Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

22 juni

Dag 174

De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, de eenvoudigen wijsheid gevende. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem. Ook wordt Uw knecht daardoor duidelijk vermaand; in het houden ervan is groot loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd Uw knecht ook terug van trots; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen van mijn mond, en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!

Psalm 19:8-15
---o--O--o---

Als u over Hem begint na te denken, dan is het dat Hij verschijnt. Ze spraken over Hem toen Hij verscheen. En wellicht is dat de reden waarom Hij niet aan zoveel van ons verschijnt. We praten teveel over andere dingen in plaats van over Jezus. Misschien praten we over het verkopen van auto’s, iets anders, of over de was, welk soort zeeppoeder je gebruikt; je luistert naar de radio of naar andere onzin. Daarom verschijnt Hij niet. Als we onze gedachten maar op Hem zouden richten. “Laat de overdenking van mijn hart…”

Hij zei tegen Jozua, Hij zei: “Overdenk deze dingen dag en nacht.”

David zei: “Ik zal ze vastbinden aan de posten van mijn bed.” Zeker. Laat ze in u blijven, binnenin u en denk aan ze, overpeins ze. En dan zal Hij verschijnen.

Hebt u er wel eens op gelet hoe de engel des Heren komt? Als ik ’s nachts om drie uur naar binnen ga, doe ik alles op slot, laat niemand binnen komen en zit daar en lees het Woord en wijd mijzelf toe totdat ik weet dat Hij er is. Ik kan het voelen als Hij er aan komt. Hij komt binnen en ik weet dat Hij er is. Oh. Zo moet je dat doen. Zo deden de discipelen het. Ze waren op één plaats, eensgezind in een opperkamer. En ze waren daar allemaal boven Hem aan het prijzen. En plotseling kwam Hij binnen. Op die manier doet Hij dat.


Aanhaling genomen uit de prediking: