige manier te zeggen, Here... En wilt U het werkelijk voor hen maken waartoe ik niet in staat was het te zeggen in het Woord. Ik kan gezegd hebben wat U hier in het Woord hebt gezegd, maar ik kan het nooit levend maken. U bent er voor nodig om dat te doen, Here. Dat is het zaad; bewater het, Here. Ik bied het U aan in de Naam van Jezus Christus.

     Sta het toe, Vader, dat wij het Woord bevestigd mogen zien worden zoals het was in de dagen van Sodom, zoals het was bij onze Heer. Als er een Messias komt, en wij zijn als wederomgeboren Messiëttes, geadopteerd als zonen van God, dan moet Hij in Zijn gemeente komen om vlees van Zijn vlees, en been van Zijn been te zijn.

     Ik bid, God, dat U Zich vanavond zult manifesteren en laten zien dat deze dingen waar zijn, opdat deze lieflijke herder, deze lieflijke gemeente, deze lieflijke mensen allemaal gezegend zullen worden en weten dat de eindtijdtekenen hier zijn. Precies de zaak die... Wel, het was nog geen tijd totdat de beloofde zoon werd gegeven. Direct daarna kwam de kleine Izak op het toneel, nadat dat teken werd gedemonstreerd aan die eruit geroepen gemeente, dat koninklijke zaad, het zaad met de belofte. Want Lot was slechts een familielid van het zaad.

123 Here, wij zien vandaag hoe de formele, onverschillige kerken zich organiseren: Presbyterianen, Methodisten, Baptisten, ze komen allemaal bij elkaar. Velen daarbinnen zijn maagden, en velen van hen proberen eruit te komen. Welnu, de Episcopalen enzovoort, proberen te zoeken... En onze dierbare broeders – veel van onze Pinsterbroeders – gaan naar hen toe en verheugen zich erover... Dat doen wij beslist, Here. Maar begrijpen deze mannen werkelijk dat precies op de tijd dat de slapende maagd komt om olie te kopen, dat dat de tijd is dat de Bruidegom komt?

     O Here, laat de gemeente nu direct ontwaken, Here. En ik ben er zeker van dat U dat zult doen. Maar op een keer zei U, toen U op de oogst neerkeek, U zei: "Er zijn weinig arbeiders. Bid dat de Heer van de oogst arbeiders zal uitzenden in Zijn oogst." Nu, Vader, wij weten dat U wil dat wij vragen. Wij zijn partners met U. Wij moeten het samen doen. Wij beseffen dat zelfs geen engel dat kan doen. Daar zijn mensen voor nodig.

124 Filippus werd naar de eunuch gezonden. Natuurlijk, Here, werd hij daar heen gezonden door een engel, maar de handen van Filippus waren nodig. Beslist. Wij beseffen dat er een visioen kwam tot Paulus toen hij onderweg was naar Damaskus, maar het waren de handen van Ananias – de gemeente, de eruit geroepene, de uitverkorene – die nodig waren. Petrus werd door een visioen naar Cornelius gezonden, maar de apostel was nodig, niet het visioen, niet de engel.

     God, ik bid vanavond dat U de mensen zult wakker maken om ze te laten zien dat de belofte hier is die aan die gemeente werd gegeven: "Wiens zonden gij kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden." Here, wij weten dat er velen zijn die dat beweren, maar dat zijn onwettige apostelen omdat zij onschriftuurlijk zijn.

125 Wij bidden, God, dat U Uzelf zult manifesteren en Uzelf vanavond wilt laten zien. Degenen die dat doen, dat mensen zich bij een kerk voegen, zullen nooit de woorden uitspreken die Petrus zei in Handelingen 2. Ze zijn bang om op te roepen tot bekering, dat God de doop van de Geest heeft beloofd en de Heilige Geest. Ze zijn bevreesd om dat te doen. Ze zouden uit hun organisatie worden gegooid als ze dat doen.

     God, wij bidden dat U zeer spoedig mannen doet ontwaken om hun het uur te laten zien, want dat nadert met rasse schreden. Wij dragen nu alles aan U op. Verkrijg heerlijkheid. Spreek, onze Vader, want wij dragen onszelf op met Uw Woord. In Jezus' Naam, Uw Zoon. Amen.

126 O my. Gelooft u het Woord? Gelooft u dat het de Waarheid is? Het mag er soms uitzien of ik boos ben, maar dat ben ik niet. Als ik... u enigen ziet... Als u wist dat ik de weg zou afgaan, en hier bevindt zich een grote hindernis op de weg; en u wist dat ik die weg afleg met negentig mijl per uur en dat ik daar tegenop zou botsen, dan zou... ik zou precies daar aan mijn einde komen. Zou u mij dan genoeg liefhebben om mij te waarschuwen? Ik geloof dat u dat zou doen. Dat ben ik aan het doen.

     Kijk, de zaak die... De gemeente is in zo'n malaise gekomen. Voorganger, u ziet dat; koor, u ziet dat; iedereen die geestelijk is, u geestelijke mensen zien dat. Wat kunnen we doen, mensen? Wat kunnen we doen? We zien het vlak voor ons. Het is de laatste... Er kwam nooit meer een ander teken naar Abraham of een van hen. Het laatste teken was gegeven. De zoon kwam. Jezus zei: "Zoals het was in die dag, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Loog Hij? Dat zou Hij niet hebben kunnen doen. Hij was God; Hij kon niet liegen.

127 We zullen nu gaan bidden voor zieke mensen. Hoeveel zijn er ziek? Laat even zien. Steek uw hand op, alle zieke mensen die hier binnen zijn. Heb je gebedskaarten uitgedeeld? Dat is beter. Hij heeft enige gebedskaarten uitgedeeld. Goed. We zullen ze oproepen. Wat... wat? Wat? 1 tot 100? Goed. Hij zei dat hij gebedskaarten A-1 tot en met 100 heeft uitgedeeld. Goed, laten we enigen van deze mensen in een rij plaatsen. Wie heeft A-1, gebedskaart A-1? Nu, als u niet kunt opstaan, steek dan uw handen omhoog, dan zullen we iemand sturen om u te dragen. Die dame, zou u precies hier willen komen staan? 2, wie heeft 2? Alleen die ik afroep, de dame daarginds, wilt u komen? Nummer 2?

     Goed. Gebedskaart nummer 3, A-nummer-3, wie heeft die gebedskaart? Nummer 3, is het de broeder die daar aankomt? Goed, nummer 4. Wie heeft gebedskaart 4? De dame daarginds. 5? Gebedskaart 6, gebedskaart nummer 6, nummer 7? Goed. 8, 8, 9, 10, 10? Ik zag 10 niet opstaan. Nummer 10? Er zijn een paar mensen weggegaan. Misschien waren zij het. 10, 11, 11, 12, nummer 12, 13, 14? Beweeg uw hand of zoiets, zodat ik u misschien meteen kan zien. 14, 15, 15, gebedskaart 15, alstublieft? 16, 17, dat is goed. 17, 18, 19, 20? Goed. Tot hoever heb ik opgeroepen? Nummer 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Voor zover ik kan tellen, zijn er slechts 16 mensen. Goed. 16 tot en met 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16...

128 Wel, we zullen vanaf daar beginnen. Hoeveel zijn er die geen gebedskaart hebben en ziek zijn en in nood? Steek uw hand op. Door het hele gebouw. Goed. Hoeveel willen er nu beloven om voor een ogenblik in gebed te zijn, heel stil te zitten, en in gebed te zijn?

     Waarover heb ik gepredikt? Het laatste teken dat de gemeente zou treffen vóór de eindtijd. Op een dag zal het anders zijn. We zullen het voor de laatste keer horen. Goed. Wilt u echt... Hoeveel geloven er dat dit waar is? Hoeveel geloven er dat... Gelooft u het? Goed. Wees dan eerbiedig; wees echt eerbiedig. Heb slechts geloof; twijfel niet.

129 Nu, als u nu slechts in gebed wilt zijn, wees echt eerbiedig nu. Ik wil zien of de dame hier misschien een gebedskaart heeft, die niet was... Hebt u iets tussen de 1 en 20, dame? Kijk wat het is, Billy, dat het... Goed. Soms gebeurt het dat... Ik vergat dat er soms iemand doof kan zijn. Kijk om u heen of er nog meer gebedskaarten zijn. Kijk ernaar. Het zou iemand kunnen zijn die doof is en het zelfs niet kan horen. Ik... Het wordt al een beetje laat en ik... Wel, u hoeft morgen toch nergens naartoe te gaan, alleen maar terugkomen naar de kerk, nietwaar? Dat is alles, zit daarom gewoon stil. Paulus predikte dezelfde zaak de hele nacht. Zeker deed hij dat. We zijn dus niet in haast. Goed. Laat iedereen dus heel eerbiedig zijn en nu niet heen en weer lopen. Zit nu heel stil en wees echt eerbiedig. Laten we even onze hoofden buigen.

130 Here Jezus, ik ben me er nu van bewust wat voor mij ligt. Ik ben me er van bewust dat ik ontdekt wordt dat ik de waarheid vertel of dat ik iets verteld heb wat vals is. Ik vertrouw niet op mijzelf, Here. Ik zou bevreesd zijn om dat te doen. Ik weet... Ook al weet ik dat het Uw Woord is, en ik weet dat het de Waarheid is, toch, Here, bent U er voor nodig om het te doen. U zult mij moeten helpen. U zult mij moeten toestaan om dit te doen, Here, anders kan ik het niet. Het zou voor mij totaal onmogelijk zijn om dat te doen. Ik bid dat U mij zult helpen.

     Zegen mij, vergeef mij mijn fouten in dit leven. Here, hier ben ik, al ver op middelbare leeftijd. Ik wenste dat ik U al vanaf het begin had gediend, vanaf de tijd dat ik een kleine jongen was, terwijl ik pas begon toen ik ongeveer eenentwintig jaar oud was. Ik wenste dat ik die verloren tijd zou kunnen inhalen, Here. Ik moet verschijnen... Als U mij vanavond zou veranderen in een jongeman, dan zou ik uit mijn plaats zijn. Ik zou nu nooit een jongeman kunnen zijn. Ik zou niet weten wat ik nu weet. Ik zou niet met deze mensen tot wie ik gepredikt heb in de opstanding opstaan. Ik moet precies in deze generatie opstaan om als een getuige te staan van Uw Woord. Laat mij daarom, Here, echt en eerlijk zijn met de mensen, eerlijk met U, terwijl ik hier ben. Als U dan met mij klaar bent, Here, ontvang Uw dienstknecht dan in vrede.

131 Ik bid dat U mij nu zult leiden en sturen. Zegen deze mensen, zegen deze gemeente, deze lieflijke voorganger, zijn vrouw, alle mensen hier, Here, zulke lieflijke fijne mensen. Ik bid dat U nu met hen zult zijn, en laat hun zien wat ik zojuist heb gezegd, over de eindtijdtekenen, elk... helemaal terug vanaf Noachs tijd, Here, hebt U deze tekenen gegeven. Met slechts een uur of twee om te proberen het te verklaren, is het moeilijk om ze allemaal tot in details te behandelen. Maar ik bid nu, Here, dat U het wilt bevestigen. Dat is de hoofdzaak. Bevestig het en laat hun weten dat dezelfde God Die daar dat teken volvoerde in de tegenwoordigheid van Abraham, Sara, en die uitverkoren gemeente die daar in die woestijn zat, een kleine interkerkelijke groep die daarginds zat... Zij waren geen stad. Zij waren een kleine groep die in tenten woonde. Zij hadden geen grote gebouwen en grote dingen om over op te scheppen. Ze waren slechts een groep pelgrims. Maar U verscheen aan hen omdat zij de belofte hadden van een komende zoon.

     Die hebben wij ook, Vader. Wij geloven dat. Ik bid dat uit geheel Sodom hier vanavond... Kijk rond in dit land. Hoeveel ernstig overspel wordt er nu gepleegd? Hoeveel huizen worden er opgebroken? Hoeveel zonde komt er nu op dit moment voor Uw ogen omhoog, Here, precies in deze stad? God, hoe kunt U het verdragen? Ik bid dat U hen wilt vergeven, Here. Ze weten niet wat ze doen. Weest Gij ons nabij, in Jezus' Naam. Amen.

132 Goed. Uw aandacht voor een moment. Laat me hier eerst langs de rij kijken. Ik geloof dat de mensen – zover ik weet – in de rij vreemden voor mij zijn. Ik ken hen niet, weet niets over hen.

     Werkelijk, als ik hier zo over het gehoor kijk... Ik zie mijn goede vrienden daar, broeder en zuster Palmer die daar zitten van Macon, geloof ik, of ginds in Georgia. En ik ken die broeder en zuster; ik kan niet op hun naam komen, die er vlak naast zitten. En precies hier zit een man, broeder Fritzinger uit Ohio. Dat klopt.

     Nu, ik weet dat Fred Sothmann en mevrouw Sothmann hier ergens zijn. Ik weet niet waar. Ik hoorde hem een tijdje terug "amen" zeggen. Ik weet niet waar hij zit. Hij is hier ergens binnen. En broeder en zuster Evans zijn hier. Ik denk dat broeder Evans er is. Ik denk dat zuster Evans vanavond op de logeerplek is. Ze zagen dat er geen plaats was voor hen om binnen te komen, daarom gingen ze weg, mijn vrouw en de kinderen, en anderen. Want we wilden bij deze samenkomst... En broeder Tom Simpson is hier, David Wood is hier, en ze zijn... Ik zie ze niet, geen van hen.

133 Maar hoeveel zijn hier die weten dat ik niets over u weet, wat er verkeerd is met u of iets? Steek uw handen op. Iedere persoon in dit... O, het is gewoon overal. Goed. Nu, heb slechts geloof. Geloof met uw hele hart. O my.

     Nu, hier moet iets anders spreken behalve een man. U weet dat. Kijk nu hier. Kijk naar deze gebedsrij. Ieder van hen stak zijn hand op; zij zijn vreemden. En hier is mijn hand; hier is de Bijbel; zij zijn vreemden voor mij. Ik ken ze niet. En ik heb u precies verteld wie ik in de zaal ken, vanaf dit podium kon herkennen. Achter mij ken ik niemand behalve broeder Littlefield. Voor zover ik kan zien, ken ik niemand. Is dit zuster Littlefield? Ik wist het niet. Ik was er niet al te zeker van of zij het was of niet. Excuses dat ik u onlangs 's avonds wakker maakte. Ik ken hier dus praktisch niemand.

134 Maar nu (zie?), als nu de Heilige Geest in het Woord is, het beloofde Woord, dan heeft Hij in de laatste dagen beloofd een schriftuurlijk teken te geven vlak voor de komst van de Zoon des mensen, zoals het was in de dagen van Sodom. Is dat waar? Welnu, broeders onder ons, gelooft u niet dat deze kleine groep mensen die uitgeroepen groep is? Gelooft u niet dat de Pinksterkerk... Met al haar ups-and-downs geloof ik toch dat zich daarbinnen die uitverkoren, eruit geroepen groep mensen bevindt. Dat geloof ik. Zeker, zeker.

     Ze zijn het niet allemaal in de Pinksterwereld. Maar ik geloof dat ze daar ergens in die groep zijn. Ik weet niet waar zij zich bevinden, maar ze zijn daar ergens binnen omdat er nooit meer nog een gemeentetijdperk komt. Dit is het laatste. Maar God zal die uitverkorenen uit die Pinkstergroep halen en die komende steen daar in laten passen precies zoals... Dat zal daar precies zo moeten passen om dat dak erop te brengen. Let daarop. Het zal er niet zo, diagonaal op staan, maar het zal perfect passen. En deze gemeente zal dezelfde bediening moeten hebben, en Jezus getuigde van diezelfde zaak.

135 Waar beginnen we nu? Is dit de eerste persoon, of die? Deze hier? Goed, dame. Blijf gewoon staan waar u bent als u wilt. U hoeft niet verder te komen dan daar. Nu, hier zijn wij: een man en vrouw ontmoeten elkaar precies zoals Jezus de vrouw bij de bron ontmoette. Ik heb haar nog nooit gezien, weet niets over haar. Ze is gewoon een vrouw die daar staat, dat is alles wat ik weet. En u bent mensen in de zaal. Nu, ik heb een... Nu, kijk. Ze ziet er nogal mager uit, maar ze zou evengoed een goed gezonde, sterke vrouw kunnen zijn. Dat kan ze zijn. Misschien staat ze daar voor iemand anders. Ik weet het niet. Ik zag haar nooit eerder. Welnu, als de Heilige Geest...

     Als ik haar zou kunnen genezen, dan zou ik erheen lopen... Als zij ziek is, laten we bijvoorbeeld zeggen, wel, van een magere vrouw zou je kunnen denken dat ze TB heeft. Goed. Zeg dat ze TB had. Ik zou er heen kunnen lopen en zeggen: "Ik zal mijn handen op u leggen, zuster. Prijs God. Ik genees u in Jezus' Naam." Als ik... Als de Here tot mij zou spreken om dat te gaan doen, dan zou ik het doen. Zie? Maar ik zal daar niet heengaan en dat zeggen tenzij Hij mij vertelt om dat te zeggen, omdat ik het niet weet.

136 Pas geleden reed een man tot vlak voor mijn huis met een hele grote groep erbij, en hij zei tegen mijn vrouw (ik was net binnen gekomen), hij zei: "Laat broeder Branham eenvoudig naar de deur komen en mij vertellen dat mijn dochter gezond zal worden. Dat is alles wat hij hoeft te doen: alleen maar komen en mij dat vertellen." Meda zei: "Wel, ga naar ze toe en..." En ik zei: "Wel, wat kan ik doen? Als ik hem dat ga vertellen, terwijl ik het niet weet, dan zou ik liegen." Ik zei: "Als de Here mij zou vertellen om hem dat te gaan vertellen, dan zou ik hem dat gaan vertellen. Maar tenzij Hij mij dat vertelt, kan ik niets anders zeggen dan wat Hij mij vertelt om te zeggen." Dat is het, gewoon gaan en veronderstellen dat je het goed doet. Maar dat is fout. Dat kun je niet veronderstellen. Je... En precies hier kun je ook niet veronderstellen.

     Ik kan niet zeggen: "Ik veronderstel dat deze vrouw voor haar zieke tante bidt." Dat zal niet werken. Zij zou wel beter weten. Wel, misschien bidt ze daar wel voor. Zie? Maar ik bedoel om het gewoon te veronderstellen (zie?), dat kun je niet. Het moet de waarheid zijn, moet de waarheid zijn. En hier moet worden bewezen of het de waarheid is of niet.

137 Onthoud dit. Laat iedere persoon dit onthouden: ik ben uw broeder (zie?), gewoon een man. Maar de gave van God, deze Boodschap gelovend, en gelovend dat Hij mij gezonden heeft om deze Boodschap te prediken... Dan geef ik mij over aan de Heilige Geest, en dat Woord daarin is in mijn hart. En: "Indien gij in Mij blijft, en Mijn Woord in u, vraag dan wat u wilt." Niet... Blijven, niet van hier naar daar rennen en springen; maar "indien gij in Mij blijft, Mijn Woord in u, vraag wat u wilt." Is dat juist?

     Nu zou ik even tot u willen spreken, dame (ik was aan het prediken), slechts voor een paar ogenblikken, eenvoudig terwijl u daar staat; zodat ik u kan onderscheiden van iemand anders. En op dezelfde manier waarop onze Here sprak tot de vrouw bij de bron, weet u. Hij ving haar geest op totdat Hij ontdekte wat haar moeite was. En toen Hij haar moeite had gevonden, vertelde Hij haar wat haar moeite was, en zij zei dat dit een teken van de Messias was. Wel, als Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag, en voor immer, en vervolgens weet u dat ik, een mens zijnde, dat niet zou kunnen doen, en wanneer dat zich weer voltrekt, zou dat dan niet opnieuw het teken van de Messias zijn? Zou u dat geloven, gemeente?

138 Nu, alleen om even tot haar te spreken. Zie? Ik ben de Messias niet, maar het is de Messias Die door mij heen spreekt. Zie? Dat is het, want ik ken haar niet. Ik heb haar nog nooit gezien. Nu, we komen... Even een moment totdat ik... Ik weet niet of Hij het zal doen. Misschien doet Hij het helemaal niet.

     Ja, de dame heeft nu direct hulp nodig, anders zal ze gaan sterven. Ze heeft kanker. Dat is waar. Dat is waar. Zodat de mensen het zullen weten, steek zo uw hand op. Wilt u dat ik u vertel waar het zich bevindt? Het is in de keel. Dat is correct. Gelooft u met uw hele hart? Wilt u dan aanvaarden... [De zuster spreekt met broeder Branham – Vert]

     Goed. Nu, kijk. Nu zegt u, dat u gelooft dat Hij u kan genezen. Dan, overeenkomstig de Bijbel, heeft Hij het gedaan als u dat gelooft. Nu, is dat Woord juist? Dan bent u genezen, nietwaar? Dat is juist. Ga heen en zeg: "Dank U, Here", en vergeet alles erover, en word gezond. Amen.

139 Wij zijn vreemden voor elkaar. Ik ken u niet. Ik vermoed dat ik u echt nooit eerder heb gezien. Wij zijn vreemden, ontmoeten elkaar pas hier. Maar God kent ons beiden. U gelooft dat, nietwaar? De Bijbel zegt: "Die gelooft..." Wees alleen heel eerbiedig. Als de Here God mij kan vertellen... Als ik naar u toe zou lopen en zeggen: "Dame, u bent ziek." Nu, u kunt ziek zijn, omdat u daar in die gebedsrij staat. Dat mag waar zijn. En misschien staat u daar voor iemand anders. Ik weet het niet. Maar als u ziek was, en ik ging naar u toe en legde mijn handen op u, en zei bijvoorbeeld: "Jezus zei: 'Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven; leg handen op de zieken en zij zullen herstellen'", dan is dat de Waarheid.

140 Maar wacht een moment. Laten we bevestigen of Hij die persoon gezonden heeft of niet. Laten we eerst ontdekken of het op die manier werkt of niet. Zie? U weet dat nog. Deze twee woorden: veronderstellend, het komt van twee verschillende... het is altijd een... Satan heeft geprobeerd Gods werk in de... Gods Woord in de hof van Eden te verdoezelen. Moab heeft hetzelfde geprobeerd. Satan deed hetzelfde in de tegenwoordigheid van Jezus: vloog op Hem in met zijn kerkelijke opleiding en kennis, en zei: "Er staat geschreven; er staat geschreven."

     Jezus vloog meteen op hem in en zei: "Er staat ook geschreven..." Het werkte wel bij Jezus. Waarom? Het Woord was in het Woord. Daardoor werkte het. De stroom was in de draad. Dat is het verschil.

141 Welnu, de stroom is hier nodig in de draad. Zie? Ik ben slechts de draad; maar Hij is de stroom. De draad is dus dood zonder de stroom. Als de stroom van God, de Heilige Geest, door een draad kan komen (uw broeder), en aan u kan beschrijven (of door de Heilige Geest zoals Hij deed bij de vrouw bij de bron), iets beschrijven wat u hebt gedaan, of iets wat u behoorde gedaan te hebben, of iets uit het verleden waarvan u weet of het de waarheid is of niet, of dat u ziek bent, of dat er iets verkeerd met u is, als het u vertelt wat er verkeerd met u is, dan zult u weten of het de waarheid is of niet, nietwaar? Dan zou u het weten. Is dat juist, gemeente?

     Als Hij u dan kan vertellen wat er is geweest, en u weet of dat waar is of niet, als Hij u dan vertelt wat er zal gebeuren, dan weet u dat dat waar is. Zie? En u weet al wat er zal gebeuren omdat Hij het precies hier in Zijn Woord heeft gezegd. Het hoeft niet van mij af te komen; het is al gekomen. Het enige nu is de bevestiging dat dit Woord, uw geloof, uw wezen en Gods Woord elkaar precies hier ontmoeten. Zie? Ik ben slechts een mondstuk om het over te brengen. Zie?

142 Hier is Gods belofte. God zei dat dit een teken zou zijn van de laatste dag. Hier zijn de laatste dagen; we leven erin. Goed. Nu, is dat waar? Hier is de Heilige Geest, Die precies nu aanwezig is. Hoeveel hebben er ooit de foto van die Engel gezien, dat Licht? Zie? Het is precies nu hier. Het is precies hier, precies waar ik sta. Dat is Datgene wat spreekt. Dat is precies wat dit doet voor deze vrouw. Zie?

     De vrouw heeft wat problemen met haar oren. Ze heeft problemen met haar oren. Dat is juist. Ze wordt er ook wat hardhorend door. Dat is... Steek uw hand op als dit waar is.

143 Ik vang dat altijd op. Iemand denkt dat ik dat raad. U veronderstelt verkeerd. Ik raad dat niet. Let gewoon even op. Ik wil even tot u spreken. Nu, laat eens zien. Ik weet niet wat Hij heeft gezegd. Wat het ook was, het was juist. Ja. Het zijn uw oren. Ik zie nu dat er iets verkeerd gaat met uw oren. En u hebt iets verkeerd in uw hoofd, het is zoiets als een hoofdpijn, zoals migraine hoofdpijnen, of zoiets. Dat klopt, nietwaar? Niet alleen dat, maar u bidt voor iemand. U hebt vanavond iemand bij u. Dat is juist. Het is een vrouw, een oudere vrouw. Geheel juist. Zij heeft ook problemen met haar oren. Ik kijk nu recht naar haar terwijl ik naar u kijk.

     Beslist. Er is nog iets wat zij heeft, ze heeft hoge bloeddruk. Ze heeft artritis. Dat is waar. Dat is precies waar. Goed. Ruby, gelooft u dat ze gezond zal worden? Gelooft u dat zij gezond zal worden? Gelooft u dat u gezond zult worden, mevrouw Crumley? Ruby Crumley? Ga dan terug en vertel hun...?... Gelooft u? "Indien gij kunt geloven..."

     Nu, geloof slechts. Welnu, haar naam noemen, was niets bijzonders. Zei Jezus niet tegen Petrus: "Uw naam is Simon. Uw vader was Jonas"? Zie? Kijk, het is nog steeds Hem.

144 Ik ken u niet, meneer. Wij zijn vreemden voor elkaar. Maar gelooft u dat God uw probleem aan mij kan openbaren? Zou u geloven dat ik Zijn dienstknecht ben wanneer ik dat deed? Zou het gehoor, iedereen daar hetzelfde geloven?

     Er gebeurde iets. Niet in het gehoor... Ik begreep het niet precies. Laat mij uw aandacht weer oppakken, even wachten. U bent hier voor iemand anders. Die persoon is niet hier. Ze zijn niet in deze stad, zelfs niet in deze staat. Ze zijn in Carolina. Dat is juist. Het is de vrouw van een prediker. Ze heeft kanker. De kanker is op de borst. U staat voor haar. Gelooft u dat zij gezond zal worden? Mag Jezus Christus dit toestaan.

145 Hoe maakt u het? Wij zijn vreemden voor elkaar. Maar gelooft u dat Jezus Christus, de Zoon van God, vanavond leeft? Het begint nu ook in het gehoor. Het is een beetje moeilijk om het hier op het podium vast te houden. Het gaat verder. Het waaiert over het gehoor heen. Zie? Als u slechts kon geloven, vrienden, op dit moment, dan zou u de Geest van God kunnen zien bewegen. Ik zal proberen zoveel mogelijk mijn aandacht hier te houden voor deze mensen die ik hier in de rij heb staan.

     U bent ook een vreemde. Dat is waar. Was in het ziekenhuis, had een operatie aan de ruggenwervel. Dat is waar. Wilt u naar Georgia terugkeren en gezond zijn? Wilt u dat, mevrouw Colleen? Ga dan terug en geloof het met uw hele hart.

146 Wat als ik u vertelde dat uw rugprobleem is genezen, terwijl u daar staat? Zou u mij geloven? Goed, keer terug en claim het eenvoudig. Zeg: "Dank U, Here." Ga, gelovend. En u hebt hetzelfde. Ga, eenvoudig gelovend. Dat is alles wat u hoeft te doen. Uw maagprobleem? Ga eten. Jezus Christus maakt u gezond, als u met uw hele hart gelooft.

     Hebt een nerveuze toestand, wat bij u ook een maagprobleem veroorzaakt. Gaat u dus direct voorwaarts en eet uw avondmaal. Gelooft u met uw hele hart? Heb geloof.

     Een hartprobleem betekent niets voor God om te genezen. Gelooft u dat Hij u gezond zal maken? Ga terug naar uw zitplaats en zeg: "Dank U, Here, dat U mij geneest." Beslist.

147 Klim daar niet naar boven, want artritis doet pijn. God kan het genezen. Gelooft u dat? Ga direct terug en zeg: "Dank U, Here", en word gezond.

     Nervositeit is heel erg. Maar gelooft u dat God uw nervositeit kan genezen? Ga terug en zeg: "Dank U, Here", en word gezond.

     Gelooft iedereen met zijn hele hart? "Indien gij kunt geloven..." Wat als ik niets tegen u zou zeggen, en u alleen vertelde dat u in orde zult komen en dat uw hart... Wel, gaat u verder. U bent hoe dan ook genezen. Ik zei dat voordat hij...

     Nu. Hier hebt u al heel lang last van gehad (zie?), en een zure maag en al dergelijke dingen. Gelooft u dat Hij u nu gezond gaat maken? Ga eten, wees eenvoudig gezond. Gelooft iedereen met zijn hele hart?

148 Deze kleine dame die hier zit met haar hoofd gebogen, die precies hier zit, is aan het bidden. Er zit daar een vrouw naast haar. Ik kan haar naam niet zeggen. Ik weet niet wie zij is. Maar die persoon is aan het bidden voor een geliefde dat die gered zal worden. Dat is precies juist. Als u met uw hele hart zult geloven dat God hen zal redden, ga dan, en God zal het u helemaal precies geven in antwoord op uw gebed. Wat is de naam van de dame die daar zit? Ik kan het niet zien, die precies daar naast haar zit? Ja. Vertel haar om te geloven. God heeft haar gebed beantwoord. Amen. Prijs de Here. Amen. Gelooft u? Twijfel niet. Heb geloof in God.

     Ron Sothmann, ben jij dat die daar achteraan zit naar wie ik kijk? Leg je hand op die vrouw daar naast je, je vriendin zit daar. Ze heeft een nierkwaal. Gelooft u dat u genezen zult worden, dame? Jazeker. Uw man die ernaast zit, heeft problemen met zijn ogen. Gelooft u dat hij genezen zal worden? Leg uw handen op hem. Ze zijn beiden totaal vreemden. Ik heb ze nooit eerder in mijn leven gezien. Gelooft u met uw hele hart? Jezus Christus maakt u gezond. Amen. Gelooft u?

     God kan maagproblemen genezen, nerveuze magen. Gelooft u dat? Dat Hij gezond maakt? Ontvang het. Jezus Christus maakt u gezond. Amen.

149 Hoeveel hier binnen geloven met hun hele hart? Overal, overal... Gelooft u dat dit dezelfde Here God is Die daar op die dag bij Abraham stond, en Zich voorstelde in menselijk vlees? Ziet u niet dat het dezelfde God is in u, dezelfde God in mij, hetzelfde teken dat Hij vlak voor de eindtijd aan de uitverkoren gemeente gaf? Gelooft u dat niet? Gelooft u niet dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag, en voor immer? Gelooft u niet dat dit een teken is van Zijn komst? Gelooft u niet dat dit een teken is dat de wereld vernietigd zal worden en het millennium er aankomt, dat we een geweldige regering met God zullen hebben? Gelooft u dat niet? Het is het eindtijdteken.

     Hoeveel zaden van Abraham zijn hier vanavond binnen met die hoop in hen, rustend in God? Jezus Christus, de Zoon van God zei: "Deze tekenen zullen deze zaden van Abraham volgen, degenen die geloven." Bent u een gelovige? Steek uw handen op. Nu, het kan me niet schelen wat er verkeerd is met u. Dat heeft niets te betekenen (zie?), het vertelt u slechts en openbaart. Zie? Maar uw geloof is nodig om de genezing te doen. Zie? Uw geloof doet dat. Zie? Het is mijn geloof in de gave van God wat het openbaart, omdat God een belofte deed. Want God openbaarde de belofte aan mij door Zijn Woord, en ik blijf bij die belofte. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik blijf bij die belofte.

150 Die kleine dame die daar zit met dat blaasprobleem, gelooft u dat God u gezond zal maken? Goed dan meneer. U kunt uw verlangen hebben. God zegene u. Bezorgd over uw gebedskaart? U hoeft er uiteindelijk helemaal geen te hebben. Zie? God maakt u gezond.

     Nu, ziet u niet wat ik bedoel? Het is gewoon overal. Gelooft u het? Leg uw handen op elkaar. Bid gewoon voor elkaar. Ik ga naar u luisteren. Bid voor elkaar; leg uw handen op elkaar. Ik wil zien hoe u bidt. Wat...?... hier, in deze kleine groep die in de gebedsrij staan, leg... Keer u om, strek uw handen uit naar elkaar, leg uw handen... Nu, bid voor elkaar. Eenvoudig... Ik wil u horen bidden. Bid nu niet voor uzelf. Bid voor degenen waar u uw handen op hebt gelegd. Dat is het. Als u in de hal staat, overal in deze plaats, leg uw handen op elkaar.

151 Onze hemelse Vader, wij brengen deze samenkomst naar dit moment van een geweldige climax. De duivel heeft elk ding geprobeerd om het te verhinderen. Maar, God, U hebt Uzelf aanwezig getoond, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest door het Woord, door schriftuurlijke tekenen, door de Bijbel zelf die de belofte geeft en gezegd heeft dat deze tekenen zouden geschieden in de laatste dagen.

     Jezus Christus, Zoon van God, Die de harten kent, de namen, alles, de ziekten, en wat was, wat is, en wat zal zijn. U weet er alles over. En deze mensen die hier vanavond zitten, zijn Uw mensen. Zij zijn kinderen van God, en zij geloven U. Zij hebben hun handen op elkaar gelegd. U zei: "Deze tekenen zouden degenen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen." Nu plaats ik mijn gebed bij die van hen. Ik geloof met hen. Ik geloof dat U wat zij vragen aan hen zult geven, want het zijn Uw kinderen. U zult hun geen goed ding onthouden die oprecht voor U wandelen.

152 Nu, Satan, wij komen tot dit moment om je uit te dagen. Je bent verslagen. Je bent verslagen sinds Calvarie. Er bestaat niets wat je kunt aanbieden dan bluf. En we laten je niet langer bluffen. We leggen je het Woord van de Here God voor. Het Woord des Heren zegt: "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven." Deze mensen belijden dat ze de doop van de Heilige Geest hebben. Zij hebben de bovennatuurlijke kracht gevoeld die door hen heen vloeide om hun levens te veranderen. Zij hebben sympathie voor elkaar. Zij bidden voor elkaar.

     O Satan, jij boze, die deze mensen hebt ziek gemaakt, wij bezweren je in de Naam van Jezus Christus om deze mensen los te laten. Kom uit hen vandaan in de Naam van Jezus Christus. Laat hen gaan. Kom eruit in de Naam van Jezus Christus. Amen.

     Ga nu op uw voeten staan. Sta op. Geef God de prijs. Steek uw handen omhoog naar Hem. Het kan me niet schelen of u kreupel bent. Sta hoe dan ook op. Steek uw handen omhoog en geef God de prijs.