Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Laatste bezoek aan Zuid Afrika

Door William Marrion Branham

     Laatste bezoek aan Zuid-Afrika

     [Dit getuigenis was gegeven door broeder Branham tot de mensen in Afrika op 17 mei 1965. Omdat het zo kort is, is het aan het eind van het boekje "Zich schamen voor Hem" geplaatst.]

1 Dit is een van de hoogtepunten van mijn leven. Ik heb vijftien jaar op dit moment gewacht. Mijn hart heeft verlangd om u weer te zien sinds ik u ooit verliet. Ik heb veel gebeden om terug te mogen keren.

     En een paar weken geleden had ik een grote verwachting dat ik terug kon komen om een samenkomst te houden. Maar toen ik het beperkte visum kreeg, kreeg ik bijna een hartaanval. Ha. Ik wilde zo graag komen! Maar ik geloof nog steeds dat ik door God opnieuw zal prediken in de Naam van de Here Jezus onder het volk van Afrika. God heeft beloofd om ons het hartsverlangen te geven. En dat is één van mijn hartsverlangens.

2 Ik kan mij de geweldige samenkomsten hier in Johannesburg herinneren. Ik herinner me de jongen wiens te korte been weer normaal werd. En de dame die... dat meisje dat genezen werd van een rugkwaal en haar moeder die flauw viel en terugviel op de draagbaar. [De vertaler zegt: "Dat is het nichtje van mijn vrouw."] De nicht van uw vrouw? Oh prachtig!

     Er zijn zoveel grote dingen. Ongetwijfeld zijn er nu veel van die mensen die deze samenkomsten bijwoonden bij de Here. Ik ben sindsdien ook oud geworden. Het duurt niet al te lang of mijn tijd komt om omhoog te gaan. Dan zullen we voor altijd bij elkaar zijn. Geen visa's meer. Ha ha.

     Ik zou graag de Boodschap brengen. Maar er is geschreven in de Schrift: "Geef aan de keizer de dingen die des keizers zijn en aan God de dingen die God toebehoren." Ik verwacht u hier zo dadelijk te ontmoeten, u de hand te schudden, en weer samen gemeenschap te hebben.

3 Ik waardeer deze fijne mannen. Ik wenste dat ik al mijn broeders uit Afrika hier had vandaag, uit alle denominaties. Dat we gewoon samen konden komen en de hele avond konden praten. En ik zou graag willen horen wat de Here hier voor u doet. En ik zou u graag willen vertellen wat Hij voor ons doet aan de andere kant van de zee. Misschien zal Hij het ons toestaan op een dag. Tot die dag zal ik voor u bidden. Zult u voor mij bidden? God zegene u.