Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

25 april

Dag 116

Gij zult geen onrecht doen in het gericht; gij zult het aangezicht van de geringe niet aannemen, noch het aangezicht van de grote voortrekken; in gerechtigheid zult gij uw naaste richten.

Leviticus 19:15
---o--O--o---

Hij is geen aanziener des persoons; Hij ziet geloof aan. God zal slechts geloof honoreren. Soms zal zelfs uw redding niet pleiten voor uw genezing. Het zijn niet de verdiensten van uw redding, u wordt niet daardoor gezond; u wordt gezond op de verdienste van uw geloof. Zie?

Ik heb Christenen naar het podium zien komen, goed bekendstaande Christenen die niet genezen werden, en heb een prostituee het podium zien oplopen die ogenblikkelijk werd genezen. Zie? Omdat de Christen door heel veel plaatsen is heen gekomen en sceptisch is geworden en zich afvraagt: “Zijn de dagen van wonderen misschien voorbij?” En ze gaan weg en missen het. En een arme oude prostituee komt het podium op en weet dat ze schuldig is, veroordeeld voor God, en daar geeft ze haar hart aan Christus en wordt ogenblikkelijk gezond, wandelt eenvoudig weg. Het is dus op de verdienste van uw geloof.

Kijk in de tijd van Jezus naar de Farizeeërs en Sadduceeërs, hoe ze langs kwamen en twijfelden. En de vrouwen van de straat enzovoort, van die dag, en de bedelaars en dergelijke zouden worden genezen, terwijl velen van de anderen niet gezond werden. Zie? Het is op de verdienste van uw geloof.

Ik bid voor de mensen; ze gaan weg. En als ze geloven, worden ze gezond. Als dat gebed voor die persoon is opgezegd en zij geloven het, dan zullen de engelen van God over die persoon waken. Ze moeten gezond worden, misschien niet dat uur, misschien niet die week, misschien niet die maand. Het mag zes weken duren voordat ze gezond worden. Maar ze zullen gezond worden. Ze moeten gezond worden.

En vrienden, het laagste aantal dat ik ooit in een van mijn samenkomsten heb gehad, als we de gebedskaarten telden, was zeventig procent waarvoor gebeden werd. Het hoogste percentage was in Winnipeg, Canada. Achtennegentig procent waarvoor gebeden werd, was genezen. Achtennegentig procent! Dat is niet meer dan ongeveer vijf maanden geleden, vier maanden geleden. En ze zijn nu gezond.

Sommigen stuurden hun getuigenis op dat ze gezond waren. En over de samenkomst in Vancouver belde mijn secretaris mij op, terwijl ik in Ashland was, en hij zei: “Broeder Branham, ik geloof dat het honderd procent gaat worden op de manier waarop de getuigenissen binnenkomen en de gebedskaarten die we hebben uitgedeeld.” Honderd procent, ik hoop dat het zo is.

Wel, als God deze mensen in Canada kan genezen op hun geloof, God houdt van de Amerikanen evenzeer als Hij van de Canadezen houdt. Is dat waar? Hij is geen aanziener des persoons. En Hij zal u genezen als u het maar gelooft. Maar zonder uw geloof kan Hij u niet genezen. U moet geloven dat Hij zal genezen.


Aanhalingen genomen uit de predikingen: