Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-BookPrint
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
pdf Download PDFPDF is het meest ondersteunde formaat met absolute pagina indeling. meer info...
xps Download XPSXPS is een relatief nieuw formaat dat vanaf Windows 7 gelezen kan worden zonder extra software te installeren. meer info...
printPrint
book Download PDFPDF ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...
xpsbook Download XPSXPS document ingedeeld als printbaar boekje (dubbelzijdig printen en in het midden vouwen en nieten). meer info...

Geloof is het zesde zintuig

Door William Marrion Branham

1 Het verlost en bevrijdt ons van onze vijf zintuigen waar wij in het begin in werden geplaatst. En door dat vijfde zintuig van de vijf zintuigen hier beneden, viel de mens daar met die zintuigen door zijn begeerte.

     Nu, merk op dat deze zintuigen u slechts gegeven werden om contact te maken met uw aardse tehuis, zodat u kunt zien, proeven, voelen, ruiken en horen.

     Maar ze zijn in geen geval om u te leiden. En nu, dikwijls... Wat als ik weiger om nog langer te zien. En ik verbind gewoon mijn ogen en zeg: "Ik weiger te kijken." In orde, dan kunnen mijn ogen mij niet meer dienen. Wel, dan zal ik uiteindelijk blind worden. En wanneer dan mijn zoon er aankomt, zal ik zijn ogen verbinden en zeggen: "Nee meneer, er is niet zoiets als zicht." Ik zal gewoon zijn ogen verbinden en hem niet laten zien. Hij zegt: "Mijn vader vertelde mij dat er niet zoiets is als zicht, daarom zal ik de ogen van mijn zoon verbinden." Wel, wat er vervolgens zou gebeuren, is dat ons nageslacht blind geboren zou worden. Dat is juist. Als u uw zes zintuigen niet gebruikt, worden ze gevoelloos. Ze zullen helemaal niet meer werken.

2 Broeder, dat is wat de kerk heeft gedaan met het zesde zintuig waar God hem in heeft geplaatst. Hij heeft eenvoudig zijn geloof in tekenen en wonderen van zich afgezet. En de dingen die contact maken met God – door hem de Heilige Geest en dingen te geven – die heeft hij hier of daar weggezet totdat de zaak is dood gegaan. Dat is juist. Hij weet niet hoe hij het moet gebruiken. Het betekent gewoon niets meer voor hem.

     Je zegt: "Wel, God is een Geneesheer."

     "O, hoe zit het daarmee, 'God is een Geneesheer'?"

     Als Hij ooit een Geneesheer was, dan is Hij nog steeds een Geneesheer! Als Hij ooit een Verlosser was, is Hij nog steeds een Verlosser. Als Hij ooit God was, is Hij nog steeds God. Dus u ziet dat het een gebrek aan geloof is wat in de mensen gepredikt is, waardoor zij dat zesde zintuig, hetgeen geloof is, ongebruikt laten.

3 En gedurende het jaar krijgen ze een gebrek, worden ziek, en rennen naar de dokter, en zeggen: "Dokter, o, er is iets verkeerds met mij." De dokter kijkt ernaar, zegt dat hij het zal proberen. De man, een goede eerlijke dokter, zal gewoon zo geduldig werken als hij maar kan, met al de kracht die God hem zal geven om te opereren en dingen te doen die hij zou moeten doen om u te helpen; vervolgens wordt het erger. Wel, hij zegt: "Ik moet het u wel vertellen. Er is niets wat ik nog kan doen. Als u naar een andere dokter wilt gaan, ga hem bezoeken." Wel, dan gaat u naar een andere dokter; hij zal zeggen: "Nee, er kan niets worden gedaan. Het is te ver gevorderd."

     Nu, dat is de tijd. Dat is het moment om een beroep te doen op het zesde zintuig. Dat is de tijd om God te aanvaarden. Dat is de tijd om te vertrouwen op de Geest van geloof die God in u geplaatst heeft.

4 En nu, wanneer het zo is dat mensen zolang zijn onderwezen om er tegen te zijn, dan maakt dat het moeilijk. Broeder Boze vertelde mij vandaag, hij zei: "Broeder Branham, ik besefte nooit waar u zich tegen verzette." Zie? U beseft niet wat het is, wat een moeilijke zaak het is wanneer je het naar voren brengt, en de kracht van God zo werkelijk voor de mensen neerkomt dat zij ernaar kunnen kijken en de Geest onder de mensen zien bewegen en dingen zien doen, en sommigen zullen daar zitten en zeggen: "O, als u slechts dit doet, of dit doet, of dat doet – of een of ander iets – misschien zou dat mij helpen."

     O, broeder, als dat zesde zintuig zou kunnen begrijpen waar wij deze week over hebben gepredikt (amen), over de Heilige Geest! God deed deze belofte. Christus deed de belofte. Wij namen het deze week door in de Schrift, van voor naar achter en van achter naar voor, en doorzochten het totdat wij wisten dat God beloofde te doen wat Hij vandaag aan het doen is: het bovennatuurlijke. Nu, echt werkelijk geloof zou dat zien en er een houvast op krijgen, en alle duivels uit de hel zouden hem er nooit bij vandaan kunnen schudden.

     Maar wij struikelen erover. Het wordt niet genoeg gebruikt. Wij vertrouwen teveel op de vijf. En doorgaans zegt vijfennegentig procent van de mensen, of meer, zodra zij zien dat het is afgelopen met de vijf zintuigen: "Wel, het is allemaal voorbij. Graaf mijn graf; maak mijn kist gereed." Zie?

5 O, ik dacht aan een kleine vrouw hier die ik een dag of twee geleden ontving voor een interview. Ik zie hen hier nu niet. De naam van de man is (klinkt Duits) Dorch, Dash, of Doughish. En zijn vrouw had een droom, en zij kwam mij de droom vertellen. En ze zei: "Broeder Branham, ik droomde dat de duivel naast mijn bed verscheen. En hij keek naar mij en begon schele gekke gezichten naar mij te trekken, en zei: 'Nu heb ik je.'" En ze zei: "Ik... Er gebeurde gewoon iets met mij. En ik sprong uit bed en zei: 'Maak dat je hier wegkomt duivel, in de Naam van Jezus.' En ik begon achter hem aan te rennen, en hij rende het huis uit." En ze zei: "Ik begrijp niet wat dat betekent."

     Toen gaf de Heilige Geest, Die tegenwoordig was, de uitlegging. Een korte tijd daarna kreeg haar man een hartaanval. En toen zij haar man zag vallen – en hij is een man op leeftijd, een zware man – sloegen zijn handen naar achter en zijn ogen verstarden. De dood kwam hem halen. Maar God was nog niet klaar met hem. En het geloof van die kleine vrouw rees op en ze zei: "Dat neem ik niet! Ik roep voor zijn leven in de Naam van Jezus Christus." Hij werd gezond. Zie?

     Waarom? Dat zesde zintuig rees op, op dat cruciale moment op die tijd wat haar geloof gaf. God had haar de droom gegeven hoewel het haar nog niet was verklaard. Maar ik zei: "Daar is uw uitlegging." En de kleine vrouw begon gewoon te schreeuwen en God te prijzen. Ze zei: "Dat is precies de wijze waarop het gebeurde." Zie? Dat is... Nu, dat gaat over in genade. Zie? Gaf haar de droom hoewel ze zelfs niet wist wat het betekende. Maar God is hoe dan ook dankbaar en trouw om zijn mensen op de hoogte te houden.

6 Als wij slechts geestelijk zouden zijn en dat zesde zintuig zouden gebruiken, dan... O, hoeveel dingen zouden wij kunnen ontlopen, hoeveel dingen zouden wij weten als de gemeente op orde was, waar de geesten en gaven van de gemeente zouden werken. Wij zouden Ananias en Saffira overal hebben liggen. Dat is juist. Zonde zou uit de gemeente verwijderd zijn.

     Maar wij worden zo aardgebonden met onze zintuigen, gewoon zo: "Wel, als ik het niet kan zien, als ik niet..." En dan die zintuigen... de duivel gaat in die zintuigen. En hij zal u iets laten zien met uw ogen om het dan toch niet te geloven. Omdat u dikwijls uw ogen zo lang hebt dichtgehouden dat u blind bent geworden.

7 Een kerel sprak eens tegen mij, zei: "Sla mij met blindheid; sla mij blind! U gelooft in Goddelijke genezing, dezelfde Heilige Geest Die Paulus predikte. Sla mij met blindheid." Ik zei: "Dat kan ik niet, want u bent al blind." Ik zei: "Uw vader de duivel deed dat lange tijd geleden. (Zie?) U... u... u bent al blind." Want de Bijbel zei dat hij blind is. Dit Evangelie is... als het verborgen is voor iemand, dan is het voor degenen die blind zijn, die niet hebben geprobeerd hun zintuigen te gebruiken. Het zintuig dat God hun gaf. Dat zintuig – als het wordt gebruikt – is een zintuig van bevrijding wanneer de andere vijf falen. Door dit zintuig zijn er grote dingen gedaan.

     Hier enige tijd geleden in een van mijn samenkomsten kwam er een dame over het podium heen. En zij had een maagzweer die bloedde. En de Heilige Geest begon te spreken (waarvan zij wist dat ik dat niet kon doen) en vertelde haar wie zij was en waar zij vandaan kwam. Zij had een maagzweer. Toen Hij daarmee klaar was, zei Hij: "ZO SPREEKT DE HERE, u bent genezen." En zij ging naar huis.

8 En daar was een dame [Leeg gedeelte op de band – Vert] uit haar buurt een stuk verderop in de gebedsrij. Toen zij kwam... Zij had een gezwel op haar keel. En toen de gebedsrij tot haar gekomen was, zei Hij tegen haar, vertelde haar wie zij was, waar zij vandaan kwam en alles erover. Ze zei: "Dat klopt."

     Sprak: "ZO SPREEKT DE HERE, u bent genezen." En toen gingen die twee vrouwen die avond samen naar huis. Ze voelden zich niet anders.

     Dat heeft er niets mee te maken. Dat heeft er niet één ding mee te maken, of u het nu voelt of niet. U moet niet... Gaat u bij deze gevoelens vandaan. Als u daarop zult gaan vertrouwen... u kunt daar niet op vertrouwen. Want het is het bewijs van de dingen die u niet ziet, proeft, voelt, ruikt, of hoort. Het is een ander zintuig.

9 Kijk wat er gebeurde. Ongeveer twee weken gingen voorbij. Deze vrouw met de maagzweer probeerde te eten, en het leek wel of ze zou sterven. Maar ze bleef volhouden. Ze zei: "Er is iets bovennatuurlijks mee. Want die man zag me nooit eerder in zijn leven, en toch vertelde hij mij wie ik was. En het moet van God zijn, want het komt overeen met de Bijbel." Zie? En ze zei: "En ik ken die man. Ik hoorde hem prediken en hij is ongeschoold. Hij weet niets van deze dingen en vertelde mij er alles over. En dezelfde man zei: 'ZO SPREEKT DE HERE.' En als hij een dienstknecht van God is, zou hij dat niet kunnen zeggen als hij het slechts dacht. Het is de Heilige Geest Die door hem heen spreekt dat je genezen bent."

     En zij hield vol, en haar man was een Christen, haar kinderen... En ze zei... En ze ging haar kleine vriendin bezoeken die de knobbel had, een straat verderop: geen verschil. Maar beiden namen zich in hun hart doelbewust voor dat zij hadden geaccepteerd dat dit God was; en dat was alles.

10 Op een ochtend waren de kinderen naar school en zij stond de afwas te doen. En zij kon bijna niets eten want de maagzweer zou haar gewoon verbranden. Ze was de vaat aan het wassen, en ze zei: "Opeens kwam er een echt koel gevoel over haar heen." En ze ging door, dacht: "Wat was dat? Ik voelde mij zo eigenaardig, echt een licht en koel gevoel." Wel, zij ging gewoon door met de afwas.

     Enkele ogenblikken later kreeg zij echt honger. Dus ging zij naar de tafel... En de kinderen hadden wat havermout in een schaaltje achtergelaten. Dus schepte ze wat havermout in een lepel en at het op, en een stukje toast. Ze dacht: "Wel, zoals gewoonlijk zal ik het, misschien binnen een paar minuten, eruit gooien." En toen ging zij verder. Wat er vervolgens gebeurde, was dat het in orde was. Ging door... Ze bleef in orde. Toen liep ze er weer heen en at opnieuw. Het was in orde. Toen had zij werkelijk een gastronomisch feest. Ze ging naar het fornuis en bakte een paar eieren, een berg bacon, nam een kop koffie, en toen at ze echt. Zij ging nog even door met de afwas. Toen stond zij op. Ze voelde zich prima. Ze deed haar handen omhoog en begon God te prijzen, rende de straat af; ze ging haar zuster vertellen wat er was gebeurd. Toen ze daar aankwam, liep deze kleine dame over de vloer terwijl ze het laken zo hard als zij kon, uitschudde. Ze zei: "Wel, wat is er aan de hand, zuster?" Ze zei: "Kijk, dat ding is van mijn nek af gegaan. Ik kan hem niet in het laken vinden. Ik kan hem helemaal nergens vinden." Het was weg.

     Hoe kwam het? Omdat zij vasthielden aan dat zesde zintuig van het Woord van God dat geen "nee" als antwoord zou accepteren. Zij kwamen twee maanden daarna naar de samenkomst, allebei, toonden mij hoe zij waren genezen en alles. Hoe kwam het? Het zesde zintuig, dat zesde zintuig, dat zintuig van kracht, de zaak die hen bevrijdde. Niet omdat ik had gebeden , maar omdat zij geloofden. Dat is het. Dat deed het.

11 Nu, zij waren ginds bij de Cadle Tabernakel in het noorden van Indianapolis, of vanuit hier is het naar het zuiden, richting Indianapolis. Zij hadden een jongen die polio had gehad. En zij brachten... Nadat de dochter van Rediger was genezen... Broeder Redigers dochter zat daar buiten in de kolenschuur. Ze probeerden haar vast te houden. Ze was krankzinnig geworden.

     Hoevelen hier herinneren zich B.E. Rediger, de herder van de Fort Wayne Evangelie Tabernakel? O, sprekend over mannen die geloofden in genezing! De tijd van broeder Bosworth... Herinnert u zich hem niet, doctor Sullivan? Een zeer fijne man.

     En zijn dochter zat daar buiten; ze was krankzinnig geworden door een hersenziekte die haar zus had gedood. En ze was een mooie vrouw. Het was op Paasmorgen. En haar moeder zat daar buiten. En nadat ik met de gebedsrij klaar was, zei iemand: "Er is hier buiten een dame in de kolenschuur van de kerk met haar dochter." Zei: "Het is mevrouw B.E. Rediger van de Fort Wayne Evangelie Tabernakel."

     Ik dacht: "Wat, B.E. Redigers vrouw en dochter in mijn kolenschuur?" En ik ging erheen. En daar zaten ze op kleine oude bankjes die daarin waren gegooid van de zondagsschool met kranten... Daar zat een mooi meisje, zo'n achttien, twintig jaar oud, haar haar uittrekkend op die manier, zeggend: "Een nikkel is een nikkel. Een cent is een cent. Nikkel is een nikkel. Een cent gespaard, een cent verdiend, een cent gespaard. Een nikkel verloren, een nikkel verloren." Zo ging ze maar door, aan haar haren trekkend, zo maar door.

12 Ik zei: "Mevrouw Rediger"... Ik zei: "Bent u mevrouw Rediger?"

     Ze zei: "Dat ben ik."

     En ik zei: "Ik ben broeder Branham."

     Ze zei: "Wel, fijn om u te ontmoeten, broeder Branham."

     Ik zei: "Uw man was bijna een idool in mijn hart toen ik een kleine jongen was. Wat een geweldige man." Ze begon te huilen. Ik zei: "Is dit zijn dochter?"

     Zei: "Ja, broeder Branham. We hebben haar overal naartoe gebracht en er kan niets worden gedaan. En haar zuster Romaine stierf."

     Ik zei: "Stierf Romaine daaraan?" Ik zei: "Ik heb thuis allemaal foto's van u en van alles, uw boeken over Levend Water enzovoorts, die broeder Rediger schreef." Ik zei: "Wel, toen ik zelfs nog maar een jongen was, was hij een groot man. Ik was gewoon naar hem te luisteren op de radio." Ik zei: "Is dit zijn dochter?"

     Ze zei: "Dat is zijn dochter."

13 Iets kwam op mij. Haar vader gestorven en begraven. Ik liep naar... Dat zesde zintuig begon te bewegen. Ik zei: "Satan, je kunt haar niet langer vasthouden. In de Naam van Jezus Christus, kom uit van haar."

     Toen zei de moeder... Ik zei... Ze zei: "Wat moet ik doen?"

     Ik zei: "Ze is genezen; neem haar mee naar huis." Ze zat daar nog steeds: "Een nikkel is een nikkel; een cent verdiend, een cent verloren", enzovoort, zo doorgaande. Ze brachten haar thuis. En de volgende dag kwam zij tot zichzelf, en nu is ze een getrouwde vrouw met een stel kinderen. Wat was het? Vasthoudend aan dat zesde zintuig.

14 Enige tijd geleden (als u een bevestiging wilt van dit getuigenis aangaande wat het zesde zintuig zal doen) waren we bij de... Ik was met broeder G.H. Brown, 505 Victor Street, in Little Rock, Arkansas. En daar was een van de afschuwelijkste gevallen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Broeder Brown (nadat ik probeerde een korte pauze te nemen na heel lang in de gebedsrij te hebben gestaan), zei: "Broeder Branham, hier beneden in de kelder van de gehoorzaal is een van de afschuwelijkste aanblikken die u ooit hebt gezien." Zei: "Die vrouw die was genezen van krankzinnigheid daarginds in Mississippi; haar zoon was soldaat, ze was daar gedurende twintig jaar geweest; kende haar zoon zelfs niet. En zij kwam bij haar volle verstand terwijl ik voor haar bad. Dat zette de zaak gewoon in vuur en vlam. En toen..." Hij zei: "Kijk hiernaar." En ik ging daar naar beneden. En een grote zware vrouw, jong, met haar voeten recht omhoog gestoken, met slechts een paar kledingstukken aan waar zij haar wat konden aantrekken in de instelling, want zij tilde haar voeten nooit op, die gedurende twee jaar niet op de been was geweest. Haar ledematen bloedden. Haar armen bloedden. En zij lag met beide voeten in de lucht, en beide handen zo omhoog.

     En ik sprak tegen de man, ik zei: "Wat is er met haar aan de hand?"

     Zei: "Ze verloor haar verstand, broeder Branham. Ze kreeg een injectie en er gebeurde iets met haar," zei: "precies nadat onze baby werd geboren." En zei: "Het verlamde iets in haar verstand." Zei: "Zij is nu al twee jaar in het instituut." En zei...

     Ik zei: "Hoe komt het dat zij zo bloedt?"

     Zei: "Wel, zij wilden haar niet uit het instituut laten gaan." En zei: "Zij wilden geen ambulance nemen, omdat ze erg wild is." En zei: "Ik huurde een broeder om met zijn Chevrolet te gaan en nam nog vier extra mannen mee. En wij probeerden haar op deze achterbank vast te houden – vier mannen – en zij trapte de ramen eruit en dingen onderweg hierheen (ongeveer honderdvijfenveertig kilometer van het instituut waar zij vandaan kwam)."

     En ik zei: "U bedoelt dat zij daarom zo bloedt..." Ik zei: "Wel, ik zal erheen lopen en haar de handen opleggen."

     Hij zei: "O, doet u dat niet." Zei: "Ze zal u doden." Wel, ik was nog jong in het geloof, en ik was op deze wijze in de bediening gedurende zo'n, o, ik schat dat het omtrent een jaar was. En ik dacht: "God, draagt daar zorg voor." Ik liep over de vloer en zij hield haar handen omhoog... Ik zei: "Hoe maakt u het, zuster?"

15 En het was een goede zaak dat ik op mijn hoede was. Die grote krachtige arm (bezeten door de duivel hebben zij tien keer zoveel kracht)... En zij gaf zo'n harde ruk dat zij mij regelrecht van mijn voeten tilde. En toen ze dat deed, trof mijn voet haar ter hoogte van haar boezem hier en ik rukte mijn hand los. En ik rende bij haar vandaan. Rende zo de trap op en haar man stond daar...

     En zij kwam kruipend op haar rug zoals een slang achter mij aan, maakte er echt werk van mij te achtervolgen op haar rug met haar handen en voeten omhoog, zo voortgaande... Ik kan dat afschuwelijk geluid nog steeds horen: zich voortslepend als een slang over de vloer heen. Ze woog zo'n vijfenzeventig kilo, en ze was zich zo aan het voortslepen. Ze kwam tot daar, draaide zich om, plaatste haar grote sterke ledematen zo tegen de muur en trapte werkelijk hard, raakte een bankje dat daar stond en sloeg de huid van haar hoofd af; een gedeelte van haar hoofdhuid was afgeschraapt; bloed begon er zo uit te stromen. En zij nam het stuk hout die er vanaf gebroken was en gooide het in de richting van haar man waardoor al het pleisterwerk van de muur afsloeg. We moesten wegduiken. Hij zei: "Ik zei het toch." Ik zei: "Ik heb nog nooit zoiets in mijn leven gezien."

     Hij zei: "Wat is dat, broeder Branham?"

     Ik zei: "Dat is de duivel."

     En tegen die tijd kroop ze omhoog en ze zei: "William Branham, jij hebt niets met mij te maken. Ik bracht haar hier." En haar man keek ernaar en zei: "Wel, ze weet zelfs niet wie zij is. Hoe kan... Zij kent u niet." En ik zei: "Dat is zij niet; dat is de duivel. Dat is die duivel."

     En ik zei: "Satan, je beseft en weet dat ik geen macht over jou heb, maar mijn Heer wel, want Hij triomfeerde over jou op Golgotha. En door een Goddelijke gave aan mij gegeven door een engel, die mij vertelde dat ik de mensen oprecht moest krijgen want dan zou niets voor het gebed standhouden..." En ik zei: "In de Naam van Jezus Christus kom uit van haar." Geen verandering.

16 Haar arme man met versleten werkkleding aan sloeg zijn arm om mijn nek heen en begon me te omhelzen. En hij zei: "Wat moet ik met haar doen, broeder Branham?"

     Ik zei: "Breng haar terug naar het instituut, als zij haar willen ontvangen."

     Hij zei: "Wel, hoe denkt u erover?"

     Ik zei: "Het is niet hoe ik erover denk, het is hoe u erover denkt?"

     Hij zei: "Ik geloof dat zij gezond zal worden."

     Ik zei: "Dat is alles wat u hoeft te doen."

     "Ik geloof dat zij gezond zal worden." Die avond op de terugweg hadden ze geen enkele moeite met haar. Toen ze de volgende ochtend binnenkwamen om haar te halen, zat zij rechtop en sprak met de hoofdverpleegster. En de tweede dag werd zij uit het ziekenhuis ontslagen, volkomen normaal en gezond.

17 Zo'n zes maanden daarna was ik in Jonesboro, Arkansas, met Richard Reed bij de Tabernakel van het Ouderwetse Opwekkingsuur in Jonesboro, Arkansas. Het was voorheen een grote Baptistentabernakel met veel meer zitplaatsen dan deze hier, deze plaats. En ik begon met prediken... En ik zag dat iemand daar naar mij bleef zwaaien, en ik wist niet wie het was. En zij kon het gewoon niet langer verdragen. Ze zei: "Herinnert u zich mij?" Had vier of vijf kleine kinderen... En ik zei: "Niet dat ik weet." Ze zei: "Ik heb u ook nog nooit gezien." Ze zei: "Maar ik was de vrouw die op mijn rug lag, kruipend." En haar man was in die zes maanden tijd tot de bediening geroepen, en hij ging uit om het Evangelie te prediken. O my!

     Wat is het? Vasthoudend aan dat zesde zintuig. Geloof had het verteld. Hij zei: "Ik hield dat in mijn hart. Als God zoiets voor anderen kon doen, kon Hij het ook voor mijn vrouw." Hij bleef daaraan vasthouden. Niets kon hem erbij vandaan krijgen. Dat is wat dat zesde zintuig zal doen wanneer het wordt losgelaten en wordt toegestaan zijn heerschappij te hebben.

18 Op een nacht kwam ik thuis; ik lag in mijn bed. Als u wilt schrijven voor deze getuigenissen zal ik u de adressen geven. Schrijft u naar Georgie Carter, Milltown, Indiana, en het zal haar bereiken: Georgie Carter, Milltown, Indiana. En zij behoorde tot een kerk die niet geloofde in Goddelijke genezing. Zij kreeg pianoles toen ze een jong meisje was en haar oom nam haar mee naar deze... een pianoles. En toen hij dat deed, deze man, zijnde een volwassen man en zij een jong meisje, verkrachtte hij het kind. En toen dat was gebeurd, kreeg ze tuberculose. En zij lag negen jaar en acht maanden plat op haar rug met tuberculose in de vrouwelijke klieren, door haar hele lichaam en tot in haar longen. En zij woog ongeveer achttien kilo. Ik denk, voorzover zij haar konden wegen...

     Nu, als u het wilt, kunt u haar gewoon schrijven. Het is aan u toegestaan als u het wilt. Zij zal blij zijn u terug te schrijven. En ik wist niets van het meisje. Ik wist zelfs niet waar Milltown lag.

     En ik kwam thuis en ik zag moeder... En ik zei: "Ik ga vanavond vroeg naar bed, want ik wil binnen mediteren over de Here."

     Ze zei: "In orde, Billy, ga maar naar binnen, ga naar bed."

19 Ik ging de kamer binnen, en ik bad en bad gedurende een lange tijd. En na een poosje keek ik daarheen... En mama was gewend om – zoals een van deze ouderwetse plattelandsvrouwen – om haar kleren te wassen en ze dan over een stoel heen te hangen (ik weet niet of jullie vrouwen dat ooit een keer hebben gedaan of niet), maar ze legt ze daar neer totdat ze ze gaat strijken; staat daar op blote voeten te strijken. En dus ik... Mama had daar stoelen staan met kleding erop van al de jongens die thuis waren. En ik verbleef in die tijd thuis. Het was een lange tijd nadat ik mijn vrouw had verloren.

     En ik keek en het leek alsof die stoel op mij afkwam. En toen ik keek, was het dat Licht dat op mij afkwam. En toen het vlak voor mij kwam, begon ik als door een wildernis te gaan. En ik kon iets horen blaten als een klein lammetje: "Bè, bè." En ik dacht: "O, dat arme kleine ding zit ergens verstrikt." En ik ging door het kreupelhout heen om te proberen het te vinden. En toen ik er dichtbij kwam, kon ik weer luisteren; ik zei: "Waar is het?" Ik dacht: "Dat arme kleine ding." En ik kwam dichtbij, dichterbij, door het kreupelhout heen. En terwijl het aan het blaten was, ging het: "Milltown, Milltown." En ik deed mijn best om erbij te komen. En ik kwam uit het visioen vandaan. Ik dacht: "Waar is Milltown?" Ik dacht: "Er is moeite in Milltown. Een of ander lam zit daarginds ergens gevangen, waar het ook is."

20 En ik ging weg en ik vroeg aan mijn gemeente op woensdagavond of zij een plaats genaamd Milltown kenden. Niemand kende het. Wel, toen vroeg ik het opnieuw op zondag: "Kent iemand een plaats genaamd Milltown?" George Wright (velen van mijn mensen hier van de tabernakel kennen George Wright, hij komt daar al jaren), hij zei: "Wel, broeder Branham, Milltown is gewoon naar het zuiden, ongeveer vijfenvijftig kilometer van hier, een klein stadje gelegen op een kleine heuvel daarginds." Zei: "Ik weet waar het is."

     Ik zei: "Zou je mij ernaartoe willen brengen?"

     Hij zei: "Dat wil ik."

     Wel, toen zei ik: "Ik zal de volgende zaterdag gaan."

21 Wel, ik ging naar Milltown. Wij gingen daarheen; zij hadden ongeveer twee kruidenierswinkels. En ik zag mensen gaan met hun paard en wagen (zoals zij daar in Kentucky doen, weet u, ginds in de heuvels) en ik dacht: "Wel, ik zie hier niets." Ik ging naar binnen en vroeg een man of ik dat houten kistje van hem kon kopen.

     Hij zei: "Ja, wat wil je ermee doen?"

     Ik zei: "Er staan daar buiten veel mensen; ik wil een platform maken om op te staan. Ik ben een prediker. Ik wil prediken."

     Hij zei: "Je bent mij er niets voor verschuldigd. Neem het daarheen mee. Dat is in orde."

22 En zo kreeg ik mijn kist... En toen ik mijn kist nam en naar buiten ging, zag ik broeder Wright aankomen. Hij zei: "Broeder Branham, ik moet hier op de heuvel wat zaken doen." Zei: "Als u wilt, kunt u met mij naar boven gaan." Ik zei: "In orde. Ik zet mijn kist hier gewoon neer, er zal wat meer publiek zijn tegen de tijd dat ik terugkom." En ik ging de heuvel op, en we passeerden een grote, oude, witte kerk. Ik zei: "Welk soort kerk is dat?" Hij zei: "Dat is een oude Baptistenkerk." Zei: "De prediker kwam in de problemen en..." Zei: "Hij werd een gangster en verkrachtte de vrouw van een man, en zij schoten hem neer. En er gebeurden een heleboel dingen." Zei: "De gemeente is verstrooid." En zei: "Zij hebben geen kerkdiensten meer."

23 Wel, ik begon met hem rondom de kerk te gaan. En toen ik dat deed, zei iets: "Ga naar die kerk toe." En ik ging erheen, en hij...

     Ik zei: "Laat mij hier staan terwijl jij de heuvel opgaat."

     Hij zei: "In orde."

     Ik zei: "Houden ze hier geen kerkdiensten?"

     "Nee."

     Ik probeerde de deur te openen, en de deur wilde niet opengaan. Ik zei: "Hemelse Vader, is er iets met deze kerk, de reden waarom U mij zonet riep? Is het deze kerk die helemaal verstrikt is geraakt in het struikgewas? Is dit waarom U 'Milltown' riep? Als dit het is waar U mij wilt hebben, open dan die deur voor mij." Ik greep de deur vast; hij ging niet open. Wel, ik ging op de stoep zitten.

     En precies op die tijd kwam er een man om de kerk heen lopen. Zei: "Goedendag."

     Ik zei: "Goedendag, meneer."

     Hij zei: "Wilde u de kerk in?"

     En ik zei: "Ja, meneer."

     Hij zei: "Ik heb de sleutel." Hij opende de deur.

24 Ik keek daarbinnen rond; ik zei: "Van wie is het?"

     Zei: "De stad."

     Ik zei: "Vraag me af of men hier wat diensten kan houden?"

     Zei: "Ga naar het informatiebureau en vraag het hen."

     En ik ging daarheen en hij zei... Ik zei: "Ik werk voor de Openbare Werken; ik zal er een meter in plaatsen. Ik wil daar graag enige diensten houden."

     Zei: "Help uzelf; helemaal geen huur. Onderhoud het gewoon."

     En ik zei: "Dank u, meneer; dat zal ik doen."

     En ik ging heen en plaatste er een meter in, begon een opwekking. De eerste avond daar verklaarde ik: "God is een... Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag, en voor eeuwig. God blijft God." En broeder Hall... Een man schreef daar een klein artikel in... Of niet broeder Hall; broeder Wright schreef daar een stukje in en zei: "Kom, hoor een kleine Billy Sunday." Wel, die avond had ik een groot gehoor: meneer Wright, zijn twee dochters en zijn zoon, een kerk met zo'n vijfhonderd zitplaatsen. Wel, ik predikte gewoon zo hard als ik kon.

25 De volgende avond had ik hetzelfde gehoor. Omtrent de tijd dat ik gereed was om... Ik zat in de stoel achter de preekstoel en stond op het punt de gemeente aan te kondigen dat de dienst begon; deelde de zangbundels uit, had ze allemaal klaargelegd, ze helemaal afgestoft. Had de hele dag hard gewerkt en kwam dan binnen en stofte ze af. Ik begon deze zangbundels... met deze zangbundels. Gaf broeder Wright er één, en de rest van hen één, keerde terug en ging zitten. Tegen die tijd hoorde ik iets [Broeder Branham klopt vier keer op de preekstoel – Vert] op de deur. Ik keek en hier kwam een kerel binnenlopen.

     Broeder Wright zei: "O my." Zei: "Daar is de grootste huichelaar en ongelovige die er in het gebied is." En hij klopte zijn oude maïskolfpijp uit tegen de zijkant van het gebouw, wandelde zo naar binnen, met één tand eruit, zijn haar neerhangend voor zijn ogen. Zei: "Waar is die kerel, genaamd kleine Billy Sunday?"

     Ik liep naar achter en zei: "Uw naam, meneer?"

     Hij zei: "Ik ben Bill Hall, de bloemist hier."

     Ik zei: "Wel, ik ben broeder Branham."

     Hij zei: "Bent u die kleine Billy Sunday?"

     Ik zei: "Dat was een vergissing." Ik zei: "Nee, ik ben niet een kleine Billy Sunday." Ik zei: "Wilt u niet hier naar voren komen en plaatsnemen?"

     Zei: "Ik zit hierachter ook goed."

     Ik zei: "Prima, maak het uzelf gemakkelijk. Hier is een zangbundel."

     Zei: "Ik kan niet zingen."

     Ik zei: "Wel, wij ook niet. Maar we zullen een vrolijk geluid voor de Heer maken."

26 En ik ging naar voren, predikte. Terwijl ik begon te prediken, bleef hij beetje bij beetje naar voren komen, meer naar voren. En toen ik de altaaroproep deed, was hij bij het altaar en werd de voorganger van die gemeente tot nog toe. Zie?

     Nu, een paar dagen daarna begon ik te prediken over Goddelijke genezing. Ze vertelden mij over een meisje dat voorbij de heuvel woonde die gedurende negen jaar en acht maanden in een bed had gelegen zonder zelfs maar het buitenleven te hebben gezien. Wel, ik zei: "Wel, ik weet niet of de..." Hun voorganger had zich reeds aangesloten bij een zekere denominatiekerk die zei: "De dagen van wonderen zijn voorbij." Bijna alle kerken in die omgeving zeiden: "Als iemand daar alleen maar heengaat, is diegene geëxcommuniceerd om mee te beginnen." Dus haar vader was een diaken in die kerk. Daarom was het moeilijk voor hen om daarheen te gaan.

27 En mijn kleine boek... Velen van u mogen het hebben gelezen, genaamd Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag, en in eeuwigheid. Wel, daar... Daarin staat het getuigenis van het kleine Nail meisje dat werd genezen.

     Wel, zij riepen mij om te komen bidden voor een meisje met tuberculose. En haar ouders wilden dat ik kwam. Ik ging erheen en bad voor haar. Zij kwam die avond met mij terug naar de kerk, had daar voor lange tijd gelegen.

     Georgie kreeg dit te pakken en ze begon het gewoon uit te huilen. Uiteindelijk stemden haar moeder en vader toe dat ik kon komen om voor haar te bidden, maar zij wilden zelfs niet in het huis zijn. Zij vertrokken en gingen weg. Dus ging ik naar binnen.

28 Het arme kleine ding. Ze probeerde te hoesten; ze deed... [Broeder Branham doet voor hoe een ziek persoon hoest – Vert] Ze kon haar sputumbeker niet vasthouden om in te spugen. En ze zei: [Broeder Branham imiteert Georgie's stem, klinkend als een uitgeput persoon die probeert te spreken – Vert] "Ik... las... het kleine... boek." En ik keek en daar was mijn foto en dat boekje genaamd Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag, en in eeuwigheid. En ze zei: "Ik... geloof dat... Hij mij zal genezen."

     En ik zei: "Wel, ik wil geen onenigheid in jouw gemeente veroorzaken, meisje. Maar waar zijn je vader en moeder?" Tranen (waar ze genoeg vocht vandaan kon halen om tranen te krijgen, weet ik niet) liepen langs haar gezicht waar je zelfs kon zien waar de naden van haar schedel liepen. Ze behoorde tot een zeer bekendstaande kerk die de kracht van God ontkent. Geen... Gewoon een moderne Farizeeër, zij geloven niet in de Heilige Geest, helemaal niets. Gewoon in water gedoopt worden en tot de kerk behoren. En daarom wilde ik geen wrevel onder de mensen veroorzaken.

29 En ik zei: "Wel, ik zal nu voor je bidden."

     En ze zei: "Zult u het doen zoals voor het Nail meisje?"

     Ik zei: "Zuster, dat was een visioen. Ik kan alleen doen wat God mij vertelt om te doen." En ik bad voor haar; ze werd niet beter. Beëindigde mijn opwekking... En ik moest er zo'n zestig of vijfenzeventig dopen tegen het einde van die week. En zij beloofde God dat als zij zou worden genezen, zij zich zou laten dopen bij een plaats genaamd Totten Ford, in de Little Blue River daar. Wel, de dag...

30 Toen de dag aanbrak om gedoopt te worden, wandelde ik daarheen. En er was een prediker geweest die mij had bespot aangaande de waterdoop. O my, my. En hij had een opwekkingsdienst gehad in een tent precies bovenop de heuvel. En terwijl ik daar in het water aan het dopen was, zei ik: "Het schijnt mij gewoon toe dat de engelen van God hier rondom zitten." En eenieder van zijn gemeente (in dat modderig water, met mooie witte jurken aan) liep erin en werd gedoopt in de christelijke doop, eenieder van hen. Dat is juist. O, wat een tijd.

     We vertrokken naar meneer Wright voor het avondeten. En terwijl ik dat deed, zei ik: "Ik heb geen trek in het avondeten voordat ik vanavond terugga naar de samenkomst. Ik denk dat ik heenga om te bidden. Ik heb een last op mijn hart voor dat kleine meisje."

     En ik ging de heuvelrug op en begon te bidden. Zo'n twee weken daarvoor was ik daar bij hetzelfde bosje geweest. Ik lag daar neergeknield, opziende naar God. Ik probeerde stil te zijn, en daar waren dorens rond mijn benen die mij staken, gewoon... Zoals u weet, net wanneer je begint te bidden of iets goeds gaat doen, let dan op hoe de duivel een houvast op je neemt. En ik keerde hier naar terug en de zon die onderging, scheen in mijn ogen. En ik ging die kant op, en waar ik ook ging... En uiteindelijk gaf ik het op. En ik zei: "Here God, laat de takken mijn knieën pijn doen, of stenen of wat dan ook mijn knieën pijn doen, ik bid." En ik begon te bidden.

31 Net toen ik werkelijk goed in gebed was, keek ik en uit een kleine kornoeljesstruik... Weet iemand wat een kornoelje is? O, zeker, Ohio weet wat kornoeljes zijn. En een kleine kornoeljesstruik was daar... Dat Licht, die Engel van God Wiens foto u hier heeft; dat Licht scheen door die struik, zei: "Ga op uw voeten staan."

     Ik zei: "Ja, mijn Heer."

     Zei: "Ga op weg naar de Carters." Dat is al wat Hij zei.

32 Wel, toen ik die bel hoorde gaan... En meneer Wright had mij verteld: "Nu, wanneer die bel gaat, heeft moeder het avondeten op tafel, kom dan." Een oude tuinbel... Zei: "Belt u dan. Zij... wanneer zij de bel luidt, kom dan." Ik hoorde het. Maar ik was in het visioen en ik kon niet gaan. Weet u, God antwoordt aan beide zijden van de lijn. Gelooft u dat niet?

     Op hetzelfde moment was kleine Georgie zo nerveus, wetend dat ik de streek ging verlaten, en ze was aan het huilen; ze wilde komen om gedoopt te worden, ze had het aan God beloofd, en ze werd echt onrustig.

     En haar moeder, een wonderbare vrouw, ging de keuken in en knielde neer, en sloot de deur tussen haar en Georgie. En ze zei: "O, God des hemels," ze zei: "doe iets tegen die gemene bedrieger die hier door ons land trekt. In de negen jaar dat mijn arme kleine meid op dat bed lag, heeft zij niet één keer geklaagd. En nu heeft hij haar gedachten helemaal in de war gebracht, haar vertellend over een Geneesheer of zoiets." En ze zei: "Bestraf die man. Bestraf die man, Here." Ze was er oprecht over. Ze zei: "Jaag hem het land uit. Mijn arme kleine meid ligt daar binnen te sterven zonder hoop dat zij daar nog langer in kan blijven leven; en ze ligt daar in die toestand... En die bedrieger heeft haar helemaal van streek gemaakt onder een valse hoop..."

33 Ze zei... Nu, dit is haar getuigenis; ik was daar niet. Ze zei dat ze opstond. Ze dacht dat ze iemand hoorde komen. Ze stond op. Haar dochter woonde een stukje verder op de heuvel. En ze dacht dat het haar dochter was. Ze keek om. Ze keek, en ze zei: "Op de muur waar de zon onderging (op dezelfde tijd dat ik aan het bidden was), zag zij een schaduw over de muur komen. Het was Jezus", zei ze. Zei: "Daar was Hij net zo vriendelijk als u Hem ooit heeft gezien met Zijn baard. Hij zei: 'Waarom huil je? Wie komt daar aan?'" Zei: "Ze keek hierheen en ze zag deze schaduw van mij, zo'n beetje gedeeltelijk kaal en deze zelfde Bijbel over mijn hart dragend, er aankomen, naar binnen lopend met een man die mij volgde."

     En ze rende naar binnen en ze zei: "Georgie, er gebeurde iets heel vreemds." Ze zei: "Ik moet in slaap gevallen zijn. Ik droomde een droom. Ik zag die prediker binnenkomen."

34 Tegen die tijd sloeg de autodeur dicht. Ik was daarbuiten uitgestapt. O, God antwoordt aan beide kanten als je het Hem slechts toestaat. Daar was Georgie gelovend tegenover al het ongeloof. Ze hield nog steeds vol dat God haar zou genezen. Als Hij het ene meisje kon genezen, dan kon Hij ook een ander genezen. Ja. En zij zag mij. En ik liep naar binnen onder de zalving. Ik klopte zelfs niet op de deur. Ik opende de deur gewoon. Haar vader was naar zijn schuur gegaan om wat melk te halen die hij net gemolken had. Ik liep er dus heen, opende de deur, liep naar binnen, ik... En deze vrouw, de moeder, viel gewoon flauw op de vloer. En daar was Georgie, en ze keek mij aan.

     En ik zei: "Zuster Georgie, de Here Jezus Christus, Die jij liefhebt."... En daarachter het bed bevond zich de post van haar bed waar ze al de verf vanaf gewreven had, zolang zij haar handen zo naar achteren had kunnen houden, waar ze aan vastgehouden had als ze huilde tot God voor verlichting. Terwijl haar kerk haar vertelde dat de dagen van wonderen voorbij waren. Ze werd geboren om een kind van God te zijn. En daar bleef zij vasthouden aan die belofte. God toonde door Zijn genade een visioen en zond mij daarheen. Daar was het dus. Ik zei: "Ik weet nu wie jij bent. Jij bent dat lam dat ik verstrikt geraakt zag in deze warboel van theologie hier." Halleluja! Ik zei: "Georgie, de Here Jezus Die jij liefhebt en dient, verscheen hier een tijdje geleden aan mij daarginds op de heuvel in datzelfde Licht dat boven het Nail meisje hing, en Hij vertelde mij hier naartoe te komen. Ik beveel de duivel in de Naam van Jezus Christus je te verlaten." Ik zei: "Ga op je voeten staan."

     Satan zei: "Hoe zal zij gaan opstaan, met benen nauwelijks dikker dan een bezemsteel?" Dat was geen overweging. "Sta hoe dan ook op!" En ze kon zelfs haar sputumbeker niet optillen.

35 En ze stond op uit dat bed onder de kracht van de Heilige Geest, liep over die vloer God te prijzen, ging naar buiten en ging in de tuin zitten, en zegende het gras en de bladeren en dingen. Ze had ze gedurende negen jaar niet gezien. Ik draaide mij om en liep weg. Haar moeder stond op en begon te schreeuwen en te vallen, viel van de veranda de tuin in. Buren begonnen te komen, denkend dat het meisje was gestorven of zoiets. En hier was zij in de tuin, rondwandelend, raakte de bladeren aan en prees God.

     Haar vader hoorde al het tumult, dus kwam hij eraan. Daar lag zijn vrouw bewusteloos en de mensen waaierden over haar koelte toe. En hij hoorde het orgel spelen. En hij liep het huis in. Daar zat zijn kleine dochter aan het orgel en speelde:

Er is een bron, gevuld met bloed;
Vloeid' uit Immanëls zij.
En zondaars worden in die vloed,
Van zondesmetten vrij.

36 O my. Ze is sinds die keer niet meer in bed geweest dan om te slapen. Dat is vijftien, zestien jaar geleden. O, wat was het? Vasthouden aan dat zesde zintuig, iets aan de binnenkant wat zei: "Als Hij er één kan genezen, kan Hij mij ook genezen." Halleluja! Dat is de waarheid. Zo is het.

37 Ik herinner me daarginds in Fort Wayne oude John Rhyn. Niet de man met de bakkebaarden, de andere blinde John Rhyn. Ik had daar een samenkomst in een grote tabernakel. Ik maakte me gereed om te sluiten om voor de zieken te gaan bidden. Deze man zat op het balkon. Hij was Katholiek. Zij brachten hem naar het altaar, plaatsten hem aan de hand van zijn gebedskaart op het podium.

     Toen hij vlakbij mij kwam, werd gezegd: "Uw naam is John Rhyn."

     "Dat is juist."

     "En u bent Katholiek van geloof."

     Hij zei: "Dat klopt."

     "U reed vroeger paard in het circus."

     "Dat is juist." Zei ...?... toen: "U bent nu al ongeveer twintig en nog wat jaar blind, of nog meer."

     Zei: "Dat is juist." Een bepaalde soort leukemie of zoiets kwam in zijn ogen en maakte hem blind. Ik zei: "U bent een bedelaar."

     En hij zei: "Niet zozeer een bedelaar." Maar zei: "Ik leef op straat."

     En ik zei: "Wel, dat is in orde." En ik zei: "Gelooft u dat Jezus Christus u gezond zal maken?"

     Hij zei: "Dat doe ik."

     Ik bad voor hem en plaatste mijn handen op hem. Ik zei: "Here Jezus, ik bestraf deze blindheid nu in de Naam van Jezus Christus. Laat het hem verlaten." En ik draaide mij om en keek, en ik zag hem wegwandelen met zijn gezicht hersteld. Ik zei: "ZO SPREEKT DE HERE" – let u daar op – "ZO SPREEKT DE HERE, u heeft uw gezicht ontvangen."

     Wel, hij zei: "Ik kan niet zien."

     Ik zei: "Dat heeft er niets mee te maken. Vervolg uw weg met blijdschap." Dus hij ging naar beneden.

38 Binnen enkele minuten was er een vrouw met een groot kropgezwel aan haar keel hangend, en terwijl we voor haar baden, ging het weg. Hier komt John Rhyn terug, zich een weg banend door al de zaalwachters heen, en kwam weer terug. En dus begon de man die mij met de gebedsrij hielp hem van het podium af te duwen. Hij zei: "Ik wil die prediker zien." En toen brachten ze hem opnieuw naar boven. Hij zei; hij zei tegen mij; hij zei: "U vertelde mij dat ik genezen was."

     Ik zei: "Dat bent u."

     Hij zei: "Wel, als ik genezen was, zou ik kunnen zien." Hij zei...

     Ik zei: "O nee, dat heeft er niets mee te maken. U vertelde mij..."

     Hij zei: "Wel, u zei dat ik genezen was."

     Ik zei: "U zei dat u mij geloofde."

     Hij zei: "Ik geloof u ook."

     Ik zei: "Waar twijfelt u dan aan?"

     Hij zei: "Wel, als ik genezen was, zou ik dan niet kunnen zien?"

     Ik zei: "U zult zien. God toonde mij een visioen waarin u zag, het moet gebeuren." Hij was Katholiek en was nog nooit zoiets onderwezen.

     Hij zei: "Maar ik begrijp het niet. Wat moet ik doen?"

     Ik zei: "Wel, het enige om te doen, is, vervolg uw weg en prijs God voor het geven van uw gezichtsvermogen."

     Hij zei: "Waar bent u?" Begon dichterbij te komen, zei: "Wacht even." Zei: "Wat is uw naam?"

     En ik zei: "Branham."

     Hij zei: "Laat mij u aanraken." En ik stond hem toe mijn handen vast te houden. Hij zei: "Meneer Branham, als een Katholiek ben ik onderwezen mijn priester te geloven." En hij zei: "Ik kwam naar u toe voor hulp. En u vertelde mij wie ik was en mijn gehele toestand, waar niemand iets vanaf weet behalve God. Ik geloof dat het de waarheid is, en ik zal blijven zeggen: 'Prijs God.'" En hij ging van het podium af.

39 Wel, ik kon de volgende twee avonden nauwelijks dienst houden. Hij zou opstaan waar ik mij bevond: "Prijs de Heer voor mijn genezing." En als ik zou beginnen met prediken, dan stond hij op en riep: "Prijs de Heer voor mijn genezing."

     Ze hadden hem een krantenbaantje gegeven. Er was bijna een maand voorbijgegaan, roepend: "Prijs de Heer voor mijn genezing." En hij stond daar en riep: "Extra; prijs de Heer voor mijn genezing." Zij lachten hem uit en maakten hem belachelijk, kleine krantenjongens floten hem uit.

     De mensen op de straat zeiden: "Die oude man heeft zijn verstand verloren."

     En hij zou zeggen: "Extra, extra, lees er alles over; prijs de Heer voor mijn genezing. Extra, lees er alles over; prijs de Heer voor mijn genezing."

40 Zij namen hem mee (en zij dachten dat ze hem naar het gekkenhuis zouden moeten sturen) en zij ondervroegen hem. Hij zei: "Ik ben nog net zo normaal bij mijn verstand als hiervoor. Maar ik geloof God. Prijs de Heer voor mijn genezing", zo ging het door. Wat was het? Hij hield vast aan dat zesde zintuig. Iets daarbinnen hield het vast. Hij schonk er geen aandacht aan of hij kon zien of niet, dat zicht had er niets mee te maken. Hij zag met een ander gezicht. Hij zag God! Wij kijken naar dingen die we niet zien. De gehele christelijke wapenrusting is door geloof. Hij die tot God komt, moet geloven dat Hij is. Al de vruchten van de Geest, alles is geloof, ongezien. Wij kijken naar het ongeziene. Wij kijken naar het ongeziene, door geloof zien wij het. Halleluja!

41 Een kleine jongen leidde hem naar de overkant van de straat voor een scheerbeurt in een kapperszaak. En een of andere wijsneuzige kapper wilde hem belachelijk maken. Dus hij zeepte zijn gezicht goed in. En andere kappers en hij knipoogden zo naar elkaar. Hij zei... Was begonnen hem te scheren, was ongeveer halverwege en had daar tot bovenaan een handdoek neergelegd, weet u, en hij zei: "Zeg, pappa Rhyn."

     Hij zei: "Ja, zoon."

     Zei: "Ik hoorde dat u die heilige roller heeft bezocht toen hij hier was."

     "Ja, dat deed ik", zei hij.

     Hij zei: "Hum, ik hoorde dat u was genezen."

     Hij zei: "Ja, dat werd ik. Prijs de Heer voor mijn genezing." En toen hij dat deed, gingen zijn ogen open in de kappersstoel. Hij sprong uit die stoel met de handdoek om zijn nek. De kapper rende naar de deur met het scheermes in zijn hand. Door de straat ging oude man Rhyn gewoon zo hard als hij kon, schreeuwend en juichend: "Prijs de Heer, Hij heeft mij genezen!"

42 Wat was het? Vasthouden aan dat zesde zintuig. Datgene wat het werkelijk maakt. Jazeker. Door dit zesde zintuig zijn koninkrijken overwonnen. Amen. Het zesde zintuig onderwierp koninkrijken. Door dat zesde zintuig vielen de muren van Jericho plat op de grond. Amen. Gelooft u dat? De muren van Jericho stortten ter aarde door het zesde zintuig.

     Door het zesde zintuig kon de zee Paulus niet verdrinken. Toen hij daar naar beneden ging, toen alle hoop was vergaan, zag hij een visioen van de Engel des Heren. En hij keerde terug op het dek en zei: "Heb goede moed." Wat was er aan de hand? Geen maan of sterren gedurende veertien dagen en nachten, het was nog even donker als anders. De storm was nog even sterk als anders. Maar dat zesde zintuig ging aan het werk omdat hij de Engel des Heren had gezien. Halleluja.

     Door dat zesde zintuig kon Petrus niet in de gevangenis worden vastgehouden. Beslist niet. De kracht van God zond een engel daar naar binnen en bevrijdde hem.

     Door het zesde zintuig konden Paulus en Silas niet in bewaring worden gehouden. God zond een aardbeving waardoor de hele zaak ter aarde stortte.

     Dat zesde zintuig, laat het eens voor u aan de slag gaan. Vanwege dat zesde zintuig konden zelfs de leeuwen Daniël niet opeten. Zij konden geen onzin uithalen met dat zesde zintuig. Nee, meneer.

     Door dat zesde zintuig kon het vuur de Hebreeën kinderen niet verbranden.

     Door datzelfde zesde zintuig, wat in kleine Martha werkte toen zij kwam om Jezus te zien, werd haar broer opgewekt uit het graf na vier dagen dood geweest te zijn.

     Datzelfde zesde zintuig reinigde een melaatse. Datzelfde zesde zintuig deed Jezus Christus op de derde dag opstaan. Datzelfde zesde zintuig zal de gemeente een dezer dagen opnemen en haar hier wegnemen naar de heerlijkheid.

43 Vertrouw niet op de vijf. Zij zijn bedrieglijk. Maar dat zesde is juist. Als u wilt... Er is hier vanavond een kleine kerel. Ik weet niet of Charlie Cox hier is of niet. Ik sprak met hem over het zesde zintuig. Hij nam dat aan, en geloofde het, en beluisterde het op een band. [Leeg gedeelte op de band – Vert] Zijn vrouw zei: "Laat mij het horen." Liep de andere kamer in en ze begon hem af te spelen. Ze zei: "Here, ik heb ook een zesde zintuig, en ik zal hem aan het werk zetten. Ik wil de Heilige Geest", en daar kwam Hij. Wat is het? Als u het gelooft. Zien... Wij zouden moeten geloven zonder iets te zien. Maar toch laat God het ons hoe dan ook zien. Hij toont het aan ons. Hij laat ons Zijn tegenwoordigheid zien. Zeker zal er dan geen excuus zijn als dat zesde zintuig niet aan het werk gaat. Laten we onze hoofden buigen.

44 Onze hemelse Vader, het zesde zintuig, deze getuigenissen uit de Bijbel over dat zesde zintuig zoals ik het noem: geloof. Ik las in Hebreeën 11 over het zesde zintuig, dat geloof de vaste grond is der dingen die men hoopt, het bewijs der zaken die de zintuigen van de aarde niet verklaren. En wij zien daar hoe zij koninkrijken overwonnen en de leeuwenmuilen stopten, en ontkwamen aan de scherpte van het zwaard. En Henoch werd door dat zesde zintuig in de hemel opgenomen. Abraham verbleef in een vreemd land en ontving een zoon nadat hij honderd jaar oud was. Het zesde zintuig. Toen Sara's schoot verstorven was, nam hij deze dingen niet in aanmerking, hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof. Maar was sterk en gaf God de glorie. Hij wist dat God de belofte had gedaan en hij was ten volle verzekerd dat God zou doen wat Hij beloofd had.

     O God, en wij worden verondersteld Abrahams kinderen te zijn. Wat een zwak excuus zijn wij. O God, wek vanavond het zesde zintuig op in deze gemeente onder deze mensen. Terwijl wij zien dat U Abraham dat grote teken gaf, en wat daar plaatsvond. God, ik bid dat zij vanavond de tegenwoordigheid van de Engel des Heren zien en niet zullen vertrouwen op hun gevoel, op hun gezichtsvermogen, maar op het Woord van God dat de belofte deed, en dat ieder persoon hierbinnen genezen zal worden, en eenieder die niet gered is, gered zal worden, en allen zonder de Heilige Geest Hem zullen ontvangen. Hoor mij, Vader, ik bid in Jezus' Naam. Amen.

45 Bent u gereed om uw genezing te ontvangen? U allen? Zult u uw zesde zintuig aan het werk zetten? Wat is nu het zesde zintuig? Het is geloof. En geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt, het bewijs van zaken die Missouri in het ongelijk stellen: "Ik ben van Missouri. U moet het mij tonen (weet u), ik moet het zien." Geloof is de zaak die koninkrijken onderwerpt, die gerechtigheid voortbrengt, die allerlei soorten wonderen en tekenen doet van dat zesde zintuig. Wek het op; haal de blinddoek van uw geestelijke ogen af. Kijk rond, kijk of u niet kunt zien dat God nog steeds God is.

     In orde, eenieder van u die een gebedskaart heeft, stel u hier op aan mijn rechterkant, overeenkomstig uw nummer. Gebedskaart 1, 2, 3, 4 sta op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kom nu gewoon hierlangs naar deze kant. [Broeder Branham spreekt tot iemand – Vert] Ja. Uh-huh; dat is prima. Breng uw... zodat de mensen er omheen kunnen, dat is goed. Zet ze precies hier neer als u wilt. In orde. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, zes-... [Leeg gedeelte op de band – Vert]

46 Een religieuze groep mensen, een gekozen volk, waarvan aan al hun generaties (Joden) was onderwezen dat er een Messias komende was, en wat Hij zou doen wanneer Hij kwam... En toen Hij kwam, faalden zij Hem te herkennen. Dat is een jammerlijk iets, is het niet? Ik denk dat dat een van de droevigste verhalen in de wereld is. De wereld werd door Hem geschapen en de wereld kende Hem niet. Kwam tot de Zijnen, en de Zijnen ontvingen Hem niet. Dat is zeker een droevige gedachte.

     Nu, merk op. Zij keken uit naar een Messias. Is dat juist? En de Messias zou, wanneer Hij kwam, een God-profeet zijn. Hoevelen weten dat? Hij moest het teken van een profeet doen. Want Mozes had gezegd dat Hij een profeet zou zijn; wanneer Hij in het vlees gemanifesteerd zou worden, zou Hij een profeet zijn, het teken van een profeet doen. Precies zoals de Joden nu. Ik ben aan het wachten...

47 Broeder Joseph en ik waren vanmiddag in gesprek. Broeder... Stockholm, Zweden. Broeder Lewi Pethrus stuurde er zo'n half miljoen Bijbels naartoe. Toen liet broeder Arganbright mij die film Drie minuten voor middernacht zien. Die Joden die van over de hele wereld terugkomen, daar vanuit Iran enzovoorts, zij hadden nog nooit van de Naam van Jezus gehoord. Waren daar sinds de Romeinse bezetting geweest. Zij hadden nog nooit over zoiets als Jezus Christus gehoord. Broeder Pethrus zond hun deze Bijbels toe. Zij lazen het.

     En toen hadden zij een interview met hen. Regelrecht op... Ik heb de film zelf. En zij keken ernaar. En ze zeiden: "Wat is de reden dat u naar het thuisland terugkomt, om te sterven?" Zetten de ouderen neer die ze op hun rug droegen en dingen...

     Zeiden: "Wij zijn gekomen om de Messias te zien." Ja, meneer.

48 Wanneer de vijgenboom zijn knoppen begint uit te spruiten, is de zomer nabij. Die zespuntige ster van David is nu een natie. De oudste vlag in de wereld wappert weer voor de eerste keer na vijfentwintighonderd jaar. Dat is juist. Jeruzalem heeft haar eigen munt, haar eigen geldsoort, haar eigen wetten, haar eigen regering. Ze is opnieuw een natie. Jezus zei dat wanneer die vijgenboom haar knoppen begint uit te spruiten, de tijd ophanden is.

     Toen zij deze Bijbels aantroffen... Zij waren niet zoals veel van onze Wallstreet Joden. Zij geloofden het daar. Toen zij kwamen om hen op het vliegtuig te zetten, wel, toen wilden zij zelfs niet in dat vliegtuig stappen. Zij waren er bevreesd voor. Hadden nog nooit zoiets gezien. De TWA [Amerikaanse luchtvaartmaatschappij – Vert] ... U zag het in het tijdschrift "Look". De oude rabbi trad naar voren en zei: "Gedenk, dat toen wij werden geroepen om naar ons thuisland te komen, de profeet ons vertelde dat wij teruggebracht zouden worden op de vleugels van een arend." Halleluja! Luister. "Teruggebracht worden op de vleugels van een arend."

     En daar waren zij in het thuisland. Daar kwamen ze terug. Ze namen deze kleine Bijbel en ze begonnen het te lezen: het Nieuwe Testament. De Jood leest van achter naar voren, weet u. En toen zij het gelezen hadden, zeiden ze: "Als deze Jezus de Messias is..." Dat laat u zien waar zij zich in deze dag bevinden. "Als deze Jezus de Messias is, dan zal Hij een profeet zijn. Als Hij is opgestaan uit de dood, laat ons Hem dan het teken van een profeet zien doen en wij zullen Hem geloven." Amen. O my. Precies juist!

     U heidenen kunt beter op uw aangezicht vallen. Het uur is ophanden dat God Zijn genade naar de Joden zal wenden. En u heidenen zullen verzegeld worden zonder God, zonder genade, niets dan atoomvoer. Dus kom nu in orde met God terwijl u de gelegenheid heeft om in orde te komen met God. Komt u nu meteen in orde met God.

49 Merk op, toen Jezus tot de Joden kwam, deed Hij dat Messiaans teken, toonde hun dat Hij de Profeet was. En zij noemde Hem een waarzegger, Beëlzebul, een duivel.

     En toen... Er waren nog meer mensen die uitkeken naar een Messias. Hoevelen weten dat er overeenkomstig de Bijbel slechts drie rassen van mensen op de aarde zijn? De geslachten van Cham, Sem, en Jafeth. Zij allen komen van de zonen van Noach. Dat is juist. In orde. Dat is de Jood, heiden, en Samaritaan (die half Jood en heiden is). En deze Samaritanen zagen uit naar een komende Messias.

50 Jezus liep tot aan de poort, ging daar zitten, en een vrouw kwam naar buiten. En Hij zei: "Geef Mij te drinken."

     Ze zei: "Dat is niet gebruikelijk voor u Joden. Wij hebben op die wijze geen gemeenschap met elkaar."

     Hij zei: "Maar indien gij wist tot Wie u sprak, zoudt gij Mij te drinken hebben gevraagd." Het gesprek ging verder totdat Hij uiteindelijk zei: "Roep uw man en kom hier."

     Ze zei: "Ik heb geen man."

     Hij zei: "Gij hebt wel gezegd, want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet."

     Ze zei: "Meneer..." Die prostituee wist meer over God dan tweederde van de predikers in de Verenigde Staten. Dat is zo. Ze zei: "Meneer, ik zie dat U een profeet bent. Wij (wij Samaritanen), wij weten dat wanneer de Messias komt, Hij deze tekenen zal doen. Hij zal ons alle dingen verkondigen. Maar wie bent U?"

     Jezus zei: "Ik ben het, Die met u spreek."

     En zij rende de stad in en zei: "Kom, zie een Mens, Die mij gezegd heeft alles wat ik heb gedaan; is deze niet de Messias?" Begreep u dat? Is deze niet de Messias? In orde.

51 Nu, Hij toonde dat teken aan de Jood. Hij toonde het aan de Samaritaan, maar niet aan de heidenen. Wij waren Angelsaksen, hadden een knots op onze rug, en wij aanbaden afgoden, Romeinen, enzovoort, aan hen toonde Hij dat teken nooit. En Hij zei dat een boos en overspelig geslacht in deze laatste dagen dat teken van Jona zou ontvangen, het opstandingsteken.

     Nu, en Jezus vertelde hun ook: "Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen." Welk teken kreeg Sodom? Dezelfde zaak, de Engel met zijn rug gekeerd. (Heb je... Zijn zij, zijn al de mensen daar, Billy? Iedereen? In orde.) Hij zei...

52 Hoevelen zijn hier nu zonder gebedskaart en willen dat God u geneest, steek uw handen omhoog. Zeg: "Ik wil dat God mij geneest." Nu, als er nog meer gebedskaarten zijn, die een gebedskaart hebben, ga in de rij staan. Nu, zo niet, wel, u... We zullen u hoe dan ook te pakken krijgen. U hoeft niet, bent niet... Ik wil dat u vindt... Als u slechts kunt ontvangen wat ik vanavond heb gezegd, dat zesde zintuig... Geloof met heel uw hart.

     Nu, velen van u legden deze zakdoeken hier neer. Ik bid over elk ervan, ik zal mijn best doen erbij te komen. Nu, als ik u mis, schrijf mij dan in Jeffersonville, Indiana. Ik zal u er één naar u opsturen. Zie? Ik zal hem naar u opsturen via de post. Als u hem mist of uw zakdoek op een of andere manier kwijtraakt, schrijf mij gewoon. Het kost u geen cent. Schrijf mij gewoon en wij... Natuurlijk sturen sommige mensen soms wat geld mee, omdat wij honderden dollars per week spenderen aan postzegels en dingen, en we sturen die zakdoeken rondom de wereld met allerlei soorten wonderen en tekenen tot gevolg. Want dit bereikt er meer dan ik kan doen. Maar kijk nu...

53 Ik veronderstel dat vijfennegentig procent van de mensen... Ik weet dat ik hier enige mensen uit Jeffersonville heb. Maar ik zie niet een van hen in de gebedsrij. En als ze er wel in stonden, zou ik ze vriendelijk vragen om eruit te stappen (dat is juist), want ik kan hen ginds thuis zien. Dit is voor de mensen die hier zijn, mensen die er niet op een ander moment in kunnen komen.

     Nu, hier staat een dame. Als ik die vrouw zou kunnen genezen, zou ik een schurk zijn als ik het niet zou doen. Als ik het kon doen, zou ik niet geschikt zijn om achter deze preekstoel te staan, broeder Sullivan, als ik haar kon genezen. Maar ik kan haar niet genezen. Zij is alreeds genezen als zij ziek is. Ik weet niet of zij ziek is. Maar als zij dat is, genas Jezus haar toen Hij stierf op Golgotha. Hij maakte daar een eeuwig verbond voor. Hij werd verwond om onze overtredingen, door Zijn striemen is ons genezing geworden. Is dat juist?

54 Nu, deze mensen die zij hierheen duwden in de rolstoelen, ik wil dat u kijkt... Ik geloof dat er gisteravond een vrouw in een rolstoel, of ziekbed, of zoiets was en de Heilige Geest riep haar, en nam haar daarvan af. Nu, u in de rolstoelen, dikwijls begint u te zeggen: "O, mijn geval is hopeloos." Zolang u dat gelooft, is uw zesde zintuig dood. Als uw zesde zintuig vanavond levend is, is dit het laatste uur van uw lijden. U komt daaruit, gaat naar huis en bent gezond.

     De man en vrouw die hier staan (de gekleurde broeder en zuster) met hun kleine jongen. Gelooft u vanavond? Heb geloof, mijn broeder. Heb geloof, zuster. Het kleine kereltje is te jong om te weten wat geloof is; geloof dat God uw kind zal genezen. De dame die hier staat met deze kleine jongen hier. Heb geloof...

     U allen die rondom deze rolstoelen staan, ik wil dat u geloof heeft voor deze mensen. En u daarginds, sommigen van u met hartproblemen zullen binnen een paar dagen gaan sterven. Kanker... Als er niets gedaan wordt, zult u sterven. Deze mensen hier kunnen een normale levensduur hebben terwijl ze kreupel zijn. Maar als u niet direct een houvast op God krijgt, zult u sterven. Beslist. Maar krijg een houvast op God en zeg: "God, ik gebruik mijn zesde zintuig; ik geloof. En ik geloof dat U mij gezond zult maken." En dan zal God dat doen. Gelooft u dat niet? Ik geloof het met heel mijn hart.

55 Nu, ik zal geen gebruik maken van de onderscheiding voor de rij. Ik zou die vijftig hier er niet doorheen kunnen krijgen. Ik zou dat niet kunnen. Maar ik zal bidden. Nu, als God nog steeds God blijft, als God nog steeds God is, dan kan Hij alles nog precies zo doen als toen Hij...

     Wat is de hoogste vorm van geloof? Er was eens een Romein... Een Jood zei: "Kom, leg Uw handen op mijn dochter; ze zal gezond worden."

     De Romein zei: "Ik ben niet waardig, spreek slechts het woord." Dat is wat de heidenen verondersteld worden om te doen. In samenkomsten overzee en op verschillende plaatsen kunnen zij één bovennatuurlijk ding zien plaatsvinden en het gehele gehoor zal gewoon uitstappen in geloof. Zie? Zij zullen het geloven. Maar hier is het zo moeilijk.

     Nu, u bent Pinkstermensen. U mag Methodist zijn, maar als u de Heilige Geest heeft, bent u van Pinksteren. Nu, als u dat zesde zintuig gereed heeft om levend gemaakt te worden, laten we het doen.

56 Nu, deze vrouw hier, of wie ze ook zou zijn, ik ken de vrouw niet. Ik neem aan dat wij vreemden van elkaar zijn. Nu, hier... hier is een vrouw, ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. Zij zei dat ze mij niet kende en ik ken haar niet. Wel, hoe zou ik moeten weten en... Zij strekte haar hand gewoon uit... Ze schudden deze kaarten door elkaar en geven iemand een kaart en zij pakte hem aan en hier is zij. Zij is bijgeval de eerste op het podium.

     En als sommigen van u daarginds op hetzelfde moment dat ik met haar spreek, geloven, kijk dan of Hij daar niet heengaat en op dezelfde manier tot u komt. Zie? Nu, als dat eenmaal gedaan kan worden bij een persoon die misschien nog nooit in de samenkomst is geweest! Dan is dat een bevestiging dat het de waarheid is. God vertelde Mozes: "Neem deze gave en ga daarheen en toon hoe uw handen worden genezen van melaatsheid." Hij deed het één keer en heel Israël volgde hem naar het beloofde land. Zie? Hij deed het niet iedere keer dat hij een Israëliet ontmoette, bijvoorbeeld: "Kijk hier naar mijn hand: melaatsheid. Zie? Het is genezen." Nee, nee. Hij deed het één keer en zij geloofden het allemaal. Dat is de wijze waarop wij verondersteld worden het te doen: het zien, het geloven.

57 Nu, hier is mijn hand. Zover ik weet, heb ik deze vrouw nog nooit in mijn leven gezien. Zo wel, dan kende ik haar niet. Ze is een totale vreemdelinge. Maar als de Heilige Geest tot mij kan komen en mij de reden kan vertellen waarvoor zij hier staat, of iets wat ze heeft gedaan, of iets wat ze van plan is te doen, of misschien iets waarvan zij weet dat ik daar niets vanaf weet, dan zou dat een bevestiging zijn dat Hij nog steeds dezelfde Jezus is Die tot de vrouw bij de bron sprak. Dat zou aan deze heidengeneratie bewijzen dat die Messias Die eens in een Vuurkolom in het Vaderschap leefde, in een menselijk lichaam woonde genaamd de Zoon in het Zoonschap, nu door de Heilige Geest in u en mij in onze lichamen woont, door de heiligmaking van het bloed. De Heilige Geest wonend in ons: "Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: de Zoon kan niets van Zichzelf doen, tenzij Hij dat de Vader ziet doen." Gelooft u dat?

58 Nu wil ik u in de rolstoelen iets vragen. Nu, als ik deze vrouw kon genezen, zou ik het doen. Als ik u zou kunnen genezen, zou ik het doen. Ik kan het niet. Maar als de Here God (aangezien zij dichtbij mij staat) als de Here God mij iets over die vrouw wil vertellen (laat haar de rechter zijn of het klopt of niet) waarvan zij weet dat ik het niet weet, dan weet u dat er hier een of ander bovennatuurlijke kracht voor nodig is om dat te doen. Is dat juist? Zult u geloven dat het de Zoon van God is overeenkomstig Zijn belofte, dat Hij beloofde dat Hij dit zou doen? Zult u het aan deze kant geloven? Uw genezing dan aanvaarden en het met heel uw hart geloven? Slechts één geval zou het vastmaken als u dat werkelijk meent. Amen. Dat is precies de waarheid. Als u die ene zaak zou geloven. Het zou zeker de waarheid zijn.

     In orde dan. Nu, ik zal gewoon vlakbij deze microfoon gaan staan, want wanneer visioenen komen, weet ik niet hoe zacht of hard ik praat. Maar ik heb dit gehoor hier doen beloven dat zij hun genezing zullen aanvaarden als de Heilige Geest iets over u zal openbaren waarvan u weet dat ik het niet weet. Nu, dat zal zijn... Zou het u bemoedigen en u doen geloven als Hij dat bij u deed? Zou het dat? Dat zou het zeker.

59 Nu, nu, ik spreek gewoon met u zoals onze Heer met de vrouw bij de bron sprak. Zie? Hij kreeg eerst vat op haar, want zij was de eerste (Zie?), en dat is de wijze waarop ik het ook moet doen om te... Zie? U bent een menselijk wezen. U hebt een geest. U hebt een ziel. Ik ben een menselijk wezen, heb een geest en een ziel. Ik weet nu dat u een Christin bent. Want uw geest begint getuigenis aan mij af te leggen dat u een Christin bent. Dat is juist. Zie? Het voelt als welkom. Als u het niet was, zou het wegduwen.

     Bent u ooit in een van de samenkomsten geweest en hebt u deze dingen zien gebeuren? U zag ze gebeuren. Hebt u er wel eens op gelet wanneer zondaren komen en dergelijke, hoe ze het zo van zich afduwen? Ik zal ze ogenblikkelijk vertellen: "U bent een zondaar. U doet zo-en-zo. U doet dit-en-dat." Zie?

60 Nu, als u met heel uw hart gelooft, met al wat in u is, dan zal God bij machte zijn mij te vertellen wat uw probleem is of iets daarover. Dan zult u het ontvangen. En dat zal hen allemaal doen geloven. Deze kreupele mensen zeiden dat zij het zouden geloven. De zieke mensen, zij met hartproblemen en dingen zeiden dat ze zouden geloven. Dus dan gelooft iedereen, en de hele gebedsrij daar beneden zou geloven. Dan zou het niet nodig zijn om de gebedsrij te houden. Als iedereen werkelijk dat zesde zintuig zou willen gebruiken, en gewoon voortgaan en zeggen: "Dank de Here, Hij geneest mij." Dat is Zijn houding ten opzichte van eenieder van hen. U bent bijgeval hier naar boven gebracht. Er zitten er daar nog veel en veel meer. Waarschijnlijk zal de Heilige Geest na een poosje over het gehele gehoor gaan. Ik weet niet wat Hij zal doen. Wanneer ik dan echt zwak word, zal mijn zoon of een van hen daar, Gene, of een van hen, mij in mijn zij aanraken. Ik weet dat het... dat ik dan moet stoppen (Zie?), want ik weet niet... Je weet soms na zoveel visioenen niet meer waar je bent, het lijkt er dan op of alles een visioen is. Zie? Jezus zei: "Meerder dan deze zult gij doen, want Ik ga heen tot Mijn Vader", de dingen die Hij zag...

61 Nu, ik zie wat er met de vrouw aan de hand is. Zij komt hier voor gebed, en het gebed is voor een klein gezwel. En het gezwel is op haar arm. Dat is juist, is het niet. Nu, gelooft u? Nu, het gezwel is verborgen voor mij. Maar niet voor God. Zal ik u vertellen op welke arm het is? De rechter. Dat is... Is dat juist? Steek uw hand omhoog als dat waar is.

     Nu, gelooft u met heel uw hart? Nu, doet dat zesde zintuig iets voor u? Of bent u gewoon verblind en zegt: "Wel, dat is tamelijk goed." Zie? Of gaat dat zesde zintuig echt aan het werk, en zegt het: "Prijs God, ik weet dat die man die vrouw niet kent. Nu, alleen Jezus Christus zou haar kennen. En Hij beloofde dat Hij dat zou doen." Dat betekent dus dat u gezond zult zijn, als u het kunt geloven.

62 U zegt: "Misschien raadde u wat zij had." Ik zou dat niet kunnen raden. Er is daar geen raden bij. Wellicht... Ik zal u nog iets vertellen. U bent niet van hier. U komt uit Lima. Dat is juist. Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? Mejuffrouw White, mevrouw White. Dat is waar. God zal u nu genezen, ga naar huis en geloof het met heel uw hart.

     Nu, gelooft u, ieder van u? Heb geloof in God. Als u kunt geloven, alles is mogelijk voor hen die geloven. Indien gij kunt geloven. Of, wat als ik u daar zittend in een stoel zou vertellen dat u genezen bent, zou u mij geloven? Vervolg dan uw weg, want u werd het. Heb geloof in God.

     Nu, wat als ik mijn handen op jou leg en zeg: "Satan, ga weg van deze jongen", zou je het geloven? Zou je gezond worden? Kom hier. Satan, verlaat deze jongen in Jezus' Naam. Amen. Ga nu gelovend. Heb geloof.

     Wat als ik u handen opleg, en zeg: "Satan, verlaat hem", zou u het geloven? Satan, verlaat hem in Jezus' Naam. Amen. God zegene u, ga gelovend.

63 Als ik u vertel wat er met u aan de hand is, zou dat u helpen, of wilt u liever dat ik mijn handen op u leg? Wat wilt u, dat ik u vertel wat er met u aan de hand is? Het is in uw rug. Dat is juist. Is dat juist? Ga dan naar huis, word gezond in Jezus' Naam. In orde.

     Gelooft u dat als ik gewoon iets tegen u zeg, handen op u leg, het u gezond zal maken? Kom dan hierheen. In de Naam van Jezus moge zij gezond zijn. Amen. Geloof. In orde.

     Wat met u? Ik geloof dat ik u ken. Dat is juist. Ik leg u gewoon de handen op en zeg: "Satan, verlaat mijn broeder in Jezus Christus' Naam. Amen." Geloof nu, broeder, ga met heel uw hart gelovend.

64 Gelooft u allen? Wel, luister, hier is wat ik niet kan begrijpen. Zie? Waarom is het dat wanneer de Heilige Geest binnenkomt en deze dingen openbaart... Hij vertelt mij alles wat er mis is met die mensen. Als ik een moment stop. Maar die anderen komen niet in die rij. Is het niet gewoon even groot om de Here te zien wanneer mensen langslopen met genoeg geloof om te worden genezen en bij hen de handen worden opgelegd, als wat het zou zijn om een onderscheiding te hebben nadat u het hebt zien doen? Zijn wij zo veramerikaniseerd dat wij door de Heilige Geest vermaakt moeten worden?

     Hier, kom hier. Ik ken u niet. Maar wij zijn vreemden voor elkaar. Is dat juist? U kent mij, maar ik ken u niet. Maar God kent ons beiden. Als God mij vertelt wat uw moeite is, zult u dan geloven dat ik Zijn profeet ben? Met geheel uw hart? In orde. Hartproblemen, dat is precies juist. Gelooft u nu met heel uw hart? Gelooft u dat u gezond zult worden? U kwam van ver voor dit, is het niet? Helemaal uit Californië. Dat is juist. Bracht u uw vrouw ook mee? Zij wil ook genezing. Kreeg geen gebedskaart. Maar zij heeft een probleem met haar heup. Het werd veroorzaakt door een val. Is dat niet juist? Ga naar huis; u zult beiden gezond worden. Ga gelovend.

65 Nu, nu, dat is precies hetzelfde als... Vrienden... Als gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Gelooft u, zuster? Als ik gewoon handen op u leg, gelooft u dan dat u gezond zult worden? Kom dan. In de Naam van de Here Jezus, genees de vrouw. In orde.

     Kom dame. Nu, ziet u? Nu, waarom? Die vrouw is evenzeer genezen als die andere man. Waarom kunnen wij dan niet zeggen: "Prijs de Heer", voor de genezing van die vrouw. Zie?

66 Hier, nu, u weet dat ik weet wat er mis is met u. U weet dat evengoed als ik dat weet. U weet dat God het mij kan vertellen. Nu, als ik het u vertel, zou dat u helpen? Het zijn uw zenuwen die het begeven. Dat is precies juist. Geloof met heel uw hart, ga en word gezond in de Naam van Jezus Christus. Heb geloof.

     Gelooft u, zuster, met geheel uw hart? In de Naam van Jezus Christus, ga en wees gezond.

     Gelooft u met heel uw hart zuster? In de Naam van Jezus Christus, ga en wees gezond. Heb geloof.

     Kom, zuster, gelooft u met heel uw hart? In de Naam van Jezus Christus, ga en wees gezond.

     Nu, dat is precies de wijze waarop God zei het te doen, is dat niet juist? Deze tekenen zullen hen volgen die geloven.

     In de Naam van Jezus Christus, ga en wees gezond. Amen.

     Gelooft u voor haar? In de Naam van Jezus Christus, laat de duivel het kind verlaten. Amen. Ga nu, wees gezond.

     Wilt u uw avondmaal eten, van dat maagprobleem afkomen? Ga en eet uw avondmaal en word gezond in Jezus' Naam. Gelooft u met heel uw hart? Zie?

67 Houd vast aan het... Gebruik dat zesde zintuig; krijg die oude vijf uit de weg, geloof.

     Hoe maakt u het? Of ik u nu ja of nee zeg, gelooft u hoe dan ook, hu? U gelooft het hoe dan ook. In orde. Die kleine cyste op uw wervelkolom die zich tussen uw schouders bevindt, ga gelovend en word gezond. Gelooft u? In de Naam van Jezus Christus. Amen. Heb geloof.

     Kom, broeders, gelooft u? In de Naam van Jezus, moge hij genezen zijn.

     Kom, gelooft u, broeder? In de Naam van Jezus Christus leg ik mijn handen op u; u zult gezond worden. Amen. Geloof nu.

     Gelooft u, meneer? In de Naam van Jezus Christus, wees gezond. Amen. Jezus doet het voor u als u het gelooft.

     In de Naam van Jezus Christus, wees gezond. Dat is de manier, broeders. Dat is het. Dat is de manier om het te doen.

     In de Naam van Jezus Christus, ga en word gezond. Amen.

     Kom, zuster. Als de zalving van de Heilige Geest hier is om dit soort wonderen te doen, kunt u zeker geloven dat ik gezalfd ben door Hem, nietwaar? Dan in de Naam van Jezus Christus, ga en wees gezond. Amen.

     Gelooft u, broeder? In de Naam van Jezus Christus, ga en wees gezond.

68 Zo gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk.

     Is dit de volgende patiënt? In orde. Gelooft u, zuster, met heel uw hart? Dat is het. Amen. Zij heeft het werkelijk. Ik lette gewoon op, zij had een schaduw over haar heen, en toen het wegging, vroeg ik mij af wat ermee gebeurd was, draaide mij om, nu is het weg omdat zij het geloofde. Zie? Dat is het.

     Ik ken u niet. U kent mij niet. Wij zijn vreemden voor elkaar. Maar God kent u, en Hij weet dat ik hier ben om u te helpen als ik kan. Gelooft u dat?

     Even een ogenblik, er gebeurde iets in het gehoor, ergens, hier of daar.

     Dat is het; begin daarginds met geloven. Wel, uw moeite is in uw rug. Dat is juist. U heeft rugproblemen. Mevrouw Finnhoeffer, ga naar huis en wees gezond...?...

69 Kom, geloof met heel uw hart. Gelooft u, meneer? In de Naam van Jezus Christus, ga en word gezond.

     Kom. Nu, als ik vertelde wat er mis was, of u het niet vertelde, of wat dan ook, zou u hoe dan ook geloven? Dan uw vrouwen-... de vrouwenkwaal heeft u verlaten, ga heen. Juist, ik zei het hoe dan ook. In orde.

     Gelooft u dat God uw nervositeit zal genezen? In orde. Ga en wees gezond in de Naam van Jezus; geloof met heel uw hart.

     Wilt u het maagprobleem te boven komen? In orde. Ga en eet uw avondmaal, en word gezond in de Naam van de Here Jezus.

     Gelooft u met heel uw hart? In orde. Gelooft u, zuster? In de Naam van Jezus Christus, ga en word gezond. In orde.

     Gelooft u dat deze kleine jongen deze moeite te boven kan komen? Ik vervloek de duivel die dit bij uw kind heeft gedaan, moge hij genezen zijn in de Naam van Jezus Christus. Amen. Neem hem nu mee, twijfel niet. Let op wat er met hem zal gebeuren als u kunt geloven.

     Gelooft u met heel uw hart? In de Naam van Jezus Christus, moge u gezond zijn.

70 Er is een heling die hiervandaan blijft komen. Het is een kleine vrouw die daarachter zit met een bruine hoed op, een beetje dun. Zij leidt aan tuberculose. In orde, zuster. Ik ken u niet, en u kent... Ja, u behoort mij te kennen. U bent eens in mijn dienst genezen; ik zie dat het in Fort Wayne, Indiana, was. Halleluja! Dat is het. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat er verkeerd was met u daar? U had een tumor, en God genas u ervan, ZO SPREEKT DE HERE. Halleluja!

     Ik daag u uit om te geloven. Er zijn er zoveel die geloven. Heb geloof in God. Gelooft u zuster? In Jezus' Naam, ga en word gezond voor de glorie van God.

     Gelooft u, broeder? In de Naam van Jezus Christus, ga en word gezond.

     Gelooft u, broeder? In de Naam van Jezus Christus, ga en word gezond.

     Gelooft u, zuster? In de Naam van Jezus, ga en word gezond.

     Gelooft u, broeder? In Jezus' Naam, ga en word gezond.

     Gelooft u voor de kleine baby? Nu kijk, ik weet dat het een geboorteafwijking is, maar dat heeft niets te maken... Wat de duivel ook heeft gedaan, God kan het wegnemen. Gelooft u dat? Ik vervloek de duivel die dit deed bij dit kind. In de Naam van Jezus Christus, moge deze baby gezond zijn. Amen.

71 Gelooft u, zuster? In de Naam van Jezus Christus, ga en word gezond.

     Gelooft u, zuster? In Jezus Christus' Naam, ga en word gezond.

     Gelooft u, zuster? In Jezus' Naam, ga en word gezond.

     Gelooft u, zuster? (Is dat de laatste van de gebedsrij?) In orde, kijk hier voor een ogenblik naar mij. Gelooft u met heel uw hart? Als God mij kan vertellen wat uw moeite is, gelooft u het dan? Eén ding, het is uw oog dat achteruit gaat. Dat is juist. Dat is niet de hoofdzaak. U heeft een tumor, de tumor bevindt zich in de maag. U bent niet van hier. Ga terug naar Illinois en word gezond. Jezus Christus maakt u gezond. Als u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Gelooft u dat?

72 Die man die daar achterin zit, heeft een kleine baby meegebracht, die een gat in zijn hart heeft. U komt uit Chattanooga, Tennessee. Meneer Kirkline, ga naar huis en geloof. Het hart van die baby zal genezen worden. Jezus Christus maakt het gezond. Halleluja! Dat is de kracht van onze God. Heb geloof in God.

     Een andere vrouw die daar zit uit Memphis, Tennessee, aan deze kant, bidt voor haar verloren dochter. Heb geloof in God.

     Ik ben op zoek naar een vrouw, ik kan haar niet in het gehoor vinden. Maar zij is hier ergens. Zij bidt. God, help mij om haar te vinden. Iemand met geloof heeft hartproblemen en suikerziekte. Haar naam is mevrouw Wells. Heb geloof in God. Ergens, ik kan niet... [Iemand zegt: "Hier is zij." – Vert] In orde, in orde, zuster, uw geloof heeft u behouden. Behalve dat komen er hartklachten voor in uw familie. U heeft geen gebedskaart, of wel? Want u zou... Nee. Want al de gebedskaarten zijn geweest. Hartproblemen komen voor in uw familie. U heeft een broer met hartproblemen. Die broer is niet hier. Die broer woont in Baltimore, Maryland. En hij is ook ongered, want hij is overschaduwd met een donkere schaduw. Dat is ZO SPREEKT DE HERE.

73 Gelooft u met heel uw hart? Zal dat zesde zintuig bij u aan het werk gaan? Leg uw handen precies hier op elkander. O God, Schepper van hemel en aarde, zend Uw Heilige Geest op dit moment en genees iedere persoon in Goddelijke tegenwoordigheid door Jezus Christus' Naam. Gelooft u het?

     Hoevelen hierbinnen willen Jezus kennen als hun Verlosser? Ga op uw voeten staan. U bent dicht bij Hem. God zegene u. God zegene u. Dat is juist. Wonderbaar!

74 Hoeveel willen er de Heilige Geest? Ga op uw voeten staan. Willen de doop van de Heilige Geest, sta op uw voeten, eenieder van u. Er zijn er nu teveel om u te bereiken, loop regelrecht deze kamer binnen zodat wij u hier kunnen ontmoeten. In Jezus' Naam, als u oprecht komt, zult u gevuld worden met de Heilige Geest, gered worden van al uw zonden. Ga vanavond de kamer binnen. Dit is de tijd. Kom langs deze kant naar de kamer. Allen die hier zijn die in God geloven, gered willen worden en met de Heilige Geest worden vervuld, kom direct hierheen naar deze kamer zodat wij aan u kunnen bedienen.

     Als er hier iemand is van mijn gemeente in Jeffersonville die de Heilige Geest nog niet heeft ontvangen... Broeder Collins en zij allen hebben de Heilige Geest ontvangen sinds zij hier zijn. O, zij hebben het land in vuur en vlam gezet. Kom erbij; dit is de tijd voor u om het precies nu te ontvangen. Ga naar binnen. Kom daar niet uit vandaan totdat u de Heilige Geest heeft. Kom nu, alle zondaars. Ga hier naar binnen en zoek God voor redding. Dat is de manier.

75 Ik daag iedere man en iedere vrouw uit die in de Goddelijke tegenwoordigheid is, die ziek is, of als er iets mis is met u, ik daag u uit om de Here Jezus Christus te geloven terwijl ik voor u bid. Wilt u het doen? Hoevelen willen beloven dat zij het zullen doen? Als God mij hier kracht kan geven om geesten te onderscheiden... Ik vertel u, ik kan u niet genezen. U bent reeds genezen. Jezus genas u toen Hij voor u stierf. Laat dat zesde zintuig niet gevoelloos worden, zet hem nu aan het werk en geloof het. Wat met al u mensen hier in deze rolstoelen, gelooft u het? Laten we dan onze handen opheffen tot God.

76 O Here God, laat deze boodschap niet tevergeefs voorbijkomen. Laat de kracht van God hier vanavond niet verloren gaan. Maar moge de God des hemels overtuigingskracht neer zenden en iedere persoon genezen. Moge de duivel eenieder met kanker verlaten, hartproblemen, kreupel, leukemie, elk soort ziekte. Ik daag het uit door een gave, bediend door een engel, gezonden in het lijden van Jezus Christus om de zieken en aangevochtenen te genezen.

     Kom uit van hen, Satan. Ik beveel het u in de Naam van Jezus Christus om uit hen te komen.

     Nu, iedereen die Christus aanvaardt als hun Geneesheer; het maakt mij niet uit wat er mis is met u. Het maakt geen enkel verschil; als u God gelooft, sta op en accepteer het in de Naam van Jezus Christus. Dat is de manier. Amen! God zegene u. Dat is het! Dat is perfect, perfect. God zegene de uwen, broeder Sullivan.