Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Het kiezen van een bruid

Door William Marrion Branham

1 ... Er zijn veel zieke mensen en ik kan ze niet allemaal tegelijk bereiken.

     Ik ben beslist blij om hier vanavond opnieuw te zijn in deze prachtige gehoorzaal en temidden van deze wonderbare groep mensen. Toen we enige ogenblikken geleden van buiten naar binnen gingen, stonden de mensen buiten op straat; zeiden dat ze er niet in konden komen. En ik zei: "Wel, misschien kan ik wel wat plaats voor u krijgen", maar zij wilden hen niet binnen laten komen. Dus het spijt me dat we niet genoeg plaats voor ze hebben. Ze zeiden dat de benedenverdieping ook vol zat, dus dat vinden we jammer. Maar we zijn blij om hier te zijn en blij om deze fijne groep van jonge predikers te zien, de zakenlieden en al u delegaties uit de verschillende delen van het land.

2 Vanmorgen had ik het grote voorrecht om aan het ontbijt te kunnen spreken, hetgeen ik beslist een eer vind om tot zulke fijne mensen te mogen spreken. En ik was bezig over een onderwerp van Het kaf zal geen erfgenaam zijn met het graan. Ik kwam er niet toe om het te beëindigen en dat was niet de schuld van de broeder. Hij probeerde de manager ertoe te krijgen, dat we wat langer konden blijven, maar hij wilde het niet toestaan. En ik waardeer dat beslist, broeder Demos. Dat was erg, erg aardig. Ik dank u, een ieder van u, voor uw vriendelijkheid. Maar ze wilden het ons eenvoudig niet toestaan, dus we moesten het afsluiten. Op een andere keer zal ik dat oppakken om af te maken. Het kaf zal geen erfgenaam zijn met het graan. Hebt u het begrepen, u die daar was? Ik hoop dat het genoeg was om het u te laten begrijpen.

3 Nu, ik weet dat er vanavond ook een panel is, dus ik wil u hier niet te lang houden zodat u dat zou missen, want ik geloof beslist dat dat een aanbeveling was voor de Pinkstergelovigen – dat panel dat we gisteravond zagen. [Broeder Branham verwijst naar een vraag-en-antwoord-forum, betreffende de doop van de Heilige Geest, gesponsord door de Volle Evangelie Zakenlieden, dat in Los Angeles op de televisie werd uitgezonden ten tijde dat deze boodschap werd gepredikt – Vert] Zo'n fijne groep mannen en zulke wonderbare antwoorden – rechtuit. Het maakte dat ik me heel goed voelde toen ik dat zag en ik vertrouw dat de Here het vanavond zal zegenen en moge een ieder die dat ziet, geloven. Dat zou mijn oprecht gebed zijn.

4 Vandaag kwamen er zoveel berichten binnen, in de post en door telefoontjes, van zovelen die in deze samenkomst zijn genezen. Ik was daar zo blij over. Om zieke mensen te zien... Dat is een deel van mijn bediening. Ik kom hierheen om te prediken (en u weet, ik ben geen prediker) met deze Kentucky uitspraak – hit's, hain't en al deze woorden, ik kan dus niet zeggen dat ik een moderne prediker van vandaag genoemd zou kunnen worden. Ik zou die plaats niet kunnen innemen omdat ik geen opleiding heb. Maar ik houd ervan om hetgeen ik erover weet of wat ik voel dat ik erover weet, aan anderen tot uitdrukking te brengen; hoe ik het heb geleerd, hoe Hij voor mij is. Hij is heel mijn leven, alles wat ik ooit had kunnen verwachten te zijn en zoveel meer dan ik ooit heb gedacht... dat ik ooit een vriend zou kunnen hebben op aarde, toen ik een kleine jongen was. Maar ik ben beslist dankbaar voor grote vrienden vandaag. Ik ben... [Overleg over de omroep-installatie – Vert] O, sorry, hij zegt dat ik er niet helemaal goed voor sta.

5 Laten we nu, om direct met de dienst te kunnen beginnen, in de Schrift enige plaatsen opslaan om te lezen. Ik houd er altijd van om de Bijbel te lezen, omdat het het Woord van God is. Dat geloof ik en ik geloof dat het Gods onfeilbare Woord is. Ik heb hier een paar Schriftplaatsen opgeschreven en enkele notities waar ik gedurende een paar ogenblikken naar zou willen verwijzen – misschien gedurende vijfenveertig minuten en dan gaan we op tijd uit, om dit wonderbare panel vanavond opnieuw te zien. En ik vertrouw erop dat God regelrecht zal doorgaan met u te zegenen. Ik weet wat u te doen hebt en ik moet vannacht nog terug rijden naar Tucson, ziet u. Dus u kunt zich voorstellen. Dat is een rit van tien uur. En ik sta op het punt te vertrekken naar overzee en ik moet morgenochtend bij de instanties nog een inenting halen tegen gele koorts, dus ik moet er naartoe. Ik moest het onlangs uitstellen en ze zullen nu niet opnieuw een "nee" aannemen. En ik moet er nog een nemen tegen tetanus en tyfus en mijn herhalingen.

6 Dus ik ben dankbaar voor deze gelegenheid en deze fijne samenkomst die we voorafgaand aan de conventie hadden, het verheugde beslist mijn hart. U bent een fijne groep mensen en ik vertrouw erop dat God u zal zegenen. En als dat grote uur eenmaal... Dat grote monster dat daarginds ligt en zich een paar dagen geleden in Alaska omdraaide, zwiepte zijn staart vanmorgen weer omhoog in de buurt van Washington. Het zou heel gemakkelijk deze kant op kunnen komen.

7 En als de Heilige Geest het mij ooit definitief zou vertellen... Sommigen van u hebben mij dat gevraagd: "Zal het hier gaan gebeuren, broeder Branham?" Nu, dat weet ik niet. Ik weet het eenvoudig niet, en totdat ik het weet... Dat is de waarheid. Ik heb altijd eerlijk met u willen zijn. Ik wil beslist niet iets gaan veronderstellen, enige ideeën erop na houden of enige... wat ik geloof of iets dergelijks. Als ik het u vertel, zal het... Wel, Hij zal het mij eerst moeten vertellen en dan zal ik het ú vertellen. Ik weet dat de hele wereld in een schuddende toestand is; we zijn in de eindtijd. Maar ik heb geprobeerd om één ding te zijn...

8 Vanmorgen zei broeder Shakarian hoe hij gewoon was om door de gebedsrij te lopen en zijn hand uit te steken om deze gebedskaarten aan te nemen voordat de mensen het podium opkwamen. Hij keek ernaar om te zien of ik hun vertelde wat zij daarop hadden geschreven. Zij schrijven allerlei soorten zaken op hun gebedskaarten, weet je, en hij keek of het juist was. Hij zei dat van de honderden die hij had nagekeken er nog nooit een fout was geweest. Er zal er nooit een fout zijn, zie, omdat het... zolang het God is. Als ik er ooit mijzelf in zou brengen, zou het daar meteen fout zijn om mee te beginnen.

9 Niet lang geleden kwam een meisje naar me toe, wier vader nu naar mij zit te luisteren. Ze had een droom. Ze zei: "Broeder Branham, wat betekent deze droom?"

     Ik zei: "Ik weet het niet, zuster. Ik zal moeten vragen of de Here het mij wil vertellen." Dus ik ging verder en probeerde de Here te vragen, maar Hij vertelde het me niet. Dus het meisje kwam terug, ze zei: "Welnu, waar is de uitleg van mijn droom?"

10 Ik zei: "Kom hier, lieverd, en ga zitten." Ik zei: "Je vader en moeder zijn heel goede vrienden van mij en ze zijn helemaal uit Canada vandaan gekomen, hebben ontslag genomen en wonen hier bij mij. Zij hebben dit, wat ik probeer te zeggen, geloofd en ik heb nog nooit in mijn leven opzettelijk iets verkeerds gezegd tegen iemand. Als ik... Ik denk dat ik weet wat de droom betekent, maar totdat ik die droom zelf zie en Hij mij dan vertelt wat het betekent, kan ik het je niet vertellen. Zie je, als ik er maar iets uit opmaak, er zou een tijd kunnen komen waarin je me nodig hebt tussen leven en dood en dan zou je niet weten of je mij kon geloven of niet." Als ik iets vertel in de Naam des Heren, is het echt... dan is Hij het, die mij dat vertelde.

11 En tot nu toe is het al deze jaren in de hele wereld en rondom de wereld nog nooit één keer verkeerd geweest, omdat... Nu, u weet dat een menselijk wezen niet zo onfeilbaar kan zijn. Daar is de Geest van God voor nodig om dat te doen.

12 Ik heb een Boodschap waar ik verantwoordelijk voor ben. En dikwijls word ik onder de mensen beschouwd als een... (wel, misschien iemand die niet slechts even is gaan zitten om na te denken) o, dat ik een vreselijk persoon was die niet van mensen hield en ik was altijd op ze aan het hakken. En dat is niet zo. Dat is niet zo. Ik houd van mensen.

13 Maar weet u, liefde is corrigerend. Als uw kleine jongen buiten op straat was en u zei: "Lieve Junior, ik wil niet dat je daar buiten bent, maar..." en de auto's razen langs hem heen en u bracht hem naar binnen en hij zou weer naar buiten rennen. Wel, u zou hem corrigeren. U zult het, als u van hem houdt. Als u zou moeten...

14 Zoudt u, als u een man de rivier zag afgaan in een kleine boot op weg naar een waterval en u wist dat die boot zou zinken als hij bij de waterval kwam, zoudt u dan zeggen: "John, misschien zou je beter een poosje kunnen nadenken. Misschien haal je het wel niet." Als ik weet dat hij het niet haalt zal ik hem bijna uit die boot sleuren als ik kan, want het is liefde wat dat doet.

15 Nu probeer ik nooit enige leerstellingen, enzovoort, in te brengen in deze boodschappen die ik predik. Dat doe ik in mijn eigen kerk. Maar als ik hier buiten ben onder mannen en vrouwen die van verschillende denominaties zijn en verschillende meningen hebben, dan probeer ik het in een milde vorm te gieten en te verklaren, maar op zo'n manier dat, als u uit de Geest van God geboren bent, ik geloof dat u zult begrijpen wat ik bedoel, temidden van Christelijke mensen, Methodisten, Presbyterianen en wat dies meer zij.

16 Vanavond wil ik opslaan in Genesis, het 24e hoofdstuk, en ik wil beginnen te lezen bij het twaalfde vers van het 24e hoofdstuk van Genesis.

     Toen zeide hij: HERE, God van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer Abraham.

     Ik sta hier bij de waterbron, en de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten.

     Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, en dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken, – dat Gij haar hebt bestemd voor uw knecht Izaäk; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.

17 Dan, in het boek Openbaring... Dat is het eerste boek van de Bijbel: Genesis. Nu, in het laatste van de Bijbel; ik wil in het 21e hoofdstuk van Openbaring lezen en het negende vers. We weten wat dit Schriftgedeelte van Genesis hier... U kunt het hele hoofdstuk lezen als u wilt. Het gaat over God die Eliézer uitzendt... of Abraham die Eliézer uitzendt (neem me niet kwalijk) om voor Izaäk een bruid te kiezen. En de mooie Rebekka kwam naar voren en was het volmaakte antwoord op het gebed dat Eliézer, de knecht van Abraham, zojuist had gebeden.

18 Nu, in het negende vers van het 21e hoofdstuk van Openbaring:

     En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

19 Ik wil voor vanavond als onderwerp dit nemen: Het kiezen van een bruid. En dit is... Als mijn broeder hier, die het opneemt... Dit is de band die u kunt uitgeven en laten gaan.

     Nu, wat dit betreft, het betekent niet precies dat ik alleen tot de hier aanwezige toehoorders spreek, maar deze banden gaan de wereld over. Ze worden in praktisch alle – o, in een groot aantal talen vertaald, ze gaan zelfs tot in de heidenlanden over de wereld. We sturen deze banden vrij naar hen toe door middel van een afdeling van de kerk en ze worden vertaald tot in de oerwouden van Afrika en in India; en deze banden gaan de wereld over.

20 Nu, Het kiezen van een bruid. In vele aangelegenheden des levens worden we voor een keus gesteld. De manier van leven is op zichzelf al een keus. We hebben het recht om onze eigen weg te kiezen, te kiezen op welke manier we willen leven. Opleiding is een keuze. We kunnen kiezen of we opgeleid willen worden of dat we niet opgeleid willen worden. Dat is een keuze die we hebben. Goed en kwaad is een keuze. Iedere man, iedere vrouw, jongen en meisje moet kiezen of ze zullen proberen goed te leven of niet goed te leven. Het is een keuze. Kiezen is een geweldige zaak.

21 Uw eeuwige bestemming is een keuze en misschien zullen vanavond enigen van u die keuze maken waar u de eeuwigheid zult doorbrengen – voordat deze dienst vanavond eindigt. Er zal één keer zijn dat... Als u God vele keren afwijst, dan zal er één keer zijn dat u Hem voor de laatste keer afwijst. Er bestaat een grens tussen genade en oordeel en het is een gevaarlijke zaak voor een man of een vrouw, jongen of meisje, om die grens te overschrijden, want er is geen terugkeer mogelijk als je over die doodsgrens heen stapt. Dus het is mogelijk dat het vanavond de tijd is dat velen hun beslissing zullen maken waar zij de eindeloze eeuwigheid zullen doorbrengen.

22 Er is nog een keus die we in dit leven kunnen maken. Dat is een levenspartner. Een jonge man of een jonge vrouw die de wereld instappen hebben een... hebben het recht gekregen om een keus te maken. De jonge man kiest, de jonge vrouw heeft het recht om het te aanvaarden of te verwerpen; maar het is evengoed een recht aan beide zijden; zowel man als vrouw hebben het recht om te kiezen.

23 Als Christen hebt u ook een keus. Hier in Amerika kunt u kiezen (tot dusver) naar welke kerk u wilt gaan. Dat is uw eigen Amerikaanse privilege om de een of andere kerk waar u toe wilt behoren, te kiezen. Dat is een keuze. U hoeft naar geen enkele te gaan als u dat niet zou willen, maar als u wilt veranderen van de Methodisten naar de Baptisten, of van de Katholieke naar een Protestantse kerk of zoiets, dan is er niemand die u iets kan vertellen of maken dat u naar enige kerk moet gaan. Dat is onze vrijheid. Dat is wat onze democratie inhoudt. Iedere persoon kan voor zichzelf kiezen – vrijheid van godsdienst, en dat is een geweldige zaak. God helpe ons om het zolang te houden als we kunnen.

24 U hebt ook een keus of... Als u deze kerk kiest, dan kunt u kiezen of u in deze kerk... of u een kerk zult kiezen die u naar uw eeuwige bestemming zal leiden. U kunt een kerk kiezen die een bepaalde leerstelling heeft – dat u veronderstelt dat deze leerstelling precies is wat u wilt; of de andere kerk heeft haar leerstelling. En dan is daar het Woord van God waar u voor kunt kiezen. U moet uw keuze maken. Er bestaat een ongeschreven wet onder ons van kiezen.

25 Ik geloof dat het eertijds Elia was op de berg Karmel. Na de ontknoping in een geweldig uur van crisis, waar we op dit ogenblik recht voor staan. En misschien betreft het u of mij vanavond, dat wij deze keuze moeten maken, zoals de ervaring op de berg Karmel. Eigenlijk geloof ik dat het nu wereldwijd aan de gang is.

26 Maar er zal spoedig een tijd aanbreken waarin u een keuze zult moeten maken; en u mannen van uw denominationele kerken, geloof toch dit, dat het uur recht boven u hangt waarin u een keuze moet maken. Of u zult in de Wereldraad moeten gaan of u zult nooit meer een denominatie kunnen zijn. U zult dat moeten gaan doen en die keuze komt spoedig. En het is ook een gevaarlijke zaak om tot dat laatste moment te wachten, want u zou iets kunnen aannemen dat u nooit meer van u kunt afschudden. Weet u, er is een tijd dat u kunt worden gewaarschuwd, als u dan over die grens van waarschuwing heen stapt, bent u aan de andere kant al gemerkt, gebrandmerkt.

27 Herinner u, wanneer het jubeljaar aanbrak en de priester blazende op zijn bazuin rondging, dat iedere slaaf vrijuit kon gaan, maar als zij weigerden hun vrijheid aan te nemen, dan moest hij worden meegenomen naar een post in de tempel en werd er een priem door z'n oor geboord – daarna diende hij zijn meester voor immer. En het werd met zijn oor gedaan als een type van horen. Geloof komt door horen. Hij hoorde die bazuin, maar hij wilde er niet naar luisteren.

28 En dikwijls horen mannen en vrouwen Gods Waarheid en zien dat het wordt betuigd en bewezen de waarheid te zijn, maar toch willen zij het niet horen. Er is een of andere reden voor. Er is iets anders wat zij kiezen in plaats van de Waarheid en om de feiten onder ogen te zien. Daarom kunnen hun oren worden gesloten voor het Evangelie. Ze zullen het nooit meer horen. Mijn advies aan u is om direct te reageren als God tot uw hart spreekt.

29 Elia stelde ze voor een keuze wat ze moesten doen: "Kiest heden wie gij dienen zult. Als God God is, dient Hem; maar als Baäl God is, dient hem."

30 Zoals we hebben gezien, zijn alle natuurlijke dingen een type van de geestelijke dingen, hetgeen we vanmorgen in onze les hebben doorgenomen, zoals de zon en haar natuur. Dat was mijn eerste Bijbel. Voordat ik ooit een bladzijde in de Bijbel had gelezen, kende ik God al. Want de Bijbel staat overal in de natuur geschreven en het komt precies overeen met het Woord van God: bijvoorbeeld, de dood, begrafenis en opstanding van de natuur; en de zon die opkomt, haar baan beschrijft, ondergaat, sterft, opnieuw opstaat – er zijn zoveel dingen in de natuur waarmee we God kunnen typeren, maar die we voor deze boodschap moeten laten liggen.

31 Als nu het geestelijke... of het natuurlijke een type is van het geestelijke, dan is het kiezen van een bruid in het natuurlijke een typering van het kiezen van een bruid, de bruid, in het geestelijke. Nu, het is een ernstige zaak als we een vrouw gaan kiezen. Een man... want de eed is hier 'totdat de dood ons scheidt'. Dat is hoe we het zouden moeten houden. En u doet die eed voor God, dat slechts de dood u zal scheiden.

32 En ik geloof dat we zouden... een man die bezig is een toekomst te plannen en goed bij zijn verstand is, die zou die vrouw heel zorgvuldig moeten kiezen; wees voorzichtig met wat u doet. En een vrouw die een man kiest, of de keuze aanvaardt van een man, zou heel voorzichtig moeten zijn met wat zij doet, speciaal in deze dagen. Een man zou moeten nadenken en bidden voordat hij een vrouw kiest.

33 Ik geloof dat we vandaag zoveel echtscheidingszaken hebben gekregen dat wij in Amerika de wereld leiden in echtscheidingsgevallen; wij leiden de rest van de wereld. Er zijn in deze natie meer echtscheidingsgevallen dan ergens anders, terwijl er van ons wordt aangenomen en verwacht dat wij een Christelijke natie zijn. Wat een schande – onze echtscheidingshoven. Ik geloof dat de reden daarin ligt, dat mannen zijn weggegaan bij God en vrouwen zijn weggegaan bij God. En we ontdekken dat als een man zou bidden over de zaak en de vrouw zou bidden – niet slechts kijken naar een paar mooie ogen of grote brede schouders of zoiets dergelijks, of een andere soort wereldse aantrekkelijkheid, maar eerst naar God zou opzien en zeggen: "God, is dit Uw plan?"

34 Ik geloof dat er vandaag zoveel bedrog is; zoals op school. Als de kinderen 's morgens soms voorbij komen – veel kinderen in de buurt, van vrienden van mij, zullen langskomen en zeggen: "Broeder Branham, wilt u voor ons bidden? We hebben vandaag een proefwerk. Ik heb de hele avond gewerkt en het is net of ik het er niet in kan krijgen. Bid voor mij."

35 Ik denk dat ieder schoolkind, als je het zou... en de ouders 's morgens aan tafel, als u zou zeggen: "Moeder, John heeft vandaag een proefwerk; laten we nu voor hem bidden", ik geloof dat het zou zijn... dat dat het beste van alles is om te doen; in plaats van op iemand anders zijn papier te kijken om af te kijken. Ik denk dat, als je goed wilt uitkomen, je beter over de zaak kunt bidden...

36 En als we diep zouden nadenken wat we aan het doen waren, als we zouden gaan trouwen, als we onze vrouw of man kiezen, als we er diep over zouden nadenken... Een man behoorde ernstig te bidden, want hij zou zijn hele leven kunnen ruïneren. Onthoud dat de eed is: "Totdat de dood ons scheidt." En hij zou zijn leven kunnen ruïneren door de verkeerde keus te maken. Maar als hij weet dat hij de verkeerde keuze maakt, en een vrouw trouwt die niet geschikt is om zijn vrouw te zijn en hij doet het toch, dan is het zijn fout. Als de vrouw een man neemt en weet dat hij niet geschikt is om voor u een man te zijn, dan is dat uw eigen fout, nadat u weet wat goed en verkeerd is. Dus u zou het niet moeten doen tenzij u het grondig hebt doorgebeden.

37 Datzelfde geldt voor het kiezen van een kerk. U moet bidden over de kerk waarin u gemeenschap hebt. Onthoud: Kerken hebben geesten.

38 Ik wil niet kritisch zijn, maar ik besef dat ik een oude man ben en een dezer dagen zal ik hier moeten weggaan. Ik zal mij moeten verantwoorden op de dag des oordeels voor wat ik vanavond zeg of op enig ander moment, en ik... daarom moet ik doodernstig zijn en volkomen overtuigd.

39 Maar als u een kerk binnengaat, zie eens naar het gedrag van die gemeente, let dan eens een poosje op de voorganger en meestal zult u ontdekken dat de gemeente zich gedraagt zoals de voorganger. Soms vraag ik me af of we niet elkanders geest krijgen in plaats van de Heilige Geest. Als u op een plaats komt waar de voorganger erg radicaal is en tekeer gaat, dan zult u ontdekken dat de gemeente ook zo is.

40 Ik zal u naar een kerk brengen waar ik een voorganger zag staan die z'n hoofd heen en weer schudde. Let u op de gemeente; zij doen hetzelfde. Neem een voorganger die over iedere zaak een hoop drukte maakt, gewoonlijk zal de gemeente hetzelfde doen.

     Als ìk dus een kerk zou kiezen, zou ik een oorspronkelijke, fundamentele, volle Evangelie Bijbel-kerk kiezen – als ik er een zou kiezen om mijn gezin mee naartoe te nemen. Kiezen...

41 Ik keek.... Onlangs namen de jongens (de zoon van broeder Shakarian en zijn schoonzoon) mij mee om voor een jongeman te bidden, een zanger, een fijne jongen – Fred Barker was zijn naam; ik kwam net terug van een reis en zij belden me op dat Fred stervende was, en toen kwam er, voordat ik het huis kon binnengaan, nog een boodschap: "Hij zou nu al dood kunnen zijn." Ze zeiden dat hij een hersenbloeding had en hij was verlamd en hij was stervende; zijn vrouw wilde dat ik voor hem bad.

42 En ik dacht: "Als ik zou proberen te vliegen, zou hij al dood kunnen zijn voordat ik daar aankom en misschien is hij nu al dood." Dus ik belde snel op en kreeg de kleine dame aan de telefoon en we maakten dat Fred de telefoon tegen zijn oor aankreeg. Hij kon niet slikken. Ze gaven hem kunstmatige voeding. En toen we voor hem baden, zei hij... gebaarde hij dat ze het uit z'n keel moesten halen! Hij kon slikken. De doktoren geloofden het niet en ze haalden het eruit en hij kon slikken. De volgende dag zat hij op.

43 Een kerk – een kerk kiezen. Er kwam zojuist vanmorgen een telefoontje binnen. Een lid van mijn kerk die eigenlijk een Baptistenvrouw uit Louisville is, stierf vanmorgen vroeg. En mijn gemeente thuis, een echte groep van toegewijde mannen, kwam bij elkaar en ging erheen voordat de begrafenisondernemer haar kon balsemen; ze stonden over haar heen gebogen en baden totdat het leven in haar terugkwam en zij leeft vanavond – de oudsten van mijn kerk. Waarom? Zij werden onderwezen om te geloven dat al deze dingen mogelijk zijn. Kom oprecht tot God.

44 Dus u moet de juiste keuze maken. Nog eens, het soort vrouw dat een man zou kiezen zal zijn ambitie en zijn karakter weerspiegelen. Als een man de verkeerde vrouw kiest weerspiegelt dat zijn karakter. En waar hij zichzelf mee verbindt, toont wat echt in hem is. Een vrouw weerspiegelt wat in de man is, als hij haar tot vrouw kiest. Het toont wat er in hem leeft. Ongeacht wat hij tegen buitenstaanders zegt, let op wie hij trouwt.

45 Ik ga het kantoor van een man binnen en hij zegt dat hij een Christen is – pin-ups overal in het rond aan de muren, die oude boogie-woogie muziek die aanstaat – het maakt mij niet uit wat hij zegt; ik geloof zijn getuigenis niet, omdat zijn geest zich voedt met die dingen van de wereld.

46 Wat te zeggen als hij een revue-ster zou huwen, of wat als hij een sex-koningin zou huwen, of gewoon een knappe, moderne Ricketta? Het weerspiegelt; het toont aan wat hij in z'n gedachten heeft hoe zijn toekomstige thuis er uit zal zien, want hij nam haar om zijn kinderen groot te brengen en hoe zij zal zijn, dat is de manier waarop zij die kinderen zal opvoeden. Dus het weerspiegelt wat in de man is. Een man die een dergelijke vrouw neemt, bewijst daarmee hoe hij over de toekomst denkt. Kunt u zich een Christen voorstellen die zoiets doet? Beslist niet, ik kan dat niet. Een echt Christen zal niet uitkijken naar zulke schoonheidskoninginnen en revue-sterren en sex-koninginnen. Hij zal uitzien naar een Christelijke karakter.

47 Nu kunt u niet alle dingen hebben. Er zou een meisje kunnen zijn dat echt knap is en misschien is het andere meisje... haar gestalte mag er beter uitzien dan die ene. En misschien moet u de ene opgeven voor de andere. Maar als ze niet de gestalte heeft van een dame of een vrouw, en ze... Het maakt me niet uit of ze knap is of niet, je kunt beter op haar karakter letten, of ze nu knap is of niet. Want het is betamelijk voor een Christen als hij een vrouw kiest, dat hij een echte wederomgeboren vrouw zou kiezen. Ongeacht hoe ze er uitziet, datgene wat zij is, bepaalt hoe zij is. En nogmaals, dat weerspiegelt zijn eigen godvruchtige karakter en weerkaatst wat in zijn gedachten is en hoe de toekomst van zijn gezin er uit zal zien – ze zullen door zo'n vrouw worden groot gebracht – voor de toekomstige plannen van zijn huis.

48 Als hij een van deze kleine, moderne Ricketta's trouwt, sex-koninginnen, wat kan hij verwachten? Welk soort huis kan een man verwachten te krijgen? Als hij een meisje huwt dat niet genoeg moraal heeft om thuis te blijven en het huishouden te doen en ergens in iemands kantoor wil werken, welk soort bestuurster van het huis zal ze dan zijn? U zult babysitters hebben en al het andere. Dat is waar.

49 Ik ben niet zo voor deze moderne trend van werkende vrouwen. Als ik deze vrouwen met deze uniformen aan in deze stad op motorfietsen zie rondrijden – het is voor iedere stad een schande om een vrouw dat te laten doen terwijl veel mannen zonder werk zitten. [De samenkomst applaudisseert – Vert] Het toont de moderne denkwijze van onze stad; het laat het verval zien. We hebben die vrouwen daar buiten op die manier niet nodig. Ze hebben daar buiten op die manier niets te maken.

50 Toen God een man een vrouw gaf, gaf Hij hem het beste wat Hij hem kon geven afgezien van zijn redding, maar als er een gaat proberen de plaats van een man in te nemen, dan is zij zo ongeveer het slechtste wat hij te pakken had kunnen krijgen. Nu, dat is waar.

51 Nu kunnen we de geestelijke toepassing zien. Ik weet dat het erg is. U denkt dat het erg is, maar het is de waarheid. Het maakt niet uit hoe erg het is, we moeten de feiten onder ogen zien. Dat is wat de Bijbel ons leert.

52 We zien hier nu duidelijk het geestelijke plan in beeld komen van Gods plannen voor Zijn toekomstige thuis met Zijn toekomstige bruid. Als een man een sex-koningin trouwt, ziet u waar hij naar uitziet voor de toekomst. Als een man een vrouw trouwt die niet thuis wil blijven, ziet u waar hij naar uitziet in de toekomst.

53 Op een keer was ik... Dit klinkt verschrikkelijk en ik voel gewoon om het te zeggen, en ik... meestal als ik voel dat ik iets moet zeggen, dan moet ik het zeggen, en meestal is het Gods manier. Ik werkte vroeger met een veehandelaar samen om vee te kopen. En ik merkte op dat de oude kerel een vaars altijd midden in haar gezicht aankeek voordat hij begon te bieden. Dan draaide hij haar kop en keek heen en weer. Ik volgde hem in wat hij deed, lette op hem en hij bekeek haar van boven tot onder. En als zij er wat bouw betreft goed uitzag, dan zou hij zich omkeren en haar in de ogen zien, en soms zou hij zijn hoofd schudden en weglopen.

54 Ik zei: "Jeff, ik wil je iets vragen."

     Hij zei: "Zeg het maar, Bill."

     En ik zei: "Wel, waarom kijk je die koe altijd zo aan?" Ik zei: "Ze ziet er goed uit – een goede zware koe."

     Hij zei: "Ik wil je vertellen, jongen, dat je nog veel moet leren." En nadat hij het me had verteld, besefte ik dat. Hij zei: "Het kan me niet schelen hoe ze er bij staat; ze mag vlees zijn tot aan de hoef, maar als ze die wilde starre blik heeft, koop haar dan nooit." [De samenkomst lacht. Broeder Branham pauzeert – Vert]

     Ik zei: "Hoezo, Jeff?"

55 "Wel," zei hij, "in de eerste plaats zal ze nooit stil blijven staan." En hij zei: "Het volgende is dat ze nooit een mammie voor haar kalf zal zijn. Ze hebben haar in een box gezet, dat is de reden dat ze vet is. Als je haar zou loslaten met die wilde starre blik, zou ze zichzelf doodrennen."

     En ik zei: "Weet je, ik heb iets geleerd. Ik geloof dat dat ook op vrouwen slaat."

56 Die wilde, starre Ricketta oogopslag – blijf liever uit haar buurt, jongen. Al dat blauwe spul boven haar ogen – ik zou dat niet willen; ik geloof niet dat dat past bij een Christen. Het maakt me niet uit hoezeer de televisie en de krant vertellen dat het mooi is, het is het verschrikkelijkste, afschuwelijkste gezicht wat ik ooit in mijn leven heb gezien.

57 Toen ik het voor het eerst zag, was het op een ochtend aan het ontbijt, hier in het Clifton Cafetaria; ik zag een van die jongedames aankomen. Broeder Arganbright en ik waren net binnen gekomen. En hij was naar beneden gegaan. Ik keek en dat meisje kwam binnen. Ik dacht: "Wel, ik weet het niet." Ik had het daarvoor nog nooit gezien. Het leek op... O, het leek erop of ze verkankerd was. Weet u, het zag er eigenaardig uit – ik zeg het niet om grappig te zijn. Ik zeg het omdat... [De samenkomst lacht voortdurend – Vert]

58 Weet u, ik heb lepra gezien. Ik ben een zendeling. Ik heb allerlei gedrochten gezien, weet u, hoe ziekten... En ik stond op het punt om naar de jongedame toe te lopen en haar te vertellen: "Ik ben een prediker; ik bid voor de zieken. Zoudt u het op prijs stellen dat ik voor u bid?" Ik had zoiets dergelijks nog nooit gezien. Toen kwamen er nog twee of drie van hen naar binnen en ik deed toen een stapje terug en wachtte. Broeder Arganbright kwam eraan. Ik zei: "Broeder Arganbright," (Hij zou hier kunnen zijn. Ik zei:) "wat is er aan de hand met die vrouwen?"

     En hij zei: "Dat is verf."

     Ik zei: "Wel, my, my!" Weet je, ik dacht dat ze haar beter ergens in een pesthuis konden opnemen, voordat het bij al de andere vrouwen uitbreekt.

59 Maar weet u, u moet als u gaat kiezen, overdenken, kijken en bidden. Want hierbij zien wij – bij het woord der belofte – dat zij, de bruid die door een man gekozen zal worden, zijn karakter zal weerkaatsen. Het weerkaatst wat in hem is. Zoudt u zich kunnen voorstellen dat een man die met de Heilige Geest is vervuld, zoiets neemt om zijn vrouw te worden? Ik kan dat gewoon niet zien, broeder. Nu misschien ben ik maar een oude dwaas, maar weet u, ik kan het eenvoudig niet begrijpen. Merk op, want het zal reflecteren wat in hem is. Zij zal hem gaan helpen om zijn toekomstige thuis te maken.

60 Als we ons dan nu voor een ogenblik naar de geestelijke kant zullen wenden en u ziet een kerk die in de wereld is, handelt als de wereld, meedoet met de wereld, deelneemt aan de wereld, net doet of Gods wetten nooit geschreven zijn, dan kunt u zich wel voorstellen dat Christus een dergelijke bruid niet zal nemen. Kunt u zich voorstellen de moderne kerk van vandaag te nemen als een bruid? – niet mijn Heer. Dat kan ik nauwelijks zien. Nee.

61 Nu onthoud, een man en zijn vrouw zijn één. Zoudt u zich aan een dergelijk persoon willen verbinden? Als u dat zou doen, zou dat beslist een teleurstelling zijn voor mijn geloof in u.

62 Hoe dan met God die zich met zoiets dergelijks zou verenigen? – een regelrechte denominationele prostituée. Gelooft u dat Hij zoiets zou doen? "Hebbende een vorm van godzaligheid, maar ontkennen de kracht daarvan." Hij zou dat nooit doen. Zij moet Zijn karakter in haar hebben. De echte waarachtige wederom geboren Christen moet het karakter hebben dat in Christus was, want de man en vrouw zijn één. En als Jezus slechts datgene deed wat God behaagde (hield Zijn Woord en manifesteerde Zijn Woord), dan zal Zijn bruid hetzelfde soort karakter moeten hebben. Ze zou onder geen enkele voorwaarde een denominatie kunnen zijn, want hoezeer u dan ook "nee" zou willen zeggen, zij wordt ergens gecontroleerd door een kerkeraad die haar vertelt wat er gedaan moet worden en wat zij niet kan doen; en dikwijls is het een miljoen mijl van het echte Woord af.

63 Het is te erg dat we eenmaal zijn weggegaan van de echte Leider die God ons heeft achtergelaten om de gemeente te leiden. Nimmer heeft Hij staatsopzieners gezonden. Nimmer zond Hij een bisschop, kardinaal, priester, pausen. Hij zond de Heilige Geest voor de gemeente om de gemeente te leiden. "Als Hij, de Heilige Geest gekomen is, zal Hij u in alle waarheid leiden, deze dingen aan u openbaren die Ik aan u heb verteld, ze in uw herinnering brengen en u dingen tonen die zullen komen." De Heilige Geest moest dat doen.

64 Nu, de moderne kerk haat dat! Zij houden er niet van. Hoe zou zij dan de bruid van Christus kunnen zijn? Wat doet het bij de hedendaagse mensen die een moderne denominatie kiezen? Het reflecteert slechts hun armzalig begrip aangaande het Woord. Ik wil niet kwetsen, maar ik probeer het diep genoeg te laten gaan zodat u er naar zult willen kijken.

65 Ik heb heel wat stelletjes getrouwd, maar ik heb altijd... het doet me denken aan Christus en Zijn bruid. Een van de huwelijken die ik hier vroeger heb gesloten was voor mij een tamelijk uitzonderlijke gebeurtenis in mijn leven. Het gebeurde een aantal jaren geleden toen ik nog een jonge prediker was.

66 Mijn broeder werkte voor de W.P.A. [Works Project Administration – Vert] Ik weet niet of iemand zich dat nog kan herinneren of niet – iemand die zo oud is als ik. Dat was een project van de regering en mijn broer werkte ongeveer dertig mijl verderop. Ze waren een paar meren aan het uitgraven – een project voor het natuurgebied.

     Daar was een jongen die bij hem werkte uit Indianapolis, ongeveer een, o, een honderd mijl boven Jeffersonville waar ik woon – of woonde. En er was een... Hij zei op een dag tegen mijn broer: "Doc, ik zou willen trouwen als ik maar genoeg geld had om de prediker te betalen." Hij zei: "Ik heb genoeg geld voor mijn papieren, maar ik heb niet genoeg geld om de prediker te betalen."

     Doc zei: "Wel, mijn broer is een prediker en hij zou je kunnen trouwen." Hij zei: "Hij vraagt de mensen nooit om geld voor dergelijke dingen."

     Hij zei: "Zou je aan hem willen vragen of hij mij wil trouwen?"

67 Wel, die avond vroeg mijn broer het aan mij. En ik zei: "Als hij hiervoor nog nooit is getrouwd, zowel de een als de ander, en alles in orde is." (Wel, hij zou het hem vragen.) En ik zei: "Als dat zo is, zeg hem dan dat hij hierheen komt."

68 Dus toen het zaterdag werd en de jongen kwam... Het is altijd een geweldig iets voor mij geweest, waar ik dikwijls op terug heb gezien. Het was een regenachtige namiddag en er kwam bij de voordeur een oude Chevrolet aanrijden met koplampen waar de bedrading uithing. Het was pas nadat ik mijn vrouw had verloren en ik zat opeengepakt in twee kleine kamertjes. En Doc zat bij mij op hen te wachten.

     De jongen kwam de auto uit en hij zag er wat mij of iemand anders betreft, denk ik, beslist niet uit als een bruidegom. Hoewel ik voor anderhalve dollar een paar behoorlijk goede schoenen kon kopen, had hij een paar echt versleten schoenen aan en z'n broek zag er armzalig uit. Hij droeg een jas van mollenvellen. Ik denk niet dat enigen van u oudere mensen, het zich kunnen herinneren. Het zag eruit alsof het uit de wasmachine was gehaald zonder door de wringer te zijn gehaald en het was gestreept en de punten omgekruld op deze manier.

69 En er stapte aan de zijkant een kleine dame uit, met een kleine, o, de een of andere ruitjesjurk aan... Ik weet het niet. Ik maakte een keer een fout toen ik dat soort stof noemde. "Gingham" geloof ik dat het heet. Dus het was een... Ik zei het weer verkeerd. Dat doe ik altijd. En ik zei... Ze kwam de auto uit en ze liepen de treden op en toen ze binnenkwamen, het arme kleine ding, ze... Ik vermoed dat ze haar enige jurk aan had. Ze had nauwelijks schoenen aan. Ze was komen liften vanaf Indianapolis. Ze zag er erg jong uit met dat haar dat in een soort vlechten op haar rug hing.

     Ik zei tegen haar: "Ben je oud genoeg om te trouwen?"

     Ze zei: "Ja meneer." En ze zei: "Ik heb de schriftelijke toestemming van mijn vader en moeder bij me. Ik moest het bij de instanties laten zien om mijn papieren te krijgen."

     Ik zei: "In orde. Ik zou een poosje tot jullie willen spreken voordat we overgaan tot deze huwelijksvoltrekking." Ze gingen zitten. De jongen bleef de kamer rondkijken. Hij moest hoognodig naar de kapper. En hij bleef maar om zich heen kijken. Hij luisterde niet naar mij. En ik zei: "Zoon, ik wil dat je naar me luistert."

     Hij zei: "Ja meneer."

     Ik zei: "Houd je van dit meisje?"

     En hij zei: "Ja meneer, dat doe ik."

     Ik vroeg: "Houd je van hem?"

     "Jawel, meneer."

     Ik zei: "Heb je een plaats om haar mee naartoe te nemen nadat je bent getrouwd?"

     Hij zei: "Ja meneer."

     En ik zei: "In orde. Nu wil ik je wat vragen. Ik begrijp dat je daarginds werkt voor de W.P.A."

     En hij zei: "Ja meneer." (Dat was ongeveer twaalf dollar per week.)

     Ik zei: "Denk je dat je genoeg verdient om haar te onderhouden?"

     Hij zei: "Ik zal alles doen wat ik kan."

     Ik zei: "Wel, dat is in orde. Nu, wat als hij zonder... Wat als hij deze betrekking verliest, zuster? Wat ga je dan doen? Ren je dan weer terug naar huis naar mamma en pappa?"

     Ze zei: "Nee meneer, ik zal bij hem blijven."

     En ik zei: "Wat, meneer, als je drie of vier kinderen hebt en niets hebt te eten voor ze en je hebt helemaal geen werk, wat ga je dan doen? Haar wegsturen?"

     Hij zei: "Nee meneer. Ik zal doorploeteren. We zullen het wel redden op de een of andere manier."

70 Ik voelde me klein en ik zag dat hij echt van haar hield en ze hielden van elkaar. Ik trouwde ze. Toen vroeg ik me af waar hij haar mee naartoe had genomen. Een paar dagen later vroeg ik aan Doc, mijn broer: "Waar is het?"

71 Hij zei: "De kant van New Albany op." (Een kleine stad ten zuiden van ons.) Daar aan de rivier had ik wat tin liggen, ik ging er elke dag naartoe toen ik nog aan de elektrische bedradingen werkte; dus als de rest van de knapen bij elkaar zat en moppen tapte, enzovoort, dan zou ik in de truck stappen en de rivier afrijden en bidden tijdens de... of mijn Bijbel lezen onder een groot stuk tin waar vroeger een ijzerfabriek had gestaan.

72 Daar stonden een paar oude goederenwagons. En deze knaap was daar heengegaan en had beslag gelegd op een van die goederenwagons en had er een deur in gezaagd en had met krantenpapier en punaises – hoevelen weten wat een "tackey button" is? – dan zijn er hier geen Kentuckiërs! Je neemt gewoon een stuk hardboard en duwt er een punaise in of een kopspijkertje en dan druk je het in... Dat is een "tackey button".

     Dat hadden ze dus rondom gedaan. En hij was naar de ijzerfabriek gegaan en had er wat spullen opgehaald en had er een trap van gemaakt. Ze hadden ergens een paar oude dozen vandaan gehaald en dat diende als tafel. En ik dacht op een dag: "Ik zal er eens heengaan om te zien hoe ze het maken."

73 Ongeveer zes maanden daarvoor had ik de dochter van E.V. Knight getrouwd met de zoon van E.T. Slider. En E.V. Knight is een van de rijkste mannen die er is aan de Ohio-rivier. En hij leidt daar een grote fabriek waar ze deze prefab-huizen maken, enzovoort. En Slider, meneer E.T. Slider heeft een zand- en grindbedrijf – miljonairskinderen. En ik had ze getrouwd.

74 Ik was naar een plaats gegaan waar ik het gedurende ongeveer twee weken oefende; teruggaan naar een aparte ruimte en knielen op een kussen en al dat soort poespas waar ik ooit doorheen moest gaan, waar ik doorheen moest gaan om dat stel te huwen. En toen het voorbij was, wel, ze waren... Dit andere stelletje stond daar gewoon in een oud kamertje waar een bankje stond en een vouwbed – maar ze werden beiden door dezelfde ceremonie gehuwd.

75 Toen bedacht ik op een dag dat ik dit rijke stel wilde gaan bezoeken. Ze hoefden niet te werken; hun vaders waren miljonairs. Ze hadden een mooi huis voor ze gebouwd. Eerlijk gezegd, bij E.V. Knight hier op de heuvel zijn de deurknoppen in zijn grote paleis van veertien karaat goud, dus u kunt zich voorstellen in welk soort huis zij woonden. Ze hoefden niet te werken. Ze kregen ieder jaar een mooie Cadillac; ze waren echt "enige kinderen". En ze hadden gewoon alles wat ze maar wensten.

76 Op een dag liep ik erheen... De manier waarop ik met hen in aanraking was gekomen, was door een van hun vrienden, die een goede vriend van mij was en we hadden vaak omgang met elkaar. Op die manier maakte ik kennis met hen en zij wilden dat ik hen zou trouwen.

77 Dus ik ging erheen om ze te bezoeken. En ik stapte uit m'n oude Ford en liep de trap op. En ik kwam een beetje te dichtbij en ik hoorde ze. Ze waren echt aan het ruzie maken. Ze waren jaloers op elkaar. Ze waren naar een dansfeest geweest. Zij was een erg knap meisje en ze was een van die schoonheidskoninginnen. Ze won veel prijzen in de buurt en won een paar auto's en zaken, omdat ze een schoonheidskoningin was.

78 En ik keek naar ze en de een zat in de ene hoek en de ander in de andere – ruziënd over een bepaalde jongen met wie zij had gedanst, of een meisje of zoiets. Toen ik voor de deur stond, sprongen ze snel op en grepen, terwijl ze naar elkaar toeliepen, elkaars handen vast, terwijl ze over de vloer liepen en naar de deur kwamen lopen. Ze zeiden: "Wel, hallo, broeder Branham. Hoe gaat het met u?"

     Ik zei: "Heel goed. Hoe gaat het met jullie?"

     "O," zei hij, "we zijn heel gelukkig, hè lieveling?" En ze zei: "Ja, schat."

79 Ziet u? Kijk, je doet iets voor wat niet echt is. Je kunt niet warm worden bij een geschilderd vuur. Zoals sommige van deze kerken die proberen Pinksteren te schilderen, iets wat duizend of tweeduizend jaar geleden is gebeurd. Je kunt niet warm worden bij een geschilderd vuur. Pinksteren is vandaag net zo echt als het toen was, zie. Dat is zo. Het vuur valt nog steeds. Het is geen geschilderd vuur; het is een echt vuur. Dus zo stonden ze ervoor. Zo zou ik niet willen leven.

80 "Wel," dacht ik, "weet je, daar over de bergrug aan de rivier woont dat andere stel." Ik nam mij voor om op een zaterdag daar naartoe te glippen om te zien hoe zij het maakten. Ik had dus een vuil gezicht en een vuile overall aan en mijn gereedschap bij me. Ik bedacht om tersluiks langs ze te glippen en ik ging zachtjes voorbij alsof ik bezig was isolatoren na te kijken die kapot waren gegaan door de bliksem of zoiets, terwijl ik langs de telefoondraad – de elektrische kabel langs de rivier liep. De oude Chevrolet stond buiten voor de deur – ongeveer een jaar nadat ik ze getrouwd had – en er was een... De deur stond open en ik kon ze horen praten.

81 Dit klinkt misschien wel huichelachtig, maar ik liep er dicht genoeg bij om te kunnen luisteren – om erachter te komen wat ze zeiden, en ik stond daar; ik wilde het gewoon voor mezelf weten. Ik houd ervan om te ontdekken en er zeker van te zijn waarover ik spreek. Op die manier doe ik het met Gods Woord. Is het de waarheid of is het niet de waarheid? Zàl Hij Zijn Woord houden of houdt Hij Zijn Woord niet? Als Hij Zijn Woord niet houdt, dan is het God niet, ziet u. Als Hij Zijn Woord houdt, is Hij God.

82 Dus ik wilde zien hoe zij het maakten en liep heel zachtjes langs de kant. Ik hoorde hem zeggen: "Wel lieveling, ik wilde het zo graag voor je kopen."

     Ze zei: "Nou kijk, lieverd, deze jurk is toch goed." Ze zei: "Wel, deze is prima. Ik waardeer dat, maar zie je..."

     Ik sloop er omheen zodat ik naar binnen kon kijken, door de spleet waar de deur van de wagon was opengeschoven. Daar zat hij met haar op z'n schoot en zijn arm om haar heen en haar arm om hem heen. Hij had zo'n oude, slappe hoed en hij deukte hem aan de bovenkant in en goot z'n loontje erin. Hij telde het op de tafel uit. Hij zei: "Zoveel voor boodschappen, zoveel voor de verzekering en zoveel voor de auto", en ze konden de eindjes niet aan elkaar knopen. Ik ontdekte dat hij een jurkje in de etalage had gezien (hij had er al een paar weken naar gekeken) dat een dollar en nog wat kostte. Hij wilde het kopen. Hij zei: "Wel lieveling, het zou je zo leuk staan."

     En ze zei: "Maar schat, ik heb toch een jurk. Ik heb het niet echt nodig."

83 Ziet u! En die kleine koningin... Ik trok me terug en keek achterom. Ik kon de toren zien bovenop het andere huis en ik stond daar en keek een paar ogenblikken. Ik dacht: "Wie is de rijke man?" Ik dacht: "Bill Branham, als je mocht kiezen, naar welke plaats zou jij gaan?"

84 Wat mij betreft, ik zou dat knappe ding daar boven op de heuvel niet nemen, maar ik zou dat karakter dáár nemen, dat een echte sfeermaker is, iemand die van me houdt en bij me blijft, iemand die zou proberen een thuis te maken zonder dat ze je laat bloeden voor allerlei luxe zaken, iemand die bij je bleef, een deel van je is. Dat is me altijd bijgebleven, hoe dat was. De een koos een knap meisje, de ander koos karakter. Dat is de enige wijze waarop u kunt kiezen. Kijk eerst naar karakter, en als u haar dan liefhebt, fijn.

85 Merk op dat Gods eerste Adam geen enkele keus had voor zijn vrouw. Hij had geen keus. God maakte er een voor hem en hij hoefde haar niet te kiezen. Dus we ontdekken dat zij hem deed afwijken van Gods Woord. Hij kwam er niet toe om voor de zaak te bidden. Hij is niet zoals u of ik. Hij had geen keus.

86 Nogmaals, door dat te doen leidde zij hem bij zijn rechtmatige positie vandaan als zijnde een zoon van God, en zij deed dit door hem een meer moderne manier van leven voor te stellen – iets wat zij beslist niet hadden moeten doen, maar haar karakter bewees dat ze verkeerd was. Haar motieven en doelstellingen waren eenvoudigweg verkeerd en ze overreedde hem door haar redenatie, dat het moderne, nieuwe licht dat zij had gevonden, hetgeen tegengesteld was aan Gods Woord, een betere manier was om te leven.

87 En hoeveel vrouwen vandaag en omgekeerd mannen, kunnen een goede vrouw bij God vandaan trekken, of een goede man bij God vandaan trekken, door te proberen hem te vertellen dat deze godsdienst (jullie Pinksterjongens)... "Die godsdienst," zeggen ze, "o, dat is ouderwets; dat is achterhaald. Geloof dat toch niet." Je kon maar beter hard bidden voordat je dat meisje trouwt. Het kan me niet schelen hoe knap ze is – hetzelfde voor een man.

88 Zij overreedde hem om uit de wil van God te gaan en veroorzaakte dat hij iets deed wat hij niet had moeten doen, en veroorzaakte hierdoor dat dood kwam tot het gehele menselijke ras. Om die reden verbiedt de Bijbel haar te leren of te prediken, of het Woord van God op enigerlei wijze te hanteren.

89 Ik weet, zuster, dat velen van u zeggen: "De Here riep mij om te prediken." Ik ga er niet met u over argumenteren. Maar ik zal u vertellen, dat het Woord zegt, dat u het niet moet doen. "Zij zal niet leren of zich enige autoriteit toeëigenen, maar zij zal zich stil houden."

     "Wel," zegt u, "de Here zei tegen me om het te doen."

90 Dat betwijfel ik in het geheel niet. Hebt u eergisteravond mijn boodschap gehoord over Bileam? Bileam kreeg de eerste vastomlijnde beslissing van God: "Doe het niet." Maar hij bleef er omheen draaien, totdat God tenslotte tegen hem zei om het toch te gaan doen. God zou u kunnen toestaan om te prediken. Ik zeg niet dat Hij het niet zei. Maar het is niet overeenkomstig Zijn originele Woord en plan, want zij "moet ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt". [1 Korinthe 14:34 – Vert] Waar. Daarom wordt er van haar verwacht dat ze het niet doet.

91 Let nu opnieuw op hoe de natuurlijke bruid de geestelijke typeert. Het Woord zegt dat zij voor de man werd gemaakt en niet de man voor haar. Nu ga ik over een paar ogenblikken spreken over de bruid van Christus, maar ik probeer u de achtergrond ervan te laten zien.

92 De vrouw werd gemaakt voor de man en niet de man voor de vrouw. Dat is de reden dat polygamie onder de oude wetten legaal was. Kijk naar David, die daar met vijfhonderd vrouwen zat. En de Bijbel zei dat hij een man naar Gods eigen hart was, met vijfhonderd vrouwen, en Salomo had er duizend, maar niet één van die vrouwen kon nog een andere man hebben.

93 Luistert u eens naar mijn band over Huwelijk en echtscheiding, wat er gebeurde bovenop de berg bij Tucson, hier niet lang geleden, toen ik daarboven aan het bidden was. Ze lieten de school uitgaan om te kijken naar die Vuurkolom die daar boven de berg cirkelde en in een trechter heen en weer en op en neer bewoog. Er zitten hier mensen die het weten en dat zagen, toen Hij mij de waarheid vertelde over deze huwelijk en echtscheiding-vragen. Als het deze kant kan opgaan en het kan de andere kant opgaan, dan moet er ergens een waarheid zijn. En na de Zeven Zegels toonde Hij wat er de waarheid over was.

94 Merk nu op, dat zij niet meer dan één echtgenoot kon hebben, omdat de vrouw voor de man was gemaakt en niet de man voor de vrouw. Die hele groep van vijfhonderd vrouwen was eenvoudig Davids vrouw. Het was een type – als Christus op de troon zit in het Duizendjarig rijk, zal Zijn bruid niet één persoon zijn, maar het zullen er tienduizenden zijn – de bruid – allen in één. En David had vele vrouwen als individuen, maar slechts... zij waren allen tezamen zijn vrouw. Zoals het hele lichaam van gelovigen de bruid van Christus is. Want het was zij, de vrouw; Hij was de man.

95 Wij werden gemaakt voor Christus; Christus werd niet gemaakt voor ons. Dat is wat wij vandaag proberen te doen in onze tekstboeken – proberen om het Woord, hetgeen Christus is, bij ons te laten passen in plaats dat wij ons proberen aan te passen bij het Woord. Dat is het verschil.

96 Wanneer een man een zeker meisje kiest uit een familie, moet hij niet op schoonheid vertrouwen, want schoonheid is misleidend en schoonheid (moderne wereldse schoonheid) is van de duivel. O, daar hoor ik iemand zeggen: "Wees daarmee voorzichtig, prediker!" Ik zeg dat deze dingen van deze wereld die mooi worden genoemd absoluut van de duivel zijn. Ik zal het aan u bewijzen. Laten we dan in het licht van deze uitspraak Gods heilig Woord onderzoeken om te zien of het waar is of niet. Als enige vrouwen onder u zo graag knap willen zijn, kijk dan waar het vandaan komt.

97 In den beginne zien we dat Satan zo schoon was, dat hij er engelen door verleidde en hij was de schoonste engel van allemaal. Dat laat zien dat het in de duivel ligt. Spreuken zegt... Salomo zei: "Schoonheid is ijdel." Dat klopt. Zonde is mooi. Dat is het beslist. Het is aantrekkelijk.

98 Ik wil u iets vragen en iets tegen u zeggen, en ik wil dat u een paar ogenblikken oplet. Van al de soorten vogels en dieren in de wereld, zien we dat in het dierenrijk overal, behalve bij de mens, het mannetje mooi is en het vrouwtje niet. Waarom is dat? Kijk naar het hert – de prachtige bok met z'n gewei en de kleine hinde. Kijk naar de kip – de kleine gespikkelde kip en de grote haan met z'n mooie verenpak.

99 Er bestaat niets, geen vrouwtje, behalve een vrouw, dat immoreel kan zijn. U noemt een hond teef; u noemt een varken een zeug, maar moreel gezien hebben zij meer moraal dan de helft van de filmsterren daarbuiten.

100 Zij kunnen niets anders zijn dan moreel. En de vrouw was degene die veranderd werd tot bederf. Dat is juist. Ziet u waar de schoonheid haar naartoe brengt? Dat is de reden dat we vandaag ontdekken dat vrouwen in schoonheid toenemen. Neemt u Pearl Bryan. Hebt u ooit een foto van haar gezien; er werd verondersteld dat zij de grootste schoonheid van Amerika was. Er is geen schoolkind uit welke school dan ook, dat haar niet in de schaduw zou stellen.

101 Wist u dat er wordt verwacht dat het zo zou zijn? Wist u dat de Bijbel erover spreekt, dat het zo op die manier zou zijn? Weet u dat de val in den beginne kwam door een vrouw? En het einde zal zich op diezelfde wijze voltrekken – vrouwen komen tot autoriteit en heersen over de man, enzovoort. Wist u dat de Schrift dat zegt?

102 Weet u, de dag dat zij mannenkleding aantrekt en haar haar afknipt – al die dingen zijn in tegenspraak met Gods Woord. Weet u dat zij de kerk vertegenwoordigt? Let op wat vrouwen doen, dan zult u zien wat de kerk doet. Dat is helemaal waar.

103 Nu, dat is precies zo waar als Gods Woord waar is. Geen enkel vrouwelijk wezen dat gemaakt is, kan zo diep vallen als een vrouw dat kan. Toch kan door haar, terwijl zij gemaakt is als een... Ze was niet in de originele schepping. Al de andere vrouwtjes zijn in de originele schepping – vogels: mannelijk en vrouwelijk; dieren: mannelijk en vrouwelijk – maar in het menselijke leven maakte God alleen een man. En Hij nam uit hem – en een vrouw is een bij-produkt van een man, want God stelde zoiets niet in. Onderzoek de Schrift. Het klopt precies. God... beslist niet. In Zijn originele schepping werd ze er buiten geplaatst.

104 Maar als zij zichzelf goed kan gedragen, wat krijgt zij dan een grotere beloning dan de man! Ze is op een testgrond geplaatst. Door haar komt de dood. Zij is schuldig aan elk soort dood. Maar toen keerde God Zich om en gebruikte er een om opnieuw Leven terug te brengen – bracht Zijn Zoon door de vrouw, een gehoorzame. Maar een slechte is het ergste wat er bestaat. Er is niets dat zo laag kan zijn.

105 Kaïn, Satans zoon, dacht dat God schoonheid accepteerde. Dat denkt hij vandaag nog. Kaïn was Satans zoon. "Welnu..." zegt u. We zullen niet op de details ervan ingaan, maar laat mij het aan u bewijzen. De Bijbel zei dat hij van die boze was, dus dat maakt het vast. In orde.

106 Hij was dus Satans zoon en hij dacht dat God het zou respecteren als hij een altaar oprichtte en het heel mooi zou maken voor aanbidding. Dat geloven ze heden ten dage nog. Zeker: "Wij bouwen een groot gebouw; wij hebben grote denominaties; wij zullen het grootste gebouw bouwen en de fijnst geklede mensen hebben en de hoogst ontwikkelde geestelijken." Soms is God er tien miljoen mijl bij vandaan. Dat is juist. Toch is het de kerk.

107 Als God dus slechts aanbidding, oprechtheid en offerande vereist, dan was Kaïn net zo rechtvaardig als Abel. Maar het was door openbaring dat hij begreep dat het geen appels waren, die zijn ouders aten.

108 Ik zal hier iets gaan zeggen, dat niet goed klinkt voor een prediker, maar ik ga het hoe dan ook zeggen. Ik hoor deze anderen dingen zeggen, dus ik... grapjes maken. Nu, ik meen dit niet. Ik zeg dit bij wijze van spreken: als het eten van appels veroorzaakte dat vrouwen beseften dat zij naakt waren, dan kunnen we beter de appels weer uitdelen. Dat is juist. Vergeef me daarvoor. Alleen maar zodat het zou veranderen... Ik heb het u lastig gemaakt door over vrouwen te spreken, enzovoort; ik wil dat u zich een ogenblik ontspant voor het volgende wat komt.

109 Nu merk op, het waren geen appels. Dat weten we. De kerk is in deze tijd, met al haar vooruitgang, geworden als elke menselijke vooruitgang: het is wetenschappelijk geworden. Ze proberen een wetenschappelijke kerk te maken, met de attractie van schilderijen en hoge torens.

110 Het is te erg dat de Pinkstermensen in dat spoor zijn getreden. U zou beter af zijn met een tamboerijn ginds op de hoek en de Geest van God om u heen, maar u probeert gelijk op te gaan met de rest, omdat u een denominatie geworden bent. Dat heeft het veroorzaakt, ziet u.

111 Kerken proberen wetenschappelijk te zijn. En onthoud, zodra de mens vooruitgang boekt met wetenschap, doodt hij zichzelf dagelijks. Kijk wat het veroorzaakte toen hij het buskruit ontdekte. Toen hij de auto ontwikkelde, doodde het nog meer dan het buskruit. Nu heeft hij voor zichzelf een waterstofbom bereid. Ik vraag me af wat hij daarmee gaat doen. Juist.

112 En zo is het met de kerk. Als zij probeert vooruit te gaan door wetenschap, door mensengemaakte schema's, dan leidt u dat verder van God af en dieper de dood in dan het in de eerste plaats was. Dat klopt. Kies uw kerk niet op dezelfde manier als u uw vrouw koos, zie. Wat de wetenschap voor haar deed was een wonder, maar wat de kerk betreft kon u er maar beter bij vandaan blijven. Hij maakte verfstoffen, poeders en al die andere zaken. Kies het karakter van Zijn Woord.

113 Laten we nu de hedendaagse natuurlijke bruid eens vergelijken met de zogenaamde kerkbruid van vandaag. Vergelijk dat met een vrouw vandaag die gaat trouwen – kijk wat de wetenschap voor haar heeft gedaan. Ten eerste komt ze tevoorschijn met haar haar afgeknipt – een van die Jacqueline Kennedy haarstijlen, zie, of iets dergelijks.

114 Weet u wat de Bijbel zegt? De Bijbel geeft in feite een man het recht – als hij dat wil – om haar in echtscheiding weg te zenden als zij dat doet. Zij is een oneerbare vrouw als zij haar haar wil afknippen. De Bijbel zegt dat. Dat klopt.

115 Dat wist u niet, hè? O ja, ik predikte te veel tot u in Californië om dat niet te weten. Dat is waar. Nee. Waar doe ik het eigenlijk voor? Ze doen het hoe dan ook toch. Je kunt het varken niet nemen en hem veranderen in een lam. Merk op... U zult mij hierna gaan haten, maar u zult de waarheid leren kennen.

116 Laten we het vergelijken. Hier komt zij op met een heleboel verf – iets wat zij niet is – een moderne bruid. Als u haar gezicht zou wassen, zoudt u bij haar vandaan rennen, misschien schrikt u zich een ongeluk als u al dat spul van haar afhaalt.

117 En zo is de kerk met de grote geschilderde voorgevel van een compleet theologische "Max Factor". Beiden dragen een prachtig vals gelaat – mensengemaakte schoonheid en geen God-gemaakte schoonheid. In geen van beiden veel karakter. Merk op, precies zoals Satan – genoeg om mee te verleiden.

118 Vergelijk nu de moderne bruid met haar... draagt korte broeken, gebruikt verf, knipt haar haar af, draagt kleding die eruit ziet als van een man en luistert naar een herder die haar vertelde dat het in orde was. Hij is een misleider. Hij zal er voor boeten in de regionen aan de andere zijde. Dat is juist. Ze doet dat om te verleiden, om iets te zijn wat ze niet is.

     Dat is de wijze waarop de kerk handelt. Ze haalt die grote doctor in de Godgeleerdheid binnen, doctor in de filosofie, doctor in de rechten, zodat u kunt zeggen: "Onze herder is dit, dat en het andere." Misschien weet hij niet meer over God dan een Hottentot weet over een Egyptische nacht. Dat klopt. Heeft een of andere theologische hogeschool ervaring en weet totaal niets over God.

119 De moderne kerk en haar theologische verf – ze hebben hun vrouwen allemaal met hun glorie afgeschoren, doordat ze de een of andere Ricky als hun herder hebben aangesteld. Zoals een Izebel, als er ooit zoiets heeft bestaan – met kort haar, shorts, verf en helemaal opgedirkt naar een theologische smaak. Zo staat de kerk ervoor. Dat is juist. Maar haar geestelijke karakter staat ver af van een die een sfeermaker is, waarvoor Jezus Christus komt om die te ontvangen.

120 Indien enig Christen een dergelijke vrouw zou trouwen, toont het dat hij tot zonde is vervallen. Zijn smaak betreffende God en zijn smaak betreffende een thuis (wat een thuis zou moeten zijn) is ver te zoeken als hij een dergelijke vrouw kiest. O nee, zij zou beslist niet passen bij de smaak van een Christen. Haar geestelijk karakter staat op het laagste niveau – dood in kerkelijke schoonheid en wereldse lust.

121 Dat is exact waar de kerk staat vandaag. Verkocht haar Woord-gegeven karakter aan Satan voor een wetenschappelijke, mensengemaakte godsdienst, terwijl zij het recht had om als de gemeente van God bij Gods Woord te blijven en de Heilige Geest te hebben die onder haar werkzaam is; die het lichaam zou samensmeden met het Woord en de liefde Gods. In plaats daarvan verkocht ze haar geboorterecht zoals Ezau deed en nam een denominatie aan die haar alles wat ze maar wenste zou laten doen. Dat klopt. Alleen maar om net zo populair te zijn als haar moeder deed in Nicea, Rome. Gods Woord... O, hoezeer is het binnen gedrongen in onze Pinkstergelederen. Het is al te erg, maar het gebeurde.

122 Laten we even kijken naar een non in een Katholieke kerk. Als die vrouw een non wordt en haar laatste sluier aanneemt, is zij absoluut verkocht aan die kerk. Zij is naar ziel, lichaam en geest het eigendom van die kerk. Zij heeft geen gedachten van zichzelf. Die mag zij niet hebben als zij haar laatste sluier aanneemt. Geen gedachten van zichzelf; geen wil van zichzelf.

     Hieruit kunt u zien hoe Satan van hen zijn namaak-bruid maakt zoals de echte... de echte gemeente van Christus (de bruid) heeft zich zodanig aan Hem en aan Zijn beloofde Woord uitgeleverd, dat zelfs de gezindheid die in Christus is in u is. Wat een verschil!

123 En we zien vandaag dat de moderne kerk, de moderne wereldkerk... de moderne wereldkerk en de geestelijke kerk eveneens, beide bevrucht zijn om aan zonen geboorte te geven. Een daarvan, met een denominationele geboorte, zal een dezer dagen worden voortgebracht door de Wereldraad van kerken, hetgeen voor de wereld de antichrist zal produceren door middel van een denominatie. Dat is precies de waarheid. Het mag zijn dat ik niet lang genoeg leef om het te zien. Ik geloof van wel. Maar jullie, jonge mensen, herinner je dat je een prediker hebt horen zeggen, dat het er tenslotte op zal uitlopen dat dit het merkteken van het beest is. Wanneer zij de Wereldraad van kerken vormt en zij geboorte zal geven aan haar zoon: de antichrist.

124 De andere is bevrucht door het Woord van God en zal het lichaam voortbrengen – het totale lichaam van Jezus Christus, hetgeen de bruid is. Het lichaam van Christus is nog niet voleindigd. Hoevelen weten dat? Een man en vrouw zijn één, en Christus is één lichaam – het Woord. De bruid zal de rest van dat lichaam moeten zijn en die twee tezamen maken dat het opnieuw één lichaam is, zoals Adam in het begin.

125 Een man en zijn vrouw zijn één. Nu is zij, de waarachtige bruid, zo aan Hem overgegeven dat zij geen gedachten van zichzelf gebruikt. Zijn gedachten zijn uiteraard Zijn wil en Zijn wil is Zijn Woord.

126 Kijk nu naar de zogenaamde bruid, door mensen gekozen, en vergelijk de geestelijke met de natuurlijke van vandaag: een moderne Izebel, door haar Achab betoverd; "Max-Factor" schoonheid en alles. Kijk naar de kerk: op dezelfde manier, maar een overspelige ten opzichte van het Woord van de levende God – grote denominaties, grote gebouwen, veel geld, hoge salarissen; helemaal uitgeleverd. Mannen staan achter de preekstoel en stemmen toe dat het zo goed is en laten hen ermee doorgaan. Regelrechte misleiding, dat is alles.

127 Werkelijk een blind Laodicéa-gemeentetijdperk, precies zoals de Bijbel zei dat het zou zijn. Zij zei: "Ik ben rijk, ik zit als een koningin, ik heb aan niets gebrek; en weet gij niet dat gij arm zijt, miserabel, blind, ellendig en naakt en weet het niet!" Als dat niet "ZO SPREEKT DE HERE" van Openbaring 3 is, dan heb ik het nog nooit gelezen. Dat is wat zij is, en zij weet het niet.

128 Denk daaraan! Als u een man of vrouw op straat, die spiernaakt waren, zou vertellen dat ze naakt waren en ze zouden zeggen: "Bemoei je met je eigen zaken!", wel, dan is er ergens een verstandelijke afwijking, ergens is er iets met hun verstand verkeerd gegaan. En als u in Gods Woord kunt lezen hoe de mensen zouden doen en de doop van de Heilige Geest die we vandaag hebben en de mensen... Wel, ze kijken je aan of je gek bent.

129 Als je ze zou vertellen dat ze wederom geboren moeten worden, dat ze de Bijbel moeten geloven, dan zouden ze zeggen: "Dat was een Joodse fabel van jaren geleden. Onze kerk heeft de weg!" Ellendig, jammerlijk, blind, naakt en weten het zelfs niet. Wat een... De Bijbel zei dat dat de toestand was waartoe zij zouden geraken.

130 Hoe zou een ware profeet dit ooit kunnen missen te zien? Ik weet het niet. Het komt overal al onze kerken binnenstromen. Kijk er slechts naar. Precies op een moderne wijze. De oude hoer en dochters van Openbaring 17 geven aan de arme, blinde, jammerlijke mensen hun godsdienstige leerstellingen, tegengesteld aan het Woord van God. En in haar werden de zielen van slaven en mannen en vrouwen van overal vandaan gevonden.

131 In plaats van aandacht te trekken van de mensen met... Christus betuigt Zijn Woord, hetgeen de mensen aantrekt. Hij trekt niet de aandacht van kerkmensen die worden aangetrokken door grote denominaties en grote werken en geweldig grote campagnes en liefdadigheid, maar het Woord van God trekt de bruid van Christus aan.

132 Merk nu op, het is interessant te zien hoe de kerk probeert de aandacht van de mensen te trekken door middel van fijne gewaden en koren in galakleding en vrouwen met kort haar en beschilderde gezichten. Ze denken dat ze kunnen zingen als een engel – liegen als een duivel, rennen de hele avond rond om te dansen als... en staan er niet bij stil. Ze denken dat het allemaal in orde is. Dat is mooi. Maar u ziet, dat is valse schijn! Dat is niet het Woord van God. Want de ware bruid trekt de aandacht van God door Zijn Woord te houden.

133 Merk op, laten we op Christus letten. U zegt: "Welnu, wacht eens even, hoe zit het met die schoonheid waar u over praat?" De Bijbel zei in Jesaja 53:2 dat, toen Jezus kwam, er geen schoonheid aan Hem was waardoor wij Hem zouden begeren. Is dat waar? Er is geen schoonheid. Als Hij in de wereldse schoonheid was gekomen zoals Satan vandaag is, zouden de mensen zich om Hem heen verzameld hebben en Hem hebben aanvaard zoals zij het heden in de kerk doen. Zij zouden Hem net zo hebben geloofd en Hem hebben aanvaard als zij het heden met Satan doen. Dat zouden ze beslist hebben gedaan.

134 Maar Hij kwam niet in dat soort schoonheid, Hij komt altijd in de schoonheid van karakter. Christus was geen knappe, grote, sterke, flinke man. God kiest dat soort niet.

135 Ik herinner me de keer dat een profeet heenging om een koning aan te stellen, om in de plaats van koning Saul, een van Jesse's zonen als koning aan te stellen. Dus Jesse stelde hem voor en het was een hele grote, fijne jongen; hij zei: "De kroon zal goed staan op zijn hoofd."

136 De profeet liep er naartoe om de olie op hem te gieten en zei: "God heeft hem verworpen." En Hij weigerde ze allemaal totdat hij terechtkwam bij een kleine, oude, gebogen, roodachtige knaap, en hij goot de olie op hem en zei: "God koos hem." Ziet u, wij kiezen naar uiterlijk. God kiest naar karakter.

137 Karakter – er is nog nooit een karakter geweest als dat van Jezus Christus. Het leeft in Hem; manifesteert Hem. Wij zien het bewaarheid. Het is geen wereldse schoonheid van Hem wat Zijn bruid aantrekt; het is Zijn karakter; het karakter van de gemeente waar Jezus naar uitziet; niet bestaande uit grote gebouwen; niet bestaande uit grote denominaties of een groot ledental. Hij beloofde daar in het midden te komen waar er twee of drie in oprechtheid tezamen waren gekomen. Daar heeft de gelovige zijn hoop op gevestigd, op dat Woord van God dat bevestigd wordt de waarheid te zijn – wat het is. Kiest op grond van Zijn Woord. Niet een groep die de wereld liefheeft.

138 Zij haten dat. Geen wonder dat zij van Hem in echtscheiding is weggezonden, want zij heeft Zijn openbaring gemist en ze heeft het niet. Hij geeft niet om haar... de manier waarop zij handelt en doet, en hoeveel van dit wereldse spul ze ook heeft; Hij ziet uit naar haar karakter, het karakter van Christus.

139 Nog een ogenblik nu; dat is het. Hij kiest een bruid om Zijn karakter te weerspiegelen, terwijl de hedendaagse moderne kerken Zijn programma hier beslist een miljoen mijl missen, want zij ontkennen dat dit de waarheid is. Hoe zou dit dan kunnen bestaan?

140 Nu, Hij ziet uit naar die dag dat die Bruid gevormd zal worden (Hebreeën 13:8), precies zoals het was – zoals Hij was. Het moet Zijn zelfde vlees zijn, zelfde beenderen, zelfde Geest, alles hetzelfde, exact zo opgebouwd, en dan worden twee één. Totdat de gemeente dàt wordt, zijn zij niet één. Het karakter van Hem (het Woord voor dit tijdperk) moet worden gevormd; zij moet worden gevormd tot zij is zoals Hij is.

141 Nu, bij het eindigen wil ik de reden noemen waarom ik deze dingen heb gezegd, en dan zal ik sluiten: Onlangs werd ik ongeveer om drie uur in de ochtend wakker. Nu wil ik u allen als getuigen oproepen: Heb ik u ooit iets in de Naam van de Here verteld dan dat het waar was? Het is altijd juist geweest. Zo helpe mij, God weet dat het waar is. Nergens ter wereld is er van de duizenden dingen die er zijn gezegd ooit één woord geweest dat Hij heeft gemist.

142 Het is altijd perfect komen te geschieden, zelfs toen ik die keer in Phoenix was (het was ongeveer een jaar geleden) en u vertelde dat er... die boodschap over Heren, is dit de tijd? en u vertelde dat er zeven engelen zouden komen en dat zou de opening van deze Zegels zijn en wat... En daar publiceerde het tijdschrift Life het artikel erover, deze grote vlam die de lucht inging, dertig mijl hoog, zevenentwintig mijl in doorsnee en ze zeiden dat ze er niet uit konden opmaken wat het was – ze weten het nog niet.

143 En precies hier zitten vanavond mannen in dit gebouw die daar bij mij stonden toen het gebeurde, precies op de manier waarop het werd gezegd. Hij vertelde mij van de dingen die zouden plaats vinden en het gebeurde precies zo, hoe elk van deze zegels zou worden geopend; en vertelde de geheimenissen die verborgen waren geweest gedurende deze tijdperken van de hervormers, enzovoort, geheel volmaakt.

144 Hoe ik daar boven op de heuvel stond – drie of vier van hen zijn hier op dit moment aanwezig; ja, meer dan dat. Ging de heuvel op en de Heilige Geest zei: "Raap die steen op." (We waren aan het jagen.) Hij zei: "Gooi hem in de lucht en zeg: ZO SPREEKT DE HERE."

145 Ik deed het. Daardoor ontstond een kleine werveling. En ik zei: "Binnen vierentwintig uur zult u de hand van God zien." Mannen die hier nu op dit moment zitten.

146 Toen ik daar de volgende morgen om ongeveer tien uur stond, zei ik: "Pas op, ga onder die auto daar." (Tegen een veteraan.) Ik zei: "Er staat iets op het punt te gebeuren." Het was een heldere lucht. In een groot ravijn recht boven mij kwam een wervelend vuur vanuit de hemel neer en donderde zo hard tegen de wanden aan als maar mogelijk is. Ik stond er vlak onder. Ik nam alleen mijn hoed af, hield mijn hoofd vast en het kwam ongeveer tot op een meter, een meter twintig boven mij en sneed zo'n groef uit langs die wand en explodeerde en ging terug omhoog in de lucht en wervelde opnieuw rond en kwam drie keer naar beneden; over een afstand van honderdtachtig meter werd zelfs de top van de mesquite bosjes afgerukt. Hoort u die knapen "Amen" zeggen? Ze waren daar toen het gebeurde, zie.

147 En het donderde drie keer. Toen ze onder de auto's en andere dingen vandaan kwamen en terugkwamen, zeiden ze: "Als dat je zou raken, zou er nog geen vetvlek van je over blijven."

     Ik zei: "Het was geen... Het was Hem. Hij sprak tot mij." God spreekt door middel van een wervelwind, ziet u.

148 En daar was diezelfde Vuurkolom die u daar op de foto's ziet staan. Toen het omhoog was gegaan, zeiden ze: "Wat is het?"

149 Ik zei: "Oordeel treft de Westkust." De tweede dag daarna leek het alsof Alaska zou zinken. Ziet u, het sloeg de eerste keer toe – de eerste explosie toen de...

150 Je moet iets doen om het te symboliseren. Zoals een man die wat zout in een kruik deed en het in het water gooide en zei: "ZO SPREEKT DE HERE, laat er zoet water zijn." En nog een voorbeeld: Jezus nam water en goot het in een vat en maakte er wijn van. Je moet iets doen om het te symboliseren.

151 En dat was het wat er gebeurde toen dat de lucht inging en naar beneden kwam: dat veroorzaakte die werveling. Binnen vierentwintig uur had het die berg zodanig geschud dat er rondom een richel was uitgeschuurd. De eerwaarde heer Blair, die hier nu naar me zit te kijken, was daar ook en raapte een paar van die stukken steen op, enzovoort. Hier is Terry Sothmann en anderen die hier staan en Billy Paul en broeder... velen van die anderen die hier zitten waren erbij en zagen gebeuren hoe het er werd uitgerukt. Dat is geen verzinsel, dat is de waarheid.

152 Dat gebeurde niet in de tijd van de Bijbel, dat gebeurt nu, ziet u? Dat is dezelfde God die mij altijd deze dingen heeft getoond en ze zijn tot op de letter vervuld. Ze hebben nog nooit één keer gefaald; nu, ik roem in Hem.

153 Een paar weken geleden was ik in een visioen en ik stond op een hoge plaats, ik zou de voorschouw van de gemeente zien. En ik merkte op dat er komend van mijn... Ik stond meer zo gericht, kijkend naar het westen, en vanaf deze kant kwam een lieflijke groep vrouwen aan, echt netjes gekleed, lang haar, mooi opgemaakt op hun rug, mouwen, jurken beneden knielengte en ze liepen allemaal op een marsmelodie, zoals "Voorwaarts Christenstrijders, optrekkend als ten oorlog, met het kruis van Jezus hoog in top."

154 En terwijl zij voorbij gingen en ik daar stond was daar iets, een Geest – God, en Hij zei: "Daar is de bruid." En ik keek en mijn hart was gelukkig. En ze liep rond langs deze kant en ging achter mij langs.

155 Na enige tijd toen ze hier langs terugkwam, zei Hij: "Nu zal de moderne kerk verschijnen." En hier kwam de Aziatische kerk op. Ik heb nog nooit zo'n vuile troep gezien! Hier kwamen de andere kerken op uit de verschillende landen. Ze zagen er verschrikkelijk uit!

156 En ik zeg dit omdat ik aan God verplicht ben om de waarheid te vertellen. Toen zei Hij: "Hier komt nu de kerk van Amerika in voorschouw." Als ik ooit een stel duivels heb gezien, dan was dat het wel.

157 Die vrouwen waren spiernaakt, met een oud grijs uitziend ding, met de kleur als van een olifantshuid, en zij hielden het voor zich, ze hadden er zelfs helemaal geen bovendeel op en ze deden zoiets, deze dansen, zoals deze kinderen hier buiten doen, twisten en dergelijk gedoe en dat soort muziek dat erbij hoort. Toen ik Miss U.S.A. zag opkomen viel ik bijna flauw!

158 Nu dit is 'ZO SPREEKT DE HERE'. Als u gelooft dat ik Zijn dienstknecht ben, geloof me dan nu. Ik zou dit voor niets ter wereld willen zeggen; er bestaat niet genoeg geld in de wereld om me dat te laten zeggen, als het niet waar was.

159 En toen zij voorbijkwam was dat het smerigst uitziende ding wat ik ooit heb gezien. Ik dacht: "God, hoe hebben wij als predikers en broeders gezwoegd om een bruid voor U te krijgen en dan is dat het beste wat we konden doen!"

160 Ze twistte, dit voor zich houdend als een soort hoelarokje of zoiets, hield het voor haar delen, haar lagere delen, zo dansend en twistend zoals deze kinderen doen op die vulgaire shows die ze hebben – twistend. Dat was Miss Christendom van Amerika. Zo helpe mij, met de hulp van God; zo ziet het eruit in Zijn ogen. Ik voelde of ik zou flauwvallen.

161 Ik dacht aan al het zwoegen en het prediken en het overtuigen – ieder van hen met afgeknipt haar en ze waren aan het twisten en tekeer gaan, terwijl ze dit van voren vasthielden. Ze kwamen voorbij waar ik stond met dit bovennatuurlijke Wezen. Ik kon Hem niet zien. Ik kon Hem tot mij horen spreken. Hij stond vlak achter mij. Maar toen zij die kant opgingen hielden ze... aldoor twistend en lachend en zo meer, op die manier zich gedragend, terwijl ze dit voor zich hielden.

162 En ik stond daar in Zijn tegenwoordigheid, zijnde Zijn dienstknecht, en dan was dat van alles wat ik had geprobeerd het beste wat ik had kunnen doen. Ik dacht: "God, waar heb ik het voor gedaan? Wat heeft het voor nut? Al het huilen en smeken en overtuigen en de grote tekenen en wonderen en wonderwerken die U hebt getoond. En hoe ik daar stond en naar huis ging en huilde nadat ik tot hen had gepredikt, enzovoort, en wat heeft het voor nut gehad? En dan moet ik U zoiets dergelijks als bruid aanbieden."

163 En terwijl ik daar stond toe te kijken, liep ze voorbij en u kunt zich voorstellen – de achterdelen van haar waren onbedekt, ze hield dit voor zich terwijl ze voorbij kronkelde en draaide en haar ledematen omhoog wierp, terwijl ze... O, het was vulgair hoe ze zich gedroeg – haar lichaam rondschuddend op die manier!

     U zegt: "Wat betekent dat, broeder Branham?" Ik weet het niet. Ik vertel u slechts wat ik heb gezien.

164 En toen ze op die manier voorbij ging keek ik naar haar en o, ik voelde me heel zwak worden. Ik keerde me om. Ik dacht: "God, dan ben ik veroordeeld. Het is niet meer nodig dat ik op enigerlei wijze probeer... Ik kan net zo goed stoppen."

165 Mevrouw Carl Williams, als u hier zit, die droom die u pas aan me vertelde, die u een paar nachten geleden had en die u bezorgd maakte, daar is het. Het stuurwiel wordt uit mijn hand weggenomen.

166 Toen dacht ik eraan dat ik het allemaal wel kon vergeten; het was afgelopen met me. Toen hoorde ik ze plotseling opnieuw komen. En aan deze kant kwam dezelfde bruid die langs die kant was weggegaan. Hier kwamen die kleine dames opnieuw en ieder van hen was gekleed in hun nationale klederdracht waar zij vandaan kwamen – zoals Zwitserland, Duitsland, enzovoort – elkeen droeg dat soort klederdracht; allen met lang haar, precies hetzelfde als bij die aan het begin. En hier kwamen ze aanlopen: "Voorwaarts Christenstrijders, optrekkend als ten oorlog..."

167 En toen ze het podium waren gepasseerd waar wij stonden om de voorschouw te zien, richtte plotseling iedereen zijn blik die kant op en toen keerden zij zich terug en marcheerden door. En op hetzelfde ogenblik dat zij omhoog begonnen te gaan in de lucht, gingen deze anderen door tot aan een rand van een heuvel en gingen omlaag op die manier. Dezen begonnen regelrecht de lucht in te marcheren.

168 En toen ze begonnen te marcheren, merkte ik een paar meisjes op die achteraan liepen (het leek erop of ze buitenlandse meisjes waren, zoals Zweden of Zwitserland of ergens vandaan), ze begonnen rond te kijken en begonnen... Ik zei: "DOE DAT NIET!! Raak niet uit de pas!" En terwijl ik op die manier schreeuwde, kwam ik tot mezelf in het visioen, stond daar met mijn hand uitgestrekt op die manier. Ik dacht: "Wel..."

169 Dat is de reden waarom ik dat vanavond heb gezegd. Ik wil u een vraag stellen: is het later dan we denken? Zou zij al geroepen kunnen zijn en gekozen – wegverzegeld? Er zal er dan niet één meer bijkomen, weet u. Zou dat mogelijk kunnen zijn? O ja. O ja.

170 Herinnert u zich wat ik gisteren zei aan het ontbijt? Bij het kruisen van mannelijke en vrouwelijke kiemen, komen er miljoen zaadkiemen vrij, miljoen eitjes komen voort, maar er komt er maar een van tot leven en toch zijn ze allemaal gelijk – een uit een miljoen. Allemaal hetzelfde ei en dezelfde soort zaadkiem. Een ervan leeft en de rest sterft. Niemand kan vertellen welk ei er rijp is of iets erover. God moet dat beslissen. Of het een jongen of meisje zal worden, blond of bruinharig, of wat het ook zal zijn, God beslist dat. Het is niet de eerste die treft, maar de eerste die God beslist. Misschien komt er hier een aan en een... Als u wel eens in een reageerbuisje hebt gekeken waar ze tezamen komen. Ik heb het gadegeslagen. God moet dat beslissen. Elk ervan is precies hetzelfde – maar door uitverkiezing. De natuurlijke geboorte is door uitverkiezing. God neemt er een uit een miljoen.

171 Toen Israël Egypte verliet en ze op weg gingen naar het beloofde land, waren er naar schatting twee miljoen mensen. Ieder van hen bevond zich onder hetzelfde offerlam, anders hadden ze niet kunnen leven. Ieder van hen luisterde naar Mozes, de profeet. Ieder van hen werd tot hem gedoopt in de Rode Zee. Ieder van hen danste – de vrouwen met Mirjam langs de oever van de zee – toen God de vijand vernietigde. Ieder van hen stond bij Mozes en hoorde hem zingen in de Geest. Ze aten allen manna in de woestijn, dat uit de hemel neerviel – elke nacht vers manna, hetgeen een type van de boodschap is. Iedereen at ervan. Maar hoeveel haalden het uit die twee miljoen? – twee. Een uit een miljoen!

172 Er zijn vanavond naar schatting vijfhonderd miljoen Christenen in de wereld, Katholieken en anderen meegerekend. Vijfhonderd miljoen zogenaamde gelovigen in de wereld. Dat zou betekenen, als de opname vanavond komt, dat als er één per miljoen gerekend zou worden (ik zeg niet dat het zo is, maar als het zo was), dan zouden er in de volgende vierentwintig uur, vijfhonderd mensen worden vermist. U zou er zelfs niets over horen. Er zullen er hoe dan ook zoveel worden vermist die niet achterhaald kunnen worden. Dan kan het zijn... het zou ons kunnen overkomen, vrienden, zoals toen Johannes de Doper kwam.

173 Zelfs de discipelen zeiden: "Waarom zeiden de Schriften, waarom zeiden de apostelen, of zeiden de profeten, waarom wordt er gezegd dat Elia eerst moet komen en alles herstellen?"

174 Hij zei: "Ik zeg u dat Elia reeds gekomen is en u wist het niet." Een dezer dagen zouden we hier kunnen zitten en achtergelaten zijn. "Hoe zit het met de opname voordat de grote verdrukking begint?" "Hij is al gekomen en u wist het niet." Het gehele lichaam is binnen verzegeld – het wordt slechts in het goede spoor gehouden. Ik zeg niet dat het zo is; ik hoop dat het niet zo is.

175 Maar vriend, als we... Als we een gevoelen in ons hart hebben vanavond, dat we onze levens in orde behoorden te maken en de dingen die we hebben gedaan, laat mij u dan als een prediker-broeder adviseren... En ik ga dit voor de eerste keer via de kansel zeggen. Ik heb me vanavond betreffende deze zaak verder laten gaan voor het publiek dan ik mij ooit ergens over iets heb uitgelaten, want ik had een grote vrijheid in deze samenkomsten. Als u gelooft dat ik Gods profeet ben, luister dan naar wat ik u heb verteld. Als er ook maar een tikkeltje gevoelen in uw hart is, gaat u dan meteen naar God toe. Doet u het.

176 Mannen, stop een ogenblik. Kijk naar de leerstellingen die u dient. Kijk in uw kerken. Komt het precies overeen met het Woord van God? Voldoet u aan iedere vereiste? U zegt: "Ik ben een goed mens." Dat was Nicodemus ook en dat waren de overigen ook. Ze waren fijne... Kijk, dat heeft er niets mee te maken.

177 En vrouwen, ik wil dat u in de spiegel kijkt en kijkt naar wat God van een vrouw verlangt om te doen, en kijk in Gods spiegel – nu niet in uw kerkspiegel, in Gods spiegel – en kijk of u in uw leven kunt beantwoorden aan de geestelijke bruid van Jezus Christus.

178 Predikers, denk eveneens na. Doet u water bij de wijn om iemands gevoelens niet te kwetsen? Zoudt u dit doen als het niet was... als zij u uit de kerk zouden zetten? Als u het op die wijze voelt, mijn dierbare broeder, laat mij u dan waarschuwen in de Naam van Jezus Christus. Vlucht daar nu direct bij vandaan.

     En dame, als u niet kunt beantwoorden aan de kwalificatie van een Christen, geen kerkelijke Christen, maar in uw hart en dat uw leven volkomen in overeenstemming is zoals hier Gods huwelijkscertificaat zegt dat het moet zijn...

     En kerklid, als uw kerk niet zodanig is, dat het kan voldoen aan Gods kwalificatie van Zijn Woord, ga er uit vandaan en kom in Christus.

179 Dat is een ernstige waarschuwing. Wij weten niet op welk moment.

     En u weet niet op welk moment deze stad op een dag hierbuiten op de bodem van deze oceaan zal liggen.

180 "O, Kapernaüm," zei Jezus, "gij die tot in de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot in de hel worden nedergebracht... want indien de machtige werken in Sodom en Gomorra waren gedaan, zouden zij tot op de huidige dag hebben bestaan." En Sodom en Gomorra liggen op de bodem van de Dode Zee en Kapernaüm ligt op de bodem van de zee.

181 Gij stad, die beweert de stad der engelen te zijn, die uzelf tot in de hemel hebt verhoogd en al de vieze, vuile dingen van mode, enzovoort, hebt uitgezonden, zodat zelfs de landen uit het buitenland hierheen komen om onze vuiligheid te pakken te krijgen en op te sturen; met uw fijne kerken en torens en hoe u verder handelt. Onthoud, op een dag zult u op de bodem van deze zee liggen!

182 De bodem onder u is als een grote honingraat. De wraak van God woedt vlak onder u. Hoeveel langer zal Hij deze zanddrempel daar nog over laten hangen totdat die oceaan daarginds, die een mijl diep is, naar binnen zal stromen tot aan de Salton Sea. Het zal erger zijn dan de laatste dag van Pompeï.

183 Bekeert u, Los Angeles! Bekeert u, alle anderen, en keer terug tot God! Het uur van Zijn wraak is op aarde. Vlucht, terwijl er tijd is om te vluchten en kom in Christus.

184 Laten we bidden. Dierbare God, terwijl het in mijn geest beeft, mijn hart tranen van waarschuwing druppelt, sta toe, o God, dat mannen en vrouwen niet zullen denken dat wat ik heb gezegd een grap is en dat de kerkmensen niet zullen denken dat dit iets als een vooroordeel was of iets tegen hen. Mogen zij zien, Here, dat het in liefde is. U bent er getuige van, Almachtige God, dat ik jaar na jaar langs deze kust ben getrokken en Uw Woord heb verkondigd. Leg getuigenis van mij af, o God, dat als het vanavond zou gebeuren, ik de waarheid heb verteld. Gij weet dat dit visioen van de bruid de waarheid is. Ik heb Uw Naam erbij gebruikt, Here, en heb gezegd dat het 'ZO SPREEKT DE HERE' was en ik voel mij er van bewust, Here, wat ik aan het doen ben.

185 Dus ik bid U, Here, in Jezus' Naam, laat de mensen zichzelf vanavond schudden en vluchten voor de wraak die zal komen, want Ikabod staat boven de deuren en boven de natie geschreven. Een zwart merkteken is er overheen gekomen, de Geest van God is erbij vandaan gegriefd en ze zijn in de weegschaal gewogen en te licht bevonden.

186 Het feest van koning Nebukadnezar heeft zich weer herhaald, met dronkemanspartijen en halfgeklede vrouwen die zichzelf Christenen noemen. O God des hemels, heb genade met een zondige wereld en zondige mensen, Here, zoals wij vanavond zijn.

187 God, ik probeer in de bres te staan en vraag om Goddelijke genade, dat U tot deze menigte wilt spreken vanavond en de aandacht wilt trekken van Uw bruid, zodat zij, Here, niet zal marcheren op het teken van een geloofsbelijdenis, maar op het geluid van het Evangelie van de Here Jezus Christus. Sta het toe, o God.

188 Laat het deze avond bekend worden, dat Gij God zijt en Uw Woord de waarheid. Terwijl wij plechtig, recht voor deze mensen staande, hen oproepen aandacht te besteden aan Uw Woord.

189 In de Naam van Jezus Christus, bid ik voor hen, Here. Zij hebben U zonder een zweem van twijfel door de menigten zien bewegen en vertellen wat er in hun hart was. En U weet, Here, wat er nu precies aan de gang is. Gij weet dat dat waar is, o God.

190 En ik bid U in Jezus' Naam, laat de Heilige Geest opnieuw bemiddelen, Here, en trek diegenen uit dit gehoor, Here, die zijn opgeschreven in het Levensboek van het Lam. Sta het toe, o God, ik bid het met heel mijn hart.

191 In het natuurlijke, Here, zouden deze mensen mij de laatste cent geven die ze hadden om de Boodschap te ondersteunen. Zij zouden alles doen wat in hun vermogen lag, maar, o God, als het er op aan komt er aan te voldoen en er in te komen, God, ik bid dat dit de avond zal zijn dat U hen wilt belonen en Uw Heilige Geest op deze conventie zult uitstorten.

192 En moge er geen uitgelatenheid zijn of rondspringen, maar een wenen en een huilen en een bekering, vasthoudend aan de horens van het altaar terwijl wij vanavond zien hoe het oordeel onder ons woedt! Sta het toe, God. Ik bid zo oprecht als ik maar kan, in de Naam van Jezus Christus.

193 Mijn broeder, zuster, ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Als ik door de kracht van God genade heb gevonden in uw ogen; als u gelooft dat ik Zijn profeet ben... Dit is de eerste keer dat ik dit ooit openlijk voor het publiek heb gezegd, maar ik voel een vreemd soort waarschuwing. Ik laat mij hier niet op voorstaan. U weet dat ik dat niet doe. Ik handel niet op deze manier.

194 Ik aarzelde om deze boodschap uit te spreken en deze dingen te zeggen. Ik liep er bij vandaan enzovoort om het maar niet te doen, maar ik heb het gezegd en het zal daar op de dag des oordeels staan als een getuigenis, dat ik de waarheid heb verteld. Dat is ZO SPREEKT DE HERE GOD.

195 O, PINKSTEREN, REN VOOR UW LEVEN! VLUCHT NAAR DE HORENS VAN HET ALTAAR EN ROEP HET UIT VOORDAT HET TE LAAT IS; WANT HET UUR ZAL KOMEN DAT U KUNT ROEPEN EN HET ZAL U GEEN GOED DOEN. WANT EZAU PROBEERDE DE PLAATS VAN ZIJN EERSTGEBOORTERECHT TE VINDEN, MAAR HIJ KON HET NIET VINDEN.

196 Ik beveel u aan, o Californië, o conventie van de Volle Evangelie Zakenlieden, die ik liefheb, die ik heb toebehoord en gediend met mijn hele hart, ik beveel u vanavond aan bij Jezus Christus. Vlucht naar Hem! Laat de duivel u hier nooit van af laten koelen. Blijf er precies bij totdat u allen bent vervuld met de Heilige Geest, in zoverre dat het zal maken dat u tot dit Woord komt; dat zal er voor zorgen dat u vrouwen zich in orde maakt, dat zal er voor zorgen dat u mannen zich in orde maakt. Als u zegt dat u de Heilige Geest hebt en u niet aan het Woord wilt voldoen, dan is er een andere geest in u. Gods Geest rust op Zijn Woord. Het Messiaanse, het gezalfde Woord. De bruid moet een 'Messiëtte' zijn, het gezalfde Woord.

197 Laten we op onze voeten gaan staan in de Naam van de Here Jezus Christus. Als u mijn stem nooit meer zou horen... Zo God wil vaar ik over een paar uur naar Afrika. Het kan zijn dat ik nooit meer terug zal keren; ik weet het niet. Maar ik vertel u met heel mijn hart: ik heb u de waarheid verteld. Ik heb niet geschuwd u alles bekend te maken wat God mij heeft verteld om te zeggen, en ik heb het gezegd in de Naam des Heren. Het is een ernstig moment. Ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Ik heb drie of vier keer geprobeerd de preekstoel te verlaten en ik kan het niet. Dit is een ernstig uur. Vergeet u dat nooit!

198 Misschien is dit wel een moment dat God Zijn laatste oproep doet. Ik weet het niet. Hij zal op een dag Zijn laatste oproep doen. Wanneer? Ik weet het niet. Maar ik vertel u dat het er volgens dat visioen op lijkt dat die bruid zo goed als gereed is.

199 Kijk naar de naam-kerken die binnen komen. Toen de slapende maagd om olie kwam, bleef ze in gebreke om het te ontvangen. De bruid ging naar binnen. De opname ging omhoog. Terwijl zij heengingen om olie te kopen, kwam de bruidegom.

200 Bent u in slaap gevallen? Word wakker, snel, kom tot uzelf en laten we, iedereen, bidden alsof we op dit ogenblik stervende waren, in de Naam des Heren. Laat iedereen op zijn eigen wijze bidden.

201 God Almachtig, heb genade met ons. Here, heb genade met mij. Heb genade met ons allen. Wat voor zin heeft het, ongeacht wat wij doen, als wij in deze dingen falen. Ik sta hier en vraag om genade, o God, voordat deze grote stad onder de zee zinkt en oordelen van God langs deze kust zwepen. Ik bid, God, dat U Uw bruid zult roepen. Ik draag hen nu aan U op in de Naam van Jezus Christus. Amen.