Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

30 juni

Dag 182

Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij. Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE! Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils!

Psalm 27:7-9
---o--O--o---

Wij zijn in Christus en worden geleid door de Geest van Christus: geleid. Veel mannen en bijna alle mannen, ik zou zeggen alle mannen die ooit zo hoog in dit leven zijn opgeklommen, waren geleid om deze edele daden te doen die ze deden door de Geest van God.

Ik denk vanavond dat een van de grootste generaals die Amerika ooit heeft gehad Stonewall Jackson was. Ik geloof dat er sinds Jozua nimmer meer zo’n generaal is geweest. Hoe kwam het dat hij dat deed? Hij was een dapper man. Hij was een man van gebed. Hij sloot zich van alles af, liet zelfs zijn generaals en alles geen ontbijt nemen of iets dergelijks, maar liet hen op hun aangezicht liggen om God te zoeken.

Generaal Grant was een dronkaard, alcoholist, maar Stonewall Jackson was een Christen heer en hij hield van het boek Jozua. En hij wilde zijn zoals Jozua en God gaf hem de verlangens van zijn hart. En op een dag werd hem gevraagd: “Hoe komt het, meneer Jackson, dat u staande kunt blijven bij zo’n grote tegenstand, zoveel mannen tegenover u, en u neemt een handjevol en houdt stand?”

Hij was een zeer verlegen man, kleine korte knaap, bepaalde blauwe ogen en donker haar. Hij schopte zijn laarzen op de grond en hij zei: “Ik heb nog nooit een glas water aan mijn mond gezet zonder de almachtige God te danken.”

Daar komt het vandaan. Dat is juist. Daarin ligt het geheim: God vertrouwen, worden geleid door de Geest van God. God spreekt tot de mens; de mens hoort Zijn stem.


Aanhaling genomen uit de prediking: