Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 juni

Dag 179

Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga! Wie is de Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren! opdat de Koning der ere inga! Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heerscharen, Die is de Koning der ere. Sela.

Psalm 24:7-10
---o--O--o---

Op Paasmorgen overwon Hij het Romeinse zegel. Hij overwon Jozefs graf. Hij verbrak het zegel en vernietigde het verderf en Hij verrees triomferend.

Hier gaat Hij omhoog de lucht in met Zijn discipelen, met de Oudtestamentische heiligen, gaat voorbij de maan, voorbij de sterren, voorbij de sferen en de sferen. En na enige tijd komt de stad in het zicht. Wat denkt u dat er plaats vond?

Laten we in de Bijbel kijken en zien wat er plaats vond. Ik ga Davids profetie aanhalen. Toen de Oudtestamentische heiligen de stad in het zicht kregen en Jezus aan het hoofd van het leger voort marcheerde, toen schreeuwden de Oudtestamentische heiligen uit: “Heft uw hoofden omhoog, gij eeuwige deuren, en wordt verhoogd en laat de Koning der ere ingaan.” En alle engelen begonnen bijeen te komen op het dak van het gebouw.

Weet u, ze zeiden dat toen Nero een stad had veroverd de mensen flauw vielen en schreeuwden en hem een god noemden. Toen Adolf Hitler Frankrijk binnentrok, stond hij bij de Arc de Triomph en gedurende uren was de lucht verduisterd door de vliegtuigen en soldaten die voorbij kwamen in ganzenpas.

Toen Stalin Duitsland binnenkwam, nadat Rusland had gewonnen, hoe stond Stalin daar gedurende uren terwijl tien duizenden Russische soldaten hun benen kruisten en de overwinningsgroet salueerden. O, dat moet een geweldig iets zijn geweest.

Ik sprak niet lang geleden met een soldaat. Hij zei: “Billy, nadat ik zolang had gevochten, en ons schip de haven van New York binnenvoer; ik was vier jaar lang overzee geweest. Het enige wat ik had gezien was hel en dood.” Hij zei: “Sommigen van de soldaten waren kreupel, sommigen hadden geen benen, sommigen hadden geen armen meer. Ze reden ons allemaal het dek op.”

Hij zei: “Toen ik het Vrijheidsbeeld zag staan, wist ik dat ik onder haar arm zou door gaan. Vlak daar achter was alles wat mij dierbaar was: mijn mama, mijn vader, mijn vrouw, mijn kinderen. Soldaten vielen huilend op het dek.”

En als het dat veroorzaakt, als een man na vier jaar van vechten zo doet als hij weer thuiskomt, hoe zal het dan zijn als wij onder het oude ruwe kruis door gaan als de laatste strijd is gestreden en wij overwonnen hebben? O, wat een tijd zal dat zijn.

En toen riepen ze terug tot hen: “Wie is de Koning der heerlijkheid?”

En de Oudtestamentische heiligen schreeuwden: “De Here der heerscharen, geweldig in de strijd.” U kent de Schrift. De machtige engel Gabriël moet op de knop hebben gedrukt. Deze geweldig grote deuren zwaaiden open. Precies onder de boog van het oude ruwe kruis liepen Jezus en de soldaten van het Oude Testament. Precies door de straten van Jeruzalem liepen ze met de engelen, zingend en schreeuwend (wat een verwelkoming), regelrecht door naar de grote witte troon. En Hij zei: “Vader, dezen zijn degenen die in U geloofden. Ik heb zowel de dood, hel en het graf overwonnen.” En ik kan de Vader horen zeggen: “Zit hier op Mijn troon, Zoon, totdat Ik de laatste vijand tot Uw voetbank heb gemaakt.” En Jezus klom omhoog aan de rechterhand van de God des hemels op Zijn troon in de hoge. Daar staat Hij vanavond.


Aanhaling genomen uit de prediking: