Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

1 januari

Dag 1

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Genesis 1:1-2
---o--O--o---

Iemand was er enige tijd geleden met mij over aan het discussiëren in een van mijn samenkomsten. Ik sprak over de evolutie van de mens en zei, dat hij slechts zesduizend jaar oud was. En deze man zei: “Wel, broeder Branham, wij kunnen bewijzen dat de wereld miljoenen jaren oud is. Dus bent u verkeerd in de zaak waar u over spreekt.”

Ik zei: “Gelooft u de Bijbel niet?”

Hij zei: “Ik geloof dat mensen de Bijbel schreven.”

En ik zei: “Het is waar dat de hand van de mens de letters vormde, maar de Heilige Geest was achter die hand. Zie, hij vormde de letter, omdat de Bijbel het zegt.”

Maar hij zei: “Wel, u zult moeten toegeven dat zij verkeerd zijn over de wereld.”

Ik zei: “De Bijbel is nooit verkeerd, nooit verkeerd.”

Hij zei: “Wel, als het de wereld was, kun je aan de bergen zien hoe zij vulkanisch werden opgeduwd. En maakte God die wereld in zes dagen?”

Ik zei: “Nu, de Bijbel zegt dat niet. Zie, u dacht alleen maar dat hij het zei.” Ik zei: “Laten wij nu even teruggaan om uw bewijsgrond vast te stellen. Het eerste hoofdstuk van Genesis zegt: “In den beginne schiep God de hemelen en de aarde.” Punt! Hoe lang Hij erover deed, weet ik niet. Hij vertelde het ons niet. Maar: “In den beginne schiep God de hemelen en de aarde.” Punt! Voorts: “En de wereld was woest en ledig.” Dat is toen God haar begon te gebruiken. Zie? Dus men pijnigt zijn hersens gewoon voor niets. Zie?

God maakte de wereld. Hij kan er misschien honderd triljoen jaren over gedaan hebben om hem te maken; ik weet niet hoe lang Hij bezig was, maar Hij maakte hem. En Hij zei niet hoe lang het duurde, en het is niet onze zaak te weten hoe lang het was. Hij zei alleen: “In den beginne schiep God de hemelen en de aarde.” Punt! Dat zet het vast. Dat is alles erover.


Aanhaling genomen uit de prediking: