Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
audioE-BookPrint
AudioAudio
mp3 Download mp3mp3 is een populaire audioformaat dat op vrijwel alle mediaspelers te beluisteren is. meer info...
m4b Download m4bM4B is een Audiobook formaat voor Apple apparatuur (iPod, iPhone etc...) Uw plek wordt bewaard e.d. meer info...
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Vragen en antwoorden, deel 7

Door William Marrion Branham

1 Iemand in het Oude Testament zei: "Ik was verheugd toen men zei: 'Laat ons naar het huis des Heren gaan.'" Het is inderdaad een hete avond. En u bezoekers die bij ons bent, u kunt nu zien waarom het hier in Indiana zo moeilijk te leven is in dit moeras. Ik vertel u dat het maar 35° op dat ding is, 35°. Dus u begrijpt dat wanneer het net zoals in Louisiana en Arizona 49° zou zijn, wij hier zouden bezwijken. Als dat hier zo was, zouden we omkomen, dat zou alles zijn. Maar het is goed om hier te zijn om deze tijd van aanbidding te hebben.

2 Toen ik vanmorgen naar huis ging, voelde ik me werkelijk, echt goed over... Ik geloof dat er vanmorgen velen werden genezen die het misschien tot op deze tijd niet beseffen, maar ze zullen gezond worden; want het Woord van de Heer was vanmorgen dierbaar voor onze harten.

3 Ik was eenvoudig... Toen ik begon weg te gaan, leek het alsof deze muren zowat ademden, alsof ze waren doordrenkt met de Heilige Geest die hier was. En ik was daar zo blij om.

4 Ik hoorde en paar ogenblikken geleden mijn vriend, broeder Smith, bidden, de voorganger van de Kerk van God in Anderson. En broeder Smith heeft een traktaatje, maar ik geloof niet dat we dat hier in de Tabernakel uitgeven. Als iemand van u dat traktaatje nog niet heeft, moet u het lezen. Het is een verbazingwekkend traktaatje; het is absoluut de Schriftuurlijke waarheid. En ik heb er heel wat van meegenomen naar Chicago en verschillende plaatsen om ze uit te delen, want het is echt een waarachtig, wonderbaar traktaat. En ik weet dat ze werden geschreven vanuit een hart dat getrouwvol is en God liefheeft. Er zitten bij broeder Smith geen zelfzuchtige motieven achter, hij is geheel en al Christen. We zijn dus blij dat we vanavond met mensen van zulk soort kaliber tezamen zijn.

5 Ik geloof dat ik hier mijn goede vriend broeder Borders zie uit Californië. En hij heeft pas geleden een grote zaak voor mij gedaan – voor de Heer – door daar de San José samenkomsten op te zetten. Ik hoop dat u de zaak weer zo goed oppakt bij de volgende die er aan komt, broeder Borders. En ik mag broeder Borders graag, omdat ik een nederige, vriendelijke geest in hem vind. Ik denk dat dat een groot goed is. Ik vind dat een man die een dergelijke geest heeft erg gelukkig zou moeten zijn.

6 Er zijn hier binnen zovele anderen dat ik ze eenvoudig niet allemaal kan opnoemen. Ik zie broeder Collins daar achteraan, onze broeder en ook andere predikers en onze goede vriend broeder Sothmann met zijn gezin, uit het noordelijke Saskatchewan. En ik weet dat broeder Evans hier is; ik heb hem nog niet gezien, maar ik zie z'n familie, ze komen uit Georgia. En daar zit broeder Palmer uit Georgia en broeder West uit, ik geloof Alabama of Georgia. Waar komt u vandaan, broeder West? Ik... het is... o, Huntsville. En dan... O, we zijn zo blij u allen hier te zien.

7 Dan broeder Lyle, daar achteraan, Wood, vanuit het noorden van Indiana, met zijn geliefden. En ik geloof, broeder Charlie hier, mijn oude metgezel – jachtgenoot vanuit het zuiden van Kentucky (de op één na beste eekhoorntjesjager in Kentucky; de op één na beste eekhoorntjesjager. Hij zal het me hiervoor betaald zetten. In orde!) met zijn vrouw en gezin. De christelijke groeten aan u allen.

8 Hier zit een kleine broeder op wiens naam ik niet kan komen, verschillende anderen. Maar u weet allemaal dat ik het beslist waardeer dat u vanavond bent gekomen om met ons in de Tabernakel te aanbidden.

9 En nu is het vanavond in de Tabernakel een ongebruikelijke avond omdat het een 'vragen en antwoorden avond' is. En dat doen we ongeveer eens per twee jaar. De reden waarom ik dat doe is om te weten te komen wat er in de gedachten van de mensen leeft, zodat ik weet wat hun vragen zijn. Laat iedereen een vraag inbrengen om het dan vanaf de kansel te beantwoorden.

10 Nu, deze keer kreeg ik niet... ik dacht dat het best veel zou zijn, maar ik kreeg maar een paar vragen. Het zal ons dus niet veel tijd kosten om ze te beantwoorden. Ik dacht dat ik er een dienblad vol van zou krijgen, maar het zijn er maar een paar en erg eenvoudig. Maar sommige ervan gaan over de leer.

11 En betreffende deze leerstelling zal ik de vraag van de mensen moeten beantwoorden zonder te weten wie ze zijn (want velen hebben hun naam niet onder de vragen gezet); daarom zal ik het moeten beantwoorden overeenkomstig de leer waar we hier in de Tabernakel voor staan. En door dat te doen... Mocht het zo zijn dat bij enigen van onze bezoekende broeders of zusters verwarring ontstaat, weet dan dat dit allerminst onze bedoeling is. Wij geloven niet in het harrewarren over kleine Schriftuurlijke punten. Wij geloven dat Christus stierf om ons allen te redden en wij zijn allemaal gered door Zijn bloed.

12 Maar als een kerk, een groep, een samenkomst, moeten wij een leer hebben waar wij voor staan; om een kerk te kunnen zijn. En deze leer waar wij voor staan is naar het beste van ons weten overeenkomstig het Woord van God, Gods waarheid. Nu hebt u volkomen het recht er op een andere manier tegen aan te kijken, als u dat wilt. Daarom, als ik...

13 Iemand stelt hier vragen... sommige ervan gaan nogal diep. En ik wil ze nu naar het beste van mijn weten beantwoorden.

14 Welnu, hier is de manier waar op ik een vraag probeer te behandelen. Een vraag... Iemand kan één Schriftplaats nemen en het zowat alles laten zeggen wat men het wil laten zeggen. Maar de Schrift, iedere Schriftplaats is de waarheid. En het is zo volmaakt, omdat het de oneindige God was die de Schrift sprak; het is zo volmaakt dat er nooit een einde aan komt. Daarom zal een zaak er van Genesis tot Openbaring hetzelfde doorheen komen. Het zal nergens veranderen. En dan, als de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, zal het zich nergens tegenspreken. Het zal door de hele Schrift heenkomen.

15 Nu, dikwijls... Hoewel ik vanmorgen tamelijk ruw was tijdens het prediken over Simson en Delila en een wereldse kerk, was het niet mijn bedoeling ruw te zijn, maar ik wil eerlijk zijn, net zo eerlijk als mijn overtuiging is.

16 Wat nu de Schriften betreft, zij zijn het onfeilbare Woord van God; ik geloof dat er maar één manier is om de Schrift correct te interpreteren en dat is door de Heilige Geest. Ik geloof dat het de... Het was de Heilige Geest die de Schriften schreef en zei dat er geen eigenmachtige uitlegging is toegestaan. Als het dan door de hele Schrift moet overeenkomen, moet het wel – van het begin tot eind – dezelfde Heilige Geest zijn om het uit te leggen.

17 Nu zijn er echter veel mensen die in hun kerken en hun geloofsrichtingen verschillen hebben, kleine dingen waar ze aan vasthouden die net iets anders kunnen zijn. Als dat zo is, doe dan net zoals ik doe als ik kersentaart eet. Ik eet de pitten niet. Als ik op een pit stuit, gooi ik de pit weg en ga door met taart eten. Doet u dat dus ook.

18 Ik zie dat onze zuster Wooten daar staat met haar kindje. Als hij het warm heeft, zuster, en u hebt geen stoel, dan vraag ik me af of niet een van onze broeders ergens een stoel vandaan kan halen en hem daar achter bij de ventilator kan zetten zodat de zuster een koele plaats kan hebben om te zitten. We zullen dat graag doen, daar ben ik zeker van, iemand van deze broeders... De ventilator daar, zuster, hij blaast deze kant op en daar is een stoel. Als u er gebruik van wilt maken, kunt u uw gang gaan.

19 Nu, als iemand van u broeders zijn jasje zou willen uittrekken, ga gerust uw gang, zorg dat u zich goed en prettig voelt.

20 Nu ga ik het lichaam vragen of ze voor me willen bidden. Aanstaande week moet ik naar Californië gaan, die hele weg daarheen voor maar één dienst. Slechts één avond om te prediken op de internationale conventie van de Christen Zakenlieden. Maar ze hebben het geadverteerd en we verwachten daar vele duizenden mensen. En ik zou ze niet willen teleurstellen. Ik vertelde hun dat ik zou komen als ik op die tijd niet in Australië zou zijn, wat op de agenda stond. Bid dus voor ons.

21 En mocht iemand van u dierbare pelgrims van deze aarde, die op vakantie bent van uw dagelijkse taak, in een van de samenkomsten willen zijn, er zullen drie diensten zijn in Cleveland, Tennessee, in de Kerk van God. Ik geloof dat het de Pinksterkerk van God is, de beweging van Tomlinson. Broeder Littlefield, David Littlefield is de voorganger, een bijzonder fijne, christelijke heer. Hij is een Yankee uit het Noorden, uit Bangor, Maine, maar een echte Christen, fijne broeder.

22 Als u dus onderweg bent en daarheen zou willen komen, waarschijnlijk is maandagavond de opdragingsdienst van de reusachtig grote tabernakel die ze hebben gebouwd. Daarna op dinsdag- en woensdagavond van de volgende week, zo de Here wil – niet deze aanstaande week, de vólgende week – zullen er genezingsdiensten zijn, en wel op de zesde, zevende en achtste.

     Voordat we nu het Woord openen, zou ik willen dat we onze hoofden een ogenblik buigen voor gebed.

23 Here God, dierbare Vader van ons allen, die de Here Jezus weer terugbracht uit de dood en Hem aan ons heeft voorgesteld in de vorm van de Heilige Geest. Nadat Hij was gekruisigd, gestorven en begraven, stond Hij op de derde dag op en ging de heerlijkheid in, waar Hij nu zit aan de rechterhand van de Majesteit omhoog, voor altoos levend om te bemiddelen. Een Hogepriester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden en die zelfs het kleinste musje kent dat op straat zou vallen. Hoe zou Hij ooit kunnen voorbijgaan aan de trouw van Zijn kinderen die vanavond in dit hete gebouw zitten, alleen maar om het Woord te horen. Ik ben er zeker van, Here God, dat U – al zouden wij er zelfs niet om vragen – Uw zegeningen op hen zou willen uitgieten voor hun edelmoedigheid om hier vanavond op hun post van plicht te staan.

24 Er zijn hier bezoekers, Here; wij bidden voor hen en hun kerken. Er zitten hier aangestelde predikers van het Evangelie – door God aangesteld – die veel beter in staat zijn om deze vragen te beantwoorden dan ik. En ik bid, Here God, dat U de Heilige Geest vanavond tot ons laat komen om ons de juiste dingen te geven om te spreken, wat onuitsprekelijke vreugde, vol glorie, tot onze harten zou brengen terwijl wij tezamen zitten in hemelse plaatsen in Christus Jezus, als wij de Schriften zonder vooringenomenheid bestuderen, zonder enige slechte gevoelens, maar alleen om te weten wat de waarheid is en om de waarheid te aanbidden. Sta het toe, Here.

25 Wij willen vragen om onze dierbare herder, broeder Neville, te zegenen die jaar na jaar door hitte en kou zo dapper op zijn post van plicht heeft gestaan om de schapen van de kudde die hier samen komen, te weiden. Ik bid dat Uw Geest op hem mag zijn; help hem. En zegen allen die met de Tabernakel verbonden zijn. En wij verwachten spoedig, Heer, als het Uw wil is, dat hier op de hoek een fijne, grote tabernakel staat, waar we een school kunnen hebben, zodat wij jonge predikers kunnen opleiden om ze naar de vier hoeken der aarde te zenden om ernstig te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen werd overgeleverd.

26 Here, we worden oud, ikzelf, en spoedig moet ik de Bijbel overgeven in de handen van iemand anders. Help ons, Here, bij dit streven. Beantwoord onze vragen vanavond door de Heilige Geest, terwijl wij op Hem vertrouwen, want wij vragen het in de Naam van Jezus, Uw Zoon. Amen.

27 Welnu, ik weet dat het verschrikkelijk warm is, maar ik houd er helemaal niet van aan een vraag voorbij te gaan, totdat ik denk dat ik het voor God op de juiste wijze heb beantwoord. We hebben er niet erg veel, ik heb ze niet eens geteld, slechts een paar. Maar het zou kunnen zijn dat we niet aan alles toekomen, maar we willen het zo mogelijk wel. Ik ga dit kleine meisje in het roze die hier zit... Kom eens hier, lieverd. Ik geloof dat het de kleine meid van broeder Beeler is. Ik wil dat je deze vragen daar pakt en ze schudt, je weet wat ik bedoel, ze op deze manier door elkaar schudt, weet je, zo, en geef ze dan aan mij terug. Goed? Zodat ik de vragen van de mensen niet sorteer, weet u, zodat ze denken dat ik er maar één beantwoordde en niet aan de andere toekwam; dat zou ik niet willen. Laat het meisje ze maar door elkaar schudden en daarna zullen we ze van boven af nemen en ze gaandeweg beantwoorden.

28 Welnu, mocht er nog (dank je wel, lieverd) – als er nog een vraag in iemands gedachten zou zijn, dan wil ik zeggen dat ik het fijn zou vinden dat u, nadat ik uw vraag heb beantwoord en het schijnt u niet te bevredigen, dat u even uw hand opsteekt en het zegt. Want ik heb hier ook het Grieks, Hebreeuws – zowel het Grieks als Hebreeuws in het oorspronkelijk woordenboek ter informatie van de woorden (ziet u?), omdat sommigen naar woorden vragen – het Hebreeuws evenals het Grieks.

29 En nu, de Here helpe ons bij het beantwoorden. En laat mij dit duidelijk stellen... (Kunt u mij goed horen achteraan, steek uw hand op als u het kunt. Dat is goed.) Laat mij dit nu duidelijk stellen bij het beantwoorden van deze vragen, dat het niet met vooringenomenheid gebeurt, maar iedereen moet onthouden, dat wanneer het in de Tabernakel op lering aankomt, wij het hier naar onze overtuiging moeten beantwoorden, niet om het met uw ideeën oneens te zijn, maar om onze overtuiging naar voren te brengen. En soms slaan we de spijker er diep in. Onthoud dus dat het alleen is om het aan de aanbidders duidelijk te maken.

     Nu, de eerste die bovenop ligt. O ja, dit is een vraagje. Het is geen vraag, het is... Wel, het is een vraag:

75 Het is iemand die een persoonlijk interview met mij zou willen hebben in het begin van de week.

30 Wat dat interview betreft, ik zal u vertellen hoe we dat doen. Gewoonlijk deden we dat lukraak "wie het eerst komt, wie het eerst maalt", maar we hebben daar nu een systeem voor. Er zijn vaak mensen die in de gebedsrij komen waar ze misschien heel snel doorheen moeten gaan, of ze hebben een probleem waar ze geen raad mee weten en dan willen ze het van de Heer horen. Nu hebben ze daartoe volkomen het recht, want daarvoor werd deze profetische gave gegeven; het is daarvoor, alleen voor dat doel.

31 Als ze in de Bijbel iets wilden weten, gingen ze naar de profeten en ze baden en zongen liederen totdat God antwoordde. Wel, Hij is geen God die de ene groep zou voeden en een andere groep laten verhongeren. Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dus daarvoor is het.

32 Als we bij deze persoonlijke gesprekken een zaak nemen, laat ik het niet los totdat ik op een of andere wijze van God uitsluitsel heb gekregen. Ze komen traag. Al duurt het zes maanden of een jaar, we blijven er precies bij totdat we ZO SPREEKT DE HERE hebben. Ziet u? Daarom, ze komen traag en er zijn er duizenden die bellen. Maar we...

33 Onlangs had ik daar binnen een man voor de – ik geloof dat hij maanden achtereen had gezocht naar de doop van de Heilige Geest, een Baptist. Maar we lieten hem niet gaan, lieten hem komen en tenslotte tijdens een persoonlijk gesprek door de genade van God... Liep naar binnen en hij wilde altijd een visioen zien van wat er aan de hand was, en het visioen kwam en hij ontving de Heilige Geest terwijl hij daar in zijn stoel zat.

34 Onlangs kwam er een Katholiek die pas bekeerd was uit Chicago vandaan, die minstens twee jaar lang had geprobeerd om een persoonlijk gesprek te krijgen, maar tijdens zijn eerste gesprek – vijftien minuten in de kamer – toonde de Heer een visioen, de reden en alles, openbaarde de hele zaak, wat hij moest doen voordat hij de Heilige Geest zou ontvangen. Ziet u, daar is het voor.

35 Als er nu iemand is die te eniger tijd... Als er gebeld wordt en ze willen iets weten of deze interviews hebben, laten ze dan BUtler 2–1519 bellen, dan kunnen ze op het kantoor u precies schrijven wanneer het interview kan plaats vinden. En deel mee waar uw interview voor is, zodat ze zullen weten hoeveel tijd ze ervoor moeten rekenen. Dat maakt het ordelijk en ieder persoon... Als dan die hoeveelheid tijd niet voldoende is, dan komen we opnieuw op de zaak terug. We zullen het op de lijst zetten en we laten het daar totdat we door een visioen van God horen, of door welke manier God ook spreekt. Op die manier worden onze interviews gehouden.

36 Want ziet u, wanneer ik weg ben, denken de mensen soms: "Broeder Branham, u bezoekt de mensen niet genoeg." Je kunt niet de mensen spreken en tegelijkertijd bij God zijn. Zie? Ik heb iemand in mijn gedachten en ik ben in mijn grot of ergens anders aan het bidden en...

37 Ik wil even zien wat hier staat. [Broeder Branham leest het briefje voor zichzelf – Vert] O ja. Ja, ja, dit was een man (Gene legde het hier net neer) die... Er kwam pas een man uit Chicago bij wie de dokter zijn hart er uit wilde snijden, om het open te snijden om te zien wat er aan de binnenkant aan de hand was. En de Heilige Geest openbaarde precies wat het was en hij hoefde niet opengesneden te worden; hij was genezen. Dus u ziet, dat betekent heel wat. En om te laten zien hoe langzaam het komt – ik wachtte zelf gedurende vijftien jaar op een antwoord van God, op een visioen. God... Dan komt iemand anders en die hoeft nog geen drie minuten te wachten. Ziet u? Het is slechts... God antwoordt op Zijn eigen tijd. Wij hebben er geen controle over, het controleert ons.

     De volgende vraag die boven op ligt is...

76 Broeder Bill, kan de Heer effectief door mij heen werken in een samenkomst waar ze niet geloven in de geestelijke gaven?

38 Geen naam er onder, maar de persoon wil weten of de Heer met hen kan werken als zij verbonden zijn met een samenkomst waar ze niet in geestelijke gaven geloven. Dat betwijfel ik zeer.

39 Dat betwijfel ik ten zeerste, dierbare vriend, dat de Heer effectief door u heen kan werken, omdat u verbonden bent met ongelovigen en de Bijbel zei: "Trek geen gelijk juk aan met de ongelovigen, maar kom uit van hen en scheid uzelf af, spreekt de Here, dan zal Ik u aannemen." Ik geloof dat als u in een stad woont waar een kerk is waar ze wel geloven in tekenen en geestelijke gaven en bij u zijn deze dingen werkzaam, dan zou ik naar die kerk gaan waar ze dat geloofden.

40 Dan wil ik nog iets zeggen omdat ik een Schriftplaats wil geven zoals ik gewoonlijk doe. Dierbare vriend, waarschijnlijk probeerde u uw uiterste best te doen om deze mensen te laten geloven, probeerde ze te laten geloven en wellicht willen ze dat eenvoudig niet. Dan zal ik u een Schriftplaats geven waarvan ik geloof dat de Here Jezus daarmee zou instemmen als we die geven.

41 Als u het hebt geprobeerd, als u met de voorganger hebt gesproken, als u met verschillenden hebt gesproken en ze negeren het totaal en geloven het niet, dan is hier wat Jezus in Mattheüs 7:6 zei over zoiets.

     Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

42 Dus ik geloof niet dat ik verbonden zou willen zijn met een samenkomst die niet in het Volle Evangelie van de Here Jezus Christus gelooft, om te geloven dat Hij Dezelfde was gisteren, vandaag en voor immer. Als ik in een samenkomst zit en Hem zie werken en precies zo handelen als Hij zei dat Hij zou doen, dan geloof ik dat ik mij geheel gerechtvaardigd voel om de mensen te vertellen daar onder vandaan te komen en te zoeken naar een goede gemeente waar ze de hele Schrift prediken en die geloven.

     De volgende vraag is:

77 Is het waar dat je niet bent gered tenzij je de Heilige Geest hebt ontvangen?

43 Daarover zou je met gemak een discussie van ruim vijf uur kunnen houden. Wanneer je Christus als je Redder aanneemt en dan gereed bent voor de waterdoop, dan ben je nog niet bekeerd; je gelooft slechts tot bekering. Bekering betekent "te zijn veranderd".

44 Om dit nu sluitend te maken, Jezus zei tegen Petrus die Hem gedurende drieëneenhalf jaar had gevolgd... En in het boek Mattheüs, het tiende hoofdstuk, gaf Jezus aan Petrus macht over onreine geesten, om heen te gaan en ze uit te werpen, de zieken te genezen en het Evangelie te prediken. Hij had macht om dit te doen. En in Johannes 17:17 heiligde Jezus Petrus door de waarheid, zei dat het Woord de waarheid was en Hij was het Woord. Dan zei Hij voor Pinksteren: "Nadat u bent bekeerd, versterk dan uw broeders." Je onderneemt alleen stappen naar bekering naarmate je gelooft en erop handelt.

45 Nu weet ik dat velen van u, mijn Baptisten- en Presbyteriaanse vrienden, het daarmee oneens zijn, omdat u teruggaat naar dit Schriftgedeelte... Nu, dit hier is wat ik moet vastnagelen, ziet u? U gaat terug naar de Schrift (Romeinen 4): Abraham geloofde God en het werd hem toegerekend – of toegekend – tot gerechtigheid. Abraham geloofde God en God rekende het hem toe tot gerechtigheid op basis van zijn geloof om te geloven. Maar om dit aan Abraham te bewijzen gaf Hij hem (het toegeschrevene dat zijn zonden niet meer ten laste werden gelegd – dat Hij hem van zijn zonden ontsloeg) omdat hij had geloofd, daarom gaf Hij hem een teken. En daar, mijn dierbare Presbyteriaanse en Baptistenvrienden, faalt u om dat te zien. Begrijpt u? Hij gaf hem het zegel der besnijdenis als een getuigenis, als een bewijs dat Hij zijn geloof in Hem had aangenomen. Daarom zei Paulus in Handelingen 19 tegen deze Baptistenbroeders die Apollos als hun voorganger hadden, die het Evangelie zoals Johannes het had gepredikt, geloofden: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde?" Ziet u, zij hadden geloofd maar waren nog niet bekeerd.

46 Welnu, vandaag nemen we de verkeerde uitleg van het woord bekering. Wij zeggen dan dat een man die bekeerd is, een man is die is gestopt met drinken en van alles, en naar de kerk gaat, of zich bij de gemeente voegt. Hij mag zich bij de gemeente voegen maar dat is nog geen teken dat hij bekeerd is. Hij is niet bekeerd tenzij zijn oude leven dood is en hij in Christus begraven is en met Hem is opgestaan in de opstanding van een nieuw leven, wanneer de Heilige Geest een levende hoop van eeuwig leven in hem heeft geschapen, wat alleen komt door de Heilige Geest. Begrijpt u?

47 Nu, nu, ik kende die geweldige Schriftplaats, ik gebruik hem zelf, ik heb het hier opgeschreven: Johannes, het vijfde hoofdstuk, het vierentwintigste vers. Het is een geliefde Schriftplaats van mij. Want Jezus zei dit: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 'Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven.'" Laat mij het lezen zodat ik het precies goed krijg. Johannes 5, en ik wil dat u nu goed luistert als we naar deze Schriftplaats toegaan, 5, en het vierentwintigste vers:

     Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

48 "Wie in Mij gelooft." Nu zegt de Schrift dat niemand kan zeggen dat Jezus de Christus is dan door de Heilige Geest. Dus u kunt niet geloven dat Jezus de Christus is totdat u de doop van de Heilige Geest hebt ontvangen. U getuigt slechts of zegt wat de Schrift zegt, zegt wat de voorganger zegt, zegt wat moeder zegt of wat een goede prediker zegt. Maar zelf weet u het niet totdat Hij Zijn opstanding aan u heeft betuigd. En niemand kan Jezus de Christus noemen dan door de Heilige Geest.

49 Daarom, de vraag is of een man is gered, geloof ik, als hij naar Golgotha opziet en in die toestand sterft. Zeker geloof ik dat hij zal zijn gered; ik geloof dat hij er doorheen komt als hij daarvoor de gelegenheid niet had. Maar het hangt er van af... U gaat terug naar de stervende dief aan het kruis. Maar onthoud dat dit zijn eerste en laatste kans was. U krijgt er vanavond één. Wacht niet tot die tijd, want het zou met u wel eens niet op die manier kunnen zijn. Wellicht hebt u geen belijdenis op uw doodsbed. Ik vertel u dat ze wel in orde zijn, maar het is te riskant om het daar op te wagen. Wacht niet tot uw doodsbed; laat dit ogenblik uw doodsbed zijn, waarop u nú sterft en opnieuw wordt geboren door de Heilige Geest.

50 Nu, over deze volgende vraag... Als er een vraag over is, steek dan even uw hand op. Ik wil het graag zo goed mogelijk doen.

78 Kunt u ergens vinden waar de apostelen het avondmaal namen na Pinksteren? Bedoelde Paulus dat mensen het Woord niet onderscheidden? Was de Heilige Geest de enige manier om God te aanbidden? Als je wijn en crackers neemt, overkomen je dan ziekte en heengaan?

     Nu is hier misschien een geval van iemand waarvan ik geloof dat het een dierbaar persoon is die ongetwijfeld serieus en oprecht heeft gevraagd, ditgene waar ze om vroegen, anders zouden ze het niet vragen. En ik – mijn broeder of zuster, wie het ook was, ik beantwoord het net zo serieus en oprecht als u het beantwoordde – of het vroeg.

51 Ik wil dat u nu met mij opslaat het boek der Handelingen, het tweede hoofdstuk, te beginnen met het tweeënveertigste vers. Het tweede hoofdstuk van de Handelingen en we zullen beginnen zoals ik zei, met het tweeënveertigste vers.

52 Onthoud nu dat ik niet geloof dat ik precies kan zeggen waar de Schrift zegt dat Paulus het avondmaal nam, waarna Petrus het vervolgens aannam, maar wanneer ze over de gemeente spreken was dat in haar geheel, voor iedereen. En ik geloof niet dat Paulus iets zou prediken en anderen vertelde te doen wat hij zelf niet zou doen. In Handelingen vinden we dus dit:

     En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap,... (Let op! Ze volhardden, de hele gemeente, het lichaam.) ... bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap,... ("en", daar staat een verbindingswoord, zie?) het breken van het brood... (Dat is het avondmaal.) en de gebeden.

53 De apostelen die de predikers waren... Ze bleven volharden in hun leer van het breken van het brood (avondmaal) en de gemeenschap en de gebeden. Als dat dus het avondmaal wegneemt van de apostelen, neemt het ook de gebeden van de apostelen weg. Ziet u? Laten we even verder lezen. Zie?

     En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.

     En allen, die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk;

     en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden;

     en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel,... (Dat zijn de apostelen en allen.) braken het brood... (Elke keer als zij bijeen kwamen was er avondmaal.)

54 Dat was van de apostelen en de eerste gemeente een leerstelling, dat zij iedere keer als ze tezamen kwamen het avondmaal namen. Iedere keer! Nu weet ik dat u, christenmensen die naar de Christian Church gaan (de Cambellitekerk, zoals we die kennen, want er zijn er twee van: een is de Church of Christ en de andere is de Cambellite Church), u zegt: "Wij nemen het iedere zondagmorgen. Wij hebben de Schrift daarover." U hebt daar een beter Schriftgedeelte over dan de Branham Tabernakel. De Branham Tabernakel neemt het één keer per maand. Maar de Schrift is: zo dikwijls als u tezamen komt. Dat is juist. Dat is iedere keer.

     En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten,...

55 Kijk, iedere keer als de apostelen deze gebedsgroepen hadden, samenkomsten in de tempel, van huis tot huis, iedere keer als zij tezamen kwamen braken zij het brood, namen het avondmaal.

56 Welnu, Paulus in 1 Korinthe – we zouden ook het elfde hoofdstuk kunnen lezen, wat we hier gebruiken voor het avondmaal... Ik zou het willen lezen zodat het u zou kunnen helpen, 1 Korinthe, het elfde hoofdstuk. Luister nu naar Paulus die spreekt, het drieëntwintigste vers:

     Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam,

     de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

     Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: (nu, de beker) Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

     Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

57 Ziet u? Het is een avondmaal. Ik besef en ben het ermee eens dat het lichaam des Heren, het levende woord, Christus Zelf is. Maar dit zijn symbolen, net als de doop en voetwassing en andere verordeningen voor de gemeente. Maar bij avondmaal zijn brood, brood en wijn, absoluut essentieel.

     Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt,...

58 De vraag die hier werd gesteld was: "Als men wijn en crackers neemt, overkomt je ziekte en dood." Kijk, dat... Ik geloof dat de vraag is, dat de enige aanbidding die er is in de Heilige Geest is; aanbidding in de Heilige Geest. Dat is absoluut de waarheid. U moet aanbidden... Allen aanbidden in de Heilige Geest en Paulus probeert hier te zeggen dat u in de Heilige Geest moet zijn voordat u dit doet, anders eet en drinkt u tot uw eigen oordeel (ziet u?), voordat u dit doet, voordat de opdracht wordt uitgevoerd.

59 Nu, om dit te ondersteunen heb ik hier een geschrift van Josephus, waarin hij beweert dat de eerste Christenen na de dood van Jezus verondersteld werden kannibalen te zijn, omdat zij het lichaam van de Here namen en het opaten. Ze dachten dat ze het hadden opgegraven en het er uit hadden gehaald en het in stukken verdeelden en het opaten. Terwijl zij het avondmaal namen. Ziet u?

     Let nu op waarom dit Schriftgedeelte... hoe Paulus het hier zegt:

     Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood,...

60 Ete van het brood. Nu weet ik dat Jezus het Brood des levens is, dat is waar. Maar dit is een symbool zoals de doop. De doop redt u niet, de doop is slechts een teken waarmee u aan de gemeente betuigt dat u gelooft in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. Het redt u niet. Water zal niet redden. Het is uw geloof dat u redt. Maar de doop is een inzetting die moet worden uitgevoerd, want God kan niet zeggen 'word gedoopt' en Zich dan omkeren en zeggen dat het niet nodig is. Hij kan niet het avondmaal instellen en Zich dan omkeren en zeggen dat je het niet hoeft te nemen. U moet het doen. Het is een immerdurende inzetting van God.

     Want wie onwaardig eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen een oordeel, als hij het lichaam des Heren niet onderscheidt.

61 Ziet u het daar nu? Het komt precies terug tot de Christen die het avondmaal probeert te nemen die niet in Christus is, geen gemeenschap heeft in de Geest; hij is niet waardig het te nemen. En wanneer hij dit avondmaal neemt, eet en drinkt hij het tot zijn eigen oordeel; als hij weggaat en rookt, liegt, steelt, overspel pleegt, of iets dergelijks, of geen Christenleven leidt. De mensen zien het soort leven dat hij leidt; dan komt hij binnen en neemt deel aan deze inzetting van de dood en het lichaam van Christus; hij neemt een symbool tot zich dat hij Christus, het Woord, in zijn hart heeft ontvangen en dan neemt hij dit symbool er achteraan, dan zegt Hij dat hij tot zijn eigen oordeel eet en drinkt, niet onderscheidende het lichaam des Heren.

62 Nu, over enige ogenblikken kom ik toe aan diezelfde vraag – als we er aan toe komen – omdat het van dezelfde orde is als het lasteren van de Heilige Geest. Zie? Want u belijdt iets en speelt er de rol van huichelaar mee terwijl u dat niet behoort te doen. In orde! Laat me dit beëindigen en dan zullen we stoppen.

     Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen.

     Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen.

     Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.

     Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. (Let nu op.)

     Heeft iemand honger,...

63 Kom niet in... want hier in een ander Schriftgedeelte staat dat ze voedsel meebrachten en zoveel drank en dergelijk spul, dat ze van het huis van de Heer een plaats voor een feest maakten en dronken werden aan de tafel des Heren. U herinnert zich dat hier in de brief aan de Korinthiërs. Ze werden dronken aan de tafel des Heren. Maar hier zei Paulus:

     Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt.

     Het overige zal ik regelen, wanneer ik kom. (Zie?)

64 Daarom geloof ik dat het eten van de cracker... Nu geloof ik niet dat kosher brood vervangen moet worden door een cracker. Ik geloof dat het een heilig, ongezuurd brood behoort te zijn, het type van het ongezuurde brood dat in Egypte werd gemaakt. En ik geloof dat het bloed geen druivensap behoort te zijn, maar het behoort wijn te zijn. Druivensap verzuurt en bederft wanneer het oud wordt. Maar wijn wordt beter en sterker wanneer het ouder wordt, het verliest nimmer zijn kracht. En het bloed van Christus wordt niet zuur en bederft ook niet; als het ouder wordt, wordt het sterker en beter voor de gelovige, terwijl de tijd voorbij gaat. En het is letterlijk wijn en brood. Avondmaalsbrood zou door mensen moeten worden gemaakt die zichzelf hebben opgedragen en toegewijd aan God.

65 Ik ging eens naar een kerk waar ze dit gewone gebakken brood haalden waar zondaren aan het vloeken en tieren waren, en vuiligheid, en ze sneden dit oude brood in stukjes en deelden het daar uit, met wat sap om te drinken. Wat mij betreft was dat belachelijk. Ik geloof dat het precies zo moet worden gedaan als de Schrift dat voorschrijft en wijk totaal niet af van de Schrift, blijf er precies bij.

     Vraag:

79 Nu! Broeder Branham, is het waar dat Satan eens in de hemel was en werd uitgeworpen; hij en zijn engelen kwamen beneden op de aarde, of is dit een visioen zoals Johannes op het eiland Patmos zag? Waarom ik dit vraag is omdat mij werd verteld dat het een visioen was.

66 Johannes zag het als een visioen, maar het was een letterlijke gebeurtenis. Als u Jesaja 14:12 wilt opslaan. Welnu, deze duren lang, maar wat mij betreft zijn het lessen. En het is iets wat... Misschien denkt u: "Wel, ik heb dat nu niet nodig." U weet eenvoudig niet hoe de Heilige Geest Zich voedt op het Woord van God. Hij moet het Woord hebben om Zich mee te voeden, omdat de Heilige Geest Zich slechts voedt, Zich alleen maar voedt op het Woord van God. Gelooft u dat? De Bijbel heeft dat zo gezegd. "De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat de mond Gods uitgaat." In orde. Het veertiende hoofdstuk van Jesaja, en ik denk dat we nu zullen beginnen te lezen bij het twaalfde vers. Laten we nu over Lucifer lezen:

     Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster,... [Engels: "Lucifer" – Vert] (uit de hemel gevallen) zoon des dageraads;... (Een engelenwezen uit de hemel.) Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!

     En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;

     ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

67 U ziet dus dat het geen visioen was. Lucifer werd absoluut uit de hemel geworpen.

68 Laten we nu opslaan in het Nieuwe Testament, Lukas 10:18 – slechts voor een ogenblik – en zien wat Jezus zei. U, die uw Bijbels hebt en probeert over deze vragen mee te lezen, in het boek van Lukas, Lukas 10:18.

     En Hij zeide tot hen: (Jezus spreekt) Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

69 Kijk, Satan was de originele aartsengel van God. Eens woonde hij in de hemel. Eens was hij de grootste persoon in de hemel buiten God. Hij was Gods rechterhand in partnerschap en hij werd opgeblazen in zijn hart.

70 En is dat niet precies de manier hoe mensen vandaag worden? Laat God eens een man zegenen en een beetje vertrouwen in hem stellen en hij begint een weetal te worden. Hij wordt... Hij moet een organisatie beginnen of hij moet iets anders gaan doen. "Waardoor zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer!"

71 Het komt... God heeft het moeilijk om iemand te proberen te vinden waarmee Hij kan werken, die nederig zal blijven en zachtmoedig en die op z'n plaats blijft totdat God hem roept om iets te doen (gelooft u dat? Zie?), een man die God kan zegenen en toch blijft hijzelf mens, geen engel of een god. Zodra iemand wordt gezegend en er wordt iets aan hem gegeven, dan wil hij een god worden; hij wil een engel worden. Hij wil een geweldig persoon worden. "Wat ik doe, wat... Ik en mij en mijzelf..." al dergelijke. Dat is de verkeerde houding. God speurt naar iemand die Hij kan zegenen, op wie Hij de zegeningen kan uitgieten en dat de man steeds kleiner wordt naarmate Hij meer zegent.

72 En u zult nimmer meer van God krijgen tenzij u niets wordt. U moet uzelf geringschatten. Wie zichzelf zal verhogen, zal God vernederen. Wie zichzelf zal vernederen, die zal God verhogen. U zult klein moeten worden voordat u groot kunt worden. En u zult nooit in uzelf groot kunnen zijn, u zult alleen zo groot zijn als dat God groot zal zijn in u. Ziet u?

73 Dus Lucifer is vandaag op aarde om te proberen in de kerk hetzelfde doel te bereiken als waarmee hij begon voor de grondlegging der wereld. Lucifer werd uit de hemel geschopt. In orde.

74 Ik geloof dat er hier nog iets over is, Ezechiël het achtentwintigste hoofdstuk, het twaalfde vers. Laten we eens zien wat er in Ezechiël 28:12 staat. En ik ben er van overtuigd, als wij dit bestuderen en ernaar kijken en zien wat ZO SPREEKT DE HERE is, dat we daarna weten of hij werkelijk uit de hemel viel of dat het slechts een visioen was: 28:12. In orde. Ik geloof dat ik dat heb opgeschreven, 28:12. In orde. We beginnen nu.

     Nu, dit hier is een belangrijke zaak; ik zou willen dat we tijd hadden om er een poosje over te prediken (zie?), want dit is echt iets.

75 Nu, zoals ik al begonnen ben uit te leggen, probeerde Lucifer in de hemel zichzelf te verhogen om zelfs wat hoger te zijn dan zijn Baas. En hij misleidde Michaël en maakte voor zichzelf een groot koninkrijk in het Noorden en hij kwam naar omlaag. Nu, en hij en zijn engelen werden uitgeworpen.

     De persoon vroeg over Openbaring... Dat staat in Openbaring 12, op het eiland Patmos.

     Maar let nu hier op, bij het twaalfde vers, en merk op hoe hij in het koninkrijk der mensen regeert.

76 Hoeveel mensen hier begrijpen dat de duivel iedere natie onder de hemel onder controle heeft? De duivel heeft de Verenigde Staten onder controle. De duivel heeft het bestuur over de Verenigde Staten. De duivel heeft het bestuur over Duitsland. Hij heeft het bestuur over iedere natie onder de hemel. De duivel heeft iedere natie onder controle; de Bijbel zegt dat. Lees Mattheüs, het vierde hoofdstuk. Toen Satan Jezus meenam naar de bergtop en Hem de koninkrijken der wereld toonde en beweerde dat ze de zijne waren, en zei: "Ik zal ze aan U geven als U mij aanbidt", zei Jezus nimmer: "Je loog, Satan." Hij wist dat ze aan hem toebehoorden. Maar verder in het boek Openbaring staat: "Verheugt u, gij hemelen en gij aarde, want de koninkrijken dezer wereld zijn de koninkrijken geworden van onze Here en van Zijn Christus. En Hij zal op aarde regeren."

77 Jezus wist dat in het duizendjarig rijk al de regeringen en koninkrijken verbroken zullen zijn en Hij zal God en Heerser over die alle zijn. Hij wist dat Hij dit alles zou beërven, daarom zei Hij tegen Satan: "Ga achter Mij, Satan!", want Hij wist wat Hij moest doen.

     Luister nu hier naar, de Geest des Heren is op deze profeet Ezechiël en spreekt, niet tot deze koning, maar tot de geest in de koning. Let daar op.

78 U herinnert zich hoe ik vanmorgen in de Schrift liet zien hoe de gemeente op het verkeerde spoor kwam door het aannemen van menselijke organisaties. Hetzelfde gebeurde met Israël, zij raakten van de weg af door God als hun Koning af te zetten en Saul als koning te willen. En toen de echte Koning kwam, Jezus, kenden zij Hem niet, omdat Zijn predikingen en Zijn lering zo anders waren dan die van de aardse koningen, dat ze Hem niet kenden. En vandaag, terwijl de Koning der gemeente, de Heilige Geest, terwijl Hij hier is en Hij de gemeente binnen komt om de mensen opnieuw verwekt te laten worden, om ze de nieuwe geboorte te geven, nu is dat zo verschillend van deze organisaties en denominaties, dat zij zeggen: "Ach, dat komt mij voor als heilige rollers." Ziet u?

79 Het gaat er niet om hoe het er volgens u uitziet, het gaat erom wat Gods Woord er over zegt. Kijk naar de Pinksterdag, waar leek dat op? Kijk naar andere keren toen zij de Heilige Geest ontvingen, waar leek dat op? Vrouwen en mannen, de maagd Maria en zij allemaal, wankelden als dronkemannen, waggelden, schreeuwden; stamelende lippen, en andere tongen; ze gingen tekeer als een stel idioten. Maar ze waren bezig om aan zichzelf te sterven en de Heilige Geest kwam in hen. En ze zetten de toen bekende wereld in brand. Wat we vandaag nodig hebben is mannen die aan zichzelf willen sterven en aan zichzelf willen wegrotten en iedere brug achter zich verbranden en alles aan Christus uitleveren.

80 Ziet u nu hoe de Heilige Geest tot de duivel in deze koning spreekt? Kijk wie deze kerel was die deze koning beheerste.

     Herinnert u zich wat ik vanmorgen zei, wat mijn vrouw over die vrouwen daar zei, over al die vrouwen met die smerig uitziende vulgaire kleding aan? Ziet u? Ze zei: "Ze moeten niet bij hun gezonde verstand zijn. Een vrouw die normaal bij haar verstand is, zou zichzelf niet zo uitstallen."

81 Ik zei: "Lieverd, ze is gewoon een Amerikaanse; dat is alles. Dat is de gewoonte hier. Ze doen het omdat het de gewoonte is." Kijk, ze laten zich door hun verstand leiden. Maar uw verstand – als u uw hoofd volgt – dan wordt u beheerst door de duivel. De duivel nam het hoofd van de mens, God neemt het hart van de mens. De duivel laat u kijken naar iets wat u kunt zien. U zegt: "Wel, dat is goed, dat is goed; redeneer, beredeneer het." Maar de Bijbel laat ons redeneringen omver werpen en door geloof geloven wij dingen die wij niet zien. Dat is wat God doet wanneer Hij in het menselijk hart komt.

82 In de hof van Eden nam de duivel het hoofd van de mens; God nam zijn hart. En dat is de troon van God, waar God verblijft, in het menselijk hart. En nu, als het verstandelijk is... Welzeker, dan zal een man of een vrouw die uit God geboren is, handelen zoals het Koninkrijk waar ze vandaan komen. Halleluja! Dat kan me laten juichen. Waarom? Omdat u weet dat u bent overgegaan van de dood in het leven, omdat u de zonde haat en u God liefhebt; en u wilt uw standpunt vasthouden of u nu zult sterven of niet zult sterven. U zult uw standpunt innemen dat het verkeerd is en fout fout noemen en oprecht voor God wandelen. Het toont dat uw geest, het leven dat in u is, van een andere plaats komt waar het heilig is en zuiver en rein en onbevlekt.

83 En u zegt: "Goddelijke genezing?" Beslist! Mijn geest komt van een plaats waar de Goddelijke Geneesheer is. Wij komen uit een land van Goddelijke genezing. Amen!

84 Bijvoorbeeld: "U gelooft dat God bestaat." Zeker, het komt uit het land waar God bestaat. En wij zijn pelgrims en vreemdelingen zoals Abraham en Izaäk. Zodra de overschaduwing van de Heilige Geest hun trof, trokken zij door het land en beleden zij dat zij pelgrims en vreemdelingen waren. Zij zochten een stad wier Bouwer en Maker God was. En nu, nadat wij het bewijs er van levend in ons hebben, hoeveel temeer zouden wij pelgrims en vreemdelingen moeten zijn die op de wereld wandelen met onze hoofden van de boze dingen afgewend omdat wij van een andere natie zijn, een ander volk. Beslist!

85 Let nu op hoe het kwaad deze wereld beheerst als wij uit Ezechiël 28:12 lezen:

     Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE:... (Let nu op. Hij spreekt tot de geest in de koning. Zie?) ... zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. (Satan, ziet u daar hoe Satan de mooiste was van de aartsengelen?)

     In Eden waart gij,...

86 U weet wel dat de koning van Tyrus in die tijd niet in de hof van Eden kon zijn geweest omdat dat vierduizend jaar daarvoor was. Ziet u? "In Eden waart gij", tot wie spreekt Hij? Hij spreekt tot Satan in die koning. Halleluja! Broeder, ik voel me godsdienstig. Toen...

87 Wat zullen deze mensen gaan doen die lasteren en grappen maken over mensen die onder de demonstratie van de Heilige Geest zijn? Als zij lol maken over deze mensen lasteren zij de Heilige Geest, hetgeen absoluut onvergeeflijk is. U spreekt niet over die man, u spreekt tot de Geest die in die man beweegt. We behoren elkaar te eren en elkaar lief te hebben en elkander te vermanen, goed over elkaar te spreken. Dat behoren wij te doen.

     Luister hier nu naar. In orde.

     Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon.

     In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, haematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed.

88 Daar is Lucifer. Eens verbleef hij in Eden. We zullen over een ogenblik op die vraag terugkomen, Lucifer in Eden, omdat wij hier ergens het zaad van de slang erbij hebben, hetgeen een bijzonder netelige kwestie is. Ik hoopte eigenlijk dat die als laatste zou komen.

89 Maar dat was hij en de duivel werd uit de hemel geschopt. En precies met het voornemen dat hij in de hemel ten uitvoer probeerde te brengen, kwam hij hier op aarde en doet hij zijn best datgene, wat hij zich had voorgenomen, uit te voeren. Hij gaat naar de koningen en naar de leiders en als hij hen kan krijgen, gaat hij regelrecht door naar de kerk en pakt de mensen – of pakt de prediker. Dan gaat hij van de prediker regelrecht de samenkomst in en brengt de samenkomst onder dezelfde invloed; dezelfde duivel die dezelfde dingen doet. "Weet je, je bent een Presbyteriaan, jij zult nooit een heilige roller zijn. Je bent dit, dat of iets anders; je kunt het je niet permitteren jezelf te verlagen bij hen te horen. Wel, je weet wel beter dan in een van die kleine, oude kerkgebouwtjes of zendingsposten in de straat te zitten. Wel, die mensen zijn niet goed bij hun hoofd." Nee, dat zijn ze niet. Nee, dat zijn ze niet; ze zijn gewoon goed bij hun hart, dat is alles. Ze zijn niet "niet goed bij hun hoofd", ze worden eenvoudig door hun hart geregeerd. God leeft in hun hart en ze zijn bijzondere mensen, een koninklijk priesterschap, geestelijke offeranden offerend, dat wil zeggen 'de vruchten van hun lippen' die God prijzen of ze het voelen of niet. Zoals de liedschrijver schreef: "Ten tijde dat ik Hem niet zie, vertrouw ik Hem en geef ik Hem eer."

90 U zegt: "Wel, ik zal naar de kerk gaan en ik zal de Heer prijzen als ik dat zo voel." Welnu, een priester is er om een offer te brengen. En u, de samenkomst, bent hogepriesters van God, om een geestelijk offer te brengen; dat is de vrucht van uw lippen om God te prijzen.

91 U gaat ergens heen en zegt: "Wel, als ik er een goed gevoel over had zou ik erheen gaan en tot iemand getuigen." Wel, doe het hoe dan ook! Als u een hogepriester bent, broeder, brandt het in uw hart of u het voelt om te doen of niet. Doe het toch, omdat u een offerande moet brengen, iets wat moeilijk is om te doen. Doe het hoe dan ook, u bent een geestelijk priesterschap, een koninklijk volk, dat God lof offert omdat God in dit hart leeft.

92 Nu, als u van Satan bent, voelt u zich gewoon een beetje beter dan die klasse mensen. Welnu, hoe zult u gaan weten welke de juiste is? Neem het volgens de Schrift. Als een man uit God geboren is, gelooft hij ieder woord dat God schreef en zegt hij dat Hij vandaag even groot is als Hij ooit was en dat Hij nooit verandert en dat Hij precies dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Als hij met de Heilige Geest is vervuld, heeft hij dezelfde Heilige Geest ontvangen als Hij op de Pinksterdag gaf en het doet hem op dezelfde wijze handelen en dezelfde dingen doen. Als hij uit de Geest van God geboren is, zegt Jezus, in Markus 16: "Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven." Waar! Als hij dus zegt: "Ik ben een gelovige" en deze tekenen volgen niet, dan is hij een schijngelovige, geen gelovige.

93 Er zijn drie klassen mensen: een gelovige, een schijngelovige en een ongelovige. Dat zijn de enige drie klassen die er zijn. Erg veel schijngelovigen; er zijn heel veel echte gelovigen en er zijn heel wat ongelovigen. Maar als u een echte gelovige bent, daarvan zei Jezus: "Deze tekenen zullen degenen die geloven volgen. In Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken. Als zij op een slang zouden trappen (broeder Evans) zou het hun geen kwaad doen. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen!" O, dat is even waar als dat Gods Woord waar is. Wij hebben niets van doen met daar iets van af te doen. De Bijbel zei dat hij die aan dit Woord iets toevoegt of er vanaf neemt, dat van hem hetzelfde zou worden afgenomen uit het boek des levens. God is zo volmaakt dat ieder woord volmaakt moet zijn en het moet van Genesis tot Openbaring gelijk lopen, ieder woord, ieder gebod van God. Nu, u kunt maken dat het hier iets zegt en het daar omdraaien.

94 Op een dag zat ik met broeder Charlie daar en broeder Wood hier, onder een boom; wij waren ginds in Kentucky aan het jagen. Wij waren met een geweer aan het jagen. En ik... Broeder Charlie en broeder Wood hadden die morgen ingeschoten. Op ongeveer vijftig yard afstand hadden ze het doel geraakt, ongeveer om en nabij de grootte van een eekhoorn. Ze zeiden: "Dat is in orde."

95 En ik ging daar weg... Ik had op het doel ingeschoten op vijftig yard. En ik miste het oog van de eekhoorn en trof hem onder op z'n wang. Ik zei: "Dat klopt niet, mijn geweer is fout." Ik had er de hele dag last van. De volgende avond ging ik er vroeg heen. Ik schoot dozen patronen leeg. Het zou ongeveer raken, ongeveer anderhalve centimeter van het doel. Wel, het zou de eekhoorn toch wel in z'n kop raken.

96 Dus Charlie en de anderen waren de volgende morgen daar en de geweren zoefden en ze raakten de eekhoorns en ik zat achter een boom m'n handen te wringen en te zeggen: "O, wat is er toch met m'n geweer aan de hand?" Ik schaamde me zo over mijzelf, dat ik op mijn knieën ging; ik zei: "Here God, waarom maakte U me toch zo'n kleine zenuwlijder? Waarom zou ik zo zijn? Die mannen daar schieten lustig los op die eekhoorns. Ze hebben al een hele bende eekhoorns en hier zit ik achter een boom me af te vragen waarom mijn geweer niet precies de roos raakt op vijftig yards." Ik zat daar naast een boomstronk te huilen. En de Heilige Geest kwam – niet in een stem, maar in de openbaring, en zei: "Ik heb je op die wijze gemaakt voor een doel."

97 Waarom? Ik kan het niet verdragen als de Bijbel hier iets zegt en de kerk zegt bijvoorbeeld: "De Heilige Geest was alleen voor die groep in het verleden." De kerk zegt dat zo en de Schrift zegt: "Een ieder die wil." Ik kan dat niet de roos laten treffen.

98 Ik kan niet maken dat het Calvinisme: "geloof slechts in de Heer en je hebt eeuwige zekerheid" en het Arminianisme: "als je alleen maar niet raakt, smaakt of handelt, ik zou het wel willen maar ik kan het niet!" ... Het Arminianisme staat te ver van het Calvinisme af en ze zijn beide verkeerd. Ik moet kunnen zien waar... Ze hebben er allebei Schriftplaatsen voor, maar het moet de roos raken. Nu, als God één ding in de Bijbel zei, dan moet het de roos raken; het moet ervoor zorgen dat iedere cirkel in die Bijbel precies op dat brandpunt gericht staat. Dat moet zo zijn, omdat het Gods Woord is; en Hij is oneindig en Hij kan niet veranderen. Amen! Ik houd daarvan omdat je er dan volkomen tevreden op kunt rusten dat dit Gods eeuwig Woord is. Daarom probeer ik het vanuit verschillende Schriftplaatsen te bestuderen om te maken dat het... om te zien wat het te zeggen heeft. In orde.

99 Satan werd letterlijk uit de hemel geworpen door de aartsengel Michaël en God. En hij werd op de aarde geworpen, kwam naar de aarde, ging in de slang, verleidde Eva en kwam toen in de mannen, vrouwen; voortgaande door de tijd met dezelfde zaak als waar hij in het begin mee startte: een geweldig groot koninkrijk, mooier dan dat van de ander, om de baas over alles te zijn, een betweter. "Onze denominatie is de grootste; deze heeft meer te zeggen dan de ander."

100 U hebt ze het horen zeggen: "Wel, wij hebben zo vele honderden predikers in onze organisatie. Wij hebben de grootste kerken in de stad die er zijn." Het enige is dat het S-a-t-a-n spelt, wat mij betreft. Dat is juist. Dat betekent voor mij de duivel. Als je mannen krijgt die verbreken en organiseren en de broederschap verbreken en zeggen dat ze niets te maken willen hebben met de kleine gemeente...

101 Ik heb tot nu toe geen persoon gezien die té laag was, of ik heb tot nu toe geen persoon gezien die té ver in zonde was; ik heb nimmer een vrouw gezien die te zeer gevallen was of een man die te diep gevallen was, dan dat ik naar hem toe zou willen gaan en mijn armen om hem heen slaan en hem – als ik dat kan – er uit halen. Ik heb tot nu toe geen groep heilige rollers gezien, of hoe u ze noemen wilt, die lawaai maken en springen en juichen of wat ze dan ook doen, met wie ik niet meteen wil meedoen met schreeuwen en springen en juichen om God te verheerlijken (dat is beslist waar!), of hij nu zwart is, geel, bruin, wit, of wat hij ook mag zijn. Beslist!

102 De Heilige Geest komt op één niveau: dat is dat u voldoet aan Gods vereiste. Als u die eenmaal ontvangt, zult u op Gods niveau komen en niet door uw eigen gedachten er over. Satan probeert het klassiek te maken, iets wat bijzonder is, iets wat groot is, intellectueel. U moet die redenatie terneer werpen en geloven wat het Woord er over zegt. Amen!

     Nu, hier is nog een andere; laat eens zien wat het is. In orde.

80 Verklaar alstublieft de gelijkenis van de vijf maagden. Zondigt een Christen?

103 Welnu, de gelijkenis van de vijf maagden – of, neemt u mij niet kwalijk, het is de tien maagden. De tien maagden wordt gevonden in Mattheüs 25:1. Er gingen tien maagden op weg om de bruidegom te ontmoeten (let nu op!) en vijf van hen waren wijs en hadden olie in hun lampen, vijf waren dwaas en hadden geen olie in hun lampen. Terwijl zij sluimerden kwam de roep: "Ga de bruidegom tegemoet." En degenen die olie in hun lampen hadden, maakten hun lampen in orde, het vuur brandde en ze gingen op weg de bruidegom tegemoet. De anderen kwamen er aan om olie te kopen en hun werd verteld heen te gaan en de olie te verkrijgen van degenen die het verkochten. Terwijl ze op weg gingen, kwam de bruid er aan en de wijze maagden gingen naar binnen en de slapende maagd werd buiten geworpen.

104 Dit zal gaan kwetsen, heel hard kwetsen, maar ik moet het zeggen. Ik heb die vraag niet gesteld; ik ben er alleen verantwoordelijk voor die te beantwoorden. Nu, dit komt zo dicht bij huis, broeder, zo dicht bij huis, dat ik hoop dat het helpt in plaats van dat het kwetst. Gewoonlijk moet je pijn doen... Zoals mama vroeger zei als ze me een pak slaag gaf, ze zei: "Het moet pijn doen voordat het je goed doet." Wel, dat is zo. Zie? Toen kon ik dat niet zien, maar nu begrijp ik het.

105 Kijk, het... Alle tien die op weg gingen waren maagden. Er waren tien maagden op weg gegaan om de Heer te ontmoeten. Welnu, het woord maagd betekent "geheiligd (weet iedereen dat?), heilig, zuiver, geheiligd". Tien van hen gingen op weg om de Heer te ontmoeten.

106 Bedenk nu dat ze tijdens de eerste wacht in slaap waren gevallen, in de tweede wacht, derde wacht tot aan de zevende wacht. Maar dezen gingen werkelijk de Here tegemoet. En onthoud, terwijl zij gingen, kwam de Here. Dat was de tijd van de komst des Heren. Niet wie in de wacht was...

107 Jezus sprak er over dat enigen in de eerste wacht insliepen en sommigen in de tweede wacht en sommigen in... Maar bij de komst des Heren ontwaakten zij allen. Maar in dit geval betrof het de laatste wacht omdat zij – tien van hen – op weg gingen om de Heer te ontmoeten. En vijf lieten hun lampen uitgaan en namen geen olie mee; vijf hadden olie.

108 Nu bedenk, waar is in de Bijbel olie het symbool voor? Kan iemand dat zeggen? [De samenkomst antwoordt: "Heilige Geest" – Vert] Heilige Geest! Dan kunt u dus schoon zijn en zuiver en geheiligd zonder de Heilige Geest te hebben. Reiniging is wat u...

109 Let op, ik zal het gaan nemen zoals met deze fles. Hij ligt hier op het kippenerf en zit vol vuil. Ik raap hem op; dat is rechtvaardiging: "Ik zal deze zondaar gaan gebruiken." Het volgende wat ik doe als ik hem ga gebruiken is, dat ik hem ga schoonmaken. Dan, als ik hem schoonmaak, wat doe ik er dan mee? Zuiver hem. Het woord zuiveren betekent "schoonmaken", hetzelfde als heiligen. Heiligen – heiligen is een Hebreeuws woord, zuiveren is een Grieks woord. Het woord zuiveren betekent "schoon en apart gezet voor dienst". Maar dan: "Zalig wie hongert en dorst naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden", dan zijn zij in dienst gesteld.

110 De vaten... De tabernakel van het Oude Testament, het altaar heiligde de vaten en ze werden apart gezet voor dienst. Als zij werden gevuld waren ze in dienst.

111 Nu, daar is het waar u geliefde, dierbare Nazareners, enzovoort, het doel uit het oog hebt verloren. Zie? Wij allen... Waarom bent u fout gegaan? Waarom is Pinksteren weggelopen en heeft het u verlaten? Omdat u weigerde in het licht te wandelen. Dat is precies de waarheid. Zie? Dat is het precies. Het eerste altaar waar ik ooit bij neerknielde was daarginds bij een dierbaar oud Nazarener altaar. God zegene hen, goede, heilige, reine kerk, maar u bent zo wettisch dat het bij u is: "Je moet dit doen en je moet dat doen. Je moet dit doen", en u beseft niet dat het de genade van God is en dat u door uitverkiezing bent geroepen. Het is niet degene die wil of degene die loopt, maar het is God die genade bewijst. Zie? God bestemde de gemeente voor vóór de grondlegging der wereld (we krijgen er over enkele ogenblikken een vraag over. Zie?), bestemde de gemeente voor vóór de grondlegging der wereld.

112 Al zou u het willen dan kunt u nog geen el aan uw lengte toevoegen. "Niemand kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekt." Ziet u? Kijk, het was God die het roepen deed, God die het trekken deed, God die de gemeente op orde zet. Nu, nu, u zegt: "Broeder Branham, dat is onvervalst Calvinisme." Nee, dat is het niet. Nu, wacht! Ik geloof niet dat God een man opraapt en alleen maar zegt: "Hier, Ik ga je oprapen en..."

113 Al deze Baptisten en Presbyterianen zeggen: "Wel, ik geloof in de Heer, mijn geweten veroordeelt mij niet!" Geen wonder, u hebt niets om u te veroordelen. Zij zeggen: "Wel, dansen doet mij geen kwaad. Het drinken van een sociaal drankje zal mij geen kwaad doen." Omdat er daar binnen in niets is wat er last van krijgt. "Ik heb geen last van vieze moppen tappen." Waardoor komt dat? Er is daar binnen in niets wat er last van heeft.

114 Maar ik dien de Heer niet omdat ik denk dat Hij me naar de hel zal sturen als ik het niet deed; ik dien Hem omdat ik Hem liefheb. Ik dien Hem omdat er iets in mij is. Als u ergens heengaat en zegt: "Wel, ik moet hier mee stoppen want mijn kerk gelooft daar niet in", dan vervult u slechts de rol van een huichelaar. Dat is juist. Maar als u het doet omdat u het graag doet, en het een liefdedienst aan God is, en als er iets in uw hart maakt dat de liefde van God zoveel belangrijker voor u is dan deze dingen, dan bent u op het rechte pad. Maar als ik niet zou drinken, roken, pruimen, vloeken en zo meer, dan zou ik toch naar de hel gaan. Beslist! Al behoorde ik bij alle kerken, was gedoopt en had mijn naam in alle boeken en deed m'n best en leefde een goed leven: "Tenzij een mens wederom geboren is, kan hij het Koninkrijk van God zelfs niet zien." Dat is waar!

115 Wat deze maagden betreft, tien van hen vertraagden. Wat de Nazarenermensen schokte was dit: omdat de Pinkstermensen het spreken in tongen als het uiteindelijke bewijs van de Heilige Geest zagen. Ze lieten hen bij het altaar knielen en lieten hen steeds iets herhalen totdat ze in tongen spraken. Een echte waarachtige Pinksterman zou daar niet achteraan gaan. De duivel had in uw Nazarenerkerk ook een heleboel dingen. Ziet u? En hij heeft een heleboel dingen in de Pinksterkerk, maar wat betreft de doop van de Heilige Geest, dat is de waarheid. Dat is exact de waarheid.

116 Er zijn er heel wat, dat weet ik. Ik heb mensen horen spreken met tongen. Ik kan het niet beoordelen; ik werd niet gezonden om te oordelen. Ik heb er heel wat van gehoord; het klonk als schallend koper en rinkelende cymbalen. Maar ik weet dat er een echte Heilige Geest bestaat die met tongen spreekt. En ik weet dat dit juist is. Jazeker!

117 Maar ze zagen mensen binnenkomen die zeiden: "Prijs God, ik heb het." Welnu, dat is hetzelfde als... Nu, noem dat geen Pinksteren omdat ze op en neer sprongen en in tongen spraken, terwijl u ze daarbuiten met de vrouw van een ander of de man van een ander zag.

118 U zegt: "Is dat de Heilige Geest?" U, Nazareners, maakte ook heel wat kabaal en deed dezelfde zaak. U zei dat u het had toen u juichte. Zie? Er bestaat geen enkele manier om het mee te bewijzen dan door het leven dat u leeft. "Aan hun vruchten zult u ze kennen." Op die wijze is het. Het godvruchtige leven en Christus die door u heen werkt door het Woord te bewijzen; tekenen en wonderen volgen samen met een godvruchtig leven, dat is de ware zaak. Nu, u kunt heel veel tekenen hebben zonder het leven. U kunt het leven nabootsen zonder de tekenen, maar als u ze allebei ziet, dan is dat het. Daar gaat het om.

     Nu! En onthoud dan dat de bruid... Nu, ik zou hiermee kunnen eindigen, als u nog een paar ogenblikken hebt, om het af te maken.

119 Kijk, een vrouw gaat een jurk uitknippen. Ze heeft een grote lap stof. (Hoe zullen we het noemen? Gedrukt katoen, satijn of zoiets, een bepaalde naam die ze er aan geven. Laten we zeggen dat het zijde is.) En ze heeft een patroon en ze bekijkt deze grote lap stof. Nu is het aan háár om te bepalen waar ze dit patroon neerlegt. Is dat juist? Ze kan elke kant van deze stof nemen en al het materiaal is gereinigd, is schoon. Ziet u, het is verkiezing. Gods verkiezing. Dus wat doet Hij? God neemt door verkiezing en plaatst dit patroon van Christus op iedere willekeurige plek van het materiaal. Dan wordt het uitgeknipt. De rest van het materiaal is net zo heilig als dit deel heilig was, maar door verkiezing bepaalde God, voor de grondlegging der wereld, Zijn keuze. Zei Paulus niet in Korinthe 8 – ik bedoel Romeinen 8, dat – "Kan de pottenbakker, kan de klei tegen de pottenbakker zeggen, waarom heb je me zo gemaakt? Kan God dan, die rechtvaardig is, kon Hij tot Ezau of Jakob zeggen, zelfs voordat beide jongens geboren waren of goed of kwaad hadden gedaan: 'Ik haat Ezau en heb Jakob lief'?" Het komt omdat Hij door voorkennis wist wat Ezau was en wat Jakob was. Hij weet wat er in een mens zit. Hij wist het voor de grondlegging van de wereld, Hij...

120 Als u het woord oneindig kunt verklaren... Bij het woord oneindig... Laat ik zeggen dat er miljarden tonnen muggen in de wereld zijn (daar begint het zelfs nog niet mee), miljarden tonnen muggen in de wereld en elk ervan heeft honderd triljard keer miljard keer met z'n ogen geknipperd. Dan heeft niet één ervan ooit met z'n ogen geknipperd of God wist dat reeds vóór de grondlegging der wereld. Dat is oneindig. Dat is zo ongeveer de orde van oneindigheid. Begrijpt u?

121 Hij is oneindig. Hij wist dus reeds voor de grondlegging der wereld precies wat u zou doen. En Hij zond Christus, niet alleen om te... Misschien zegt iemand: "Wel, ik zal maar ophouden slecht te zijn en Hem volgen", of iets dergelijks – dat is het niet. Hij wist wie er zouden worden gered, daarom zond Hij Christus om degenen te redden die Hij van tevoren zag dat ze zouden worden gered. Dat is exact de waarheid.

122 Welnu, de gemeente zelf heeft eeuwige zekerheid. Als u in de gemeente bent, bent u met de gemeente verzekerd. Maar als u de gemeente uitgaat, bent u niet verzekerd. Zie? Nu, blijft u in de gemeente.

123 Hoe komt u in de gemeente? Handen schudden, uw naam in een boek schrijven? Door één Geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt; dat is de gemeente. Hoe? Door de Heilige Geest-doop zijn wij in het lichaam van Christus verzegeld. Hoe lang? Tot de dag van uw verlossing. Efeze 4:30: "Bedroeft de Heilige Geest niet waarmee u bent verzegeld tot de dag van uw verlossing." Wegverzegeld tot de dag van uw verlossing. Nu, dat is beslist de Heilige Geest, beslist.

124 Nu, deze gemeente werd opgenomen en het overblijfsel van het vrouwenzaad hield de geboden van God en had geloof in Jezus Christus (ziet u?), niet de bruid, het overblijfsel van het vrouwenzaad. Toen spuwde de draak water uit zijn mond om oorlog te voeren tegen het overblijfsel van het zaad. Dat gebeurt wanneer de protestantse kerk onder de Federatie van kerken – wat het beeld voor het beest is, hetgeen nu gevormd is... En er zal een boycot komen op alle kerken zoals deze.

125 Zoals we hier op dit ogenblik die grote belastingzaak hebben lopen, een twistzaak, waarbij ze proberen te zeggen dat we geen kerk zijn, terwijl we grondwettelijk het recht hebben om te zeggen dat we een kerk zijn. Zolang de grondwet daar is, geen amendement ertegen, dan hebben wij absoluut het recht, precies evenveel recht als ieder ander. Onze voorvaderen stonden daar voor. Maar wat hebben we gedaan? Wij hebben iedere grondwettelijke wet gebroken die men kan breken en spoedig zullen we de Federatie van kerken hebben, waar alle kerken en denominaties in worden uitgenodigd. En de duivel komt er in en veroorzaakt wereldgelijkvormigheid en van alles, bij de leden van de lokale gemeente, op die manier; en grote samenkomsten en stand en klasse, terwijl de kleine, oude gemeente nog steeds daarginds wordt wedergeboren in een rommel zoals bij iedere geboorte plaatsvindt. Voortgaande de prijs te betalen, zich vernederend, aan zichzelf stervend, handelend op dezelfde wijze als in het begin toen ze op de Pinksterdag geboren werden, precies dezelfde soort gemeente als daar... Ze zullen worden gesloten en door de Federatie van kerken worden buitengesloten. Het zal een boycot worden zoals een vereniging of zoiets. U zult er òf inkomen òf uitgaan.

126 Het merkteken van het beest is actueel vandaag en het zegel van God is de Heilige Geest. Deze te verwerpen is het merkteken van het beest. Voor een ieder die ziet dat men wordt verondersteld de Heilige Geest te ontvangen en het niet doet, geldt dat u automatisch het merkteken van het beest aanneemt, omdat er slechts twee klassen bestaan: allen die het zegel van God niet hadden, hadden het merkteken van het beest. Dus het zegel van God ontvangen is de Heilige Geest ontvangen. Het te verwerpen is het hebben van het merkteken van het beest. Daar is de hele zaak. Dat is precies de waarheid.

127 Welnu, de bruid ging omhoog, het overblijfsel bleef hier. En zij is degene die in de tweede opstanding opkomt. "Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, over wie de tweede dood geen macht heeft." Dat is juist. De tweede opstanding zal het oordeel bij de witte troon zijn, dan zal de gemeente... "Weet u dan niet," zei Paulus, "als u naar de ongelovigen en de rechters gaat, enzovoort, dat de heiligen de aarde zullen oordelen?" Deze zaken zouden ter beoordeling voor de gemeente moeten worden gebracht, niet voor de onrechtvaardige magistraten, enzovoort, maar onze zaken zouden voor de gemeente moeten komen. Daar brengt u elkaar naar de wet. En God hebbe medelijden met een man die een Christen voor de wet daagt. Dat is juist. Zelfs Paulus liet hun daar niet toe dat te doen.

128 Nu, dat is de bruid en daar gaat de slapende maagd, achtergelaten op aarde. De wijze maagd gaat de hemel in met olie in haar lamp. Ik weet dat ik daar heel wat tijd aan zou kunnen besteden, maar ik moet – ik zal me haasten dit af te maken.

129 "Zondigen Christenen?" Absoluut niet! Er bestaat geen Schriftgedeelte waar een Christen zondigt. Hij kan niet zondigen. Ik weet dat daar weerstand tegen is. Wel, we zullen even naar 1 Johannes 3 gaan en zien wat de Schrift zegt. Een Christen zondigt niet.

130 Hebt u wel eens een zwarte, witte vogel gezien of een witte, zwarte vogel? Hebt u wel eens een dronken, nuchtere man gezien? Nee! U hebt ook nog nooit een zondaar, heilige gezien. Zoiets bestaat niet.

131 Welnu, als dit een beetje pijnlijk wordt, giet er dan genoeg balsem in, weet u, dan knapt u weer snel op.

132 De Schrift is ons absolute onfeilbare bewijs van datgene waar wij over spreken. 1 Johannes, het derde hoofdstuk en het negende vers. In orde, luister hiernaar!

     Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

     Luister, bent u gereed? Hebt u uw jasje aan, de wapenuitrusting vastgegespt? Luister goed, want dit is schokkend:

     Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde;... (Hoe komt dat?) want het zaad Gods... (Zijn zaad, dat van God) blijft in hem... (de man!) en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

     Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

     Hoe kunt u denominaties hebben en grenzen trekken en dergelijke en dan zeggen dat u uit God geboren bent? Zoiets bestaat niet. Het is huichelachtigheid van Satan. Dat is juist. Maar een man die uit God geboren is, kan niet zondigen; het is voor hem onmogelijk om te zondigen.

133 Merk op! Laat me even deze crucifix pakken, als het er vanaf wil komen. Wie was het zondoffer? Jezus Christus. Hoe komen we in Christus? Wie stierf voor ons? Christus. Waar stierf Hij voor? Onze zonden. Hij droeg mijn straf. Is dat waar? En dan, hoe kom ik in Hem? Door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. En als wij in dit lichaam zijn, zijn wij bedekt door het bloed en vrij van de oordelen. Hij kan niet zondigen omdat er dag en nacht een bloedoffer voor hem ligt. Halleluja! Hij kan niet zondigen. Hij heeft geen verlangen om te zondigen. Als hij dat wel doet – als hij iets verkeerd doet, bedoelt hij dat niet zo. De Bijbel zei in Hebreeën, het tiende hoofdstuk: "Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn (en Hij is de waarheid), blijft er geen offer voor de zonde meer over. Iemand die de wet van Mozes terzijde had gesteld, werd op het getuigenis van twee of drie personen gedood. Hoeveel zwaarder straf meent gij, zal hij verdienen die het bloed van Jezus Christus met voeten heeft getreden en het bloed des verbonds, waardoor hij was geheiligd, onrein heeft geacht en de werken der genade heeft gesmaad?"

134 Want door één Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam en zijn wij vrij van de zonde, en wij kunnen niet zondigen. Er ligt daar een verzoening op ons te wachten. En als er nog steeds een verlangen in uw hart is om te zondigen, dan bent u nog nooit in dat lichaam gedoopt, want u bent dan dood en uw leven is verborgen in Christus door God en verzegeld door de Heilige Geest. Christenen zondigen niet. Ze maken fouten maar ze zondigen niet. Amen! Dat is de reden waarom zij het niet doen, want hij kán niet zondigen.

135 Hoe kan ik een... Als ik hier door de stad rijd en de burgemeester van de stad zegt: "Meneer Branham, ik weet dat u op ziekenbezoek gaat. Er zijn snelheidsbeperkingen. De hoogste snelheid die in de stad is toegestaan is ongeveer dertig mijl per uur. Maar ik geef u permissie om negentig te rijden als u dat wilt, want ik heb vertrouwen in u dat u dat niet zult doen tenzij u een spoedgeval heeft of iemand ligt ergens in een ongeval op sterven. En ik geef u als burgemeester van deze stad toestemming om door al de rode stoplichten te rijden, te doen wat u maar wenst, gewoon door te rijden." Hoe zou dan ooit een kleine derderangs agent mij hier buiten kunnen arresteren als ik in een dertig mijl zone veertig mijl per uur rijd? Dat kan hij niet. Ik kan in deze stad geen enkele snelheidsovertreding maken; waarom niet? Ik sta boven de snelheidsbeperking. Amen! Ik hoop dat u het ziet.

136 En als wij dood zijn en God onze bekering heeft erkend, dan heeft Hij onze doop erkend, Hij heeft het bloed van Zijn eigen Zoon erkend, dat door geloof werd aangebracht, Hij erkent Zijn voorbestemming en wist dat ik het zou doen en heeft mij in Christus erkend, dood... En Christus stierf in mijn plaats toen Hij werd geslacht voor de grondlegging der wereld. Mijn naam werd in Zijn boek gezet als een Christen. Halleluja! Christus stierf mijn dood. Christus is mijn Offerlam. En God kon mij de zonde nimmer meer toerekenen. Hij heeft mij het zegel van de Heilige Geest gegeven als een getuigenis dat ik ben overgegaan van dood in leven. Oei! Dat is wel genoeg.

137 Dan kunnen degenen die uit God geboren zijn niet zondigen, want hij kan niet zondigen. In het Oude Testament werd de zonde elk jaar in gedachtenis gebracht. Maar Christus heeft door één offerande de aanbidder eens en voor altijd vervolmaakt. "De aanbidder die eenmaal gereinigd is (Hebreeën 10) – de aanbidder die eenmaal gereinigd is, heeft geen besef van zonde meer." Neem nu eens deze mensen die door de kerk rennen en op en neer springen en juichen en met tongen spreken en precies zo handelen als een Christen en dan weglopen, het volgend jaar moeten ze weer terugkomen, de volgende week. Ze zijn om mee te beginnen nog nergens aangekomen. Ze bootsen alleen maar na, want de Bijbel zei dat de Heilige Geest ons in Christus verzegelt tot de dag van onze verlossing. Halleluja! Dat maakt dat ik met zekerheid kan rusten, omdat God het beloofde.

138 Geen zonde meer. Het zondeprobleem is opgelost. Om die reden ziet zonde er voor een Christen zo vies uit. Daarom zien vrouwen hier buiten met deze shorts aan er zo smerig uit voor een Christen. Daarom ziet vulgariteit – dat is een heleboel smerige dingen – daarom ziet roken, drinken, gokken en al deze ongecensureerde programma's op de televisie, daarom lijkt al dat spul op smerigheid. Waardoor? U bent van een ander koninkrijk. U bent geboren in het Koninkrijk van God en door de Heilige Geest verzegeld tot de dag van uw verlossing.

139 Hij die uit God geboren is zondigt niet, want hij kan niet zondigen. Het zaad Gods is in hem en hij kan niet zondigen. Zo lang die Heilige Geest daar binnen is, neemt het ieder verlangen naar zonde bij u weg. Amen! U kunt niet zondigen, er is geen verlangen meer.

     We zouden daar lange tijd bij stil kunnen staan, maar laten we voortmaken. Ik ben bang dat we er niet doorheen komen.

81 Waarom hebben kerken die dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest en vrouwelijke predikers toestaan te prediken, waarom hebben zij zoveel macht en autoriteit?

140 Nu, dat is een netelige kwestie. Nu, ik weet dat ik tot mensen spreek die hier anders over zullen denken, maar als Christen moet ik het zeggen. Er bestaat in de Bijbel geen autoriteit hebbend Schriftgedeelte voor waterdoop in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Nimmer werd er in de Bijbel één persoon gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is een Katholieke traditie die in de zesde eeuw werd onderwezen.

141 Er werd in de Bijbel niet besprenkeld, mensen werden niet besprenkeld of overgoten, maar ondergedompeld. Als u dat wilt weten, ik heb er hier zowel het Grieks als het Hebreeuws over.

142 Op de Pinksterdag beval Petrus dat de mensen zich moesten bekeren en worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van hun zonden. En Vader, Zoon en Heilige Geest is geen naam. Vader, Zoon en Heilige Geest... Mattheüs 28:19 zegt: "Gaat gij dan heen, onderwijst alle volkeren en doopt hen in de Naam", niet in de namen, in de Naam, enkelvoud, van... Niet in de naam van de Vader, naam van de Zoon, naam van de Heilige Geest, maar in de Naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader is geen naam; Zoon is geen naam; Heilige Geest is geen naam. Dat zijn titels die bij een naam horen.

143 Welnu, tien dagen later zei Petrus: "Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van de Here Jezus Christus." Vader, Zoon en Heilige Geest, ziet u hoe het extreme trinitarische idee... Kijk zij proberen daar drie goden uit te halen. Er bestaan geen drie goden. Ik zou u dat hier uit het originele Grieks willen voorlezen. De enige manier waarop zij in Jezus' Naam doopten was – en de Bijbel zei dat in het oorspronkelijke Grieks – was om ze te doen beseffen dat Hij God was.

144 Vader, Zoon en Heilige Geest zijn bedieningen van één God. Hij was de Vader; Hij was de Zoon; Hij is de Heilige Geest. Het zijn drie bedieningen of drie bedelingen, het Vaderschap, het Zoonschap en de bedeling van de Heilige Geest. Maar Vader, Zoon en Heilige Geest hebben één Naam: de Here Jezus Christus.

145 Vanaf die dag werd iedere persoon gedoopt in de Naam van Jezus Christus en ze vonden er enigen die in geen enkele naam waren gedoopt en het originele Grieks zei hier, evenals het Hebreeuws, dat de doop in de Naam van Jezus voor de vergeving van zonden is; zowel het Grieks als het Hebreeuws. Kwijtschelden betekent natuurlijk "vergeven". Als ik iets kwijtscheld is dat om het weg te nemen. Het kwijtschelden – "het wegdoen".

146 Maar er staat geen Schriftplaats in de Bijbel... En de apostel Paulus trok langs en vond enige Baptistenbroeders, Handelingen 19. Ze hadden een geweldige tijd; ze waren aan het juichen, ze hadden grote vreugde en geweldige dingen; en ze waren aan het prediken en hadden blijdschap in het kamp.

147 Aquilla en Priscilla hadden in het achttiende hoofdstuk deze mensen bezocht – Apollos – en zij waren Baptisten. En Paulus bezocht hen en hij zei: "Hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds u gelovig bent geworden?"

     En zij zeiden: "Wij weten zelfs niet dat er een Heilige Geest is."

148 Hij zei: "Hoe werd u gedoopt?" Ik weet dat er in de King James staat: "waartoe", maar in het oorspronkelijke staat: "hoe". "Waartoe of hoe werd u gedoopt?"

149 Ze zeiden: "We werden door dezelfde man gedoopt die Jezus doopte, Johannes." Paulus zei: "Dat werkt niet meer. U moet worden overgedoopt." En toen zij dit hoorden, gingen ze opnieuw het water in en werden overgedoopt in de Naam van Jezus Christus. Paulus legde zijn handen op hen en de Heilige Geest kwam op hen. Welnu, als hier staat Vader, Zoon en Heilige Geest en hier wordt gezegd de Here Jezus Christus, dan kan ik de beide doelen niet tegelijkertijd treffen. Het moet juist zijn.

150 In Mattheüs 28:19, dat is het laatste hoofdstuk en het laatste vers van Mattheüs. Als u een roman leest en er staat: "Jan en Marie leefden nog lang en gelukkig", wie is dan Jan en wie Marie? Ga terug naar het begin van het boek en ontdek wie ze zijn. Kijk wie Jan en Marie waren die nog lang en gelukkig leefden. Als Jezus zei: "Gaat heen en doopt in de Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest", en Vader is geen naam, Zoon is geen naam en Heilige Geest is geen naam, waar sprak Hij dan over? Wie is Vader, Zoon en Heilige Geest? Ga terug naar het begin ervan en lees. Ik zal na het geslachtsregister van Jezus Christus aanhalen, het eerste hoofdstuk, het achttiende vers:

     De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. (Let nu heel goed op. We zullen die pilaar Vader noemen, deze preekstoel Zoon, dít is de Heilige Geest. Nu, wie is de Vader van Jezus Christus? Dat is God. Stemt u daar allen mee samen? God is de Vader van Jezus Christus. Dat is God de Vader. Dit is God de Zoon. Dat is God de Heilige Geest.) De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus (Mattheüs 1:18) Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de...[De samenkomst zegt: "Heilige Geest!" – Vert] Ik dacht dat God Zijn Vader was. Ik dacht dat Hij zei dat God Zijn Vader was. Hoe kunnen dan God en de Heilige geest allebei Zijn Vader zijn als zij twee verschillende mensen zijn, twee verschillende personen, persoonlijkheden, hoe u het ook zou willen plaatsen? Ze moeten precies dezelfde Persoon zijn, anders had Hij twee geestelijke pappa's. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit... (niet van God de Vader, maar van) de Heilige Geest.

     Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide:

     Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, (ziet u?) en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

151 En hoe werd Zijn Naam genoemd? Jezus. In orde. Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu zijn Vader en de Heilige Geest dezelfde Geest. Wat is Geest? Het is de Geest van God. En op een bepaalde tijd kwam Hij tijdens de doop van Jezus en woonde in Hem: "Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik een welgevallen heb om in te wonen." Hij kwam naar beneden en woonde in Jezus en dat maakte Hem Immanuël op aarde. Wat was dus de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest? [De samenkomst antwoordt: "Jezus Christus!" – Vert] Dat was het beslist.

152 Dus Petrus had dezelfde openbaring. Welnu, we hebben ons vizier scherp gesteld. We raken de roos. Laten we zien of de discipelen op die manier schoten. Iedere keer als zij tezamen kwamen, iedere keer als er een doop werd vermeld, moesten zij worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, want Hij had gezegd: "Er bestaat onder de hemelen geen andere Naam waardoor u kunt worden gered." Het is een valse voorstelling van de duivel en er bestaat totaal geen Schriftplaats voor zoiets. Dat is juist.

153 Nu hoop ik dat het niet heeft gekwetst, maar het is de waarheid. Ziet u? Het is de waarheid, broeder. U kunt niet maken dat... U kunt het doel Vader, Zoon en Heilige Geest niet op de ene plaats raken en Jezus op de andere, terwijl niemand ooit werd gedoopt in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Ieder persoon in de Bijbel werd in de Naam van Jezus gedoopt en degenen die zo niet waren gedoopt moesten komen om opnieuw gedoopt te worden voordat zij zelfs de Heilige Geest konden ontvangen. Ze kunnen wel doen alsof ze veel macht hebben. U moet Gods oneindige plan volgen. Dat is absoluut waar. In orde.

154 Vader, Zoon en Heilige Geest is fout. Nu, wat betreft vrouwelijke predikers, iedereen weet dat dit verkeerd is. Als u dat niet beter weet! Ik wenste dat ik tijd had om dat hier uit het Grieks voor te lezen, wat hier staat. Er staat: "Als uw vrouwen iets willen weten, laten ze het aan hun mannen vragen, want het staat lelijk en oneerbiedig voor een vrouw om zelfs maar te spreken in de gemeente." Dat staat in het Grieks – ik bedoel in het Hebreeuws. "Evenals de wet leert dat zij in stilheid moeten zijn, in alle onderdanigheid aan de voorganger (zie?), want het is zondig en oneerbiedig voor een vrouw om in de gemeente te spreken." Iedereen behoorde dat te weten. En nu... Het staat door de hele Schrift heen en in Timotheüs en verschillende Schriftplaatsen; ik heb het hier opgeschreven, het is de waarheid. In orde.

155 Welnu, waardoor hebben zij dan macht? U zegt: "Hoe komt dat?" Kijk broeder, laat mij u iets vragen, of zuster, wie het ook is die deze vraag stelt, kijk. Ik heb enige van de machtigste samenkomsten gezien onder de Mohammedanen: schreeuwen, springen; ze nemen een mes en steken het zo dwars door hun hart en gieten er van achteren water doorheen; ze lopen met blote voeten door het vuur, al dergelijke dingen; liggen op spijkerbedden en nemen een zwaard en steken die in hun mond en steken hem zo naar omlaag – u kunt hem er zelf uit terugtrekken en er zit bloed aan en van alles. Praat niet over zulke dingen. Ziet u? Dat is de waarheid niet; dat bewijst niets. Ziet u? Jezus zei... Laat me de Schrift voorlezen die ik hier voor u heb opgeschreven, Mattheüs 7:21–23: "Velen zullen in die dag tot Mij komen... Niet allen die zeggen: 'Here, Here' zullen het Koninkrijk binnen gaan, maar zij die de wil doen van Mijn Vader die in de hemelen is, zullen binnen gaan. Want velen zullen tot Mij komen in die dag en zeggen: 'Here, heb ik niet gepredikt in Uw Naam. Heb ik geen duivelen uitgeworpen en geprofeteerd en al deze andere dingen gedaan?' Hij zal zeggen: 'Gaat uit van Mij, gij werkers der ongerechtigheid, Ik heb u zelfs niet gekend.'" Zie?

156 Ga dus niet... Kijk, de waarheid kan slechts op één manier komen, broeder. Nu zeg ik niet dat de mensen die niet in de Naam van Jezus Christus dopen allemaal naar de hel gaan. Dat zeg ik niet. God is de Rechter; laat Hem doen wat Hij wil, maar er bestaat in de Bijbel geen enkele legale tekst over iemand die werd gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.

157 Paulus beval een ieder die op een andere manier was gedoopt dan in de Naam van Jezus zich te laten overdopen in de Naam van Jezus en hij zei: "Indien een engel uit de hemel komt en een andere leer predikt (Galaten 1:8), die zij vervloekt." En Paulus zei: "Zoals ik voorheen reeds heb gezegd, zo zeg ik het opnieuw; als een engel uit de hemel u iets anders zou prediken, hij zij vervloekt."

158 Nu, dat kan niet... Je kunt de roos niet hier en tegelijk daar raken. Zeggen: "Vader, Zoon en Heilige Geest; laat ze gaan, ze zijn in orde!" En: "Jezus' Naam; laat dat gaan en ze zijn in orde." Er moet iets zijn wat de roos raakt. God is geen auteur van verwarring.

159 Ga de hele Bijbel door, waar u maar wilt, en u zult ontdekken dat het een valse doop is. Ga dan terug in de geschiedenis, terug naar de zesde eeuw waar de bekende Agtobus – ik geloof dat hij het was – doopte; of een van de... Ik denk niet dat het Agtobus was, ik ben vergeten hoe zijn naam was die doopte... Als u het wilt opzoeken, het staat in de Ante Nicene Fathers vóór de vergadering van Nicéa in 325 na Christus; ze doopten toen nog steeds in de Naam van de Here Jezus. En toen de Katholieke kerk aan de macht kwam, namen ze de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest aan. Daarvóór werd niemand ooit één keer gedoopt in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Het is een Katholieke traditie.

160 Luther bracht er heel wat uit mee vandaan. Wesley bracht het overige mee, wij hebben er nog steeds van. En in de Katholieke catechismus, die het Geloof van onze Vaderen wordt genoemd, staat geloof ik op bladzijde 144: "Zal een Protestant worden gered?" Er staat: "Misschien enigen van hen. Ze beweren volgens de Bijbel te leven maar ze houden nog steeds de Katholieke leer aan. De Bijbel, de eerste Katholieken doopten in de naam van de Vader – in de Naam van de Here Jezus Christus, maar wij nemen de ernst daar van weg en maken ervan Vader, Zoon, Heilige Geest, en de Protestanten erkennen dat." Er staat: "Misschien zullen er enigen van hen worden gered." Maar niet daardoor! In orde.

82 Bestaat er meer dan één wereld?

161 Ja, er zijn werelden en werelden. Hebreeën, het eerste hoofdstuk, het tweede vers; Hebreeën, het elfde hoofdstuk en het derde vers. Er zijn werelden en werelden. God schiep de werelden, w-e-r-e-l-d-e-n, werelden.

83 Bestaat er meer dan één hemel?

162 Ja. In 1, in 2 Korinthe 12:3 zei Paulus dat hij een man kende die werd opgetrokken tot in de derde hemel. En er staat meer over in Openbaring, enzovoort. Ik moet me nu gaan haasten want ik ben al over mijn tijd heen om te eindigen. Is het in orde als ik de overige gewoon voorlees en in het kort commentaar geef? (In orde!)

84 Gaan baby's in Christus in de opname?

163 Absoluut, als hij een baby is, is hij wederom geboren. Het doet er niet toe hoe jong hij is, hij zal zeker omhoog gaan. Ziet u?

85 Waarom zou Christus aan mij verschijnen toen ik op het punt stond de sacramenten te nemen?

164 Wel, uw hart was ongetwijfeld goed afgestemd en u kwam eerbiedig naar God toe om dit te doen; en daarom verscheen Hij aan u. Kijk, dat is de enige reden die ik weet. Ik zou er niets meer over kunnen zeggen dan dat. Laat mij zien.

     Als wij gered waren vóór de... (O, o, wij willen hierbij niet stoppen, wel?)

86 Als wij gered waren vóór de grondlegging der wereld, bestonden wij toen?

165 Beslist! In Openbaring 13:8 staat dat u was gered en uw naam geplaatst in het levensboek van het Lam voordat de wereld zelfs was geschapen. En in Efeze 1:4 en 5... Laat me dat even lezen; het zal maar even duren zodat u ziet dat ik het niet zomaar aanhaal, ik zal – ik zal... In orde, hier is het; laten we dit lezen:

     Gezegend zij de God en Vader... (Efeze, het eerste hoofdstuk en het derde vers.) Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

     (Luister!) Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. (Natuurlijk omdat Christus voor ons stierf.)

     In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil,...

166 Nu, in het boek Openbaring... Ik heb het hier; laat me het snel opzoeken zodat u ziet dat ik niet zomaar wat aanhaal. Ik wil het voorlezen. Openbaring 13:8, luister hier snel naar:

     En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert [Engels: "vóór" – Vert] de grondlegging der wereld. (Dat is wanneer het gebeurde. In orde.)

87 Waren wij toen geesten?

167 Nee, toen waren wij zelfs nog niets, maar we bestonden in Gods gedachten. En Hij sprak het en toen materialiseerde het zich. Jezus werd geslacht vóór... Hoevelen weten dat de Bijbel leert dat Jezus Christus het Lam was dat vóór de grondlegging der wereld werd geslacht? Waarom? God sprak het, en toen Hij het sprak, was het al zo goed als beëindigd. En toen Hij mij zag, Hij u zag voor de grondlegging der wereld, toen waren wij slechts figuurlijk in Zijn gedachten. Toen we dan op de aarde kwamen, waren we zowel mannelijk als vrouwelijk, man en vrouw. Hij scheidde de vrouwelijke geest van de man en maakte er de vrouw uit en liet de mannelijke geest achter in de man.

168 Wanneer u een vrouw ziet handelen als een man is er iets verkeerd. Als u een man verwijfd ziet handelen als een vrouw is daar iets verkeerd.

169 Toen nam Hij uit de zijde van de man een rib en maakte er een hulp voor hem van en die twee zijn één.

170 Maar voor de grondlegging der wereld werden onze namen... Toen het Lam werd geslacht, werden onze namen op het boek geplaatst, want in Gods gedachten voorzag Hij ons en bestemde Hij ons voor door Zijn voorkennis vóór de grondlegging der wereld. O broeder, zou dat niet maken dat de gemeente opstaat om door de gangpaden te gaan rennen? Denk daar aan. U, die bent wedergeboren, God plaatste vóór de grondlegging der wereld uw naam in het levensboek van het Lam. Christus stierf en zond de Heilige Geest hierheen om u te roepen tot eeuwig leven. U hebt het ontvangen; Hij verzegelde u. U bent daar tot de dag van uw verlossing. Halleluja!

171 Over volhouden gesproken. Het is niet of ik het volhoud, het is de vraag of Hij heeft volgehouden. Het is niet wat ik heb gedaan; het is wat Hij heeft gedaan. Het is niet: "Ik stop met roken, ik stop met liegen; ik stop met stelen"; het is dat Hij voor mij stierf. En Hij nam mijn geest uit mij vandaan en veranderde mij in een nieuwe schepping.

     Nu, de volgende vraag die er onder zit is... Snel nu, zodat we dit krijgen.

88 Wat is het verschil tussen lichaam, ziel en geest?

172 Het lichaam is het vlees waar u naar kijkt, dat moet wegrotten. Het werd geboren uit sexueel verlangen van vader en moeder. Het moet wegrotten. Het deugt niet. Het zal daarom in de nieuwe geboorte, in de opstanding, als u opnieuw in een nieuw lichaam wordt voortgebracht, komen door Gods scheppende kracht, die zal spreken zoals Hij bij Adam deed en u zult voortkomen.

89 Wilt u alstublieft uw theorie uitleggen dat Eva door de duivel van Kaïn in verwachting raakte?

173 Dat heb ik nimmer gezegd; ik zei dat Eva Kaïn ontving van de slang. In Genesis 4, het eerste vers, staat duidelijk dat Adam zijn vrouw Eva bekende; en zij ontving en baarde Kaïn en zei: "Ik heb een man van God ontvangen." Absoluut! Al het leven moet van God komen. John Dillinger kwam van God. Adolf Hitler kwam van God. Iedere... George – George Whitfield kwam van God evenals Bob Ingersol. Iedere persoon komt van God.

174 Maar wat ik zei is dit, en ik wil zien dat iemand dit neerhaalt. Ziet u? De Bijbel zei dat Hij zou brengen (in Genesis 3:8)... Ik... De... Toen de vraag werd gesteld hoe Eva was – er iets met haar was gebeurd, ze had contact gehad met de slang... Nu was de slang geen slang; hij was een dier, de listigste van al wat in het veld was. Er was niets...

175 Tegenwoordig is de wetenschap op zoek naar een bot van een dier dat de mens en de aap met elkaar in verband brengt. De dichtstbijzijnde die ze hebben is de chimpansee. Ze kunnen geen bot vinden. Dat zullen ze ook nooit, want het is een slang. Het is een openbaring van God.

176 Let op! De slang was zoals een prehistorisch mens, iets wat dicht bij God stond – of dicht bij de mens. En dat is de hele zaak. Als het met enig ander dier had kunnen gebeuren, dan zou Satan naar hen zijn gegaan, maar het zaad zou zich niet hebben kunnen vermengen met de vrouw. U kunt een menselijk zaad met geen enkel dierlijk zaad laten kruisen. Dat werkt niet. Maar dit dier dat wel met het zaad kan kruisen is volkomen verdwenen. God veranderde hem in een slang. Maar onthoud dat...

     Hij zei: "Waarom hebt u zich verborgen? Waarom hebt u uzelf met vijgenbladeren bedekt?"

     Toen begonnen ze elkaar de schuld toe te schuiven, zoals in het leger. "Wel," zei Adam, "de vrouw die U mij hebt gegeven, heeft mij verleid om van de vrucht te eten."

177 En de vrouw zei: "De slang heeft mij verleid." Nu, wat betekent verleiden? "Zij – hij verleidde mij."

178 En God zei: "Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en het zaad van de slang." Zaad! De slang had een letterlijk zaad en het kwam door Kaïn. Via Kaïn kwamen al de knappe, opgeleide mensen, tot aan de zondvloed toe. En daar achteraan kwam Abel, die werd gedood, en Seth kwam in zijn plaats om de dood, begrafenis en opstanding van Jezus te vertegenwoordigen. En van hem kwamen de eenvoudige mensen vandaan, schaapherders, enzovoort, de mensen die God vreesden. En Jezus zei dat de kinderen dezer wereld wijzer zijn, knapper, dan de kinderen van het Koninkrijk. Dat is juist!

179 We kunnen ons niet met hen meten. Probeer uzelf niet op te werken om aan hen gelijk te zijn. Verneder uzelf voor God. Verlang er niet naar om knap en wijs te zijn. Verlang er slechts naar om Jezus te kennen en laat het gaan, want daarin ligt vandaag het zaad van de slang. Mensen scheppen er over op dat wetenschappers en knappe mensen, hoog opgeleiden, en grote geleerden, tot hun kerken behoren. Ik zou liever een man hebben die God echt kent, al kent hij zijn a-b-c niet, dat hij tot mijn kerk behoort (juist!), zolang hij maar het zaad van Christus is.

180 Het vrouwenzaad, het vrouwenzaad dat Christus was. Maria bracht de Christus voort. En het slangenzaad wat Kaïn was, kwam door tot aan Judas Iskariot. Daar precies werden beiden, Jezus en Judas geïncarneerd, God en de duivel. Aan het kruis van Calvarie stierven vier mensen. Aan beide zijden van Jezus was een dief en Judas hing zichzelf op aan een wilde vijgenboom, wat een kruis is: "Vervloekt is een ieder die hangt aan een boom."

     Er was één dief die zei: "Indien Gij de Zoon van God zijt, haal ons er af."

181 De ander zei: "Here, wij hebben het verdiend, wij ontvangen straf; U hebt niets gedaan. Gedenk mij wanneer U in Uw Koninkrijk komt."

     Jezus zei: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn."

182 Daar was Jezus, de Evangelieprediker, predikend aan het kruis. Daar was Satan die terugging naar de hel waarbij hij het zaad van de slang meenam, de ongelovige. Daar was God die terug ging naar de hemel en de bekeerde zondaar met Zich mee nam, het zaad van de vrouw. Beslist!

183 Het was niet het zaad van de duivel; het was het zaad van de slang. En de slang had een zaad; de Bijbel zei dat hij een zaad had. En vandaag bestaat het nog steeds, het zaad van de slang. Tot zover.

     Welnu, u kunt mij daar meer vragen over stellen. Als we maar tijd hadden, ik heb al de antwoorden voor u, en...

90 Wilt u alstublieft verklaren wat het betekent bij: "Zondigt niet" in 1 Johannes 5:18?

     My, hier hebben we het precies, geloof ik, hier. Misschien is het... Ik heb het, sloeg het meteen op. Misschien wilde de Heer dat ik het lees. In orde, 1 Johannes:

     Wij weten dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt;...

184 Beslist niet! Ik heb dat zojuist behandeld. Hij kan niet zondigen, hij is uit God geboren. "Zondigt niet", hij kan niet zondigen, het zaad blijft in hem. Een ander Schriftgedeelte waar u naar zou kunnen verwijzen is Romeinen 4:8, 4 en 5 tot 8, waar God... David, liever gezegd, sprak jaren geleden en zei: "Zalig is de man die God de zonde niet toerekent (zie?), want hij kan niet zondigen."

     Nu hebben we er nog één over en dat is dan alles. Laat eens zien!

91 Broeder Bill, wat is het verschil tussen hoererij en overspel; Mattheüs 19:9?

185 Jezus zei in Mattheüs 19:9: "Wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt, behalve in het geval van hoererij, pleegt overspel." Het verschil tussen hoererij en overspel – het woord kan voor allebei worden gebruikt. Maar om duidelijk te maken waar Hij over sprak, was dat een ongetrouwde vrouw geen overspel kan plegen omdat ze geen echtgenoot heeft om overspelig tegen te zijn. Het is wat haar betreft onreinheid. Als ze dat heeft gedaan moet ze dat aan haar man belijden voordat ze gaan trouwen. Doet ze dat niet, en haar man ontdekt dit later, dan heeft hij een recht om haar weg te zenden omdat ze een valse eed aflegde. Want in de Bijbel staat: "Laat het goed...", of in het ritueel staat: "Laat het u bekend zijn (ik heb het in de mijne) dat als er een stel trouwt op een andere manier dan Gods Woord toestaat, dat hun huwelijk niet rechtsgeldig is. Ik wil u verordenen en u beiden bevelen het nu te belijden, omdat u er beslist in de dag van het oordeel voor zult moeten antwoorden, wanneer de geheimen van alle harten zullen worden openbaar gemaakt, of iemand van u beiden enige verhindering heeft waardoor u niet rechtmatig in het huwelijk verbonden kunt worden." Daar bent u er. Ziet u?

186 Hoererij [of 'ontucht' – Vert] is dus wat een meisje doet wanneer ze onrein leeft, dat is ontucht, want ze heeft geen man. Maar wanneer ze gehuwd is en ze leeft dan op die manier, dan pleegt ze overspel ten opzichte van haar man.

187 Niet lang geleden kwam er een vrouw en ze zei: "O, ik heb dat allemaal beleden." Ze was nerveus, was overspannen en zei: "Dat heb ik God allemaal beleden."

188 Ik zei: "U moet het aan uw man belijden. U pleegde geen overspel tegen God, het was tegen uw man." Dat is juist.

189 En wanneer een man een vrouw trouwt en ze heeft onrein geleefd voordat ze met hem trouwde en dan komt ze naar hem toe – al zijn ze nog zo lang getrouwd – en dan komt ze naar hem toe en zegt: "Schat, ik wil je iets vertellen. Ik ben met een andere man op stap geweest, ik heb het je nog niet eerder verteld." Jezus zei dat hij het recht had om haar weg te zenden en iemand anders te trouwen, want ze waren om mee te beginnen niet getrouwd omdat ze hem valselijk een leugen vertelde.

     Nu is er hier nog iets... Dank u.

92 Verklaart u alstublieft 1 Johannes 5:16.

     1 Johannes 5, we hebben het precies hier:

     Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen.

190 In orde. We gaan... Laten we teruggaan en dit snel nemen, dit is de laatste. Laten we teruggaan naar Markus en dit zal precies verklaren wat de zonde tot de dood is. Daar is zonde tot de dood en u zult zelfs niet bidden voor die zonde. Hoevelen weten dat er een zonde tot de dood is? U bidt er zelfs niet voor. Neem Markus, het derde hoofdstuk van Markus. En nadat we het derde hoofdstuk van Markus hebben gevonden, zullen we snel naar deze ene tekst gaan voordat we eindigen. Laten we gaan naar 3:22:

     En de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul... (Ze zagen Hem de gedachten van de mensen onderscheiden) ... en zij zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit.

     En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? (Welnu, als de duivel kan genezen, hoe kan hij dat dan?) Hoe kan de satan de satan uitdrijven?

     En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden.

     En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen bestaan.

     En als ik... En indien de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet bestaan, doch is hij aan zijn einde.

     Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen.

     Hoe kan hij daar binnengaan, in deze harten en ontdekken wat... (ziet u?) tenzij het van God komt?

     Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben;

     maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. [Engels: "maar is in gevaar van eeuwige verdoemenis" – Vert] (Dat is de afscheiding!)

     Immers... (Waarom zei Hij dit?) Immers, zij zeiden: Hij heeft een onreine geest.

191 Ze noemden de Geest van God die deze wonderen in Christus deed – ze zeiden dat het de geest van de duivel was die dat deed; Jezus zei dat dit de onvergeeflijke zonde is. En als u iemand ziet... Bid... bid niet voor hem als hij grappen maakt over de Heilige Geest en tegen de Heilige Geest spreekt; u wordt zelfs verboden om voor zo'n persoon te bidden. Begrijpt u dat? Want er bestaat zonde tot de dood. Er bestaat slechts één zonde. Jezus zei dat allerlei zonden de zonen der mensen vergeven zullen worden, maar het lasteren van de Heilige Geest zal niet worden vergeven.

192 Nu zeggen mensen: "Wel, het lasteren van de Heilige Geest... Wat is lasteren?" Het betekent: "Er over praten, belachelijk maken, er grappen over maken, lasteren." In orde!

193 Hoe lasterden ze Hem? Door te vertellen dat de Heilige Geest die in Hem was, die Hem liet handelen en de dingen liet doen die Hij deed... ze zeiden: "Hij is bezeten door Beëlzebub, de duivel. Dat is de duivel, een waarzegger in Hem die Hem deze dingen laat doen. Door het zien van de geheimen in de harten van de mensen en Filippus te vertellen dat Hij wist waar hij was voordat hij naar de samenkomst kwam; en door het uitdrijven van boze geesten, en dergelijke dingen te doen, dat doet Hij door Beëlzebub en Hij is een duivel." En Jezus zei dat deze zonde nimmer vergeven zou worden; dus dat is de onvergeeflijke zonde waar nimmer voor gebeden kan worden. Het kan nimmer worden vergeven. Een man of een vrouw die dat doet, heeft zichzelf voor eeuwig en altijd wegverzegeld uit de tegenwoordigheid van God; geen vergeving.

     Hebt u Hem lief?

Ik min Hem, ik min Hem,
Omdat Hij mij eerst liefhad,
En betaalde voor mijn redding,
Op Calvarie's kruis.

194 Luister, u bent zo fijn geweest en het was ruw en het duurde lang. U zit hier nu in deze kerk vanaf 19.30, 20.30, 21.30, tweeëneenhalf uur zit u in deze hete kerk. U deed dat niet alleen maar om daar te zitten. En ik schat dat acht en negentig, negen en negentig procent van de samenkomst gedurende die tijd op z'n plaats is blijven zitten. Ik wil dit zeggen: Jeffersonville, ik voel dit, dat ze haar dag van genade heeft weggezondigd. Dat geloof ik. Ik geloof dat de hele Verenigde Staten dat heeft gedaan, maar ik heb enige van de trouwste vrienden die er op de wereld zijn, precies hier in Jeffersonville. Ik heb hier mensen die voor me zouden willen sterven.

195 Welnu, op een hete avond zoals deze, met vreemden die in onze poorten zijn, vertel mij waar iemand zou willen zitten om naar een persoon te luisteren die misschien over Schriftplaatsen spreekt, waarvan ze zelfs niet geloven zoals ik het heb uitgelegd, maar ze waren eerbiedig en godzalig genoeg om er naar te blijven zitten luisteren. Moge u lang leven. Wanneer de sterren tot stof zijn vergaan, moge u dan doorleven in Christus Jezus. Moge God in alles voorzien waar u behoefte aan hebt. Moge Hij u het verlangen van uw hart geven. Als u gelooft dat ik Zijn dienstknecht ben en gelooft dat mijn gebeden u kunnen helpen, laat dan de God des hemels die Zijn Zoon Jezus Christus opwekte om de verzoening van onze zonden te zijn, om in onze plaats te sterven, moge Hij die almachtig is, Hij die alomtegenwoordig is en nu in dit gebouw hier – moge Hij u het verlangen van uw hart geven is mijn oprecht gebed voor elk en ieder van u. En ik hoop in een land waar de zon nimmermeer op u zal schijnen om u te verschroeien, waar de hete winden nimmermeer zullen waaien, daar hoop ik miljoenen jaren meer te hebben om met een ieder van u in het Koninkrijk van God te zitten en te spreken over de eeuwige dingen van deze avonden en hoe we over deze zaken bij elkaar zaten. Dat meen ik met alles wat in mij is, met mijn gehele hart. Ik bid dat God dat aan u zal geven, aan iedereen.

196 Moge Zijn genade met u zijn. Moge Hij u van uw ziekte genezen. Moge Hij u de doop van de Heilige Geest geven. En ik zeg dit nu zonder enige geringschatting, zonder... Als ik enige aanstoot heb gegeven bij iets wat ik heb gezegd over het zaad van de slang, de doop in Jezus' Naam, welke dingen...

197 Nu zegt iemand: "Broeder Branham is iemand van de Eenheid." Beslist niet; ik ben niet van de Eenheid. Ik geloof niet dat Jezus Zijn eigen Vader kon zijn. Ik geloof dat Jezus een Vader had en dat was God. Maar God woonde en verbleef in dit lichaam, genaamd Jezus, en Hij was Immanuël, God met ons. En buiten deze God bestaat er geen andere God. Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest... Vader, de Heer; Zoon, Jezus; Heilige Geest, Logos, Geest van God. Vader, Zoon en Heilige Geest, Here Jezus Christus; dat is Hem. En in Hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk.

198 En ik geloof zonder enige schaduw van twijfel, in liefde tot u, ongeacht of u gedoopt blijft in de Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest – besprenkeld, overgoten of wat u maar wilt – ik bid God met mijn gehele ziel en lichaam dat u en ik elkaar zullen ontmoeten in Gods Koninkrijk en dat God het over het hoofd wil zien als ik fout ben en het uwe over het hoofd wil zien als u verkeerd bent. Maar in... naar mijn eigen overtuiging van de Schrift, om te maken dat de roos wordt geraakt van Genesis tot Openbaring beveel ik u te worden overgedoopt in de Naam van Jezus Christus als u dat nog niet hebt gedaan.

199 En als u de Heilige Geest niet hebt ontvangen en uw leven voelt niet lieflijk aan, ongeacht of u in tongen hebt gesproken, of u hebt gejuicht, of u op en neer hebt gesprongen, of u handen op de zieken hebt gelegd en dat zij herstelden, al hebt u allerlei wonderen en tekenen gedaan, als u de vruchten van de Geest niet in u hebt: van liefde, vreugde, vrede, lijdzaamheid, goedheid, nederigheid, vriendelijkheid, geduld, geloof, en al deze dingen, dan beveel ik u en vermaan ik u ernstig in de Naam van Jezus Christus niet op te houden met bidden totdat de Heilige Geest op u komt! Ongeacht hoeveel u in tongen hebt gesproken, hoeveel u hebt gejuicht, hoe lang u een kerklid bent geweest, als u hier bent geweest, alles wat u hebt gedaan zal er niets toe doen totdat Christus, de Heilige Geest, Zijn plaats inneemt in uw hart en u dood bent voor de dingen van de wereld en opnieuw gaat leven voor Christus.

200 God zegene u is mijn gebed. Laten we nu op onze voeten gaan staan. O, dit is een fijne samenkomst. U bent zo goed, ik vind het erg u te verlaten terwijl u hier zo staat.

     Kleine Edith daar achter aan viert haar verjaardag. Edith, kan ik zeggen hoeveel je... Ik ga maken dat broeder Neville dit voor jou inzet. We zullen eens uitzoeken hoe oud deze jongedame is; achtendertig jaar oud. God zegene je. David, geef ons een – ik bedoel Teddy, geef ons de toon aan van Happy Birthday To You. In orde, als je wilt.

Happy birthday to you;
Happy birthday to you;
Happy birthday, zuster Edith;
Happy birthday to you.

     Nu, laat de hele samenkomst samen zingen Never Grow Old. Kom, allemaal samen nu.

Nimmer ouder worden, nimmer ouder worden,
In het land waar we nooit ouder zullen worden;
Nimmer ouder worden, nimmer ouder worden,
In het land waar we nooit ouder zullen worden.

In dat lieflijke toekomstige,
Zullen we elkaar ontmoeten op dat prachtige strand;
In dat lieflijke toekomstige,
Zullen we elkaar ontmoeten op dat prachtige strand.