Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

28 juni

Dag 180

Bewaar mijn ziel, en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op U. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U.

Psalm 25:20-21
---o--O--o---

Nu, ik wil dit woord spreken tot de Volle Evangelie Zakenlieden. Uzzia verhief zich zo in zijn hart dat hij dacht dat hij de plaats van een prediker kon innemen. Hij probeerde een prediker te worden, waartoe hij niet geroepen was. En ik geloof dat het vaak zo is dat er soms mannen in deze gelederen, de vereniging van zakenlieden, tot een plek komen dat God hen zegent in hun zaken en hen welvarend maakt enzovoort, tot zij tot een plaats komen dat zij denken dat zij ook het Evangelie behoorden te prediken. En dat is verkeerd. Dat is fout. U zou altijd een prediker moeten laten prediken, omdat, zoals Oral Roberts eens zei: “Het is moeilijk genoeg voor predikers om de zaak zuiver te houden, laat staan voor mensen die niet tot dat ambt geroepen zijn.” Ziet u, u behoorde daar mannen te hebben die het weten, en die verordineerd zijn voor het werk.

Dit bewijst het. Wij ontdekken dat deze man, een groot man, een goed man, een eerbaar man was, maar hij nam de offerande, het wierookvat, en ging in tot het altaar des Heren om wierook te branden voor de Here, wat alleen een gewijde priester mocht doen. Maar hij dacht, omdat God hem zozeer liefhad en omdat Hij zo goed voor hem geweest was, dat hij dat toch kon gaan doen. En de priester liep achter hem aan en zei: “U bent niet verordineerd tot dat ambt. God verbiedt dat iemand daar binnenkomt, dan alleen een Leviet die voor die dienst gewijd is.” U behoorde dat nooit te doen.

En op die wijze gebeurt het vele keren en dat is wat naar ik denk de wereld vandaag in zo’n verwarring heeft gebracht: dat mannen uitgaan en proberen die plaatsen in te nemen waartoe zij niet verordineerd zijn. Het komt tot een plaats waar zij trachten dit ambt te vervullen terwijl zij niet voor die plaats geroepen zijn.

Nu, wij ontdekken, alhoewel een goed man, gezegend door God... Maar, als God u zegent, blijf bij de categorie waarin God u geroepen heeft. Als dat een huisvrouw is, blijf een huisvrouw. Als het in zaken is, blijf in die zaken, en weerspiegel God. En waartoe God u ook geroepen heeft, laat het daarbij blijven. Want Hij wil dat u een echte huisvrouw bent, om uw invloed te weerspiegelen op een ander persoon die een goede huisvrouw zou willen zijn. Als u een goed zakenman bent, laat uw leven zo zijn dat het Jezus Christus zal weerspiegelen in uw zaken, met eerlijkheid en integerheid en met dingen die werkelijk iets betekenen. Want iemand houdt uw leven in het oog. U beïnvloedt iemand. God moet een werkelijke huisvrouw hebben. God moet een echte teenager op school hebben. God moet een echte prediker hebben, een echte zakenman, iemand die Hem zal reflecteren. Omdat zij daarin, in u, Christus zien. Ongeacht wat de rest van de wereld moet doen, dat heeft met u of mij niets te maken. Wij zijn verantwoordelijk aan God voor onze levens en voor onze ervaring met Christus.


Aanhaling genomen uit de prediking: