Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Het flitsende rode licht van het teken van Zijn komst

Door William Marrion Branham

1 Laten we even een moment blijven staan voor gebed terwijl we onze hoofden buigen. Onze hemelse Vader, wij prijzen U voor alles wat onze ogen hebben gezien en onze oren hebben gehoord. Wij danken U, Here, omdat we vandaag weten dat Gij dezelfde grote Jehova God zijt, Die U altijd bent geweest en Die u altijd zal zijn.

2 Wij danken U voor Jezus Christus, Die het mogelijk maakte dat wij weer teruggebracht konden zijn in Goddelijke gemeenschap met U door het storten van Zijn onschuldig bloed. Door de verzoening van dat bloed zijn wij nu zonen en dochters van God. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen aan het einde, maar we weten dat we Hem gelijk zullen zijn, want we zullen Hem zien gelijk Hij is. En Vader, dat is voor ons genoeg, zolang als we Hem gelijk mogen zijn, om te staan in de vorm van Zijn beeltenis.

3 En nu, Vader, we willen in dit uur niet gelijkvormig zijn aan de dingen van de wereld, maar veranderd worden door de vernieuwing van onze geest door de Heilige Geest, opdat Hij zou mogen komen en ons leven onder Zijn eigen hoede nemen, dat Hij ons zou leiden en tot Gids zijn voor de dagen die ons nog resten op de aarde en dat Hij Zijn grote Naam verheerlijkt.

4 We danken U voor al deze dingen. En met verwachting zien we er naar uit dat U ons vanavond bezoekt, terwijl we nu vergaderd zijn en geloven dat U ons zult ontmoeten zoals U beloofde. In Jezus Christus' Naam. Amen. (U kunt gaan zitten.)

5 Ik geloof dat het David was, die zei: "Ik was gelukkig toen men tot mij zei: 'Laat ons naar het huis van de Here gaan.'" We zijn zeker erg dankbaar dat we hier vanavond zijn, en we voelen het als een voorrecht om deze geweldige gelegenheid te hebben om hier met u te spreken.

6 Ik maak een paar banden; daarom keek ik even in de kamer achterin om te zien of de broeders het op de band opnamen. Ze staan nu aan, de banden draaien. Goed. Het doel hiervan is dat ik had beloofd dat de boodschappen hier in de tabernakel op de band opgenomen en daarna uitgezonden zouden worden.

7 Nu, we zijn... Ik zou graag iets over deze morgen willen zeggen. Vandaag, vlak na de middag, liever gezegd, toen we de morgensamenkomst beëindigden, heeft iets plaatsgevonden waar misschien sommigen van u niet bij waren en niet van gehoord hebben. Ik was bezig de samenkomst te beëindigen, en terwijl ik sprak vanaf het podium hier, zag ik daar een broeder staan die de mensen de handen schudde. Hij heet broeder Way, zo noemen we hem hier. Zijn vrouw is een fijne, gediplomeerde verpleegster.

8 En broeder Way is een van Gods dienstknechten; hij heeft ook een betrekking in de wereld, maar hij heeft al jaren een roeping in zijn hart op het gebied van het zendingswerk. Hij voelde dat het de leiding van God was, die hem hier bracht, om hier op deze plaats te wachten tot hij verdere aanwijzingen zou ontvangen voor hij naar het zendingsveld zou gaan.

     Een paar dagen geleden sprak ik met hem, en had ik een klein onderhoud met hem en zijn vrouw...

9 En vanmorgen toen ik beleed dat ik een complex had, verwees ik ook naar broeder Way, dat hij een complex had, wat bepaald normaal is bij alle mensen. En een ogenblik later werd broeder Way getroffen door een hartaanval en viel dood op de grond. Ik zag zijn vrouw en merkte... Ik heb vele malen meegemaakt dat mensen stierven, en ik hoef dit niet te zeggen...

10 Ik houd ervan te roemen over Jezus Christus, en Zijn kracht. Maar in deze tijd geloof ik dat we nooit zouden moeten proberen op welke wijze ook over Hem te roemen van iets wat Hij niet heeft gedaan. Maar ik heb vele keren gezien dat Jezus Christus de doden opwekte, met onomstotelijke doktersverklaringen als bewijs.

     Bijvoorbeeld pas geleden in een samenkomst in Connecticut, die plaatsvond in een of andere grote, oude, beroemde gehoorzaal, zat ene dokter Barten, een Christendokter bij mij op het podium, een medisch arts. Er zat daar ook een fijne bekende Christenvrouw; ze was een lieflijke, rijke vrouw. Ze zat zo'n beetje links van me. Ik had de gebedsrij gevraagd zich op te stellen, en ik merkte dat de vrouw plotseling...

11 Wanneer iemands hart stopt... U kunt uw ogen sluiten, maar wanneer u die doodsschok krijgt, wanneer uw hart stopt, dan draaien uw ogen echt weg naar achteren en het witte gedeelte van uw oog komt naar voren. Ik merkte dat, toen ze in elkaar zakte. En men riep snel om de dokter, en hij rende naar haar toe om haar polsslag op te nemen en schudde z'n hoofd, legde zijn hand op haar, en zijn oor op haar hart. Ze was overleden. Ze zonk neer op de grond, en haar dochter schreeuwde het uit, wat de samenkomst onderbrak... En ik ging door. Omdat ik geen woord van de Here had voor de vrouw ging ik door.

12 En men zei iets over broeder Branham halen. En ze zeiden: "We willen hem niet roepen terwijl hij de gebedsrij heeft, omdat hij met de onderscheiding bezig is." En ze zeiden: "Haal de kleine Branham", dat was Billy. En Billy... Omdat het een dode vrouw was, wilde hij niet...

13 Weet u, mensen worden huiverig als er iemand dood is; doch dat is slechts een omhulsel. Er is daar niets meer. Dat... Mensen vinden dat vreemd... De persoon is daar niet meer; ze zijn heengegaan. En hij was dus bang om naar de vrouw toe te gaan, omdat ze dood was.

14 En toen direct daarop sprak de Heilige Geest tot mij. Ik liep weg van waar ik stond, liep de treden af, liep naar haar toe; en juist toen ik bijna bij haar was, sprak de Heilige Geest tot mij; en ik zei: "Maria!"

15 Ze zei: "Ja, broeder Branham?" Ze was in orde. Ze had ons nog nooit eerder gezien. Het was de eerste keer dat we elkaar ontmoetten.

16 Toen in Shawano, pas geleden, ik zou zeggen, ongeveer vier of vijf jaar geleden, sprak ik op een avond in de kazerne. Daar was een grote menigte mensen, en een oudere man van zo'n tachtig jaar oud, vermoed ik, en zijn lieflijke vrouw... Ze waren Lutheranen van geloof, en ze gaan naar die grote, beroemde Lutherse kerk daar. Ik ben de naam ervan nu vergeten. Het is de grootste Lutherse samenkomst in Amerika, betreffende het aantal leden in één enkele samenkomst. Er zijn in dat land overwegend Lutheranen. En terwijl ik aan het spreken was, merkte ik de man op, z'n hoofd ging zo achterover; en hij stak z'n handen uit; en hij sloeg voorover en zat dood in zijn stoel. Zijn vrouw begon te schreeuwen; en ze schreeuwde het uit: "O, laat iemand mij helpen! Laat iemand mij helpen!"

17 Ik keek en ik zei: "Laat iedereen blijven zitten. Wees rustig!" Zie? Ik wachtte of de Here mij een Woord zou geven. En ik... Satan... Ik stond juist op het punt de uitnodiging te doen, en dat is precies het moment dat hij zichzelf wil tonen.

18 Dus... Hebt u ooit opgemerkt dat wanneer u begint een uitnodiging te doen zelfs kleine baby's zullen beginnen te huilen en dat soort dingen? Dat is Satan. U die geestelijk bent, begrijpt dat.

19 Dus de Here gaf mij zijn naam, en ik riep hem, en hij kwam onmiddellijk weer tot leven.

20 En deze morgen toen ik me omkeerde... Zie? En ik heb vele keren gezien dat de Here Jezus de doden terugbracht. Die kleine baby in Mexico stierf om negen uur die morgen, en het was tussen tien en elf uur die avond dat het terug tot leven kwam. En dat is een betrouwbaar getuigenis met de verklaring van de dokter erover (zie?), dat de baby in zijn kantoor was gestorven om negen uur 's morgens. Ik geloof dat het longontsteking had. En de baby leeft vandaag, voor zover ik weet. En dat... ten aanschouwen van wel dertig- of veertigduizend mensen.

21 Toen ik vanmorgen onze broeder Way daar ergens zag zitten... Hij zit hier nu op dit moment. Maar hij zat hier ergens; hij stond. En wij waren aan het zingen: "Glorie, glorie, halleluja", en we schudden elkaar de hand. Ik merkte hem op toen het hem trof. En zijn hoofd sloeg achterover, hij... Broeder Way heeft geen last van dat soort dingen zoals flauwvallen of zoiets. Ik zag hem achterover vallen, en ik zag hoe zijn vrouw, die een gediplomeerd verpleegster is, zijn pols voelde. En ze schreeuwde; het was afgelopen.

22 En toen, geloof ik, begonnen zuster Nash, een dame hier, een gekleurde zuster die hier naar de gemeente komt, en sommige anderen snel naar voren te lopen. En ik... Zuster Way bleef voortdurend naar mij wenken, opdat ik van het podium zou komen. Ik zei: "Laat iedereen rustig blijven. Blijf op uw plaats." Wees nooit opgewonden in dat soort momenten. Zie? Dat is wat Satan wil bewerken. Wacht gewoon en zie wat Hij zegt. Als het iemand is die de heerlijkheid ingaat, wel, we moeten op één of andere keer gaan. Er is geen betere plaats dan in de gemeente, daar in het huis van de Here... Dus toen...

     Maar de man lag afgewend. Ik dacht dat hij misschien was flauwgevallen of zoiets, dat er zoiets met hem was gebeurd. Maar toen ik keek, en zijn hoofd teruggedraaid was, zag ik dat de achterzijden van zijn ogen naar voren geduwd waren. U kunt uw ogen niet sluiten. U kunt ze niet in die positie draaien; dat wordt veroorzaakt als het hart stopt. Ik liep erheen en hij... Er was iemand, een vriendelijk persoon, die iets had neergelegd waar zijn hoofd op kon liggen. Zijn handen, voeten, en al het andere waren stijf. Het stopte... Zijn gezicht was zo donker als mijn jas, roodachtig zwart, en zijn ogen waren naar achteren gedraaid. En ik ken hartaanvallen. Ik weet wat ze doen en hoe ze verlopen, zoals ieder ander die dat ooit heeft gezien... Ik legde mijn hand op z'n pols, en er was net zo weinig polsslag als in deze lessenaar. Helemaal niets! Hier zit z'n vrouw, een gediplomeerd verpleegster die z'n pols opnam; er was geen polsslag meer.

23 Onlangs toen ik bij broeder Way was hierbinnen, tijdens de onderscheiding, zag ik dat hij wel een ruis in het hart had. Daarom dacht ik: "Dat is het." Dus ik legde hem de handen op en zei: "Dierbare God, ik roep in de Naam van Jezus Christus de ziel van mijn broeder, zijn leven, weer terug." En de Here Jehova weet, Zijn Bijbel ligt hier voor me; toen ik mijn hand aan zijn pols hield – en ik weet dat ik op de dag van het oordeel daar verantwoording over zal moeten afleggen op de dag van het oordeel als het fout is – voelde het aan alsof z'n polsslag vier of vijf keer zo snel klopte, hij ging van "pomp, pomp, pomp, pomp, pomp" en begon vervolgens normaal door te gaan, "pomp, pomp, pomp, pomp"!

24 En hij probeerde z'n mond open te doen om mij iets te zeggen; en probeerde met z'n mond een beetje gorgelend en murmelend geluid te maken, proberend om wat te zeggen. En hij bracht het woord uit: "Broeder Branham." Toen leek het of hij weer in slaap zou vallen of zoiets, en ik wachtte weer even een ogenblik, controleerde z'n pols weer, maar hij sloeg normaal. Toen ik weer keek, keek hij naar me. Ik zag dat hij wat buiten zichzelf was; hij wist nog niet precies waar hij was, maar zijn hart sloeg normaal. God had zijn leven weer in hem teruggeroepen.

25 Ik zeg dat ter ere van Jezus Christus, Die dezelfde God is, Die... Toen ik vanmorgen lang had gepredikt en ver over tijd was, afgemat, en vermoeid... Er zouden twee dingen kunnen zijn geweest. Hij werd òf vermoeid, òf toen ik ervan sprak dat hij een complex had, niet zomaar om mijn broeder in verlegenheid te brengen, zoals we zouden zeggen, want ik had net zelf toegegeven dat ik een complex had. En ik neem aan, als ik vanavond dit gehoor zou vragen: "Hoevelen hier weten dat u een complex hebt?" dat praktisch elke hand zou worden opgestoken. Opdat u het zou mogen weten, broeder Way, laat ik u even tonen of het onderscheiding is, of niet. Hoevelen weten dat u een complex hebt, steek even uw hand op. Kijk daar eens naar. Zie? Maar ik weet niet of het broeder Way zo geschokt had, toen ik het van hem zei, dat hij het van mij misschien opnam als een berisping of zoiets en toen zo in deze toestand terecht kwam. En de Here Jezus bracht hem terug.

26 Nu, ik denk dat het dezelfde God is Die de grote Paulus vertegenwoordigde in zijn dagen, toen hij op een avond lang predikte... En een man viel naar beneden, en het leven was uit hem geweken; toen strekte Paulus zich uit over de man en sprak door de genade van God tot het gehoor: "Er is leven in hem." Ik denk dat het aan ons bewijst, of als u het nooit eerder gezien hebt, dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid.

27 En dan zou het misschien dit kunnen zijn geweest, dat... Ik probeerde vanmiddag te bedenken dat ik hier heb gestaan en met heel mijn hart u precies de Waarheid heb verteld en u heb verteld van mijn complex en het openlijk heb beleden, omdat... en ik vroeg u ervoor te bidden dat mijn innerlijk wezen ten opzichte van de mensen zou worden veranderd, zodat ik zou kunnen handelen zoals de Here deed. En om te bevestigen dat Hij me nog steeds naar het veld wilde zenden, liet Hij dat gebeuren om te tonen dat Hij nog steeds de zieken geneest en de doden kan opwekken. Ik geloof dat het niet meer dan een bevestiging was van dat waarover ik heb gepredikt en had getuigd over het Koninkrijk van God. En dat is iets wat in lijn ligt met wat Hij pas broeder Roberson daar vertelde, en nog een andere broeder.

28 Nu, we hebben Hem daarvoor lief. En wij zijn dankbaar vanavond dat broeder Way vanavond bij ons is. En zeker, God is nog niet klaar met onze broeder, anders zou hij deze morgen zijn heengegaan. Er is voor broeder Way nog iets te doen. Ik wil dat u weet, broeder Way, dat deze hele gemeente en ikzelf zullen bidden dat God u Zijn plan voor uw leven en dat van uw vrouw zal tonen. En dat Hij u, zodra het werkelijkheid wordt, erin zal plaatsen. Ik ben er zeker van dat Hij het zal doen, broeder Way. En wij allen, die Christenen zijn, zullen dankbaar zijn voor broeder Way. Is dat juist, gemeente? En ik zal bidden dat hij en zuster Way hun plaats in de Here zullen vinden, voor hun dienst in het leven.

29 Nu, ook wilde ik met broeder Way spreken; ik kwam vroeg zodat ik met hem kon spreken en om te vernemen wat zijn houding was of wat er gebeurd was. Hij weet het niet. Zie? Het hield gewoon op, hij viel gewoon en ging heen; dat is alles.

     Broeder Way zou graag willen weten en vroeg of er iemand in het gebouw is die op dinsdag of een andere keer naar Arkansas gaat, naar deze samenkomst... Nu, het is misschien een hele kleine samenkomst. Het is een broederschap die samenkomt. En ik geloof dat het in een of andere wildernis is of zoiets, heel ver... Er zullen waarschijnlijk daar in die samenkomst niet al teveel mensen zijn, vermoed ik, omdat ze eerlijk gezegd nog niet eens weten dat ik kom. Zie? Mijn vrienden uit die omgeving zullen het waarschijnlijk pas een paar avonden van te voren weten – zelfs mijn vrienden in Arkansas die mij daar kennen – dat ik in die samenkomst zal zijn. Maar als er iemand gaat en plaats zou hebben om iemand met zich mee te laten rijden, dan zou broeder Way graag mee willen gaan. Hij vroeg me af te kondigen dat hij geen mensen tot last zou zijn, dat ze voor hem zouden moeten zorgen als hij daar was, omdat hij dat zelf kon doen. Maar hij... als er iemand zou gaan, dan zou dat voor hem een teken zijn dat God hem liefheeft en dat het in de wil van God zou zijn als hij daar heen ging. U allen kent broeder Way, die hier in de hoek zit. En als iemand zou willen... er heengaat en hij heeft ruimte voor een extra passagier, dan zou hij blij zijn als hij mee zou kunnen.

30 En dan, zo de Here wil, zal ik volgende zondagavond weer terug zijn, of beter gezegd, volgende zondagmorgen. En als broeder Neville de zondagsschooldienst heeft, wil ik, als die is afgelopen, nog een band maken, als ik kan. Als ik me niet vergis, denk ik dat ik dan zal spreken over Is uw leven... Is uw leven het Evangelie waardig? Dat is... Of, Is uw leven het Evangelie waardig? Dat bedoelde ik te zeggen: Is uw leven het Evangelie waardig. Ik wil daarvan een band opnemen, zo de Here wil.

31 En nu, vanavond... Ik heb vandaag aangekondigd dat ik een band zou gaan maken. Ik geloof dat de voorganger zelfs niet heeft gepredikt, maar hij heeft me gewoon op het podium geroepen om te spreken. Nu, ik weet niet... Nu, als ze de band opnemen... Als u vermoeid lijkt te worden of zoiets, en u wilt naar buiten gaan, doe het dan zo rustig mogelijk, want, zie, deze microfoons zijn erg, erg gevoelig en ze nemen al het minste geluid op. En we maken... proberen deze banden te maken voor een internationale bediening.

32 Ik zal mijn onderwerp voor vanavond aankondigen, nadat ik Gods Woord heb gelezen uit het Matthéüs Evangelie, het vierentwintigste hoofdstuk; uit het Evangelie volgens Matthéüs. Het vierentwintigste hoofdstuk, en laten we beginnen de Schrift te lezen bij vers 32.

     En leert van de vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
     Alzo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.
     Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
     De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
     Doch van die dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
     En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.

33 Nu, in onze Schriftlezing die we vanavond gelezen hebben, zien we dat het eerste gedeelte van dit hoofdstuk vermeldt dat de discipelen Hem apart riepen op de berg en Hem vroegen: "Wat zal het teken zijn van het einde van de wereld? Wat zal het teken zijn van Uw komst? En wanneer zal er een tijd komen dat er van de tempel geen steen meer op de andere zal blijven?" Dan begint Hij te antwoorden... Kijk, hier bij het eerste vers...

     En Jezus ging uit en vertrok van de tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen van de tempel te tonen.
     En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

     En Zijn discipel... En toen Hij op de berg gezeten was... (sorry) ... toen Hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

34 Zie, ze stelden Hem drie vragen, en Hij beantwoordde drie vragen. "Wanneer zal er een tijd komen dat er geen steen op de andere zal worden gelaten? Wat is het teken van Uw komst? En hoe is het met het einde van de wereld?" Ik geloof dat velen van ons broeders fouten maken door te proberen het allemaal toe te passen op Zijn komst. Maar Hij beantwoordt drie verschillende vragen die Hem gesteld werden. Zal er een tijd zijn dat er geen steen op de andere zal worden gelaten, en wanneer zal dit zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst, en hoe zal het zijn bij het einde van de wereld? Zie, drie verschillende vragen. En Hij begint er één te beantwoorden, over wanneer er van de stenen niet één op de ander zal worden gelaten. Wanneer Hij dan die vraag heeft beëindigd, begint Hij over het teken van Zijn komst, en vervolgens gaat Hij in op het einde van de wereld.

35 Nu, we merken hier één van de dingen op, waarover ik vanavond wil spreken, dat is: Het flitsende rode licht van het teken van Zijn komst. En we zullen vanavond stil staan bij de dagen van Noach: "Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon de mensen." En ik... Dit trof mij onlangs en ik dacht dat ik misschien zou proberen dit op te nemen en hierover te spreken. Ik schreef hier verschillende Schriftgedeelten op waar naar ik zou willen verwijzen en die ik misschien straks zal lezen...

36 Nu, onze Here Jezus werd deze vraag gesteld, en Hij gaf hun het teken van Zijn komst. En onmiddellijk daarop zei Hij dit: "De hemelen en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan." En toen zei Hij: "Leer dan van de vijgeboom deze les. Wanneer hij de takken doet uitspruiten, dan weet gij dat de zomer nabij is. Dus wanneer u ziet dat deze dingen komen te geschieden of worden gemanifesteerd, dan weet u dat de tijd nabij is. En dit geslacht zal geenszins voorbijgaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn." Welk geslacht? Het geslacht dat de afval ziet waar wij vanavond over zullen spreken.

37 Wanneer we nu denken aan mijn tekst als Het flitsende rode licht van Zijn komst, dan doet mij dat denken aan het wachten op een spoorwegstation, als een man of mensen daar staan te wachten op de trein, zoals velen van ons er zo hebben gestaan. En hoewel we de trein niet kunnen horen of zien, weet u dat het tijd is. Misschien zegt de stationschef; "Hij is wat vertraagd, hij is niet precies op tijd. We weten niet wanneer hij precies zal komen, maar hij zal spoedig arriveren." En dan lopen we wat rond op het station met onze handen in de zak, en dan zitten we op onze koffers, we gaan een zakje pinda's kopen, en praten met iemand aan de overkant van de straat. Maar plotseling zien we iets gebeuren. Op de spoorbaan wordt een geluid gehoord. Als we dat horen, gaat de slagboom naar beneden, en het rode knipperlicht begint te branden. Wat betekent dat? De trein is in het blok. Hoewel u hem niet kunt horen, hoewel u hem niet kunt zien, toont toch dat flitsende rode licht en die slagboom die naar beneden is, dat hij eraan komt. En als u van plan bent met die trein te vertrekken, kunt u maar beter dat zakje pinda's weggooien, uw gesprek stoppen, uw koffers pakken en u klaarmaken, of u zult worden achtergelaten, omdat hij maar even in die plaats stopt, slechts voor een paar ogenblikken. Dan zal hij weg zijn. En als u nog steeds een praatje staat te maken met de buurman aan de overkant van de straat zult u achter worden gelaten.

38 Hoeveel te meer geldt het dan wanneer wij een flitsend signaal zien ten teken dat Hij in het blok is, dat de oude Evangelie-trein zo dadelijk voorbij komt. En terwijl wij vanavond deze geweldige tekst over het flitsende signaal bestuderen...

     Zoals onze Here daar op de berg ging zitten en hun vertelde dat deze dingen zouden plaatsvinden: "Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen."

39 Nu, we willen nu wat terugblikken om te ontdekken of we in deze dag iets kunnen vinden wat lijkt op de dagen van Noach. Dan kunnen we zeggen of wij in die dag zijn waarover onze Here sprak, dan kunnen we zien of er enige overeenkomst is met die dagen van Noach. Om dit te doen, geloof ik dat we behoren terug te gaan naar het boek Genesis, naar de dagen van Noach. Wilt u met mij de Schrift opslaan in Genesis 6, waar het staat van de dagen van de zondvloed, van de moraal en de toestand van die dag, Genesis het zesde hoofdstuk. We willen het nu lezen, zie, om die dag te vergelijken met deze dag. Nu let op!

     En het geschiedde, toen de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen,...

40 Het eerste woord stelt ons al direct voor het absoluut flitsende licht dat de dag nabij is, want er is nooit een tijd geweest in heel de geschiedenis dat er ooit zoveel mensen zijn geweest en dat ze zich zo vlug hebben vermenigvuldigd als vandaag, zodat het moeilijk is geworden om een plaats te vinden om te verblijven. De mensen vermenigvuldigen zich zo op de aarde, dat de wetenschap zegt dat als het zo doorgaat met vermenigvuldigen als nu, er binnen twintig jaar zelfs geen voedsel genoeg meer op de aarde zal zijn voor de mensen. Het stond, geloof ik, in Het Beste[Reader's Digest], dat er zelfs geen voedsel zal zijn voor de mensen, zo snel vermenigvuldigen ze zich.

41 We kunnen om ons heen kijken en zien dat de plaatsen die vroeger woeste grond waren nu in steden zijn veranderd, en toch wordt er ontstellend veel geboorteregeling toegepast, meer dan ooit tevoren. Ik geloof dat er van Chicago werd gezegd – ik hoop dat ik deze getallen niet verkeerd citeer – maar er worden in Chicago in werkelijkheid in zestig dagen, dertigduizend gevallen van abortus geregistreerd. Zoveel abortus gevallen worden er elke zestig dagen geregistreerd. Hoe staat het dan met diegene die nooit werden opgetekend? Zie? Alleen al in één grote stad met een bevolking van vier miljoen. Hoe is het dan met de hele wereld? Toch is de bevolking zo talrijk dat men er zelfs niet meer voor kan zorgen.

42 In India probeert men in te grijpen door de mannen te steriliseren, zodat er geen kinderen kunnen worden geboren, omdat ze daar zo toenemen in aantal. Vierhonderdzeventig miljoen zijn er op dit moment in India.

43 Hoe staat het met China waar de toename nog meer is, Rusland, en de vele landen van de wereld? Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen... Zie? Nu, we gaan terug naar de tijd voor de zondvloed.

     ... en hun dochters geboren werden,
     Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden.
     Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd twintig jaren.
     In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, toen Gods zonen tot de dochters der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam.

44 O, wat een onderwerp hebben we hier. Zie? Nu, één van de eerste dingen waarop ik wil dat u let, is dat de zonen van God zagen dat de dochters der mensen schoon waren. Nu, ik wil niet... Ik richt dit tot de hele wereld. Maar er is nooit een tijd geweest op de aarde, voor zover ik weet, dan alleen die tijd, dat er ooit zo'n algemene schoonheid voorkwam onder de vrouwen.

45 U kunt zich herinneren, sommigen van u oudere vrouwen, en sommigen van u mensen, mannen, u kunt zich herinneren hoe het jaren geleden een zeldzaamheid was dat u een knappe vrouw vond. Maar vandaag vindt u niets anders dan knappe vrouwen. Dat komt omdat ze er toe gekomen zijn om hun haar af te knippen, make-up op te doen en allerlei sexy kleding en dat soort dingen te dragen. Ze kunnen zich op zo'n manier presenteren... En dan is er nog iets: de loop der tijd heeft het terug doen keren overeenkomstig de Schrift. De vrouwen worden voortdurend knapper.

46 Ik kan me herinneren toen ik nog maar een kleine schooljongen was, als ik naar die tijd terugzie en kijk naar de kleine kinderen van vandaag, die kleine meisjes die nu opgroeien... Als ik bedenk hoe de vrouwen waren uit de tijd dat ik een jongeman was, en kijk naar de meisjes van vandaag! Ik herinner me dat er één populair meisje kon zijn – dat is nog geen vijfentwintig jaar geleden – één populair meisje, een knap meisje, en praktisch elke jongen wilde met dit meisje gaan, omdat ze de koningin van de groep was. Misschien zouden er in een stad twee of drie van die vrouwen zijn. Nu zijn ze allen knap geworden, ze zijn het allemaal. Het is de vervulling van de Schrift: een rood licht dat flitst ten teken dat de tijd nabij is.

47 Ze hebben zulk spul uitgevonden als lippenstift en make-up, zodat een vrouw die niet zo knap is, zich toch knap kan maken. Heel haar gezicht, de lippen, en al de dingen die ze doen om zichzelf knap te maken.

48 Max Factor werkt dag en nacht door. In Amerika wordt in een jaar tijd meer geld uitgegeven aan cosmetica, om de vrouwen knap te maken, dan er wordt besteed bij de kruidenier. Dat is waar. Ik ben vergeten hoeveel miljard dollar elk jaar wordt besteed aan cosmetica om onze vrouwen knapper te maken.

49 Nu, ik zeg daar niets tegen. Ik toon u alleen dat het een flits is van het rode licht, dat de tijd nabij is. Want Jezus Zelf zei: "Zoals het was in de dagen van Noach zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen." Zie, hetzelfde.

50 Let op, toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen en hun aantal groot werd, waren de dochters der mensen knap. De zonen Gods keken naar hen en namen zich vrouwen. Nu, dat zeg ik niet uit mijzelf; ik lees dit uit de Bijbel, waar Jezus ons zei dat we terug moesten gaan naar Genesis om deze dagen met elkaar te vergelijken: het vermenigvuldigen van de mensen en de schoonheid van de vrouwen.

51 Nu, dat is een belangrijk teken. Nu, de waarschuwing, Jehova's waarschuwing, in het derde vers.

     Toen zeide de HEERE:...

52 Onmiddellijk nadat dit plaatsvond... Bedenk, de Heilige Geest schreef de Bijbel, en Jezus was aangedaan met de volheid van de Heilige Geest. En Hij sprak alleen door de Heilige Geest. En de Schriften zijn geschreven door de Heilige Geest. En Dezelfde, Die Genesis 6 schreef, vertelde ons in Matthéüs 24, dat wij, om te weten wanneer de tijd nabij was, terug moesten gaan naar Genesis 6 om het daarmee te vergelijken.

53 Het vermenigvuldigen van de mensen op de aarde; ondanks de geboorteregeling, en al de zaken die gebeuren, kan het niet onder controle worden gehouden; het gaat toch gewoon door, omdat we in de eindtijd zijn.

54 En let op, onmiddellijk kwam er een tijd waarvan gezegd wordt dat de vrouwen erg knap, erg aantrekkelijk waren. We vergelijken dat hiermee en kunnen het bewijzen.

55 Nu, ik keek naar een aantal schilderijen van lang geleden over onze voorvaders toen ze de vlakten overstaken. En ik kan niet op de naam van die vrouw komen, maar haar naam was bekend van San-Francisco tot Boston, dat zij de allerknapste vrouw in het land was. Pearl White, geloof ik dat haar naam was. Dat is vele jaren geleden. Ze werd gedood door haar minnaar Scott Jackson. Als u de foto zou zien van de vrouw, die als de allerknapste dame van het land gold, dan zou u nauwelijks naar haar kijken. Ze zou er nu op straat uitzien als een antiquiteit. Want praktisch elke vrouw die u waar dan ook vandaan zou kunnen halen, zou drie keer knapper zijn dan zij; elke vrouw vandaag die u zou nemen, die gewoon over de straat liep. Zie, de schoonheid van de vrouwen is aan het toenemen.

56 En dan vraag ik me af of onze vrouwen dit beseffen en kunnen... Dat is de reden dat ik deze band wil laten uitgaan, dat u niet meer... Wij willen dat u knap bent, maar we willen dat u natuurlijk blijft! We willen niet dat u kunstmatig bent. Als u sommigen van deze knappe vrouwen een poosje in de wastobbe zou onderdompelen en ze schoon zou wassen, en ze zou kleden zoals ze zich behoren te kleden, dan zouden ze er wel eens een beetje anders uit kunnen zien. Maar zij doen het niet, en u kunt het ze niet aan het verstand brengen. En daar zullen we over een ogenblik op ingaan. Maar dit is het rode licht dat aanflitst.

57 En bedenk, toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op de aarde en de vrouwen knap werden, was dat het uur, was dat het moment dat de Here zei: "Mijn Geest zal niet altoos twisten met de mens." Ziet u dat ingrijpen? Ziet u de hand van God? "Mijn Geest..." De dochters der mensen waren knap. En ze namen zich vrouwen. En Hij zei: "Dan zal Mijn Geest niet altoos twisten met de mens. Ik zal hem zijn dagen toedelen."

     Nu, het vierde vers:

     In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, toen Gods zonen tot de dochters der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van naam.

58 Hebt u opgemerkt, dat er nooit iets werd gezegd over het huwelijk? Let op! De zonen Gods kwamen tot de dochters der mensen; niets over het huwelijk. En als u daar het oorspronkelijke Grieks neemt, dan betekent het woord dat er staat... Ik heb het hier ergens opgeschreven, het woord vrouw: ze namen zich daaruit vrouwen; in het derde vers namen ze... In het Grieks – ik heb het vanmiddag opgezocht – er staat niet: ze namen zich daaruit echtgenotes, er staat: ze namen zich daaruit vrouwen, niet echtgenotes. Nu, gaat u dat maar na met uw... de Emphatic Diaglott en zie of dat niet waar is.

59 Zij namen zich daaruit vrouwen, niet echtgenotes. Ze namen ze gewoon zoals ze waren, in vrije liefde, zoals zij vandaag hebben. Met andere woorden, zij waren in die dag precies zulke minnaars als tegenwoordig. Ze handelden op elke wijze dat ze maar wilden en namen elke vrouw die ze maar konden.

60 En toen de zonen Gods... Nu, velen van hen zeggen hier dat dat de gevallen engelen waren, enzovoort, die mannen en vrouwen. Maar om te tonen dat het verkeerd is, dat het absoluut verkeerd is: de Bijbel spreekt er nergens van dat engelen mannen en vrouwen zijn. En daarbij, er wordt nooit in de Bijbel gesproken van een engel als vrouw, nooit. Nu, als u daar de Schrift over wilt, Matthéüs 22:20 [Broeder Branham bedoelt Matthéüs 22:30 – Vert] enzovoort, daar kunt u het vinden.

61 Nu, er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke engel. Dat is de reden dat een vrouwelijke prediker... Een engel is een boodschapper. En het is... een engel is een boodschapper. En zoiets is er niet. Maar zie, tegenwoordig zijn de tijden veranderd, precies zoals toen. Ik heb hier een paar historische punten opgeschreven en we willen daar in een paar ogenblikken op ingaan.

62 Kijk, de vrouwen van die dag – in de dagen van Noach – moeten het gesprek van de dag zijn geweest. Ziet u, de zonen Gods (Seths zonen) zagen dat de dochters van Kaïn schoon waren. Waarom? Zij waren slecht, en zij waren dochters van Kaïn. Toen de zonen Gods zagen dat de dochters der mensen schoon waren, namen ze zich daaruit vrouwen. Toen vielen de zonen van God uit hun oorspronkelijke staat bij God en zij werden vrouwenjagers. Als dat niet het beeld van vandaag is, dan weet ik het niet. Dat is waar.

63 Mannen... Kijk zelfs naar onze kerken vandaag, kijk naar alles wat u maar wilt; let er op. Overal zag het er zo uit in die dag. Het moeten knappe vrouwen zijn geweest. De mannen werden hun slaven, zegt de geschiedenis. De mannen werden als het ware slaven van de vrouwen, omdat ze zo knap waren. Ze werden tot slaven. Zij maakten letterlijk altaren en aanbaden. Denk gewoon na, in die dag aanbaden zij letterlijk vrouwelijk vlees en bloed. Dat is geschiedenis.

64 En vergelijk dat met vandaag. Het is hetzelfde, mijn broeder. Mannen aanbidden in werkelijkheid vrouwen. In ons eigen land heeft men van mevrouw Kennedy een twee keer zo hoge dunk als van de president. Dat is waar. En als u altijd spreekt over een man, als hij een aantrekkelijke vrouw heeft, dan is dat de reden.

65 Nu hoort men over het autorijden zeggen, dat de vrouwen de veiligste chauffeurs zijn. Dat is onjuist, ik zal u vertellen waarom: Billy en ik doorkruisten de Verenigde Staten en hebben gegevens uit de eerste hand. We hingen een kleine kaart op in onze auto, een notitieboekje, en we schreven erin: mannen – vrouwen. En elke keer dat een vrouw een fout maakte, zetten we een tekentje aan haar kant; en als een man er één maakte, dan zetten we er één aan zijn kant. Van de driehonderd, van wat wij dan de "ho-ho's" noemen, die we op de weg verzamelden waren er – u zult verrast zijn – tweehonderdtachtig vrouwen tegen negentien mannen. Maar weet u waarom? Zij krijgen dat niet door bij de politierechter. De politie die zal geen aardig meisje arresteren; één op de duizend. Zeker, hij zal haar telefoonnummer noteren, maar hij zal haar niet arresteren. Zo gaat het precies. Geen wonder dat de boeken het niet uitwijzen. Zie, omdat de man vandaag net zo is als in de dagen van Noach; zij buigen voor het altaar van knappe vrouwen. Precies! O my!

66 Wat moet de aanbidding van die dag vreselijk zijn geweest, toen ze... Vrouwen die zichzelf op zo'n aantrekkelijke wijze tonen... Wanneer ze het destijds nog iets beter konden dan nu, ben ik blij dat ik niet toen heb geleefd. Denk het u in, hoe ze alleen maar... hoe die vrouwen zich moeten hebben gedragen op dezelfde wijze als ze nu doen.

67 Let op. De Bijbel zei dat ze aten en dronken. Nu, dat is wettig. Zeker! Trouwen is eerbaar. En een man mag een vrouw trouwen, dat is eerbaar, dat is door God ingesteld. Maar wanneer het zover komt dat een man de vrouw van een ander neemt, of één of andere jonge vrouw neemt, of één of andere vrouw ongeacht wie het is, en zijn huwelijkseed breekt en iets doet wat fout is, dan is het zondig in Gods ogen. En de Bijbel spreekt er erg hard tegen.

68 Nu let op, er werd gezegd dat God het huwelijk instelde in Eden, maar Hij veroordeelde zeker overspel. En deze mannen en vrouwen in die dag overtraden Gods wetten; ze gingen er tegen in en deden het toch. Nu, vergelijk dat eens met vandaag! Kijk ernaar! U, die wilt zien of de trein in het blok is, denk daar nu even diep over na, daar de onfeilbare Jezus Christus deze woorden zei. Zie?

69 En let op! De Bijbel zei hier dat ze aten en dronken, natuurlijk, met hun knappe vrouwen. Nu, u beseft dat dat in orde is. Eten en drinken is een van de natuurlijke wetten van het leven. We zullen het moeten doen. Maar wanneer dat alles is wat in uw gedachten is... Vandaag zijn de mensen gewoon gulzigaards geworden, dronkaards; vrouwen drinken in de restaurants. Als u een plaats binnengaat waar whisky-soda's en cocktails worden geserveerd dan overtreffen de vrouwen de mannen in het drinken.

70 Jezus zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, toen ze aten en dronken, en zich ten huwelijk gaven." Met andere woorden, ze leefden met de vrouwen zonder met hen getrouwd te zijn. En vandaag, wel, het is zo geregeld... Zij hadden een Reno: dat je op één dag kon trouwen en scheiden en opnieuw trouwen. Maar dat is nu al allemaal ouderwets. De zogenaamde echtgenoten en hun vrouwen hebben nu verschillende sleutels bij zich voor de kamers in deze grote steden. Nu, ik reis en ik kom in die steden en ik weet dat het waar is, dat de man zijn afspraakjes heeft en de vrouw de hare. Wel, het is zo'n opeenhoping van verdorvenheid, dat het een stel weke, luie, niet-deugende mensen heeft voortgebracht, een voor de hel bestemde generatie.

71 Een paar jaar geleden... Kijk waar de mens toe gekomen is wat zijn lichaam betreft. Kijk waar hij toe gekomen is door de dingen die hij heeft gedaan. De wetenschap probeert voortdurend beter voedsel te maken: gekruist graan, gekruiste tomaten, bastaard-rundvlees, terwijl het spul helemaal niet goed is. Het doodt de mensen en ze beseffen het niet. Als we nog een paar jaar verder zijn, zal het niks anders meer zijn dan een stel dat aan kwallen doet denken.

72 Vijftig jaar geleden had men balspelen evenals vandaag, maar u hoorde nooit dat er iemand gewond werd. Maar nu wordt er een dozijn of twee per jaar gedood. Als iemand wordt geraakt door een bal, dan is er niets in hem om hem in leven te houden. Hij is net een konijntje, u geeft hem een tik en hij is zo week dat hij sterft.

73 Toen Bob Fitzsimmons bokste tegen Corbett, hadden ze geloof ik een gevecht met de blote vuist van honderdvijfentwintig ronden op één middag. Zulke mannen hadden zo'n stootkracht in hun armen dat ze een balk van vijf bij tien in stukken van tien centimeter konden slaan. Ze sloegen die vijf bij tien balk kapot met niks anders dan hun vereelte vuisten... Ze sliepen met hun handen in azijn om hun vuisten hard te maken. En een ronde duurde niet maar amper twee of drie minuten zoals tegenwoordig. Zij hadden geen veren kussentjes over hun vuisten gebonden. En niemand werd gedood. En men vond dat een ronde ophield als iemand 'knock-down' was. U moest de man neerslaan. Zij vochten tot ze honderdvijfentwintig keer waren neergeslagen. Dat waren mannen. En vandaag zullen ze met de kunst van het boksen moeten gaan stoppen; hoewel ze een veren kussentje over hun armen en over hun vuist hebben, kunnen ze nog geen twee of drie ronden boksen zonder dat er iemand wordt gedood. Wat is er dan aan de hand? Hij bestaat uit een samenraapsel van – ik weet niet wat – een weke massa, gekruist, niets, totdat het hele geslacht stervende is.

74 Zei de Bijbel niet, dat ze zwakker en wijzer zouden worden? Wel, in het volgende geslacht dat opkomt zullen ze van capsules leven, ze nemen een capsule als hun middagmaal. Het is niets dan een groep sigarettenrokers, whisky-drinkers, feestgangers, een stel drugsverslaafden, inspuiters; tienerkinderen op school zitten in de jeugdmisdaad. Geen wonder als hun moeders zich buiten op straat zo gedragen, dan brengen ze hun kind in dezelfde zaak.

75 Een toename van knappe vrouwen. Het sociale leven wordt afgebroken. O, wat een enorme zaak in de dag waarin we leven. Hoe ze dit doen is een... hoe ze daar nog ongestraft mee door kunnen gaan... Ze zullen het niet ongestraft kunnen doen. Waar zijn ze mee bezig? Met hetzelfde als destijds. Zij maken de geboden van God tot een bespotting. God zei: "Gij zult geen overspel plegen." Maar zij laten zien dat ze het wel kunnen doen en er zonder kleerscheuren vanaf komen. Ze denken dat ze er zo vanaf zullen komen, maar dat zullen ze nooit. Misschien had u niet naar mij moeten komen luisteren. Maar hoe dan ook, God zei dat dit de tijd zou zijn dat het rode licht zou flitsen. Jezus zei het.

76 Nu, welk een zonde begaan ze en ze lachen om de zonde... Vaak wordt dezelfde zaak die de Bijbel immoreel noemt door de hedendaagse wereld deugdzaam genoemd. Wanneer u jonge meisjes neemt, en haar kleren uittrekt, en hen daarbuiten neerzet met hele korte broekjes aan en lange broeken en dat soort dingen, en ze zo over straat laat lopen, denkt men dat dat deugdzaam is dat het meisje haar vrouwelijke vlees zo kan tonen, terwijl de Bijbel zegt dat het zonde is. Afschuwelijk! Maar de wereld noemt het deugd. Zie, ze maken de geboden van God... En de gemeente zegt er niets over. Het wordt tijd dat er iemand opstaat in naam der gerechtigheid in de Naam van Jezus Christus en dit een halt toeroept, omdat we ons eens, op de dag van het oordeel, daarvoor zullen moeten gaan verantwoorden.

77 Nu, als dit voor iemand ouderwets en verjaard klinkt, vergelijk het dan met een paar jaar geleden en kijk wat er nu aan het gebeuren is, en denkt u dan even over de toekomst na. Er is geen toekomst buiten de komst van de Here.

78 Let op! Vergelijk deze vrouwen van voor de zondvloed met de gang van zaken van vandaag. Vergelijk hoe ze toen waren. Vergelijk het met wat de zonen van God deden. Vergelijk het met wat ze vandaag doen.

79 Niet lang geleden zat ik in een conventie, en ik barstte bijna in tranen uit toen al de... Het scheen of iedereen zich gewoon verheugde over wat een prediker sprak die op het podium stond en ik zat in een hoek. En daar kwam een jongedame binnen. Ze was werkelijk slecht gekleed. En ze kwam aanlopen door deze kerk, zoals de Bijbel zegt, met trippelende gang. En elke prediker op het podium, en de gemeente, iedereen wendde het hoofd en keek dit meisje na. En ik dacht aan dit Schriftgedeelte, dat de zonen Gods naar de dochters der mensen keken, zondaars, goddeloos; knappe vrouwen. O, het heeft menige gemeente in stukken gescheurd. Het heeft de Geest van God weggenomen. Let op! Ze keken naar de dochters der mensen.

80 Nu bedenk, de onfeilbare Jezus Christus verklaarde dat deze dingen zo zouden zijn in deze dag. En Hij zei: "Wanneer u ziet dat deze dingen komen te geschieden, dan weet u dat de tijd nabij is." Nu, er zijn niet veel mensen die dat zullen zeggen. Er zijn vele predikers die dat niet zouden kunnen zeggen. Hij zou het kunnen als hij zou willen, maar als hij het zou doen, zou de samenkomst hem eruit schoppen. Dat is precies de waarheid.

81 Maar hier is één ding. Als een man door God geroepen is, dan zal hij zich houden aan die Bijbel. Het maakt me niet uit wat hij moet doen. U moet bedenken dat het de Waarheid is. De Waarheid zal òf binden òf vrijmaken. En dit is precies wat Jezus Christus heeft gezegd.

82 De zonen Gods vielen vanwege de schone vormen en gezichten van de dochters der mensen. En dat is helemaal precies wat we vandaag hebben; weer dezelfde zaak.

83 Nu, vergelijk die dag: de vermenigvuldiging van de mensen, de vrouwen worden knapper, de zonen Gods vallen, huwen en geven ten huwelijk, echtscheidingsgevallen, in overspel leven, enzovoort.

84 "Wel," zegt u, "broeder Branham, even een ogenblik. Dat weet ik nog zo net niet." Luister, broeder, luister even voordat u iets gaat zeggen. Luister hiernaar. Jezus Christus zei: "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart." En wanneer u ziet... Wanneer een man zijn kantoor uit wandelt, de kerk uitloopt, zijn huis uitloopt, en hij komt op straat, wat ziet u dan anders dan aan alle kanten een ten toon stellen van vrouwelijk vlees en bloed, uitkomende vormen, opgemaakte gezichten... Verzoeking! God zei, dat dat zou plaatsvinden. Wanneer dat plaatsvond, dan zou de tijd nabij zijn, voor de deur. Zoals het was in de dagen van Noach, toen de zonen Gods de dochters der mensen zagen en zich hen tot vrouwen begonnen te nemen. Zie? Daar hebt u het.

85 Nu let op! We ontdekken dat dat vandaag hetzelfde is. We zien in de geschiedenis dat ze zo'n sexuele aantrekkingskracht hadden dat de zonen Gods vrouwenbeelden voor zich gingen maken, van Venus enzovoort. Zie? Ze maakten zich beelden en bogen zich ervoor.

     Wanneer u zegt: "Broeder Branham, we hebben dat soort dingen vandaag niet; u zou dat niet kunnen vergelijken met deze dag!" Neemt u me niet kwalijk. Ik geloof dat het vandaag nog erger is dan toen.

86 Wat zien wij? Televisie. U kunt zelfs geen krant meer pakken, die niet vol is met vrouwen; knappe vrouwen op elke whisky-verpakking, in tijdschriften, sexy, immoreel gekleed. Heel de T.V. is zo. Overal staat een of andere sexy geklede vrouw, een of andere knappe vrouw. En we ontdekken het in de sigaretten-advertenties; bij alles wat u maar kunt zien ontdekt u de een of andere aantrekkelijke vrouw. U kunt zelfs geen advertentie van een paar zijden kousen zien of u ziet daar een paar dunne benen doorheen. Dat is waar. Maar wat betekent het? Waarom gebeurt het?

87 Ik herinner me een man waarvoor ik werkte. Chris Meisner hier op de hoek. Velen van u herinneren zich Chris Meisner. Zijn vrouw was Lilian, men noemde haar Lily, geloof ik, een Ellinger. En toen zij... er kwam een man... Zij was een erg knap meisje, en een man wilde toestemming van haar vader om haar gezicht, haar foto, haar profiel op een doosje suikergoed te zetten. En deze oude Duitse Lutheraan stond op, en hij zei: "Dat is een belediging voor mij om mijn dochters foto op een doos suikergoed door het land te verspreiden." Hoe ziet het er dan vandaag uit, waar overal de aanplakborden, de televisie, alles wat u ziet, immoreel is, met vulgaire, sexy, goddeloos uitziende dingen? Dat is waar. Wat betekent het? De trein, die oude trein is nu in zijn blok. De Bijbel zegt het, dat hij spoedig zal komen. We horen het geluid al.

88 We spreken in samenhang met andere dingen, maar bedenk, dit is weer een flits, één van de flitsen die oplichten voor ons vandaag. O, we zien de nationale toestand; we zien de politieke onrust; we zien de toestand van de kerk; we prediken over al die dingen, maar dit is iets nieuws. Het is iets dat niet erg populair is om over te spreken, maar het moet worden gedaan, want er moet een stem zijn die het er tegen uitschreeuwt. En bedenk, dezelfde woorden die ik vanavond zeg, zullen mij ginds bij het oordeel ontmoeten.

89 Toen ik deze vrouw niet lang geleden zag in het een visioen dat de Here mij toonde, waarin ik haar zag sterven... Ik kan nooit op haar naam komen, zij... Marilyn Monroe. Ik heb haar nooit gezien; ik ga niet naar bioscopen. Maar ik zag het meisje, en ze was aantrekkelijk. En ze probeerde ergens bij te komen; ze was stervende, ze had een hartaanval. En de Here zei: "Nu, zegt u dat ze stierf om 4 uur precies. Ze heeft geen zelfmoord gepleegd. U kunt zeggen dat ze stierf om 4 uur, want het is maar een paar seconden voor 4." En daar zag ik waar ze haar vonden. En ik zei het tegen Billy; ik vertelde erover aan mijn gezin, en aan degenen die bij me waren. En een paar dagen daarna gebeurde het dat Marilyn Monroe stierf.

90 Nu, toen ik onlangs in Canada was, bleven mijn kinderen me maar vertellen over een bepaalde plaats waar een dame die ons in haar huis liet een televisietoestel had staan. En ze zeiden dat er een film zou worden getoond, genaamd: "De rivier zonder terugkeer". Dat is de rivier waar ik altijd in vis. En John Smith, een vriend van mij, vaart daarop. Ze zeiden: "Ze hebben er een film over gemaakt. Pa, misschien is die meneer Smith wel in dat programma. Zou u er naar willen kijken?"

     "Wel," zei ik, "als ik op tijd terugkom uit Canada, dan zal ik er naar kijken." Wel, toen die film getoond werd, ging ik er heen om het te zien; ik ging ernaar kijken. En toen ik dat deed, wie speelde erin? Niemand anders dan Marilyn Monroe. Nu, daar was ze, nadat ze al ongeveer een jaar dood was. Daar was ze, helemaal sexy gekleed; daar was ook haar stem, nog steeds te horen en zal nog jaren en jaren hoorbaar zijn op die magnetische band. Als die magnetische band haar handelingen vastlegt, dan zou ze, als ze kon kijken van waar ze vanavond is – ik vertrouw dat ze gered is, maar ik weet het niet; dat is aan God – als ze terug zou kunnen kijken, dan zou ze dat niet kunnen ontkennen.

     Ze kan dit niet ontkennen, omdat we het hebben. Hoeveel temeer heeft God dan elke beweging, elke handeling op Zijn grote, onovertroffen band opgenomen, die zal worden... We kunnen er niet onderuit. Het is er.

91 En bedenk, als er hier een microfoon zou staan, precies waar deze staat, en ik werd nu via de radio uitgezonden over de wereld, dan zouden de mensen rond de wereld mijn stem horen voor het zelfs vanaf deze preekstoel tot u komt. Dat is mogelijk door de elektronica van de wereld.

92 En weet u, die stem sterft nooit. Ze zal nooit sterven. De wetenschap beweert dat ze binnen twintig jaar, als ze vorderingen kunnen blijven maken zoals ze nu doen, de stem van Jezus Christus letterlijk zullen kunnen opnemen, van de tijd dat Hij op de aarde was; binnen twintig jaar van nu. Want het is als een steentje dat u in een vijver laat vallen; die kleine golven mogen dan tenslotte vervagen en uit het gezicht verdwijnen, maar de wetenschap beweert dat ze van de ene kant van de oceaan naar de andere kunnen gaan, en zo heen en terug; en dat het nooit zal uitsterven. En evenmin gebeurt dat met de woorden die u spreekt; ze zullen u ontmoeten op de dag van het oordeel en zullen u veroordelen of redden. En u zult nooit in staat zijn om aan één daarvan te ontkomen.

93 En wij zijn ons er zeer van bewust dat er nu in deze zaal beelden van mensen zijn. Als u het niet gelooft, zet dan de televisie aan. En er zijn stemmen van mensen, hoewel onze zintuigen ze niet zullen waarnemen.

94 Nu, men heeft een zendstation en een magnetische mast, of een buis, of een kristal, die die stemmen opvangt en weergeeft. En nu, het enige wat de Bijbel is, is dit: De woorden van Jezus Christus die Hij sprak, en deze zijn letterlijk levend, precies zoals elk ander woord het vanavond in de wereld is.

95 Nu, als uw hart is gereinigd door het bloed van Jezus Christus en een ontvangtoestel wordt van dat zendtoestel, dan is Hij Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, en doet Hij dezelfde dingen als die Hij vroeger deed, omdat Zijn Woorden niet kunnen sterven. Zij zijn voor immer levend. Ze hebben er geen toestel voor nodig om ze te ontvangen over twintig jaar; wij ontvangen het nu meteen. Nu, daar hebt u het!

96 Levend in deze geweldige dag waarin wij leven, vlakbij het komen van de Zoon des mensen, en overal flitsen de lichten van Zijn komst... We zien het in de politiek; we zien het in de kerk; we zien het in de tijd; we zien het overal waar we kijken. We zien dat de zon er niet meer uitziet zoals vroeger. De wereld is uit balans. Ze vertellen mij nu dat daarboven bij de Noordpool, de zee (ik vergat hoeveel) dieper is geworden dan vroeger. De Bering Straat kon u lopend oversteken. Nu is het vele, vele meters diep in de Bering Straat. Waarom? De aarde zwelt op in het midden. Het wordt ondiep waar het diep was en het wordt diep waar het ondiep was. De wereld is volledig uit balans. Ze waggelt; ze zwaait. Heel de natuur geeft het op, en alles wat we zien kunnen...

97 Vanavond stellen we vast dat de natuur zelf in het menselijke ras het teken van Zijn komst voortbrengt, want de zonen Gods... en de dochters der mensen worden knap, en zij nemen hen tot vrouwen. Wat een uur waarin we leven. O my! En hoe het in die dag was!

98 En dan zien we in de geschiedenis deze grote schokkende zaak dat mannen vrouwen aanbidden. We ontdekken dat het vandaag een vrouwenwereld is.

99 Ik was niet lang geleden in Zwitserland, en ik sprak met... Nu, niets tegen onze Christenvrouwen (o, nee!); zij zijn juwelen. Ik spreek over de gang van de wereld. Er reed een dame met me mee – broeder Guggenbuhl en zijn vriendin met wie hij ging... Hij is een man van ongeveer mijn leeftijd, was nooit getrouwd geweest, een oude vrijgezel. Hij ging met een jongedame, een van de meisjes van daar. En ze zei: "Broeder Branham, vertel ons eens over Amerika. We begrijpen dat de vrouwen... het is daar vast en zeker een vrouwenwereld."

     Ik zei: "Dat is waar!"

     Ze zei: "Ik heb er altijd heen willen gaan." En toen begon ik het haar uit te leggen. Ze zei: "Wat?"

     Ik zei: "Ja!" Dat deed haar op slag van mening veranderen.

     "Wel", zei ze, "hoe zou u in zo'n plaats dan een Christenleven kunnen leven?" Denkt u daarover na!

100 Toen ik in Rome was, ging ik naar de San Angelo en de catacomben; het was schokkend... Toen ik mijn hotel uitliep om naar de plaats te gaan die men "Drie munten in een fontein" noemt, waren daar de vrouwen op straat zo immoreel... De vrouwen liepen op je toe en vroegen je om hen mee uit te nemen voor een afspraakje; allerlei soorten, maten, en types. En ik ben vergeten hoeveel er naar Billy, mij en broeder Baxter toekwamen voor we daar bij die vijver waren. En ik vroeg de man van de TWA die ons rondleidde; "Moeten deze vrouwen zo leven?"

101 Hij antwoordde: "Nee, maar toen de soldaten hier waren, zijn ze daaraan gewend geraakt, en hoewel ze een goede baan hebben, gaan ze er toch mee door." Maar zelfs in een dergelijke plaats stond, toen ik daar bij San Angelo kwam, een heel groot bord van het Vaticaan, waarop stond: "Een waarschuwing voor Amerikaanse vrouwen: doe alstublieft kleding aan voordat u binnenkomt om de doden te eren."

102 Ik zag een Amerikaans meisje uitstappen in Parijs, waar vroeger eigenlijk onze mode vandaan kwam. Maar dat meisje was zo immoreel gekleed – ze was met haar vader en haar moeder – dat soldaten die daar buiten aan het werk waren hun houwelen en schoppen lieten vallen en erheen renden om over de afscheiding te zien hoe dit Amerikaanse meisje voorbij liep.

103 We geven de toon aan in de mode. Vroeger was het Parijs, maar nu komen ze hierheen om die vulgaire, laag-bij-de-grondse vuilheid te halen. En in deze natie waar zojuist een opwekking is doorgetrokken van de doop van de Heilige Geest met de geliefde Here Jezus Die Zijn tekenen en wonderen van genade toonde... Terwijl we spreken over hoe het was in de dagen van Noach en we het licht zien flitsen van de ene naar de andere kant... Een God Die de doden kan opwekken uit hun bed, een God Die de zieken kan genezen, een God Die de dingen kan voorzeggen voordat het komt te geschieden en dat elke keer, volmaakt tot in de puntjes doet, zonder te falen... En u kunt prediken tot onze vrouwen in Amerika, en toch worden ze elk jaar slechter.

104 In Bombay, ik bedoel in Durban, Zuid Afrika, waren er zo'n 200.000 inboorlingen in de samenkomst, toen de grote wonderen van God gebeurden. En ik zag dertigduizend zuivere inboorlingen... Vrouwen stonden daar met slechts een kralenschortje van tien centimeter aan, dat van voren hing; de mannen, ongekleed, slechts met een tien centimeter breed schortje... Naakt, een deken waar ze op sliepen, een geitenvel dat hun wordt gegeven als ze op een bepaalde leeftijd komen. Daarin leven ze, ze slapen erin, ze wikkelen zich erin; en wanneer ze sterven worden ze erin begraven ergens in een veekraal.

105 Ik zag die vrouwen die zo primitief waren dat een vrouw een baby ter wereld bracht, terwijl ze zes meter van me af zat. Ze ging nooit naar een ziekenhuis. Een vrouw hielp haar even, en binnen ongeveer vijf minuten was het al allemaal voorbij. Ze nam de baby op en legde hem aan haar borst om hem te voeden. Zo primitief, maar toen zij de kracht van de almachtige God zagen komen op een jongen die zo aangevochten was en zelfs niet goed bij z'n verstand was – en die goed bij z'n verstand opstond, God de eer gevend – toen aanvaardden dertigduizend van deze inboorlingen Jezus Christus als hun persoonlijke Redder. Wat gebeurde er? Denkt u zich dat in, dat is tienmaal zoveel als op de Pinksterdag; dertigduizend.

     En niemand... Ik zag die vrouwen met mijn eigen ogen. Toen ze zich op de grond wierpen, hun afgodsbeeldjes brekend, hun leven aan Jezus Christus gevend... Ze wisten het niet; velen van hen hadden waarschijnlijk nog nooit Zijn Naam gehoord. Maar toen zij daar op hun knieën vielen... Ik had hun gevraagd als ze het ernstig meenden, dat ze hun afgodsbeelden zouden breken, en ze braken hun afgodsbeeldjes. En toen zij daar op hun knieën vielen en hun leven aan Christus gaven terwijl ik voor hen bad, en ze weer opstonden, zag ik die vrouwen die eerst met hun armen naar beneden stonden, niet wetende dat ze naakt waren, zodra het leven van Christus hun leven raakte, zag ik die vrouwen hun armen vouwen en uit de buurt van de mannen lopen. Wanneer de aanraking van Jezus Christus dat zal doen aan een gewone inboorling, wat behoorde het te doen aan een land dat het Evangelie al honderd jaar heeft gehoord? Ja, en daar zien we het. Ik heb dat gezien. Dat is niet wat iemand anders heeft gezegd; ik zag het zelf. Het is dus vreemd dat wij onszelf Christenen noemen en elk jaar meer uittrekken. En de kerken schijnen zich daar geen enkele zorg over te maken.

106 TV programma's, o, ze maken vrouwelijk vlees en bloed... Ze zijn geen goden. Ze zijn geen godinnen, maar het stelt Amerika precies in de positie om de Schrift te vervullen. Amerika's getal is dertien. Amerika's beeld is een vrouw, in alle gevallen; het staat op ons geld; het staat overal op. En nu komen we zeker tot een tijd dat we ook een Amerikaanse godin zullen krijgen. Het zal niet al te lang meer duren. U kunt het teken aan de wand zien.

107 O, wat zullen we doen? U kunt zelfs niet op straat lopen of u ontdekt... kijk op straat, ga de stad in en zie gewoon hoe de vrouwen zich tentoonstellen, hoe zij zich kleden. Eerlijk, een vrouw zou zich zeker moeten schamen om zo in haar slaapkamer te staan! Maar ze lopen zo naar buiten de straat op met zulke strakke en spaarzame kledingstukken aan dat het... En ginds op die badstranden dragen ze die kleine "kini's", of hoe ze dergelijke dingen ook noemen, en zulk soort dingen als dat. En ze beseffen niet dat er een boze geest in hen is. En velen van hen zingen in zangkoren. Jezus zei dat dit zou plaatsvinden.

108 Vrouwelijk vlees, zij zijn vlees en bloed; zij zijn geen goden. Naar mijn mening – God vergeve mij als ik het fout heb – is het één grote striptease. U kunt het een man nauwelijks kwalijk nemen, als hij geen Christen is, dat hij zou vallen, en zozeer in verzoeking zou komen dat hij iets verkeerds zou doen, omdat hij zich niet meer zou kunnen beheersen. Het is verbazingwekkend dat er niet meer verkrachtingen plaatsvinden, omdat in vele gevallen de vrouwen eropuit zijn. Maar als het niet zo was, hoe zou u het de man kwalijk kunnen nemen? Geef de schuld aan wie de schuldige is.

109 Een vrouw zegt: "Nu, broeder Branham, ik ben net zo zedig als ik maar..." Geen twijfel daarover, maar, mijn zuster, weet u dat u zich op de dag van het oordeel zult moeten verantwoorden wegens het plegen van overspel wanneer u zich daar zo aanbiedt dat de mannen naar u kijken? Hij zei: "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart en zal zich daarvoor moeten verantwoorden." En misschien hebt u de daad niet gepleegd maar als u Satan toestaat om die geest op u te brengen terwijl de natuur zelf u behoorde te leren dat het fout is... Zonder de Geest van God, behoorde de natuur dat te doen, u te leren dat het verkeerd is.

110 Ik voorzeg dat ze spoedig zullen komen met één van die dingen, die gewoon weer een vijgenblad zal zijn. Ik voorzei dat dertig jaar geleden. Zie, een bespotting van de Bijbel. Zie? Ze zullen het doen. Het is openbare striptease.

111 Nu, de duivel doet hetzelfde ten opzichte van de zonen van God vandaag. Dat is waar. Let op onze zaken. De meeste van onze zaken worden geleid door vrouwen, vele ervan. Dat is waar. Kijk naar onze kerken, kijk naar ons land, hoe de zonen van God diep buigen voor het beeld van deze dingen, deze vrouwen, terwijl ze... Voor mij zijn het niet meer dan publieke hoeren. Dat is verschrikkelijk om te zeggen, maar het is de naakte waarheid. Ik weet dat mensen deze banden zullen horen en iets over deze dingen zullen zeggen. Maar hoe kunt u het doen? Als u zich zo aanbiedt, en mannen naar u kijken, zoals Jezus zei, pleegt u overspel met hen. En wanneer die man zich moet verantwoorden voor het plegen van overspel; wie veroorzaakte het, wiens fout is het? Het is de vrouw, die zich zo ontkleedde en zich toonde, of zich aanbood aan die zondaar. Dat is waar. Waar is het een teken van? Van de eindtijd, het rode licht.

112 Moederschap is verbroken; naties breken. Nu, als u wilt weten waar Jezus dat zei, lees dan Matthéüs 5:28. Daar staat het. Het leven van de vrouwen is de oorzaak geweest waardoor... Het zich overgeven aan die sexuele macht betekende de ondergang van... Als u dat wilt nazoeken, hier zijn een paar landen waarvan ik de ondergang heb nagegaan; Egypte, Assyrië, Rome, en welke maar meer. Ze vielen door de macht van de vrouwen.

113 Let op, er is niets beters wat God een man kon geven buiten zijn redding dan een fijne vrouw. Er is geen mens, nee niemand, die zo kan troosten wanneer hij vermoeid is; hij zal in niemand zo'n vertrouwen hebben als in zijn eigen vrouw. En u broeders bent gelukkig te prijzen wanneer u een lieve vrouw hebt die rein en oprecht is, en een moraal heeft. Als u dan thuiskomt wanneer u vermoeid en afgemat bent, kunt u gaan zitten en zij kan met u praten. Ze kan meer voor u doen dan iemand anders. Dat is waar. Zij is een juweel; zij is een koningin.

114 Maar bedenk, de vrouw werd gemaakt voor de man, niet de man voor de vrouw. Het laatste schepsel dat God ooit schiep, was een man. De vrouw is een bijproduct van de man. En zij werd gemaakt voor de man, de man werd niet gemaakt voor de vrouw; dat is het omgekeerde! En toch valt de man voor het beeld van de vrouw. Het begon precies zo in den beginne. Dat gebeurde er in den beginne. Toen Gods zoon, Adam, niet verzocht kon worden om te doen wat fout was, kwam Satan in de persoon, de slang genaamd, die als een man was, en daar begon het. En Eva kwam achter het Woord van God vandaan, en dat veroorzaakte elk hartenleed en elke begraafplaats. Elke zonde die ooit werd gepleegd, begon daar. Hier is het opnieuw.

115 De vrouw was de oorzaak van de eerste val, en vrouwen sluiten de tijd af. Zij begon het, zij beëindigt het. Geen wonder dat de Bijbel zei, dat degenen die ontkomen uit Sion heerlijk zullen zijn in de ogen van de Here.

116 In Jesaja 5 [Broeder Branham bedoelt Jesaja 3 – Vert] wordt gesproken over hoe de immoraliteit van de vrouwen in de laatste dagen zou zijn, en dat ze zoveel kleding moesten hebben, en hoe ze hun haar moesten opmaken en al dat soort dingen. De Bijbel spreekt daarvan in Jesaja 5, hoe ze zou lopen op schoenen met hoge hakken, ze zou lopen met trippelende gang en ze zou haar kousen omslaan en wat ze al niet meer zou doen, zoveel garderobe om van kleding te wisselen en dergelijke. Er staat dat alles van haar zal worden weggenomen, en ze zal nederzitten en stinken van immoraliteit. Er staat zelfs dat zeven vrouwen één man zullen aangrijpen en zeggen: "Wij zullen ons eigen werk doen, laat ons slechts uw naam dragen om onze smaad weg te nemen."

117 Hij zei echter ook hoe heerlijk die kleine rank zal zijn, die ontsnapt aan al deze dingen; het zal de Here heilig zijn in die dag, wanneer echte, ware wederomgeboren vrouwen hun plaats kennen, hoewel ze worden uitgelachen, en dwaas en ouderwets en van alles worden genoemd, maar die zich gedragen als een vrouw, als een dame... Ze staat daar als een vrouw, kleedt zich als een vrouw; spreekt als een vrouw, leeft als een dame. Ja! Amen! Dat betekent "zo zij het". Word niet bang; het doet u geen kwaad. Goed!

118 Jezus' eigen Woord zei wat er zou gebeuren, dat geweldige schouwspel.

119 Voorts zei Hij dat in de dagen van Lot... Als u dat Schriftgedeelte wilt opschrijven, het is Lukas 17:28. Hij zei dat ze aten, dronken; ze kochten; ze verkochten... Gewoonlijk zijn dit rechtmatige dingen. Maar let op! Ze waren daarmee zo druk; ze zetten heel hun hart daarop.

120 In de dagen van Lot was de moraal van de vrouwen zo diep gezonken dat ze niet meer werden gebruikt zoals vrouwen behoorden te worden gebruikt, maar zij waren zo verdorven, dat het uiteindelijk zo algemeen gebruikelijk werd – die vrouwen werden zo gemeenschappelijk – dat mannen met mannen gingen leven. De verdraaiing van de natuur van de sex-cellen deed hun positie veranderen, omdat die vrouwen zo goedkoop waren geworden.

121 Een paar dagen geleden was ik in Tucson. Ik ging brood halen en daar zat een jongen met twee kleine jongens in de auto. Een andere kwam binnen om een pakje sigaretten te halen. De oude, grijze heer keek hem aan en zei: "Voor wie zijn die sigaretten, voor je moeder?"

     Hij zei: "Nee, ze zijn voor die jongen!"

     Hij zei: "Is hij er oud genoeg voor?"

     Hij zei: "Ja meneer!"

     Hij keek eens in die richting. En ik stond daar toe te kijken met een brood en een liter melk. En hij pakte ze en zei: "Goed." En hij gaf ze aan hem. Hij keek naar mij en zei: "Dat betwijfel ik!"

122 Ik zei: "Hij kan er nooit oud genoeg voor worden; hij is er op geen enkele leeftijd oud genoeg voor."

     Hij zei: "Ik ben het met u eens. Vind u het erg moeilijk om er mee te stoppen?"

123 Ik zei: "Ik ben er nooit mee begonnen." Ik zei: "Ik heb er nooit een begin mee gemaakt." Ik zei: "Mijn ouders rookten en gebruikten tabak, maar de Here God heeft mij ervoor bewaard."

124 Hij keerde zich om en keek me een beetje vreemd aan, en hij zei: "Wel, ik vind het meer dan schandalig om tegenwoordig te zien hoe het gaat." Hij zei: "Vroeger was het zo dat we vrouwen op een voetstuk zetten. We eerden haar; we namen onze hoed af in haar tegenwoordigheid. Als we op straat liepen en een heer zou horen dat iemand een opmerking maakte over een bepaalde vrouw, dan zouden ze hem tegen de grond slaan." Zie? Hij zei: "Zij eerden de vrouwen." "Maar," zei hij, "meneer, de vrouwen hebben het aan zichzelf te danken dat ze nu niet meer opstaan. Als u vroeger in de tram reed en er stapte een dame in, zou elke man z'n hoed afnemen en haar laten zitten. Nu is het een duwen en dringen..." Hij zei: "Ze hebben het aan zichzelf te wijten." En dat is de waarheid. Dat bolwerk van de duivel, Hollywood, bracht het uit op de televisie en in de tijdschriften tot de zaak één geweldig, groot vuilnisvat is geworden. Dat is waar!

125 Ik weet dat dit niet populair is om te zeggen, maar het is een waar gezegde. Het is de Waarheid. Het is het Woord van de Here, en het is ook een waarschuwingsteken dat Christus zal komen in deze generatie. Hij zei: "Diegenen die zien dat dit komt te geschieden, zullen niet voorbijgaan, totdat al deze dingen zijn vervuld." Hij zei: "Zowel hemel als aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit voorbijgaan." Het is een waarschuwing, een rood opflitsend licht, het vallen van het gordijn. We zijn in de eindtijd.

126 We zien de tekenen van de Here Jezus, dat Hij de zieken geneest, de doden opwekt, de boze geesten uitwerpt. We zien dat de mensen geheiligd en heilig worden door de Heilige Geest. We zien levens veranderd worden. We zien geweldige tekenen; we zien geheimzinnige tekenen in de lucht zoals vliegende schotels. Het Pentagon, en velen die het op de televisie brengen en erover schrijven, weten niet wat ze ervan moeten denken. Allerlei soorten geheimenisvolle tekenen, de Here Jezus neerkomend in de vorm van een Vuurkolom, Zijn foto die wordt genomen, levend onder ons, bewijzend dat Hij Dezelfde is gisteren...

127 We zien al deze dingen gebeuren. We zien hoe koud de kerken zijn. We zien hoe de denominaties groeien. Wanneer gij ziet dat de vijgenboom en al de andere bomen hun bladeren doen uitspruiten, dat de Joden terugkeren, de vijgeboom, de Joden, terugkerend naar hun land, hun eigen land... We zien dat de Presbyterianen, de Methodisten, de Baptisten, de Lutheranen, de Pinksterkerken, al de kerken hun bladeren doen uitspruiten, opwekking. Hij zei: "Maakt u gereed, dat is de tijd." Wanneer we zien dat dat komt te geschieden, is dat de tijd dat God op het punt staat om Zijn uitverkorenen te roepen. Dan zijn er vele andere tekenen die zeggen: "Wanneer u ziet dat de vrouwen buitengewoon knap worden, wanneer u ziet dat de zonen van God hen tot vrouw nemen, haar tot vrouwen nemen en dit en dat, en nog wat anders doen," Hij zei: "weet dan dat dat het teken is!" Hier zijn we er!

128 Nu, nog iets anders wat ik heb opgeschreven. Herinnert u zich de twee dochters van Lot, (Ja, dat herinneren we ons!) in de stad Sodom? Jezus zei hier in Lukas 17: "Zoals het was in de dagen van Sodom..." Bedenk, dat die mannen de vrouwen zodanig hadden misbruikt dat de natuurlijke wijze van leven niet meer gewenst werd. En o, het is afschuwelijk om dit van het podium te zeggen, maar dit is... Als het ooit de waarheid was, behoort het van hier uit te gaan. Het is tegenwoordig zo erg geworden dat hun aantal overal tienduizend maal duizend keer aan het toenemen is, perversie, Sodomieten, zoals het in die dag was. Omdat het natuurlijke levensgebruik van de mens om zich op aarde voort te planten zo verkeerd behandeld werd en het zo steeds meer voortwoekert, is het zover gekomen dat het verlangen daarnaar snel verdwijnt. Ik zeg dat het binnen ongeveer tien of vijftien jaar bijna verleden tijd zal zijn, als het zoals nu blijft toenemen.

129 Dat zijn geweldige uitspraken... Ik heb daar iets over van Edgar Hoover (maar ik weet niet... ik dacht dat ik het hier had liggen, maar het is hier niet), over wat hij ervan zei.

130 Nu, we stellen deze dingen vast. O my, Judas in zijn kleine, grote boek zoals ik het noem... laten we vers 7 even lezen. Ik wilde dit lezen uit Judas, het zevende vers. Dit is het laatste boek voor het boek Openbaring. Ik heb het hier opgeschreven, Judas vers 7. Mannen en vrouwen leggen huwelijkseden af, breken ze, en gaan achter vreemd vlees aan... Luister.

     Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden er rondom, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan,... (Zie? O!) ... gehoereerd... ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf van het eeuwige vuur. (Dat is, om volledig te worden verteerd en te worden weggedaan.)

131 Enige tijd geleden stond ik hier in Los Angeles te wachten, of was ik buiten bij het terrein van de tentconventie. Ik reed de weg af en een jongedame, een knap meisje, erg knap, liep daar de weg op. En ik dacht: "Ze zal op weg zijn naar een show." Ze had van voren wat kleding van ongeveer vijftien à twintig centimeter breed waar ongeveer acht à tien centimeter lange franje aanhing, en bovenaan haar lichaam een klein plekje – ongeveer groot genoeg om het als een prop in je vuist te kunnen nemen – dat zo om haar heen hing, met een cowboyhoed op, en een paar laarzen aan met kwasten eraan. Zeer aantrekkelijk... Ik kon begrijpen dat een jonge man op de rem zou gaan staan en alles zou doen om bij haar te stoppen, zoals ze al heupwiegend op de weg liep.

132 Ik stond op het punt om af te slaan naar het tententerrein, want ik reed in de richting van het terrein. Ik begon te draaien om terug te rijden. Ik dacht erover om te stoppen en te zeggen: "Jongedame, ik wil met je spreken in de Naam van de Here Jezus Christus. Hoewel je een knap meisje bent, daarover is geen twijfel; hoewel je een figuur hebt dat zou... Waarschijnlijk wil je graag horen dat de remmen gieren; maar besef je dat die geest die je dat laat doen je naar een duivelse hel zal drijven waar je zult lijden in de toekomstige eeuwen? Besef je dat in dat aantrekkelijke, goed gevormde lichaam, en die goedgevormde wangen, dat haar, enzovoort, die rode lippen, binnen misschien zes maanden de wormen zullen kunnen kruipen, in en uit dat welgevormde lichaam, hier onder het stof, en dat die ziel die daar vandaag in verblijft dan in een duivelse kwelling zal zijn?"

133 Toen weerhield iets mij, alsof God wilde zeggen: "Als je dat doet, zullen ze je ginds opsluiten in een gevangenis." Zie? Daar hebt u het! Toen zag ik Billy naar buiten komen en gebaren dat het tijd was om te komen, en ik hoorde ze zingen Geloven alleen.

134 O my! Hoe kunnen mensen betoverd raken door zulk gedoe? Het komt omdat ze het Woord van God minachten.

135 Dan zijn er nog predikers, die op het podium staan en aangesloten zijn bij deze organisaties, die het lezen en weten, maar die verboden worden er iets over te zeggen, want anders zullen ze hun samenkomst van hen wegjagen. Hun kerken zien uit naar leden. Maar God ziet uit naar wederom geboren heiligen van de levende God, die zullen stralen als de sterren. God, help ons om eerlijk te zijn en de waarheid te zeggen: dat wat Jezus Christus zei. Maar dat is de dag waarin we leven. Dat zijn de tekenen, waarvan Jezus zei dat ze er zouden zijn, en we zien het vlak voor ons.

136 Kijk nu nog eens naar Judas, het zevende vers, Sodom en Gomorra. O my, wat een afschuwelijke zaak! Niet getrouwd met vrouwen, vreemd vlees achterna lopend. Als een man getrouwd is met zijn vrouw, zijn ze niet langer twee, ze zijn één. Een man die achter een andere vrouw aan gaat, scheidt zich automatisch af van zijn eigen vrouw. En een vrouw die wegloopt met een andere man is dood voor haar man. Zij heeft haar eigen vlees verloochend; ze is van hem afgesneden. Dat is juist. In de dag des oordeels zal er verantwoording voor moeten worden afgelegd.

137 Maar vandaag willen ze zo'n soort boodschap niet horen. De mensen willen dat niet horen. Ze willen gestreeld worden in hun oren. Precies wat de Heilige Geest mij die dag vertelde toen ik de hoeksteen daar legde en Hij zei: "Predik het Woord; dring er op aan, gelegen of ongelegen, want er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, zullen zij zich naar hun eigen begeerten leraars bijeenhalen, daar zij hun oor van de Waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren." Hij zei: "Als het visioen u verlaat, lees dan II Timotheüs 4." Hij zei: "Vergeet II Timotheüs 4 niet." En toen het visioen mij verliet, stond ik daar in de zevende Straat als een negentien jaar oude jongen. De stem van God sprak het daar in de kamer uit en Hij zei: "II Timotheüs 4." Zo is het precies geworden.

138 De tijd zal komen dat ze de gezonde leer niet meer zullen verdragen. De mensen willen iets... De Pinkstermensen willen iets wat hun een schouderklopje geeft en hen zal laten leven zoals zij dat willen, en dan kunnen ze de piano bespelen met veertig aanslagen per seconde, en op en neer springen en dansen, en de vrouwen doen wat zij willen en de mannen evenzo. De Presbyterianen, de Methodisten, Lutheranen, en Baptisten hebben menig oprecht persoon in hun organisaties. Dat is precies juist. Maar dat systeem houdt hen zo gebonden dat ze denken dat zolang ze maar tot die kerk behoren en hun naam in de boeken staat, ze op weg zijn naar de hemel. Uw naam in een boek hier op aarde zal nog niet dat betekenen voor God. [Broeder Branham knipt met zijn vingers – Vert] Uw naam moet door het bloed van Jezus Christus geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, dat uw zonden zijn vergeven. Zo is het!

139 Maar zij willen dat soort. Dat is het soort voorgangers dat zij willen. Ze willen niets anders. En toen God in deze laatste dagen alles heeft doen schudden... Elke Goddelijke gave die er wordt aangeboden in de Bijbel, elke gave die Jezus Christus heeft beloofd, elke gave, elk teken, elk eindtijdteken, alles wat werd beloofd in deze Bijbel heeft, voor zover ik kan zien, is reeds gewuifd voor deze natie. Toch rent ze door naar de hel zo hard als ze maar kan. U kunt het hun vertellen, maar toch rennen ze door. Laat mij hier nog even een paar Schriftgedeelten citeren voor we sluiten. Goed. O, ze liggen daar onder een straf van eeuwige vernietiging, zegt de Bijbel.

140 Deze natie ligt in dezelfde verdorvenheid, in dezelfde sociale verdorvenheid. Deze natie ligt erin vanavond. U weet dat! Het is geen grap. Het is niet van horen zeggen; het is de waarheid; Genesis 6:12. Alle vlees was verdorven: de mens wandelde naar zijn eigen wegen, naar zijn eigen denken, en ontkende de wetten van God. Zo is de mens vandaag. Men wil het Woord van God niet horen. De mensen willen het niet horen; ze willen wandelen naar hun eigen wijze.

141 Izebel weigerde naar het Woord van de Here te horen. Ze wilde die oude, smoezelig uitziende prediker niet roepen, Elia, haar voorganger; maar toch was hij haar herder, hoe dan ook. Dat is waar! God zond hem, en hij bulderde zijn boodschap uit. Hoewel hij ongeschoold was, ze wisten niet waar hij vandaan kwam of waar hij heen ging. Hij trad op met het Woord des Heren. Hij zond zijn boodschap uit, hij predikte en hij veroordeelde alles wat zonde genaamd werd. Die moderne Izebel had de mensen doen afdwalen en had hen betoverd met de macht van haar toverij tot het hele land verdorven was, en Elia daar alleen buiten op de berg stond. God zei: "Elia, denk dat niet. Ik heb er ginds nog zeven duizend, die nog oprecht van hart zijn." Dat was zijn tweede trek en de derde kwam terug voor hen.

142 Maar bedenk, God was genadig, en Hij... Elia's boodschap veroordeelde die ongelovige generatie. Noachs boodschap veroordeelde die generatie en bracht oordeel over diegenen die weigerden ernaar te horen, maar gaf bevrijding aan diegenen die het wèl geloofden. En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen, Genesis 6: Gods wetten ontkennend. Ze zeggen: "Gods wetten."

143 Gods Woord zegt vandaag in de Bijbel... Nu luister, ik zeg dit niet tegen iemand persoonlijk; ik ben slechts verantwoordelijk als uw broeder. Ik ben verantwoordelijk u de gehele Waarheid te vertellen. Zoals de grote Paulus zei voor zijn afscheid: "Ik heb niet nagelaten u de gehele raad Gods te verkondigen."

144 Nu, de Bijbel zegt vandaag dat vrouwen hun haar niet behoorden te knippen. Het kan me niet schelen hoeveel predikers zeggen dat het goed is; het is fout! Het kan me niet schelen hoeveel kerken er achter staan, de Bijbel zegt nog altijd dat het fout is! Het is een schande wanneer ze het doet. Maar zij gaan er toch mee door. Zij gaan door en wat doen ze? Volgens hun eigen gedachten maken ze zich mooi, en ze denken dat ze knap zijn.

145 Gods Woord waarschuwt dat ze deze dingen niet moet doen. Ze hoort geen kledingstuk aan te trekken, een lange broek of zoiets, dat aan een man behoort, maar ze gaat daar toch gewoon mee door. Probeer haar eens te doen ophouden. U zegt: "Waarom gaat u daarover zo tekeer, broeder Branham? Wat gaat u tekeer? Wel, de mensen hebben meer met u op als u..." Het kan me niet schelen, het maakt me wel uit wat de mensen denken, nu begrijpt u me niet verkeerd; maar ik ben geïnteresseerd in wat God denkt, en dit is Zijn woord!

     Ja, u zegt haar dat het verkeerd is dat te doen, en toch zal ze er gewoon mee doorgaan. Zie? Waarom? De vrouwen in heel het Christendom doen deze dingen en de kerk schijnt er zich geen enkele zorg over te maken. Waarom is het? De zonen Gods zijn gevallen voor de begeerte naar vrouwelijk vlees en bloed, en loochenen dezelfde God en het Bloed, dat hen kocht om hen af te scheiden van deze vuile dingen. Amen! Dat is de waarheid! Zo helpe mij God, het is de waarheid!

146 Probeer haar maar te doen ophouden. Denkt u dat Noachs prediking enige hindernis betekende? O nee! Maar wat is het? Het is een stem, dé stem. En wanneer wij allen worden geroepen tot het oordeel, dan zal diezelfde boodschap die ik vanavond predik daar weer woord voor woord tot mij terugkeren. En wat zult u dan gaan doen? Het is een flitsend rood licht.

147 Er was een tijd dat er eigenzinnigheid onder de vrouwen was. Wij gaan... Wij zullen dit vaststellen, omdat dit hier om vrouwen gaat... U vraagt zich af waarom ik hierover altijd tekeer ga. Nu, ik zal u hier, voor we gaan sluiten, met vele Schriftgedeelten die hier op slaan, tonen waarom. Dat is de reden waarom ik trouw moet blijven aan dit Woord. Elke dienstknecht van God behoort trouw te blijven aan het Woord. U moet het blijven, omdat er ergens een stem moet zijn die het er tegen uitroept. Het kan me niet schelen wat de rest van hen doet, voor hen bent u niet verantwoordelijk; u moet persoonlijk rekenschap afleggen. U moet geen rekenschap afleggen als Methodist; u moet geen rekenschap afleggen als Baptist of als Pinksterman; u moet aan God rekenschap afleggen als individueel persoon voor uw eigen leven.

148 We zien deze tekenen, maar toch gaan ze door het te doen. Vertel haar dat het verkeerd is; kijk wat ze zegt. Eigenzinnig! Dat is precies wat Eva deed. Eva wist wel beter dan dat te doen. Was het niet zo? Zij had het Woord van God, dat zei: "Ten dage dat gij daarvan eet, zult gij sterven." Wel, waarom deed ze het dan? Zij wilde haar eigen weg gaan. Waarom willen de vrouwen hun haar afknippen? En waarom willen de vrouwen deze kleren dragen, terwijl de Bijbel precies zegt dat ze worden verondersteld dat te doen? En doordat ze deze zaak doen, zijn ze allen veroordeeld! Dat is het precies! Maar waarom doet ze het? Het ligt in haar zelf. Jazeker! Ze wil haar eigen gang gaan. En de kerk zegt daar niets over. En de kerk wordt verondersteld de bruid van Jezus Christus te zijn, en dan zegt ze er niets over?

149 Wanneer u één van hen er iets over wilt zeggen; weet u wat ze dan zeggen? Zo ongeveer van: "Die oude Bijbel zal mij niet in de weg gaan staan om een beetje plezier te hebben." Zie daar, zo is het precies! U zegt ze dat het staat geschreven in de Bijbel... O, ze zouden het misschien niet met deze woorden zeggen, maar dat is wat ze tot uitdrukking brengen. Hebt u ooit het bekende spreekwoord gehoord: "Uw daden spreken luider dan uw woorden?" Wel dan, is het waar? Daden spreken luider dan woorden. Ongeacht wat u zegt, uw leven spreekt zo luid dat ze uw getuigenis niet kunnen horen. Zoals ik deze morgen al zei, spring gewoon zo hoog als dat je leeft. Zie? Uw daden spreken luider dan uw woorden. U zou maar beter voor de dag kunnen komen en het toegeven, want uw eigen daden drukken uit wat u bent, ongeacht wat u zegt. Als u wat anders spreekt dan u werkelijk bent, is het huichelarij. Jezus zei: "Gij huichelaars, hoe kunt gij goede dingen spreken terwijl u in uw hart... Waar het hart vol van is, loopt de mond van over." Zie, ze zeiden iets wat ze niet meenden. En de vrouwen zeggen het zo... O my! "Ik zal mijn eigen genoegens hebben."

150 Wat gebeurde er? In het huwelijk... Hier is nog een gedeelte uit de Bijbel. In het huwelijk bestaat de gelofte om te gehoorzamen – gehoorzamen? – de huishouding doen, kuis, met goede werken? Ze lacht u in het gezicht uit en gaat naar de poederfabriek, naar een of ander kantoor. "Mijn man..." O, ik betwijfel dat.

     En als deze korpsen vandaag... Zo'n schande om vrouwen bij het politiekorps te plaatsen. Als dat niet een teken van zedelijk verval in elke stad is. Terwijl vele mannen werkloos zijn, moet men daar vrouwen aanstellen, terwijl de Bijbel zegt dat ze thuis moet blijven en een reine huisbewaarster moet zijn. Maar ze houdt de boeken van al die bazen bij. U zou haar moeten zien... Ik spreek nu niet over goede vrouwen. Ik werp dit niet voor de voeten van u, vrouwen, die werkelijk godvruchtige vrouwen zijn. God zegene u. U, die de band hoort of waar ook. Maar ik spreek erover, dat waar u er zo één vindt, u er vijftienhonderd van het andere soort vindt. Zij zullen naar niet één woord luisteren. "Houd uw Bijbel maar, predik maar tegen uzelf. We willen dat niet horen."

151 Gehoorzamen! O! Ze zou dit mogen zeggen: "Vertelt u uw Bijbelverhaaltjes maar aan iemand anders. Bewaar uw God maar voor iemand anders en laat mij met rust. Waarom gaat u zo tegen mij tekeer? Ik heb u niet gevraagd deze dingen te zeggen." Ik weet dat, maar God deed het. Zie? Dus dat is alles.

152 En zo verderven ze nog steeds de weg. Precies zoals ze deden in de dagen van de Here, zoals ze toen deden, doen ze vandaag precies hetzelfde. Het is niet veranderd; het verandert niet; het zal niet veranderen.

153 De jeugdmisdaad krijgt tenslotte haar kinderen te pakken; de gevangenis krijgt een deel van de vrouwen en de mannen en de hel verslindt de hele zaak. Dat is precies waar. Uiteindelijk verslindt het ze helemaal. De prediking schijnt gewoon over hun hoofd heen te gaan. Ze zullen er nooit naar luisteren. Ze zullen hun eigen gang gaan... U kunt ze wel vertellen dat de Bijbel dit zegt, maar dan zeggen ze: "Houd uw Bijbel maar. Wij zullen ons plezier hebben."

154 Ik kan sommigen van onze zusters nu horen zeggen – misschien niet hier onder u die nu aanwezig bent – maar ik kan u horen zeggen: "Wie, ik? Mijn man gehoorzamen? Ha, ik zal hem mij laten gehoorzamen." Wel, daar bent u fout. "Thuis blijven, rein? Het kan me niet schelen wat de Bijbel daarover zegt, laat mij met rust." Luister, zuster, dat gebeurde niet vroeger in de Middeleeuwen, dat is de stem van vandaag. Dat gebeurde niet alleen lang geleden vóór de zondvloed, het gebeurt vandaag evenzo. Dat is hetzelfde.

155 Dan zeggen ze ook: "Ik ben een moderne vrouw. Ik leef in Amerika." Wel dat zegt niet meer dan dat u leeft in een varkenshok. Het maakt voor God geen enkel verschil waar u woont. U bent wat u in uw hart bent. Dat is waar. En denk niet, zuster, dat u zo modern bent, dat u een van deze moderne vrouwen bent, zoals u vandaag wilt zeggen; u bent overeenkomstig deze Bijbel zoals zij heel lang geleden in donkere tijden waren, in de tijd van vóór de zondvloed, in de tijd van Noach; toen deden zij deze zelfde dingen. Dus u bent goed beschouwd toch niet zo erg modern, nietwaar? Zie? Zo gedroegen ze zich in de tijd vóór de zondvloed. Zie? En zo gedragen ze zich vandaag, dus moet het opnieuw een donkere tijd zijn, opnieuw in de grote duisternis van toen.

156 En u mannen, die uw vrouw dat zult láten doen, u bent niet langer zonen van God. Nee, u bent in zekere zin in Sodom vervallen (dat is waar), om de vrouwen de baas over u te laten spelen. O my!

     Ik weet niet of ik dit wel moet zeggen of niet. Ik kan dit gedeelte maar beter overslaan. Maar... Goed. Dit is verschrikkelijk.

157 Maar alles heeft betrekking op dit tijdperk waar wij in leven. Ziet u het rode licht flitsen?

Als de bazuin des Heren zal schallen, en de tijd niet meer zal zijn,
En de eeuwige morgen aanbreekt, helder en klaar;
Als Zijn uitverkorenen zich verzamelen (van het stof van de aarde) tot hun thuis de lucht voorbij...

     O, wat een dag zal dat zijn! Goed! O, Zeker!

158 Teruggaan in Sodom? Wees niet bezorgd, er ligt een atoombom te wachten om alles te zuiveren (dat is waar), om de hele wereld te reinigen. Het zal gebeuren. Dan zal ze geheel vernieuwd worden, zoals we hebben gezien onder het zesde zegel, voor een verloste schare mensen die de Here Jezus hebben aanvaard, die Christenen zijn geworden, die hun zorgen en gewoonten van deze wereld hebben verkocht en die tot Jezus Christus zijn gekomen, die naar Hem uitzien en naar Hem alleen, in Zijn eenvoudige, simpele programma, om te komen en te geloven in Hem en eeuwig leven te ontvangen. En als u zegt dat u eeuwig leven hebt ontvangen en het oneens bent met deze Bijbel, dan is uw eeuwig leven niet het eeuwige leven dat God geeft. U bent misleid door de dood en niet in het leven. Dat is waar.

159 Nu, o, vrees God en bewaar Zijn Woord, want daarin bestaat het gehele gebod. De rode lichten flitsen, en de tijd is nabij. Zoals het was in de dagen van Noach... Zie, ze namen de rechtmatige zaak en verdraaiden die. Ze namen eten en ze namen drinken, en ze deden aan bouwen, en ze deden al deze andere dingen, maar bedierven het. Nu verwacht Jezus dat wij een huis bouwen. Zie? Maar kijk even wat daarbij plaats heeft gevonden. Eten, Hij verwacht dat wij eten; dat is waar. Maar kijk wat er mee gebeurd is. Drinken, we mogen ons water drinken en doen wat we ook maar moeten doen, maar in plaats daarvan namen ze drank, sterke drank, en alles, cocktails, en brengen hun vrouwen ertoe. Zie?

160 Hoe staat het met het toenemen van de bevolking zoals het was in de dagen van Noach? Hoe staat het met de schoonheid van de vrouwen die voortdurend steeds meer toeneemt? Zie? Rood licht! Hoe staat het met de tijd dat de vrouwen zouden worden zoals ze toen waren; onhandelbaar, opgeblazen, en alles. Ze konden hen niets zeggen. Predik het Woord tot hen, en ze zullen er gewoon mee doorgaan en het toch doen. Zie? Wat zal er gebeuren? Precies zoals het gebeurde in de dagen van Noach; op een dag zal de deur der genade worden gesloten. En dan, zegt de Schrift, wordt het heiligdom vol rook. Dat betekent dat de Middelaar er uit weg is gegaan. En zolang het Lam daarginds nog steeds is – zoals ik vanmorgen heb gezegd, of ergens waar ik predikte – zolang het Lam daar is om te bemiddelen, is er nog steeds genade. Maar welke zekerheid hebben wij wanneer we zien dat de trein reeds in het blok is, wanneer we het komen van de Here zien, het flitsen van het licht?

161 Wat zou ik kunnen spreken over verschillende dingen waarvan we weten dat Hij heeft beloofd dat Hij ze hier in de laatste dagen zou doen, en we zien het vlak voor ons. Vanavond zien we aan dit onderwerp nog eens een rood licht opflitsen, van het gedrag onder onze vrouwen, en de dingen die ze alzo doen. We zien alles, elke mijlpaal, alles, elke naald in elk kompas regelrecht op Zijn komst wijzen. We zijn aan het einde. Er is verder niets, waarvan ik weet dat het moet gaan gebeuren, dan het komen van de Here.

162 En dan, mijn dierbare vriend die buiten Christus is, wat denkt u hierover? Bent u gerust... Eerlijk vriend, ik wil u een eenvoudige vraag stellen, rust u op de een of andere kleine sensatie die u hebt gehad, of misschien op het een of ander dat u meemaakte? Misschien werd u eens gelukkig en danste u heel de zaal door zoals velen van de Heiligheidsmensen en Pinkstermensen, de Nazareners, en de Pelgrim Heiligheidsgemeente. Zij geloven dat als zij gelukkig genoeg worden om te dansen, dat dat het is. En dan uw haar afknippen, en korte broeken dragen? Zou de Heilige Geest u dat laten doen, terwijl Hij het veroordeelt in de Bijbel?

163 Hoe staat het met u, die zegt: "Wel, ik behoor tot de kerk. Ik ben van Pinksteren; ik ben Methodist (of wat ook maar); ik ben een lid. Mijn moeder is een ingeschreven lid van de gemeente. Ik ben ingeschreven." En die geest die op u is laat u de dingen doen, die de Bijbel veroordeelt? U zegt: "Ik heb in tongen gesproken, broeder Branham. Nu, zegt u daar maar niets van. Ik heb in tongen gesproken en dat is het bewijs van de Heilige Geest." Als uw leven... Als u dan nog steeds uw haar kunt afknippen, als u dan nog steeds die dingen kunt doen die de Bijbel zegt niet te doen, kunt u dag en nacht in tongen spreken, maar het heeft niets te doen met God. De boom wordt aan zijn vrucht gekend.

164 Ik word oud. Ik weet dat. Elke dag brengt er een nieuwe pijn en moeite bij. Zo gaat het met elk van ons. Zegt u maar liever de waarheid. Ik dacht: "God, laat mij toch niet..." Eén van de ellendigste dingen is, een man of vrouw te zien die nooit Christus heeft aanvaard en leeft als een oud vastgeroest kerklid, gemener dan Satan zelf, en hem ginds zo te zien klagen over een of andere armzalige zaak: "Wel, ik zeg je, dat ik niet geloof in..." God heeft nooit... Dat is de afschuwelijkste kroon waarmee Satan een leven kronen kan. Een gebogen oude vrouw van zo'n zestig of zeventig jaar oud, het vlees slap langs haar armen hangend, rimpels over heel haar gezicht, haar haar geknipt, geverfd in vier of vijf verschillende kleuren, trots rondstappend in een kort broekje; als dat niet Satans kroon is, dan heb ik het nog nooit gezien. Of zo'n oude klagende man...

165 O God, ik weet... geef mij genade om nooit te klagen. Ik wil dat mijn leven, Here, ik wil dat het leven van mijn volk... God, sta toe dat ons leven gekroond kan worden, ongeacht of we lijden, wat er ook plaatsvindt, hoevelen zich ook tegen mij keren. Dit ene weet ik, naarmate ik ouder word, zal de stroom van mijn vrienden achter mij snel minder worden, steeds smaller en smaller worden naarmate ik verder ga op de weg. En ik weet dat één ding zal geschieden, dat na een tijd er niemand meer naar mij toe zal komen om mij om raad te vragen. Degenen die mij kenden in vroeger dagen zullen heengegaan zijn als ik zal blijven leven. Mijn vrienden zullen minder en minder worden naarmate ik ouder word.

166 En ik weet dat ik op een dag moet sterven. Ik hoop dat God nooit toestaat dat Satan mij kroont als een oude klagerige, onverschillige man, en mijn vrouw als een oude, kribbige vrouw, of dat uw vrouw of u zo wordt. Ik bid, broeder, dat onze levens zullen worden gekroond met de vruchten van de Geest: liefde, vreugde, lankmoedigheid, vriendelijkheid, geduld, waarheid, geloof in de Heilige Geest.

167 Mijn leven loopt ten einde... Ongeveer vijfendertig jaar geleden stond ik hier in de preekstoel als een jongen. Vanavond ben ik een oude man met grijs haar, kaal, met gebogen schouders; ik ben afgetobd. Mijn leven loopt ten einde, en de draden waar ik op loop worden broos. Naarmate ik verder stroomafwaarts kom, worden mijn vrienden minder in aantal. En na enige tijd zal het komen tot een moment dat ik mij misschien niet meer zo zal verheugen in de liederen zoals vroeger. Misschien zullen mijn kinderen tegen de kleinkinderen moeten zeggen: "Maak grootvader toch niet zo nerveus." Het kan misschien zover komen als ik blijf leven.

168 Dan zal het zover komen dat ik niet meer op kan staan uit mijn stoel. En op een morgen zal de mist binnenkomen in de kamer; ik zal de dood aan de grens wenken om mij te komen halen. Hij kan mij alleen bij de hand nemen om mij naar mijn Meester te leiden. Hij is mijn slavendrijver niet; ik ben zijn slaaf niet; hij is míjn slaaf. Christus overwon de dood voor mij. Er is maar één ding dat hij kan doen: mij in de tegenwoordigheid van mijn Maker trekken. Wanneer deze aardse tent wordt afgebroken...

169 Het moment waarop een moeder op het punt staat een baby te krijgen, merkt u – het kan mij niet schelen hoe wreed en hoe gemeen ze zijn mag – een korte tijd voordat die baby wordt geboren, wordt de moeder zacht. Waarom gebeurt dat? Terwijl die kleine spieren in die schoot zo bewegen en springen, is er een hemels lichaam dat op het kind wacht. Wanneer het uit de moeder komt, moet de dokter of vroedvrouw, wie het ook is, hem opnemen en een schok geven, hem een klap geven, schudden, of zoiets; en dan ontvangt het de levensadem. Een kleine engelengeest komt in hem, de adem des levens en het wordt een levende ziel. En wanneer wij Christus in ons hart hebben, en Christus wordt werkelijkheid in ons hart, is het een kleine baby.

170 Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken... Jezus zei in Johannes 14... Tot slot zal ik dit zeggen. Hij zei: "Uw hart worde niet ontroerd, indien gij in God gelooft, gelooft ook in Mij; want in Mijn Vaders Koninkrijk zijn vele tabernakelen. Ik zal heengaan en u plaats bereiden. (Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken hebben wij er één.) Ik zal heengaan en u een plaats bereiden, opdat waar Ik ben, gij ook moogt zijn." Wij willen bij Hem zijn.

171 Dan weet ik, zoals dit kleine kind huilt – omdat de nieuwe geboorte heeft plaatsgevonden – als al het andere leven vergaat, al het sterfelijke leven en alles is heengegaan, dan zal er iets nodig zijn om mij te schokken. Daar is de dood voor nodig. De dood geeft u de schok wanneer hij u treft, maar het doet u alleen geboren worden in een nieuw Koninkrijk, daar aan de andere zijde waar geen ziekte, geen zorg, geen ouderdom, of iets is. God helpe ons!

172 Vriend, hoe kunt u ooit zoiets afwijzen, ziende dat er geen hoop is in de wereld buiten Jezus Christus. De rode lichten flitsen!

Naties breken; Israël herleeft;
De tekenen, die de Bijbel voorzegt;

     Vrouwen knippen hun haar, dragen korte broeken. Het rode licht is aan. Zie?

De dagen der heidenen zijn geteld, door verschrikkingen gekweld.
Verstrooiden, keer terug naar uw land.

Bevrijdingsdag is in het zicht;
De wereld in angst voor 't gericht;
Wees vol van de Geest;
Uw lamp schoon en licht;
Zie op, daar is uw redding in 't zicht.

173 Ik heb Hem lief; ik wil dat u Hem liefhebt. Als we tot slot onze hoofden even buigen voor een woord van gebed... De rode lichten flitsen, het signaal brandt; het komen van de Here is nabij. Hij spreekt tot de naties; Hij spreekt tot de mensen; Hij spreekt door de tekenen en wonderen. Zoals we Sodom hebben beschouwd en u toonden hoe die Engel tot Abraham kwam; de tekenen die Hij deed vlak voor het vallen van het vuur; wij zien dat.

174 Hij zei: "In de dagen van Lot bouwden ze en verkochten ze." Kijk hoe het tegenwoordig is. Zoals het in de dagen van Noach was: de vrouwen worden knap, de zonen Gods vallen, menselijk vlees wordt aanbeden in de vorm van vrouwen, en al deze dingen die plaats vinden en waarover we vanavond hebben gesproken. Het licht flitst; de komst van de Here is nabij. Bent u nog steeds alleen maar een kerklid? Bent u er zeker van, mijn vriend? Hoe weet u dat u deze nacht zult overleven? Kijk naar broeder Way die hier vanmorgen stond, toen hij zich één ogenblik omkeerde om iemand de hand te schudden, viel hij dood neer waar hij stond. God zou misschien voor u niet zo vriendelijk zijn, om u nog een gelegenheid te geven. U weet niet op welk moment dat hart de laatste keer klopt. Denk eraan!

175 Het komen van Christus doet zijn teken oplichten. Kijk ernaar. Kijk, als hetgeen ik u vanavond heb verteld... Het mag misschien niet erg populair zijn, maar het is de waarheid. Het is wat God zei, en hier zijn we er.

176 De vrouwen willen niet meer thuis blijven. Ze willen niet meer zorgen voor hun gezinnen. Ze nemen gewoon een babysit om naar een feestje of wat anders te gaan. Jeugdmisdaad, alle mogelijke dingen vinden er plaats: het knippen van hun haar, het dragen van korte broeken, make-up. Ze willen steeds maar mooier worden. De mannen, zonen van God, vallen in een strik, die Satan gebruikt om de zonen Gods te doen vallen, precies zoals Jezus zei. Het moet gebeuren. Hij zei dat het zou gebeuren, en hier gebeurt het. Hij zei: "Wanneer deze dingen komen te geschieden, dan zal dit geslacht niet voorbijgaan (en dat is veertig jaar) totdat al deze dingen zijn vervuld." Denk het u in!

177 Bent u alleen nog maar een kerklid? Hebt u iets fout gedaan? Kijk naar... Doorzoek uw leven vanavond, mannen, vrouwen. Kijk naar uzelf, kijk naar uw eigen fouten. Wat is uw huidige toestand nu... Als Christus op aarde was en dit predikte... U zegt: "Als Hij hier zou zijn... Als ik Hem dat zou hebben horen prediken, dan zou ik me bekeerd hebben." Als u dat zou hebben gedaan, dan zult u het nu doen, want dit is Zijn eigen Woord vanavond.

178 Als u zonder God bent en u weet... "O," zegt u, "ik behoor bij de kerk, ik heb in tongen gesproken. Ik hoef niet..." We leggen dat nu terzijde. Kijk naar uzelf. Onderzoek uw leven nu met Gods Woord. Bent u die persoon, die wegloopt en zegt: "Het kan me niet schelen wat de Bijbel zegt, broeder Branham, ik geloof dat u fout bent." Ik ben niet fout. Als er ergens iets fout is: het is het Woord. U kent God nog niet, en u bent er niet zeker van of u bereid zou zijn om te gaan als Jezus zou komen in dit uur... Waarom zou u rondbeuzelen, wanneer u ziet dat de dood zo dichtbij is, wanneer u ziet dat het einde zo nabij is.

179 Als hier iemand is, met uw hoofden gebogen nu, die zou willen dat er aan hem gedacht wordt in het gebed als we sluiten, zou u dan even uw hand willen opsteken, daarmee zeggend: "Broeder, bid voor mij!" God zegene u, zuster, God zegene u, broeder, zuster. O, gewoon door het gehele gebouw. Dat is het.

180 Laten we nu even een beetje inventaris op maken. U zusters nu, met al uw goed geloof en hoop, denk hier eens aan. Heb ik werkelijk God gehoorzaamd? Waar liggen werkelijk mijn verlangens? "Broeder Branham, ik doe deze dingen nog steeds. Ik voel me goed; ik voel me gelukkig." Weet u dat de heidenen zich precies even gelukkig voelen? Weet u, dat een dronken man net zo gelukkig is onder de invloed van sterke drank als u bent? Onder de invloed van drank. En als u gelukkig bent onder iets wat in tegenspraak is met het Woord van God, is het de duivel. Als u zegt: "Ik ben tevreden in mijn kerk", en u hoort het Woord van God prediken en wilt zich er niet naar richten, dan wordt u geïnspireerd door het verkeerde. Het geeft niet wat uw inspiratie is... Ik heb ze zien schreeuwen en springen en juichen, en van alles zien doen, bloed drinken uit een menselijke schedel, en de duivel aanroepen (dat is waar!), en ze waren zo gelukkig als u maar zou kunnen zijn. Het heidendom produceert evenveel psychologie als wat anders ook, de psychologie van de geest. Maar de ervaring van Christus is die van het hart die de hele gesteldheid verandert, die de persoon verandert in een nieuw schepsel. Denk daar nu heel diep over na.

181 Kijk naar uzelf. Stel u voor dat er een spiegel voor u staat; u kijkt naar uzelf. "Ben ik eerlijk? Ben ik oprecht? Dien ik werkelijk de Here met mijn hart?" U zegt: "Ik dien Hem!"

182 Kijk er in, u vrouwen met afgeknipt haar, die shorts draagt, kijk naar uzelf, die deze dingen doet. Kijk naar uzelf man, die het uw vrouw toestaat... U behoorde te zeggen: "Ben ik een zoon van God, of ben ik een Sodomiet?"

     En u vrouwen, zeg: "Ben ik werkelijk een moderne vrouw, of ben ik er zo één van voor de zondvloed, waarvan Jezus zei dat ze hier weer zouden zijn in de laatste dagen?" Denk erover na. Kijk naar uzelf en zie.

183 Uw eigen wezen brengt tot uitdrukking wat u bent. En als u niet in orde bent, wilt u dan eerlijk genoeg zijn – wees nu gewoon eerlijk – steek uw hand op en zeg: "Christus, ik steek mijn hand op, niet voor broeder Branham en voor geen enkel ander, maar voor U. Maar ik ben fout. Vergeef mij. Broeder Branham heeft beloofd voor mij te bidden, en nu zal ik mijn hand gaan opsteken en zeggen: 'Jezus, wees mij genadig vanavond. Red mij om Christus' wil; ik wil niet verloren gaan. U hebt mij heel dit leven gegeven, het zou allerafschuwelijkst zijn als ik het gewoon zou vergooien, terwijl ik vanavond deze gouden gelegenheid heb om werkelijk met mijn eigen ogen te zien dat de rode lichten van het komen van de Here aan alle kanten flitsen, de belofte dat Hij deze tekenen zou tonen, en dat Hij de zieken zou genezen, dat Hij de doden zou opwekken, Hij zou duivelen uitwerpen, en er zou een groep zijn van slechts een paar mensen, slechts een minderheid over wie de wereld plezier zou maken en kwade geruchten zouden gaan enzovoort.'"

184 En er moeten over ons wel kwade geruchten gaan, ze moeten de Waarheid wel een slechte reuk geven; Jezus zei: "Wie een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen zal het worden vergeven", toen Hij precies hetzelfde deed als wat u nu ziet gebeuren. Hij zei: "Maar wie er tegen de Heilige Geest zal spreken, wanneer Hij komt om dezelfde dingen te doen, zal nooit worden vergeven in deze wereld." Zie, ze moeten dat wel doen. Er moet zo'n Boodschap zijn die maakt dat de mensen ermee spotten om Gods rechtvaardigheid te tonen, om de hele wereld te veroordelen en te vernietigen.

185 Terwijl er genade is en er iemand in de bres staat, Jezus Christus, en er een open deur is vanavond, wilt u Hem niet aannemen, mijn vriend?

186 Nu, gewoonlijk komt men dan naar voren. Dat is in orde; ik heb er niets op tegen. Maar in de Schrift wordt gezegd: "Zovelen als er geloofden, werden gedoopt." Met heel uw hart, als u uw leven aan Jezus Christus wilt overgeven hier op de plaats waar u zit, daar waar Hij tot u sprak toen u uw hand opstak...

187 Diezelfde God Die deze man die hier vanmorgen dood voor mij lag, tot leven terug kon roepen, om aan u te bevestigen dat ik u de Waarheid vertel... Wie kan de doden opwekken dan God alleen? Dat is waar! Dus is het niet uw kleine tekortschietende voorganger hier, het is de Christus Die u liefheeft. Hij laat u weten vanavond: "U hebt de Waarheid gehoord, u hebt de Waarheid gezien. Het is uit Mijn Woord. U hebt gezien hoe Mijn Woord terugriep. U hebt gezien hoe Mijn Woord deze dingen voorzegde. U ziet hoe het precies al deze jaren door uitkwam, zonder eenmaal te falen."

188 Nu, wat zult u doen met Jezus terwijl de rode lichten flitsen? Waarom gooit u dat oude zakje met wereldlijke pinda's niet weg? Waarom gooit u dat oude "True Story" tijdschrift niet weg, en die oude rommel waar u uw ziel elke dag doorheen sleept. Waarom laat u dat televisietoestel niet in een hoek verdwijnen, en draait hem om als hij u bij de gemeente vandaan houdt? Waarom legt u niet elke last af die u zo gemakkelijk in de weg staat? Waarom heft u uw hart niet op tot Christus en zegt: "Christus, vanavond stop ik ermee. Ik maak me gereed. Ik zie Uw komst. Ik neem deze koffer op, Gods Bijbel, die volgepakt is met eeuwig leven, en van nu af aan leef ik hieruit." Wilt u dat niet doen, terwijl wij bidden!

189 Onze hemelse Vader, het was geenszins mijn bedoeling om ruw te zijn, Here, maar de Boodschap is gericht tot deze tijd, niet tot de individuele persoon, niet tot enig bepaald iemand, maar ze is gericht tot de tijd. Het is een tijd dat de Heilige Geest schijnt te dringen om dit te nemen. Nadat we zo vaak op velerlei wijze vanaf deze lessenaar de dagen van Lot, de dagen van Sodom hebben getoond, de dagen waar Jezus van sprak, de tekenen der tijden, de komst van de Here... En nadat ik zo hard tegen de vrouwen van deze tijd in het hele land heb gesproken, Vader, dacht ik dat het de Heilige Geest was Die tot mij sprak dat ik de mensen zou vertellen waarom ik dit heb gedaan. Het is omdat Uw geïnspireerde Woord zo mijn hart heeft bewerkt, dat ik gewoon niet meer kon zwijgen.

190 Zo'n kleine vijftig of vijfenzeventig handen in het gebouw werden opgestoken, Vader, na een ruw, doordringend Woord des Heren, maar Het heeft hen een schok gegeven om ze te laten weten dat de fluit klinkt. De heiligen komen allen bijeen. De naties worden verscheurd. De tekenen van het komen, het rode licht flitst, en we zien aan de handelswijze van onze hedendaagse vrouwen, waarop ons vanavond is gewezen, dat het zo is als de Bijbel zei dat het zou zijn; hier zijn ze.

191 De onfeilbare stem van Jezus Christus heeft ons gewaarschuwd om te letten op de dagen van Noach en die te vergelijken met de dag waarin wij leven. Als we dan deze dingen zien gebeuren: hoe de vrouwen knap worden en de zonen Gods ze tot zich nemen, hoe deze dingen zouden gebeuren; dan weten we dat deze generatie de komst van de Here zou zien; dan weten we aan het flitsende licht dat Zijn komst nabij is.

192 Ik bid, hemelse Vader, dat U ieder zult zegenen die zijn hand heeft opgestoken. Ik zend dit nederige, oprechte gebed tot U op en ik weet dat U me zult horen, want U was zo goed voor broeder Way vanmorgen om door een nederig klein gebed dat hart opnieuw te laten kloppen. Een oprechte liefde voor een broeder die in de schoot van zijn vrouw was gevallen, een koud en dood lichaam... Here, laat de mensen vanavond weten dat dood te zijn in zonde en overtredingen veel gevaarlijker is dan een lichamelijke dood te sterven; want er is niemand die u kan vastgrijpen op die tijd als u in zonde en overtredingen voorbij de voorhang gaat.

     Geef het vanavond, Here, dat elke ziel die z'n handen opstak... Ik zend mijn gebed tot U op in de Naam van de Here Jezus, dat er zo'n ommekeer in hun leven zal komen, dat er zo'n standvastigheid in hun hart zal komen, zo'n vastberadenheid in hun hart, dat ze niet meer tegen God zullen zondigen, dat ze van dit uur aan op Gods eeuwige, gezegende Woord zullen staan, en gevoed zullen worden door Zijn Heilige Geest en dag aan dag geleid zullen worden op de paden des levens, als ze voortreizen vanaf dit uur.

193 Onze hemelse Vader, misschien zie ik hen nooit meer; ik zou misschien nooit meer hun natuurlijke hand kunnen schudden op deze aarde, hoewel ik het graag zou doen. Maar Here God, ik bid dat dit gebed zal worden beantwoord. En U zei in Uw Woord: "Hij, die Mijn Woord zal horen en zal geloven in Hem, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van de dood in het leven." Ik heb vanavond op mijn eenvoudige manier de Waarheid van God gebracht; velen hebben dit Woord gehoord. Nu, U beloofde dat U hen zou redden, en dat ze niet verloren zouden gaan, en dat niemand hen uit Uw hand zou kunnen roven, en dat U hen zou opwekken op de laatste dag, niet één haar van hun hoofd zal verloren gaan. U hebt het beloofd.

194 Ik bid als een dienstknecht, Here, en als hun broeder, ik bid dit gebed en ik leg hen in de handen van God, opdat geen enkel kwaad ooit tot hen zal kunnen komen en Satan hen niet uit Gods hand zal rukken. Ze zijn Uw trofeeën. Nu, ik vertrouw dat U hun een lang leven zult geven, opdat zij zo mogelijk de komst van de Here Jezus zullen meemaken. Mogen ze hier vanavond weggaan als zielenwinners, om het anderen te vertellen en ze te brengen tot de verlossende kennis van Christus. Geef het, het is alles in Uw handen, Vader. In de Naam van Jezus Christus.

195 Terwijl we onze hoofden een ogenblik gebogen houden, vraag ik me af of er nu iemand aanwezig is, die, terwijl we baden voelde dat er iets ongewoons gebeurde in zijn hart, en voelt dat u van nu aan een aan Christus toegewijd leven zult gaan leiden. U ziet dat de komst van de Here nabij is, en u gelooft dat wat ik predik de Waarheid was, over dit flitsende rode licht, over de wijze waarop de dingen gebeuren, en u begrijpt dat dit het Woord van de Here is, omdat het Christus is, en u gelooft dat u vanaf vanavond een beter, nauwer leven met Christus zult leven, omdat u bad vanavond en om de belijdenis die u aflegde, steek dan, met uw hoofd gebogen, even uw hand op, en zeg; "Ik geloof het. Van deze avond af aan zal ik een ander leven leven." God zegene u! Dat is fijn; dat is wonderbaar. Ik geloof dat ik kan zeggen dat vrijwel iedereen die een poosje geleden z'n hand opstak, nu opnieuw de hand heeft opgestoken ten teken dat ze het hebben aanvaard.

196 Nu, als u nooit bent gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, bedenk, dat er geen andere Naam onder de hemel gegeven is onder de mensen waardoor gij moet behouden worden, dan de Naam van Jezus Christus. Bedenk, er is slechts één bruid, de bruid van Christus, en die draagt Zijn Naam.

197 Nu, en als u nog nooit gedoopt bent door onderdompeling in water in de Naam van Jezus Christus, laat mij als Zijn dienstknecht... Als God u heeft bewezen door tekenen en wonderen en door Zijn Woord, dat ik u de Waarheid vertel, dan gebied ik u, zoals Paulus deed in Handelingen 19, toen hij een groep Baptisten ontdekte... Ze waren gedoopt door Johannes de Doper; hij zei: "Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, nadat gij hebt geloofd?"

     Ze zeiden: "We weten niet dat er een Heilige Geest is."

     Hij vroeg: "Waarin zijt gij dan gedoopt?"

     Zij antwoordden: "Wij werden reeds gedoopt door Johannes de Doper daar in de Jordaan, dezelfde man die Jezus Christus doopte."

198 Dat was wel een wonderbare doop, maar Paulus zei: "Dat is nu niet meer goed." En hij beval hun dat ze weer moesten worden overgedoopt in de Naam van Jezus Christus, Handelingen 19:5. En Paulus zei: "Als er een engel van de hemel neerkomt en een ander Evangelie predikte dan dit wat ik heb gepredikt, hij zij vervloekt", Galaten 1:8. Toen herhaalde hij het nog eens en zei: "Zoals ik heb gezegd, zo zeg ik u nogmaals, al zou een engel – nlaat staan een prediker, bisschop, paus, of wat het ook mag zijn – als er een engel zou nederdalen uit de hemel, een cherub vanuit de hemel en hij zou een ander Evangelie prediken dan dat, laat hem vervloekt zijn." Dan gebied ik u, als u nog nooit bent gedoopt in de Naam van Jezus Christus, terwijl het water in het bassin is, en de doopkleding wacht, te komen om te worden gedoopt, onder aanroeping van de Naam des Heren; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is aan u en aan uw kinderen en aan hen die verre zijn, ja zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

199 Onze hemelse Vader, nu is het aan U. Ik kan de mensen proberen te overtuigen, maar dat ze het doen, kan ik niet bewerken. U bewerkt nooit iets tegen de wil van een mens in, want als een man of vrouw voorbestemd is tot eeuwig leven, en het licht van God over dat zaad flitst, dan zal het tot leven komen. En als er leven onder ons is vanavond, Vader, en U heeft het licht erover laten flitsen, en ze hebben de Waarheid gezien, mogen zij dan deemoedig en zacht naar het water gaan om gedoopt te worden in de Naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus.

200 Zoals we weten, moest elke persoon in de Schrift worden gedoopt en overgedoopt... Degenen die niet waren gedoopt in de Naam van Jezus Christus moesten worden overgedoopt. En de grote apostel die de sleutels tot het Koninkrijk had, zei op de dag van Pinksteren: "Bekeert u, ieder van u en laat u dopen in de Naam van Jezus Christus tot de vergeving van uw zonden, opdat uw zonden mogen worden vergeven. En dan is de belofte van de Heilige Geest voor u." Geef dat het vanavond in volle mate zal worden volvoerd, Vader.

201 Ik draag hen aan U op. Neem deze paar woorden en de overdenking van mijn hart en moge het aangenaam zijn in Uw ogen, o Here, en antwoord Uw kinderen en geef hun eeuwig leven. Red allen die gered kunnen worden en genees degenen die ziek zijn. Moge de genade van God rusten op ieder van hen, als we ze nu aan U opdragen in Jezus' Naam.

202 Nu, met onze hoofden gebogen, vraag ik onze zuster die de piano bespeelt hier te komen. Slechts een ogenblik, slechts nog ongeveer vijf minuten. Als er iemand is die gedoopt wenst te worden, die een belijdenis heeft afgelegd en gelooft... Als u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, en u gelooft het met heel uw hart, niet alleen emotioneel, maar u gelooft het, en u bent bereid te belijden dat u fout bent, en u vertrouwt niet op uw eigen verdienste maar op wat Hij heeft gedaan; en als u gereed bent naar voren te komen om Zijn Naam aan te nemen in de waterdoop, een lid te worden van het lichaam door de Heilige Geest, dan is de kamer voor de vrouwen aan de rechterkant en die van de mannen aan de linkerkant en kleding en alles ligt klaar.

203 Terwijl we onze hoofden buigen en onze zuster speelt: "Ik kan mijn Redder horen roepen." Als de zangleider daar iets bij wil zeggen... Met onze hoofden gebogen, de dienst is nu in de handen van de almachtige God. Voor ieder die wenst te worden gedoopt, die in de gebedskamer wenst te gaan om te bidden voor de doop met de Heilige Geest, daar zijn diegenen die bereid zullen zijn om u aanwijzingen te geven, of wat ook te doen. Mogen de woorden niet tevergeefs zijn gevallen, maar mogen ze volvoeren waartoe ze bestemd zijn. Met onze hoofden gebogen mogen we nu bidden, dat waarheen Hij ons leidt, wij daar volgen.

Ik kan mijn Heiland horen roepen, (nu bid, elke zondaar!)
Ik kan mijn Heiland horen roepen,

     Kon u Hem horen roepen toen Hij die dode man vanmorgen opwekte?

Ik kan...

     Kon u Hem horen roepen toen Hij in het Woord Zijn licht tot u deed flitsen?

Ik ga met Hem, met Hem heel de weg.

     Bent u bereid om heel de weg met Hem te gaan?

Waar Hij...

     God zegene u, mijn broeder! De mannen naar links. De vrouwen naar rechts. Ik...

Waar Hij heenleidt wil ik volgen,
Waar Hij heenleidt...

     De Bijbel zegt: "Zovelen als er geloofden, werden gedoopt."

Ik ga met Hem, met Hem, heel de weg.
Ik ga met Hem door de hof,
Ik ga met Hem door de hof,
Ik ga met Hem door de...

     Als iemand met de vrouwen hier mee wil gaan om de Heilige Geest te zoeken, ga in de kamer aan de rechterkant, enige van u zusters die...

... heel de weg.
Waar Hij heenleidt...

     Kunt u dat echt zeggen? "Waar Hij heenleidt wil ik volgen?" Wilt u dat doen? Wat doet u met die zachte stem die tot u spreekt. Wilt u gaan waar Hij heenleidt? Let op dat rode licht. Ziet u dat licht flitsen? We zijn in de eindtijd.

Waar Hij heenleidt wil ik volgen,
Ik ga met Hem, met Hem heel de weg.

Ik kan mijn Redder horen...

     Hoe spreekt Hij? Door Zijn Woord, in uw hart. Wilt u nu komen? Dit is uw uitnodiging. Bedenk, als het gebeurt voordat we weer samenkomen, bent u gewaarschuwd.

Ik kan mijn Heiland horen roepen:
"Neem uw kruis op, volg Mij heel de weg."

Waar Hij heenleidt...

     Nu, willen sommigen van de broeders om aanwijzingen te geven in de kamer hier links gaan? Zouden de broeders zich klaar willen maken voor de doop? Laat enige van de dienende broeders hier komen om ons te helpen, met ons in de kamer gaan.

... volgen,
Waar Hij heenleidt, (Meent u het werkelijk?) wil ik volgen,
Ik ga met Hem, met Hem heel de weg.

204 Nu, een ogenblik. Nu, als u niet bent gedoopt in water door onderdompeling in de Naam van de Here Jezus Christus, maar alleen in de titels, Vader, Zoon, en Heilige Geest... In heel de Bijbel werd nooit iemand, niet één persoon, ooit gedoopt in de Bijbel in de Naam van Vader, Zoon, en Heilige Geest, in die titel. Niemand werd er ooit zo gedoopt in de kerkgeschiedenis van de eerste driehonderd jaar; ieder werd gedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus tot aan het Concilie van Nicéa, Rome, waar de Rooms-katholieke kerk werd georganiseerd. Toen vervingen zij dat voor de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest.

205 Als er een geschiedkundige is, een prediker, of wie anders ook aan de radio, bij de band, die één Schriftgedeelte kan geven of één stukje geschiedenis waar iemand ooit anders werd gedoopt dan in de Naam van Jezus Christus, totdat de Rooms-katholieke kerk in Nicéa, Rome, begon, dan bent u verplicht om het mij te zeggen, zodat ik mijn excuses kan maken. Maar zoiets bestaat er niet. Nee! Elke persoon die werd gedoopt door onderdompeling, die niet was gedoopt in de Naam van Jezus Christus, werd geboden, voordat ze de heerlijkheid konden binnengaan, om zich opnieuw te laten dopen. Nu is het aan u.

206 Er is geen Schriftgedeelte in de Bijbel waar wie ook ooit werd gedoopt met gebruik van de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals men vandaag doopt. Het is een Katholieke, Rooms-katholieke geloofsbelijdenis, die werd doorgegeven via Maarten Luther, en John Wesley bleef ermee doorgaan; de Bijbel voorzegt dat het zo zou gebeuren en ten einde zou lopen in de laatste dagen; en de deur zou open staan, zoals we onlangs bij het doornemen van de gemeentetijdperken zagen.

207 Het is aan u. Ik ben slechts een boodschapper van de Boodschap. Nog eens, laten we het geloven. De deuren zijn open. Het doopbassin is vol, en er is geen reden... Er ligt kleding gereed, en we zullen gereed zijn om in de volgende paar ogenblikken te dopen.

208 Als u hier bent en u bent niet gedoopt, zou u niet willen komen en het vervullen, terwijl we nog eenmaal zingen.

209 U zegt: "Ik ben wel van plan dat op een of andere dag te gaan doen, broeder Branham." Die een of andere dag zou het u misschien net zo kunnen vergaan als broeder Way vanmorgen, maar misschien niet met de genade die er op volgde. U zou elk ogenblik kunnen sterven. Ook als u jong bent, ook wanneer u de nacht nog doorkomt, u zult... Als u zeventig jaar oud bent, zult u velen die tien, vijftien of dertig jaar oud zijn, kunnen overleven. Duizenden van hen zullen deze nacht sterven. Dat is waar. U weet niet wanneer ú gaat. Wees zeker, laat het er niet op aankomen wat dat betreft. Bedenk, u zou in uw werk of bij wat anders een kans kunnen wagen, maar waag de kans niet wat dit aangaat. Bedenk, mijn stem zal op Gods magnetische bandopname op de dag van het oordeel tegen u getuigen. Dus denk er nu over na, terwijl we het nogmaals zingen met onze hoofden gebogen.

Waar Hij... (Broeder Neville) heenleidt wil ik volgen,
Waar Hij heenleidt, wil ik volgen,
Waar Hij heenleidt, wilt ik volgen,
Ik ga met Hem, met Hem heel de weg.