Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

19 oktober

Dag 312

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
Matthéüs 24:4-5

Wij geloven dat er een dag komt waarop God de wereld zal oordelen door Jezus Christus. Maar er moet ergens een standaard zijn waarmee Hij zal oordelen.

Wel, omdat vandaag zoveel mensen beweren en er zijn zelfs mensen die zeggen dat zij “Christus” zijn en “ik ben Christus”, en “ik ben van Christus” en “deze denominatie is van Christus, of deze denominatie”. Het zou nogal verwarrend zijn als er niet een standaard was.

Welnu, als ik vanavond aan de Katholieke mensen hier in het gebouw zou vragen: “Wat denkt u waardoor God de wereld zal gaan oordelen?”

Zij zouden zeggen: “Wel, de standaard van de Katholieke kerk.”

Ik zou het aan een andere denominatie kunnen vragen. Wel, die zou zeggen: “Wel, de standaard van onze kerk.” Ze zouden het niet rechtuit mogen belijden, maar onze handelingen bewijzen dat wij dat denken. Maar welke kerk zou dan de juiste zijn? Kijk, we zouden niet weten waarheen we moesten gaan. En daarom is het niet door een bepaalde groep, een kerk, een denominatie.

Het zal geschieden overeenkomstig Zijn Woord. Kijk, dat is de standaard. Zie? Want Hij zei in Johannes het eerste hoofdstuk: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord is vlees geworden en woonde onder ons”, Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dus dit is één ding waardoor Hij de wereld kan oordelen, waaraan wij allen zullen moeten voldoen: dit Boek. En daarom vertrouw ik erop dat God deze week dit Boek voor ons wil openen in evangelische boodschappen en in uitleggingen die Hijzelf van Zijn Woord zal geven, precies zoals het is opgeschreven, en het aan ons uitlegt en dan Zichzelf hier levend aan ons betoont, om dat te doen.

Nu zijn er vele dingen die wij kunnen zeggen. En ik vermoed dat een mens alles kan zeggen wat hij maar wenst. Maar als God het zegt, dan is het goed. En als God het dan zegt en erop terug komt en bewijst dat Hij het heeft gezegd, dan blijft er geen vraag meer over.

Aanhaling genomen uit de prediking: