Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

1 juni

Dag 153

En hij hief zijn spreuk op, en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, en de man, wie de ogen geopend zijn, spreekt! De hoorder van de redenen Gods spreekt, die het gezicht van de Almachtige ziet; die verrukt wordt, en wie de ogen geopend worden! Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël! Gelijk de beken breiden zij zich uit, als de hoven aan de rivieren; de HEERE heeft ze geplant, als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water.

Numeri 24:3-6
---o--O--o---

Nu, let op Bileam. En Balak laat Bileam Israël zien, en hij gaat zijn altaar bouwen. Hij was een profeet, Bileam. Dus liet hij hem een deel van Israël zien, precies het slechtste deel.

En dat is precies de wijze waarop de duivel het vandaag doet, hij laat u gewoon het slechtste deel van de zaak zien. Dat is wat de duivel laat zien aan sommigen van deze moderne predikers der theologie, die zeggen: “Nu kijk hier, u kent John Doe, die hier altijd woonde, hij ging er vandoor met de vrouw van Zus-en-zo. Het is helemaal niks, dat stelletje heilige rollers.” Hij dacht er niet aan dat enigen in zijn organisatie hetzelfde deden. Dat is juist. Maar zij kunnen het bedekken.

Maar luister, hij liet hem slechts zo veel van Israël hier zien, toen nam hij hem terug en toonde hem zoveel hier. Maar toen kwam hij tot een plaats en Bileam dacht: “Zeker, als Israël verkeerd gedaan had...” Zij deden verkeerd. Ze hadden bijna alles gedaan wat God verkeerd vond. Maar wat... en Bileam dacht dat een heilig God zeker een volk zou vervloeken dat zoveel verkeerds had gedaan. Hij dacht: “Zeker zal God het doen.” Daarbij kwam dat hij zo gek op geld was, dat hij niet kon zien wat de reden was waarom God hen niet vervloekte. En telkens als hij probeerde hen te vervloeken, moest hij hen zegenen. Hij zou zijn profetie er zó uit kunnen gooien en doorgaan en zijn mantel opnemen en zijn spreuk; en in plaats van te vervloeken zou het een zegen zijn die op hen zou vallen. “Hoe rechtvaardig zijn uw tenten, o Israël”, hoe groot zij waren. In plaats van een vloek was het een zegen.

Wat Bileam faalde te zien, is wat de moderne predikers en moderne mensen vandaag falen te zien in de Heilige Geest gemeente. Zij zeggen: “Ik ken heel wat van hen die zich van alles en nog wat noemen, en heel wat dingen die zij gedaan hebben.” Ik zal dat toegeven, broeder. Zij zeggen: “Zij overdrijven hiermee en zij hebben dat gedaan en dit gedaan.” Dat is waar, ik wil toegeven dat zij verkeerd hebben gedaan.

Maar waar Bileam faalde, was dat hij niet die koperen slang zag en die geslagen rots, die voor Israël uitging, die verzoening deed. Het was Gods roeping, Gods verkiezing. Zij waren Gods volk. Halleluja! God had hen geroepen en hen afgezonderd en een slang voor hen geplaatst (als een verzoening) en een geslagen Rots. En Bileam faalde die te zien. In deze dag faalt de moderne prediker de kracht van de Heilige Geest te zien, de geslagen Jezus Christus, dat wij in Zijn lichaam zijn; door één Geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt en worden wij leden van dat lichaam.


Aanhaling genomen uit de prediking: