Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

De gehele wapenrusting van God aandoen

Door William Marrion Branham

1 ["Broeder Branham." De samenkomst zingt het lied 'Geloven Alleen.' Broeder Lee Vayle zegt: "Ik acht het zeker een groot voorrecht, eigenlijk geloof ik niet dat ik me een groter voorrecht kan voorstellen dan om broeder Branham te kunnen verwelkomen op deze conventie en om hem ook aan u voor te stellen. Ik ken onze broeder Branham al vele jaren. Ik denk dat het nu al langer dan vijfentwintig jaar geleden is dat ik voor het eerst over hem las in de Canadese krant, de 'Winnipeg Free Press' genaamd. Ik las een kort artikel op een pagina dat zei: 'Een mystiek licht verschijnt boven een jonge prediker die doopt in de rivier de Ohio.' Ik zei gewoon: 'Dit moet een teken van de tijd zijn, dit moet een feit zijn dat Jezus spoedig komt.' Ik wenste dat de krant mij kon vertellen wat broeder Branham mij later vertelde, dat uit dat vlammend vuur een stem kwam, terwijl duizend, drieduizend mensen (onduidelijk:) neervielen en God aanriepen. Maar de stem uit die wolk van vuur zei: 'Zoals Johannes de Doper de voorloper was van de eerste komst van Jezus Christus, zal uw bediening (niet de man, maar uw bediening) de voorloper zijn van de tweede komst van Jezus Christus.' Ongeveer veertien jaar geleden hoorde ik over deze man en wat een grote bediening hij had, maar in de laatste negen jaar dat ik hem ken, zes van die jaren is het zelfs meer oneindig geworden. Ik denk dat ik mezelf als een boezemvriend van broeder Branham kan beschouwen, die mij veel geheimen heeft verteld over zijn bediening en over zijn eigen leven. En ik zeg dit vanavond zonder ...?... ik zeg dit uit het diepst van mijn hart: dit is een oprechte dienstknecht van God. Niet als een met (onduidelijk:) veel kennis, maar laat mij dit zeggen, als een boezemvriend. Ik heb meer vertrouwen in broeder Branham en de bediening die God hem gaf, dan ik ooit gehad heb. Mijn vriend, mijn broeder, broeder Branham." – Vert]

     Dank u zeer. Heel hartelijk bedankt. U kunt gaan zitten, vrienden. Dank u, broeder Vayle. Ik ben een dergelijke kleine introductie niet waardig. Maar ik waardeer zeker die fijne woorden. Ik zou een voornaam leven moeten lijden om dat waar te maken. En ik ben dus blij om hier vanavond te zijn in Southern Pines, Noord-Carolina. Ik verwissel dat altijd. Als het Noord-Carolina is...

     [Iemand zegt: "Aberdeen." – Vert] Wat zei u? Aberdeen, Aberdeen. Als ik dat Southern Pines hoor, lijkt het voor mij alsof het in Zuid-Carolina zou moeten zijn. Maar het is Southern Pines in Noord-Carolina. Ik haal het allemaal door elkaar. Ik ben hoe dan ook gewoon blij om hier te zijn, en om deze tijd van gemeenschap te hebben met mijn dierbare vrienden, broeder Parker, broeder Lee Vayle, o, hen allemaal, en met al degenen die hier tijdelijk verblijven, wachtend op de komst van de Heer. En ik heb...

2 Ik kende broeder Parker echt niet zo goed als dat ik wilde. Op een dag las ik een artikel in een tijdschrift, en ik zei: "Thomas Parker. Ik behoor die naam te kennen." En maar heel kort daarna, o, ik zou zeggen een dag of zo, kwam broeder Lee Vayle binnen, en zei: "Wel, u weet wie dat is. Dat is onze vriend daarginds." Wij hebben dus geprobeerd om hem aan de telefoon te krijgen, en ik wilde hem bedanken voor een opmerking die hij in het tijdschrift maakte. En zo zijn wij dan met elkaar in contact gekomen, zodat ik vanavond hier zou zijn om hem te helpen in deze conventie.

3 Ik ben zo blij om hier te zijn, broeder Thomas, en om al deze fijne vrienden, en iedereen weer te ontmoeten, en een tijd van gemeenschap te hebben. Maar u kunt zich voorstellen hoe ik mij voel om hier vanavond te staan om een Bijbelse boodschap te brengen, terwijl zulke mannen die achter mij zitten.

     Werkelijk, ik voel iets... Misschien kan ik maar beter doen zoals Dwight Moody... Ze zeiden dat hij het deed toen hij in Engeland was. Hij sprak op een avond voor de Cockneys [Londenaren – Vert] die hun woorden echt zeer goed uitspreken. En meneer Moody had geen opleiding gehad, dus hij probeerde een Schriftgedeelte voor te lezen, en hij sprak drie of vier woorden verkeerd uit. En hij ging terug en probeerde het opnieuw en sprak het nog slechter uit dan ooit. Dus hij deed gewoon de Bijbel dicht, keek omhoog naar de hemel, en zei: "God, help mij." En hij schudde het land. Dus dat is het. Kijk gewoon naar Hem. Dat is wat wij moeten doen.

4 En de conventie, ik denk dat het allemaal is aangekondigd. Het zal plaatsvinden hier in de Tabernakel, de Bijbel Tabernakel wordt het geloof ik genoemd. En ik ben er zeker van, vrienden, dat als u daar naartoe zult gaan, u zeker iets zult horen. Ik heb veel artikelen gelezen, maar ik denk dat broeder Thomas tot een van de geweldige schrijvers van deze tijd behoort, met zijn houvast op het Woord van God. En dan, ik weet zeker dat het u goed zal doen om daarnaartoe te gaan.

     Ik ben... Het kan zijn dat ik er vanavond wat verminkt uit zie in mijn gezicht en mijn ogen. Ik vermoed dat u al hebt gehoord dat ik ongeveer vier weken geleden met een geweer aan het schieten was, en... Mijn hobby was altijd vissen, jagen, of zoiets als dat, het buitenleven. Ik heb nooit golf gespeeld, of honkbal, of paardenraces, of wat dan ook. Ik houd gewoon van het buitenleven. En ik hield er zo veel van...

5 Toen ik in Afrika was, raakte ik als het ware verliefd op de Roy Weatherby geweren. Maar ik had nooit kunnen denken dat ik mij er een zou kunnen veroorloven. En zij waren dus... Sommige van mijn vrienden zouden er waarschijnlijk een voor mij gekocht hebben als ik het hun had toegestaan. Maar ik kon niet... Zoals ik broeder Thomas vanmiddag vertelde, kon ik er niet aan denken om een van mijn vrienden een van deze dure geweren voor me te laten kopen, terwijl ik weet dat er zendelingen zijn die geen schoenen aan hun voeten hebben. Ik zou me niet goed kunnen voelen met het geweer.

     Dus een vriend van mij kwam langs. En ik had een ander geweer daar dat een man aan Billy Paul had gegeven. En hij runt de Weatherby organisatie in Indiana. En hij zei: "Laat mij het voor u laten uitboren en er een Weatherby geweer van maken." Wel, toevallig boorde hij het niet juist uit, en ik plaatste de kogel erin om te vuren. Ongeveer zes ton explosie precies in mijn gezicht, en bijna zo hoog als deze gordijnen, gewoon rood vuur. De loop vloog over de vijftig yard lijn [ongeveer zesenveertig meter – Vert], de voorraad ging langs deze kant, en het geweer smolt in mijn handen. En ik kon enkele ogenblikken niets zien of horen.

6 En toen ik mijn handen op deze manier open kon trekken, om mijn ogen open te krijgen, dit oog aan deze kant, kon ik bloed er zo uit zien spuiten. En ik hield mijn hand zo omhoog, en deze tand was hier weggeslagen door een kogelsplinter die erin ging. Het maakte een grote ring op mijn gezicht. En vijftien stukken hebben gewoon een halve maan net onder mijn oog gemaakt en gingen helemaal naar de achterkant van de oogbol, maar raakten nooit het zicht.

     En toen de dokter mij dus onderzocht, toen hij mij daar bracht, zei hij: "Slechts één ding weet ik: de goede God moet daar zeker bij Zijn dienstknecht geweest zijn, anders zou u zelfs geen hoofd en schouders meer gehad hebben na zo'n ontploffing."

7 Dit zijn dus allemaal goede dagen en goede tijden voor mij. Ik ben blij om hier te zijn, gewoon... Dus ik voel daardoor dat de Here nog niet klaar met mij was. En misschien wil Hij dat ik probeer een beetje meer voor Zijn volk te spreken, en probeer te helpen. En ik ben hier om alles te doen wat ik kan om het leven een beetje makkelijker voor u te maken, en probeer zo goed als ik kan te helpen. Dus, u zult voor mij bidden, daar ben ik zeker van.

     En... [Broeder Vayle fluistert iets – Vert] Ja, zeker. Jazeker. Jazeker. Broeder Vayle vertelde mij net dat de versterker hier, het is alleen... hij heeft slechts een kleine microfoon. Kunt u daar achteraan goed horen? U kunt het horen. Dat is goed.

     Ik heb dus nooit mijn gezicht verloren, noch mijn gehoor. Ik heb nog ergens een houvast. En dit rechteroog heeft astigmatisme. Volgens mij moet je het zo uitspreken, het is nerveus, trilt. Maar het komt allemaal goed, het zal gewoon goed komen. Het zal dus gewoon allemaal goed en prima zijn. En ik weet dat het voor een doel was. Wij weten dat onze Heer altijd waarachtig is, toen Hij zei dat Hij alles zou laten meewerken op die manier. Dus ik vertrouw er gewoon op dat het zo zal zijn.

8 Hij heeft mij veel dingen verteld, en mij veel problemen laten omzeilen. Maar weet u, Hij kan ze mij niet allemaal laten omzeilen. Wij moeten... Wij predikers moeten net zo goed lijden als u mensen daar. De Heer spreekt soms en laat ons weten hoe problemen te omzeilen en dingen te doen. Maar bedenk, wij komen ook terecht in die posities, waar wij moeten lijden samen met de rest van hen. En het is echt veel moeilijker voor ons dan voor u, lijkt het wel. Hij houdt zich een lange tijd op een afstand voor ons, weet u, en geeft niet altijd antwoord. Maar wij zijn dankbaar dat Hij altijd over de golven tot ons komt. En daar zijn wij dus dankbaar daarvoor.

9 Voelt iedereen zich goed? [Samenkomst zegt: "Amen." – Vert] Dat klinkt zeker als een conventie, iedereen helemaal in harmonie. Bid nu. Vanavond nam ik een korte tekst hier, van wat men een tekst zou kunnen noemen, die ik wil lezen. Ik heb enkele Schriftplaatsen en kleine aantekeningen hier opgeschreven, en ik zou er graag een soort korte zondagsschoolles van willen maken.

     En dan zou ik gewoon willen vragen... Natuurlijk zijn er hier aan het begin meestal niet zo veel mensen. Ik zou waarschijnlijk kunnen... Als er zieke mensen zijn om voor te bidden, zou ik een gebedsrij kunnen vormen en ze in één avond allemaal kunnen nemen. Misschien zal ik dat vanavond dus zo'n beetje vragen, om te zien hoeveel er hier zijn om voor zich te laten bidden; en die min of meer naar de conventie kwamen, omdat u gebed wilt voor uw zieke lichamen en zou willen dat wij voor u bidden; zou u gewoon uw hand willen opsteken en zeggen: "Ik kom met die bedoeling"?

10 Wel, dat is wonderbaar. Dat is fijn om te zien op de eerste avond. Meestal wachten de mensen tot de laatste avond, als het ware, en dan is het een beetje moeilijk. Wonderbaar om u hier te zien met geloof in God, en dat u gelooft dat God zal antwoorden. En Hij zal het. Hij faalt niet. Hij zal gewoon niet falen. "Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen; maar uit die alle redt hen de Here." Zolang wij bevrijding krijgen; dat is de hoofdzaak. En wij raken soms in benauwdheid, zoals Paulus en die anderen die ons zijn voorgegaan, de grote heiligen en uitverkoren mannen van God. En wij zijn... wij weten dat wij niet kunnen vragen om immuun te zijn voor moeiten, maar er zit altijd iets achter, dat God het precies doet meewerken ten goede voor ons allemaal.

11 Ik geloof dat een paar ogenblikken geleden... als ik me niet vergis, zie ik mijn goede vriend, broeder Sullivan, hier ook zitten, helemaal uit Kentucky. Blij om u te zien, broeder Sullivan. En, broeder Iverson, Florida. En o, overal. Hoevelen hier zijn van buiten de stad? Laat ons uw handen zien, van buiten... Wel, zeg, is er iemand hier uit deze stad? Laat ons uw handen zien, uit de stad, van rondom de stad? O, raad eens wat; ongeveer twaalf, vijftien mensen zie ik. Dat is een goede vertegenwoordiging van daar buiten de stad. Dat is juist. Dat is meestal wat conventies aantrekken.

     Wel, mijn vrouw zong vroeger een liedje voor mij.

Zij zullen van het oosten en het westen komen,
Zij zullen van landen veraf komen,
Om te feesten met onze Koning,
Om als zijn gasten te dineren;
Hoe gezegend zijn deze pelgrims!
Zijn heilige gezicht aanschouwend,
Gloeiend van Goddelijke liefde;
Gezegende deelhebbers aan Zijn genade,
Om als juwelen in Zijn kroon te schitteren.

     Kent u het lied?

Jezus komt weldra,
Onze beproevingen zullen dan voorbij zijn.
O, wat als onze Heer nu zou komen
Voor degenen die vrij zijn van zonde?
Zou het u dan vreugde brengen,
Of verdriet of diepe wanhoop?
Wanneer onze Heer in heerlijkheid komt
Zullen wij Hem in de lucht ontmoeten.

12 Dat is ons doel om hier te zijn. Nu, ik ben geen zanger, vrienden. Ik... ik zou niet kunnen zingen. Ik... Weet u, ik heb altijd willen zingen, broeders. Dus ik ga u allemaal vertellen dat u mij eens kan horen zingen wanneer ik echt kan zingen. Wanneer u in de hemel komt, en alles voorbij is, en in uw grote paleis... Ik heb altijd zo veel van het bos en alles gehouden, misschien heb ik een klein hutje daar ergens in een hoek van Glorieland ergens. Als u in de binnenhof van uw paleis wandelt op een ochtend, of de veranda, en u luistert. Ver in het bos zult u een stem op horen komen die zingt: "Het is verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid." U zult zeggen: "Broeder Branham heeft het gehaald."

     Als Hij zelfs een wrak als ik kan nemen en mij verlossen, wel, dan is er hoop voor ons allemaal. En u zult zeggen: "Broeder Branham heeft het gehaald, want daar is hij nog steeds 'Genade groot' aan het zingen." Ik wilde dat altijd zingen. Ik kan het slechts in mijn hart neuriën, maar ik hoop dat ik het op een dag echt kan zingen.

13 Laten wij Efeze opslaan, het zesde hoofdstuk. En het is al bijna tijd om uit te gaan, en wij beginnen net. Efeze, het zesde hoofdstuk. Wij zullen beginnen met het tiende vers en een deel van het Woord lezen.

     Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte Zijner macht.
     Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.
     Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
     Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
     Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
     En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
     Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, waarmee gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
     En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
     Met alle bidding en smeking; biddende te allen tijd in de Geest, en daartoe wakende met alle volharding en smeking voor al de heiligen.

14 Ik wil daar graag een tekst van nemen, over: 'De gehele wapenrusting van God aandoen.' En ik was een tijdje geleden aan het denken dat dit misschien passend zou zijn om er als het ware een beetje tussen te voegen, voor de boodschap van morgenochtend en voor de komende dagen tijdens de conventie, want het is gebruikelijk op een conventie dat deze grote mannen, die geroepen zijn voor deze onderwijzing, het Woord aan de mensen brengen.

     Paulus spreekt hier dus van een soldaat die zich aankleedt, die naar een oorlog gaat; een soldaat die zijn wapenrusting aandoet en zich voorbereidt op een strijd. En ik houd van de wijze waarop hij het plaatst: voorbereiding.

15 Weet u, volgens mij was het Lincoln die eens zei: "Ten tijde van vrede, bereid u voor op oorlog." Of misschien was hij het niet, maar zo klinkt het, zo komt het mij voor liever gezegd, dat hij het was die die uitspraak deed. "Ten tijde van vrede, bereid u voor op oorlog." En wij zouden er goed aan doen om daarover na te denken. In een tijd waarin alles fijn gaat, maakt u zich dan liever gereed, want Satan zal het niet lang fijn laten blijven. U bent nu in een conventie, en alles zal gewoon prima lopen. Maar over een paar dagen gaat u hier weg, en gaat u de vijand ontmoeten. Hij zal misschien niet eens wachten totdat u klaar bent om te vertrekken. Hij kan op elk moment aanvallen. Dus hij is... hij is slecht, meedogenloos. Hij gaat gewoon zijn gang wanneer hij maar kan. Wat hij ook maar kan zeggen of doen, hij doet het precies nu, hij... Dus het is beter om de hele tijd gekleed te zijn.

     U zou hem misschien op straat kunnen tegenkomen. U zou hem misschien kunnen tegenkomen in de auto. Het is moeilijk te zeggen waar u hem zult tegenkomen. Of hij zal u precies daar in de stoel tegenkomen, en mij precies hier bij de kansel, overal. Hij is gewoon... hij is gewoon slecht. En het maakt hem niets uit. Wij willen er dus op voorbereid zijn.

     En deze grote leraar, Paulus, leerde de gemeente hoe de wapenrusting aan te doen, en hij vergeleek het met een soldaat die zich klaarmaakt voor de grote strijd die komt.

16 Nu, wij ontdekken hoe in landen... Het is vaak zo dat landen, ongeacht of ze nu vriendelijk of niet vriendelijk zijn, dat elk land zijn spionnen heeft. Nu, wij hebben onze spionnen over de hele wereld. En elke natie in de wereld heeft zijn spionnen hier, of ze nou vriendelijk of niet vriendelijk zijn. Ze zijn wat wantrouwend, weet u. Nu, Engeland is een van onze zuster-naties, maar toch hebben wij spionnen in Engeland. Engeland heeft spionnen hier. Wij hebben ze overal. Toch... Ze doen dus hun ronden. En het zijn vriendelijke, aardige mensen. Er is echt niets wat u tegen ze in zou kunnen brengen. Maar ze zijn gewoon waakzaam, letten op, zien wat er gaande is, en kijken of er niet een of ander nieuw wapen ontwikkeld gaat worden.

17 En zij zullen precies binnenglippen en zien hoe dat wapen is, en dan zullen ze het naar hun eigen land sturen, en zij zullen zich voorbereiden op een tegenaanval. Hetzij dat wij dit wapen zouden gebruiken, wel, zij zouden het in de tegenaanval tegen ons kunnen gebruiken. Of als wij hun wapen zouden gebruiken, of zij hun wapen tegen ons zouden gebruiken, onze spionnen... En wij zouden een wapen bouwen om de wapens te bestrijden die zij van plan zijn te gebruiken. Of een geheim, een geheime dienst of een geheime zaak die wij van plan zijn te doen. En zij zullen zich gereed maken, want ze hebben spionnen voor dat doel hier, om te bespioneren en te zien wat wij doen. Wij hebben spionnen daar, die bespioneren om te zien wat zij doen. Het lijkt alsof wij elkaar gewoon niet echt kunnen vertrouwen. Het lijkt gewoon alsof er iets in de mens is dat net zó ver gaat en dat is zo ver als hij kan gaan.

18 Ik ben blij dat er iets is waar wij ons hele vertrouwen op kunnen stellen, u niet? Iets wat is... Wij hoeven ons niet af te vragen, erover na te denken, wij weten gewoon dat wij als kleine kinderen kunnen rusten. Ik denk dat dat de manier is waarop wij zouden moeten zijn, in het bijzonder Christenen. Wij moeten zijn als... In het begin merkt u op dat de mens die plaats probeert te vinden, want toen hij voor het eerst werd gemaakt in het beeld van God, hoefde hij niet voor zichzelf te werken en zorgde God voor hem. Maar sinds hij een vreemdeling, of een zwerver was geworden, moest hij voor zichzelf werken, en hij werd over alles achterdochtig. Hij is gewoon (excuseert u mij voor de uitdrukking) een beetje bangig. Alles ziet er wat eng uit. Hij is vertrokken, hij wil er niet op wachten.

19 Nu, naties doen deze dingen. Ze bespioneren. En ze zijn voortdurend... De reden dat ze dit moeten doen, is omdat hun oude wapens die ze vroeger gebruikten, verouderd zijn geraakt. Nu, wat zouden wij doen met een pijl en boog die ze ooit hebben gebruikt? Of wat zouden we doen met de oude wapens die ze gebruikten in de Eerste Wereldoorlog? Het oude Krag-Jorgensen geweer? Of wat zouden we doen met de Springfield? Die is vervangen. In de laatste oorlog was het een Garand. Deze oorlog met een atoomraket erin. Zie, het... het raakt verouderd.

20 Het oude vliegtuig dat wij vroeger hadden, de luchtklopper [een ouderwets propellervliegtuigje – Vert], die overvloog in de Eerste Wereldoorlog, wel, ze gebruikten een drie- of viermotorig vliegtuig in deze laatste oorlog. En nu is het gewoon rommel, niet goed, het is verouderd. Ze besteden er miljoenen dollars aan om ze te bouwen, en dan worden ze in een grote smeltkroes gegooid en weer in een andere vorm gegoten, omdat de vijand... en onze spionnen hebben doorgegeven en het nieuws gebracht, dat zij een groter vliegtuig hebben.

     Nu vliegen wij met een straaljager. Ze hebben het nu zover gekregen dat ze het op een ster kunnen instellen, één hendel kunnen overhalen en de hele wereld gaat op in een stofwolk. Het is dus bijna het einde van deze zaak. En ze weten nauwelijks iets wat ze nu moeten doen. Al de oude wapens zijn veranderd en schroot geworden.

     Ik dacht aan de oude stoomtrein die vroeger langs Jeffersonville kwam bij het station daar. En ze hadden lange rijen geweren (ze brachten ze naar Fort Knox waar ze gemaakt waren), en tanks. Die oude stoomtrein die... er is er niet één meer van op de rails. Ze zijn allemaal weg. En ze staan daar ergens als relikwieën. Ze gebruikten ze in deze laatste oorlog. Maar nu is het een diesel geworden. Binnenkort zal ze door atoomkracht aangedreven zijn. Ze zullen het dus allemaal moeten weggooien en opnieuw beginnen.

21 En u weet, in deze strijd tussen de naties, dat er een grote strijd is die daaraan voorbij gaat. En dat is de strijd tussen God en Satan, een grote oorlog. Dat was de eerste oorlog, en die woedt nog steeds. Maar, o, ik ben zo blij dat die binnenkort tot een einde zal komen. Dan is het allemaal voorbij. Satan heeft zijn agenten overal, die opletten en Gods volk en Gods bewegingen bespioneren. De vijand zit overal, oplettend, om te zien wat hij kan doen. En God heeft ook enigen daarbuiten. We zijn daar dus dankbaar voor.

     Elke natie rust haar leger uit met de beste en nieuwste uitrusting die zij kan vinden. Dat is de reden dat onze oude uitrusting achterhaald wordt, het is omdat wij vinden... Zoals Duitsland op de radar, en verschillende dingen die we oppikken van andere landen, en iets wat wij zelf uitvinden. Nu hebben ze een man die rond gaat in de ruimte. Ze roepen dat allemaal uit, weet u: "Wij hebben een man in de ruimte."

22 Wel, dat is niets. Wij Christenen hebben er al tweeduizend jaar Eén in de ruimte gehad. Dat is juist. Ze maken er veel herrie over. Dat is niets nieuws. Dat is oud voor ons; wij wisten dat al de hele tijd. Dus, zie? Zie, dat is gewoon hoe ver wij vooruitlopen. Zij beseffen het gewoon niet.

     Ja, ze bouwen enorm grote wegen en super-dingen zoals dat en proberen de aarde tot een betere plaats te maken enzovoort. Ze beseffen niet dat de zachtmoedigen het zullen beërven. Dus daar hebt u het. Dus... Zie, God heeft het allemaal voor ons uitgewerkt. Het enige wat wij hoeven te doen, is Hem slechts vasthouden en verder gaan. Zie? Dat is alles te geloven. Dat is alles wat Hij ons vroeg te doen. Hij zal ons er dwars doorheen halen.

23 Wij zien dus dat deze geheime agenten van de vijand die rondhangen... Elke natie nu, zal haar mannen uitrusten met de nieuwste uitrusting, het allernieuwste. Ze studeren, en doen van alles. Ze proberen de wapens van de andere kerel tegen te werken, en een wat moderner wapen te krijgen, iets met een beetje meer effect. Van de pijl en boog tot een musket, en van een musket tot een modern geweer, en van daaruit tot iets met atoomkracht; ze blijven gewoon bouwen. En het houdt hen voortdurend bezig. Het is de zaak van de natie. Als ze willen overleven, moeten ze hun soldaten uitrusten met de beste uitrusting die er is.

24 Wel, God, u weet dat Hij oneindig is. Zie, Hij hoeft niets beters te bedenken. Hij heeft al het beste om mee te beginnen. U kunt het dus niet verbeteren. Er is niets wat er aan gedaan moet worden. Hij geeft ons gewoon het beste, dat is Zijn Woord. Amen. Dat is juist. Dat is Zijn Woord; het beste wat kan worden gegeven. God geeft Zijn volk het allerbeste. En dat is wat Hij koos voor Zijn kinderen, het aller, allerbeste. Ik ben daar zo blij om. Ik zie God, onze Vader, en het Koninkrijk waar wij afgevaardigden van zijn. Hij is oneindig.

25 Nu, deze naties blijven bouwen, en studeren, en werken, en onderzoeken in de wetenschap, en al dergelijke. Maar ziet u, God is oneindig, daarom kent Hij het einde vanaf het begin. En voordat het ooit gebeurt weet Hij hoe, wanneer en waar. Dus, wij kunnen er verzekerd op rusten dat, zolang wij in Hem zijn, alles goed zal gaan. Het is niet nodig om over iets bevreesd te zijn. Er is niets wat ons kan hinderen. Wij rusten gewoon vredig als kleine kinderen, en niets kan ons schaden. Dus de oneindige God...

     Ziet u, dat is de reden dat ik Zijn Woord geloof, en u ook, nietwaar? Het is omdat Hij dat Woord is. "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond." Nu. Dus daarom... God wist dat Hijzelf niet kon falen, omdat Hij boven Satan is. Dus gaf Hij Zichzelf (zie?), Zijn Woord. Dat is dus de overwinning.

26 Nu, God kan niet vandaag een beslissing nemen, en morgen terugkomen en een betere beslissing nemen, zie, omdat Zijn eerste beslissing volmaakt is. Hij hoeft het nooit te veranderen. Wij kunnen daarom dus rusten op alles wat God zegt. Daarom geloof ik dat de Bijbel Gods Woord is.

     Nu, de reden waarom ik dat geloof, is dat God de wereld door een of andere standaard moet oordelen. En als het door een kerk is, welke dan? Zie, er zijn er honderden, de verschillende kerken en organisaties. In orde. Maar u kunt niet... De Lutheranen zeggen: "Wij hebben het." En de Baptisten zeggen: "Nee, wij hebben het." En de Presbyterianen zeggen: "Wij hebben het." En de Pinkstermensen zeggen: "Nee, dit is het." De Nazareners zeggen: "Nee, dit is het."

     U zou verward raken. Maar ziet u, het is het Woord. Ik geloof gewoon dat het het Woord is. Zie? Neem het gewoon op de manier waarop het geschreven staat en geloof het. En er staat dat het van geen eigen uitlegging is. Het is daar gewoon geschreven.

27 En als Hij de wereld dan moet oordelen door een of andere standaard, welnu, dit... Hij waakte erover, dus is het gewoon op de wijze dat het zou moeten zijn. Dus ik geloof het gewoon op die wijze. Lees het gewoon en zeg: "Ja, Heer." En ik geloof dat als we God geloven, elke keer als God iets zegt, we het bekrachtigen met 'Amen.' Dat is juist, wat God ook zegt.

     Hij zei: "Jezus Christus is gisteren, heden, en tot in eeuwigheid Dezelfde."

     Nu, zou iemand zeggen: "Wel, in zekere zin, Ik..."

     "Amen."

     Hij zei: "Bekeert u, en wordt gedoopt en ontvangt de Heilige Geest."

     "Amen", Zie?

     Hij zei: "De rechtvaardige zal uit het geloof leven."

     "Amen."

     En Hij zei: "Ik zal weerkeren."

     "Amen."

     En wat Hij ook zegt, de Heilige Geest in ons bekrachtigt het met: "Amen." Zie? Kijk dan uit naar het volgende. Zie? Welnu, dat is... dat is wonderbaar dat wij een geloof kunnen hebben zoals dat.

28 Nu, de reden dat ik weet dat het juist is, is omdat God in het boek Openbaring zei: "Een ieder die één deel van dit Boek afdoet, of één deel er aan toe voegt..." O my, dat moet het dan zijn waardoor Hij de wereld zal oordelen.

     O, zegt u: "Hij zal het door Christus oordelen." Hij is het Woord. U kunt daar niet van wegkomen. Nu, het is regelrecht teruggekeerd. Hij is het Woord. Dus nu... We weten dus dat dat Woord waar is. En als u zegt dat u Christus hebt en u gelooft dit Woord niet, dan is er iets mis met wat u hebt. Het Woord is juist. Het moet gewoon het Woord zijn.

29 Nu, we ontdekken dat God Zijn kinderen het beste gaf. En daarom hoeft Hij het niet te verbeteren. Hij is gewoon... Hij verandert nooit. Hij is geen spatje veranderd sinds de eerste keer dat Hij Zijn kinderen bescherming bood. Nu, toen Hij wist... Er was oorlog in de hemel, Hij moest Satan eruit schoppen. Toen kwam Hij neer op de aarde en versterkte Zijn kinderen met Zijn Woord.

     Ik wil u iets vragen. Stel u voor, dat... Nu, Eva heeft niet, terwijl ze in deze grote vesting van Zijn Woord stond... Nu, Satan stond aan de buitenkant en probeerde een soort techniek te gebruiken om haar daar vandaan te halen, want zolang zij achter het Woord bleef, was alles prima. Dat is waar wij onze fout maken. Wij maken onze fout wanneer wij achter het Woord vandaan komen. Ik denk dus dat alle Bijbelgelovigen er zo over denken. Als we achter het Woord vandaan komen, dan zijn we in de problemen. Maar zolang we het Woord voor ons houden... Ga niet voor het Woord uit; laat het Woord voor u uit gaan. Zie? Laat het gewoon voor gaan, en leeft u er precies achter. Het ploegt de groeve, en u wandelt er gewoon erin. Zie? En dat is hoe het gaat.

30 Nu, we ontdekken dan in deze geweldige tijd van het begin, toen God Zijn kinderen in deze vesting van Zijn Woord versterkte, en hun vertelde... Nu dat was het. Nu, bedenk slechts: Eva verwierp niet gewoon de hele zaak. Ze zei niet: "Wel, God is denk ik helemaal verkeerd. Ik geloof er geen woord van." Nee. "Ik geloof er maar de helft van, Heer." Nee. Satan verdraaide er slechts een heel klein deeltje van, niet alles, slecht een heel klein beetje. En omdat ze luisterde naar dat ene kleine woord, veroorzaakte het elke rouwstoet, elk graf, elke grijze haar, elke zieke baby, elke zonde die ooit is gepleegd. Slechts door één klein puntje van Gods Woord te nemen en het te misplaatsen.

31 Nu, als de oneindige God, een God vol van liefde, doordat Zijn Woord verdraaid werd (door niet gewoon alles te geloven, slechts een deel ervan), dit allemaal liet gebeuren, omdat slechts een klein beetje ervan verkeerd geloofd werd, dan geloof ik dat we elk deel ervan terug moeten nemen. Want om het gewoon te verdraaien en te zeggen: "De Bijbel zegt dit, maar eerlijk gezegd betekent het dat niet." Het betekent dat wel. Zie? Het betekent dat precies op die manier. Dus moeten we het zo houden, op de wijze waarop Hij het zei.

     Maar dan zou Eva... Nu, we zullen zien dat zodra ze moest... Satan moest haar aandacht krijgen. Nu bedenk, hij is in oorlog met God, en mannen en vrouwen zijn Zijn kinderen. Hij is dus in oorlog met Satan. Bedenk dus nu, dat Satan neerkomt om een tactiek te gebruiken, om te proberen Gods oorlogvoering, Zijn bescherming, tegen te werken. Hij probeert iets te vinden wat hij kan... een beter wapen. Er is geen beter wapen dat hij kon vinden. Dus de enige tactiek die hij kon gebruiken, was redenering. O, wanneer u stopt om iets te beredeneren...

     "Het Woord zegt..."

     "Maar, even kijken. Dat betekent niet dat de..."

     "Door Zijn striemen is ons genezing geworden."

     "Dat wil niet zeggen..." Het betekent dat ook. Dat is juist.

32 "Eenieder die wil..."

     "Nou, ik weet dat de Heilige Geest voor hen daar in die vroege dagen was, maar het... Gewoon redenen die ons vertellen dat we..." O, nee, doe dat niet. "Eenieder die wil... voor u en voor uw kinderen, en degenen die daar verre zijn, zovelen als er de Here, onze God, toe roepen zal." Zie? Geen redenering, stop niet om te redeneren. Blijf gewoon geloven, geloof slechts wat Hij zei.

     "Wel, broeder Branham, ik heb de Heilige Geest tien jaar gezocht." Waar redeneert u over? Als u Zijn plan hebt uitgevoerd, blijf dan gewoon doorgaan. Geloof het dan gewoon. Zie? Hij heeft het plan vastgesteld en volg dan gewoon dat plan. Dan moet het goed uitkomen. Als het niet gebeurt, dan vertelde Hij iets verkeerd. Zie? Hij kan ons dus niets verkeerds vertellen en dan nog steeds God zijn. U ziet dus, dat u moet geloven dat het Zijn Woord is, of u gelooft Hem helemaal niet. Het is vreemd, is het niet? Maar het is echt waar. Het is echt de waarheid.

33 Nu, we ontdekken dat deze grote vijand van God dacht: "Nu, zolang ze dat Woord zullen geloven, kan ik ze nooit bereiken. Zolang dat gezinnetje in Eden achter dat Woord blijft, kan ik ze nooit aanraken." Evenmin kan hij het vandaag. Amen. Hij is nog steeds verhinderd. Dat is juist. "Maar als ik een echte, goede strategie kan gebruiken en slechts kan redeneren... Ik geef wat menselijke redeneringen, omdat zij menselijk is. En als ik gewoon wat menselijke redeneringen kan geven, dan zullen wij... zullen wij de strijd winnen"; Satan en zijn engelen. Maar toen zwichtte Eva.

     Dus daarom kennen wij onze vijand door zijn aanvallen. Misschien begreep u het niet helemaal, door de manier waarop ik het zei. Wij kennen onze vijand. Wanneer wie dan ook, enige geest, enig persoon, probeert te verschillen met Gods Woord, bedenk, dat is uw vijand. Dat is uw vijand. Wij kennen zijn oude aanval. Dat is de aanval waarmee hij het menselijk ras afbrak, en dat is de manier waarop hij hen vandaag nog steeds afbreekt. En dat is hoe hij u weg krijgt van God; het is om Zijn Woord niet te geloven. En de enige manier waarop u ooit in gemeenschap met God kunt blijven, en met Hem kunt praten in de koelte van de avond, is door versterkt te blijven in het Woord. Laat het gordijn van Gods Woord helemaal om u heen vallen, en weest u dan een druppel precies in het midden ervan. Dat is juist. Dan bent u versterkt...?...

34 Nu, om dit te doen, moet hij het heel aantrekkelijk maken, redeneringen. En dat is hoe Satan het doet. Hij doet zijn werk goed en hij is een goede tegenstander. En hij maakt het aantrekkelijk. Hij moest het aantrekkelijk maken voor Eva. Hij zei: "Kijk nu, lieverd, weet je, je weet niet wat goed en fout is. En je... je moet onthouden dat deze vrucht aangenaam is voor het oog. Het... het zal iemand wijs maken, en alles..." O, als dat niet een goed aas is. "Haal gewoon uw Ph.D., of LL., of dubbel L. Q.U. S.T.D., of zoiets. U zult wijs zijn."

     Onthoud nu, dat is niet wat het is. Het is geloof in God dat het doet. U zou genoeg graden kunnen hebben om er die hele muur mee te behangen en nog steeds God niet kennen. Zie? U kent God door geloof, niets anders. Hoe door geloof, in wat? Geloof in Zijn Woord. Dat is de enige manier waarop Hij geloof herkent. "Geloof komt door het horen, het horen van het Woord van God." Dat is hoe het komt, door het horen van het Woord van God.

35 Nu, Satan maakte het aantrekkelijk. Hij maakt het nog steeds aantrekkelijk. Nu, ik wil niets kleineren. Ik hoop niet dat u mij zo begrijpt. Als ik dat doe, dan bedoel ik het niet zo. Maar Satan probeert theologie en onderwijs aantrekkelijk te maken. Wel, wij hebben al twee duizend jaar geprobeerd de wereld te onderwijzen en het wordt slechter dan het ooit was. U kunt mensen niet tot Christus brengen door onderwijs of door denominatie. Ze proberen het mooi te maken. Zonde is mooi. Zeker, het is mooi. Nu, als u de Bijbel erbij neemt, komen we erachter.

36 Ik sprak hier enkele avonden geleden ergens over het onderwerp van Noach en zijn dagen. Neem Genesis 6, "toen de zonen Gods de dochters der mensen aanzagen". En ik bestudeerde eens de geschiedenis en luisterde naar wat de historicus leerde. Of, nee, neem mij niet kwalijk, het was een opmerking over wat hij dacht dat de 'zonen van God' waren. Hij zei dat het gevallen engelen waren die zich in menselijk vlees hadden gedrukt en vrouwen hadden gezien en hoe aantrekkelijk die vrouwen waren. En die zonen van God werden vlees.

     "Als u het zo neemt," dacht ik, "mijn dierbare broeder... U bent veel slimmer dan ik, maar als u dat doet, dan maakt u van de duivel een schepper." De duivel kan niet scheppen. Hij verdraait slechts wat God heeft geschapen. Er is slechts één schepping. Dat is God; één Schepper. Een fout is het correcte verdraaid. Een leugen is de waarheid verkeerd gebruikt. Zie? Overspel is de juiste daad verkeerd gebruikt. Zie? Elke dwaling is iets goeds wat is verdraaid. En dat is alles wat Satan kan doen, slechts verdraaien wat God reeds gedaan heeft, zie, een verdraaiing. Juist.

37 Nu, wij ontdekken vele malen dat Satan het zo aantrekkelijk maakt dat u populairder zult zijn. Nu, dat is wat hij deed met Eva: wijs, slim, rijk. Vandaag heeft hij het zo aantrekkelijk gemaakt dat de mensen miljoenen dollars in gebouwen willen steken, en dan prediken dat de komst van de Here nabij is. De kerken bouwen grotere auditoria en kopen meer land en van alles op, en dan prediken ze dat de komst van de Heer nabij is. En de zendelingen op het veld proberen om het Woord tot de arme mensen te brengen die het nog nooit gehoord hebben, en ze moeten ervoor lijden. Zie? Dat ziet er voor mij niet juist uit.

     Satan probeert het aantrekkelijk te maken. Hij stelt de kerken op. Hij maakt het een intellectuele, fijne, intelligente kerk.

38 Ik woon in de buurt van een bepaalde organisatie. Het zijn fijne, wonderbare mensen vermoed ik. En een man... een oude man zat daarbuiten te wachten tot er voor hem gebeden zou worden, omdat deze prediker niet geloofde in gebed voor de zieken. Ik was daar toen niet. De oude man was aan het wachten; het onweerde en het waaide. En omdat de oude man er zo'n beetje als een zwerver uitzag (arme, oude kerel had nauwelijks schoenen aan zijn voeten, en zijn oude jas was helemaal haveloos en gescheurd) en... Maar deze prediker wilde hem zelfs niet op de veranda laten staan, om uit de regen te komen. En ik vroeg me gewoon af of er, wanneer we in de hemel komen, een speciaal plekje zal zijn voor de intellectuelen, en voor de armen en alles ergens anders. Nu.

39 Ik vrees dat er een heleboel teleurstellingen zullen zijn bij het oordeel, want weet u, Paulus zei in Hebreeën, het elfde hoofdstuk: "Zij hebben rondgedoold in schaapsvellen en in geitenvellen; behoeftig en gekweld." Kijk naar Elia in zijn grot. En wat zouden wij doen als we hem aan onze deur zouden zien komen vandaag, met een baard over zijn hele gezicht, zijn kale, glimmende hoofd, en gehuld in een stuk schaapsvel. Wij zouden hem waarschijnlijk de tuin uit jagen, sommigen van onze intellectuele broeders. Dat is juist.

     Maar u weet niet wat er onder dat beetje oude huid daar klopt. Zie? De Heilige Geest kan daar misschien getabernakeld zijn. Zie? U moet dat nooit doen. Wij moeten broeders zijn. Behandel een man, ongeacht of hij verkeerd is, behandel hem nog steeds goed. Wees vriendelijk tegen hem. Als u die Geest niet hebt, dan is er iets mis. Jezus was vriendelijk tegen degenen die lelijk deden tegen Hem. Zie? U moet Christenen zijn, vol liefde, klaar om elk soort ras, kleur, geloofsbelijdenis, waar dan ook en op welk moment dan ook, te helpen. Zie? Wij moeten zo zijn. Dat zijn Christenen. Dat is hoe Christus ons zou willen hebben. En om een Christen te zijn is om Christus gelijk te zijn.

40 Nu, Satan maakt alles toch zo aantrekkelijk, en zet mensen aan de kant en: "U moet deze geloofsbelijdenis geloven en dat is alles wat u hoeft te doen." En: "U moet dit gebed opzeggen, en zaken weglaten, enzovoort." Het lijkt alsof... En de mensen blijven zo doorleven; ze gokken, roken en drinken nog steeds. Vrouwen dragen immorele kleding, en... en ze gaan naar shows, danspartijen, en spelen kaart, net zoals ze altijd deden. Zie? Maar toch behoren ze tot een belangrijke, hoogstaande, intellectuele groep mensen. Zie, Satan maakt het echt aantrekkelijk, maar dat is het niet.

     Merkte u het offer van Kaïn op, hoe aantrekkelijk het eruit zag, mooi? De vruchten van het veld en de bloemen. Maar het offer van Abel was niet aantrekkelijk; hij trok een arm lammetje met misschien een stuk (ik denk niet dat ze in die dagen hennep hadden) misschien iets als een wingerd om zijn nek. En hij nam hem daar mee naartoe en hakte in op zijn kleine keel, totdat hij doodbloedde. Het was niet erg aantrekkelijk, maar het was gerechtigheid die voldeed voor de zonde.

41 Maar God brengt gewoon de hele tijd Zijn Woord steeds positiever. Hij hoeft het niet opnieuw te versterken, en iets anders naar voren te brengen. Hij maakt Zijn Woord gewoon steeds werkelijker. En de Bijbel zegt: "Als de vijand zal komen als een vloed, zal de Geest des Heren er een banier tegen oprichten." Zie? Nu, wat is... Als de vijand dan zal komen gelijk een vloed, en Gods versterking voor Zijn volk om hen te beschermen het Woord van God is, dan richt Hij gewoon het Woord op, een banier tegen hem. Amen.

     Nu, Hij hief hem drie keer op. Wist u dat? God is altijd in drieën. Niet... Dat is Gods volmaakte getal. Zoals God, de hele essentie van liefde, Zijn Geest bedekt alle zonnestelsels, van eeuwigheid (als daar een manier voor zou zijn) tot eeuwigheid. Alle liefde, alle macht, echte macht. Nu, die liefde daar is geen fileo (het Griekse woord betekent 'liefde'), maar... liefde voor elkaar, het is Agape, Goddelijke liefde. En Hij is de bron van dat alles.

42 En nu, wanneer dat allemaal... Hij zalfde profeten, seksueel geboren mannen, maar dat werkte niet. Nu, op een dag werd God een Man. Jezus was die Man, en Hij was het uitgedrukte beeld van de Vader. Zie? Met andere woorden: al die grote zuiverheid van liefde, grote zuiverheid van macht, heel deze grote zaak werd in Hem gemanifesteerd. Daarom daalde Hij af naar het graf en stierf voor ons voor onze heiliging en rechtvaardiging, en bracht de Heilige Geest toen voor ons terug. Zie? Wij zijn dus de gerechtvaardigden. Christus was de heiliging van God. Wij zijn de rechtvaardiging, Christus de heiligmaking, en de Vader het Hoofd. Zie?

43 Net zoals het Woord in het begin tot ons gesproken werd in de hof van Eden, het gesproken Woord. En de tweede keer is het vlees geworden en woonde het onder ons. En de derde keer is het een deel van ons geworden, wanneer de Heilige Geest in ons woont. God Die in de mens komt. Eerst sprak Hij het Woord; de vijand brak het af. Toen werd het Woord vlees; Hij werd gekruisigd. Maar nu (Amen), is er een verschil in het Woord. Het Woord is de gemeente geworden, en de gemeente is het Woord. God... Alles wat God was, goot Hij uit in Christus. Alles wat Christus was, werd in de gemeente uitgegoten: de Heilige Geest. Nu heeft de vijand iets. Zie, dan is hij niet iets vanuit het verleden aan het bevechten.

     Veel mensen hebben slechts de letter genomen. "De letter doodt. De Geest maakt levend." Zie, zie? En ze nemen deze geloofsbelijdenissen enzovoort, die nog steeds doden. Maar wanneer u de Geest neemt, is dat God Zelf. Hoe weet u dat het God is? Omdat Hij het Woord neemt en het manifesteert. Zie? Dan is het God Zelf. O my, het gesproken Woord. Zie? Jazeker. O my.

44 Ik denk aan de dagen van Noach destijds. Jezus vergeleek het met vandaag. Zoals het was in de dagen van Noach... Genesis 6. Ik ga die Schriftplaats meteen opnieuw aanroeren. Heeft u bemerkt, toen de zonen van God, die de zonen van Seth waren die van Adam afstamden, en van Adam was God, zoon van God, zoon van Seth... De andere kant kwam vervolgens van Kaïn, die Satans leugen geloofde: zonen van Satan.

     Nu, toen de Kanaänietische vrouwen... precies in de eindtijd voor de vernietiging; ze waren zeer mooi. Hebt u het verschil opgemerkt in het uiterlijk van de vrouwen, sommigen van u, oudere mannen en vrouwen, de laatste paar jaren?

     Ik las onlangs hoe Pearl White... Velen van u, oudgedienden, zullen zich een van de mooiste vrouwen die het land toen had, herinneren. En toen Scott Jackson haar doodstak, haar stille minnaar, haar geheime minnaar, bedoel ik... En een foto van haar, wel, ze zou geen standhouden op straat met ook maar iets wat er knap uitziet tegenwoordig. Maar ziet u, wij komen dichter bij het einde. En de vrouwen hullen zich in een jurk die ze helemaal vormt. Zie? Dat is Kanaänietisch. Ik kan hier beter stoppen en overgaan op iets anders hier, zie, want ik zei dat ik ze niet opnieuw zou raken.

45 Goed, Satan heeft zijn intellectuele reuzen. U herinnert zich dat ze zeiden dat er reuzen in het land waren in die dagen. Reuzen, hij heeft ze nog steeds, intellectuele reuzen. O my. Zie? In die dagen, toen Noach sprak over: "Er komt een zondvloed." Zie, ze geloofden dat niet, maar toch waren ze religieus. Maar ze... het kwam niet overeen met hun wetenschappelijke verklaring. Hoe zou het hier beneden gaan regenen, terwijl er daarboven geen regen is? Bewijs het door de wetenschap, er is geen regen daarboven.

     Zoals die Russische kerel onlangs in die baan zei. Hij vloog daarginds zeventien keer helemaal rond de wereld. Hij zag geen God, geen Heilige Geest, geen engelen. Arme onwetende man. Ja. Dat is hetzelfde, hun wetenschap; het is slechts... Ze worden zo wetenschappelijk dat ze dom worden. Zie? Of, neem mij het niet kwalijk, dat had ik niet moeten zeggen. Ik bedoel dat ze gewoon de echte zaken over het hoofd zien. Ziet u? Nu, in orde.

     Maar vandaag heeft Satan zijn intellectuele reuzen. Ze kunnen elk stukje ervan wegverklaren. Zeker. "Zoiets bestaat niet. Ach, er is... Goddelijke genezing? Ach, mentaal." Zie?

     De Geest des Heren zal... De Bijbel zegt: "Het Woord van God is scherpsnijdender dan een tweesnijdend zwaard (Hebreeën, het vierde hoofdstuk), scherpsnijdender dan een tweesnijdend zwaard, en snijdt door tot de verdeling van het merg van het bot, en de... en is zelfs een oordeler der gedachten en der overleggingen van het hart." Dat is de Geest van God, toen Jezus daar stond en bemerkte waarover ze dachten... terwijl Hij het Woord was.

46 Toen Filippus tot Hem kwam en Nathanaël met zich meebracht, zei Hij: "Zie, een Israëliet, in wie geen bedrog is."

     Hij zei: "Rabbi, wanneer hebt U mij ooit gezien?"

     Hij zei: "Eer Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag Ik u." Whew. Wat was dat? Dat was het Woord. Het Woord is scherpsnijdender, krachtiger... Toen de vrouw bij de bron kwam en zei... Toen Hij om iets te drinken vroeg en zij zei: "Wel, het is niet gebruikelijk. Er is afscheiding hier. Wij... U bent Joden en wij zijn Samaritanen."

     Maar Hij zei: "Indien gij wist tot Wie u spreekt, zou gij van Mij te drinken begeren."

     En het gesprek ging door totdat hij ontdekte... totdat het Woord zijn plaats begon te vinden. Hij zei: "Ga heen, roep uw man, en kom hier."

     Ze zei: "Ik heb geen man."

     Hij zei: "U zei de waarheid. U hebt er vijf gehad, en degene met wie u nu leeft is uw man niet."

     Ze zei: "Heer, ik bemerk dat Gij de Gezalfde zijt, de Christus. Ik zie dat U een profeet bent", zei ze. "En wij weten dat wanneer de Gezalfde komt (Die het Woord zal zijn), Hij ons deze dingen zal vertellen."

     Hij zei: "Ik ben het, Die met u spreek." Zie, zie? Daar was het Woord. O, dat Woord, my. Jazeker. In orde.

47 Nu, zie, het Woord hoeft niet wetenschappelijk bewezen te worden, zolang het het Woord is. Als het wetenschappelijk bewezen kan worden, dan is de kans groot dat het niet het Woord is. U zegt: "Als het niet wetenschappelijk bewezen is, dan is het niet de waarheid." Dan, als u een geest heeft... Gelooft u dat u een geest heeft? Bewijs het dan wetenschappelijk dat u er een hebt. Heeft u liefde? Hoeveel hebben liefde? Wel, ik vraag mij af of ik er wat van zou kunnen kopen bij de drogist. Ik heb er een heleboel van nodig. Zie? Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, zulke dingen, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld en geloof; deze dingen kunnen niet wetenschappelijk bewezen worden. En dat zijn de enige blijvende dingen die wij hebben. Dat is juist. Niets is blijvend dan dat (zie?), en niet wetenschappelijk bewezen. In orde.

48 Nu, vandaag... In Noachs tijd hadden ze die grote reuzen, en tegenwoordig hebben ze ook die grote, intellectuele reuzen in het land. Dat is juist. Ik kan het gewoon... Ik houd er niet van om dit te zeggen. Als er hier een is, hoop ik dat ik u niet kwets, maar het zijn Satans spionnen opnieuw. Wat? Zeker, intellectuele reuzen die langs komen om te bewijzen dat al dat geroep en dat "Amen" zeggen, en naar het altaar gaan, en verbroken worden vanwege uw zonden; dat dat gewoon allemaal emotie is. Zie, dat is de wetenschappelijke reus.

     Dat is de intellectuele reus. "Er is niet zoiets." Ze komen met droge ogen naar voren en, o, ze zeggen gewoon: "Wel, ik zal toetreden tot deze kerk, en ik..." O my. "Wel, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is." Satan gelooft dat ook; geen teken dat hij gered is. Zie? Er is meer voor nodig dan dat. Er is een nieuwe geboorte voor nodig. Dat is juist, dat is juist. Dus wat nodig is... Zie, het Woord. Er is een nieuwe geboorte voor nodig. Niet alleen door dat te zeggen, er is iets voor nodig wat hier van binnen gebeurt, en dat maakt u anders.

49 En wat zijn we vanavond blij dat wij het hebben. Hoevelen zijn er blij dat u een nieuwe geboorte hebt? O, ik ben zo gelukkig. Laten we een kleine stap maken. Ik zeg een heleboel, net als elke andere man, weet u, en ik haal het helemaal door elkaar en van alles. Maar af en toe geeft de Here mij iets en ik... wel, daar houd ik echt veel van. En weet u, als ik lees... elke keer als ik Zijn Woord lees, heb ik dat altijd, want dat is volmaakt. Maar soms laat Hij mij iets zeggen, weet u, en het klinkt echt goed voor mij. En Hij liet mij onlangs wat zeggen, en het hielp me gewoon zo enorm. O my. Het klinkt bijna diepzinnig, als het niet ongodsdienstig is het te zeggen, of niet juist om het te zeggen.

     Ik zal u vertellen wat het was. Ik dacht over onze garantie. Hoe weten we dat... Er zijn zoveel verschillende dingen, hoe weet u dat u gelijk hebt? Zoveel godsdiensten in de wereld en dergelijke. Kijk. Eens was Israël daarginds in Egypte, en als Gods volk waren ze daar al honderden jaren geweest. En zij waren slaven, overal heen gedreven. En de vijand kwam met een mand vol oud, beschimmeld brood en wierp het uit. Ze moesten het eten of sterven. En hun jonge dochters werden verkracht. Er was niets wat ze eraan konden doen, niets. Als ze hun zonen wilden doden, dan doodden ze hen gewoon; dat is alles. Wat was dat een afschuwelijke zaak.

50 Uit de woestijn kwam dus een profeet met een Vuurkolom die hem volgde, zeiden ze. Hij kwam om hun een boodschap te brengen: "Er is een land dat God voor u heeft." En ze luisterden naar deze profeet.

     Door de hand van God gingen ze uit Egypte. Ze kwamen tot een plaats genaamd Kades-Barnea. Kades-Barnea was een oordeelstroon, eens een belangrijke oordeelstroon in de wereld, zo werd mij verteld. En daar hadden ze er een onder hen, een grote krijgsman, Jozua genaamd. Volgens mij betekent het 'Jehova-Redder', of 'Jehova-Redder': Jozua.

     Weet u wat deze grote krijgsman deed? Hij wilde aan de kinderen tonen dat die troon... Geen van hen was daar ooit geweest. Ze wisten niet echt of dat land daar was. Ze geloofden het gewoon. Dat is het. Dat is het. Precies wat... Deze profeet bracht hun het Woord des Heren. Natuurlijk komt het Woord door de profeet. Ziet u? Ze kwamen dus... En het Woord des Heren kwam tot deze profeet, en hij bracht het tot hen en zei: "Er is een land dat overvloeit van melk en honing, waar u uw eigen boerderijen kunt hebben, uw kinderen kunt opvoeden, te eten kunt geven, en in vrede kunt leven."

51 Dus toen Jozua daar dichtbij het oordeel kwam, het belangrijke Kades-Barnea... We kennen allemaal het verhaal. Dat is waar Israël ook haar oordeel had. Dus toen stak Jozua de Jordaan over, ging het beloofde land in, en kwam terug met het bewijs dat het land echt was. Hij had druiven. Hij had druiven, zodat ze konden proeven dat het land echt was. Je kon de druiven aanraken en proeven. Wel, ze waren zo groot dat twee mannen een tros ervan op hun schouders droegen. "O," zei hij, "het land is echt."

     Het volk stak dus over. Ze bouwden hun huizen, ze hadden hun eigen natie en ze leefden in vrede. Gods hand was op hen en zegende hen, gaf ze machtige mannen, en te bedenken... Maar na een poosje wanneer ze oud werden, zouden ze uiteindelijk ondergaan en sterven. En ze stierven. En weldra begonnen de heuvels bedekt te worden met graven, en graftombes van de rechtvaardige mannen, de profeten, de wijzen, koningen en rechtvaardigen.

52 Toen kwam er nog een grote krijgsman daar neer. O, Hij was de Koning van hen allemaal, genaamd (de Fransman noemt Hem 'Jésus') Jezus, de krijgsman. Jehova. En Hij kwam neer en Hij hield van hen. Maar Hij zei: "Weet u, u moet oud worden en sterven, maar er is leven na de dood. Leven na de dood. 'Want in het huis van Mijn Vader zijn vele woningen: als het niet zo was, zou ik het u verteld hebben.'" Zie, wat doet Hij? Hij vertelt ons, oude mensen, dat er een land is... Nadat we hier doorheen gegaan zijn, is er een ander land. De Vuurkolom volgde niet alleen, maar Hij was de Vuurkolom...?... Zie? Hij was de Engel van het verbond.

53 Dus hier was Hij. En Hij zei: "Nadat de mens hier klaar is en u hebt uw tijd geleefd... Dit is zaadtijd, maar er is een land dat verder is dan waar een mens leeft." Hij kwam tot Zijn Kades-Barnea. Het heette Golgotha. Daar werd Hij niet alleen veroordeeld, maar Hij werd veroordeeld voor u en mij. Hij nam de zonden van Adam. En daar doorstond Hij het oordeel en stak de doods-Jordaan over. Maar op de derde dag kwam Hij terug. Wat was Hij? Hij bracht het bewijs, zoals Jozua. Hij bracht het bewijs dat het land echt is. Een mens leeft na de dood. Halleluja. De mens leeft, nadat hij sterft.

     Job zei in Job 14: "Als een man gestorven is, kan hij dan weer leven? Of zal hij weer leven? Ik zal al de dagen die mij zijn toebedeeld wachten, totdat mijn verandering komt." "Ik weet dat mijn Verlosser leeft." Omdat hij een profeet was, honderden jaren voor... Toen Elihu tot hem sprak en de Geest van God op deze profeet kwam... Zweren waren overal uitgebroken, en hij was in een vreselijke toestand. Hij had alles verloren wat hij had, behalve zijn leven.

54 En hij zat daar, en de Geest kwam op hem. Hij keek vierduizend jaar ver door de stroom van de tijd, en hij zag de komst van de Here. Hij zei: "Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en Hij zal in de laatste dagen op de aarde staan. Hoewel de huidwormen dit lichaam doorknaagd zullen hebben zal ik in mijn vlees God aanschouwen. Die ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde."

     En hier was Hij de Jordaan overgestoken, nadat Hij het oordeel voor de wereld had doorstaan. Hij stak de Jordaan over en Hij kwam terug. Sommigen van hen zeiden: "Het is een geest."

     Hij zei: "Raak mij aan. Heeft een geest beenderen en vlees zoals Ik? En trouwens," zei Hij, "hebben jullie iets te eten?" Ja. En ze gaven Hem vis en brood. En Hij at het. Hij zei: "Nu, een geest eet niet op deze manier." Amen.

55 Maar Hij zei: "Kinderen, gaan jullie hier vandaan en wordt nu in Mijn Naam gedoopt. En Ik wil dat u uw zonden belijdt. En ga en wacht daar in de stad Jeruzalem, en Ik zal u het onderpand daarvan geven. Ik ga u het onderpand geven van uw redding." U weet wat het onderpand is; het is de aanbetaling. Het is een deel ervan... Het is slechts een klein deel van het werkelijke. "Nu, Ik zal u het onderpand ervan geven." Toen wachtten ze tot de dag dat het kwam, en ze ontvingen het onderpand van hun redding.

     Nu, denk eraan, vrienden. Er is niets meer. We zijn op onze weg. Waar naartoe? Naar een beloofd land. Aan het reizen, met wat? Het bewijs. Onze Jozua is teruggekeerd. Glorie. En we hebben het bewijs. Want eens waren wij in zonde en overtredingen, maar we stierven aan de dingen van de wereld. En we zijn begraven in Hem en met Hem opgestaan in Zijn opstanding. En nu zijn we boven die dingen, overgegaan van dood in leven. Wij leven er in, in het bewijs. Hoe weet u dat Hij leeft? Wel, ik leef er boven, ik ben daar reeds van opgestaan, heb de eerste vruchten van de opstanding reeds geproefd. Dat is het. Dat is waar ik over spreek.

56 Nu. Jazeker. De spionnen komen binnen, deze intellectuele spionnen, om te bespieden. Ze vinden iets wat hier begint, richten hun geweren erop, en veroorzaken dat al de vrouwen zich slecht gaan kleden. Ze maken dat al de mannen beginnen te haten en te liegen. O, hij kan het gewoon over ze uitgieten (ziet u?), want ze zijn echte reuzen. Maar weet u, dat is te veel voor de arme, nederige kinderen van God. Ja, dat is waar.

     Weet u, deze mensen kruipen binnen en leiden ze weg. U weet dat Judas zei in de brief van Judas, hij zei: "Ze kruipen naar binnen, zijn ingeslopen, mannen, die eertijds tot ditzelfde oordeel zijn opgeschreven." U gelooft het niet, wat met dat? Ja. "Eertijds tot ditzelfde oordeel opgeschreven." Wat? Ze komen binnen, deze intellectuele reuzen komen naar binnen, kruipen naar binnen en "veranderen de genade van God in ontuchtigheid (zie?), en nemen het geloof van de mensen weg." O my. Wat doen ze?

57 Wat doen ze wanneer ze binnenkomen? Ze proberen te veroorzaken dat u... Ze zijn Satans spionnen, die u vertellen: "De dagen van wonderen zijn voorbij. Er is niet zoiets als de Heilige Geest." O, daar komen ze te laat mee. Wij weten wel beter. Ja. Gezegend zij uw kleine hart, wij weten beter. Jazeker.

     Maar wat deden ze? Ze proberen te veroorzaken, net zoals Satan deed, dat u uw geloof in het Woord verliest. Ze proberen te zeggen: "De dagen van wonderen zijn voorbij. Dat is gewoon mentaal opgewerkt. Het heeft niets te betekenen, en al deze dingen hier." Ze proberen al de glorie, al het goede, weg te verklaren. "O, er is niet zoiets als Goddelijke genezing. O... o, God bedoelt dat niet."

58 Luister broeder, ik zal u tonen, en u kunt mij tonen, waar God het aan de gemeente beloofde. En nu, wat ik wil dat u doet, is mij tonen waar Hij het er van weg nam. In orde. Nu, Hij doet dat niet, nee. Als er wat anders is, is het dat Hij er nog iets meer aan toevoegt. Zie? Hij neemt het niet weg; Hij voegt er gewoon meer aan toe, zoals Hij aan Zijn Woord toevoegde. Hij sprak Zijn Woord, dat is het.

     Als het oude testament, het oude verbond, de oude verzoening, genezing bevat heeft, hoeveel bevat dit betere het? Zeker. Het heeft meer dan genezing. Het heeft genezing voor de ziel, lichaam, verstand, geest, alles. Er ligt eeuwig leven in; dat heeft het zeker, want het is het leven van God dat gemanifesteerd is in Zijn Woord door het te geloven.

     Wel, ze kruipen naar binnen. Dat klopt. En ze proberen uw geloof weg te roven. Ze proberen het gewoon weg te nemen, zie, door hun gepolijste seminarie-redeneringen. Weet u, ze komen binnen en beredeneren: "Nu, kijk hier, is het nu niet redelijk? Zou u zich kunnen voorstellen in de dagen van Jezus, dat ze hetzelfde zouden doen?" Ze komen en zeggen: "Nu, is het niet redelijk..."

59 Ik kan me voorstellen... Ik heb altijd geprobeerd te dramatiseren, denkend aan Filippus toen hij aankwam met Nathanaël, en Nathanaël zei: "Nu, laten we het beredeneren, Filippus. Nu, u weet dat als de Messias zou komen, Hij rechtstreeks uit de gangen van de hemel zou neerdalen en zou... Weet u wat Hij zou doen? Hij zou rechtstreeks naar de tempelhof lopen waar Mozes zich toewijdde. (Dat was in de tijd van Mozes. Dat is juist.) En Hij zou daarginds zijn, en Kajafas, onze hogepriester, zou er alles over weten." Zie, dat is slechts redenering.

     Maar hoe kwam Hij? Niet door naar beneden te wandelen door de gangen van de hemel, maar op de modderige Jordaanoever. Niet naar Kajafas, maar er kwam daar een harige prediker met een stuk schaapsvel om zich heen gewikkeld, die het gewoon tegen de organisaties van die dag uitbazuinde, ze aan stukken scheurde, en zei: "Gij adderengebroed! Wie heeft u gewaarschuwd te vluchten van de toekomende toorn?" Wat een verschil. Maar precies op de wijze dat Hij zei dat Hij zou komen. Maar ze hebben er gewoon overheen gelezen. Ziet u dat? Hun intellectuele reuzen hadden het aan hen voorgelezen. Ziet u? U moet het gewoon door God aan u laten voorlezen. De Heilige Geest schreef het Woord, dus is het de Heilige Geest Die het Woord uitlegt.

60 Nu, in orde. Ze probeerden in hun dagen Noach te verleiden om het Woord van God niet te geloven. Ik kan Noach die ark in zien gaan, weet u. Hij predikte. Hij zei: "Er zal een regen komen; dat is alles. Het zal neerkomen."

     De reuzen zeiden: "O my. Besteed geen aandacht aan die oude, achterlijke man. Wel, hij is buiten zinnen." Zie? Maar hij ging door en bouwde gedurende honderdtwintig jaar deze ark.

     Nu, ik kan in gedachten zien... nadat God zei: "In orde, Noach. Ik geloof dat Ik de laatste reus heb gehoord die Ik ga horen. Ga de ark in." En Noach keek toen hij naar binnen ging, en daar ging de leeuw, de luipaarden, twee aan twee. En ik kan al de mensen horen zeggen: "Ga maar daar naar boven, jij heilige roller, met je stinkende dieren." Ziet u? Schreeuwend: "Ga maar daar naar boven met al die oude, stinkende beesten, als je wilt." Maar weet u, hij bleef niet bij de stinkende beesten. Hij bleef klimmen, totdat hij op de bovenste verdieping kwam. Toen sloot God de deur.

61 En toen, weet u wat? Noach had een beproeving van zijn geloof. Ja, dat had hij (zie?), want, weet u, hij ging daar binnen op zeventien februari. Maar weet u wat? Het regende nog zeven dagen niet. De eerste dag ging voorbij. Ik stel me voor dat enige grensgelovigen langskwamen en zeiden: "Wel, weet u, de oude man zou misschien gelijk kunnen hebben. Weet u, het zou kunnen dat er misschien iets daarboven zou kunnen zijn wat wij niet eens kunnen vinden. Misschien heeft de wetenschap niet hoog genoeg gekeken. Dus we zullen daar naartoe gaan en daar omheen blijven staan, gewoon een tijdje bij de samenkomst rondhangen en zien wat er gebeurt."

     O my. Het is niet veranderd. Ze willen gewoon één fout vinden. En het zag er zeker uit alsof ze die hadden gevonden, want de eerste dag kwamen ze, en zeiden: "Wel, we zullen daar naar boven gaan. En als het zo is, zullen we papa Noach roepen en tegen hem zeggen dat hij naar beneden moet komen, een ladder moet laten zakken om ons binnen te halen." Dus kwamen ze er allemaal omheen, de grensgelovigen. De rest ging door met kletsen en lachen. Die anderen bleven wat rondhangen, luisterden zo af en toe naar Noach, en zeiden: "Het zou zo kunnen zijn, dus we zullen in de buurt blijven. Zelfs als de deur gesloten is, kunnen we nog naar binnen gaan. Noach is goedhartig. Hij zal ons binnenlaten." Maar weet u, God sloot de deur. Noach had er niets mee te maken.

62 En het eerste dan, weet u, het eerste wat Noach zei, was: "Ieder van jullie, maak je nu klaar. Jullie, kinderen, allemaal, maak je nu klaar. Jullie zullen een soort klap van iets gaan horen, en het zal iets zijn waar jullie nog niets over weten. Jullie hebben nog nooit zo'n geluid gehoord. Het zal erger zijn dan een ontploffing. En het zal uit de hemelen komen, en grote duisternis; ik zag het in een visioen. En water zal als fonteinen van daar uitgegoten worden."

     De eerste dag kwam de zon op, en ze zeiden: "He!" Tien uur, twaalf uur, drie uur, vijf uur: geen regen. Noach dacht: "Wacht even."

     Ieder van hen zei: "Aha, het was niets. Wel, laten we een andere dag proberen." Tweede dag. "Het zal hier zijn in de ochtend. Het is een beetje laat, dat is in orde. Het zal hier zijn." En de volgende ochtend, negen uur, tien uur, elf uur: geen regen. Vijf dagen verstreken. Zes dagen gingen voorbij. Hij moest het uitzweten. Dat is juist.

63 Wij moeten het ook uitzweten. Uh-huh. Maar als God iets heeft gezegd, blijf er dan bij. Het is "Door Zijn striemen is ons genezing geworden." En wij nemen Zijn Woord. Zweet het uit! God beloofde de Heilige Geest. Wees als de oude Buddy Robinson die zei: "Here, als U mij de Heilige Geest niet geeft, zult U precies hier een hoop botten vinden als U terugkomt." Dat is het. Zweet het uit. Blijf daar. "God zei het." Abraham zweette het vijfentwintig jaar uit voor die baby. Maar hij kwam daar...?... Wat is het verschil? Als het maar komt. Dat is alles wat nodig is. Hij beloofde het, blijf er gewoon bij.

64 En na zeven dagen, toen op die ochtend, stond hij op en zei: "O, o, daar is het." O, wat een gevoel. My, kunt u het zich voorstellen? Hij wist dat de belofte dichtbij was. Waarom? Hij kon voelen... Die ochtend voordat er iets gebeurde, kon hij het ver in de verte horen, een gebulder, dat raam bovenin was open, van misschien zes meter doorsnede of wat het ook was, dat grote raam daarboven. Weet u, die hete, dorre grond en die hete zon, die... Weet u, dat wanneer u voor een lange tijd een echt droge periode krijgt, u dan in de verte die koele wind van de regen kunt voelen aankomen? Hij wist dat het op komst was.

     Dat is wat er met de wereld van vandaag aan de hand is. Weet u, de mensen kijken rond en zeggen: "O, de atoombom. We gaan een schuilkelder bouwen, en wij gaan dit doen..." Onzin. Onzin. Waar bent u zo bang voor?

65 Noach zei: "Ik... Het voelt gewoon aan als wat Hij mij vertelde." Dat is nu hetzelfde. Het voelt net aan als wat Hij mij vertelde. Ja, het heeft mij veranderd. En ik geloof dat de komst van de Here zo dichtbij is dat we gewoon de bries ervan kunnen aanvoelen. Dat is wat de mensen bevreesd maakt en wat veroorzaakt dat de gemeente zich gereed maakt voor de opname om opgenomen te worden. Zeker, wij zijn in de eindtijd, zeker.

     Dus weldra, weet u, begint de regen te vallen en beginnen de stromen te stijgen. De straten raakten vol water, dag na dag na dag. En tenslotte kwam het tot zes meter boven de hoogste berg, en zij kwamen om in het water, al de ongelovigen. Maar Noach dreef er dwars doorheen. Amen, amen. Ja.

     O, geloof Gods Woord. Ongeacht hoe onwetenschappelijk het is, geloof het; want als het bewezen kan worden, dan kan het geen geloof meer zijn. U moet het geloven wanneer het niet bewezen kan worden. U moet het geloven. Ze veroorzaken dat u uw geloof in het Woord verliest, en in Gods Woord, maar ze willen hun intellectuele deel nemen en doen. In orde. Ze zeggen: "Dit is het."

66 De Bijbel zegt dat wij niet worstelen met voetklemmen, vlees en bloed, maar we strijden tegen geestelijke machten. Nu, als u het zich slechts realiseert, zoals ik een tijdje geleden zei, we zijn nu met Hem opgestaan. U zult niet sterven. U bent al dood. Zie? Maar onze geest is levend in Hem. Dus we strijden niet tegen natuurlijke, wetenschappelijke dingen; we worstelen tegen geestelijke kracht.

     Weet u, worstelaars, ze oefenen zich in het breken van voetklemmen en dergelijke. Maar u breekt deze voetklemmen niet. Nee. Zou u zich kunnen voorstellen dat een worstelaar nu naar buiten zou komen, my, met zijn nagels gelakt, een korte broek aan met allerlei gouden kralen die er omheen hangen? Hij zou eruitzien als een redelijk goede worstelaar, maar dat is alleen intellectueel. Als hij daar geen verborgen kracht heeft, zodat wanneer de vijand een houvast op hem krijgt, hij hem eruit kan trekken (halleluja), dan doen zijn intellectuele kralen die hij om heeft en alles er niet zo toe. Dus al onze intellectuele kennis betekent niets als er geen verborgen kracht van de Heilige Geest daar is (halleluja), om de greep van de duivel te verbreken.

67 Maar we zijn in een worstelwedstrijd. We worstelen niet met fijn geklede intellectuele psychologie, maar we worstelen met de kracht en de belofte van God die elke greep op elke duivel, op elk moment kan verbreken. Jezus, onze Here, bewees het toen Hij Immanuël was, God Zelf vlees gemaakt onder ons. En toen Hij Satan ontmoette, om aan te tonen dat Satan verslagen kon worden door het Woord... Elke keer dat Satan tot Hem kwam, zei Hij: "Er staat geschreven. Er staat geschreven." O, wat zou ik hier graag tijd nemen voor sommige notities die ik hier heb opgeschreven, over de dingen die Hij zei; hoe vaak Hij de macht van Satan brak met: "Er staat geschreven." O my, tonend dat die versterkte persoon achter het Woord van God kan uitschreeuwen: "Er staat geschreven, laat hem los. Laat los, Satan, want er staat geschreven." Als u achter het Woord blijft. "Indien gij in Mij blijft en Mijn Woord in u, vraag wat gij wilt." Dat is juist. Het kan niet verkeerd zijn, dat moet juist zijn.

68 Ja, we hebben die verborgen kracht nodig zoals Simson die had. Ik heb het intellectuele beeld gezien van Simson dat iemand had getekend. Hij had schouders, echt waar, ik geloof niet dat de man op het podium zou kunnen staan. Ik heb nog nooit zulke schouders gezien. Dat zou geen raadsel zijn hoe hij een leeuw kon opheffen en aan stukken kon scheuren, of de poorten kon optillen en ermee de heuvel oplopen, of iets dergelijks. Het zou geen raadsel zijn bij een man van die grootte.

     Maar hij was een heel klein kereltje met krulletjes, ongeveer zo groot, mama's kleine jongen, met krulletjes die neerhingen. Maar waar dat ding was; ze konden niet begrijpen waar dat... hoe hij het kaakbeen van een muilezel kon nemen en op die helmen van zo'n vier centimeter dik... Dat oude kaakbeen had vanaf de eerste klap kapot moeten gaan, een oud, poederachtig en droog kaakbeen. Maar hij sloeg die Filistijnen gewoon rechts en links ermee. Wat was het? Het was een verborgen kracht. Zie? Ze wisten niet waar het vandaan kwam. Zie?

69 Dat is wat de gemeente van vandaag heeft. U hebt een verborgen kracht. O my, iets wat hen versterkt. Wat is het? Het is het Woord, de manifestatie van Gods genade met Zijn volk. Jazeker. Ja, als u de verborgen kracht niet hebt... Vandaag studeren we in scholen. We sturen onze kinderen naar de Bijbelschool. Dat is in orde (uh-huh), niets daartegen, helemaal niets. Maar dat is niet wat telt.

     Weet u, Petrus die avond, o, wat had hij... Toen de hogepriester verscheen (zijn knecht), trok hij zijn zwaard uit. Hij kon duelleren. Hij trok zijn zwaard en hakte zijn oor eraf. Ja, hij had veel kracht in zijn armen, maar toen het op geestelijke moed aankwam, had hij het niet. Hij ontkende het Woord van de Here, want Christus was Gods Woord gemanifesteerd. Hij ontkende het dus.

70 O, wat zou ik daar nog graag enkele minuten over doorgaan, hoe dat dat Woord... Hij zei: "Als Ik niet de werken doe van Mijn Vader, geloof Mij dan niet. Maar als ik de werken van Mijn Vader doe, geloof dan de werken." Hij zei: "Gij huichelaars, gij kunt de tekenen in de hemelen zien (over wanneer de regen komt enzovoort, weet u), maar", zei Hij, "de tekenen van de tijd kunt gij niet onderscheiden. Want u... Als gij Mij zoudt gekend hebben, dan zoudt gij Mijn dag gekend hebben." Snapt u het?

     En Petrus zag dat allemaal, en hoorde dat allemaal. En met een arm die het oor van de dienstknecht van de priester kon afhakken... Hij moet een echte zwaardvechter geweest zijn, want hij was een dienstknecht van de priester, en hij was een bewaker. Hij kwam daar en kon zijn speer gebruiken. Maar Satan was zo... of Petrus was zo veel beter met de speer, of met zijn zwaard, dan hij met zijn speer, dat hij zijn oor eraf hakte.

71 Maar toen het op echte moed, diep aan de binnenkant van hem, aankwam, had hij het niet. Nee, hij had het niet. Terwijl hij dat Woord had gezien... Nu, ik ga religieus worden. Terwijl hij dat Woord gemanifesteerd had gezien, en wist dat dat de dag was dat het daar moest zijn, en zag dat het precies bewees wat God zei dat het zou doen, en dan met al zijn intellectuele kracht, met heel zijn fysieke wezen...

     Dat is hoe het vandaag is. Mannen die er gewoon op afstappen en hun naam in een boek zetten, degenen die de handen schudden met een prediker. En wanneer het erop aankomt dat ze op kantoor zijn en de baas een drankje geeft, zullen ze het nemen. Ze zijn bang voor hun baan.

     Als het erop aankomt om uw tienden te betalen in uw gemeente, bent u bang om het te doen, want u bent bang dat u gaat verhongeren, hoewel God zelfs de belofte deed dat Hij voor u zou zorgen. Al deze dingen...

     En wanneer u naar de gemeente komt, en de Heilige Geest valt onder de mensen, en iets in uw hart vertelt u: "Dit is het. Dat is het Woord." Wanneer u de doop ziet en al het andere wat naar voren wordt gebracht in het Woord, bent u bang om het te nemen. Wat is er aan de hand? Het ontbreekt u aan moed, geestelijke moed om een standpunt in te nemen.

72 Hij had het dus niet. Hij zou kunnen duelleren. Hij kon zeggen: "Nu, ik laat u weten dat ik tot zo-en-zo behoor." Maar dat was niet wat het was. Maar toen hij het Woord gemanifesteerd zag en het toen ontkende, o, wat een verschrikkelijke zaak was dat.

     Maar, broeder, na Pinksteren ging hij en deed hij de hele wapenrusting van God aan. Hij had toen zeker moed. Kijk naar diezelfde man: een gelovige in Christus, hij volgde Hem van uur tot uur, maar hij had het Woord alleen door de letter gezien; hij had het alleen gemanifesteerd gezien. Maar nu was het in hem. Glorie. Halleluja. Het Woord van... Gods vurige Woord brandde in zijn eigen vlees. Wat was het? God in hem. Amen. God, Christus, de hoop der heerlijkheid geopenbaard in een mens in het vlees. God wist wat Hij deed. Jazeker. Het was niet meer vertrouwen in dit, dat, of iets anders, maar in God zelf. Amen.

73 Toen nam hij daar een standpunt in en zei: "Gij mannen van Israël, en gij allen, die in Judéa woont, hoor mijn stem: Dezen zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël: 'Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik van Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees; en uw zonen en uw dochters... En op Mijn dienstknechten en op Mijn dienstmaagden zal Ik Mijn Geest uitstorten.'" Amen. Niets intellectueels daaraan, hij had iets.

     Wat was het? Hij had de hele wapenrusting van God aan. Niet zo veel als de kleding van de hogepriester, maar hij had iets in zich. De wapenrusting van God komt aan de binnenkant: de geestelijke verborgen kracht van God, die het intellectuele oog helemaal niet ziet. Jezus zei nooit: "Zag u het?" Hij zei: "Geloofde u het?" Amen. O my.

74 Ik heb vaak een wat ruwe vergissing gemaakt. Misschien... Het was niet mijn bedoeling om het te doen, maar misschien zei ik het verkeerd. Ik zei altijd... Petrus zei toen: "Dit is dát." En als dit niet dat is, wil ik dit bewaren, totdat dat komt. Ik geloof echter dat dit wel dat is, want het nam een kleine zondaar als ik en deed iets aan mij. Het plaatste een liefde in mijn hart die brandt. O my. En nu, het heeft al dertig jaar gebrand en het brandt nog steeds. Het wordt steeds helderder, terwijl ik naar die plaats ga. Jazeker. O my, Zijn Woord.

     Petrus stond daar en verloochende Hem, maar slechts enkele dagen later stond hij voor de hele menigte. Waarom? Toen had hij de intellectuele kant, het zwaard. "We hadden een miljoen meer vorig jaar; we hadden er zoveel in onze organisaties." Maar nu heeft hij iets aan de binnenkant. O my. Hij heeft de hele wapenrusting aan. O my. Wat wonderbaar. O ja. In orde.

75 O, God maakt Zichzelf dan tegenwoordig in Zijn leger. Gelooft u dat? Nu, God zei: "Ik stuurde hun het Woord. Eva liep er gewoon overheen, geloofde het niet. Ik maakte het bekend, en zij kruisigden het. Ik word gewoon moe. Ik kom Zelf." Dus, hier komt Hij: God in u. God boven ons: de Vuurkolom. God met ons in Jezus Christus. God in ons: de Heilige Geest. Wat is het? Hetzelfde Woord, dezelfde God. Amen.

     Geen vertrouwen meer in iets anders, God kwam Zelf. Dit was een taak voor een man, dus bracht Hij het gewoon neer; Hij kwam Zelf neer. "Ze hoeven er niets aan te doen. Laten ze zich gewoon aan Mij overgeven en Ik zal in hen wandelen, in hen praten, in hen spreken, en in hen werken." O my. Dat is het. "Ik zal het werk doen. Laten ze zichzelf gewoon vernederen. Laten ze zich slechts ledigen. Ik zal gewoon mijn vijand door hen eruit slaan." Dat is het. U kunt het niet uit uzelf doen nu, u bent geen partij voor hem. Maar als u het God gewoon laat doen, het Woord in u krijgt, dan zal er helemaal voor gezorgd worden.

76 Nu, God versterkte Zijn leger. Waarmee? Met Zichzelf, in de vorm van profeten, apostelen, leraars en herders. Wat deed Hij? Wat deed God? Luister, hebt u er ooit aan gedacht wat die ambten in de gemeente zijn? Het is Gods kleding, binnenkant kleding; een apostel, een profeet, een ziener. Voorzien, voordat Satan er ooit aan komt is het al verteld. Wat is het? God gekleed in Zijn gemeente. Deze ambten zijn Gods kleding. Als u die ambten ziet (herders, leraars, evangelisten), wat is dat? Dat is Gods kleding, Gods tegenwoordigheid, Gods Geest, en het werkt door de man heen.

     En als dat ambt iets van dit Woord ontkent, dan is het niet Gods kleding. Nee, dat niet. Dat is die wolf in schaapskleren. Houd die kerel in de gaten. Pas op voor hem.

     Maar wanneer hij precies neemt wat het Woord zegt, bedenk, dat is God, want Hij spreekt Zijn Woord. Zie? Maar als Hij zegt: "Wel, het is niet..." O, o, o, o, o, o, my, ga door, schapen; trek door.

77 Waarom deed Hij dat? Nu, de wereld zou niet geloven dat die Man weer was opgestaan. Ze geloofden het in eerste instantie al niet. Ze zeiden: "Wel, wel, ze hebben Hem gestolen. Zijn discipelen zijn gekomen en hebben Hem gestolen." Ja. Ze geloofden het niet. Ze zagen dat. En God zei: "Nu, wacht even, Ik zal komen en er Zelf in zijn. Ik ga mijn vijand tegemoet in Mijn gemeente. Ik ga hem op zijn eigen terrein verslaan."

     Hij deed dat eens. Ja. Weet u wat Hij deed? Hij nam Mozes en zette hem regelrecht onder de neus van de vijand. Hij liet de vijand hem voeden en opvoeden, op die manier. Hij kwam neer, versloeg de vijand en liet hem zinken tot de bodem van de Rode Zee. Zie? Dat is juist. Zeker deed Hij dat. Dan te bedenken: "O, oneindige God." Waar zouden we ons zorgen over maken? Hij is God. Ga gewoon door en geloof Hem. Zeker.

78 Nu. Hij zei dat Hij zou... wat zou Hij doen? Hij zou komen en Zichzelf betuigen in Zijn gemeente, en zij zouden Zijn opstanding betuigen door Zijn werken. Zie? Ja, Johannes 14:12. Ik denk dat dat juist is. Ja, Johannes 14:12. Jezus zei: "Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen."

     Zie, wat is het? Nu, u zegt: "Ik geloof." Dat is slechts een woord. Maar als u echt gelooft, dan is dit het. Als Hij het Woord is, moet u heel het Woord geloven. "Wie alles van Mij gelooft (geloof niet slechts een deel ervan, maar geloof alles van Mij), dan zal hij de werken die Ik doe, ook doen", want Hij is nog steeds hetzelfde Woord. Dus als het hetzelfde Woord is, zou het dezelfde werken moeten doen.

     Als die Heilige Geest, die vandaag hier is, als het niet hetzelfde Woord is als dat het in het begin was... Als het dat is, zal het dezelfde werken doen. Dat is de reden waarom Jezus zei: "Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen." O, ik zou er graag een tijdje bij blijven, maar het wordt te laat. Waarom? Hetzelfde Woord, dezelfde werken (zie?), want Jezus was Gods werken, we weten dat.

79 Mattheüs 28 zei: "Ik zal met Mijn leger zijn. Niet alleen dat, maar Ik zal in Mijn leger zijn." O my. Denk eraan. Onze grote Krijgsman, grote triomf, Woord-Generaal in ons. Het Woord Dat vlees werd gemaakt en triomfeerde over elke duivel, elke ziekte, zelfs de dood, hel en het graf, diezelfde Generaal is in ons, met ons. Hoe lang? "Tot het einde der wereld", regelrecht tot het einde. Denk eraan: Degene Die de strijd leidt.

     Elke macht van de vijand is verslagen. Toen Hij hier op aarde was, nam Hij het Woord en triomfeerde over alles wat Satan had. Hij triomfeerde over de dood. Hij zegevierde over de hel. Hij triomfeerde over het graf. Hij stond op de derde dag op en Hij is teruggekomen en woont nu in Zijn gemeente, deze grote Woord-Krijgsman, de Krijger Die het Woord was. En diezelfde Krijgsman, Die het Woord is, is in ons, leeft Zelf in ons, en benadrukt elk teken van Zijn opstanding en Zijn komst. Amen. Hij doet het vandaag in deze avondtijd, wanneer de grote avondlichten beginnen te schijnen. Halleluja. De grote Krijgsman, Christus, heeft al getriomfeerd. Er is niets wat ik kan doen, dan alleen te volgen. Amen. Elke macht is verslagen. (Ik laat heel wat Schriftplaatsen weg hier.) Ik houd daarvan.

80 Ik denk aan een keer hier, ginds in Jeffersonville, enkele jaren geleden, dat de Pfau Oil Company vlamvatte. En wij hadden enkele kleine brandweerwagens daarginds, en ze kwamen erbij en zagen eruit als een kind met een tuinslang in de tuin. De brandweercommandant liep daar rond, weet u, en zei: "Uh, sprenkel wat water [Leeg gedeelte op de band – Vert] hier", kauwend op die sigaar als een stier zonder hoorns uit Texas. Ging hierheen: "Sprenkel hier een beetje." Al de brandweermannen renden rond en trokken aan de slang: "Ja, meneer, uw edelachtbare, meneer" [Broeder Branham illustreert het], en het vuur brandde gewoon door, brandde gewoon verder af.

     Na een poosje belden ze Louisville. Over de brug kwam de grote brandweerwagen. Ze waren amper tot stilstand gekomen of ze hadden al een ladder uitgeschoven. Wie stond daar? Voordat de ladder uitschoof, stond de hoofdman al voorop. Toen de ladder omhoogging, was de hoofdman bovenaan. Toen hij het raam bereikte, bleef hij daar niet staan met: "Spuit wat water hier, spuit een beetje water daar." Wat deed hij? Hij nam de bijl, wierp hem door het raam en zei: "Kom op, jongens!" Glorie! Dat is wat onze Hoofdman deed. Halleluja. Leidde de weg naar de dood, hel en het graf, en zei: "Kom op, jongens!" Niet een of andere geloofsbelijdenis. O, kom op; Hij leidt de weg. Halleluja. Binnen enkele minuten was het vuur gedoofd.

81 Laat Hem de ramen breken en de muren van uw geloofsbelijdenissen neerhalen, en laat Hem eens binnenkomen. Alle bijgeloof en duivels zullen wegvliegen. Glorie! Dingen zullen veranderen. We hebben geen grote intellectuele reuzen nodig; we volgen gewoon de Hoofdman. De Hoofdman kwam regelrecht neer, nam het Woord van God en brak er dwars doorheen, en zei: "Alstublieft."

     Weet u, mij werd verteld dat een straaljager, nadat hij een bepaalde snelheid heeft bereikt, tot de geluidsbarrière komt. En dan moet hij gewoon trillen en schudden, totdat hij door die geluidsbarrière komt. En nadat hij daardoor heen is, vliegt hij gewoon vrijuit. Wel, dat is hoe het is, broeder. U sterft gewoon aan alles, totdat u door de zondebarrière komt. Dat is het ongeloof. Kom daar doorheen, en alles zal goed verlopen. Als u God op Zijn Woord neemt, kunt u elke duivel van u af schudden, vrijlopen, en alles. Amen. Doe de hele wapenrusting aan. Jazeker.

82 De Hoofdman leidt; leidt ons naar huis. Amen. Kom naar huis. "In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen: anders zou Ik het u gezegd hebben. Ik zal u geen wezen laten: Ik zal weer komen en met u zijn, zelfs in u, tot het einde van de wereld. De werken, die Ik doe, zult gij ook doen. Nog een kleine tijd en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien: want Ik zal met u zijn, zelfs in u tot het einde van de wereld." De Hoofdman leidt ons voort. Amen.

     Mijn Heer kent de weg door de wildernis. Alles wat ik moet doen is volgen. Amen. Hoor het 'stamp, stamp', aan komen stampen van het leger, voortmarcherend naar de overwinning. Geen aandacht bestedend aan al dit ongeloof en de oude kraaien en buizerds die hier aan het schreeuwen zijn. Wij zijn arenden. Laten wij uit dit alles opstijgen. Amen.

83 Hier in het leger enige tijd geleden... Toen de natie voor het eerst in een helm voorzag (O my!), die kleine rekruut wilde dat niet dragen; het leek overbodig. Maar toen hij in de strijd kwam had hij hem nodig. God voorziet niet in iets, tenzij hij het nodig heeft. Alles waarin Hij voor u voorziet, kunt u maar beter aannemen, want u zult het nodig hebben.

     Een kleine rekruut met een rugzak van vijfenveertig kilo op zijn rug tijdens een oefening... Hij heeft zijn nieuwe pak aan, weet u, en hij ziet de noodzaak er niet van in om die rugzak van vijfenveertig kilo te dragen met al deze houwelen, scheppen, handgranaten, en al het andere. Maar laat hem een keer in de strijd komen. Er zal een tijd komen dat u het moet hebben. Dat is juist.

84 Dat is de reden waarom de alwetende God Zijn leger heeft uitgerust met de doop van de Heilige Geest. Hij wist dat deze intellectuele reuzen er in deze laatste dagen zouden staan. Halleluja. Hij wist dat ze er zouden staan, en dat ze in staat zouden zijn om het uit te leggen door hun grote wijsheid, krachten van Satan. Petrus zei: "Ze zijn als een brullende leeuw, die verslindt wat hij wil." Ja.

     Maar Hij zei: "Ik zal u geen wezen laten: Ik zal weer komen. Ik zal met u zijn." Hij had Zijn leger uitgerust met de doop van de Heilige Geest. Zei: "Ga daarheen, ieder van u, en wacht." (Lukas 24:49.) "Ziet, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte." "Hierna, wanneer de Heilige Geest over u komen zal, dan zult gij Mijn getuigen zijn te Jeruzalem, Judéa (Handelingen 1:8), regelrecht tot aan het uiterste der aarde."

85 Toen de Heilige Geest viel en het vuur op hen begon te vallen, werden zij allen vervuld met de Heilige Geest. En ze renden allemaal samen de straat op. Ze zeiden: "Wat betekent dit allemaal? Waarom horen wij eenieder van hen in onze eigen moedertaal?" Ze gingen voort en riepen in de verschillende talen die ze spraken. En anderen zeiden spottend: "Dezen zijn vol nieuwe wijn."

     Maar Petrus stond op te midden van hen en zei: "Gij mannen van Jeruzalem, en gij die in Judéa woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan: dezen zijn niet dronken, zoals u vermoedt. Wel, het is pas... wel, het is pas het derde uur van de dag." Negen uur 's morgens, de kroegen zijn nog niet eens open. Zie? "Dit is het." Jazeker. "Dit is niet dat, maar dit is waarover gesproken is door de profeet Joël", terugkeren naar dat Woord. En hij hakte het, en hij sneed het van alle kanten. Amen.

86 En die oudsten werden verslagen in het hart en zeiden: "Mannen broeders, wat kunnen we doen?"

     Hij zei: "Bekeert u, ieder van u, en word gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen als er de Here, onze God, toe roepen zal." Jazeker. Daar is het patroon; dat is wat Hij zei te doen. Volg het eens en zie of het juist is. Amen. Jazeker. Ik houd daarvan, want het is een belofte.

87 In het Oude Testament, toen het manna viel... Het eerste manna dat viel, God vertelde hun om naar buiten te gaan en er een gomer vol van te halen (gomers vol) en het in het heilige der heiligen te zetten. Als ze probeerden het te bewaren, kwamen er kleine termieten, wriemelbeestjes in. U weet wat kleine wriemelbeestjes zijn, zoals we ze daar in het zuiden noemen. Ze komen in de waterbak en alles, weet u, en het zijn kleine insecten. Dat is wat er met de ervaring van te veel mensen aan de hand is. Ze hebben er wat insecten in gekregen, zie, en ze proberen te bewaren wat ze twee jaar geleden hadden. My, laten we het nu goed krijgen.

     Dat manna viel elke avond, en dat manna was Christus. Zie, u kunt de ervaring van gisteren niet behouden. U moet er precies nu een hebben. Zie? Dat is juist, vandaag. Maar een deel ervan werd bewaard in het heilige der heiligen en dat bleef goed. Hij zei: "Al de generaties die na u volgen, wanneer ze een priester in het priesterschap worden, kunnen een hap nemen van het oorspronkelijke manna dat als eerste viel." Zie?

88 Kijk, Petrus zei hetzelfde. Hij... Ze zeiden... Hij zei: "Dit is dat; dit is het." Hij zei: "Nu, bekeert u, en eenieder van u worde gedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. Gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe (we zijn nu koninklijke priesters), en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen als er de Here, onze God, toe roepen zal."

     Iedereen zal komen door deze... de formule, er naartoe komen, zich werkelijk bekeren, gedoopt worden, en opzien naar God. Hij zal u geen mondvol geven, maar een hart vol. Niet iets, niet zomaar een emotie of wat psychologie, maar de echte Heilige Geest, het oorspronkelijke dat viel op de dag van Pinksteren, precies hetzelfde, ja, als u het voorschrift opvolgt.

     Net zoals het geven van medicijnen. Zoveel dokters tegenwoordig... Wat als u een apotheker een recept zou laten klaarmaken, maar niet op de manier waarop de dokter het uitschreef. Weet u wat er zou gebeuren? Het zou u doden. Daarom heeft u zoveel dode kerkleden. Glorie! Broeder, knoei er niet mee. Dat is wat de dokter schreef. Neem het gewoon zoals het is. Dat is alles wat u moet doen. Er zijn te veel kwakzalver-apothekers. Jazeker.

89 Hij wist wat Zijn leger nodig had. Dat is de reden dat Hij hen uitrustte met de Heilige Geest. Ze wisten dat ze zouden moeten... Hij moest hen hebben, en zij moesten Hem hebben. Jazeker. Hij wist dat zij, om een werkelijke getuige te zijn, om van Zijn opstanding te getuigen, de Heilige Geest moesten hebben.

     Nu, Hij zei in Markus 16: "Gaat heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie." Met andere woorden, demonstreer de kracht. "En deze tekenen zullen hen volgen die het Evangelie aanvaarden." Zie? Niet alleen maar intellectuele woorden uitspreken, nee, nee. Ze konden dat niet doen met intellectuele woorden. Dat Woord moet vlees gemaakt worden, gemanifesteerd. Zie? "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven; in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken, slangen opnemen, iets dodelijks drinken, handen op de zieken leggen, en ze zullen gezond worden." Demonstreer de kracht van de Heilige Geest, het Woord gemanifesteerd. "Deze dingen die Ik u zeg, zullen komen te geschieden," zoals het levendmakende Woord, "komen te geschieden." U hebt de kracht van de Heilige Geest in u. U bent het niet; het is de Heilige Geest Die het doet. Zie?

90 Nu, om een werkelijke getuige van God te zijn, moet u de Heilige Geest hebben, want zonder de Heilige Geest kunt u dat niet levend maken. En weet u wat u zou doen? U zou het idee van een of andere intellectuele reus erover aannemen, eraan voorbijgaan en zeggen: "Dat was alleen voor de apostelen."

O, er zijn bijna overal mensen
Wier harten helemaal in vuur en vlam zijn,
Met het vuur dat viel op Pinksteren,
Dat hen zuiverde en rein maakte.
O, het brandt nu in mijn hart,
Alle glorie zij Zijn Naam!
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben! (Bent u daar niet blij om?)

Alhoewel deze mensen niet bestudeerd mogen zijn,
Of kunnen pronken met wereldse roem,
Zij hebben allemaal hun Pinksteren ontvangen,
Gedoopt in Jezus' Naam;
En vertellen nu wijd en zijd,
Dat Zijn kracht nog steeds hetzelfde is,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben.

91 O, daar ben ik blij om. Jazeker, jazeker. U moet de Heilige Geest hebben om deze avondlichten te manifesteren. Dat is juist. Om Markus... Hebreeën 13:8, Jezus Christus Dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig, werkelijk te maken. Dat is juist. Doe de hele wapenrusting van God aan. Gebruik het niet als een kleed, of gewoon om heen en weer te paraderen. Maar wat is het? Doe de gehele wapenrusting Gods aan, opdat wanneer u de wapenrusting van God aan hebt, u het zwaard van God met geloof kunt nemen en uw weg erdoorheen kunt hakken tot elke belofte die God u deed.

     Als ziekte in uw weg staat, hak het uit de weg: Gods belofte. Als de zonde in uw weg staat, hak het uit de weg. Dat is juist. De gehele wapenrusting! Als de duivel een pijl op u afschiet, stoot het af en blijf hakken. Dat is juist. "Voorwaarts christen strijders, voort marcherend als naar de oorlog, met het kruis van Jezus dat voorop gaat." Halleluja.

Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben.
Een van hen, een van hen;
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben. (Halleluja.)
Een van hen, een van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben. (Bent u er niet blij om? Amen. Jazeker.)

Zij waren vergaderd in de bovenzaal,
Allemaal biddend in Zijn Naam,
Zij werden gedoopt met de Heilige Geest,
En kracht voor dienst kwam.
Nu, wat Hij deed voor hen die dag,
Zal Hij voor u hetzelfde doen;
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben.

Een van hen, een van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben.
Een van hen, een van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben.

92 Op een dag in Memphis... U hebt het mij horen vertellen, denk ik. Ik dacht er net aan. Ik kwam eraan, en zong dat liedje. Het vliegtuig was gestopt. De avond daarvoor was er een storm opgekomen. En ik kwam van Dallas, Texas, en het stopte bij Memphis. De storm maakte dat het moest landen. Ze plaatsten mij in het grote hotel en vertelden mij dat ze de volgende ochtend om zeven uur zouden bellen. Ik was van plan om wat brieven heel vroeg op de post te doen, rond vijf uur. Ik sliep niet erg veel. En op weg daarheen zei de Heilige Geest: "Draai u om en ga terug de andere kant op."

     Ik liep een beetje verder, en in een winkel waren er wat haspels en geweren en dergelijke opgesteld, en een grote, oude Ierse politieagent stond daar. Ik liep naar deze haspels toe, keek op en neer, en dacht: "Hij kijkt niet meer naar mij." Ik zei: "Here, was U dat?" Gelooft u niet dat zonen van God door de Geest van God worden geleid? Hij zei: "Keer om en ga terug de andere kant op." Ik vertrok gewoon en ging terug. Ik liep door, helemaal daar het zuiden van Memphis in, en kwam daar waar de kleurlingen wonen. En ik liep daar zo door en dacht: "My," keek op mijn horloge, "het is de tijd dat het vliegtuig vertrekt." Iets bleef maar zeggen: "Ga door, ga door." De zon was al helemaal op, weet u.

93 Ik ging daarlangs, en ineens keek ik, en daar hing over een klein hek... Daar stond een zo'n echte gekleurde zuster, en zij zag eruit als een van deze oude 'tante Jemima's', met haar grote bolle wangen. Tranen liepen over haar wangen. Ze zei: "Goedemorgen, dominee."

     Ik zei: "Goedemorgen." Ik zei: "Tante, hoe wist u dat ik een dominee was?" Nu, in het zuiden is dat hoe een prediker genoemd wordt. Ik zei: "Hoe wist u dat ik een dominee was?"

     Ze zei: "Ach, ik wist dat u het bent." Zei: "Er is maar één ding dat ik mis." Ze zei: "U moest een klein grijs pak aan hebben en een kleine hoed schuin op uw hoofd, maar waar is die koffer die u had?" Ik had deze net neergezet.

     Ik zei: "Die heb ik in het hotel gelaten."

     Ze zei: "Ik wist dat u zou komen."

     Ik zei: "Mijn naam is Branham. Wist u dat?"

     Ze zei: "Nee, meneer, dominee Branham, ik ken u niet." Ze zei: "Maar hebt u ooit gehoord in de Bijbel over de Sunamietische vrouw?"

     Ik zei: "Ja."

     Ze zei: "Weet u, zij had een baby. Zij was te oud om een baby te hebben, en toch had ze er een." En ze zei: "Elia, die profeet, kwam en vertelde haar over die baby, want zij was goed geweest voor deze profeet."

     Ik zei: "Ja, ik ken het verhaal heel goed, tante."

94 Zij zei: "Wel, ik ben zo'n vrouw." En ze zei: "Ik bad tot de Heer, ik en mijn man, om ons een kind te geven. Ik zei dat ik hem zou opvoeden zoals zij het deed." En ze zei: "Hij gaf ons een fijne jongen, maar mijn jongen nam de verkeerde weg." Ze zei: "Hij kwam onder zondaars, enzovoort, en ging de weg van de zonde op." En zei: "Hij ligt stervend daarbinnen. Hij heeft een geslachtsziekte gekregen. Hij is daarbinnen, stervend." En zei: "Wij christenen hier wisten het niet. Het ging zo lang door tot het syfilis werd." En ze zei: "Hij is stervend."

     En ze zei: "De dokter kwam en zei dat ze niets voor hem konden doen. Zijn bloed was vier-plus en ze hadden hem Salvarsan 606, kwik en van alles gegeven, maar het had niet gewerkt. En het was... het was te ver gevorderd; het had gaten in zijn hart gevreten. Hij is stervende." En zij zei: "Ik kon het gewoon niet verdragen, dominee, om mijn baby te zien sterven."

95 Zij zei: "Zijn vader ging vanmorgen naar zijn werk. Ik ben de hele nacht op geweest en ik heb gebeden. Ik zei: 'Here God, U bent dezelfde God als vroeger in de dagen van Elia.' En ze zei: 'Nu, ik ben zo'n soort vrouw als zij, en U gaf mij mijn baby hier. Hij nam het verkeerde pad, Heer. Maar ik heb kleren op wasborden gewassen en geprobeerd U te dienen, en ik ben naar Uw kerk gegaan, en heb geluisterd naar Uw dominees.'" En zei: "'Ik... ik heb geprobeerd om alles te doen wat mij verteld werd te doen.'" Ze zei: "'Ik wil mijn baby zo niet zien sterven. Als...' En ik zei: 'Here, wat kan ik doen?'"

     En zij zei: "Ik viel in slaap, en ik droomde en zag u de straat afkomen lopen. En toen ik wakker werd, zei Hij: 'Ga naar buiten en ga bij het hek staan.'" En haar rug was nog nat. Ze had een mannen-shirt om haar hoofd gebonden. En terwijl ik daarnaar keek... ik keek naar haar en dacht: "My."

     Zij zei: "Wilt u niet binnen komen?"

96 O my. Ik deed dat oude tuinhek open. Een kleine oude ploegpunt hing daar als gewicht voor het hek. U weet wat dat zijn. En toen ging ik naar binnen. Ik ben in koningspaleizen geweest, weet u, maar ik was nooit meer welkom dan in dat kleine kleurling-huis die morgen; een kleine oude vloer, en dat kleine oude ijzeren ledikant daar, arm. Maar op het bed lag een heel grote, knappe jongen. Hij leek ongeveer vijfennegentig kilo te wegen, gewoon sterk, fors. Hij had het laken in zijn hand, of het kleine ding over hem, en hij deed: "Uh, uh, uh."

     Ik zei: "Goedemorgen, meneer."

     "O," zei ze, "dominee, hij is al drie of vier dagen buiten westen geweest." Ze zei: "Hij... hij denkt dat... hij denkt dat hij buiten op de oceaan is, of op een of andere grote plek. Hij... hij sprak erover, dat het donker was. En hij zit in een boot en hij kan zijn weg terug niet vinden." Ze zei: "Dat is wat mijn hart breekt." Zei: "Als ik hem maar zou kunnen horen zeggen dat hij gered was."

     Ik zei: "Tante, ik bid voor de zieken."

97 Zij was daar niet in geïnteresseerd. Zij wilde die jongen gered zien. Dat is wat ze wilde zien, die jongen gered. Ze wist dat zij hem dan weer aan de andere kant zou zien. Ze zei: "Nu, hij nam het verkeerde pad. Zou u niet voor hem willen bidden?"

     Ik zei: "Wel, laten we bidden." Ik zei: "Wel, laten we bidden."

     Dus wij knielden neer en ik zei: "Tante, bid u eerst." O my. Toen die dierbare oude heilige begon te bidden, u... Het was niet iets nieuws voor haar. Zij sprak met Hem alsof zij eerder met Hem gesproken had. Ja, dat deed ze. Ik voelde zo de rillingen helemaal over me heen gaan. Ik dacht: "O God, hoe hebt U mij ooit hier langs kunnen leiden op deze manier?" Ik dacht: "O God, U bent zo wonderbaar."

     Ik lette op haar, hief mijn hoofd op en keek naar haar. En tranen stroomden bij haar naar beneden. Ze zei: "Here, hier ben ik. Ik bad en U gaf mij een droom en zei dat deze dominee zou komen. En ik wachtte precies daar." Ik geloof dat God aan beide kanten van de lijn werkt. Dat is...?... Ze zei: "Ik wachtte precies hier, totdat hij kwam." En ze zei: "Nu, hier is hij. Heer, als ik gewoon mijn baby kon horen zeggen: 'Ik ben gered', dan zou het in orde zijn." En ze bad, en daarna stopte ze met bidden en zei: "Amen." Zij zei: "Zou u willen bidden, dominee?"

     Ik zei: "Ja mevrouw, zuster." Ik legde mijn handen op zijn voeten, koud.

98 Ze boog zich over hem heen en veegde de tranen van haar wangen, op die manier. Zij kuste hem op de wang. Het maakte niet uit of hij in schande was, zij zei: "Mama's baby." Nu, zie, dat... dat... Ongeacht wat hij was, hij was nog steeds haar baby. Zie? Ongeacht... Zie, dat is het. Denk aan een moederliefde. Nu, maar God zei: "Een moeder kan misschien haar baby vergeten, maar Ik kan u niet vergeten." Zie? "Uw naam is gegraveerd in Mijn handpalmen." Hij houdt van u, maak u geen zorgen. Als u Zijn Woord neemt, blijf gewoon volharden.

     Ze knielde weer neer. En ik legde mijn handen op zijn voeten. Hij bleef maar zeggen: "Uh, uh, het is hier donker." Hij zei: "Uh, uh, het is hier donker. O, mama."

     Ik zei: "Kunt u niet met hem praten?"

     Zij zei: "Nee, hij weet het niet waar hij is. Hij is nu al dagen zo bezig."

99 Ik zei: "Hemelse Vader, ik begrijp niet waarom dat vliegtuig moest landen. Nu ben ik te laat. Ik zal hem niet halen. En hier liet U mij langs deze weg komen. En deze zuster, die hier buiten stond, dit kleine nederige huis. Ik kom hier gewoon om... Ik weet niet waarom ik hier ben, Here. Ik bleef gewoon volgen..."

     Hij zei: "O, mama. O, mama."

     En ik zei, ik luisterde een beetje, en ze zei: "Ja, schat."

     Hij zei: "Mama, het wordt licht in de kamer."

     Kort daarna... Ongeveer een jaar daarna ging ik daar doorheen op weg naar Phoenix. Ik kwam met een trein. U weet hoe het is met broodjes in een trein; ze zijn zo duur, en piepkleine dingen. We kwamen dus aan in Memphis, en ik stapte uit en ging een zak vol hamburgers halen, genoeg voor mij totdat ik in Phoenix zou komen. En dus... We zouden er die dag en die nacht zijn. En ik kon ze daar voor ongeveer vijftien cent per stuk krijgen, weet u. En ik ging een zak vol hamburgers halen... En ik ging erheen om voor mezelf... ik rende er zo naartoe. En ik hoorde iemand zeggen: "Hallo daar, dominee Branham." Ik keek naar de overkant, en daar stond een kleine stationskruier. Ik zei: "Hallo daar. Hoe gaat het, broeder?" Ik ging verder.

     Hij zei: "Wacht even, kent u mij niet?"

     En ik zei: "Nee, ik geloof niet dat ik u ken, broeder."

     Hij zei: "Herinnert u zich dat u eens naar mijn huis kwam, en mijn moeder stond buiten bij dat hek daar te wachten, of zoiets?"

     Ik zei: "Jij bent toch niet die jongen?"

     Hij zei: "Jawel." Hij zei: "Ik... ik ben niet... Ik ben genezen." Hij zei: "De... de... de dokter heeft gezegd dat ik gezond ben." En hij zei: "Niet alleen dat, maar ik ben nu gered."

100 Wat is het? Luister, vrienden. God werkt aan beide kanten van de lijn. Diezelfde God Die tegen die Sunamietische vrouw kon zeggen, dezelfde God Die kon spreken en zeggen tegen die vrouw bij de bron: "Ga uw man halen." Diezelfde vrouw, die Zijn kleed kon aanraken, zodat Hij Zich omdraaide te midden van die menigte; Hij is God.

     Laat mij u iets tonen. Ik heb enkele gekleurde mensen daar achteraan opgemerkt, volgens mij, en twee of drie broeders die hier zitten. Ik zeg dit nu niet... Zie? Maar kijk, elke genade van God (niet aan de potentaten en vorsten), maar aan een arme, ongeletterde, kleurling vrouw die in een klein krot woont daarginds, de genade van God, die dat vliegtuig daar tegen kon houden...

     En luister, nadat ik dat huis verliet, nam ik een taxi om terug te gaan. Ik was ongeveer twee en een half uur te laat. En ik zei: "Breng mij naar het taxistation." Nee, niet naar het taxistation, maar de luchthaven. Ik zei: "Ik moet zo gauw mogelijk een vliegtuig nemen." Nu, het was vroeger in de tijd net na de oorlog en je kon nauwelijks een vliegtuig pakken. Toen ik naar binnen liep, en binnen was, hoorde ik zeggen: "Laatste oproep: Louisville, Kentucky."

101 Wat was het? God, voor het geloof van die vrouw die misschien haar A.B.C niet kende. Toch kende zij haar A.B.C: Geloof Christus altijd. [In het Engels is het 'Always Believe Christ', A.B.C. – Vert] Zie? Voor die vrouw, arme, ongeletterde vrouw, die nauwelijks wist waar de volgende maaltijd vandaan zou komen. Maar haar oprechtheid jegens de God Die ze liefhad, kon dat vliegtuig laten landen, en kon dat vliegtuig daar houden tot het gebed des geloofs was gebeden voor haar jongen, en een man in beweging kon brengen, zodat ik het vliegtuig niet in kon stappen; de Geest Gods Die u omkeert. Ongeacht hoe u probeert te vertrekken, het keert u om. Als u God in u krijgt, broeder, kunt u die andere weg niet op; er is iets dat u omkeert. Hield het vliegtuig daar voor dat... Dat is dezelfde God Die in dit gebouw is vanavond. Gelooft u het? Doe de gehele wapenrusting van God aan. Gelooft u Hem?

O, hoe lief heb ik Jezus,
O, hoe lief heb ik Jezus,
O, hoe lief heb ik Jezus,
Omdat Hij mij eerst lief had.

     Hoeveel Christenen zijn er hierbinnen, steek uw handen omhoog. Zeg dan dit:

Ik zal Hem nooit verlaten,
Ik zal Hem nooit verlaten,
Ik zal Hem nooit verlaten,
Omdat Hij mij eerst lief had.

     [Broeder Branham begint te neuriën 'O, hoe lief heb ik Jezus.' – Vert]

102 Het zal licht zijn in de avondtijd. Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. De bruidsboom kwam op met Pinksteren. Er is een boom die David zag. Hij is geplant bij de rivier van wateren. Eén rivier, de Heilige Geest. Al deze wateren stromen erin, gaven, geestelijke gaven vloeien erin. Zijn bladeren kunnen niet verdorren. Hij zal zijn vrucht voortbrengen. Is dat juist? Bedenk, het zal zijn vrucht voortbrengen op zijn tijd. Die volmaakte Boom, Christus, kwam. En toen Hij kwam, wat gebeurde er? Ze hakten Hem om en plaatsten Hem op... (Misschien mis ik... Ik heb hier iets gedaan. Hier, Ben, ik denk, precies hier, broeder. Ik...)

     Ze hakten Hem om en hingen Hem aan een Romeinse boom. Maar Hij stond weer op. Dat is juist. Hij is hier vandaag. Dat is juist. Toen Hij hier op aarde was, stond Hij en keek uit over het gehoor. Een kleine vrouw ging op een dag voorbij, toen Hij door een mensenmenigte ging. Men zei, de artsen van die dag, de filosofen en de priesters zeiden: "Hij is een telepaat. Hij is Beëlzebul, een waarzegger." Ze leven nog steeds, die geest. Maar de Geest van God leeft ook nog steeds. Zie? Hij komt voor Zijn bruid. "De werken die Ik doe, zult gij ook doen."

103 Hoeveel mensen hier zijn ziek die mij niet kennen, en die weten dat ik niets over u weet? Steek uw handen op. Overal verspreid, gewoon overal. Als dit aankomt op een persoon uit Jeffersonville of iemand die ik ken, vergeet het. Ga er bij weg. Houd uw hand omhoog en zeg: "Nee." Blijf weg.

     Ik had geen... Ik voel gewoon Zijn tegenwoordigheid. Ik weet dat Hij hier is. Luister. Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Zie? Wat was het? Een tijd zoals in Sodom. Kijk naar de perversie, zoals het was in Sodom, de zonde van Sodom. Kijk naar deze natie. Kijk naar andere naties.

     Een tijdje geleden las ik een krant hier in Los Angeles. Het is met veertig procent toegenomen in het afgelopen jaar. Sodomie. Waarom? Vrouwen hebben zichzelf tentoongesteld en dergelijke, totdat de natuurlijke oorsprong van de mens is veranderd: Sodomieten. "Zoals het was in de dagen van Sodom..." Kijk. Toen Lot, de rechtvaardige man, en zijn familie, daarginds was, werd hij burgemeester van de stad, of zat hij in de poort en was een rechter, een belangrijke intellectueel. Maar de zonden kwelden zijn rechtvaardige ziel elke dag.

104 Op een dag net voor de eindtijd, werd Abraham, de uitverkoren gemeente, eruit geroepen. Het ging niet naar Sodom; het was buiten Sodom. Nu, let op de drie klassen mensen, altijd. Er is altijd een gelovige, een schijngelovige en een ongelovige onder de mensen. Dat zijn Abraham, Lot, en de Sodomieten. Nu, let op. Elk had een boodschap. Er waren drie engelen die naar Abraham kwamen, de uitverkoren gemeente. Twee van hen gingen Sodom in en brachten Lot en zijn vrouw en dochters eruit. Zij draaide zich om. De Sodomieten werden verbrand.

     Twee van hen, een moderne Billy Graham en een Oral Roberts, hun boodschappen gingen naar Sodom. Het Woord predikend, hen verblindend met het Woord. U bent blind als u het Woord niet gelooft. De prediking van het Evangelie verblindt de ongelovige. En dat is wat Billy Graham en die grote evangelisten doen: verblinden.

105 Maar er was er Eén Die bij Abraham bleef, de uitverkorene. Hij gaf hem een teken. U herinnert zich dat hij een dag of twee daarvoor Abram was. En Sara was S-a-r-a-i geweest. Maar nu is het A-b-r-a-h-a-m en S-a-r-a. Zie? Dus deze Persoon zat daar, de Spreker. Hij zei: "Abraham, waar is uw vrouw, Sara?", prinses.

     Hij zei: "Zij is in de tent." En de tent was achter de Engel.

     Hij zei: "Abraham..." Bedenk nu dat Sara negentig jaar oud was en Abraham honderd... negenennegentig. Hij zei: "Ik zal u bezoeken." (Ik, persoonlijk voornaamwoord daar.) "Ik zal u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens, de belofte die Ik u deed." Met andere woorden, Sara zal deze baby voortbrengen.

     En zij lachte in de tent. Ziet u, zij was oud. Zij zei: "Zal ik genot hebben met mijn heer?" Abraham, haar man. En ze zei: "Hij is ook oud." Wel, zij... ze waren... Als man en vrouw waren zij misschien gedurende twintig jaar niet meer als man en vrouw geweest. Zie? Zij waren zo oud, het was verleden tijd. Zij zei: "Ik?" en zij lachte.

     En de Engel, met Zijn rug ernaartoe gekeerd, zei: "Waarom lachte Sara?" Hoe zit het daarmee? Is dat telepathie? "Waarom lachte Sara?"

     Sara liep naar buiten en zei: "Dat deed ik niet", omdat zij bevreesd was.

     Hij zei: "Ja, dat deed u wel."

106 Ze zou precies daar zijn omgekomen als het niet voor Abraham, haar man, geweest was. Zij is een deel van hem. En de gemeente zou precies nu vergaan als zij niet een deel van Christus was, vanwege haar ongeloof. Hij kan het niet doen. Hij kon Sara niet nemen vanwege Abraham. Hij kan de gemeente niet nemen vanwege Christus. Het bloed is daar nog steeds (zie, dat is juist); deel ervan.

107 Let nu op. Jezus... En let op hoe hij deze Man noemde. Lot... of Lot... Die engelen leidden Lot eruit. Kijk. Abraham ging naar buiten om door deze Engel te aanbidden, en hij noemde Hem Elohim. Wat was het? Die Man at kalfskoteletten, een lam... of, een kalf en Hij dronk melk en at brood. Waarschijnlijk maïsmeel, bakte maïskoeken, die Sara had gemaakt, daar op de haard. En Hij at brood, dronk melk van de koe, en at het kalf van de koe (dat is juist), en stond daar. Abraham, en Abraham noemde Hem Elohim. Hij behoorde het te weten... hij is degene die met Hem praatte. Zie of dat niet juist is. Elohim, hoofdletter H-e-r-e, Dezelfde als in het begin.

     Wat was het? Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Elohim, het Woord, in het begin, zal gemanifesteerd worden in menselijk vlees zoals Hij toen was. Halleluja! Elohim, niet ik was; IK BEN. Zie?

108 Hij is op dezelfde manier hier vanavond. Gelooft u het? Gelooft u het echt? Als er iemand in dit gebouw is die ik niet ken, als de Heilige Geest, als u gewoon zult... Hoevelen geloven dat die vrouw die Jezus aanraakte, niet lichamelijk, maar dat haar geloof Hem aanraakte? Zie? Wat was dat? Een gewaad, zeker. Blinde Bartimeüs, hetzelfde. Zie? Haar geloof stopte Hem. Voordat ik vertrek wil ik 'Toen stond Jezus stil' prediken. En nu, zo de Here wil.

109 Dit grote gewaad, Palestijns gewaad... Ze drong door, deze kleine zwakke vrouw, en raakte Zijn kleed aan. Zij zei: "Als ik het kan doen..."

     En ze zeiden allemaal: "Rabbi!" (profeet, bedrieger, wat ze hem ook noemden) in een gemengde menigte.

     Hij ging daar dus langs en Hij zei... stopte en zei: "Wie raakte Mij aan? Wie heeft Mij aangeraakt?" Zei: "Iemand raakte me aan."

     Ze zeiden: "O, iedereen raakt U aan." Petrus bestrafte Hem en zei: "My, een Man van Uw kaliber, en U zegt: 'Wie raakte Mij aan?'"

     Hij zei: "Maar Ik bemerk dat Ik zwak werd." Deugd ging van Hem uit. En Hij keek over de menigte en Hij vond de kleine vrouw, en Hij zei: "Uw geloof heeft u behouden."

110 Nu, de Bijbel zegt in het boek Hebreeën dat Jezus Christus op dit moment een Hogepriester is (is dat juist?) Die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Is dat zo? Een Hogepriester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Hoe zou Hij handelen als Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig? Hij zou op dezelfde manier handelen als toen, als Hij dezelfde Hogepriester is. De Bijbel zegt dat Hij Dezelfde is. Gelooft u het? Wel, dan kunt u niet voorbijgaan aan het Woord. Het Woord zei het.

     Nu, wij hebben... Hebt u genoeg geloof om Hem aan te raken? Als u Hem kunt aanraken, dan zal ik mezelf aan Hem overgeven, en Hem mij laten gebruiken en u laten gebruiken, om geloof tot de rest van het gehoor te brengen. Dat is een uitdaging, vindt u niet? Gelooft u het? Gelooft u het? Zou u... Zou het uw geloof versterken om Elohim te zien, niet u, niet ik, maar Hem? Wat is het? Het Woord. Wat is het? De bescherming, de bewapening, de wapenrusting van God, het Woord van God gemanifesteerd in menselijk vlees, uw vlees, mijn vlees, om de werken van God te zien. Amen. Ik geloof het.

111 Hemelse Vader, misschien deed ik het verkeerd. Misschien heb ik een verkeerde uitdaging gedaan. Als het zo is, Heer, vergeef het mij. Ik wilde het niet doen. Maar het lijkt alsof het iets is wat mij leidt om het te doen. En als U dat bent, Vader, waar ik zeker van ben, maak Uzelf dan bekend, zodat de mensen zullen weten dat deze dingen die ik spreek, ook al ben ik ongeschoold, toch de waarheid zijn. Het zijn Uw Woorden. Sta het toe, Vader. [Een profetie wordt gegeven: "...?... Ja, Ik heb tot u gesproken, vanavond; ja, Ik zeg tot u: geef acht op Mijn Woord. Ja, gij zult daardoor leven. Ja, gij zult...?... Ja, zoek Mij en ja, gij zult Mij vinden." – Vert]

     Amen. Hoort u dat? Denk aan toen... Eens kwam het leger eraan en de Geest van God viel op een man, en vertelde hem hoe hij daar naartoe kon gaan en in de weg kon staan, en hoe ze dat leger zouden verslaan. En ze deden het. Ik geloof dat het David was, nietwaar, die sprak? Of een van hen? En de Geest viel op een van de mannen en vertelde hen hoe te ontsnappen. Hebt u gehoord wat daar gezegd werd? "Zoek Mij." Hij is het Woord. Blijf bij het Woord. Het Woord belooft dit. Nu, wat probeer ik te doen? God op Zijn Woord te nemen.

112 Nu, ik weet niet... Ik ken sommigen van u mensen hier, maar bidt u. Als het komt over enigen van u mensen die ik ken, alstublieft, de mensen uit Jeffersonville en in de omgeving die ik ken, bid niet. Laat het deze keer gewoon gaan. Laat het mensen zijn die ik niet ken. Zie, bid u gewoon voor mij. Ik heb u nodig.

     Een ogenblik, Hij komt snel. Wees eerbiedig. Er is een kleine dame die precies rechts van mij hier zit. Ze houdt een zakdoek voor haar mond. Wij zijn vreemden voor elkaar, denk ik. Ik ken u niet. Hij kent u. In orde. Hier is een vrouw die met God in contact is, die ik niet ken. Zij kent mij niet en ik ken haar niet. Maar de Heilige Geest kent ons beiden. Nu, u was aan het bidden voor iets. Als de Heilige Geest aan mij zal openbaren waarvoor u aan het bidden was, zoals Hij deed voor de vrouw met de bloedvloeiing (zie), zou u dan geloven dat u vrij zou zijn?

     Het is een geestelijk probleem waar u last van heeft. Is dat niet zo? Steek die hand op als het zo is. Het zal u niet meer lastigvallen. Gelooft u dat God weet wie u bent? Zou dat u helpen? Mildred Rose, heb geloof in God. Zie, geloof gewoon. U bent zelfs niet van hier. U komt uit South Carolina. Dat is waar. Heb slechts geloof, twijfel niet. Zie?

113 Dat trof een dame die vlak achter haar zit. Zij is ook een vreemde voor mij. Maar God kent ons beiden. U bent in moeite. Er is een donkere schaduw over de vrouw. Ik ken haar niet, ze is een vreemde. De volgende dame heeft haar handen omhoog op deze wijze, maar ja. Gelooft u dat God aan mij kan openbaren wat uw moeite is? Zou u geloven dat ik Zijn profeet ben, of Zijn dienstknecht? U zou dat geloven? De uwe is een nerveuze toestand. Dat is juist. Als dat juist is, steek dan uw hand op. Het zal u geen last meer bezorgen nu. Uw geloof heeft u gered. U komt uit deze streek. U komt uit een plaats genaamd Fayetteville. Dat is juist. Gelooft u dat ik Zijn profeet ben? Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? Mevrouw Harrison, dan kunt u naar huis gaan en gezond zijn. Gelooft u?

114 Hier zit een dame, precies hier, en zij kijkt naar mij. Ik ben een vreemde voor deze vrouw. Bent u een vreemde voor mij, zuster? In orde. Gelooft u mij als Zijn profeet, of Zijn dienstknecht? Gelooft u het? Als God aan mij zal openbaren wat uw moeite is, zult u dan geloven met heel uw hart? U hebt veel dingen die verkeerd met u zijn. Ten eerste heeft u hoge bloeddruk. U hebt ook een hartprobleem. Bovendien heeft u bijna een zenuwinzinking en bidt u om de doop van de Heilige Geest te ontvangen. Dat is waar. Als dat juist is, steek dan uw zakdoek op. Gelooft u dat God u kent? In orde, meneer. Mevrouw Jackson, in orde, ga naar huis en word gezond.

115 Gelooft u het? Hier zit een kleine dame te huilen. Zij is redelijk zwaargebouwd, haar haar is zo opgestoken, zij draagt een witte jurk en zij zit precies daar. Ik ben een vreemde. U bidt voor iets. Dat is juist. De kleine dame daar, ik ben een vreemde voor u. Ik ken u niet. God kent u. Gelooft u dat ik Zijn ziener ben, of Zijn dienstknecht? Gelooft u dat met geheel uw hart? Wilt u teruggaan naar Charlotte, en gezond zijn? Huh? Mevrouw Hines? En u wilt een baby, nietwaar? Als u het gelooft met heel uw hart, kunt u uw baby hebben. In orde. Gelooft u met heel uw hart? Hoeveel van u geloven?

Een van hen, een van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen: ik ben een van hen.

116 Bent u er blij om? O my. Wat is het? De Heilige Geest. Hij is hier met u. Daar is Hij weer. Laten wij... laten we gewoon geloven. Houd elkaars handen vast. Houd ze vast. Maak contact, houd elkaars handen vast. Gewoon zo dat u zult weten dat de Heilige Geest hier is.

     Nu, luister, vrienden, er is hier geen enkel persoon met wat geestelijk begrip, die niet zou weten dat er nu een soort vreemd gevoel door u heen gaat. Wat is dat? Dat is het Woord van God. Dat is God in de vorm van de Geest, het Woord, het Woord, God Die u versterkt. Zie? Wees nu niet ongelovig. Geloof.

117 Ik zag een man daar achterin die net genezen is van een prostaatkwaal. God zegene u, broeder. Het is allemaal... Diabetes, die dame, vergeet het. Ga naar huis, u bent gezond. Dat gaat gewoon overal helemaal door het gebouw heen. Gelooft u?

     Nu, de Bijbel zegt... Luister. Dezelfde Bijbel die belooft: "De werken die Ik doe, zult gij ook doen." Dit is wat Hij deed. Wel, dezelfde Bijbel zegt dit, dat "Als zij... Deze tekenen zullen hen volgen die geloven; als ze hun handen leggen..." U bent allemaal gelovigen. U hebt uw handen op elkaar. "Als zij hun handen op de zieken zullen leggen, zullen zij gezond worden."

118 Hemelse Vader, wij weten dat Satan verslagen is. Onze grote Opperbevelhebber, Jezus Christus, is tegenwoordig. Hier is Zijn Woord gemanifesteerd. Het wordt gemanifesteerd door de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest Die in ons werkt, dezelfde Heilige Geest Die ons het Pinkstervuur heeft neergebracht, Die ons Pinkster-tongen bracht, Pinkster-uitlegging voor ons neer bracht, zette... Die apostelen, profeten, leraars en evangelisten in de gemeente plaatste. En hier, op deze grote conventie die plaatsvindt, waar leraren, evangelisten, en gaven overal werkzaam zijn...

     Wij zien U, Heer. Wij weten dat wij in de eindtijd zijn, en de mensen hebben kracht nodig. Satan valt hen aan. En ik plaats het Woord van God nu in hun handen, in hun harten. Wij verslaan Satan met dit Woord. Kom uit deze mensen in de Naam van Jezus Christus. Kijk naar hun handen. Kijk naar hun geloof, God. Satan, je bent verslagen. Verlaat hen, in Jezus' Naam. Kom uit. Ik bezweer je door de levende God.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief,
Omdat Hij mij eerst liefhad. (Gelooft u het? Gelooft u dat Hij u liefheeft? Hef uw handen op als u...)
... redding, aan Golgotha's kruis.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief, (O, prijs God.)
Omdat Hij mij eerst liefhad. (Wat deed Hij?)
En betaalde voor mijn redding
Aan Golgotha's kruis.

Ik kan, ik zal, ja, ik geloof,
Ik kan (ga weg, Satan), ik zal, ja, ik geloof,
Ik kan, ik zal, ja, ik geloof,
Dat Jezus mij nu geneest.

119 Een broeder zei onlangs dat hij een droom had gehad. Hij zag een heel klein, oud duiveltje daar staan. En de kleine duivel was helemaal op en neer aan het springen. Hij zei: "Boe!" En hij sprong achteruit. Elke keer dat hij achteruit sprong, werd hij kleiner en de duivel werd groter. En elke keer dat hij 'boe!' zou schreeuwen, sprong hij terug, en de duivel werd groter. En hij wist dat hij hem moest bevechten.

     Dus hij dacht: "Ik moet een stoel vinden of iets." Hij vond een Bijbel. En de duivel deed, "Boe!." En hij deed direct "Boe!" terug, en de duivel werd kleiner. En hij deed: "Boe, boe, boe, boe, boe!" en hij sloeg hem helemaal neer.

120 Dat is de zaak dat...?... het Woord van God. Wanneer hij "Boe!" schreeuwt, schreeuwt u: "Boe!" Als hij zegt: "U bent ziek", zegt u: "Er staat geschreven: 'Door Zijn striemen ben ik genezen.'" Amen. Glorie. Ik voel me religieus. Het is nog niet eens middernacht, maar toch voel ik mij religieus. Amen!

Een van hen, een van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben. (Halleluja.)
Een van hen, een van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben.

Kom, mijn broeder, zoek deze zegen,
Die je hart zal reinigen van zonde.
Die de vreugdeklokken zal doen klinken,
En uw ziel in vuur en vlam zal houden;
O, het is nu brandend in mijn hart,
Glorie voor Zijn Naam,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben.

Ik ben een van hen, een van hen,
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben.
Een van hen, een van hen.
Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik een van hen ben.