Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

29 juni

Dag 181

En daarna omtrent vierhonderd en vijftig jaren, gaf Hij hun rechters, tot op Samuël, den profeet. En van toen aan begeerden zij een koning; en God gaf hun Saul, den zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, veertig jaren. En deze afgezet hebbende, verwekte Hij hun David tot een koning; waarvan Hij ook getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, den zoon van Jesse; een man naar Mijn hart, die al Mijn wil zal doen.

Handelingen 13:20-22
---o--O--o---

God was hun Koning. En God is onze Koning! Waarom willen we iets anders buiten God? Waarom zou een Christen iets anders willen om hem te leiden dan de Heilige Geest? Ik weet het niet. Ik kan het niet begrijpen. En Samuël riep hen bij zich. Hij zei: “Ik wil u iets vertellen.” Hij zei: “Heb ik jullie ooit iets gezegd in de Naam des Heren dan dat het kwam te geschieden?” “Nee.” “Nam ik ooit geld aan van één van jullie? Smeekte ik u ooit om geld?”

“Nee, u hebt ons niet om enig geld gesmeekt. En wat u zei bracht de Here tot stand. We weten dat.”

Hij zei: “Waarom verwerpen jullie God dan, en willen jullie een koning? Jullie willen zoals de wereld handelen.”

En dat is wat Pinksteren vandaag doet. Ze wil intellectuele reuzen maken. Ze wil de kracht uit de kerk halen. Ze wil een denominatie laten groeien, meer leden binnen brengen. Dat is nonsens! En wanneer u een man aan een leerstelling vastbindt, wanneer u dat doet, neemt u de Heilige Geest weg van hem. Hij moet ergens toegeven. De Heilige Geest zal verder gaan; de man kan het niet, ten gevolge van zijn leerstelling.

En dan, natuurlijk, Saul trainde zijn leger. Oh ja. Hij leerde deze Israëlieten precies elke methode om een speer te kunnen afslaan, of om wat dan ook te doen. Maar op een dag kwam daar een uitdager, de oude Goliath. En, broeder, er was toen meer nodig dan een intellectuele training. Er was een man nodig die iets wist over het bovennatuurlijke. Maar God had zo’n man. Dank de Here daarvoor. God heeft altijd iemand. Hij heeft het altijd. Hij had een man waar Hij Zijn handen op kon leggen. Een klein rossig ventje daarginds, hij stelde niet veel voor, maar hij kwam daar naar voren en hij zei: “Willen jullie me vertellen dat jullie die onbesneden Filistijn het leger uitdagen?” En daar was de oude Saul, met hoofd en schouders boven hen allen uitstekend.

Al zijn intellectuele training deed geen enkel goed. Welnu, dat hebben de kerken gedaan. Zij zijn weggegaan van de Heilige Geest. Zij zijn weggegaan van de kracht van God. Ze zijn weggegaan van de leiding van de Geest. Wij hebben ook zonen van Kis gekregen. Onlangs werd één van onze grootste reuzen, daarginds in Afrika uitgedaagd door een Mohammedaan, aangaande de Schrift. Wat gebeurde er? Hij deed water bij de wijn zoals die andere zoon van Kis; geen geringschatting voor onze broeder.

Maar zij hadden een man die wist dat God kon bevrijden. Zij brachten die kleine oude David daarnaar toe, en hij zei: “Ik weet niets over jullie speren, jullie intellectuele training. Maar ik weet één ding. Ik weet één ding; ik ging achter een schaap aan dat door de vijand was gestolen, en God liet het me terugbrengen.” Hij zei: “Hoeveel te meer zal Hij mij toelaten deze onbesneden Filistijn terug te pakken!”

Wat we vandaag nodig hebben zijn mannen en vrouwen die een realiteit willen. Halleluja! Niet een leerstelling; een realiteit, dat heeft de wereld vandaag nodig! Geen dogma’s en modeverschijnselen; we hebben realiteiten in God nodig! De wereld wil het niet. Ze willen het niet aannemen. Maar de gemeente móet het hebben. God wil dat u het heeft. Hij is de God van de realiteit.


Aanhaling genomen uit de prediking: