Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Vragen en antwoorden, deel 2

Door William Marrion Branham

1 Laat ons een ogenblikje blijven staan voor gebed.

     Dierbare God, wij danken U vanavond allereerst voor Jezus Christus, onze Redder. Wij danken U omdat Hij Dezelfde is gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Wij danken U voor mensen die dat geloven. We zijn zo blij dat wij een God hebben, niet een denkbeeldige God, een denkbeeldige afgod, een denkbeeldige geest; er is niets denkbeeldigs bij – een ware en levende God, Die bij ons en in ons leeft en door ons heen werkt. Die geen beeld voor God maakt, maar wij zijn levende afbeeldingen van God... De Heilige Geest spreekt niet door een beeld, maar spreekt door een verlost vat: God gemanifesteerd in vlees. Hoe danken we U daarvoor, de grote Vuurkolom die ons volgt, of liever gezegd, wij die Hem volgen en voor al de grote manifestaties van dezelfde Geest, Die dezelfde werken doet die Hij altijd heeft gedaan toen Hij naar de aarde kwam. Wat een troost geeft het ons.

2 We zijn vanavond tezamen gekomen Heer, met geen ander doel dan door Uw hulp te weten hoe en te leren hoe we betere Christenen kunnen zijn en hoe we beter geschikte personen kunnen zijn voor dit uur dat we naderen. Wilt u ons niet helpen, Heer; wij hebben u van node. In Jezus' Naam. Amen. U mag gaan zitten.

3 Er waren nog ongeveer dertig of veertig vragen. Ik weet niet hoe ik ooit aan ze toe zal komen. Ik heb vanmiddag erg mijn best gedaan om te zien of ik ze tot normale omvang terug kon brengen, maar ik kon het niet. Maar ik wil u zeggen dat ik deze vragen werkelijk zo goed mogelijk zal beantwoorden, omdat het fijne vragen zijn, die komen uit het hart van Christenen. En ik wil zeker alles doen wat ik weet om ze te beantwoorden, ze zo fijngevoelig mogelijk te beantwoorden. En ik wil de Here ervoor danken hoe Hij deze morgen geholpen heeft, ons te helpen houvast te krijgen op deze vragen en voor de antwoorden die Hij ons gaf.

4 Nu, ik heb ze hier allemaal door elkaar, ik vermoed nog zo'n honderdvijftig. En we hebben er, vermoed ik, ongeveer twintig gehad vanmorgen. En nu voor we beginnen, zou ik graag zeggen dat, als iemand dit artikel wilde zien over "Een kerk danst rock en roll, terwijl de drums drummen", de Presbyteriaanse voorganger die zijn gemeente aanvoert om te rock en rollen, een programma voor het sacrament... Laat me hier even kijken.

5 "Jeugdige leden swingen op jazz. Passie-spel verhaalt van de kruisiging in modern i-d-i-o-o-m: 'rock en roll'."

     De voorganger hier, die al de tieners leidt en met hen de lijdensgeschiedenis doorneemt, beeldde de kruisiging uit door middel van rock en roll en jazz. Wel... Het is in Maryland. Nu, is dat niet wat?

6 En dan is hier die foto van die... Ik vertelde u vanmorgen van deze Beatles: "Terugkeer van de Beatles", en daar zijn de krantenartikelen; u zou het gewoon in het tijdschrift moeten lezen en al die andere dingen. "... hadden als het ware een nieuwe religie gesticht." Nu, hun manager... Ik heb hier een stukje uit de krant. U hebt geen tijd... Als iemand het wil lezen – of ik kan ze op het mededelingenbord prikken, dan kunt u ze allemaal lezen. Ik wil u alleen maar tonen dat het uur waarin we leven, schokkend is. U zou het niet kunnen begrijpen, maar mensen, probeer te begrijpen wat deze dingen betekenen! Ik heb broeder Capps gevraagd – hij heeft een goede opleiding gehad en kan beter lezen dan ik. Ik heb hem gevraagd dit artikel van de manager van de Beatles voor te lezen. Broeder Capps kunt u het op dit moment voorlezen?

7 [Broeder Capps leest het artikel over de Beatles voor, waarin het volgende staat:]

     De Beatles verwonderen zich over zichzelf en behoeven geen antwoorden. "Het is ongelofelijk, absoluut ongelofelijk!" zegt Derek Taylor, de persagent van de Beatles. "Hier zijn deze vier jongens uit Liverpool. Ze zijn ruw, ze zijn goddeloos, ze zijn ordinair, en ze hebben de wereld overgenomen. Het is of ze een nieuwe religie hebben uitgevonden. Ze zijn compleet anti-christelijk. Ik bedoel, ik ben ook anti-christelijk maar ze zijn zo anti-christelijk, dat ze mij schokken, wat niet zo gemakkelijk gebeurt. Maar ik ben bezeten van hen. Is niet iedereen dat? Ik ben bezeten van hun oprechtheid en de mensen die het meest van ze houden, zijn de mensen die het meest beledigd zouden moeten zijn."

     "In Australië, bijvoorbeeld, elke keer als we op een luchthaven aankwamen, was het of dat de Gaulle geland was, of beter nog, de Messias. Langs de routes stonden rijen mensen. Kreupelen wierpen hun stokken weg. Zieke mensen renden naar de auto, alsof een aanraking met één van de jongens hen weer gezond zou maken. Oude vrouwen stonden met hun kleinkinderen te kijken wanneer we voorbij kwamen. Ik kon de blik op hun gezichten zien. Het was alsof er een verlosser was gearriveerd, en al deze mensen waren gelukkig en opgebeurd alsof de dingen op één of andere manier nu beter zouden gaan." Taylor pauzeerde en stak een sigaret in zijn mond. "Het enige wat nog voor de Beatles overblijft", zei hij, "is om op een genezingscampagne te gaan."

8 Is dat niet wat Hij zei? "Velen zullen op die dag tot Mij komen en zeggen: 'Here, heb ik niet...'" Ziet u? Kunt u nu niet zien dat u uw vertrouwen niet kunt stellen op genezingscampagnes? U kunt uw vertrouwen op geen enkel teken stellen zoals dat. Het enige waar u uw vertrouwen op kunt stellen is het ZO SPREEKT DE HERE van de Bijbel. Nu gemeente, dat is precies waar ik heb geprobeerd u te houden, mijn kinderen. En als er iets met mij gebeurt en God neemt mij van deze aarde weg, faal daar nooit in. Gedenk dit met heel uw hart: Blijf bij dat Woord! Verlaat dat Woord niet! Alles wat in tegenspraak daarmee is, laat het liggen, ongeacht wat het is. Dan weet u dat het juist is. Ziet u?

9 Een genezingscampagne nu! Zondige mannen die zelfs hun eigen managers schokken met hun vulgariteit en vuil en smerigheid; en mensen werpen hun krukken weg en worden genezen door naar deze jongens te kijken. Het is zo vies en vuil en anti-christelijk! Ziet u, het is Satan op een spot-campagne. Ziet u? Hij doet alles wat de Christus kan doen, maar het Woord kan hij niet bevestigen. Ziet u? Hij zal er hier een deel van nemen en daar een deel van, maar alles tezamen kan hij het niet nemen. Ziet u? Hij kan het niet bij elkaar krijgen. Dus u ziet, dat het geen wonder is dat de Bijbel zei dat het bijna de uitverkorenen zou misleiden, als het mogelijk was – de anti-christelijke geest.

10 Nu, zelfs hun eigen pers-manager hier, de pers-agent; hij is vóór hen, gelooft in hen en zei dat hij door hetzelfde bezeten is, omdat ze hem hebben gewonnen.

11 Deze kwade dingen, die... Ziet u nu niet vrouwen, waarom ik u probeer te vertellen over het dragen van korte broeken, het haar afknippen, kortknippen en al dat soort dingen? Het is een geest. Het is een geest! Hier staat het regelrecht in onze tijdschriften en alles wat er wordt getoond – rock en roll en dergelijke, in de kerk... Wel, het is precies een podium voor Satan, en ze zijn nog steeds kerken en denominaties.

12 Terug naar het Woord, kinderen, zo snel als u kunt; en waag het niet het te verlaten! Blijf precies bij het Woord.

     Ziet u, hoe die anti-christelijke geest in tongen kan spreken, tekenen en wonderen kan tonen, hoe hij de zieken kan genezen? Hij kan al deze dingen doen. Ziet u? Die mensen denken dat ze God naderen, dat deze jongens door God gezonden zijn, omdat de kerk het Woord in de steek heeft gelaten.

13 Die jongens behoren bij de kerk. Elvis Presley is van de Pinkstergemeente. Pat Boone is van de kerk van Christus. Kijk deze kerels eens, Pinkstermensen, Kerk van Christus en allen houden ervan, terwijl die boze geesten op hen zijn! Red Foley, een gouden stem, Kerk van Christus, zingt religieuze liederen zoals niemand ze kan zingen, en rock en roll bij de volgende keer. Aan hun vruchten zult u ze kennen. Kijk bij welke kerk ze behoren. Elvis Presley is lid van de Assemblies of God. Daar bent u er, elk van hen wilde dat en Satan gaf het hun.

14 Ziet u niet, vrienden hoe... Verlies niet uw houvast op dat Woord. Ziet u? Het is een geest die op u komt.

15 En ik vertel deze vrouwen, wanneer zij zichzelf er sexy laten uitzien in deze jurken, dat God u ter verantwoording zal roepen voor het plegen van overspel. Als u gelooft dat ik ben wat u zegt, Gods dienstknecht, een profeet, luister dan naar wat ik u vertel. Ziet u? U zou het misschien niet mogen begrijpen, en als u het niet kunt, doet u dan gewoon wat ik u vertel te doen. God zal mij verantwoordelijk houden voor wat ik zeg. Ziet u? Luistert u aandachtig, en bedenk dat deze dingen een geest zijn.

16 Gewoonlijk weet de persoon misschien niet... Herinnert u zich: "God verborgen onder een huid", waar ik niet lang geleden over predikte (ziet u, ziet u?) – God met een huid om zich heen? Nu, bedenk slechts dat sommigen van ons naar deze wereld zijn gezonden zijn om in die sferen door te breken en deze dingen te vertellen. Ziet u? Het is de voorkennis; het is God die spreekt en het toont. Wanneer u iets beoordeelt naar het vlees, wel ze zijn onwetend (kijk hier eens), fijne mensen, eerlijk, zouden u geen leugen of iets anders vertellen. En dat alles is de duivel: religieus, beginnen zelfs een genezingscampagne. Ziet u? Het is gewoon zuiver anti-christelijk. Zie? En daar zijn Presbyterianen en dergelijke. Ziet u die denominaties, hoe ze precies hetzelfde doen?

17 Wel, hier in Londen, Engeland, hadden ze niet lang geleden een rock en roll team om Christus na te doen en Judas en al dat en... Ze noemden Christus "Daddy O" en spraken met die woorden die deze krankzinnige jongeren gebruiken. Ziet u? De tienerjeugd heeft de wereld overgenomen. Nu, weet u dat de Bijbel dit voorspelt? Ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, verbondsbrekers, valse aanklagers, ongehoorzaam aan de ouders (ziet u?), tieners die de wereld overnemen, en het is gebeurd.

18 Ik ging onlangs naar een restaurant; men liet één van deze oude, smerige muziekautomaten spelen en dergelijke. En ik wilde zelfs mijn gezin daar niet mee naar binnen nemen. Ik zei tegen die dame: "Hoeveel kosten die grammofoonplaten?"

     "Tien cent per stuk."

     "Hoeveel zal hij er in een uur spelen?" Ze vertelde het me. Ik zei: "Hier is het geld, haal de stekker er maar uit!"

     "Wel", zei ze, "dat zou ik niet kunnen doen. Die kinderen komen hier binnen om ze te laten spelen."

19 Toen kon ik daar geen geld besteden; ik ging ergens anders heen. Ziet u? Wel, die rommel zou je nerveus maken; als je daarheen ging zou je daarna een dosis kalmerende middelen moeten innemen, nadat je dat krankzinnige gedoe had gehoord! Dat staat een Christen gewoon tegen. Als u van dat soort spul houdt, weet u wat er dan verkeerd met u is? U moet nodig gered worden, omdat wat in u is zich voedt met iets dat buiten het Woord is. Het voedt zich met...

20 U zou zich toch niet voor kunnen stellen dat Jezus zoiets deed, is het wel? Zou u zich kunnen voorstellen dat één van de profeten zoiets deed? Ziet u niet, vrienden, de hele zaak, het is van alle kanten de duivel. En de Bijbel zei hoe hij in de vorm van religie zou komen en gewoon precies eender zou doen als de Christus. Ziet u? Maar de enige manier dat u ooit in staat zal zijn om het te onderscheiden is, u niet te voegen bij die kerk of te voegen bij deze kerk, maar te blijven bij het Woord; Hij is het Woord.

21 Nu, de Here zegene een ieder van u. We zullen regelrecht naar de vragen gaan. En nu, voor ongeveer een uur en vijftien minuten... Ik zal niet in staat zijn om door al deze vragen heen te komen. Er liggen gewoon stapels. Ik geloof dat het goede vragen zijn. Ze zijn erg fijn. Ik zal ze gewoon grijpen en er hier en daar één uitpakken, naarmate ik verder ga. En nu... het beantwoorden...

     Ik dacht, vanavond zal ik gewoon komen en ze iemand laten voorlezen en "ja" of "nee", "ja" of "nee" zeggen op... Zo doet u geen recht aan de mensen. Ze hebben deze vragen gesteld om ze beantwoord te krijgen. En ik zou dat niet willen doen, want ik zal nemen wat ik kan en wat ik niet kan nemen daar zal ik een volgende keer aan toe komen.

22 En nu, ik... ik weet het niet wat aanstaande zondag betreft, ik zal het u nog vertellen: als u Billy te pakken kunt krijgen ergens tussen nu en woensdag... Het kan zijn dat we weg moeten gaan.

23 Nu, hier is een punt. Ik ben ver achter met de persoonlijke gesprekken. Billy toonde mij een stapel gesprekken, ongeveer zó hoog, die moesten wachten, sommige al maanden. Wel, zolang ik hier ben, moet ik daar enkele van nemen en enige van de samenkomsten en alles doen wat ik kan om het een beetje in evenwicht te brengen. Terwijl ik deze week weg ben, ga ik bidden en de Here vragen: "Wat wil Hij mij laten doen, deze vragen afmaken of de persoonlijke gesprekken?" Als ik de persoonlijke gesprekken neem, dan zal ik gewoon op zondag thuis komen en de persoonlijke gesprekken ergens rechtstreeks doornemen en de hele dag doorgaan met gesprekken. En zo niet, wel dan zal ik de gesprekken moeten uitstellen tot ik weer terug ben. En als ik het niet doe, dan zal ik beantwoorden... Ik zal... Billy zal u een kaart sturen.

24 En ik vertel u, dat het fijn is dat deze dierbare kinderen u vertellen hoe ze van elkaar houden en van de liefde die ze voor elkaar hebben. De één zal het de andere vertellen en de ander vertelt het weer... Billy belt er gewoon een op in een district van ongeveer tweehonderdveertig kilometer ver en de rest van hen krijgt de overigen te pakken. Ze houden van elkaar. En ze willen niets missen. Zij willen hier elk ogenblik zijn om te kijken wat er gebeurt; want als de Here iets zou geven, dan willen ze hier zijn om het te ontvangen. En ik waardeer hen.

25 Nu, dierbare vrienden, herinner u, dat ik deze morgen een uitspraak deed over enkele van de vragen. En ik bemerk dat sommige van deze (ja!) die vanmorgen binnenkwamen, meer gaan over mensen die verhuizen naar Arizona. Ziet u? Ik dacht dat ik dit beter duidelijk kon maken, zodat u het zou begrijpen.

26 Nu, denk niet dat ik de mensen probeer te vertellen waar ze kunnen wonen en wat ze kunnen doen, en... Nu, dat zeg ik niet, mijn dierbare broeder. Er zijn oprechte mensen die daarheen willen verhuizen... Wel, iemand die wil verhuizen, ik zou zeker blij zijn zolang ik daar ben – voor zover ik daar ben. Ik ben ongeveer tien keer meer hier dan dat ik daar ben. Ik heb... Tussen nu en kerstmis ben ik ongeveer vier dagen daar. Onmiddellijk daarna ga ik overzee. Ik zal misschien twee of drie weken hier in de tabernakel zijn alvorens overzee te gaan voor een opwekking dit voorjaar, zoals ik gewoonlijk doe. En dan van daar af heb ik maar één samenkomst in Arizona en dat is in januari in Phoenix, twee avonden met de Christen-Zakenlieden. Ziet u? Ik heb niet... Als de mensen daarginds... Zou u die band even stil kunnen zetten? [Broeder Branham spreekt tot de samenkomst, terwijl de bandrecorder uit is gezet – Vert]

27 Als we nu met deze vragen beginnen vanavond zal ik er hier één nemen en... Vindt u ze fijn? Zeg: "Amen!" [De samenkomst antwoordt: "Amen!" – Vert] Ik denk dat het voor ons op dit ogenblik nuttig is. En o, ik geloof binnenkort... Terwijl ik vanmorgen, voordat ik hierheen ging, naar een paar teksten en wat plaatsen in de Bijbel zocht, dacht ik: "O, wat zou het wonderbaar zijn... Terwijl wij wachten op de komst van de Heer, wat zou het wonderbaar zijn om terug te gaan naar al die Oudtestamentische karakters, naar Job, en dat door te nemen en een reeks samenkomsten overzee te houden (zou het niet wonderbaar zijn?), gewoon om u te tonen hoe ze precies als type passen in de dag (het hele Woord staat met elkaar in verband) en alles omtrent de vernietiging van de – en de tijden van vroeger en hoe ze een beeld zijn van vandaag; en hoe alles in het Oude Testament spreekt over de komst van de Here Jezus."

279 Nu, de eerste vraag die ik hier uit trok: Broeder Branham is het verkeerd voor een Christin om haar haar in krulspelden te rollen? Ook, hoelang behoren haar mouwen te zijn? Dank u. Een zuster.

28 Nu dat betekent heel veel voor die vrouw. Nu, voor sommigen van onze broeders... we zouden mogen denken: "O, die dwaze vrouw." Maar het is niet dwaas voor haar. Ze wil het weten.

     Nu, over het haar te doen in, wat was het, pijpekrullen of zoiets. Het spijt me. Ik bedoel niet... O, het... Het spijt me. Krulspelden. Neem mij niet kwalijk. Krulspelden, pijpekrullen! Dat is wat de meisjes jaren geleden droegen. U herinnert het zich, een soort... Was het niet zo? Ze noemden het pijpekrullen, gewoon een soort van krullen die neerhingen? Nee, krulspelden, neem me niet kwalijk, vrienden.

29 "Wat voor mouwlengte behoorde zij te dragen?" Nu, ik denk niet dat daar iets over is. Ik weet het niet. Ziet u? Wat ik niet met de Bijbel kan ondersteunen daar wil ik niet veel over zeggen.

30 Nu ik vertel u dit gewoon voor mezelf, omdat ik geen Schriftgedeelten heb om het te ondersteunen. Het enige wat ik voor de dames heb over hun haar, is het niet te knippen. Hoe ze het willen dragen is aan hen. En over die krulspelden, eerlijk gezegd weet ik niet wat het zijn, tenzij het deze dingen zijn die er uit zien als wasknijpers die ze in hun haar steken. Daar ik... het enige wat ik weet...

31 En de lengte van de mouwen, ik geloof omdat u een Christen bent, zal God u vertellen wat te doen omtrent deze dingen. Ziet u? Ik geloof dat u, als Christenmens, zou moeten weten hoe het te doen. Ik denk niet dat God een bepaalde lengte knipt, wat het ook is. Zolang u waardig bent en er eerbaar en rein uitziet, geloof ik dat het goed is. U niet? Ziet u? Nu, dat is gewoon mijn mening. Dit ben ik nu, ziet u, daar ik er verder niets over uit de Schrift kan halen.

32 Ik geloof dat vanmorgen de vraag naar voren kwam over het verven van het haar, weet u, met een kleurstof. Nu, ik, ik... ik kan er niets over zeggen. Ik weet het niet, maar ik heb geen Schriftgedeelten om te zeggen uw haar niet te kleuren. Nu, dat is...

     U vrouwen, u houdt ervan om er leuk uit te zien, en u behoorde er leuk uit te zien. En broeder Branham is niet tegen jullie, kinderen. Jullie zijn mijn kinderen; en ik heb jullie lief en ik wil niet tegen u tekeer gaan. Ik zou het voor geen geld willen doen; ik probeer u alleen te helpen.

33 Maar kijk, laat me alleen vragen... Laat me dit zeggen als antwoord op die vraag. Nu bent u gereed? En voor u op de band, hier is het, zusters: als het een vraag voor u is, doe het niet! Maar als u vervuld bent met Gods Geest en geleid wordt om het te doen, zolang het niet tegen de Schrift in gaat en er geen vraag u belemmert, u volledig bevredigd bent, dat dat de wil van de Here is, ga dan door en doe het (ziet u?), daar er geen Schriftgedeelte is om er nee op te zeggen. Ziet u? Ik heb geen... Er staat niets dergelijks in de Bijbel.

34 Ik weet dat Jesaja 5, geloof ik dat het is, sprak over vrouwen, hoe ze feestgewaden of wisselklederen willen dragen en al het andere zoals dat; maar dat was hoogmoed en opmaak. Als u dat doet uit ijdelheid, dan is het verkeerd ziet u? Onderzoek uw hart voor God. Als er geen Schriftgedeelte voor is, gaat u door zoals de Geest u leidt en doe het. Maar als het erop aan komt of u lang haar of kort haar behoorde te hebben: heb lang haar; dat is de Bijbel.

35 Er is hier een vraag; ik zou het nu meteen kunnen beantwoorden. Hij zit hier tussen; ik zag hem vanmorgen of een andere keer. Er stond: "U gaat altijd tekeer tegen de vrouwen, over hoe zij hun haar niet moeten dragen, maar u zegt nooit iets over de mannen."

36 Als ik een man hier binnen zag komen met lang haar, neerhangend op z'n rug als een vrouw, zou ik zeggen: "Meneer, waarom gaat u niet naar de kapper? U ziet eruit als een vrouw." Ziet u? Maar mannen doen dat gewoonlijk niet. Ziet u? Niet als man... Nu, niet dat de man onfeilbaar is, zij zijn net zo schuldig als de vrouwen.

     En tussen twee haakjes, een man die z'n vrouw dat zal laten doen, hij is er dubbel schuldig aan, omdat hij wordt verondersteld degene te zijn die het thuis voor het zeggen heeft. En die man kan zelfs z'n eigen huis niet besturen; hoe zou hij het kunnen doen in het huis van God? Ziet u?

37 Ik ben zo dankbaar voor onze groep van vrouwen die hier komen. Ik zeg dit met respect en liefde, en nu, God weet dat dit de waarheid is. Ik had vroeger een prediker-vriend ginds in het zuiden, die één van de reinst uitziende gemeenten had die ik ooit gezien heb. Wat vrouwen betreft, de schoonste vrouwen die ik ooit gezien heb, zaten daar, heilig, godvrezend, met lang haar. En ik bewonderde het altijd als ik naar die gemeente ging. En de Here Jezus heeft mij heden hier een gemeente gegeven die deze een honderdmaal overtreft – mijn vrouwen.

38 Ik geef u geen standje om gemeen te zijn; ik ben alleen zo blij om u. Ik wil gewoon niet dat Satan ergens een voet aan de grond krijgt. Ziet u? Ik wil dat u opwaarts gaat, niet achterwaarts. Laat nooit iemand u misleiden door enige bekoringen of iets dergelijks, of iets zeggend als: "O, wel, het maakt niet uit..." Ziet u? Dat is de wijze waarop Satan het Woord aan Eva uitlegde. Ziet u? Geloof gewoon wat het Woord zegt. In orde.

280 Erg dringend. Broeder Branham, wetende dat de tijd aan het eindigen is en de eeuwigheid gaat beginnen, wat zou uw advies zijn voor een stel dat van plan is te trouwen?

39 Ga regelrecht door en ga trouwen. Ziet u? Ga gewoon door alsof u nog honderd jaar hier op aarde zou leven. Ga gewoon regelrecht door; houd uw hart gericht op Christus, niet uw hart gericht op deze dingen van de wereld, maar op Christus. Ziet u? Ga gewoon door; trouw, kinderen! God zegene je in je huwelijk.

281 Dierbare broeder Branham, ik ben gedoopt in Jezus' naam. Het Woord zegt dat gij de gave van de Heilige Geest zult ontvangen. Betekent dit de doop, de Heilige Geest, of betekent het dat ik de gave behoorde te ontvangen – een definitieve – dat ik een zekere ervaring behoorde te ontvangen bij de doop? Ik verlang om te worden vervuld met de Geest. Vergeeft u mij alstublieft het lange briefje, daar ik u reeds lang deze vraag heb willen stellen. Dank u. En de persoon heeft met zijn naam ondertekend. Het zijn mensen van buiten de stad.

40 Nu, daar is een goede vraag. Nu, de doop met de Heilige Geest is een besliste ervaring, die een persoon moet ontvangen. Nu, laat me dat gedurende een ogenblik duidelijk voor u maken. Ziet u? Nu, vele mensen hebben het idee... Ik geloof dat het verward is geworden. En misschien wel hier in de gemeente en voor de gemeente die luistert, zou er een vraag kunnen zijn. Nu, wanneer ik erover spreek dat ik niet geloof dat het uiteindelijke bewijs van de Heilige Geest het spreken in tongen is (ik aanvaard dat niet), geloof ik met Gods hulp dat ik het kan bewijzen uit de Bijbel dat het fout is (ziet u?), omdat het spreken in tongen een gave van de Heilige Geest is. Hoevelen weten dat? Goddelijke genezing is een gave van de Heilige Geest, en hier doen de Beatles het. Ziet u?

41 Satan kan elk van die gaven nabootsen. Heksen, tovenaars kunnen in tongen spreken en het uitleggen. In de oerwouden zal een tovenaar menigmaal in tongen spreken, bloed drinken uit een mensenschedel en onbekende tongen uitleggen.

42 Daar in Arizona wanneer ze dat oude dansfeest van de korendans houden, wikkelen de Indianen de mannetjes-slangen om zich heen, wanneer ze proberen tot God te bidden om hun regen voor hun koren te zenden. Zij noemen het de korendans. Ze nemen de halm van het koren en doen het om zich heen en maken een kleine lap en ze dansen. En de toverdokter komt naar buiten met horens op zijn hoofd, bisonhorens. En ze dansen met deze mannetjesslangen om zich heen, en de tovenaars en vele van de pijprokers en dergelijke in de omtrek... Ze zullen op die tijd geen blanke toelaten, maar ik heb ze door een verrekijker gadegeslagen en ik heb Indianen-vrienden die naar hun dans gegaan zijn; dat zijn degenen die geen Christen zijn natuurlijk. En ze dansen deze korendans en houden daarbij die slangen vast. En de tovenaar komt naar buiten en snijdt zichzelf met messen, en al het andere, en uiteindelijk komen ze in de geest en spreken in tongen en leggen het uit.

43 Ik zou u nu in nog geen drie of vier uren ergens mee naar toe kunnen nemen waar een medium een potlood op de tafel zal leggen en in geestvervoering zal gaan en allerlei dingen en met hun handen wuiven; en dat potlood zal omhoog komen en in onbekende tongen schrijven en de tovenaar zal gaan staan en u vertellen wat het betekent.

44 Nu, dat is geen bewijs van de Heilige Geest. Ziet u? U kunt daar niet op vertrouwen. U kunt niet vertrouwen op de vrucht van de Geest, omdat de eerste vrucht van de Geest liefde is. En de Christian Science beoefent meer liefde dan wie ik ook maar ken, en ze ontkennen zelfs dat Jezus Christus Goddelijk is. Ziet u? Er is slechts één bewijs van de Heilige Geest waarvan ik weet en dat is een waarachtig geloof in het beloofde Woord van het uur!

45 Nu, die Joden kwamen; ze hadden meer religie dan de discipelen. Zij waren beter in de Schriften getrainde mannen dan de discipelen, omdat deze vissers waren, belastingontvangers, enzovoort. En ze hadden echt geloof en oprecht geloof in wat ze deden. Nu, luister heel aandachtig; mis dit niet! Ziet u? Wanneer het erop aankomt dat het de vruchten van de Geest zouden zijn, aardig en vriendelijk, vermoed ik dat er niet één van die priesters hierin Jezus Christus niet zou kunnen voorbij streven. Hij ging naar de tempel, vlocht touwen, keek in toorn op hen neer en keerde hun tafels om en joeg ze weg van die plaats. Is dat juist? De Bijbel zegt dat Hij met toorn op hen neer keek. De Bijbel zei dat. Dat is precies juist.

46 Dus ziet u, die priesters waren vriendelijke, zachtmoedige, begrijpende mensen. Toen het op de vruchten van de Geest aankwam, konden ze meer vruchten van de Geest tonen dan Jezus ooit kon. Wanneer het op theologie aankwam – zij wisten niet van een school waar Hij ooit uit gekomen was. "Vanwaar komt deze Man? Waar kwam Hij vandaan? Wat voor lidmaatschapskaart heeft Hij? Tot welke organisatie behoort Hij? Wij weten niet waar Hij vandaan komt. Hij was absoluut een verschoppeling die op onwettige wijze was geboren. Wel, we zouden Hem hier binnen enkele ogenblikken neer kunnen halen en u tonen door de wetten..." Ze hadden recht om te doen wat ze deden, als het daarop aankwam. Waarom? Omdat ze faalden te zien dat Hij het beloofde Woord voor dat uur was. De enige manier waarop zij het herkenden was toen Jezus het Woord volvoerde, door in staat te zijn hun te vertellen wat zij in hun harten hadden, wat ze gedaan hadden... Hij was een Profeet overeenkomstig het Woord van God. Wat Hij zei kwam te geschieden, elk woord, woord voor woord.

47 Hij was Gods Profeet, Dienstknecht, God de Profeet. Niet... Daarvoor was het de profeet van God en dit is God de Profeet, niet de profeet van God. Dat waren Maleachi, Jeremia, en Jesaja en Elia enzovoort, maar dit was God de Profeet, niet de profeet van God. Begrijpt u het nu?

     Alle profeten beeldden Zijn leven in gedeelten uit, speelden hun deel, maar in Hem was de volheid van alle profeten. De profeten, het Woord van de Here kwam tot hen, de profeten, maar dit was het Woord én de Profeet, dezelfde Persoon. Ziet u?

48 Nu, wanneer iemand Christus ontvangt op de wijze waarin hij is, kunt u het niet aanvaarden als... Ziet u? Nu, sommigen zeggen: "Wel, ik ben Lutheraan." Wel, daar is niets op tegen, maar de arenden voeden zich daar niet op. Ziet u? Dat was zo ver als het was; dat was vers voedsel van die dag.

     "Ik ben een Wesleyaan." Dat is goed, maar u leeft in het verleden. Ziet u?

     Nu, die mensen zeiden: "Wel, wij hebben Abraham tot onze vader."

     Die profeet zei: "God is in staat om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken." Ziet u?

     "Wij behoren hierbij. Wij behoren daarbij."

     Dat had er niets... Hij zei: "Gij, generatie van adders, wie heeft u gewaarschuwd de toorn te ontvlieden? Begin niet te zeggen: 'Wij hebben Abraham tot onze vader', omdat God in staat is om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken." Ziet u?

49 Dus om een goed-getraind theoloog te zijn, had er niets mee te maken. Om zachtmoedig en vriendelijk te zijn, had er niets mee te doen. Wat maakte Hem anders? Hij was het Woord vlees gemaakt, niet het Woord voor de dag van Mozes, Mozes was het Woord van die dag; niet het woord voor de dagen van Noach, Noach was het Woord voor die dag; niet het Woord voor de dag van Elia, Elia was het woord voor die dag; maar Hij was het tegenwoordige tijd-Woord, en zij leefden in het verleden.

50 Hetzelfde herhaalt zich! Dat is het bewijs van de Heilige Geest, wanneer God het aan u openbaart en u ziet het ZO SPREEKT DE HERE, en aanvaardt het. Niet wat u bent, wat u was, of niets daarover, het is wat God nú voor u heeft gedaan. Daar is het bewijs.

51 Jezus zei... Hij gaf ons het bewijs van de Heilige Geest. Johannes 14. Hij zei: "Ik heb u vele dingen te vertellen. Ik heb geen tijd om het te doen, maar wanneer de Heilige Geest zal komen, zal Hij het u vertellen, de dingen in uw gedachten brengen, waar Ik over sprak en zal u ook de dingen tonen die zullen komen." Ziet u het niet? Daar is het bewijs. Dat is voorspelling en de Goddelijke uitlegging hebben van het geschreven Woord. Nu, is dat niet het bewijs van een profeet?

52 Een ziener in de Bijbel was een man die kon voorzeggen en het zou volmaakt en precies zijn, niet dat iemand de handen op hem legde, dat is een gave. Een profeet is voorbestemd en geboren om een profeet te zijn. Ziet u? Heel zijn leven was hij een profeet, dat is een bediening. Dat is waar de mensen...?...

53 Vele van de vragen hier gaan over: "Wel, zal de bruid..." "Wel zal dit...?" "De gemeente en..." Ziet u? U kunt niet uitmaken wat ze zijn. De bruid is de uitverkorene van God. De gemeente gaat door... Dat zijn degenen waarvan wordt gezegd: "Elk die wil kan komen." Maar de bruid is de uitverkorene van God!

54 Er zijn vijf door God uitverkoren bedieningen. "Want God heeft in de gemeente geplaatst apostelen, profeten, leraars, herders, evangelisten." Gód deed dat. Mensen hebben diakenen, enzovoort, en al het andere, maar ziet u, God stelt echter in de gemeente aan voor de volmaking van de gemeente – u kunt het niet uitmaken.

55 Nu, de Heilige Geest; wanneer Hij komt, is Hij een getuige tot u (ziet u?) dat dit Woord juist is, het Woord voor vandaag, niet het Woord voor Luther, niet het Woord voor Mozes. Wij getuigen dat het de Waarheid is, maar het is een andere dag.

56 Nu, wat als Jezus was gekomen en gezegd had: "Zoals Mozes u allen nu uit Egypte kwam halen, ben Ik gekomen om u ergens anders heen te brengen?" Wat als Hij had gezegd: "Laten we aan het werk gaan en een ark bouwen. Ik ben de Here God en Ik zal de wereld nu laten overstromen. Ik zal de wereld en hen allen laten verdrinken"? Wel, Hij zou buiten de... Ziet u? De Schrift zei nooit dat Hij op die wijze zou komen. Ziet u? Hij zou de Messias niet geweest zijn. Ongeacht hoeveel ark Hij zou bouwen, of wat Hij ook zou doen, dan zou Hij nog steeds niet gekwalificeerd kunnen worden als de Messias. Halleluja! Dat is het! Het is de kwalificatie! Beslist!

57 1 Korinthe 13 zegt dit: "Wanneer het volmaakte is gekomen, zal dat wat ten dele is worden weggedaan." Dus al deze kleine dingen van op en neer springen als een kind en proberen in tongen te spreken en al die andere dingen, zal wanneer dat wat volmaakt is... En we hebben heden met Gods hulp de volmaakte uitlegging van het Woord met Goddelijke betuiging! Dan is dat wat ten dele is afgedaan. "Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, begreep ik als een kind; maar toen ik een man geworden was, legde ik kinderlijke dingen af." Amen! Ik begin te prediken en dan kom ik aan deze dingen niet toe.

282 Broeder Branham... (Heb ik die afgemaakt? Heb ik het gehad over de doop met de Heilige... Ja, daar ging het over, was het niet? Goed. Neem me niet kwalijk, als ik het niet heb behandeld, vergeeft u mij alstublieft. Ik... Dit zijn zulke wonderbare vragen. U zou gewoon de hele avond door kunnen blijven gaan met één vraag, broeder, en het dan zelfs niet eens aanroeren.) Ik waardeer u als een dienstknecht van God en ik geloof de Boodschap der Waarheid. Mijn vrouw wil geen enkel woord van mij over de Boodschap horen en wil naar geen enkele band luisteren. Ik verkeer ook in nerveuze spanningen op mijn werk. Ik wil dat mijn vrouw ook gelooft en ik bid voor mijn kinderen. Broeder Branham, ik wil een vriend van God zijn – ik wil met mijn leven in Gods wil bevonden worden. Ik wil Zijn dienstknecht zijn. (En de persoon tekent "z.o.z.". O, wacht even.) Toen ik klein was, vertelde ik iedereen dat ik een prediker wilde worden. Ik weet niet wat God wil dat ik doe. Ik ben gewillig om alles voor de Here te doen. De uwe in de Here.

58 Nu, dat is een goede vraag. En de man is oprecht. Zijn vrouw, zijn metgezel die een deel van hem is... Mag ik er hier iets aan toevoegen? Mijn broeders, ik zeg dit in de Naam van de Here. Een dezer dagen, zo de Here wil, denk ik dat ik gewoon die band zal maken over Huwelijk en echtscheiding, zie, en het hier in de Tabernakel zal prediken. Als het afscheiding brengt, zal het gewoon afscheiding moeten brengen. Maar we zullen gaan bewijzen dat het het Woord van de Here is.

59 Kijk mijn broeders, luister hiernaar. Weet u dat men menigmaal hier op aarde de verkeerde metgezel krijgt? Een leuk paar bruine, blauwe of grijze ogen palmen u in en brengen u op een plaats waar u niet had behoren te luisteren. Vele mannen beseffen dat.

60 Een man die gaat trouwen, behoorde het eerst in gebed te brengen. U behoorde niet een vrouw uit te kiezen omdat ze mooi is aan de buitenkant, maar mooi aan de binnenkant, één die een moeder zal zijn voor uw kinderen.

61 Ik weet dat dit verschrikkelijk gaat klinken voor een prediker om dit vanuit de preekstoel te zeggen. Maar vroeger ging ik met veekopers mee toen ik in het westen was. We kochten dan fokvee en ze wilden dan een kudde beginnen. En ik leerde daar een heleboel, terwijl ik op de veilingmeesters lette en de dingen die zij deden, die kopers. Ik ging gewoonlijk met een oude baas mee en hij kwam hier met mij naar de gemeente en ik leidde hem tot Christus, die aanvankelijk een volkomen ongelovige was. Meneer Jefferie. Velen van u herinneren zich hem – een boer uit Colorado. We gingen, en zij kwamen dan voor een koe.

     Ik zag een kleine fokkalf die op een dag voor elfduizend dollar werd verkocht, gewoon een klein kalfje, er was nog nooit mee gefokt. En ik zei – en Jeff zei: "Als ik het geld had, dan zou ik het in dat kalf steken."

     En ik dacht: "Wel, hij is boer; hij heeft verstand van zijn zaken." Ik zei: "Jeff, waarom zou je... Wat kwalificeert haar zo? Ze is een Hereford. En die ander werd daarstraks verkocht voor driehonderd dollar en leek in mijn ogen een groter kalf en stukken beter."

62 Hij zei: "Kijk Billy, er is één ding dat je niet begrijpt bij het kopen van vee." Hij zei: "Ik denk dat jij je maar op jouw gebied van prediken moet houden." Maar hij zei: "Je hebt geen verstand van vee." Hij zei: "Kijk nu naar dat kalf daar." We liepen erheen. Hij zei: "Zie je die wilde blik in haar ogen?"

     Ik zei: "Ja."

     Hij zei: "Haar kinderen en haar kleinkinderen en haar achter-achterkleinkinderen zullen nog steeds die wilde blik hebben." En hij zei: "Ze zullen zich mager rennen. Zij zullen nooit een moeder voor haar kalveren zijn." En hij zei: "Je zou ze nooit vet kunnen mesten; ze zouden nooit vlees geven." Hij zei: "Kijk naar dit kleine kalf hier, dat verkocht is. Kijk hoe vriendelijk ze kijkt. Kijk naar die vredige blik in haar gezicht, die vriendelijke blik, geen staar in haar ogen. Ze zal een echte mammie voor haar kalf zijn; en het kalf van haar kalf en het kalf van dat kalf zal voortgaan om op die wijze te zijn." En hij zei: "Ze zullen allemaal mammie's zijn, als ze de juiste fokstier bij dat kalf krijgen (ziet u?), dat zal haar kinderen vormen. Maar die starre blik in dat gezicht zal altijd een armzalige kudde vee vormen, als een man probeert vee te kopen."

     Ik zei: "Jazeker! Dank u wel."

63 En hetzelfde is van toepassing op vrouwen. Neemt u één van die geschilderde gezichten met staar-ogen, ze zien eruit als één of ander soort dier, proberend zich te vervormen beneden een menselijk wezen, ze zal nooit iets worden. Ze zal heel de tijd rondrennen. En christendom is geen schoonheid aan de buitenkant, het is aan de binnenkant; van vrede, rust, zichzelf tooiend met een vredige, rustige geest, wat een grote waarde heeft voor de Here. Dat is wat we willen zien bij vrouwen en bij mannen, en wie het ook is. Nu...

283 Broeder Branham: Vragen: Zou een Christin eenvoudige juwelen mogen dragen, zoals halskettingen of parels?

64 Wel zuster, ik weet dat dit veel voor u betekent en het betekent veel voor mij dat u uw vertrouwen in mij stelt dat ik u de waarheid zou vertellen. Nu, bedenk dat de Bijbel zei: "Wanneer u zich tooit, tooi u niet met kostelijke juwelen en parels en het dragen van allerlei soorten juwelen, maar laat dit het tooien zijn met een vredige en rustige en zachtmoedige geest (wat ik juist aanhaalde), wat een grote waarde is voor de Here."

65 Ik bedoel daar nu niet mee, zuster, dat als u een speld had... Nu, dit ben ik, niet de Here. Als u een speld had die u wilde dragen, of een kleine halsketting die uw man u gaf, of misschien uw – iets zoals dat wat u draagt, wat mij nu betreft, ik geloof niet dat dat slecht is. Nu, dat ben ik maar. Nu bedenk, ik wil mezelf duidelijk maken; dat is mijn mening. Maar ik denk dat het eraan ligt hoe je het benadert, het is de wijze waar op u het doet. Ziet u? Het is het motief erachter. En wanneer u ziet dat het u te pakken krijgt, laat het dan gaan. Maar ik geloof dat als u uw trouwring draagt...

66 Nu, ik weet dat u Nazarener-mensen de gewoonte hebt dat u zelfs geen vrouw zou dopen met een trouwring om. Ziet u? Ik geloof niet dat dat noodzakelijk is. In de Bijbel droegen ze trouwringen, alleen werd het een tablet genoemd, rondom hun hoofd, met negen muntjes erin, maar ik... om te tonen dat ze getrouwd waren. Nu, ik geloof dat dat in orde is.

67 Als vrouwen zich willen kleden en zichzelf er waardig willen laten uitzien, netjes, als een dame, wel wat mij betreft is daar niets op tegen. Maar wanneer u ertoe komt dit te doen zodat het een beetje praal wordt, dan bent u verkeerd. Het is uw houding.

68 U vrouwen, herinnert u zich dat men hier niet lang geleden had, wat "schandaalrokken" genoemd werd? Ik denk dat ze weer uitkomen, of dat ze... wordt verondersteld te zijn... Ze zijn nu schandelijk in plaats van schandaal. Maar niet lang geleden had men een toneelspel... Ze lieten die meisjes, jonge vrouwen... En natuurlijk zouden die ouderen het ook doen, omdat ze allemaal jong willen zijn. Ik bedoel u zusters niet, ik bedoel de vrouwen van de wereld. En ze plachten hun rok hoog in te knippen, elke keer ongeveer dertig centimeter hoog, en droegen dan een soort ondergoed eronder dat er leuk uitzag. En wanneer ze een stap deden zou het deze onderkleding tonen, met dat kant in geplooide strookjes of wat er ook maar aan zat. Hetwelk, weet u...

69 Er kwam eens een meisje naar me toe, een Dunkard-meisje, en ze had net de Heilige Geest ontvangen. Ze behoorde tot de Assemblies of God, en dat was in Ford Wayne, Indiana, waar ik ben getrouwd. En ze kwam naar me toe, een fijne kleine dame, en ze zei: "Broeder Branham, ik wil u een vraag stellen."

     Ik zei: "Goed zuster, wat is het?"

     Ze zei: "Denk u dat het fout is voor een meisje, een Christin, om een 'schandaalrok' te dragen?"

     Ik zei: "Zuster dit is iets wat ik niet kan begrijpen. Wat is een 'schandaalrok'?" En ze vertelde mij wat het was. Ik...

     Ze zei: "Het toont de onderrok."

70 Ik zei: "Wat is er in een vrouw wat haar haar onderkleding wil laten zien aan een man? Wat zou... Wat heeft een Christen-meisje daarmee te maken om zo te doen? Zou u zich zo een Christen kunnen voorstellen?"

71 Nu kijk; er is niet veel aan een man, als het op z'n lichaam aankomt. En hij, als hij halfnaakt liep, zou het geen schandaal geven. Niet om het op te nemen voor een man, maar zij... Weet u, welke vrouw zou door een man verleid worden met zijn overhemd uit en korte broek aan of wat hij ook had? Het grote, oude, dik-uitziende geval, het ziet er slap en ziekelijk uit, ik – vreselijk. Kijk deze mannen daar buiten... Wel, ik denk dat het een vrouw zou laten overgeven als ze naar zoiets keek. Als ze had... Maar nu neemt u een vrouw en zet haar daar zo neer, dat is een andere tempel. Begrijpt u het? Goed.

72 Maar ik denk, zover het een halsketting betreft, of... Nu, als u zich gaat volhangen alsof u hier door een tiencentwinkel ging met een magneet om u heen, denk ik dat dat... Sorry daarvoor, ik bedoelde dat niet zo te zeggen, maar dat is fout.

73 Als iets mij de eerste keer een afkeer deed krijgen van mijn... me deed schamen voor Amerika, was het... Op een dag was ik in Zwitserland en broeder Arganbright en ik hadden een goed restaurant gevonden, ginds bij Lausanne, waar we een fijne, grote runderlap konden krijgen, ongeveer zo in het rond, hij woog ongeveer driekwart pond, denk ik, voor ongeveer dertig cent in Amerikaans geld. O, wij leefden als koningen! Elke dag gingen we daarheen. En ze drinken daar allemaal wijn, weet u; hun water is niet goed. En ik wilde die wijn niet drinken, dus haalde ik een kleine kruik van de drogist waar gedistilleerd water in zat. En ik nam die kruik overal mee naar toe. Ik vermoed dat iedereen dacht: "Die jongen heeft z'n eigen merk bij zich." Dus had ik het in m'n hand. We gingen naar die plaats waar ze die runderlappen verkochten en op een dag kwam Miss Amerika voorrijden: Chevrolet, ongeveer 't model 1928, had een poedeltje op schoot en bracht die daar mee naar binnen en ze had genoeg... Die twee vrouwen hadden genoeg goedkope pruljuwelen aan zich hangen, geweldige, grote, lange dingen en oorringen die een heel eind naar beneden hingen en met verf en ze waren allebei zo'n vijftig jaar oud, net zo oud als ik. En u zou hebben gedacht dat ze vijftien hadden willen zijn. Maar wat probeerden ze te doen? Ze probeerden de weg van het leven af te rijden, kijkend in een achteruitkijkspiegel, terugkijkend naar wat ze vroeger waren.

74 Nu, Christenen doen dat niet. Een Christen probeert niet te zijn wat hij vroeger was; hij kijkt niet waar hij geweest is, hij kijkt waar hij heengaat. Ziet u, ziet u? Besteed geen aandacht aan wat u toen was; u hebt het al doorleefd. U zult er nooit naar terugkeren; dat is verleden tijd. En elk mens die over de weg van het leven rijdt en terugkijkt door een achteruitkijkspiegel zal verongelukken; en zo zult u het op deze Christenweg. Kijk niet terug naar wat u was, kijk naar wat u zult gaan zijn. Paulus zei: "Vergetende de dingen die achter ons liggen, jaag ik naar het doel van de hoge roeping."

75 Nu, het maakte je beschaamd. Ze brachten deze oude, kleine stinkende hond mee naar binnen en zetten hem op de tafel! Nu, dat zou iedereen misselijk maken! En daar met die hond sollen, hem zo met hun handen rechtop zetten en dan met diezelfde handen gaan eten! En de kelner kwam daarheen en flapte er iets uit. Dr. Guggenbühl was bij me; hij begon te lachen en draaide z'n hoofd om.

     Ik zei: "Wat zei hij?"

     Hij zei: "Die kelner zei: 'Haal hem eraf!'"

     Ze zeiden: "Nee, ze is een Amerikaanse; laat haar maar gaan." Met andere woorden: "Ze weet niet beter." Ziet u?

76 Toen ik in Sint Angelo in Rome kwam (nu, stel u dit eens voor), in het Vaticaan in Rome, Italië, hadden ze een bord daar in Sint Angelo: "Aan de Amerikaanse vrouwen: Alvorens deze catacomben te betreden, trek alstublieft kleding aan om de doden te eren." – de Katholieke kerk, ziet u?

284 Vraag: Broeder Branham, waar zal de bruid zijn wanneer de aarde explodeert en verbrandt? Zal het in een plaats zijn, zoals de kinderen van Israël in Gosen waren toen de plagen vielen? Zal de bruid op aarde zijn, terwijl dit plaats vindt? Als het zo is, waar? En zal de bruid geheel op één plaats zijn ten tijde van de opname?

77 De bruid, wanneer de aarde explodeert... De tijd van de opname zal het opwekken van de doden zijn en het tezamen komen van de levenden, voor... mét de levenden, voor het plaatsvinden van de opname. Nu, maar de bruid... Kijk, de éne is een opname ver terug hier vóór het duizendjarige rijk. En wanneer de aarde verbrandt, is hier achter, ná het duizendjarig rijk en na het witte troon-gericht. Ziet u? De heiligen zullen over de breedte der aarde gelegerd zijn, wanneer Satan opkomt rondom de geliefde stad en God vuur en zwavel van de hemel doet regenen en hen vernietigt. Goed. Nu, dat is de Schrift.

285 Ik geloof ook, broeder Branham, dat een vrouw onderdanig moet zijn aan haar man. Maar als een Christin een man heeft die een zondaar is, die zelfs niet één van uw diensten... naar één van uw diensten komt, en wil dat zijn vrouw dingen doet, zoals haar afknippen, korte broeken dragen en naar ongoddelijke plaatsen gaan, wordt dan van deze vrouw verwacht dat ze op die manier onderworpen moet zijn aan deze man? Kunt u het alstublieft duidelijker uitleggen, omdat het een vraag is die dikwijls wordt gesteld.

78 Nee zuster, u bent niet onderworpen aan zo'n persoon. Nee, inderdaad niet. Voor deze oorzaak zult u alles verlaten en God aanhangen. Nu, de zaak... Als u wilt... als die man met u wil leven en u blijft een Christen... Maar als hij u korte broeken wil laten dragen, uw haar wil laten afknippen, en al die verschillende dingen laten doen en ongoddelijke gelegenheden, dan zoekt u eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. U bent niet gebonden aan zo'n persoon. "Maar zolang", zegt de Bijbel, "zij tevreden is en hij tevreden is om samen te wonen (herinnert u zich dat?), laat ze..."

     En nu, deze, ik heb de Schriftgedeelten niet opgeschreven, omdat ik ze net een paar ogenblikken geleden eruit haalde. Ik pak er zo nu en dan een op, waarvoor ik geen tijd heb gehad...

79 Maar Paulus zei, dat zolang ze... een ongelovige man heeft een ongelovige... of een gelovige vrouw, enzovoort, laat de gelovige vrouw bij de ongelovige man blijven zolang het nu niet in tegenspraak is met God. Als hij tevreden is om bij haar te wonen... "Ga je gang, lieverd, als je naar de gemeente wilt gaan, dat is goed; maar ik ga niet. Ik geloof er niet in, ik heb er niets mee te maken. Maar ga jij je gang, dat is in orde." Maar wanneer hij zegt: "Je kunt er niet heengaan", nu, dat is iets anders. U bent daar niet aan gebonden, u scheidt alles af terwille van God.

286 Broeder Branham, is het (Laat me eens kijken.) ... voor een persoon die een levende gescheiden echtgenoot heeft en hertrouwd is alvorens tot de Boodschap te komen, mogelijk om te prediken?

80 Wel, in 1 Timotheüs 3:2, als u dat wilt opschrijven, en Titus 1:6. Ik heb die ene opgeschreven en ik wil dat u het voor deze vraag leest. Ziet u? Als een man het ambt van een opziener of prediker begeert (iets dergelijks in de gemeente), moet hij slechts één vrouw hebben. Dat is waar! Een prediker... Nu dat is 1 Timotheüs 3:2 en Titus 1:6. Nu, Titus 1:6, ja! Goed. Nu, merk op dat de Bijbel zei dat die man die een prediker is in het huis van God, één vrouw moet hebben. Nu.

287 Beste broeder Branham, ongeveer tien jaar geleden ontmoette God mij en genas wat de gave van liefde... of openbaarde wat de gave van liefde was, en evenzo is mijn gebed voor... dat ik zal terugkomen. Zal ik het ontvangen voordat ik sterf? Zal mijn man het Woord horen, en wat zal ik doen?

81 Dat is meer dan een vraag. Nu, ze zei... Nu, wat het hier is, of – ze zei: "Mijn man", dus ik veronderstel dat het de vrouw zou moeten zijn die dit zei. Nu, zij heeft haar eerste liefde verloren. Ziet u? Zij is koud geworden in de Geest. Welnu zuster, misschien (daar u nog steeds naar de gemeente komt en doet wat juist is) hebt u niet uw redding verloren, maar hebt u de vreugde van uw redding verloren. David schreeuwde eens tot de Here: "Here, herstel in mij de vreugde van mijn redding." U bent nog steeds een Christen, maar ik – weet u wat u doen moet, zuster, maak u los van alles wat u maar weet en zoek God en bid.

82 "Zal mijn man het Woord horen en wat moet ik doen?" Zoals ik vanmorgen zei, wees slechts zoutend: "Gij zijt het zout der aarde." Uw man zal op uw reine leven letten en de man die een ongelovige is, zal worden geheiligd voor de Here door de gelovige vrouw. Zoek slechts de Here, blijf nederig en bid al die tijd, God lofprijzing gevend, en wees vriendelijk tegen uw man, zolang hij gewillig is op die wijze met u te leven.

288 Voor de zondagsdiensten: Als een vrouw een fout begaat met een... (Nu, wacht een ogenblik. Ik kan het beter eerst voor mezelf lezen. Ziet u? [Broeder Branham leest de vraag voor zichzelf – Vert] "... met een getrouwde man, zich bekeert en het weer rechtmaakt overeenkomstig...?... moet ze naar de vrouw van de betreffende man...?..." Goed. Dit is in orde.) Als een vrouw met een getrouwde man een fout begaat, zich bekeert en het overeenkomstig de Schrift weer recht maakt met haar man, is het dan nodig dat ze naar de vrouw van de desbetreffende man gaat, ook als deze vrouw er niets van afweet; of is het de zaak van de man om het haar eerst te vertellen; of is het überhaupt nodig haar te bezeren? Hoever kunnen we met dit herstel gaan, wanneer het over en voorbij is en wanneer vriendschap ermee gemoeid is?

83 Wel, mijn dierbare zuster, er is maar één ding, dat u gedaan hebt wat juist is. U was verwikkeld, vermoed ik, of iemand die u kent was verwikkeld in een verkeerde daad, dat u de metgezel van een andere vrouw genomen hebt en daarmee een gemeenschapsdaad gehad hebt. En toen u dit deed, viel u daar weg uit uw genade. Toen bekeerde u zich en u kon zich niet bekeren tenzij u teruggaat naar deze man en het in orde maakt. U moet uw echtgenoot meenemen en naar die man gaan, hetgeen u deed. En dat was wat u moest doen; dat is Schriftuurlijk – u behoorde het te doen.

84 Niet lang geleden kwam een dame hier uit Louisville naar me toe die... Ze is een jonge vrouw. Ze ging er met een man vandoor en toen... Ze wist dat ze verkeerd deed. En ze verliet de stad en ging naar een andere stad ver uit de buurt, veranderde haar naam en woonde bij een paar mensen. En deze man volgde haar en vertelde haar toen hij daar aankwam, dat hij recht op haar had. Ze moest nog steeds een wettige vrouw voor hem zijn, of hij zou het vertellen. (En toen ze daarginds was, was ze met een fijne Christen getrouwd.) En als ze het niet deed, zou hij alles aan het licht brengen – dreigde haar. Daarom moest ze met beide mannen leven, wat verkeerd was, in plaats van direct kleur te bekennen. En ze kreeg een baby, en nu is het meisje ongeveer achttien jaar en weet niet welke van de twee eigenlijk haar vader is. Nu komt ze in de menopauze en het heeft haar aangegrepen. Wat kan ze nu doen? Ik zei: "Er is slechts één..."

     Ze zei: "Als ik het mijn man vertel, zal hij me verlaten; en als mijn dochter het weet, zal ze zelfmoord plegen."

85 En ik zei: "Als u het in uw hart bewaart, zult u naar de hel gaan. Nu, kies wat u wilt." Er staat u maar één ding te doen, dat is schoon schip maken. Dat is precies juist. Wees eerlijk.

86 Menigmaal in de visioenen, weet u, zoals de mensen komen, vrouwen en mannen, graaft de Heilige Geest deze dingen op die ze in hun leven gedaan hebben en (u hebt ervan gehoord en het gezien, u weet het, zie?) – en vertelt hun dingen die ze moeten doen.

     Ze zeggen: "Wel, ik heb het al met de Here in orde gemaakt." Maar u bent aan uw man of uw vrouw verschuldigd om het te gaan vertellen. Zo is het. U wordt verondersteld dat te belijden.

87 Deze persoon nu, indien zij degene is die schuldig is, ze deed het; ze ging naar haar echtgenoot. Welnu, u hebt uzelf gezuiverd, zuster, daar u overspel tegenover uw echtgenoot pleegde. U bent naar uw man gegaan en hebt opruiming voor uw man gehouden, toen bent u met uw echtgenoot naar de man gegaan en hebt u uzelf daar gezuiverd. U bent zuiver. Indien uw echtgenoot met u wenst verder te leven, dat is zijn zaak. Hij hoeft het nu niet te doen, maar hij... maar als hij bij u wil wonen en u vergeeft, dan zult u dame genoeg zijn om nooit meer aan zoiets schuldig te zijn. Maar wanneer hij u niet vergeeft, dan is dat zijn zaak. Hij kan u wegzenden. Geheel juist.

88 Maar nu de man met wie u de handeling gedaan hebt; hij is nu degene die naar zijn vrouw dient te gaan en met zijn vrouw naar u terug moet komen. U hebt uw deel gedaan, nu is het zijn beurt om zijn deel te doen. Ziet u? De tweede partij...

89 Deze vrouw verrichtte de daad met de man en ze haalde haar echtgenoot, beleed het en ging naar de man en beleed het en maakte het recht. Welnu, de andere man was ook een getrouwde man. Nu dient hij naar zijn vrouw te gaan en zijn vrouw mee te nemen naar deze vrouw. Dan is het in orde. Ziet u wat ik bedoel? Het is dan afgedaan. Maar zonder dat, zult u nog steeds schuldig zijn en diep in uw hart zult u veroordeeld zijn.

90 Niet lang geleden had ik een vrouw daar binnen die dit bij zich droeg sedert de Eerste Wereldoorlog. En ze zei: "O, broeder Branham." Ze had honderden dollars aan psychiaters en van alles uitgegeven. Ik zat daar en sloeg haar in die kamer gade. Meda had haar naar boven gebracht. Terwijl ze daar zat draaide ze voortdurend een zakdoek rond in haar handen en zei: "Ik voel me alsof de wereld op uitbarsten staat en ik..." al zulke dingen.

     Ik bleef daar gewoon zitten. Ik zei: "Nu, er is iets omtrent... Hebt u ergens in uw leven iets?"

     "Nee, ik ben een zondagsschooljuffrouw."

     Ik zei: "Goed." Zat daar even en lette op. Ik zei: "Ik zie een kleine groene auto en u bent met een blonde man en een trein raakt bijna de auto."

     Ze zei: "Vertel dat aan niemand!"

     Ik zei: "Uw man was op die tijd in het leger."

     Ze begon te huilen, sprong op: "Zeg dat tegen niemand." Ziet u? Dat was ver weg in haar onderbewustzijn. Ze zei: "Ik heb dit lang geleden aan God beleden."

91 Ik zei: "Maar wacht even. U hebt nooit iets verkeerds tegen God begaan. U hebt een fout begaan tegen uw huwelijksgelofte. U zult naar uw man terug moeten gaan en dat eerst in orde moeten maken."

     Ze zei: "Hij zal mij verlaten."

     Ik zei: "God heeft u hoe dan ook verlaten. Dus, van welke van de twee wilt u nu verlaten worden?" Ik zei: "Ga naar hem toe."

     En ze zei: "O, ik – ik... hij zou dit doen en ik heb twee kinderen."

     Ik zei: "Wel, dat is alles wat ik u kan vertellen. Psychiaters hebben dit nooit uit u gekregen, maar de Heilige Geest openbaarde het en ik heb u nog nooit in mijn leven gezien."

     Ze zei: "Dat is absoluut waar!" Ze zei: "Wel, ik kan het hem gewoon niet vertellen."

     Ik zei: "Wel, ik... Blij u gezien te hebben." Liep verder naar de andere kamer en ze kwam daar terug.

     Meda zei: "Ze wil dat je weer binnenkomt."

     Ik ging erheen en ik zei: "Wat wenst u?"

     En ze zei: "Broeder Branham, ik kan dat niet aan mijn man vertellen!"

     Ik zei: "Uw echtgenoot is een man met donker haar."

     "Jawel!"

     Ik zei: "Hij zal hetzelfde aan u moeten belijden."

     Ze zei: "O, mijn man niet!"

     Ik zei: "U kunt hem maar beter halen en hier komen." Ik zei: "Kent u een zekere vrouw die een rose japon draagt, die op het kantoor werkt van een zekere soort automobielbedrijf?"

     Ze zei: "Jazeker!"

     Ik zei: "Noemt men haar niet bij een bepaalde naam?"

     "Jawel!"

     Ik zei: "Twee weken geleden zaten ze onder een beukeboom met een – zaten in een kleine, bruine Chrevrolet met kenteken zo-en-zo en waren in dezelfde handeling."

     Ze zei: "Niet mijn man!"

     Ik zei: "Goed, gaat u hem maar halen en kom hier."

     Ze vertrok. Een paar minuten later kwamen ze binnen.

     Hij zei: "Het is de waarheid!"

     Ik zei: "Ziet u? Vertel het nu aan God!"

92 Maar eerst, wanneer u naar het altaar komt en u herinnert u dat er iets is, ga het eerst recht maken. En zolang die andere partij hier schuldig is met het zijn vrouw niet te vertellen... Deze vrouw heeft zich gezuiverd. Nu is het aan haar en haar echtgenoot. Maar die andere man en zijn vrouw moeten hierover in het reine komen. En u kunt niet... Ongeacht wat u doet, het zal u achtervolgen zolang u leeft, tenzij u het uit de weg ruimt. Er is maar één manier om het te doen: Belijd het. Al stroopt het de huid van u af, doe het toch. Vertel de waarheid, dan hebt u het in orde gekregen. Amen!

93 Ik kan velen op de band horen zeggen. "Dat is verkeerd." Maar probeer het eens en kijk of het niet waar is. Goed.

289 Vraag voor zondagochtend: (Sorry, het is deze keer, maar...) Is er een verschil in het moment van het ontvangen van de Heilige Geest, of de doop van de Heilige Geest? Zal een persoon in tongen spreken? Indien niet altijd, welke manifestatie wordt ondervonden?

94 Wel, kunt u zich een moeder voorstellen die het leven schenkt aan een baby zonder het te weten? Ze zou bewusteloos moeten zijn om het niet te weten. Evenmin kunt u de Heilige Geest ontvangen zonder het te weten. Er is iets dat in u plaats vindt. Ziet u? Er is iets dat u verandert. Uw hele gestel, heel uw geestelijk gestel wordt weer vernieuwd en u wordt een nieuw schepsel in Christus, zoals de Bijbel het stelt, een nieuwe schepping in Christus. U weet het.

95 U zegt nu: "Broeder Branham, dan gelooft u niet dat een mens in tongen zou moeten spreken om de Heilige Geest te ontvangen." Niet om te bewijzen dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen.

96 Ik wilde dat ieder lid van mijn kerk in tongen sprak. Dat te doen zou ik fijn voor ze vinden en als... ik geloof dat als u het God vraagt, God het u wil schenken. Maar laat me u zeggen: ik ken genoeg mensen die in tongen spreken en niet de Heilige Geest hebben. En er is geen prediker die eerlijk tegenover zichzelf en zijn gemeente is of hij zal zijn gemeente hetzelfde vertellen. De duivel kan dat nabootsen.

97 Paulus zei: "Al spreek ik met tongen van mensen en engelen, al geef ik mijn lichaam als offer om verbrand te worden, al begrijp ik alle geheimenissen van het Woord, al geef ik al mijn goederen aan de armen en al deze dingen en heb geen liefde, dan ben ik nog steeds niets. Al heb ik geloof dat ik bergen kan verzetten, enzovoort, dan ben ik nog steeds niets." Voorts heeft hij gezegd: "Hetgeen ten dele is zal teniet gedaan worden wanneer hetgeen volmaakt is, gekomen is", of wanneer hetgeen volmaakt is, bekend geworden is.

     Nu heb ik hier over een vraag. Ik hoop dat ik er vanavond aan toe kom, over wat er gebeurde toen de zegels werden geopend. En ik denk dat ik het misschien met deze vraag direct tot u kan brengen.

290 Vraag: Broeder Branham, wat moeten we doen? Iets is over mij heen gekomen, dat ik niet kan doorbreken. Vorig najaar droomde ik dat ik verdwaald was in wit zand. Het was donker aan het worden. Ik kon mijn weg niet vinden. Deze droom is me sinds vorig najaar bijgebleven. Ik ben nu als iemand die in het duister rondtast. Mijn zoon (E-r-v...) Ervin en zijn vrouw waren in mijn droom inbegrepen. Zij zitten nu ook in duisternis. We zijn in wanhoop. We zijn in wanhoop. Ik geloof dat God u zal tonen wat er nu in ons hart is. Mevrouw... (O, goed.) Als wij verkeerd zijn, of in zondige plaatsen, vertel het ons. We willen in orde zijn.

98 Ik ken de dame niet, maar ik voel gewoon, dame, als u hier bent, dat hier uw moeite is: u hebt zich iets laten overkomen, wat u nerveus heeft gemaakt; want 'in wit zand zijn' vertegenwoordigt zuiverheid en rechtvaardigheid. En u laat Satan gewoon iets op u werpen. Uw droom bewees dat er niets verkeerd is. U bent alleen nerveus en door dit te doen en dit te denken maakt u de rest van uw familie nerveus. Stop daarmee, eis uw door God gegeven rechten op. Uw droom bewijst door de uitlegging, dat u in wit zand verkeert. Alles is goed. U bent het zelf, nerveus.

99 En als u één lid van de familie nerveus laat worden dan gaat het naar het volgende lid en het volgende lid en voor u het weet bent u allemaal aan het ruziën en overhoop. En een familielid raakt wat ontsteld over iets en het maakt de ander overstuur, en de ander, en de ander, en weldra is de hele familie overstuur. Het is Satan. Als dan één lid van de familie zich verheugt, laat de rest zich dan ook verheugen. Dus laat iedereen van de familie dat proberen te doen.

100 Ieder van jullie, kinderen, probeer je vader en je moeder te helpen. Mamma, u... Pappa, probeer de kinderen te helpen. Laat die sombere, ongelovige geest niet over u komen. U bent Christenen. U bent geboren uit de Geest van God. U bent het zout der aarde. U hebt door God gegeven rechten. En de Bijbel heeft gezegd: "Indien er enige lof is, indien er enige deugd is, denk aan deze dingen." Denk niet aan het verkeerde.

     En zuster, ik denk dat dat uw moeite is, dierbare zuster.

     Ik zou hier lang over kunnen uitwijden, maar overeenkomstig hetgeen ik beloofd heb, slechts twintig minuten... En ik zou graag zoveel mogelijk van deze... en zo niet, leg het terug op de kansel, dan krijg ik het opnieuw.

291 Sommigen zeggen: "Broeder Branham is de Zoon des mensen." Ik dacht dat de Vuurkolom de Zoon des mensen was. Ben ik verkeerd?

101 Wel, dat is een goede vraag, zeer goed. Maar ik ben niet de Zoon des mensen, maar een zoon des mensen. Dat is nogal een verschil. Jezus Christus was de Zoon des mensen, de Zoon van God, de Zoon des mensen, de Zoon van David.

102 Nu, de reden dat die vraag waarschijnlijk aan deze persoon werd gesteld of gezegd, is omdat mensen mij beschouwen als een ziener, wat ik nooit... Ik heb hier een vraag tussen die me hierover onder vuur neemt. Ziet u? Maar ik... u... Wanneer ik deze vragen lees, zult u merken waarom ik zo op deze wijze de dingen beantwoord. Tenzij ik beslist geleid word iets te doen (zie?), dan zeg ik wat ik moet zeggen. Maar dat uur is niet aangebroken.

103 Ik ben dus niet de gezalfde Zoon des mensen. Ik beweer niet Zijn profeet te zijn. Menigmaal heb ik het gezegd terwijl ik me niet herinnerde dat ik het zei, ik betrapte mezelf op de band. Maar dit zeg ik soms, omdat als u het in termen wilt verklaren, een 'profeet' in de Engelse term zuiver een 'prediker' is. Iedereen weet dat; neem het woordenboek. Zie? Een 'profeet' is een 'prediker' volgens het Engelse woordenboek. Maar in het Hebreeuws of het Grieks is een 'profeet' een 'ziener', iemand die dingen voorziet en dingen voorzegt. Maar onder de Engelse verklaring is een 'profeet' een 'ziener'.

104 Ik wil mij dus niets anders dan uw broeder noemen. Ik ben uw broeder en beschouwt u me gewoon als broeder Bill, of broeder Branham, of wat u er ook mee wilt doen. Dat is fijn. Dat is – dat is ieder... Wat u gelooft, houd dat voor uzelf. Ziet u?

105 En wat was nu die andere vraag? Ik raak zo in deze verwikkeld, dat ik vergeet wat de zaak was. Een ervan was: "Was ik de Zoon des mensen?" En... hier is het, geloof ik. "... de Zoon des mensen of was de Vuurkolom de Zoon des mensen?" Nee! De Vuurkolom is de zalving.

106 De Vuurkolom... Nu, dit kan misschien een beetje diep gaan, tenzij enkelen van u theologen zijn. Dr. Vayle, vermoedelijk, de broeder hier en enkele van deze voorgangers hier uit Arkansas en mijn goede vrienden hier aanwezig, die zouden het waarschijnlijk wel weten.

107 Nu, die Vuurkolom is de Logos die van God uitging. De Logos, hetgeen eigenlijk de eigenschap van de volheid van God is. Toen God in een vorm kwam waarin Hij gezien kon worden, was het de zalving van de grote Geest die naar voren trad, Zijn afdaling, Zijn neerkomen; God, de Vader, de Logos, Die boven over Israël was, Die... Hij was heilig, kon geen zonde verdragen. Er moest direct in Eden een bloedoffer plaats vinden. Vervolgens werd die Logos vlees en woonde onder ons; tot waar deze Logos in een menselijk lichaam woonde, dat het Offer was...

108 Toen de mens gevormd werd in de beeltenis van God... En toen kwam God neer in het beeld van een mens om de mens te verlossen; dat bracht mens en God bij elkaar. Hemelen en aarde omhelsden en kusten elkaar; God en mens omarmden elkaar als Vaderschap en zoonschap, toen de Logos vlees werd en onder ons woonde.

109 Jezus zei: "Ik ben van God gekomen en Ik ga terug naar God." Is dat juist? Na Zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart, toen het lichaam opgenomen werd om aan de rechterhand van God te zitten... Ik bedoel nu niet dat God een rechterhand heeft; God is een geest. Maar "aan de rechterhand" betekent "in de kracht en autoriteit van God"; dat in die Naam alles in de hemel ernaar genoemd is en eraan onderworpen is. Alles op aarde is ernaar genoemd en is eraan onderwerpen, een Naam boven alle namen, Jezus Christus.

110 Welnu, deze Logos die in Hem was, hetgeen de Geest van God was, de Zalving, door de heiligmakende genade van het bloed, bracht vele zonen tot God, die gezalfd worden met diezelfde Logos.

111 Nu, op de Pinksterdag kwam het neer, die Vuurkolom, en brak op die wijze uiteen, en tongen van vuur plaatsten zich over een ieder van hen, niet hun tongen, maar tongen van vuur plaatsten zich op elk van hen, een uitverkoren en geselecteerde groep, geïdentificeerd door deze Vuurkolom, tonend dat God Zichzelf verdeeld had in de mensheid. Begrijpt u het? God, de Logos, Die Zich verdeelt in de mensen! God, niet in één persoon, Hij is in Zijn gemeente universeel. Dat is de reden waarom Jezus zei: "De werken die Ik doe, zult u ook doen en meer." Nu weet ik dat de King James "groter" zegt, maar de juiste vertaling daar is "meer dan dit zult u doen." God was omsloten en begrensd in één Man, Jezus Christus. Maar nu is Hij besloten en begrensd in de hele universele gemeente van de levende God.

112 Op dit ogenblik, terwijl God hier met ons spreekt in ons hart, is Hij in Afrika, is Hij in Azië, is Hij in Europa, is Hij in Engeland. Waar gelovigen ook vergaderd zijn, daar is Hij in hun midden.

113 Welnu, na Zijn dood, begrafenis en opstanding en de komst van de Heilige Geest, werd Paulus – die Saulus was – op weg naar Damaskus neergeslagen door een Vuurkolom, de Logos. En deze Jood zou die Vuurkolom nooit "Here" hebben genoemd tenzij hij wist dat het dezelfde Logos was als Die zijn volk volgde door de woestijn. Ziet u? Dat was nu niet de Zoon deze mensen, dat was de Logos.

114 Nu, we zeggen dit met eerbied en liefde en respect. Zie? Daar Jezus Christus Dezelfde is gisteren, heden en voor eeuwig; en daar het in de laatste dagen ook zal zijn zoals het was vóór Lots tijd, of in Lots tijd in Sodom, zo zal het zijn in de dag dat de Zoon des mensen Zich weer openbaart, Zich bekendmaakt. Welnu, in deze laatste dagen is de Logos Die op Jezus was – vanwaar Hij weer teruggekomen is tot de Vuurkolom – nedergedaald naar de aarde om... (Ik wilde iets zeggen, maar ik let op de bandopname. Men zou dat niet geloven als u het hun vertelde. Het zou geen enkel verschil maken. Ze... Mensen zouden het niet geloven, maar ik zal dat weglaten) – maar is neergedaald voor zoiets als een gerechtelijk onderzoek dat plaatsvindt.

115 En nu, deze grote Vuurkolom die volkomen geïdentificeerd is, zelfs door wetenschappelijke camera's, die hier heden op de aarde zijn... Daar hangt de foto ervan. Ik geloof dat hij er nog steeds is, is het niet? Is hij er? Wetenschappelijk bewezen door de beste die we hebben; George J. Lacy, het hoofd van de F.B.I. voor vingerafdrukken en documenten, zei: "Ikzelf noemde het psychologie, eerwaarde heer Branham, maar", zei hij, "het licht raakte de lens. Ik heb hem onder lampen met ultra-stralen gelegd, en onderzocht het vier of vijf dagen lang en het licht trof de lens. En deze lens zal geen psychologie opnemen!" Welnu, dat is geïdentificeerd.

116 Let dan op de werken ervan. Het bewijst dezelfde Jezus onder ons Die eens in Palestina leefde, dezelfde Geest Die op Jezus was, is door een lichaam opgekomen tot het weer teruggekeerd is tot het Hoofdschap, waarvoor Hij spoedig komt om het lichaam op te eisen. Amen! Het Hoofd komt naar het lichaam. Begrijpt u het? Dat zal de Zoon van God, de Zoon des mensen, de Zoon van David zijn, de Ik Ben, de Roos van Sharon, de Lelie der Valleien, de Morgenster.

117 Ik ben Hem niet; ik ben Zijn dienstknecht. En de Vuurkolom is Hij niet; het is in Geestvorm (zie?) Die op de Zoon des mensen was en nu gekomen is om mensenzonen te zalven om een bediening terug te brengen precies zoals Hij gezegd heeft dat het zou zijn om het Hoofd en de rest van het lichaam samen te verenigen.

118 Net zoals de piramide zoals Henoch bouwde. En we ontdekken in die piramide, dat men er nooit de hoofdsteen heeft opgekregen. Waarom? De Hoofdsteen moet nog komen. De zeven treden in de piramide... We zullen dat een keer doornemen en ik zou u graag tonen hoe het werkelijk perfect overeenstemt met de Schrift.

119 En als u kijkt op uw Amerikaanse dollarbiljet, die grote hoofdsteen, een oog, zegt: "Het grote zegel." Het zal komen.

     En merk op, deze stenen... Is iemand hier ooit bij de piramiden in Egypte geweest? Wel, als u opmerkt... er zijn handen daar die daar omhoog gaan. Goed. Die stenen liggen daar zo perfect in en die top, waar het als een koepel lijkt, in de top, wanneer die steen komt, zal het zijn als een grote diamant die er helemaal precies in past.

120 Nu, die steen zou daar beneden niet passen in die onderste fundering, noch zal hij op de tweede fundering, of derde fundering passen. Hij zal slechts op de bovenste fundering passen, wanneer het gehele gebouw pasklaar is gemaakt voor de steen. En Jezus kan niet komen voordat... de gemeente, een lichaam van gelovigen en de bediening die Hij eens achterliet zal dan hetzelfde moeten zijn als toen, om... En dan brengt dat... "Zij worden zonder ons niet volmaakt", zei Paulus in Hebreeën 11. "Zonder ons kunnen ze niet volmaakt worden." Zij moeten deze bediening hebben om de Lutheranen, Wesleyanen en al diegenen door hun tijdperken heen op te wekken. Wanneer dat komt, wanneer dat deel van de... waar de arenden verzamelen... "Waar het karkas is zullen de arenden vergaderd worden", was de vraag. O, het is gewoon volmaakt. Dat beantwoordde de vraag, hoop ik.

292 Broeder Branham, kan Satan de gave van tongen en profetie gebruiken in een persoon die de Heilige Geest heeft?

121 Dat is een goede, is het niet? Jazeker! Als... Het moet zeer, zeer nauwkeurig in de gaten gehouden worden. Als u in 1 Korinthe 14:29 wilt opmerken, u die het wilt opschrijven... Zie? De persoon die dit schreef heeft niet ondertekend. Er staat alleen: "God zegene u." Ziet u? In 1 Korinthe 14:29 ontdekken we, dat elke gave in de gemeente eerst geoordeeld moet worden. Ziet u? U moet opletten, omdat boze geesten binnensluipen. Want vergeet niet dat de regen valt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dezelfde regen die gezonden werd om het koren te rijpen, rijpt ook het onkruid, hetzelfde water. Hoevelen weten dat? Welnu, dat behoort het slangenzaad dan aan u duidelijk te maken, hoe deze zoon gekomen is. Ik probeer het hier tussenuit te halen om het te behandelen, voordat mijn tijd op is, maar ik kan het niet vinden; hoe het met die zoon zat bij het slangenzaad. Ziet u?

122 God heeft een wet. Nu, wat dit betreft, met deze wet van de geest des levens moet u opletten, want Satan glipt binnen.

123 En Paulus zegt dat wanneer iemand iets geopenbaard kreeg, er minstens twee of drie moesten zijn om het te beoordelen, voordat het aan de gemeente kon worden verteld.

124 Ook mag ik dit hier nu wel naar voren brengen. Ik zie mijn... Ik denk niet dat mijn broeder hier vanavond is, maar iemand maakte gekheid over iemand die de tabernakel verliet en naar broeder Junior Jackson ging voor een gemeente. Er werd gezegd: "Ze voegden zich onder de 'dode vogels'." Schaamt u zich niet om zo'n opmerking te maken? Wie u ook bent, indien u hier mijn kind bent in Christus: ik schaam mij over u. Doe zoiets niet. Junior Jackson is mijn broeder. Don Ruddell is mijn broeder.

125 Wel, de reden ervan is – omdat toen ik de gemeente hier in een bepaalde orde gezet heb, toen ik terugkwam, om te zien of ik de manifestatie van de gaven in orde zou kunnen krijgen – dat de helft van hen zich ervan afkeerde. Omdat wanneer je zou beginnen te spreken, of prediken, of iets anders, werd het... Het was tot zo'n situatie gekomen, dat je nauwelijks prediken kon of er was iemand die in tongen sprak, iemand die vertaalde, iemand die de vertolking gaf, en de helft ervan is zelfs nooit uitgekomen.

126 Nu, ik geloof in spreken in tongen, ik geloof in vertolking, maar het moet iets direct voor de gemeente zijn, niet: "De Here komt spoedig", of zoiets – wat goed is. Maar, zoals Jezus zei: "Gebruik geen tevergeefse herhalingen zoals de heidenen doen."

127 Het moet iets zijn: "Ga broeder Zus-en-zo vertellen dat hij een zeker iets heeft gedaan en om het..." "Wel, ga broeder, zuster Zo-en-zo zeggen, dat toen zij onlangs daarginds een bepaald iets deed, dat ze de wetten van haar echtgenoot heeft overtreden – de eed aan haar man. Tenzij ze dit in orde maakt, zal de Heilige Geest haar afsnijden." Daar hebt u: ZO SPREEKT DE HERE!

128 Breng dan die zonde maar eens binnen! Dan hebben we een gemeente gekregen zoals het was toen Ananias en Saffira binnen kwamen. Dan hebben we een gemeente die stevig staat.

     "O," zegt u, "broeder Branham..." Ik vertelde dat aan een jonge kerel. Hij zei: "Wel, u drijft ons teveel in het nauw."

129 Ik zei: "Sta ik daar zelf niet op die plaats tegenover vreemdelingen die ik nog nooit in mijn leven heb gezien? Maar ik heb geloof en vertrouwen in mijn God Die mij gezonden heeft om dit te doen en nooit éénmaal is het verkeerd geweest of zal het verkeerd zijn zolang het God is." Zo is het.

130 Geen spreken in tongen en zulke dingen die... Ik geloof dat deze tongen en mensen die dergelijke gaven hebben, als zij werkelijk echte Christenen zijn en erin geïnteresseerd zijn, zij tezamen zullen komen, omdat... en hun tongen en vertolking zullen geven en zien wat ze kunnen doen om het Koninkrijk van God te bevorderen. Zij hebben een eigen bediening, maar het behoort niet midden in de samenkomst waar met de zondaars gehandeld wordt, enzovoort. De Bijbel zegt: "Men zal zeggen dat u onwetend bent."

131 Soms wordt men er zo oneerbiedig mee, enzovoort... Onze groep is dat niet, maar ik laat ze een poosje hun gang gaan. Ik zei: "Let erop."

132 Ik heb nu de broeders verteld (er zijn hier getuigen die dit weten), ik zei: "Laat het gaan. Na een poosje zal ik – zullen we er achter komen of het van God is of niet. Als het geen kastijding verdragen kan, dan is het een bastaardkind." Dat is precies wat de Bijbel zei. En toen de kastijding kwam, wat gebeurde er? Heb ik u dit niet lang geleden verteld? Ziet u? Vraag de voorganger hier.

     Hij zei: "Hoe zit het met dit en dat?"

133 Ik zei: "Laat het gewoon gaan! Het zijn baby's. Wij kunnen het niet oordelen, maar let op wanneer het werkelijk aankomt op het vasthouden aan het Woord."

134 Nu, broeder Junior Jackson had het recht het er niet mee eens te zijn. Hij wil zijn gemeente... De mensen willen allemaal in tongen spreken en dergelijke in de samenkomst. Dat is broeder Juniors zorg. Dat is aan hem. Maar Junior Jackson gelooft deze Boodschap evenveel als wij allemaal. Hij is één van ons. En men is geen 'dode vogel' als men daar heengaat. Junior Jackson is een man van God die ik met heel mijn hart liefheb. En hij is hier vanavond niet, dus kan ik het echt uiten op de wijze zoals ik het wil.

135 En Don Ruddell... Ik denk niet dat Don vanavond hier is, want zij hebben hun eigen gemeente. Maar als ik enige persoon die naar deze Tabernakel komt naar buiten zie wandelen en naar Don Ruddell zie gaan, of naar broeder J.T. Parnell, of broeder... enige van deze broeders hier, dat zijn hier onze broeders en medebewoners van het Koninkrijk, ik zou zo gelukkig zijn, ik zou niet weten wat te doen. Ik zou willen zeggen: "Here, vul deze plaats weer op. Laten wij het uitschenken en een andere weer opvullen." Ik zou het graag willen. Ik zie deze jongens graag... Het zijn mijn kinderen.

136 Welnu, J.T. of ieder van de rest van hen hoeft het niet zoals ik te geloven; dat hoeven ze niet. Zoals ik u vanmorgen verteld heb, ben ik het zelfs niet eens met mijn vrouw, of is zij het met mij niet eens. Wat als ik naar de tafel liep en Junior nam appeltaart en ik kersentaart. Broeder, we eten beiden taart, we stemmen daar samen, maar... En we prediken beiden hetzelfde Evangelie. Zijn kerkorde...

137 Weet u, Petrus en Paulus hadden verschillen, niet in hun leringen, maar over de manier waarop Petrus zich gedroeg. Zij hadden er een klein meningsverschil over, maar het scheidde hen nooit van elkaar. Zij waren broeders. Wel, natuurlijk zullen we verschilpunten hebben, geen geschilpunten... ik ben het niet eens met 'Assemblies of God'. Ik stem niet overeen met hun systemen, maar er zijn heel wat van deze 'Assembly of God' mannen, die dierbare broeders zijn. Ik ben het niet eens met de Eenheid-doctrine, maar velen van deze mannen zijn dierbare mannen.

138 Ik ben het met de Baptisten en met de Presbyterianen en hun systemen niet eens, maar onder hen zijn echte Christenen.

139 Op een of andere wijze pakte ik vanmiddag een telegram op. Het was mij ontgaan. Een broeder, een Baptisten-prediker, zei, dat hij al een poos zocht om naar een plaats te gaan waar de mensen God respecteren, in plaats van elkaar aan te zien.

140 En een dierbare broeder die naar deze gemeente komt, zei: "Ik zal je naar zo'n plaats brengen." Hij verlangde ernaar hier te komen, een Baptist. Ziet u, ze zijn overal verspreid. Ik zou het niet eens zijn met hun systeem, maar ik houd stellig van het gezelschap. Dus zeg dit niet over de broeders.

141 Nu bij dit, deze gaven moeten in de gaten worden gehouden. Geen gave... Je moet er op letten. Satan kan elke gave nabootsen. Kijk nu naar deze 'Beatles' die goddelijke genezing aan het nabootsen zijn – smerig, vuil, verrot, uit de hel geboren. Ziet u? Goed.

293 Was Daniël de vierde man in de vurige oven, omdat hij de profeet was in dat tijdperk?

142 Nee, het was Jezus. De vierde man was als de Zoon van God. Ik denk niet dat het de profeet was, omdat hij in de leeuwenkuil was; maar ik zou niet willen geloven dat Daniël in de vurige oven was. Ik kan nauwelijks... Nu, u zou daar gelijk kunnen hebben, dan is dit echter gewoon mijn mening.

294 Broeder Branham, in Genesis 6:12 zei God, dat al het vlees zijn weg verdorven had. Heeft dit betrekking op echtscheiding en huwelijk? Als dat zo is, verwees Jezus dan niet naar hetzelfde toen Hij zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Zoon des mensen geopenbaard zal worden", in Mattheüs 24:38 en 39?

295 Broeder Branham, zullen er nog kinderen worden geboren in het millennium – duizendjarig rijk, de duizendjarige regering van Christus hier op aarde? Of zal er nog enig teken op aarde zijn – enige zonde (sorry) op aarde zijn gedurende die tijd; en zullen er mensen op aarde zijn in stoffelijke lichamen gedurende die tijd?

143 Ik probeer er gewoon echt snel doorheen te komen. Nu, in Genesis, het zesde hoofdstuk, het twaalfde vers, zei God dat alle vlees verdorven was. Ja, dat was huwelijk, echtscheiding en al het andere. De Bijbel zei: "Zoals het was in de dagen van Noach, hoe zij huwden en ten huwelijk gaven", enzovoort. Dit is één van de tekenen van de eindtijd, gewoon één van de tekenen.

144 Welnu, als dit alles was wat de wereld deed, zou ik het niet het bewijs van de eindtijd kunnen noemen, net zo min als ik spreken in tongen het bewijs van de Heilige Geest kan noemen. Het is waar dat er verondersteld wordt dat er een tijd zal komen waarin huwelijk en echtscheiding net eender is als in de dagen van Noach, maar er zijn zoveel andere dingen die er bij komen; het is enkel één van de tekenen.

145 En spreken in tongen is één van de tekenen van de Heilige Geest, maar niet een onfeilbaar teken van de Heilige Geest, net zo min als dat vrouwen en mannen trouwen en echtbreken en opnieuw trouwen. Dat zou niet het enige teken zijn. Als dit het enige is dat er was, zou ik dat zo niet kunnen noemen. Met spreken in tongen en enige andere gave zullen nog andere dingen vergezeld moeten gaan om te maken dat het God is.

146 Nu: "Zullen er kinderen worden geboren gedurende de duizend jaren in het millennium?" Dat is de vraag in mijn gedachten die ik u onlangs vertelde. Ik weet het niet. Het lijkt er veel op dat dit zou kunnen en het lijkt er veel op dat dit niet zou kunnen. Ik zal zo oprecht met u zijn als ik maar kan zijn. Tot nu toe weet ik het niet. Als God het ooit openbaart zal ik het u vertellen. Maar wacht; het moet van God komen. Jullie zijn mijn kinderen. Ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik weet niet of er daar zullen zijn of niet. Ik kan het niet zeggen.

147 "... of zal er gedurende die tijd zonde op aarde zijn?" Nee! Er zal geen enkele zonde op aarde zijn. Satan is gebonden.

148 "En zullen er gedurende die tijd mensen op aarde zijn met stoffelijk bestaande lichamen?" Jazeker! We zullen ons verheerlijkt lichaam hier op aarde hebben en eten, drinken, huizen bouwen en leven, net zoals we nu doen, gedurende duizend jaar. Het is de huwelijksreis van de bruid en Bruidegom.

296 Broeder Branham, wat bedoelde Jezus in Mattheüs 12:32, waar Jezus zei: "Wie enig woord tegen de Heilige Geest gesproken zal hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomende wereld"? Verklaart u mij alstublieft deze verzen uit de Schrift. Dank u wel. En het bevat de naam van de man; hij is een prediker. Goed.

149 Broeder, ik ben... u bent een theoloog, ik niet. Maar ik zou dit willen zeggen, dat Jezus zei: "Zo wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden." Met andere woorden, om het met de rest van de Schrift te plaatsen: "Alle soorten zonden zal de mens vergeven worden, maar de Heilige Geest lasteren zal de mens niet vergeven worden." Lastering van de Heilige Geest is er gekheid mee maken, erover praten, belachelijk maken, zoiets dergelijks doen, dat is wanneer u de grens van goed en verkeerd overschrijdt.

150 Welnu, indien u de heilige Geest ziet... Bijvoorbeeld, wat als de Heilige Geest hier neer zou komen en zou onderscheiden zoals het gebeurt, en wat als dat de Heilige Geest was en u geloofde het niet, en u ging naar buiten en maakte er gekheid mee en praatte erover; het kan me niet schelen wat u ook doet, het is met u gedaan. En u kunt het niet doen. Dat bewijst daar precies dat u niet van God bent, want het zaad van God verblijft in de mens en hij kan niet zondigen. En wat is zonde? Ongeloof. Wanneer hij het Woord gemanifesteerd ziet worden, gelooft hij het. En hij kan alleen...

151 Ziet u, er is slechts één zonde, slechts één zonde. Hoevelen weten dat? Dat is ongeloof. Dat is waar. Overspel plegen is geen zonde. Sigaretten roken, leugens vertellen, vloeken, dat is geen zonde. Dat zijn eigenschappen van ongeloof. U doet het omdat u geen gelovige bent. Dat is waar. Dus, ziet u, er is slechts één zonde en dat is ongeloof. "Wie niet gelooft is reeds veroordeeld." Het maakt niet uit wat hij doet of iets, hij is veroordeeld om mee te beginnen. Goed.

297 Broeder Branham, is het verkeerd voor een jonge ongetrouwde... ongetrouwde... (er staat niet wat...) om haar haar te knippen? Ik stel me voor dat het een vrouw is.

152 Ja! Het is verkeerd voor elke vrouw om haar haar te knippen. Dit is een kort vraagje. Bent u slaperig aan het worden? Wel, we zullen ons zo snel mogelijk haasten. Ik was zo hard aan het proberen dat slangenzaad te krijgen.

     Bid voor onze zoon in...

     Dit is een gebedsverzoek. Ik heb deze gewoon opgepakt en ben weggerend, gewoon...

298 Broeder Branham, is het vrouwen toegestaan om in openbare gelegenheden te werken wanneer ze een gezonde man en kinderen hebben? Ik stel deze vraag voor iemand anders.

153 Wel, ik, ik... ik weet het niet wat dat betreft. Ik kan het niet zeggen. Maar ik voel het op deze manier. Laat me dit zeggen: ik geloof, dat als ik een vrouw was en ik wist dat mijn man gezond was en een goede baan had, werkte... ik geloof dat het voor mij een groot plezier zou zijn om thuis te blijven, voor mijn kinderen te zorgen en te... en voor mijn kinderen te zorgen en ze op te voeden en de Here lief te hebben. En als ik buiten mijn was en de dingen die ik te doen had, nog tijd had, zou ik, denk ik, mijn kinderen onderwijzen hoe de Here te dienen.

154 Nu, wanneer u een schuld heeft, of iets, waar u uw man mee probeert te helpen om te betalen, of iets wat u moet doen dat... Wel, ik denk dat het fijn is wanneer u probeert hem te helpen. En u gedraagt zich als een dame. En ik denk dat het moeilijk is. Geen gezond denkende man zou willen dat zijn vrouw in een groep terecht komt waar een stel vulgaire, smerige mannen en dat soort zaken zijn. Maar als de vrouw zich daarin moet begeven, denk ik dat ze zou moeten... haar man zou moeten weten dat ze een waarachtige Christin is die kan worden vertrouwd, een betrouwbare vrouw.

155 Maar om nu te zeggen, dat ze niet zou moeten werken, ik weet het niet. Zie, er is geen Schriftgedeelte om dat te ondersteunen. Ik geef alleen deze mening door. Maar ik denk, dat als een vrouw werken wil en ze wil werken...

156 Welnu, ik ben stellig tegen het werken van vrouwen in die kantoren, waar al deze zakenmannen... Ze stellen zich aan, vertellen die vuile moppen. En een aardige, nette vrouw die zit daar en al die vuile, smerige dingen worden zo rondverteld, daar ben ik tegen. Ik denk dat u uit zulke rommel als dat vandaan zou moeten komen.

157 Maar nu, als een vrouw zich als een echte dame kan gedragen en iets probeert te doen om haar man te helpen met betalen – wat kleding voor de kinderen om naar school te gaan, of een rekening afbetalen, of iets dergelijks, en ze wil werken tot dat voorbij is... Dit is nu niet de Here, omdat ik hier geen Schriftgedeelte voor heb. Ik zeg alleen, dat zou mijn mening zijn; maar anders zou ik er niet aan denken, wanneer ze alleen maar wil werken om gewoon rond te rennen en meer geld te hebben om uit te geven, rond te rennen en naar café's te gaan, of drinken, roken en tekeer gaan; ik denk niet dat ze het zou moeten doen. Ik denk dat ze thuis moest blijven, proberen een dame te zijn en voor haar huis te zorgen.

299 Indien Jezus in een tweede... (Nee.) Indien Jezus – Indien u zich in een tweede huwelijk bevindt, waar beide partijen gescheiden zijn... de... het... (b-e-k-e-r...) – bekering... is bekering genoeg, of moet u het beëindigen – of moet u uw huwelijksrelatie beëindigen om recht te staan? Indien u zich in een tweede huwelijk bevindt, waar beide partijen gescheiden zijn... Ik denk dat ik dit al beantwoord heb. Zie? Ja, die heb ik al beantwoord. ... waar beide partijen zijn... Ik...

158 Ik wilde dat we niet door deze dingen heen hoefden te gaan, mensen. Ik heb hier vrienden vlak voor me zitten, verspreid hier in dit gehoor, die ik ken... Het breekt me bijna om het te zeggen, maar ik moet het zeggen. Ziet u? En de wereld is in zo'n verdorven toestand.

159 Een of andere arme, kleine vrouw maakt een fout en trouwt een alcoholicus en ze gaan die kant op, of een arme man trouwde een prostituée en wist het niet en is dan aan die vrouw of man gebonden zolang ze leven. Dat is iets afschuwelijks. Huwelijk is een heilig iets.

     Menigmaal storten zondige kinderen zich erin en doen deze dingen en dan vragen zij zich af wat er aan de hand is. Het is... Ik geloof, dat als de Here mij wil toestaan deze huwelijk en echtscheiding te verklaren op de wijze zoals het moest zijn, dan geloof ik dat het heel veel zal ophelderen. Het is allemaal... [Einde eerste kant van de band; tweede kant begint met een onvolledige vraag – Vert]

300 We zien... Waarom kunnen we ons huis niet verkopen? Dank u. Wij... P.S. We hebben gebeden en gevast om het te verkopen, doch geen resultaat.

160 Welnu, broeder of zuster (ze hebben niet getekend met hun naam), maar wie het ook is, u probeert uw eigendom te verkopen en u hebt gedaan wat u... U wilt het verkopen, waarschijnlijk om wat meer te kopen of wat u ook wenst te doen, ik weet het niet. Wanneer uw motief goed is; u probeert een huis te kopen... Als u kinderen hebt, of iets dergelijks, u wenst ze een beter thuis te geven of iets... Ik weet niet wat de bedoeling is, maar ik zou dit zeggen: wanneer u het tracht te verkopen en u vast terwijl u het probeert te verkopen, draag het dan op aan de Here en denk er niet meer aan. Ziet u? Want het kan misschien zijn dat God... U kunt misschien ergens anders heen verhuizen en het kan misschien niet goed zijn. Ziet u?

161 Als u een Christen bent en vertrouwen stelt in de Here, hetgeen u stellig bent, anders zou u niet aan het vasten en bidden zijn. Ziet u? Dus zou ik het gewoon aan de Here opdragen. Zeg: "Nu, Here, wanneer het Uw tijd voor ons is om het te verkopen, zult U een koper sturen." Dan is het de Here opgedragen, neem uw handen er vanaf en ga door. Ik geloof dat het zal werken. Ik ben me hier wat aan het haasten, omdat ik gewoon tijd tekort krijg.

301 Broeder Branham, is het verkeerd voor een vrouw om haar haar te krullen?

162 Ik heb dit al behandeld. Zeker, het kan mij niet schelen, houd het slechts lang. Ziet u? Ik... ik weet dat u... Ik bedoel dit niet om jullie, meisjes, voor de gek te houden. Dit is ernst. Jullie willen het weten en vragen het mij. Je hebt vertrouwen in mij, anders zou je me dat niet vragen. En ik heb vertrouwen in u, zuster, en geloof dat u zou doen wat ik u zou vertellen.

163 Ik kan dit niet staven met de Schrift. Als u wilt... Als u geen mooi, krullend haar hebt en u bent een vrouw en u wilt er leuk uitzien voor uw man, voor uw vriend of zoiets, kan ik u niet vertellen over het krullen van uw haar of wat noemden ze het, een kleurspoeling geven of iets dergelijks? Daar heb ik niets over te zeggen; dat is uw zaak. Ziet u? Dat is gewoon tussen... Vraagt u de Here gewoon wat te doen en Hij zal u dat vertellen, want ik probeer de dingen met de Schrift te verklaren. Zie?

302 Verklaar alstublieft 1 Korinthe 13:8-12. Zijn deze verzen vervuld nu het volmaakte Woord aan de gemeente is hersteld?

164 Nu, ik denk dat ik dit net behandeld heb, is het niet? "En wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden." Paulus zei: "Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en ik doe al deze dingen hier... Maar wanneer het volmaakte is gekomen..." Welnu, is er iets volmaakt buiten God? Nee, meneer! Is God de Volmaakte? In den beginne was het... [Samenkomst antwoordt: "Woord" – Vert] en het Woord was bij God en het Woord wás God. Het Woord is nog steeds God. Ziet u? Goed. Wanneer het volmaakte gekomen is, is wat ten dele is teniet gedaan.

303 Broeder Branham is het verkeerd om een flat-top [kort en van boven plat – Vert] kapsel te hebben?

165 Ik veronderstel – ik veronderstel dat dit een man is; ik hoop het. Weliswaar doen sommige vrouwen dat ook. Jazeker. Ik ging eens met de bus, toen ik hier jachtopziener was. Op weg erheen... Ik zat daar en een man zat zo te praten met een lasserskap op en ik praatte gewoon met hem. En hij ging zo door terwijl hij een sigaret rookte, met een lasbril zo op zijn voorhoofd geschoven. Het was hier vlak bij Sellersburg. En ik zat daar met die kerel te praten. Hij zei daar iets en we begonnen allemaal te lachen; ik sloeg hem op de knie en zei: "Jongen, dat is werkelijk het toppunt, is het niet?"

166 En ik zat daar zo en direct zei een vrouw die daar tegenover zat: "Zeg, Ruth, ben jij van plan om...?"

     Had een overall aan, fors en groot, stoer als een man, zat daar een sigaret te roken en het uit haar neus te blazen. Ik dacht dat het een man was. Het ging over het laten vallen van een acetyleen-brander en het doen van iets, iemand op het hoofd treffen en het sloeg de 'hoe heet het ook weer' af en begon te lachen. Ik lachte ook en gaf haar precies een klap op haar been, denkend dat het een man was. Ik wist het verschil niet. U kunt het hun niet zeggen. En de Bijbel zei: "Iedere vrouw die een kledingstuk aantrekt dat aan een man behoort; het is een gruwel." Daar hebben we het.

167 Nee broeder, als u een flat-top kapsel wenst, ik vertel u: wacht slechts tot je ongeveer mijn leeftijd krijgt, dan heb je er een. Dus... Dat is in orde. Ik bedoelde het niet zo, maat. God zegene je als je gelooft dat broeder Branham je de waarheid vertelt. Ik geloof niet dat God iets over de man zegt, zijn bedekking is goed zolang hij zijn haar knipt. Als hij zijn haar zo lang laat uitgroeien als dat van een vrouw, daarvan zegt de Bijbel dat het een schande voor een man is om dat te doen.

168 Maar nu, als je – zolang je je haar hebt en je bent een jongetje... En ik weet dat ik er heel wat over gezegd heb: "En jullie, Ricky's met die flat-top haarstijl" en al dat soort en dergelijke dingen als dat, maar ik zeg dat alleen. Zie?

169 Ik denk niet dat God er om geeft hoe een man zijn haar knipt, als hij het maar knipt, omdat God zijn hoofd is. Maar het hoofd van een vrouw is een man; daarvoor moet zij... En als zij haar haar afknipt, onteert ze haar hoofd. Dan zou een oneerbare vrouw in echtscheiding gebracht en weggedaan moeten worden. Is dat zo? Dus wanneer een vrouw haar haar afknipt, heeft zij... heeft haar man een volkomen Bijbels recht haar weg te zenden vanwege een verkeerd leven – een oneerbaar persoon. Hoevelen weten dat dat de Waarheid is? Het is wat de Bijbel zegt, want zij onteert haar hoofd. Men zou niet met een oneerbare vrouw moeten leven.

304 Broeder Branham, toen Jesaja sprak tot de dochters van Sion (of sprak tot, bedoel ik, zij... ik vermoed dat men bedoelt "sprak óver") de dochters van Sion, over de krulspelden, gekruld haar, en in plaats van een goed gevormd kapsel, kaalheid; in plaats van een... Slaat dit op vandaag of is de oude Bijbel niet van toepassing zoals sommigen zeggen?

170 De oude Bijbel is altijd van toepassing en elk woord dat God zegt is werkelijk. Jazeker! Het enige wat met de nieuwe Bijbel gebeurt ten opzichte van de oude Bijbel is, dat het alleen vergroot werd. Jezus zei: "U hebt horen zeggen: 'Gij zult geen overspel plegen' (men moest in die handeling zijn); maar Ik zeg tot u, dat zo wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, reeds overspel met haar heeft gepleegd in zijn hart." Wat zijn dit geweldige, bijzondere dingen!

171 Welnu, ik moet sluiten vrienden. Het wordt een beetje te laat. Nu, deze is te lang. Laat eens zien of ik wat anders kan vinden. Laat eens zien.

305 Broeder Branham, hoe zouden vrouwen (o my!) hun haar moeten dragen? (Nogmaals, gewoon net zoals u wenst. 1 Timotheüs 2:9. Ziet u? "Laten de vrouwen zich tooien in een eerbaar gewaad.") Ik wil... Ik wil het mijne dragen zoals het God behaagt. (God zegene u, dierbare zuster.) Dank u wel. Moge God u zegenen. Bid voor ons. En de persoon tekent met haar naam.

172 Sharon, zeker, zus! God zegene je. Draag het gewoon lang, zo lang als het is, zuster. Het is een klein meisje. God zegene je, lieveling. Het is in orde, ga gewoon door.

306 Zullen er, nadat de bruid is opgenomen, nog enigen van de dwaze maagd gered worden of zullen ze allemaal verloren zijn?

173 Nee! Ziet u, alles zal voor de heiden-gemeente beëindigd zijn, wanneer de bruid van de aarde is genomen. De Geest van God verlaat de aarde: "Wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd." Met andere woorden, het heilige der heiligen wordt rokerig, waar de Advocaat staat om de zaak te bepleiten. Christus verlaat het heiligdom, Zijn bemiddelaars-dag is voorbij. De opname komt; Hij verlaat het heiligdom, treedt naar voren en neemt het boek der Verlossing en eist alles wat Hij verlost heeft op. Er is geen middelaarswerk meer. Hoevelen begrijpen dat? Ik heb het op een van de zegels – of een van de... Ja, de zegels, geloof ik dat het was, dat Christus naar voren treedt om Zijn middelaars-werk op te eisen.

174 Nu, een ogenblikje. "Zal de dwaze maagd worden gered?" Nee! Wat er ook gebeurt, gebeurt nu. Na die tijd is zij in de toestand... Nu, ze zal door de verdrukkingsperiode moeten gaan. En de reden ervan is, dat ze de verzoening in haar volheid heeft verworpen. Ze is een gelovige, een belijdende gelovige, maar ze zal door de verdrukkingsperiode moeten gaan. De Bijbel zei: "En de rest van hen, de draak spuwde water uit zijn mond om oorlog te gaan voeren..." En wat een uur is dat! De...

175 Er is nog nooit een tijd in de geschiedenis geweest waarin de naam-kerken zo hunkerend zijn geworden om de doop van de Heilige Geest te vinden. Ik spreek voor de Christelijke Zakenlieden. Voortdurend, het zijn Presbyterianen, Lutheranen, Katholieken en allen, Baptisten bij honderden, Kerk van Christus, Nazareners, Pelgrim heiligheidskerk, Zevendedag-Adventisten, allemaal stromen ze binnen, trachtend het te vinden. Ziet u?

176 Nu, dit is iets treffends. Neem dit alstublieft niet als een doctrine, maar begrijpt u wat de Schrift zei dat plaats zou vinden, wanneer dat gebeurde? De tijd was voorbij. Want kijk, er waren zeven maagden – of tien maagden gingen uit de Bruidegom tegemoet en de helft van hen had olie in hun lamp, de andere helft niet. Dat is het deel van het lichaam dat dood is en het deel dat levend is. De vijf wijzen, toen de roep kwam: "Zie, de Bruidegom", maakten zij allen hun... ontwaakten zij en maakten zij hun lampen schoon om naar het bruiloftsmaal te gaan. Maar toen de dwaze maagd zei: "Geef ons wat van uw olie, onze lampen zijn uitgegaan (zie?), geef ons van uw olie", zeiden zij: "Nee, we hebben net genoeg voor onszelf. Ga het kopen." En terwijl ze het gingen kopen, kwam de Bruidegom.

177 Toen de bekendmaking uitging, de afkondiging: "De Bruidegom komt", wilde iedereen heel snel in orde komen. Is dat niet het uur wanneer het handschrift op de muur staat?

178 "O, wij willen de doop van de Heilige Geest." "We wensen dit, dat of het andere!" Maar toen ze het gingen kopen, kwam de Bruidegom. De wijzen gingen binnen en zij werden buiten gelaten, waar wening, weeklachten en tandengeknars zal zijn.

179 Ik heb hier zulke prachtige vragen die daar bijpassen: "Wie was de man die binnenkwam met de mantel aan, die niet de bruiloftsmantel aan had?" En al die vragen passen daar rechtstreeks in.

307 Behoort een persoon tienden te betalen aan een individu, of behoorde een Christen te werken?

180 Zeker moet hij dat. Hij is de man die zal werken, dat is een Christen.

181 "Tienden betalen aan een individueel persoon?" Het hangt er vanaf wie die persoon is. Ziet u? Zo is het. In Hebreeën 7, de eerste keer dat er over tienden werd gesproken in... in een positie die wij... Een ogenblikje, ik geloof, vraag nummer twee. Nee! Uh, uh. Nee! Voor broeder... er stond: "Twee vragen voor broeder Branham."

182 In Hebreeën, het zevende hoofdstuk, toen Abraham bij terugkomst van de slag met de koningen Melchizédek ontmoette, betaalde hij Hem een tiende. Dat was Melchizédek, de Koning van Salem, wat Koning des vredes betekent en Koning der gerechtigheid, hetgeen niemand anders was dan God Zelf. Ziet u?

183 Maar wanneer u tienden betaalt... In werkelijkheid, waar u uw tienden verschuldigd bent is daar waar u uw voedsel krijgt. "Brengt gij al uw tienden in Mijn voorraadschuur, spreekt de Heer. (Is dat zo?) En beproef Mij daarin, spreekt God, of Ik niet de vensters van de hemel zal openen en een zegen zal uitgieten zodat gij geen ruimte genoeg zou hebben om het te ontvangen." Ik daag elke man of vrouw die geen tiende-betaler is uit om dat te aanvaarden.

184 Ik zou hier tot in de morgen kunnen staan met u gewoon te vertellen wat er gebeurde toen ik dat zag en in welke toestand ik was. Maar zo trouw als ik altijd maar zijn kon, betaalde ik tienden. En toen ik mijn eigen geld van de gemeente hier nam, of van mijn campagnes, ik nam meer... dan gaf ik een tiende. Dan gaf ik het uit aan voorgangers en de rest ervan aan predikers. En dan, wanneer ik dat niet kon doen, wat ik dán deed, ik hield tien procent en gaf God negentig. En toen de wet mij vertelde dat ik dat niet kon doen, dat ik zou moeten nemen... En als ik het deed, dan zou ik er voor worden aangeslagen; en toen moest ik het nemen en doorgeven aan zendingswerk in het buitenland, enzovoort, en daar dan gewoon een salaris uit nemen van honderd dollar per week; en ik betaal mijn tienden daarvan.

185 Jazeker! Ik geloof in tienden betalen. Het is één van Gods zegeningen die bewezen is een zegen te zijn. U zegt: "Dat is in het Oude Testament." Het is ook in het Nieuwe Testament! Jazeker!

308 Dierbare broeder Branham, als een baby buitenechtelijk geboren wordt, kan dat kind ooit worden gered of in de opname gaan?

186 Gered? Welzeker, ik geloof dat het kind zou kunnen... Het kind kan het niet helpen wat er is gedaan. Dat is waar. Maar ik... Over in de opname gaan... Gered, ik zou zeggen: "Ja." Maar in de opname, het is een voorbestemd zaad dat in de opname gaat. En ik kan niet geloven dat overspel een voorbestemd zaad was. Begrijpt u het? Ziet u? Ik geloof dat de mensen kunnen – de baby kan gered worden; het heeft geen rechten van zichzelf. Het is een afschuwelijke daad en zo.

187 Maar in het Oude Testament nu, wanneer een baby als een bastaardkind werd geboren, kon het zelfs de samenkomst des Heren tien generaties lang niet binnengaan, vierhonderd en zoveel jaren, zo erg was die vloek. Denk u dat eens in. Een onschuldige baby, zijn achter, achter, achter, achter, achter, achter, achter, achter, achterkleinkinderen, bedenk eens, de achter, achter, achter, tien achterkleinkinderen van de baby konden zelfs niet in de samenkomst van God komen, zo is het.

188 Maar ziet u, er was daar niets krachtig genoeg om die zonde te vergeven. Het bloed van het Oude Testament vergáf geen zonde; het bedékte zonde. Maar het bloed van Jezus Christus scheidt het af. Dat is nu anders. Wanneer het bloed van Jezus Christus binnenkomt, maakt dat het verschil.

309 Broeder Branham, wij willen zo dicht mogelijk bij uw Boodschap zijn. Zullen wij naar Arizona of Jeffersonville verhuizen?

189 Wat u het beste uitkomt, één van beide. Ik heb u beslist lief, het maakt me niet uit waar u heengaat, of wat u doet. Maar nu, als advies, ik geloof dat ik naar Jeffersonville zou komen. Als u toch gaat verhuizen, zou ik naar Jeffersonville komen. Ik geloof dat ik hier meer ben dan in Arizona. Dat is fijn.

310 Broeder Branham is het te laat om nog tot zondaars te prediken?

190 Nee! Nee! Haal dat niet in uw hoofd, broeder. Blijf doorgaan met aan het huis te bouwen. Blijf doorgaan met alles te doen wat u kunt. Blijf gewoon doorgaan tot u wordt weggeroepen. Zie?

311 Vraag nummer twee. Behoorden de geredden zich af te scheiden van zondaars in de aanbidding? Behoren de geredden zich af te zonderen van zondaars om te aanbidden?

191 Ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt. Als u zondaren bedoelt zoals buiten in de... U aanbidt God overal. Maar ik geloof dat als we dat deden, hoe zouden we dan samenkomst hebben, omdat de zondaars middenin de samenkomst komen en naast de Christen gaan zitten. Scheid u nooit van iets anders af dan van zonde, niet van de zondaar. Haal de zondaar binnen als u kunt, maar weest geen deelhebbers aan zijn zonde.

312 Zou een geredde vrouw zich moeten weigeren aan haar man als hij een zondaar is?

192 O, nee! Beslist niet! Dat is uw man. U zult hem verder bij God vandaan drijven dan ooit, als u dat doet. Zie? Dat is waar, broeder of zuster. U trouwde hem; hij is van u en u bent van hem.

313 Broeder Branham, wat is de betekenis van een huwelijksannulering? Zijn de mensen vrij om te trouwen of is dit gewoon een ander woord voor echtscheiding? Ik zou hier graag wat informatie over willen hebben.

193 Zeker zijn ze getrouwd. Zolang men die gelofte aflegt, is men getrouwd. Evenals een jongen, als een jongen een meisje belooft te trouwen, in goed vertrouwen, dan is hij dat verplicht aan dat meisje. Hij is zo goed als getrouwd met haar. Het enige wat de wet doet, is u een wettige akte te geven om samen te leven, om een 'gewoonterecht' van man en vrouw te zijn te voorkomen. Maar wanneer een man een vrouw vertelt: "Lieveling, ik wil met je trouwen, ik wil je tot mijn vrouw nemen. Wil je mij nemen...?" dan is hij getrouwd.

194 Uw gelofte is heilig; dat is wat u hoe dan ook trouwt. Er is geen enkele prediker die u kan trouwen, geen ambtenaar of iets anders; het is uw eigen eed aan God en aan die man. Wanneer u het belooft, bent u getrouwd.

195 Kijk eens. U zegt: "Broeder Branham, is dat...? U zegt... U zei, dat u alleen uit de Bijbel zou antwoorden." Wilt u de Bijbel hierover? Steek uw hand op als u dat wilt. Nu, we hebben nog zes of acht minuten. Goed.

196 "Jozef, haar man, die een rechtvaardig man was (haar verloofde werd reeds haar man genoemd)... Jozef, haar man, die een rechtvaardig man was, was van plan haar heimelijk weg te zenden op deze manier; want voor ze samengekomen waren werd zij zwanger bevonden van de Heilige Geest. (Ziet u?) En de Engel des Heren verscheen hem in een droom en zei: 'Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen.'" Reeds gehuwd, hij had het haar al beloofd.

197 En kleine dame, als jij die jongen beloofd hebt te trouwen, ben je verplicht het te doen. Als je na die verbintenis met een ander trouwt, zul je – in ieder geval van nu af aan – zul je in overspel leven. En merk op, hetzelfde geldt voor een jongen die belooft een vrouw te trouwen.

198 Doe niemand je gelofte, tenzij je het meent om daar bij te blijven. Bedenk, daar is de Bijbel erover. Jozef beloofde Maria te huwen. En God zei dat dat was...

199 Lees hierover de Oudtestamentische wetten. Zie? De Oudtestamentische wet, indien u een vrouw beloofde te trouwen en u trouwde een ander, dan pleegde u overspel en het wierp u buiten het kamp. Jazeker! U moet uw geloften gestand doen wanneer u een vrouw dat belooft. Zij is een heilig, klein vat en dat is om weer kinderleven in de wereld te brengen. Dus wanneer u haar een belofte doet moet u haar trouwen.

314 Is het te laat voor gevangenisdiensten en zulk werk als getuigen, om te proberen zielen te redden? Zou men ook alles wat men heeft moeten verkopen nu de Here zo spoedig komt?

200 Wel, hoe... Hoe komt u...? Ik hoop dat ik niet iets heb gezegd dat zou veroorzaken dat u zoiets gelooft. Heb ik dat? Als ik het heb gedaan, vergeef mij! Ik bedoel niet... Ziet u? Veronderstel die dingen niet zomaar. Blijf gewoon doorgaan met prediken en met gevangenisdiensten, met iedereen te krijgen en ga niet...

201 Kijk eens hier. De Zevendedag-Adventisten hier niet lang geleden, ongeveer vijftig of zestig jaar geleden, ik zag het in de 'Courier-Journal' krant (ik heb hem ergens in mijn koffer), een heel groot stuk van de Courier-Journal krant, waar zij voor het oude geloof opkwamen, toen ze Millerieten werden genoemd vóór ze Zevendedag-Adventisten werden. En ze hadden een hele grote pagina in de Courierkrant, daarginds in Franklin, Kentucky, toen ze allemaal hun bezittingen verkochten en... ze bepaalden een zekere datum, bewezen het met de Schrift – Jezus zou op die dag komen – en klommen daar omhoog en pakten hun harpen en zo en zetten zich boven op de top van de heuvel. De volgende morgen kwam; de dauw had alle veren plat gelegd en ze kwamen ontluisterd naar beneden. Ziet u? Het zijn cultussen en zo.

202 Geloof dat niet. Jezus zou in geen honderd jaar kunnen komen. Ik weet niet wanneer Hij komt. Geen mens weet wanneer Hij komt! Maar ik zal gaan proberen door te gaan met prediken en alles te doen wat ik kan tot Hij wel komt. Als Hij vandaag niet hier is, zal ik morgen naar Hem uitzien. Als Hij deze week niet hier is zal ik volgende week naar Hem uitzien. Als Hij de volgende tien jaren hier niet is en ik leef, dan zal ik de volgende dertig jaar naar Hem uitzien. Ziet u? Ik zal nog steeds uitkijken. Ik weet niet wanneer Hij komt, maar ik wil trouw leven aan Zijn Woord en trouw aan Zijn mensen en leven als een Christen en wachten op Zijn komst. Ziet u?

203 Blijf doorgaan met het houden van predikdiensten in de gevangenis om iedereen gered te krijgen die u kunt. Ik weet niet wanneer Hij komt; niemand weet het. Maar ik zal dit ene zeggen. Dat is waarom ik probeer u te vertellen, en ik hoop dat u niet uw eigen uitleg probeert te geven... Niet om deze persoon uit te schelden. God zegene je, broeder, zuster, wie u ook bent. Het leek erop dat het iemand was van buiten de stad, omdat het op een briefkaart stond, ik geloof van Denver, Colorado, en... Ja, Pike's Peak, Colorado. Dus het is misschien iemand geweest die het per post heeft ingezonden, maar dat is volkomen in orde. Ze krijgen misschien de band.

204 Maar laten we onthouden, verander niets dan alleen uw wegen van zonde naar gerechtigheid. Blijf gewoon precies bij uw werk en ga net zo door. Iedereen die dat goed begrijpt, zeg: "Amen!" [De samenkomst antwoordt: "Amen." – Vert] Ziet u? Doe dat nu!

315 Broeder Branham, in Mattheüs 12:40 staat: "Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn." Hoe kan het die dag zijn die zij zeggen... dat men vandaag zegt dat Hij op vrijdagavond in het graf werd gelegd en zondagmorgen opstond, het slechts twee nachten en één dag makend?

205 Nu, als u opmerkt, stond er: "Zoals het was" (Ziet u?) toen Jona drie dagen en drie nachten in de buik zat. Het is binnen drie dagen en drie nachten, binnen die drie dagen en drie nachten, omdat u de Schrift niet kunt laten liegen. De profeet heeft gezegd: "Ik zal niet toestaan dat Mijn Heilige ontbinding ziet, noch zal Ik Zijn ziel in de hel laten." En ontbinding begint in het menselijk lichaam in tweeënzeventig uur, wat drie dagen en drie nachten zijn. Ergens binnen die drie dagen en drie nachten moest Hij voortkomen uit het graf.

206 Dus dat het drie dagen en drie nachten zijn, betekent niet dat het precies dat moet zijn; het is ergens binnen die drie dagen en drie nachten. Hij moest voortkomen, omdat de profetie niet kan worden gebroken, dat Hij geen ontbinding kon zien, en Hij zou tot ontbinding zijn overgegaan als Hij precies die tijd was gebleven.

316 Broeder Branham, als een man getrouwd is geweest en gescheiden... (Is dat niet vreselijk, ziet u, zovelen? Nu, ik zeg niet... niets tegen de mensen; dat leeft gewoon in de gedachten van de mensen. Zeker, ze maken zich zorgen. De opname, daar dachten de mensen vroeger niet zoveel over; men hoorde er niet zoveel over. Maar nu is de wereld er gewoon vol mee. En de mensen lezen deze dingen in de Schrift. En mensen, uitverkoren, daarginds, komen binnen om er naar te zien. En ze zien het en ze zijn oprecht. Ze willen het weten. En dat is de reden dat ik het wil beantwoorden met precies zoveel aandacht ervoor als ik u maar kan geven.) ... getrouwd is geweest en gescheiden en dan opnieuw getrouwd met een vrouw die ook gehuwd is geweest en gescheiden en daarna met hem getrouwd; en kunnen deze twee... in Gods ogen getrouwd – zijn zij in Gods ogen getrouwd? Hoe kunnen beiden of één van hen in de opname zijn?

207 Hoe? Ik weet het niet. Ik zou het u niet kunnen vertellen. De vraag is: "Kunnen zij in de opname zijn?" Gescheiden, allebei gescheiden, elk van hen heeft een levende metgezel, toen trouwden ze weer, zij zijn beiden opnieuw getrouwd. En nu, een die... Deze vrouw heeft een levende man; deze man heeft een levende vrouw. En nu, ze hebben kinderen, enzovoort en willen tot God komen. Kunnen zij in de opname gaan? Dat zal van de hemelse Vader afhangen. Ik zou dat niet kunnen beantwoorden. Ziet u?

208 Ik zag één ding. De Bijbel zei dat men een overspelige genoemd zou worden. En de Bijbel heeft ook gezegd: "Een overspelige zal het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan." Dat is alles wat ik kan zeggen. Ik weet het; dit doodt me gewoon om het te zeggen, maar ik kan niets anders zeggen dan wat het Woord zegt. Ik moet daarbij blijven. Ik hoop dat het helemaal fout is. Er zijn plaatsen in de Bijbel...

209 Ik adviseer u niet. Alstublieft, laat me u gewoon een klein Schriftgedeelte geven. Alstublieft, alstublieft gaat u niet – gaat u niet – doe niet... Als u gelukkig leeft met uw man, gelukkig leeft met uw vrouw, blijf alstublieft op die wijze. Wilt u alleen, voor...? Omdat ik u dit verteld heb, laat die kleine kinderen toch niet zonder een thuis achter en dat soort dingen. God heeft een herstel gegeven op plaatsen voor mensen die... die dingen verkeerd deden. Herinner u, Jezus zei van David toen hij honger had, dat hij de tempel van God binnenging en de toonbroden at, hetgeen alleen wettig is voor de priester, en hij werd vlekkeloos bevonden. De priesters schenden ook de sabbat op de sabbatdag en zijn vlekkeloos bevonden, en Eén groter dan de sabbat was hier. Ziet u? Daar... ik... Laten we het gewoon aan God overlaten en doorgaan en gewoon leven op de wijze dat u... Leef nu gewoon voor Christus.

210 Laat ons zien, er kan misschien een kans voor u zijn om binnen te komen. Maak geen... Twee fouten zullen nooit één goedmaken. Ga gewoon door, leef op de wijze zoals u bent, als u samen gelukkig bent. U zou de verkeerde metgezel kunnen hebben. Ik zal alleen dit zeggen: als u de verkeerde metgezel hebt gekregen in deze vrouw – in dit leven, zult u die nooit in het andere hebben. Alle fouten zullen rechtgemaakt worden.

317 Zullen alle wederomgeboren gelovigen in de opname gaan?

211 Nee, slechts het overblijfsel, alleen het overblijfsel, niet alle wedergeboren gelovigen. De Bijbel zei: "En de rest van de doden leefde niet gedurende duizend jaar", en daarna werden ze opgewekt en gescheiden, de schapen van de bokken. Niet alle wedergeborenen zullen gaan in de... overeenkomstig de Schrift.

318 Wat is het bewijs dat een persoon werkelijk vervuld is met de Heilige Geest?

212 Johannes 14:26: Hij zal... "Wanneer de Heilige Geest is gekomen (zie?) zal Hij u dingen tonen die komen." Ziet u? Hij zal zijn een... Hij zal het volmaken; mensengemaakte dingen zullen het niet doen; en Hij is het Woord. Wanneer Hij, de Heilige Geest, gekomen is, zal Hij Zich in u identificeren met de Schrift. En dat is het ware teken dat de Heilige Geest in u is, omdat het het Woord is.

213 Nu kijk. Wat als u in tongen sprak? Ik wil u dat gewoon vragen. Jezus zei wanneer de Heilige Geest komt wat Hij zou doen. En wat als u in tongen sprak, op-en-neer sprong, jubelde en al het andere, en dan tot het Woord komt; en ik zou u vertellen dat de doop... u bewijzen door de Schrift, zoals ik gedaan heb, dat de doop met het gebruik van de titel van Vader, Zoon en Heilige Geest absoluut een verkeerd begrijpen van de Schrift is – niemand werd ooit zo gedoopt – en u gaat door en houdt er hoe dan ook aan vast? Zou u mij kunnen vertellen dat de Heilige Geest in u zoiets zou doen? Hoe kan het Zijn eigen Woord ontkennen?

214 Wanneer ik u toon wat in deze dag verondersteld wordt plaats te vinden, hoe de Zoon des mensen Zich zal openbaren en wat Hij zal doen en al deze Schriftgedeelten die nu zijn gebeurd, en wij zien Hem dan regelrecht neerkomen en het betuigen en u houdt helemaal vast aan een denominatie en zegt dat u wederomgeboren bent? Zou u dat kunnen rijmen?

215 Zou ik mijn vrouw kunnen vertellen dat ik haar liefheb, en een afspraakje hebben met een andere vrouw, met haar uitgaan, en haar dan uit diepst van mijn hart vertellen dat ik van haar houd? Denkt u dat dit waarachtige liefde zou zijn? Zou zij mij kunnen zeggen dat ze van me houdt en dan terwijl ik weg ben, uitgaan met een andere man?

216 Dat is precies wat Israël heeft gedaan om... U kent de Bijbel daar, hoe Hij zei, spreekt... Israël, zei: "Gij hebt uw benen vaneen gedaan en elke man binnen gehaald die voorbijkwam en gij hebt de rol van een hoer met Mij gespeeld en Ik zal u in echtscheiding wegdoen." Precies! Wat is dat? U pleegt overspel tegen uw eigen lichaam. En wanneer een vrouw uitgaat en met een andere man leeft, of een man met een andere vrouw, wanneer ze met elkaar getrouwd zijn, verontreinigen ze hun eigen vlees. En wanneer een persoon zegt dat hij een Christen is en absoluut zal ontkennen dat de Schrift juist is, pleegt hij overspel tegen het lichaam waarin hij beweert te zijn. Ziet u? Dus is het een merkteken van de antichrist, zozeer dat het indien mogelijk de uitverkorenen zou misleiden.

319 Broeder Branham, is het voor een jong kind in orde om lange en korte broeken te dragen?

217 Hoe jong? Dat moet u gewoon zelf beoordelen, als u een Christen bent. Een klein meisje, of welk heel klein kind ook, stel ik me voor, ik weet het niet, ik... Het enige wat ik weet, is dat de Bijbel zegt dat het een gruwel is voor een vrouw om een kledingstuk te dragen dat een man toebehoort. Ziet u? "Een vrouw", er stond niet "een kind". Maar nu, past u dit gewoon zelf toe. Wat mij betreft zie ik niets verkeerds bij een heel klein kind, heel klein meisje van vier of vijf jaar oud met een... Wanneer het kleine dreumesen zijn, u weet hoe ik het bedoel, ze rennen daarbuiten op het erf rond. Als zij, wat u lange broeken noemt of wat het ook is, draagt, en een heel klein kindje is, zie ik daar niets verkeerds in. Misschien...

218 Ziet u, ik vertel u alleen wat het Woord zegt. Het is een gruwel voor een vrouw om een kledingstuk te dragen dat aan een man behoort.

320 Waar zullen we samen moeten komen? En u zei je te verzamelen bij de bazuinen.

219 Ik geloof vriend, zuster, wie het ook is, dat u daar verkeerd bent. Ik heb nooit gezegd, verzamel je bij de bazuinen. Ik zei dat Israël zich verzamelde bij de bazuinen, niet de heidenbruid. Nee, nee! De bazuinen, het klinken van de zeven bazuinen was om Israël te verzamelen (hoevelen weten dat?) van over de hele... Ja, niet de... Nee, nee! Uh, uh! Nee, niet... Israël. Dus, het is niet dat... We verzamelen ons niet bij de bazuinen met de... bij... de bruid doet dat niet. De bazuinen komen na het feest van Pinksteren. Zie? En de opname komt... En dat... niet deze vraag nu...

321 Broeder Branham, wanneer u tijd hebt, verklaart u dan alstublieft Mattheüs 10:41. Ik zou graag willen weten wat de beloning van een profeet is.

220 Welnu, Jezus zei: "Wie een profeet ontvangt in de naam van een profeet, ontvangt het loon van een profeet." Het loon van een profeet is een vriend te zijn van de profeet. Wie een rechtvaardig man ontvangt in de naam van een rechtvaardig man, ontvangt de beloning van een rechtvaardige. Is dat juist? En als men wil weten wat de beloning van een profeet is, dat is om een vriend van de profeet te zijn. Ziet u? Dat is een beloning. Hij is uw vriend.

221 Zoals de Sunamietische vrouw, het zou wel eens van pas kunnen komen. Ziet u? Dat kwam het bij haar. Zie? Let op Gods dienstknechten.

     O my! Nu, we zijn... Ik zou gewoon moeten sluiten, en vriend, ik vind het vreselijk om het te doen, maar kijk eens even hier, kijk eens hoeveel, honderden. [Broeder Branham wordt dan dringend door de samenkomst verzocht om nog meer te beantwoorden – Vert] Nee! Maar... Dat weet ik, maar kijk, ik houd van u dat u dat zegt, maar ik denk aan die arme mensen die vanavond nog honderden kilometers moeten rijden. My, ze zijn gewoon – er zijn er zoveel, ik...

322 Broeder Branham, ik zou graag willen weten over het duizendjarig rijk. Is het na het bruiloftsmaal of is het op aarde, hoe zit dat allemaal? Ik begrijp het niet.

222 Wel, broeder of zuster, het is moeilijk voor mij om het zelf te begrijpen. Maar het enige wat ik kan zeggen is dit: dat het bruiloftsmaal voor het duizendjarig rijk komt.

223 Nu kijk, ik weet dat ergens hiertussen iemand hierover een vraag heeft, die zegt: "Broeder Branham, u bent fout met de zeventig weken van Daniël. Er zullen toch nog zeventig weken zijn." Nee, de Messias zou komen en profeteren en in het midden van de zeventigste week, zeventigste der weken, wat zeven jaar is, zou Hij worden afgesneden van onder de levenden en een offer gemaakt worden. Hoevelen herinneren zich dat? Goed. Hoeveel jaren predikte Jezus, de Messias, dan? Drieëneenhalf. Dan zijn er nog een drieëneenhalf jaar vastgesteld.

224 En in Openbaring, het elfde hoofdstuk, profeteren deze twee profeten duizend tweehonderdzestig dagen. Drieëneenhalf jaar zijn nog aan Israël beloofd, wanneer de heiden-bruid weg is. Hoevelen begrijpen dit nu? Ziet u? Goed, in orde.

323 Dit is een... Ik heb een eethuisje en bedien voor het grootste deel middelbare scholieren. Sinds ik in het licht ben gekomen, heb ik de gokautomaat en de... (de jukebox; er staat) j-box weggehaald. De jongelui roken en ze willen rock-en-roll muziek aan op de radio. Ik ben maar ongeveer vier uur per dag open. Roken en drinken ondersteun ik niet, maar ik maak me bezorgd over het aanhouden van de zaak.

225 Weet u, dat is een probleem. Zie? De zaak is dat u misschien... u moet in uw levensonderhoud voorzien. Maar weet u wat dat voor mij zou veroorzaken? Dat zou me zo nerveus maken, dat ik niet zou kunnen... Ik... dat... U zou misschien in staat zijn erin te berusten, maar dat stelletje "Ricky's" daar binnen die zo tekeer gaan en "Ricketta's", ik zou – ik zou – het zou me wild maken. Ziet u?

226 En ik zal u zeggen, als het van mij was, weet ik wel wat ik zou doen. Ik zou zeggen: "Jullie stoppen daarmee of je gaat hier vandaan." Zie? Ik zou een goed soort gelegenheid exploiteren of het helemaal niet doen. Maar u, als u het voor uw brood moet doen, dan wil ik het u niet kwalijk nemen, broeder of zuster. Ik weet dat het moeilijk is om deze dingen te zeggen; maar dat is gewoon... Het is niet goed (ziet u?), omdat het eruit zag alsof het zo'n beetje...

227 Zoals iemand vanmorgen zei over onze vrouwen die hun jurken zo kort dragen, of oudere vrouwen die een slecht voorbeeld waren voor de jonge dames. Ik denk dat dit ook zo is. Ziet u?

228 En ik denk datzelfde. Wanneer zij u daarbinnen zien, waar al dat gerook en gedoe is, en uw getuigenis kennen en al dat gevloek en moppen tappen en rondhangen om die kleine kinderen zoals dat, en ze gedragen zich zo en u zegt er niets over, het is een slechte zaak bij uw getuigenis. Waar de Here u ook naartoe leidt, doe dat. Ik bid dat God u naar de juiste weg wil leiden.

324 Als het 'in de rij staan' om in de samenkomst te komen alleen nog maar een herinnering zal zijn, wat zal er dan gaan gebeuren als we niet door de verdrukking zullen gaan? Zullen wij nog enig lijden zien? Als we niet hoeven te zien...

     Ziet u, ik... De vraag is waarschijnlijk deze. Ik probeer voort te maken; ik behoorde dit niet te doen. Behoorde deze terug te leggen, omdat er een gedeelte is waar je een uur bij stil kan blijven staan (zie?) en het – ik doe dit zo geen recht. Ik zal stoppen.

229 Kijk. De mensen willen dit zeggen, denkend dat zij... de gemeente met de verdrukking in aanraking zal komen. Ziet u? Zij zal het niet. Zij kan het niet (zie?), omdat zij al verlost is.

230 Nu, de gemeente, de naamgelovigen, zoals Lot, die zal door de verdrukkingsperiode gaan (ziet u?) en gered worden als door vuur. Noach ging door de verdrukkingsperiode, werd er boven uit gedragen, kwam eruit met Cham die de aarde opnieuw verontreinigde. Zie? Lot kwam eruit, zijn eigen dochters sliepen bij hem en hij had kinderen bij zijn eigen dochters, ziet u? Maar Abraham bracht het Koninklijke Zaad voort, bracht het Zaad van de belofte voort. Henoch ging naar de heerlijkheid in de opname, maakte gewoon een wandeling en ging naar huis. Hij ging nooit door de verdrukkingsperiode. Ziet u?

231 Daar bent u er. Ziet u? Het gaat niet... de Bijbel kan niet door een type... En de types kunnen niet falen. Ziet u? Het voorzegt niet dat de bruid... Nu, de gemeente zal door de verdrukkingsperiode gaan.

232 Nu zeggen de mensen: "Wat dan met de heiligen van vroeger?" Dat was de verandering van de dispensaties [of: tijdsbedelingen – Vert]. Dat was onder de vervolging, die... als u hier was om deze gemeentetijdperken te horen en te zien hoe ze heengingen in die duisternis en dat móésten doen, dan toont dit dat zij die vervolging moesten hebben, omdat elk van de gemeentetijdperken en alles begon te tonen dat ze donkerder en donkerder werden, tot ze tenslotte tot een volslagen toestand kwamen, dat ze Zijn Naam ontkenden en een andere naam aannamen, dat ze leefden en dood waren, Sardis. En toen begon het tevoorschijn te komen, Thyatire en Sardis, en toen begon zij eruit te komen in Filadelfia enzovoort, en kwam het tot de tijd van het eruit roepen van de bruid, die aan alle veroordeling zou ontsnappen. Zij werd waardig bevonden aan heel dit oordeel en de toorn, die op aarde zal komen, te ontkomen. "Opdat u waardig geacht zou mogen worden eraan te ontvlieden", er niet door te gaan, eraan te ontsnappen. Ziet u? Begrijpt u het nu, iedereen? Zie?

233 De gemeente, de lauwe, al wat buiten de uitverkoren bruid is, zal door de verdrukkingsperiode gaan. Ze zullen niet opstaan in de eerste opstanding: "De rest van de doden leefde niet gedurende duizend jaar", alleen de tevoren verordineerde, voorbestemde, uitverkoren bruid, Gods eigen uitverkorenen. "Wie is het, broeder Branham?" Ik weet het niet. Ik kan u niet vertellen wie het is, maar ik weet dat zij er zal zijn, omdat de Here zei dat zij er zouden zijn. Ziet u? Zij zijn degenen die op zullen gaan vanuit de verdrukking, maar de rest van hen zal door de verdrukking gaan, ondergaan en alles zal worden gedood vóór het duizendjarig rijk. Dan zal de rechtvaardige tevoorschijn komen in het millennium en duizend jaar leven.

234 En na de duizend jaren, dan komt het grote witte troon oordeel en dan worden de doden, zowel de goeden als de kwaden, opgewekt. En de boeken worden geopend, en het boek des levens was open; en de heiligen, de Vrouw en de Echtgenoot, zijn gezeten en oordelen de wereld. En daar komt het gezegde te geschieden: "En Hij zal alle naties richten met een ijzeren staf." Alle naties zullen daar voor Hem staan en Hij zal hen richten met de ijzeren staf. Hij zal de schapen van de bokken scheiden en tot de bokken zeggen: "Gaat uit", en tot de schapen, "Komt, gij gezegenden Mijns Vaders."

235 Nu, dan zal er een kampsamenkomst zijn van de heiligen over de breedte van de aarde. En Satan wordt uit zijn gevangenis losgelaten en gaat de strijd weer aanbinden met de heiligen, precies wat hij gedaan heeft in de heerlijkheid bij het begin. En dan laat God vuur en zwavel uit de hemelen regenen en de hele aarde wordt verwijderd als... zij verbrandt gewoon en wordt vernietigd. En er is geen zee meer, geen water meer, nee niets meer overgelaten op de aarde. Vulkanische krachten zullen uitspuiten, losbarsten en exploderen en de hele zaak...

236 "En ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; want de eerste hemelen en de eerste aarde waren voorbijgegaan; en er was geen zee meer. Ik, Johannes zag de heilige stad van God uit de hemel neerdalen, als een bruid getooid voor haar man." Herinnert u het zich? En in deze bruid... "Zie, de tabernakel van God is bij de mensen", en God zal bij hen wonen op deze piramide-vormige stad van vijftienhonderd mijlen in het vierkant. En in de top van de stad zal een Licht zijn. Amen!

O, die stad op de berg Sion,
Als een vreemdeling heb ik haar toch lief.
Ik zal u ontmoeten in die tijden,
Wanneer ik die stad op de heuvel bereik.

237 Boven op de berg Sion zal het Lam zetelen. En de stad zal geen licht nodig hebben, want het Lam is haar Licht. En boven het Lam zal de Vader zijn, wat de Logos is, God, het grote Licht, het eeuwige Licht, dat vlak boven de troon zal schijnen. En Jezus zal niet op Zijn Vaders troon zijn, Hij zal zijn op Zíjn troon. En de Vader zal over de Zoon zweven, wat betekent dat de Vader en de Zoon Eén zullen zijn. "En terwijl zij nog spreken zal Ik antwoorden. Voordat ze kunnen denken, denk Ik voor ze." Zo is het.

238 En Jezus zal een volmaakt, volmaakt tijdperk opdragen aan de volmaakte levende God, degenen die Hij heeft verlost en overgegeven aan de Vader. Is dat juist? Hij zal het overdragen aan God de Vader Die Geest is, niet een mens, Geest. Heel de natuur van goedheid samen vergaderd, dat is God. En in goedheid... Nu, alles wat van het goede verdraaid wordt is kwaad; dat is Satans koninkrijk. Al het goede behoort aan God. Al het kwade behoort...

239 En toen werd God stoffelijk in een Mens, Jezus Christus genaamd, hetwelk Zijn Zoon was. Deze Zoon gaf Zijn leven, opdat Hij andere zonen zou mogen brengen, opdat God tastbaar zou mogen worden, alles werkend in allen. "In die dag zult gij weten dat Ik in de Vader ben, de Vader in Mij, Ik in u en gij in Mij."

240 O, broeder, dat zal me een dag zijn. U zult niet vanaf Birmingham hoeven te reizen om de Boodschap te horen; de Boodschap zal dan vlak bij ons zijn, nietwaar? O, het zal een wonderbare, wonderbare tijd zijn. We zien uit naar die dag; God bespoedige het dat hij komt.

241 Die grote stad die daar is gevestigd (nu, ziet u?), het zal geen... Denkt u: "Vijftienhonderd mijlen hoog?" Dat is wat de Bijbel zei. Nu, het zal geen vijftienhonderd mijl zo loodrecht omhoog zijn. Ziet u? We hebben nog een andere meetkundige vorm, ziet u, waarvan alle zijden gelijk zijn; dat is de piramide.

242 En de stad zal waarschijnlijk op ongeveer een zestig graden beginnen. En als ze begint, vijftienhonderd mijlen zo, denkt u even in hoe hoog dat zal zijn, maar ook hoe lang het zal duren om daar te komen. U zult nauwelijks weten dat u de heuvel opwandelt. Want vierentwintighonderd kilometer hoog onder een hoek van zestig graden, dan gaat u ongeveer zó. Ziet u? En de stad ligt helemaal op deze heuvel. En ze is net zo hoog als ze lang is; en ze is net zo lang als ze breed is. De hoogte bij de lengte bij de breedte, het is gelijk, alle muren zijn gelijk. Een piramide heeft vier muren en deze vier muren zullen zijn...

243 Nu, de muren om de stad heen zullen tweehonderdzestien voet [± 65 meter] hoog zijn, honderdvierenveertig el, en elk ervan is een steen. Denk u die stad eens in, vrienden. O my! Wat zitten we hier toch in deze hete zaal? Waarom doen we deze dingen? Waarom rijden we zo ver? Waarom zwoegen we zo? Het is elke centimeter van de weg waard.

O, de zware inspanningen op de weg zullen niets schijnen,
Wanneer ik aan het einde van de weg kom.
Dat is waar. En o, wat een tijd zal dat zijn.

244 En daar zal Jezus op de troon zitten. En van onderuit de troon zal de rivier des levens stromen en van deze vier muren neersijpelen in kleine spleten en in kleine zijtakken en een rivier gaan vormen naar beneden door de stad. Het zal zo rechtstreeks door de straten lopen en aan iedere kant staan de bomen des levens die zullen dragen... of die elke dertig dagen hun vrucht zullen veranderen! O, wat een stad!

245 En herinner u. God, de Schepper, Die de hemelen en aarde geschapen heeft, is nu in de heerlijkheid die stad aan het klaarmaken. Abraham zag ernaar uit. Hij verliet zijn thuis; scheidde zich af van alles wat hem dierbaar was en keek ernaar uit... Waarom? Hij was een profeet. En daar hij een profeet was, was hij verbonden met de Geest en een déél van de Geest. En iets binnenin hem vertelde hem: "Er is een stad", en hij begon ernaar uit te zien. Hij zei: "Ik ben een pelgrim, een vreemdeling, en ik zie uit naar een stad wier Bouwer en Maker God is." Hij wist dat die stad ergens was. O, my! En ik geloof dat precies in de streek waar hij ernaar uitzag, precies daar in Palestina, dat het daar is waar het zal worden opgericht, want het is op de berg Sion. Dáár zal ze zijn.

246 Kijk waar ze zich uit zal strekken tot de zee, van zee tot zee. Denk aan die stad van vijftienhonderd mijl daar op de berg des Heren. O, dat zou heerlijk zijn!

247 En de leeuw en het lam zullen samen nederliggen. De leeuw zal stro eten als de jonge os. En de beer zal mak zijn en de wolf zal tam zijn. Wat een tijd zal dat zijn! Niets zal kwetsen of vernietigen, alles zal in vrede en liefde zijn. Daar zal geen ouderdom meer zijn; daar zal geen ziekte meer zijn, geen sterven meer.

248 Mensen, dit is niet een of ander Sinterklaas-verhaal, een of ander mythisch iets, het staat geschreven in het Woord. En nooit heeft het Woord gefaald. En te bedenken dat dezelfde belofte van... niet destijds in de Bijbelse dagen, maar in deze dag, de dag dat God – heden. Niet één jota heeft er ooit van Zijn Woord gefaald. O, ik ben bestemd voor die stad. Ik heb het lief, u niet?

249 Nee, nu broeder, zuster, het is twintig over negen. Ik weet dat ik hier enkele vrienden heb die van ver weg uit Kentucky komen. Ik weet dat ik hier vrienden heb uit verschillende delen van het land. Als u de hele nacht wilt blijven zal ik voor uw kamer betalen. Ik heb u verteld dat het middageten op u stond te wachten en voor uw motel betaald zou worden, wanneer u wilde blijven. Het enige wat u hoeft te doen is naar hem daar achterin te gaan en ik zal het zeker doen. Ik zal alles doen om u te helpen, ik heb u lief.

250 Het is niet mijn bedoeling om deze vragen soms misschien tegengesteld te beantwoorden. Als u dat niet gelooft is dat geheel in orde. Ik wil dat u me evengoed liefhebt, omdat God weet dat ik u zo liefheb. Ik beantwoord deze vragen alleen naar mijn beste weten. Ik zou in enkele ervan verkeerd mogen zijn, vrienden, maar het was niet opzettelijk verkeerd. Als ik ongeveer zes of acht vragen gekregen had, had ik daarbij kunnen blijven en het gewoon helemaal uit de doeken kunnen doen, maar ik, in plaats van ze nu allemaal vlug door te rennen... Ik heb er een paar over huwelijk en echtscheiding. Ik dacht dat ik enkele ervan zou beantwoorden. Ik kon hier geen meer vinden terwijl ik ze oppakte die hier lagen, maar ik heb enkele zeer belangrijke vragen hier, zeer belangrijke vragen. Ik wil ze voor u beantwoorden als ik kan.

251 Welnu, als u hier in de buurt woont, bel Billy woensdag op; tegen die tijd zal ik weten of ik terug zal zijn. Ik zal bidden, deze week. Maar ik heb een heleboel privé-gesprekken, o, ongeveer zó'n stapel! En ik heb er bijna evenveel in Arizona om ook zo'n dag ervoor uit te trekken als ik kan. En het zijn mensen die echt ziek zijn. Sommigen hebben problemen en ze weten gewoon niet wat te doen – echtparen met problemen.

252 En sommige hiervan moesten veranderd worden tot een privé-onderhoud, omdat ik het niet vrijuit kon lezen, wat de mensen hierin zeiden over hun huwelijkszaken en zulke dingen. En ik liet Billy even teruggaan om uit te zoeken wie ze waren en liet ze opbellen om te vertellen dat we ze op de gesprekkenlijst plaatsten, dus kan ik met sommigen spreken. Ze zijn zeer ernstig en het zijn vragen die beantwoord dienen te worden.

253 Ik ben hier om te proberen u te helpen, omdat ik u liefheb. U bent mijn kinderen die ik voor Christus verwekt heb. Ik eis ieder van u op. Ik eis u vanavond op; ik eis u heel de tijd op; ik eis u altijd op en dat als mijn broeder en zuster. U bent mijn kinderen; ik ben uw vader in het Evangelie, geen vader zoals een priester zou zijn, ik ben uw vader in het Evangelie zoals Paulus daar zei. Ik heb u voor Christus verwekt en nu geef ik u ten huwelijk aan Christus; dat is u met Christus verbinden als een reine maagd. Stel me niet teleur! Laat me niet in de steek! Blijf een reine maagd.

254 "Hoe zal ik het doen, broeder Branham?" Blijf regelrecht bij het Woord; leef rein en zuiver; heb niets met de dingen van de wereld te maken. Als de liefde ervan in uw hart is, zeg: "O Jezus, neem dat alstublieft van mij weg. Zo wil ik niet zijn."

     Nu, ik bedoel niet zomaar een persoon te zijn die dat zegt. Ik bedoel om een waarachtige gelovige te zijn. Geloof Jezus Christus en leef elke dag voor Hem. Doe geen kwaad.

255 Nu, heel wat keren spreek ik over Calvinistisch geloof. Denk nu niet dat dat u vrijlaat om alles te doen wat u wilt. Een man onlangs... Ik zei: "Bent u naar de kerk geweest?"

     Hij zei: "Ik ging jagen."

     De vrouw van de man kwam naar me toe en ze kwam uit de wasserette, op zondag. En ik zei: "Waarom ging u niet naar de gemeente?"

     Ze zei: "Ik heb mijn was gedaan."

     Ik zei: "Dat behoorde u niet te hebben gedaan."

     "Wel," zei ze, "ik ben niet zo'n wettisch iemand."

     Ik zei: "Maar ik dacht dat u een Christen was." Zie? Ik zei: "Wist u dat u een struikelblok op iemands pad legt?" Ziet u? Ik zei: "Het..."

     "O wel, och, ik geloof dit. Ik hoef deze dingen niet te doen. Ik ben niet wettisch."

256 Goed, kijk, mijn broeder, zuster, kijk hier. Paulus zei: "Indien het eten van vlees een struikelblok legt op het pad van mijn broeder, zal ik, zolang de wereld bestaat, geen vlees meer eten." En ik denk dat het heel wat beter zou zijn...

257 U zegt nu: "Broeder Branham, u jaagt ook. Hebt u nooit op zondag gejaagd?" Laat me u iets vertellen. Nee, ik sla mezelf niet op de borst hierover, maar ik ben... ik ben geen sabbattist; ik geloof dat de Heilige Geest onze Sabbat is. Ik geloof dat, maar ik geloof dat wij die opstandingsdag behoorden te eren als een gedachtenis. Dat is een gedachtenis die ik... Als u enige dag eert, eer dan deze opstanding.

258 Nu, er is geen wet over het houden van enige bepaalde dag, omdat u de Sabbat van vrede binnengaat, wanneer u ingaat in Hem. Ik heb deze vraag hierbij, die ik hoe dan ook heel spoedig wil beantwoorden, zo de Here wil, over: "Wat is de sabbatdag?" Ik zal het verklaren, zo de Here wil.

     En merk nu op, onthoud dit. Ziet u? Toen ik een kleine jongen was, hier precies bovenaan de straat waar de Eichs woonden; ik was ongeveer veertien jaar oud; ik zette vallen uit om aan de kost te komen. Het enige wat ik kon om te helpen brood in ons huis te krijgen, was stinkdieren vangen, muskusratten en buidelratten.

     Ik houd van vallen zetten en ik moest het doen. Ik moest dan naar school terwijl ik stonk als een stinkdier en ik had maar één stel kleren en dat was alles wat ik kon dragen. Dat is alles wat ik had. Mamma trok ze dan uit en waste ze en ik trok ze weer aan; en wel, zo ging ik naar school als een kleine jongen. Maar op een avond stond ik daarboven; ik zei: "Ik heb die vallen daar neergezet bij de Wathens daarboven." Ik ging dan elke morgen om ongeveer twee uur met een lantaarn weg om die vallen langs te lopen om dan op tijd terug te keren om naar school te gaan. Als ik dan een konijn ving, kreeg ik er vijftien cent voor. Ik kocht er een doosje patronen voor en misschien doodde ik daarmee drie of vier konijnen. Wat we al niet moesten doen om een paar beschuiten en konijnen te verdienen voor vleesjus voor het warme eten. Ik verkocht die andere en ontving misschien genoeg om wat brood te halen of wat meel of wat bloem om saus te maken. Ik weet niet of u op die manier moest leven.

259 Ik was gewoon forelsnoeren langs de rivier uit te zetten; er heen te gaan, die vissen te halen en ze te verkopen voor tien cent per pond. En ik zette mijn forelsnoeren uit. Ik had geen boot. Ik zwom weg op een stuk drijfhout. Ging de rivier op – en het was nog koud – ik zette mijn emmer met aas hier op het drijfhout en roeide zo weg, mijn naakte lichaam in de rivier en liet dit... Had me een trouw om deze zij gebonden om mijn vis er aan te knopen. En die oude zeewolf die langs mijn benen streek terwijl ik zo verder ging om mijn aas eraan te doen...

260 Maar kijk, menige nacht ging ik om elf uur naar buiten die rivier op en schudde elk stukje aas van die lijn af. Wanneer ik in zes dagen niet genoeg kon vangen, wilde ik niet degene die op de zevende dag kwam. Ik heb daar in de regen gestaan.

261 Eén avond (ik zie mijzelf nog staan), leunend tegen... Ik was een zondaar; maar ik stond zo geleund tegen de deurpost. O, het regende dat het goot. Het liep tegen elf uur. Ik zei: "Ik zal laat zijn vanavond, maar ik ga en zal elk van die vallen losmaken. Ik wil ze niet op de sabbat vangen." Ik zei: "Ik wil die vallen niet zetten." God eert dat.

262 Ik herinner mij de tijd dat ik altijd wilde... altijd, heel mijn leven wilde ik een jager zijn. Mijn grootvader was het. U weet dat mijn grootmoeder uit de reservaten kwam; ze kreeg daar ondersteuning van. Ik houd gewoon van het buitenleven.

263 En ik herinner mij, ik wilde altijd... ik wilde gewoon mijn hele leven... Ik dacht als ik ooit genoeg geld zou krijgen dat ik een .30-30 geweer kon aanschaffen... Als ik het ooit kon doen, dan zou ik een stel vallen nemen. Ik zou de bergen ingaan en ik zou de rest van de wereld vaarwel zeggen. Ik dacht: "Misschien eens, als ik mijn .22 geweer zal nemen en bewijs een goed schutter te zijn, zal een jager mij op een keer mee willen nemen. Als ik een tamelijk goed schutter kan worden, dan zal hij mij mee laten gaan voor zijn bescherming; ik zal gaan jagen." Nu kijk ik... en aan mijn muren hangen de beste geweren die er voor geld te koop zijn, zodat ik zelfs geweren aan mensen kan uitlenen om op jacht te gaan.

264 Hij laat mij de bergen ingaan en prediken en enigen van de beste gidsen die er in de wereld zijn, nemen me mee op jacht, gratis. "Verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid."

265 Wanneer ik... Zelfs vanmorgen zei een oude hertenjager hier ergens met een .35 Remington-geweer – ik had het geweer eigenlijk niet nodig – maar hij legde zijn arm om mij heen en zei dat hij te oud werd om te jagen: "Ik wil je mijn geweer geven." Ik dacht daar aan toen ik een kleine jongen was, hoe, als ik ooit gedacht had, dat ik zo'n geweer zou bezitten, o my, wat dat geweest zou zijn. En nu gewoon te bedenken, dat daar aan mijn muur prachtige geweren hangen en plaatsen zijn om te gaan jagen.

266 Ik herinner me, dat ik uitging en de jongens kochten dan ijshoorntjes. En soms hadden sommigen van hen een extra stuiver over en dan kochten ze er voor mij een. My, ik kon er nooit één voor hen kopen. Ik dacht: "Als ik..."

267 En soms kochten zij dan deze ouderwetse, wat wij "kwajongens-hamburgers" noemen. Ik weet niet of u zich dat allemaal herinnert, maar heel wat van u oudgedienden... Je kreeg het voor een stuiver, met een heleboel gebakken uien erbij. O, ik houd van die dingen. Als klein kind hadden we geen... Alleen maïsbrood te eten met stroop – u weet wel hoe dat is.

268 Welnu, iemand kocht een van die hamburgers voor mij en tjonge, ik likte mijn vingers af waar ik hem vasthield. Het was – 't smaakte zo goed. En ik dacht: "Jongen, die man, als ik hem toch maar een hamburger kon kopen." En nu kan ik een gemeente hun middageten betalen.

269 Ik herinner me al deze dingen en waar kwam het vandaan? De genade van God, niets wat ik deed.

270 Ik herinner mij dat ik hier de straat uitliep en ik sprak met iemand. Mijn vader dronk- u allen weet dat; hij maakte whisky. En dat... niemand wilde iets met mij te maken hebben. Ik liep dan op straat en probeerde met de mensen te spreken; ik ontmoet die mensen vandaag nog. Ik probeerde met iemand te spreken; als er niemand anders was om mee te spreken, dan stonden ze daar: "Ja, uh, uh." Ziet u? Ik was een Branham.

271 Dus voelde ik me heel slecht, draaide me om en liep weg. Ik dacht: "Daar ben ik niet schuldig aan. Ik heb niet gedaan wat mijn vader deed. Ik heb nog nooit in mijn leven gedronken. Waarom moet ik dat verdragen?" En ik vertelde mijn vrouw niet lang geleden: "Ik moet bijna uit de stad wegblijven." God is goed voor mij geweest.

272 Ik dacht erover waar hij vertelde dat Nathan daar eens zat. Nathan... David zei: "Is het rechtvaardig dat ik in een huis van cederhout woon en de ark van mijn God daar overdekt is onder een tent?" Hij...

     Nathan, de profeet zei: "David, doe alles wat in je hart is, want God is met je." De profeet maakte een vergissing, niet opzettelijk.

     Die avond kwam de Here tot de profeet en zei: "Ga en zeg Mijn dienstknecht David: 'Ik nam hem weg van de schaapskudde, toen hij daar die paar schapen hoedde en Ik gaf hem een naam zoals grote mannen die op de aarde zijn. (Hij zei nooit dat Hij hem de grootste naam gaf. Hij gaf hem gewoon een naam zoals voorname mannen die op de aarde waren.) Ik heb al deze dingen voor jou gedaan, David. Ik heb je vijanden afgesneden, waar je ook heenging. Ik ben je nabij geweest. Ik heb je nooit verlaten en Ik zal je niet begeven. Maar Ik kan je de stad niet laten bouwen.'"

273 Ik dacht daaraan, aan een plaats nu waar God mij geholpen heeft en me grote mannen heeft laten leren kennen, mij rond de wereld liet gaan. En mensen van over de wereld bellen mij op om te komen en voor zich te laten bidden, en zieke mensen, en – en die een paar minuten van je willen hebben, terwijl ze nog maar enkele jaren geleden zich niet zouden hebben omgedraaid – ze zouden hun hoofden afwenden als ze mij op straat zagen. En nu gaat het de zakenlieden goed door de mensen die ik in de stad breng en hier heb, door hun voedsel en hun motel-rekeningen en dergelijke dingen, omdat ze naar de motels gaan en de stad in en dergelijke.

274 Mensen die... De mensen hielden helemaal niet van me; geen mens moest iets van mij hebben. En nu, door de hulp van God, geloof ik dat ik de bruid van Jezus Christus leid. O! "Verbazingwekkende genade, hoe lieflijk het geluid."

275 Waar kwam het door? Mijn opleiding? Ik heb er geen. Waar kwam het door? Mijn persoonlijkheid? Ik heb er geen. Kwam het door mijn kennis van de theologie? Ik weet er niets van. Waar kwam het door? De genade van God die mij redde.

Het was genade die mijn hart leerde vrezen,
Het was genade die mijn vrees verlichtte;
Hoe gelukkig verscheen die genade,
In het uur, toen ik voor het eerst geloofde.

Door vele gevaren, worstelingen en valstrikken
Ben ik reeds gekomen;
Het is genade die mij veilig tot zover heeft gebracht,
Het is genade die mij naar huis zal brengen.

En wanneer wij tienduizend jaar daar in die stad zijn geweest,
Die helderder is dan de zon;
Zullen we niet minder tijd hebben om Zijn lof te zingen,
Dan toen wij eerst begonnen.

     O, wat heb ik Jezus lief, die prachtige Naam die mij redde toen ik een zondaar was, die mij genas toen ik ziek was, die mij een belofte geeft van een huis in die stad. Ik heb een huis in die Rots. Niets anders is nu van belang dan al Gods kinderen samen te krijgen en te zeggen: "Laten we gaan." Het middernachtelijk uur breekt aan; het is later dan we denken. Laten we bidden.

276 Here Jezus, het eindigen van een volmaakte dag... Als wij op de bergtop zouden staan en de zon gadeslaan, wanneer de rode stralen omhoog komen, dwars over de grote bergen in het westen daarginds, wanneer het grote oog zichzelf sluit, de vogels op weg naar hun nest beginnen te gaan; het wordt nacht. Wij hebben weer een grote geestelijke dag gezien waarin de Heilige Geest ons geholpen heeft deze vragen te beantwoorden. We gaan nu naar ons nest, Here. Zorgt u voor ons; laat niets ons treffen, Heer. Behoed ons voor de slangen van de nacht en de boze. Moge God ons op elk moment nabij zijn, ons beschermen en ons helpen.

277 Ik bid u, hemelse Vader, dat u een ieder die in de samenkomst is geweest en degenen die er niet konden zijn, allen die de geluidsbanden horen, wilt zegenen. Mogen de vragen niet te hard zijn. En als ik een fout gemaakt heb, Heer, U kent mijn hart, ik bedoelde het niet te doen. Ik bid, God, als er iets verkeerd is, dat U het nooit, nooit verder zult laten gaan; moge de geluidsband stoppen. Laat mij niemand misleiden, Heer. Laat mij Uw ware dienstknecht zijn, want dat is het verlangen van mijn hele hart. Of ik leef of sterf, of ik vertoef of doorga, of ik slaap of wakker ben wanneer Hij komt, het maakt mij niet uit, Vader, Uw wil geschiede. "Want ik weet dat mijn Verlosser leeft en in de laatste dagen zal Hij op deze aarde staan. En hoewel de huidwormen dit lichaam zullen hebben doorknaagd, toch zal ik in mijn vlees God zien." Dat was de profeet Job toen hij de komst van de Here zag.

278 En vandaag, Heer, als Uw dienstknechten, zien wij vooruit en zien Uw komst. Dus maakt het ons niet uit, Heer, wanneer, hoe en waar. Wij willen alleen U behagen. We zijn in Uw handen. Bewaar ons, Here, totdat de zon is opgekomen. Sta het toe. En dan zullen we allemaal opmarcheren naar Sion, waar die stad is waar het Lam het Licht is.

279 Heer, mijn dierbare, kleine kinderen hier, die ik U heb verwekt door de banden van de Bijbel, ze zijn de vrucht van dit Woord. Ze hebben mij lief en ik heb hen lief. En ik weet dat Gij ons allen liefhebt. Wij bidden, God, dat Gij ons zo wilt doordrenken met Uw Woord, dat wij alleen Hem kunnen zien. Sta het toe, Heer. Mogen we zo vol van Zijn Woord zijn, dat de Geest ons overal kan gebruiken op elke plaats om elk Woord dat Hij beloofd heeft te manifesteren. Geef dat aan ons allen. Hier op dit gehoor, hier deze...

280 Mijn broeder Jackson keert nu terug, helemaal terug naar Zuid-Afrika. Ga met hem en zijn vrouw; wees met hen, Heer. Leidt hen op hun reis.

281 Hier is broeder Lee Vayle die schrijft, die ieder woord dat ik zeg opschrijft en zo probeert het boek te maken. O God, help broeder Vayle en zuster Vayle.

282 Hier zijn deze broeders van ginds uit Arkansas, en de Martin-broeders en al deze andere broeders. Ik bid dat Gij met elk en ieder van hen wilt zijn.

283 Wees met broeder Neville, broeder Capps, broeder Ruddell, broeder Jackson, allemaal. O God, er zijn er zovelen. Ze zijn gekomen van Georgia, van Alabama en van over de Verenigde Staten en van rond de wereld. We denken aan het lied:

O, ze komen van Oost en West;
Ze komen van verre landen,
Om te feesten met onze Koning,
Te dineren als Zijn gasten.

     (Hij heeft ze uitgenodigd om deel te hebben aan Zichzelf.)

Hoe gezegend zijn deze pelgrims,
Die Zijn heilig gelaat aanschouwen,
Stralend van Goddelijke liefde;
Gezegende deelgenoten van Zijn genade,
Om als juwelen in Zijn kroon te schijnen.

284 O God, mogen we zo schitteren als juwelen in Zijn kroon, dat anderen mogen zien en verlangen Hem te dienen. Sta het toe, Heer. Bescherm ze onderweg. Zegen een ieder.

285 En Vader, op Uw bestemde tijd... Ik ben Uw dienstknecht. Als U wilt dat ik deze volgende week doorga of deze persoonlijke gesprekken moet nemen, openbaar het aan mij, Here, en laat het mij weten tussen nu en woensdag, zodat we het kunnen begrijpen. Sta het toe, Vader, zodat de mensen kunnen komen. En ik bid om deze zegening dat U ons wilt helpen en ons hier opnieuw wilt ontmoeten in onze volgende samenkomst.

286 Wees met broeder Neville en deze mannen die het Woord helemaal in Texas brengen en ginds in Arkansas en op verscheidene plaatsen; wees toch met hen, Vader. Broeder Pearry Green en heel de groep daar, wees toch met hen allen, Heer; ze zijn Uw kleine kinderen. Overal rond de wereld wachten ze op Uw komst. Help ons, Vader, we bidden het terwijl we onszelf aan U opdragen. In Jezus' Naam, gebruik ons. Amen.

287 Ik houd van dat lied: "Ze komen van Oost en West." Hoevelen kennen het? Ik weet niet of ik het ken, maar ik denk dat ik er een vers van ken. Misschien kunt u het oppakken, zuster. Ik weet niet of u...

O, ze komen van Oost en West;
Ze komen van landen ver weg,
Om te feesten met onze Koning,
Te dineren als Zijn gasten,
O, hoe gezegend zijn deze pelgrims.
O, Zijn heilig gelaat te aanschouwen,
Glanzend van Goddelijke liefde;
Gezegende deelnemers van Zijn genade,
Die schitteren als juwelen in Zijn kroon.

O, Jezus zal spoedig komen;
Onze beproevingen zullen dan voorbij zijn.
O, wat als onze Heer op dit moment zou komen
Voor hen die vrij van zonde zijn.
O, zou het u dan vreugde brengen,
Of zorg en diepe wanhoop?
Wanneer de Here in glorie komt,
Zullen we Hem boven in de lucht ontmoeten.

     Houdt u daarvan? Laten we het opnieuw proberen.

O, ze komen van Oost en West;
O, ze komen van landen ver weg,
Om te feesten met onze Koning,
Te dineren als Zijn gasten,
Wat zijn deze pelgrims gezegend!
Die Zijn heilig gelaat aanschouwen,
Glanzend van Goddelijke liefde;
O, gezegende deelnemers van Zijn genade,
Die schitteren als juwelen in Zijn kroon.

O, Jezus zal spoedig komen;
Onze beproevingen zullen dan voorbij zijn.
O, wat als onze Heer op dit moment zou komen
Voor diegenen die vrij van zonde zijn.
O, zou het u dan vreugde brengen,
Of zorg en diepe wanhoop?
Wanneer onze Here komt in heerlijkheid,
Dan zullen we Hem ontmoeten in de lucht.

     Hoevelen willen Hem daarboven ontmoeten? O my!

O, Jezus zal spoedig komen (sluit gewoon uw ogen en stel u voor, dat u de klank van de bazuin hoort),
Onze moeiten zullen dan voorbij zijn.
O, wat als onze Heer op dit moment zou komen
Voor degenen die vrij van zonde zijn.
O, zou het u dan vreugde brengen,
Of zorg en diepe wanhoop?
Wanneer onze Here in heerlijkheid komt,
Zullen we Hem in de lucht ontmoeten. (Houdt u daarvan?)

288 Pat, heb goede moed! Eén van deze morgens zal de dag voor je aanbreken. Ik zag niet precies waar het heenging, maar het zag er goed uit. Amen! U hebt een lange, lange tijd, broeder, het zal terugkomen. En als brood op het water, zal het op een dag naar u terugkeren. Zo is het. Goed.

     O, hebt u Hem lief?

Mijn geloof ziet op naar U,
Gij Lam van Calvarie,
O, Goddelijke Redder!
Hoor mij nu terwijl ik bid,
Neem al mijn zonden weg,
En laat mij toch nooit van Uw zijde afdwalen.

Terwijl ik door 's levens donkere doolhof ga,
En smarten zich om mij heen verspreiden,
Wees Gij mijn Gids,
Gebied dat duisternis in dag verandert,
Wis de vrees voor het leed weg,
O, laat mij vanaf deze dag volledig de Uwe zijn!

     (Houdt u daar niet van?)

Mijn geloof ziet op naar U,
Gij Lam van Calvarie,
O, Goddelijke Redder!
Hoor mij nu terwijl ik bid,
Neem al mijn zonde weg,
Laat mij toch nooit van Uw zijde afdwalen.

Gezegend zij de band die bindt (O my!)
Onze harten in christelijke liefde;
De gemeenschap van verwante geesten
Is net als die van boven.

Voor de troon van onze Vader
Storten we onze vurige gebeden uit;
Onze vrees, onze hoop, ons doel zijn één,
Onze troost en onze zorgen.

En als we uit elkaar gaan,
Doet het ons van binnen pijn.
Maar we zullen toch in ons hart verenigd zijn,
En hopen elkaar weer te ontmoeten.

289 Zuster Wilson, herinnert u zich ongeveer drieëndertig of vijfendertig jaar geleden in een kleine huissamenkomst, dat we elkaars handen vasthielden? Ik wist dat u zich dat herinnerde. O, laat ons nu onze handen uitsteken en iemand bij de hand nemen.

Gezegend zij de band die bindt,
Onze harten in christelijke liefde;
De gemeenschap van verwante geesten,
Is net als die van boven.

Voor de troon van onze Vader,
Storten we onze vurige gebeden uit;
Onze vrees, onze hoop, ons doel zijn één,
Onze troost en onze zorgen.

Wanneer wij uit elkaar gaan,
Doet het ons van binnen pijn;
Maar we zullen toch in ons hart verenigd zijn,
En hopen elkaar weer te ontmoeten.

     Hebt u elkaar lief? Kleine kinderen, hebt elkander lief.

Tot we elkaar ontmoeten, tot we elkaar ontmoeten,
Tot we elkaar ontmoeten aan Jezus' voeten;
Tot we elkaar ontmoeten, tot we elkaar ontmoeten,
God zij met u tot we elkaar weer ontmoeten.

290 Hebt u Hem lief? Is Hij niet wonderbaar? Hebt u elkander lief? Reik om u heen, zeg iets tot elkaar. Zeg: "God zegene u, broeder. God zegene u, zuster."

291 Zij luisteren vanavond mee, ginds aan de andere kant van de rivier, zuster Wilson. Ik kan de oude broeder Seward over de vloer zien lopen, zijn handen klappend. Ik zag onze broeder daar achter met de baard op zijn gezicht zijn handen opheffen en God prijzen. Ik dacht aan broeder Ryan, hoe hij daar vroeger in die oude tabernakel zat met net zo'n lange baard. Hij luistert vanavond aan de andere kant van de poorten der heerlijkheid, een dierbare oude heilige. Is Hij niet wonderbaar?

Neem de Naam van Jezus met u,
Kind van kommer en van smart;
Het zal u vreugde en troost geven,
O, neem die overal heen waar u gaat.

Dierbare Naam, o wat lieflijk!
Hoop der aarde en vreugde van de hemel;
Dierbare Naam, o hoe lieflijk!
Hoop der aarde en vreugde van de hemel.

Nu, neem de Naam van Jezus mee (waarvoor?)
Als een schild tegen iedere valstrik (wat gebeurt er?),
Wanneer verzoekingen op u afkomen,
Fluister dan die heilige Naam in gebed.

Dierbare Naam, o wat lieflijk!
Hoop der aarde en vreugde van de hemel;
Dierbare Naam, o hoe lieflijk!
Hoop der aarde en vreugde van de hemel.

     [Broeder Branham spreekt tot iemand in de samenkomst – Vert] Is dat uw dochtertje? Ze is schattig.

292 Voor de interviews: Billy zei het met hem te bespreken tussen nu en woensdag, wat betreft de persoonlijke gesprekken of vanaf woensdag tot zaterdag voor de komende interviews. Als wij de samenkomsten niet houden ná woensdag, bespreek het dan met hem, u die interviews hebt. En sommigen van u, hij weet niet hoe hij u te pakken moet krijgen. Dus wil hij... Allen die nu de interviews wensen, neem met Billy contact op!

293 Hebt u Hem lief? Goed. Nu, tot we elkaar ontmoeten, God zegene u. We willen nu onze hoofden buigen; en ik zal mijn goede, trouwe vriend gaan vragen, die nu overzee zal gaan daar ver in Afrika waar ik eens zendingswerk deed in de Naam des Heren, broeder Sidney Jackson, hij en zijn vrouw... We zijn erg blij geweest hen bij ons te hebben voor deze laatste paar diensten. Wat heeft God hem gezegend. En ik zou broeder Sidney Jackson willen vragen of hij deze samenkomst wil sluiten met gebed. Broeder Jackson, als u wilt.