Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

16 april

Dag 107

Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En thuis komende, roept hij de vrienden en de buren samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Lukas 15:4-7
---o--O--o---

Ik vroeg een paar weken geleden aan mijn vrouw; ik zei: “Lieveling, wat is waarde? Hoe zou jij waarde willen benoemen?”

“Wel,” zei ze, “wat bedoel je, Billy?”

En ik zei: “Wel, waarde!” Ik herinner me jaren geleden toen ik mijn eerste kleine T-model Ford kreeg. Ik was een zondaar. (Ongeveer 1926.) En ik zou dat kleine ding de hele zondag oppoetsen om hem te laten blinken en thuis blijven, ging niet naar de kerk, en poetste er op. Welnu, wat als ik vandaag zou proberen nog één stukje van die auto terug te vinden? Hij is weg. Dat zou je niet kunnen. Hij is geëindigd.

Wat als iemand vanavond zou binnenkomen en zeggen: “Meneer Branham, ik waardeer u. Hier, ik ga u een miljoen dollar geven.”

Ik zou zeggen: “Weet u, ik dank u zeer, meneer. Ik zal dat nemen en ermee naar buiten gaan om al deze arme mensen eten te geven.” Dat zou erg fijn zijn om van huis tot huis te gaan om boodschappen te laten bezorgen en voedsel, en de weduwen kolen te geven en hout en kleding voor de kinderen, en naar ziekenhuizen te gaan en zorgen dat hun rekeningen betaald worden, enzovoort, en goede dingen doen. Maar wanneer ik naar de hemel ben gegaan is dit allemaal voorbij.

Maar wat als ik één ziel gered kan laten worden? Wat als ik hier vanavond honderd miljard dollar had liggen, precies hier? En wat zou ik niet kunnen doen met een honderd miljard dollar, denk aan de zendelingen die ik over de hele wereld zou kunnen uitzenden, en mezelf? En misschien konden er miljoenen zielen mee worden gered; ik weet het niet.

Maar als ik honderd miljard dollar aan deze kant had liggen en een kleine knop aan deze kant, en ik zou op die kleine knop kunnen drukken en de honderd miljoen dollar verliezen, of de knop niet indrukken en het houden. Maar als ik op de knop drukte en mijn dierbare oude vader die achter de voorhang is weggegaan, zou dit pad af komen lopen en ik zou hier tien minuten met hem kunnen zitten praten, dan zou ik de honderd miljard vrijwillig zonder vragen geven, om nog eenmaal met mijn vader te kunnen praten.

Wat is dan ‘waarde’? Wat is dat? Ik denk dat als ik één ziel gered kan krijgen, één kleine zwarte jongen of wat het ook mag zijn, zolang daar een eeuwigheid is en dat licht en die ster van God in de heerlijkheid schijnen, zo lang zal mijn naam in verband worden gebracht met die ziel die werd gered.


Aanhaling genomen uit de prediking: