Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

19 april

Dag 110

Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Dit zal de wet van de melaatse zijn, ten dage van zijn reiniging: dat hij tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan; als de priester merken zal, dat, ziet, die plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is; Zo zal de priester gebieden, dat men voor hem, die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogelen neme, alsook cederhout, en scharlaken, en hysop. De priester zal ook gebieden, dat men de ene vogel slachte, in een aarden vat, over levend water. Die levende vogel zal hij nemen, en het cederhout, en het scharlaken, en de hysop; en zal die, en de levende vogel dopen in het bloed van de vogel, die boven het levende water geslacht is. En hij zal over hem, die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen; daarna zal hij hem rein verklaren, en de levende vogel in het open veld laten vliegen.

Leviticus 14:1-7
---o--O--o---

Ik geloof in de opstanding. Ik geloof in een lichamelijke fysieke opstanding. Ik geloof in de fysieke, lichamelijke terugkeer van Jezus Christus. Ik geloof dat Zijn gemeente nu Zijn vertegenwoordiger op aarde is. Ik geloof dat de gemeente is gewassen met het bloed van Jezus Christus. En de gemeente is een met de Heilige Geest gevulde gemeente, die heiligheid predikt tot het uiterste. Denkt u ook niet?

Ik denk er aan hoe ze in de Bijbel voor de reiniging van melaatsheid twee duiven namen. Melaatsheid was in de Bijbel een type van zonde. Ze namen altijd twee duiven en ze namen er een van en ze draaiden zijn kopje eraf en keerden hem om en lieten het bloed op de andere levende metgezel komen; namen hem mee naar het raam en lieten de duif los, de levende. En terwijl hij met zijn vleugels sloeg, wel, dan viel het bloed van zijn dode metgezel naar beneden op de grond en als dat bloed op de grond kwam en erop spatte – van zijn dode maat – dan riep het tot de Here: “Heilig, heilig, heilig voor de Here.”

Hoe volmaakt is dat met de gemeente. Hoe dat Jezus Christus, toen God neerkwam en gemanifesteerd werd in het vlees, Zelf de vorm van zondig vlees aannam, werd gedood en gekruisigd op Golgotha, en het bloed van de dode Maat wordt op de gemeente aangebracht, de levende bruid. En zij gaat verder met haar vleugels slaande en het bloed van Jezus Christus roept: “Heilig, heilig, heilig is de Here God Almachtig,” een volmaakte reiniging voor melaatsheid.

Er bestond geen medicijn voor melaatsheid. Ze hebben het nog niet ontdekt. Slechts God kan melaatsheid genezen. Ze hebben er nog steeds niets voor gevonden om het te verhelpen. Maar het is een type van zonde. Het zet heel geleidelijk in; het is pijnloos. Het gaat steeds verder; je merkt het niet totdat je stervende bent. Grote witte wratten breken over je hele lichaam uit, ledematen vallen eraf en van alles, het eet je gewoon op, melaatsheid. Jezus was de enige die deze melaatsheid kon genezen. Hij is vandaag de enige die deze melaatsheid kan genezen.


Aanhaling genomen uit de prediking: