Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

31 mei

Dag 152

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.

Johannes 15:12-15
---o--O--o---

Ziet u, de rijke jongeling was een kerklid. Ziet u? Hij vroeg Jezus wat hij kon doen om het eeuwige leven te verkrijgen. Hij accepteerde het nooit. Hij wandelde weg. Wat dwaas van die jonge man om dat te doen. Neem zijn plaats niet in. Herinnert u zich de laatste keer dat hij bekendgemaakt werd? Even later was hij voorspoedig, hij werd rijker. Hij kwam tot een plaats dat zelfs zijn schuren barstten. Maar daarna zien wij zijn laatste identificatie, in de hel, het vuur kwelde hem. Laat dat niet met u gebeuren. Accepteer Christus.

U jonge mensen, u, jonge meisjes, jonge mannen, net op het keerpunt van uw leven, doe dat alsjeblieft. Hoor mij als uw broeder, iemand die u liefheeft. Ik ben hier omdat ik u liefheb. Ik heb God lief en ik heb u lief en ik kan God niet liefhebben als ik u niet liefheb.

Ik zou heel wat liever hebben dat, als u een compliment had te geven, dat u het aan mijn zoon daar buiten gaf of aan één van mijn kinderen. Ik zal het wel zonder doen. Elke ouder zal dat doen; zo zal God het. Ziet u? Hebt Zijn volk lief. Hebt elkander lief.

U zegt: “Waarom berispt u hen?” Echte liefde is corrigerend.

Als uw kind buiten op straat loopt, zegt u dan: “Wel, daar loopt mijn zoontje. Hij behoorde dat niet te doen, maar ik wil zijn kleine gevoelens niet kwetsen.” U hebt hem niet lief. Hij zal daar gedood worden. Als u hem liefheeft, zult u hem naar binnen brengen en hem een pak voor zijn broek geven. U zult hem doen gehoorzamen.

Dat is de wijze waarop God handelt. Liefde is corrigerend en dat is ware liefde.

Wanneer een prediker daar staat en u vrouwen toestaat uw haar af te knippen en verf en dat spul te dragen en u niet corrigeert, dan is daar geen waarachtige liefde als hij het niet zal uitroepen. En als hij u, mannen, toestaat, drie- of viermaal te huwen en u met al deze andere dingen laat begaan, dan is er daar geen waarachtige liefde. Hij laat u tot een kerk toetreden en geeft u een schouderklopje en verstikt u met een geloofsbelijdenis, zo van: “Dat is alles wat u hoeft te doen: toetreden tot de heilige kerk”, er is daar geen liefde. Of anders is de man zelf zo totaal verloren, dat hij het niet ziet.

Echte liefde is corrigerend en brengt u terug naar het Woord van God. Kijk naar Jezus, hoe en wat Hij zei, omdat Hij hen liefhad, zozeer dat Hij in hun plaats stierf, terwijl zij zelfs om Zijn Bloed riepen.


Aanhaling genomen uit de prediking: