Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...

31 oktober

Dag 324

Des daags nu was Hij lerende in de tempel; maar des nachts ging Hij uit, en vernachtte op den berg, genaamd den Olijf berg. En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen. En het feest der ongehevelde broden, genaamd pascha, was nabij. En de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem ombrengen zouden; want zij vreesden het volk. En de satan voer in Judas, die toegenaamd was Iskariot, zijnde uit het getal der twaalven. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen, hoe hij Hem hun zou overleveren. En zij waren verblijd, en zijn het eens geworden, dat zij hem geld geven zouden. En hij beloofde het, en zocht gelegenheid, om Hem hun over te leveren, zonder oproer.
Lukas 21:37-22:6
Judas overlegt met de priesteren

Nu, de schijngelovige blijft rondhangen en gedraagt zich zo vroom als hij maar kan, maar diep in zijn hart probeert hij te ontdekken hoe u het doet. O, als het land niet vol is van dat soort huichelaars. Dat is een Judas. Dat is het precies. Hij hangt er omheen; wordt deel van de groep, hij was de penningmeester. Zie? Hij staat erbij; hij houdt altijd zijn hand uitgestoken voor geld. Van één ding bent u zeker: hij vist altijd naar geld en daarnaar heeft hij zijn hand uitgestoken en hij is een schijngelovige. Hij gedraagt zich als een gelovige, maar diep in zijn hart... Onthoud, Jezus kon hij niet voor de gek houden.

Nadat de zeventig waren heengegaan, en de gelovigen hun standpunt hadden bepaald, draaide Hij zich om naar de gelovigen; Hij zei: “Er is nog steeds iets onder u”, want Hij zei: “Ik heb er twaalf uitgekozen en één van u is een duivel.” Jezus wist het vanaf het begin. Waarom? Hij was het Woord. Hij wist de geheimen van het hart. Wat een moeilijke zaak. Stop even een ogenblik, denk diep, lang en intens na. Wat moet het moeilijk voor Hem zijn geweest dat daar een man meeliep die Hem “Broeder” noemde, en de hele tijd wist dat dit de bedrieger was die zou proberen zich van Hem te ontdoen, om Hem te verkopen voor dertig zilverlingen. Hoe moeilijk was het om het in Zijn hart te verbergen, terwijl Zijn vriend daar meeliep. Hij zei zelfs: “Vriend (noemde Judas Zijn vriend), ben Ik niet de hele tijd bij u geweest?” en wist het in Zijn hart, maar kon het niet zeggen. Hij wist vanaf het begin wie het was die Hem verraden zou.

Daar is die schijngelovige, die alleen afwacht. Hij zal zo zingen: “O, ik geloof dit, en ik geloof dat, en ik geloof dit, maar oh, weet u, ik hoorde iemand dit en dat zeggen.” Alleen maar oren die alles willen horen.

Een echte gelovige hoort niets dan het Woord. Dat is alles. Hij let op het Woord. Hij is niet op zoek naar uitvluchten; hij zoekt niet naar trucjes. Hij gelooft God en dat maakt het vast, en hij blijft gewoon doorgaan. Zie? Daar is de gelovige.


Aanhaling genomen uit de prediking: